Dit boek doet gruwelijke onthullingen over de geheime Nederlandse gevangenissen op Bali.

De Strijd om Bali Imperialisme, verzet en onafhankelijkheid 1846-1950. Auteur: Anne Lot Hoek

NRC:
Er staan veel gruwelijke verhalen in De strijd om Bali, het boek dat historicus en journalist Anne-Lot Hoek schreef over de dekolonisatieoorlog op het eiland. Een van de gruwelijkste is afkomstig van Feddy Poeteray, oud-soldaat in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Hij vertelt wat hij en zijn collega’s zeiden als ze Balinezen tegenkwamen met een rood-wit speldje – de kleuren van de Republiek Indonesië: ‘Wat is dat? Opeten! En dan slikten ze zich dood, want dat is een metalen ding met een naald eraan. Als ze het niet deden dan schoten we ze neer.’ Dat konden dus onschuldige burgers zijn.Gruwelijk is ook de getuigenis van ‘mevrouw’ Van der Zee. Als dochter van een KNIL-soldaat woonde ze in een militair kamp op Bali. Aan de ene kant van het kamp zaten de militairen, aan de andere kant de gezinnen. Er was ook een gedeelte voor gevangenen, daar mocht ze niet komen. Maar dat deed ze stiekem toch. De mannen daar zagen er mishandeld uit. ‘Ze waren bont en blauw’. Ook bij de begraafplaats achter het kamp mocht ze niet komen. ’s Nachts hoorde ze daar vaak schieten. ‘Eerst hoorde je plok, dan hoorde je een lijk vallen en dan riep mijn moeder: “O! daar ligt er weer een!”’Jaren later wordt mevrouw Van der Zee nog emotioneel als ze vertelt wat ze als zevenjarig meisje allemaal zag. Haar vader ging met zijn collega’s dagelijks op patrouille en kwam dan terug met een truck. Die bleek gevuld met lijken, die op de grond werden gekiept als ‘wilde dieren’. Ze vermoedt dat het er per patrouille meer dan vijftig waren. ‘Ik was nog klein, maar ik zag rijen op rijen liggen. Familieleden mochten lijken komen ophalen. […] Ik heb nog steeds last van die beelden.’

Meer informatie in NRC.
nietgemakkelijkteopenen-1

Dit bericht werd geplaatst in Boeken. Bookmark de permalink .

65 reacties op Dit boek doet gruwelijke onthullingen over de geheime Nederlandse gevangenissen op Bali.

 1. vandenbroek@libero.it zegt:

  Maar er is ook een recensie in hetzelfde NRC over haar boek verschenen waar de gruwelijkheden aan Indonesische zijde belicht worden.Het blijkt niet altijd zwart-wit te zijn, Nederlanders waren niet altijd “fout” en de Balinezen niet altijd “goed”.

  Eén van de hoofdpersonen in het boek van Anne Lot-Hoek is Ide Anak Agung Gde Agung , een Balinese vorst die door de Nederlanders als bondgenoot gezien werd. Ook hij had een privélegertje. Tegenstander liet hij oppakken, martelen en vaak ook vermoorden, met medeweten van de Nederlanders.
  Bij het uitroepen van de Republiek Oost-Indonesie in 1947 werd hij beloond met mooie functies, hij werd eerst minister van Buitenlandse Zaken en later minister-president van de deelstaat Oost-Indie. In deze functie speelde hij een belangrijke rol bij de Nederlands-Indonesische onderhandelingen aan boord van het Amerikaanse schip “Renville” (zie Renville overeenkomst)

  Deze ambivalente houding was geen belemmering voor de Indonesische nationalisten. Na de souvereiniteitsoverdracht in 1949 formeerde hij samen met Mohammed Hatta, het eerste Indonesische kabinet. Hij werd minister van Binnenlandse Zaken, later van Buitenlandse Zaken. Zijn verzet tegen Sukarno’s geleide democratie leidde er toe dat hij samen met Sutan Sjahrir en Mohammned tot gevangenschap. Hij verbleef bijna 5 jaar in Madiun. Na zijn vrijlating onder Suharto werd hij o.m. ambassadeur van indoensie in Wenen. Toen hij jaren later naar Nederland kwam om te promoveren bij het Netherlands Institute for Advanced Studies NIAS werd hij met alle égards behandeld.

  bron: Ide Anak Agung Gde Agung “Renville” als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen” (eigen exemplaar).

  Ide Anak Agung Gde Agung heeft als Indonesiers hele zinnige dingen gezegd over Indonesie als Eénheidsstaat!!!

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBroek; ‘niet altijd zwart wit etc.’- Omdat er natuurlijk ook rivaliteit bestond tussen de Balinese vorsten/hoofden onderling. En de Nederlanders dat tegen elkaar uitspeelden! Zoals dat al 3 eeuwen(!) gebeurde; verdeel en heers! En Agoeng daarvan ook(!) gebruik maakte; zgn.pro Nederland te zijn in de ogen van ons bestuur; maar als de tij keerde ….- Zijn afkeer voor Nederland verwoorde hij ooit op een tv.doc.; Een waarheid met 2 kanten; toen hij voor de oorlog zijn chef in het Nederlands iets vroeg en hem in het maleis antwoordde……alsof hij zeggen wilde; ‘jij bent een Inlander, blijft Inlander; spreek je moerstaal’! Hij was zwaar beledigd. Een vorst tegen een doodgewone(!) ambtenaar.

   • vandenbroek@libero.it zegt:

    Zoals Agung behandeld werd, geeft alleen maar de koloniale verhoudingen aan. Maar dat is bijzaak .

    Anne Lot-Hoek heeft weliswaar vele Nederlandse ooggetuigen geïnterviewd , maar die waren in die tijd jonge militairen van lage rang . Het optreden van de Nederlandse legerleiding, maar ook de politiek in Den Haag lijkt niet ter discussie te staan.

    De legerleiding, die toch operationeel verantwoordelijk was, was vanaf de allereerste schermutselingen verdeeld over de te volgen strategie op Bali. De hoogste militair op het eiland was een zekere kolonel Ter Meulen, die zelf in Duitse werkkampen had gezeten. Hij riep op tot het staken van het geweld omdat hij vond dat er sprake was van ‘nazipraktijken waartegen de beschaafde wereld de afgelopen jaren heeft gevochten’. Maar de oproep van Ter Meulen maakte weinig indruk op zijn mede-officieren en onderofficieren.

    Dan kom ik op de Gadja Merah Brigade. En daarover bestaat interessante maar ook opmerkelijke informatie over: https://www.indie-1945-1950.nl/web/infx.htm

    Eigenlijk had niet Anne Lot-Hoek de affaire Bali moeten behandelen maar een militair historicus

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandenBroek; ‘gadja merah etc..’- Ik bezocht de bomvolle(!) lezing in het Spui, voorzien van het boek; Gadja Merah op Bali en Lombok. Ooit van een Gadja veteraan gekregen. Vol met heldhaftige acties. Voorzien van luchtige tekeningen en foto’s met lachende militairen en Balinezen etc. In het voor woord; ‘goede kameraadschap, goed teamwork aan een bevolking die ons werk waardeerde en ons beloonde met haar vriendschap De grootste glorie van de Rode olifanten is de bevrijde bevolking zelf. Die zelf voor haar, orde en veiligheid opkomt; door het achterhalen van landmijnen, geweren, ja zelfs loslopende(!) terroristen! Deze glorie, dit volledig succes zijn het deel van de Roode olifanten op Bali. Zij brachten vrede. Op Lombok; de meest vreedzame actie uit zijn geschiedenis. Bij de landing waren alle voorzorg maatregelen genomen uit militair oogpunt. De bevolking nam echter onmiddelijk alle twijfel weg door onze troepen met gejuich en bloemen te ontvangen.’ De verliezen; (slechts) 22! Slotwoord van Tjakorde Gde Raka Soekawati; ‘moge de levensavond van ons geëerbiedigde Koningin gesierd worden met de schoonheid van een ongebroken en vernieuwd Koninkrijk, waarin alle bevolkingdsgroepen dezelfde levenskansen(!) zullen hebben’. Opmerkelijk is het, dat de samensteller/auteur van dit boek NIET is vermeld! Hoezo martelingen? – De Gadja merah werd na 1945 in Siam gevormd. In eerste instantie was er onder de ex krijgsgevangenen geen animo om weer een oorlog te voeren. De zgn.Pagode groep; vooral Indische Nederlanders, wilde zelfs aansluiting met de Republiek(!). Echter de opwekkende propaganda van orde en rust alsmede binnen gekomen berichten over de bersiap deed hen over stag gaan.

