Rudy Kousbroek over de oorlog in de voormalige kolonie

Daarbij kwam dat Kousbroek vond dat de Nederlanders die na de oorlog uit Indië terugkwamen, het slachtofferschap uitbuitten. Had Nederland zelf niet jarenlang de In­­- donesiërs onderdrukt? Niet alleen door hen te koloniseren – dat was al erg genoeg – maar ook in de strafkolonie Boven-Digoel, het strafkamp waar Nederland tussen 1926 en 1942 ‘communistische’ Indonesiërs en onafhankelijkheidsstrijders vasthield onder zware omstandigheden. De sterftecijfers van die periode zijn inderdaad gelijk aan die van de Japanse kampen op Indonesië in 1944. Trouw.

Het boek Oost-Indisch kampsyndroom werd gerecenseerd door Joop van den Berg in 1992

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

111 reacties op Rudy Kousbroek over de oorlog in de voormalige kolonie

 1. Over oorlog in Ned-Indie leest het boek van de historicus Piet Hagen ” Koloniale Oorlogen in Ned-Indie” .Die ik net vertaald hebin opdracht van de KTLV.In Boven Digoel zelf zijn alleen 30 000 gevangen toen NG nog bewoont was door 3 00.000 mensen.Honderd duizenden zijn naar andere streken verbannen en zelf naar Zuid Afrika en Colombo als ze niet met de Hollanders willen handelen of watemeer zich verzettten.

 2. R Geenen zegt:

  Ik ben benieuwd wat Rudy Kousbroek zou gekozen hebben. Niet de atoombommen op Japan, maar wel alle gevangenen in de kampen door de jap laten vermoorden?

  • Harry zegt:

   Dat is een niet bestaande keuze: er was geen plan om gevangenen te vermoorden. En er al zou die er al geweest zijn – wat niet zo is – dan hadden de Japanners noch de middelen, noch de logistieke middelen, noch de centrale organisatie om een dergelijk plan uit te voeren. Nu is het Japanse plan alle gevangenen te vermoorden een broodje-aap verhaal dat de historica Van Velden al in de vorige eeuw in haar dissertatie over de Japanse burgerkampen heeft ontkracht. Ik ben ervan overtuigd dat Kousbroek net zoiets dergelijks zou hebben geantwoord. Het verhaal rust o.a. op twee bladzijden uit het journaal van een krijgsgevangenkamp in Taiwan. Daarin staat het advies de gevangenen te doden in het geval van een opstand (vertaling daarvan is eveneens in de dissertatie van Van Velden te vinden) samen met suggesties hoe dat zou moeten gebeuren. Het een ander op bevel van een meerdere. M.a.w. het besluit hierover werd aan de lokale commandant overgelaten. Moreel verwerpelijk? Zeker, maar in karakter vrijwel identiek aan het informele, en soms formele, instructie aan de Amerikaanse troepen in ‘the Pacific theatre’ om geen krijgsgevangenen te maken.

   • R Geenen zegt:

    Ik heb persoonlijk meer vertrouwen in de ervaring en woorden van de heer Keller uit Arnhem.
    Die heeft als mede gevangene in mannenkamp Bangkinang op west Sumatra met o.a. de heer van Delden en Rene Brard, allen nu 90 en ouder de kuilen moeten graven en de jap de wapens in gereedheid zien maken. Dus, ik ben blij dat die 2 bommen op 6 aug en 9 aug op de 2 steden zijn geworpen. Voor mij mochten de Amerikanen er nog een paar hebben gegooid. In die periode en erna heb ik wel 23 familieleden inclusief mijn vader verloren.

    • Jan A. Somers zegt:

     Heft iemand gezien dat die Japanners Nederlanders in die kuilen gooiden?

    • R Geenen zegt:

     Nee, maar vraag het maar aan o.a. Bo Keller, van Delden en R Brard. die gezien hadden dat de jap de wapens in stelling, richting de kuilen, brachten. Dat plan werd verijdeld door de atoombommen.
     Het bewijs van die atoombommen: Wij leven nu nog. En de mentaliteit van de jap kennende!

    • R Geenen zegt:

     @@Heeft iemand gezien—-?@@
     Ik kreeg van de heer Bo Keller het volgende schrijven: Ik plaats zijn schrijven hier, want dan kunnen de ongelovige thomassen het lezen van een ander die het heeft meegemaakt. Ik kan hier ook vermelden, dat de operatie aan de vrouw van de commandant een acute was. Haar leven werd gered door Dr Vis, de arts van de Ombilinmijn. Dr. Vis heeft na zijn succesvolle operatie de commandant verzocht de martelingen van de ongeveer 30 Ombilinmannen op te heffen en hun vrij te laten. o.a. Keller en mijn vader. Wij mensen van West Sumatra weten dat de japanse moordplannen er waren en dat de atoombommen in eerste instantie ons hebben gered.

     Jaren geleden heb ik hier op I4E geschreven dat ik zoekende was naar de gebeurtenissen op Sumatra. Immers er werd hoofdzakelijk over java geschreven. Blijkbaar zijn er vandaag nog steeds figuren, die dat niet geloven.

     Hi Ron,
     Bij de torpedering van de Juyo Maru op 18 september 1944 was ik 16 jaar en in het Mannenkamp te Bangkinang. Geboren 6 sept 1928
     Pa zat net als je Pa bij de Kempei Thai.
     De overlevenden passeerden ons kamp op een paar meters en zo kwamen we te horen dat de geallieerden in opmars waren.

     Waarom schrijf ik je dit. Omdat op indisch4Ever door E.M. iets werd aangehaald over door ons gegraven kuilen bestemd als toekomstig massagraf, wel vraagtekens stonden en een kinder leeftijd van me.
     Deze zeer angstige tijd waar veel gebeurde en haast niet is te beschrijven, wij stonken van angst, gebeurde na deze krijgsgevangenen transport
     Wij zagen laag vliegende zwerm (eskader) vliegtuigen wel op afstand maar groot paniek bij de Japanners en van de Heiho hoorden we ”Amerika”
     Dan was in ons kamp een vertaalploeg onder de mom van Japans leren ,kranten kregen van de Japanse wacht.
     Voorheen visten we het bij de Japanse toilet op. ze gebruikten het als closet papier
     En zo hoorden wij de laatste berichten dat Amerikanen de Eilanden veroverden.
     Ook hadden we een zogenaamde ”mietje” een Japanner die wel ‘ns wat losliet sprak moeilijk maleis en ik stond erbij. 16 jaar.

     Duurde een paar maanden en Mijn Pa en Jouw Pa kwamen doodziek terug toen gebeurde een Wonder ,Dokter Vis opereerde de vrouw van de Japanse commandant. Acute blindedarm
     Staat ook in dat verhaal dat wij karbouwen kregen, geschoten wild, Tijger- varkens werden binnen gebracht.
     Ik maakte van die nekharen ,tanden borstels

     Maar er gebeurde meer wij mochten en kregen ”PADI” die wij zelfs mochten stampen ook voor jullie
     Het kamp fleurde op en knappe koppen ontwierpen een complete (Eigenlijk op waterkracht) een Padi stamperij
     Waterkracht mislukte en wij de wat sterkeren werden als slaven aan de draaibalken gezet zo’n soort carrousel
     Dan kwam de capitulatieonverwachts en laat.

     De rest is bekend. En de tijdlijn is nu wel duidelijk.
     Met hartelijke groeten
     Bo

    • Jan A. Somers zegt:

     Een goed verhaal, inderdaad veel angst, maar nog steeds geen mensen in kuilen gegooid.

   • anoniem zegt:

    Lees maar het boek van Chesty Puller over het maken van gevangenen tijdens de Pacific oorlog, dan kan je al die dissertaties in prullebak gooien.

 3. Robert zegt:

  Het slachtofferschap uitbuiten?Waar was Mr. Kousbroek tijdens de Japanse bezetting van Ned. Indie en de gevangenkampen van de Ned.Ind. militairen en burgers? Waar was hij tijdens de Bersiaptijd? Waar was hij tijdens de koele ontvangst van de Indos en Ambonezen in Ned?Waren al die mensen op vakantie in de Ned-. Indische “vakantie kolonie?”

  • R Geenen zegt:

   Robert: Het probleem bij diverse Indo’s is, die zelf niets hebben meegemaakt, dat het ook niet gebeurd kan zijn. En zeker als het niet op java is gebeurd. Het kwalijke is, dat ze de Nl politiek daarmee steunen.

  • e.m. zegt:

   @R Geenen zegt: 13 april 2020 om 01:33 Robert: Het probleem bij diverse Indo’s is, die zelf niets hebben meegemaakt, dat het ook niet gebeurd kan zijn. En zeker als het niet op java is gebeurd. Het kwalijke is, dat ze de Nl politiek daarmee steunen.@

   @Jan A. Somers zegt: 13 april 2020 om 13:36 Heft iemand gezien dat die Japanners Nederlanders in die kuilen gooiden?@

   @R Geenen zegt: 13 april 2020 om 17:03 Nee,@

   — Tja, vrijheid van meningsuiting … zeker! Maar een mening is géén feit !

   • R Geenen zegt:

    Lees verder wat ik ook geschreven heb. Namen die ik heb genoemd. Zie 13 april 2020 om 17:31 en ook 13 april 2020 om 17:14
    Of wilt u dat weten? Uw voorkeur tonen?

    • e.m. zegt:

     @Uw voorkeur tonen?@

     — U blijft niet bij de les. ‘Voorkeur tonen’ heeft er niets mee te maken en is een zwaktebod.

     Uw “nee” als antwoord op de vraag van meneer Somers bevestigt voor mij slechts de optionele zienswijze van @Harry zegt: 12 april 2020 om 23:27@

     Omdat u zoals gebruikelijk in dit soort discussies met oneigenlijke argumenten u gelijk wilt blijven proberen te halen, laat ik het hier verder maar bij.

    • R Geenen zegt:

     Hoop dat U dat blijft doen. You make my day. Trouwens mijn delete knop zal daar aan meewerken.

   • Anoniem zegt:

    Een feit is dat de Japanners niet alleen Nederlanders vermoordden en in kuilen gooiden. Lees het boek over Chesty Puller en de strijd in de Pacific, een strijd op leven en dood zonder plannen om gevangenen te nemen en te sparen. NatUURLIJK hebben mensen gezien dat die Jappen mensen vermoordden, verbrandden of begroeven.Dat is een feit.Velen of bijna allen van de ooggetuigen zijn niet meer in leven en dus zijn ze hier niet aanwezig om een getuigenis afteleggen.Er is genoeg corroborating evidence over de moordpartijen van de Japanners..

    • eppeson marawasin zegt:

     @Anoniem zegt: 14 april 2020 om 02:55 Lees het boek over Chesty Puller en de strijd in de Pacific,@

     — Voor zover ik weet is Puller nooit op Java geweest.

     Ik geloof Bapak Bo Keller dat hij als 14-15 jarige “angst” heeft gekend. Ik geloof de goede man ook wanneer hij het heeft over het graven van zijn grafkuil. Maar het feit dat een enkele Japanse commandant op Java @de wapens in stelling, richting de kuilen, brachten@ –houdt nog niet in dat er sprake was van een keizerlijke oekaze om alle (krijgs)gevangen te vermoorden.

