Romusha’s : ‘Helden der arbeid’ bruut uitgebuit in Indië

Helden der arbeid worden ze genoemd in de Japanse propaganda. Maar er is weinig heroïsch aan het leven van de miljoenen uitgebuite romusha’s, de inheemse werksoldaten die geronseld zijn voor dwangarbeid.  NOS

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

52 reacties op  Romusha’s : ‘Helden der arbeid’ bruut uitgebuit in Indië

 1. Romosha’s aantal volgens Bussemaker 78 000(?), naar schatting 3 00.000 tot zelf 1 miljoen. Nooit gesteund door eigen Indonesische of regeringan van andere landen zo als de troost meisjes.Voor hun ontbetaalde salarisen en ontberingen.

  • R Geenen zegt:

   En hoe denken de Indonesiers vandaag over de jappen?

   • Neutraal. Want zonder de Jappen hadden zij geen vrijheid bereikt.En nu gaat de handel door met als een van de grootste partners, dat is Japan.Net als de houding tegenover de Hollanders.

    • R.L.Mertens zegt:

     @WalSuparmo; ‘zonder Jappen etc.’- Is vrijheid/merdeka bereikt; inderdaad. Als bevrijders ingehaald en toegestaan: het rood/wit en Indonesia Raya, mits support: Peta/Heiho opgericht en arbeid= remoesjah’s werd geleverd. Plots werd de Indonesische vlag en Indonesia Raya verboden; Peta opstand etc. Toen Japan verliezende was, werd wederom merdeka in het vooruitzicht gesteld. – Japan drilde het volk en gaf het zijn eigenwaarde(terug). En…. Indonesia never again the life and blood of any nation! En dat gaf ons beleid een enorme knauw. De Republikeinse propaganda ‘over de hoofden der Nederlanders’ rechtstreeks tot de VN/ het wereld forum gericht. En met succes!

    • R Geenen zegt:

     Neutraal? Wat verstaat u onder neutraal? Het kan vriezen of dooien? De een wel en de ander niet? Voor mij riek dan woord meer naar schijnheilig.

  • RLMertens zegt:

   @WalSuparmo; ‘hun ontberingen etc.’- Mijn vader/Pakan Baru vertelde mij, dat zij nog beestachtiger werden behandeld dan onze krijgsgevangenen. Zieken/ met verwondingen tijdens het werk opgelopen, werden na afloop van het werk gewoon achter gelaten. Hij zag eens zo’n nog levende skelet, achter gelaten en leunend tegen een boom, om air/water roepen toen de groep hem passeerden. Een gevangene gaf hem water …..en de groep ging verder.
   Nergens las/hoorde ik de ware redenen waarom juist zij zo behandeld werden. Ik herinner mij nog hoe zij van huis vertrokken. Uitgezwaaid door de hele kampong, zingend; ‘bekerdja, bekerdja …

 2. Peter van den Broek zegt:

  Het NOS laat relevante gegevens buiten beschouwing en stuurt de berichtgeving in een bepaalde richting, dat riekt naar propaganda. Het mythische verhaal van de collaboratie van Soekarno gelijk met de video wordt weer met de haren erbij gesleept.

  Het was niet alleen Soekarno die zich schikte naar de wensen van de “Jappen”. Abdoelgani, in de bezetting jeugdleider en later minister van buitenlandse zaken noemde het “accommoderen”.
  Naar voorbeeld van het “Nederlands indirect bestuur” schakelden de Japanse bezetters het gehele inlandse bestuursapparaat in om arbeiders te leveren voor bvb herstel van bruggen of pakten zelf mannen op om voor hun zulk werk in te zetten
  De locale bestuurders kregen premies voor de door hun geleverde aantallen.De inschakeling van het inlandse bestuursapparaat op Java leverde meer romusha’s op dan het Japanse bezettingsbestuur verwacht had. Niettemin liet dit bestuur de rekrutering vergezeld gaan van grootscheepse propagandacampagnes, waarbij Soekarno betrokken was.

  Dan mag toch gesteld worden dat het gehele inlandse bestuursapparaat collaboreerde met de Jappen. Tijdens de Bersiap werden locale bestuursleden zoals in het Tegaldistrict opgepakt en terecht gesteld voor hun samenwerking met de Jappen.

