Zo kreeg de VOC de monopolie op specerijen in Banda in handen

Op 15 maart 1599 zagen de inwoners van Banda voor het eerst een Nederlands schip, de Gelria van kapitein Jacob van Heemskerck. Het was Jan Pietersz. Coen die in 1621, na een bloedige slachtpartij, de Banda-eilanden veroverde om de Verenigde Oostindische Compagnie het monopolie te bezorgen op nootmuskaat en foelie. Het Parool

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

41 reacties op Zo kreeg de VOC de monopolie op specerijen in Banda in handen

 1. Mister Bule zegt:

  Nou nou, van een 15 maart geschiedkundige gebeurtenis gaan we gelijk weer door met het eeuwige ‘de Nederlanders waren door-en-door slecht’ mantra. Als we toch Manhattan en de America’s er bijslepen; toen de Nederlanders daar in Nieuw Amsterdam zaken deden en iedereen hun eigen godsdienst lieten belijden, knoopten de Britten nog quakers op in Boston en moordden ze 2.000 inlanders uit op Saint Kitts. En de Spanjaarden zaten ongeveer al aan de 4 miljoen wat later nog verdubbelde.

  Je kan iets natuurlijk niet goedpraten, maar je moet wel zaken in de context (van de tijdgeest) bekijken. Eigenlijk moeten we er niet van opkijken dat er met zulke berichtgeving opnieuw een ‘beeldenstorm’ gaande is. De verontwaardiging zouden we misschien beter loslaten op dingen die nú gebeuren.

 2. Boeroeng zegt:

  Het woord beeldenstorm heeft een eeuwenoude betekenis,
  Van woedende activisten die beelden kapot maken, al dan niet kerken binnendringen
  Dat is niet gebeurd in Nederland sinds 1566.

  Er was geen verbale storm in de publieke opinie anti het standbeeld van Peerke Donders in Tilburg. Er was wel een verbale storm pro dit standbeeld, heb ik begrepen.

 3. Jan A. Somers zegt:

  Het verhaal in het Parool is niet onwaar, maar niet compleet.
  De Verschillende VOC-compagnieën hadden handelsverdragen gesloten en daarbij kantoren gesticht. Al gauw bleek dat die verdragen niet werden nageleefd. Maar er was nog meer. In 1605 bleken twee loges verlaten, het personeel vermoord. In 1608 was de uitgenodigde admiraal Verhoeff met zijn delegatie voor overleg naar de afgesproken plaats gegaan. Dat bleek een hinderlaag te zijn waar hij en 28 man van zijn delegatie al direct werden vermoord. De overgebleven Nederlanders werden naar Lontor gebracht waar er nog twee werden vermoord.
  Het artikel heeft het over: “taxeerde de bevolking van de Banda-­eilanden voor de komst van Coen op vijftienduizend. Na zijn vertrek waren er nog geen duizend over.” Maar het ging alleen om het eiland Lontor, met naar schatting 4500-5000 inwoners, het aantal slachtoffers van de militaire actie 50-100;en het aantal slachtoffers onder de naar de bergen gevluchte inwoners (honger en ziekte) 2500.

  • R.L. Mertens zegt:

   @JASomers; ‘niet compleet etc.’- Nav. de concurrentie met Portugezen/Britten hadden de heren XVII Coen al in 1615 bericht; ‘het geraden te vinden de principale(!) Bandanezen uitte doen roeyen….’! De contracten over de levering werden met verschillende tuin eigenaren( orang kaja’s) gesloten. Maar niet met alle! Waardoor bij hogere opbod prijs; van bv. Portugezen, de gecontracteerde via de niet gecontracteerde orang kaja een door verkoop plaats vond. Het gebeurde ook dat de VOC bij zo’n doorvoer handel de tuinen van de niet gecontracteerde met scheepsschut bombardeerden. De komst van admiraal Verhoef werd door de Bandanezen dan ook gezien als (wederom) een as. straf expeditie. Vandaar die hinderlaag. Het optreden van streng Calvinist Coen, die de Oosterlingen als heidenen zag: ‘zij waren de vijanden van de Christenen en derhalve van de Nederlanders… Om Godswille(!) zijn 1500… Bandanezen omgebracht’ Zijn optreden werd niet door iedereen gewaardeerd. Een ooggetuige; ‘dit volbracht synde, syn met verbaestheyt ieder vertrocken naer syn quartier, geen behagen hebbende in sulcken coophandel’ Zijn voorganger gg.Laurens Reael; ‘door die moord en mishandeling zal Holland voortaan bekend worden als het wreedste land in de wereld’. – Svp ook eens andere bronnen citeren!

