Opinies

Anne-Lot Hoek in de NRC:
De bloedige strijd in Indonesië in de jaren 1945-’49 beneemt Nederland het zicht op de politieke strijd voor onafhankelijkheid die al decennia eerder begon. De leiders van die strijd verdienen eindelijk erkenning, schrijft Anne-Lot Hoek

Marjolein van Pagee: Trots kondigde de gemeente Amsterdam vorige week aan dat 27 straten in een nieuwe wijk op IJburg vernoemd zullen worden naar mannen en vrouwen die tegen de koloniale overheersing vochten.  ( …)
… Sukarno, de eerste president van de Republiek Indonesië, niet geëerd wordt met een straatnaam.   Hoe kan het dat de meest antikoloniale en anti-imperialistische president van Indonesië is overgeslagen?

Jeffrey Pondaag in de Volkskrant: 15 augustus is weer de zogenaamde ‘Indië-herdenking’, waarbij de capitulatie van Japan wordt herdacht. Wat mij stoort is dat het tijdens die herdenking niet gaat over de in 1945 meer dan 70 miljoen tellende lokale bevolking.

Lara Nuberg
Mijn voorstel is hierbij om op 15 augustus het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, op 16 augustus ons te bezinnen op woorden als vrijheid en verzet binnen een koloniale context en op 17 augustus de onafhankelijkheid van een geëmancipeerd volk te vieren.

Java Post:
Om het debat over het koloniaal verleden zindelijk te voeren, dienen historici zich aan drie normen te houden, stellen Piet Emmer (foto) en Henk den Heijer: mijd tendentieuze taal, laat niet uit effectbejag feiten weg en discrimineer niet.

Ian Buruma:
Die kampen waren, en zijn, in Japan eigenlijk geen thema.
Men weet ervan, maar ze waren onderdeel van een oorlog waar
men zich niet diep voor schaamt.
(de foto is van wikipedia)

Yvette Kopijn:
Dat ik moest constateren dat er voor de ervaringen van de Indische en Indonesische buitenkampers geen aandacht was, is des te pijnlijker wanneer je bedenkt dat de herdenking werd aangevat om het boekje ‘”Vergeten’ Vergeten Verhalen” te presenteren. In een poging de herinneringen van Rotterdammers aan de Tweede Wereldoorlog niet verloren te laten gaan, was er eerder het boekje ‘Vergeten Verhalen’ uitgekomen. De verhalen van Rotterdammers met wortels in Indië/Indonesië waren daarbij vergeten.

Wouter Muller :
Waarom is 15 augustus in ons land bij velen niet bekend als dodenherdenking en 4 mei wel? Daar zijn volgens mij twee verklaringen voor. De eerste is dat de Nederlandse overheid het pijnlijke verlies van Indië zo snel mogelijk wilde vergeten. De Nederlandse politiek kon moeilijk verkroppen dat de Indonesische bevolking na 350 jaar koloniale overheersing recht had op hun eigen land: ‘Indië verloren, rampspoed geboren’.Gruwelijke tijd.
De tweede verklaring voor de onbekendheid met 15 augustus als dodenherdenking zoek ik in de grote zwijgzaamheid onder Indische Nederlanders zelf over de gruwelijk tijd die ze in Indië meemaakten.

Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945:
Op deze dag herdenken we ieder jaar bij het Indisch Monument in Den Haag álle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

83 reacties op Opinies

 1. R Geenen zegt:

  En de opinie van de gewone Indo, die het wel heeft meegemaakt?

 2. Arthur Olive zegt:

  Yvette Kopijn heeft het over Indonesische buitenkampers. Hoe kunnen ze buitenkampers worden genoemd als er geen kamopen voor hun waren. Misschien denkt Kopijn aan de Romusha’s die in kampen waren maar dat maakt de rest van de Inlandse bevolking geen buitenkamper.

  • Boeroeng zegt:

   Er waren ook Indonesiërs geinterneerd.
   Maar buitenkampers kun je vertalen als “mensen die buiten het kamp leefden”
   Dus dan is het correct taalgebruik

   • R Geenen zegt:

    Ik dacht dat bij het woord Buitenkampers specifiek om Nederlanders ging.

    • Boeroeng zegt:

     Iedereen maakt zijn eigen regels hoe woorden te gebruiken.
     Het woord buitenkamper is indertijd ontstaan door Indische Nederlanders die niet in het kamp waren. Ze waren kind in die jaren.
     Maar men bedoelde daarmee alle Indische gezinnen en dat is ook inclusief Indonesische ouders en inwonende Indonesische oma, zo zullen velen het ongeveer gezien hebben
     Dus niet strikt alleen voor Nederlanders.

    • R Geenen zegt:

     @Het woord buitenkamper is indertijd ontstaan door Indische Nederlanders die niet in het kamp waren. Ze waren kind in die jaren.@

     Ga je nu beweren dat de kinderen de naam Buitenkampers hebben uitgevonden? Dat is ook nieuw voor mij. Een ding is vrij zeker, Buitenkampers kwamen voornamelijk op Java voor.

 3. Bert Krontjong zegt:

  De selectie wel of niet in het kamp werd gedaan door Indonesische beambten er zijn wel degelijk vol Indonesische mensen vooral vrouwen in die internering kampen terecht gekomen .En je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat een asli Indonesische moeder haar campur kindertjes niet in de steek laat en met hun meegaat het kamp in .Maar over Indonesische buitenkampers te spreken is inderdaad vreemd want dat waren er 80 miljoen .Het aantal geinterneerde Indonesiers was te verwaarlozen in vergelijking met die 80 miljoen

  • Arthur Olive zegt:

   Heer Bert zo denk ik er ook over. Vanwege dat kleine aantal Indonesiers in de burgerkampen worden die 80 miljoen buitenkampers genoemd.

