East is East, West is West and sometimes the twain shall meet

Toevalligheden in het leven: in hetzelfde jaar 1947 vertrok op 2 april een schip met evacués vanuit Tandjong Priok, Nederlands-Indië, naar Nederland. De naam van het schip ‘Kota Baroe’, hetgeen ‘Nieuwe Stad’ betekent. Onder de honderden passagiers  bevond zich een klein Indisch meisje van ruim zeven. Haar naam: Martje Edith van der Wal. Zij had deze reis  samen met haar vader, KNIL sergeant Douwe van der Wal, zullen maken. Met bestemming ’recuperatieverlof’ zou hij haar naar zijn ouders in Huizum, Leeuwarden, brengen. Dit speciale verlof was hem toegekend na een krijgsgevangenschap van ruim drie en een half jaar in Siam (Thailand), waar hij aan de beruchte spoorlijn dwangarbeid had moeten verrichten. In de aanloop naar de eerste politionele actie, operatie Product, werd zijn verlof ingetrokken en moest hij terug naar zijn onderdeel op Sumatra. Martje ging, na een kort verblijf in een kindertehuis van het Rode Kruis in de wijk Tjideng, Batavia, als passagier no. 644, in een grotere groep kinderen, aan boord van de Kota Baroe op weg naar de voor haar onbekende opa en oma in Nederland. Op 28 april, na een reis van zesentwintig dagen, kwam de Kota Baroe in Rotterdam aan. Na ontscheping vertrok Martje met de bus naar Friesland waar zij liefdevol werd opgenomen in het gezin van haar pake en beppe.   Groenegraf.nl

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

42 reacties op East is East, West is West and sometimes the twain shall meet

 1. Ed Vermeulen zegt:

  Beste Boeroeng
  Dank voor de mooie plaatsing van het verhaal.
  Het is en blijft een goede zaak om de herinneringen, hoe divers ook, te delen.
  Met veel plezier geschreven en opgedragen aan hen die ons voorgingen.
  Een hartelijke groet vanuit Baarn
  Ed en Marty Vermeulen

  • Hans Boers zegt:

   Ed, as usual een mooi verhaal over toen van vroeger. Voor vele jongeren is toen van vroeger de basis van hun heden, edoch velen van hen beseffen het niet altijd.

   Groetjes jullie beiden en fijn weekend.

   • Ed Vermeulen zegt:

    Geachte heer Boers, beste Hans
    Dank voor deze vriendelijke woorden.
    Uw genealogische updates worden door mij gelezen als een reisverslag.
    Zij brengen mij naar plekken waarvan ik het bestaan niet vermoedde en geven inzicht in de familieverhoudingen binnen de Indische wereld van toen.
    Ook u een goed weekend
    Groet van Ed

 2. vandenbroek@libero.it zegt:

  Toch een vreemd verhaal. De KNIL-sergeant Douwe van der Wal zou pas op 2 april 1947 met “recuperatieverlof” naar Nederland vertrekken, dus 17 maanden na de Japanse capitulatie. Heeft hij wel lang moeten wachten en was in die tijd waarschijnlijk zodanig opgeknapt en fit dat zijn “speciaal”verlof (sic) werd ingetrokken en hij naar Sumatra gestuurd werd. Maar de rest van zijn familieleden kon wel met “recuperatie”verlof naar Nederland!!!! Toch vreemd dat een KNIL-sergeant recuperatieverlof toegewezen kreeg!!!!
  Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat de familieleden na het einde van het recuperatieverlof terugkeerden naar Indie en zich aansloten bij de huisvader, althans dat wordt in het verhaal niet vermeld.

  • Ed Vermeulen zegt:

   Beste heer van den Broek
   Dank voor uw reactie. Géén merkwaardig verhaal maar zeker wel een bijzonder verhaal.
   De feiten uit de staat van dienst in vogelvlucht:
   KNIL sergeant Douwe van der Wal, beroeps KNIL sinds 1935.
   15 augustus 1945 uit Japanse krijgsgevangenschap bevrijd te Siam.
   17 oktober 1945 ingedeeld bij het IIe Bat. Bali-Lombok Brigade. (Gadja Merah).
   2 augustus 1946 overgegaan naar het XIe Bat. Y-Brigade
   Op 3 augustus 1948 buitenlands (Nederland) recuperatieverlof.

