Indische Soos #12 nieuwe letters

In aanloop naar de winter, nog even genieten van de ketjoeboengs
én ener nieuwe lettertype.
Leest het prettig, makkelijk ? Of valt het tegen?

Dit bericht werd geplaatst in Gefixeerd. Bookmark de permalink .

71 reacties op Indische Soos #12 nieuwe letters

 1. գեղեցիկ տառատեսակ zegt:

  Mijn mening? Dit lettertype gebruik ik zelf het meest, Vind het prettiger en vriendelijker.

  Maar we zitten hier op het I4E en uiteraard zijn er ook tegenstanders as usual. 🙂

  • W. B. Hakse zegt:

   Ik snap er geen f*ck van waar het hier eigenlijk om gaat. Wilt u het voor mij vertalen a.u.b.

   • Boeroeng zegt:

    գեղեցիկ տառատեսակ is armeense taal
    er staat ‘mooi lettertype’

 2. Humphry Goes zegt:

  IK vind het ook prettig, zeker voor mijn oude ogen! Vaak moet ik bij het lezen van internetbereichten een loep gebruiken. Dat hoef ik nou eindelijk niet . Voor mij dus Prima!

  • գեղեցիկ տառատեսակ zegt:

   Oude ogen jij Humpf ??? En de laatste keer dat ik je sprak, zei je dat je pas 37 was 😉
   Hou je taai oude waringinboom…. back to the olden times Onder De Waringin weet je nog…

   • Humphry Goes zegt:

    Hallo, Hallo, Schuilnaam. Als het echt zou zijn dat ik vertelde 37 jaar te zijn, dan moet dat in 1979 zijn geweest. Volgens mij toen nog geen Indisch4Ever?? Misschien moeten we het omdraaien?? 73 bijvoorbeeld?

 3. Toby zegt:

  Mijn ogen zijn blij, leest heerlijk🙏

 4. Dewi Smith zegt:

  Ik vind het heel prettig, graag zo doorgaan.
  Dewi

 5. Indisch4ever zegt:

  Dus… tevredenheid met nieuwe lettertype ?
  Misschien de titels iets kleiner maken ?

  Over ogen met bril gesproken:

  Men kan je browser instellen op een grotere weergave van de pagina’s
  Ook te doen via windows-instellingen.
  Ik gebruik nu brilletje van AH 4 euro ofzo . min 1
  min 2 was toch te sterk

 6. Indisch4ever zegt:

  Ik ben aan het rommelen met de lay-out.
  De ketjoeboengachtergrond wisselt van kleur elke 10 seconden.
  Is dat hinderlijk bij het lezen?

  • Nadia Leworthy-Hanssens zegt:

   Lettertype is prima zo, B., voor mij in ieder geval wel, contactlenzen/bril, leest prettig en is duidelijk, tis goed, djempol! Veranderende kleurtjes zijn toch mooiiii….
   Change for the better! Groet, Nadia.

 7. Robert zegt:

  Het nieuwe lettertype is perfect voor mij.

  • Indisch4ever zegt:

   Veel Indonesiers hebben de christelijke godsdiensten en doopnamen overgenomen en nog steeds.
   Bahasa Indonesia kent heel veel woorden uit het Nederlands … ook het latijns alfabet komt uit Nederland.
   Indonesiërs zijn westers georienteerd… door de Nederlandse overheersing .
   Treinen, auto’s, vliegtuigen, elektriciteit, fabrieksbouw, economisch denken, onderwijs … heeft ook zijn basis in de Nederlandse overheersing.

   • Bung Tolol zegt:

    De belangrijkste ambassade voor Indonesische diplomaten in Europa is die in …………Den Haag .Het belangrijkste land in Europa voor Indonesische toeristen /studenten /werkzoekenden /gelukszoekers is Nederland .Er leven op dit moment in Amsterdam + 28.000 Indische Nederlanders en + 15.000 Indonesiers legaal/illegaal + 10.000 Javanen uit Suriname .Het aandeel in de misdaad onder deze groepen is minimaal ,zeg maar zeer laag ! Goed zo ! 👍

  • Bung Tolol zegt:

   Apa itoe ? Wat is dit zult u zich afvragen bij bovenstaande filmpjes ! Die enthousiaste dansers zijn vaste lezers van Indisch4ever in de Kongo ( voormalig Belgische kolonie ) Zij zijn zo blij met dat nieuwe lettertype ,dat zij speciaal voor si Boeroeng ,de zogenaamde Vogeltjes Dans uitvoeren .👍🎂😜

   • Bung Tolol zegt:

    In Bahasa Indonesia Boeroeng-Boeroeng menari .In Bahasa Djawa Boeroeng-Boeroeng Di .Zo heet die Vogeltjes dans dus in beide talen .🎶

   • Robert zegt:

    De Dans wordt ook uitgevoerd ter ere van de Indos en Indonesiers in Amsterdam, de navel van Nederland, en omstreken met hun minimale aandeel in de misdaad. Bravo.

