KLM personeel bij de Garuda ca 1955

 quote mail: Ik zou graag een oproep willen plaatsen met als onderwerp: KLM personeel gedetacheerd bij de Garuda in de jaren ’50. Mijn vader werkte bij de KLM als boordtelegrafist. Ik ben er achter gekomen dat KLM personeel werden aangewezen om bij de Garuda te werken. Gehuwden gingen voor drie jaar en alleenstaanden werden voor twee jaar naar Indonesie gezonden.Mijn vader leerde mijn moeder kennen die als stewardess werkte bij de Garuda. Later in 1956 trouwden ze met elkaar. Mijn vader heeft altijd verteld dat je geen omgang mocht hebben met inlandse vrouwen. Hij is ook voor straf terug gestuurd naar Holland.  Ik ben bezig met het schrijven van een boek en ben ook geïnspireerd geraakt door de verhalen van Reggie Baaij.

Ik wil graag weten hoe de regels waren van de KLM, hoe verliep de detachering, was het echt zo dat personeel van de KLM werden aangewezen, kreeg veel personeel omgang met inlandse vrouwen terwijl het door de KLM werd verboden?
Veel vragen en ik ben benieuwd naar de reacties.
Een vriendelijke groet, Hans Slijp

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

16 reacties op KLM personeel bij de Garuda ca 1955

 1. Kareen Richard zegt:

  Hallo Hans,
  Ik moest hierop even reageren.
  Mijn vader, Max Richard (in Indie geboren), was lokaal aangenomen door de KLM in Batavia (1948) en ook gedetacheerd bij de Garuda. Hij is later overgeplaatst naar Surabaya waar hij hoofd was van het boekingskantoor, alweer bij de Garuda. Alhoewel hij lokaal was aangenomen werd hij toch beschouwd als uitgezonden kracht (nederlander) en mochten wij met “groot verlof” naar nederland. Na het verlof kreeg hij een baan op Schiphol en later op het Leidseplein, ook op het reserverings kantoor. Ons gezin is in 1955 naar nederland gerepatrieerd.
  Als jou vader in die tijd in Surabaya was gestationeerd, zouden ze elkaar wel hebben gekend.
  Mijn ouders waren toen al getrouwd, dus van die regel over inlandse vrouwen weet ik niets af. Mijn vader heeft in die tijd boekingen moeten regelen voor de soldaten die in Indie waren voor de polietionele acties en die weer terug naar nederland moesten. Zo kreeg hij kennis aan een nederlander die dat moest regelen, en die is later getrouwd met een (weliswaar)Indische, geen inlandse vrouw. Toen wij in nederland een woning kregen toegewezen werden onze buren – heel toevallig!
  Heeft jou vader z’n carriere bij de KLM doorlopen? Ik weet dat er later geen radio telegrafisten meer vlogen. Ben zelf stewardess geweest bij de KLM – kort verband – van 1971 tot 1977. Wijlen mijn ex-man zat bij de KLM vracht en zijn oom was station manager bij de Garuda op Schiphol.
  Als ik nog verder van dienst kan zijn is mijn email adres kareen.richard23@gmail.com.

 2. J.E.A.Emanuel. zegt:

  Hallo Hans,
  Ik heb gisteren een antwoord trachten te geven op je vragen over KLM personeel bij Garuda ca 1955.
  Helaas werd deze reactie om mij onbekende oorzaak niet geaccepteerd na het klikken op ‘plaatsen’.
  Ik wil dit weer proberen met deze korte reactie en als het ‘doorkomt’ zal ik mijn reactie op je verzoek nog eens proberen te vertellen.
  Hopelijk tot nader.
  Ami Emanuel (KLM vlieger 1956-1987).

 3. J.E.A.Emanuel. zegt:

  Hallo Hans,
  Ik heb gisteren een antwoord trachten te geven op je vragen over KLM personeel bij Garuda ca 1955.
  Helaas werd deze reactie om mij onbekende oorzaak niet geaccepteerd na het klikken op ‘plaatsen’.
  Ik wil dit weer proberen met deze korte reactie en als het ‘doorkomt’ zal ik mijn reactie op je verzoek nog eens proberen te vertellen.
  Hopelijk tot nader.
  Ami Emanuel (KLM vlieger 1956-1987).

