Moesson januari

Blader door deze editie

moesson jan20

Moesson facebook: Angelina Enny en Robin Block brengen culturen samen met poëzie | Interview met schrijfster Saskia Rossi | Thom Hoffman selecteert vijf foto’s uit Een verborgen geschiedenis | Makan! Over de kunst van het koffiedrinken & de vele gezichten van rendang

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

33 reacties op Moesson januari

 1. Peter van den Broek zegt:

  In Moessoen ziet men op een door Thom Hoffman selecteerde foto het bordje “Voorschip uitsluitend voor Europeanen”

  Er is vaak beweerd dat het bordje ” verboden voor honden en inlanders” dat bij zwembaden zou hangen, niet bestond. Toch wordt heel concreet en door meerdere getuigen beschreven bij journalist H.C. Beynon. Het bordje “Voorschip uitsluitend voor Europeanen” is een variant erop. Officieel volgens art 109 van het regeringsreglement 1854 was er een raciale indeling (Europeanen en Inlanders) en daarmee in formele zin apartheid.
  Voor enige uitleg:
  http://www.tongtong.nl/indische-school/contentdownloads/tjiook_09web.pdf

  Uiteindelijk heeft dhr Mertens in zijn discussie op Javapost toch gelijk.

 2. PLemon zegt:

  @ en daarmee in formele zin apartheid.

  # bijgaande overdenking….dwz het is een geaccepteerde rolverdeling tussen de maatschappelijke boven- en onderlaag.

  *** Citaat : Hans Vervoort : ” Zelf heb ik me met terugwerkende kracht gegeneerd voor mijn koloniale verleden, hoe gering mijn rol als kind in die wereld ook was.

  Upstairs Downstairs

  Maar toen de BBC de serie Upstairs Downstairs uitzond en later Downton Abbey viel me ineens iets op. Beide series spelen in Engeland in het begin van de 20ste eeuw en net zoals in de koloniale wereld was ook hier een bovenlaag en een onderlaag, elk met een eigen vaststaande rol in het leven.
  Wat in beide series benadrukt werd was het door beide lagen accepteren van de standenmaatschappij. Waarbij de onderlaag opvallend trots was op de dienstbare taken die zij hadden. Met name de butlers, de hoofden van die onderlaag, voelden hun dienstbaarheid niet als een vernedering, zij waren er trots op hun meesters te mogen dienen. En die meesters lieten geregeld weten zich geen raad te weten zonder hun bedienden. Zo waren beide lagen tevreden met hun rol.

  En dat deed me ineens sterk denken aan de verhoudingen zoals die in de koloniën waren. Eigenlijk exporteerden de kolonisatoren hun eigen standenmaatschappij naar de kolonie en lukte het hen eeuwenlang die twee lagen in stand te houden. En net zoals het voor een arbeider of dienstmeid in Europa vrijwel onmogelijk was ooit tot de bovenlaag door te dringen, zo bleef het voor de bruine of zwarte onderlaag ondenkbaar ooit op te kunnen klimmen op de sociale ladder.
  En men accepteerde dat als normaal.
  Dat die situatie in de eerste helft van de 20ste eeuw veranderde, eerst in Europa, daarna ook in de kolonies is natuurlijk niet genoeg te prijzen.
  Maar dankzij de twee genoemde series voel ik me nu toch heel wat minder schuldig over ons koloniale verleden.
  https://www.hansvervoort.nl/index.php?page=2&columnId=50&columnNoFlash=1

  • Peter van den Broek zegt:

   In Indie ontbraken “Standen” in de traditionele Nederlandse betekenis, in plaats daarvan trof men twee nieuwe soorten van scheidingslijnen aan; de ambtelijke en de duitenhiërarchie (Vaderlandse Club).
   De Indische samenleving onderscheidde zich van de Nederlandse door een sterke dominantie van de “middenklassen”. Blanke arbeiders ontbraken geheel, Europese boeren nagenoeg. De enige groep die buiten de overwegend welvarende middenklasse stond was die van de Europese militair, de ”kolonialen”.

