Zelfmoorden in de contractpensions

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

209 reacties op Zelfmoorden in de contractpensions

 1. Jendella@hotmail.com zegt:

  Vergeet de Regering hoeveel leed en pijn aan de Indische Nederlander hadden en hebben gedaan. Deze historie is niet terzijde te leggen en is meer in onze hersens gegrift. Na ruim 75 jaar nog geen uitbetaling plaatsgevonden en niet in Ere gegund.
  Ik spoor alle Indische Nederlanders aan om de Mensen Rechten in de arm te nemen in Strasbourg te Frankrijk en hier zitten onpartijdige Rechters om onze Rechten te laten geleden. Ik ben al bezig met een aantal Indischen om het formulier in te vullen met de belangrijke kopieën van alle belevenissen
  Met gevoelens voor de Indische Gemeenschap en dat spoedig alle te goeden in ERE uit te betalen.
  dhr. P.L.Dom

 2. R Geenen zegt:

  Heb dit al eerder vernomen. Een vriend van mijn stiefvader met een Chinese vrouw getrouwd in Rotterdam is dat ook overkomen. De Nl regering is tov de Indo zo schuldig, dat ik nu nog steeds niet begrijp, dat enkele Indo’s zo fanatiek Den Haag steunen.

  • Jendella@hotmail.com zegt:

   Het is toch alom bekent dat de Indo dicht bij het vuur zit met alle bekendheden zoals het Staatsblad dat het Gebaar, W.U.V aanvraag voor de 2e Generatie en andere tegoeden aangevraagd worden. De Indo in het buiten gebied zijn nooit op de hoogte gebracht. Ik vind dat oorlogsgetroffenen instantie S.V.B te Leiden met 2 maatstaven werkt, iemand die in de buik zit en in levende wijze niets had meegemaakt krijgt een W.U.V uitkering en ik die later weet en vanuit internet hebt geplukt en schietpartijen en branden had meegemaakt krijgt niets met vermelding dat ik te jong bent en geboren in 1947 terwijl Indonesië pas in 27 december 1949 0nafhankelijk zijn.
   Het zijn allen Witteboorden Criminelen.
   Met gevoelens voor de Indische Gemeenschap.

   • Loekie zegt:

    Je bent geboren in 1947. Vertel, waar en wanneer heb je schietpartijen en branden meegemaakt?

    • Tolol zegt:

     @Loekie : Ik ben geboren in 1949 en heb toch veel schietpartijen en branden meegemaakt .Wat zeg je in Indie ? Nee natuurlijk hier in Amsterdam ,geldt dat niet ? Waarom ? Schietpartijen zijn schietpartijen en branden zijn branden of zouden schietpartijen en branden in Indie anders zijn ? Zo besok effe snel naar de SVB bellen .

    • Jendella@hotmail.com zegt:

     Hebt u er belang bij?
     Uit ervaring ben ik terughoudend omdat er Indo’s zijn die in eigen belang profijt ervan uitputten en verder niets meer van hun zelf laat weten dat hun die uitkering hebben ontvangen.
     Mijn ervaring ga ik u openbaren: er is een die steld zoveel vragen van hoeveel ik verdien en over aanvraag W.U.V, en bleek uit betrouwbare bronnen dat deze persoon dat hij W.U.V hebt en mij niets meer laat weten. Ik heb in 1999 een aanvraag gedaan voor W.U.V en kreeg antwoord dat ik te jong hiervoor bent terwijl Indonesië pas in december 1949 onafhankelijk is, zet nu alles op een rijtje met afwijzingen van alle tegoeden voor de Indischen en zet op schrift en leg dit bij de Mensen Rechten in Frankrijk. Ik neem aan dat het u duidelijk is.
     Met vriendelijke groet

    • Hans Boers zegt:

     @ jendela aka de heer P.L. Dom….
     Geachte heer Dom, Bent u familie van/ gerelateerd aan tante Marie van Vught gehuwd met Johannes Pieter Dom. (Beiden + te Banyumas)
     Zo ja, zou ik dan met u in contact mogen treden hierover – via de webmaster Boeroeng? Bij voorbaat dank.
     met vr. groeten/ Hans Boers

    • Jendella@hotmail.com zegt:

     Geachte heer Hans Boers,
     Deze Johannes Pieter Dom is senior en mijn opa is ook Johannes Pieter Dom junior mijn moeder is de dochter van Johannes Pieter Dom junior. Van welke tak bent u? Kent u ook John Dom?
     U hebt dit goed uitgespit.

    • Hans Boers zegt:

     @ Tolol…die o.a. schreef “schietpartijen en branden etc etc.”

     Bert sec genomen heb je gelijk dat branden en schietpartijen hetzelfde zijn waar die dan ook plaats vinden of hebben gevonden…

     Echter in voormalig Ned. Indië (tijdens de hele roerige dagen) waren branden en schietpartijen ook vaak vergezeld van gruwelijke moord/slachtpartijen en dat geeft toch wel iets meer nuances aan het verschil waar deze gebeurtenissen plaats vinden: Indië of Amsterdam. Het resultaat is hetzelfde: er vallen doden en gewonden, maar de manier van gebeuren is wel even iets anders, is mijn bescheiden mening.

     Voorbeeld: Mijn oom – pas los uit de Japanse bak – dwaalt in Surabaya over straat richting familie huiswaarts. Komt onderweg een brand tegen en er wordt geschoten. Hij komt per ongeluk te dichtbij omdat ie de weg kwijt was en wordt door een paar kapmes jochies om zeep geholpen.

     Brandje en schietpartij in de dierentuin van Surabaya te Wonokromo circa 1950. Slachtoffers? Ja, maar niet wegens brand en schietpartij. Neen, wegens ophanging aan bomen in de dierentuin nadat ze bewerkt waren met kapmessen en…nah ja, laat maar zitten…

     En dat zie ik in Amsterdam nog niet direct gebeuren.

    • Jendella@hotmail.com zegt:

     Geachte heer Hans Boers,
     U hebt mijn vraag nog niet beantwoord: van welke tak bent u?
     Ik ga er even tussenuit en ga naar kumpulan Sapulidie, tot horens.
     Met vriendelijke groet,

    • Hans Boers zegt:

     @ Jendela de heer P.L. Dom.

     Dank voor uw antwoord en ik verzoek u dan hiernaar te kijken https://www.imexbo.nl/nazaten-johanna-joh.html circa iets over de helft van de pagina.

     Ik ben van de leluhur van de kant van tante Marie van Vught , namelijk de Boudriot en Johannes tak. Kijkt u maar, ik heb daar ook nog foto’s geplaatst. Als u behoefte voelt om nader in contact te treden, dan gelieve u via de webmaster mijn email adres op te vragen OF u kunt ook in het gastenboek even iets schrijven en dan heb ik contact met u.
     Ik zou graag met u verder in contact willen treden om meer te kunnen weten. John ken ik niet.

     Ik plaats mijn email adres hier op dit forum liever niet i.v.m. spammers activiteiten van derden.

     Bij voorbaat dank/ Hans Boers

    • Jan A. Somers zegt:

     “maar de manier van gebeuren is wel even iets anders” Volgens mij ging het niet alleen om “gruwelijke moord/slachtpartijen” (die de meesten niet hebben meegemaakt) maar vooral ook om de context. Het begon al vóór de oorlog, die Japanners konden met hun spleetoogjes toch niet schieten? En hun blikken tanks, net als dat Japanse kinderspeelgoed. Op hun fietsjes. Maar ja, Aziaten met kromme benen die nu de baas werden van ons, hoogstaande Europeanen. En dan die inlanders die zo onderdanig, beleefd en beschaafd waren: extremisten! Terwijl WIJ toch de oorlog hadden gewonnen? En in de verhalen gaat het meestal niet om mezelf , maar om een oom of een andere buurtgenot. Ook na de bevrijding van Soerabaja waren er af en toe wel wat rampokpartijtjes, maar dat was vóór de oorlog ook. Nu werd alles vergroot vanwege de voorbije bersiapervaringen. Of verhalen van anderen hoe erg het toch wel was. Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Dat is niet zomaar een versje hoor, het kan harde realiteit zijn. Ik ken ze uit Soerabaja, na de bevrijding. Een stad die aan het herrijzen was. Zelf bewoog ik me er vrij in. Maar om mij heen: Als de dood voor van alles en nog wat, maar er gebeurde niets! Het is een ingebakken angst! En dat kan heel wat met een mens doen. Mijn vader kwam naar Soerabaja omdat mijn moeder en zus na hun bevrijding vanuit Semarang mogelijk naar Soerabaja zouden komen. Hij belde ’s avonds laat op::ben net aangekomen en logeer bij de havenmeester. Ik antwoorde meteen: Ik pak een van de ambulances en kom meteen naar je toe, ik heb toch dienst. Daar schrok hij van, ’s nachts door Soerabaja rijden? Dat was toch gevaarlijk?