  • RLMertens zegt:

   @PetervandenBroek; ‘door hun samenwerking met de Jappen etc.’- Terecht gesteld door wie? Ik herinner me wel; die bestuurslieden ‘die al te enthousiast met de Jap samenwerkte’ ten nadele(!) van hun eigen bangsa/volksgenoten. Deze namen dan vergelding. * ‘collaboreerde met de Jappen etc.’- Had u dan verwacht, dat zij in het verzet gingen tegen Japan?

   • Peter van den broek zegt:

    Terecht gesteld door wie? Pemoeda’s, waarvan enkelen met name genoemd begonnen na de Japanse capitulatie een schrikbewind in het Tegal/Brebes/Slawi-district, het begon tegen Inlandse bestuurders maar al gauw keerde de terreur zich tegen Nederlanders en indo-Europeanen. Die woonden meestal in de buurt van Suikerfabrieken en daarvan waren er meer dan 200 in dit gebied. Duizenden slachtoffers vielen daar. wat weten wij daarvan af? Dat zit in het aantal van die tienduizenden vermisten!!!

    Dhr Mertens kan wel elke keer naar zijn stokpaard het Atlantisch Handvest terugkeren en daarna komt de riedel Linggadjati tot aan de RTC maar dat staat allemaal keurig in de boeken beschreven. Is “Schnee von Gestern”. Allemaal leuk en aardig maar uit den treure uitgekauwd. Dat ging in Nederlands-Indie langs de Indo’s heen, maar dan moet dan nu niet opnieuw over gediscussieerd worden. Dat is toch geleuter op de vierkante millimeter, dat slaat helemaal nergens op en is geen point van discussie in het dekolonisdatieproject. Daarmee schieten we als Indische gemeenschap niets mee op.

    Ons probleem is de Bersiap en haar slachtoffers. Wat weten wij daarvan af?

    • R.L.Mertens zegt:

     @PetervandenBroek; ‘bersiap en haar slachtoffers etc.’- Waarom, waardoor? Elk gevolg heeft een oorzaak! Of had u dan verwacht, dat na; geen zelfbeschikkingsrecht/merdeka en al die Nederlandse provocaties; Soekarno voor het tribunaal etc. en de troepen aanvoer(!) de Indonesiërs apathisch selamet datang/welkom zouden roepen?
     Toen ik ooit op school jr,’50 het over bersiap had, zei mijn klasgenoot; had je dat dan niet verwacht?

 3. PLemon zegt:

  @ De Republikeinse propaganda ‘over de hoofden der Nederlanders’ rechtstreeks tot de VN/ het wereld forum gericht. En met succes!

  # Meer dankzij de angst voor de communistische invloed op de vrijheidsstrijd en het politieke klimaat vh land later.

  *** ” Op sterk aandringen van de Katholieke Volkspartij (KVP) werd tot de tweede politionele actie besloten. Deze had plaats rond de jaarwisseling 1948-1949. Soekarno en Hatta werden gevangengenomen.

  Het Nederlandse optreden werd de Verenigde Naties en de Verenigde Staten te gortig. De VS vonden dat West-Europa de krachten beter kon sparen voor de Koude Oorlog en dreigde met stopzetting van de Marshallhulp. Dat hielp: op 9 december 1949 aanvaardde de Tweede Kamer de souvereiniteitsoverdracht met 71 tegen 29 stemmen. Nieuw-Guinea viel hier buiten.
  https://www.trouw.nl/nieuws/na-vier-eeuwen-op-weg-naar-een-volwassen-relatie~bfaeedee/

  • Peter van den Broek zegt:

   De discussie wordt door bovenstaande reactie weer afgeleid.

   In topic verband vraag ik me af waarom de Nederlanders buiten de kampen, de zgn Buitenkampers (in wezen een belachelijke term) niet als Romusha ook naar Japanse werkkampen werden gestuurd. Is hier iets over bekend?

   Of de Indo-Europeanen dwz personen van Nederlandse afkomst maar niet erkend als Europeaan, dus inlander. Zijn die wel als Romusha’s naar de werkkampen gestuurd? Statistisch gezien moet dat gebeurd zijn, of hadden zij bij de Japanners, maar ook bij de Indonesiers een voorkeurspositie?

