Reactie op artikel NOS over staatsbezoek

Kysia Hekster vernam van Haagse bronnen dat de regering bij het komend staatsbezoek te Indonesië onder meer de overweging heeft niet het dekolonisatie-onderzoek te beïnvloeden door het formuleren van excuses.
De dekolonisatie-onderzoekers reageren:
Wie precies deze ‘Haagse bronnen’ zijn, is ons onbekend, maar als onderzoeksprogramma willen wij benadrukken dat wij het principieel onjuist vinden wanneer de politiek het lopende onderzoeksprogramma zou gebruiken als alibi om geen politiek standpunt in te nemen.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

54 reacties op Reactie op artikel NOS over staatsbezoek

 1. Boeroeng zegt:

  Indonesiër Abdul wil compensatie van Nederland: ‘Wie fouten maakt, moet excuses maken’  NOS

 2. Robert zegt:

  Vele Indos willen compensatie van Indonesie! Wie fouten maakt moet excuses maken en BETALEN!

  • R.L.Mertens zegt:

   @Robert; ‘compensatie van Indonesië etc.’- Nog steeds onwetend; oorzaak en gevolg? Geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka= bersiap! Durf een claim bij de Republiek in te dienen?

   • Robert zegt:

    Wij hebben een claim ingediend by de Republiek. Wij zijn niet bang voor de Republiek.Het schenden van mensenrechten en het martelen en doden van vele onschudlige mensen is een crime against humanity; dat hebben ook de mensen van Oost Timor en de Papuas ondervonden

   • Robert zegt:

    Hebben de dood gemartelde onschuldige Indos en andere etnische minderheden geen rechten omdat de Republiek er moest komen over hun lijken? Wat een benadering van de feiten!

    • R.L.Mertens zegt:

     @Robert; ‘een claim ingediend etc.’- Hou ons op de hoogte van verdere ontwikkelingen etc.

 3. Robert zegt:

  Vele Indos willen ook compensatie van Nederland en Indonesie! Wie fouten maakt moet excuses maken en BETALEN!

 4. Boeroeng zegt:

  De Indonesiërs roepen op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid uit, twee dagen na de capitulatie van het bezettende Japan. ‘Politionele acties’ luidt het eufemisme voor honderdduizend doden aan Indonesische zijde en vijfduizend omgekomen militairen aan de Nederlandse kant in 1947 en 1949.
  AD.nl

  1 100.000 Indonesiers dood is een inschatting, er zijn hogere schattingen, maar men heeft het dan over strijders+burgers
  2 Die 5000 Nederlandse militairen? Klopt dat … als men die verzamelt op basis van in dienst in een Nederlands leger , wel of niet Europees. Wat is de bron ?
  Er zijn cijfers die aangeven veel minder Europese, mn Nederlandse militairen dood.
  Bovendien is de tegenstelling met die 100.000 scheef, want Nederlandse niet strijdende burgers zijn niet meegenomen in die 5000. Zijn dat 3000 doden of hoeveel duizend meer ?
  4 En er is een neiging om in deze tegenstelling aan te nemen dat al die 100.000 gedood zijn door Nederlandse miilitairen, dan wel in Nederlandse dienst en vanuit het Nederlands koloniaal doel .
  Hoeveel van die 100.000 zijn gedood door Indonesiers…etnische rellen, extreemnationalisme.
  Milities die elkaar bevechten. 10.000 Indonesiers dood te Madioen door Soekarno-getrouwen…. wie zoekt dat uit ?
  3 De jaartallen 1947 en 1949 hier meenemen is het meest getuigend van de balluh er niet van af weten. Dat is denken dat die hele oorlog in de politonele acties gebeurde. Die net 5 weken duurde in 2 etappes

  • R.L.Mertens zegt:

   @Boeroeng; ‘wie zoekt dat uit etc.’- In een door Nederland uitgelokte(!) oorlog vielen aan Indonesische kant meer dan 200.000 slachtoffers! Men spreekt daar zelfs van 500.000!
   Die elkaar bevochten Indonesiërs, de Chinezen ea. zijn allen slachtoffers van/door Nederlands politiek beleid. Ook onze(!) slachtoffers! En dan nog zitten (over)denken wel of niet excuus! Dit heeft niets van doen met; er niet van af (willen) weten, het is al zo lang geleden etc…. maar met geschiedvervalsing!