   • Jan A. Somers zegt:

    Zie:
    – Jur van Goor, Jan Pieterszoon Coen, Amsterdam: Boom 2015. Hoofdstuk 13, Het drama van Banda.
    – Jan A. Somers, De VOC als volkenrechtelijke actor, (diss. Rotterdam), Deventer: Gouda Quint 2001. Hoofdstuk 9.2.3 De VOC op de Banda-eilanden.

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘zie ook Saartje etc.- ‘Saartje Specx was de dochter van een belangrijke VOC ambtenaar, die aan Coen werd toevertrouwd toen deze naar Holland vertrok. Saartje werd in gezelschap van een VOC vaandrig betrapt, toen zij de liefde bedreven! Coen ontstak in razende woede! Saartje werd door hem gestraft met de verdrinkingsdood in een ton(!), met tegenzin van de rechter. Die uiteindelijk Coen kon overtuigen dat zij, onder de leeftijd van 14 jr.( minimale leeftijd voor de doodstraf) er af kwam met een openbare geseling! De 16 jarige vaandrig werd de volgende dag in het bij zijn van Saartje onthoofd!
     – Coen; held of psychopaat?

    • Jan A. Somers zegt:

     “‘zie ook Saartje etc.” Kwam Saartje ook van Lontor?

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘uit Lonthor etc.’- Staat het onderwerp; Saartje ook in uw boek; de VOC als volkenrechtelijk(!) actor? Over rechtelijk gesproken!

    • Jan A. Somers zegt:

     Is Saartje deel vanvolkenrecht? Waar?

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘deel van het volkenrecht etc.’- Volken= toch ook mensen recht? Toch opvallend dat vele historici in hun biografieën over Coen ‘het hoofdstuk Saartje Specx vergeten’ te benoemen. Witwassers van ons verleden!

 4. Jan A. Somers zegt:

  Is Saartje deel vanvolkenrecht? Waar?

  • RLMertens zegt:

   @JASomers; ‘Saartje etc.’- Vraag 1; staat haar geschiedenis ook in uw boek; VOC als volkenrechtelijk actor? – 2 Opmerking; Volkenrechtelijk ? Een handelsonderneming die alle rechten(!) van volken overtreed cq. aan zijn laars lapt! Overzeese handel drijft met als dreigmiddel; scheepsgeschut! Desnoods volkenmoord pleegt; het doel heilicht de middelen! Om maar te zwijgen over wurg contracten. – Dat men Coen; een psychopaat tot held kan verheffen is voorbeeld; hoe geschiedenis kan worden geïnterpreteerd! .

   • Jan A. Somers zegt:

    “Een handelsonderneming die alle rechten(!) van volken overtreed cq. aan zijn laars lapt!” Hoezo? In het volkenrecht, net als in alle recht, mag men nakoming van een verdrag afdwingen. In het toenmalige volkenrecht ook met geweld. Zie Hugo de Groot..

 5. Peter Petrone van den Broek zegt:

  Opmerkelijk schilderij van Banda Neira, dat nog steeds in een museum in Banda Neira bewaard wordt. Waar ken ik dat van?
  O ja, Mohammed Hatta en Sutan Sjahrir waren in de koloniale tijd naar Banda Neira verbannen. Dat kon een Gouveneur-Generaal zo maar doen, natuurlijk in een wet geregeld, die door het Parlement was goedgekeurd. In Nederland wel te verstaan. Indonesiers hadden als inlanders in eigen land niks te zeggen. Dat waren de door het koloniale regime opgelegde normen en waarden van die tijd. Rechtmatig maar niet Rechtvaardig.

  Ik wilde weten wat Indonesiers in Banda Neira bewaren van hun geschiedenis. Ik heb on-line foto’s van het museum bekeken. Weliswaar vergeven Indonesiers de misdaden van de Nederlanders maar vergeten doen ze niet, hen kan geen gebrek aan historisch besef verweten worden. Het Museum toont ook schilderijen uit de (post)koloniale tijd met foto’s van hun Nationale helden, althans Sutan Sjahrir zie ik.