     Ik geloof Bapak Bo Keller ook als hij achteraf vindt dat ‘wraak’ een labiele geestesgesteldheid is.

    • e.m. zegt:

     @Order to kill all POWS@

     — Bevestigt de bijdrage van @Harry zegt: 12 april 2020 om 23:27@

 4. PLemon zegt:

  @ Waar was hij tijdens de Bersiaptijd?

  # ” zo kunnen zijn dat hij als kind volstrekt langs die Indische werkelijkheid heen heeft geleefd, en gelukkig is dat ‘des kinds’, ” ( de valkuil ook van de 3e generatie en later)

  *** Citaat: Joop van den Berg :
  Waarom reageert Kousbroek dan zo rabiaat op andersdenkenden en voelt hij zich zo ‘alleen gelaten’ in zijn opvattingen?

  Het komt mij voor dat het allemaal nog veel ernstiger is dan een kampsyndroom, al dan niet omgekeerd.

  Vaak heb ik het idee dat het nog veel dieper zit, en dat Kousbroek mogelijk nooit echt in Indie heeft gewoond, met net zo veel nadruk op Indie als op ‘echt’. Op Sumatra’s oostkust woonden de blanken in een soort enclave, sterk georienteerd op Malakka, en men probeerde er zo Hollands mogelijk te leven. Indo-Europeanen, die zo bepalend waren voor de koloniale sfeer, waren er nauwelijks. Indonesiers in feite ook niet, want zo schrijft Kousbroek zelf “de vakanties waren ook de enige gelegenheid, dat ik met Indonesiers in aanraking kwam.” Wat hij bijvoor beeld over stamboel (Indonesisch volkstoneel) weet, berust op ‘imi tatie van anderen’. Kousbroek die nu zo roerend over petjoh (het Indische taaltje) kan schrijven, zal het zelden gehoord hebben, want hij kan geen zin uit zijn mond krijgen.

  Het zou best eens zo kunnen zijn dat hij als kind volstrekt langs die Indische werkelijkheid heen heeft geleefd, en gelukkig is dat ‘des kinds’, maar ik kan mij voorstellen dat het voor iemand als Kousbroek – nu op leeftijd gekomen – een ondragelijke gedachte is, niet te hebben beseft in wat voor een belangrijke tijd en op wat voor een belangrijke plaats hij destijds heeft geleefd.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Waar was Mr. Kousbroek tijdens de Japanse bezetting van Ned. Indie en de gevangenkampen van de Ned.Ind. militairen en burgers?” Op Sumatra, in een Japans interneringskamp. Had iedereen hierboven kunnen lezen. Overigens, wie van de gasten op I4E zaten net als Kousbroek in een Japans interneringskamp?

   • Robert zegt:

    Velen zaten in Japanse interneringskampen en vele anderen waren in de gevangenis van de Kempetai where they were tortured.to death.

    • R Geenen zegt:

     Ja Robert, zo is het. Hier heb ik een namenlijst van personen, die door de jap werden gemarteld. Namen van mensen uit Sawahloento en Padang, waarbij ook mijn vader.
     De volgende personen, in alfabetische orde, werden ook in het MV-huis door de Jappen gemarteld:
     W. van Ameyden van Duyn, L.P. Apitule, P.B. Apitule, C.R. Brouwer von Gonzenbach, E.J.A. Cosijn, H.C. van Don, B. Filet, C.J. Foss, E. Geenen (mijn vader), W.C. Goldman, O. Hisgen, J.H.G. Keim, G. Keller, F. Kretzer, F.J. Keuskamp, J.F.E. Keuskamp, W.J.R. Lanzing, J.A. van Ommen, C.H. van Raalten, A. Schlameisen, J.J. Thenu, F. Urban, A. Uyleman Anthonijs en nog twee andere personen.
     Viertien van de dertig mannen kwamen op 1 september 1945 nog levend uit de diverse gevangenissen, twee stierven binnen 2 maanden, terwijl de anderen nog op tijd konden worden opgevangen.

     De twaalf Indo-Europese mannen, die in Juni 1943 in Sawahlunto waren opgepakt en op 4 oktober van dat jaar naar het MV-huis werden vervoerd, waren:
     C.F.W. Borst, H.E. Brouwer von Gonzenbach, C.H. Camplaire, E.R. Davies, M.R. Davies, G.A. Duyshart, W.A. van der Hoeven-Wijshardt, F. Klots, A. Scheffer, K. Simon, I.R. de Vries.
     Hiervan hebben 5 personen het gevangenschap overleefd.
     Maar zij die het vandaag nog niet geloven, zijn blijkbaar jappenvrienden.

    • Robert zegt:

     Mr.Koubroek was blijkbaar in een interneringskamp met Japanse bewakers die Boeddhisten en Christenen waren. Na de kamptijd kon hij als “raszuvere Nederlander” vrij ,dat is zonder betaling van de reiskosten, repatrieren naar Nederland. Niet zoals vele Indos die moesten betalen voor de reis naar Nederland en die daar na de “hartelijke ontvangst”.: ook nog kledinggeld,etc. moesten betalen.of terugbetalen.Vaak kleding die was geschonken door Amerikaanse donateurs.

    • Jan A. Somers zegt:

     Ik zat niet in een Japans interneringskamp zoals mijn broer en zus. Met wat oeroesen ben ik er buiten gebleven. Maar dat was dan wel een uitstel voor “de Kempetai where they were tortured.to death.” .Ik leef nog! En wat die Japanse kampen betreft, mijn zus was er niet best aan toe. Maar mijn broer heeft er het gymnasium afgemaakt, eindexamen, waarmee hij na de bevrijding meteen naar de universiteit kon. Mijn eerste baas bij TNO had in het kamp een gistfabriek gebouwd, zie Javapost ´Innovation for life´
     Geplaatst op 17 februari 2012. Kennelijk zijn er soorten Oost-Indisch kampsyndroom.
     “zij die het vandaag nog niet geloven, zijn blijkbaar jappenvrienden.” Ik geloof u best. Maar de Japanse collega’s werden door ons op het lab normaal als gasten ontvangen. En bij ons thuis ook, met Zeeuws meisje als gastvrouw. Ook voor Duitse gasten. Het is niet altijd oorlog!

    • Arthur Olive zegt:

     “Maar de Japanse collega’s werden door ons op het lab normaal als gasten ontvangen. En bij ons thuis ook, met Zeeuws meisje als gastvrouw.”
     Als deze Japanse collega’s tegenwoordigers waren van het Japanse gouvernement dat nog steeds ons moraal schuldig is dan is dat niet normaal vogens mij. Net zoals toen Hirohito op de thee kwam bij de koningin ondenkelijk was.
     Het lijkt wel Stockholm syndrome. Ik schrijf lijkt want ik ben geen expert.

    • Jan A. Somers zegt:

     Nederland en Japan zijn bevriende lidstaten van de VN. Gelijkwaardig. Gelukkig hebben we het volkenrecht. blijven de staten met elkaar in gesprek. Op gelijk niveau. Wat hebben die Japanse collega’s en studenten met de oorlog te maken?

    • R Geenen zegt:

     @Gelukkig hebben we het volkenrecht. blijven de staten met elkaar in gesprek. @
     Maar compenseren van de slachtoffers wordt door beide landen gewoon opzij gezet.

    • Arthur Olive zegt:

     “Nederland en Japan zijn bevriende lidstaten van de VN. Gelijkwaardig.”
     De VN is niet een organisatie van vrienden, meer van vriendjes en er gebeurt niets als China en/of Rusland veto power hebben.
     Wat goed komt er uit de VN, ze blijven alleen met elkaar in gesprek en dat zou voor mij geen goede reden zijn om vriendschap aan te knopen met mensen uit Japan.die waarschijnlijk een andere kijk hebben op wat Japan heeft gedaan in WW2.

   • R Geenen zegt:

    @@Overigens, wie van de gasten op I4E zaten net als Kousbroek in een Japans interneringskamp?@@
    Op Sumatra duizenden, zoals ik, de heer Keller en vader en oom en Rene Brard en van Delden en zowat alle Indo’s en Ned. van Swahloento. De rest van mijn familie en duizenden ook in noord Sumatra en Medan. Zie de namenlijsten van Hans van den Bos.
    Het verslag door de opstellers werd geschreven in de periode november – december 1945 te Pakan Baroe.

   • anoniem zegt:

    Over lezen gesproken, lees maar hieronder wat Mr. P. Van Geldere getuigt!

  • Bertsiap zegt:

   Wel of geen plan maar de Amerikanen stonden op het punt een invasie te beginnen tegen Japan ,dat is een feit ,die Atoombommen verijdelden dat maar stel je nou die individuele Japanse kampbewakers voor ,hun vaderland zou in een puinhoop veranderen ( Als het dat al niet was ) en zij zaten maar een beetje niks te doen ,daar in Sumatera ,beetje op een stelletje westerse mannen en vrouwen te letten ,dat die niet weglopen ,dan kan ik me voorstellen dat zo,n kampcommandant denkt “” Ik neem wraak op mijn gevangenen ,doe ik tenminste nog iets voor mijn vaderland “” Dat wil niet zeggen dat alle Japanse commandanten zo dachten maar misschien die van Bangkinang wel ( Daar zaten toevallig ook mijn ouders en hun kinderen 4x) .Als zo,n kampcommandant te horen krijgt dat zijn vrouw en 5 kindertjes weggebombardeerd zijn ,wat zou er dan in zo,n man omgaan ? Mijn ouders waren er ook vast van overtuigd dat de Jap hun zou vermoorden .Ik zelf weet niet wat waar is of niet waar maar wraak gevoelens bij de Jap ,daar kan ik mij wel wat bij voorstellen is gewoon menselijk .

   • e.m. zegt:

    Ik doe niets af van de angst dat uw ouders tegen het eind van de oorlog bang waren dat ze mogelijk vermoord zou worden. Daar weer voor moeten ze al die tijd om zich heen kijkend angst gehad hebben voor de ontberingen en ziektes in die moeilijke omstandigheden. Die angst wil ik niemand afpakken die in de zelfde situaties hebben verkeerd.

    Maar dat laat onverlet dat er in de eindfase 3 hoofdrolspelers waren, niet alleen Amerika.
    Stalin had laten doorschemeren dat hij tegen het einde van augustus aan de oorlog tegen Japan wilde deelnemen. Op zijn beurt bracht de Amerikaanse ambassadeur in Moskou in bedekte dat de bom(!) bijna operationeel was.

    “Bovenstaande” alinea herbergt de ‘unconditional surrender +’ van Japan. En dat waren dus niet per se alleen de A-bommen. Ik heb ergens eerder hier vermeld hoe Japan op de atoombommen reageerde.

    Heb nochtans meerdere malen op I4E aangegeven, dat ik iedereen respecteer die van mening is, dat zijn/haar leven en dat van hun dierbaren te danken hebben aan het afwerpen van die twee atoombommen!