   • Boeroeng zegt:

    Over aantal indonesiers dood in 45-50 heb ik inschattingen gelezen hoger dan 100.000 maar 500.000 nog niet..
    Als dat door Indonesische historici serieus genomen word, dan hadden we dat reeds in Nederland gehoord..
    Hoger dan 200.000 ? Dat heb ik ook niet gelezen in Nederland van historici.

    De moordpartijen in Indonesie van Indonesiers onderling, inclusief Chinezen is in de eerste plaats veroorzaakt door Indonesiers zelf.
    Die etnische haat is er nog steeds en geen Nederlander te bekennen die het aanwakkert

    • R.L.Mertens zegt:

     @Boeroeng; ‘slachtoffers 1945-1949 etc.’- Let wel; elke slachtoffer is er één te veel! Praten/redetwisten over een zinloze oorlog met aan onze kant ca. 10.000 en aan de Indonesische kant meer(!) dan 200.000 slachtoffers? En dan nog te bedenken dat wij die bersiap en die hele oorlog hebben uitgelokt! Ook de Indonesische slachtoffers door onderlinge(!) twist is op conto van Nederland!
     Waarbij ik nog benadrukt, dat de hele wereld/Vn toen tegen ons was!
     Of is er nog steeds ….die etnische haat tegen Indonesiërs?

 5. Peter van den Broek zegt:

  Ik lees net een artikel in Elsevier, citaat van Philip van Tijn:… “Je kunt wel over alles en jegens iedereen als regering je excuses aanbieden, maar dat brengt ons niet veel verder”.

  …”Officiële excuses zijn van Nederlandse kant nooit gekomen. En het is onwaarschijnlijk dat …….de huidige Koning, dat wel zou doen als hij komende week een staatsbezoek aan Indonesië brengt. Daarom, denk ik, heeft Indonesië het rituele staatsbanket niet in het programma opgenomen; dat betekent dat er überhaupt geen (tafel)redes zijn. Voor zover ik de Indonesiërs ken, is dat niet uit boosheid, maar om de Nederlanders uit een netelig probleem te bevrijden. Hoffelijkheid dus en dat hebben ‘ze’ in die driehonderd jaar zeker niet van ons geleerd”…..

  Voor de statistiek: die duizenden Nederlandse militairen zijn in vele etappes van 1945 tot 1949 gesneuveld.

  • Jan A. Somers zegt:

   Nog maar eens, voor de zoveelste keer:
   Gesneuveld: KL. 1.602; KNIL. 722; KM. 202. Totaal 2.526.
   Overleden ten gevolge van ongevallen en ziekte:
   KL. 987; KNIL. 1.098; KM. 140.. Totaal 2.225. In zijn geheel: 4.751.

 6. Peter van den Broek zegt:

  Voor een beter inzicht en begrip voor de cijfers heb ik het cijfer van 4751 in verschillend etappes verdeeld:

  Vòòr de 1ste politionele actie : 1158
  Tijdens 1ste politionele actie: 318
  Tijdvak tussen beide politionele acties: 1287
  Tijdens 2de politionele actie: 181
  Na de 2de politionele actie: 1807

  Opmerkelijk is het aantal van 1807 gesneuvelde militairen na de 2de politionele actie in 1948. Ondanks een staak het vuren en de wapenstilstand in 1949 vielen er relatief de meeste slachtoffers.- De politiek had de militairen niet onder controle, alhoewel de militairen van beide kanten inzagen dat een militaire overwinning niet voldoende was om vrede te brengen.

  bron: 7-december divisie Indie-veteranen

  Dhr Merten heeft juist gezien dat 13 november moet zijn 13 Oktober, ook volgens Bussemaker.

  • R Geenen zegt:

   @@Voor een beter inzicht en begrip voor de cijfers heb ik het cijfer van 4751 in verschillend etappes verdeeld:@@
   Dat aantal is vermoedelijk alleen het aantal op Java?

   • Jan A. Somers zegt:

    “alleen het aantal op Java?” Nee hoor, het totaal over 1945-1949. Wel exclusief Nieuw-Guinea 1950-1963: KL 7, KM 2.
    Mijn bron was Dr. Jaap de Moor, Instituut voor Militaire Geschiedenis, Koninklijke Landmacht, Den Haag.
    “vielen er relatief de meeste slachtoffers.” Ja, mogelijk vanwege de infiltraties. Je hebt dan niet het initiatief, het is steeds het schrikken van een aanval. Op kleine posten. Hit and run.