   • Bert Krontjong zegt:

    De woorden “”Binnenkamper en Buitenkamper “” zijn typisch woorden bedacht om een onderscheid te maken tussen Europeanen in Indie die WEL en die NIET in een Japans kamp terechtkwamen .In Europa had je ook verschillende kampen t.w Concentratie kampen ,Strafkampen ,verplichte Werkkampen ,krijgsgevangenen kampen en Dodenkampen ,in Europa gebruikten ze die term Binnen en Buitenkampen dus niet maar werd de term gevangenen gebruikt en die mensen buiten de kampen gewoon burgers van een bepaald land .Dus als de Europese standaard er op los laat ,kun je spreken van gevangenen van de Japanners in de Japanse kampen en al die mensen erbuiten gewoon burgers van een bezet land .

    • R Geenen zegt:

     @@kun je spreken van gevangenen van de Japanners in de Japanse kampen en al die mensen erbuiten gewoon burgers van een bezet land .@@
     Kleine correctie, want het waren JAPANSE CONCENTRATIE KAMPEN.

  • Jan A. Somers zegt:

   In Soerabaja was het vrouwenkamp aanvankelijk open. Ook armlastige Indische vrouwen en kinderen konden zich daar melden en kregen een plekje. Toen het kamp werd afgesloten, en naderhand verplaatst naar Midden-Java, hobbelden ze gewoon met de totok vrouwen en kinderen mee.

 4. PLemon zegt:

  @ ” het zicht op de politieke strijd voor onafhankelijkheid die al decennia eerder begon. ”
  ” mannen en vrouwen die tegen de koloniale overheersing vochten. ”
  ” woorden als vrijheid en verzet binnen een koloniale context en op 17 augustus ”
  ” de ervaringen van de Indische en Indonesische buitenkampers geen aandacht was, ”
  ” Nederlandse politiek kon moeilijk verkroppen dat de Indonesische bevolking na 350 jaar koloniale overheersing recht had op hun eigen land….”

  # strijd, overheersing, verzet binnen de koloniale context….woorden die onthullen dat men op basis van overlevering (documentatie en mondelinge verhalen) maar niet fysiek de koloniale tijd heeft ervaren. Dat men naar de normen en waarden in een inheemse feodale en Europese standen maatschappij leefde kun je de bevolking toen moeilijk kwalijk nemen.
  Natuurlijk kwam er aan zo’n periode een eind toen Duitsland en Japan de wereld in brand staken en daarmee de oude imperialisten Spanje,Portugal, Frankrijk, Engeland en Nederland wilden evenaren.
  Het liep anders want in de maalstroom vd strijd tegen het fascisme was het not done als land koloniaal ‘bezit” aan te houden.

 5. Boeroeng zegt:

  Dat veel bezoekers van indie-herdenkingen niet bruin zijn of bruin genoeg en hun familie herdenken ook niet bruin of bruin genoeg
  is wel een feit, maar daar de nadruk op leggen is raciaal denken.
  In deze context is het overbodig, doe het dan ook niet.
  Dat irriteert, dat leidt tot racisme

  Mensen die naar een Indieherdenking gaan doen dat om hun geschiedenis, hun familiegeschiedenis, hun familie en vrienden eerbetoon te geven , er even bij stil te staan.
  Dit zet men in een context van samen met anderen , de eigen etnische groep te herdenken… cq Nederlanders.
  Natuurlijk is dit etnocentrisme, het is heel normaal. Dat doet iedereen overal ter wereld.
  Dat houdt in dat zoveel mensen niet herdacht worden.
  Is dat pijnlijk ? Is dat Indonesiërs achterstelllen. Ook niet.
  Is dat hun leed achterstellen? Ook niet.
  Het is het herdenken van het eigen leed, van familieleden en kennissen.

  Terzelfder jaren 41-45 gebeurde er veel meer overal ter wereld .
  Miljoenen andere doden, weduwen en wezen te zuid-oost azie.
  Tientallen miljoenen doden elders, in Europa bijv.
  Honderden miljoenen mensen in de hele wereld, weduwe, weduwnaar, wees, familie en vrienden verloren, beschadigd voor het hele leven.
  Dat wordt ook niet zo nadrukkelijk herdacht door mensen die indieherdenkingen bezoeken. Men denkt er wel eens aan, maar zijdelings
  Is dat het leed van honderden miljoenen achterstellen ?

  Nogal moralistisch om mensen dat te verwijten .

  • R Geenen zegt:

   Wow, wow, B en raciaal. Heb het idee dat je vrij eenzijdig dat woord raciaal hanteert en daar gefrustreerd van raakt..
   Tenminste als je op mijn opmerking reageert. Ik keek naar de film en ziet al die aanwezigen zitten. Zag veel Indische trekken, ook bij vele vele blanke Indische mensen. Dat betekend voor mij dat het NL klimaat van directe invloed is op de huidskleuren, ook van Indo’s. Dat in grote tegenstelling met de Indo hier in SoCal waar de zon bijna iedere dag schijnt. Wij lijken op echte bruine jongens en meisjes, zo uit het voormalig Indie. Dat is het enige wat ik zag en dacht. Ook mijn zusjes in NL zijn opgebleekt. Ik oordeel helemaal niet, dat er naar mijn zin te weinig Indo’s zijn en teveel blanken. Je stelt mij enorm teleur. Het interesseert mij geen fluit wie daar zit. Ik zag alleen mensen en dan valt het mij gewoon op.

   • Boeroeng zegt:

    Ron, ik reageer niet op jou.
    Ik reageerde eigenlijk op een bericht elders op het internet en ik plakte dat ook hier.
    Hier is het wel ontopic
    Maar ik vergat in te leiden op welk bericht van welke site ik reageerde
    Zie hier: http://www.bij1.org/news/algemeen/dekoloniseer-de-indieherdenking-21104?fbclid=IwAR0yc8abm_xYm5iPoJxY29eV1NSQtWYtINdM9_q3jjNBwymYjdMOSYJqNhs

    • R Geenen zegt:

     OK, aangenomen. Zo zie je maar eens waarom ik zoveel mogelijk iets aanhaal en op dat punt will reageren. Om even op dat artikel ook terug te komen, Zij die het nodig vinden r kritiek op te hebben hoe Indische mensen hun familie en vrienden willen herdenken, moeten gewoon wegblijven. Als Pondaag Indonesiers wil herdenken, richt hij maar een clubje op of gaat terug naar Indonesie. Ieder mens denkt anders en in het geval van de 15 augustus herdenking wij Indo mensen onze Indo’s. De totok die aanwezig zijn herdenken hun familie ook. En zo doen de Molukkers het ook. Een ieder zijn keuze en dat dient gerespecteerd te worden.