    • Pierre de la Croix zegt:

     VdB: “Eigenlijk had niet Anne-Lot Hoek de affaire Bali moeten behandelen maar een militair historicus”.

     Ach …. ik heb haar boek nog niet gelezen, maar afgezien daarvan denk ik dat – wellicht, misschien – ze de inhoud niet uit haar duim heeft gezogen maar wel bewust – wellicht, misschien – keuzes heeft gemaakt.

     Dat hoeft – misschien, wellicht – m.i. niets af te doen aan de kwaliteit van wat ze wél heeft geboekstaafd. Een ander, al dan niet militair historicus, kan dan een keertje de lacunes opvullen en/of accenten verleggen, zoals ook over allerlei grote toeans meerdere serieuze biografieën door serieuze mensen zijn geschreven.

     Enfin, we zien dat Anne Lot’s huidige werk weer genoeg stof heeft doen opwaaien en gefundenes fressen is voor diegenen die Neerlands optreden daar ginds tussen 1945 – 1950 zonder enige nuance veroordelen en wandaden van Indonesische kant afdoen met een vergoelijkend “actie = reactie”. Dat excuus zou dan ook mogen opgaan voor de daden van de kapitein Raymond Paul Pierre Westerling en zijn mannen op Zuid Celebes en ook voor wat de Rode Olifantjes op Bali en elders deden. Toch?

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Hr Mertens
     Bali werd altijd als idyllisch afgeschilderd vooral nadat gen. Rost van Tonningen de vader van U-weet-wel bloedig heeft huis gehouden (puputan 1906) . De Orde en Rust onder Nederlands-Indisch gezag was hersteld, daar werd weer wat groots verricht..

     Daarom verbaast het mij dat de Nederlandse legerleiding na de Japanse capitulatie besloot 3 bataljons naar het paradijselijke Bali te sturen. Wat waren de redenen van de legerleiding om 3 bataljons naar Bali te sturen? Let wel 2/3 van de belastingopbrengsten uit de Buitengewesten (buiten Sumatra en Java) was afkomstig uit Bale. Was dit een voorloper op de politionele actie, was dit de 1ste operatie belastinginning? Geeft Anne Lot-Hoek daarop antwoord?

     Lees ik het verhaal over deze bataljons op bijgaande web site dan schieten de tranen in mijn broek, wat een genuanceerd verhaal!
     https://www.indie-1945-1950.nl/web/infxi.htm

     Het bataljon Inf X bestond uit vrijwillig aangemelde en goedgekeurde ex-krijgsgevangenen (sic 1). Het bataljon, opgericht onder de naam 1e Bataljon, zou samen met het 2e en 3e Bataljon het 1e Java Echelon vormen. Eind 1945 werden de drie incomplete bataljons geformeerd tot twee bataljons voor de Bali/Lombok Brigade (sic 2) .
     Op 14 februari 1946 vertrok het 1e Bataljon van Siam. Na een reis van bijna drie weken, met tussenstops te Singapore en Soerabaja, landde het bataljon op 2 maart bij Sanoer op Bali. Aan het einde van de dag waren de compagnieën gelegerd te Den Pasar, kesiman en het vliegveld Koeta.
     Zonder een schot te lossen waren de belangrijkste doelen op Bali in handen van de “Gadjah Merah” gevallen (sic 3).
     Op 27 maart landde het Bataljon in de baai van Lembar op Lombok. Na de landing werd er doorgestoten naar Mataram en werden o.a. Selong, Praja en Amperan bezet.

     Door de toenemende onrust (sic 4) op Bali werden begin april de 5e en 1e cie overgebracht naar Bali, toegevoegd aan het 2e Bataljon en gelegerd te Mengwi en Kediri. In de daarop volgende weken werden ook de overige compagnieën naar Bali overgebracht en o.a. gelegerd te Tabenan, Den Pasar, Djatiloeh, Penebel, Negara en Bereteh.
     Door een intensieve patrouillegang en acties, als op 15 mei bij Samsan Doea en op 15 juni tussen Lampoe, Plaga en Kintami, werden de ‘bendes’ en infiltraties vanuit Java bestreden.
     Op 25 juli werd de order uitgegeven voor de oprichting van de Y-Brigade. Het 1e Bataljon inmiddels omgedoopt tot Inf.X.KNIL was een van de twee KNIL bataljons die bij de Y-Brigade was ingedeeld.
     Door de komst van 4(8) RS op Bali kon een groot deel van de manschappen op verlof (sic 5) . Tevens vond er een reorganisatie plaats en werd het bataljon omgevormd tot een ‘normaal’ infanteriebataljon. Eind september bestond het Bataljon reeds uit Staf, Stafcie,

     Sic 1: natuurlijk waren het geen vrijwillig aangemelde militairen, want deze militairen stonden nog steeds onder de krijgstucht. Dat hun salarissen uit de japanse bezettingstijd niet door de Nederlandse overheid werd uitbetaald is een ander verhaal. Hoe deze militairen na 3 jaar geforceerde dwangarbeid alsnog goedgekeurd werden mag iemand mij uitleggen.

     Sic 2: de legerleiding had iets te optimistisch geredeneerd, I.p.v. 3 strijdbare bataljongs kondne maar 2 bataljongs geformeerd worden. Die moisten wel het werk van 3 bataljongs uitvoeren op bali, met alle noodlottige gevolgen van dien.

     Sic 3. Het verhaal van de historica Anne Lot-Hoek, dat eigenlijk een gedetailleerde uitwerking is van de gegevens van Remy Limpach, verzameld in zijn dissertatioe “de brandende kampongs van gen. Spoor…..” geeft een totaal ander en moorddadig beeld van de gebeurtenissen op Bali

     Sic 4. Blijkbaar was het op Bali niet zo rustig, de legercommandant verplaatst minstens 2 companiein naar Bali.

     Sic 5. Of er manschappen op verlof gingen valt te betwijfelen , de meesten werden in Palembang ingezet , ook weer een bloedige actie.

     Op 20 november 1946 vond op Bali bij Marga een beslissende veldslag plaats tussen het KNIL en de pemoeda’s. Veel pemoeda’s werden gedood, waaronder hun leider Ngurah Rai. Nog steeds wordt op 20 november op Bali de ‘Puputan Marga’ herdacht.

     Ik vraag mij af of Anne Lot-Hoek een verband legt tussen deze gebeurtenis en de wandaden van kpt Westerling op Zuid-Celebes. Westerling wordt medio juni naar Zuid-celòebes gestuurd waar hij d ebekend ewesterling methode toepast, wat toch vergelijkbaar is met de methoden die op Bali werden toegepast zgn structureel geweld.

     Prof. Petra Groen, senior wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, een militair historica dus, heeft een genuanceerd artikel in de Militaire Spectator geschreven met als klinkende titel : Geweld en geweten
     Koloniale oorlogvoering en militaire ethiek in Nederlands-
     Indië, 1816-1941 .

     Als ik zo de gebeurtenissen in Nederlands-indie na de Japanse capitulatie lees dan had zij de titel van haar artikel kunnen veranderen in “militaire ethiek in Nederlands-Indie, 1816-1949

     Klik om toegang te krijgen tot MS%205-2013%20Groen%20Geweld%20en%20geweten.pdf

 2. waluparmo zegt:

  In dien er een schijver /uitever is de nodig denk zijn/haar boek te vertalen in het Indonesisch( met vele lezers). Houw ik mij aan bevolen.Ik heb veel Nederlande boeken vertaald en een paar histrorische en ook voor de ANRI( Centraal Indonesische Archief). Ik heb net een boek van de historicus Piet Hagen ” Koloniale Oorlogen in Indonesie” vertaald ,dat wegens ONGECORRICEERD ( not Edited) afgkeurd is door de KITLV.Pse ctc me.Email adres: w.supamo@yahoo.com.Bedank!