   • R Geenen zegt:

    @@Ik vind dat oorlogsgetroffenen instantie S.V.B te Leiden met 2 maatstaven werkt, iemand die in de buik zit en in levende wijze niets had meegemaakt krijgt een W.U.V uitkering @@

    Ik kan het nog sterker vertellen. Mijn vrouw haar moeder was zwanger van haar toe zij met eigen ogen zag hoe haar man op 19-8-1945 werd vermoord. Mijn vrouw werd begin september, een 3 weken later geboren. Haar moeder is daar nooit overheen gekomen en stierf binnen 2 jaar. Mijn vrouw werd toen als 2 jarige wees. Jaren geleden, toen ik net met pensioen ging, heb ik de SVB gevraagd of zei ook in aanmerking kwam voor een uitkering. Zij werd afgewezen, omdat ze o.a. na 15-8-1945 werd geboren. Nu op oudere leeftijd heeft ze al een paar jaren een trauma.

  • Jendella@hotmail.com zegt:

   Ik steun niets en nogmaals niets op Den Haag, het zijn allemaal Witteboorden Criminelen en hebben nog steeds Koloniaal Bloed.
   Met gevoelens voor de Indische Gemeenschap.

  • Bert zegt:

   Wat een rot onderwerp/topic eigenlijk “” Zelfmoorden in de Contractpensions “” Ze hadden eigenlijk allemaal wel zelfmoord willen plegen die arme Indische repatrianten maar ze deden het niet vanwege de kids/anaks/kinderen voor hun lag de eerste generatie krom .Een veel betere titel/onderwerp/topic lijkt mij “” Moorden in Contractpensions””” Ja zeg nou zelf ,toch veel beter onderwerp ? Hoeveel uitbuitende Pensionhouders zijn er op vreemde manier om het leven gekomen ? Hoeveel bemoeizuchtige ambtenaren zijn er plotseling van hoge trappen gedonderd ,per ongeluk ? Hoeveel Hotels/Pensions zijn er plotseling in brand gevlogen per ongeluk ? Kijk dat boek “” Zelfmoorden in Contractpensions “” ga ik niet kopen wel dat andere boek over die moorden in Contractpensions .

   • R Geenen zegt:

    Als je het volgende leest, dan verwacht ik ook niet anders.
    file:///C:/Users/Owner/Downloads/1988ramaker.pdf
    De Commissie ter bestudering van het Indo-Europese vraagstuk in Indonesië, de zgn.
    Commissie-Werner, legde bijvoorbeeld de volgende criteria aan bij de onderscheiding van hen die wèl en van hen die beter niet voor repatriëring in
    aanmerking konden komen: “(…) enerzijds: de import Nederlanders alsmede de
    met deze – op grond van opvoeding, opleiding en ontwikkeling dan wel fami-
    liebanden – op één lijn te stellen Westers georiënteerde Indische Nederlanders
    (beide gemakshalve aan te duiden als: Westerse Nederlanders); en anderzijds:
    die Indische Nederlanders, welke door afkomst, aard, aanleg en milieu physiek,
    psychisch, sociaal-economisch op Indonesië zijn ingesteld, de zg. in Indonesië
    gewortelden (verder gemakshalve aan te duiden als: Oosterse Nederlanders).”8
    Inderdaad laten de onderzoekers Cottaar en Willems in hun studie Indische Nederlanders. Een onderzoek naar beeldvorming aan de hand van rapporten als het
    bovenstaande, het rapport van de Federatie van Ambtenarenorganisaties uit Indonesië (FAI) over het vraagstuk van de opname der Nederlanders uit Indonesië in het arbeidsproces etc. zien, dat het ontmoedigingsbeleid voor een belangrijk deel werd ingegeven door de gedachte dat de Indische Nederlander, en
    zeker de groep die zich van oudsher meer met Indië dan met het moederland
    verbonden voelde, zich niet aan de Nederlandse omstandigheden zou kunnen
    aanpassen.9 Een laag arbeidstempo, een raciaal inferioriteitscomplex, geestelijke
    kwetsbaarheid, het onvoldoende aanvoelen van de Nederlandse taal en
    volkshumor, de onbekendheid met de Nederlandse zeden en gewoonten, deze
    en vele andere, in de praktijk nooit aangetoonde factoren zouden de Indische
    Nederlanders verhinderen volledig in de Nederlandse samenleving te integreren. Het heette daarom in hun eigen belang te zijn hen van repatriëring te
    weerhouden.

 3. Jan A. Somers zegt:

  Ik kan me voorstellen dat mensen die in Indië trauma’s hebben opgelopen, welke bij de opvang in Nederland alleen maar verergerden door bijvoorbeeld weinig respons. (Waarom geen hulp gezocht?) Maar dat heeft toch niets met die opvang te maken? Verder is het toch ook dat ieder mens anders reageerde op die opvang. Ik heb gelukkig maar een paar weken in een opvang gezeten. Was verschrikkelijk saai, niemand deed wat, wachten op de volgende maaltijd. Heb wel geholpen in de keuken, en heb van de kok vissen geleerd. Ik stond wel open voor al dat nieuwe dat mij tegemoet kwam. Ging bijvoorbeeld met de bus naar de dichtstbijzijnde stad (Leiden) en keek mijn ogen uit. Kenpeitai, Simpangclub, Werfstraatgevangenis en lijken bergen, een jaar eerder, lagen ver achter mij. Iets geks: Na een paar weken hadden we een eigen huishouding in Vlissingen. Ik ging met een buurmeisje in een naburig dorp (lopend!) een tandem ophalen, en terug fietsen. Nog nooit gezien! De zoveelste ervaring! Stom hé, maar het was toch weer wat nieuws voor mij. Maar ook het inhaalprogramma dat de Vlissingse HBS mij aanbood. Geweldig, maar ontiegelijk hard werken. Zeer goed eindexamen, wat was ik trots. Samen met een ander Indisch meisje, ook zij kwam er goed doorheen!

  • Jendella@hotmail.com zegt:

   Ik heb 10 jaar therapie gevolgd en heb geen baat en zelfs geen verzachting. Het hoofd van de therapie dhr Misha Nerad sprak mij persoonlijk aan dat Centrum’45 hun best hadden gedaan, mijn trauma is ingeworteld.
   Vroeger toen 15 jaar oud was zei ik tegen mijn ouders dat ik naar een psychiater wil en mijn ouders antwoordde dat het voor gekken zijn en ik het niet bent. Zodoende luisterde ik naar mijn ouders en ben niet gegaan, achteraf heb ik spijt dat ik niet bent gegaan en ik wil geen schuld gevoel aan mijn ouders geven (uitgesloten).
   Met gevoelens voor de PTSS Indische Nederlanders.

 4. PLemon zegt:

  @ Zij die dit artikel volledig willen lezen

  # en op onze reacties terugkijken…

  *** Masrob : Toch misschien goed om ter aanvulling Wim Willems (De uittocht uit Indië 1945-1995) aan te halen

  Waarom werd het rapport geheim gehouden? Willems schrijft:
  “De commissie voorzag grote ellende wanneer Indische Nederlanders er passages van onder ogen kregen omdat ‘hun instelling nog in bijzondere mate door sentimenten wordt beheerst’. Ook de Indonesische autoriteiten en de pers zouden weinig waardering weten op te brengen voor Werners beschouwingen over een maatschappelijk probleem binnen de grenzen van een andere natie.
  https://indisch4ever.nu/2015/10/11/het-rapport-werner/

  • R Geenen zegt:

   Iedere keer als ik dat artikel lees, denk ik vooral aan mijn moeder, die al voor die tijd het Nederlands paspoort in handen had, toch geen toestemming kreeg om aftereizen naar Nederland en hoe ze als vuile was door Nederland is behandeld geworden.

 5. Jan A. Somers zegt:

  Hoezo geheim? Iedereen kent het toch? Ronde archief vergeten leeg te gooien bij het oud papier?

  • PLemon zegt:

   @ Ronde archief vergeten leeg te gooien?

   # Meer door een soort Indo-leaks geopenbaard 😉

   *** Het rapport van de commissie, dat in feite een raciale norm aanbeval voor de selectie van Indische immigranten, bleef geheim. Maar de latere gouverneur van Nieuw Guinea, J. van Baal, kreeg een exemplaar onder ogen en schreef aan de minister van Maatschappelijk Werk, dat Werner en de zijnen een rassenleer volgden `die in wezen van die van Hitler en Alfred Rosenberg niet veel verschilt.’ Hij parafraseerde het rapport als volgt: `Het ras der Nederlanders is superieur en wij willen alleen maar bijmenging met andere elementen, wanneer die blijken eveneens superieur te zijn. Het is een kring van pseudo-wetenschappelijke gedachten, die diende als basis voor de Joden-vervolgingen.’ De Nederlandse regering nam het rascriterium niet over. Integendeel, naarmate in de jaren vijftig de politieke crisis om Nieuw Guinea de Indische Nederlanders in steeds grotere getale uit Indonesië verdreef, werd de noodzaak van een toelating ook door de zuinige kabinetten-Drees erkend.