   • Bert Krontjong zegt:

    Ha ha Ron dank je de koekoek ,dat al die Indo,s hier opbleken hier in Nederland schijnt de zon alleen op Zondag 15 augustus en als er toevallig op zondag 15 augustus geen zon schijnt moeten we nog maar een jaartje wachten .Zelfs mensen uit India en Negers uit Afrika zien er uit alsof ze 10 liter Bleek over zich heen hebben gekregen .En als er op 15 augustus toevallig wel zon is ,bezwijkt half Nederland aan de Zonnesteken en de andere helft heeft zich opgesloten in de ijskast .

    • Jan A. Somers zegt:

     Eigenlijk vind ik het hier in Nederland best leuk! Afwisseling.

    • R Geenen zegt:

     @in Nederland best leuk! Afwisseling@ Ook meer blank zijn; ook leuk?

    • Arthur Olive zegt:

     “Afwisseling”
     Het leuke van afwisseling is dat je de lente en zomer meer waardeert.

    • R Geenen zegt:

     @@En als er op 15 augustus toevallig wel zon is ,bezwijkt half Nederland aan de Zonnesteken en de andere helft heeft zich opgesloten in de ijskast .@@
     Dat is ook een vorm van zienswijze van je. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Het is mij al eerder opgevallen als Indo’s in CA familie uit NL op bezoek krijgen. Daarbij vallen 2 dingen op. Ten eerste hun huidskleur en ten tweede hun Nederlands, dat ze spreken. Maar bij het zien van de grote groep bij de herdenking, valt het nog meer op. Ik schrijf niet alleen artikelen, maar ook observeer ik de mens.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Ook meer blank zijn; ook leuk?” Daar heb ik geen belangstelling voor. Ben niet zo racistisch ontwikkeld.

    • Arthur Olive zegt:

     “Ben niet zo racistisch ontwikkeld”
     Men hoeft niet racistisch ontwikkeld te zijn om blank mooier te vinden dan bruin of omgekeerd. Het kan een kwestie van smaak zijn. Ik ken Indo’s die blauwe contact lenzen hebben omdat ze blauwe ogen mooier vinden en ook nog bleached blond of bruine haren.
     Onze baboe deed altijd veel pedak op haar gezicht en ik geloof niet dat ze racistisch was.

    • R Geenen zegt:

     Het woord racist en alle variaties daarvan begint een stokpaardje te worden in het landje aan de Noordzee.

    • Loekie zegt:

     Da;s helemaal waar wat Ron Geenen zegt. Sterker nog: het begint ziekelijke proporties aan te nemen.

 6. Loekie zegt:

  Japanners waren ook buitenkampers.

  Quiz: wie heeft al eerste de term ‘buitenkampers’ gebezigd en in welke context?

 7. Kirstin zegt:

  Ach meneer Pondaag, op 15 augustus herdenk ik o.a. dat mijn mama (geboren in 1940) als klein peutertje van gemengd bloed in het kamp kwam met haar familie. Dit kleine peutertje werd hierdoor voor het leven getekend. Zij had geen weet van het koloniale stelsel. Zij had nog geen tijd gehad om een eigen mening te voeren. Zij zat daar (zoals zovelen kinderen over de hele wereld) onschuldig gevangen. Ik herdenk haar leed en verdriet en het feit dat ervoor haar verhaal geen aandacht was. Er zijn geen winnaars bij oorlogen. Het koloniale stelsel was fout, de bersiap periode was fout, de politionele acties waren fout. Achteraf met moderne ogen oordelen is raar, geschiedenis moet je bekijken met de ogen van toen. En als je oordeelt bekijk dan alle feiten, en niet alleen de feiten die jou aanstaan.

 8. Jan A. Somers zegt:

  “Marjolein van Pagee: Trots kondigde de gemeente Amsterdam vorige week aan dat 27 straten in een nieuwe wijk op IJburg vernoemd zullen worden” Uit Javapost:
  Volksleider Soekarno riep bijvoorbeeld zijn eigen landgenoten op om als ‘romusha’ te gaan werken voor de Japanse oorlogseconomie. Dat deed hij met veel bravoure – Soekarno eigen – zoals ook is te zien op het in opdracht van Japan gemaakte promotiefilmpje (nu nog te zien op een door het NIOD uitgegeven DVD).
  Soekarno, die graag stoer sprak over ‘Leven of sterven voor Dai Nippon’ (zie de biografie van Lambert Giebels) en het Javaanse volk opriep tot het ‘vergruizen’ van de VS en Groot-Brittannië, kreeg in Tokio een hoge onderscheiding voor zijn actieve steun aan Japan.
  En vanwege het bij het uitroepen van de onafhankelijke staat vergeten dat daar het uitoefenen van gezag bij hoort, zoals het tegengaan van het uitmoorden van honderden Nederlanders, Chinezen en Indonesiërs. Hij reed wel rond in een vrijheidstrein, om zich te laten toejuichen. Een Jl. Sukarno in Indonesië zou ik daarom ook niet zo fraai vinden, laat staan in Nederland.

