Romusha’s : ‘Helden der arbeid’ bruut uitgebuit in Indië

Helden der arbeid worden ze genoemd in de Japanse propaganda. Maar er is weinig heroïsch aan het leven van de miljoenen uitgebuite romusha’s, de inheemse werksoldaten die geronseld zijn voor dwangarbeid.  NOS

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

106 reacties op  Romusha’s : ‘Helden der arbeid’ bruut uitgebuit in Indië

 1. Romosha’s aantal volgens Bussemaker 78 000(?), naar schatting 3 00.000 tot zelf 1 miljoen. Nooit gesteund door eigen Indonesische of regeringan van andere landen zo als de troost meisjes.Voor hun ontbetaalde salarisen en ontberingen.

  • R Geenen zegt:

   En hoe denken de Indonesiers vandaag over de jappen?

   • Neutraal. Want zonder de Jappen hadden zij geen vrijheid bereikt.En nu gaat de handel door met als een van de grootste partners, dat is Japan.Net als de houding tegenover de Hollanders.

    • R.L.Mertens zegt:

     @WalSuparmo; ‘zonder Jappen etc.’- Is vrijheid/merdeka bereikt; inderdaad. Als bevrijders ingehaald en toegestaan: het rood/wit en Indonesia Raya, mits support: Peta/Heiho opgericht en arbeid= remoesjah’s werd geleverd. Plots werd de Indonesische vlag en Indonesia Raya verboden; Peta opstand etc. Toen Japan verliezende was, werd wederom merdeka in het vooruitzicht gesteld. – Japan drilde het volk en gaf het zijn eigenwaarde(terug). En…. Indonesia never again the life and blood of any nation! En dat gaf ons beleid een enorme knauw. De Republikeinse propaganda ‘over de hoofden der Nederlanders’ rechtstreeks tot de VN/ het wereld forum gericht. En met succes!

    • R Geenen zegt:

     Neutraal? Wat verstaat u onder neutraal? Het kan vriezen of dooien? De een wel en de ander niet? Voor mij riek dan woord meer naar schijnheilig.

  • RLMertens zegt:

   @WalSuparmo; ‘hun ontberingen etc.’- Mijn vader/Pakan Baru vertelde mij, dat zij nog beestachtiger werden behandeld dan onze krijgsgevangenen. Zieken/ met verwondingen tijdens het werk opgelopen, werden na afloop van het werk gewoon achter gelaten. Hij zag eens zo’n nog levende skelet, achter gelaten en leunend tegen een boom, om air/water roepen toen de groep hem passeerden. Een gevangene gaf hem water …..en de groep ging verder.
   Nergens las/hoorde ik de ware redenen waarom juist zij zo behandeld werden. Ik herinner mij nog hoe zij van huis vertrokken. Uitgezwaaid door de hele kampong, zingend; ‘bekerdja, bekerdja …

 2. Peter van den Broek zegt:

  Het NOS laat relevante gegevens buiten beschouwing en stuurt de berichtgeving in een bepaalde richting, dat riekt naar propaganda. Het mythische verhaal van de collaboratie van Soekarno gelijk met de video wordt weer met de haren erbij gesleept.

  Het was niet alleen Soekarno die zich schikte naar de wensen van de “Jappen”. Abdoelgani, in de bezetting jeugdleider en later minister van buitenlandse zaken noemde het “accommoderen”.
  Naar voorbeeld van het “Nederlands indirect bestuur” schakelden de Japanse bezetters het gehele inlandse bestuursapparaat in om arbeiders te leveren voor bvb herstel van bruggen of pakten zelf mannen op om voor hun zulk werk in te zetten
  De locale bestuurders kregen premies voor de door hun geleverde aantallen.De inschakeling van het inlandse bestuursapparaat op Java leverde meer romusha’s op dan het Japanse bezettingsbestuur verwacht had. Niettemin liet dit bestuur de rekrutering vergezeld gaan van grootscheepse propagandacampagnes, waarbij Soekarno betrokken was.

  Dan mag toch gesteld worden dat het gehele inlandse bestuursapparaat collaboreerde met de Jappen. Tijdens de Bersiap werden locale bestuursleden zoals in het Tegaldistrict opgepakt en terecht gesteld voor hun samenwerking met de Jappen.

  • RLMertens zegt:

   @PetervandenBroek; ‘door hun samenwerking met de Jappen etc.’- Terecht gesteld door wie? Ik herinner me wel; die bestuurslieden ‘die al te enthousiast met de Jap samenwerkte’ ten nadele(!) van hun eigen bangsa/volksgenoten. Deze namen dan vergelding. * ‘collaboreerde met de Jappen etc.’- Had u dan verwacht, dat zij in het verzet gingen tegen Japan?

   • Peter van den broek zegt:

    Terecht gesteld door wie? Pemoeda’s, waarvan enkelen met name genoemd begonnen na de Japanse capitulatie een schrikbewind in het Tegal/Brebes/Slawi-district, het begon tegen Inlandse bestuurders maar al gauw keerde de terreur zich tegen Nederlanders en indo-Europeanen. Die woonden meestal in de buurt van Suikerfabrieken en daarvan waren er meer dan 200 in dit gebied. Duizenden slachtoffers vielen daar. wat weten wij daarvan af? Dat zit in het aantal van die tienduizenden vermisten!!!

    Dhr Mertens kan wel elke keer naar zijn stokpaard het Atlantisch Handvest terugkeren en daarna komt de riedel Linggadjati tot aan de RTC maar dat staat allemaal keurig in de boeken beschreven. Is “Schnee von Gestern”. Allemaal leuk en aardig maar uit den treure uitgekauwd. Dat ging in Nederlands-Indie langs de Indo’s heen, maar dan moet dan nu niet opnieuw over gediscussieerd worden. Dat is toch geleuter op de vierkante millimeter, dat slaat helemaal nergens op en is geen point van discussie in het dekolonisdatieproject. Daarmee schieten we als Indische gemeenschap niets mee op.

    Ons probleem is de Bersiap en haar slachtoffers. Wat weten wij daarvan af?

    • R.L.Mertens zegt:

     @PetervandenBroek; ‘bersiap en haar slachtoffers etc.’- Waarom, waardoor? Elk gevolg heeft een oorzaak! Of had u dan verwacht, dat na; geen zelfbeschikkingsrecht/merdeka en al die Nederlandse provocaties; Soekarno voor het tribunaal etc. en de troepen aanvoer(!) de Indonesiërs apathisch selamet datang/welkom zouden roepen?
     Toen ik ooit op school jr,’50 het over bersiap had, zei mijn klasgenoot; had je dat dan niet verwacht?

 3. PLemon zegt:

  @ De Republikeinse propaganda ‘over de hoofden der Nederlanders’ rechtstreeks tot de VN/ het wereld forum gericht. En met succes!

  # Meer dankzij de angst voor de communistische invloed op de vrijheidsstrijd en het politieke klimaat vh land later.

  *** ” Op sterk aandringen van de Katholieke Volkspartij (KVP) werd tot de tweede politionele actie besloten. Deze had plaats rond de jaarwisseling 1948-1949. Soekarno en Hatta werden gevangengenomen.

  Het Nederlandse optreden werd de Verenigde Naties en de Verenigde Staten te gortig. De VS vonden dat West-Europa de krachten beter kon sparen voor de Koude Oorlog en dreigde met stopzetting van de Marshallhulp. Dat hielp: op 9 december 1949 aanvaardde de Tweede Kamer de souvereiniteitsoverdracht met 71 tegen 29 stemmen. Nieuw-Guinea viel hier buiten.
  https://www.trouw.nl/nieuws/na-vier-eeuwen-op-weg-naar-een-volwassen-relatie~bfaeedee/

  • Peter van den Broek zegt:

   De discussie wordt door bovenstaande reactie weer afgeleid.

   In topic verband vraag ik me af waarom de Nederlanders buiten de kampen, de zgn Buitenkampers (in wezen een belachelijke term) niet als Romusha ook naar Japanse werkkampen werden gestuurd. Is hier iets over bekend?

   Of de Indo-Europeanen dwz personen van Nederlandse afkomst maar niet erkend als Europeaan, dus inlander. Zijn die wel als Romusha’s naar de werkkampen gestuurd? Statistisch gezien moet dat gebeurd zijn, of hadden zij bij de Japanners, maar ook bij de Indonesiers een voorkeurspositie?

   • PLemon zegt:

    @ ….hadden zij bij de Japanners, maar ook bij de Indonesiers een voorkeurspositie?

    # Zoiets?

    *** ” Interneringskampenj
    De Japanse interneringskampen zijn aanvankelijk alleen bedoeld als ‘heropvoeding’ van de krijgsgevangenen en leden van het Nederlands-Indisch bestuur. Zij waren immers vijandelijke buitenlanders omdat ze burgers waren van landen waarmee Japan in oorlog was. Niet alleen Nederlanders, maar ook veel Britten, Amerikanen en Australiërs zaten gevangen. Vanaf 1943 werden echter ook veel Europese inwoners en Indonesiërs in de kampen onder gebracht, in totaal 42.000 gevangenen. De Japanners hadden aparte kampen voor militairen en burgers. Zo werden de militairen nog zwaarder bewaakt en moesten zij ook vaker zwaar werk verrichten. Tevens waren er aparte kampen voor vrouwen en kinderen.
    https://isgeschiedenis.nl/nieuws/interneringskampen-in-japan-tijdens-de-tweede-wereldoorlog

    • Peter van den Broek zegt:

     Bovenstaand gaat over de interneringskampen. Mij gaat het erom of er Nederlanders en indo-Europeanen onder de Romusha’s waren, die naar “Werkkampen” werden gestuurd.

     Als dat zo was, had daarover toch binnen de Indische gemeenschap gesproken moeten worden of werd dat doodgezwegen omdat die Indo-Europeanen als inlanders in koloniale ogen tweederangs burgers werden beschouwd? Het geeft alleen maar aan dat het koloniale denken van rangen en standen ondanks alles gewoon doorsudderde.

     Als dat niet het geval was, dan werden de Nederlanders en Indo-Europeanen duidelijk als een aparte en “bevoorrechte klasse” ook niet alleen door de Japanners , maar ook door de inlandse/Indonesische bevolking aangemerkt, dat dan weer spanningen gaf met de laatsten Zo werd het beeld van “zwarte schaap /scape goat” gecreëerd en kan als verklaring dienen voor de houding van de Indonesiërs in de Bersiap: de schapen werden letterlijk afgeslacht.

    • PLemon zegt:

     @ kan als verklaring dienen voor de houding van de Indonesiërs in de Bersiap

     # als militaire krijgsgevangene was er in ieder geval geen sprake van bevoorrechting…

     *** Eind 1943 arriveerden in Palembang ook nog ongeveer 2.000 krijgsgevangenen van Java, voor tewerkstelling bij de aanleg van twee afgelegen vliegvelden in de omgeving van Palembang. Medio 1945 werd een deel van hen verplaatst naar Singapore, de overigen kwamen terecht in het Soengeigeroeng-kamp of in een kamp bij het vliegveld Talangbetoetoe, ongeveer 15 kilometer ten noorden van Palembang. In augustus 1945 bevonden zich in Palembang en omgeving vermoedelijk zo’n 1.000 à 1.500 krijgsgevangenen.

     In Atjeh kwamen in totaal ongeveer 3.500 Nederlandse en inheemse KNIL-militairen in krijgsgevangenschap. Ook hier werden de meeste inheemsen kort nadien vrijgelaten, maar een aantal bleef geïnterneerd in kamp Lawe Sigalagala bij Koetatjane, samen met circa 110 Indo-Europese krijgsgevangenen. De overige krijgsgevangenen werden in april en mei 1942 buiten Atjeh geconcentreerd, in eerste instantie in de Uniekampong in Belawan bij Medan. De in Lawe Sigalagala achtergebleven gevangenen werden in mei 1942 onder druk gezet om heiho, hulpsoldaat in Japanse dienst, te worden. De meeste inheemse ex-KNIL-militairen stemden uiteindelijk toe, maar van de Indo-Europese gevangenen weigerden er 52. De vier leiders van deze groep werden geëxecuteerd, de meeste anderen zijn in de gevangenis van Koealasimpang van de honger overleden.
     https://www.indischekamparchieven.nl/nl/bezetting-en-bersiap/per-eiland/sumatra

    • R Geenen zegt:

     @@Vanaf 1943 werden echter ook veel Europese inwoners en Indonesiërs in de kampen onder gebracht, in totaal 42.000 gevangenen. De Japanners hadden aparte kampen voor militairen en burgers. Zo werden de militairen nog zwaarder bewaakt en moesten zij ook vaker zwaar werk verrichten. Tevens waren er aparte kampen voor vrouwen en kinderen.@@
     Lees ik het goed? “Europese inwoners en Indonesiërs in de kampen”.
     Over kennis van zaken gesproken!