   • Jan A. Somers zegt:

    ” maar de Amerikanen stonden op het punt een invasie te beginnen tegen Japan” en wisten drommels goed dat dit duizenden Amerikanen het leven zou kosten. Vele steden in Japan waren al platgebombardeerd. Het knelpunt tussen de onderhandelaars was het verschil van mening over het begrip onvoorwaardelijk. Daarbij kwam de keizer op de proppen. Einde onderhandelingen > Atoombom.
    Verder merk ik:
    Een mens lijdt dikwijls ’t meest
    Door ’t lijden dat hij vreest
    Doch dat nooit op komt dagen.
    Zo heeft hij meer te dragen
    Dan God te dragen geeft.

    • anoniem zegt:

     Vergeet niet dat de Russen vanuit het Noorden Japan aanvielen en de main island of Japan wilden bezetten. De Japanners waren in dire straits en het lijden van hun volk werd ondragelijk.

    • R Geenen zegt:

     @@Vergeet niet dat de Russen vanuit het Noorden Japan aanvielen en de main island of Japan wilden bezetten. @@
     Maar ook de Russen wisten, dat de japanse vechtmethode hun ook veel mensenlevens zouden kosten. Het was dus verstandiger op de Amerikaanse bommen te wachten en het resultaat aftewachten.

    • Robert zegt:

     The Russians had beaten the Japanese more than once in the Second World War and threw the Japs out of Manchuria. The Japs knew that the Russians would crush the Japs completely without any mercy.https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_invasion_of_Manchuria

    • R Geenen zegt:

     @The Japs knew that the Russians would crush the Japs completely without any mercy@
     That might be true. So will the Americans too. But there will be a lot of death on Russian side.
     Better to wait for the American bombs and see the result. Now all Russians and Americans survived and Japan became a big parking lot. Those japs made a big mistake to attack Pearl Harbor.

    • eppeson marawasin zegt:

     @anoniem zegt:15 april 2020 om 19:33 Vergeet niet dat de Russen vanuit het Noorden Japan aanvielen en de main island of Japan wilden bezetten. De Japanners waren in dire straits en het lijden van hun volk werd ondragelijk.@

     — U duidt het verschil in nuance.

     Die Atoombommen deerden het Japans oorlogskabinet niet. Integendeel! Maar ze imponeerden wel keizer Hirohito. Hij wilde wel toegeven aan de ‘unconditional surrender’ van Pottsdam. President Truman hield daar ook van vast.

     De Japanners waren dan ook verrast, toen de Russen ze de oorlog verklaarden. Terwijl al die tijd o.a. met Prins Takamatsu, Hirohito’s jongste broer, Japan via Rusland (Zweden en Zwitserland) trachtte een gunstige regeling voor de keizer er uit te slepen.

     Pas toen Rusland zich ‘versneld’ in de strijd wierp, gaf Truman toe aan de wens van de Japanners. Pottsdam + [zie ook e.m. zegt 14 april 2020 om 12:40 Stalin had laten doorschemeren dat hij tegen het einde van augustus aan de oorlog tegen Japan wilde deelnemen. Op zijn beurt bracht de Amerikaanse ambassadeur in Moskou in bedekte dat de bom(!) bijna operationeel was.]

     Rusland wilde namelijk Japan de oorlog verklaren nóg voordat Japan zou overgaan tot een unconditonal surrender. Terwijl Truman de deelname van Rusland juist wilde voorkomen.

     De swicht van Truman, was voor generaal Douglas MacArthur aanleiding om fijntjes op te merken, dat de oorlog zes weken eerder afgelopen had kunnen zijn!

     Overigens, Japan heeft op zijn beurt Rusland nooit de oorlog verklaard.

  • Bert Krontjong zegt:

   @Ron zegt “” Those Japs made a big mistake to attack Pearl Harbor “” Ja daar waren ze ook achter gekomen ! toen het bommen regenden op hun steden .Winston Churchill ,de Britse P.M kon het niet laten om een dansje te maken “” Nu gaan we winnen !”” riep hij in extase .Herr Hitler verklaarde in een vlaag van verstandsverbijstering op 11 december ook de oorlog aan Amerika ,hij hoopte zo dat die Jappen even die Russische achterdeur ( Siberie ) zouden intrappen ,dat deden die Jappen niet ,in plaats daarvan kreeg Adolf die Yanks aan de voordeur .Die Duitse oorlogsverklaring aan Amerika is voor mij nog steeds een raadsel .Amerika had de oorlog aan Japan verklaard en niet aan Duitsland ,dat ze per slot van rekening niet aangevallen had .

   • R Geenen zegt:

    @@Duitse oorlogsverklaring aan Amerika is voor mij nog steeds een raadsel @@
    Hitler leed aan hoogmoedswaanzin. Trouwens de regeringen van Hirohito en van Italië hadden daar ook last van. Alle drie figuren zijn dan ook verantwoordelijk en schuldig voor een wereld genocide.

    • Anoniem zegt:

     Hitler was deranged, as most of his generals knew.

    • R Geenen zegt:

     @@Hitler was deranged@@
     Verbaasd me niets. Heb wel eens gelezen dat er 2 soorten leiders zijn. Zij die denken dat ze het alleen afkunnen. En zij die zich omringen met knappe en talentvolle mensen. De zogenaamde alles kenners zijn gevaarlijk, vaak dictators. Ik ken een man die zich goed wist te omringen met kwaliteit mensen. President Reagan.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Duitse oorlogsverklaring aan Amerika” Duitsland was gewoon deelnemer aan de as Rome-Tokio-Berlijn. Net zoals de geallieerden bestonden uit het verbond Amerika-Engeland-Australië- Indië. En wij nu in de NAVO. En uit de jongensboeken: Een voor allen, allen voor een.

   • Robert zegt:

    Inderdaad , Hitler hoopte op steun van de jappen met een aanval op Siberia. De Battle van Khalkhin Gol , waar de Russen met superieure artillerie en bewapening korte metten maakte met de Japanners,maakte een einde aan die hoop en de japanners togen zuidwaarts, o.a. Ned Indie om de Amerikanen en geallieerden te bevechten omdat ze dachten dat die zwakker waren.

    • Bert Krontjong zegt:

     @Robert klopt allemaal wat je zegt : Hitler hoopte op steun van de Jappen ,daar zijn opmars naar Moskou was gestuit maar in Japan had je 2 groepen ,eentje wilde vechten richting Rusland en de tweede wilde zuid/oost/west Azie binnenvallen ( Dus Ned Indie,Filipijnen ,Singapore etc etc .Die tweede groep won en zo vielen de Jappen Zuid Oost Azie binnen .Wat ik mij afvraag ,wist Herr Hitler dat dan niet ? Dan heeft zijn inlichtingendienst gefaald of Adolf wist het wel en dacht misschien kan ik die Jappen toch overhalen Rusland aan te vallen ,door Amerika de oorlog te verklaren .Hitler had volgens mij geen hoge dunk van de sterkte van Amerika ,ach wat zal ie gedacht hebben ,sturen ze mij maar John Wayne en Old Shatterhand of in het ergste geval Al Capone en Lucky Luciano op mijn dak .

    • Bert Krontjong zegt:

     Hr Somers : Nazi Duitsland ,Fascistisch Italie en Japan hadden een overeenkomst ,als een van hun landen aangevallen wordt ,zullen de anderen dat land bijstaan ,nou mijn vraag aan u was Japan als eerste aangevallen door Amerika ? is uw antwoord JA dan klopt het wel ,wat u neergeschreven heeft om 13:41 .Het Amerikaanse Congres gaf toestemming voor de oorlog met Japan ,over een oorlog met Duitsland werd niet gerept ,die overhaaste oorlogsverklaring van Hitler zeer tegen de zin van Von Ribbentrop en Goring loste ook dit probleem op .

    • Arthur Olive zegt:

     “Hitler had volgens mij geen hoge dunk van de sterkte van Amerika.”
     Klopt, hij wist al dat John Wayne afgekeurd zou worden voor de dienst en hij kreeg ook te horen dat Old Shatterhand uit de duim gezogen was van Karl May toen hij in de gevangenis zat. Trouwens Hitler schreef zijn “Mein Kampf” ook in de gevangenis.

    • Jan A. Somers zegt:

     “over een oorlog met Duitsland werd niet gerept ” Hoe is Amerika dan in de oorlog met Duitsland terecht gekomen?

 5. Robert zegt:

  Is Mr. Kousbroek an ignoramus or just a Hollander with a grote bek?

  • e.m. zegt:

   @ After the war, it became clear that there existed a high command order – issued from the War Ministry in Tokyo – to kill all remaining POWs.@

   — High command order ?

   @At the end of the war, the Japanese Armed Forces destroyed all documents related to the POW Camps. Furthermore, the Japanese Government had been very negligent in keeping records of such historical facts during the war.@

   — Maar van de @War Ministry in Tokio@ is juist veel bewaard gebleven ! Daarom weten ook dat die zich niet veel aantrok van de Atoombommen. De eerste A-bom op Hiroshima leidde nog wel tot een nader onderzoek. Maar verder dan dat Amerika hiervoor aangeklaagd diende te worden wegens een oorlogsmisdaad tegen de menselijkheid kwam men niet.

   De tweede bom op Nagasaki is zelfs nooit besproken in het oorlogskabinet. De oorlogszuchtigen in het inmiddels verdeelde kabinet hadden nog steeds andere prioriteiten. Zelfs nadat met de komst de nieuwe luchtmachtcommandant generaal Curtis Le May de tactiek van precisiebombardementen op militaire en industriële doelwitten werd verlaten en de Amerikanen er toe overgingen hele steden tot de grond toe af te branden.

   Vijf maanden vóór de A-bommen gedropt werden, wierpen Amerikaanse B 29-bommenwerpers brandbommen op Tokio. 100.000 onschuldige Japanse vrouwen, kinderen en bejaarden kwamen hierbij om het leven; alleen een sadist smult hiervan. In een paar uur tijd stierven bij deze grootse vuurstorm in de geschiedenis meer mensen dan bij de latere aanvallen met atoombommen.

   @High command order@
   — Broodje aap, of complottheorie ?

 6. P van Geldere zegt:

  Met de gedachten aan De hr.Kousbroek zou ik Bandung moeten vergeten.
  Hij heeft er nooit gezeten of is er iedrgeval nooit geweest..
  Wij,ik heb daaf mensen vleesd geten van blanke mensen die tijdens de bersiap werden geslacht en verkocht op de pasar of in de kali gegooid..De hr.Kousbroek moet bij de kachel gaan zitten met zijn voeten omhoog en dan realiseren wat hij ons aan doet met zijn boek.

  • Bung Tolol zegt:

   @”” De hr Kousbroek moet bij de kachel gaan zitten met zijn voeten omhoog “” ………Tja zou dhr Kousbroek best wel willen mits hij niet al 10 jaar mati is .1929-2010 .

 7. Peter van den Broek zegt:

  Dhr Lemon maakt een punt.