  • Ed Vermeulen zegt:

   Mevrouw Anne-Lot Hoek heeft naar het er naar uitziet een mooi en goed opgebouwd werk afgeleverd dat het meer dan waard is gelezen te worden. Ikzelf ben sinds gisteren begonnen met lezen. Overste Ter Meulen, woonde voor de actie in Bali in Baarn. De heer Poeteray kende mijn schoonvader KNIL sergeant Douwe van der Wal, Birma Siam en Bali-Lombok Brigade (Gadja Merah). Ik heb hem mogen ontmoeten. Tot kort voor zijn overlijden contact gehouden. Dit geeft alles naast ons bezoek aan Marga, Bali een extra dimensie. Mocht u op Bali komen bezoek dit Ereveld. Lees de brief van Ter Meulen aan I Gusti Ngurah Rai en laat de tijd en uw gedachten waar mogelijk de vrije loop.
   Een groet vanuit Baarn van Ed Vermeulen

   .

   • Ed Vermeulen zegt:

    Waarde lezers van I4E
    U zult het opgemerkt hebben…een foutje in mijn eerdere bericht…de brief op het monument te Marga is gericht aan overste Ter Meulen en niet andersom. Excuus. Het inspireerde mij tot het verhaal Van Baarn naar Bali. Te lezen op de Baarnsche geschiedenissite Geheugenvanbaarn.nl v/h Groenegraf.nl:: https://groenegraf.nl/vanbaarnnaarbali
    In dit verhaal de gehele brief, met foto’s en tekst.
    Vanuit Baarn wens ik u een goede zondag.
    Een groet van Ed Vermeulen

    • Pierre de la Croix zegt:

     Pergissing is menselijk heer Ed, een pergissing erkennen en corrigeren is bovenmenselijk!

    • Ed Vermeulen zegt:

     Goedemiddag heer Pierre de la Croix
     Goed om van u te horen. De tijd vliegt, daarmee de jaren ook.
     Dank voor uw vriendelijke woorden. Het is lang geleden dat iemand mij heer Ed noemde. .
     Zondag 28 november 2021….onvergetelijk.
     Nu weer verder met lezen in het boek van mevrouw Hoek
     Groet vanuit een nat Baarn
     Ed Vermeulen

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach ja heer Ed, ere wie ere toekomt. Ik hoop dat degene die u lang geleden “heer Ed” noemde dat ook deed om u met deze verbale “sembah” de “hormat” te betuigen die u toekomt.

     Onze geschiedenis loopt parallel in die zin dat ook ik “gemengd” ben getrouwd, zij het in tegengestelde richting dan u en dat ik mijn carrière ook ben begonnen als “jongen van de lange deining”.

     Ik ben even bezig met een ander – m.i. ook lezenswaardig – boek: “Tabé” – “Het lange afscheid van ons Indië” van Arendo Joustra, Hoofdredacteur van EW.

     Uit de inleiding: “Op de volgende pagina’s worden twee parallelle verhalen verteld: Dat van de inheemse vorstendommen en volkeren in de archipel, en dat van de Nederlandse kolonisatoren die aan het einde van de 16de eeuw verschenen”.

     Het boekje neemt je mee in de helikopter voor een “birds eye view” door de geschiedenis. Overzichtelijk en helder geschreven.

     Ik kwam tot een paar jaar geleden vaak in het gezellige centrum van Baarn om te winkelen en een pannenkoekje met stroop en spek te eten op de Brink. Helaas is de teloorgang ook daar te merken en gooit Corona nu helemaal roet in mijn pannenkoek. Anders zou ik u nog wel eens een keer kunnen ontmoeten.

 3. vandenbroek@libewro.it zegt:

  Nog even terug naar Anne Lot-Hoek.

  Opmerkelijk is dat er nergens wordt gesproken over de KNIL-eenheid Gadja Merah ofwel de ‘Rode Olifant Brigade’. De olifant werd bij de Birmaspoorlijn ingezet om zware boomstammen te verslepen, de kleur rood stond voor het vele bloed dat daar was vergoten. De brigade bestond vooral uit getraumatiseerde voormalige krijgsgevangenen die aan deze spoorlijn hadden gewerkt en meteen na afloop van de oorlog de wapenen moesten oppakken. Alhoewel de mannen lichamelijk en geestelijk ernstig verzwakt waren, wilden de meesten onder hen meevechten.

  Het geijkte verhaal werd tot nu toe aan het Grote Nederlandse Publiek verkocht dat vooral Indo-Europeanen dwz Indische Nederlanders van het KNIL een motief hadden om zulke misdaden te plegen op Bali omdat “bijna iedereen familieleden verloren had als gevolg van de gruwelijke slachtpartijen tijdens de Bersiap-tijd, de chaotische maanden na de Tweede Wereldoorlog, toen Indonesische nationalisten moordend en plunderend rondgingen en duizenden slachtoffers maakten onder vooral Indische Nederlanders”.

  De mythe gaat verder dat de jongens uit Nederland schrokken van de felheid van de Indisch Nederlandse KNIL-militairen. Sommigen vonden hen sadistisch. Er waren ook Nederlandse militairen, die bewondering hadden voor de Gadja Merah. Oud-Stoottroeper Karel Keuls, die szelf op Bali diende, zegt dat hij ze ‘fantastische kerels’ vond die ‘een rotte oorlog moesten vechten tegen de guerrilla’s’. Zij knapten volgens Keuls het echte (en vuile) werk op.

  Maar ook het 4e latere 8e bataljon van het Regiment Stootroepen deed mee aan de misdaden. Er waren ook polderjongens uit de Kop van Noord-Holland, zonder enige tropenervaring. Ze wisten niets van de binnenlandse verhoudingen en begrepen weinig van de oorlog waarin ze waren beland, maar schoten er wel lustig op los, trigger happy.

  Ik stel vraagtekens bij het verhaal dat louter Indo-Europeanen verantwoordelijk waren voor de misdaden op Bali. Remy Limpach, schrijver van “Brandende kampongs…” heeft aangegeven dat Nederlandse militairen structureel geweld gebruikten. Dan kan hij ook aangeven welke eenheden op Bali precies bij de misdaden betrokken waren. Dat verhaal heb ik tot nu toe nooit gehoord., het lijkt wel of dit gegeven wordt doodgezwegen. Past niet in de beeldvorming, die Nederlanders hebben over Nederlands-Indie.

  Hopelijk stelt de historica Anne Lot-Hoek het beeld bij dat het louter Indische Nederlandse KNIl-militairen, die met reden verantwoordelijk waren voor de wreedheden op Bali.

  Zie ook Vrij Nederland “Bloedbaden op Bali (2013)
  https://www.vn.nl/bloedbaden-op-bali-2/

 4. kembang merah zegt:

  Enne…….gaat de Nederlandse belastingbetalers óók weer langs de kassa ???!! Voor die arme nabestaanden…..😠😠 Net zoals de weduwen van Rawagede….. en ergens gelezen te hebben dat “Nederlandse militairen ” kinderen hebben vermoord ??!!
  En wat denken jullie van de Weduwen van Sebrenica, enz.enz. Wat een geweldige overheid/ regering hebben we toch om uit de grote zak van de belastingbetalers uit te delen aan vrouwen die helemaal dubbel liggen van de Lach dat ze weer duizenden euro’ s in hun handen krijgen voor een paar krokodillen tranen die ze hebben vergoten….😡

  • Anoniem zegt:

   Krokodillen tranen werden wel gehuild voor vaders, zonen, andere familieleden en bekenden. Er wordt te gemakkelijk vergeten dat Indonesische nabestaanden na jarenlange juridische strijd in Nederland erkenning van hun leed en vergoeding van immateriële schade kregen (Rawagede, Zuid-Celebes). Maar wat mij het meeste stoort is de wijze waarop op dit blog etc over de Indonesische slachtoffers wordt gesproken. Alsof het minachten en louter afgeven op deze slachtoffers de Indische zaak goed doet, alsof het Indonesische slachtoffers louter om het geld te doen is, is een grove belediging en op het lasterlijke af.