   • RLMertens zegt:

    @PetervandenBroek; ‘niet erkend als Europeaan etc.’- Mijn vader vertelde mij, dat eind 1941 het Knil deze lieden(oa. een kennis) opriep voor dienstneming. Op het oproepformulier stond echter onderin;( klein gedrukt); dat uit deze oproep niet moeten worden opgemaakt, dat de persoon dan Nederlander is.(!)

    • Peter van den Broek zegt:

     Eind 1941 werden naar het schijnt 7000 Inlanders maar dat zullen Indo-Europeanen met inlander status zijn geweest, voor hun dienstplicht opgeroepen. Het Gouvernement dacht met deze groep betrouwbare soldaten in dienst te kunnen nemen. Probleem was dat voor die 7000 maar 3000 geweren beschikbaar waren, maar met een bamboe roentjeng is toch best te vechten?

     Best leuke maatregelen maar die waren vergelijkbaar met de instelling van de commissie Visman over hervormingen binnen het Indisch bestel of de rede van Koningin Wilhelmina over het Atlantisch Handvest. Het waren allemaal schone beloften, maat stelde toch geen ruk voor net voor het uitbreken van de oorlog tegen Japan, het was meer window dressing.

    • Jan A. Somers zegt:

     “de commissie Visman over hervormingen binnen het Indisch bestel” Waar vind ik ‘binnen het Indisch bestel’? Wel lees ik in het voorwoord (althans in dat verslag dat ik hier onder ogen heb): ‘Wel oordeelde de Indische regeering een onderzoek naar de politieke wenschen van de verschillende groepen in Indië, alsmede een bestudeering van die wenschen opportuun.’
     “de rede van Koningin Wilhelmina” (…) over de vorming van een gemenebest van Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao, waaraan (…) aanstonds na den oorlog een rijksconferentie gewijd zou worden.” Dat is toch gewoon ‘a. een conferentie bijeen te roepen.(…); h. binnen de grenzen van artikel 1 van de Grondwet’, uit de alsnog gebruikte petitie Soetardjo? Zonder enige fantasie is ‘gemenebest’ toch een nette vertaling van het Britse ‘commonwealth’? Waar sommigen onder ons toch zo graag naar verwijzen?
     “Ons probleem is de Bersiap en haar slachtoffers. Wat weten wij daarvan af?” Weet u overigens wat die bersiap was? Zonder te zeuren over weest paraat! Alleen maar definitie.

 4. Peter van den Broek zegt:

  Wel leuk zo’n link om de bewering te staven, maar daar richt mijn vraag niet op. Er zijn onder de volgers van deze web site zeker degenen, die de Japanse bezetting aan den lijve ondervonden. Wat weten die van de Romusha’s uit hun omgeving, speciaal Romusha’s van Indo-Europese achtergrond. ?

  • R Geenen zegt:

   @@speciaal Romusha’s van Indo-Europese achtergrond. ?@@
   Mij totaal onbekend.

  • R.L.Mertens zegt:

   @PetervandenBroek; ‘romusjahs van Indo- Europese achtergrond etc.’- Ik vermoed, dat Azijnpisser hier meer over weet!

  • PLemon zegt:

   @ Romusha’s van Indo-Europese achtergrond. ?

   # De indo’s bleven in hun oorspronkelijke posities gehandhaafd..

   *** Citaat: Groso modo kan gezegd worden dat de Japanners de Indo-Europeanen op Java niet in kampen onderbrachten voor zover het geen militairen en hooggeschoold kader betrof. Omdat er niet voldoende Indonesisch geschoold personeel was om de (oorlogs-) economie op gang te houden, werden de Indo-Europeanen vanaf het middenkader en zo lager, aanvankelijk zoveel mogelijk in hun posities gehandhaafd, zonder dat ze echt gezag hadden over de Indonesische werknemers. Feitelijk waren ze onder curatele gesteld.

   Het onderscheid tussen totoks en Indo’s gebeurde door de bezetter aanvankelijk ’op het oog’. Opvallend daarbij was dat de Japanner de termen totok en Indo hanteerde, die vóór de oorlog in zwang waren. Al gauw echter werden de totoks (volbloed Hollanders) via de radio en de kranten opgeroepen om zich te melden op daartoe aangegeven verzamelpunten. Als kampen werden allerlei locaties gebruikt; w. o. delen van stadswijken. De periode van internering begon op Java na medio 1942, in de ‘buitengewesten’ reeds daarvoor en op Sumatra eveneens in 1942. Na circa een jaar, soms later, waren praktisch alle Europeanen en ongeveer een derde van de Indo-Europeanen, in beschermde wijken, of wel kampen ondergebracht. Met deze internering gaf de bezetter uitvoering aan zijn beleid de Europese invloed te weren. Het lag in de bedoeling de Indonesiërs en de Indo-Europeanen te zijner tijd te laten participeren in het Groot Oost-Aziatische Welvaartssfeer ideaal.
   https://tjaberawit.nl/200000-indos-buiten-de-japanse-kampen/

   • R Geenen zegt:

    @@Het lag in de bedoeling de Indonesiërs en de Indo-Europeanen te zijner tijd te laten participeren in het Groot Oost-Aziatische Welvaartssfeer ideaal.@@
    Misschien was dat in 1942 het idee van de nip. Maar later bleek dat een grote leugen. In Duitsland werden gaskamers gebruikt om de gevangenen kwijt te raken. De Jap gebruikte de methode van uithongeren. Toen de jap merkte dat ze de oorlog gingen verliezen, kregen de gevangenen de opdracht kuilen te graven. In Bangkinang, Sumatra kregen de mannen de opdracht zowel in hun kamp als in het vrouwenkamp grote kuilen te graven, zogenaamd omdat volgens diezelfde nip, de Engelsen bommen zouden werpen. De heer Bo Keller heeft zelf die kuilen moeten graven en terwijl zij dat deden, zagen ze de jap al een soort mitrailleur in stelling brengen. Trouwens ik heb het verhaal van Keller op mijn website staan.

    • R Geenen zegt:

     Vervolg: Kreeg van mijn bovenstaande schrijven een correctie toegestuurd.
     In de eerste plaatst zijn er nog 3 mannen uit Bangkinang kamp die dat graafwerk van de grote doodkuilen hebben meegemaakt. Naast Bo Keller was dat Rinus van Delden, en Renee Brard. Het”plekje” voor onze massagraven waren voor het vrouwen en mannenkamp niet in het kamp zelf, maar er buiten. De kuilen voor de mannen waren pakweg 500 meter buiten hun verblijf. Maar voor de vrouwen zoals mijn moeder en ook die van de heer van den Broek en wij kinderen werden de kuilen een km of 3 verder gegraven.
     Daarnaast kreeg ik ook het volgende schrijven:
     Tijdens ons transport naar Bangkinang, was onderweg een klein ongelukje,waar ons konvooi bij stopte en ff uitstappen (Was toch overal rimboe) en ook Japanse chauffeurs liepen rond.
     Ik zag een groepje mannen met twee japanners praten en toen ik erbij kwam zag ik dat één persoon in Japans uniform onder zijn petje ”blauwe ogen had” en de ander bleek naderhand een Indische gewezen krijgsgevangene die door de Japanners als chauffeurs zijn aangenomen.
     Verder weet ik dat na de oorlog ,deze personen eruit werden gelicht. Hoe en wat weet ik niet meer maar daar is wel onderzoek naar gedaan.

     Ben blij dat er nog heren in leven zijn en mij af en toe corrigeren. Immers alleen zij die het echt hebben meegemaakt, kennen de echte toedracht. In 1945 was ik zelf pas 9 jaar.

 5. Het is een feit dat de romusha’s meer hadden geleden dan de iyogoen ianfoe of toost meisjes.Zo als ik het al geschreven heb, de Jap is niet dom en zorgen goed dat hun naaimachines goed werken.Mijn sympathie gaat meer naar de romusha’s om relatistich te blijven wat physiek leiden betreft.Het leiden van de troost meisjes is meer mentaal. Ze hadden goed voedsel terwijl de bevolking hongert leid en goed medische behandeling in goede hotels. Misschien is geen enkel troostmeisje is in de oorlog gestorven. Andders dan de duizende romoha’s die dood zijn gegaan van de honger en ziekte. Wat de troostmeises betreft,dat hadden de Hollanders ook gedaan mijn in de Atjeh ,Balie Lombok oorlogen voor hun KNIL personeel die ook kooken en de voor zindelijkheid van de kampen zorgen.

  • R Geenen zegt:

   En de Romusha’s werden door de Indonesische elite en politiek (soekarno) opgeofferd aan de jap. En of die meisjes wel goed behandelden of niet, het is verkrachting van de ergste soort. De Indonesche vrouwen en in het algemeen Aziatische vrouwen hebben minder rechten dan de mannen. En dat is blijkbaar nog steeds zo. Maar niet in onze Indo wereld.

  • Peter van den Broek zegt:

   Hoezo hebben romusha’s meer geleden dan troostmeisjes, hoe is dat te meten? Het lijkt mij meer een masculine uitspraak, foei Heer Wal Suparmo, ik had een genuanceerder antwoord van U verwacht

 6. Sorry voor de vele schrijf fouten.Zoals: realitisch, honger lijden, Anders, romusha’s , met…(in de Atjeh). Bedank .

 7. Mijn commentaar is niet beinvloed door domme sympathie en haat ,maar opjectief. De romusha’s hadden werkelijk harder geleden.Ik kan mij zelf niet verlakken.Ze vallen letterlijk dood langs de weg.Ooit een lijk van een troostmeisje gezien? Voei Hrv v/d Broek.

  • R Geenen zegt:

   U moet voor de romusha’s bij uw eigen politieke leiders zijn en daar gaan klagen. Tenminste als u er de moed voor heeft. De troostmeisjes waren vooral niet van Indonesie, maar van de landen in oorlog met de jap. Dus is het logisch dat wij voor de misbruikte dames opkomen.
   Waarom schrijft U geen brief naar uw regering?

  • Peter van den Broek zegt:

   Een romusha die eerder stierf, had die meer geleden dan die later stierf? Volg ik deze objectieve redenwring dan heeft een romusha die het overleefde niet geleden objectief gezien niet geleden !! Kom nauw toch Heer Suparmo, na het kromme Nederlands ook nog het kromme denken.

   En dan die vergelijking met de troostmeisjes. Alsof die het fijn vonden dat per dag een regiment Jappen hun eerbaarheid schonden. Straks komt dhr Suparmo met het argument dat ze het toch fijn vonden. Hij moet zich schamen en voor straf in de hoek staan om gezichtsverlies te beperken of heeft hij na deze vertoning nog een gezicht. Her Suparmo shame on you.

   • Jan A. Somers zegt:

    “na het kromme Nederlands” Het is onfatsoenlijk om iemand die zijn best doet zo af te zeiken. Heeft u hem al beantwoord in BI?

    • R Geenen zegt:

     @@Het is onfatsoenlijk om iemand die zijn best doet zo af te zeiken@@
     Ik weet niet of U het weet, maar de heer Suparmo stuurt ook wel eens ingezonden stukken van zijn hand naar SoCal, die dan in het blad “De Indo” worden geplaatst. Die artikelen zijn vaak van goede kwaliteit en vaak foutloos. Met andere woorden, er wordt misschien wel van google translate gebruikt gemaakt. En waarschijnlijk is dat niet de moeite waard op I4E.

   • Geen enkel troost meisje is dood gegaan maar van de 300 000 romusha’s zijn alleen maar 100.000 terug kunnen gaan naar hun naar hun familie.Dat is natuurlijk niets en geen krom denken. Ook zo als de gedachten van de Nederlandse held J.P.Coen die mensen een kopje kleiner hebben gemaakt die geen producten aan hem willen verkopen. En Westerling met een paar afgehakte hoofen in zijn prullemand van zijn kantoor in Medan. Omdat het nodig is voor de rust en vrede.Geen shame on you maar wel TERLALOE BOESOEK!!