 7. eppeson marawasin zegt:

  @Kysia Hekster
  “In 2005 betuigde minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot – die werd geboren in Batavia (het huidige Jakarta) en als kind in een Jappenkamp zat – spijt voor het naoorlogse optreden in Nederlands-Indië. “Door de grootschalige inzet van militaire middelen kwam ons land aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan”, zei hij toen.@

  — Nee, minister Bot zei letterlijk: “/………./ Door de grootschalige inzet van militaire middelen kwam ons land ALS HET WARE* aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan. Dit is buitengewoon wrang voor alle betrokkenen: voor de Nederlands-Indische gemeenschap, voor de Nederlandse militairen, maar in de eerste plaats voor de Indonesische bevolking zelf.”

  *Gebruik hoofdletters (e.m.)
  ALS HET WARE: om zo te zeggen; bij wijze van spreken.

  • Robert zegt:

   De Republiek staat ook aan de verkeerde kant van de geschiedenis door het lafhartig vermoorden van vele onschuldige mensen.

   • R.L.Mertens zegt:

    @Robert; ‘ook aan de verkeerde kant etc.’- Dus beide landen aan de verkeerde kant? Of is het…. van de verkeerde kant?

  • R.L.Mertens zegt:

   @em; ‘als het ware etc.’- Als een waarheid!

   • eppeson marawasin zegt:

    @R.L.Mertens zegt: 9 maart 2020 om 20:58 ‘als het ware etc.’- Als een waarheid!@

    — Ach … heer Mertens, naast geschiedenis is de Nederlandse taal meen ik ook niet uw ding.

    “Als het ware” wordt gebezigd opdat wat wordt gezegd niet letterlijk dient te worden opgevat.

    • RLMertens zegt:

     @em; ‘de Nederlandse taal etc.’- Wel uw ding? U haalt de uitdrukking ‘als ware’ uit zijn zinsverband(!) Een koloniaal trekje. Want de daarop volgende zin;’dit is wrang voor alle betrokkenen etc. Volgens uw interpretatie dus ook; als ware het wrang is voor alle betrokkenen….
     Over Nederlands gesproken! Om maar te zwijgen over uw geschied kennis!

    • Bert Krontjong zegt:

     @Pak E.M Juist wat u hier beweerd ,zal ook een klein voorbeeld geven .Er is een reclame foto van een kopje koffie gemaakt .De koffie is frontaal afgebeeld “” Hij komt je als het ware tegemoet “” Voor de kleuters ( Niet u Pak E.M ) Die koffie komt je natuurlijk niet ECHT tegemoet ken niet tog ,tidak bisa ! Je moet het niet letterlijk opvatten !!!

    • R.L.Mertens zegt:

     @BertKrontjong; ‘die koffie etc.’- De hele speech van min.Bot eindigde toch in een spijt betuiging! – Toch spijt betuigen terwijl Nederland; dus aan de goede van de geschiedenis zat? Over begrijpend lezen gesproken! Teveel koppi toebroek gedronken?

    • eppeson marawasin zegt:

     @RLMertens zegt: 10 maart 2020 om 14:39@

     — Nah meneer Mertens, gefeliciteerd. U bent de hele maand maart ‘kampioen drogredenering’. U doet op pregnante wijze opzichtig aan zowel geschiedverdraaiing als geschiedvervalsing. U schaamt zichzelf daar niet eens meer voor, lijkt het wel. Zo durft u te beweren dat Ben Bot’s attendering ‘ALS HET WARE’ wordt gevolgd door @RLMertens zegt: 10 maart 2020 om 14:39 Want de daarop volgende zin;’dit is wrang voor alle betrokkenen etc. Volgens uw interpretatie dus ook; als ware het wrang is voor alle betrokkenen….
     Inderdaad over uw Nederlands gesproken!@

     Nee, meneer Mertens ‘technisch lezen’ en ‘begrijpend lezen’ zijn twee verschillende attributen, hoor. U weet ze helaas niet uit elkaar te houden. Het citaat van Ben Bot luidt: “Door de grootschalige inzet van militaire middelen kwam ons land als het ware aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan.” (punt e.m.) Zelfs een leerling uit groep 7 van de basisschool ‘begrijpt’ dat ‘als het ware’ gekoppeld is aan ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan’, voorafgegaan door ‘kwam ons land’. Punt! En NIET zoals u drogredenerend volhoudt @RLMertens zegt: 10 maart 2020 om 14:39 Volgens uw interpretatie dus ook; als ware het wrang is voor alle betrokkenen….@ U bent toch degene die er als techneut prat opgaat oorzaak en gevolg te kunnen duiden. Nou, blijkbaar i.c. zowel historisch als talig niet dus.