   Wat niet in de staat van dienst is opgenomen:
   In 1946 tijdens een stop in Soerabaja zijn dochtertje teruggevonden en meegenomen. Inmiddels was zijn huwelijk door scheiding ontbonden. Vanaf nu reist zijn dochtertje mee met de troepen, eerst naar Bali en aansluitend naar Sumatra. Waarbij zij liefdevol werd opgenomen in het gezin van een dienstmaat. Er werd hem recuperatieverlof aangeboden. Samen reisden ze naar Batavia om naar NL te gaan. in de opmaat naar de 1e Politionele Actie werd zijn verlof ingetrokken en moet hij terug (lees: terug) naar Sumatra. Slag om Palembang. De rest is geschiedenis…zijn dochtertje maakt de reis alleen.
   Zijn recuperatieverlof volgt in april 1948. Terug naar Indonesië in september 1948.
   Voorgoed terug naar Nederland in juni-juli 1953.
   Dit alles niet vermeld in mijn verhaal….het verdriet van Indië…was en is te persoonlijk om in dit ietwat luchtige verhaaltje opgenomen te worden. Mogelijk ooit later!
   Nogmaal…géén merkwaardig, maar wel een bijzonder verhaal.
   Naar eer en geweten opgetekend vanuit primaire bronnen.
   Een groet van Ed Vermeulen

   t

   • vandenbroek@libero.it zegt:

    Er zijn toch opvallende dingen in het merkwaardige en bijzondere verhaal
    1) een militair, opgenomen in het KNIL in 1935, wil na de oorlog met recuperatie= herstelverlof naar Europa. Ik wist niet dat KNIllers van een lage rang (onderofficier en lager) ook recht hadden op recuperatie/Europees verlof. Hoe was dat contractueel geregeld?
    2) direct na de oorlog gingen personen, ex-krijgsgevangenen en ex-internees voor herstel=recuperatie naar “veilige” oorden. Bij deze militair is dat niet het geval. Hij was klaarblijkelijk zo fit om gelijk ingezet te worden in Bali bij de Gadja-Merah Brigade, die brigade heeft toch een naam gehad dat ze gewelddadig in Bali optraden (zie verslag Anne Lot-Hoek.
    3) Na het verblijf op Bali gaat de KNIller niet op verlof, maar ik begrijp uit het verhaal dat tenminste zijn dochtertje wel op recuperatieverlof gaat terwijl de militair van Bali naar Palembang op Sumatra wordt gestuurd. Hij wordt dan betrokken bij de slag om Palembang, die toch niet positief in de militaire annalen wordt vermeld, zie
    https://javapost.nl/2017/09/01/de-verzwegen-moordpartij-van-palembang/

    4) In 1948 gaat de militair uiteindelijk op recuperatieverlof en na 5 maanden, inclusief retourboottijd van 2 maanden komt hij terug in Nederlands-Indie, waar hij tot 1953 blijft. Al met al een opmerkelijke loopbaan, vandaar mijn opmerking.

    • Jan A. Somers zegt:

     “recht hadden op recuperatie/Europees verlof. Hoe was dat contractueel geregeld?” Dat is toch niet moeilijk? Kon niet worden geregeld. De arbeidsovereenkomsten dateerden van vóór de oorlog. Bij mijn vader was dit de diagnose van de keuringsarts met RAPWI-bevoegdheid.

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Hoezo niet zo moeilijk? Dat mag toch uitgelegd worden? iemand wordt vòòr de oorlog als KNIL-militair aangenomen en mag na de oorlog op recuperatieverlof in “Veilige thuisoorden”, In het kader van RAPWI betekende dat Britse POW en Internees naar UK of India, Amerikaanse POW en Internees naar de VS repatrieerden , maar voor Europeanen in Nederlands-indie (hun patria) werd dat anders geregeld.

     Overtocht en verblijf in Nederland op kosten van het Gouvernement!!! Dat loopt toch in de duizenden guldens, overtocht en verlof, die de verlofganger zeker zelf niet betaald heeft. Dat is toch ergens geregeld in een arbeidsovereenkomst of worden zulke dingen cadeau gedaan en gefinancierd de Nederlandse belastingbetaler? Ja want Nederlands-Indie had geen cent, nou ja de goudvoorraden die boekhoudkundig tijdelijk ergens anders geparkeerd werden.