 9. ellen zegt:

  Volgens de activisten (sommigen hebben zelfs gestudeerd) is ons denken nog te koloniaal. Ook Reggie Baaij is van mening dat de Indische gemeenschap nog moet dekoloniseren. Wat het ook moge zijn, ik ga nooit en te nimmer in een Soekarno-straat wonen. Ik ben in Indonesie opgegroeid (tot 1958) toen Soekarno president was. En ik hoor nog zijn schreeuwende stem over de radio. Mijn moeder had vaak de radio aan, als ik in de achtertuin speelde. Hij was een dictator, en er heerste een gespannen sfeer i.v.m. de kwestie Nieuw-Guinea. Wij werden staatsgevaarlijk verklaard en daarna het land uitgezet.

  • Arthur Olive zegt:

   Zoals ik op een andere site heb geschreven, misschien krijgen jullie een Bung Karno straat die uitkomt op het Bung Tomo plein. Dan kan je elk jaar op dat plein een herdenking houden voor de Bersiap slachtoffers.

   • Robert zegt:

    Een monument(obelisk) moet dan komen in het midden van het Bung Tomo plein voor de doodgemartelde, onschuldige slachtoffers van de bersiap en de genocide gepropageerd door de Brontakker en destructieve “desalmado” Bung Tomo.

 10. Anoniem zegt:

  Het begint echt storend te worden om hier steeds meer linksactivistische troep te vinden van figuren betrokken bij de Grauwe Eeuw.

  • R Geenen zegt:

   @Het begint echt storend te worden —–@
   Het is ook de schuld van da massa die het accepteer.

  • Indisch4ever zegt:

   Jeffrey Pondaag en Marjolein van Pagee zijn wel facebookfriends van mensen min of meer behorend bij de grauwe eeuw. En ze kennen ook enkelen persoonlijk. En er is een zekere overeenkomst in sommige standpunten. Maar zover ik weet geen lid.
   Deze twee bedoel je toch ?

   Ik ben het niet eens met hun standpunten die in dit topic worden aangehaald.
   Maar ze zijn geformuleerd in nette woorden….maken een discussie los en dat is het belangrijkste.

 11. Indisch4ever zegt:

  Ontvangen mail in reactie op Lara Nuberg
  citaat
  ——————–
  Na de herdenking in Den Haag op 15 augustus liep ik naar de Sophiahof.
  Bij het Vredespaleis zag ik een groep Papua’s gewapend met spandoeken: roepend tegen de onderdrukking van hun volk en wanhopig vragend om vrijheid. Ik denk dat zij het voorstel om 17 augustus te gedenken niet zo’n goed idee zullen vinden, net zo min als de Molukkers en enkele andere groepen in Indonesie.
  De proclamatie van Sukarno was het startsein voor de moord op duizenden Indo’s.
  Zullen we de herdenking op 17 augustus maar aan de Indonesiers, voorzover “geemancipeerd” overlaten?
  —————————–

 12. Peter van den Broek zegt:

  buitenland-binenland, buitenhof-binnenhof, en dan buitenkamper-binnenkamper? Dat laatste gaat niet op.
  Aan de Buitenkamper is pas lang na de oorlog niet alleen een naam, een etiket maar vooral aandacht gegeven en uiteindelijk hun bestaan erkend. De post-koloniale verhoudingen waren na de oorlog zodanig dat de Totoks in de kampen de aandacht voor hun lijden in de oorlog konden monopoliseren.

  Dat Yvette Kopijn het begrip ” Indonesische buitenkampers”s gebruikt geeft eens te meer aan dat ze nul snapt, ze is totaal de weg kwijt in Onze Indische geschiedenis.
  Want wat hadden de Indische en Indonesische “Buitenkampers” met elkaar gemeen in de oorlog?

  Hadden de Indonesiers een “pendaftaran”?
  Volgden de Indische Buitenkampers in de oorlog Indonesisch onderwijs of waren zij lid van jeugdorganisaties zoals Seinendan of Keibodan?
  Kent U in Indische kennissen- of familiekring iemand die Heiho-soldaat or romusha is geweest?
  Zijn er onder Indische “Buitenkampers” personen die in de oorlog door de Japanse propaganda beinvloed werden, behalve het hele kleine groepje rondom Van der Eeckhout en Dahlers? Die laatsten kunnen terecht als collaborateurs of landverraders aangemerkt worden.

  Zo niet, dan mag Yvette Kopijn of all places toch niet Indischen en Indonesiers over één kam scheren, want wat is “Buitenkamper” eigenlijk in het Maleis of BI, ooit een Indonesier ontmoet, die dat woord in de mond nam, zoiets als ich bin ein Buitenkamper, vrij naar JF Kennedy ?

  Het lijkt er meer op dat haar verhaal uit de koker komt om de geschiedenis te dékoloniseren, wat inhoudt dat we met veel verontwaardiging onwelvallige historische feiten negeren of uit hun historische kontekt te halen, want heeft Pondaag ooit over Bersiapslachtoffers gesproken?

  Het verhaal van Yvette Kopin heeft natuurlijk niets met respectabele Geschiedsschrijving of waarheidvinding, maar meer met uit de hand gelopen Facebook-populisme te maken.

  • Loekie zegt:

   Je zou er koppijn van krijgen.

  • Jan A. Somers zegt:

   “wat hadden de Indische en Indonesische “Buitenkampers” met elkaar gemeen in de oorlog?” Baboe Soep. Bleef voor ons zorgen, zelfs bij de Indonesische boycot. En zorgde dat ik op straat een roodwit speldje droeg Zij wilde mij in leven houden.
   “Volgden de Indische Buitenkampers in de oorlog Indonesisch onderwijs” Die Indische jongelui hadden het daar te druk voor Zie: Cornets de Groot, Tropische Jaren.ISBN 90 6801 062 x. Overigens een interessante vraag! Zelf had ik het te druk met in leven blijven, en geen tijd voor sociaal verkeer. Maat de jongelui die ik kende, zelfs bij ons in huis woonden, deden niets, helemaal niets. Misschien om geld leuren bij de Kaoem? Terugkijkend lijkt me dat verschrikkelijk saai. Zie overigens ook het artikel in Javapost: Een kwestie van onbegrip (II)
   Geplaatst op 22 februari 2013 door buitenzorg
   Malangse Indo-Europeanen op weg naar ‘Groot-Azië’

  • R Geenen zegt:

   @@maar meer met uit de hand gelopen Facebook-populisme te maken.@@
   Mee eens, want op deze multi media site wordt de meeste wartaal uitgekraamd.

