Staat moet schadevergoedingen betalen voor executies Zuid-Sulawesi 

De Staat moet 10.000 euro schadevergoeding betalen aan een kind van een man die in de jaren 40 in Zuid-Sulawesi is geëxecuteerd door Nederlandse militairen. Ook acht weduwen en drie kinderen van geëxecuteerde mannen krijgen schadevergoedingen, tot ruim 3600 euro, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald  NOS

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

48 reacties op Staat moet schadevergoedingen betalen voor executies Zuid-Sulawesi 

 1. RLMertens zegt:

  ‘Zuid- Celebes etc.’- Dienstplichtig sldt. HC.Kavelaars Barru;,eind.jan.1947, gelegerd in een huis op zo’n 100 m. van het veld;als hij daar vroeg in de ochtend een groep DST militairen met gevangenen ziet, loopt hij er naar toe; ongeveer 20-25 mannen op de grond geknield in het gras, de handen op de rug geboeid. Als hij verder doorloopt, hoort hij mitrailleurs ratelen. Terug gelopen ziet hij dat de
  geknielden lijken zijn geworden. Dan komt weer en colonne gevangenen. Ze lopen 2 aan 2, totaal 24 mannen. De groep wordt ook het veld op gedirigeerd. Ze moeten met zijn 2 achter elkaar in een dubbele rij naast de rij lijken knielen. Dan worden zij ook neergemaaid. De soldaten gaan daarna alle getroffen langs om te zien of ze nog leven. Enkelen krijgen een genade schot. Eén Kniller valt hem op, omdat hij zijn bajonet of zijn dolk tussen de ribben diep in het hart steekt en daarbij nog een draaiende beweging maak! -Zoals door hem in zijn ongepubliceerde memoires vermeld, bewaard in het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag.

  • PLemon zegt:

   @ Zoals door hem in zijn ongepubliceerde memoires vermeld, 

   # Zo’n ooggetuige verhaal behoeft een achtergrond , toelichting en een ander perspectief.

   *** In Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-affaire (1946-1947), mythe en werkelijkheid kiest jurist Bauke Geersing een radicaal ander standpunt. Volgens hem was Westerling iemand die binnen de geldende militaire richtlijnen optrad, nodeloos geweld vermeed en met zijn optreden de bevolking van het hedendaagse Zuid-Sulawesi voor veel onheil, plunderingen en excessen behoedde. 
   Geersing kiest voor een frontale aanval op de bestaande historiografie. In ruim 200 pagina’s bekritiseert hij vrijwel alle publicaties over kapitein Westerling. Zelfs uit mailwisselingen tussen Geersing en de auteurs van de besproken boeken wordt uitgebreid geciteerd. Vrijwel alle wetenschappelijke studies – waaronder een aantal proefschriften – worden door hem gekwalificeerd als ‘onhistorische kletskoek’. Met name de historici Willem IJzereef, J.A. de Moor en Rémy Limpach worden stevig aangepakt. Hun studies, zo stelt Geersing, zijn sterk moraliserend, vooringenomen, eenzijdig en simplistisch en bieden daarom ‘geen serieuze geschiedschrijving’. Voornamelijk IJzereef legde volgens Geersing in 1984 met een publicatie over Westerling de basis voor excessief negatieve beeldvorming over Westerling.

   In tegenstelling tot wat Geersing in zijn onderzoeksmodel belooft – namelijk een “meerzijdige, niet vooringenomen aanpak” – missen Indonesische bronnen compleet. De auteur lijkt geen enkele poging te doen om ook het perspectief van de tegenstanders van Westerling mee te nemen in de analyse. Waarop baseert Geersing bijvoorbeeld dat de bevolking “grote steun” verleende aan Westerling? Enkel Nederlandse bronnen worden hierbij gebruikt, terwijl het op z’n minst relevant zou zijn om na te gaan wat de Indonesische bevolking zélf over Westerling dacht. Berichten over het doden van onschuldige burgers tijdens de acties van Westerling worden door Geersing geïnterpreteerd als…

   “…een eerste teken dat van Indonesische zijde de geruchten- en propagandamolen in beweging is gezet”.

   Het is natuurlijk niet problematisch dat Geersing een ander perspectief op Westerling kiest – in het ideale geval zorgt onderlinge botsing van interpretaties tot voortgang van het debat. Zijn juridische perspectief kan voor historici inderdaad van toegevoegde waarde zijn. Het boek als geheel overtuigt echter totaal niet. De toon die Geersing aanslaat als het gaat om zijn veroordeling van een groot deel van de historische literatuur als “onhistorische kletskoek” en “vooringenomen geschiedschrijving” is volstrekt ongeloofwaardig. Je zou van Geersing, vanwege zijn gebrek aan een academische geschiedenisopleiding, een bescheidener opstelling verwachten.
   https://historiek.net/een-nieuwe-visie-op-kapitein-raymond-westerling/131774/

   • R Geenen zegt:

    Wanneer ik de naam Westerling leest, heeft dat mijn interesse. Heb ook repliek van de schrijver Geersing op de heer de Jager gelezen. Niet mis en ben benieuwd of dit een vervolg krijgt.