  Toch lukt het Kousbroek vooral om scherpe vragen te stellen.
  In hoeverre zijn excuses voor misdaden in oorlogstijd op te eisen?
  Waarom was het kolonialisme zo destructief?
  Waarom zijn er maar vijf Indonesische ro­mans verschenen over Boven-Dioel?
  Waarom is de Nederlandse houding ten opzichte van Japan zo anders (lomper, kaasar) dan die van landen als Frankrijk en Groot-Brittannië, die met hun koloniën toch ook onder Japanse overheersing kwamen?

  Vragen die voorlopig nog niet beantwoord zijn en daarom het herlezen van meer dan 400 blz waard. maar eerst Daniel Kahneman’s boek “Thinking fast and slow” gratis lezen in de National Emergency Library.

  • Anoniem zegt:

   correctie

   Dhr Lemon maakt een punt.

   Toch lukt het Kousbroek vooral om scherpe vragen te stellen.
   In hoeverre zijn excuses voor misdaden in oorlogstijd op te eisen?
   Waarom was het kolonialisme zo destructief?
   Waarom zijn er maar vijf Indonesische ro­mans verschenen over Boven-Digoel?
   Waarom is de Nederlandse houding ten opzichte van Japan zo anders (lomper, kasasar) dan die van landen als Frankrijk en Groot-Brittannië, die met hun koloniën toch ook onder Japanse overheersing kwamen?

   Vragen die voorlopig nog niet beantwoord zijn en daarom het herlezen van meer dan 400 blz waard. Maar eerst Daniel Kahneman’s boek “Thinking fast and slow” gratis lezen in de National Emergency Library

   • Graag bericht over de 5 romans over Boven Digoel.Kan ik een coyy krijgen tegen betaling? Mijn Email: w.suparmo@yahoo.com.Alvast bedank!

    • PLemon zegt:

     @ …de 5 romans over Boven Digoel

     # Via Wiki in ieder 3 Nederlandstalige boekwerken die op Boekwinkeltjes.nl 2e hands zijn te bestellen.

     ***Literatuur
     *Nielsen, A.K., In het land van kannibalen en paradijsvogels, Amsterdam: Querido. p. 87 e.v.
     *Salim, I.F.M., Vijftien jaar Boven-Digoel. Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid. Amsterdam: Contact, 1973 (2e vermeerderde druk: Hengelo, 1980).
     *Schoonheyt, L.J.A., Boven-Digoel. Batavia: N.V. Koninklijke Drukkerij De Unie, 1936.

    • Peter van den Broek zegt:

     De Indonesische boeken over Boven-Digoel zijn best te achterhalen. bvb in het boek van dhr Salim “Vijftien jaar Boven-Digoel. Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid. Amsterdam: Contact, 1973” staan in de bronvermeldingen verschillend titels van boeken over Boven-Digoel in het Indonesisch.
     Gebruik ik Google in het Indonesisch als zoekmachine d.w.z. google.co.id en vul ik het juiste trefwoord in combinatie met “Boven Digoel” in , dan komen er een rits van boeken in het Indonesisch tevoorschijn.

     Boven Digoel werd vòòr de oorlog in Nederland aangeduid als concentratiekamp, maar dat woord kwam door de Nazi’s in Duitsland in een kwalijke reuk. De minister van Kolonien raadde in een schrijven aan het woord concentratiekamp in samenhang met Boven-Digoel te vermijden.
     Let wel de GG gebruikte een administratieve maatregel om degenen die van wat dan ook verdacht werden “administratief te verplaatsen”, er kwam geen gerechtelijk vonnis aan te pas, een vrijheidsberoving waartegen geen beroep mogelijk was, een ongekend fenomeen voor een parlementaire democratie als Nederland. Zoiets kwam alleen voor in autocratisch en dictatoriaal geregeerde zelfstandige rechtseenheden en bananenrepublieken zoals Nazi-Duitsland, het fascistische Italië of het moordzuchtige Japan.

     Ook direct na de bevrijding van Nederlands Nieuw-Guinea wilde het Gouvernement Boven-Digoel openstellen voor Indonesische geïnterneerden in krijgsgevangenkampen in Australië, maar dat vonden d Australiërs iets te ver gaan. In wezen wilde Nederland de Gezagstoestand van vòòr WO2 herstellen, wijzend naar de conferentie van Jalta . Die hele 7 decemberrede van Koningin Wilhelmina was gewoon een wassen neus, stelde geen mallemoer voor en sloeg nergens op, window-dressing om de Amerikaanse publiek opinie met pres. Franklin Delano Roosevelt voorop om de tuin te leiden.

  • Jan A. Somers zegt:

   “de Nederlandse houding ten opzichte van Japan zo anders (lomper, kaasar) dan ” Hoezo lomper? Wanneer? Tijdens de economische onderhandelingen vlak voor de oorlog viel geen onvertogen woord. En Japanners in Indië vielen onder de regelingen voor, Europeanen! Het enige lompe kan ik me herinneren bij het gooien van een krans in het water, en dat soort ontsporingen.Maar dat was toch geen Nederlandse houding?

   • Peter van den Broek zegt:

    Ik heb het toch begrijpelijk geschreven: …”landen als Frankrijk en Groot-Brittannië, die met hun koloniën toch ook onder JAPANSE OVERHEERSING kwamen. Het gaat dan in WO2 over de Japanse bezetting van de koloniën van Frankrijk en Engeland. Dan moeten geen voorbeelden van vòòr de oorlog naar voren gehaald worden.

    Rudy Kousbroek verwijst naar het modderfiguur dat Nederland toen (1971) ook INTERNATIONAAL heeft geslagen want president Pompidou gaf in zijn Grandeur Française een receptie voor keizer Hirohito waar het voltallige franse kabinet acte de présence gaf, alhoewel het net zoals in Nederland een privébezoek betrof.

    In Engeland werd de keizer officieel door Koningin Elisabeth ontvangen en rondgereden in een calèche, een open rijtuig. Het Franse en Engelse publiek heeft zich gentlemen-like daarbij ingehouden.

    Tot een dergelijke “civiele” zelfbeheersing zijn Nederlanders blijkbaar niet in staat, want de Nederlands koloniaal was in de bezetting in zijn blanke superioriteit gekrenkt, de koloniaal van het “Herren”ras moest voor een Japanner, een Aziaat buigen. Dat was toch buiten alle koloniale verhoudingen!!! De lompe situatie wordt het beste gekarakteriseerd door het intitiatief van boer (sic) Koekoek, fractievoorzitter van de (extreem-) rechtse Boerenpartij in de Tweede Kamer, die bij de Amsterdams officier van Justitie officieel een verzoek indiende de keizer van Japan bij aankomst op te laten pakken wegens moord op 20000 Nederlanders.

    Deze partij hadden groot succes in provinciaal Nederland, maar ironisch genoeg bleek namelijk snel dat zich onder de vele nieuwgekozen politieke vertegenwoordigers veel mensen bevonden met een besmet oorlogsverleden. Het imago van de partij als een extreemrechtse partij bleek aantrekkingskracht uit te oefenen op allerlei personen met een (NSB- of SS)-oorlogsverleden, waaronder Eerste Kamerlid Hendrik Adams en Evert Jan Roskam. De partij raakte hierdoor ernstig gecompromitteerd en juist die partij ging in tegen keizer Hirohito. Dan was keizer Hirohito kennelijk in vertrouwd gezelschap.

    Overigens was de Nederlandse rechtsgeleerde prof. mr. B. V. A. Röling, rechter bij het Tokio-tribunaal (1946),ervan overtuigd dat keizer Hirohito niet SCHULDIG was aan oorlogsmisdaden. Dat hij VERANTWOORDELIJK was, zijn naam stond onder de oorlogsverklaring , de misdaden werden in zijn naam begaan, is een andere zaak en niet het standpunt van Kousbroek, maar hij kon er begrip voor opbrengen. De juristen moeten wel opletten.

    Dit is toch moderne Geschiedenis? Trouwens wat vòòr de oorlog in Nederlands-Indie gebeurde, daar lustten ook de honden geen droogbrood van, want hoe de Gouverneur-Generaal zich misdroeg, dwz oneigenlijk gebruik maakte van zijn prerogatieven heeft ook de annalen gehaald. In de ogen van zo’n koloniale bestuurder heel normaal, maar het dictatoriale gedrag van de Nederlands koloniaal was alleen in Indie de norm, daar keken buitenstaanders en vooral Japanners, de zonen van het Hemelse rijk en gelijk gesteld (is iets anders dan gelijkwaardig aan) aan de Europeanen (vnl handelsagenten en animeermeisjes) wel anders tegen aan.

    • RLMertens zegt:

     @PetervandenBroek; ‘in de ogen van zo’n koloniale bestuurder etc.’- DMG.Koch; Een halve eeuw in Indië; ‘in het algemeen betekenden de inlanders voor de Europeanen niet meer dan het economisch profijt dat hij van hen had. Onder wat voor erbarmelijke omstandigheden de gewone inlander vaak leefde, in en buiten de steden, interesseerde de totok niet in het minst. De inlander was arm en vooral rechteloos’. Die mentaliteit begon al op de school banken waar het onderwijs, zoals en directeur van de Hollandse- Indische kweekschool schreef; de Nederlandse jeugd (totoks) ‘zorgvuldig van Indië ‘verwijderd hield’. Voor ons een paradijs. De vele home movies uit de Nederlands Indië collectie van het filmmuseum laten zien hoe Europeanen, na een dag vol bezigheden(!), op zijn voorgalerij geniet van het Indische dolce far niente! Du Perron had het over; die haaaarderrre werkers! Een raciale dictatoriale maatschappij. Een fascistische maatschappij!

    • Jan A. Somers zegt:

     “want president Pompidou gaf in zijn Grandeur Française een receptie voor keizer Hirohito waar het voltallige franse kabinet acte de présence gaf, alhoewel het net zoals in Nederland een privébezoek betrof” Een privébezoek is in Nederland een privébezoek. Voor, keizer Hirohito, president Trimp, burger Jan Somers. Niks lomps aan. Idem dito voor gasten in Nederland.” rondgereden in een calèche” Ik dacht dat dat zelfs bij het ,koninklijk huis of koninklijke familie niet meer gewoonte is.
     “dat zich onder de vele nieuwgekozen politieke vertegenwoordigers veel mensen bevonden met een besmet oorlogsverleden.” In een democratische rechtsstaat kan zoiets gebeuren. Dat het gewoon bekend was tekent toch de reparatiemogelijkheden binnen die democratie?
     U kent wellicht de beroemde Nederlandse cabaretier Wim Kan? Zat in kampen van Bandoeng tot Birma. Trad net als zijn vrouw Corrie Vonk in die kampen gewoon op. Kreeg daar zelfs betaald voor door de kampleiding. En werd kwaad als hij vanwege ziekte niet kon opreden en dus ook niet betaald werd. Was als een van de felste anti het bezoek van de keizer, zijn voormalige werkgever! Lomp gedrag dat binnen de Indische gemeenschap werd toegejuicht!
     “prof. mr. B. V. A. Röling, rechter bij het Tokio-tribunaal (1946),ervan overtuigd dat keizer Hirohito niet SCHULDIG ” Naar wat ik ervan weet is deze opvatting niet juist. Een tribunaal is nou net niet een orgaan met veel rechtsstatelijke basis. Volgens mij is Röling niet eens toegekomen aan een schuldigverklaring. Als raszuivere jurist miste hij de essentiële eis van het vooraf strafbaar gestelde.misdrijf.