   Trouwens wat heeft Sbrenica met de discussie te maken. Het zijn weer van die vergelijkingen, die nergens op slaan. Een typisch indisch trekje

   • Bung Tolol zegt:

    Helemaal met u eens anoniem ! Dat bovenstaande stukje van 26 november 2021 om 18:52 is een regelrechte schande ! Niet iedereen op dit blog laat zich zo minachtend uit als deze schrijver .Dat het nochtans geplaatst wordt bewijst alleen dat de webmaster gewoon iedereen zijn zegje wilt laten doen wat o.k is .

    • kembang merah zegt:

     Alles draait om geld toch ???
     Dat zijn allemaal verhalen dat in de oorlog heeft afgespeeld….Noemen jullie Anoniem en Bung tolol in wélke Oorlog worden er géén moorden, gemarteld enz.enz. gepleegd !!! Wélke landen geven het toe en moet het leed betalen aan slachtoffers…..ik ben benieuwd!

    • R.L. Mertens zegt:

     @kembang merah; ‘alles draait om geld etc.’- Dat is ook de lijfspreuk van JP.Coen; ‘handel is oorlog. En oorlog is handel …!’ Vandaar ‘de handel met Banda…En vandaar; geheel Indië! We zijn goed in de handel….

 5. kembang merah zegt:

  Wederom mijn fout, alhoewel wel mijn naam hebt geschreven…..dus ANONIEM = kembang merah !! Sorry….

 6. kembang merah zegt:

  Deze anoniem is de goede……mijn berichtje is fout….ik zag dat ik wél kembang merah boven mijn bericht geplaatst….😮😐😐😐

  • RLMertens zegt:

   @kembangmerah; ‘anoniem is de goede etc,’- De goede? Waarom niet onder eigen goede naam? Bang? In elke oorlog is men bang/laf; hier is nu toch geen oorlog? Kembang takoet?

   • kembang merah zegt:

    Heer Mertens, als ik een bericht schrijft vergeet ik telkens mijn leuke naam op te schrijven en komt dan anoniem te voorschijn !! Ook de “echte ” anoniem wil ook haar/zijn naam niet bekend maken…dus dan zijn we beiden bang ??!! Nee toch ??!!

    Op andere berichten schrijf ik wél mijn echte naam bij…..ligt eraan wat voor onderwerp het is.
    Bij zeur en klaag en zielige onderwerpen dan liever kembang merah !!

    Bedankt voor uw belangstelling….🌺🌺

 7. Boeroeng zegt:

  In het NRC-artikel ‘dit boek doet gruwelijke onthullingen’ wordt een brits onderzoek uit 2019 genoemd. Waar een resultaat was dat de helft van de Nederlanders trots was op het koloniaal verleden en 6 % aangaf zich te schamen.
  Een onderzoek van eenvandaag van dit jaar gaf andere cijfers

  We kijken vaker positief dan negatief naar ons verleden met Nederlands-Indië, maar bij veel Indische Nederlanders is dat precies andersom

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja …. als ik als niet wetenschapper een duit in het zakje mag doen, dan de volgende:

   1. Het Britse onderzoek geeft aan dat de helft van de Nederlanders (dus niet per se Indische Nederlanders en Molukkers) trots is op het koloniale verleden en dat 6 % zich er over schaamt. In ander perspectief: 50 % + (50 % – 6 %) = 94 % schaamt zich dus niet!

   2. Onderzoek van 1 Vandaag: “We kijken vaker positief dan negatief naar ons verleden met NOI (= consistent met de resultaten van het Britse onderzoek van 2019), maar bij veel Indische Nederlanders is het juist anders om”.

   Dat laatste verbaast mij in eerste instantie. Ik denk – dus misschien, wellicht – dat wanneer dit onderzoek zou zijn gehouden in een tijd dat Indische Nederlanders van de generaties 1 en anderhalf (mijn generatie) nog springlevend waren, het resultaat anders zou liggen.

   De conclusie zou dus ook kunnen zijn dat de Indische Nederlanders van nu (generaties 2, 3 en 4) veel genuanceerder denken over het koloniale verleden m.b.t. NOI.

   De conclusie uit die conclusie heb ik ook diep in mijn kepala, maar zal ik niet openbaren, omdat die al te zeer zal zijn bezoedeld door mijn verregaande cognitieve distantie (deze geleerde kreet pas kort geleden geleerd van een geleerde).

   • R.L. Mertens zegt:

    @PierredelaCroix; ”veel genuanceerder denken etc.’- Wat voorheen door de ‘wij (Indische)Nederlanders 1 1/2 generatie als zoete koek! ( mijzelf uitgezonderd! ) werd aangenomen; wordt nu door de jongere generatie/nazaten via alle media mogelijkheden onderzocht en beoordeeld. Worden: daders, slachtoffers, getuigen ondervraagd en op basis van alle beschikbare archieven/rapporten/correspondenties conclusies getrokken. En die komen na diepgaand onderzoek tot andere conclusies. In mijn boek de Gadja Merah op Bali en Lombok ( zie hierboven) worden deze acties zo waar als vakantie tripjes uitgebeeld/gepresenteerd. Met foto’s van lachende en juichende Balinezen, met schetsen/tekeningen oa. van half naakte Balische vrouwen door ene H.Benjamin. Het slotzin in het voorwoord; ‘moge dit boekje aan den buitenstaander een indruk geven van wat hier in Indië verricht wordt’ -En daar komt Anne Lot Hoek met andere slotzin over. – Over cognitieve distantie gesproken>

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Eénvandaag geeft aan:
     Vier van de tien ondervraagden met een Indische achtergrond (40 procent) kijken juist positief terug. In deze groep zitten wat meer ouderen (65 plus). Ze zien vooral dat de Nederlanders ook Welvaart in Indië hebben gebracht. Ze legden wegen en spoorwegen aan en zorgden voor onderwijs. Vaak waren hun eigen voorouders hierbij betrokken.
     Iemand vertelt: “Mijn familie heeft daar het rechtssysteem helpen opzetten en het land in cultuur gebracht. Ze hebben zich vermengd met de bevolking. Het was ‘a way of life’ waar nu met heimwee op wordt teruggezien. Met zijn offers en gewin.” Zij zijn niet blind voor de misstanden in het verleden, maar die moeten volgens hen in de context van een andere tijd gezien worden: “Ik ben er niet trots op, maar in die tijdgeest was het in de hele wereld normaal. Elk zichzelf respecterend land had destijds zijn eigen koloniën.”

     “Bovenstaand persoon heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt” zeiden we in Rotterdam met een verwijzing naar “wiens brood men eet, diens (buitenlandse) taal men spreekt”. Ironie, oh ironie.

     Over nuances gesproken. In wat voor context van een andere tijd moet ik dat dan zien? Wat was de tijdgeest dan? Ik heb zelf als 65+ aan de enquete meegedaan maar dan ga ik zulke wollige taal toch niet opschrijven.

     Ik als 65+ met wat kennis van de koloniale geschiedenis heb zo geantwoord :
     De Grote Postweg van gen. Daendels werd aangelegd om militairen snel over Java te vervoeren om binnenlandse opstanden te onderdrukken, te beginnen bij de Javaasche oorlog (1825-1830).
     Het land werd in cultuur gebracht voor de productie van grondstoffen voor de export,zie Cultuurstelsel v.a. 1830 en later Koelie-ordonnantie, waardoor de inlandse bevolking stelselmatig werd verarmd. Het spoorwegennet werd aangelegd om de grondstoffen uit het Cultuurstelsel efficient naar de havens te vervoeren.
     40 jaar na het begin van de in Nederland zo bewierookte Ethische Politiek werd uiteindelijk onderwijs gegeven aan 2 ik herhaal 2% van de totale bevolking. Dat leek meer een proces van analfabetisering.
     Een gescheiden Rechtssysteem werd ingevoerd, voor de inlanders het Adatrecht, om een Apartheidssysteem te legaliseren en de blanke superioriteit te legitimeren. In dit systeem van rechtsongelijkheid waren Europeanen (staats)burgers. Inlanders, Chinezen en andere Oosterlingen waren Onderdanen in eigen land.