    • R.L.Mertens zegt:

     @RGeenen; ‘heeft mijn interesse etc.’- U verhaalt vele malen, dat Westerling duizenden
     (Indische) Nederlanders met zijn optreden heeft gered. Noem/beschrijf zijn helden daden!
     Of is het executeren/doodschieten van ongewapende(!) Indonesiërs; een helden daad?

   • R.L.Mertens zegt:

    @JASomers; ‘om infiltranten etc.’- Die infiltranten zijn Indonesiërs, die hun geestverwanten willen bijstaan in hun strijd tegen de bezettende macht;Nederland. Zoals het ook met onze Engelandvaarders gebeurde tijdens nazi Nederland! Moh.Hatta is een Sumatraan, Leimena een Molukker, Sjahrir een Soendanees, Soekarno een Javaan, Nadjamoedin Daeng Melawa; Z-Celebes aristocraat, premier van de gevormde deelstaat Oost Indonesië! Sinds 1926 door het ‘koloniale regiem’ aaneengesmeed tot ; één volk, één land: Indonesia raya! – dr.LTdeGraf, assistent van Idenburg dir.gen.alg.zaken Batavia, krijgt van Mochtar Luthfi, adviseur Islamitische zaken de vreselijkste verhalen over Westerling’s optreden te horen: neer schieten van personen zonder proces, het op gruwelijke wijze ter dood brengen van gevangenen, het beroven van de lijken(!), kortom moord en doodslag! Ook premier Nadjamoedin beaamt die verhalen en verzoekt resident van Z-Celbes Cachet en en kol.de Vries om onderzoek. De Vries weigert!!

   • R.L.Mertens zegt:

    @JALemon; ‘zijn juridisch perspectief etc.’- Geersing, nb. een jurist(!), die zich durft uit te laten;over het executeren van ongewapende tegenstanders zonder vooraf gaande proces? Kom op: met zijn juridische uitsluitsel/conclusie over (zijn) held!

  • Jan A. Somers zegt:

   “en daarbij nog een draaiende beweging maak! ” Goed opgelet bij zijn opleiding!
   ” de bevolking van het hedendaagse Zuid-Sulawesi voor veel onheil, plunderingen en excessen behoedde.” De vraag naar militair optreden kwam niet voor niets van de Indonesische bestuurders. Hun politie stond machteloos, en KNIL stede daar ook maar weinig voor.

   • R.L.Mertens zegt:

    JASomers; ‘van Indonesische bestuurders etc.’- O ja? Bestuurder die Westerling inriepen om het eigen volk om zeep te brengen? Ook door Nederlandse bestuurders in nazi tijd?- Doordat het nationalisme in Z-Celebes behoorlijk roerde moet ‘in het belang van land en volk'(!) het verzet op korte termijn worden onderdrukt, aldus de resident van Z-Celebes, LIon Cachet dd. 2 dec.1946(!) een brief gericht aan lt.gg.van Mook. Op 11 dec.’46 kondigt van Mook voor het gebied de staat van oorlog af. Precies op de dag dat Westerling met zijn net opgerichte DST(dienst speciale troepen) groep arriveert. Die door kol.E.Engels gevraagd is om in Z-Celebes ‘verdere oefeningen te doen’! De plaatselijke commandant te Makassar kol.HJ.de Vries bevordert hem meteen tot kapitein. Westerling deelt de Vries mede, na bestudering van de rapporten, dat alleen het standrecht de enige effectieve methode is. Hij wil executeren in aanwezigheid van de bevolking zodat zij kunnen zien dat deze mensen voor goed zijn uitgeschakeld. De Vries gaat akkoord, maar doet een dringende verzoek; ‘het zoveel mogelijk beperkt te houden’.- Uit zijn Memoires 1952; Bij zijn bezoek aan de Sociëteitsclub van Makassar, die ook geregeld door een Indonesiër werd bezocht, verzocht hij deze niet meer in de soos verschijnen. Hij verdacht hem van spionage. De man verbleekte en vertrok. Echter verscheen, enkele dagen later wederom. ‘Herinnert u zich, wat ik u gezegd heb? Hij knikte zonder op te staan(!). Ik trok mijn revolver en joeg hem ter plaatse een kogel door zijn hoofd. De opschudding, die deze daad onder de Europeanen van Makassar veroorzaakte was geweldig(!). Moordenaar was de beleefdste betiteling’.

    • Jan A. Somers zegt:

     “om het eigen volk om zeep te brengen?” Waarschijnlijk niet goed begrepen. Het ging niet om ‘eigen volk’ maar om infiltranten uit Java. U weet toch dat de federale aanpak o.a. was bedoeld om de Javaanse overheersing tegen te gaan. En Celebes hoorde bij het BFO. Ik herken dat bij mijn Madoerese grootmoeder: ik heb geen Javaanse roots!

 2. PLemon zegt:

  @ om het eigen volk om zeep te brengen?” Waarschijnlijk niet goed begrepen. Het ging niet om ‘eigen volk’ maar om infiltranten uit Java.