    • Jan A. Somers zegt:

     Sorry voor de typefouten, de bel ging!

    • Jan A. Somers zegt:

     Oneigenlijk gebruik door de GG? Vertel!

    • Peter van den Broek zegt:

     Moet ik nog een verbinding leggen tussen het Koninklijk huis of koninklijke familie en mensen met een besmet oorlogsverleden? Dat is toch een open deur intrappen, net zoals het oneigenlijk gebruik van de GG van zijn prerogatieve rechten.
     Moet ik hier soms Indische Geschiedenisles geven te beginnen met de zelfstandige rechtspositie van Nederlands-Indie, we zitten hier geen sprookjes of goedkope verhaaltjes te vertellen.

    • Jan A. Somers zegt:

     Sorry, ik vroeg niet naar problemen bij het Koninklijk Huis of bij de koninklijke familie. (overigens ook zelfstandige rechtspersonen) Alleen naar de (laatste?) GG. Ik ken hem niet, en weet dus niet of het een rare snuiter was, hetgeen voor meer mensen geldt. Wat alleen van belang is een oneigenlijk gebruik van handelingen en besluiten waartoe hij gerechtigd was, en mogelijk ook verplicht. Misdragingen! Toch wel zware koek voor de hoogste ambtsdrager! Als het nou maar ging over een borrel te veel op een receptie? Of zijn vrouw geslagen? Nee, oneigenlijk gebruik, misdragingen!

    • Peter van den Broek zegt:

     Wat heeft Wim Kan met dit onderwerp te maken, waarom wordt hij hier met de haren bijgesleept? De oneigenlijke verwijzing heeft meer met moddergooien te maken, die man kan zich niet verdedigen, het is lijkenschennis. Foei Heer Somers, dit egotisme gaat te ver, dit kan echt niet.

     Het Gouvernement maakte MISBRUIK van haar prerogatieven door personen niet voor de rechter te brengen, hetzij wegens de lange duur en de ongewisse uitkomst van het proces, hetzij wegens gebrek aan deugdelijk bewijsmateriaal.

     Het Gouvernement maakte veelvuldig gebruik van zijn exorbitante rechten. Het aantal toepassingen bedroeg van 1855 tot 1910 meer dan duizend. In meer dan honderd gevallen interneerde het Gouvernement onwelgevallige personen nadat de rechter hen in een STRAFproces had vrijgesproken. De GG dwarsboomt hier een de normale rechtsgang, hij was ondemocratisch, autoritair bezig, een verlichte machtswellusteling.

     Ook na 1910 handelde het Gouvernement naar willekeur, verreweg de meeste gevallen betrof het internering van Indonesiers zoals Hatta, Sjahrir en Sukarno, voornamelijk op beschuldiging van gezagsondermijning, opstand of voorbereiding van opstand.

     In de Indische geschiedenis betrof het slechts enkele gevallen de uitwijzing van Nederlanders zoals Roorda van Eysinga, de schrijver van het boek “De laatste dag der Hollanders op Java”, maar ook E.F.E Douwes Dekker (Indische partij). Het Gouvernement was niet helemaal kleurenblind. De grondslag van deze maatregelen was niet gebaseerd op WETTEN (een rechtsbeginsel, the rule of law) maar op een reglement van bestuur, waarbij elke parlementaire controle ontbrak. Men kon tegen zo’n maatregel van de GG, gelijk de onfeilbaarheid van de paus, niet in beroep gaan, de in het Strafrecht voorziene beginsels van een eerlijk en rechtvaardig proces golden hier niet, de verdachte had geen garanties van Rechtszekerheid

     Bij de behandeling van het Regeringsreglement voor Nederlands-Indie noemde de toenmalige regering deze buitengewone bevoegdheden een “levensbeginsel” van de koloniale RECHTSORDE, de orde en het gezag van een bananenrepubliek. Nederlands-Indie kan met geen goed fatsoen een Rechtspersoonlijkheid genoemd worden, een politiestaat gaat meer in de richting van de Indische werkelijkheid. .

     Ik wil een Gouverneur-Generaal en Nederlands-Indie niet vergelijken met een totalitaire staat maar het autoritaire koloniale regime in Indie kan een vergelijking met Noord-Korea gemakkelijk doorstaan: Kim Jung Un eigent zich via allerlei regelgeving bevoegdheden toe, in Noord-Korea ook wel wetten genoemd en ook nog eens door en zich parlement noemend orgaan en met meer dan 100% der stemmen goedgekeurd. Hij zal daar wel toe gerechtigd of verplicht zijn, maar dat betekent niet dat zijn optreden net zoals dat van een GG zich op rechtsbeginselen baseerde, the rule of Law. Dat snapt toch iedereen die enigszins met het Recht te maken heeft?

    • Jan A. Somers zegt:

     “Wat heeft Wim Kan met dit onderwerp te maken?” Lomp gedrag tegenover een bezoekend staatshoofd van een bevriende staat. Net als het werpen van een krans in het water bij een herdenking. Zo ga je niet met gasten om.

    • R Geenen zegt:

     @@Zo ga je niet met gasten om.@@

     Wiens gasten waren het. Niet van de Indische mensen, die daar waren om te herdenken.
     Hebben ze het aan de Indische mensen gevraagd, of zichzelf uitgenodigd?
     En ongenode gasten kan men ook de deur wijzen.

    • Peter van den Broek zegt:

     citaat:…. “een bezoekend “staatshoofd” van een “bevriende” staat”….. Dat staatshoofd, werd wel na de oorlog bij wijze van spreken “bij verstek” veroordeeld als oorlogsmisdadiger. Als Hitler en Mussolini oorlogsmisdadigers waren dan was Hirohito, één van de As-mogendheden, er ook éèn.

     Sinds wanneer is keizer Hirohito een staatshoofd van een bevriende staat. Ik herinner me nog goed dat Hitler vòòr de oorlog ook een bevriend staatshoofd of een staatshoofd van ene bevriende staat was, die Joden en anders denkenden vermoordde. Anne Frank is toch niet voor niets naar Nederland geëmigreerd.
     De status van staatshoofd van een bevriende staat heeft keizer Hirohito louter te danken aan de landingsrechten van de KLM, die in Japan veilig gesteld dienden te worden en de Japanners over hun bol te strijken dat ze DAF hebben gered. Nederlanders hebben geen moraal, de dominee en de koopman gaan weliswaar samen, maar de koopman gaat wel het eerste door de deur. Keizer Hirohito werd hier verkocht voor 30 zilverlingen, een kus kon er niet van af.

     Keizer Hirohito was toen in Nederlands-Indie wel een gast die zichzelf had uitgenodigd, een ongevraagde gast, een persona non grata voor allen die de bezettingstijd in Nederlands-Indie bewust meemaakten.

    • R Geenen zegt:

     @@Keizer Hirohito was toen in Nederlands-Indie wel een gast die zichzelf had uitgenodigd, een ongevraagde gast, een persona non grata voor allen die de bezettingstijd in Nederlands-Indie bewust meemaakten.@@
     Zo is dat. Het probleem is de Ned. regering. Immers ze hebben totaal geen ervaring van Ned-Indie.
     Alleen wat er binnen gehaald kon worden. Daarom werden er nips als regeringsfiguren uitgenodigd. En dat zonder rekening te houden met een deel van de bevolking. In 1991 kreeg Lubbers een ei op zijn jas en was zeer verrast over de houding van de Indische Nederlanders. Er na moest hem uitgelegd worden wat er vroeger in Indonesie was gebeurd. Hij was niet op de hoogte van de jappenoorlog. Toen hij eindelijk op de hoogte werd gebracht, kwam hij op de proppen met het IP en het Indisch Huis. Zijn zoveelste fout.

    • Jan A. Somers zegt:

     ” het slechts enkele gevallen de uitwijzing van Nederlanders zoals” Er zijn er wel meer hoor. ff uit de schoenendoos: Van Vliet, procureur bij de Raad van Justitie te Soerabaja, Mgr. J. Grooff, door Rome benoemd tot bisschop van Batavia .Uit de cijfers tussen 1900 en 1921: verbanningen, elf Nederlanders en twee Indonesiërs.
     ” niet gebaseerd op WETTEN (een rechtsbeginsel, the rule of law) maar op een reglement van bestuur, waarbij elke parlementaire controle ontbrak.” Ik ben het met de trend van uw reactie eens, zie 13.2 De exorbitante rechten van de gouverneur generaal ex artikel 35- 38 I.S. van mijn studie. In deze artikelen vind u de procedures, daar zit toch wel rek in. Van de besluiten werd mededeling gedaan ingevolge de desbetreffende artikelen van het Regeeringsreglement 1854 (later de Indische Staatsregeling 1925) aan de Volksraad, de minister van Koloniën of de Staten-Generaal. Zie bijvoorbeeld I.S. Art. 35 – 37. En Art. 38, In de gevallen bedoeld in de artt.35, 36 en 37 wordt door den Gouverneur-Generaal niet beslist dan nadat de betrokken persoon in zijne verdediging gehoord, of daartoe behoorlijk opgeroepen is. Van het verhoor wordt proces-verbaal opgemaakt.
     “niet gebaseerd op WETTEN”: Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië. (Ned.Stbl. 1925 No. 327, Ind.Stbl. 1925 No. 447). en latere wijzigingen.
     “Kim Jung Un eigent zich via allerlei regelgeving bevoegdheden toe” Nou, dat kon de GG uiteraard niet.
     Enkele,keren is deze materie aan de orde geweest in het Nederlandse parlement, ,maar noch het Nederlandse parlement noch de Volksraad heeft er een eind aan gemaakt. Ook de Volksraad liet zich nauwelijks horen: In 1927 werd in een motie aangedrongen op het vinden van meer rechtswaarborgen bij de toepassing van de exorbitante rechten, maar deze motie werd verworpen met slechts 17 tegen 32!
     Als (pijnlijke) illustratie van het op diverse plaatsen gestelde dat de koloniale ‘staat’ Nederlands-Indië naadloos zou zijn overgegaan in de nieuwe Indonesische staat kan dienen dat de hier genoemde bevoegdheden van de gouverneur-generaal in Indonesië nog lange tijd onverkort hebben gegolden als presidentiële bevoegdheid. Van deze bevoegdheid tot verbanning is op onovertroffen schaal gebruik gemaakt na de machtsovername door generaal Soeharto in 1966, nadat legereenheden in het najaar van 1965 waren voorgegaan in een slachtpartij onder leden en sympathisanten van de Communistische Partij waarbij ook een aantal generaals werd vermoord.
     In Nederland is er ook zoiets, maar minder ingrijpend..Bestuurlijke ophouding is in Nederland het op gezag van de burgemeester laten vasthouden of insluiten van (groepen) personen om verstoring van de openbare orde te voorkomen of te beëindigen. Deze ophouding mag slechts plaatsvinden in zeer bepaalde omstandigheden, die zijn omschreven in de Gemeentewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Minder ingrijpend, maar toch beperking van bewegingsvrijheid! Een leuk voorval in het verleden: Bij de elke keer in Amsterdam weer terugkerende rellen van voetbalsupporters kwam de Hoofdofficier van Politie (beroemd en berucht) op een lumineus idee: een vak werd door de ME ontruimd, de supporters in een aantal bussen gestouwd, een end rijden naar een afgelegen plek ergens in de polder. Uitstappen, bussen weg. Toen ze lopend terug waren in Amsterdam was die wedstrijd natuurlijk al lang afgelopen. Die hoofdofficier kreeg uiteraard een enorme berisping, maar iedereen vond het prachtig! Amsterdamse humor?