     Daarom volgende les ‘begrijpend lezen’ over exact 22 dagen!

    • RLMertens zegt:

     @em; ‘als ware aan de verkeerde kant etc.’- De conclusie van Bot was dus toch; ‘dat wij aan de verkeerde kant van de geschiedenis zaten’! Als een waarheid! Vandaar zijn spijt betuiging!
     Begrijpend lezen! Of liever gehad; iets anders te lezen?

    • eppeson marawasin zegt:

     @RLMertens zegt: 11 maart 2020 om 15:01‘als ware aan de verkeerde kant etc.’- De conclusie van Bot was dus toch; ‘dat wij aan de verkeerde kant van de geschiedenis zaten’! Als een waarheid! Vandaar zijn spijt betuiging!
     Begrijpend lezen! Of liever gehad; iets anders te lezen?@

     — Nee hoor heer Mertens, er staat wat er staat. Maar helaas leest ú niet wat er staat. U leest alleen hoe het in uw historisch kraampje past van uw ‘heilig eigen gelijk’.

     ‘Selectief historisch winkelen’ stond u al langer om bekend. Bijvoorbeeld die 0,0000014% van de totale Indonesische bevolking die stond te joelen toen de Nederlandse vlag definitief werd gestreken. Indrukwekkend, hoor! Wat een Indonesisch propagandafilmpje bij u al niet teweeg kan brengen. “Blamerend” noemt u dat, meen ik.

     Heb er weliswaar een hard hoofd in, maar toch een nieuwe poging:

     @ Door de grootschalige inzet van militaire middelen /../
     –Hiervoor betuigt Ben Bot zijn spijt.

     @/…/ kwam ons land als het ware aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan.@
     — “Als het ware” wordt gebezigd opdat wat wordt gezegd niet letterlijk dient te worden opgevat.

     Bonus: een punt (.) is noch een nevenschikkend, noch een onderschikkend voegwoord . . .

    • Peter van den Broek zegt:

     Aan de verkeerde kant van de Geschiedenis? Dan is er ook een goede kant van de geschiedenis? Geschiedenis gaat toch niet over de goede en slechte kanten . Dat is toch een politieke keuze en dhr Bot was toch iemand die aan politiek deed.

 8. PLemon zegt:

  @ ALS HET WARE… ( de diplomaat timbangt z’n woorden)

  # fragment uit de hele toespraak …
  ( https://psychotraumanet.org/nl/de-verkeerde-kant-van-de-geschiedenis )

  *** ” Aanvaarding in morele zin betekent ook dat ik mij zal aansluiten bij eerdere spijtbetuigingen over de pijnlijke en gewelddadige scheiding der wegen van Indonesië en Nederland. Bijna zesduizend Nederlandse militairen lieten in die strijd het leven, velen verloren ledematen of werden slachtoffer van psychische trauma’s, waarvoor, opnieuw, in Nederland maar weinig aandacht bestond.

  Door de grootschalige inzet van militaire middelen kwam ons land als het ware aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan. Dit is buitengewoon wrang voor alle betrokkenen: voor de Nederlands-Indische gemeenschap, voor de Nederlandse militairen, maar in de eerste plaats voor de Indonesische bevolking zelf.

  Dames en heren, pas wanneer men op de top van de berg staat kan men zien wat de eenvoudigste en kortste weg naar boven zou zijn geweest. Zoiets geldt ook voor diegenen die betrokken waren bij de besluiten die in de jaren veertig werden genomen. Pas achteraf is te zien dat de scheiding tussen Indonesië en Nederland langer heeft geduurd en met meer militair geweld gepaard is gegaan dan nodig was geweest.

  Dit is de boodschap die ik mee zal nemen naar Jakarta. Daarbij hoop ik vurig op het begrip en de steun van de Indische gemeenschap, de Molukse gemeenschap in Nederland en van de veteranen van de politionele acties. Immers, om ons gemeenschappelijke verleden levend te houden, hebben wij ook een gemeenschappelijk perspectief op de toekomst nodig. Samen werken aan een gezonde en veilige toekomst van onze samenleving en aan goede betrekkingen met Indonesië, zal ons helpen ook de pijnlijkste aspecten van ons verleden dragelijk te maken.

