Peiling ‘het woord bersiap’ is gesloten

Peiling ‘het woord bersiap’ is gesloten.
Dit is de uitslag met ongeveer dezelfde resultaten als een identieke peiling op twitter.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

32 reacties op Peiling ‘het woord bersiap’ is gesloten

 1. (1953) zegt:

  Indische Nederlanders hebben het volle recht om die periode “bersiap” te noemen, maar in wetenschappelijke literatuur en in een overzichtstentoonstelling is het misschien beter om een term te gebruiken die niet uit één kamp afkomstig is.”……..

  “De tentoonstelling wil een nieuwe stap zetten in de Nederlandse omgang met het koloniale verleden. Elke nieuwe stap is moeilijk en doet ook pijn, maar ik denk dat hier de pijn nodeloos groot is geworden door die term meteen racistisch te gaan noemen”,

  bron: David van Reybrouck

  • R.L. Mertens zegt:

   @1953; ‘niet uit één kamp etc.’- Benaming Revolusi komt toch ook uit één kamp. Waarom niet de tentoonstelling bv. ‘Politionele acties’ benoemen? – Het zit ‘m in de ‘lading van het woord’! Bersiap is nl. door Nederland uitgelokt; geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka! Dus amok=bersiap! – Want al meer dan 3 eeuwen oorlogen is steeds dezelfde formule/tactiek gevolgd; provoceren en dan hard toeslaan! – Helaas voor Nederland in 1945, want het wereldforum/VN verhinderde het door Nederland beproefde ‘pacificatie'(= vrede brengen) methodiek! .

   • vandenbroek@libero.it (1935) zegt:

    Nee Heer Mertens , U maakt een denkfout. Eerst worden de feiten bestudeerd en daarna conclusies getrokken.

    Nederland had in de 19de eeuw binnenlandse en locale opstanden onderdrukt, Javaasche oorlog, Atjeh oorlog etc. maar daarna veranderde er iets fundamenteel in het koloniale politieke bestel.

    Het Indonesisch Nationalisme ontstond aan het begin van de 20ste eeuw met als duidelijke uitdrukking het Jeugdcongres van 1928 waarbij de grondbeginselen van het Zelfbeschikkingsrecht bekend werden : één land – Indonesië, één volk – het Indonesische volk, en één taal – Indonesisch. Zelfbeschikking als uitdrukking van de Volkssouvereiniteit en dat in een politiestaat als Nederlands-Indie. Het Nederlandse antwoord erop was de gewelddadige onderdrukking van dit legitieme verlangen, in koloniale termen pacificatie zogezegd.
    Weliswaar zocht het Gouvernement toenadering tot de Indonesische politieke beweging maar Soekarno e.a. wilden geen samenwerking o.l.v. Nederland en namen alleen genoegen met volledige onafhankelijkheid (‘merdeka’). een politiek van non-coöperatie begon

    Als koloniale reactie gingen de deuren van verbanningsoorden zoals Boven-Digoel open. De Indonesiers hadden lang voor Mao-Tse-Toen begrepen dat politiek macht uit de loop van een geweer komt. De tekenen van een gewelddadige botsing waren al duidelijk.

    Het Atlantisch Handvest was weliswaar milestone voor de Geallieerden, maar de Indonesiers en andere gekoloniseerde Volkeren waren allang met een proces van Zelfbeschikkingsrecht bezig. dat sommige koloniale heersers daarvan niets wilden weten is een ander issue..
    Ik geef daarmee aan dat de begrippen Merdeka en Bersiap naast elkaar staan en bestaan. Is Merdeka voor Nederlanders racistisch geladen?

    Of het woord Revolusi uit één kamp komt?
    -William H. Frederick The killing of Dutch and Eurasians in Indonesia’s national Revolution (1945–49): a ‘brief genocide’ reconsidered
    -Benedict Richard O’Gorman Anderson,: Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946. Cornell University.
    -Suhario Kecik Padmodiwiryo Student Soldiers: A Memoir of The Battle that Sparked Indonesias National Revolution
    Vandaar dat David van Reybrouck in het kader van zijn boek Revolusi zegt dat Nederlanders een chronisch gebrek aan historisch besef hebben (maar ook hun koloniale literatuur niet kennen PvdB).