 8. René zegt:

  Een prettig lezend lettertype. Maakt de inhoud nog beter te verteren.Gebruik dit ook voor mijn brieven. Oogt vriendelijk. Net als Indisch4ever! Poekoel teroes!

 9. Robert zegt:

  Thank you Boeroeng!

  • R.L. Mertens zegt:

   @Robert; ‘Atjeh etc’- Een goede tv.doc met/van Hans Goedkoop. Ooit vertoond op tv.Andere tijden. Ook met de Atjehse visie op hun geschiedenis! De jarenlange onafhankelijkheid strijd van 1873-1949(!) tegen de Nederlanders, die nimmer eindigde. Tot zelfs na 1945. Omwille van Deli/ tabak, olie etc. het gewin voor onze staatskas. Na de dood van Toekoe Oemar werd de strijd door zijn weduwe Tjoet Nja Din voortgezet. Door mev.MH.Székely-Lulof vastgelegd in haar boek; Een Atjehse vorstin. Zelfs ook een bezoek aan Koeta Reh, in de indertijd door gen. van Dalen ontvolkte Gajo valei. Waar ooit een slachting plaats, die zelfs nu nog verdriet bij de bewoners ontlokte bij het zien van de toen genomen foto’s; Gen.van Dalen en zijn marechaussees bij al die lijken. Zoals ook nu door IS als propaganda werd gebruikt. En wij deden het al een eeuw geleden…. (!)

   • Robert zegt:

    Inderdaad een trieste zaak die niet goed te praten is.

   • Si Bongol zegt:

    R.L. Mertens zegt 13 oktober 2021 om 15:26: Gen.van Dalen en zijn marechaussees bij al die lijken. Zoals ook nu door IS als propaganda werd gebruikt. En wij deden het al een eeuw geleden…. (!)”

    Met dien verstande dat “wij” het nu niet meer doen …….. Waarom er dan steeds over zeuren?

    • R.L. Mertens zegt:

     SiBongol; ‘steeds over zeuren etc.’- Wie; ‘wij’?

    • Si Bongol zegt:

     Neen, u!

     Zoals te doen gebruikelijk.

    • RLMertens zegt:

     SiBongol; ‘ zoals te doen gebruikelijk etc.’- Dus de waarheid over Atjeh= zeuren? Liever niet weten; bongol blijven?

    • Si Bongol zegt:

     De waarheid over Atjeh is al lang geweten en verteld, heer Mertens.

     Wat u doet is ZEUREN. Altijd maar weer ZEUREN.

    • R.L. Mertens zegt:

     @SiBongol; ‘al lang geweten etc.’- Ook bij een bongol?

    • Si Bongol zegt:

     R.L. Mertens zegt 15 oktober 2021 om 15:47: “@SiBongol; ‘al lang geweten etc.’- Ook bij een bongol?”

     Meneer Mertens, kennelijk denkt u dat alle bezoekers van I4E bongol zijn, behalve u. Anders zou u niet jaar in jaar uit, te pas en te onpas, uw mantraatje afdraaien: “Belanda boesoek”. Steeds maar weer het zelfde liedje, in de hoop dat uw boodschap eens een keer tot die botte bongolhersens zal doordringen.

     Dat eeuwige gedram op één thema van u getuigt niet van respect voor uw medebezoekers op I4E. Wél van uw enorme zelfingenomenheid en obsessieve belandahaat.

     Hou er eens mee op. De bongols die deze site bezoeken weten al lang dat kolonialisme niet hoort en een weeffout is in de Nederlandse geschiedenis. Daar hebben ze u niet bij nodig. Niemand die uw gedram nog serieus neemt. In het gunstigste geval zal men u een zeurkous noemen. Ik heb andere kwalificaties gelezen, maar die zal ik hier fatsoenshalve niet herhalen.