  # citaat : ” Eind 1946 kregen commandotroepen de opdracht om Zuid-Celebes te ‘zuiveren’ van opstandelingen. De acties onder leiding van kapitein Raymond Westerling en onderluitenant Vermeulen duurden slechts drie maanden. Daarna was de rust weergekeerd op het Indonesische eiland. Het snelle succes was mede te danken aan keihard optreden. Meer dan vierduizend inlanders werden geëxecuteerd, standrechtelijk doodgeschoten. Een aantal kampongs werd platgebrand.”

  *** Citaat :. ” In de loop van 1946 liep de situatie met name op Zuid-Celebes steeds meer uit de hand. Wat de boel extra onoverzichtelijk maakte, was het feit dat het verzet van de Indonesiërs versplinterd raakte in allerlei – elkaar beconcurrerende – partijen, die op hun beurt soms weer allianties aangingen met criminele bendes (rampokkers). Enkele citaten uit het later opgestelde rapport Van Rij/Stam schetsen de penibele situatie die was ontstaan:
  “In Makassar, Goa, Takalar en Djeneponto werkte de “Tentara Lipan Badjeng” (Het Badjengse Duizendpotenleger). Uit een tijdens een actie gevonden boek van deze organisatie, waarin eigen en aan de vijand toegebrachte verliezen waren opgetekend, bleek dat deze groep alleen al in enkele maanden 309 vijanden had gedood. Onder al deze bij name aangegeven vijanden, allen Indonesiërs, bevonden zich ook kinderen. Naast deze bende opereerde in Makassar nog de “Semoet Merah” (de Rode Mier), die zich specialiseerde in het stichten van branden, maar ook aan moord en ontvoering schuldig was…In september 1946 is vermoord: de Gelarang van Pantjambeang op weg naar Malino. Hij is met zijn hele familie, 18 mensen, uitgemoord (doodgeschoten en doodgestoken)… In kampong Kandjilo is een put ontdekt met 80 koppen. In Tolo zijn, naar de Djannang van Parigi mij meedeelde, circa 20 mensen geslacht als karbouwen en hun lijken zijn in de rivier geworpen. De normale wijze van ter dood brengen was, het slachtoffer op de grond leggen (of vasthouden) en hem de hals afsnijden met een badik (dolkmes).”
  https://anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/366/Celebes-deel-1

  • R Geenen zegt:

   The counter-insurgency operation started in December 1946 and ended in February 1947. While Indonesian authorities claim Westerling was responsible for some 40,000 deaths, most Dutch historians, like Willem IJzereef and Jaap de Moor doubt the veracity of the figure.[5] Mohammed Natzir of the Indonesian Historical Commission of the Armed Forces also calls the figure of 40,000 deaths fiction and a propaganda measure of the Republican government against the Dutch occupation of that time.[6] In his book De Zuid-Celebes Affaire: Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies Dutch historian Willem IJzereef claims that the actions of the DST cost about 1,500 Indonesian lives. About 400 of them were executed during actions led by Westerling himself, while the remaining 1,100 were killed during actions of his second in command. Another 1,500 deaths could be added by actions of other KNIL units. Approximately 900 Indonesians were killed by pro-Dutch police units and members of the village police. IJzereef believes that Indonesian resistance caused around 1,500 victims.[7]

   • R.L.Mertens zegt:

    @RGeenen; ‘40.000 doden etc.’- De Indonesische Dienst voor Krijgsgeschiedenis 1980 meldt; Kahar Muzakker, commandant Z-Celebes in een vergadering; vond de ophef over de 40 TRI slachtoffers, die op Java in een hinderlaag liepen maar wat overdreven. En riep uit, dat in Z-Celebes wel 4000 zijn gesneuveld. Soekarno hoorde dit bericht en maakte er 40.000 van. Ook in zijn toespraken in binnen en buitenland! Zelfs de VN werd hierover ingelicht. – Nav, een brief van Tadjoeddin Noor, advocaat te Makassar, voorzitter van het parlement van Oost -Indonesië aan van Mook, besluit deze een einde te maken aan Westerling’s optreden. De kern van zijn felle brief aan Idenburg, dir.gen Algemen Zaken, Batavia; ‘het is duidelijk dat dergelijke methoden, ten nauwste verwant zijn met de Duitse en de Japanse! Op 22 febr. 1947 grijpt gen.Spoor in en instrueert kol.de Vries er voor te zorgen, dat Westerling en zijn DST zo snel mogelijk naar Java vertrekt. De Vries verklaart schriftelijk(!) dat er 800 Indonesiërs (dus @ Somers; niet infiltranten genoemd!) zijn gedood. Door anderen(!); 1200! – Westerling 33 jaar later (1979) verklaart; ‘zeker niet beestachtig! Zijn standrecht(!) methode heeft een groot menselijke(!) achtergrond(?). Bij ieder executie heb mij wel degelijk gerealiseerd wat ik deed.

    • Jan A. Somers zegt:

     “dus @ Somers; niet infiltranten genoemd!” Ik dacht dat Javanen ook Indonesiërs .waren? Net als mijn Oma. Maar zij was geen Javaanse!

    • R.L.Mertens zegt:

     @JASomers; ‘geen Javaanse etc.’- Net zo uw echtgenote een Nederlandse is, maar geen Hollandse! – note;mijn opmerking gold de Vries aanduiding; Indonesiërs. En niet ‘infiltranten’!