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandeBroek; ‘denk fout etc.’- Welke? Eerst feiten bestudeerd?
     – Feit 1 = het door Nederland in Londen op 24 aug. 1941 ( dus nog vóór de Japanse inval) ondertekende Atlantisch Handvest( voorloper van de VN); elk volk heet het zelfbeschikkingsrecht! Op verzoek van VS; dit aan hun gekoloniseerde landen bekend te maken. Het werd in de Volksraad besproken; Tjarda antwoordde; het gold alleen voor Europese koloniën’!!!
     – Feit 2= Op 7 dec. 1942 HM rede; geen woord over het zelfbeschikkingsrecht( vandaar mi. de Proklamasi 17/8-’45, want van Nederland was niet meer te verwachten)
     – Feit 3= Op 4/10- ’45 verloochende Ned. wederom(!) in het gesprek met de Republiek (op aandrang van de Britten); geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka!
     Dus amok= bersiap!
     Uw conclusie?

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandenBroek; ‘denkfout 2 etc.’- Ter aanvulling: zie/ hoor ex. min. Abdulgani (pemoeda leider in Soerabaja ’45) in de video Merdeka van Rolf Kiers 1976; hij had de verwachting, dat Nederland zich aan het Atlantisch Handvest zal gaan houden!
     Helaas…vandaar bersiap!/wees paraat! Deze kreet is in Soerabaja ‘geboren’, toen onze driekleur verscheurd werd tot het rood/wit! En daarna ook in mijn stadje Ambarawa fanatiek werd gescandeerd. Even later zelfs met de toevoeging boenoeh belanda/dood aan de Hollanders!

    • vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

     De feiten van dhr Mertens fe? Zijn selectieve verontwaardiging heeft meer te maken met de eenzijdige koloniale blik op het dekolonisatie proces. Als het Atlantisch Handvest zo’n belangrijke plaats inneemt, waar vind ik dat vermeld in andere kolonie zoals Brits-Indie of de Filippijnen (toenmalige Amerikaanse kolonie). Het Handvest was een concept uitgedacht door Neo-kolonialisten, waarbij de gekoloniseerden geen inspraak in hadden, of vergis ik me?

     Wat was de reactie van de Indonesiers op de door dhr Mertens uitgeselecteerd feiten? Indonesische nationalistische leiders zoals Soekarno, Hatta en Sjahrir waren allen geïnterneerd. Wat van meer belang was in de Volksraad was het Indonesische voorstel om de dienstplicht in te voeren voor Indonesiers, maar wel in ruil voor mede beschikken dwz medezeggenschap in het Bestuur van de kolonie, het Gouvernement vond het chantage, tit for tat. . De gevolgen kennen we. Op Java werd het eens zo trotse KNIL in een luttel aantal dagen opgerold door het Japanse leger op de fiets. De Indonesiers bleven op hun handen zitten, het was toch niet hun oorlog? Integendeel, de Japanse bezetters werden door de Indonesiers niet onwelwillend verwelkomd, en dat na meer dan 300 jarige Nederlandse bezetting en propaganda. Tijdens de Japanse bezetting stelde het Nederlandse verzet in Nederlands-.indie door gebrek aan medewerking van de locale dwz inlandse bevolking niks voor. Nederland had door haar nederlaag tegen een Aziatisch volk niet alleen gezichtsverlies geleden, maar nu werd helemaal duidelijk dat Nederland geen legitieme basis had bij de Indonesische bevolking, ondanks 300 jarige aanwezigheid

     Als dhr. Mertens feiten aanhaalt dan moet hij wel wat meer argumenten aandragen om zijn verhaal geloofwaardig te laten klinken

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandenBroek; ‘feiten etc.’- Dus als er feiten(!) zijn mbt. het Atlantisch Handvest moeten er argumenten zijn/aangedragen worden om het geloofwaardig te zijn?? 1- dat elk volk zelf over zijn eigen toekomst mag beslissen nb. door onze regering onderschreven/ondertekend 1941(!) Het onze regering, die het daarna 1945 gewoon aan hun laars lapten- ten koste(!) van de Indo gemeenschap, die onbeschermd buiten kampen verbleven. H.Galesloot; Mevrouw Majesteit 2002(!); Zelf onze koningin Juliana(!) noemde het in een discussie met Drees sr. ivm. de politionele acties! (In alle voorgaande Oranje boeken nimmer vermeld!) – Waarom/daarom(!) mag u beantwoorden (met uw argumenten) – @ ‘wat was de reactie etc.’- Wat dacht u zelf? Vraag bv. aan hen die bersiap aan de lijve hebben ondervonden.