   • PLemon zegt:

    @ ….hadden zij bij de Japanners, maar ook bij de Indonesiers een voorkeurspositie?

    # Zoiets?

    *** ” Interneringskampenj
    De Japanse interneringskampen zijn aanvankelijk alleen bedoeld als ‘heropvoeding’ van de krijgsgevangenen en leden van het Nederlands-Indisch bestuur. Zij waren immers vijandelijke buitenlanders omdat ze burgers waren van landen waarmee Japan in oorlog was. Niet alleen Nederlanders, maar ook veel Britten, Amerikanen en Australiërs zaten gevangen. Vanaf 1943 werden echter ook veel Europese inwoners en Indonesiërs in de kampen onder gebracht, in totaal 42.000 gevangenen. De Japanners hadden aparte kampen voor militairen en burgers. Zo werden de militairen nog zwaarder bewaakt en moesten zij ook vaker zwaar werk verrichten. Tevens waren er aparte kampen voor vrouwen en kinderen.
    https://isgeschiedenis.nl/nieuws/interneringskampen-in-japan-tijdens-de-tweede-wereldoorlog

    • Peter van den Broek zegt:

     Bovenstaand gaat over de interneringskampen. Mij gaat het erom of er Nederlanders en indo-Europeanen onder de Romusha’s waren, die naar “Werkkampen” werden gestuurd.

     Als dat zo was, had daarover toch binnen de Indische gemeenschap gesproken moeten worden of werd dat doodgezwegen omdat die Indo-Europeanen als inlanders in koloniale ogen tweederangs burgers werden beschouwd? Het geeft alleen maar aan dat het koloniale denken van rangen en standen ondanks alles gewoon doorsudderde.

     Als dat niet het geval was, dan werden de Nederlanders en Indo-Europeanen duidelijk als een aparte en “bevoorrechte klasse” ook niet alleen door de Japanners , maar ook door de inlandse/Indonesische bevolking aangemerkt, dat dan weer spanningen gaf met de laatsten Zo werd het beeld van “zwarte schaap /scape goat” gecreëerd en kan als verklaring dienen voor de houding van de Indonesiërs in de Bersiap: de schapen werden letterlijk afgeslacht.

    • PLemon zegt:

     @ kan als verklaring dienen voor de houding van de Indonesiërs in de Bersiap

     # als militaire krijgsgevangene was er in ieder geval geen sprake van bevoorrechting…

     *** Eind 1943 arriveerden in Palembang ook nog ongeveer 2.000 krijgsgevangenen van Java, voor tewerkstelling bij de aanleg van twee afgelegen vliegvelden in de omgeving van Palembang. Medio 1945 werd een deel van hen verplaatst naar Singapore, de overigen kwamen terecht in het Soengeigeroeng-kamp of in een kamp bij het vliegveld Talangbetoetoe, ongeveer 15 kilometer ten noorden van Palembang. In augustus 1945 bevonden zich in Palembang en omgeving vermoedelijk zo’n 1.000 à 1.500 krijgsgevangenen.

     In Atjeh kwamen in totaal ongeveer 3.500 Nederlandse en inheemse KNIL-militairen in krijgsgevangenschap. Ook hier werden de meeste inheemsen kort nadien vrijgelaten, maar een aantal bleef geïnterneerd in kamp Lawe Sigalagala bij Koetatjane, samen met circa 110 Indo-Europese krijgsgevangenen. De overige krijgsgevangenen werden in april en mei 1942 buiten Atjeh geconcentreerd, in eerste instantie in de Uniekampong in Belawan bij Medan. De in Lawe Sigalagala achtergebleven gevangenen werden in mei 1942 onder druk gezet om heiho, hulpsoldaat in Japanse dienst, te worden. De meeste inheemse ex-KNIL-militairen stemden uiteindelijk toe, maar van de Indo-Europese gevangenen weigerden er 52. De vier leiders van deze groep werden geëxecuteerd, de meeste anderen zijn in de gevangenis van Koealasimpang van de honger overleden.
     https://www.indischekamparchieven.nl/nl/bezetting-en-bersiap/per-eiland/sumatra

    • R Geenen zegt:

     @@Vanaf 1943 werden echter ook veel Europese inwoners en Indonesiërs in de kampen onder gebracht, in totaal 42.000 gevangenen. De Japanners hadden aparte kampen voor militairen en burgers. Zo werden de militairen nog zwaarder bewaakt en moesten zij ook vaker zwaar werk verrichten. Tevens waren er aparte kampen voor vrouwen en kinderen.@@
     Lees ik het goed? “Europese inwoners en Indonesiërs in de kampen”.
     Over kennis van zaken gesproken!

