Weduwe van Indië: Crompvoets-van Ginkel


Mensen die terugkeerden uit Indië vestigden zich in Den Haag.
Ook veel Indische mensen die in Nederland een nieuw bestaan zochten,
kozen voor deze stad en werden  daar  begraven.
Bijvoorbeeld  op  de begraafplaats 
Nieuw Eykenduynen te Den Haag.

Drie personen zijn begraven in het familiegraf Crompvoets.

Dina Alida van Ginkel was de dochter van de hoofdcommies bij het Departement van Buitenlandse Zaken in Den Haag Alexander van Ginkel ( 1827-1898) en Dina Alida Verbaarschott(1838-1882). Ze werd 16 feb 1874 geboren in Den Haag , groeide op en overleed aldaar 18 jan 1956. Haar moeder stierf toen ze 8 jaar was en liet 8 kinderen onder de 18 jaar na. Moeders oudste dochter was toen  19 jaar. Er waren 2 ooms van Dina te Indië. Een broer van haar moeder overleed voor haar geboorte in 1874. Een zoon van een andere oom was Henri Fievez de Malines van Ginkel,  resident van Batavia en veroordeeld in 1939 voor onzedelijke activiteiten.
Zus Elisabeth verbleef  tientallen jaren in Indië, 2x gehuwd aldaar, en de eerste maal was met Johan Veekman,  een broer van de oma van politicus  Frits Bolkestein. Zus Carolina was evenzo ongeveer 15 jaar te Indië. ca 1914

Dina moest hoogzwanger huwen 21 aug 1895, twee weken voor de bevalling.   Ze huwde met Jean Pierre Crompvoets, student civiel ingenieur aan de polytechnische hogeschool te Delft. Geboren 1875 in Poerwokerto, overleed 1951 te Den Haag. Zoon van de sluiswachter Jean Pierre Crompvoets (1848 Soerabaja-1923 Blabak ) en Johanna Petronella Carli (1850 Djokjakarta- 1939 Malang). Jean Pierre studeerde af te Delft in 1898 en met vrouw en 2 kinderen ging hij direct naar Indië waar hij in november 1898 een aanstelling kreeg als ingenieur van de staatsspoorwegen.  Tot 1920 was hij employee van de staatsspoorwegen vele jaren te Java maar hij ging met pensioen op standplaats Palembang.  In 1922 kreeg hij  een betrekking aan de technische hoogeschool in Delft en koos  als woonplaats Den Haag. Waar Dina en Jean Pierre de oorlog doorkwamen

Pierre Alexander was het oudste kind van Dina en Jean Pierre. Geboren 1 sept 1895 in Den Haag , overleden 10 maart 1953 te Scheveningen, dus door zijn moeder in dit graf gelegd . Hij was machinist bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM).
Hij huwde in 1925 met  Boeng, geboren ca 1898 in Magelang en hun zoon en dochter,   opgegroeid in Den Haag bij grootouders Crompvoets, huwden een zus en broer de Jongh. Pierre vertrok definitief  naar Nederland ca 1938.

Richard Theodoor was een broer van Pierre Alexander. Hij overleed bij een jachtongeluk in 1916, 18 jaar oud.   Marinus Johannes was een tweede broer en de jongste van drie in dit gezin. Hij overleefde zijn echtgenote Geertruida Boers, overleden in 1959 Ze waren met handschoen gehuwd in 1926 en vader Jean Pierre was de gevolmachtigde met handschoen te Nederland.
Jean Gerard Crompvoets is de stamvader, geboren in 1817 te Roermond ,  in 1842 als militair naar Indie gegaan en hij overleed in 1855 te Semarang

People who returned from the Indies settled in The Hague.
Many Indische people who were looking for a new life in the Netherlands,
chose this city and were buried there.
For example at the Nieuw Eykenduynen cemetery in The Hague.

Three persons are buried in the Crompvoets family grave.

Dina Alida van Ginkel was the daughter of the civil servant at the Department of Foreign Affairs in The Hague Alexander van Ginkel (1827-1898) and Dina Alida Verbaarschott (1838-1882). She was born in The Hague on 16 Feb 1874, grew up and died there 18 Jan 1956. Her mother died when she was 8 years old and left 8 children under 18 years old. Mother’s oldest daughter was then 19 years old. There were 2 uncles from Dina in Indië. A brother of her mother died before her birth in 1874. Another uncle’s son was Henri Fievez de Malines van Ginkel, resident of Batavia and convicted in 1939 for homosexuality.
Sister Elisabeth stayed in Indië for decades, married there twice, and the first time was with Johan Veekman, a brother of the grandmother of politician Frits Bolkestein. Sister Carolina was also in Indië for about 15 years. ca 1914