    • Jan A. Somers zegt:

     “bij wijze van spreken” Niet dus.
     “Sinds wanneer is keizer Hirohito een staatshoofd van een bevriende staat.” Als leden van de VN. Gelijkwaardig aan het Nederlandse staatshoofd.
     “Keizer Hirohito was toen in Nederlands-Indie wel een gast die zichzelf had uitgenodigd,” Ik wist niet dat hij te gast was in Nederlands-Indië. En in Nederland niks “een gast die zichzelf had uitgenodigd”. Een gangbaar staatsbezoek. Uitgenodigd!

    • R Geenen zegt:

     En waarom werd die lijder van moordenaars uitgenodigd? Om de centen ten koste van de mensen uit Indie?

    • Peter van den Broek zegt:

     Slip of the tongue. Nederlands-Indie moet Nederland zijn. En Hirohito was in Nederland wel degelijk op privébezoek, maar dat had ik al geschreven.

     citaat ……”Uit de cijfers tussen 1900 en 1921: verbanningen, elf Nederlanders en twee Indonesiërs” De Heer Somers moet maar eens de namen van die 2 Indonesiërs geven, dan controleer ik wel met mijn lijst of die al door de rechter waren veroordeeld en daarna door de GG alsnog werden verbannen of dat ze direct door de GG werden verbannen.

     En dan praten we maar niet over de periode na 1921, toen de Gouverneur-Generaal alle middelen uit de kast moest halen om het Gezag te handhaven, daarbij onderschatte hij het buitenlands gevaar.

     Dhr Somers lijkt kennelijk niet het verschil te weten tussen een wet en een reglement zoals werd toegepast in Nederlands-Indie en in Nederland. Wetten worden goedgekeurd door een parlement, daarvan was in Nederlands-indie geen sprake van. De Gouverneur-Generaal kon als een verlicht despoot alles via reglementen afdoen. Stond ook zo in de Wet op de Staatsinrichting. In Nederland kon de regering natuurlijk zulke dingen niet doen, want Nederland was een parlementaire democratie, dat kan van de zelfstandige rechtspersoonlijkheid o.i.d. Nederlands-Indie toch niet gezegd worden, Er was sprake van rechtsongelijkheid tussen Nederland en de politiestaat Nederlands-Indie, Anton Mussert zei dat ook en die had er echt verstand van. Er wordt in bovenstaande reactie met veel omhaal dingen goedgepraat maar niks verklaart.

    • Jan A. Somers zegt:

     “de zonen van het Hemelse rijk en gelijk gesteld (is iets anders dan gelijkwaardig aan) aan de Europeanen” Waarom leest u zo slecht? Niks gelijkgesteld, en niet alleen de Japanners. Ik zal voor de zoveelste keer citeren uit mijn studie:
     De inwoners van Nederlands-Indië werden staatsrechtelijk op drie onderscheidene manieren ingedeeld: 1. Ingezetenen en niet-ingezetenen; 2. Nederlanders en andere Nederlandse onderdanen tegenover vreemdelingen; 3. in groepen voorzover onderworpen aan wettelijke regelingen voor Europeanen, aan die voor Inlanders, en aan die voor Vreemde Oosterlingen. Het rascriterium had met het oog op het indirecte bestuur in beginsel een functionele achtergrond.De wetgever zegt het in artikel 163 I.S. heel voorzichtig, als het ware onwillig om aan het onderscheid in bevolkingsgroepen een al te bindend karakter te geven: ‘Wanneer bepalingen van deze wet, (…) onderscheiden tusschen Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen, gelden voor hare toepassing de navolgende regelen’. Dus slechts wanneer wettelijk onderscheid gemaakt wordt, dan alleen geldt deze indeling. Het probleem was dat deze wet zelf niet aangaf wie Europeaan, Inlander of Vreemde Oosterling was. En deze probleemstelling was op zich ook al niet relevant; het ging er bijvoorbeeld niet om òf je Europeaan was, maar of de voor Europeanen geldende regels ook voor jou golden.
     En naast deze ambtshalve indeling waren er de keuzemogelijkheden. Zie bijvoorbeeld I.S. Art. 163, (5) De Gouverneur-Generaal is bevoegd (…) de bepalingen voor Europeanen toepasselijk te verklaren op personen, daaraan niet onderworpen. Meer is het niet! Daar hebben velen gebruik van gemaakt. Behalve Indonesiërs ook Japanners, Siamezen, Filippino’s, Turken en Egyptenaren.
     U vroeg ergens ook naar de problematische activiteiten van de heer Huyer. Weer naar mijn studie: ;Op 23 september arriveerde kapitein-ter-zee P.J.G. Huyer met een kleine staf, als eerste geallieerde vertegenwoordiger in Soerabaja. Huyer had van Patterson, opdracht gekregen de havens van Soerabaja te inspecteren. Nog dezelfde avond diende schout-bij-nacht Shibata bij Huyer een verzoek aan Patterson in om een deel van de Japanse troepen over te brengen naar een reeds in gereedheid gebracht concentratiepunt in Poedjon, een bergdorp nabij Malang. Het is niet duidelijk of Huyer een goed inzicht had in de revolutionaire situatie en de plaats van de Japanners daarin; hij gaf Shibata toestemming voor de gevraagde evacuatie waarna een groot deel van de Japanse manschappen naar Poedjon vertrok. Na het uitbrengen in Batavia van zijn rapportage, kwam Huyer op 29 september in Soerabaja terug met de opdracht van Patterson de overname van Soerabaja door de Britten voor te bereiden. Shibata kreeg van hem de opdracht voorbereidingen te treffen voor de komst van de geallieerde troepenmacht. Shibata riep direct 3000 man terug uit Poedjon, zij werden echter bij aankomst op het station door pemoeda’s gevangen genomen. Nog dezelfde avond werd door een groep voormalige Peta, Heiho en Seinendan-soldaten een actieplan opgesteld: het mobiliseren van het (kampong)volk met de kreet siááááp, het gevangen nemen en ontwapenen van Japanse militairen en het bezetten van de telefoon- en telegraafkantoren. Op 3 oktober eiste Huyer namens de geallieerden (????) de overgave van de Japanse strijdkrachten, waaraan door generaal-majoor Iwabe en schout-bij-nacht Shibata werd voldaan. Waarschijnlijk als gevolg van de verstoorde verbindingen werden alsnog de munitiedepots en de pyrotechnische werkplaatsen op Madoera opgeblazen waarna de verantwoordelijke Japanse officieren zelfmoord pleegden. De explosies en de vuurzee zorgden in Soerabaja uiteraard voor een toenemende nervositeit. Huyer legde nu de volle verantwoordelijkheid voor de orde en veiligheid bij resident Soedirman. De Japanners dienden te worden beschouwd als krijgsgevangenen en aan de geallieerden worden overgedragen. De Japanse mijnenvegers dienden de hun opgedragen taken voort te zetten en de Japanse piloten dienden de luchtverbindingen te herstellen. Uiteraard was Soedirman niet in staat deze bevelen op te volgen, voorzover hij daartoe genegen mocht zijn.

    • Peter van den broek zegt:

     Nou die studie is achterhaald en kan voorgoed in de schoenendoos, het bronnenonderzoek was onvolledig anders was er wel naar de zgn Japannerwet gerefereerd.

     De Japanners werden niet meer onder “Vreemde Oosterlingen” maar bij de Europeanen ondergebracht en dat gebeurde reeds bij wet van 1899 S. 202 (Ned S.121) gemaakte GELIJKSTELLING met de Europeanen , die verband hield met het in 1896 met Japan te Den Haag gesloten en in het daarop volgend jaar geratificeerd verdrag van Handel en scheepvaart. Dat is geen verhaaltje voor de haardvuur maar een feit in zijn historisch kader geplaatst. Daar gaat geschiedschrijving over

     Ik zal voor het gemak maar een Japans bronvermelding geven:
     オランダ領東インドにおける華人の経済活動 – 東京大学学術機関 …repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp › …

     from 工藤裕子 – ‎2017
     36(1). pp. 45-74. ―――. 1996. “The Rise of Corporate Enterprise in Colonial Indonesia, 1893-1913. … De “Japannerwet”: Onderzoek naar de Wording. Utrecht: …

     Er kan weliswaar omstandig verwezen worden naar de Wet op Indische Staatsinrichting maar daar staat niks in over Japanners. De Heer Somers laat de laatste tijd toch veel steekjes vallen, de steekjes staan er wel los bij.

    • Jan A. Somers zegt:

     “オランダ領東インドにおける華人の経済活動 – 東京大学学術機関 …” Ik wist niet dat u zo goed in het Japanse kanji bent. Zelf ben ik tijdens de bezetting niet verder gekomen dan het hiragana (kaki ku bengkok). Maar ik heb toch het steekje opgeraapt, want u heeft de tijdlijn vergeten. Daar komt u vanzelf op als u de dissertatie van Lijnkamp doorspit. Of de wettekst plus handelingen. In het door u genoemde verdrag wordt hetzelfde beoogd als in de I.S. Art. 163 (5). Maar ja, toen was Indië nog een kolonie, een bezitting, bestuurd vanuit Den Haag. (zie de analogie van de Nederlandse koloniën in Europa, de generaliteitslanden, rechtstreeks bestuurd door de Staten-Generaal in Den Haag). En u weet ook dat sinds 1922 Indië een zelfstandige rechtspersoon is, waar vanaf 1925 de GG dit soort klusjes kan regelen. Maar omdat u dit soort dingen niet schijnt te lezen de aanleiding van dit onderbrengen van Japanners (in Indië!!) in de groep die onder Europese regels valt. Japanners waren noch Europeanen, noch Vreemde Oosterlingen, noch Inlanders, en werden ambtshalve onder de Inlandse regelgeving gebracht (je moet toch ergens zitten!), volgens hen een onderdrukte bevolking. Bovendien hadden ze daardoor handelsproblemen met hun voornamelijk Europese handelspartners in Indië. Nou, de juristerij is wendbaar! Toentertijd hadden ze daarvoor een koninkrijkswet nodig, na 1925 kon de GG dat probleem klaren. Voortaan toch naar even naar steentjes kijken.
     Volgens u laat ik de laatste tijd toch veel steekjes vallen, Vertel, ik leer graag van mijn fouten. Bovendien wist u veel meer over uitspattingen van de GG dan ik. Voor mij ook leerzaam.
     “de namen van die 2 Indonesiërs geven” Sorry, dat is voor mij ruim 20 jaar geleden. Maar mijn bron was de dissertatie P.H.C. Jongmans, De exorbitante rechten van den Gouverneur-Generaal in de praktijk, (diss. Leiden), Amsterdam: De Bussy 1921.
     “Wetten worden goedgekeurd door een parlement” Klopt bijna. Het parlement keurt niet alleen goed, maar is wetgever! In dit geval is de GG bij wet bevoegd de hem toegekende rechten uit te voeren. Dat doet een gemeente ook.
     “daarvan was in Nederlands-indië geen sprake van” Wetten heetten in Indië meestal ordonnanties. Zie I.S. Art. 82: De Gouverneur-Generaal stelt, behoudens het bepaalde bij het eerste lid van art.90, IN OVEREENSTEMMING MET met den Volksraad, ordonnanties vast tot regeling van: (…)

    • Jan A. Somers zegt:

     “Wiens gasten waren het” Van het organiserend comité. Als je daar problemen mee hebt kan je die mensen aanspreken. Makkelijk toch?