    • Jan A. Somers zegt:

     “maar geen Hollandse! ” Wel een Zeeuwse! Dat is weer iets anders. En het waren inderdaad ook Indonesiërs hoor, uit Java!

    • Jan A. Somers zegt:

     En er zijn ook Zeeuwen die in Holland zijn geïnfiltreerd. En toch in Nederland gebleven. Net zo goed als er Javanen in Celebes zijn geïnfiltreerd, en toch in Indië gebleven.

  • R.L.Mertens zegt:

   @PLemon; ‘elkaar beconcurrerende partijen etc.’- Ons leger ontbeerde in acties niets(!); salaris/wedde, voeding, munitie, onderdak, goede commando verbindingen etc.- Bij de republiek moesten verzetsstrijders voor zich zelf zorgen(!); eigen voeding, onderdak etc. zelfs in vele gevallen wapens en munitie!. Uiteraard ontaarde het in de vreselijkste zaken wanneer hulp van de gewone bevolking niet werd gegeven, zich hier aan wilde onttrekken. Ook de veel meer draagkrachtige/rijke Chinese bevolking moest het ontgelden. Verdacht te zijn als mata moesoeh/ spionnen betekende liquidatie’s. Ook onderling was er rivaliteit. Men vermoorde desnoods elkaar om bv.voeding, die ‘normaal’ aan bende A werd gegund en nu met pressing bij B terecht kwam. En natuurlijk ook gewone bendes/rampokkers vermomd als verzetsstrijders, die gebruik maakten van de situatie; zie ook omgeving Batavia. – Op Javapost is recentelijk nog een commandant aan het woord geweest, die na de overdracht als held werd verwelkomd. Echter zijn toehoorders toe riep, dat ook bij hem bloed aan zijn handen kleefde! – En onze regeringspropaganda maakte natuurlijk hiervan gebruik door over terrorisme, anarchie etc. te publiceren, te roepen!
   – In sept.1949 gaan er in de 2e kamer stemmen op voor een onafhankelijk onderzoek op Sulawesi. Dat stuit op weerstand bij zowel de Nederlandse als de Nederlands Indische overheid! Lovink, opvolger van Van Mook; ‘dan zou alles in het openbaarheid komen! Internationaal zou een en ander onze positie verzwakken. Aangezien enig begrip , waaronder onze troepen voor recht en veiligheid hebben gestreden, ten ene male niet kan worden verwacht. Hij stelt voor de vragende kamer leden op de hoogte te stellen van het materiaal waarover de regering beschikt. Hij is ervan overtuigd dat de kamer leden dan niet meer zullen aandringen op een onderzoek.’

 3. PLemon zegt:

  @ …niet infiltranten genoemd!”

  # orang Jawoh menolong orang Sulawesi…..voor broedermoord.

  *** citaat: ” De nationalisten hadden aanhang onder de bevolking, ook op het eiland Celebes. En toen de geallieerden op 13 juli 1946 het bestuur over Celebes officieel weer overdroegen aan Nederland, kregen de ‘belanda’s’ ook daar te maken met hardnekkig geweld. Honderden vrijheidsstrijders uit Java maakten de oversteek om, met enorme hoeveelheden meegesmokkelde wapens, hun broeders op Celebes bij te staan. De veelal jonge mannen gingen meedogenloos en fanatiek tekeer. Ze moordden, plunderden en stichtten brand. Daarbij hadden ze het behalve op Hollanders, vooral voorzien op inlanders die met de Hollanders samenwerkten.,”

  • R Geenen zegt:

   @Daarbij hadden ze het behalve op Hollanders, vooral voorzien op inlanders die met de Hollanders samenwerkten.,”@
   Dat klopt. De Boeginezen en Makkasaren stonden aan de Ned. zijde. Wilden niet door de Javaan geregeerd worden.

   • R.L.Mertens zegt:

    @RGeenen; ‘Boeginezen en Makassaren etc.’- De hele aristocratie/vorsten van Z-Celebes was al in ‘koloniale tijden’ anti Nederland. De vorst van Boni werd na een jaren lange strijd tot overgave gedwongen; lees MvZeggelen; de Onderworpenen. Ook de vorst van Soeppa; wiens bloed niet met de aarde in aanraking mag komen, aldus de aanhang, werd door Westerling’s groep gevangen genomen en laten verdrinken(!). Westerling wantrouwde die gehele aristocratie van Z-Celebes, – In Suppa werden door Dst. commandant Vermeulen en Stufkens; ca.200 mannen geëxecuteerd en het gebied in de brand gestoken. Restant bevolking; vrouwen, kinderen en ouderen werden dakloos; voedsel, kleding, huisraad gingen in de vlammenzee verloren. In de nasleep stierven door ziekte, kou etc.;baby’s, kinderen van de honger.Getuige van dit alles is ambtenaar van Pare-Pare RAH.Bergmann, die zijn ambtgenoot in Batavia P.Kuipers schrijft; ‘je had dat zaakje moeten zien; links en rechts nog rokende huizen. Groepjes vrouwen, die onder een nog overeind staande woning bij elkaar hokken. Van huis en echtgenoot beroofd. Dit ligt mij niet, het gaat tegen alles wat ik voel en denk en waaraan ik waarde hecht. Ik wil hier niets mee te maken hebben’.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Boeginezen en Makassaren etc.” Dat waren met de Madoerezen de meeste schepelingen van de Gouvernements Marine. Zowel vóór als ná de oorlog. Prima zeelui! Ik herinner me nog hoe of mijn vader en ik, na de oorlog, in Batavia aan boord van de Zuiderkruis zijn gefloten. Die bootsman kende mijn vader nog als gezagvoerder!