   Van één feit kan de Indische gemeenschap in Nederland inmiddels zeker zijn: het relaas van haar moeizame binnenkomst en inburgering in Nederland na de Tweede Wereldoorlog is zorgvuldig beschreven en wetenschappelijk geanalyseerd. Het is bovendien met compassie gedaan want de schrijver, de socioloog Wim Willems, kon er het noodzakelijke invoelingsvermogen voor opbrengen.

   https://www.nrc.nl/nieuws/2001/07/06/het-onbekende-moederland-7548643-a897021

   • R Geenen zegt:

    In het artikel van Willems lees ik ook het volgende wat betreft het aantal Indische die naar Nederland kwamen en het aantal dat weer door emigreerde. Maar het is nog steeds ongeveer en vooral—?
    Willems komt na optellen en aftrekken op een eerste generatie van Indischgasten van 331.200 personen (onder wie misschien ook totoks zijn begrepen). Van hen zijn er ongeveer 50.000 na hun komst naar Nederland opnieuw geëmigreerd, vooral naar de Verenigde Staten en Australië.

    • R Geenen zegt:

     Heeft iemand het boek van wim willems, De uittocht uit Indië 1945-1995 gelezen? Komen in dit boek de gegevens en aantallen van de Indische die naar Nederland zijn geëmigreerd, voor?
     En wat betreft de aantallen naar Amerika?

    • PLemon zegt:

     @ En wat betreft de aantallen naar Amerika?

     # In dit artikel is het wat meer gespecificeerd…

     *** Ongeveer 25.000 Indische Nederlanders vertrokken er tussen 1950 en 1965 naar de VS. Rond 1950 zag het daar totaal niet naar uit. De Amerikaanse eisen voor personen afkomstig uit Aziatische landen waren nogal strikt. Je moest in staat zijn minstens 75% Europese voorouders in jouw stamboom te kunnen laten zien. Het Amerikaanse immigratiebeleid kende een sterke ambivalentie. Enerzijds de xenofobe onderstroom jegens de Aziatische vreemdeling en aan de andere kant de ideologie de waarden van het vrije westen met kracht te verdedigen. 

     de Pastore-Walter Act II uit 1960. Het kwam er eigenlijk op neer dat Indische Nederlanders als vluchtelingen en displaced persons de VS binnen konden. In 1958 konden daardoor ongeveer 10.000 personen uit Indonesië zich vestigen. Door verlenging van de wettelijke termijn kon een ongeveer even groot aantal per medio 1960 naar Amerika gaan. Tot 1965 zouden er tussen 20.000 en 30.000 Indische Nederlanders zijn “door-emigreerd” naar de Nieuwe Wereld. In 1965 veranderde de wetgeving ingrijpend door loslaten van het nationaliteitsprincipe. Uit welk land je kwam, deed er niet meer toe. De stroom van Indische immigranten had toen al 3-4 jaar eerder zijn top al bereikt.5)
     http://www.indischhistorisch.nl/derde-pagina/amerindos-2/amerindos/

    • R Geenen zegt:

     Bedankt voor het me laten weten. Maar ook die heb ik wel eens gezien. Nogmaals, de getallen die ik tot nu toe bent tegengekomen variëren tussen 15,000 en 60,000 Indo mensen, die Amerika mochten binnenkomen. Toch vreemd dat er in de Nl archieven daar geen duidelijke getallen vermeld zijn. Ik herinner me dat er in de LA Times een groot artikel heeft gestaan; een volle pagina.
     Daar werd een hele beschrijving gegeven over ons en o.a. werd vermeld dat er toen ongeveer 100,000 Indische mensen in California woonden. Ben benieuwd of iemand dat artikel heeft bewaard.

    • Arthur Olive zegt:

     Ik had dat article in de LA Times bewaard maar kan het niet meer vinden, waarschijnlijk zoek geraakt met de verhuizing.
     Hier is echter een uittreksel die wellicht al gezien hebt.

     https://keasberry.com/news/la-times-writes-about-the-dutch-indos

    • R Geenen zegt:

     Ook U veel dank voor de info. Die 100,000 Indo’s in Greater Los Angeles area lijkt mij erg veel.
     Zou dat kunnen?

    • PLemon zegt:

     @ Hr Geenen
     Toch vreemd dat er in de Nl archieven daar geen duidelijke getallen vermeld zijn

     .# Misschien kunt u dit boekje nog op de kop tikken? De auteur zal ook wel z’n bronmateriaal hebben vermeld.

     *** https://www.boekwinkeltjes.nl/b/153170574/een_ervaring_rijker/
     12,50 (Excl. verzendkosten)
     Meer info: De Indische immigranten in de Verenigde Staten van Amerika

    • R Geenen zegt:

     Zeer veel dank voor al uw moeite. Maar wat betreft dat boekje, er staat ook: Deze titel kan niet worden besteld. Deze titel kan nu niet besteld worden. Probeer het later opnieuw
     Heb net ook bericht gekregen van Humphrey de la Croix Hoofdredacteur http://www.indischhistorisch.nl
     Heeft op het ogenblik erg druk, maar zodra het mogelijk is, gaat hij voor mij op onderzoek.

    • R Geenen zegt:

     Via het archief van Moesson heb ik het volgende artikel van de familie van Tjalie Robinson gevonden. Die zijn in 1962 naar Californië geëmigreerd. Volgens de echtgenote van Tjalie zijn er:
     Quote: 60.642 Nederlanders emigreerden sinds 1956 naar de States. De eerste jaren in groepen van 9000 en meer, een aantal dat in 1975 slonk tot 208, want Amerika is nu praktisch gesloten voor newcomers. U kunt gerust rekenen dat het aantal Nederlandse emigranten in deze 20 jaren is uitgegroeid tot een kwart miljoen zielen. Als het Indo’s betreft, een aanwas van Indo-Amerikanen dus! Unquote.
     Bovenstaande is een deel uit een artikel van Tong Tong, 15/06/1976;p.8/36

    • R Geenen zegt:

     Veel dank voor uw artikel. Valt mij hier ook op dat het aantal van 9000 wordt genoemd. Eerder kwam dat voor in het schrijven het artikel uit Tong Tong.

    • Peter van den Broek zegt:

     in 20 jaar tijd van 60.624 een kwart miljoen Amerindo’s !!! What-if??
     Als al die Amer met een Amer trouwen dan heeft elk stel minstens 4 kinderen . Dat lijkt me sterk .
     Stel dat deze 60.000 Indo’s gelijkelijk verdeeld zijn in mannen en vrouwen en zij als Indo’s betaamd met elkaar trouwen, dan hebben zij gemiddeld 8 kinderen !!! De waarheid ligt in het midden, nemen we gemiddeld 6, komt dit overeen met de Amerikaanse werkelijkheid?
     Lijkt me sterk, of heb ik wat essentieels gemist?

    • R Geenen zegt:

     @@Lijkt me sterk, of heb ik wat essentieels gemist?@@

     We hebben allemaal iets gemist. Want tot nu weet niemand hier hoeveel Indo’s in Nederland aankwamen en hoeveel er weer vertrokken en waar naar toe. Zijn er ooit statistieken op na gehouden?

    • Boeroeng zegt:

     60.642 Nederlanders .. schreef Lilian Ducelle in de Moesson.
     Ze schreef niet Indische Nederlanders.

    • R Geenen zegt:

     Iets verder in het artikel doet ze een aanname van Indische mensen.

    • Peter van den Broek zegt:

     Het aantal van……. “in groepen van 9.000 en meer” ……die Lilian Ducelle noemt voor de emigratie naar de VS is wel ergens op gebaseerd. Als ik het begrijpelijk lees dan wordt dat op een bepaalde wijze geinterpreteerd, want zij heeft het niet voor niets over “groepen van 9.000!!!!!!! Met begrijpelijk Nederlands lezen heb ik wat moeilijk want volgende maand woon ik officieel 30 jaar buiten Nederland.

     Onder indische emigranten in dit verband wordt verstaan Indo-Europeanen volgens de toen geldende defintie.
     Indischen werden in de VS toegelaten op basis van bepaalde wetten, waarin ook de criteria voor toelating waren vastgesteld. Ik dacht in eerste instantie dat iemand 3/4 Indisch moest zijn, maar dat werd later op 50% Indisch vastgesteld.