  Ik dank u voor uw aandacht.
  Dr. Bernard Bot
  (Toespraak ter gelegenheid van de 15 augustus-herdenking bij het Indië-monument)

  • R.L.Mertens zegt:

   @PLemon; ‘pas achteraf is te zien etc.’- Regeren is voor voor uit zien! Al in aanvang van het conflict bemoeide zich de VN/Veiligheidsraad met ons beleid! Geen enkel ander land(alleen België onthield zich) schaarde zich aan onze kant. Zelfs niet de USA en de Britten! Ergo, de Britten verzochten ons juist om tot een gesprek/vergelijk te komen met de Republiek. Men gebruikte eufemistische aanduidingen om oorlog te voeren;politionele acties, orde en rust, Indië bevrijden etc. om de VN en zelfs eigen(!) volk te misleiden. Waarschuwingen van prominente Nederlanders; deKadt, Wertheim, HMvRandwij ea. werden in de wind geslagen. Publicist DM.Koch; Een halve eeuw in Indië; ‘onze regering was zelfs in staat om de meest intelligente en sympathieke Indonesiër tot vijand te maken’! Voor herbezetting van Indië werd een oorlog gevoerd met aan onze kant ca 10.000 en aan Indonesische kant meer dan 200.000 slachtoffers. En het resultaat na 4 jaar oorlog; een blamerende afscheid! Uitgefloten en uitgejoeld werd onze driekleur te Batavia/Djakarta op 29/12’49 gestreken. Nu na 75 jaar; wel of niet een excuus? Wat een gotspe!

   • PLemon zegt:

    @ Regeren is voor voor uit zien! 

    # Daar zegt u wat 😭

    *** Citaat : ” De gedachte dat Indië verloren zou gaan, was voor veel Nederlandse politici een spookbeeld (‘Indië verloren, rampspoed geboren’). Tegen onderhandelingen, maar vooral tegen het loslaten van het staatsverband kwam daarom heftig verzet. Bovendien werden veel leiders van de Republik Indonesia gewantrouwd.

    Het Nederlandse verzet werd in december 1946 gebundeld in het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, met oud-premier Gerbrandyen oud-minister Welter als voormannen. ARP, CHU, Liberalen, SGP en een groot deel van de KVP stelde zich hard op. De nieuwe KVP-voormanRomme schreef bij het begin van de Hoge Veluweconferentie over ‘de Week der Schande’.

    De KVP kreeg mede ten gevolge van de Indonesische kwestie met een afscheiding te maken van de rechtervleugel. Onder leiding van oud-minister Welter verliet een kleine groep de KVP om enkele jaren als Katholieke Nationale Partij te ageren tegen de koers van de KVP. In 1955 keerde de afgescheidenen terug naar de KVP.

    In de PvdA ontstond in 1947 oppositiebeweging (de Nova-Zemblagroep) tegen militair ingrijpen. Ook in het kabinet keerden onder anderen Drees zich tegen nieuwe militaire acties. Uiteindelijk legden zij zich hierbij echter neer, vooral omdat gevreesd werd dat het alternatief zou zijn een rechtse regering, zonder PvdA, die tot veel hardere acties zou besluiten.

    De Indonesische kwestie maakte vorming van een nationaal kabinet tot 1950 onmogelijk. De ARP bleef buiten het kabinet. Die partij verzette zich heftig tegen de lijn van de kabinetten-Schermerhorn, -Beel en -Drees, met Gerbrandy als felste woordvoerder.

    Er zijn al langere tijd speculaties over een mogelijke ‘rechtse’ staatsgreep, die een harder Nederlands militair ingrijpen in Indonesië mogelijk had moeten maken. Sluitende bewijzen daarvoor zijn er echter niet.
    https://www.parlement.com/id/vhm0l02igvut/soevereiniteitsoverdracht_aan_indonesie

    • eppeson marawasin zegt:

     Ah … ‘nuances’ Pak Lemon, I love them! Historische waarheidsvinding kan niet zonder.