 13. Peter van den Broek zegt:

  Het toppunt van onnozelheid is wel de opmerking uit één van de opinies dat : …….“ met de directe gevolgen wordt namelijk de periode bedoeld, ( geef het beestje maar de bijnaam Bersiap) waarin verzetsstrijders zich – op een aantal plekken in de archipel met extreem geweld – tegen Nederlandgezinden ­keerden “……

  Als Indonesiers totaal willoze en onschuldige slachtoffers op beestachtige wijze vermoordden en hun lijken verminkten plotseling VERZETSSTRIJDERS worden genoemd, dan is dat een geheel nieuwe en gedekolonialiseerde versie op de gebeurtenissen in de Bersiap.

  Als veronderstelt (sic) wordt dat die slachtpartijen zich beperkten tot “een aantal plekken in de archipel” , dan mag ik me toch afvragen waar deze volledig verdwaalde opinist het eigenlijk over heeft, ze spreekt wel over 100000 Indonesische slachtoffers maar ze vergeet !!!! te praten over het aantal “andere” slachtoffers, die om hun gezindheid werden afgeslacht. We spreken toch over meer dan 3.500 doden en tienduizenden vermisten waaronder veel Indo-Europeanen, Chinezen en Indonesiers. Het lijstje van plaatsen waar de slachtpartijen plaatsvonden, verdeeld over regentschappen, districten en onderdistricten is te lang on louter over “extreem geweld”te spreken, het gaat wel in de richting van culturele genocide.

  Zo’n iemand mag zich toch eerst over de feiten buigen, voordat een oordeel wordt gevormd, maar met de kretologie “inclusieve herdenking” krijg je de intelligentsia binnen de grachtengordel wel plat, of wat daarvoor meent door te gaan.

 14. Peter van den Broek zegt:

  citaat: “De straten worden vernoemd naar mensen die zich hebben verzet tegen kolonialisme en slavernij in Indonesië, op de voormalige Nederlandse Antillen en in Suriname”.
  Het Amsterdamse raadsbesluit is duidelijk: de straten vernoemd naar mensen, maar waarom er ook Merdekagracht op het lijstje voorkomt is mij een raadsel. Een snuggere zal opmerken dat een gracht geen straat is, maar met zulke Nederlandse fijnzinnigheden gaat deze Italo-Nederlander zich niet bezighouden.

  Het is logisch dat de namen Sukarno, Hatta en Sjahrir niet in het stratenlijstje voorkomen. Zij verzetten zich weliswaar tegen het Nederlandse kolonialisme maar tijdens de Japanse kolonisatie (1942-1945) verzetten zij zich toch nooit expliciet tegen slavernij i.c. de inzet van romusha’s, waarbij meer dan 70 % van de dwangarbeiders omkwamen. Vreemd dat Anne-Lot Hoek, toch een historica, zo’n objectief en historisch gegeven niet vermeldt.

  Opmerkelijk is ook dat het Raadsbesluit over “Indonesië” heeft maar niet over het voormalig Nederlands Indie terwijl wel over de voormalige Nederlandse Antillen wordt gesproken. Die Amsterdammers kennen toch hun Vaderlandse geschiedenis?

  Verder mis ik de namen van Indonesiers die zich verzetten tegen de Japanse bezetting dat toch ook je reinste kolonialisme was en tegen de slavernij in die periode. Wellicht kunnen Pondaag en Van Pagee uitsluitsel geven. Zij zijn toch bij uitstek de zelfbenoemde experts van meer dan 300 jaar gedekoloniseerde koloniale geschiedenis?

  Dan pas kan gesproken worden over “inclusieve” geschiedschrijving. Is dat laatste niet een tautologie? Ik dacht dat geschiedschrijving a priori inclusief is.

  • Loekie zegt:

   Overigens ben ik van mening dat vanuit de Indische gemeenschap het initiatief moet worden genomen voor het vernoemen van straten naar Indische gerechten en kwee2. Bijvoorbeeld: Soto Pekalongan Plein, Risolles Straat , Atjar Steeg , Kwee Talam Viaduct enz.

   • Robert zegt:

    De Pepesan brug en de Rudjak Gobet laan incl.

    • R Geenen zegt:

     Heb voor het eerste een gerecht uit Bandung gegeten. Tahu Badagor. Klinkt ook goed voor naam straat.

    • Bung Tolol zegt:

     Nou ik heb het bange vermoeden dat veel wijken en straten zijn vernoemd door ambtenaren ,die ietsje pietsje te diep in het glaasje hebben gekeken neem b.v de wijk Bos en Lommer ,zou je toch een buurt verwachten met veel bos en schaduwrijke lommer ,ja toch nou euh nee ,die wijk staat vol gestampt met steen ,beton ,glas en ijzer ,zegge en schrijven 1 armtierig boompje en dan de Vrolijk straat ,ja daar wordt je vrolijk van een leuke gezellige vrolijke straat ! Nou vergeet het maar een armzalige straat heel en heel donker ,de zon komt er niet door eigenlijk een grauwe donkere nare straat .En dan de Sarphati straat zou je toch verwachten naast het Sarphati park ? welnee die 2 liggen 3 km van elkaar .

    • Anoniem zegt:

     tahu uit Bandung heet batagor a.k.a. Bakso Tahu Goreng……

    • R Geenen zegt:

     De tahu is wel gevuld. Kreeg er bij een bakje met katjang saus met ketjap. Ook een bakje met hete sambal. Deed de smbal bij de katjang/ketjap saus en deed iedere tahu even in de saus voordat ik het at. Een bakje foam plastic van ongeveer 20 by 20 vol met de tahu goreng voor $8. Teveel om alleen op te eten.