     Dan ga ik Anno Nu toch niet zeggen dat het in die tijdgeest en het in de gehele wereld NORMAAL was ?Ja, normaal voor de blanken. Als dat niet met cognitieve dissonantie te maken heeft, waar heeft het dan mee te maken?.

     Apropos, ik was de anoniem van 27/1172021 om 16:13.

 8. Bung Tolol zegt:

  Cognitieve distantie ??? Kata ini tidak ada dalam bahasa Belanda ! We kennen wel het woord cognitieve dissonantie !

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ach ja ,,,, sommigen willen ook graag mee in de vaart der geleerde volkeren en struikelen dan wel eens over moeilijke woorden die geleerden graag bezigen.

   Overigens zou “cognitieve distantie”, vrij vertaald, misschien, wellicht, “afstandelijkheid met of door kennis van zaken” kunnen betekenen, maar dan weet ik nog niet wat de geachte schrijver daarmee bedoelt in relatie tot wat mevrouw Hoek in haar slotzin heeft geschreven.

   Zou er verder maar geen aandacht aan besteden.

   • A. Olive zegt:

    Nooit van het woord cognitivity gehoord voordat men zich hier in Amerika afvroeg of de persoon met de nuclear code wel een cognitieve dissonatie had.
    Dankzij o.a. hem kan Rusland nu de gaskraan in Europa sluiten in de koude winter.

    • Bung Tolol zegt:

     @ Kan Rusland nu de gaskraan in Europa sluiten inde koude winter “” Ha ha ha ha Rusland zal wel gek wezen ! 50% van het Staatsinkomen komt van gas en olie en als Rusland nou zo gila is ? Komt er gewoon meer gas uit Noorwegen en Afrika ,trouwens Nederland is al aan het afbouwen met dat gas ! Het BPN van Rusland is gelijk aan die van Nederland ,Belgie en Luxemburg samen maar Rusland heeft 150 miljoen inwoners en de Benelux maar 30 miljoen .Rusland heeft die inkomsten van gas en olie hard en hard nodig ! Nederland heeft trouwens ook nog heel en heel veel gas in de grond zitten maar die naar boven halen gaat gepaard met problemen ,Groningen stort in elkaar ! ( Aardbevingen )

    • A. Olive zegt:

     Als Rusland de gaskraan afsluit dan zal het een tijdje duren voordat andere maatregelen kunnen worden genomen. In die tussentijd zullen duizenden van de kou omkomen en dat kan geen enkel land zich permiteren.

 9. Bung Tolol zegt:

  Ek het al n,truuk van jou vermoed maar dit het gewerk ! 😜😁🤣

 10. Bung Tolol zegt:

  Gas wordt in Nederland steeds minder gebruikt in huishoudens en Nederland streeft er naar om dat in + 5 jaar helemaal naar 0 te brengen .Loekasjenko ,u weet wel die Wit-Russische psychopaat dreigde Europa om de gastoevoer van Rusland naar Europa te blokkeren ! Nou dat heeft hij geweten ! Poetin dreigde hem met alles en nog wat .Poetin heeft Europa harder nodig dan omgekeerd 50% van zijn Staatsinkomsten komen uit Olie en Gas ! Rusland heeft een nog wel redelijk leger maar niks vergeleken met die van Amerika en economisch stelt Rusland ook niet zo veel voor ! Rusland is in alles allang overvleugeld door China.

  • Bung Tolol zegt:

   Als je kijkt naar het bbp ( bruto binnenlands product ) per hoofd van de bevolking is de toestand nog schrijnender voor Rusland 1) Luxemburg 2) Noorwegen 3) Zwitserland 5) Nederland nummer 9 is Amerika en Rusland ? die staat op nr 56 ! Nu staat volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken ,Rusland op het punt De Oekraine binnen te vallen .Ik zou zeggen de ene pauper valt de andere pauper aan met die verstande dat + 30% van de bevolking van de Oekraine Russisch van origine is .Rusland is net zo verweven met de Oekraine als Nederland met Belgie .Maar die Oekraine is straat en straatarm ,bijna failliet en ze staan tot hun nek in de schuld bij ………………………..Rusland .

   • A. Olive zegt:

    “dat + 30% van de Oekraine bevolking Russisch van origine is.”
    Daar heeft Stalin voor gezorgd in Oost Europa net als Engeland dat deed met Ierland door Engelsen naar Ulster te sturen. Het resultaat wordt dan gewapende conflict.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Tja …. en die Ruskies zijn bijna allemaal niet gevaccineerd. What us worry ….. Ze hebben dadelijk niemand meer om de gaskraan dicht te draaien.

    Toch moeten we niet helemaal gaan tidoeren. Poetin heeft zijn dromen. En was het niet ene Adolf H. te B. die zijn land na een verloren oorlog opnieuw bewapende en begon met landje pik aan oost- en westgrens?

    Terug naar het topic. Wellicht, misschien, moeten we ons nu toch meer zorgen maken over die gruwelijke onthullingen. Die gaan ons verschrikkelijk veel poen kosten. Eitje voor de bekende advocaten. Genoeg jurisprudentie inmiddels.

    • Bung Tolol zegt:

     Nou ik zou zeggen ,als je naar de toestand van NU ( sekarang ) kijkt ,het toeristen-eiland Bali heeft een enorme opdoffer gekregen doordat de hele toeristen branche in elkaar is geklapt ,hun hele economie ligt op apegapen ! Laat die Nederlandse regering van de rijke Staat Nederland eens goed dat boek der gruwelijke onthullingen tot zich nemen en ruimhartig de bevolking van Bali tegemoet komen en als straks Poetin het gas bij ons afsnijdt ,hoeven we ook geen uang meer naar die rare wodka -zuipers te sturen ,stuur dat maar naar Bali .Maar let op mijn woorden ,die hele toestand bij de grens van de Oekraine gaat de komende tijd het nieuws beheersen en niet die toestand van 75 jaar geleden op Bali .

    • A. Olive zegt:

     Als Poetin de Oekraine binnenvalt dan geloof ik niet dat hij dat in de winter doet. Te modderig bij de grens heb ik gehoord.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja Boeng Tolol, ik heb begrepen dat het boek van mevrouw Hoek een periode bestrijkt van 1846-1950. Honderd jaartjes misdadig gedrag op Bali van de Belanda Boesoek.

     Geldt de boetedoening waar u het over hebt dan over de hele periode of over een deel, hoe bereken je de schade over de gekozen periode om de “tegemoetkoming” te kwantificeren en, wat gemakkelijk wordt vergeten over de periode 1945 – 50, welke en hoeveel schade mag je afzetten die de pemoeda’s – of vrijheidsstrijders zo men wil – hebben toegebracht aan Nederlanders, Chinezen en eigen volk op Bali?

     Ik lees dat het na de Japanse capitulatie op Bali “onrustig” was en dat dankzij Gadjah Merah en KL de rust kon worden hersteld. Waaruit bestond die onrust? In wrede moord, mishandeling, verkrachting, rampok net als tijdens de bersiap op Java? Nogmaals, die feiten zouden dan aan de andere kant van de balans moeten worden ingeboekt.

     Kortom, laat men, voordat eenzijdig de balans wordt opgemaakt, eens goed kijken naar beide kanten van de medaille. Zoals de heer ing. R.L. Mertens ons telkenmale zo treffend voor ogen houdt: Iedere actie is een reactie op een andere actie.

    • Pierre de la Croix zegt:

     A. Olive zegt 2 december 2021 om 01:40: “Als Poetin de Oekraine binnenvalt dan geloof ik niet dat hij dat in de winter doet. Te modderig bij de grens heb ik gehoord”.

     Ik heb gehoord dat er al Oekraïnse militaire ingenieurs (genisten) in ons land zijn om te bestuderen hoe wij den vijand op afstand hielden met onze beroemde waterlinie.