     Onder de Refugee Relief Act kwamen iets van 5.500 Indischen in de VS.
     In de Pastore Walter Acts waren visa-quota’s voor Indischen vastgesteld, elk 3.136 visa. Omdat op een visum meerdere personen (gezinsleden) tot de VS konden worden toegelaten vertrokken onder de eerste Pastore-Walter Act circa 8.900 en onder de tweede Pastore Walter Act 8.867 personen naar de VS.

     In totaal zijn volgens deze wetten circa 23.000 Indischen naar de VS vertrokken. Het preciese aantal is met wat goede wil best te achterhalen, maar die analyse heeft niet mijn belangstelling.

   • Jan A. Somers zegt:

    Indische Nederlander, wat is dat? Indo? Wat is dat, kun je die ook tellen, maar hoe? Term wordt ook gebruikt voor Nederlanders uit Indië, van alles en nog wat, Totok, Indo enz. Zelfde geldt ook voor Nederlander sec. Hetzelfde geldt ook voor emigratie, Indo, wat is dat?
    “Want tot nu weet niemand hier hoeveel Indo’s in Nederland aankwamen en hoeveel er weer vertrokken en waar naar toe. Zijn er ooit statistieken op na gehouden?” De eerste reactie die klopt! Als je niet weet wat een Indo is. kan je hem/haar/onzijdig niet tellen, dus geen statistiek.
    “Ik heb nooit gehoord over zelfmoord (en het taboe erover) in contractpensions.” Ik wel van een enkele keer, maar dat is statisch normaal. Ben het met u eens! Maar mijn moeder heeft mijn Zeeuws meisje het Indisch koken geleerd.

    • PLemon zegt:

     @ Als je niet weet wat een Indo is. kan je hem/haar/onzijdig niet tellen, dus geen statistiek.

     # Hier wordt een poging gedaan die te definiëren…

     *** Voor een Indische Nederlander kan het nauw luisteren hoe ze worden aangesproken. Dat is per persoon verschillend zijn. Er is zéker ook een sterk collectief bewustzijn een bijzondere groep te vormen met een eigen geschiedenis en culturele uitingen. Ten slotte maken zijn sociale positie en de beleving van zijn identiteit als Indische Nederlander uit hoe hij precies wil worden aangesproken. Als Nederlander, Indische Nederlander of Indo?
     Een historische uiteenzetting kan duidelijkheid geven over wie Indische Nederlanders zijn. We maken het voorbehoud dat onze definities niet volledig het begrip Indische Nederlander “vangt”, maar wél grotendeels.
     http://www.indischhistorisch.nl/tweede/sociale-geschiedenis/sociale-geschiedenis-wie-zijn-ze-indische-nederlanders-indo-europeanen-indos-en-blauwen/

    • Jan A. Somers zegt:

     “hoe hij precies wil worden aangesproken. Als Nederlander, Indische Nederlander of Indo?
     (…) We maken het voorbehoud dat onze definities niet volledig het begrip Indische Nederlander “vangt”, maar wél grotendeels.” Prachtig! Maar we kunnen nog steeds geen Indo’s tellen! In de statistieken hebben we hier niets aan. “Dat is per persoon verschillend zijn” Kunt u dat tellen? Alleen Nederlanders. Sorry hoor dat ik zo moeilijk ben. De mensen die moeten tellen, het CBS bijvoorbeeld, zien geen levende mensen. Zij zien bijvoorbeeld registers van paspoorten met nationaliteiten of passagierslijsten. Zelfs een Indonesiër of een pikzwarte mens kunnen Nederlander zijn. En een wit mens hoeft geen Nederlander te zijn. Geen probleem voor de teller, die ziet geen Indonesiër of pikzwarte mens, zij zien alleen ‘Nederlander’ Hup, turfje erbij. Op mijn ID-kaart staat: Nederlandse. Dat de foto een hidung pesek toont, doet er niet toe. Die teller ziet overigens die foto ook niet, hij/zij ziet registers, passagierslijsten. Niks Indo.

    • Loekie zegt:

     Een stuk strand.
     Hoeveel zandkorrels liggen daar?
     Hoe kun je dat te weten komen?

    • R Geenen zegt:

     @@“Want tot nu weet niemand hier hoeveel Indo’s in Nederland aankwamen en hoeveel er weer vertrokken en waar naar toe. Zijn er ooit statistieken op na gehouden?” @@
     Tot nu toe weet ook niemand hoeveel blandas met NL paspoort naar Amerika zijn vertrokken!
     Tot nu toe weet men ook niet hoeveel Totoks of witte Nederlanders uit Indie naar Nederland terugkwamen. Lood om oud ijzer. En dan heb je nog de groep, die liever blanda totok willen zijn, niet meneer Somers.

    • Peter van den Broek zegt:

     Zulke luxe problemen heb ik niet. Als mensen in het voormalig Nederlands-Indie beweren dat slachtoffers in een bepaald dorp allen Indo–Europeanen waren, dan neem ik dat als waar, als gegeven aan en registreer ik deze Bersiapslachtoffers als Indo’s . Want wie ben ik anno NU dat in twijfel te trekken?

    • Arthur Olive zegt:

     De administratie van “Het Gebaar” moet statistieken hebben van het aantal Indo’s die in Amerika een uitkering hebben gekregen.
     Dit waren Indo’s die tussen 8 maart 1942 en 15 aug. 1945 in Indie woonden en op 12 dec. 2000 in leven waren.
     De meeste volwassen emigranten behoorden tot deze categorie en men kan dan ook een conservatief aantal kinderen erbij tellen.

    • R Geenen zegt:

     Was het niet zo dat de Indische families, die o.a. naar Amerika emigreerden geholpen werden met de reiskosten? Dan moet er ook daarvan administratie van zijn te vinden?

    • e.m. zegt:

     Zag gisteren het voor ‘onmogelijk gehouden’ voorbij komen. Foto van een, door Satoebatoe honderd jaar geleden voorspeld ‘zwart gat’ op slechts 55 miljoen lichtjaar van voormalig Nederlands- Indië verwijderd.

     Maar aantallen Indo-Europeanen of Indo’s, pffff …

    • Jan A. Somers zegt:

     “De administratie van “Het Gebaar” moet statistieken hebben van het aantal Indo’s” Ik kom op twee plekken in de administratie van Het Gebaar voor, één als persoon, en één voor de uitgever van mijn boek. Niks Indo gevraagd. Je moest (dacht ik) Nederlander zijn, en van dan tot dan in Indié zijn geweest. Mijn oudste dochter komt één maal voor in die administratie, is geen Indo, en daar is ook niet naar gevraagd.

    • Arthur Olive zegt:

     Het Gebaar moet een aparte administratie voor de uitkeringen aan personen hebben gehad die voor een bepaalde tijd in Indie woonden en dan ook een administratie voor hen die in aanmerking kwamen voor het bevorderen van de Indische cultuur dacht ik.
     Onder de personen die naar Amerika emigreerden en een uitkering kregen waren natuurlijk ook Totoks maar dat waren er niet zoveel dacht ik. Tenminste ik kan mij alleen herinneren dat op de Nieuw Amsterdam waarmee ik naar Amerika ging niet veel Totoks zag en de Totoks of Blandas aan boord hadden Indische gezinnen.

    • R Geenen zegt:

     @@Onder de personen die naar Amerika emigreerden en een uitkering kregen waren natuurlijk ook Totoks maar dat waren er niet zoveel dacht ik. Tenminste ik kan mij alleen herinneren dat op de Nieuw Amsterdam waarmee ik naar Amerika ging niet veel Totoks zag en de Totoks of Blandas aan boord hadden Indische gezinnen.@@

     Dat kan wel kloppen. Heb een paar familieleden en ook Indo vrienden, die rond de jaren 50/60 met Nederlandse of Duitse meisjes zijn getrouwd. Deze vrouwen wilden beslist niet emigreren. Hun familiebanden waren veel belangrijker. Van de week nog een uitgebreid gesprek gehad met een Bert van Ingen uit Alphen. Zijn vrouw is een Nederlandse en ze gaf grift toe, dat ze de emigratie naar Amerika niet zag zitten. Trouwens , in Ca ontmoet ik zelden een Indische waarvan de wederhelft een blanda is; of het nu man of vrouw is.

 6. ellen zegt:

  Ik heb nooit gehoord over zelfmoord (en het taboe erover) in contractpensions. Ons gezin zat in een groep uit 1958. Een van de laatste lichtingen. Na Zwarte Sinterklaas (dec. 1957) werden wij staatsgevaarlijk geacht en moesten gedwongen het land verlaten. De sfeer in Indonesie was vijandig, ook omdat Soekarno aasde op Nieuw-Guinea. Mijn ouders waren dus bepaald dankbaar in een rustige en vreedzame omgeving te komen. Al op de Europese lagere school in Bandung voelde ik aan, dat ik wilde leven in de Nederlandse cultuur. De aankomst in Nederland werd positief ervaren. Het contractpension was even doorbijten, dat wel (maar niet onoverkomelijk). En ik heb de Nederlanders altijd een aardig volk gevonden. Nog steeds. Ik heb voor mijn gevoel alle kansen in dit land gehad. Ben ook getrouwd met een belanda. Er was niets mis mee.