   • RLMertens zegt:

    @PetervandenBroek; ‘niet erkend als Europeaan etc.’- Mijn vader vertelde mij, dat eind 1941 het Knil deze lieden(oa. een kennis) opriep voor dienstneming. Op het oproepformulier stond echter onderin;( klein gedrukt); dat uit deze oproep niet moeten worden opgemaakt, dat de persoon dan Nederlander is.(!)

    • Peter van den Broek zegt:

     Eind 1941 werden naar het schijnt 7000 Inlanders maar dat zullen Indo-Europeanen met inlander status zijn geweest, voor hun dienstplicht opgeroepen. Het Gouvernement dacht met deze groep betrouwbare soldaten in dienst te kunnen nemen. Probleem was dat voor die 7000 maar 3000 geweren beschikbaar waren, maar met een bamboe roentjeng is toch best te vechten?

     Best leuke maatregelen maar die waren vergelijkbaar met de instelling van de commissie Visman over hervormingen binnen het Indisch bestel of de rede van Koningin Wilhelmina over het Atlantisch Handvest. Het waren allemaal schone beloften, maat stelde toch geen ruk voor net voor het uitbreken van de oorlog tegen Japan, het was meer window dressing.

    • Jan A. Somers zegt:

     “de commissie Visman over hervormingen binnen het Indisch bestel” Waar vind ik ‘binnen het Indisch bestel’? Wel lees ik in het voorwoord (althans in dat verslag dat ik hier onder ogen heb): ‘Wel oordeelde de Indische regeering een onderzoek naar de politieke wenschen van de verschillende groepen in Indië, alsmede een bestudeering van die wenschen opportuun.’
     “de rede van Koningin Wilhelmina” (…) over de vorming van een gemenebest van Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao, waaraan (…) aanstonds na den oorlog een rijksconferentie gewijd zou worden.” Dat is toch gewoon ‘a. een conferentie bijeen te roepen.(…); h. binnen de grenzen van artikel 1 van de Grondwet’, uit de alsnog gebruikte petitie Soetardjo? Zonder enige fantasie is ‘gemenebest’ toch een nette vertaling van het Britse ‘commonwealth’? Waar sommigen onder ons toch zo graag naar verwijzen?
     “Ons probleem is de Bersiap en haar slachtoffers. Wat weten wij daarvan af?” Weet u overigens wat die bersiap was? Zonder te zeuren over weest paraat! Alleen maar definitie.

 4. Peter van den Broek zegt:

  Wel leuk zo’n link om de bewering te staven, maar daar richt mijn vraag niet op. Er zijn onder de volgers van deze web site zeker degenen, die de Japanse bezetting aan den lijve ondervonden. Wat weten die van de Romusha’s uit hun omgeving, speciaal Romusha’s van Indo-Europese achtergrond. ?

  • R Geenen zegt:

   @@speciaal Romusha’s van Indo-Europese achtergrond. ?@@
   Mij totaal onbekend.

  • R.L.Mertens zegt:

   @PetervandenBroek; ‘romusjahs van Indo- Europese achtergrond etc.’- Ik vermoed, dat Azijnpisser hier meer over weet!

  • PLemon zegt:

   @ Romusha’s van Indo-Europese achtergrond. ?

   # De indo’s bleven in hun oorspronkelijke posities gehandhaafd..

   *** Citaat: Groso modo kan gezegd worden dat de Japanners de Indo-Europeanen op Java niet in kampen onderbrachten voor zover het geen militairen en hooggeschoold kader betrof. Omdat er niet voldoende Indonesisch geschoold personeel was om de (oorlogs-) economie op gang te houden, werden de Indo-Europeanen vanaf het middenkader en zo lager, aanvankelijk zoveel mogelijk in hun posities gehandhaafd, zonder dat ze echt gezag hadden over de Indonesische werknemers. Feitelijk waren ze onder curatele gesteld.