   De middenklasse vormde echter geen bourgeoisie. Het aantal economisch zelfstandigen was relatief klein, het merendeels werkte – in de particuliere of publieke sector – in dienstverband. Daardoor was ook staatkundig een bourgeoisie afwezig, een klasse van zelfbewuste burgers, bereid en gereed om politiek verantwoordelijkheid te dragen. De Europese bevolking (de trekkers) was trouwens te wisselend van samenstelling om een gevoel van Indisch burgerschap (citoyen) te kunnen ontwikkelen

   Evenmin kende de Europese gemeenschap in Indie in sociologische zin “klassen”, want zonder arbeiders zijn klassentegenstellingen uiteraard onbestaanbaar. Natuurlijk was er kerkelijk leven maar levensbeschouwelijke emancipatiebewegingen en de daaruit voortkomende verzuiling van het publieke leven waren nergens in Indie te bespeuren, zo kenmerkend voor Nederlandse situatie.
   Kortom Indie telde veel Nederlanders maar het vormde sociologisch gezien niet een Nederlandse samenleving.

   Zie JAA van Doorn De laatste eeuw van Indie Ontwikkeling en Ondergang van een koloniaal project p. 42-48) https://www.researchgate.net/publication/284783803_JAA_van_Doorn_De_laatste_eeuw_van_Indie_Ontwikkeling_en_ondergang_van_een_koloniaal_project/link/567eed5e08ae051f9ae66d20/download

 3. ellen zegt:

  Het stelsel van rangen en standen in de Nederlands-Indische maatschappij was heel anders dan die in Nederland. Er was indeling naar landaard, segregatie en apartheid. Dit volgens de socioloog J.A.A. van Doorn. Van Doorn beklemtoont dat deze politiek niet berustte op discriminatie of racisme, maar ‘logisch voortvloeide uit het aloude bestuurlijke principe dat de diverse bevolkingsgroepen hun eigen hoofden gunde en hun gebruiken en instellingen’. De basis zijn de verschillende rechtsbehoeften. Er was één groep die buiten het Inlandse adatsysteem viel en zijn eigen ‘Europese adat’ diende te gehoorzamen. Dat waren de Nederlanders en de Indische Nederlanders. De Wet houdende regeling van het Onderdaanschap uit 1910 zonderde deze laatstgenoemde groep uit van de status van de Inlander, die werd omschreven als ‘Nederlandsch onderdaan, geen Nederlander zijnde’. De bevolkingsgroepen leefden los van elkaar. De Indonesische nationalistenleider Soekarno schreef daarover in de jaren dertig: ‘De blanke heeft in ons land zich zorgvuldig geïsoleerd. Hij heeft zich afgesloten van alles wat niet blank is; hij wijst iedere benadering van onze kant af. Hij heeft zich een samenleving opgebouwd, waarin hij geen contactpunten heeft met de Inlander.’

  http://archief.ntr.nl/deoorlog/page/mappen/780436/Rangen+en+standen.html

  • Jan A. Somers zegt:

   Waarom een wet uit 1910? De Indische Staatsregeling 1925 is van groter belang. Wel hetzelfde resultaat, maar inderdaad, gebaseerd op het indirect bestuur. Elke etnische groep onder zijn eigen bestuurders. Met zijn eigen rechtsbehoeften.

  • Lord Dendeng zegt:

   Geen contactpunten met de de Inlanders? Flauwekul. Er waren vele contactenpunten in de economische activiteiten en somige sociale en culturele activiteiten.

 4. Bertsiap zegt:

  Let goed op 0.50 de omroeper spreekt van 300 miljoen Inlanders in 1940 ,nou nou waren er in die tijd 1940 al 300 miljoen ? Volgens mij 60 miljoen misschien 80 miljoen maar 60 miljoen ligt dichter bij de waarheid .Tegenwoordig heeft Indonesie 270 miljoen inwoners .