  • Loekie zegt:

   Een Indo die getrouwd is met een belanda zal Nederland en de Belanda’s nooit afvallen, trots als hij/zij is om destijds goedgekeurd te zijn door partner en schoonfamilie.

   • e.m. zegt:

    Ik respecteer uw mening, maar wat een beperkt psychologisch inzicht, heer Loekie. In het KNIL zou u al heel gauw bevorderd zijn tot ‘kletsmajoor’. Kom op dan op z’n minst met een deugdelijke argumentatie in plaats van insinuaties.

   • ellen zegt:

    “…trots als hij/zij is om destijds goedgekeurd te zijn door partner en schoonfamilie.”
    Nou, nou, heer of mevrouw Loekie: de kolonie is voorbij.

  • Indorein zegt:

   @ .. De aankomst in Nederland werd positief ervaren. Het contractpension was even doorbijten, dat wel (maar niet onoverkomelijk)…@

   Dat is ook het grote verschil met Indo’s die in de periode 1948 – 1952 in NL kwamen.
   Die 1e groep heeft voor uw familie de kooltjes uit het vuur gelopen, om het maar zo te zeggen. Ik spreek uit eigen ervaring. De behandeling van ons (1951) en die van familieleden, die later kwamen (na 1956) was een verschil van dag en nacht.

  • Jan A. Somers zegt:

   “dat ik wilde leven in de Nederlandse cultuur.” Al in 1946 was ik het zat in Soerabaja. Ik had heel veel meegemaakt, ambulancechauffeur was ook niet altijd leuk, en het avontuur in Nederland lokte, En toen ik de gelegenheid kreeg (met honderd gulden toe) twijfelde ik geen ogenblik. Maar ik wilde wel bij het vertrek het Wilhelmus horen. Met een probleem: Als corveeër sjouwden we ons rot om al die spullen in het ruim te krijgen (ik dacht altijd dat al die vertrekkenden net als ik alles waren kwijt geraakt). Maar toen het vertrek zou beginnen wilde een mevrouw dat wij haar hutkoffer weer uit het ruim haalden, NU! …..wijf! Niet gedaan natuurlijk. Wel een klacht over gekregen.

 7. ellen zegt:

  “Dat is ook het grote verschil met Indo’s die in de periode 1948 – 1952 in NL kwamen. Die 1e groep heeft voor uw familie de kooltjes uit het vuur gelopen, om het maar zo te zeggen. Ik spreek uit eigen ervaring. De behandeling van ons (1951) en die van familieleden, die later kwamen (na 1956) was een verschil van dag en nacht.”

  Dat is waar, denk ik. Maar de politieke situatie en leefsituatie in Indonesie na de onafhankelijkheid was even slecht en gevaarlijk. als dat was in voorgaande jaren. Er was rond 1957 een voedselboycot voor de Europeanen, en Chinese winkels werden geplunderd en in brand gestoken. Gebouwen, en ook mijn lagere school werden beklad met vijandige leuzen. De laatste lichting moest gedwongen (soms daarin begeleid door de Indonesische militaire politie) het land verlaten met achterlaten van alle bezittingen. Behalve wat tassen en koffers mochten wij niets meenemen. De ouders van een vriendin van mij (die in 1952 naar Nederland vertrokken) mochten nog een deel van hun inboedel (meubels en huisraad) laten meevoeren met de bootreis. Zij werden in Nederland door familie opgevangen.

  • R Geenen zegt:

   @@De ouders van een vriendin van mij (die in 1952 naar Nederland vertrokken) mochten nog een deel van hun inboedel (meubels en huisraad) laten meevoeren met de bootreis. Zij werden in Nederland door familie opgevangen@@

   Die ouders hebben enorm geboft met hun familie. De meesten vielen van de regen in de drup. Als mijn moeder nog in leven was, kon ze je haar ervaringen vertellen.

 8. PLemon zegt:

  @ De mensen die moeten tellen, het CBS bijvoorbeeld, zien geen levende mensen. Zij zien bijvoorbeeld registers van paspoorten met nationaliteiten of passagierslijsten.

  # Maar kunnen wel persoon en geboorteland voor uitgesplitste tellingen matchen.

  ***In onderzoek wordt vaak onderscheid gemaakt tussen allochtonen van westerse en van niet-westerse afkomst. Het CBS gebruikt de term ‘niet-westerse allochtonen’ als het gaat over allochtonen met als herkomst Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië, met uitzondering van Indonesië en Japan. Het CBS rekent ook Surinamers en Antillianen tot de niet-westerse migranten. De term ‘westerse allochtonen’ wordt gebruikt voor allochtonen met als herkomst Europa, Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan. Allochtonen met als herkomst Indonesië en Japan vallen als Aziaten onder de ‘westerse allochtonen’ vanwege hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie. In de praktijk zijn dit vaak mensen die in voormalig Nederlands-Indië zijn geboren of werknemers van Japanse bedrijven die voor hun werk in Nederland gevestigd zijn.
  https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Cijfers-per-onderwerp-Migrantengezin

  • Jan A. Somers zegt:

   “persoon en geboorteland voor uitgesplitste tellingen matchen.” Begin van reeks fouten! Vele in Indië geboren totoks? Vele in Nederland geboren Indo’s?
   “mensen die in voormalig Nederlands-Indië zijn geboren ” Al die peranakan Chinezen? Wel allochtoon, geen Indo. Volgens mij gebruikt het CBS het begrip allochtoon niet meer, maar is nog wel beschikbaar in de eerdere rapportages.
   “dan neem ik dat als waar, als gegeven aan en registreer ik deze Bersiapslachtoffers als Indo’s” Leuk, weer een getal erbij, alleen de nullen kloppen (misschien).
   Een reageerder maakt het nog moeilijker: “de groep, die liever blanda totok willen zijn”. Die ken ik alleen bij Indo’s vóór de oorlog, de Indo-dochters die het liefst werden uitgehuwelijkt bij totok jongens, om lichter gekleurde kindertjes te krijgen (stapje hoger in de standenmaatschappij!). Tijdens de bezetting zoveel mogelijk Inlandse voorouders verzamelen om een echte Indo te zijn. Het liefst nog prinsessen, en die waren er voldoende.
   Al met al kunnen we met wat moeite precies weten hoeveel Nederlanders er na de oorlog naar Nederland zijn vertrokken en hoeveel Nederlanders er verder zijn geëmigreerd. Of rechtstreeks vanuit Indië/Indonesië zijn geëmigreerd. Maar aantallen Indo’s? Ho maar. Begin er maar niet aan, krijg je weer een ander aantal, met de nodige nullen. Voorbeeld: In Javapost Met ´HMS Princess Beatrix´ naar Batavia, Geplaatst op 11 februari 2011, vind u een passagierslijst met 491 namen. Kunt u aangeven hoeveel totoks en hoeveel Indo’s?

   • PLemon zegt:

    @ Maar aantallen Indo’s? Ho maar. Begin er maar niet aan, krijg je weer een ander aantal, met de nodige nullen.

    # We proberen het toch maar weer 😁

    *** Het precieze percentage Indo-Europeanen onder de immigranten uit Indië/Indonesië is niet bekend.
    Surie (1973) schat dat 58 à 60 procent van de bevolking met de Europese status in 1940 Indo-Europees was( dus van gemengde afkomst), maar hij vermeldt niet hoeveel van hen ook de Nederlandse nationaliteit bezaten. Volgens de laatst gehouden volkstelling in Nederlands-Indië in 1930 waren er toen 240.000 mensen met die Europese status van wie 209.000 de Nederlandse nationaliteit bezaten.
    Van de Veur heeft berekend dat er ongeveer 134.000 Indo-Europeanen waren, maar volgens Surie is een aantal van 140.000 waarschijnlijker (Surie 1973: 57,58).
    Dit komt overeen met 56 à 58 procent van de Europeanen en met 64 à 67 procent van de Nederlanders.
    Of het aantal Indo-Europeanen in 1945 hetzelfde was als in 1930 is echter de vraag, want vooral door de vele Nederlandse ‘passanten’ waren de beide categorieën niet identiek, noch qua migratie saldo noch qua demografische samenstelling en ontwikkeling…..
    Al met al lijkt een schatting van rond de 60 procent aannemelijk voor het aantal mensen van gemengde afkomst in het totaal van de migranten met de Europese status uit Indië/Indonesië.

    https://books.google.nl/books?id=wu-tBAAAQBAJ&pg=PT289&lpg=PT289&dq=cbs+cijfers+westerse+allochtone+immigranten+indi%C3%AB&source=bl&ots=D_Zz_6AVag&sig=ACfU3U0QYyyZB_xBIRJixLwDp-cVtAeuYQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiRi7GEqsrhAhVQblAKHd0CDmw4FBDoATAGegQICRAB#v=onepage&q=cbs%20cijfers%20westerse%20allochtone%20immigranten%20indi%C3%AB&f=false

    • Jan A. Somers zegt:

     Kijk nou eens. Met zo’n verhaal kan ik wat. Niets dus. Maar wel eerlijk: is niet bekend./schat dat 58 à 60 procent/waarschijnlijker /is echter de vraag. “lijkt een schatting” twee onzekerheden binnen drie woorden. Vind ik niet erg hoor, niet interessant. Maar laat ons niet op de borst kloppen dat we weten hoeveel Indo’s er naar Nederland zijn gekomen, hoeveel Indo’s er geëmigreerd zijn enz.