   Het onderscheid tussen totoks en Indo’s gebeurde door de bezetter aanvankelijk ’op het oog’. Opvallend daarbij was dat de Japanner de termen totok en Indo hanteerde, die vóór de oorlog in zwang waren. Al gauw echter werden de totoks (volbloed Hollanders) via de radio en de kranten opgeroepen om zich te melden op daartoe aangegeven verzamelpunten. Als kampen werden allerlei locaties gebruikt; w. o. delen van stadswijken. De periode van internering begon op Java na medio 1942, in de ‘buitengewesten’ reeds daarvoor en op Sumatra eveneens in 1942. Na circa een jaar, soms later, waren praktisch alle Europeanen en ongeveer een derde van de Indo-Europeanen, in beschermde wijken, of wel kampen ondergebracht. Met deze internering gaf de bezetter uitvoering aan zijn beleid de Europese invloed te weren. Het lag in de bedoeling de Indonesiërs en de Indo-Europeanen te zijner tijd te laten participeren in het Groot Oost-Aziatische Welvaartssfeer ideaal.
   https://tjaberawit.nl/200000-indos-buiten-de-japanse-kampen/

   • R Geenen zegt:

    @@Het lag in de bedoeling de Indonesiërs en de Indo-Europeanen te zijner tijd te laten participeren in het Groot Oost-Aziatische Welvaartssfeer ideaal.@@
    Misschien was dat in 1942 het idee van de nip. Maar later bleek dat een grote leugen. In Duitsland werden gaskamers gebruikt om de gevangenen kwijt te raken. De Jap gebruikte de methode van uithongeren. Toen de jap merkte dat ze de oorlog gingen verliezen, kregen de gevangenen de opdracht kuilen te graven. In Bangkinang, Sumatra kregen de mannen de opdracht zowel in hun kamp als in het vrouwenkamp grote kuilen te graven, zogenaamd omdat volgens diezelfde nip, de Engelsen bommen zouden werpen. De heer Bo Keller heeft zelf die kuilen moeten graven en terwijl zij dat deden, zagen ze de jap al een soort mitrailleur in stelling brengen. Trouwens ik heb het verhaal van Keller op mijn website staan.

    • R Geenen zegt:

     Vervolg: Kreeg van mijn bovenstaande schrijven een correctie toegestuurd.
     In de eerste plaatst zijn er nog 3 mannen uit Bangkinang kamp die dat graafwerk van de grote doodkuilen hebben meegemaakt. Naast Bo Keller was dat Rinus van Delden, en Renee Brard. Het”plekje” voor onze massagraven waren voor het vrouwen en mannenkamp niet in het kamp zelf, maar er buiten. De kuilen voor de mannen waren pakweg 500 meter buiten hun verblijf. Maar voor de vrouwen zoals mijn moeder en ook die van de heer van den Broek en wij kinderen werden de kuilen een km of 3 verder gegraven.
     Daarnaast kreeg ik ook het volgende schrijven:
     Tijdens ons transport naar Bangkinang, was onderweg een klein ongelukje,waar ons konvooi bij stopte en ff uitstappen (Was toch overal rimboe) en ook Japanse chauffeurs liepen rond.
     Ik zag een groepje mannen met twee japanners praten en toen ik erbij kwam zag ik dat één persoon in Japans uniform onder zijn petje ”blauwe ogen had” en de ander bleek naderhand een Indische gewezen krijgsgevangene die door de Japanners als chauffeurs zijn aangenomen.
     Verder weet ik dat na de oorlog ,deze personen eruit werden gelicht. Hoe en wat weet ik niet meer maar daar is wel onderzoek naar gedaan.

     Ben blij dat er nog heren in leven zijn en mij af en toe corrigeren. Immers alleen zij die het echt hebben meegemaakt, kennen de echte toedracht. In 1945 was ik zelf pas 9 jaar.