 11. Bung Tolol zegt:

  @PP : Boetedoening ? Welnee ! Laten wij het verleden vergeten en ons richtten op de toekomst .Die Balinezen zitten nu in zak en as en dat geleuter over misdaden in het verleden begaan ,daar kopen zij geen enkele kue manggok voor .Trouwens dat Bali had in het verleden ook goed huisgehouden in Flores en Soembawa en andere eilanden boven hun .Daar wordt toch ook niet meer over geleuterd ! Trouwens dat Spanje ging ook als de beesten tekeer tijdens die 80 jarige oorlog en nog gaan die Hollanders graag op vakantie naar Spanje ! Als wij die NU in het NU leven ons laten leiden door nare dingen in het verleden begaan ,schieten wij geen ene moer op .Dus gewoon Bali helpen ,dat betekent niet zomaar geld sturen en erbij zeggen “” Zo hier heb je wat uang en bekijk het verder maar !”” Vooral het toerisme moet weer op gang komen en elke Nederlander of Indische Nederlander ,die daar straks op vakantie gaat ,draagt een steentje bij maar voorlopig ligt dat “” arme “” Bali nog op de covid I.C ,dus effe wachten ! Tunggu sebentar .Alles sal reg kom !

  • vandenbroek@libero.it zegt:

   Ik denk daarover toch wat genuanceerder. Nederlanders zijn toch wel gemakkelijk geneigd hun oorlogsverleden onder het vloerkleed te vegen, daarover kunnen Indische Nederlanders toch een woordje meespreken?

   Bij Bali is toch wat anders aan de hand Heeft het iets te maken met cognitieve dissonantie? Er worden toch “nieuwe” feiten door Anne Lot-Hoek naar voren gebracht, die tot nu toe niet bekend waren bij het Nederlandse publiek . Nou ja niet bekend, het is meer een kwestie van niet willen weten of de rauwe waarheid niet accepteren tegen alle nieuwe feiten in, de cognitieve dissonantie zo gezegd.

   Want de Canadese historicus Geoffrey Robinson schreef al in 1995 The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali, dat nooit in Nederland werd gepubliceerd. Hij staat uitgebreid stil bij de strijd tussen de Nederlanders en de Indonesiërs in de jaren 1946-1949. Uit zijn onderzoek bleek dat het structurele geweld op Bali zijn oorsprong vond in het racistische en onderdrukkende koloniale systeem van de Nederlanders.

   Het gaat toch om 2000 ik herhaal tweeduizend Balinese slachtoffers tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Robinson zei: ‘Toen ik mijn onderzoek deed (in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw) was de sfeer hier(in Nederland) heel defensief. (Nederlandse) Historici waren helemaal niet geïnteresseerd in Negatieve verhalen over Nederlands optreden in de voormalige kolonie.’ Er is hier (in historische kringen) tot zijn verbazing weinig aandacht voor deze zwarte bladzijde en er is nooit geld vrijgemaakt voor een groot onderzoek. Dat is nu enigszins veranderd .

   Dat Nederlandse historici niet geïnteresseerd waren in NEGATIEVE verhalen over Nederlands-indie kan ik me best voorstellen. Als ik dat vergelijk wat vaak over dhr Mertens wordt verteld, dan praten Nederlandse historici niet gauw over Belanda Boesoek. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt mag toch niet opgaan voor historici in Nederland. Onafhankelijkheid en objectiviteit staan toch hoog in het vaandel in wetenschappelijk Nederland?
   “Wiens brood (AOW) men eet, diens woord men predikt”, geldt dat ook voor de kritikaster van dhr Mertens?

   • vandenbroek@libero.it zegt:

    Nog even wat vergeten maar dat is bijzaak. Hoe heet het internationale vliegveld van Bali? Toch “Ngurah Rai”. Als ik als cruise passagier eens aan de Balinese steward vraagt, wie Ngurah Rai” was, wat voor antwoord zou hij dan geven?
    Antwoord: “Geen idee

    Natuurlijk geeft hij als beleefd opgevoede Balinees zo’n antwoord. Met zijn minstens SMP kijkt hij de oud-koloniaal aan en schat hem in, een verstokte post-koloniaal, misschien zoon van een KNIL-militair van de Gadjah Merah brigade en Indo, dus oppassen geblazen want de steward wil geen politieke ruzie. Om geen gezichtsverlies te lijden geeft hij een niets zeggend antwoord , zoals wel uit voorafgaande blijkt. De post-koloniaal is daar heel tevreden mee en trekt zijn beurs en geeft de steward een extra fooi. Maar Balinezen vergeven wel, maar vergeten niet. Wat dachten Nederlanders van de Puputan-monumenten op Bali? Er zijn er wel wat en om het chronisch gebrek aan historisch besef te compenseren, zijn deze toch wel een bezoek waard!

  • Pierre de la Croix zegt:

   Okee, Bung Tolol. Het gaat u dus om een ex gratia tegemoetkoming, dus onverplicht. Let bygones be bygones. Dat is een heel mooi uitgangspunt. U bent zo tolol nog niet. Alleen oppassen dat u de cognitieve distantie (1,5 m) handhaaft, juist op I4E.

   Ik heb pre-corona cruises gemaakt met schepen van de HAL en aldaar gesproken met nogal wat jonge Balinezen m/v die in de bediening en als hut steward werkten (op Bali is een recruiting agency gevestigd voor zeevarend personeel, waar rederijen gebruik van maken). Hoger opgeleid, minstens SMP en dan nog wat in het tourisme of zoiets. Geen idee wat zich tussen 1945 – 1950 had afgespeeld in dat oorlogje van hun eigen bangsa en uit Java overgestoken pemoeda’s (die net als op Zuid Celebes werden gezien als oproerkraaiers), tegen de Belanda Boesoek. Vaag idee dat er ooit een “jaman Belanda” is geweest. Ik had niet de indruk dat ze uit beleefdheid deden alsof. Zij tevreden, ik tevreden.

   Het staat mensen natuurlijk vrij om er anders over te denken en om, als zij zwaar gebukt gaan onder plaatsvervangend schuldgevoel, de rijk gevulde dompèt wijd open te trekken ten faveure van de Balinese economie. Men hoeft daarvoor niet naar Bali te reizen en te riskeren door het boze virus te worden gepakt. Gewoon on line een riante villa mét veel personeel huren in Oeboet of ergens anders in het paradijs en die ter beschikking te stellen aan de allerarmsten op het eiland. De Heer zal het de weldoeners lonen.

   Afgezien daarvan mogen de Balinezen zich toch ook gelukkig prijzen dat zij geen deel uitmaken van een federale republiek, maar van een eenheidsstaat waarvan de centrale regering zich zeker het lot zal aantrekken van landgenoten die het moeilijk hebben.

   • A. Olive zegt:

    “Hoger opgeleid, minstens SMP en dan nog wat in het tourisme of zoiets.”
    Mijn Chinese schoondochter uit Bandoeng was lerares en had ook nooit gehoord over de Bersiap alhoewel duizenden Chinezen toen werden vermoord.

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Noemt U eens namen van die duizenden Chinese slachtoffers met geboortedatum, geslacht, plaats waar ze werden ontvoerd en vermoord, werden ze begraven in een enkelgraf of verzamelgraf.

     Ik weet niet hoe oud de schoondochter van dhr Olive is maar het lijkt mij sterk dat zij totaal niets weet over de Chinezen in Bandoeng in de Bersiaptijd. Direct na de Japanse capitulatie in 1945 werden Chinezen in Bandoeng lastiggevallen. De situatie veranderde in Oktober, Chinezen werden op klaarlichte dag alleen of in groepjes ontvoerd, net zoals Indo-Europeanen en hun sympathiserenden. Familie en vrienden konden vermiste personen opgeven bij het Hoofdkwartier van de Britse 37ste brigade aan het Insulindepark waar het Departement van Oorlog was gevestigd. De Britten konden later met behulp van de Nederlanders wel wat Chinezen uitwisselen, maar van vele vermisten in Bandoeng is hun lot niet bekend. Ontvoerd en vermist betekende in meer dan 95% van de gevallen Vermist en Vermoord (aselecte steekproef in Jakarta).

    • A. Olive zegt:

     “Ik weet niet hoe oud de schoondochter van dhr Olive is maar het lijkt mij sterk dat zij totaal niets weet over Chinezen in Bandoeng in de Bersiaptijd.”
     Ik heb zonet weer met haar (59 jaar oud) gesproken. Haar familie heeft het ook nooit aan haar verteld, ze heeft het ook niet op school gehoord terwijl zij zelf professor was op de “Universitas Kristen Maranatha” in Bandoeng.