    • R Geenen zegt:

     @@. En Westerling met een paar afgehakte hoofen in zijn prullemand van zijn kantoor in Medan. Omdat het nodig is voor de rust en vrede@@
     Nee meneer, niet voor de rust en vrede! Het ging om mensenlevens. Vooral veel Indo mensen, die nog in de kampen vastzaten. De Nl KNIL mensen mochten van de Engelse militairen gezeteld in Colombo niet in Sumatra landen. De bewaking moest van de Engelsen door de jap gedaan worden. En daar trachten de romusha’s en andere soort Indonesische bendes misbruik van te maken. Die dachten dat ze alle Indo’s konden afmaken. Trouwens de meeste Indonesische bendes hebben elkaar afgemaakt, doordat Westerling met zijn eenheid onder de naam kali lima de Ind. bendes tegen elkaar uitspeelde/opstookte.
     U probeert de periode bersiap en erna schoon te praten. Maar het waren toen niets anders dan laffe moordenaars, die jacht trachten te maken op vrouwen en kinderen. Westerling heeft diverse familieleden van mij uit de handen van uw geboefte gehouden en hun levens gered.

    • Peter van den Broek zegt:

     Geen enkel troostmeisje is doodgegaan? Waar staat dat Heer Suparmo?
     400 Koreaanse meisjes tussen de 12 en 15 jaar worden gevangen gehouden en voor de dwangprostitutie ingezet. Ze moeten elke nacht veertig (40) soldaten bedienen. Ze moesten onbeschrijvelijke wreedheden ondergaan. Zo zijn 12 (twaaf) meisjes overleden aan vaginale bloedingen
     bron: levenslang oorlog van Griselda Molemans p33.

     Iedereen mag best meedien aan een discussie, maar ik verwacht van deelnemers enige kennis van zaken, dat schijnbaar bij de Heer Suparmo en probleem is.

    • R Geenen zegt:

     @schijnbaar bij de Heer Suparmo en probleem is.@
     Deze heer bekijkt het met een Indonesisch oog. En vaak hebben de vrouwen in zijn land minder waarde dan de mannen. Hij gebruikt zelf het denigrerende woord “naaimachines”.

    • Jan A. Somers zegt:

     “met een Indonesisch oog.” Tja, weer wat anders dan een Amerikaans oog.

    • R Geenen zegt:

     Zeker na de vele scheve ogen. Vaak een opluchting.

 8. Peter van den Broek zegt:

  Dhr Somers moet niet zeiken en op de juiste persoon spelen. Dhr Suparmo koketteert met zijn krompraet. Als hij slim was dan had zijn verhaal in zijn moerstaal geschreven en laten vertalen door Google translator, gebeurt bijna feilloos. Maarv nee hij wil interessant doen en komt met een Nederlands waarvoor een inburgeraar zich niet zou schamen. Het lijkt wel of het armoedig Nederlandsgebruikt als camouflage is om het totaal gebrek aan argumenten te verbergen.

  • De Google vertaald bijna fijnloos volgens hr v/d Broek zo als” BARANGKALI MASOEK ANGIN = GOEDEREN RIVIER BINNEN WIND.

   • Peyer van den Broek zegt:

    misschien verkouden worden? Volgens mij hapert er wat aan de Indonesische grammatica, zeker krom Indonesisch

   • Robert zegt:

    Dit is een prachtig voorbeeld van een belachelijke en desastreuze vertaling, die de Heer Suparmo naar voren brengt. “Misschien kou gevat?” is blijkbaar de juiste vertaling.

  • Robert zegt:

   De Heer Suparmo brengt hier interessante issues op en velen respecteren zijn meningen en standpunten ten volle.Respecteren betekent niet het altijd eens zijn met wat hij naar voren brengt.

 9. De realiteit is dat de Google vertaling LETTERLIJK is. Dus de betekenis van woord tot woord terwijl een taal bijna 90% uit een IDIOOM bestaat.Dus hr v/d Broek is fout.Als je begrijp wat ik bedoel( ala Hr Bommel).

  • Peter van den Broek zegt:

   kom kom Heer Suparmo, even bij de les blijven. Leg u even uit wat barangkali masoek angin betekent? dan kan ik dat vergelijken met mijn google.

  • Robert zegt:

   Traductores son traidores. De heer Suparmo heeft gelijk.Een letterlijke vertaling van alleen woorden leidt tot disaster en verkeerde interpretaties.

   • Bert Krontjong zegt:

    Precies Robert ,neem nou de Engelse slagzin “” It is no use crying over spoilt milk “” ( Hoop dat ik het goed schrijf ,anders minta ampoen ) .De enige juiste Nederlandse vertaling is “” Gedane zaken nemen geen keer “” je ziet het schreeuwen komt er niet in voor en melk al helemaal niet .

    • R Geenen zegt:

     @ Bert Krontjong, ik heb het via Google Translate even onderzocht. Hier is het resultaat.
     Van het Engels naar het Nederlands:
     It is no use crying over spoilt milk – Huilen om gemorste melk heeft geen zin
     Van het Nederlands naar het Engels:
     Gedane zaken nemen geen keer – It’s no use crying over spilled milk
     Lust je nog peultjes?

   • Robert zegt:

    Traductores son traidores= translators are traitors.

 10. R.L.Mertens zegt:

  @PetervandenBroek; ‘bersiap en haar slachtoffers etc.’- Waarom, waardoor? Elk gevolg heeft een oorzaak! Of had u dan verwacht, dat na; geen zelfbeschikkingsrecht/merdeka en al die Nederlandse provocaties; Soekarno voor het tribunaal etc. en de troepen aanvoer(!) de Indonesiërs apathisch selamet datang/welkom zouden roepen?
  Toen ik ooit op school jr,’50 het over bersiap had, zei mijn klasgenoot; had je dat dan niet verwacht?

 11. PLemon zegt:

  @ TERLALOE BOESOEK!!

  # Update Westerling in Elseviers Weekblad

  *** Citaat:. ” Volgens Limpach zou na de eerste vier acties van Westerling duidelijk zijn gebleken dat ze gepaard gingen met een hoge mate van willekeur, wreedheid en intimidatie. Natuurlijk hanteert Limpach de overdrijving: ‘een hoge mate van….’ Maar wat blijkt uit rapporten van betrouwbare getuigen als Lambers en een officieel overleg van Indonesische en Nederlandse functionarissen? Inderdaad, het tegendeel van wat Limpach hier beweert.

  Limpach schrijft in zijn boek Lambers te citeren. Maar het blijkt dat hij aan dat citaat een zinsdeel van hemzelf heeft toegevoegd en het woord ‘terreur’ tussen aanhalingstekens heeft geplaatst. Limpach laat Lambers zeggen dat op Zuid-Celebes destijds sprake zou zijn geweest van onvermogen op te treden tegen ‘de “terreur” van de sterke verzetsbeweging’. De tekst: ‘van de sterke verzetsbeweging’ is niet van Lambers, maar van Limpach zelf. Lambers nam een diametraal ander standpunt in. Die vond dat sprake was van ‘rood-witte-terreur’. En door het woord ‘terreur’ tussen aanhalingstekens te plaatsen, suggereert Limpach dat het geen terreur was. Wat Limpach hier doet is een doodzonde voor een wetenschapper. Hij manipuleert en misleidt.
  https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2020/02/westerling-auteur-geersing-hoe-onderbouwt-limpach-zijn-forse-beschuldigingen-736813/

  • R Geenen zegt:

   Dank voor uw informatie. Interessant boek van de heer Geersing.

  • RLMertens zegt:

   @PLemon; ‘terlaloe boesoek etc.’- Romusjahs…Westerling? Wat heeft de één met de ander te maken? Een update? Van suggesties; terreur of ‘terreur’?

   • PLemon zegt:

    @ Wat heeft de één met de ander te maken?
    .
    # Zie zij-paadje heer Suparmo eerder: 13 februari 2020 om 19:56
    “En Westerling met een paar afgehakte hoofen in zijn prullemand van zijn kantoor in Medan.”
    # Het nieuwe Elsevier artikel sloot hier mooi op aan.

    • R.L.Mertens zegt:

     @PLemon; ‘een paar afgehakte hoofden etc.’- Dus toch een zij-paadje.
     note; Elsevier was altijd al ‘koloniaal’. -Uit een brief van een militair uit Indië, mei 1949; ‘en dat hele Nederlandse volk dat rustig toelaat dat wij gedaald zijn tot Duits peil(!) en dat toelaat dat, opgezweept door Elsevier en consorten(!), honderd duizend jongens met een rustig gezicht kampongs verbranden, mensen neerknallen, dat is een aanfluiting voor iedereen die iets goeds wil doen. Kletsen, dat kunnen we’. Over getuigenissen gesproken. Die ter plekke waren! En het zelf hebben meegemaakt!

  • R.L.Mertens zegt:

   @PLemon; ‘rood-wit- terreur etc.’- In ons jargon waren Indonesische verzet strijders(!) terroristen. De hele Indische geschiedenis staat vol van eufemistische uitdrukkingen/omschrijvingen/leugens; pacificeren= vrede brengen bv. Atjeh waar de gehele Gajo vallei ontvolkt werd! Onze jongens tegen de nazi’s waren natuurlijk verzet strijders! (voor de moffen; rood-wit- blauwe terroristen) Dat Limpach het woord terroristen tussen aanhalingstekens plaats geeft juist aan, dat het helemaal geen terreur is. Maar acties van de verzet beweging tegen de bezetters! En dat wist Lambers ook. Mi. is Geersing eerder geneigd wederom zich als een witwasser(!) van ons verleden te gedragen. Waarheidsvinding van ons verleden is hem vreemd. Aan de verkeerde kant geschiedenis gebleven!

   • baukegeersing zegt:

    Een goede vriend attendeerde mij op deze website. Niet eerder ontdekte ik de uitlatingen van R.L. Mertens. Hij schrijft dat ik eerder geneigd zou zijn mij als een witwasser(!) van ons verleden te gedragen. Waarheidsvinding is mij vreemd en ik sta nog steeds aan de verkeerde kant van de geschiedenis.
    Mertens hanteert een jargon dat ik ken uit de boeken waarmee extreme ideologen – communisten, marxisten, maoïsten – tegenstanders te lijf gaan. Gebruikelijk waren dan de termen, facist, racist, xenofoob, vijand van het volk, afvallige e.d.. Op de persoon spelen. Geen inhoudelijke argumenten. Mertens heeft op 20 december 2011 een essay gepubliceerd onder de titel, Opmerkelijke feiten en zaken aangaande Indië/Indonesië. Bersiap: waarom en waardoor? Ik kom daar zo op terug. Eerst over de termen ‘rood-witte-terreur’ en de wijze van werken van Limpach. Mertens weet niet wie Lambers is. Dat weerhoudt hem er niet van ook Lambers in de hoek te zetten. Mr. Bernard Jan Lambers, was in 1946 en begin 1947 de vertegenwoordiger van de procureur-generaal op Zuid-Celebes. Hij was voor de onafhankelijkheid van Indonesiërs. Hij sprak vloeiend Maleis. Hij had veel Indonesische vrienden. Hij kende de archipel goed door jarenlange dienst aldaar. Deze Lambers had door dat vanuit Java destijds met behulp van gewapende infiltraties en met behulp van terreur de plaatselijke bevolking werd gedwongen voor de republiek te kiezen. Terwijl men daar sterk geporteerd was voor de onafhankelijkheid van de eigen deelstaat. Die terreur, wrede gewelddadigheden jegens de plaatselijke bevolking noemde hij ‘rood-witte-terreur’ Hij veroordeelde die. En met hem vele inwoners van Oost-Indonesië. Limpach meent echter – evenals Mertens – dat sprake was van het optreden van een reguliere verzetsbeweging. Om dat aannemelijk te maken misbruikt Limpach een citaat van Lambers. Hij flanst er een eigen zinsnede in en zet het woord ‘terreur’ tussen haakjes. Om aan te geven dat het geen terreur was. Wat Mertens over Limpach’s bedoeling schrijft is dus onjuist. Ook schrijft hij Lambers een bedoeling toe die deze juist niet had. In zijn essay schrijft Mertens dat het stichten van deelstaten verdeel en heers-politiek zou zijn. Ook hier slaat Mertens de plank mis. Zelfs Soekarno erkende in een lang gesprek (21 april 1948) met Raden Abdulkadir Widjojoatmodojo, dat de andere negara’s een zelfde recht hadden op zelfstandigheid als Java. Dat zei hij wel, maar dat wilde hij niet. Hij streefde naar een eenheidsstaat de Republiek Indonesië onder leiding en regie van Java. De tactiek was om eerst met behulp van de pemoeda’s – de Bersaip op verscheidene eilanden gedurende een langere periode – en daarna d..m.v. de TNI de andere deelstaten onder controle van Java te brengen. De Bersiap brak niet alleen uit op Java. Ook op Sumatra, Celebes, Madura e.a. eilanden. Mertens suggereert in zijn essay dat wij Nederlanders zelf die Bersiap zouden hebben veroorzaakt.Hij negeert de historische waarheid.. Ik verwijs Mertens graag naar de publicaties van Bussemaker e.a.. Buitenlandse historici vinden dat bij de Bersiap sprake was van genocide. Zij wezen zelfs op een post koloniaal geheugenverlies bij Nederlanders die dit niet (willen) weten. Wat Mertens doet is ernstig.. Hij misvormt en verdraait de geschiedenis op dit punt.
    Uit het essay van Mertens blijkt verder nog het volgend. Ik kan zijn analyse m.b.t… de ontwikkelingen naar onafhankelijkheid voor WO II goed volgen. Het beleid van de Nederlandse regering en de Nederlands-Indische regering krijgt terecht kritiek van hem. En aantal kansen op een meer vreedzame ontwikkeling richting onafhankelijkheid werd gemist. Zijn analyse ontspoort echter vanaf de Japanse overheersing. De invloed van dit fascistische wrede regiem bespreekt hij niet. Vanaf de proclamatie van 17 augustus 1945 zou er wat hem betreft sprake zijn van een onafhankelijke staat, de Republiek Indonesië. Mertens doet hier niet aan waarheidsvinding. Hij geeft een politiek/ideologische beschouwing die soms uitermate gekleurd is pro republikeinen. Hij heeft het politieke spel van Java niet doorzien. Dat was het overheersen van de archipel door Java. Dat is uiteindelijk gelukt. Nederland als kolonisator werd ingeruild voor Java als kolonisator! En die overheersing duurt voort tot de dag van vandaag. De Nederlandse militairen waren in Nederlands-Indië om Indische-Nederlanders, Nederlanders, Chinezen, andere Indonesische bevolkingsgroepen te beschermen tegen de terreur van de republiek. Ze waren daar ook i.v.m. de onderhandelingen over de vorm van de onafhankelijkheid. Dat is niet de ideologische werkelijkheid van Mertens. Voor hem is het eenvoudig; de Indonesische vrijheidsstrijders tegen de koloniale overheerser Nederland. De werkelijkheid van toen heeft niets van doen met deze ‘ideologische waarheid’ van Mertens. Allerlei ingrediënten gebruikt Mertens voor zijn ideologie. Op 17 augustus 1945 zou er al een onafhankelijke zelfstandige staat de republiek Indonesië hebben bestaan. Feitelijk onjuist. Soekarno was geen collaborateur met de Japanners. Dat was hij wel. Hij stimuleerde honderdduizenden Javanen om slavenarbeid voor de Japanners te verrichten. Honderdduizenden vonden de dood!.En dat was niet het enige wat hij samen met de Japanners deed. Mertens gaat eraan voorbij dat de Bersiap een misdaad tegen de menselijkheid was. Soekarno en andere Indonesische leiders – zoals Sutomo – waren daarvoor (mede)verantwoordelijk. Op de verdraaiing van de onafhankelijke deelstaten wees ik eerder.Het door Soekarno negeren van het zelfbeschikkingsrecht van de deelstaten werd na de soevereiniteitsoverdracht door Soekarno c.s. met voeten getreden. De rechtmatige proclamatie van de RMS op 25 april 1950 werd door een invasie vanuit Java de kop ingedrukt. Mertens heeft het er niet over.
    Ik deel de beschrijving van Mertens als hij aangeeft op welk een soms schandelijke manier de Nederlandse regering destijds de medelanders die terugkeerden heeft behandeld. Bijvoorbeeld ook de Molukkers.
    Mertens beschrijft de geschiedenis van Nederlands-Indië in zwart-wit termen. Als iemand het anders ziet dan hij, wordt die door hem beschuldigd niet aan waarheidsvinding te doen en aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan. Er is geen verkeerde kant van de geschiedenis. Er is een historische waarheid. Die dient beschreven te worden in al zijn facetten en te worden begrepen. Ik roep Mertens op dat ook te doen. Bauke Geersing, auteur van, Kapitein Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (december 1946 – maart 1947) – Mythe en werkelijkheid, 2019.

    • Arthur Olive zegt:

     “Ik roep Mertens op dat ook te doen”
     Dank voor uw repliek aangaande wat de heer Mertens ons door maar probeert aan te smeren.. “Nederland boesoek, Indonesia boleh.”

    • Peter van den Broek zegt:

     Het topic gaat over Romusha’s en nu wordt door dhr Geersing dhr Mertens weer het lijdend of leidend voorwerp van discussie.

     De “beschuldiging” van dhr Geersing baseert zich vnl op de uitspraken van “Mr. Bernard Jan Lambers, die van 1946 tot begin 1947 de vertegenwoordiger van de procureur-generaal op Zuid-Celebes was, weliswaar een primaire bron, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dhr B.J. Lambers een neutrale bron was, integendeel. Zijn uitspraken mogen wel tegen het licht van de geschiedenis, de Bersiap in Zuid-Celebes, worden gehouden.

     citaat —-“Als iemand het anders ziet dan hij, wordt die door hem beschuldigd niet aan waarheidsvinding te doen en aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan. Er is geen verkeerde kant van de geschiedenis. Er is een historische waarheid. Die dient beschreven te worden in al zijn facetten en te worden begrepen”—-

     “Historische waarheid” lijkt mij een begrip uit de keuken van de communistische propaganda, want wat betekende Pravda? Pravda (Russisch: Правда; De Waarheid) was een dagblad dat van 1917 tot en met 1991 het officiële orgaan van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (USSR) was.

     Ik spreek niet over “historische waarheid”, een weinig wetenschappelijk verantwoord begrip, maar van FEITEN, die verantwoord beschreven dienen te worden in al zijn facetten (holistische benadering?), wellicht komen we dan wat meer te WETEN van ons verleden gezien als proces van kennisverwerving. Zijn reactie heeft niks met geschiedschrijving te maken, is ideologisch bepaald, ik label het als revisionisme.

     Een verzoek aan Boeroeng om de discussie in een apart topic te plaatsen

    • Robert zegt:

     Inderdaad de geschiedenis kent vele kanten en waarheden die vaak over het hoofd worden gezien of verkeerd worden geinterpreteerd of begrepen, gezien het beperkte denkvermogen van de mens, in het algemeen.

    • RLMertens zegt:

     @baukegeersing; ‘terreur tussen haakjes etc.’- Oh, laat ik beginnen te zeggen dat mijn jargon juist is gebaseerd/ontleent is aan het koloniale jargon. Wat voor de koloniaal: terreur is, is voor de onderdrukte: verzet! Onze verzet helden in nazi tijd waren toch ook geen terroristen? * ‘Een wrede fascistisch regiem’.-En het regiem in Nederlands Indië? Olv. een gg.met exorbitante rechten? Met verbanningen, een Pid, die overal aanwezig is met informanten, zelfs een concentratie kamp etc. Democratisch? * ‘het zelfbeschikkingsrecht etc.’- Vermeld in het door Nederland dd. 24 sept 1941 ondertekende Atlantisch Handvest. Nederland verloochende dit op 4 okt.1945 te Batavia. In het gesprek met Moh.Hatta; geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka. En wat dacht u wat er met de achter ban gebeurde; met daarbij gevoerde provocaties; Soekarno voor het tribunaal etc. *’Westerling’: een held? Welke helden daden heeft hij op zijn naam? Lees zijn eigen boek uit 1952; Mijn memoires; een aaneenschakeling van executies. Ja zelfs een onthoofding. Waarbij hij het afhakte hoofd van de ‘terrorist'(!) in een militair biscuit blik een Britse officier bij de lunch aanbood. Zijn boek eindigt met; ‘mijn vrienden, de tani’s(boeren) noemen mij Bapak(vader met een hoofdletter!). En deze tani’s wachten nog steeds op de komst van de Ratu Adil, de rechtvaardige vorst, die door hun profeet is voorspeld – de bevrijder, die in Turkije is geboren’.-Een historische waarheid? Wellicht dat Bauke deze profetie met zijn boek daar aan de man kan brengen!

    • Jan A. Somers zegt:

     “de Bersiap in Zuid-Celebes, worden gehouden.” Er was volgens mij in Zuid–Celebes geen bersiap. Georganiseerde infiltraties vanuit Oost-Java. Waar de plaatselijke Indonesische politie niet tegenop kon. En de bestuurders dus hulp van KNIL inriepen. De plaatselijke KNIL stelde weinig voor, vandaar het geval Westerling.

 12. Bert Krontjong zegt:

  Ach pak Olive ,het is niet erg dat dhr M voor zijn mening uitkomt mag boleh ,mag ook afwijkend zijn ,juga boleh maar keer op keer het zelfde refrein ,ja nu weten we het wel bosan dese ! Wij zijn hier op deze site Indisch4ever toch geen stelletje demente Indische bejaarden ,satu kali dua kali ,tiga kali etc etc elke keer het zelfde liedje ,Ron heeft hem al geblokkeerd op zijn computer ,ik lees het al niet meer ,misschien heeft dhr M gelijk ,misschien niet tidak apa apa maar dhr M luistert ook niet en leest slecht andere commentaren .het enige wat dhr M interesseert is “” ICH HABE RECHT !!! “” ja hoor doeh inpakken je recht (gelijk) en grote heel grote strik erom heen .Trouwens dat boek over Westerling ga ik natuurlijk kopen .

  • Jan A. Somers zegt:

   “ICH HABE RECHT !!” Nee heb je, ja kan je krijgen.

   • Bert Krontjong zegt:

    Ik ben onderweg naar mijn huis 3x aangesproken door een bedelaar ,of ik wat centjes voor ze had .Kijk die doen dat onder het motto “” Nee heb je ,ja kan je krijgen “” Maar als je een mening formuleert ,die zo rotsvast is geen ruimte mogelijk ,zelfs 1,5 meter niet ,wil je alleen JA horen ,bij een NEE ga je mokken ,discussieren is niet mogelijk met zo,n persoon ,zo iemand wil niet tegengesproken worden ,zijn mening staat zo vast als een huis ,je kunt nog beter een discussie starten met een LANTAARNPAAL ! Dus uw voorbeeld gaat een beetje mank geachte heer Somers .,

  • RLMerterns zegt:

   @BertKrontjong; ‘geen stelletje demente Indische bejaarden etc.’- Nou, nu jij dat zegt … krontjong klinkt nu echt vals!.