  • Boeroeng zegt:

   Goed gezien, Bert
   volkstelling1930https://www.nidi.nl/shared/content/output/reports/nidi-report-64.pdf

   Oeps… 300 miljoen in 1940 ????  Even Apeldoorn bellen ?
   Die 240.000 Europeanen is het getal van 240.000 als Europeaan ingeschreven in de burgerlijke stand en het bevolkingsregister.
   Veel indo-europeanen vielen daar niet onder.

   • PLemon zegt:

    @ 240.000 Europeanen is het getal 

    #Deze cijfers/aantallen kwamen al eens eerder boven water en illustreerden alleen maar het feit dat het onmogelijk is om afgezet tegen de 60 miljoen inheemsen dat de Europeanen afzonderlijk dictatoriaal over de eilanden konden regeren. Enfin het feodale aspect met de vorstenhuizen dat de koloniale structuur mogelijk maakte zou eens beter belicht moeten worden. Meer feiten en cijfers dan de romantiek van de Max Havelaar.

 5. Piet Azijnpisser zegt:

  Wat een opwinding over dat bordje ““Voorschip uitsluitend voor Europeanen”.

  Het was een vooroorlogs bordje, van een andere tijd, dus daar opgehangen onder volstrekt andere omstandigheden dan nu. Erken dat het fout was, nooit meer doen dus, spijt betuigen en verder gaan.

  Bovendien zouden we moeten bedenken dat “discriminatie” waarschijnlijk zo oud is als de mensheid. Heden ten dage wordt in onze “verlichte” westerse samenleving misschien niet meer gediscrimineerd naar ras en huidskleur, maar wel naar allerlei andere verschillen.

  Toen ik van de baas zakenreizen mocht maken vloog ik conform mijn rang en stand “business class”. Achter het gordijn van de “business class” zaten de arme sloebers opgevouwen economy te vliegen en aten ze van plastic. In de 747 mocht ik van de business class niet de trap op naar boven, want dat was “1st class”, voor de super bevoorrechten. Ik werd eens lid van een bepaalde club en werd stevig geballoteerd, tot en met huisbezoek. De club wilde kennelijk niet iedereen in haar gelederen, geen haan die er naar kraaide. In de trein kan je 1ste of 2de klas zitten en wie met een 2de klas kaartje op het pluche van klas satoe gaat zitten wordt er bij controle uitgedonderd. Er was na de oorlog in NL ook een klas kambing, de 3de klas, voor de armoedzaaiers. Zo zijn er talloze voorbeelden in onze samenleving, waar mensen nog steeds tegen een bordje lopen waarop niet staat “voor inlanders verboden”, maar dat een gelijke strekking heeft. Wij vinden dat “gewoon”.

  Misschien denken onze nakomelingen er 50 jaar later anders over en maken zij stampij over wat wij “gewoon” vinden.

  • Arthur Olive zegt:

   “Er was na de oorlog in NL ook een klas kambing, de 3de klas, voor de armoedzaaiers.”

   Klas kambing in Indie en 3de klas in Nl was voor armoedzaaiers maar klas kambing in de bioscoop in Indie werd zo genoemd vanwege het kenmerkend lachen.

   • Piet Azijnpisser zegt:

    Arthur Olive zegt 16 januari 2020 om 06:35: “….. maar klas kambing in de bioscoop in Indie werd zo genoemd vanwege het kenmerkend lachen”.

    Hihihi ….. nooit geweten en eerlijk gezegd ook nooit opgemerkt, toch wel ervaringsdeskundige. Er werden meer luidruchtige opmerkingen in petjok gemaakt dan in de duurdere rijen hoger op, zeker als een mooie dame op het witte doek verscheen.