    • Peter van den Broek zegt:

     zo’n uitspraak als …”En naast deze ambtshalve indeling waren er de keuzemogelijkheden. Zie bijvoorbeeld I.S. Art. 163, (5) De Gouverneur-Generaal is bevoegd (…) de bepalingen voor Europeanen toepasselijk te verklaren op personen, daaraan niet onderworpen”….
     kan echt niet.
     Dhr Somers kan door hem zelf opgetuigde bos (zie Macbeth) zijn eigen bomen niet meer onderscheiden, want de Wet op de Indische Staatsinrichting I.S. is wel van 1925, MAAR ik heb het wel over artikel 109 van de wet van 2 september 1854 (Wetgeving voor Nederlands-Indie toen gewijzigd in RegeringsReglement R.R.) Die heeft betrekking op de Japannerwet van 1899. De tijdlijn is hier wel 1854 – 1899 -1925, maar als iemand het andersom doet, mag best, maar dan gaat het niet over geschiedenis.

     Jammer dat dhr Somers de dissertatie van Lijnkamp niet doorspitte , dan had hij net zoals ik deze toch wel doorzichtige fout opgemerkt en een onnodige discussie kunnen vermijden.

     Lijnkamps proefschrift heet niet voor niets: De ,,Japannerwet” onderzoek naar de wording.
     Al bij een begrijpelijke lezing van de hoofdstukindeling kan een leek als ik begrijpen waar het over gaat: : Hfdst 1 een kort historisch overzicht der wettelijke onderscheiding van de inwoners van Nederlands-Indie naar hun landaard.
     Daarbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wijziging in art. 109 RR (RegeringsReglement sic) door S. 1899 n° 202. Ik heb niets voor niets het deel over de Japannerwet uit dit proefschrift gedeeltelijk gekopieerd.

     Trouwens het was Nederburgh die beweerde dat de gelijkstelling van de Japanners (aan de Europeanen) als een treden uit de klasse der overheerschten is opgevat.

    • Peter van den Broek zegt:

     Ook het citaat …”Wetten heetten in Indië meestal ordonnanties” slaat nergens op, heeft helemaal maar dan ook helemaal niets met STAATSRECHT te maken want staatsrechtelijk zit het zo in elkaar:

     1. Wetten zijn algemene verordeningen die de wetgevend macht vaststelt
     2. Koninklijke Besluiten KB zijn algemene verordeningen die de Koning vaststelt, de Koning is onschendbaar de minister is politiek verantwoording schuldig aan de Staten-Generaal
     3. Ordonnanties zijn verordeningen die de gouverneur-generaal vaststelt , die ambtshalve verantwoording schuldig is aan de Minister van Koloniën dwz de GG maakt regels van Bestuur en geen wetten.

     Voor de volledigheid zijn er ook kroonordonnanties, dat zijn verordeningen die de gouverneur-generaal met medewerking van de Koning vaststelt.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Jammer dat dhr Somers de dissertatie van Lijnkamp niet doorspitte” Dat heb ik 25 jaar geleden al gedaan. Maar ik kon er niet veel mee voor mijn afstudeeronderzoek. Maar het was wel bruikbaar in het kader van mijn latere subtitel, Staatkundige ontwikkelingen. Maar dat heeft u niet gesnapt. De Japannerwet en I.S. Art. 163 (5). Beide hetzelfde doel, het onderbrengen in de groep waarvoor Europese regels gelden. De ene keer een rijkswet, de andere keer een bevoegdheid van de GG. Een wereld van verschil! Met een omwenteling in 1922-1925. Daarvóór een kolonie van Nederland, een bezitting. Bestuurd vanuit Den Haag. Daarna een gebiedsdeel van het koninkrijk, een zelfstandig rechtspersoon, bestuurd vanuit Batavia. Ik vond dit het mooiste plaatje van die belangrijke staatkundige ontwikkeling.
     “De tijdlijn is hier wel 1854 – 1899 -1925,” Mijn tijdlijn begint al eerder, zoals in mijn dissertatie: Mac Leod (1927, I, 336) komt op 1 november 1632 op 8058 zielen waarvan 2368 Nederlanders, wellicht de bevolking van de ommelanden niet meegerekend. Aanvankelijk was er sprake van onderscheid tussen Christenen en on-Christenen, naderhand gaat het rascriterium als onderscheiding dienen. Afgezien van een zekere mate van exterritorialiteit voor de Chinese bevolkingsgroep in Batavia, was de eerste op een rascriterium gebaseerde regeling getroffen voor de veiligheid in Batavia om ingezetenen en niet-ingezetenen te kunnen onderscheiden. Europeanen en Chinezen waren duidelijk kenbaar als ingezetenen, maar ‘Maleyers en Javanen, ingesetenen van Batavia’ moesten bij de shabandar afhalen ‘seecker teycken, ’t welck haer buyten costen sal behandicht werden.’
     “verwezen worden naar de Wet op Indische Staatsinrichting maar daar staat niks in over Japanners.” Uiteraard niet, de I.S.is geen opsomming van nationaliteiten. U zult daar dus ook niets vinden over bijvoorbeeld Indonesiërs, Siamezen, Filippino’s, Turken en Egyptenaren. Ook in de groep met Europese regels gekomen .
     “die ambtshalve verantwoording schuldig is aan de Minister van Koloniën dwz de GG maakt regels van Bestuur en geen wetten.” Verantwoording schuldig geldt voor alle gebiedsdelen, zelfstandig rechtspersonen, binnen het koninkrijk. Zij hebben geen bevoegdheden op buitenlandse zaken (zijn niet soeverein!) en dus ook niet op defensie. Voor de rest zijn zij bevoegd tot regeling van alles binnen dat gebiedsdeel. Met kracht van wet, zoals dat heet. Dat was al bij de zeven soevereine(!) provinciën. Zo ook de in de grondwet genoemde gebiedsdelen. Zo ook in het huidige Nederland de provincies, gemeentes en waterschapen. Allemaal zelfstandig rechtspersoon. Het toezicht van het koninkrijk beperkt zich tot zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor het koninkrijk of de andere gebiedsdelen. Terughoudend zoals dat in de handelingen staat. Marginale toetsing zoals dat heet in de juridische wandelgangen. Zelfstandig rechtspersoon, zoals u die tegenkomt in het Indisch verdriet.
     Ordonnanties hebben voor het gebied waarvoor ze bedoeld zijn kracht van wet. En als de GG heeft beslist krachtens I.S. Art. 163 (5), is dat een inbreuk op een wet, en heeft op zichzelf dus ook kracht van wet. U zult het allemaal wel niet snappen, maar dat is niet erg. Een mens kan niet alles, en ik heb ook geen verstand van economie of de tomatenhandel.

 8. PLemon zegt:

  @ Hoezo lomper? Wanneer?

  # Door de stroeve afhandeling vd oorlogsschade vergoedingen?

  *** Citaat: ” Achteraf kan worden gesteld dat van de goederen die tijdens de Japanse bezetting uit Nederlands-Indië zijn geroofd slechts een klein deel is teruggevonden en aan de rechtmatige eigenaren is teruggegeven. Japan verleende niet tot nauwelijks medewerking en de SCAP sloot bepaalde goederen van restitutie uit. Op deze manier trachtte de SCAP de naoorlogse bezetting van Japan deels te financieren en de Japanse economie te ontzien. Nederland kreeg wel een aantal maal goederen terug waarvan bij de SCAP het vermoeden bestond dat zij uit Nederlands-Indië waren geroofd. De Nederlandse overheid heeft een deel ervan verkocht en de opbrengst werd gebruikt om de schulden van de kolonie en de Republiek Indonesië mee af te lossen. De individuele oorlogsgetroffene met een claim was hiervan de dupe. Van de honderden claims die waren ingediend kregen slechts enkele verzoekers hun goederen terug. In dit opzicht kende het beleid in naoorlogs Nederland en Nederlands-Indië overeenkomsten: de wederopbouw van het land kwam vòòr de vergoeding van materiële verliezen van een individuele oorlogsgetroffene.
  Marielle Scherer
  http://www.oorlogsgetroffenen.nl/thema/rechtsherstel/09_Oorlogsschade_roof_rechtsherstel_NI

  • Peter van den Broek zegt:

   Het artikel op oorlogsgetroffenen.nl is een duidelijke vorm van geschiedkundige amnesie, een aanfluiting voor de “onafhankelijke” onderzoeker Marielle Scherer.

   Mevr. Griselda Molemans heeft in haar boek “opgevangen in andijvielucht” de claims duidelijk op een rijtje gezet:
   claim 3: de Japans compensatie voor immaterieel oorlogsschade aan voormalige militaire geïnterneerden
   claim 4: de Japans compensatie voor immaterieel oorlogsschade aan voormalige burger geïnterneerden
   claim 5: Japanse schadevergoedingen aan de zgn troostmeisjes, dat Mevr. Miolermans verder uitwerkte in haar laatst verschenen boek “levenslang oorlog”

   • R Geenen zegt:

    @@Het artikel op oorlogsgetroffenen.nl is een duidelijke vorm van geschiedkundige amnesie, een aanfluiting voor de “onafhankelijke” onderzoeker Marielle Scherer. @@
    En dan heeft U zich heel netjes uitgedrukt.

  • Bert Krontjong zegt:

   Ja die Indo ,die die krans in het water wierp /smeet/donderde had toch echt wel een lintje verdiend ! Voor mijn part 2 lintjes ,die Jappen dachten goedkoop uit te zijn met die krans ,schadevergoeding ho maar ,excuses ho maar ,nee we leggen een krans neer ,altijd goedkoper dan miljoenen te moeten dokken ,Duitsland heeft zich wel aan zijn financiele verplichtingen gehouden en inderdaad ,die Jappen waren ongenode gasten op die herdenking ,eigenlijk hadden ze die Jappen ook in het water moeten donderen .,waren dat gasten ? Mensen die moorden ,roven ,martelen en alles nog glashard ontkennen FRAAIE GASTEN !!!!!!!!!!!!!