     @ In de PvdA ontstond in 1947 oppositiebeweging (de Nova-Zemblagroep) tegen militair ingrijpen. Ook in het kabinet keerden onder anderen Drees zich tegen nieuwe militaire acties. Uiteindelijk legden zij zich hierbij echter neer, vooral omdat gevreesd werd dat het alternatief zou zijn een rechtse regering, zonder PvdA, die tot veel hardere acties zou besluiten.@

     — Toen bijvoorbeeld een Jaques de Kadt in de Tweede Kamer werd gekozen steunde ook hij inderdaad het regeringsbeleid ten aanzien van Nederlands—Indië. Prominent de beste stuurman aan wal (willen) zijn, is dan toch iets anders blijkbaar.

    • R.L.Mertens zegt:

     @em; ‘ de beste stuurman etc.’- Prof.dr.J.Bank; De kritiek op Drees en Logemann maakt dat ook duidelijk, dat niet iedereen eens was over de de methode en tempo van de dekolonisatie. In zijn zienswijze op de dekolonisatie van Indonesië en de gemiste kansen van Nederland was hij de meeste landgenoten vooruit; dat gold ook voor de meeste partijgenoten. Hij gelijk en zou gelijk krijgen.- Het is de partij, die instemde met het regeringsbeleid. En zeker niet de Kadt! Er waren er trouwens nog meer, die tegenstemden!

    • Jan A. Somers zegt:

     “een spookbeeld” Zo moeilijk deden wij het nou ook weer niet. Op de posters van de stichting Rijkseenheid was een gebroken bloemenkrans te zien. De dag erop een poster erover: Velpon lijmt alles. (voor de jongeren onder ons, Velpon is een populair lijmmerk).

  • Jan A. Somers zegt:

   Vergeet bij dit soort toespraken niet dat er afwegingen zijn gemaakt. Bijvoorbeeld de stand van zaken van de economische betrekkingen. Een vriendelijk woord doet veel, en dat zou misschien nodig zijn geweest Zoals de levering van marineschepen. Maar ook de vooruitziende blik van de spreker. Een minister is een tijdelijk iets, er komt een eind aan. Maar na dat eind gaan je zaken wel verder. Je moet dus bij zo’n uitspraak ook nog aan je toekomst werken.

  • Bert Krontjong zegt:

   Pak E.M. noemde dhr M kampioen drogredenering ,hier ook een mooi staaltje van drogredenering .Bij 25% van de verkeersongevallen was er alcohol in het spel ,bij 75% van de verkeersongevallen hadden de mensen koffie gedronken ,conclusie : Je kunt beter alcohol dan koffie drinken als je aan het verkeer deelneemt .

   • R.L.Mertens zegt:

    @BertKrontjong;’kampioen drogredenering etc.’- Nederland verloochende het zelfbeschikkingsrecht van Indonesië; geen merdeka; waardoor bersiap ontstond! Een drogreden?

  • R Geenen zegt:

   Mee eens met de FIN. Mijn vrouw heeft daar zeker recht op.

  • PLemon zegt:

   Mw Karabulut bevestigt maar eens weer dhr Bauke Geersing’s opmerking:

   ***” Ik denk dat er meer aan de hand is met de Nederlanders en hun geschiedenis. Ze weten er in het algemeen niet zoveel van af. En als het om de geschiedenis gaat van Nederland als koloniale mogendheid en als één van de grootste handelsnaties van de wereld, dan is het probleem van de Nederlanders dat ze wegzakken in een schuld- en boetebesef over wat er destijds allemaal wel niet fout is gegaan.”

   • Boeroeng zegt:

    Bauke Geersing heeft een boek geschreven waar hij de massamoordenaar Westerling rehabiliteert. Als zinnige onderzoeker is de man niet zo geloofwaardig.
    Idd weten Nederlanders te weinig van de geschiedenis van Nederlanders te Indië
    Dat zeggen we al 15 jaar hier? En daarvoor zeiden de bewoners van Indië dat ook al 400 jaar.
    Dat schuld en boetebesef van Nederlanders valt tegen .
    Als dat goed werkend was dan was het koloniale lijk in de kast allang uit de kast gehaald en begraven.
    Ook de Indische kwestie sleept voort en voort…. Hoe dat zo?
    Een gebrek aan historische kennis, schuld- en boetebesef.

    • PLemon zegt:

     @ “boek geschreven waar hij de massamoordenaar Westerling rehabiliteert. Als zinnige onderzoeker is de man niet zo geloofwaardig.

