Brandende kampongs – een reflectie

Limpach zelf oordeelt genuanceerd. De krijgsmacht pleegde door de bank genomen op structurele wijze disproportioneel geweld, maar de meerderheid van de militairen behield schone handen. Deze meerderheid verdient, gelet op de omstandigheden waarin zij moesten opereren en het gebrekkige morele kompas dat veel leidinggevenden hadden, veel respect en waardering. Militairen die daadwerkelijk het oorlogsrecht hebben geschonden, zullen hun gedrag met hun geweten in overeenstemming moeten brengen – en velen van hen worstelen daar dagelijks mee.
De onderzoeker maakt duidelijk dat een brede coalitie van daders, waartoe in de eerste plaats de politieke, bestuurlijke en militaire gezagsdragers behoorden, verantwoordelijk is voor de ontsporing van geweld. En dat is, zeker in vergelijking met de Excessennota, waar de autoriteiten buiten schot bleven, een belangrijk gegeven – ook om recht te doen aan onze veteranen.   Militaire Spectator

“Brandende Kampongs van generaal Spoor”. Het boek is gebaseerd op het promotieonderzoek dat de heer Remy Limpach op 17 september 2015 cum laude heeft verdedigd aan de Universiteit van Bern.In zijn boek komt Limpach tot de confronterende en pijnlijke conclusie dat er tijdens de dekolonalisatieoorlog in Indonesië herhalend disproportioneel geweld heeft plaatsgevonden door een kleine groep Nederlandse militairen als onderdeel van het operationele optreden. Soms aangemoedigd, maar in ieder geval openlijk of oogluikend toegestaan door hogerhand. Ook wordt daarin gewezen op toen falend militair en politiek leiderschap.  Veteranen platform

Dit bericht werd geplaatst in Boeken. Bookmark de permalink .

15 reacties op Brandende kampongs – een reflectie

 1. Anoniem zegt:

  En what about de ontsporing van geweld in de Bersiaptijd? Geweld van de ene kant lokt geweld uit van de andere kant.

 2. R.L. Mertens zegt:

  @MilitaireSpectator; ‘de 15/8-’45/proklamasi kwam als totale verassing etc.’- Weer zo’n verdoezeling van de feiten! Al vóór de 7dec.1942 HM rede pleitte minister Soejono van het Londen kabinet 1940 vurig om de door Nederland op 24sept.1941 ondertekende Atlantisch Handvest(voorloper VN) in deze rede op te nemen.(vandaar ook die proklamsi) Echter tevergeefs. Zelfs in het allereerste gesprek met de Republiek, Batavia 4-10-1945 tussen tussen van der Plas en Hatta weigerde Nederland dit zelfbeschikkingsrecht aan Indonesië toe te kennen! Soekarno vaardigde direct hierna 6/10- 1945 een voedsel boycot af tegen alles wat met Nederland te maken had. En de geest was uit de fles! Met moord en doodslag als gevolg; bersiaaap, boenoeh Belanda! En dat alles in weerwil van de Britten, die juist voor overleg met de Republiek pleitten! – Het is toch opvallend, dat nb.net na de bevrijding 5 mei 1945, terwijl land nog in puin was; suiker op de bon etc.Nederland alle gelden aanwende om oorlogstuig aan te schaffen! Om juist de roep om vrijheid van een ander volk/Indonesië te smoren. Verzetsstrijders zich opgaven om het juist nu het verzet van Indonesiërs te bestrijden! En nu na 71 jaar men doodleuk; de oorzaak van dit bloedige periode omschrijft, eigenlijk die ‘verassing was’! Wat een gotspe!

 3. vandenbroek@libero.it zegt:

  citaat:….”Die barstte los met de gruwelijke Bersiap, waarbij Nederlandse burgers, Indo-Europeanen, Chinezen en met het Nederlandse gezag sympathiserende Indonesiërs het doelwit waren van ongebreideld geweld”.
    