   • R Geenen zegt:

    @Mensen die moorden ,roven ,martelen en alles nog glashard ontkennen FRAAIE GASTEN !!!!!!!!!!!!!@
    En wat te denken van de vele vrouwen en zelf jonge meisjes van zelf 12 jaar verkrachten en gebruiken. Ook dat wordt tot heden ontkend. Gewoon lafaards. Voor mij hadden ze die bezoekende jap en gast van de regering de krans achterna moeten gooien.

   • RLMertens zegt:

    @BertKrontjong; ‘Duitsland heeft zich wel etc.’- En Nederland tav. eigen onderdanen?

    • Anoniem zegt:

     Good point Mr. Mertens!

    • Jan A. Somers zegt:

     Nederland heeft ook de achterstallige salarissen van haar werknemers in Indië uitbetaald! Ook Nederlandse bedrijven met werknemers in Indië!

    • Anoniem zegt:

     Wat tav. in het bijzonder Indos die hun passage naar Nederland en kleding gelden, huisvestings gelden, etc. uit hun eigen zak moesten betalen(terugbetalen van voorschotten) terwijl zij ook oorlogsslachtoffers waren.(of waren ze vakantiegangers op tocht naar Holland?) Die Indos moesten zelfs kleding, geschonken door Amerikaanse donateurs, betalen! Een schofterige behandeling van oorlogsslachtoffers, die een aanfluting is van iedere menselijkheid!

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘van haar werknemers etc.’- Veelal tottoks in dienst van Nederland! -Wie vocht eigenlijk tegen de Republiek? De Nederlands Indische regering? Of Nederland? Indië was toch van Nederland? Maar als het om uitbetalen gaat……dan ging de leeuw als zandhaas vandoor!

    • Jan A. Somers zegt:

     “Veelal tottoks in dienst van Nederland!” Het gaat er niet om of je totok bent of Indo of ik weet niet verder wat. Het gaat er om wie of je werkgever was. Als je in dienst was van Nederland was dat je werkgever, zijn je achterstallige salarissen uitbetaald. Als je in dienst was van het Indische gouvernement, is dat je werkgever. Ik blijf het niet snappen dat in die jaren steeds zo hoog van de toren is geblazen, aanklagen van de Nederlandse staat. Die had niets met u te maken. weggegooid geld! Gewoon saai arbeidsrecht, een vordering naar je werkgever. Als die nee zegt kan je hem aanklagen. Ik denk met succes!

    • R Geenen zegt:

     @aanklagen van de Nederlandse staat. Die had niets met u te maken. @
     Dat is nu de vraag? Politieke macht en corruptie gaan vaak samen. En wat betreft uitkeringen heeft Nl een aardige reputatie opgebouwd.

    • Jan A. Somers zegt:

     Kleine aanvulling ter verduidelijking. Als u in Nederland gemeenteambtenaar (gemeente is ook gebiedsdeel, net als Indië was, zelfstandig rechtspersoon) bent, moet u met bijvoorbeeld salarisproblemen uw werkgever, de gemeente aanspreken. Niet de Nederlandse staat. Heel kleinschalig en goedkoop, de kantonrechter.

    • PLemon zegt:

     @ aanklagen van de Nederlandse staat. Die had niets met u te maken. weggegooid geld! Gewoon saai arbeidsrecht,

     # ? ….maar wel voor zover het moederland haar goedkeuring aan het financiële beleid verleende.

     *** Citaat : ‘ De nadelige positie waarin militairen uit de Indische land- en zeemacht – èn landsdienaren in dienst van het Indische gouvernement – zich bevonden ten opzichte van overheidspersoneel uit Nederland werd hiermee extra benadrukt. Bovendien waren verwachtingen gewekt en namen oorlogsgetroffenen in Indië geen genoegen meer met een lage rehabilitatie-uitkering. Het recht op backpay werd door het gouvernement echter bestreden. Als argumentatie werd aangevoerd dat Indië in staatsrechtelijk opzicht financieel autonoom was. Dit gegeven was feitelijk juist: Indië was sinds 1864 financieel onafhankelijk, maar wel voor zover het moederland haar goedkeuring aan het financiële beleid verleende. Om uit deze impasse te komen, werd in 1946 een ‘backpay-commissie’ ingesteld die de kwestie diende te onderzoeken.

     Rehabilitatie-uitkering

     De commissie kon echter geen overeenstemming bereiken over de juridische vraag of er recht op backpay bestond en over de hoogte van een eventuele uitkering. Aangezien een groot deel van de bevolking in Nederlands-Indië steeds meer problemen kreeg om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, werd eind 1946 een pre-advies geformuleerd, dat na vele herzieningen in september 1947 als besluit werd vastgesteld. Dit ‘besluit inzake de initiële rehabilitatie-uitkering’ voorzag in een uitkering van minimaal drie en maximaal vijf maanden achterstallig loon of pensioen. Het bedrijfsleven werd eveneens verplicht tot een uitbetaling van maximaal vijf maanden achterstallig loon. De hoogte van deze eenmalige uitkering was afhankelijk van de grootte van de gezinssamenstelling. De uitkering diende niet gezien te worden als een betaling van niet-uitgekeerd salaris, maar als een rehabilitatie-bedrag waarmee alle oorlogsgetroffenen, ongeacht de landsaard, in staat werden geacht een nieuw bestaan op te bouwen op een niveau van de toen passende omstandigheden. De term backpay werd angstvallig vermeden. De regeling leidde nu tot veel verontwaardiging en onrust bij betrokkenen en de organisaties die hun belangen behartigden, zoals de Nederlands-Indische Bond van Ex-Krijgsgevangenen en Geïnterneerden (NIBEG) en de Indische Pensioenbond.

     In de jaren 1947-1949 vond een tripartiete-beraad plaats, dat moest leiden tot de definitieve afhandeling van het rehabilitatievraagstuk. Het beraad vond plaats tussen het Indische departement van Sociale Zaken, werkgevers en werknemers en belangenorganisaties. Een tussentijds akkoord in mei 1948 kreeg echter geen politieke goedkeuring. De uitgaven die voor de slotuitkering waren begroot, vormden een te grote last voor de Indische begroting en politiek Den Haag was niet bereid financieel tegemoet te komen. Het Indische ministerie van Financiën ging over tot verdere bezuinigingen op het voorstel. In februari 1949 werd de opzet van de slotrehabilitatie gepresenteerd. Afhankelijk van de gezinssamenstelling kregen overheidsdienaren een uitkering van vier tot twaalf maanden salaris, met een maximum van duizend gulden per maand. Particuliere werknemers in dienst bij het bedrijfsleven kregen – ook afhankelijk van de gezinssituatie – twee tot zes maanden salaris van hun werkgever. Pensioenvoorzieningen van werknemers uit het bedrijfsleven en zelfstandigen werden veiliggesteld. De regeling die werd gepresenteerd was al in de loop van de onderhandelingen uitgekleed. Echter, het feit dat gemaakte delegatieschulden ten tijde van de Japanse bezetting met de uitkering werden verrekend leidde er toe dat er netto alsnog weinig te besteden viel. De plannen brachten veel morele verontwaardiging en commotie teweeg…….etc.

     http://www.oorlogsgetroffenen.nl/thema/rechtsherstel/10_Backpay_kwestie

    • Jan A. Somers zegt:

     “maar wel voor zover het moederland haar goedkeuring aan het financiële beleid verleende.” Dit was een marginale toetsing. De begroting van Indië mocht het koninkrijk en de andere deelgebieden niet in moeilijkheden brengen. Meer niet. Ik weet niet hoe of de criteria waren. Ik dacht net zoiets als nu binnen de EU, de staatsschuld mag een maximum niet overschrijden. (coronacrisis wordt gezien als een uitzonderingssituatie).
     “geen genoegen meer met een lage rehabilitatie-uitkering. Het recht op backpay werd door het gouvernement echter bestreden.” Met deze nieuwe uitdrukkingen en claims werden de achterstallige salarissen in een groep geduwd waar de salarisclaim ondersneeuwde, het arbeidsrecht uit heb oog verdween. Het werd rehabilitatie, ereschulden! Je hand ophouden en dankjewel zeggen. Als je alles aan alles wilt ophangen, hang je tenslotte zelf.

 9. PLemon zegt:

  @ de angst dat uw ouders tegen het eind van de oorlog bang waren dat ze mogelijk vermoord zou worden.

  # Liquidatieplan toch in praktijk gebracht?

  *** Wiki : Sado: liquidatieplan op 2 augustus 1945 gestart
  Op 2 augustus 1945 waren er nog 387 man in leven op het eiland Sado. De mannen waren naar het eiland gebracht om in de ijzermijn te werken. Op 1 augustus had kampcommandant Tsuda de opdracht gekregen om ervoor te zorgen, dat de volgende ochtend tussen 08:00 en 08:45 uur iedereen in de mijn zou afdalen. Dit is heel ongebruikelijk aangezien er altijd een ploeg bovengronds moest blijven om de bakken met ijzererts, die naar boven kwamen, te legen. Maar die ochtend moesten ze allemaal naar beneden tot in het diepste gedeelte van de mijn. De nacht van tevoren waren in het diepste geheim op verschillende hoogtes explosieven aangebracht. De wachters hadden de opdracht gekregen zich om 9:00 uur uit de voeten te maken.

  Om 9:10 uur werd het sein gegeven om de mijn op te blazen. De geweldige explosie veroorzaakte een lawine die rotsblokken naar beneden deed rollen. De rotsblokken versperde de ingang. Een uur later begon men met het opruimen van alle sporen van de mijn en het kamp. Niemand zou het ooit ontdekken.

  Tsuda bevestigde dat hij wel degelijk op de hoogte was van het geheime Keizerlijk Liquidatiebevel. Het verdelgen van alle gevangenen op een zo snel en efficiënt mogelijke manier moest Japan ooit worden bedreigd met een invasie of een militaire nederlaag. Tsuda zou het zo zorgvuldig gedaan hebben dat de onderzoekscommissie in 1950 afzag van het omvangrijke en gevaarlijke karwei om het massagraf te laten openen.

  http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php/Japanse_concentratiekampen

  • R Geenen zegt:

   @@Tsuda bevestigde dat hij wel degelijk op de hoogte was van het geheime Keizerlijk Liquidatiebevel. @@
   OP west Sumatra, Fort de Kock, nu Boekittinggi, werden 4000 Indonesiers, die ondergrondse kelders moesten graven, na het gereedkomen ervan, allemaal vermoord. Er mocht geen getuige overblijven. Boekittinggi was toen het hoofdkwartier van de jap.

 10. Robert zegt:

  De positie van de Japanse keizer is op deze website uitvoerig besproken.Amerikaanse deskundigen wilden de keizer niet liquideren om een grote chaos en verlies van nog meer mensenlevens tegentegaan en om een communistische opmars te voorkomen.Dit waren o.a. zeer belangrijke overwegingen.

 11. Massa liquidatie na de Japanse overgave in 1945, van alle intektuelen, was gebeurt in Pontianak( Mandor monument). De zelde telegram van Tokyo aan de Menadonese leger commandant in Menado was door de Jap.tergrafis achter gehouden.Hij heeft daar voor een onderschijding gekregen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.