 5. Het is een feit dat de romusha’s meer hadden geleden dan de iyogoen ianfoe of toost meisjes.Zo als ik het al geschreven heb, de Jap is niet dom en zorgen goed dat hun naaimachines goed werken.Mijn sympathie gaat meer naar de romusha’s om relatistich te blijven wat physiek leiden betreft.Het leiden van de troost meisjes is meer mentaal. Ze hadden goed voedsel terwijl de bevolking hongert leid en goed medische behandeling in goede hotels. Misschien is geen enkel troostmeisje is in de oorlog gestorven. Andders dan de duizende romoha’s die dood zijn gegaan van de honger en ziekte. Wat de troostmeises betreft,dat hadden de Hollanders ook gedaan mijn in de Atjeh ,Balie Lombok oorlogen voor hun KNIL personeel die ook kooken en de voor zindelijkheid van de kampen zorgen.

  • R Geenen zegt:

   En de Romusha’s werden door de Indonesische elite en politiek (soekarno) opgeofferd aan de jap. En of die meisjes wel goed behandelden of niet, het is verkrachting van de ergste soort. De Indonesche vrouwen en in het algemeen Aziatische vrouwen hebben minder rechten dan de mannen. En dat is blijkbaar nog steeds zo. Maar niet in onze Indo wereld.

  • Peter van den Broek zegt:

   Hoezo hebben romusha’s meer geleden dan troostmeisjes, hoe is dat te meten? Het lijkt mij meer een masculine uitspraak, foei Heer Wal Suparmo, ik had een genuanceerder antwoord van U verwacht

 6. Sorry voor de vele schrijf fouten.Zoals: realitisch, honger lijden, Anders, romusha’s , met…(in de Atjeh). Bedank .

 7. Mijn commentaar is niet beinvloed door domme sympathie en haat ,maar opjectief. De romusha’s hadden werkelijk harder geleden.Ik kan mij zelf niet verlakken.Ze vallen letterlijk dood langs de weg.Ooit een lijk van een troostmeisje gezien? Voei Hrv v/d Broek.

  • R Geenen zegt:

   U moet voor de romusha’s bij uw eigen politieke leiders zijn en daar gaan klagen. Tenminste als u er de moed voor heeft. De troostmeisjes waren vooral niet van Indonesie, maar van de landen in oorlog met de jap. Dus is het logisch dat wij voor de misbruikte dames opkomen.
   Waarom schrijft U geen brief naar uw regering?

  • Peter van den Broek zegt:

   Een romusha die eerder stierf, had die meer geleden dan die later stierf? Volg ik deze objectieve redenwring dan heeft een romusha die het overleefde niet geleden objectief gezien niet geleden !! Kom nauw toch Heer Suparmo, na het kromme Nederlands ook nog het kromme denken.

   En dan die vergelijking met de troostmeisjes. Alsof die het fijn vonden dat per dag een regiment Jappen hun eerbaarheid schonden. Straks komt dhr Suparmo met het argument dat ze het toch fijn vonden. Hij moet zich schamen en voor straf in de hoek staan om gezichtsverlies te beperken of heeft hij na deze vertoning nog een gezicht. Her Suparmo shame on you.

   • Jan A. Somers zegt:

    “na het kromme Nederlands” Het is onfatsoenlijk om iemand die zijn best doet zo af te zeiken. Heeft u hem al beantwoord in BI?

    • R Geenen zegt:

     @@Het is onfatsoenlijk om iemand die zijn best doet zo af te zeiken@@
     Ik weet niet of U het weet, maar de heer Suparmo stuurt ook wel eens ingezonden stukken van zijn hand naar SoCal, die dan in het blad “De Indo” worden geplaatst. Die artikelen zijn vaak van goede kwaliteit en vaak foutloos. Met andere woorden, er wordt misschien wel van google translate gebruikt gemaakt. En waarschijnlijk is dat niet de moeite waard op I4E.