  Het citaat geeft een gedeeltelijke (juridische) beschrijving van de bevolking, zie Indische Staatsinrichting: 
  Nederlandse burgers= Europeanen, Chinezen=vreemde Oosterlingen  en met het Nederlandse gezag sympathiserende Indonesiërs=Inlanders

  Maar wat  moet ik me bij “Indo-Europeanen” voorstellen rekening houdend dat Nederlands voor mij langzamerhand een vreemde taal wordt?
  Weliswaar waren in  het voormalig Nederlands-Indie niet alle Nederlandse burgers Indo-Europeanen en niet alle Indo-Europeanen waren Nederlandse burgers. Dan blijft de vraag open waarom Indo-Europeanen als aparte categorie genoemd werden, dat heeft toch een bedoeling?

  Wat zeggen degenen die het meegemaakt hebben? 

 4. R.L. Mertens zegt:

  @vandenBroek; ‘Indo-Europeaan etc.’- Europeanen van Indonesische afkomst. Tenminste …als die erkent zijn door hun (voor) vader! Deze worden ook met Indisch Nederlander aangeduid .Zoals ook de Tottoks dwz. Nederlanders , die in/uit Indië geboren/getogen zijn. Toen in Indië, wensten zij zich als ‘volbloed Nederlander'(!) aan gesproken te worden. En zeker niet als Indisch Nederlander! – Zij die NIET door hun (voor) vader zijn erkent; zijn Inlander/Indonesiër. Toen (in tempo doeloe) werden zij (etnisch Indo) toch als ‘Europeaan/Indisch Nederlander ‘behandeld’. – Belangrijk was de oprichting van het Indo Europees verbond(IEV), die vooral het Europese nastreefde door gezagsgetrouw te zijn. In tegenstelling tot de oprichting van de Indiese Partij van E. Douwes Dekker met de slogan; Indië los van Holland. Die een Indies burgerschap voor ogen had! – Om die Inlanders, die het Europese nastreefde, tegemoet te treden werd ook(!) het Staatsblad Nederlander schap ingesteld. Voor Inlanders, die zich met hart en ziel aan Nederlandse hebben over gegeven! .

  • Anoniem zegt:

   Er zijn inderdaad vele “Indos” niet werden erkend door hun Ned./Europese vader en die bij hun Inlandse moeder bleven en opgroeiden. en die nu de Indonesische nationaliteit hebben.

 5. vandenbroek@libero.it zegt:

  Ik denk in dezelfde richting maar er is ook iets anders. Niet door hun biologische Europese vader erkende Indo-Europeanen kregen de status van hun inheemse moeder en werden voor de wet gerekend tot de Inlanders. Maar op éèn of andere manier wilde het Gouvernement deze personen tegemoet komen, totoks kregen last van hun   Ethisch gevoel  en werd de “gelijkstelling aan…Europeanen” ordonnantie o.i.d. ingevoerd en kon het Gouvernement op basis van voor mij niet duidelijke redenen, laat ik het maar op totale Willekeur houden, Inlanders maar ook vreemde Oosterlingen in afzonderlijke gevallen verheffen tot de Status van Europeaan. Alleen voor Japanners, werd op een gegeven moment de Gelijkstelling COLLECTIEF doorgevoerd. Het Gouvernement wilde om onduidelijke redenen het Voorrecht van de Gelijkstelling niet COLLECTIEF aan Indo-Europeanen geven. Dit schiep willekeur en rechtsongelijkheid maar het koloniale Verdeel en Heersprincipe bleef zo wettelijk in stand.  

  Ik keer terug naar de rare benaming van sommige Bersiapslachtoffers als indo-Europeaan  aan te duiden. Ik lees dat vaak in verslagen van NEFIS, van de OpsporingsDienst Oorlogsslachtoffers O.D.O. en ook in Nederlands-Indische kranten
  Volgens mij werd dit gedaan omdat men WIST dat deze mensen Europees noch Inlander waren maar “gelijkgestelden de zgn Staatblad-Nederlanders. Het is weliswaar een veronderstelling, maar ik kan mijn stelling toetsen, ik heb toch honderden namen van Bersiapslachtoffers en kan daarna  aangeven dat het slachtoffer Indo-Nederlander of Indo-gelijkgestelde was. Een hiërarchie in een koloniale samenleving moet er zijn. Daar hadden de slachtoffers weliswaar niks aan maar het is wel interessant om dat te weten. 