    In Nederland heette de voorste rij “nekkramp”. Ook daar geen geblaat waargenomen, maar Indische jongens, althans die met wie ik om ging, bleven het “klas kambing” noemen.

 6. Peter van den Broek zegt:

  Bovenstaande uitspraken kunnen gewoon niet. Misschien in het achterlijke Nederlands-indie, maar niet in Nederland van vòòr de oorlog, laat staan van nà de oorlog.

  In Nederland was het ook in die tijd verboden om een onderscheid naar ras en geloof e.d.te maken. Er waren bijvoorbeeld in Nederland vòòr de oorlog geen borden “verboden voor Joden” Joden, die het leven in nazistisch Duitsland onmogelijk werden gemaakt, vonden een nieuw Vaderland in Nederland, kijk maar naar Anne Frank.

  Met de foto is iets heel anders aan de hand. Het bordje staat op een Nederlands schip, dat Nederlands grondgebied is waar de Nederlandse wetten gelden. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt tussen Europeanen en Inlanders, trouwens wie zijn die inlanders in Nederland. Maar dit schip vaart naar Nederlands Indie met mensen die er een andere mentaliteit op nahouden,. die vergelijkbaar was met die in nazistisch Duitsland, nu vergelijkbaar met extreem rechts, daarom mocht zo’n bord op dat schip.

  Het onbegrip in bovenstaande blijkt al in de kromme vergelijkingen. Een biljet voor een vlieg- of treinreis koop je, dat hangt niet van je huidskleur af. Daarom ben ik goddank blij dat Nederlands-indie niet meer bestaat, voor mij geen tempo doeloe.
  Met mijn achtergrond had ik in Nederlands-Indie nooit dat kunnen bereiken wat ik in Nederland, in Zwitserland of Italië bereik. Een zoon van een kleine Boeng kon in Nederlands-Indie toch nooit officier bij de Koninklijke Marine worden, laat staan tijdens zijn dienstplicht ?

  Degenen die nog steeds in die koloniale mentaliteit denken: dat wat “gewoon in Nederlands-Indie was” horen hier niet thuis, passen niet in de traditie en in de morele waarden van Europa: vrijheid, gelijkheid en broederschap.

  • Piet Azijnpisser zegt:

   Peter van den Broek zegt 16 januari 2020 om 08:31: “Bovenstaande uitspraken kunnen gewoon niet. Misschien in het achterlijke Nederlands-indie, maar niet in Nederland van vòòr de oorlog, laat staan van nà de oorlog” – “Degenen die nog steeds in die koloniale mentaliteit denken: dat wat “gewoon in Nederlands-Indie was” horen hier niet thuis, passen niet in de traditie en in de morele waarden van Europa: vrijheid, gelijkheid en broederschap”.

   Ik weet niet op welke “bovenstaande uitspraken” de achtbare heer Van den Broek doelt, want er hebben zich meerdere schrijvertjes onder dit topic geroerd, maar als hij heeft gereageerd op mijn stukje, dan zou ik zeggen dat hij niet heeft begrepen of niet heeft willen begrijpen wat ik met mijn opmerkingen heb bedoeld duidelijk te maken en wel dat discriminatie, in allerlei vormen, luid en duidelijk (“voor Joden verboden”, “slegs vir blankes”, “alleen voor Europeanen”, “members only”) of versluierd, subtiel, van alle tijden en van alle werelden en samenlevingen is en inherent aan het mens zijn. Denk aan wat er nu in alle openheid met Oeigoeren in China gebeurt en met de Karen en Rohinja’s in Birma, sorry, Myan Mar. Denk aan de stille discriminatie bij sollicitaties op naam en uiterlijk van de sollicitant, zeker ook in het verlichte Italië van de Paus en de heer Van den Broek.