 13. baukegeersing zegt:

  Mertens kiest in zijn reactie op mij voor de afleidingsmanoeuvre. Een bekende reactie van ideologen die op hun nummer worden gezet. Hij begint dus over iets anders. Verzet terreur noemen zou koloniaal jargon zijn. Ik had het over de ‘rood-witte’ terreur op Zuid-Celebes. Volgens onderzoeksrapporten gaat het dan over het bij honderden afslachten van Indonesische burgers – ook vrouwen en kinderen – op niet zelden beestachtige en schokkende wijze, door Indonesiërs/Javanen.. Zij werden als karbouwen afgeslacht. Zelfs jonge kinderen werden als ‘spion’ terechtgesteld. .Ook zwangere vrouwen werden wreed vermoord. Zo werd een zwangere vrouw eerst de armen afgeslagen en daarna met een bamboespeer doorboord en vervolgens in de kali gegooid. Volgens Mertens hebben we het dan nog steeds over verzetsdaden. Hij treft zelfs een vergelijking met de nazitijd. Wat deden Nederlandse verzetsstrijders? Precies, die hadden het voorzien op Duitse soldaten. Niet op onschuldige vrouwen en kinderen van de eigen bevolking. En de tijd van de Tweede Wereldoorlog is onvergelijkbaar met de dekolonisatieperiode Nederlands-Indië. Over de periode voor de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië schreef ik in mijn eerdere reactie. Ook over de fouten van de Nederlandse Regering en de regering in Batavia. Mertens reageert met geen woord op mijn beschrijving van het Javaanse kolonialisme. Dat komt niet van pas in zijn ideologie. Dan wordt Westerling door hem nog zwart gemaakt. De Memoires van Westerling zou een aaneenschakeling van executies zijn. Mertens klets onzin. Ik heb dat boek gelezen en als bron voor mijn boek gebruikt. Om zijn lezing kracht bij te zetten suggereert hij dat Westerling ook door onthoofding executeerde. Ook dat is niet waar. Het verhaal waar Mertens naar verwijst is het opsporen en executeren van Terakan, een beruchte bendeleider in de buurt van Medan op Sumatra. Het lukte de Engelsen niet deze terrorist gevangen te nemen en te executeren. Zij vroegen Westerling om een oplossing. Westerling nam hem gevangen door middel van een spectaculaire actie. Tijdens het verhoor van deze Terakan, sprong deze op Westerling af om hem aan te vallen. Een Madrasser die ter plaatse was trok zijn zwaard en onthoofde Terakan. Mertens liegt dus dat Westerling deze bendeleider zou hebben onthoofd. Aan het eind van zijn reactie liegt Mertens opnieuw. Het boek van Westerling eindigt niet met de zinsnede die Mertens aangeeft. Westerling vervolgt met de zin: ‘Zij hebben mij eens met die naam begroet, doch ik ben er niet in geslaagd hen te bevrijden.’ Dan volgen er nog zes regels. Westerling suggereert – met een vraagteken – daarin dat de Indonesiërs nu zuchten onder het communisme. Is dat wat Mertens dwars zit?
  Tot slot nog dit. Mertens vraagt zich af welke heldendaden Westerling op zijn naam heeft? Hij zelf komt met dat woord ‘heldendaden’. In mijn boek heb ik beschreven wat Westerling heeft gedaan op Zuid-Celebes (december 1946 – maart 1947). Hij heeft de Indonesische bevolking gered van de ‘rood-witte’ terreur. van voornamelijk Javaanse gewapende infiltranten. Daardoor heeft hij duizenden bewoners van Zuid-Celebes het leven gered. Bij zijn vertrek op 3 maart 1947 werd hij door duizenden Indonesiërs feestelijk uitgeleide gedaan. Als een vriend van de bevolking nam hij afscheid. Hij werd door hen op handen gedragen. Mertens beschrijft Westerling als een massamoordenaar. Een staaltje geschiedvervalsing. Dat is de man de mij betichtte van het witwatten van de geschiedenis en het aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. Mertens kiest ervoor met zijn antikoloniale ideologie de lezers van deze rubriek te misleiden. In mijn boek staat de historische waarheid. Ik nodig Mertens uit eerst dat boek te gaan lezen, alvorens hij doorgaat met deze eenzijdige en onware ideologische teksten.

  • Peter van den Broek zegt:

   Ik verwachtte deze reactie van dhr Geersing wel, maar of dat de “historische waarheid” is voor discussie vatbaar, laat ik het maar rubriceren onder ZIJN historische waarheid.

   Ik doe zelf kwantitatief onderzoek naar de Bersiapperiode, niet alleen op Java en Sumatra, maar ook op Zuid-Celebes. Ik weet wel iets van wit-rode terreur.
   Over Zuid-Celebes kom ik de naam van Mr. B. J. Lambers tege , die van 1946 tot begin 1947 de vertegenwoordiger van de procureur-generaal op Zuid-Celebes.

   Toevallig lees ik wat over Mr. Lambers en hoe hij betrokken was bij de kwestie Westerling, zie bijgevoegde link.

   http://www.janlambers.nl/cms/index.php/familieweblog/100-familie-lambers-verhalen/97-ds-lambers-had-avontuurlijke-zoons

   Ik betwijfel of dhr Geersing iets weet van het Militaire Straf- en Tuchtrecht zoals dat onderwezen wordt aan toekomstige officieren.

   Ik weet niet of dhr Gerrsing de volgende stukken heeft bestudeerd:
   – Uittreksel van een nota van B.J. Lambers aan de procureur-generaal, H.W. Felderhof, over de interneringsproblematiek in Zuid-Celebes. 1946. Doorslag. 1 stuk.

   – Nota van Lambers aan de procureur-generaal, H.W. Felderhof over de bestrijding van opstand en terreur in Zuid-Celebes, de rol van Westerling, de arrestatie van de bestuursleden van de KRIS-moeda (Kebaktian Rakjat Indonesia Soelawesi) en de beslaglegging op het KRIS-archief. 1946. Doorslag. 1 stuk.

   – Aantekeningen van B.J. Lambers naar aanleiding van de ontwerpen betreffende de vervolging van oorlogsmisdaden bestemd voor de procureur-generaal, H.W. Felderhof. 1946. Doorslag. 1 stuk.

   – Indonesisch- en Nederlandstalige stukken betreffende de invloed en het optreden van de PNI (Partai Nasional Indonesia) in Zuid-Celebes, de Nederlandse militaire acties, het onderzoek door de politie en de Temporaire Krijgsraad aldaar. 1946-1947. Handgeschreven, getypt, doorslag. 37 stukken.

   – Verslaglegging van B.J. Lambers aan J.A. Jonkman, minister van Koloniën, over de militaire acties in Zuid-Celebes en de ‘methode Westerling’; met bijlagen. 1947. Doorslag. 7 stukken.

   • baukegeersing zegt:

    Beste Peter van den Broek, Ik heb voor mijn boek het gehele privé van mr. Bernard, Jan, Lambers bestudeerd. De stukken die u noemt zijn mij bekend. Op advies van Lambers is de PNI verboden. Lambers kwam tot het inzicht dat op Zuid-Celebes sprake was van een ‘rood-witte’ terreur. Op 30 december 1946 schreef hij een uitgebreid advies aan de procureur-generaal over het optreden van Westerling en het Depot Speciale Troepen. Hij stond er moreel geheel achter en stelde vast dat het optreden gedisciplineerd en effectief verliep. Hij wierp toen een formeel juridische kwestie op. Eind 1946 meende hij dat sprake ws van moord. Hij deed een voorstel om het optreden van Westerling te legaliseren. De procureur-generaal was toen al van oordeel dat sprake was van een noodzakelijke in het noodrecht gefundeerde militaire actie van Westerling en het Depot Speciale Troepen.Als u mijn boek op dat punt geheel naleest zult u kunnen vaststellen dat Lambers in 1949 ook van mening was dat het optreden gerechtvaardigd was door het toepasselijke staatsnoodrecht. De Staat van Oorlog en Beleg was uitgeroepen en bevestigde de noodtoestand destijds. Uit uw eerste alinea blijkt van een mate van helderziendheid bij u. Zonder studie beweren ‘ZIJN historische waarheid’ kan ik niet serieus nemen. Ik lees wel wanneer u mijn boek hebt doorgenomen.

   • Bert Krontjong zegt:

    Wow ! Wat een interessant verhaal over die familie Lambers ,wel behoorlijk uitgebreid ,dus je leest het niet zomaar tussen neus en lippen door .Een van de broers vertrok als emigrant naar Amerika ,wel naar een van de Noordelijke Staten ,toch opmerkelijk ,die Indische emigranten verkozen de zuidelijke Staten ,Californie en Florida ,terwijl de “” Echte “” Hollanders zich liever nestelden in de ( Koudere) Noordelijke Staten .Die Barend Jan Lambers was ook van 1936-1939 officier van Justitie in Suriname ,waar hij de corruptie ,die welig tierde kei en keihard aanpakte ,bij zijn vertrek in 1939 kreeg hij als presentje een looppad van koto missie mutsen ,daar neergelegd door Creoolse vrouwen ,een blijk van hoge waardering ! Als je nu ziet hoe Suriname geteisterd wordt door corruptie ,zou je wensen dat Barend Jan nog leefde om grote schoonmaak te houden ,in 1939 kon hij naar Curacao als OvJ maar hij verkoos om weer naar Indie te gaan ,die beslissing zal hij in maart 1942 wel betreurd hebben ,want hij werd als reserve KNIL officier krijgsgevangen gemaakt en naar Siam /Thailand gezonden ,uit wat van hem bekend is geworden blijkt dat hij een voorstander was van die Indonesische onafhankelijkheid en had hij ook een groot respect voor die hoge Repoeblikeinse tegenstanders ,hij schreef aan zijn vrouw “” Die Indonesische mensen zijn toch meer ons soort mensen ,dan die Hollandse blaaskaken ,die er hier rondlopen !”” Overigens heb ik ook een klein foutje in het artikel kunnen constateren ,de schrijver beweerd dat Soekarno en Hatta beiden in Leiden hebben gestudeerd ,nou volgens mij heeft Bung Karno nog nooit een voet op Nederlandse bodem gezet .

    • Bert Krontjong zegt:

     Oh ja Peter v/d Broek bedankt voor het toevoegen van die link naar B.J.Lambers .

  • PLemon zegt:

   @ Mertens beschrijft Westerling als een massamoordenaar. Een staaltje geschiedvervalsing.

   # Een korte biografie bevestigt Mertens opstelling voor de argeloze lezer als de republikeinse slachtpartijen op de eigen bevolking ongedocumenteerd en maar zijdelings worden vermeld.

   *** Citaat: Westerling moest de republikeinse terreur in Zuid-Celebes beëindigen en de rust herstellen. Op welke wijze moest Westerling zelf maar uitzoeken. Hij introduceerde een nieuwe aanpak, die er uit bestond verdachte kampongs tijdens de nachtelijke uren te omsingelen om ze bij het aanbreken van de dag te overvallen. Iedereen die in het bezit was van een wapen of verzet bood, werd onmiddellijk gedood. Hutten waarin wapens werden aangetroffen stak men in brand. Alle inwoners werden bijeengedreven waarna verdachte personen (‘terroristen’) uit de menigte werden gehaald. Deze werden ‘veroordeeld’ en ter plekke gefusilleerd. Na de terechtstellingen liet Westerling de bevolking een eed afleggen op de Koran. Daarbij liet hij hen zweren dat ze af zouden zien van terrorisme.
   https://www.dodenakkers.nl/artikelen-overzicht/beroemd/militair/westerling-raymond-paul-pierre.html

  • Boeroeng zegt:

   Westerling was toch een massamoordenaar ?
   Honderden gevangenen liet hij doodschieten of deed het zelf.
   Of ze wel of niet schuldig waren aan terreur moet door een rechter in een eerlijk proces vastgesteld worden en die moet een straf bepalen. Geen doodstraf, want die was afgeschaft in de rechtsstaat Nederland
   ..
   Een ander woord voor Westerling en zijn methodes is : contraterreur

   • Bert Krontjong zegt:

    Ja hoe jij over Westerling denkt is bekend ,geen probleem ieder zijn mening ,die doodstraf werd na 1945 weer tijdelijk ingevoerd om oorlogsmisdadigers te strafffen o.a Mussert en Blokzijl werden ter dood gebracht en ook veel politiemensen ,sommige poltiemensen hebben zich als beesten ge ( Mis) dragen onder al die mannen 1 vrouw ,Ans van Dijk ,een Joodse vrouw .Toen Westerling optrad tegen die Javaanse indringers ,die maar op 1 ding uit waren terreur uitoefenen ,was de doodstraf dus wel gewettigd ,trouwens de doodstraf werd na 1945 veelvuldig uitgevoerd in Indie/Indonesie ,inderdaad hadden die terroristen volgens de standaard van NU voor de rechter moeten worden gebracht en ze hadden een advocaat moeten krijgen en ze hadden recht op hoger beroep moeten hebben ,helaas waren dat andere tijden en golden er ook andere wetten ,trouwens die Indo,s ,die in de Simpang club werden afgeslacht hadden die wel een advocaat toegewezen gekregen en hadden ze recht op hoger beroep ? Hadden die Indo,s in de Simpang club een eerlijk proces gekregen ? Werden hun moordenaars vervolgd ? Nee hun moordenaars kregen zelf een plaquette met daarin hun “” Heldendaden “” vermeldt .Boeroeng ,jij hebt die tijd niet meegemaakt .ik trouwens ook niet ( 1949) Ik denk dat die tijd het best te omschrijven is als een periode “” OOG OM OOG ,TAND OM TAND ! “‘

    • RLMertens zegt:

     @bertKrontjong; ‘Javaanse indringers etc.’- Ook onze England vaarders, die in ons land wederom werden gedropt om de nazi’s te bestrijden? Ook terreur uitvoeren? -Toen van Mook te Manilo zijn federale idee wilde uitvoeren; wat dacht je dan wat de Republikeinen daarvan vonden? Nogmaals welke heldendaden heeft Westerling op zijn naam? Dan ongewapende ‘terroristen’ te executeren. Uit een ongepubliceerde memoires van dienstplichtig militair HC.Kavelaars in het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag; ‘als hij op een morgen in 1947 te Barru een groep DST militairen met hun gevangenen ziet, loopt hij er naar toe. Er bleken 25 man op de grond te knielen in het gras, de handen op de rug geboeid. Hij loopt een eindje en door en hoort dan mitrailleurs ratelen. Terug gekomen ziet hij de lijken. Dan komt een 2e groep. Deze wordt ook het veld op gedirigeerd en moesten met z’n 2 achter elkaar in dubbele rijen naast de lijken knielen. Die worden ook neergemaaid. De soldaten gaan na de salvo alle mannen langs of ze werkelijk dood zijn . Enkelen krijgen nog een genadeschot. Eén Kniller valt Kavelaars op, omdat hij zijn banjonet tussen de ribben van een lijk diep in het hart drukt en nog een draaiende beweging ermee maakt’.*’ Simpang club etc.’- Waarom, waardoor ontstond daar die ellende. Zomaar?