    • R Geenen zegt:

     Verschil van mening. Persoonlijk vind ik de mens Indo belangrijker dan alle NL wetten kennis bij elkaar.

    • PLemon zegt:

     @ Maar laat ons niet op de borst kloppen dat we weten hoeveel Indo’s er naar Nederland zijn gekomen, hoeveel Indo’s er geëmigreerd zijn..

     #Het zal wel kira2 betul blijven, maar al die aannames/schattingen moeten wel op bestaande registraties berusten en niet uit de dikke duim gezogen.

     *** Nadat de Japanners tot een registratiesysteem waren overgegaan waarin acht categorieën Indo-Europeanen werden onderscheiden, volgde de internering van de Indo-Europeanen die een gering aantal Indonesische voorouders kenden.” De indruk beslaat dat men zich op Java en Sumatra minder stringent aan deze intemeringsregels hield dan in de overige delen van de Indonesische archipel. Naar schatting hebben alleen al in Batavia en Bandoeng omstreeks 30.000 tol 40.000 Indo-Europeanen zich tot aan het einde van de oorlog aan internering weten te onttrekken Indien men ervan uitgaat dal er omstreeks
     40.000 mensen ‘ in krijgsgevangenschap zaten en circa 80.000″ in burgerkampen geïnterneerd waren, betekent dit dat naar schatting circa 120.000 van de circa 290.000 Europeanen ” die Nederlands-Indie in 1940 telde, gedurende de gehele bezettingstijd of een deel daarvan geïnterneerd waren. Dit impliceert dat circa 170.000 Europeanen buiten de kampen hebben kunnen blijven.
     Onder de niet-geïnterneerde burgers en militairen ontstond verzet tegen de bezetter…

     Literatuur o.a. :
     ** 39.Surie. H.G.. ‘De gerepatrieerden. In: H. Verwey-Jonker (red ). Allochtonen in Nederland. Den Haag. Staatsuitgeverij. 1971, p. 97
     https://psychotraumanet.org/en/node/1052

    • R Geenen zegt:

     @@Al met al lijkt een schatting van rond de 60 procent aannemelijk voor het aantal mensen van gemengde afkomst in het totaal van de migranten met de Europese status uit Indië/Indonesië.@@

     Als ik op bovenstaande even verder mag ingaan, en er gedurende 1946 tot en met 1968 ongeveer 330,000 mensen naar Nederland gedwongen verhuisden, dan is 60% ongeveer een 200,000 Indische Europeanen.
     Nu is ook het getal van ruim 23,000 Indische Nederlanders, die naar Amerika vertrokken zijn, genoemd. Maar dat getal vertegenwoordigd alleen uit Nederland. Ik weet intussen, dat er ook Indo Europeanen, al of niet gesponserd, direct uit het voormalig Indie en vervolgens het nieuwe Indonesie, direct naar Amerika (lees Californie) zijn geëmigreerd. Ook zijn nogal wat Indo’s vanuit Canada direct naar Californie vertrokken, zo ook in beperkte mate uit Australie en New Zealand. Ook moet ik zeker Brazilie benoemen, want daar was het veel moeilijker om te slagen. Zij die er niet in slaagden, keerden of terug naar NL of emigreerden ook naar de US. In de latere jaren 80/90-2000 zijn toch ook Indische Nederlanders door sponsering naar Amerika vertrokken. Kent diverse families hier terplaatse. Al met al dacht ik dichter bij het getal van 30,000 emigranten uit te komen. Van alle getallen uit diverse artikelen en websites is dat trouwens een aardig gemiddelde.
     Mag ik verder rekenen. 30,000 is 15% van de 200,000 Indische Nederlanders. Er bleven dus ongeveer 170,000 Indische Nederlanders in Nederland en vandaag wordt er geschat dat er 1.7 miljoen mensen in Nederland ook Indisch gemengd bloed hebben. Dat is een 10 maal meer.
     Als ik die zelfde verhouding mag gebruiken, kom ik op approx. 300,000 Amerindo’s
     Als iemand mijn getallen kan verbeteren, dan hoor ik het graag..

    • Peter van den Broek zegt:

     @dhr Geenen
     Ik zelf heb uit persoonlijke belangstelling wat gelezen over de emigratie van Indo’s naar de VS, tenslotte ben ik ook doorgeemigreerd.

     Volgens Greta Kwik zijn er tussen 1962 en 1973 nog eens 30.000 Indo’s naar de VS geemigreerd die door familieleden en vrienden werden gesponserd. De sponsor moest bereid zijn een “affidavit of support” af te geven. De Nederlandse vertegenwoordiger van de organisatie die als sponsor optrad, bracht een verslag uit over de geschiktheid van de emigrant. Wanneer daarop positief werd gereageerd, kon het Amerikaanse consulaat een visum afgeven. Degene die als sponsor fungeerde had geen wettelijke verplichting. Wel legde hij zich een morele verplichting op de emigrant bij te staan bij aankomst in de VS. De meest bekende organisaties (Voluntary Agencies) in de VS waren de Church World Services (de hulporganisatie van de Wereldraad van Kerken), de Catholic Relief Service, de International Social Service.
     Greta Kwik schat het totaal aantal Indo’s die in de VS werden toegelaten op 60.000

     Zie Greta Kwik:
     -Greta Kwik, The Indos in Southern California (New York, amsPress 1989)
     -Greta Kwik, ‘Indos’, in David Levinson en Melvin Ember (red.), Builders of a Nation. American Emigrant Cultures (New York, MacMillan Reference 1997), pp. 438-442

     Om enig inzicht te krijgen in de wederwaardigheden en zieleroerselen van de Indische gemeenschap is zeer lezenswaardig het artikel van Jeroen Dewulf: “Amerindo Country 
De stem van de Nederlands-Indische gemeenschap in de Verenigde Staten”
     https://www.dbnl.org/tekst/_bio001201001_01/_bio001201001_01_0049.php


    • R Geenen zegt:

     https://www.dbnl.org/tekst/_bio001201001_01/_bio001201001_01_0049.php
     Uw verwijzing naar de php file van Jeroen Dewulf heeft per ongeluk bij uw plaatsing wat garbage gekopieerd. Immers uw file moet met .php eindigen en dat gebeurde niet. Daarom alsnog hier boven geplaatst. Maar ere wie ere toekomt, want uw informatie van Greta Kwik geeft een antwoord waar het getal van 60,000 emigrerende Indische Nederlanders naar de VS vandaan kwam. Ik wist al van eigen families en mijn eigen persoon dat er velen in de jaren 70/80/90 ook naar Amerika vertrokken. Bv ook Indo’s die eerst vanuit Nederland naar Spanje waren vertrokken, wonen nu in SoCal.
     Helaas is het boek van Greta Kwik hier niet meer te koop. Heb een paar jaren geleden wel met de Belg Jeroen Dewulf, Berkeley University, gecorrespondeerd.

    • Peter van den Broek zegt:

     Het is niet alleen jammer dat het boek van Greta Kwik niet op het Internet te lezen is, maar ook dat Greta Kwik niet meer leeft, anders had ik haar gevraagd waar haar 60.000 Indo’s op gebaseerd zijn.

     Het gaat n.l. om het volgende: Jamie D. Stern, Director of Research van het Indoproject schrijft op een gegeven moment:
     …….“More than 40 years ago, in 1971, D. H. Hoffmeyer (2) of the Netherlands Consulate in Los Angeles estimated that there were approximately 60,000 Indos residing in the US with “the majority of whom to be found in Southern California.”……

     (2) Cited in Greta Kwik, “The Indos in Southern California,” AMS Press, New York, 1989.