   Wie van ons huisje-boompje-beestje mensen neemt er een arme, verwaarloosde, dakloze, ongeletterde zwerver op in zijn vriendenkring? Een enkeling misschien, die door de rest meteen als “zonderling” wordt bestempeld en zelfs geschuwd. Niet voor niets bestaat ook in onze verlichte tijd de kreet “Niet O.S.M.” oftewel “Niet Ons Soort Mensen”, voor lieden met wie wij, right or wrong, niet willen omgaan en/of met wie wij onze dochter liever niet getrouwd zien.

   Dat wat TOEN in Indië NORMAAL werd gevonden, vinden wij en dus zeker beschaafde mensen als de heer Van den Broek, NU verwerpelijk, beschamend en “achterlijk”, maar die genen zoals ik die de normen van TOEN in relativerend licht plaatsen zijn daarmee nog niet, wat de achtbare heer Van den Broek in zijn wijsheid zo stellig en zonder verder onderzoek en onderbouwing meent te weten, “hier niet thuis horen en niet passen in de traditie en in de morele waarden van Europa: vrijheid, gelijkheid en broederschap”.

   Oeps ….. vaak heb ik gedacht dat de heer Van den Broek al jaren lang op deze site niet schrijft “in de morele waarden van Europa: vrijheid, gelijkheid en broederschap”, maar ik zal het natuurlijk in de beperktheid van mijn “koloniale mentaliteit” verkeerd hebben gedacht.

   • Peter van den Broek zegt:

    Wat het reizen met business class te maken heeft met discriminatie moet dhr Azijnpisser maar eens duidelijk uitleggen. De rest van zijn verhaal gaat ook nergens over. Als ik het bordje goed lees, dan mochten Amerikanen en Japanners ook niet op het voorschip komen. Leg dat eens uit aan die arme mensen!!!

    Dan kan ik me best indenken dat hij zich ook niet druk maakt over een andere foto van Thom Hoffman (1957) waarop de fascist en anti-semiet Mussert verwelkomd werd in het Kunstkringgebouw in Soerabaja op 1 Augustus 1935!!!!! Sommigen tonen daarbij de gestrekte arm met d handpalm naar beneden, niet wordt vermeld of er ook Sieg-Heil geroepen werd. Een enkele Indo-Europeaan was ook te zien op de foto.

    Hoffman schrijft bij de foto in Moesson dat veertienduizend “totokmannen” zich aansloten bij de Vaderlandse Club VC en NSB, dat zijn toch extreem-rechtse beweging ook voor die tijd. Hij baseert zich op Drooglever, maar Drooglever schrijft zelf in zijn standaardwerk over de VC, dat in Augustus 1930 de VC haar grootste omvang van ongeveer 9000 leden bereikte (p.45). Ik weet dat de NSB op haar hoogtepunt 7000 leden had waarvan een kleine 5000 Nederlanders van Indo-Europese afkomst.
    Het aantal totokmannen herleidt zich tot minder dan 11000. Hieruit blijkt dat de politiek participatie van de Europese bevolking op een totaal van 240000 i.v.m. Nederland toch erg groot.

    • Boeroeng zegt:

     7000 leden?
     Wat is je bron?
     citaat:
     Vanaf 1933 bloeide de partij, na een bezoek van Mussert in 1935 aan de kolonie liep het ledental op tot ruim vijfduizend. Pas toen eind jaren 1930 duidelijk werd dat de partij mee ging met de Duitse nazi-ideeën over raszuiverheid en Blut und Boden zegden velen hun lidmaatschap op.[1] Er bleven nog 1100 leden en 680 sympathisanten over.
     —–
     Bron: Wikipedia

    • PLemon zegt:

     @ waarvan een kleine 5000 Nederlanders van Indo-Europese afkomst.

     #Cruyff : Je gaat het pas zien als je het door hebt.