    • R.L. Mertens zegt:

     @SiBongol; ‘belanda boesoek etc.’- Altijd weer dezelfde aantijgingen; op mijn reacties, die nb. gefundeerd zijn op oog getuigenissen van hen, die toen aanwezig cq zich verdiept hebben in de materie. Reacties; altijd onder de meest onzinnige/stomme schuilnamen! Strijd met open vizier onder eigen naam! – Auteur/historicus Paul van ’t Veer; Atjeh; schreef: ‘de tijd van van Heutsz 1899-1909 zijn de 10 bloedigste jaren geweest; 21.865 Met als hoogtepunt van de marechaussee de tocht van van Daalen( een Indo) door de Gajo en Atlaslanden; een zuiveringsacties: een moordpartij zonder weerga; vrouwen en kinderen werden over de kling gehaald. Waarna gen.van Daalen trots met zijn manschappen zich liet fotograferen boven/naast de lijken! Vandaalisme schreef ene veteraan onder de schuilnaam Wekker in 1907 in de Haagse krant Avondpost. Van Daalen sleepte onder valse beschuldigingen deze Wekker; een 27 jarige luitenant WA.van Oorschot voor de krijgsraad. Dit grote verontwaardiging van de gehele officiers corps/collegae! En van Oorschot werd vrijgesproken!’ Over boesoek gesproken….of is het over si bongol gesproken?

    • R.L. Mertens zegt:

     @SiBongol;’Vandaalisme etc.’- Door zijn toedoen; vielen er 21.865 slachtoffers! De gehele Gajo vallei werd ontvolkt! Vandaalen , die nog Hollandser(!) optrad dan zijn superieur van Heutsz. En hem zelfs wilde overtreffen……

    • Si Bongol zegt:

     Lees deze herhaling dan maar weer eens meneer Mertens ( Si Bongol 16 oct 0038). Misschien is die toch aan uw aandacht ontglipt:

     Quote

     Dat eeuwige gedram op één thema van u getuigt niet van respect voor uw medebezoekers op I4E. Wél van uw enorme zelfingenomenheid en obsessieve belandahaat.

     Hou er eens mee op. De bongols die deze site bezoeken weten al lang dat kolonialisme niet hoort en een weeffout is in de Nederlandse geschiedenis. Daar hebben ze u niet bij nodig. Niemand die uw gedram nog serieus neemt. In het gunstigste geval zal men u een zeurkous noemen. Ik heb andere kwalificaties gelezen, maar die zal ik hier fatsoenshalve niet herhalen.

     Unquote

     Prettige zondag. Zonnetje schijnt. Mooie dag om een geestverruimend wandelingetje in de buitenlucht te maken en te genieten van de natuur, de bijtjes en de bloempjes.

    • R.L. Mertens zegt:

     @siBongol; ‘het zonnetje schijnt etc.’- Ik keek naar buiten en …inderdaad eindelijk klaarheid over ons Indië verleden! De ‘wij Nederlanders’ roepende Indo’s verschuilen zich nu achter schuilnamen zoals; bongols, tollols, bapaks etc.!

    • Pierre de la Croix zegt:

     R.L. Mertens zegt 17 oktober 2021 om 12:52: “De ‘wij Nederlanders’ roepende Indo’s verschuilen zich nu achter schuilnamen zoals; bongols, tollols, bapaks etc.!”

     Ach meneer Mertens, andere bongols, tolols, bapaks, etc. hadden al lang door wie zich achter “Si Bongol” verstopt. Ware u niet zo verblind door uw eigen door belandahaat gedreven obsessie, dan zou u daar ook geen moeite mee hebben.

     Prettige zondag nog.

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Wie is eigenlijk Si Bongol. Een schuilnaam van dhr de la X? Laten we eens de argumenten van dhr Mertens serieus nemen. Zijn kritiek wordt tot vervelens toe blanda haat genoemd, maar ik leer van dhr Mertens weer wat over Nederlandse en koloniale Geschiedenis,

     Maar wat moet ik met de uitspraak van Si Bongol als “Kolonialisme hoort niet en is een weeffout in de Nederlandse geschiedenis”?
     Kolonialisme hoort (sic) niet, maar dat het gebeurde wel, dus Geschiedenis? Wat hoorde dan wel, Maar dat gebeurde blijkbaar niet? Kan dhr Si Bongol dat uitleggen aan iemand van de 2de generatie? ik was er, zoals zo vaak beweerd wordt, helemaal niet bij!

     Daarnaast was dat ook nog eens een weeffout in de Nederlandse Geschiedenis. Ja achteraf fout, maar waarom deden de Nederlanders het dan wel. Heeft geschiedenis überhaupt iets met Behoren en Fouten te maken? Ik ben wel benieuwd wat de 2 Heren daarover te zeggen hebben.