 4. J.E.A.Emanuel. zegt:

  Beste Hans,
  Het proefballonnetje slaagde.
  Zoals reeds gemeld mocht ik van 1956 tot 1987 bij de KLM vliegen.
  In 1957 op het Europese lijnennet mocht ik op de Convair frequent vliegen met collega’s die kort geleden uit Indonesi voortijdig terug kwamen als gevolg van de escalatie in de Nieuw Guinea confrontatie in Indonesi.
  Van de groep telegrafisten zijn velen na terugkomst uit de Oost opgeleid tot NAVRO (navigator/radio-operator). Ze werden dan op de trans-atlantische routes ingedeeld tot de opheffing van het korps in de 60-er jaren als gevolg van de voortschrijdende ontwikkeling op communicatie gebied (radio-telefonie door de vliegers).
  Namen noemen heeft hier weinig zin daar bijna allemaal reeds zijn overleden.
  Ik zal op zoek gaan naar degenen die er nog zijn en contact met hun opnemen.
  Uit eigen ervaring meen ik te mogen stellen dat bij stationering in de Oost bij Garuda, op Curaao bij het West-Indisch bedrijf, op Nieuw-Guinea bij de ‘Kroonduif’ en in Abadan bij de ‘olie’ aanwijzing plaats vindt volgens functie (captain, co-pilot, telegrafist).
  Hierbij wordt door de leiding van het betreffende korps immer rekening gehouden met mogelijke belemmerende priv omstandigheden.
  Helaas is over deze periode weinig lectuur voor handen. Waarschijnlijk verband houdend met verwerking c.q. frustraties van de toen plaats hebbende confrontatie op politiek gebied tussen Nederland en Indonesi om de Nieuw-Guinea kwestie.
  Graag wijs ik u op een drietal verslagen van wijlen ex-BWK (boordwerktuigkundige) Cor Roelofs over zijn ervaringen bij voornoemde Garuda stationering in het tijdschrift ‘Moesson’ van 9/’99, 3/’00 en 3/’01. U kunt ze lezen in de gedigitaliseerde nummers van de ‘Moesson site.
  Eventuele vergelijking met de njai’s uit de studie van Reggy Baay is wat uw ouders betreft naar mijn bescheiden mening onjuist gezien het verschil in de tijd waarin e.e.a. zich afspeelde.
  Als ik u nog verder kan helpen bij mogelijke vragen ben ik hiertoe gaarne bereid.
  Met vriendelijke groet,
  Ami Emanuel.

 5. J.E.A.Emanuel. zegt:

  Beste Hans,
  Het proefballonnetje slaagde.
  Zoals reeds gemeld mocht ik van 1956 tot 1987 bij de KLM vliegen.
  In 1957 op het Europese lijnennet mocht ik op de Convair frequent vliegen met collega’s die kort geleden uit Indonesi voortijdig terug kwamen als gevolg van de escalatie in de Nieuw Guinea confrontatie in Indonesi.
  Van de groep telegrafisten zijn velen na terugkomst uit de Oost opgeleid tot NAVRO (navigator/radio-operator). Ze werden dan op de trans-atlantische routes ingedeeld tot de opheffing van het korps in de 60-er jaren als gevolg van de voortschrijdende ontwikkeling op communicatie gebied (radio-telefonie door de vliegers).
  Namen noemen heeft hier weinig zin daar bijna allemaal reeds zijn overleden.
  Ik zal op zoek gaan naar degenen die er nog zijn en contact met hun opnemen.
  Uit eigen ervaring meen ik te mogen stellen dat bij stationering in de Oost bij Garuda, op Curaao bij het West-Indisch bedrijf, op Nieuw-Guinea bij de ‘Kroonduif’ en in Abadan bij de ‘olie’ aanwijzing plaats vindt volgens functie (captain, co-pilot, telegrafist).
  Hierbij wordt door de leiding van het betreffende korps immer rekening gehouden met mogelijke belemmerende priv omstandigheden.
  Helaas is over deze periode weinig lectuur voor handen. Waarschijnlijk verband houdend met verwerking c.q. frustraties van de toen plaats hebbende confrontatie op politiek gebied tussen Nederland en Indonesi om de Nieuw-Guinea kwestie.
  Graag wijs ik u op een drietal verslagen van wijlen ex-BWK (boordwerktuigkundige) Cor Roelofs over zijn ervaringen bij voornoemde Garuda stationering in het tijdschrift ‘Moesson’ van 9/’99, 3/’00 en 3/’01. U kunt ze lezen in de gedigitaliseerde nummers van de ‘Moesson site.
  Eventuele vergelijking met de njai’s uit de studie van Reggy Baay is wat uw ouders betreft naar mijn bescheiden mening onjuist gezien het verschil in de tijd waarin e.e.a. zich afspeelde.
  Als ik u nog verder kan helpen bij mogelijke vragen ben ik hiertoe gaarne bereid.
  Met vriendelijke groet,
  Ami Emanuel.