Dina had to marry pregnant 21 Aug 1895, two weeks before the delivery. She married Jean Pierre Crompvoets, a civil engineer student at the polytechnic college in Delft. Born 1875 in Poerwokerto, died 1951 in The Hague. Son of the sluice-keeper Jean Pierre Crompvoets (1848 Surabaya-1923 Blabak) and Johanna Petronella Carli (1850 Djokjakarta- 1939 Malang). Jean Pierre graduated from Delft in 1898 and with his wife and 2 children went directly to Indië where in November 1898 he was appointed as an engineer of the state railways. Until 1920 he was an employee of the state railways for many years in Java, but he retired at Palembang. In 1922 he got a job at the technical college in Delft and chose to live in The Hague. Where Dina and Jean Pierre survived the war

Pierre Alexander was the oldest child of Dina and Jean Pierre. Born September 1, 1895 in The Hague, died March 10, 1953 in Scheveningen, so placed in this grave by his mother. He was working at the Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM).
He married Boeng in 1925, born ca 1898 in Magelang and their son and daughter, raised in The Hague by grandparents Crompvoets, married a sister and brother de Jongh. Pierre left permanently Indië for the Netherlands around 1938.

Richard Theodoor was a brother of Pierre Alexander. He died in a hunting accident in 1916, aged 18. Marinus Johannes was a second brother and the youngest of three in this family. He survived his wife Geertruida Boers, died in 1959.They were married in 1926 and father Jean Pierre was the authorized agent with a permission to sign te narriage-act in the Netherlands.
Jean Gerard Crompvoets is the ancestor, born in 1817 in Roermond, went to the Indies in 1842 as a soldier and he died in Semarang in 1855.

Dit bericht werd geplaatst in Weduwe. Bookmark de permalink .

7 reacties op Weduwe van Indië: Crompvoets-van Ginkel

 1. Hans Boers zegt:

  De volledige naam van de echtgenote van Marinus Johannes Crompvoets was Geertruida Hendrika Johanna Boers en het echtpaar woonde in 1959 in de Abrikozenstraat 31 Den Haag. Geertruida werd slechts 57 jaar oud en stierf onverwachts.

 2. Boeroeng zegt:

  Er was een Crompvoets die voetbalde in Den Haag bij H.B.S. zo ca 1920/1923
  En hij werd 1x opgesteld in het Nederlands voetbalelftal. Hij zou van Soerabaja komen.
  Later was er te Soerabaja een voetbaltrainer ´paatje Crompvoets´
  Ik vermoed dat het dezelfde persoon is. Misschien is hij die Marinus Johannes, maar ik kon daar geen bewijzen voor vinden.

 3. Hans Boers zegt:

  Heb er ook naar gezocht en dacht één moment dat Paatje Crompvoets wellicht de heer P.A. Crompvoets was, maar deze laatste was in 1953 overleden en Paatje Crompvoets zelf was aanwezig bij een reunie in de Houtrusthallen 1964. Dus die was het ook niet.

  Heb ook gezocht naar een foto van Marinus om te kunnen vergelijken met een voetbal foto waar Paatje Crompvoets op staat. Helaas.

  • Boeroeng zegt:

   ayoohhh Veel dank . Hans.
   Marinus was dus met zekerheid de voetballer bij de HBS.
   Maar was hij ook de voetbaltrainer ´ paatje Crompvoets ?
   Er is een foto van Paatje, zie hier.

   • Hans Boers zegt:

    B. die voetbal foto bedoelde ik ook. Als ik nu een andere foto had van MJ (portret oid) dan kan ik gezichtsherkenning toepassen.

    Voor 99% zeker dat MJ ook de voetbal trainer is geworden. Ik heb gezocht en er was geen andere voetballer in die jaren, die Crompvoets heette.

    Volgens Eddy Meeng (oud voetballer uit die tijden en zie stukje Indisch Historisch van de la Croix – ja die van het verhaal Moens dus !!!! Weet je nog wel oudje?) was MJ ook werkzaam bij de KPM. Volgens krantenberichten Delpher was MJ voetballer tot circa 1923 en verkaste naar Borneo alwaar de KPM zat. En waar MJ ook gehuwd was met de handschoen in 1926. Daar in Balikpapan werd ook zijn oudste dochtertje Geertruida Boers geboren.

 4. Hans Boers zegt:

  B, ter extra info over het handschoen huwelijk van Crompvoets met Boers te Rotterdam op 1 dec 1926.
  Op die dag op het zelfde stadhuis werd namelijk ook het huwelijk gesloten tussen haar broer Joannes Nicolaas Bernardus Hendricus Boers (*1904 +1967 Breda) met Catharina Maria van Oenen. Hij huwde als weduwnaar haar zuster Cornelia van Oenen op 31 juli 1935

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.