  • R.L. Mertens zegt:

   @vandenBroek; ‘Indo Europeaan etc.’- Toen waren zij, die niet erkend waren, zich toch de naam van hun biologische vader aannamen cq. zelfs een variant ervan maakten. En zich ook zo inschreven; waar/wanneer dan ook. En dus ook tijdens de bersiap periode slachtoffer werden. Echter ca. december 1949 nabij de overdracht van alles(!) ondernamen om toch tot het Nederlanderschap te komen. Volgens info W.Wertherim zijn 6 a 7 miljoen achter gebleven. Ik heb daar tijdens mijn vakanties velen ontmoet. Indonesische Indo’s!

 6. vandenbroek@libero.it zegt:

  ik mijmer wat over de Bersiapslachtoffers waarover dr. Remy Limpach schreef: “Nederlandse burgers, Indo-Europeanen, Chinezen en met het Nederlandse gezag sympathiserende Indonesiërs het doelwit waren van ongebreideld geweld (zie citaat)?

  In welk hokje moet ik de Indo-Europeanen plaatsen want er waren Nederlandse burgers die ook Indo-Europeaan waren? Moet ik de Indo opsplitsen in 1/2 Indo en 1/2 Nederlander, de gemengdbloedige?
  Maar er waren ook niet-erkende Indo-Europeanen, die voor de wet als Inlanders in dit verband Indonesiers aangemerkt werden? Moet ik de Indo opsplitsen in 1/2 Indo en 1/2 Indonesier, de gemengdbloedige ?

  Ik heb een lijstje van Bersiapslachtoffers en als de ik verdeling van dr. Limpach hanteer dan kom ik toch in de moeilijkheden. De Indische Staatsinrichting maakt het nog bonter rwant Indo-Europeanen bestonden voor de wet niet. Er wordt alleen maar gesproken over Europeanen, Inlanders en vreemde Oosterlingen. E.e.a. wordt nog ingewikkelder, want er bestaat ook zoiets als Staatsblad-Nederlanders!

  „Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen” zei de filosoof Wittgenstein, maar dat kan natuurlijk niet bij Bersiapslachtoffers alhoewel veel mensen zoals Pondaag, Van Pagée en Kartozen-Wong wel daarover willen zwijgen.

  Ik ben nu verplicht om dhr Remy Limpach om opheldering te vragen, anders waar praten we bij Bersiapslachtoffers dan over?

  • Bung Tolol zegt:

   Mensen ,die werkelijk de Bersiap hebben meegemaakt ,denk ik vooral aan Huib Otto ,hij was toen 7 jaar onder zijn jonge kinderogen werd zijn geliefde vader meegevoerd door die smeerlappen en later in koelen bloede vermoord en nog een paar Indo,s op deze site ,ja daar heb ik compassie mee ! Voor Tuan Van den broek zijn het alleen cijfers ,ik voel geen empathie bij hem ,geeft niet je bent zoals je bent ! Ook bij dhr Somers voelde ik weinig empathie ,geeft niet je bent zoals je bent ! Mijn vader voelde het na 17 augustus 1945 al aankomen ,hij woonde toen in Padang ,Ola straat en dacht alleen wegwezen hier ,wie gaf hij de schuld van die moorden ? Ja natuurlijk de daders maar dat kwam natuurlijk ook door die Nederlandse politiek ! Wat dat betreft heeft die Martens wel gelijk ,maar om dat 10 miljoen keer hier te verkondigen loh bosan tog ! De meeste weldenkende Indo,s weten echt wel hoe de vork in de steel zat .hebben we Martens niet voor nodig en ook geen Indische tomatenboer ,dus wat moeten we doen ? Gewoon de strijdbijl begraven na 75 jaar en de hand reiken naar dat Indonesische volk ! Al is AL !!! En oh ja die Indonesiers houden er niet van oude koeien uit de sloot te halen !!!!!!!!!!!! En die Pondaag ,Van Pagee en Kartozen -Wong ? Laat ze lekker lullen mijn interesse hebben ze niet ! Ik weet nog goed hoe een “” ECHTE “” Indonesische jongen van 28 jaar mijn moeder aansprak ,die was toen al 80 jaar .Hoe dan ? Nou gewoon met “” Mammie “” Hij beschouwde mijn moeder als een echte Indonesische moeder ( Zo zag zij er ook uit ) Nou goed toch !