     En waarom moest dat recuperatieverlof juist in Nederland? Direct na de oorlog kon dat toch ook in de patria Nederlands-Indie anders wel dichtbij in Australie? Nee de duurste weg wordt gekozen, daar werd op kosten van de arme Nederlandse belastingbetaler gewoonweg met geld gesmeten?

    • Jan A. Somers zegt:

     “kon dat toch ook in de patria Nederlands-Indie anders wel dichtbij in Australië? ” Dat kon ook het geval zijn. Uit een brief van de Dienst Scheepvaart aan mijn vader:
     “(…) tijdelijk (6 maanden), 1 jaar of langer) is afgekeurd en moet evacueren naar Holland (…)” En even verderop: “Personeel Scheepvaart, dat is afgekeurd (dokter met RAPWI-bevoegdheid) (…) in afwachting van hun vertrek naar Australië.”:
     “werd dat anders geregeld.” Nee hoor, elk land draagt de kosten van zijn eigen mensen. Maar RAPWI regelde de inzet van de krappe geallieerde transportcapaciteit.
     “Dat is toch ergens geregeld in een arbeidsovereenkomst” Nee dat was voor de oorlog niet zo omschreven in de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden. Wel natuurlijk in het algemeen regels met betrekking tot ziekte en invaliditeit. Het begrip recuperatie bestond toen nog niet. Waarschijnlijk is dat pas door de RAPWI ingevoerd, en ik weet niet hoe of de ambtelijke interpretatie was na de oorlog. Oppassen met verhalen (In 1948 gaat de militair uiteindelijk op recuperatieverlof) waar het begrip recuperatie valt. Dat klinkt een beetje sjieker dan invalide- of ziekteverlof. Volgens mij werd dat woord in die tijd al lang niet meer gebruikt.
     “Overtocht en verblijf in Nederland op kosten van het Gouvernement!!!” Klopt, net als voor de Amerikaanse en Engelse mensen. Maar voor mensen zoals mijn vader weet ik niet hoe of de ambtelijke molen dat verwerkt heeft. Mijn vader had, net als zoveel andere mensen, nog recht op niet opgenomen Europees verlof. Overtocht en verlofsalaris. Niet betaald door de Nederlandse belastingbetaler maar door het Indische Gouvernement. Dat had op basis van de grote goudvoorraad makkelijk toegang tot liquide middelen. Voor mij, als RodeKruiscorveeër, door het Rode Kruis. Ik zal nog eens zoeken in de paperassen van mijn vader.

 3. A. Olive zegt:

  East is East, West is West and sometimes the twain shall meet.
  Een Westerling en een Oosterling kunnen elkaar ontmoeten.
  Oost is echter oneindig verwijdered van West en die kunnen elkaar nooit ontmoeten

 4. Robert zegt:

  Vraag dat maar aan de oude gepensioneerde Duitsers die vaak naar Thaland gaan en daar sterven aan een hartaanval na hun intieme ontmoetingen met mooie Thaise schonen. Ze ontmoeten elkaar
  vaker(Oost en West) dan je je kan voorstellen.

 5. Robert zegt:

  Thailand

  • A. Olive zegt:

   “Thailand”
   Robert u hebt het over een Westerling die naar Thailand gaat.
   De schrijver van het artikel heeft het over West en East, dat is wat anders, dat zijn opposite richtingen en kunnen elkaar onmogelijk ontmoeten.
   Vandaar de Twain shall never meet.