     # Hij is nmm geen charlatan maar meer een dwarsdenker .

     *** citaat: “In dit opzienbarende boek schetst Bauke Geersing aan de hand van vele oorspronkelijke en niet eerder gebruikte primaire bronnen, officiële door de regering opgedragen onderzoeken en andere historische documenten een geheel ander beeld van het optreden van deze militaire commandant. De auteur baseert zich bovendien op uitgewerkte juridische en militaire aspecten en analyses daarvan. Geersing hanteert een onderzoeksmodel met als uitgangspunt ‘contextuele’ geschiedschrijving. Op grond hiervan meent hij dat er met betrekking tot deze periode op Zuid-Celebes sprake is van een mythe rond het optreden van Westerling en verdraaiing van de geschiedenis.

     Bauke Geersing (1944) is opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda en was vier jaar beroepsofficier. Hij is daarna afgestudeerd als jurist aan de RU Groningen. Na een universitaire carrière werd hij hoofd Juridische Zaken van de Nederlandse Omroep Stichting, waarvan hij van 1992 tot 2000 directeur was. Hij vervulde daarna diverse bestuurlijke functies in het bedrijfsleven en was gedurende 22 jaar lid van de Raad van Commissarissen van de KLM.

     ‘Geersing levert, hoe men ook over de resultaten van zijn onderzoek moge oordelen, een belangrijke bijdrage aan het voortgaande debat over de dekolonisatie van Indonesië.’

     https://geschiedenis-winkel.nl/kapitein-raymond-westerling-en-de-zuid-celebes-affaire-1946-1947-bauke-geersing.html

    • R Geenen zegt:

     @@‘Geersing koos voor een behoorlijk omstreden persoon als Westerling, hetgeen ik gedurfd mag noemen. Het is dus de moeite waard om dit boek te lezen. Ik hoop dat vele historici gebruik gaan maken van zijn onderzoeksmodel.’ J.H. de Kleyn, luitenant-generaal b.d., voormalig bevelhebber NAVO-landstrijdkrachten in Centraal-Europa.@@
     Hoop dat boek ook te kunnen lezen. Ben zelf geen historicus en ben geen universitair persoon (ver van dat), maar heb de laatste 15 jaren erg veel over Kapt. Westerling gelezen. Ik denk dan ook dat het niet gedurfd is. Heb 14 dagen geleden een nieuw stuk over Celebes geschreven en op mijn web geplaatst. Wordt ook in de Indo geplaatst.

    • Peter van den Broek zegt:

     @ Boeroeng
     van rehabilitatie van Westerling kan geen sprake zijn.

     Heeft Westerling ooit een zaak aangespannen omdat hij zich in zijn eer en goede naam aangetast voelde?
     Werd Westerling ooit als militair veroordeeld voor zijn misdaden begaan in Zuid-Celebes?
     Nee toch, dan kan er ook geen sprake zijn van rehabilitatie. Daargelaten dat anderen plaatsvervangend publiekelijk hun gelijk willen halen, is een andere zaak.

     Dhr Geersing kan best een mooi verhaal geschreven hebben, maar ik heb hem nooit gehoord tijdens de Zuid-Celebesrechtszaken en is nooit door de landsadvocaat als getuige-deskundige aangehaald.

     Zijn inbreng komt marketing-technisch bij het verschijnen van zijn boek op het juiste moment, er wordt in samenhang met het staatsbezoek over gesproken, maar is wel mosterd na de maaltijd. Het leidt de aandacht af en dat is juist zijn bedoeling.

    • R Geenen zegt:

     Heeft iemand zich wel eens afgevraagd wat er al maanden van te voren op Makassar, Celebes, is gebeurd? En waarom uiteindelijk Kapt. Westerling er naar toe gestuurd werd.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Werd Westerling ooit als militair veroordeeld voor zijn misdaden begaan in Zuid-Celebes?” Een rechter kan pas een zaak beginnen als iemand die persoon heeft gedagvaard. Kennelijk nooit gebeurd.

    • Peter van den Broek zegt:

     Correctie Heer Somers: IS nooit gebeurd. De Nederlandse Staat had hele goede redenen om Westerling niet te dagvaarden laat staan te vervolgen..

     mr. A.D. Belinfante de belangrijkste adviseur van van het ministerie van justitie stelde over Celebes een “zeer geheim rapport op :……” de autoriteiten in Indie zijn veel verder gegaan dan de kaders van het internationaal erkend standrecht, op Celebes was er sprake van een “standrechtexces. …Het optreden op Zuid-Celebs mist iedere wettelijke grondslag. Het noodrecht komt neer op doodslag”.