     P.s. kan dhr de la X niet telkens met mijn eigen citaten komen, ik weet best wel waarover hij het heeft, ik heb begrijpend lezen op het Atheneum geleerd. Zo dom ben ik nou ook weer niet

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandeBroek; ‘weeffout etc.’- In mijn tijd in Indië waren er Indo’s, met klinkende Europese namen, uiterlijk bijna niet te onderscheiden van de Inlanders, die zich vooral beriepen een (echte) Nederlander te zijn! Zich zelf Nederlandser dan de Nederlander gedroegen/voelden. Die koloniale adepten noemen nu dat verleden met een debacle als slot; een weeffout in onze geschiedenis! Dat Europees gedoe van toen is hier dus onbruikbaar geworden, – Opvallend is het juist, dat zij zich nu verschuilen achter Inlandse(!) namen, en een kritisch tegen geluid over dat verleden trachten tegen te gaan dmv inhoudsloze aantijgen! Inderdaad; zij waren een weeffout in onze geschiedenis.

    • Pierre de la Croix zegt:

     vandenbroek@libero.it zegt 17 oktober 2021 om 16:16: “Wie is eigenlijk Si Bongol?.

     Mijn zondag is in de late uurtjes toch weer goed, wanneer een eminent wetenschapper als de heer Van den Broek zich voor mij interesseert. Als aandachtig, begrijpend en onderzoekend lezer zal hem zeker ook de treffende gelijkenis zijn opgevallen van de schrijfstijl van Si Bongol en die van ondergetekende, die vele jaren lang I4E ook als Pak Pierre bezocht. Zo de heer Van den Broek dit niet is opgevallen, dan weet hij het nu.

     Waarom deze keer dan als Si Bongol tegen het eeuwig herhaalde gezeur op het zelfde thema van de heer ing. R.L. Mertens ingegaan? Wel, met zijn gedram, per aflevering voorzien van vele uitroeptekens om nog eens extra de nadruk te leggen op het belang van zijn eentonige boodschap, laat de heer Mertens met groot dédain merken dat hij de bezoekers van I4E allemaal bongols – in standaard Nederlands voor 2de en latere generatie Indo”s “licht verstandelijk gehandicapten – vindt. Zo zij in de ogen van de heer Mertens behept zouden zijn met normaal gezond verstand, dan zou hij, de heer ing. R.L. Mertens, niet zoveel moeite hebben gedaan om zijn boodschap met zoveel kracht te laten doordringen in hun domme bongol batoks (batok = in standaard Nederlands voor 2de en latere generatie Indo”s, “klapperdop”, in Indië een veel gebruikte verwijzing naar schedel of hersenpan). Het leek mij dan ook zeer gepast de heer ing. R.L. Mertens als “Bongol” te adresseren. Dat zou hem zeer moeten apaiseren.

     Dan vraagt de heer Van den Broek in de 2de alinea van zijn posting onder beantwoording wat Si Bongol alias ondergetekende met “weeffout” en “weeffout in de geschiedenis” bedoelt. Tja …. wellicht zou hij zijn focus dan even van de tomatenhandel moeten richten op de textielindustrie, ooit de glorie van Twente. Weefsel met een weeffout kon bij een fabrikant van naam zo de prullenbak in; want geen product om trots op te zijn. Een “weeffout in de geschiedenis” is dus, voor de schrandere lezer, een gebeurtenis in een reeks van gebeurtenissen in het verleden waar men niet trots op kan of mag zijn.

     In de 3de alinea vraagt de heer Van den Broek: “Ja achteraf fout, maar waarom deden de Nederlanders het dan wel”. Tja ….. 2 domme vragen naar de bekende weg achter elkaar had ik van de heer Van den Broek écht niet verwacht. “Achter af fout”, hij schrijft het zelf af. “Hindsight”. Wat moet ik er als Bongol nog aan toevoegen?

     Ten laatste schrijft de heer Van den Broek: “P.s. kan dhr de la X niet telkens met mijn eigen citaten komen, ik weet best wel waarover hij het heeft, ik heb begrijpend lezen op het Atheneum geleerd”.

     Ondergetekende is origineel genoeg om niet met andermans citaten zijn betogen te vullen. Ik weet niet waar de heer Van den Broek zijn bewering vandaan haalt. De heer Mertens grossiert in zijn mantra’s met andermans citaten, als die maar in zijn kraam te pas komen. Misschien heeft de heer Van den Broek dat niet doorzien wanneer hij over de heer Mertens schrijft “Laten we eens de argumenten van dhr Mertens serieus nemen. Zijn kritiek wordt tot vervelens toe blanda haat genoemd, maar ik leer van dhr Mertens weer wat over Nederlandse en koloniale Geschiedenis”.