  Er kan best gezegd worden dat het verhaal NIET onwaar is, niet compleet of het een door-en-door slecht-mantra is . Maar het is dan belangrijker wat het schilderij of de geschiedenis WEL laat zien. Zoals Japanse beulen op het schilderij , die de leiders van de opstand doodden en hun lichaam in vieren hakten (waarom deze vorm van lijkenschennis?). Die Japanse beulen Drongen natuurlijk niet binnen, dat is ONwaar, die waren voor het beulswerk ingehuurd en doodden de inlanders op welhaast rituele wijze ( zie hun kleding (sic), houten schoeisel en samoeraizwaard) met het beoogde en afschrikwekkend effect. De “Hollanders” konden zodoende hun handen in onschuld en bloed wassen.

  • Mr. B. zegt:

   “ waarom deze vorm van lijkenschennis?”

   Lees nou eerst eens hoe jaren daarvoor Verhoeff om het leven kwam en wie daar ternauwernood kon ontsnappen.

   Bijvoorbeeld in het boek van Opstal maar er zullen wel genoeg websites zijn die dat beschrijven. Dat maakt veel duidelijk en dan krijgen we niet die rare interpretaties door naar een schilderij te kijken.

 6. Jan A. Somers zegt:

  ” Indonesiers hadden als inlanders in eigen land niks te zeggen.” Gewoon een pluriforme rechtsorde. Met een Indonesische meerderheid in de Volksraad:
  Art.163. Wanneer bepalingen van deze wet, van algemeene en andere verordeningen, reglementen, keuren van politie en administratieve voorschriften onderscheiden tusschen Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen, gelden voor hare toepassing de navolgende regelen.
  (2). Aan de bepalingen voor Europeanen zijn onderworpen:
  1o. alle Nederlanders;
  2o. alle personen, niet begrepen onder no. 1, die uit Europa afkomstig zijn;
  3o. alle Japanners en voorts alle van elders afkomstige personen, niet begrepen onder nos. 1 en 2, die in hun land onderworpen zouden zijn aan een familierecht, in hoofdzaak berustende op dezelfde beginselen als de Nederlandsche; (…)
  (3). Aan de bepalingen voor Inlanders zijn, behoudens den bij ordonnantie te regelen rechtstoestand der Inlandsche Christenen, onderworpen allen, die behooren tot de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië, en niet tot eene andere bevolkingsgroep dan die der Inlanders zijn overgegaan, gelijk mede zij, die, behoord hebbende tot een andere bevolkingsgroep dan die der Inlanders, zich in de inheemsche bevolking hebben opgelost.
  (4). Aan de bepalingen voor Vreemde Oosterlingen zijn, behoudens den bij ordonnantie te regelen rechtstoestand dergenen onder hen, die het Christendom belijden, onderworpen allen, die niet vallen in de termen van het tweede of van het derde lid van dit artikel.
  (5). De Gouverneur-Generaal is bevoegd (…) de bepalingen voor Europeanen toepasselijk te verklaren op personen, daaraan niet onderworpen. ….
  “Zoals Japanse beulen” De krijgsmacht van de VOC was multiculti. Van hoogblond, via rood, geel, bruin tot zwart. Zaten ook wat Japanners tussen, niks speciaal “ingehuurd”. Kunt u zien op de plaat van de executie van een Madoerese prins door de Soesoehoenan van Mataram. De prent op deze item is een Indonesische prent, was die betrouwbaarder dan de door u verguisde Nederlandse literatuur? De executie van vijfenveertig Orang Kaja na de berechting en terdoodveroordeling door de scheepsraad aan boord van Coens vlaggenschip ‘Draak’.

  • R.L. Mertens zegt:

   @JASomers; ‘gelden voor hare toepassing etc.’- En wat heeft deze Staatswet art. 163 (1920); Europeanen- Vreemde Oosterlingen- Inlanders -Gelijkheid in de Indische maatschappij te weeg gebracht? – * ‘zaten ook wat Japanners tussen’- Deze Japanners waren beroeps(!) beulen/moordenaars speciaal door de VOC ingehuurd. Of dacht u dat ze een soort bersiappers waren? Die na het schijn proces(!) op de Draak de Orang Kaja’s onthoofden! Coen; Dispereert niet, ontzien uw vijanden niet dat ons kan hinderen noch deren, want …God is met ons! In 1930 werd een toneelstuk van Slauerhof over Coen verboden!