     ***Citaat: ” Toch verloor de NSB eind jaren 30 veel van haar leden toen duidelijk werd dat zij zich steeds meer op raszuiverheid richtte en een onderscheid maakte tussen vol- en halfbloed Nederlanders. Veel Indische Nederlanders zegden hun lidmaatschap op. Daarnaast was de keuze voor Duitsland voor velen onaanvaardbaar.
     In mei1940 telde de Indische NSB nog maar 1100 leden en zo’ n 680 begunstigers.
     http://www.s-i-d.nl/waren-er-nsbers-in-nederlands-indie/

    • Peter van den Broek zegt:

     Wikipedia als gezaghebbende bron?! Wie is de samenstellen van het artikel over de NSB en welke bronnen vermeldt deze?
     Datzelfde geldt voor de bronvermelding van dhr Lemon.

     Die 5000 leden heb ik ook , maar die werd bereikt in 1935. Die minder dan 2000 totokmannen van de NSB (bronvermelding = 1800) werden bij mij bereikt in 1939.
     https://www.dbnl.org/tekst/_bij005196701_01/_bij005196701_01_0003.php

    • Boeroeng zegt:

     Peter,

     Wat is nou je bron voor die 7000 leden, waarvan 5000 indo-europeanen.

     L de Jong erbij gepakt: Die heeft het over 4500 NSB leden/begunstigers eind 1935.
     NSBleden_LdeJong_11a

    • Peter van den Broek zegt:

     L. de Jong heeft het over 4500 leden/begunstigen!!!!! Hoeveel waren daarvan leden en hoeveel daarvan begunstigen zodat ik de aansluiting met die 5000 leden op 1-1-37 (Wikipedia) kan maken? Als je nog meer bronnen heb, geef ze dan, dan kom ik daarna wel met mijn bron. Dit om een heldere vergelijking te maken.!!!!!!!

 7. Jan A. Somers zegt:

  In Nederland nu discussie over het boek De N-hut van Oom Tom. Waar een klein land groot in kan zijn. Gelukkig ben ik oud aan het worden.

 8. PLemon zegt:

  @ Met mijn achtergrond had ik in Nederlands-Indie nooit dat kunnen bereiken wat ik in Nederland, in Zwitserland of Italië bereik..

  #Klopt…zelfs voor een orang totok / sinkeh.

  *** Citaat:. De Nederlandse aanwezigheid in de Oost werd gedurende de gehele 19e eeuw bepaald door mannen. Mannen, die meestal leidinggevende rollen speelden. In de regel kwamen zij als vrijgezel naar Indië, zowel de militair als de burger. Zijn eerste lessen als sinkeh (nieuwkomer) begonnen al bij het verlaten van de boot. Hij werd als eenling direct ondergedompeld in ‘het Indische koloniale leven’. Aanpassing was daarbij vaak een overlevingsstrategie om zich staande te houden onder de zo totaal andere levensomstandigheden, niet alleen klimatologisch, maar juist ook sociaal-cultureel.

  Hoe afgelegener het oord, hoe groter de noodzaak was voor een sinkeh om opgevangen te worden. Het comfort was immers minder en de eenzaamheid groter. Hoger geplaatsten in de steden hadden een heel stel ‘hulptroepen’, zoals de koki voor het eten, de djongos voor de bediening in huis, de jagar als nachtwaker, de kebon als tuinknecht en de koesir (koetsier). Deze Inlanders waren het, die het leven van de totok leefbaar maakten. Een totok is een volbloed Europeaan, die in Indië is geboren of al langere tijd in Indië vertoefde.