     Nou …. als de heer Van den Broek de heer Mertens een groot Goeroe vindt van wie veel valt te leren, dan moet ik hem beklagen. Met verschuldigd respect natuurlijk.

     Wat mis ik de heer Mr. Dr. Ir. Jan Somers.

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Kolonialisme uitgedrukt als een Weeffout in onze Geschiedenis! Lees ik deze volzin van dhr della X begrijpelijk dan duurde deze fout wel meer dan 300 jaar, Over gebrek aan historisch besef gesproken! Fout-zijn lijkt mij structureel in de Nederlandse geschiedenis met als dieptepunt de dekolonisatie 1945-1949. Nederland stond steeds aan de andere kant van de geschiedenis of hulde zich in neutraliteit, typisch Nederlands, want dat kostte niks.

     Ik wil best op het verhaal van dhr della X ingaan zoals de Twentse textielindustrie, die als grondstof katoen gebruikte. Maar dat kantoen kwam niet uit Twente zelf maar uit Azië,vnl India. Dan komt dat vermakelijke kolonialisme om de hoek kijken.Zowel de Engelsen als de Nederlanders zorgden als goed kolonialen ervoor dat de textielindustrie niet in hun koloniën tot bloei kwam maar lekker thuis zoals In Twente als in Noord-Brabant. Dat er toen op grote schaal sprake was van kinderarbeid mocht de pret en de grove winsten van de kapitalisten niet drukken. Dan wordt begrijpelijk dat de batik als industrie in Nederlands-Indië nooit van de grond kwam. Gewoon de inlandse bevolking arm en dom houden. Dit verschijnsel noemen we nu met een duur woord Globalisme, maar dat gaat nu ten koste van ons en wordt het ook hun probleem.

     Nou Heer della X, U schrijft weer volzinnen zoals ook op andere plaatsen, maar hoe lang moet ik wachten op Uw argumenten. U heeft FOUT in uw volzin gebruikt dan mag U dat wel toelichten. Het gebruik van citaten van anderen en vooral gezaghebbende wetenschappers met bronvermelding is in een redelijke discussie gebruikelijk Maar dan gaat dhr della X zelf citaten verzinnen of nog erger uit eigen werk citeren, uit zijn verband rukken en naar de conclusies toeschrijven. Dan is er sprake van totaal iets anders, gaat hij bij de gebroeders Grimm of HC Andersen te rade?

    • Indisch4ever zegt:

     Het woord della lijkt me italiaans, Peter. Het is de la en in de familie de la Croix gebruikt men zelf soms ook dlX

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     een woord dat ik mis in de dialoog (sic) is redelijkheid in al haar betekenissen

   • vandenbroek@libero.it zegt:

    Ik schrijf de la X, maar mijn tekstverwerker corrigeert mij en er verschijnt della X, zeker de Italian mode!

    Als iemand schrijft :”……Ik verwijs naar mijn antwoord van 12 oct 1107 p.m. In de rijke archieven van Indisch4Ever vond ik ter aanvulling nog navolgende info van de webmaster, uit 2012. Tijdje geleden, maar nog steeds geldig:Boeroeng zegt 7 juli 2012 om 12:25:

    Maar als diezelfde persoon nauwelijks twaalf (12) uur later op een blog schrijft : “…..Ondergetekende is origineel genoeg om niet met andermans citaten zijn betogen te vullen. …”
    Dan mag ik concluderen dat deze persoon niet alleen inconsequent redeneert of wat daarvoor doorgaat maar dat zijn achterkant niet weet wat de voorkant bazelt. Kortom waar gaat het over? Het gaat helemaal niks en nergens over. Maar dit terzijde, ik verdoe mijn tijd .

    Wat interessant is, is de term “Kolonialisme” . Daarmee kan het meer beruchte roofkapitalisme van de VOC aangeduid worden. Maar in de 19 Eeuw veranderde er iets . Nederland, een land met de status van Denemarken, begon een heus Imperium op te bouwen door een eeuwlang oorlog te voeren in ons Eigen Indië, te beginnen bij de Javaasche oorlog en te eindigen bij de Atjeh-oorlog, kort gezegd 80-jarige oorlog maar dan in het Maleis. Men mag dan van Imperialisme spreken

    • Indisch4ever zegt:

     Ja ok… ik schrijf vanaf de laptop, zonder autocorrectie.
     Die had ik wel op elke nieuwe tablet.
     Ik vind het irritant, maar die app is uit te schakelen

     Maar we gaan niet ook in dit topic elkander persoonlijk aanvallen heee?
     Dan sluit ik het.