 2. P van Geldere zegt:

  Mijn jeugd was het Jappen kamp.Als10 jarige werd ik bij moeder weg gehaald voor plaatsing in Ambarawa.. Hierom zal ik het woord BERSIAP blijven gebruiken.
  Augustus ’45 kon ik het kamp uit op zoek naar mijn moeder in kamp Lampersari in Semarang
  Hierna werd het Bandung ,waar mijn broer in het ziekenhuis lag.
  Tegelijk begon de periode BERSIAP, deze heb ik dus van af het begin mee gemaakt..
  Nogmaals ,de opgefokte Inlanders ( peloppors) moeten blijven zien en horen wat zij gedaan hebben net na de capitulatie van de JAP.hier voor is het woord BERSIAP de hoofd toon..

  • vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

   Opgefokte inlanders (peloppors) in Bandoeng? Voor een leek komen de Indonesisch nationalisten als opgefokte inlanders/peloppors o.i.d. over maar wat waren deze Indonesische nationalisten precies?
   Ik kan mij niet voorstellen dat deze pemoeda’s bij een bloedbad de beleefdheidsregels in acht namen: “mr.. Livingstone I presume”. De dader ligt op het kerkhof zegt mij een Nederlands spreekwoord. Dhr Triyana beweert iets over het Indonesisch geweld te weten, laat hij maar zeggen wie zich achter deze moordenaars verschuilden.

   Wetenschappers die de moordenaar bestudeerden beweren dat de leiders van de bendes in Batavia een politieke agenda hadden (de Australische prof. R. Cribb), of dat achter het geweld in Soerabaja een georganiseerde aanpak school (de Amerikaanse professor W.H. Frederick). Dan is er met de moordenaars toch iets meer aan de hand dan opgefokte inlanders o.i.d.

   Weer het B-woord niet gebruikt. Marjolein van Pagee mag tevreden zijn . Maar hoe wil zij de bloedige gebeurtenissen waarbij vnl Indo-Europeanen betrokken waren benoemen?
   Het B-woord wilt zij niet horen. Laat ik in het verlengde van het radiointerview met David van Reybrouck het etiket “Indocide” maar gebruiken. Die term dekt toch wel de lading als ik het heb over 30000 doden en vermisten en daarmee verbonden 50000 gedeporteerden naar de beschermingskampen.

   • R.L. Mertens zegt:

    @vandenBroek; ‘Indocide etc.’- Genocide is ( pogen) uitroeien van een etnische groep/volk! – Bersiap = moord op alles wat met de overheersers/ Belanda te maken had. Zelf ook op eigen Indonesiërs, Chinezen, Molukkers ea.! Dus hoezo genocide? – Aantallen slachtoffers; zie overheidsopgave Batavia/Rode Kruis; geregistreerde 3000 en 2500 vermisten. Alle overige; van aannames etc.? Doe op deze site een oproep aan allen; op te geven hoeveel in hun familie doden/vermisten in die bersiap periode ; sept/dec.1949;
    – In mijn familie 4 gezinnen ( 30 personen) = 1(!) vermoorde oom op de plantage.
    ( doodgewane tante en vermiste oom via Republikeinse .bescherm kampen terecht gekomen!
    – Toen ca 180.000 Indo’s/Nederlanders = 1 op 6000 (!) > 100.000 krijgsgevangenen
    Dus Batavia overheidsopgave; klopt!

 3. vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

  Ook hier wordt een methodische of onderzoekstechnisch fout gemaakt. Eerst dienen de bloedige gebeurtenissen tijdens de Revolusi in Nederlands-indie worden beoordeeld en dan pas kunnen deze gebeurtenissen getoetst worden aan de definitie van Indocide. Andersom is de wereld op zijn kop zetten. Alsof de definitie van Indocide eerst ontstond en daarna pas de moord op duizenden Indo-Europeanen.