  Behalve de primaire verzorging van de dagelijkse behoeften werd de sinkeh opgevangen in de soos of de club of tijdens de vele partijtjes. Daar is een zowat dagelijks terugkerend ritueel van ontmoetingen tussen alles wat zich Europees mocht noemen. Waar het vooral op aan kwam was het zich conformeren aan bestaande waarden en normen, tenminste als men hogerop wilde komen in een rangen- en standenmaatschappij zoals Nederlands-Indië was. Je moest je er gewoon vertonen. Zij die niet meededen aan deze rituelen, ‘niet met de stroopkwast konden lopen’, stond onverwachte overplaatsing te wachten.
  http://daktari.antenna.nl/indie/kolonia2.htm

  • Jan A. Somers zegt:

   Mijn tante Alice Versteegh, vrouw van een gezaghebber GM, ving in Batavia de baren op, om ze de gewoonten van Indië bij te brengen. Mijn moeder, Leentje Versteegh, een nicht van tante Alice, heeft zo mijn vader leren kennen.

 9. Piet Azijnpisser zegt:

  Peter van den Broek zegt 16 januari 2020 om 13:22: “Wat het reizen met business class te maken heeft met discriminatie moet dhr Azijnpisser maar eens duidelijk uitleggen. De rest van zijn verhaal gaat ook nergens over”.

  Als u meneer Van den Broek nu eens eerst een cursusje “wellevendheid” gaat volgen en het geleerde in praktijk weet te brengen, dan zal ik gaarne moeite doen u andermaal uit te leggen wat mijn bedoelingen zijn geweest.

  Voor uw informatie: “Wellevendheid is een stelsel van manieren en gedragingen die waarborgen dat mensen met elkaar omgaan op een manier die maatschappelijk aanvaard is en die positief wordt gewaardeerd. Hoewel een vergrijp tegen de wellevendheid negatief wordt ervaren, is het niet strafbaar”.

  Deze betekenis van “wellevendheid” heb ik gestolen van Wikipedia omdat die mij wel aansprak. Ik weet dat u deze bron van informatie niet als gezaghebbend beschouwt omdat iedere minkuukel er zijn mening in kwijt kan, maar ik heb gezien dat andere bronnen over “wellevendheid” of “hoofsheid” in de zelfde richting wijzen.

  Kortom: Probeert u eens in uw reacties een vriendelijker toon aan te slaan, zelfs wanneer u vindt dat de ander iets heeft geproduceerd dat “nergens over gaat”. Een cursusje zou helpen, voor sommigen is goed in de spiegel kijken al voldoende.

 10. Boeroeng zegt:

  Peter,
  Als de Jong de begunstigende niet-leden, meetelde in die 4500 totaal. dan ging hij dus van een ledental uit van minder dan 4500.

  https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/334384/Bachelorscriptie%20Bas%20de%20Wit%2018-06-2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y
  pagina 11:

  Na Musserts bezoek nam het ledental van de Indische NSB een snelle vlucht. Voor zijn komst bedroeg het ledental zo’n 2500, na zijn bezoek kwamen hier zo’n 2000 bij

  —-

  https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/3364/Goethem%2C_H._van_1.pdf?sequence=1

  pagina 11
  Het bezoek van Mussert was een groot succes. Zijn redevoeringen werden druk bezocht en de populariteit van de NSB in Indië steeg enorm. De beweging telde aan het eind van 1935 zo’n 5000 leden
  pagina 14
  Mussert vatte het effect op zijn heggenspraak van 9 oktober 1937 als volgt samen:
  ‘In Indië hebben wij 5000 leden. Deze leden hebben onzen strijd hier geldelijk belangrijk gesteund.

  Verder ben ik tegengekomen dat Jacob Zwaan in 1984 in zijn boek ‘zwarte kameraden” schreef dat 70% van de NSB-leden te Indië indo-europeanen waren. Dit komt wel overeen met de schatting dat 70% van de Europese gemeenschap van gemengde afkomst was.

  Die 70% zit in jouw cijfers van 7000 en 5000, maar wat is je bron voor die 7000 ? Volgens mij heb je iets niet goed gelezen of je bron is niet correct

  • Piet Azijnpisser zegt:

   Boeroeng: “….. schreef dat 70% van de NSB-leden te Indië indo-europeanen waren …..”.