    • Pierre de la Croix zegt:

     vandenbroek@libero 18 oktober 2021 om 19:48 en 2158 …….

     Wat mis ik Mr. Dr. Ir. Jan A. Somers. Every inch a gentleman.

    • Pedro de la Cruz zegt:

     Indisch4ever zegt 18 oktober 2021 om 23:43 ……

     Persoonlijk aanvallen is geen zonde.

     Belangrijk voor de discussie en de sfeer is wel, dat toon en inhoud de grenzen der welvoeglijkheid niet overschrijden.

     Het sluiten van een topic als die normen worden overschreden lost niets op. Dan dupeer je onschuldigen die onder het gesloten topic hun zegje nog hadden willen zeggen en beginnen de zondaars ergens anders vrolijk opnieuw.

    • R.L. Mertens zegt:

     @PierredelaCroix/I4e.; ‘sluiten van een topic etc.’- Los niets op; inderdaad! Nimmer sluiten; wel de opponenten dwingen(!) tot het reageren op de inhoud! Het gebruik van aantijgingen; belanda haat etc. getuigt van (karakter)zwakte en onwetendheid!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach meneer Mertens, wanneer u jaar in jaar uit, te pas en te onpas en tot vervelens toe op open fora getuigt van uw obsessieve Belandahaat, dan moet u het mij en andere bezoekers van die fora niet kwalijk nemen wanneer zij getuigen van hun onvrede over uw voortdurende gedram op het zelfde thema.

     Niets nieuws onder de zon, geen nieuwe gezichtspunten, maar u blijft verblind op dat ene thema doordraven. Uw recht op vrije meningsuiting bent u zo ernstig aan het misbruiken.

     Ik ben de baas niet op dit forum. Anders zou ik u hebben gezegd dat u uw punt al lang hebt gemaakt en nu moet ophouden met uw gezeur dat de sfeer op de site aardig voor anderen verzuurt.

    • R.L. Mertens zegt:

     @PierredelaCroix; ‘ uw punt gemaakt etc.’- Dus de waarheid over divers onderwerpen(!) uit dat ‘koloniale/bezetting’ periode aan de kaak stellen= anti belanda? En die echte Belanda’s; JdKadt, DM.Koch, Rudy Kousbroek, prof.W.Wertheim, dr.LdeJong ea.die hetzelfde deden?
     Omdat u geen kennis heeft over die onderwerpen? U mis een mr.dr.ir.JS?
     – Er komt wellicht een tijd, dat u mij ook zal missen….
     Till we meet again.

    • Pierre de la Croix zegt:

     “Till we meet again”. Nou meneer Mertens, u en uw soort wil ik liever niet ontmoeten.

     Ik ga er dus weer tussen uit. Voor mij is het dankzij lieden als u al lang niet meer leuk op I4E.

    • Anoniem zegt:

     een woord dat ik mis in de dialoog (sic) is redelijkheid in al haar betekenissen

  • R.L. Mertens zegt:

   @Robert: ‘altijd wat etc.’- Een indrukwekkende uitzending van Max vd Werf. Die brug executies zijn mi. bewaarheid in de tv.doc. Tabé Toean; met de getuigenis van de Nederlandse militair, die toen aanwezig was.- Veteraan Bambang, toen 19 jaar oud die nb. in mijn geboorteplaats Ambarawa heeft gevochten, toen ik zelf daar ook was.Die onze strijd tegen hen , na een ondergane nazi tijd, zelfs nog steeds niet kon vatten. Wij verloochenden(!) het door ons ondertekende Atlantisch Handvest aug. 1941; ‘elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht’!. Geen merdeka; dus bersiap! Drees sr. 1946 zei het; ‘onze zijn hier toch niet voor niets gekomen’ Wij lokten(!) bersiap uit door provoceren/intriges en dan hard toeslaan; was het parool; zoals heel Indie is gevormd/onderworpen.- Hoop dat Max nog eens terug komt met een vervolg tv.doc over zijn speurtocht. Naar de getuigenissen van deze ‘politie oorlog’.- Maar ook naar de ‘ontknoping’; waarom/waarvoor zijn vader toen is geportretteerd in een TRI uniform?

 10. vandenbroek@libero.it zegt:

  Nou Heer Mertens, de kwalificaties van karakterzwakte en onwetenheid=domheid zijn weliswaar herkenbare begrippen in het idioom van dhr de la X maar ik wil het toch op een welvoeglijke toon houden en dan zit ik ook in het straatje van de schoonvegende Heer de la X.