  Citaat: “op circa 15 km ten oosten van Blitar ligt het plaatsje Wlingi, dat voor de oorlog een vrij grote Indo-Europese populatie kende. Wat er met de mannen en jongens gebeurde is niet bekend. De vrouwen en kinderen (120-187 personen) werden opgesloten in het schoolgebouw” schrijft Bussemaker in zijn boek Bersiap, opstand in het (Nederlandse) paradijs.
  Ik hoef geen oproep te doen naar de namen van deze vermiste mannen en jongens uit Wlingi, deze namen zijn te vinden in het Nationaal Archief in Den Haag. Het verschil tussen ´vermist´ en ´ontvoerd´ was, een uitzondering daargelaten, in de praktijk nihil. Vermiste personen bleken vrijwel steeds te zijn ontvoerd”.

  Apropos: Abdulgani vertelt in de documentaire over de radicalisering van de pemoeda’s in Soerabaja tijdens de Japanse bezetting. Vanwege de Japanse onderdrukking van het Indonesisch nationalisme ging een deel van de pemoeda’s ondergronds. De Nederlandse journalist gaat daar niet dieper op in, helaas want dat zou interessante informatie geven over deze radicale stroming en wat zij later na de Japanse capitulatie. Er bestaan ook zoiets als de Abdulgani papers, interessant is te weten wat Abdulgani precies over Bung Tomo en zijn rol in Soerabaja zegt

  • R.L. Mertens zegt:

   @Abdulgani; ‘ gingen ondergronds etc.’- Omdat deze pemoeda’s- zie ook de Peta opstand- door de ondervonden behandelingen; anti Japans werden. En toen in 9/’45 de driekleur op de voor Inlanders gehate koloniale bolwerk: hotel Oranje(verboden voor honden en inlanders) fier zagen wapperen….Wat dacht u, wat er toen in hen omging?
   * Bung Tomo’; JAAvanDoorn; Orde-opstand-orde/ In gesprek met de vijand 1973; Indië veteraan/zie zijn studie met WJ.Hendrix; Sporen van Geweld- maakte in de jr.70 een Indonesië reis en bezocht bung Tomo. In zijn boek mr.X (?) genoemd; ‘X destijds in Nederlands kamp te boek als uiterst gevaarlijk demagoog, terrorist groot formaat en onverantwoordelijk gek; bijna kraaiend van pret voert X ons in zijn woning, haalt zijn vrouw erbij en laat frisdrank aanrukken. Om het ijs te breken toont hij ons een foto album van zijn recente reis naar Nederland(!); hij en zijn vrouw in Volendams kostuum, op de Floriade, op de Dam. Hij wijst op een kiekje, waar hij staat met een Nederlands vlag pal achter hem…en giert van plezier over de zotte suggestie’!!!!

   • vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

    Wat dacht u, wat er toen in hen omging?
    Wat ik dacht, is niet van belang. De pemoeda’s hebben zeker niet aan het Atlantisch handvest gedacht.? Wat er bij de pemoeda’s omging , mag dhr Mertens aan die pemoeda’s vragen, ik was in die tijd nog geeneens geboren!
    Het zijn toch veronderstellingen wat dhr Mertens aandraagt.

    Maar bij het B-woord gaat het om totaal iets anders

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandenBroek; ‘niet het Atlantisch Handvest gedacht etc.’- Wel over Radio Merdeka gehoord (Japanse radio huisjes op palen, die overal staan opgesteld);
     ‘geen merdeka etc.!’- De opgeschoten Indonesische jeugd, die ik ( 10 jr.oud) tegen kwam; keek mij vervaarlijk aan met de uitroep; ‘belanda tai/strond Hollander’!
     – @ ‘nog niet geboren etc.’- Vandaar dat uw generatie zich helemaal niet kan indenken; hoe sinister die periode was! En nu maar praat over die bersiap, om het tot een soort genocide op te schalen(!); en zichzelf zien als nazaten/overlevenden(!) van een soort indocaust.
     Rudy Kousbroek 1994; Het Oostindisch Kampsyndroom; ‘dat Indische gasten een racistisch kantje hebben. Dat als zij dood zijn; hun kinderen en kleinkinderen het klagen van hen zullen overnemen’!