   • Geen enkel troost meisje is dood gegaan maar van de 300 000 romusha’s zijn alleen maar 100.000 terug kunnen gaan naar hun naar hun familie.Dat is natuurlijk niets en geen krom denken. Ook zo als de gedachten van de Nederlandse held J.P.Coen die mensen een kopje kleiner hebben gemaakt die geen producten aan hem willen verkopen. En Westerling met een paar afgehakte hoofen in zijn prullemand van zijn kantoor in Medan. Omdat het nodig is voor de rust en vrede.Geen shame on you maar wel TERLALOE BOESOEK!!

    • R Geenen zegt:

     @@. En Westerling met een paar afgehakte hoofen in zijn prullemand van zijn kantoor in Medan. Omdat het nodig is voor de rust en vrede@@
     Nee meneer, niet voor de rust en vrede! Het ging om mensenlevens. Vooral veel Indo mensen, die nog in de kampen vastzaten. De Nl KNIL mensen mochten van de Engelse militairen gezeteld in Colombo niet in Sumatra landen. De bewaking moest van de Engelsen door de jap gedaan worden. En daar trachten de romusha’s en andere soort Indonesische bendes misbruik van te maken. Die dachten dat ze alle Indo’s konden afmaken. Trouwens de meeste Indonesische bendes hebben elkaar afgemaakt, doordat Westerling met zijn eenheid onder de naam kali lima de Ind. bendes tegen elkaar uitspeelde/opstookte.
     U probeert de periode bersiap en erna schoon te praten. Maar het waren toen niets anders dan laffe moordenaars, die jacht trachten te maken op vrouwen en kinderen. Westerling heeft diverse familieleden van mij uit de handen van uw geboefte gehouden en hun levens gered.

    • Peter van den Broek zegt:

     Geen enkel troostmeisje is doodgegaan? Waar staat dat Heer Suparmo?
     400 Koreaanse meisjes tussen de 12 en 15 jaar worden gevangen gehouden en voor de dwangprostitutie ingezet. Ze moeten elke nacht veertig (40) soldaten bedienen. Ze moesten onbeschrijvelijke wreedheden ondergaan. Zo zijn 12 (twaaf) meisjes overleden aan vaginale bloedingen
     bron: levenslang oorlog van Griselda Molemans p33.

     Iedereen mag best meedien aan een discussie, maar ik verwacht van deelnemers enige kennis van zaken, dat schijnbaar bij de Heer Suparmo en probleem is.

    • R Geenen zegt:

     @schijnbaar bij de Heer Suparmo en probleem is.@
     Deze heer bekijkt het met een Indonesisch oog. En vaak hebben de vrouwen in zijn land minder waarde dan de mannen. Hij gebruikt zelf het denigrerende woord “naaimachines”.

    • Jan A. Somers zegt:

     “met een Indonesisch oog.” Tja, weer wat anders dan een Amerikaans oog.

    • R Geenen zegt:

     Zeker na de vele scheve ogen. Vaak een opluchting.

 8. Peter van den Broek zegt:

  Dhr Somers moet niet zeiken en op de juiste persoon spelen. Dhr Suparmo koketteert met zijn krompraet. Als hij slim was dan had zijn verhaal in zijn moerstaal geschreven en laten vertalen door Google translator, gebeurt bijna feilloos. Maarv nee hij wil interessant doen en komt met een Nederlands waarvoor een inburgeraar zich niet zou schamen. Het lijkt wel of het armoedig Nederlandsgebruikt als camouflage is om het totaal gebrek aan argumenten te verbergen.

 9. De realiteit is dat de Google vertaling LETTERLIJK is. Dus de betekenis van woord tot woord terwijl een taal bijna 90% uit een IDIOOM bestaat.Dus hr v/d Broek is fout.Als je begrijp wat ik bedoel( ala Hr Bommel).

  • Peter van den Broek zegt:

   kom kom Heer Suparmo, even bij de les blijven. Leg u even uit wat barangkali masoek angin betekent? dan kan ik dat vergelijken met mijn google.

 10. R.L.Mertens zegt:

  @PetervandenBroek; ‘bersiap en haar slachtoffers etc.’- Waarom, waardoor? Elk gevolg heeft een oorzaak! Of had u dan verwacht, dat na; geen zelfbeschikkingsrecht/merdeka en al die Nederlandse provocaties; Soekarno voor het tribunaal etc. en de troepen aanvoer(!) de Indonesiërs apathisch selamet datang/welkom zouden roepen?
  Toen ik ooit op school jr,’50 het over bersiap had, zei mijn klasgenoot; had je dat dan niet verwacht?