     Het betekent dat het Nederlands consulaat in L.A. weet hoeveel Indo’s in de VS en in het bijzonder in Californie waren toegelaten. Let wel Hoffmeyer spreekt over Indo’s en niet Indische Nederlanders. Hij en zeker Greta Kwik weten zeker waarover ze het hebben.
     https://theindoproject.org/where-are-the-indos-today-results-from-the-2012-indo-survey/#_ftn2

     Maar het Nederlands consulaat weet veel meer over deze Indo’s. Bijvoorbeeld Rene Creutzberg, toch een Indo, is in September 1950 maar Mason, Michigan geemigreerd en vestigt zich vervolgens in L.A.
     Kort na zijn emigratie krijgt de computerprogrammeur een rekening van het Bureau Maatschappelijke zorg voor zijn verblijf in een contractpension in Ommen. Creutzberg schuld aan de Nederlandse overheid inclusief een meubelvoorschot bedraagt ogeveer tweeduizend gulden. (zie Opgevangen in andijvielucht van Griselda Molemans blz 278).

     Ik wil alleen maar aangeven dat met een beetje goede wil en handig combineren van harde gegevens het aantal Indo’s, dat naar de VS emigreerde met enige mate van exactheid te kwantificeren is.
     Mijn zoon, een digital strategist, zegt, dat dat duidelijk een geval is van Data Mining en Big Data analysis. Op mijn vraag wat dat in de praktijk betekent, antwoordt hij snugger:….” zoekt dat maar op bij Google”.

    • R Geenen zegt:

     Heb zelf geprobeerd de twee nazaten/kinderen van Greta Kwik geprobeerd te vinden, maar geen succes.
     Het verhaal van Jamie D. Stern, Director of Research van het Indoproject is dacht ik bijlange nog niet compleet. O.a. staat te lezen, dat er iets meer dan 1000 personen hebben gereageerd. Het aantal waar deze jongedame mee werkt kan ik nu niet bepaald relevant noemen.
     Natuurlijk is de heer R Creutzburg bekend bij de Nederlandse Consulaat en andere instanties in het buitenland. Als eigenaar en uitgever van het internationale blad De Indo is hij ook Lid in de Orde van Oranje Nassau. Als men geen contact heeft gehad met de Nederlandse Consulaire instanties, weten ze niet dat je in Amerika woont. Alleen als men er heen gaat om bv een paspoort te verlengen, weten ze dat je in de VS verblijft. Dat is mijn persoonlijke ervaring.

    • R Geenen zegt:

     Hoe weet een persoon uit het buitenland die langer dan 4 maanden in Nederland voor zaken verblijft, die stappen te moeten maken? Is dat verplicht of vrijwillig?

    • Peter van den Broek zegt:

     @Dhr Geenen
     Die 1.000 zijn van betekenis voor de Representativiteit van het onderzoek van Jamie D. Stern. Representativiteit is de mate waarin de respons overeenkomt met populatie van de indo’s in de VS. Om dat te toetsen heb ik die gegevens van Nederlands consulaat in de VS nodig. Daar had wellicht het boek van Mevr. Greta Kwik met haar kwantitieve benadering een antwoord op kunnen geven. Dan is een respons van 1.000 best een interessant aantal.
     De dichtsbijzijnde bibliotheek is 2.0013 Km bij mij vandaan, dus het zal wel even duren voordat ik dat boek kan inzien.

     De methodiek die Jamie Stern hanteert is best wel interessant.

     “……..Note that the method of random sampling used to gauge the population profile and collect data was unbiased; the survey was available on the internet and viewable worldwide from February 2012 through the end of December 2012.”……

     “……Through statistical evaluation, we estimate that we have only heard from 1% of the Indo population in the US. Though this is a SUBSTANTIAL amount of information to begin constructing geography patterns of the Indo population, more Indo locations would enhance the effectiveness of our map.

     Klinkt best aannemelijk. Het blijft wel een kwestie van toetsen aan de Indo werkelijkheid.

    • R Geenen zegt:

     @@Klinkt best aannemelijk. Het blijft wel een kwestie van toetsen aan de Indo werkelijkheid.@@

     Mee eens, zolang de het aantal toetsing dichter bij de werkelijkheid komt. Vermoedelijk ligt de werkelijkheid tussen de 250,000 en de 300,000 (mijn mening). Dat maakt wel een groot verschil.
     Vermoedelijk bereik ik hetzelfde met het ledental van de Indo. Ieder jaar in Januari wordt het aantal leden van het blad de Indo in een apart boekje uitgebracht. Daarbij wordt vermeldt de naam, stad, en land (17 landen) waar men het blad ontvangt. Heb dat ook toegepast en daarin bleek dat inderdaad het grootste aantal Indo’s in Californie wonen.
     Intussen ga ik een advertentie in het Indo blad plaatsen, want misschien wil er iemand wel het boek van Rita Kwik verkopen.

    • Peter van den Broek zegt:

     2.0013 moet natuurlijk zijn 2.013 Km. Dat is de afstand van mijn huis naar de Universiteitsbibliotheek van Leiden

    • R Geenen zegt:

     Ha, de vliegafstand Leiden – Glendora, Ca is wel een beetje meer: 8905 km

    • Jan A. Somers zegt:

     “zoekt dat maar op bij Google”.” Ik houd me maar bij het CBS, de enige die precies hun bronnen aangeeft. En als dat al exacte tellingen zijn, is het eind goed al goed. En ben ik niet moe van het dagenlang zoeken naar oninteressante gegevens die niet betrouwbaar zijn. ” kan ik best aangeven wie Indo is en wie niet” Is Van den Broek overigens 100% Indo-naam?

    • Peter van den Broek zegt:

     Waren de leden van het Indo-Europees Verbond (14.000 of zo) in de jaren 30 van de vorige eeuw van Indo-Europese afkomst?
     Is dit een domme vraag of vragen naar de bekende weg zoals “Is de Paus katholiek”?

    • Jan A. Somers zegt:

     “Helaas is het boek van Greta Kwik hier niet meer te koop.” Heeft u de uitgever al benaderd? Is er in de USA niet zoals in Nederland een website Ramsj? En een webwinkel met tweedehands boeken? In Nederland zijn alle bij een uitgever uitgegeven boeken geregistreerd (plus een uitleenbaar exemplaar) bij de Koninklijke Bibliotheek. Is er niet zoiets in de USA?

    • R Geenen zegt:

     @@? In Nederland zijn alle bij een uitgever uitgegeven boeken geregistreerd @@

     Dat kan in een klein land makkelijk gedaan worden. Vergelijkbaar, dan zou het per staat moeten gebeuren. In heel Europa is dat toch ook niet gebeurd?

    • Jan A, Somers zegt:

     “Hoe weet een persoon uit het buitenland die langer dan 4 maanden in Nederland voor zaken verblijft, die stappen te moeten maken?” In de eerste plaats de termijn van je visum (van mensen buiten de EU). Verder gewon even je ambassade/consulaat bellen.

    • R Geenen zegt:

     Als iemand van buiten Nederland een visum voor 4 maanden heeft, is dat vaak voldoende voor de desbetreffende persoon. Al het andere is dan toch onbelangrijk?

    • e.m. zegt:

     @ Jan A. Somers zegt: 15 april 2019 om 11:26

     — Ik heb naar aanleiding van uw vraag in mijn directe omgeving –toen wij begin 60-er jaren v.d.v.e. in stenen huizen gingen wonen- de namen van indische/Indo families in een stadje van (toen) 12.000 inwoners proberen te achterhalen. Ik ken de familiesamenstellingen niet, dus ik waag mij maar niet aantallen personen. Voor je het weet is het 100 i.p.v. 50 of 40:

     FAMILIE:
     Beekman
     Besterveld
     Brink, van den
     Cohen
     Cormane
     Hoorn
     Macaré
     Monfils
     Richard
     Severing
     Vrieze
     Zwieten, van

     In diezelfde periode zijn toen volgens mij ook een divers aantal Indische/Indo families in de lijn Zwijndrecht, Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld en Gorinchem neergestreken.

     Overigens, duiden orang Indonesia zichzelf vandaag de dag met ‘Indo’ aan. Lijkt mij ook voor de hand liggend. Indo-Europeanen heten daar ‘Indo Campur’. Dus misschien tijd voor een ondernemende ‘start up’ om een T-shirt met de tekst ‘Proud to be Indo Campur’ op de markt te brengen. Mogelijk zien Conimex of Go Tan daar ook wel brood in.

    • PLemon zegt:

     @ Hr Geenen ” Intussen ga ik een advertentie in het Indo blad plaatsen, want misschien wil er iemand wel het boek van Rita Kwik verkopen.