   • Hans Boers zegt:

    Keurig gezegd Bungkie…al dat gelul over cijfertjes en hokjes plaatsen…krijg je de slachtoffers niet mee terug en dep je het verdriet er ook niet mee.

    • Bung Tolol zegt:

     Terima kasih Hans ,ja jij begrijpt het ! Nou nog even die Narcisten ,zullen zij het begrijpen ? Ben bang van niet ! Deze mensen zitten vast in hun dogma ! “” Ik beweer dit ! en dit is de waarheid ! “” Ja en dat in hokjes plaatsen ! Kijk ik ben een Indo maar ik zal NOOIT en dan ook NOOIT mijn eigen groep afvallen ! OKEE ben het niet met alles eens van die Indo,s ,ze zijn RECHTS en Conservatief o.k laat ze toch ! Die Indo,s kunnen er niets aan doen ,zo zijn ze gemaakt ! Je weet ik ben een uiterst LINKSE Indo ,nou ja o.k die heb je ook maar ik kan het heel goed vinden met een uiterst ( nou ja ) gewoon rechtse Indo ,jou wel bekend ! Ik vind het een leuke man ,beetje gek ( ben ik ook ) beetje RECHTS ( ben ik niet ) maar hij is eerlijk ,hij zegt gewoon “” Ik ben rechts en conservatief “” Dat vind ik nou leuk ! Hij is eerlijk ! Er is nog een RECHTSE Indo ,die ik wel mag ! wie dan ? Nou si Botak van de FIN ! Ik word natuurlijk nooit lid van de FIN maar dat maakt niet uit ,als persoon mag ik hem ,net als ik Thierry Baudet mag ,geeft toch niet als ik hun politieke standpunten niet deel ?

   • Hans Boers zegt:

    …@ Ach, sommige mensen zullen mijn gezoek nooit willen begrijpen en stellen mij door hun banale en vulgaire woordgebruik weer teleur. Ik ga rustig verder….

    Wat een zaligheid te vernemen, dat je teleurgesteld bent. Wellicht dat je hautain en narcistisch gedoe daardoor verminderd wordt.
    Het enige wat nog ontbreekt is het feit dat je met een aardappel in je mond praat…. Of ben je te weining Indo om dit te begrijpen.

    In den beginne sprak ik JOU (dus niet nu meer met “U”, want mijn achting heb je allang niet meer !!) op beleefde en beschaafde toon toe, maar dat drong nummer tot je door. (Het “waarom” van mijn verloren achting voor jou, zal je best wel weten en waarvoor je nimmer je excuses voor hebt aangeboden. C ‘est le ton qui fait la musique en die toon is jou onbekend en de muziek al helemaal.)

    Derhalve ben ik overgegaan op een door jou vastgesteld “banaal en vulgair woordgebruik” in de hoop dat het wel door zou dringen tot je denkvermogen maar dat schijnt ook niet te werken.

    Kulit badak noemt men dat in Indonesia.

 7. vandenbroek@libero.it zegt:

  Bung Tolol noemt de Olostraat in Padang waarbij een massamoord op Nederlanders/Indo-Europeanen/gelijkgestelden/Indonesiers maar ook Chinezen plaatsvond. Dat is toevallig, de Olostraat 27 heeft net mijn aandacht.
  Maar hoe zat in Padang de vork precies in de steel, wat voor verhaal steekt hier achter? Minstens 24 daders van de massamoordzijn pas in 1947 en later in 1949 opgepakt en door een (inlandse) Rechtbank veroordeeld. Eén persoon werd geëxecuteerd.
  De moorden in de Olostraat e.o. waren niet toevallig. Wie heeft de daders ingefluisterd dat er zoveel Indo-Europeanen etc in de Olostraat aanwezig waren en wat was de reden om al deze mensen te vermoorden? Dat heb ik nergens in de kranten van die tijd gelezen? Om dan de schuld in de schoenen van de Nederlandse politiek te schuiven is wel erg gemakkelijk geredeneerd en voor sommigen is dan de kous af. Als het zo simpel ligt dan zijn de simpele zielen van geest. wel erg zalig.