    • Arthur Olive zegt:

     Hoe krijg je die tahu zo lekker krokant van buiten?
     Is het de olie of de temperatuur>
     Bij mij wordt het nooit krokant doet er niet toe hoe lang ik het op het vuur heb.

    • R Geenen zegt:

     Bij mij wordt mijn tahu ook nooit krokant. Maar met behulp van de vulling kan men het krokant maken. Het tweede filmpje laat het zijn, door de tahu aan alle kanten met het vulsel in te smeren.

    • Loekie zegt:

     Ofwel:

   • RLMertens zegt:

    @Loekie; straatnamen etc.’- Waarom niet naar bekende Indische begrippen? Bv.de Boven Digoel straat, de Noesa Kembangan boulevaard, (speciaal voor Soerabajanen;)de Kali Sosok laan ea. De inlandse Nederlanders kennen die begrippen toch niet. Krijgen wel het tempo doeloe gevoel mee. Zoals bv. ‘een patatje eten op het Bersiap plein’.

    • Jan A. Somers zegt:

     “speciaal voor Soerabajanen;)de Kali Sosok laan ” Voor de sinjo’s Soerabaja heet dat de Werfstraat hoor. En mijn Inlands meisje kent na drie interviews aan huis die begrippen heel goed. Zij kan die film in mijn hoofd ook afdraaien.

    • Anoniem zegt:

     @JASomers; ‘werfstraat etc.’- En wat dacht u, wat die andere namen betekenen?

  • Boeroeng zegt:

   Geschiedschrijving is meestal afgebakend.
   De geschiedenis van een bepaalde brug bij Arnhem gaat over die brug, niet over alle bruggen in Nederland, niet over alle bruggen ter wereld.
   Geschiedenis van een bepaald dorp, stad, regio. land kun je etnocentrisch noemen, dwz een zekere groep mensen staat centraal en alle andere groepen mensen ter wereld worden niet of nauwelijks beschreven.
   Familiegeschiedenis gaat ook over een bepaalde groep mensen en daar gaat het om bij mensen die een indiëherdenking bezoeken. Men kan al die verzamelde familieleden samenvatten onder de noemer : herdenken de eigen etnische groep, also dit is etnocentrisme.
   Dat is het ook. Net zoals deze weblog etnocentrisme is, niks “inclusiefs” .
   Niet inclusief de Belgen, een paar kilometer verderop, waar ik woon. Niet inclusief Italianen, of Surinamers. Wel af en toe iets over Molukkers en Indonesiers, maar natuurlijk zijn die ondergeschikt hier in de topics.

   • Peter van den Broek zegt:

    Het beestje mag wel bij de juiste naam genoemd worden, de geschiedenis van DE BRUG bij Arnhem gaat juist over een specifieke brug n.l. de Rijnbrug bij Arnhem en wel omdat deze brug past in het historisch proces van de bevrijding van Nederland. Deze brug en niet een ander brug was van strategisch belang in de Operatie Market Garden. Juist daarom werd er een gedenkwaardige film gemaakt, a Bridge too Far, een gevleugeld begrip, gebaseerd op het boek van Cornelius Ryan. Het volledige verhaal moet wel concreet, duidelijk en nauwkeurig verteld worden (inclusiviteit).

    Geschiedschrijving van de Bersiap gaat over ALLE slachtoffers van de Bersiap. Ga je over ondergeschiktheid praten, dan heb je het niet over geschiedschrijving, maar over mythologie, bevooroordeeldheid en rekolonisatie van het verleden.

    Inclusive history als on-begrip is de laatste tijd in Nederland en vogue geworden. Het gaat vnl om wat al dan niet deugdzaam is in de Geschiedschrijving, kijk maar naar bovenstaande opinies. Ideologisch is alles best goed te praten en het geeft ook nog eens een lekker gevoel, maar heeft natuurlijk niets met een historisch proces uitstaan.
    Want zeg nou zelf, hoe hebben de Dames inclusive history gedefinieerd, anders dan een speculatie om hun onbenul over de relevante feiten in het historisch proces te maskeren? Anne-Lot Hoek maakt het nog gekker door in haar NRC-artikel in overtreffende trap te spreken n.l. INCLUSIEVERE gechiedenis, zoiets van more all-in? Wat moet ik me als ongelovige Thomas daarbij voorstellen?

    • Boeroeng zegt:

     Peter,

     Jouw keuze voor de bersiap uit te diepen is ook etnocentrisch.
     Je kiest niet voor de Indiase of de Algerijnse dekolonisatie.
     Noch het Belgische en Surinaamse onafhankelijkheidsproces
     Daarbinnen zie ik je verhoudingsgewijs naar het aantal slachtoffers geteld minder tijd, energie en woorden besteden aan de Indonesische slachtoffers van het Indonesisch extremisme
     Daar is niet veel mis mee . Ik heb liever dat je Europese etniciteit centraal houdt en als je wat tegenkomt over andere groepen dit zijdelings meeneemt.

     Er zijn radicale anti-kolonialisten die je met deze insteek verwijten koloniaal, kolonialisme goedpraten, dan wel racistisch te zijn.
     Elk bewijs van ondergeschikte aandacht voor Indonesische slachtoffers kan door hen aangegrepen worden je dit te verwijten.

    • R Geenen zegt:

     @@Er zijn radicale anti-kolonialisten die je met deze insteek verwijten koloniaal, kolonialisme goedpraten, dan wel racistisch te zijn.
     Elk bewijs van ondergeschikte aandacht voor Indonesische slachtoffers kan door hen aangegrepen worden je dit te verwijten.@@

     Wat is daar het bezwaar tegen? In het algemeen gesproken onderzoek elk persoon van elk volk zijn beweegreden naar het hoe en wat. Daar is niets verkeerds mee. In de huidige wereld heeft ieder een mening klaar; goedschiks of kwaadschiks. Persoonlijk lap ik dat aan mijn laars.