 6. hans slijp zegt:

  Beste Ami, ontzettend bedankt voor uw reactie. Ik ga zo snel mogelijk kijken in het tijdschrift de Moesson. Waarschijnlijk zal dit weer vragen opleveren en dan laat ik dat u weten. Ik ben er achter gekomen dat de KLM leiding personeel aanwees en die werden dan gedetacheerd bij de Garuda. Personeel die getrouwd waren gingen voor drie jaar en en diegenen die niet getrouwd waren gingen voor twee jaar naar de Garuda. Ik hoorde onlangs dat je als Hollander geen omgang had met inlandse vrouwen, dat deed je gewoon niet was de opvatting toen.
  Een vriendelijke groet, Hans

 7. J.E.A. Emanuel zegt:

  Beste Hans,
  In het verleden heb ik enkele keren op DC-8 en DC-10 mogen vliegen met een BWK, ene Wim, helaas schiet zijn achternaam mij nu niet te binnen, die gedurende zijn stationering bij Garuda als ‘uitlandse’ met een ‘inlandse’ uit Bogor was getrouwd en indertijd in de jaren ’70 en ’80 in Amstelveen woonachtig was.
  Helaas is ook deze Wim intussen “gaan hemelen” zoals wijlen Bert Simon, oud Garuda station-manager Schiphol, placht te duiden.
  Het lag in de opbouw van de (koloniale) maatschappij in v.m. Nederlands-Indi dat in bepaalde beroepen ‘omgang’ of een ‘vaste relatie’ met een inheemse door een werkgever niet altijd werd toegejuicht. Hoewel tot het Christendom horende vrouwen, b.v. in de Molukken en Minahassa, daar vaak weinig bezwaar tegen werd gemaakt.
  Daar ik zelf tot 1951 op de Bogorse HBS schoolging was de woonbuurt van Wim’s echtgenote mij bekend. Reden om met elkaar langs de route wel eens over Bogor te kletsen. Hierbij is nimmer het punt van de afkomst van zijn echtgenote als een mogelijk probleem bij hun huwelijk ter sprake geweest.
  Het is naast religie mogelijk dat ook de status van afkomst en ontwikkeling een belangrijke rol speelde bij instemming of afkeuring van de werkgever in deze samenleving van rangen en standen waar ook de huidskleur ‘adeldom’ bezat.
  Kennis van onderscheid tussen ‘Indisch’ en ‘inlands’ is noodzakelijk en voorwaarde voor juist begrip.
  Vele uitgezonden collega KLM vliegers, Nederlandse en andere Europese, zijn gedurende hun stationering na WO II met Indische meisjes getrouwd.
  In het geval van de KLM stationering na WO II bij Garuda meen ik uit ervaring met voornoemde Wim te mogen stellen dat er m.i. ook geen verbod op een huwelijk met een ‘inlandse’ heeft bestaan.
  Met vriendelijke groet,
  Ami Emanuel.