  De Heer de la X zit toch niet in een vreemd gezelschap. Hij en met hem vele andere zijn meer bezig een rechtvaardiging te zoeken voor de (wan daden van hun Voorvaderen. Want zegt Uzelf, het zijn toch verhaaltjes die louter het koloniale verleden goedpraten waar de begrippen goed en fout de hoofdtoon voeren, het lijkt meer op moraalfilosofie of theologie, het geloof in het goede van de koloniaal.

  Tussen de nalatingschap van mijn vader vond ik bij het opruimen van de zolder een boek dat mijn vader, een man met een brede belangstelling voor geschiedenis had aangeschaft. Op de eerste bladzijde staat zijn naam: L. van den Broek, dus hij heeft het ook gelezen. Let wel mijn vader (1925) is van heel gewone komaf, een kleine Boeng. Hij kon net de MULO in Indie afmaken, voor iets meer was gewoon geen geld. Na zijn Mulo begon de oorlog. Om de Japanse Arbeitseinsatz te ontwijken dook hij onder. Hij werd weliswaar niet geslagen door de Kempeitai maar jarenlang onderduiken was ook geen pretje . Na de oorlog moest hij voor de kost werken, geen vlucht, pardon evacuatie naar Nederland en vooral niet verder studeren. Pas in 1955 vertrok hij en mijn moeder en twee kinderen naar Nederland, ze werden vreemd genoeg Repatrianten genoemd.

  Het boek wat hij las heet: “Het Land onder de regenboog” De geschiedenis van Indonesie (1979) geschreven door de Indonesische historicus Mochtar Lubis. Als U belandshater wordt genoemd dan is Mochtar Lubis het ook. En zo’n belanda-hater boekje las mijn vader! Als er één het prototype van een Indo was, dan was het wel mijn vader, pro-Nederlands, gezagsgetrouw, Oranjegezind, altijd netjes gekleed, liefs met das etc maar wel zo’n boekje kopen. Dan is hij wel een indo die met beide benen in twee culturen staat. Veel indo’s pretenderen dat maar wat weten zij van Indonesische Cultuur en Geschiedenis af?. Ja van Indonesisch eten weten ze alles maar daar blijft het bij. Indo’s hebben pretenties maar welke maken ze waar en komen daarvoor ook uit?

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBroek; ‘belanda hater noemen etc.’- Is mij, niet op één rij noem met historicus Lubis, maar met die oproerkaaiers/ terroristen/extremisten van toen! Zij werden zonder proces geketend afgevoerd naar concentratie kamp Boven Digoel( Nw.Guinea). Zij, die deze aantijgingen gebruiken voelen zich en gedragen zich (nog altijd) Nederlander te zijn; gezagsgetrouw, boven dat Inlandse ! Hun families staken bij elke koninginnen dag de vlag omhoog. In die tempo doeloe enig sympathie te hebben voor het Inlandse, waar we nb. van afstammen, betekent ontrouw aan het gezag; zich als Inlander te gedragen. Dan telde je niet mee met het Europese. Ik heb me als jongen altijd geërgerd, hoe bedienden, koelie’s met gvd. lekas etc.( gvd. opschieten!) werden toegesproken; Ook door Indo’s(!) -Citaat uit S.Luloffs; Van oerwoud tot plantage jr.’30 aan de haven; ‘de loopplank wordt neer gelegd. Ik pak mijn koffers en doe een paar stappen. Maar van Kuyt schreeuwt op eens woedend mij toe; zet die koffers neer. Ontsteld gooi ik mijn koffers neer en staar niet begrijpend van Kuyt aan. Jij als blanke draagt hier geen koffers. Denk aan onze reputatie’!
   Voor onze ouders was het een opgave(!), je zo te gedragen, dat je niet opviel! En dat in je eigen geboorteland. Zij, die radicaal waren betaalden(!) een hoge tol! Een leven vol achtervolgingen, gevangenschap, verdachtmakingen etc. Met respect(!) denk aan hen; DD=Douwes Dekker, Dahler ea – Ik heb een prachtige jeugd gehad, echter ben toch blij, dat Indië voorbij is!

  • Pierre de la Croix zegt:

   Wat mis ik de weledelhooggeleerde heer Mr. Dr. Ir. Jan A. Somers, bron van grote kennis en wijsheid en voorbeeld van wellevendheid.