 11. PLemon zegt:

  @ TERLALOE BOESOEK!!

  # Update Westerling in Elseviers Weekblad

  *** Citaat:. ” Volgens Limpach zou na de eerste vier acties van Westerling duidelijk zijn gebleken dat ze gepaard gingen met een hoge mate van willekeur, wreedheid en intimidatie. Natuurlijk hanteert Limpach de overdrijving: ‘een hoge mate van….’ Maar wat blijkt uit rapporten van betrouwbare getuigen als Lambers en een officieel overleg van Indonesische en Nederlandse functionarissen? Inderdaad, het tegendeel van wat Limpach hier beweert.

  Limpach schrijft in zijn boek Lambers te citeren. Maar het blijkt dat hij aan dat citaat een zinsdeel van hemzelf heeft toegevoegd en het woord ‘terreur’ tussen aanhalingstekens heeft geplaatst. Limpach laat Lambers zeggen dat op Zuid-Celebes destijds sprake zou zijn geweest van onvermogen op te treden tegen ‘de “terreur” van de sterke verzetsbeweging’. De tekst: ‘van de sterke verzetsbeweging’ is niet van Lambers, maar van Limpach zelf. Lambers nam een diametraal ander standpunt in. Die vond dat sprake was van ‘rood-witte-terreur’. En door het woord ‘terreur’ tussen aanhalingstekens te plaatsen, suggereert Limpach dat het geen terreur was. Wat Limpach hier doet is een doodzonde voor een wetenschapper. Hij manipuleert en misleidt.
  https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2020/02/westerling-auteur-geersing-hoe-onderbouwt-limpach-zijn-forse-beschuldigingen-736813/

  • R Geenen zegt:

   Dank voor uw informatie. Interessant boek van de heer Geersing.

  • RLMertens zegt:

   @PLemon; ‘terlaloe boesoek etc.’- Romusjahs…Westerling? Wat heeft de één met de ander te maken? Een update? Van suggesties; terreur of ‘terreur’?

   • PLemon zegt:

    @ Wat heeft de één met de ander te maken?
    .
    # Zie zij-paadje heer Suparmo eerder: 13 februari 2020 om 19:56
    “En Westerling met een paar afgehakte hoofen in zijn prullemand van zijn kantoor in Medan.”
    # Het nieuwe Elsevier artikel sloot hier mooi op aan.

    • R.L.Mertens zegt:

     @PLemon; ‘een paar afgehakte hoofden etc.’- Dus toch een zij-paadje.
     note; Elsevier was altijd al ‘koloniaal’. -Uit een brief van een militair uit Indië, mei 1949; ‘en dat hele Nederlandse volk dat rustig toelaat dat wij gedaald zijn tot Duits peil(!) en dat toelaat dat, opgezweept door Elsevier en consorten(!), honderd duizend jongens met een rustig gezicht kampongs verbranden, mensen neerknallen, dat is een aanfluiting voor iedereen die iets goeds wil doen. Kletsen, dat kunnen we’. Over getuigenissen gesproken. Die ter plekke waren! En het zelf hebben meegemaakt!

  • R.L.Mertens zegt:

   @PLemon; ‘rood-wit- terreur etc.’- In ons jargon waren Indonesische verzet strijders(!) terroristen. De hele Indische geschiedenis staat vol van eufemistische uitdrukkingen/omschrijvingen/leugens; pacificeren= vrede brengen bv. Atjeh waar de gehele Gajo vallei ontvolkt werd! Onze jongens tegen de nazi’s waren natuurlijk verzet strijders! (voor de moffen; rood-wit- blauwe terroristen) Dat Limpach het woord terroristen tussen aanhalingstekens plaats geeft juist aan, dat het helemaal geen terreur is. Maar acties van de verzet beweging tegen de bezetters! En dat wist Lambers ook. Mi. is Geersing eerder geneigd wederom zich als een witwasser(!) van ons verleden te gedragen. Waarheidsvinding van ons verleden is hem vreemd. Aan de verkeerde kant geschiedenis gebleven!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.