   • Boeroeng zegt:

    Het is niet nodig moordpartijen te hebben meegemaakt om te beseffen dat het heel fout was . En het kan soms terreur genoemd kan worden. Bij v in dit geval van zuid-celebes, waar het doel was door massamoord de bevolking vreselijk bang te maken.
    Wat anderen van een etniciteit ergens anders hebben gedaan is geen excuus om anderen van die groep te vermoorden. Indit geval ongewapende gevangenen. Niet als straf, niet als wraak, niet als mensen angst aan te jagen om verzet of terreur te breken .

    • Arthur Olive zegt:

     “Bij v in dit geval van zuid-celebes, waar het doel was door massamoord de bevolking vreselijk bang te maken.”
     Ik wist niet dat het doel was om de bevolking vreselijk bang te maken. Waar staat dat? Ik dacht dat het doel was om de bevolking te bevrijden van de Javaanse terreur infiltranten. omdat de Indnesische politie hun niet aankon.
     De Papoea’s hebben ook Javaanse infiltranten in Nieuw Guinea gedood als de politie of militairen er niet vlug bij waren.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Ik dacht dat het doel was om de bevolking te bevrijden van de Javaanse terreur infiltranten. omdat de Indnesische politie hun niet aankon.” Klopt. En als je dan voor oplossing van het probleem Westerling erop af stuurt, weet je waaraan je begint. Overigens, die Indonesische bestuurders die om hulp van het KNIL hadden gevraagd, waren tevreden. Probleem opgelost! Het was een tijd van terreur en contraterreur.

 14. baukegeersing zegt:

  Het lijkt mij een prima zaak dat er een open en kritische bespreking is over het optreden van Westerling en het Depot Speciale troepen op Zuid-Celebes (december 1946 – maart 1947). Ik heb daar ongeveer drie jaar onderzoek naar gedaan en alle beschikbare bronnen nageplozen. Ook Indonesische bronnen. Ik las wat Boeroeng, Bert Krontjong en Plemon hebben opgeschreven. Ik heb niet (goed) kunnen nagaan op basis van welke bronnen zij hun mening baseren. Ik loop langs enkele punten. Westerling had een opdracht van de hoogste politieke en militaire leiding in Batavia. Op grond van analyses had men geconcludeerd dat er op Zuid-Celebes sprake was van een guerrilla met extreme terreur methoden,: een ‘rood-witte’ terreur.. Als tegenmaatregel koos men voor de contraguerrilla. Daarom werd de speciale eenheid het Depot Speciale Troepen onder leiding van Westerling met ondersteunende KNIL-eenheden ingezet, om aan die terreur een einde te maken. Dit in het belang van de plaatselijke bevolking. Een conventionele militaire actie zou veel onschuldige slachtoffers maken. Daar werd dus niet voor gekozen. Toen Westerling op 5 december 1946 landde in Makassar was er gedurende ruim twee weken een inlichtingen eenheid actief om de situatie – bendes, bendeleiders, rampokkers, kampongs – in kaart te brengen. Westerling bestudeerde tot 11 december 1946 alle beschikbare informatie, voerde uitgebreid overleg en maakte een operationeel plan dat hij aan de regionale bevelhebber, kolonel H.J. De Vries voorlegde. Die ging akkoord. Het standrecht maakte onderdeel uit van dat plan. Standrecht was destijds gebruikelijk. De Britten en de republikeinen pasten het ook toe. Op basis van zijn plan zuiverde Westerling eerst Makassar en omgeving van de terreur. .’s Nachts omsingelde Westerling met zijn eenheid een kampong waar terroristen zich schuil hielden. In de ochtend werd de bevolking op een binnenplaats verzameld. Vrouwen kinderen – die geen haar werd gekrenkt – werden van de mannen geschieden. Dan begon het onderzoek op basis van vooraf ingewonnen inlichtingen. Schuldigen werd – na consulatie van de bevolking – ter plaatse geëxecuteerd. Het is dus niet juist dat iemand met een wapen onmiddellijk werd geëxecuteerd. Ook werden hutten door de eenheid van Westerling niet in brand gestoken. Een keer gebeurde dat wel. Westerling en zijn mannen hebben die hut weer opgebouwd. Dat honderden gevangen werden doodgeschoten is onjuist. Destijds bestond de doodstraf nog. Er was dus geen sprake van contraterreur, maar van contraguerrilla in het belang van de bevolking. Contraguerrilla is een militaire actie. Daarbij vallen inderdaad slachtoffers. Zoals dat bij gewapende conflicten niet is te voorkomen. . Westerling stelde voor de kampongs eigen kampongpolitie in. Die werkten nauw met hem samen. Zonder deze intensieve samenwerking van de plaatselijke bevolking zou Westerling met een eenheid van circa 130 man en met steuneenheden van de KNIL deze guerrilla nooit hebben kunnen verslaan. In sommige boeken wordt ten onrechte beweerd dat de bevolking de kant van Westerling c.s. koos omdat zij banger voor hem waren dan voor de rampokkende bendes en terreurgroepen. Uit de bronnen die ik bestudeerde blijkt het tegendeel. Deze lezing is een van de manieren om Westerling zwart te maken. Dat rechters en advocaten geen rol speelden is vanzelfsprekend. In een gewapend conflict hebben zij geen rol. Wel na afloop ervan als sprake is geweest van een militair exces. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het optreden van onderluitenant Vermeulen bij Pare Pare. Die werd in staat van beschuldiging gesteld. Westerling is niet in staat van beschuldiging gesteld. Zij optreden werd aangemerkt als ‘een noodzakelijke militaire actie gegrond in het noodrecht’. Tijdens mijn studie naar Westerling op Zuid-Celebes heb ik vastgesteld dat hij door historici ten onrechte massamoordenaar, ja zelf oorlogsmisdadiger is genoemd. Zij schreven veelal de conclusies van voorgangers over zonder die te controleren. De laatste in de rij is Rémy Limpach, De brandende kampongs van generaal Spoor, 2016, die op een extreme manier de plank heeft misgeslagen. Ik heb dat ik mijn boek uitgebreid geanalyseerd..(pp.277 – 315 en pp.345 – 357)

  • RLMertens zegt:

   @baukegeersing;’in kaart te brengen etc.’- Waarom dacht u dat gen.Spoor hem terstond naar Java liet overplaatsen? Vanwege zijn behaalde successen? ‘daar(!) drie jaar onderzoek gedaan etc.’- Daar ook de Indonesiërs/ getuigenissen nagegaan? Ook de diverse begraafplaatsen bezocht? Of waren het voor u geen geschikt bare bronnen? Advocaat mevr.Zegveld voert nog steeds processen namens de slachtoffers!
   – Uit zijn Mijn Memoires 1952; Dat hij zelf ook aan in kaart brengen deed; bij een bezoek aan de Nederlandse soos te Makassar verbood hij daar zomaar(!) een aanwezige Indonesische advocaat nogmaals de soos te bezoeken. Hij verdacht(!) hem van spionage.Toen hij echter de volgende keer wederom verscheen; ‘Ik ging naar hem toe; herinnert u zich wat ik u gezegd heb? Vroeg ik hem. hij knikte zonder op te staan(!). Ik trok mijn revolver en joeg hem ter plaatse een kogel door het hoofd’. -De Engelse titel van zijn Memoires; Prince of Justice; the authobiography of the Lawrence of the South Pacific(!) by capt.Raymond Paul Pierre Westerling. Ik raad u dit boek eens uitgebreid te analyseren.

 15. Peter van den Broek zegt:

  @dhr B. Geersing
  Ik wilde alleen maar een bevestiging dat U de collectie B.J. Lambers bij het KITLV heeft ingezien.

  Maar uit Uw bovenstaande reactie en uitspraken in de Nederlandse nieuwsbladen heb ik niet de indruk dat U het Militair strafrecht in samenhang met de zaak Westerling heeft behandeld , althans U laat het niet blijken. Ik weet er genoeg van af om ook nu nog het één en ander begrijpend te lezen, tijdens mijn militaire dienstplicht op het KIM heb ik met aandacht geluisterd naar de juristen binnen de vakgroep Militair straf- en Tuchtrecht en Economie.

  Het Militair Strafrecht heeft zich ook bezig gehouden met Westerling, deze was tenslotte officier en viel onder de krijgstucht.
  Het Hoog Militair Gerechtshof HMG belastte de overste J.L. Paardekooper als raadsheer-commissaris met een juridisch vooronderzoek naar de opdrachtgevers van het door U aangehaalde Noodrecht. De OPDRACHT daartoe zou gegeven zijn door landvoogd Van Mook en de hoogste echelons van het Binnenlands Bestuur die akkoord zouden zijn gegaan met het besluit van gen. Spoor om het DST in te zetten.
  Kolonel H.J. de Vries de  territoriale commandant van Zuid-Celebes en de directe superieur van kapitein R. Westerling verklaarde—– “ Op de vergadering ten paleize is gesproken over noodrecht, naar ik mij MEEN te herinneren”.——-
  Maar resident C.L. Cachet van Zuid-Celebes verklaarde dat —– “op de vergadering is NIET gesproken over noodrecht”——-
  Wellicht kan dhr Geersing uitsluitsel geven over hetgeen besloten is op deze bijeenkomst “ten paleize”.

  Tevens weet ik niet of dhr Geersing inzage heeft gehad in dossier over R. Westerling van het Ministerie van Justitie. Dit bevat ook het document van de raadsadviseur van het Ministerie van Justitie Prof. mr. A.D. Belinfante die een vergelijking maakte tussen het Standrecht op Zuid-Celebes en het Duitse standrecht in Nederland gedurende de bezettingsjaren. Ik citeer:

  “Een bezetter heeft het recht om Standrecht bij wet te regelen en af te kondigen , echter onder de Staat van Oorlog en Beleg stellen de Haagse Conventie en de Conventie van Genève eisen aan dit standrecht. Vereist zijn
  • Voorafgaande aankondiging van de wetgever dat standrecht zal worden ingevoerd
  • Publicatie van de strafbare feiten
  • Aanwezigheid van een verdediger
  • Bewijs en motivering op schrift
  • Ondertekening van het vonnis.
  Bij de militaire acties op Celebes ontbraken al deze vereisten. De autoriteiten in Indie zijn veel verder gegaan dan deze kaders van het internationaal erkend Standrecht. Op Celebes is sprake geweest van STANDRECHTEXCES.
  Het standrecht kon helemaal niet in Indie worden toegepast omdat de Nederlandse wet geen STANDRECHT of NOODRECHT kent. Feitelijk heeft informele en illegale rechtspraak plaatsgevonden. Het optreden op Zuid-Celebes mist iedere wettelijke grondslag”

  Dat Westerling niet in staat van beschuldiging werd gesteld, is niet relevant, Adolf Hitler noch keizer Hirohito zijn in staat van beschuldiging gesteld maar zijn wel oorlogsmisdadigers.

  Het optreden van Westerling werd aangemerkt als ‘een noodzakelijke militaire actie gegrond in het noodrecht’, maar dat slaat binnen de Nederlandse verhoudingen nergens op. Dat mag toch expliciet vermeld worden in het verhaal van dhr Geersing, het lijkt op geschiedkundige amnesie wellicht veroorzaakt door het Coronavirus.

