Staat moet schadevergoedingen betalen voor executies Zuid-Sulawesi 

De Staat moet 10.000 euro schadevergoeding betalen aan een kind van een man die in de jaren 40 in Zuid-Sulawesi is geëxecuteerd door Nederlandse militairen. Ook acht weduwen en drie kinderen van geëxecuteerde mannen krijgen schadevergoedingen, tot ruim 3600 euro, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald  NOS

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

17 reacties op Staat moet schadevergoedingen betalen voor executies Zuid-Sulawesi 

 1. RLMertens zegt:

  ‘Zuid- Celebes etc.’- Dienstplichtig sldt. HC.Kavelaars Barru;,eind.jan.1947, gelegerd in een huis op zo’n 100 m. van het veld;als hij daar vroeg in de ochtend een groep DST militairen met gevangenen ziet, loopt hij er naar toe; ongeveer 20-25 mannen op de grond geknield in het gras, de handen op de rug geboeid. Als hij verder doorloopt, hoort hij mitrailleurs ratelen. Terug gelopen ziet hij dat de
  geknielden lijken zijn geworden. Dan komt weer en colonne gevangenen. Ze lopen 2 aan 2, totaal 24 mannen. De groep wordt ook het veld op gedirigeerd. Ze moeten met zijn 2 achter elkaar in een dubbele rij naast de rij lijken knielen. Dan worden zij ook neergemaaid. De soldaten gaan daarna alle getroffen langs om te zien of ze nog leven. Enkelen krijgen een genade schot. Eén Kniller valt hem op, omdat hij zijn bajonet of zijn dolk tussen de ribben diep in het hart steekt en daarbij nog een draaiende beweging maak! -Zoals door hem in zijn ongepubliceerde memoires vermeld, bewaard in het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag.

  • PLemon zegt:

   @ Zoals door hem in zijn ongepubliceerde memoires vermeld, 

   # Zo’n ooggetuige verhaal behoeft een achtergrond , toelichting en een ander perspectief.

   *** In Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-affaire (1946-1947), mythe en werkelijkheid kiest jurist Bauke Geersing een radicaal ander standpunt. Volgens hem was Westerling iemand die binnen de geldende militaire richtlijnen optrad, nodeloos geweld vermeed en met zijn optreden de bevolking van het hedendaagse Zuid-Sulawesi voor veel onheil, plunderingen en excessen behoedde. 
   Geersing kiest voor een frontale aanval op de bestaande historiografie. In ruim 200 pagina’s bekritiseert hij vrijwel alle publicaties over kapitein Westerling. Zelfs uit mailwisselingen tussen Geersing en de auteurs van de besproken boeken wordt uitgebreid geciteerd. Vrijwel alle wetenschappelijke studies – waaronder een aantal proefschriften – worden door hem gekwalificeerd als ‘onhistorische kletskoek’. Met name de historici Willem IJzereef, J.A. de Moor en Rémy Limpach worden stevig aangepakt. Hun studies, zo stelt Geersing, zijn sterk moraliserend, vooringenomen, eenzijdig en simplistisch en bieden daarom ‘geen serieuze geschiedschrijving’. Voornamelijk IJzereef legde volgens Geersing in 1984 met een publicatie over Westerling de basis voor excessief negatieve beeldvorming over Westerling.

   In tegenstelling tot wat Geersing in zijn onderzoeksmodel belooft – namelijk een “meerzijdige, niet vooringenomen aanpak” – missen Indonesische bronnen compleet. De auteur lijkt geen enkele poging te doen om ook het perspectief van de tegenstanders van Westerling mee te nemen in de analyse. Waarop baseert Geersing bijvoorbeeld dat de bevolking “grote steun” verleende aan Westerling? Enkel Nederlandse bronnen worden hierbij gebruikt, terwijl het op z’n minst relevant zou zijn om na te gaan wat de Indonesische bevolking zélf over Westerling dacht. Berichten over het doden van onschuldige burgers tijdens de acties van Westerling worden door Geersing geïnterpreteerd als…

   “…een eerste teken dat van Indonesische zijde de geruchten- en propagandamolen in beweging is gezet”.

   Het is natuurlijk niet problematisch dat Geersing een ander perspectief op Westerling kiest – in het ideale geval zorgt onderlinge botsing van interpretaties tot voortgang van het debat. Zijn juridische perspectief kan voor historici inderdaad van toegevoegde waarde zijn. Het boek als geheel overtuigt echter totaal niet. De toon die Geersing aanslaat als het gaat om zijn veroordeling van een groot deel van de historische literatuur als “onhistorische kletskoek” en “vooringenomen geschiedschrijving” is volstrekt ongeloofwaardig. Je zou van Geersing, vanwege zijn gebrek aan een academische geschiedenisopleiding, een bescheidener opstelling verwachten.
   https://historiek.net/een-nieuwe-visie-op-kapitein-raymond-westerling/131774/

   • R Geenen zegt:

    Wanneer ik de naam Westerling leest, heeft dat mijn interesse. Heb ook repliek van de schrijver Geersing op de heer de Jager gelezen. Niet mis en ben benieuwd of dit een vervolg krijgt.