    • R.L. Mertens zegt:

     @A.Olive; ‘nooit gehoord over bersiap etc,’- Klopt; omdat bersiap het statsein/onderdeel is van hun strijd voor onafhankelijkheid! Boenoeh Belanda/ dood aan de Hollanders.
     – Bij ons ; wat weten wij van die 40.000 (!) Nederlanders die in ’40- ’45 bij de Waffen SS hebben gediend? Waarvan een grote groep als OVW’er in Indië vocht – De Chinesen werden gezien als de groep, die voordeel(!) had van de bezetting door Nederland oa.de benoeming van ‘officier der Chinezen’ die voor het gezag zorgden in hun groep. Eerst voor de VOC en later voor ons gezag. In de ogen van de Inlanders waren zij de handelaren/geldschieters; dus profiteurs van de armoe (der Inlanders). Chinese geldschieters hadden tegen einde van 19e eeuw een aanzienlijk deel van de bevolking in hun greep.( leningen met woeker rente etc.) Sommigen brachten het tot grote welstand en gedroegen zich ‘Europees’! Op alle Europese scholen zaten Chinese jongeren, en ook als student in Nederland. Bezaten villa’s, auto’s etc. Met verbintenissen in/bij de Indische groep.

    • Pierre de la Croix zegt:

     In reactie op “A. Olive zegt 2 december 2021 om 19:13”.

     Ach ja Pak Arthur, de heer Van den Broek heeft altijd gelijk. Wanneer u schrijft dat uw schoondochter nooit van de bersiap en de Chinese slachtoffers daarvan heeft gehoord, dan sabelt meneer Van den Broek die mededeling met een grote houw neer met een “Ik weet niet hoe oud de schoondochter van dhr Olive is maar het lijkt mij sterk dat zij totaal niets weet over de Chinezen in Bandoeng in de Bersiaptijd”.

     “Het lijkt mij sterk” is een veronderstelling. Nog erger, daarmee zet de heer Van den Broek “Pats!!!!” uw schoondochter neer als leugenaar of grote tolol.

     Nog niet zo lang geleden, onder het thema “Soetan Shahrir ….” kreeg ik er van langs van de heer Van den Broek omdat ik een paar veronderstellingen losliet die hem kennelijk niet zinden. Dat vond hij een grote zonde.

     Hij schreef in dat verband 22 november 2021 om 22:42 belerend: “Geschiedschrijving gaat over het nauwkeurig en gedetailleerd beschrijven van gebeurtenissen. Als in bovenstaande reacties gesproken wordt over Mohamed Rasa, de vader van Sutan Sjahrir die WELLICHT een Nederlandse opvoeding heeft dan is dat toch een veronderstelling? Het gebruik van het woord “wellicht” lijkt me toch een niet reële, een ongemotiveerde en niet-toetsbare aanduiding, heeft weinig met gestructureerde kennisverwerving, dus wetenschap te maken”.

     Nog wat veronderstellingen van de heer Van den Broek in zijn stuk van 2 december 2021 om 14:40 over mijn gesprekken met Balinezen op schepen van de HAL.

     “Natuurlijk geeft hij als beleefd opgevoede Balinees zo’n antwoord. Met zijn minstens SMP kijkt hij de oud-koloniaal aan en schat hem in, een verstokte post-koloniaal, misschien zoon van een KNIL-militair van de Gadjah Merah brigade en Indo, dus oppassen geblazen want de steward wil geen politieke ruzie. Om geen gezichtsverlies te lijden geeft hij een niets zeggend antwoord , zoals wel uit voorafgaande blijkt”.

     Veronderstellingen blijken voor de heer Van den Broek goed genoeg te zijn, als die maar ZIJN doel dienen.

     Zo schreef de heer Van den Broek, ook even eerder onder een ander topic dat de omvorming van de federale republiek Indonesia tot eenheidsstaat, berustte op de wil van het volk. Toen ik daarop antwoordde dat daarvan bij mijn weten geen sprake kon zijn omdat “het volk”, de inwoners van die immense archipel ex NNG NIET was geraadpleegd over deze majeure omwenteling, wrong de heer Van den Broek zich in alle bochten om toch zijn gelijk te krijgen en ik mijn ongelijk. Ik achtte het toen gerechtvaardigd om hem van “volksverlakkerij” te betichten. Dat doe ik niet zo maar.

     Ik laat het maar bij dit bloemlezinkje.

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     @ dhr A. Olive
     Scabreuze woorden worden mij valselijk in de mond gelegd dat ik de bedoeling had Uw schoondochter te beledigen. Mijn woorden dienen zo uitgelegd te worden: ik verwachtte van een professor van de “Universitas Kristen Maranatha” in Bandoeng toch enig historisch besef. Mijn verwachtingen waren te hoog gespannen, maar ik kan wel een richting geven waar de professor kan zoeken:

     Benny G. Setiono 2002. Tionghoa dalam Pusaran Politik. Jakarta: Elkasa.
     W. Dharmowijono (2009) Van koelies, klontongs en kapiteins : het beeld van de Chinezen in Indisch-Nederlands literair proza 1880-1950.

     N.B. Ik heb me enigszins verdiept in de Bersiapgebeurtenissen waarbij Chinezen betrokken waren. Aangezien ik mijn onderzoeksgebied moest beperken, kan ik bij gebrek aan tijd en capaciteit geen uitgebreide aandacht besteden aan deze bevolkingsgroep.

     Ach, het verschil tussen veronderstellingen en verklaringen? zie Wikipedia

    • A. Olive zegt:

     @ dhr v/d Broek
     “Mijn woorden dienen zo uitgelegd te worden: ik verwachte van een professor van de “Universitas Kristen Maranatha” in Bandoeng toch enig historisch besef.”

     Uw woorden kunnen niet zo uitgelegd worden want u wist nog niet dat mijn schoondochter een proffesor was.
     Heer v/d Broek, het gevolg van jaren lang correspondentie op I4E is dat wij, de lezers. elkaar beter leren kennen dan wij ons zelf kennen.
     Het is mijn opnie dat u voor uzelf een verborgen vijandigheid hebt in anderen. Verborgen voor uzelf maar niet voor mij. Uw correspondentie met de heer Somers is een voorbeeld.
     U noemt de reactie van dhr de la Croix “scabreus” terwijl u niet eens in de gaten heeft dat de meeste reacties van u scabreus zijn.

   • R.L. Mertens zegt:

    @PIerredelaCroix; ‘ooit een jaman Belanda is geweest etc.’- Vraag anno heden eens aan onze afgestuurde middelbare scholier over Indië/onze koloniale oorlog etc. ….Vandaar ook die enquête uitslag over ons verleden. – Nog maar net verscheen op 19/11 in het dagblad de Trouw een artikel van ene Rick Honings is Scaliger(?) hoogleraar(!) Bijzondere (Indonesische)Collecties aan de Universiteit van Leiden over Kolonialisme; Deze beweerde; ‘Indonesiërs werden in ons Indië indertijd niet in concentratie kampen opgesloten etc.’- Ik reageerde; ‘dat hij vergeten was, dat er een kamp in Boven Digoel, Nieuw Guinea sedert 1926 is opgericht. Ver vóór de nazi periode! Waar de gevangenen in dit moerassig gebied door malaria aangetast, in gekte en apathie vervielen en vanzelf dood gingen! Nationalist IFM.Salim schreef daar een boek over; Boven Digoel Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid! Op een Nederlands feestje werd over de hongerwinter ’44 gesproken. Een Nederlandse vrouw vroeg toen aan Salim wat hem in de oorlog was overkomen. Salim antwoorde, dat hij 15 jaar( ’26- ’42!) in Digoel in het gevang gezeten heeft! Na een stilte antwoorde de vrouw; nou meneer Salim, dat kan niet waar zijn;….. wij Hollanders doen zoiets niet’!

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Rick Honing maakt wel vreemd uitspraken in Trouw
     “Voortdurend verschijnen er historische studies over Indië die geschreven zijn door “Europese wetenschappers”.
     Ik weet niet waar prof. Rick Honings dat op baseer, waarschijnlijk is de productie van Europese wetenschappers de laatste jaren omhoog geschoten , ik ben benieuwd wie die wetenschappers zijn.