 4. Boeroeng zegt:

  Het recht wordt te vaak gebruikt om het redelijke debat te saboteren

  In de controverse rond het gebruik van de term ‘Bersiap’ is tot nu toe geen aandacht geweest voor de instrumentele wijze waarop het recht wordt ingezet om een redelijk debat te saboteren, door radicale groepen aan de flanken van deze turbulente discussie. Deze juridische vorm van militant activisme past in een breder patroon van pogingen tot criminalisering van bijdragen aan publieke en academische discussies.    nrc.nl

  • Boeroeng zegt:

   Die aangiftes van de flanken vind ik zooooooooo…… te veel drukte .
   Het OM zal geen vervolging opzetten. Niks komt voor de rechter.
   Het valt allemaal in de toegestane ruimte voor meningsuiting .

 5. vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

  Ik denk me niet in hoe die bloedige periode in de Indonesische Revolusi was. Wat moet ik mij bij Sinister, de woorden van dhr Mertens voorstellen? Als hijzelf niet een nauwkeurige beschrijving geeft van diverse sinistere gebeurtenissen tijdens de Indonesische Revolusi, dan blijft zijn opmerking toch net zo in de lucht hangen als het door hem zo veelvuldig misbruikte begrip Atlantisch Handvest? Ik heb niet voor niets geschreven dat die hele discussie over het B-woord gebakken lucht is. Want waar gaat het in wezen om?

  In bijgesloten link https://deindischekwestie.nl/op-zoek-naar-opa/ is een foto van een verzamelgraf te zien. De 15 nummers op de grafzerk geven de mannen aan die op beestachtige wijze werden afgeslacht en waarvan 10 met naam bekend, maar de Oorlogsgravenstichting registreert er maar 7. De anderen worden als vermist geregistreerd maar zijn wel ontvoerd en uiteindelijk vermoord,
  Maar zij zijn niet de enige vergeten slachtoffers . Citaat: “In de buurt in Slawi ligt een enorm massagraf, waarin naar schatting van een Indo-Europees meisje wel duizend van haar stamgenoten zouden zijn begraven”, maar ik lees ergens anders een getal van 1.500 mannen en jongeren die op beestachtige wijzewerden afgeslacht . Het werd in die tijd in de kranten het drama van Tiga Daereh genoemd. Over opschalen gesproken.
  De onderzoekers bij het dekolonisatie-onderzoek mogen toch wel eens duidelijkheid geven over niet alleen het aantal Indo-Europese slachtoffers, maar ook aangeven wie ze waren.Anders blijven we steken bij de onbekende en onbeminde slachtoffers van d bloedige gebeurtenissen tijdens de Indonesische Revolusi

  Deze gebeurtenissen vertonen kenmerken van Indocide. Als het in de perceptie van dhr Mertens een opgeschaalde begrip is, wat eigenlijk wel vreemd is want hij had in de Nederlands-Indische kranten over de bloedige gebeurtenissen kunnen lezen, dan mag hij toch aangeven hoe de bloedige gebeurtenissen tijdens de Indonesische Revolusi dan wel benoemd dienen te worden: 10000 doden, 20000 ontvoerden/vermisten en 50000 gedeporteerden.

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBroek; ‘indocide etc.’ – Dus een Indische genocide= Indische volkerenmoord(!) noemen is mi. misplaats overdrijven. Zelfs ridicule. Om aandacht te trekken? Om de Republiek/ Revolusi in een ‘kwaad daglicht te plaatsen’? Vreselijke moordpartijen welleswaar; maar niet uitsluitend gericht tegen één etnische groep/volk! Opgeschaald: het aantal slachtoffers; zonder enig rationeel(!) bewijs. Ik hou het op de aantallen zoals dr.L.de Jong; Koninkrijk in de 2e.Wereldoorlog heeft bepaald.

   • R.L. Mertens zegt:

    @vandenBroek; ‘misbruikte begrip Atlantisch Handvest etc.’- Hoezo misbruikt? Nb. de kern(!) van het conflict; het zelfbeschikkingsrecht van elk volk! Door Nederland aug.1941 ondertekend. Uiteraard met tegen zin van Gerbrandy( die geen weerwoord had tegen USA ) In de de 7 dec.1942 HM rede door min.Soejono vurig bepleit het op te benoemen, echter niet opgenomen/verloochend! Door vele koloniale adepten- nazaten/historici verdonkermaand in onze geschiedenis (; muv.dr.L.de Jong dl.12.de Worsteling met de Republiek!)- Benieuwd of het straks in de as. Revolusi tentoonstelling is opgenomen/ vermeld.- @ sinister?; ooit het Engels woord horror begrepen? Die woedende massa , die door ons beleid(!) werd veroorzaakt/uitgelokt!