     Belinfante stelt de kernvraag: ..”ligt het binnen de bevoegdheid van een officier om na een summier onderzoek burgers te executeren”?
     Belinfante zegt daarover: “ er is geen enkel voorschrift dat daaromtrent enige aanwijzing bevat.

     Belinfante stelde onomwonden vast dat indien men Westerling zou vervolgen, de gehele civiele en militaire keten (chain of command) eveneens diende te worden vervolgd. Dat wil zeggen tot en met de ltnt-gg en de minsier-president aan toe.

     Toen minister van justitie Donker in de ministerraad van december 1954 de zaak uiteenzette werd BESLOTEN niet tot vervolging van Westerling over te gaan, en daaruit de consequentie te trekken dat ook de drie andere genoemde officieren niet zouden worden vervolgd.

     Daarom ging Westerling ook in een TV-interview er prat op, dat hij best wild getuigen in een proces over Zuid-Celebes.

     Ik ben benieuwd wat dhr Geersing over dat zeer geheime rapport van mr. A.D. Belinfante gezegd heeft?

 9. Boeroeng zegt:

  Op de eerste dag van het staatsbezoek aan Indonesië heeft koning Willem-Alexander spijt betuigd en excuses aangeboden voor het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949).Hij deed dat tijdens een speech in het paleis van de Indonesische president Joko Widodo.”Voor de geweldsontsporingen van Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen”, aldus de koning tijdens de toespraak. “Dit doe ik in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven.”

  NU.nl

  • RLMertens zegt:

   @Boeroeng; ‘ toch excuses etc.’ -Gisteren in de Telegraaf over het bezoek nog gelezen; ‘koorddansen in de Gordel van Smaragd’. Toen al had ik gedacht; jij ben toch geen sul dat je het voor de 2e maal moet meemaken/ondergaan. Kom met een verrassende speech! En….het is dan zover. Na 75 jaar, een mensen leven! ‘Dat doe ik in het volle besef etc.’
   Goed verwoord. Jammer, dat al diegenen (oa mijn vader, een Indonesische oom), die dit in 1995 hebben gewenst er niet meer onder ons zijn Mijn bewondering gaat ook naar Rutte, die het met zijn kabinet moet hebben klaar gestoomd. Over min.Bot begin ik te twijfelen; speelde hij het ‘spel mee’; geen excuus etc.? Want voor zijn spijtbetuiging 2005 heeft hij mi. ‘zijn nek uitgestoken’. Ik kan me niet voorstellen, dat hij dit gebaar zal veroordelen.
   De koninklijke reis zal een succesvolle trip worden!

   • Jan A. Somers zegt:

    “Over min.Bot begin ik te twijfelen;” Een minister heeft geen lang leven in die functie. En er zijn erbij die alvast aan hun toekomst werken.

 10. Lord Dendeng zegt:

  Bij de meeste politici vang je altijd Bot!

 11. PLemon zegt:

  @ Mijn bewondering gaat ook naar Rutte, die het met zijn kabinet moet hebben klaar gestoomd

  # de Koning djiplakt : Op 12 september 2013 heeft Nederland bij monde van de ambassadeur al excuses aangeboden voor alle standrechtelijke executies…

  *** Dat zei premier Mark Rutte, die eerder nog volhield dat Indonesië niet zat te wachten op dergelijke excuses.
  Volgens de premier had hij het toen echter over excuses voor het hele koloniale verleden in Nederlands-Indië. Die zijn niet aan de orde omdat Indonesië op dat vlak ’geen behoefte heeft aan diepgravende analyses’. Bovendien is het bij gebeurtenissen van langer geleden lastiger een oordeel te vellen door de bril van het heden, vindt de premier.

  De uitspraken volgen op een eerdere spijtbetuiging van toenmalig minister Ben Bot. Het is de eerste keer dat ze door een Oranje worden gedaan, zij het dat de koning nadrukkelijk zegt dat ze in navolging zijn van eerdere woorden van de regering. Op 12 september 2013 heeft Nederland bij monde van de ambassadeur al excuses aangeboden voor alle standrechtelijke executies tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) herhaalde deze excuses in 2016.

  De excuses van de koning komen evenwel onverwacht. In regeringskringen werd juist gesteld dat Indonesië niet op excuses zou zitten te wachten.
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/181053576/excuses-koning-aan-indonesie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.