 7. Bung Tolol zegt:

  De petitie Soetardjo werd in 1936 verworpen door die toenmalige Nederlandse regering ,uit welke partijen bestond die regering toen ter tijd ? Het was het Kabinet Colijn 1936-1937 .Die partijen waren R.K.S.P ( later KVP ) A.R.P. ,C.H.U ,deze 3 partijen gingen later op in het C.D.A .Dan de V.D.B ( Vrijzinnige -Democratische Bond ) zeg maar de voorloper van D66 en dan de Vrijheidsbond ,nu V.V.D geheten .Eigenlijk kun je zonder overdrijving stellen dat Nederland nu anno 2021 ,de zelfde partijen aan de macht zijn als in 1936 ! Dus het CDA ,D66 en de VVD in ieder geval hun voorlopers .Het verwerpen van die petitie Soetardjo in 1936 laat zien hoe beperkt het inzicht van die toenmalige Nederlandse regering was .Het zelfde gebeurt nu ,de aanpak van allerlei problemen laat ook nu weer een schrijnend gebrek aan inzicht zien ,jammer ! Toch stemde het “”Volk “” massaal weer voor deze regering ,waarschijnlijk met de gedachte “” De rest zijn ook maar een stelletje oelewappers !”” 🤔

  • Jan A. Somers zegt:

   Ja, een fouit!. Maar er kwam een reparatie, precies zoal Soetardjo had bedoeld. Minister Welter liet weten dat na de oorlog een conferentie kon worden bijeengeroepen om hervormingen op staatkundig gebied voor te bereiden. De gouverneur-generaal ging echter verder. Als vervolg op de op 23 augustus in de Volksraad aangekondigde commissie, werd bij gouvernementsbesluit van 14 september 1940 de ‘Kleine commissie van bekwame mannen’ ingesteld onder de naam ‘Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen’. (…) Een telegrammenwisseling tussen de minister van koloniën Welter, minister-president Gerbrandy, en gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer resulteerde in: ‘Opperbestuur voornemens na bevrijding Nederland aanstonds conferentie bijeen roepen vooraanstaande personen uit diverse deelen rijk teneinde kroon van advies dienen over aanpassing structuur Koninkrijk aan eisch tijden. (…) In augustus 1941 deelde de Indische regering mee in overleg met het Opperbestuur ‘eerlang’ tot aanwijzing te geraken van degenen die uit Indië aan de rijksconferentie zouden deelnemen. Gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer stelde minister Welter voor te komen tot een aanbeveling door de Volksraad van dubbeltallen. (…) De ontwikkeling van de oorlog in Indië was inmiddels zover gevorderd dat de buitengewesten voor een deel al in Japanse handen waren, de verbindingen waren verstoord en voor een belangrijk deel al niet meer bestaand. Hierdoor was ook het aantal deelnemers aan de vergaderingen van de Volksraad in belangrijke mate verminderd. De gouverneur-generaal achtte het niet raadzaam nu tot aanwijzing van deelnemers aan de rijksconferentie over te gaan, dit zou onder de huidige omstandigheden niet representatief zijn. Met als uiteindelijk resultaat toch de petitie Soetardjo, de RTC.

   • Bung Tolol zegt:

    TERLAMBAT ! Penderitaan sudah selesai ! Te Laat ,het leed was al geschied ! Een Indonesisch intellectueel zei eens “” De petitie Soetardjo komt van de gematigde Indonesische leiders ,als je die afwijst ,krijg je te maken met hardere onverzoenlijke types !”” Hij bedoelt natuurlijk Soekarno en Hatta .Deze leiders wilden maar 1 ding ! De Belanda moest WEG ,WEG .WEG !! 😎

 8. Peter Petrone van den Broek zegt:

  Ik heb niet voor niets “ingehuurd” voor de Japanse beulen gebruikt, die als soldaat (afkomstig van het Italiaans soldato=huurling) bij de VOC in dienst waren. De Compagnie was zoals de naam al zegt een speciaal samenwerkingsverband van de Kamers van (Koop)-handel in de Republiek der Vereenigden Nederlanden. De onderneming had soldaten in dienst, die voor bepaalde werkzaamheden ingehuurd waren, huurlingen zogezegd, de VOC had als het ware een privéleger.