 8. J.E.A. Emanuel zegt:

  Hallo Hans,
  Op je verzoek om info over de regels van KLM/Garuda mocht ik uit zijn huidig verblijf in Itali antwoord ontvangen van Leen van Rijswijk, v.m. Chef Korps Vliegers KLM:
  “Het artikel van Hans Slijp is voor mij onbegrijpelijk.
  Ik heb ruim zes jaar voor de Garuda gevlogen en heb nimmer iets gemerkt van bemoeienis van KLM/Garuda met onze huwelijken.
  De term “inlandse vrouwen” stamt nog uit de koloniale tijd.
  Het is mijns inziens onmogelijk dat Slijp senior voor straf terug moest naar Nederland omdat hij met een Indonesische vrouw trouwde.”
  Tot zover het antwoord uit een m.i. volstrekt betrouwbare bron en dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.
  Het bevestigt hiermee uit eerste hand mijn mening na de eerdere je reeds vertelde gesprekken met wijlen v.m. boordwerktuigkundige Wim Olberding.
  Ik hoop dat hiermee afdoende antwoord op je vraag is gegeven.
  Met vriendelijke groet,
  Ami.

 9. hans slijp zegt:

  Hallo Ami,
  Allemaal verschillende ervaringen. Misschien hing het af van wie je als leidinggevende had. Het was waarschijnlijk geen officieel beleid van de KLM gedurende de jaren 50.
  Ik heb van een vrouw vernomen die in de jaren 50 op de administratie van de Garuda werkte, dat je als Hollandse man het niet deed om contacten aan te knopen met inlandse vrouwen. Een andere man is ook “voor straf” terug gestuurd nadat ontdekt was dat hij een relatie had met een inlandse vrouw. En dan de ervaring van mijn vader: ook hij werd terug gestuurd naar Holland.
  Met de Nieuw- Guinea kwestie werd al het KLM personeel terug gehaald. Misschien is het leuk als oud-KLM-ers ook reageren en vertellen wat voor ervaring met heeft gehad.
  Hans

 10. Hans Slijp zegt:

  Graag zou ik meer informatie willen ontvangen over die periode dat KLM personeel werd uitgeleend aan de Garuda. Wat zijn de ervaringen? Zijn er artikelen, boeken, foto’s over deze periode?

 11. Nico zegt:

  Beste Hans,
  In 1970 volgde ik de opleiding Radio-Officier der Koopvaardij. Helaas behaalde ik niet het Rijkscertificaat maar sindsdien heb ik de radiotelegrafie altijd een warm toegedragen. Als zendamateur maak ik daar nog altijd dagelijks gebruik van. Stiekem ben ik toch een telegrafist in hart en nieren gebleven.
  Heel toepasselijk heb ik recent het boek “Het Onvergetelijke Alfabet” gelezen dat geheel gewijd is aan de geschiedenis over KLM-telegrafisten. Schrijvers: Bart van der Klaauw en Klaas Houtkooper. ISBN 90640085.
  Met name in Hoofdstuk 8 “Seinen onder de tropenzon” wordt extra aandacht besteed aan de KLM-telegrafisten in Nederlands-Indië, periode 1947-1958. Misschien leuk voor jou om dit eens in te lezen.

  • nadine zegt:

   Goedemorgen Hans,
   Heeft uw nog veel info kunnen krijgen? Helaas is vorig jaar de heer Sekkinga overleden.ben benieuwd of er nog iets mee wordt gedaan.groetjes nadine kleindochter v Wim vd Putten

 12. Johan zegt:

  Hallo,
  Is dat boek al af. Ik zag dit toevallig voorbij komen. Die Wim dat was mijn vader en die vrouw uit Bogor was mijn moeder. Volgens mij is er door de KLM nooit een bezwaar gemaakt dat mijn ouders met elkaar omgingen. Zou ook vreemd zijn daar mijn moeder bij kennismaking ook bij de KLM werkte. Ik heb mijn ouders daar nooit over gehoord. Wat wellicht scheelde is dat mijn Moeder vloeiend Nederlands sprak. Of het meespeeld dat ze uit een bevoorrechte familie kwam zou invloed kunnen hebben gehad maar dat weet ik niet.
  Groeten,

  Johan

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.