    • Arthur Olive zegt:

     “Ik herinner me nog hoe of mijn vader en ik, na de oorlog, in Batavia aan boord van de Zuiderkruis zijn gefloten.”
     Dat doet mij denken aan die keer dat we de USS Coral Sea bezochten in Alameda, California. We waren gasten van een Navy captain.
     Het was een vreemde gewaarwording voor ons toen wij met hem werden gefloten door de wacht.

   • R.L.Mertens zegt:

    @JASomers; ‘prima zeelui etc.’- Maar of ze pro Nederland zijn? Het waren allebei etnische volkjes uit Z-Celebes!

    • Jan A. Somers zegt:

     “Maar of ze pro Nederland zijn?” Na de oorlog werkten ze nog steeds met Nederlandse officieren en werktuigkundigen. Ook na 27 december 1949! Het zijn gewoon zeelui, niks pro of anti.

    • R.L.Mertens zegt:

     @JASomers;’niks pro of antie etc.’- Hoe denkt u dat die ‘infiltranten’ op Z-Celebes terecht kwamen?

    • Jan A. Somers zegt:

     “Hoe denkt u’ Zwemles op de HIS.

    • e.m. zegt:

     @Zwemles op de HIS.@

     — Lubach op maandag! 😀

    • R.L.Mertens zegt:

     @JAsomers; ‘zwemles etc.’- Dan waren het HIS infiltranten!

 4. Robert zegt:

  Het geweld lokt weer tegengeweld op en dit leidt weer to een escalatie van het geweld met vele slachtoffers onder de onschuldige burgerbevolking.Een tragische situatie met grootschalige destructie.en chaos.
  .

  • Peter van den Broek zegt:

   @dhr Mertens
   Wat betekent “infiltranten” op Zuid-Celebes? Waren dat “subversieve” elementen? Het is zo’n versluierde term die de Nederlandse propaganda gebruikte om de Indonesische Nationalisten af te schilderen als opstandelingen tegen het WETTIG Gezag. De Nationalisten wilden Zelf over hun lot beschikken, het zgn zelfbeschikkingsrecht der gekoloniseerde volken. De infiltranten wordt op zijn beurt misbruikt in verhalen om het Nederlands Gezag te legitimeren.

   Deze pemuda’s kwamen hun medenationalisten ondersteunen tegen het reactionaire en gewelddadige koloniale bewind. Het KNIL was niet in Staat Orde en Gezag te handhaven op Celebes en kreeg de gevraagde steun van het beruchte en gevreesde Korps Speciale Troepen van kapt. Westerling. Dan beweren reactionairen dat Indonesiers de hulp inriepen van Westerling c.s. maar dat is toch belachelijk om te geloven, louter fake news.. De Indonesiers hadden niks in de melk te brokkelen, hadden geen gezag over Nederlandse troepen, want zeg nou zelf waar hebben Westerling c.s. samengewerkt met Indonesische strijders tegen de Nationalisten

   • Jan A. Somers zegt:

    ” hun medenationalisten ondersteunen” Die medenationalisten hadden allang hun eigen lijn getrokken. De Republik Indonesia Serikat, niet de Republijk Indonesia. Waar het roodwit wapperde naast het roodwitblauw. Alleen hadden die RIS-mensen (zonder de RI) nog een voorlopige naam: BFO.
    “hadden geen gezag over Nederlandse troepen” Uiteraard! Dat is voorbehouden aan de staat. Maar ze hadden wel hun eigen politie, de overigens niet was opgewassen tegen het geweld. (in de RI deed hun politie helemaal niets!)

    • R.L.Mertens zegt:

     @JASomers; ‘die mede nationalisten etc.’- Is een uitvindsel van Van Mook. Hij trok ‘de lijn’ om de Republiek te verzwakken/-isoleren. Mede onder druk van de VN is de RIS ontstaan
     ‘de verenigde staten van Nederland’ spottend genoemd. Zeer tegen de wil van de RI.
     Echter bij de Bandoeng conferentie mei 1948 met Republiek en Federalen( Nederland was niet uitgenodigd) kwam de eis; in de overgangsperiode moet de leiding gevormd worden door ; 3 Indonesiërs en (slecht) 1 Nederlander! Voor Beel was het toen duidelijk, dat de Republiek zijn invloed/macht behield. Vandaar zijn beslissing om tot een 2e actie over te gaan om zodoende de Republiek te vernietigen. Met als resultaat een totale nederlaag voor Nederland!

    • e.m. zegt:

     @R.L.Mertens zegt:30 maart 2020 om 14:26 Met als resultaat een totale nederlaag voor Nederland!@

     — Is het WAAR wat er in uw bronnen staat, heer Mertens. Of “citeert” u slechts?