   • R Geenen zegt:

    @@Niet inclusief de Belgen, een paar kilometer verderop, waar ik woon. Niet inclusief Italianen, of Surinamers. Wel af en toe iets over Molukkers en Indonesiers, maar natuurlijk zijn die ondergeschikt hier in de topics.@@

    What about the Indo’s in de rest van de wereld?

 15. e.m. zegt:

  Na de opinie van Azië-deskundige Ian Buruma begrijp ik nu veel beter waarom Japan zich niet zo druk maakt om zijn interneringskampen in Neerlands voormalige kolonie Nederlands-Indië. Laat staan dat premier Abe daarvoor zijn excuus zou aanbieden. “Klein bier” poneert interviewer Sander van Walsum als vragend voorzetje. Vanuit Japans perspectief vind ik inderdaad, let op in academische zin, ‘klein bier’ heerlijk verhelderend, zeg maar.

  Een rechtse Japanse cynicus zou iets hebben van “Kasian die paar duizend Nederlandse slachtoffers in die interneringskampen. ’t Wordt tijd dat onze premier Shinzo Abe zijn verantwoordelijkheid neemt.”

  Ma’af yah, terug naar draadje Tahu . . .

  • R Geenen zegt:

   Do not go back yet. I have here a different opinion.
   I have lately a contact by email with Kazuma Obara, Japanese photographer/ Journalist. He wrote me the following:
   I am currently doing my documentary project that focus on the victims of Japanese invasion.
   From the post war period. Japanese public education haven’t provided enough information about Japanese invasion history. It is obvious especially in south east Asian region. So I started doing interview in those countries. This year, I am focusing on The Netherlands and Indonesia through the support of Dutch embassy in Japan.

   This year, I will not be able to visit US, but hope to visit next year.
   So if you are happy to share your experiences with me.
   I really want to hear your words.
   I hope to keep in touch with you.

   • Bert zegt:

    @Ron O.K dan ,dus je kunt je verhaal kwijt aan een Japanse journalist zeer zeer interessant ! Goed initiatief van de Nederlandse ambassade in Tokio ,ja volgens mij is dat hoofdstuk “”Japanse concentratiekampen “” nog een gesloten boek voor Japanse burgers ,,wordt tijd dat dat boek heropend gaat worden .Ben natuurlijk wel benieuwd of die journalist zijn stukken geplaatst krijgt ,want tot nu toe hebben die Japanse media niet veel blijk gegeven van enige zelfreflectie jegens hun optreden tijdens WO 2 maar ja elk begin is moeilijk .

    • R Geenen zegt:

     Ja, alle begin is moeilijk. Maar als een Japanner dat zelf zegt en ziet, zegt dat genoeg. Voor mij zie ik een voordeel. Zijn beroep is ook fotograaf en dat doe ik ook. We kunnen de zelfde taal spreken.
     Voor jouw info, Bo Keller was de tussenpersoon. Via Wordfence krijg ik rapporten die mij laten weten wie er dagelijks mijn website bezoeken. En ik zie al aardig aantal bezoekers uit Japan. Mijn voordeel is dat ik gewoon mijn werk doet en geen cent er aan verdient. In tegendeel, mijn website kost mij geld. Maar dat heb ik voor over, want later kan ik het toch niet meenemen. Ik heb het nog nooit zo goed gehad, dus—! En mijn jongste zus van 66 in Berkel erft mijn web.

    • R Geenen zegt:

     Ik weet niet waarom, maar je email belandde in mijn outfile. Maar goed, ik heb het gevonden. Wat die Japanner betreft en je commentaar: Je hebt gelijk.
     Maar in eerste instantie wil ik eerst weten wie hij is en of hij eerlijk is. Over de jaren heb ik wel wat mensen kennis opgedaan. Maar ik geef hem een kans. o.a. wil ik wel eens weten wat hij al heeft gepresenteerd.

 16. Peter van den Broek zegt:

  Mijn keuze voor de Bersiap is doelbewuste en positief, heeft niks met Europees etnocentrisme te maken, laat staan dat het laatste een criterium voor mij is. Afgezien daarvan begrijp ik niet hoe je zo’n term operationeel kan maken, dwz bruikbaar in een analyse. Neem nou zo’n opmerking dat ik andere groepen zijdelings mee zou dienen te nemen, best een aardige veronderstelling maar de Indonesiers vermoordden toch ook niet zijdelings andere groepen?

  Ondergeschikte aandacht voor Indonesische slachtoffers?
  De laatste tijd ga ik wat methodisch te werk en wat kom ik dan tegen bij de Berrsiap op Midden-Java: Depok.!!!!…….Op 5 oktober 1945 stroomt een menigte Indonesiërs Depok binnen en schreeuwt tegen de bewoners “Orang Belanda, Indo, Ambon dan Menado ngamoek bikin mati semoea dia” , vertaald in: ´Wij zullen alle Nederlanders, Indo’s, Ambonezen en Menadonezen vermoorden’, vrij naar javapost.nl

  Let wel dit gebeurt op 5 Oktober 1945, ik herhaal 5 Oktober door een groep opbekende Indonesiers tegen andere Indonesiers. Wat daarna met de Depokkers gebeurt is in de geschiedenis bekend, wellicht weten activistische historici en dhr Pondaag en mevrouw Van Pagee dat ook. Wil je op een verantwoorde manier de Bersiap bestuderen, dan kan dat niet op eenzijdig of exclusieve wijze, uitsluiten van andere groepen. De juiste vraag is meer hoe de gebeurtenissen in Depok passen in het historisch proces van de Bersiap.

  Wat de Chinese slachtoffers van de Bersiap betreft. Hoe wordt het historisch verhaal als de meer dan 600 Chinese slachtoffers bij de slag in Soerabaja of de tientallen vermoorde Chinezen na de moord in de Olostraat in Padang worden weggekeken. Dan tast je toch de werkelijkheid zoals die zich openbaart aan?