    • R.L.Mertens zegt:

     @RGeenen; ‘heeft mijn interesse etc.’- U verhaalt vele malen, dat Westerling duizenden
     (Indische) Nederlanders met zijn optreden heeft gered. Noem/beschrijf zijn helden daden!
     Of is het executeren/doodschieten van ongewapende(!) Indonesiërs; een helden daad?

   • R.L.Mertens zegt:

    @JASomers; ‘om infiltranten etc.’- Die infiltranten zijn Indonesiërs, die hun geestverwanten willen bijstaan in hun strijd tegen de bezettende macht;Nederland. Zoals het ook met onze Engelandvaarders gebeurde tijdens nazi Nederland! Moh.Hatta is een Sumatraan, Leimena een Molukker, Sjahrir een Soendanees, Soekarno een Javaan, Nadjamoedin Daeng Melawa; Z-Celebes aristocraat, premier van de gevormde deelstaat Oost Indonesië! Sinds 1926 door het ‘koloniale regiem’ aaneengesmeed tot ; één volk, één land: Indonesia raya! – dr.LTdeGraf, assistent van Idenburg dir.gen.alg.zaken Batavia, krijgt van Mochtar Luthfi, adviseur Islamitische zaken de vreselijkste verhalen over Westerling’s optreden te horen: neer schieten van personen zonder proces, het op gruwelijke wijze ter dood brengen van gevangenen, het beroven van de lijken(!), kortom moord en doodslag! Ook premier Nadjamoedin beaamt die verhalen en verzoekt resident van Z-Celbes Cachet en en kol.de Vries om onderzoek. De Vries weigert!!

   • R.L.Mertens zegt:

    @JALemon; ‘zijn juridisch perspectief etc.’- Geersing, nb. een jurist(!), die zich durft uit te laten;over het executeren van ongewapende tegenstanders zonder vooraf gaande proces? Kom op: met zijn juridische uitsluitsel/conclusie over (zijn) held!

  • Jan A. Somers zegt:

   “en daarbij nog een draaiende beweging maak! ” Goed opgelet bij zijn opleiding!
   ” de bevolking van het hedendaagse Zuid-Sulawesi voor veel onheil, plunderingen en excessen behoedde.” De vraag naar militair optreden kwam niet voor niets van de Indonesische bestuurders. Hun politie stond machteloos, en KNIL stede daar ook maar weinig voor.

   • R.L.Mertens zegt:

    JASomers; ‘van Indonesische bestuurders etc.’- O ja? Bestuurder die Westerling inriepen om het eigen volk om zeep te brengen? Ook door Nederlandse bestuurders in nazi tijd?- Doordat het nationalisme in Z-Celebes behoorlijk roerde moet ‘in het belang van land en volk'(!) het verzet op korte termijn worden onderdrukt, aldus de resident van Z-Celebes, LIon Cachet dd. 2 dec.1946(!) een brief gericht aan lt.gg.van Mook. Op 11 dec.’46 kondigt van Mook voor het gebied de staat van oorlog af. Precies op de dag dat Westerling met zijn net opgerichte DST(dienst speciale troepen) groep arriveert. Die door kol.E.Engels gevraagd is om in Z-Celebes ‘verdere oefeningen te doen’! De plaatselijke commandant te Makassar kol.HJ.de Vries bevordert hem meteen tot kapitein. Westerling deelt de Vries mede, na bestudering van de rapporten, dat alleen het standrecht de enige effectieve methode is. Hij wil executeren in aanwezigheid van de bevolking zodat zij kunnen zien dat deze mensen voor goed zijn uitgeschakeld. De Vries gaat akkoord, maar doet een dringende verzoek; ‘het zoveel mogelijk beperkt te houden’.- Uit zijn Memoires 1952; Bij zijn bezoek aan de Sociëteitsclub van Makassar, die ook geregeld door een Indonesiër werd bezocht, verzocht hij deze niet meer in de soos verschijnen. Hij verdacht hem van spionage. De man verbleekte en vertrok. Echter verscheen, enkele dagen later wederom. ‘Herinnert u zich, wat ik u gezegd heb? Hij knikte zonder op te staan(!). Ik trok mijn revolver en joeg hem ter plaatse een kogel door zijn hoofd. De opschudding, die deze daad onder de Europeanen van Makassar veroorzaakte was geweldig(!). Moordenaar was de beleefdste betiteling’.