    • Anoniem zegt:

     “ooit het woord Engels woord horror begrepen” nee, dhr Mertens drukt zich slordig uit. In Engels/Amerikaans-talige wetenschappelijke publicaties over de bloedige gebeurtenissen tijdens de Indonesische Revolusi wordt het woord Massacre gebruikt. Deze vlag dekt meer de lading.

 6. vandenbroek@libero.it (1953) zegt:

  “Deze gebeurtenissen vertonen KENMERKEN van Indocide” betekent iets anders als t deze gebeurtenissen “Indocide” noemen”. Ik wordt niet alleen foutief geciteerd maar op basis van creatief citeren ook nog eens voorbarige conclusies getrokken. Zulke manipulaties om zijn eigen gelijk bevestigen mogen best achterwege worden gelaten.

  De vraag over “rationaal bewijs” is onbegrijpelijk, heeft nadere verklaring nodig, maar ik wil wel een duidelijk antwoord geven:
  Serang, Krawang, Pesing, Balapoewang, Toempang, Banjoewangi, Boemiajoe, Lawang, Magelang, Modjokerto, Pakis, Pelangbuan Ratu zijn wat willekeurige voorbeelden. Tel ik ook nog het aantal doden en vermisten op in Batavia, Bandoeng, Semarang en Soerabaja dan kom ik al op meer dan 3000 gedocumenteerde doden en vernisten.

  Wat daaraan ridicule is ook zo’n opmerking in het verlengde van aria fritta=gebakken lucht

  Een grappemaker mag best in al zijn/haar kinderlijke onschuld vragen over de Representativiteit van de gegevens, maar als nog geeneens duidelijk is hoeveel vnl Indo-Europese doden en vermisten=ontvoerden tijdens de Indonesische Revolusi te betreuren waren, hoe kan dan over Representativiteit worden gesproken?

  Apropos, ik ben nog wat vergeten, kijk ook bij de bronvermelding van de aantallen bij Dr. L. de Jong zijn Standaardwerk , en ook zijn commentaar spreekt boekdelen van het Standaardwerk

 7. ellen zegt:

  Er is nog weinig geschreven over de Indonesische slachtoffers van de bersiap. Een verkenning hiertoe is een artikel van Tom van den Berge: Indonesisch geweld tegen de burgerbevolking in West-Java, 1945-1949.

  https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A3180855/view

  De Australische historicus Vickers schat het aantal Indonesische burgerslachtoffers dat door geweld om het leven kwam op 25.000 à 100.000. De meeste burgerslachtoffers –
  2,4 miljoen – stierven echter geen gewelddadige dood. Zij stierven van
  honger en uitputting of bezweken aan ziektes. De historicus Abdul Wahid roept zijn landgenoten op om het onaanvaardbare te aanvaarden en onder ogen te zien dat de Revolutie niet alleen de heiligste maar ook de donkerste periode is van de Indonesische geschiedenis.

 8. Boeroeng zegt:

  Dezelfde peiling staat ook op twitter met soorgelijke stemverhoudingen

 9. Boeroeng zegt:

  Benoem bersiap en praat erover voor wederzijds begrip

  10 februari 2022
  Vanaf vrijdag 11 februari is de tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk open voor publiek. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de media wordt de term bersiap wél in de expositie gebruikt. Een goede beslissing vindt tekenaar Peter van Dongen. Sinds de verschijning van zijn beeldverhaal Rampokan, dat zich afspeelt tijdens de koloniale oorlog die Nederland uitvocht in Indonesië (1945-1949) komt hij regelmatig in Indonesië. Tijdens gesprekken met collega’s en studenten ontdekte hij dat de bersiap daar niet algemeen bekend is. Reden te meer om het woord te gebruiken.
  —-
  Opinie Peter van Dongen in Moesson website

 10. Indisch4ever zegt:

  Deze poll op twitter geeft bijna hetzelfde resultaat.
  Twittervolgers en webloglezers zijn niet zo verschillend in denkwijzes, met dit onderwerp

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.