  • Boeroeng zegt:

   sowieso de keuze voor bersiaponderzoek is etnocentrisme … en terecht. !
   Wij, Nederlandse nazaten willen hier meer over weten en vooral over de Nederlanders en Nederlandsgeorienteerde slachtoffers.
   Je kiest niet voor onderzoek naar het indiaas onafhankelijkheidsproces . koreaanse oorlog.
   Of onderzoek naar hoe de Duitsers overleefden en zich herstelden in 45-50

  • R Geenen zegt:

   @@Op 5 oktober 1945 stroomt een menigte Indonesiërs Depok binnen en schreeuwt tegen de bewoners “Orang Belanda, Indo, Ambon dan Menado ngamoek bikin mati semoea dia” , vertaald in: ´Wij zullen alle Nederlanders, Indo’s, Ambonezen en Menadonezen vermoorden’, vrij naar javapost.nl@@

   Ron Sittrop, 86 jaar en wonend in Upland een 10 mijl van mij vandaan, heeft mij het een en ander verteld over de moordpartijen aldaar. Als 12/13 jarige zag hij mensen vermoord worden, lijken in de straten liggen en lijken in de rivier drijven. Zijn echtgenote vertelde mij van zijn nachtmerries. Wijlend zijn oudere broer bereed truks van de Brits Indier om Indische mensen te helpen vluchten en bracht ze naar het 10de BAT.

 17. Peter van den Broek zegt:

  Neem nou dhr Pondaag. Hij schrijft dat:…..Wat mij (J.Pondaag) stoort is dat het tijdens die herdenking niet gaat over de in 1945 meer dan 70 miljoen tellende lokale bevolking.
  Nou, laten we het dan hebben over de Indonesiers dwz de onvoorstelbare aantallen romusha’s waarvan meer 70 % onder Japanse dwangarbeid stierven. Heef hij al een verzoek tot eerherstel bij de Jappen ingediend? Hij mag wel opschieten want Japanners zijn wat de oorlog betreft o zo vergeetachtig.

  Of Mevr. M. van Pagee die zich afvraagt ….”Hoe kan het dat de meest antikoloniale en anti-imperialistische president van Indonesië is overgeslagen?. Daar houdt ze heel tot tranen bewogen betoog over, haar verhaal is echt om te huilen. . Maar als deze toch begrijpend Nederlands lezende vrouw het Amsterdams raadsbesluit aandachtig had bestudeerd, dan was het criterium voor naamstoewijzing:……. vernoemd naar mensen die zich hebben verzet tegen kolonialisme en slavernij in Indonesië, toch luid en duidelijk.

  Dan kan ik in alle gemoede en in volle bezit van mijn verstandelijke vermogens de voormalige president Soekarno waaraan gezien het carnevalskostuum ook dhr Pondaag zich aan spiegelt, moeilijk schuiven in de categorie van mensen die zich tegen de slavernij in Indonesie keerden.

  • Bert krontjong zegt:

   Pak Olive captions is in het Nederlands ondertiteling .De kop luidt “” De lange weg van de Hollandse slaven uit Depok””+ 1700 bezat Cornelis Chastelein veel grond en slaven maar hij verfoeide slavernij .Nu zei de bijbel toen slavernij mag maar niet voor christenen .Chastelein liet die slaven zich toen bekeren tot het protestantisme en na zijn dood in 1714 liet hij zijn vrijgelaten slaven al die landgoederen na in gemeenschappelijk bezit voor eeuwig .Die slaven kwamen uit alle windstreken van die Archipel ,die streek is altijd protestant gebleven en dat kwam ze duur te staan tijdens de Bersiap .

  • RLMertens zegt:

   @PetervandenBroek; ‘straat namen etc.’- Het waren helden, die tegen het Duits fascisme streden. Soekarno, Hatta, Sharir streden tegen het Nederlands fascisme(!) in Indië. Alsof het Nederlandse- anders was dan het Duitse fascisme. Wij (Indische) Nederlanders in Indië hadden daar natuurlijk helemaal geen last van. We leefden in een paradijs! Maar ja, die Nederlandse inlanders hier, tijdens de Duitse bezetting, die piepten …..Zoals de Inlanders in Indië. Maar dat zagen wij daar toen helemaal niet…..oostindisch blind! Zelfs nu nog…

 18. Boeroeng zegt:

  Ik vermoed ook dat Soekarno niet genomineerd werd voor een straatnaam te Amsterdam het doel had een maatschappelijk protest te vermijden, omdat de man vuile handen maakte als bondgenoot van Japan en dus als medeplichtig kan worden gezien aan de Japanse agressie, mn de dood van honderdduizenden romusha’s en een paar miljoen hongerdoden te Indonesië .
  Een dergelijk protest kan het hele project met al die andere namen in gevaar brengen.

  En inderdaad als je een herdenking houdt voor Indonesische doden 41-45, dan is Japan de dader en Soekarno de knecht.
  * Als je een herdenking houdt voor alle doden 41-45 te Indië in verhouding naar aantallen, dan is de verhouding indonesiërs-nederlanders 100 staat tot 1 en verdwijnt het herdenken van Nederlanders …. naar 1 minuut van een herdenking van 100 minuten.
  Precies vanwege die “verdwijning” wilde men in 1988 een apart Indie-herdenking omdat te 4 mei de Indië-slachtoffers ergens op de achtergrond werden genoemd.
  * Als je in die gezamenlijke herdenking de verhouding Indonesiërs-Nederlanders op 2 staat tot 8 zet ( qua tijd en woorden) dan kan men nog roepen hoe oneerlijk het is dat Indonesiërs weer in een bijrol zijn gezet. De verwijten van koloniaal en racistisch blijven komen.
  * Als je in aantallen gelijke aandacht wil geven aan Indonesiërs 41-45 en Indonesische slachtoffers 45-50.. Dan krijg je nog steeds dat vooral Japan als dader wordt aangewezen

 19. RLMertens zegt:

  @Loekie; ‘ausradieren etc.’- Die (toen)70 miljoen inlanders? We zijn toen in Boven Digoel begonnen, zonder malaria pillen……..onbegonnen werk!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.