     Bijna 6 jaar geleden alweer, universitair afgestudeerd historicus “”@@Mas Rob zegt 9 mei 2014 om 10:35 am

     Een goede discussie gaat uit van een welwillendheid om andere gezichtspunten met een frisse blik te beschouwen en nodigt uit om de eigen visie opnieuw te bezien. Het dwingt tot disciplinering van het eigen denken. Confrontatie, uitvergroting en harde woorden zijn contraproductief. Men stelt zich in dat geval niet meer open voor wat de ander te melden heeft, maar graaft zich in in de loopgraaf van het eigen gelijk.@@””

     Aldus Mas Rob

    • R.L.Mertens zegt:

     @em; ‘ of citeert u etc.’- Die nederlaag, het debacle zijn mijn conclusies, zoals ook jaren geleden door mij reeds geuit en vastgelegd in zie; google: ommerkelijke feiten aangaande indië/indonesië!
     En uw conclusie?

    • Jan A. Somers zegt:

     “( Nederland was niet uitgenodigd) ” Uiteraard! Het was een zuiver Indonesisch aangelegenheid, de deelstaten van het BFO > Voorlopige Federale Raad, onder leiding van Prof. Hoesein Djajadiningrat.

   • PLemon zegt:

    @ …De Nationalisten wilden Zelf over hun lot beschikken, het zgn zelfbeschikkingsrecht der gekoloniseerde volken. De infiltranten wordt op zijn beurt misbruikt in verhalen om het Nederlands Gezag te legitimeren.

    # Hoe zat ook alweer de vork in de steel?

    *** citaat: ” Maar nadat Nederland in Linggadjati het zelfbeschikkingsrecht als principe heeft bevestigd, kan het afscheidingsbewegingen bezwaarlijk de kop indrukken. Van Mook staat dus voor een dilemma: bestrijdt Nederland het separatisme, dan laadt het de verdenking op zich het zelfbeschikkingsrecht niet serieus te nemen; moedigt het dit aan (zoals Nederlandse bestuursambtenaren en officieren doen), dan wakkert het oppositie tegen federalisme aan en ondergraaft men de constructie van Oost-Indonesië, het best functionerende voorbeeld van een deelstaat. “Men bestrijdt daardoor de constructieve middenpartijen en verschaft voedsel aan de propagandamachine der republiek,” schrijft hij. (56) Doordat de leiding van deelstaten vaak ligt bij personen die verbonden zijn met kolonialisme en feodalisme, vormen ze bij uitstek geschikte doelwitten voor de republikeinse propaganda: voert Nederland hier niet weer ‘verdeel-en-heers’-beleid. Dat is temeer het geval als ook in gebieden waarover Nederland het republikeins gezag erkent, separatisme de kop opsteekt, vaak met hulp van Nederlandse zijde. In Buitenzorg op West-Java, de zetel van de hoogste Nederlandse gezagsdrager, wordt een coup gepleegd om in dit republikeinse gebied de staat Pasoendan in het leven te roepen. Ook op Sumatra en in Oost-Java zijn afscheidingsbewegingen actief, waarvan sommige deelstaten stichten, terwijl op Madoera een volksbeweging het eiland ‘los van Java’ wil maken. Minister J.A. Jonkman, in mei ’47 op bezoek in Batavia, geeft te kennen dat zulke groeperingen ‘hetvolste recht’ hebben ‘langs legale en democratische weg een eigen staat in federatief verband onder overkapping van ons Koninkrijk’ te stichten. De in Linggadjati overeengekomen federatie van drie deelstaten vindt hij bij nader inzien maar ‘een rammelend geheel’. “Juist hoe grooter het aantal staten en staatjes, hoe sterker het federatief verband,” zegt hij. (57) Daarmee desavoueert hij het beleid van Van Mook en bevestigt hij de republikeinse verdenking dat Nederland een balkanisering van Indonesië nastreeft.* * *Inmiddels reageert de republiek in 1947 steeds niet of ontwijkend op voorstellen om gestalte te geven aan de samenwerking die in Linggadjati is overeengekomen

    Klik om toegang te krijgen tot jansen-van-galen-proefschrift.pdf

    • R.L.Mertens zegt:

     @PLemon; ‘het Nederlands gezag te legitimeren etc.’ Alles werd aangesleept; de inlanders beschermen tegen onverantwoordelijke elementen, voor orde, rust en veiligheid , tegen het aanstormende communisme etc. -Gen.Spoor; ‘opdat we later, terug in Nederland met gerechtvaardigde trots en overtuiging kunnen zeggen; toen Nederland een kritieke tijd door worstelde, oefenden wij de belangrijke taak uit van soldaat in Indië’! Nou….en de soldaten/veteranen nu; na 70 jaar?
     note; Ik hoorJvanGalen nav.het onderzoek recentelijk nog uitroepen; ‘maar dekolonisatie was altijd het doel’.

 5. Peter van den Broek zegt:

  Bekijk ik de geschiedenis van Nederlands-Indie/Indonesië in een historische tijdlijn dan onttakelt de Indonesiërs op basis van de beslissing van het volkscongres van 1928 (één Volk, één taal, één Volkslied….) en de Proclamasi van 1945 het bouwwerk van de Federatieve staat dat de koloniale Nederland in al haar soevereiniteit (rede van Wilhelmina, politionele acties, RTC) zo graag wilde voor een ander Soeverein volk

  N.B. zwemles op het HIS, maar zeker niet in een zwembad met het bordje “verboden voor honden en Inlanders”.