  En de vader van Huib Otto, Johan Carel Otto werd in december 1945 in Bandoeng ontvoerd en later vermoord terug gevonden. Hij ligt met 7 anderen in een massagraf begraven. Er zijn in Bandoeng honderden mensen ontvoerd, waar van een klein deel hun lijk is teruggevonden zoals dhr J.C. Otto. Maar wat is er gebeurd met al die honderden die ontvoerd werden en nog steeds vermist zijn? De nabestaanden kennen geen graf om deze ontvoerden en vermisten te herdenken.

  Deze oude koeien dwz Bersiapslachtoffers moeten nog uit de sloot gehaald worden opdat een naam aan hen gegeven kunnen worden., zodat nabestaanden hen kunnen gedenken, opdat wij deze slachtoffers kunnen erkennen en herdenken.

  De meeste van deze slachtoffers werden op gruwelijke wijze door steek- en slagwapens zoals bijlen verminkt en afgeslacht. Indonesiers wisten er van af, maar om zo’n massamoord te vergeten? Ik ben bang van niet.

  Mijn gelul over cijfertjes en hokjes. Ach, sommige mensen zullen mijn gezoek nooit willen begrijpen en stellen mij door hun banale en vulgaire woordgebruik weer teleur. Ik ga rustig verder.

 8. Bung Tolol zegt:

  Toen ik in 2002 het huis van mijn moeder ontruimde ,zij ging naar een verzorgingstehuis ,vond ik een oude bamboekoker met daarin tekeningen van haar kinderen in Bangkinang .Ik vroeg haar Ma apa itoe ? Zij keek even en zei toen ah gooi maar weg ! Die tekeningen ongelovelijk goed getekend ,heel duidelijk waren dus van haar 4 oudste kinderen .Ik dacht alleen maar “” Zou een Hollandse moeder ook zo redeneren ?”” Weet bijna zeker van NEE ! Mijn moeder was niet zo van die oude koeien en het verleden al gebeurd klaar af ! Zo denken veel Indonesiers ,zij denken vooruit ! Maju/Madjoe .De enige historische gebeurtenis die ,die Indonesiers wel belangrijk vinden is die generaals-.moord in 1966 .Die Ola moorden en die Bersiap zijn in hun ogen niet de moeite waard om er over te praten .Nou heb je een Indo , ergens op een berg in Zuid-Italie ,hij heeft een tomaten-imperium uit de grond getild ,die is helemaal bezeten van die Bersiap tijd ..Wat zou mijn moeder hier van vinden ? Waarschijnlijk niks ,ze zou haar schouders ophalen .Maar wat als die Tomaten-icoon haar wat zou vragen over die Ola straat ,zou zij antwoord geven ? Ja zeker ,waarom niet ,mijn moeder hield van kletsen ,ze kletste wat af .Ik heb nog een nichtje van nu + 84 jaar ,die is totaal getraumatiseerd geworden in die Ola straat ,zou zij praten ? Denk het niet misschien wel tegen mij ( maar ik ben niet geinteresseerd in die Bersiap ) Waarom niet ? nou het heeft haar ernstig aangegrepen ,schijnt ook een beetje met haar vader te maken gehad te hebben ,die vader was een nogal driftig ,heetgebakerd mannetje ,Indo met een heel kort lontje ,of eigenlijk helemaal geen lontje ,hij ontplofte gelijk ! Die had eerst na augustus 1945 enige Indonesische kampbewakers tot appelmoes geslagen ( Bo Keller was hier getuige van ) en daarna nog een paar individuen in Padang ,helemaal geplet ,ze pasten zo tussen een broodje Gado Gado van de Appie ..Nou leek haar vader wel op een kleine Gorilla ,klein ,donker maar heel breedgeschouderd zoiets als Bokito .Maar tijdens die moorden was “” Bokito”” er niet ,anders waren die Indonesische helden ,niet zo tekeer gegaan .Vooral oudjes en kinderen waren hun slachtoffers ..Verder weet ik geen ( nasi) bal van die Ola -moorden en dat hou ik graag zo .Zo ik ga rustig verder .

 9. Indisch4ever zegt:

  Die verbale granaten over en weer slopen de goede sfeer.

  Met krissen steken, schiet ook niet op

Reacties zijn gesloten.