  • PLemon zegt:

   @ Het standrecht kon helemaal niet in Indie worden toegepast

   # zonder betrouwbaar politieapparaat namen militairen deze maatregel over.

   *** tekst 6 Was Hueting de enige, die excessen in zijn omgeving zag? Nee, er waren er meer. De vraag is of die excessen dagelijks aan de orde waren. Uit het weekoverzicht van de Officier van Justitie te Semarang, december 1947, zou je bijna concluderen van wèl. Hij pleit voor het snel opbouwen van een politie-apparaat. Immers: “het heeft veel moeite gekost om verschillende militaire commandanten ervan te overtuigen dat toepassing van het standrecht tot het minimum moet worden beperkt, maar bij ontstentenis van een betrouwbaar politie-apparaat vrees ik dat het verderfelijk standrecht weer gaat opleven”. Dat is een citaat uit een regeringsnota. Militairen die in Indië waren weten dat er herhaaldelijk dingen gebeurden waar ze achteraf van gruwen. Misschien niet systematisch, misschien soms verklaarbaar, maar wel gruwelijk.
   tekst 7 Er zijn soldaten, die het moeilijk hebben met wat ze daar meemaakten. Of beter: met wat ze daar lieten gebeuren zonder er iets tegen te ondernemen. Een van hen is huzaar Van der Deuren. Hij heeft zijn verhaal op papier gezet. Want het blijft een delicaat onderwerp.
   https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_384590~afscheid-van-indi%C3%AB-4-de-oorlogsmisdaden-het-spoor-terug~.html

  • Jan A. Somers zegt:

   “toegepast omdat de Nederlandse wet geen STANDRECHT of NOODRECHT kent” Klopt, maar dat neemt niet weg dat er wel situaties bestaan waar die terminologie toepasselijk is. En krachtens vaste jurisprudentie. Het zijn nicknames voor bepaalde situaties. Je kunt er dan ook niet mee bij de rechter gehoor krijgen. Die zegt dan wablief?
   Noodrecht: zie Grondwet artikel 103. Maar ook Gemeentewet artikel 219 en 220. En zie ook het staatsnoodrecht. Bijvoorbeeld de wetsbesluiten door de naar Londen/Brisbane uitgeweken regering uitgevaardigd. Zie ook Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, 1952, S. 361: verhoogde waakzaamheid, toestand van – en burgerlijke uitzonderingstoestand. (let wel, geldig in Nederland, 1952!).
   Standrecht: Hieronder wordt verstaan bijzondere bestuursbevoegdheden in verband met oproer enz. onder terzijdestelling van waarborgen inzake berechting. Een algemeen toegepaste definitie is: Een standrechtelijke executie wordt uitgevoerd door de politie, het leger of paramilitaire organisaties en wordt geassocieerd met guerrilla, counter-insurgency, terrorisme en criminaliteit. Een moeilijk begrip, soms recht, soms moord. Het enige wat zeker is, dat standrechtelijke executie van krijgsgevangenen door de derde Geneefse Conventie verboden is. Bovendien is het een oorlogsmisdrijf om een vijandelijke militair die zich overgegeven heeft of die ziek, gewond of krijgsgevangen is zonder proces te doden.
   Van belang is of in het beschouwde gebied een uitzonderingstoestand geldt. Ik heb me laten vertellen dat Van Mook, met het oog op de ernst van de plaatselijke situatie, in dat gebied de staat van oorlog had afgekondigd. Daar was hij krachtens de Indische staatsregeling toe bevoegd. Maar dan nog is standrecht pas recht als voldaan is aan de daarvoor geldende regels. Er is ook nog vaste jurisprudentie! In de zin ‘een noodzakelijke militaire actie gegrond in het noodrecht’ moet dan worden gelezen ‘uitzonderingstoestand’ of ‘staat van oorlog’. En het niet toepassen van de regels van het wetboek van strafvordering moet toch binnen de staat van beleg/oorlog vallen. Ik heb daar verder geen verstand van. In de zin ‘een noodzakelijke militaire actie gegrond in het noodrecht’ moet dan worden gelezen ‘uitzonderingstoestand’ of ‘staat van oorlog’. Dat is dan aan de rechter om vast te stellen of daaraan voldaan is, niet door mij op afstand, in een zaak die ik verder niet ken. In het praethûûs ook niet belangrijk.

 16. baukegeersing zegt:

  Mertens suggereert dat generaal Spoor Westerling naar Java zou hebben teruggeroepen vanwege dienst betwistbare optreden op Zuid-Celebes. Historisch flagrant onjuist.(zie mijn boek)
  Geen van de rechtszaken van Zegveld hebben betrekking op het optreden van Westerling. Noch de uitspraken van de Nederlandse rechters daarover. De suggestie van Mertens is ook hier onjuist.
  Het verhaal dat Mertens opdist over Westerling in de Sociëteitsclub van Makassar staat geheel anders in de Memoires van Westerling. (zie pp.132 – 135) Mertens zou zelf eens moeten beginnen met het doen van gedegen onderzoek en analyse. Hij lijkt er op uit te zijn ‘zwarte’ bladzijden over Westerling op te dissen. Wat hij tot nu toe levert zijn persoonlijke emoties zonder bronnen, d.w.z. onhistorische kletskoek!
  Peter van den Broek kan in het hoofdstuk Juridische aspecten van mijn boek, alle juridische punten vinden die hij aan de orde stelt. Ook het advies-Belinfante behandel ik daarin. In mijn boek analyseer ik dat de getuigenis van kolonel H.J. de Vries wel en die van de resident Cachet niet betrouwbaar kan worden geacht. Wat Peter van den Broek over standrecht opmerkt slaat juridisch ergens op. Zij emotionele ongefundeerde uitlating….’maar dat slaat binnen de Nederlandse verhoudingen nergens op.’ is geen juridische onderbouwing, noch wetenschappelijk. Westerling impliciet oorlogsmisdadiger noemen onder verwijzing naar het feit dat ook Adolf Hitler en keizer Hirohito niet in staat van beschuldiging zijn gesteld, getuigt van het niet op de hoogte zijn van de uitgebreide onderzoeken die zijn gedaan naar het optreden van Westerling. Noch van de conclusies die uit die onderzoeken zijn getrokken. Deze vergelijking mist elke historische, juridische en wetenschappelijke grondslag. Peter van den Broek vindt in mijn boek het standrecht uitgebreid geanalyseerd. Hij heeft het kennelijk niet gelezen. Zijn referte naar ‘geschiedkundige amnesie wellicht veroorzaakt door het Coronavirus’ is ver onder elke maat. Het zegt alles over Peter van den Broek zelf. Als hij geen betrouwbare bronnen, geen historische, juridische of militaire argumenten heeft, zoekt hij zijn toevlucht tot dit soort van onzinnige prietpraat. Lees mijn boek Peter van den Broek. En als u betere bronnen of inhoudelijke argumenten hebt, neem ik daar graag kennis van.

  • Peter van den broek zegt:

   Prof. A.D. Belinfante raadsadviseur van het Ministerie van Justitie geeft aan dat het standrecht helemaal niet in Indie kon worden toegepast omdat de Nederlandse wet geen STANDRECHT of NOODRECHT kent.
   Als dhr Geerings Prof. A.D. Belinfante geen betrouwbare bron vindt en het er niet mee eens is, dan mag hij toch zijn juridische onderbouwing aangeven? In welke Nederlandse wet is volgens hem het standrecht/noodrecht vermeld?

   In zijn laatste reactie geeft hij zelf geen “betrouwbare bronnen, geen historische, juridische of militaire argumenten”aan . Op elk door mij aangevoerd argument verwijst hij tot vervelens toe naar zijn boek, Maar wat moet ik met de uitspraak:……. In mijn boek analyseer ik dat de getuigenis van kolonel H.J. de Vries wel en die van de resident Cachet niet betrouwbaar kan worden geacht……..
   Die “analytische” uitspraak is toch gebakken lucht, Schnee von Gestern. Ik kan daar echt helemaal niks mee.

   En zijn opmerking over mijn “emotionele ongefundeerde uitlating” is toch psychologie van de koude grond. U lijkt meer op een Jehova getuige die een tweedehands auto wil verkopen, maar waar is de auto gebleven? Kom Heer Geersing, neem Uzelf eindelijk eens serieus.

   Als dhr Geerings door te bluffen de verkoop van zijn boek wil stimuleren, dan kan ik als eenvoudige verkoper van biologische producten met meer dan 20 jaar internationale ervaring wel aannemelijk maken, dat dat op zijn manier nooit gaat lukken.

   • baukegeersing zegt:

    Geachte heer Peter van den Broek, na uw scheldpartij zijn er twee mogelijkheden: 1) hoofdschuddend aan zoveel ellende voorbij gaan en mij concentreren op dingen in het leven die er echt toe doen, of 2) u een kans bieden kennis te nemen van de inhoudelijke argumenten waar u zo naar lijkt te snakken. In verband met het belang van het onderwerp doe ik u het volgende voorstel. U geeft mij een adres waar ik – geheel op mijn kosten – t.b.v. u mijn boek naar toe kan sturen. Ik leest eerst dat boek en laat mij via mijn email weten wat u er van vindt en waarom. Dus onderbouwd. Tot die tijd stopt u met dit soort van onzinnige uitlatingen. Ik hoor wel wat u ervan vindt.

  • RLMertens zegt:

   @baukegeersing; ‘flagrant onjuist etc.’- Oh ja? Waarom dan wel?- Het was de Indonesiër
   premier van de te oprichten federale Staten aristocraat Tadjoeddin Noor , die van Mook onder drukte zette, het standrecht in te trekken! – Geheel anders in zijn boek? Ik citeerde nb. letterlijk uit de Memoires van de Prince of Justice; the Lawrence of South East Asia. En er staan nog meer idiote zaken blz.139; ‘men heeft mij verteld, dat mijn ogen iets bijzonders en doordringendst hebben. Bij de Indonesiërs was het effect nog(!) frappanter. Als ik een ‘terrorist'( mijn aanhalingstekens) moest ondervragen, begon ik hem altijd zonder iets te zeggen vast in de ogen te kijken. Meestal begon hij binnen 1 minuut te beven en na een paar minuten werd hij zichtbaar bevreesd en bekende alles’. Westerling een helderziende? Die met blik zijn terroristen veroordeelde; tot dood of leven. Een psychopaat? – De weermacht is spiegel van onze maatschappij. Met dieven, moordenaars en ander gebroed in hun gelederen. Echter met een uniform aan plegen zij hun wellust in alle uitbundigheid; en veelal ongestraft!
   note; Historisch kletskoek ?; Zijn boek is mijn bron!
   Mijn vraag; bent u een nazaat van DST’er? En wanneer komt uw boek in de ramsj?

   • baukegeersing zegt:

    Tadjoeddin Noor was een collaborateur met het Japanse schrikbewind, een man zonder principes, een opportunist en baantjesjager. Zie daarvoor het boek van IJzereef en de dagboeken van Schermerhorn. Die Noor is voor u een betrouwbare bron? Van Mook liet zich inderdaad bijna inpakken door deze leugenaar. Ga maar naar de ramsj – de winkel waar u uw boeken kennelijk koopt – om u beter te informeren. U suggereert dat de Indonesiër een keurige advocaat was. Hij was in feite een spion en handlanger van de gewelddadige pemoedas en andere misdadige bendes, mede verantwoordelijk voor aanslagen en veel slachtoffers. Over die ogen van Westerling schreef Bert Krontjong ook. Leest u het boek van Maarten Hidkes, Thuis gelooft niemand mij, 2016, daar staat hetzelfde in. Ik ken nogal wat andere bronnen die dat bevestigen. U komt aanzetten met uw sterk gekleurde maatschappijopvatting. Ronkende prietpraat. U leest mijn reactie zelfs niet goed. Ik schreef niet ‘historische kletskoek’, ik schreef ‘onhistorische kletskoek’. De uitdrukking is van de historicus Adam Zamoyski, Napoleon, de man achter de mythe, 2018, p.15. Het betekent dat het niets te maken heeft met geschiedschrijving en dat het onzin is. Dat is wat u opschrijft in uw reacties. Dat doet u meer. In Java Post van 8 mei 2020 beweert u dat Nederland verantwoordelijk zou zijn voor 200.000 moorden tijdens de dekolonisatieperiode 1945 – 1949. Ook dat is ‘onhistorische kletskoek’. Ik hoop dat de lezers van Indisch4ever nu doorhebben wat voor vlees ze in de kuip hebben met u. Indachtig de uitspraak van Johan Cruyff: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt.’

    • PLemon zegt:

     @ doorhebben wat voor vlees ze in de kuip hebben met u.