     Ik krijg daarentegen via academia.ed voortdurend artikelen en boeken over de koloniale geschiedenis en dekolonisatie toegestuurd, maar tot nu toe heb ik weinig Europese dwz Nederandse historici kunnen ontdekken. Zal wel aan mij liggen.
     Bijvoorbeeld vandaag kreeg Ike en melding over een artikel “The Second Epoch: Liberal Imperialism and Decolonization. 1846-1974 Geschreven door Pierre van Eng , een Australier en Pedro Lains, een Portugees
     https://www.academia.edu/29313369/The_Second_Epoch_Liberal_Imperialism_and_Decolonization_1846_1974?email_work_card=title

     Rick Honings, de professor uit Leiden komt wel met een discutabel voorstel om Indonesische studenten in Nederland te laten studeren, die een ander perspectief van de koloniale geschiedenis kunnen laten zien. Hij wil het collegegeld voor studenten buiten de EU verlagen, die betalen nu € 16000/jaar,. Volgens zijn zeggen kan zelfs een Indonesische hoogleraar zijn kinderen niet in Nederland laten studeren.
     Maar verlaging van het college geld voor Indonesische studenten houdt in dat studenten met welgestelde ouders gemakkelijker in Nederland kunnen studeren. Daarmee vergroot je wel de ongelijkheid in Indonesie. Een beter voorstel is ruime studiebeursen aan talentrijke studenten beschikbaar te stellen. Nederlanders kunnen best streng zijn in het gelduitgeven en zullen door strenge selectie er voor zorgen dat het geld bij de juiste student terecht komt.

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandenbroek; ‘ Rick Honings etc.’- Een Scaliger hoogleraar (!), die zo’n uitspraak in vergelijk met het nazidom doet; geen Indonesiërs in concentratie kampen in Indië… is toch op het stupide af? Of is het domweg; verzwijgen …? Zoals ook indertijd ex min/.pres. Balkenende, zelfs geschiedkundig onderlegd(!), indertijd met zijn ‘ waar is die VOC mentaliteit gebleven etc.’ Onwetendheid? Een school voorbeeld hoe ‘wat waarlijk geschied is …in onze geschiedenis gewoon wordt weggelaten. Zo ook blijkt het uit die enquête; hoe velen nog trots blijken te zijn op ons verleden. Mi. gewoon geschiedvervalsing! – In 1953(!) moest ik als scholier met een klasgenoot een krans leggen bij het verzetsmonument ’40-’45, hoek Apollolaan/Beethovenstraat en raakte daarbij in discussie met de geschiedenisleraar; waarom er niet over Indië les werd gegeven….geen lectuur beschikbaar etc.etc. Nu na bijna 70 jaar(!) na dato…..ook oostindischdoof gebleven! – Nav. mijn reactie kreeg ik van Trouw; de welbekende riedel als antwoord; vanwege de vele inzendingen etc ..en is uiteindelijk niet geplaatst. Wel kreeg ik na enkele dagen een verlenging abonnee aanbod, na de 4 weeks proefperiode; met een korting van liefs 38%…..ben toen plots ook door Indischdoofheid getroffen…
     note; Josephus Justus Scaliger een Franse wetenschapper werd in 1593 voor een vet salaris door de Leidse universiteit aangetrokken om het instituut een hoger aan zien te geven. Nou, na bijna 7 eeuwen(!)…. is mi nog steeds niet gelukt

    • Anoniem zegt:

     “wij Hollanders doen zoiets niet”! Dat is nog erger dan zeggen:”Wir haben es nicht gewuszt’!

    • R.L. Mertens zegt:

     @Anoniem; ‘nog erger etc.’- Inderdaad! Die zelfgenoegzaamheid, die zelfdunk, die air etc., was altijd al wat ‘wij Nederlanders’ in Indië plachten rond te bazuinen! Altijd al bv. naar die anderen wijzen/met dat vingertje, maar wij, wij …Nu er bv. een onderzoek naar die politionele oorlog wordt gedaan, begint men (oa de veteranen) al meteen naar die andere kant/Indonesië te wijzen, want zij, zij etc. –

 12. Indisch4ever zegt:

  Het hele NRC-artikel op Java Post
  Als dit illegaal geplaatst is dan ben ik ook illegaal als ik hier een linkje zet
  Dus….. lezers… zoek zelf even de homepage van Java Post

 13. Boeroeng zegt:


  Recensie van Herman Keppy in het Indies tijdschrift:
  De intentie van Anne-Lot Hoek is goed. Ze wijst niet, zoals de extreem-activistische stemmen in de discussies vandaag de dag, naar alleen de Nederlandse slechterikken. Zij doet het Nederlands geweld ook niet af als de logische reactie op Indonesisch terrorisme, zoals sommige woordvoerders van veteranenorganisaties blijven doen – en nog voordat ze het boek hebben gelezen al boos zijn op de schrijver(s). Nee, zij geeft een genuanceerd beeld van een trieste periode op Bali. De vele getuigenissen bewijzen ontegenzeggelijk dat er onder Nederlands bestuur veel geweld is gepleegd op het eiland. Maar, schrijft Hoek: ‘Hoeveel doden er zijn gevallen of hoeveel mensen er zijn gemarteld, is niet meer na te gaan

 14. vandenbroek@libero.it zegt:

  Laatste zinnen uit de recensie van Herman Keppy:
  “Nee, zij (Anne Lot-Hoek) geeft een genuanceerd beeld van een trieste (=bloedige) periode op Bali. De vele getuigenissen bewijzen ontegenzeggelijk dat er onder Nederlands bestuur veel (=structureel) geweld is gepleegd op het eiland. Maar, schrijft Hoek: ‘Hoeveel doden er zijn gevallen of hoeveel mensen er zijn gemarteld, is niet meer na te gaan.’”

  Vreemd, terwijl de ook door Keppy aangehaalde Canadeze historicus Geoffrey Robinson in zijn boek “The Dark Side of Paradise. Political violence in Bali” het heeft over “twee duizend Balinezen vonden de dood tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsstrijd op Bali”. Ik had toch even naar de bronvermelding van die 2000 doden gekeken

  Zo’n rare opmerking voorspelt niks goeds voor het afsluitende onderzoek naar de Bersiapslachtoffers, waarvan de resultaten begin februari 2022 worden bekend gemaakt .
  De achterliggende redenering is dan dat als het aantal doden niet meer na te gaan is, dan hoeft er eigelijk geen serieus onderzoek naar gedaan te worden. Zijn ze snel klaar mee.

  Maar worden dan niet de verkeerde vragen gesteld?

  • R.L. Mertens zegt:

   @Boeroeng; ‘Op Bali en Lombok etc.’- Gekregen van een Gadja Merah veteraan; ‘wij wenschen onze getuigenis te stellen tegen over hen, die in de Nederlandsche pers over Indië schrijven zonder er veel meer van te weten, dan dat het ergens op de evenaar ligt. Wij menen hiertoe gerechtigd(!) te zijn omdat wij land en volk kennen en …er bloedgemeenschap(!) met de bevolking is – Op 29/3-’46 landen een der bataljons op Lombok; waar het met veel vreugde werd ontvangen. de bevolking heesch onze nationsale vlag en op alle plaatsen werd het portret van Hare Majesteit de Koningin te voorschijn gehaald. We hadden gehoord van de droeve uittocht van de Europeanen uit Soerabaja, opgejaagd door een stelletje katjongs.- In April begonnen de moeilijkheden op Bali. Het hart van de aanvallende Roode Olifant klopt het snelst in het binnenland, angstwekkend voor de terroristen, op de juiste plaatst voor de geterroriseerde bevolking. De grootste glorie van de Roode Olifanten is de bevrijde bevolking zelf….door voor haar vrijheid, orde en veiligheid opkomt; door bv. het achterhalen van landmijnen, geweren, mitrailleurs, ja zelfs loslopende terroristen….’.- Een boek vol opsmuk, versierd met tekeningen/foto’s van van heldhaftigheden, Balinese schoonheid etc. etc. Uitgave NV. Kolff & Co- Een voorbode voor vakantie op Bali!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.