  Dus die Japanse soldaten waren wis en waarachtig huurlingen. Deze soldaten waren weliswaar hele goede soldaten zoals in de annalen te vinden is, maar hadden ook een speciale taak, die van beul, zoals uit het schilderij blijkt.
  Links op het schilderij is een gewone soldaat in blauw uniform te zien (Indigo kleur) en musketgeweer. Het was zeker niet afschrikwekkend genoeg iemand met een kogel terecht te stellen.,

  • Jan A. Somers zegt:

   “Dus die Japanse soldaten waren wis en waarachtig huurlingen.” Waarom zo moeilijk doen? Gewoon een beroepsleger zoals wij nu ook in Nederland hebben?:
   De volkenrechtelijke en bestuurlijke bevoegdheden van de VOC komen direct na het octrooi aan de orde in artikel XXXV:
   “Item, dat die vande voorsz Compagnie sullen vermogen beoosten de Cape van bonne Esperance, mitsgaders in ende door de engte van Magellanes, met de Princen ende Potentaten verbintenissen te maecken, ende contracten op den naem van de Staten Generael vande Vereenichde Nederlanden, oft Hooge Overheden der selver, mitsgaders aldaer eenige Forteressen ende verseeckertheden te bouwen, Gouverneurs, Volck van Oorloge, ende Officiers van Justitie, ende tot andere nootelijcke diensten, tot conservatie vande Plaetsen, on-derhoudinge van goede ordeninge, Policie ende Iustitie eensamelijck tot voorderinge ende Neeringe te stellen, behoudelick dat de voorsz Gouverneurs, Officiers, Volck van Justitie, ende Volck van Oorloge, sullen Eedt van ghetrouwicheyt doen aende Staten Generael, ofte de Hooge Overigheyt voorsz, ende aende Compagnie, soo veel de Neeringe ende Trafficque aengaet (…).

  • Jan A. Somers zegt:

   “zoals uit het schilderij blijkt.” Die berechting en executie vond plaats op de ‘Draak’! Is dat te zien op dat schilderij? Ik heb bij u vaak gelezen over de onbetrouwbaarheid van de Nederlandse pers e.d. Geldt dat niet voor Indonesische propaganda. Die plaat van de executie van die Madoerese prins (van een Javaanse schilder!) heb ik. dacht ik, een tijd geleden toegestuurd aan Boeroeng. Als ik dat mis heb, hoor ik dat nog graag.

   • Jan A. Somers zegt:

    ” rechts op het schilderij op de wenende vrouwen” Evenals op het door mij genoemde schilderij van de eigenhandige executie van Tartoena Djojo door Soesoehoenan AmangkoeratI van Mataram. Over zijn wrede bewind is geschreven: “des Conincx grimmicheyt ende gestadige toorn dat meest dagelixs d’een ofte d’ander syner grooten den hals coste”.

 9. Mr. B. zegt:

  In die periode bestond elk ‘leger’ uit huurlingen. Dat wil niet zeggen dat ze niet in dienst waren. Over de Japanners is trouwens onduidelijkheid, beulen is een heel arbitrair woord. Sommige bronnen stellen dat het koopmannen waren maar dat is heel onwaarschijnlijk.

  Het is heel duidelijk dat er Japanners als huurling in dienst waren. De Zwitser Ripon die ook bij de VOC in dienst was, schreef er al over. En in de Ambonsche Moord werden een aantal Britten (EIC) en Japanners die in in dienst van de VOC waren, onthoofd. Een flinke internationale rel en oorlog waren het resultaat.

  Dit moet ook weer in de context worden gezien; zelfs martelingen werden toegestaan onder voorwaarden, als de schuld duidelijk was. Waar weinigen zich iets van aantrokken natuurlijk. De Britten en anderen net zo goed hoor.