 6. Robert zegt:

  Ze ontmoeten elkaar in all standen en rangen en richtingen

 7. Ed Vermeulen zegt:

  Beste heren A. Olive, Robert en mogelijke andere lezers
  Dank voor uw beider reacties op het door mij geschreven verhaaltje.
  U las het, naar ik hoop, goed…een vrije (herhaal: vrije) interpretatie van Rudyard Kiplings ’s onsterfelijke woorden… East is East etc. etc. Stel u voor: een oude Baarnse villa uit 1880. Monumentale voordeur, met daarachter een met veel marmer aangeklede gang. Het is 1947. Rechts woon ik samen met mijn moeder. Links van de gang een kantoor: Volksherstel. Hier waren boot- en passagierslijsten in te zien. Ik hoefde maar twee deuren door om vast te stellen dat de Kota Baroe met a/b een mij toen nog onbekend klein Indisch meisje op 1 mei in Rotterdam verwacht werd.
  Mooier dan met Kiplings woorden was het gevoel dat had kunnen bestaan niet vast te leggen.
  Een verhaal met een goede afloop ook nog: dit jaar zijn klein Indisch meisje en ikzelf 60 jaar aan en met elkaar verbonden. En daar kwam geen Thailand aan te pas. Alhoewel…als haar vader de KNIL sergeant zijn kamptijd in Siam (Thailand)I niet had overleefd had het verhaal zeer waarschijnlijk een andere wending gekregen. Een hartelijke groet vanuit Baarn.
  Ed Vermeulen

  • A. Olive zegt:

   Heer Ed Vermeulen, ik begrijp dat het een vrije vertaling van u was en dat u het over Westers en Oosters hebt inplaats van West en Oost. U gaat van de rechtse kamer naar de linkse in uw voorbeeld, maar Rechts kan echter nooit Links ontmoeten.
   Rudyard Kipling”s gedicht maakt een vergelijking van de natuurlijke gewaarwording dat East en West elkaar nooit kunnen ontmoeten totdat wij ons voor de judgement seat van God bevinden in eternity waar alles spiritueel is en er geen East of West meer bestaat.

 8. Ed Vermeulen zegt:

  Beste heren Olive en Robert
  Hartelijk dank voor uw beider uitleg over de woorden van Rudyard Kipling.
  Veel gelezen en vernomen waar ik geen weet van had.
  Dank voor de kritische benadering van mijn verhaal.
  Heel bijzonder. Vanuit Baarn wens ik u een goed weekend
  Met vriendelijke groet
  Ed Vermeulen

 9. vandenbroek@libero.it zegt:

  Er is een militair de KNIL sergeant van der Wal, die speciaal i.c. recuperatieverlof naar Nederland werd toegekend . En er is dhr Somers, burger, die voor de dienst is afgekeurd en wacht op definitief vertrek naar Nederland. Dat zijn juridisch dwz arbeidsrechtelijk twee verschillende gevallen en werden als zodanig ook verschillend behandeld. Dat is relatief gemakkelijk te controleren door de loopbaanstaat van KNILsergeant van der Wal in het Nationaal Archief op te vragen en die te vergelijken met de burgelijke staat van dienst van dhr Somers, Maw de bovengenoemde gevallen zijn onvergelijkbaar.

 10. Jan A. Somers zegt:

  “wacht op definitief vertrek naar Nederland. ” Mijn vader wachtte niet op definitief vertrek! Recuperatie, maar wellicht betaald met uitgesteld Europees verlof, aangezien nergens het woord ‘recuperatie’ is genoemd. Pas in Nederland definitief afgekeurd, met vervroegd pensioen. Was wel schadelijk ,hierdoor miste hij enkele voor het pensioen meetellende dienstjaren. Wat is overigens “SPECIAAL i.c. recuperatieverlof”?
  En op 25-6-1946: “(…) is aangewezen voor evacuatie naar Nederland (…)” Niks recuperatieverlof.
  In de “Staat van Dienst” van mijn vader staat overigens niets over invaliditeit of recuperatie. Op 30-10-46: Gerekend. van 1 Augustus 1946 een buitenlands verlof naar Europa verleend (…) onder genot van een verlofsbezoldiging. En in de eindafrekening van de Republik Indonesia Serikat (de nieuwe werkgever!) Financiële afrekening vanwege vertrek uit indonesië: uit te betalen 19,75 Ned. Ccrt..
  En in Nederland op ???: “In verband met de omstandigheid, dat u in de zitting van de Geneeskundige Raad van het Commissariaat voor Indische Zaken op ??? voortdurend ongeschikt wordt verklaard voor uw werkkring in Nederlandsch-Indië heb ik de eer (…).”