    • Jan A. Somers zegt:

     “om het eigen volk om zeep te brengen?” Waarschijnlijk niet goed begrepen. Het ging niet om ‘eigen volk’ maar om infiltranten uit Java. U weet toch dat de federale aanpak o.a. was bedoeld om de Javaanse overheersing tegen te gaan. En Celebes hoorde bij het BFO. Ik herken dat bij mijn Madoerese grootmoeder: ik heb geen Javaanse roots!

 2. PLemon zegt:

  @ om het eigen volk om zeep te brengen?” Waarschijnlijk niet goed begrepen. Het ging niet om ‘eigen volk’ maar om infiltranten uit Java.

  # citaat : ” Eind 1946 kregen commandotroepen de opdracht om Zuid-Celebes te ‘zuiveren’ van opstandelingen. De acties onder leiding van kapitein Raymond Westerling en onderluitenant Vermeulen duurden slechts drie maanden. Daarna was de rust weergekeerd op het Indonesische eiland. Het snelle succes was mede te danken aan keihard optreden. Meer dan vierduizend inlanders werden geëxecuteerd, standrechtelijk doodgeschoten. Een aantal kampongs werd platgebrand.”

  *** Citaat :. ” In de loop van 1946 liep de situatie met name op Zuid-Celebes steeds meer uit de hand. Wat de boel extra onoverzichtelijk maakte, was het feit dat het verzet van de Indonesiërs versplinterd raakte in allerlei – elkaar beconcurrerende – partijen, die op hun beurt soms weer allianties aangingen met criminele bendes (rampokkers). Enkele citaten uit het later opgestelde rapport Van Rij/Stam schetsen de penibele situatie die was ontstaan:
  “In Makassar, Goa, Takalar en Djeneponto werkte de “Tentara Lipan Badjeng” (Het Badjengse Duizendpotenleger). Uit een tijdens een actie gevonden boek van deze organisatie, waarin eigen en aan de vijand toegebrachte verliezen waren opgetekend, bleek dat deze groep alleen al in enkele maanden 309 vijanden had gedood. Onder al deze bij name aangegeven vijanden, allen Indonesiërs, bevonden zich ook kinderen. Naast deze bende opereerde in Makassar nog de “Semoet Merah” (de Rode Mier), die zich specialiseerde in het stichten van branden, maar ook aan moord en ontvoering schuldig was…In september 1946 is vermoord: de Gelarang van Pantjambeang op weg naar Malino. Hij is met zijn hele familie, 18 mensen, uitgemoord (doodgeschoten en doodgestoken)… In kampong Kandjilo is een put ontdekt met 80 koppen. In Tolo zijn, naar de Djannang van Parigi mij meedeelde, circa 20 mensen geslacht als karbouwen en hun lijken zijn in de rivier geworpen. De normale wijze van ter dood brengen was, het slachtoffer op de grond leggen (of vasthouden) en hem de hals afsnijden met een badik (dolkmes).”
  https://anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/366/Celebes-deel-1

  • R Geenen zegt:

   The counter-insurgency operation started in December 1946 and ended in February 1947. While Indonesian authorities claim Westerling was responsible for some 40,000 deaths, most Dutch historians, like Willem IJzereef and Jaap de Moor doubt the veracity of the figure.[5] Mohammed Natzir of the Indonesian Historical Commission of the Armed Forces also calls the figure of 40,000 deaths fiction and a propaganda measure of the Republican government against the Dutch occupation of that time.[6] In his book De Zuid-Celebes Affaire: Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies Dutch historian Willem IJzereef claims that the actions of the DST cost about 1,500 Indonesian lives. About 400 of them were executed during actions led by Westerling himself, while the remaining 1,100 were killed during actions of his second in command. Another 1,500 deaths could be added by actions of other KNIL units. Approximately 900 Indonesians were killed by pro-Dutch police units and members of the village police. IJzereef believes that Indonesian resistance caused around 1,500 victims.[7]

   • R.L.Mertens zegt:

    @RGeenen; ‘40.000 doden etc.’- De Indonesische Dienst voor Krijgsgeschiedenis 1980 meldt; Kahar Muzakker, commandant Z-Celebes in een vergadering; vond de ophef over de 40 TRI slachtoffers, die op Java in een hinderlaag liepen maar wat overdreven. En riep uit, dat in Z-Celebes wel 4000 zijn gesneuveld. Soekarno hoorde dit bericht en maakte er 40.000 van. Ook in zijn toespraken in binnen en buitenland! Zelfs de VN werd hierover ingelicht. – Nav, een brief van Tadjoeddin Noor, advocaat te Makassar, voorzitter van het parlement van Oost -Indonesië aan van Mook, besluit deze een einde te maken aan Westerling’s optreden. De kern van zijn felle brief aan Idenburg, dir.gen Algemen Zaken, Batavia; ‘het is duidelijk dat dergelijke methoden, ten nauwste verwant zijn met de Duitse en de Japanse! Op 22 febr. 1947 grijpt gen.Spoor in en instrueert kol.de Vries er voor te zorgen, dat Westerling en zijn DST zo snel mogelijk naar Java vertrekt. De Vries verklaart schriftelijk(!) dat er 800 Indonesiërs (dus @ Somers; niet infiltranten genoemd!) zijn gedood. Door anderen(!); 1200! – Westerling 33 jaar later (1979) verklaart; ‘zeker niet beestachtig! Zijn standrecht(!) methode heeft een groot menselijke(!) achtergrond(?). Bij ieder executie heb mij wel degelijk gerealiseerd wat ik deed.

    • Jan A. Somers zegt:

     “dus @ Somers; niet infiltranten genoemd!” Ik dacht dat Javanen ook Indonesiërs .waren? Net als mijn Oma. Maar zij was geen Javaanse!

  • R.L.Mertens zegt:

   @PLemon; ‘elkaar beconcurrerende partijen etc.’- Ons leger ontbeerde in acties niets(!); salaris/wedde, voeding, munitie, onderdak, goede commando verbindingen etc.- Bij de republiek moesten verzetsstrijders voor zich zelf zorgen(!); eigen voeding, onderdak etc. zelfs in vele gevallen wapens en munitie!. Uiteraard ontaarde het in de vreselijkste zaken wanneer hulp van de gewone bevolking niet werd gegeven, zich hier aan wilde onttrekken. Ook de veel meer draagkrachtige/rijke Chinese bevolking moest het ontgelden. Verdacht te zijn als mata moesoeh/ spionnen betekende liquidatie’s. Ook onderling was er rivaliteit. Men vermoorde desnoods elkaar om bv.voeding, die ‘normaal’ aan bende A werd gegund en nu met pressing bij B terecht kwam. En natuurlijk ook gewone bendes/rampokkers vermomd als verzetsstrijders, die gebruik maakten van de situatie; zie ook omgeving Batavia. – Op Javapost is recentelijk nog een commandant aan het woord geweest, die na de overdracht als held werd verwelkomd. Echter zijn toehoorders toe riep, dat ook bij hem bloed aan zijn handen kleefde! – En onze regeringspropaganda maakte natuurlijk hiervan gebruik door over terrorisme, anarchie etc. te publiceren, te roepen!
   – In sept.1949 gaan er in de 2e kamer stemmen op voor een onafhankelijk onderzoek op Sulawesi. Dat stuit op weerstand bij zowel de Nederlandse als de Nederlands Indische overheid! Lovink, opvolger van Van Mook; ‘dan zou alles in het openbaarheid komen! Internationaal zou een en ander onze positie verzwakken. Aangezien enig begrip , waaronder onze troepen voor recht en veiligheid hebben gestreden, ten ene male niet kan worden verwacht. Hij stelt voor de vragende kamer leden op de hoogte te stellen van het materiaal waarover de regering beschikt. Hij is ervan overtuigd dat de kamer leden dan niet meer zullen aandringen op een onderzoek.’

 3. PLemon zegt:

  @ …niet infiltranten genoemd!”

  # orang Jawoh menolong orang Sulawesi…..voor broedermoord.

  *** citaat: ” De nationalisten hadden aanhang onder de bevolking, ook op het eiland Celebes. En toen de geallieerden op 13 juli 1946 het bestuur over Celebes officieel weer overdroegen aan Nederland, kregen de ‘belanda’s’ ook daar te maken met hardnekkig geweld. Honderden vrijheidsstrijders uit Java maakten de oversteek om, met enorme hoeveelheden meegesmokkelde wapens, hun broeders op Celebes bij te staan. De veelal jonge mannen gingen meedogenloos en fanatiek tekeer. Ze moordden, plunderden en stichtten brand. Daarbij hadden ze het behalve op Hollanders, vooral voorzien op inlanders die met de Hollanders samenwerkten.,”

  • R Geenen zegt:

   @Daarbij hadden ze het behalve op Hollanders, vooral voorzien op inlanders die met de Hollanders samenwerkten.,”@
   Dat klopt. De Boeginezen en Makkasaren stonden aan de Ned. zijde. Wilden niet door de Javaan geregeerd worden.

 4. Robert zegt:

  Het geweld lokt weer tegengeweld op en dit leidt weer to een escalatie van het geweld met vele slachtoffers onder de onschuldige burgerbevolking.Een tragische situatie met grootschalige destructie.en chaos.
  .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.