  • Mr. B. zegt:

   Vierendelen was tot eind 19e eeuw onderdeel van een wettelijke straf in Engeland voor mannen schuldig bevonden aan hoogverraad. (Vrouwen gingen op de brandstapel.) En wij denken bij dat woord altijd wel aan paarden, maar dat was meestal alleen voor het transport naar het schavot. In de straf die de Britten “hanged, drawn and quartered” noemen, werd meestal werd door de beulen de persoon onthoofd en het lichaam in (4) stukken gesneden. Daarna werden lichaamsdelen tentoongesteld. Dus opnieuw; bij een beetje historisch besef en niet door de bril van de 21e eeuw gezien, was dit een strafuitvoering wat wel degelijk gangbaar was en waarvoor er blijkbaar wel een argument was. (Ze werden niet stiekem vermoord.)

   • Jan A. Somers zegt:

    “Vierendelen was tot eind 19e eeuw onderdeel van een wettelijke straf in Engeland” Ik dacht in Nederland ook? De moordenaar van Willem van Oranje is toch gevierendeeld?

    • Mr. B. zegt:

     Zou goed kunnen. Ik denk dat het bijna overal in Europa werd voorbehouden aan landverraders en moordenaars van het koningshuis. Ook soms onafhankelijkheidsstrijders; Tiradentes in Brazilië moest bijvoorbeeld ook dat lot ondergaan.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Ze werden niet stiekem vermoord.” Klopt. Een executie na een rechtmatige terdoodveroordeling. Ook na de ‘Ambonsche moord’.

 10. Peter Petrone van den broek zegt:

  Ik kom terug op het schilderij want daar gaat het item over. Ik zeg alleen maar wat ik ZIE, niet wat ik verin. Zo’n schilderij kan natuurlijk niet in Nederland getoond worden , want zeg nauw zelf, hebben wij een realistisch schilderij van Kpt Westerling en zijn DST bij Rawagede? Néé toch, daarom hangt het schilderij in Banda Neira!

  Het schilderij vertelt veel, is een afschrikwekkende boodschap aan de inlandse bevolking: als zij niet gehoorzamen aan de VOC of hun rechtsopvolger de Nederlandse Staat dan zijn de gevolgen zoals in fort Nassau in 1607: dood en verderf. De schilder wilde duidelijk de bevolking imponeren en intimideren: het was gewoon een propaganda-schilderij.

  De Japanse beul staat weliswaar centraal op het schilderij, maar het zijn de soldaten in hun blauwe uniformen, waarvan één tegen mensen schopt, met hun musketgeweren die alles controleren. Sommigen vragen zich verbaasd of hoe het mogelijk was dat een klein Nederlands volk zo’n groot rijk als Indie kon overheersen. Ingedachtig Mao: “Macht komt uit de loop van het geweer” lijkt me dat hier wel duidelijk.
  Op merkelijk is ook dat de schilder de mensen allemaal met een lichte kleur afbeeld. Let ook rechts op het schilderij op de wenende vrouwen met hun sluier, invloed van de islam?

  Blijft over dat de VOC een eigen privéleger had, alsof de Deli-maatschappij (appels met appels vergelijking) op Sumatra wat huurlingen ingehuurd had om niet alleen haar bezittingen te beschermen maar ook om de bevolking te onderdrukken. Ik schrijf dat zo uit de losse pols op, maar heb ik dat niet ergens gelezen, dat ondernemingen in Nederlands-Indie een soort privépolitie hadden? Effe nakijken.

  • Bung Tolol zegt:

   Ja goed gekeken naar dat schilderij ,goed opgemerkt ,ben zelf ook een schilder er er valt mij een ding op ,die man voorop ,geknield lijkt sprekend op Bruce Lee ! zelfs zijn getrainde torso is duidelijk zichtbaar ,verder is het natuurlijk prutswerk van de bovenste plank ,de verhoudingen kloppen voor geen meter .Zo,n amateuristisch schilderij mag best wel in Nederland getoond worden maar welk museum stelt ruimte beschikbaar voor dit flutwerk ?

   • Peter Petrone van den Broek zegt:

    Het werk is best goed geschilderd maar technisch valt er best wat aan af te dingen. Het perspectief klopt niet, maar ook een horizon ontbreekt. Kinderen maar ook niet-technisch onderlegde schilders maken zulke schilderijen, ik zou het meer als naïeve schilderkunst aanduiden, zoals bij vroegere schilderijen van le douanier Rousseau.