   Ik heb vaker gehoord uit bronnen die in die dertiger jaren voor de oorlog hebben geleefd en actief IEV-lid waren, dat veel Indo-Europeanen, juist ook de kleine Boengs, NSB lid werden omdat hun totok bazen NSB-er waren, maar verder nauwelijks een idee hadden waar de NSB voor stond. Stel dat het waar is – en waarom niet in die samenleving – en dat een totok baas, tevens NSB-er, meerdere Indo ondergeschikten had, dan kom je al gauw tot een verklaring over die 30 – 70 verhouding.

   Met diepe verontschuldiging voor mijn impertinente bemoeizucht, maar misschien kunnen de geleerden er toch wat mee.

  • Bert zegt:

   @Boeroeng nu we het toch over fascisten hebben ,Zentgraaff ,hij was gehuwd met Henriette Birsak ,uit dit huwelijk geen kinderen maar uit zijn overlijdens annonce 23-03-1940 Bataviaas Nieuwsblad blijkt hij wel degelijk vader en grootvader te zijn ! Nou dat zal wel maar niet van Henriette ! En van wie hij de vader was ? Ik heb zo,n donkerbruin vermoeden en inderdaad zijn vermeende zoon had op 23 maart 1940 reeds 2 kinderen ,hij leek wel op prins Bernard ,na de dood van Bernard kwam het uit dat hij werkelijk buitenechtelijke kinderen had .,stuk of drie .

   • Arthur Olive zegt:

    Ik vraag mij af of er een passagierslijst is van die Duitsers en NSBers van dat getorpedeerde schip “Van Imhoff”.
    Het kan zijn dat ik verre en aangetrouwde familie daarop had.

 11. Peter van den Broek zegt:

  er worden zoveel getallen uit zoveel verschillende bronnen aangehaald dat ik daar nauwelijks tegen op kan . Ik ben op zoek naar mijn notitie over de NSBvoorman van der Laken waarbij uitgaande van 7000 NSB-leden waarvan 70% van Indo-Europese afkomst, ik op een aantal van iets meer dan 1000 kom bij de Duitse aanval in NL

 12. Peter van den Broek zegt:

  Even terug naar de foto over ‘voorschip uitsluitend voor Europeanen’.
  In de documentaire Indonesia Merdeka vertelt PJ Koets directeur van het kabinet van de ltnt -GG, toch niet de eerste de beste , dat hij met één van de Inlandse onderhandelaars van het Linggadjati-accoord ging zwemmen. In een flits drong het tot hem door dat dit voor het voor het eerst was dat hij in een zwembad een donker gezicht zag. Indonesiers hadden zeker andere rechts- en zwembehoeftes. De documentaire Indonesia Merdeka is heel verhelderend en onthutsend voor degenen die in allerlei sprookjes over de dekolonisatie geloven. Dhr Mertens krijgt meer gelijk dan hem lief is. De doc is een toonbeeld van mijn wellevendheid. https://m.youtube.com/watch?v=-xmwDg2qXcE

  De laatste foto is die van Japanse soldaten op de fiets die Soerabaja veroveren op het trotse en onoverwinlijke geachte KNIL . Een onluistering, maar het blijft een schitterende documentaire.

  • Jan A. Somers zegt:

   Andere rechtsbehoeftes? Jazeker, een paar voorbeelden: Inlanders (met hoofdletter!) hadden adatrecht, matriarchaat, grondeigendom, huwelijksrecht, e.d. Ook gewoonterecht, godsdienstrecht Dat kwam niet voor bij de rechtsbehoeften van Europeanen. Chinezen, (Vreemde Oosterlingen) hadden bijvoorbeeld adoptierecht, Niet bij de rechtsbehoeften van Europeanen. Maar er waren ook verschillen bij privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht. Indisch recht was een apart vak bij de studie voor Indologen. Ik heb daar geen verstand van, alleen maar ‘van horen zeggen’.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.