 11. A. Olive zegt:

  Dit hele debakel over Holland busuk, Indonesia baik doet mij denken aan wat er hier op de openbare scholen in de USA gedaan wordt.
  Vanwege de pandemic zijn ouders gewaar geworden wat hun kinderen op school leren via de internet.
  Critical Race Theory is een vak die zelfs kleuters moeten leren en nu komen ouders in opstand hierover. Deze Critical Race Theory houd in dat het witte ras slecht is en de rest zijn victims.
  Blanke kinderen worden brainwashed met schuldgevoel.
  Dat schijnt hier ook het doel te zijn met doooor maar hetzelfde mantra op te halen tot vervelens toe.

  • R.L. Mertens zegt:

   AOlive; ‘blanke kinderen etc.’ – Brainwashed met schuldgevoel! Toen in tempo doeloe werden Inlanders gebrainwashed, dat ze lui en dom waren! En het geluk hadden, dat de Hollanders zijn gekomen om hun beschaving bij te brengen…met in hun kielzog; vele Indo nazaten!
   -Ik denk dat in uw USA ene Trump hetzelfde aan het doen is om zijn verlies/onschuld te bewijzen! Om maar te zwijgen wat nog maar in het recente verleden daar allemaal is gebeurd. Over race theory gesproken.

 12. vandenbroek@libero.it zegt:

  Ik heb een vraag aan de Heren de la X, Mertens en dhr Olive: welke boeken hebben zij van welke Indonesische historici of Indonesische schrijvers van historische romans gelezen? Dan kan ik mijn lacune opvullen.

  Ach, die vergelijking met de Verenigde Staten slaat toch nergens op? Ik ga toch ook niet elke keer Italie erbij halen om mijn verhaal te illustreren? Net zo min als Nederlands-Indie met Nederland te vergelijken, het is de bekende tang op de overbekende varken.

  • RLMertens zegt:

   @vandenBroek; ‘welke boeken etc.’- dr.L.de Jong; Het Koninkrijk in de 2e wereldoorlog; vooral dl.11a/1e; de koloniale maatschappij(!); wetenschappelijk belicht!, Jean Gelman Taylor; Smeltkroes Batavia; indertijd jr.’80 door Joop van den Berg op de Pasar Malam den Haag onder grote hilariteit besproken!, Pramoedya Ananta Toer; Aarde der mensen en overige boeken. De Gids; Kolonialisme belicht door diverse auteurs/historici oa,W.Wertheim, Ewald vanVugt; Roofstaat/Zwartboek van Nederland overzee, Stef Scagliola; Last van de Oorlog. JAAvan Doorn; De laatste eeuw van Indië, Ontsporing van geweld, JdeKadt; De Indonesische Tragedie, Jaren die dubbel tellen, Vara 1969; Achter het Nieuws; Joop Hueting’s getuigenis etc.
   @vergelijking met VS; aangaande brainwashing(!) door Trump!

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ik heb meerdere vragen aan de heer Van den Broek uitstaan die ik lang geleden verschillende malen aan hem heb gesteld en nooit beantwoord heb gekregen. Een eenvoudige onbeantwoorde vraag betrof zijn lengte. Waarom zou ik de heer Van den Broek nu accomoderen met een antwoord op zijn vragen?

   Het gaat de heer Van den Broek bovendien niets aan welke boeken ik wel of niet lees of heb gelezen. Als de heer Van den Broek zijn boekenwijsheid graag etaleert ter meerdere glorie van zijn ego behoefte, dan moet hij dat weten. Ik ben uit ander hout gesneden en vertrouw in eerste aanleg op mijn blote kepala. Daarna zie ik wel.

   Nu ja, bij nader inzien wil ik toch wel kwijt dat ik sinds mijn jeugd een groot liefhebber ben van de strips van Marten Toonder over de avonturen van Heer Bommel en Tom Poes in het multi etnische stadje Rommeldam. Satire van de bovenste plank, als men begrijpt wat ik bedoel.

   Beleefdheidshalve heb ik deze reactie geschreven. Nu gauw terug in mijn foxhole, veilig voor rondvliegende, ongeleide projectielen. Adios muchachos y muchachas.

   Ik blijf de weledelhooggeleerde heer Mr. Dr. Ir. Jan A. Somers missen.

   • Armeno Persianer zegt:

    Pierre….Cuídate y no olvides ponerte el casco…. take it easy …even de rolmaat gepakt en de hoogte van mijn boekenkast gemeten: 1.62 m

   • vandenbroek@libero.it zegt:

    Wat mijn lengte met mijn Indo-zijn te maken heeft mag Joost weten, maar ik wil best ingaan op idiote vragen: Mijn antwoord is omgekeerd evenredig: mijn BMI is 24.22145328719723.

    Dhr de la X kan een tevreden mens zijn.

Reacties zijn gesloten.