     # Daar is in de lange reeks reacties/antwoorden op Mertens stellingname geen twijfel meer over. Maar zolang de webmaster het spel en tegenspel over de waarheidsvinding omtrent de dekolonisatie en het indische verleden in het algemeen op zijn site tolereert ontkomen wij niet aan de geborneerde mantra “dat de rekening van de indische diaspora ” volledig op het ‘hollandse’ conto moet worden bijgeschreven.
     Enfin we weten ‘als slachtoffers die het geboorteland moesten verlaten’ dat Bung Karno als een rupsje nooit genoeg na de overdracht niet alleen het papoealand maar zelfs vergeefs het oog liet vallen op Maleisië en Melanesië. En wb Nieuw Guinea de animositeit tov het oud-koloniale bevolkingsdeel stimuleerde resulterend in de dag vd Zwarte Sinterklaas

     *** citaat: Voor een generatie Nederlanders in Indonesië bleef ‘de Zwarte Sinterklaas’ onlosmakelijk verbonden aan die eerste week van december 1957, het begin van het einde van de Nederlandse aanwezigheid in de Indonesische archipel.

     De Indonesische regering onder Soekarno reageerde met ongewone snelheid. Op donderdag 5 december nam de regering de verantwoordelijkheid voor de overnames over. Enkele dagen daarna werden de overgenomen bedrijven onder toezicht van het leger geplaatst. Nederlanders werden, voor zover niet strikt onontbeerlijk, opgedragen het land binnen enkele maanden te verlaten. Deze maatregel was in principe van toepassing op ca. 50.000 personen, inclusieve velen van gemengde Nederlandse en Indonesische afkomst.

     De omslag in de houding tegenover Nederlanders was direct voelbaar. Betjahrijders in Bandung weigerde Nederlanders mee te nemen, sommige winkels in Malang en Surabaya bedienden Nederlandse klanten niet meer, Nederlandse waar werd geboycot.
     https://historiek.net/zwarte-sinterklaas-indonesie/85243/

    • RLMertens zegt:

     @baukegeersing; ‘onhistorisch kletskoek etc.’- Is er nog verschil tussen historisch en onhistorisch kletskoek? Kletskoek is toch kletskoek? Dus …Mijn Memoires door Raymond Westerling 1952 is eveneens in de ramsj( de Slechte) gekocht in 1954! -* ‘hij was in feite een spion etc.’- Een spion die zomaar een Belanda soos binnen mag komen? En die toevallig door ene Westerling, die pas in Makassar is aangekomen, meteen ontmaskerd wordt als spion? * mr.(!)Tjadtjoedin Noor; een collaborateur, die nb. door van Mook als voorzitter van het kersverse parlement van Deelstaat Oost Indië is benoemd; een collaborateur, baantjes jager etc? U schermt graag met historische namen tot Cruyff aan toe.; uw voordeel heeft ook een nadeel; U klets nl. teveel! Komt liever met bewijzen van het tegendeel (dan maar steeds naar uw te verwijzen) – Mijn vraag; bent u soms een nazaat van een DST’er, heeft nog niet beantwoord. Of staat het uw boek?

 17. baukegeersing zegt:

  Ík’ in de vierde regel van onderen moet natuurlijk zijn: ‘U’.

  • baukegeersing zegt:

   Beste mijnheer Mertens u werkt volgens een vast stramien. Steeds weer wat anders en nooit ingaan op geleverde argumenten. Kletskoek is inderdaad kletskoek, d.w.z. onzin. Bij ‘onhistorische’ bedoelt de bedenker van die term dat het niets met geschiedschrijving te kamen heeft. U gebruikte zelf de term ‘historische kletskoek’. Ik neem aan dat u zelf de betekenis ervan weet. Dan nog over die spion. U gebruikt het woord ‘zomaar’. Waar haalt u dat vandaan? Uit het boek van Westerling dat u hebt, blijkt dater onderzoek naar die man is gedaan. Hoezo Westerling pas in Makassar aangekomen? Zijn inlichtingeneenheid o.l.v. Vermeulen was daar al weken actief. U volhardt om Noor betrouwbaar te vinden. Schermerhorn noemt hem een politieke opportunist. Over Noor en Nadjamoedin schrijft hij over de onderlinge strijd tussen die twee om de beste baantjes: ‘Bij zulk een strijd is van beginselen geen sprake.’ Toen tegen Noor een onderzoek zou worden ingesteld vluchtte hij naar Java. Net voor zijn vlucht had hij nog geprobeerd Van Mook te misleiden. Dat Noor met de Japanners heeft gecollaboreerd is een feit. Ik ben geen nazaat van een DST’ er. En als ik het wel was, zou dat irrelevant zijn voor de geleverde argumentatie. Ik ben wel een nazaat van een verzetsstrijder tegen de Duitse overheerser tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoewel ik trots ben op mijn vader is dat ook geen relevant feit voor de juistheid van de Historiografie. Komt u nu eens met deugdelijke historiografie en niet steeds met persoonlijke standpunten die niet onderbouwd zijn met deugdelijk bronmateriaal en dito feiten.

   • RLMertens zegt:

    @baukegeersing; ‘onderzoek etc.’- In zijn boek blz.130 schrijft Westerling; ‘het was duidelijk, dat het eerst(!) dat mij te doen was, de zuivering van de hoofdstad.(Makassar)’. Bracht oa. zijn medewerkers onder bij de plaatselijke politie. Degenen, die verdacht waren, werden zonder pardon geëxecuteerd. Het ergerde vele Europeanen etc. ‘In deze tijd was ik gewend mijn mijn maaltijden op de Sociëteit club te gebruiken. We hadden al het bewijs in handen (niet omschreven), om hem te laten arresteren, maar ik dacht dat hij iemand was die gered (!) kon worden…..ik beschouwde hem als een oprechte nationalist, wiens overtuigingen men moest eerbiedigen(!) Blz. 133; Toen hij de Indonesiër (al 1x had gewaarschuwd) wederom tussen al die andere (Nederlandse) gasten zag. ‘Ik ging hem naar hem toe; herinnert u zich wat ik u gezegd heb?. Hij knikte zonder op te staan( dus als W. iets zegt moet de Inlander opstaan!) Ik trok mijn revolver en joeg hem ter plaatse een kogel door het hoofd. De opschudding, die deze (helden?)daad onder de Europeanen van Makassar veroorzaakte was geweldig.(!) Moordenaar was de beleefdste betiteling, die ik te horen kreeg. De volgende dag was er geen terrorist in Makassar. Ongetwijfeld werden (@ BertKrontjong) honderden levens door die ene (helden)daad gered’ * ‘mr. Tadjoeddin Noor etc.’- Van Mook ging voor zijn federatie idee juist uit van pro Nederlands Indonesiërs en dat was Noor! Schermerhorn over Noor? Schermerhorn als Nederlandse parlementslid/commissie had helemaal niets van doen met die Federale opzet.
    -Auteur Jaap de Moor 1999; Westerling’s oorlog; ‘hij was een vrije jongen, een ongeleid projectiel. Gen.Spoor wilde meteen van hem af. Zijn opvolger voor de KST samengevoegd met SOP/para compagnie werd off.Van Beek, die al direct 100 van de trouwste en hardste Westerling krijgers uit het Korps verwijderde. Hij was een fantast en meende, dat hij een soort messias was. Ging zelf in zijn eigen verhalen geloven. Hij ging nb. na de overdracht in dec.1949 als een Ratu Adil ( rechtvaardiger vorst!) met 125 getrouwen in januari 1950 tot de aanval over op Bandoeng. Om het Nederlandse(!) gezag te herstellen! Terwijl de TNI daar (eindelijk) merdeka met verlof was en ongewapend(!) in de stad rondliepen, werden zij niets vermoedend plotseling onder vuur genomen. Uit het Parool; ‘even plotseling als de moordenaars waren gekomen zijn ze ook weer verdwenen. Alles wat hier gebeurd is heeft met eerlijk vechten niets te maken. Er is maar één woord voor: moord’! Westerling haalde 125 man over met hem mee te gaan, maar onttrok zich aan zijn verantwoordelijkheid door te vluchten'(!) * U een nazaat van een verzetsstrijder etc.’- Dus toch ook een nazaat van een terrorist, misdadiger volgens nazi Duitsland. – Hoe Westerling in Nederland uiteindelijk(ongestraft!) opera zanger kon/wilde worden is een apart verhaal. -Ik heb hem indertijd jr.’60 ook persoonlijk (uit nieuwsgierigheid) bezocht in zijn winkeltje met militaire prullaria, in deTer Haarstraat, Amsterdam. Eens een Ratu nu een toko houder!
    note; bovenstaande zijn citaten oa. uit zijn eigen boek; Mijn Memoires; De Lauwrence of South East Asia!

    • baukegeersing zegt:

     Mertens heeft bij de rams een paar boeken op de kop getikt en citeert daar willekeurig en selectief uit. Gewoon zo doorgaan Mertens. Er zit slechts één lijn in: Westerling ten koste van alles zwart maken. Als dat u levensgeluk brengt, vind ik dat een intens trieste zaak. U zult er begrip voor hebben dat ik de resultaten van mijn onderzoek niet blijf uitschrijven via deze website. .U neemt er toch niet echt kennis van. U kunt mijn boek kopen en kennis nemen van de historische waarheid. Wat is uw achtergrond eigenlijk? Was u lid van de CPN? En bent u nog communist, wellicht marxist?

 18. Anoniem zegt:

  Applaus voor heer Geersing!

  • Bert Krontjong zegt:

   Ben het helemaal eens met anoniem van 20.45 :Applaus voor de heer Geersing ! Ja de heer Geersing vroeg wat de bronnen van mij ( Bert Krontjong ) waren ,nou behalve de warmwaterbronnen ,heb ik die niet natuurlijk ,ben maar een leek maar ik vond het altijd wat onplezierig als dhr Westerling werd aangevallen ,ik heb hem persoonlijk gekent ,zeer charismatische man ,en dan die OGEN ! Raymond Westerling heeft veel Indo,s uit de klauwen van die moordzuchtige pemoeda,s gered ! Hoe de rest van de wereld ook over hem moge denken ,wij Indo,s (een paar uitgezonderd ) lopen met hem weg ! Pak Westerling ik heb respect voor u ! Trouwens de verkoop van dat boek van Bauke loopt als een trein .ga zo door Bauke !!

   • Bert Krontjong zegt:

    P.S Bauke :Ik hoef GEEN gratis boek ! Ik heb hem al besteld bij BOL .

   • RLMertens zegt:

    @BertKrontjong; ‘warmte bronnen etc.’- Door die ogen van W? Vooral als je erbij krontjong speelt. Wejige krontjong muziek! -Ik zou best een gratis boek willen hebben; dan heb ik tenminste ook een (warmte)bron!

    • Bert Krontjong zegt:

     Pas maar op ,er zijn ook Javaanse infriltranten gesignaleerd in Amstelveen ,ik geef u een tip ! Ze zijn makkelijk te herkennen want ze dragen een mondkapje van batik .

   • RLMertens zegt:

    @BertKrontjong; ‘veel Indo’s gered etc.’- Noem eens een paar namen, die gered zijn. Uw tante Berti Krontjong?

  • Robert zegt:

   Ik heb liever gevulde koeken met een bakje hete koffie met melk en suiker.

 19. Peter van den Broek zegt:

  Geachte Heer Geersing

  Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw gul en goed bedoeld aanbod. Ik verwachte een kort en duidelijk antwoord op mijn simpele vraag over standrecht/noodrecht te krijgen maar dat lijkt anders uit te pakken

  Als ik Uw aanbod zou accepteren, ben ik verplicht dieper in te gaan op Uw bronvermeldingen. Ik heb gegevens over B.J. Lambers on line kunnen raadplegen (KILTV), maar ik weet nu al dat er ook bronnen zijn die ik alleen persoonlijk in archieven in Nederland zou kunnen inzien. Aangezien ik in Italië woon, zal het onder de geven omstandigheden onmogelijk voor mij zijn op redelijke termijn deze archieven te bezoeken en U van repliek te dienen. Helaas maar waar.

  Ik neem aan dat er wel anderen zijn die ingaan op de door U opgeworpen problematiek. U kunt erop rekenen dat ik met aandacht de discussies zal volgen.

  Peter van den Broek – vandenbroek@libero.it

 20. baukegeersing zegt:

  Veel dank voor de analyse van de Zwarte Sinterklaas en de link met boekverwijzing.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.