 11. Ed Vermeulen zegt:

  Beste heren Somers, van den Broek, en overige lezers
  Met veel belangstelling volg ik de discussie over de verlofregelingen, waarvan ik, voor alle duidelijkheid, de details niet ken. Nog even de feiten:
  Douwe van der Wal: 1935 Nijmegen KNIL….Patria is en blijft derhalve Nederland.
  Kamptijd Siam, Gadja Merah, Bali Lombok Brigade…de Baliperiode. Van meerdere militairen waren de gezinnen met de troepen meegegaan. Zo ook het gezin van zijn dienstmaat waarin zijn dochtertje, teruggevonden en opgehaald in Soerabaja, een liefdevolle plek kreeg. Korte tijd verbleven in Singaraja. Vanaf Bali trokken de troepen (als Y-Brigade), met de gezinnen naar Sumatra (Palembang), ook zijn dochtertje (mijn echtgenote). Zij heeft herinneringen aan deze korte maar beslist heftige tijd op Sumatra. Daarna is het verhaal zoals eerder vermeld. Zijn aangeboden recuperatieverlof werd in de opmaat naar de 1e Politionele Aktie ingetrokken. Hij ging weer terug naar Sumatra. Zij ging alleen, binnen een groep kinderen, als evacué met de Kota Baroe naar NL. Rechtstreeks naar het adres van Oma en Opa, de ouders van Douwe. Haar leven speelt zich vanaf nu in NL af. Het recuperatieverlof van Douwe is in de staat van dienst vastgelegd op 3 april 1948, de J.v.O vertrok op 24 april. Na einde verlof terug naar Indonesië. 2e Politionele Aktie op Oost Java, november 1948 ingedeeld bij Barisan Tjakra Madoera, 1950 ontbinding KNIL, overgegaan naar KL.
  Nog 3 jaar in Indonesië bij de Militaire Missie. In 1953 definitief terug naar NL. In 1956 uit dienst.
  Een (militair) mensenleven in een noten dop.
  De feiten: staat van dienst en mondelinge (1e lijn) verhalen
  Mijn bijdrage eindigt hiermee. Echter niet nadat ik alles in verhaalvorm heb vastgelegd
  Een groet van Ed Vermeulen

  • Jan A. Somers zegt:

   ” Zijn aangeboden recuperatieverlof werd in de opmaat naar de 1e Politionele Aktie ingetrokken. ” Heer Vermeulen, het noemen op deze plaats en tijd van het begrip recuperatieverlof begrijp ik niet. En dat het zomaar weer kan worden ingetrokken? Op welke gronden is dat recuperatieverlof toegekend? Recuperatie betekent toch lichamelijk herstel? Maar daarvoor moet je lichamelijk toch iets ergs mankeren? Dat heb ik in het verhaal niet gevonden.

   • Ed Vermeulen zegt:

    Beste heer Somers
    U heeft natuurlijk gelijk. Bij recuperatie denk je aan herstel. Dit heb ik niet terug kunnen vinden Uit de ooit vertelde verhalen heb ik (wij) begrepen dat er van een snel herstel, na de kampperiode, sprake is geweest. Toch is het woord recuperatieverlof in de staat van dienst terecht gekomen.
    Of er misschien sprake was van een verlaat Europees verlof ? Het werd in ieder geval niet zo benoemd.
    Naar eer en geweten beantwoord
    Een hartelijke groet vanuit Baarn
    Ed Vermeulen

    • Jan A. Somers zegt:

     Het woord ‘recuperatie’ was nieuw, een prachtig woord. Kwam niet voor in de staat van dienst van mijn vader, maar iedereen gebruikte dat, te pas en te onpas. Maar inderdaad werd dat recuperatieverlof vaak betaald via een verlaat periodiek Europees verlof, net als bij mijn vader. Hij had in 1940 met Europees verlof kunnen gaan. En tijdens dat verlof in Nederland ontving je je recuperatiesalaris. (oftewel, verlofsalaris). Maar salaris heette dan bezoldiging, niet zo maar ‘loon’! Als ik gestofzuigd heb ben ik moe, en ga ik even in mijn krossi males. ff recupereren.