    • Bung Tolol zegt:

     Ik heb dat schilderstukje nog even goed kunnen vergroten en hoopte dat het toch beter geschilderd was dan ik dacht ………………niet dus ! maar o.k slecht of niet het voldoet wel aan het doel van dat museum en dat is hun bezoekers in een oogopslag te laten zien waarom het gaat ,het uitmoorden van die bevolking op Lontor . Het is geen schilderij om in de kinderkamer op te hangen of boven de haard ( ?) Als dat museum hierdoor meer bezoekers krijgt ( Wat best zou kunnen ,want de naam Banda zingt nu rond vooral in verband met deze volkerenmoord ) is dat mooi meegenomen voor die huidige bevolking .overigens heeft Jan Slauerhoff al eerder in de jaren 30 v.d.v.e die wandaden van Jan Pieter C op schrift vastgesteld ,een toneelstuk van Slauerhoff over Coen werd door allerlei authoriteiten tegengehouden tot het eindelijk in 1986 werd opgevoerd ,bijna 50 jaar na de dood van Slauerhoff .

    • Anise zegt:

     We zijn er geweest tijdens mijn echtgenoot’s “grand tour”en wat eigenlijk meer opviel, was het schilderij van Coen wat ernaast hing op de andere muur.

     Beide in zeer felle kleuren, een beetje naïef geschilderd inderdaad. Dat viel eigenlijk wel op bij alle schilderijen daar, ze zijn in dezelfde stijl geschilderd en zien er eerlijk gezegd niet uit alsof ze eeuwen oud zouden zijn. Je ziet dezelfde schilderstijl op Bali en in de Caraïben.

     Het is niet zó groot, ik zou het op 80 cm tot 1 meter breed schatten.

     Er is wel een horizon, in de achtergrond ziet met de zee liggen. Ik neem aan dat voor het artikel de afbeelding werd ingekort?

 11. Jan A. Somers zegt:

  “dat de VOC een eigen privéleger had” Daar kon de Staten-Generaal niet voor zorgen in die tijd. Vandaar (had u net kunnen lezen): sullen vermogen (…) van Oorloge (…), op den naem van de Staten Generael vande Vereenichde Nederlanden,(…) sullen Eedt van ghetrouwicheyt doen aende Staten Generael” Ze zijn gewoon verantwoording verschuldigd aan de Staten-Generaal. Net als een gewoon landelijk leger zoals de KL en de KM. Zijn ook verantwoording schuldig aan de politiek. “maar ook om de bevolking te onderdrukken.” Waar kan ik dat vinden?
  “dat ondernemingen in Nederlands-Indie een soort privépolitie hadden?” Dat wast vóór de eerste politionele actie. Denk erom, dat die eerste politionele actie de codenaam ‘produkt’ droeg. Voor het eerst dat de overheid de veiligheid op die ondernemenigen kon verzorgen.. Waar eerst de producten werden gestolen en weggesmokkeld. Tijdens de VOC-tij waren er geen ondernemingen. Alleen handel.

 12. Bung Tolol zegt:

  Er zijn schilderijen van J.P Coen bekend ,geschilderd door 17 eeuwse Europese schilders en die zijn echt niet in zeer felle kleuren geschilderd ! Ik vind wel dat op al die schilderijen van Jan Pietersz C zijn ogen moeten worden voorzien van een zwart balkje ( Teken dat wij hier te maken hebben met een crimineel ) Toch goed dat dat museum op Banda bezoekers trekt vande hele Indonesische archipel en hopelijk toeristen ,kunnen de locals ook wat verdienen .👍 Natuurlijk zijn die schilderijen in dat museum niet oud ,die schilder heeft ook Bruce Lee op dat doek gezet en Bruce Lee leefde echt niet in de 17e eeuw ! 🤣

 13. Peter Petrone van den Broek zegt:

  Het schilderij lijkt recentelijk gemaakt te zijn en ik vraag me af van welk schilderij het gecopieerd werd? Kan iemand mij dat vertellen?

  Trouwens Banda Neira is best een bezoek waard. Het zijn niet alleen de forten en de musea, klein maar fijn, maar er staat ook de oude kerk uit de koloniale tijd.

Laat een reactie achter op Jan A. Somers Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.