  • Jan A. Somers zegt:

   “zeker niet in een zwembad met het bordje” Bordje zeker niet kunnen vinden?
   “Nederlandse politiek was binnenlands, ” Binnenrijks! De betrekkingen met Indië waren koninkrijksaangelegenheid! Er wordt alleen maar gekeken naar Indië, maar in de West speelde hetzelfde. De Unie. Dat Uniestatuut is nu maar een beetje mager.
   “(von Clausewitz)” Goed verzonnen! Daarna ging het gesmeerd, volgens het Nederlandse scenario, de koninkrijksconferentie. Alhoewel de guerrilla-activiteiten van het leger succesvol waren realiseerde vooral generaal Simatupang zich dat een blijvende kloof met de eigen regering tot een burgeroorlog zou kunnen leiden. Uiteindelijk gaf het leger toe, waarmee de impasse die de Republiek al sinds het begin van de revolutie had geteisterd werd doorbroken. De Republiek was rijp voor een succesvolle afronding van de onderhandelingen met Nederland. Van Royen/Roemakkoord > RTC!

 6. PLemon zegt:

  @…. tegen het aanstormende communisme etc.
  @….Met als resultaat een totale nederlaag voor Nederland!

  # tôh …terima kasih Washington

  ***. Uit: Jan Bank
  Indonesië 1948 – na de diplomatie de binnenlandse politiek

  Citaat : We zijn er weer’ staat te lezen op de gezichten van al die planters en ambtenaren die in de heroverde gebieden van Java en Sumatra na de ‘operatie-product’ (codenaam voor de eerste militaire actie) hun onderneming of dienst reconstrueren. Deze ‘normalisatie’ wordt slechts hier en daar onderbroken door de dood van een employé, slachtoffer van terreur van Indonesische guerrilla. Van eenzelfde zelfvertrouwen getuigen de beelden van de verovering van Djokjakarta in december 1948; een geslaagde luchtlandingsoperatie van het type dat men in de Tweede Wereldoorlog had leren kennen.

  De overkant toonde aanzienlijk somberder beelden. De Republiek liet achter een Nederlandse blokkade in een gereduceerd territorium vol vluchtelingen een proces zien van verarming en verhongering. Het is een tijd die geen Nederlander zich herinnert. De morele verontwaardiging van nu richt zich op de politionele acties, niet op deze feitelijke uithongering. De Amerikaanse historicus George McTurnan Kahin, die heeft deelgenomen aan de geschiedenis die hij schrijft, wijdt enige ontroerende passages aan de hongersnood en de gevolgen van gebrek aan medicijnen, die hij waarnam in het Djokjakarta van 1948.5. Dit isolement was een ‘randvoorwaarde’ voor radicalisering; het schiep als het ware de revolte van Madioen als een uitkomst naar de utopie. Deze opstand werd hardhandig onderdrukt door de eigen troepen zonder tussenkomst van een Nederlandse politionele actie. De Republikeinse regering leverde daarmee in de ogen van Washington een bewijs van goed gedrag, dat haar in 1949 voor een tweede ‘Renville’ en voor een tweede periode van Amerikaanse gelatenheid zou behoeden.
  https://www.dbnl.org/tekst/_gid001198401_01/_gid001198401_01_0006.php

  • Peter van den Broek zegt:

   Maar de radicalisering was er ook van Nederlandse zijde, want hoe mag ik anders de politionele acties betitelen. dat was toch met andere en gewelddadige middelen diplomatieke onderhandelingen voeren (von Clausewitz) ?

   De Nederlandse politiek was binnenlands, provinciaal gericht, KVP (Beel) tegen PVDA (W. Drees), men was meer bezig met de andere politiek partijen het leven zuur te maken dan dat naar het buitenland werd geluisterd. Aan het sprookje dat Nederland een einde maakte aan de oorlog vanwege het dreigen van de Amerikanen om de Marshallhulp in te trekken , heeft JJP de Jong, oud-diplomaat in zijn boek Avondschot een eind gemaakt, het boek ligt naast me. Maar mensen houden hardnekkig ervan in sprookjes te geloven, vooral waarbij een ander de schuld krijgt.

   • R.L.Mertens zegt:

    @PetervandenBerg; ‘oud diplomaat etc.’- Oud diplomaat? Op Javapost toen toch ook uitgebreid besproken. Het sprookje van Marshall hulp?

 7. PLemon zegt:

  @… mensen houden hardnekkig ervan in sprookjes te geloven, vooral waarbij een ander de schuld krijgt.