 12. vandenbroek@libero.it zegt:

  recuperatie=herstel, ga ik dat vertalen in het Engels en wat krijg ik dan ? Juist ja Recovery, geautoriseerd door een arts met RAPWI-bevoegdheid. Het ezelsbruggetje is dan gauw gelegd en als buitenstaander lijkt me dat heel logisch!!!!

  Het herstel was niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Het doel was de evacuatie (sic) van Prisoners Of War POW en Internees naar veiligere oorden (safer areas), de benaming RAPWI ligt voor de hand. De Nederlanders gaven daaraan een eigen uitleg. In eerste instantie was dat Niet Nederlands-Indië waar de Bersiap heerste maar Australie , zie eerste bestemming Heer Somers. van de GM. Dat werd later door het Gouvernement veranderd in Nederland. Dan wordt de discussie wel heel erg simpel.

  Dus recuperatie=herstel=recovery

 13. Jan A. Somers zegt:

  Blijft een voorheen ongebruikt Nederlands woord. Ook recovery. In Nederland alleen bekend van verkoever(kamer).
  Vreemd verhaal over mijn vader. In de aan hem gerichte brief werd zowel vertrek naar Nederland, als naar Australië genoemd. Zie hierboven 13 juni 2021, 11.58. Recuperatie wordt niet gebruikt.

 14. Robert zegt:

  recuperare(Latin)= to regain, to restore, to recover.

 15. Ed Vermeulen zegt:

  Goedenavond hh. Somers en van den Broek
  Heel bijzonder om te zien dat dankzij uw beider kritische bijdragen het naar ik meende vastomlijnde begrip recuperatieverlof een bijzondere wending/betekenis kreeg.
  Nu extra jammer dat ik , doordat de meest betrokken hoofdrolspeler van mijn verhaal, mijn schoonvader Douwe van der WaI, al sinds lang niet meer onder ons is, e.e.a. niet meer aan hem kan voorleggen en met hem kan delen. Hij droeg het KNIL in zijn hart en stond voor zijn zaak.
  Het verhaal blijft echter overeind en is gelukkig voor de volgende generatie vastgelegd.
  Een groet vanuit Baarn
  Ed Vermeulen

 16. vandenbroek@libero.it zegt:

  De RAPWI Recovery Allied prisoners Of War and Internees werd door de Britten begin 1945 geïntroduceerd voor de opvang van krijgsgevangenen en geïnterneerden in hun gezagsgebied.

  De Nederlanders vertaalden klaarblijkelijk Recovery als “Recuperatie” en betreffende personen “Recuperanten”. Als ik het woord “recuperanten” in mijn zoekmachine invul dan krijg ik de juiste informatie over deze mensen. let wel, er moet wel het juiste dwz in die tijd gebruikte zoekwoord ingevuld worden.
  Als dat niet gedaan wordt dan is de chaos compleet. Zoals bij het woord Recuperatiesalaris oftewel Verlofsalaris. Zulke woorden werden in de regeringsalmanak, de bijbel voor een ambtenaar van wat voor rang of stand ook in Nederlands-Indie niet gebruikt dwz was koeterwaals/ passarmaleis

  Er was daarentegen sprake van “Verlofstraktement” dat gebaseerd was op de “Bezoldiging” van de ambtenaar in Nederlands-Indie. Ik mag ervan uitgaan dat het Nederlands gehanteerd in de regeringsalmanak het Algemeen Beschaafd Nederlands ABN in Nederlands-Indie was.
  Recuperatieverlof zal ook wel in de regeringsalmanak gedefinieerd zijn

  • Jan A. Somers zegt:

   “Recuperatieverlof zal ook wel in de regeringsalmanak gedefinieerd zijn” Ik ken alleen de vooroorlogse almanakken, staan in de KB in Den Haag.. Daar staat het niet in. Logisch! Uit de Staat van Dienst van mijn vader: Gerekend van 1 Augustus 1946 een buitenlandsch verlof naar Europa verleend wegens langdurigen dienst, onder genot van een verlofbezoldiging. Niks recuperatie.

   • vandenbroek@libero.it zegt:

    Er zijn zoveel tegenstrijdigheden in bovenstaand verhaal In de staat van dienst staat: ” buitenlandsch verlof naar Europa verleend wegens langdurigen dienst”.

    1) Wat heeft de bestemming Australië dan met dit verlof te maken?
    2) Waarom moest er dan zo nodig een medicus met RAPWI-bevoegdheid erbij betrokken worden.

    Natuurlijk dient dit verhaal in het kader van verloop van de koloniale geschiedschrijving beoordeeld worden, dan wordt alles duidelijk. Dan is het verhaal over de militair Van der Wal veel interessanter

    • Jan A. Somers zegt:

     “” buitenlandsch verlof naar Europa verleend wegens langdurigen dienst”.” Ik kan er echt niets aan doen, het staat er gewoon. Ik weet wel waarom. Ik dacht altijd dat het alleen maar ging om lezen en begrijpend lezen. Maar er is nog een derde aspect, begrijpen. En daar bent u niet altijd sterk in.
     “1) Wat heeft de bestemming Australië dan met dit verlof te maken?” Zoals u had kunnen lezen in de brief aan mijn vader was er verschil tussen vertrek naar Nederland en vertrek naar Australië. Nou, bij mijn vader niet Australië.
     “2) Waarom moest er dan zo nodig een medicus met RAPWI-bevoegdheid erbij betrokken worden.” Zoals u had kunnen lezen/weten verdeelde RAPWI de scheepscapaciteit in de geallieerde schepenpool.. Meneer van den Broek, wanneer gaar u eens lezen? Scheelt mij werk.

 17. vandenbroek@libero.it zegt:

  Logisch dat het woord “Recuperatieverlof” niet in de vooroorlogse regeringsalmanakken staat want het woord werd pas in 1945/1946 geïntroduceerd.

  Het staat ook niet in een naoorlogse regeringsalmanak want deze almanakken werden tot 1942 geproduceerd. Logisch hé.

  Maar natuurlijk komt het woord voor in ordonnanties van de Indische regering , zie ook het Nationaal Archief:

  Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering – Arsip Nasional Republik …https://www.anri.go.id › download › inventaris-arsip…PDF
  2 okt. 2014 — Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij … het vaststellen van ordonnanties (verordeningen betreffende inwendige … zwangerschapsverlof , recreatie- en recuperatieverlof, verlofsverblijven, meetelling.

  Vindt en Gij zult zoeken.

  • Anoniem zegt:

   Is dat buitenlandse humor? Of buitenlands Nederlands? Zoek en gij zult vinden !!!

   • vandenbroek@libero.it zegt:

    Nee, het is een doordenkertje. Blijkbaar heeft Anoniem het niet door, anders had hij wel anders gereageerd.

    Volgende vraag aan hem: is de Paus katholiek?

   • Anoniem zegt:

    @ Het is “” Zoekt en gij zult vinden “”

    • Anoniem zegt:

     Lees en gij zult begrijpen en geen buitenlandse zogeheten doordenkertjes verzinnen

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Vindt en Gij zult zoeken is van Nederlandse oorsprong, althans bij intelligente Nederlands vrienden kwam het naar voren.

     Het houdt in dat er wel een antwoord of antwoorden op iets kan worden gevonden, maar dan begint het zoeken, het bepalen van het juiste antwoord. Ik neem als voorbeeld het resultaat van iets zoeken met Google. Er worden een x-aantal resultaten gevonden, dan is het aan de vragensteller om op basis van verantwoorde criteria het juiste antwoord te bepalen, m.a.w. het Wikipedia resultaat is niet apriori het juiste antwoord.

    • Anoniem zegt:

     Zoekt en gij zult verdwalen en zult balen tussen de dalen.

   • vandenbroek@libero.it zegt:

    Wie zoekt, vindt, maar niet altijd wat hij zocht

  • Jan A. Somers zegt:

   Zal wel. Bij ons was dat woord onbekend. Ook niet in de brieven van de Dienst Scheepvaart aan mijn vader. Ook niet in de brieven van de RIS (in keurig Nederlands) aan mijn vader. En helemaal niet voor mij, ik ging als Rode Kruis corveeër naar Nederland. Niks te recupereren dus. Gewoon hard werken.

 18. Robert zegt:

  Wie zoekt die vindt en wie poept die stinkt, dat zei altijd mijn grootmoeder.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.