  # cit.: ‘ door de omvang en het ingewikkelde onderwerp vooral interessant voor vakhistorici.

  *** Citaat: Maar wat was er in 1948 en 1949 werkelijk aan de hand? Bij nauwkeurige beschouwing was het een buitengewoon complexe periode met allerlei op en tegen elkaar inwerkende partijen – Republikeinen, Nederlanders en Amerikanen –, interne krachten en tegenkrachten. Avondschot is een reconstructie op basis van overvloedig nieuw bronnenmateriaal. J.J.P. de Jong, kenner van de koloniale geschiedenis, komt tot verrassende conclusies. De opvallendste is dat Nederland zich aan zijn eigen haren uit het Indonesisch moeras omhoog heeft getrokken, aanvankelijk zelfs tegen de internationale gemeenschap in.
  *** Recensie(s)
  J.J.P. de Jong werkte als Azie-deskundige voor Buitenlandse Zaken en schreef drie boeken over de koloniale geschiedenis. In dit vervolg op ‘Diplomatie of strijd’ (1988) beschrijft hij minutieus de laatste twee jaren (1948-1949) van de politieke strijd tussen Nederland en de Republikeinse opstandelingen om de onafhankelijkheid van Nederlands-Indie. De Jong trekt in het voorwoord stevig van leer tegen de bestaande studies over deze periode. Met zijn gedetailleerde studie wil hij het bestaande beeld corrigeren. Zo stelt hij onder andere dat de Nederlandse overheid best bereid was tot soevereiniteitsoverdracht, maar dat zij slechts een langere overgangsperiode wilde. En dat het Nederlandse militaire optreden veel succesvoller was dan wordt aangenomen. Vakgenoten bekritiseren het werk van De Jong. Zo stelt Bastiaan Bommelje dat De Jongs conclusies ‘op zeer smalle leest zijn geschoeid’. Hij verwijt de auteur dat hij met een achterhoedegevecht bezig is en dat hij veel recente literatuur over het hoofd ziet. Ook door de omvang en het ingewikkelde onderwerp vooral interessant voor vakhistorici.
  https://www.bol.com/nl/f/avondschot/33947762/

  • R.L.Mertens zegt:

   @PLemon; ‘een langere overgangsperiode etc.’- Nou nogal wiedes; ‘met een Indië bevrijden; val aan, volg mij; geldt ook voor U(!), aanwerving militairen, aankoop oorlogstuig etc., terwijl de koffie en de suiker hier alleen nog op de bon te verkrijgen was! lt.gen.Van Mook dacht aan 10 jaar, Logemann zelfs een periode; tot 30 jaar(!)- * ‘militair optreden veel succesvoller etc.’- Klopt. Met groot oorlogstuig, lucht-zee- legermacht; para troepen, tanks etc.etc. werd Djokja ingenomen! Gen.Spoor, getooid met een (echte?) Ray Ban waande zich Douglas Mc.Arthur. Op het film journaal werd met onvervalst juichende propaganda stem en passant, door een onderschikte de glimlachende generaal medegedeeld, dat de restant bewaking van het vliegveld in hun slaap met de bajonet aan hun balé balé/slaapbank zijn vastgeprikt! – Echter de VN/Veiligheidsraad was woedend; onze ambassadeur JGdeBeus werd in de direct daaraan volgende december week, na de aanval 1948 te Parijs ontboden en toegebeten; ‘wat Nederland Indonesië heeft aangedaan, is nog erger dan wat Hitler heeft gedaan tegenover Nederland’. -‘Steekt dat maar in je zak’, zei Toon Hermans later.- De VN eiste onmiddellijke vrijlating en herstel van de regering in Djokja! De VN vergadering per radio uitzending werd zelfs op Banka door Soekarno, Hatta ea. beluisterd. En zeker met voldoening….Een KL officier had hen de radio ter beschikking gesteld! Minister Stikker; ‘de temperatuur in de Veiligheidsraad stijgt,de gemoederen meer en meer verhit’. En generaal Spoor’s militaire overwinning werd ….een Pyrrus overwinning!

   • Robert zegt:

    Hot damned ze hebben mijn echte Ray Ban vorige week uit mijn auto gestolen! Ik wilde de bril verkopen aan Gen, Spoor, maar hij was niet thuis.Too busy.

  • Jan A. Somers zegt:

   “En dat het Nederlandse militaire optreden veel succesvoller was dan wordt aangenomen.” Zo werden ik de bevrijde gebieden, op Indonesisch initiatief, deelstaten gevormd. De RI werd wel heel klein!

   • R.L.Mertens zegt:

    @JASomers; ‘op Indonesisch initiatief etc.’- In de ‘bevrijde gebieden’ door van Mook(!) aansluiting gezocht bij de pro Nederland geachte Indonesiërs; Hen aan het hoofd gesteld van de te vormen federale staten. Dus hoezo; op Indonesisch initiatief?
    note; deze Indonesische hoofden hebben zich keurig in acht gehouden tot….de Bandoeng conferentie mei 1948; met alleen de Republiek! Over Indisch doof gesproken.

    • Jan A. Somers zegt:

     Maar hoe dan ook, die bevrijde gebieden waren duidelijk vrij. De eigenaren konden weer bij hun bedrijven komen. Er was een eind gekomen aan de smokkel; van gestolen (!) producten. Er was weer volop werkgelegenheid. Binnen een jaar was er weer een plus op de betalingsbalans. En het belangrijkste: De TNI bond in, de diplomatie was weer aan het woord. Het ging nu snel: Renville, Van Royen/Roemakkoord, soevereiniteitsoverdracht. Alleen, zonder overgangsperiode was er veel te weinig tijd om de vermogenspositie van Indië goed over te dragen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.