     # In de centrale catalogus vd Koninklijke Bibliotheek Den Haag zijn er 2 treffers, maar via WorldCat kun je ook in catalogi van andere bibliotheken in je eigen omgeving zoeken. Wie weet kunt u een exemplaar uit een andere plaats in VS interbibliothecair lenen via uw plaatselijke public library.
     ***Zie :
     https://www.worldcat.org/search?q=Greta+Kwik%2C+%E2%80%9CThe+Indos+in+Southern+California%2C%E2%80%9D+AMS+Press%2C+New+York%2C+1989.&qt=owc_search

    • R Geenen zegt:

     Via Worldcat is mij ook bekend. Trouwens net een via het internet aan geprijsd voor $165. Die wil er blijkbaar een slaatje uit slaan.

    • Arthur Olive zegt:

     Zover ik weet kwamen alle immigranten die van het “Pastor Walter Act” gebruikt maakten via Hoboken, New Jersey in Amerika.
     Ik kan me niet herinneren wat de details van de formulieren waren die ik moest invullen bij aankomst in Hoboken maar er moet een vraag zijn geweest over mijn ethnicity want Amerika was teleurgesteld dat de meeste Blanda’s naar Canada immigreerden. Ze hadden verwacht dat er minder Indo’s zouden komen.
     Er moeten dus statistieken zijn over hoeveel Indo’s via Hoboken kwamen.

    • PLemon zegt:

     @Hr Geenen

     Ietsje goedkoper bij amazon, wel een pil van Hardcover: 340 pages

     Southern California (IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC MINORITIES IN THE UNITED STATES AND CANADA) Hardcover – December 1, 1989

     by Greta Kwik  (Author)

     5.0 out of 5 stars    1 customer review

     ISBN-13: 978-0404194727  ISBN-10: 0404194729

     1 Used from $129.04

     https://www.amazon.com/Southern-California-IMMIGRANT-COMMUNITIES-MINORITIES/dp/0404194729

    • R Geenen zegt:

     Thank you for letting me know. Heb net een “tracker” ad in het blad de Indo laten.
     Er zijn dicht bij de 2000 leden in 17 landen. Nu kijken wat voor reactie ik daar krijgt.

    • PLemon zegt:

     @ Hr Geenen

     #Misschien bij u al bekend? Er wordt hier ook over 60.000 gesproken.(Roughly)

     *** By Dr. Jan Krancher

     April 2003

     The Indos are a small Eurasian refugee-immigrant group in the United States. They are also sometimes referred to as Dutch-Indonesians, Indonesian-Dutch, and Indo-Europeans. What moved them to come to the U.S.? What were their experiences as immigrants? How did they find their place in American society?

     Roughly 60,000 Indos arrived in the U.S. in the late 1950s and early 1960s. Many conditions inside and outside the group have contributed to their phenomenal success in entering the mainstream. Very little is known about this ethnic group due to their small numbers, the brevity of time since they first set foot in the U.S., and the scarcity of literature in either English or Dutch.

     ×××This article is adapted from “American Immigrant Cultures – Builders of a Nation,” volume 1, 1997, Simon and Schuster McMillan) by Jan A. Krancher. 

     About the Author Dr. Jan A. Krancher, PhD is of Dutch-Indonesian descent on his mother’s side and of German ancestry on his paternal side. Born in the former Dutch East Indies, now the Republic of Indonesia, he always possessed the Dutch nationality. He was “repatriated” to the Netherlands after the Japanese occupation of the islands during World War II and uprooted a second time when he immigrated to the USA. Krancher belongs to the largest Eurasian ethnic group in the world, with substantial communities in the Hague, the Netherlands and southern California You can read more about Dr. Krancher at his Web site krancher.org. 
     http://krancher.org/indos.html

    • R Geenen zegt:

     Leuk dat U Jan Krancher noemt. Hij is aangetrouwde familie, via de Kouthoofd tak, van mijn echtgenote. Bezit het boek “Het Geslacht Kouthoofd” door de famlie Krancher uitgezocht en als boekwerk uitgegeven.

    • R Geenen zegt:

     Wat betreft het aantal geschatte Indische mensen, heb ik intussen wat getallen verzameld.
     1940 – Van de Europese bevolking in Nederlands Indie van 250,000 waren er 80% Indo-Europeanen. Dus rond de 200,000.
     Vanaf 1946 tot en met 1965 bestond de gehele Nederlandse bevolking, die Indie/Indonesie verlieten, uit ongeveer 250,000 tot 300,000 die naar Nederland vertrokken.

     De emigratie/repatriatie naar Nederland gebeurde in 5 fazen:
     1945-1950: 100,000 Nederlanders. O.a. door de Bersiap, waarbij in een 8 maanden periode ongeveer 20,000 vooral Indische Nederlanders werden vermoord.
     1950-1957: Rond de 200,000 Nederlanders, vooral ambtenaren en militair personeel, vertrokken naar Nederland.
     1957- 1958: Begin van de politieke problemen met Indonesie, vertrokken nog eens 20,000 naar Nederland.
     1962- 1964: Nederland raakte Nieuw Guinea kwijt en 14,000 Nederlanders, waaronder een 500 tal Papoea’s vertrokken naar Nederland.
     1945- 1967: De spijtoptanten. Van de 31,000 mensen die voor het Indonesische staatsburgerschap hadden gekozen, veranderden er 25,000 en werden weer Nederlander en verhuisden naar Europa.
     Amerika:
     1959 – 18.5% vertrokken naar de Verenigde Staten, d.i. 46,250 – 55,500.
     Maar in 1960 was het geschatte getal verhoogd tot 60,000 Indische Nederlanders.
     Een accuraat getal is niet bekend, echter zij die volgens de wettelijke wegen binnen kwamen waren meer dan 25,000. De Nederlandse consulaten hadden toen een aanvraag van 33.500 lopen met een wachttijd van 3 tot 5 jaren.
     Door de overstromingsramp in Zeeland heeft Amerika via de Refugee Relief Act nog eens 15,000 toegelaten. In 1958 werd de Pastore-Walter Act uitgebreid en mochten nog eens 10,000 Indische Nederlanders naar Amerika emigreren. Deze opzet was ook bestemd voor de Spijtoptanten.
     Sommigen vertrokken naar Australie, geschat op 10,000

     A 1999 CBS study reveals that of all foreign-born groups living in the Netherlands, only the Indos have an average income similar to that of citizens born in the Netherlands. Job participation in government, education and health care is similar as well. A 2005 CBS study, among foreign-born citizens and their children living in the Netherlands, shows that on average, Indos own the largest number of independent enterprises. A 2007 CBS study shows that over 50% of first-generation Indos have married a native-born Dutch person, which increased to 80% for the second generation

    • R Geenen zegt:

     Vervolg, want er is nog een vraag: Hoeveel Molukkers zijn in de jaren 50/60 ook naar Amerika geëmigreerd? Zijn zij toen apart benoemd of vielen ze gewoon onder de noemer Indo, of Indische Nederlanders of zelf Nederlanders? Met welk paspoort zijn ze toen uit Nederland naar Amerika vertrokken?

    • R Geenen zegt:

     Heb van Humphrey de la Croix intussen het volgende over de Molukkers gekregen:
     De eerste generatie (degenen die als eersten in Nederland in 1950 arriveerden) waren allen stateloos en ook een deel van hun kinderen (tweede generatie). De derde heeft de Nederlandse nationaliteit gekregen. Zo ook dan de huidige laatste, vierde generatie. De groep waarover je het hebt was bij emigratie ingezetene geweest van de republiek Indonesië en dus Nederlander of warga negara. Over deze groep migranten heb ik zojuist niets kunnen vinden, maar het is mogelijk dat er wél informatie bestaat. Ik zal eens in mijn Molukse kennissenkring navragen.

    • R Geenen zegt:

     Heb ook wat vragen aan de Nederlandse Ambassade in Amerika geschreven betreffende de emigratie van Indische mensen naar de States. Kreeg het volgende antwoord:
     ” De vraag is voorgelegd bij de ambassade, echter hebben zij geen cijfers met betrekking tot deze thema’s. Ik raad u aan om het via Nederland te proberen via lokale overheidsinstanties of gespecialiseerde onderzoeksinstituten/archieven”.

    • e.m. zegt:

     @De eerste generatie (degenen die als eersten in Nederland in 1950 arriveerden) waren allen stateloos en ook een deel van hun kinderen (tweede generatie).@

     — Da’s correct in mijn geval. Als tweede generatie was ik tot 1985 stateloos. Toen kreeg ik officieel de aantekening in het Bevolkingsregister: “te beschouwen als Nederlander”.

     Heb niet de Nederlandse nationaliteit . . .

    • R Geenen zegt:

     @@Heb niet de Nederlandse nationaliteit . @@

     Kan iemand in Nederland, die niet de Nederlandse Nationaliteit en geen andere Nationaliteit heeft toch vrij reizen naar het buitenland? Wat voor paspoort of andere reisdocument moet men dan hebben om b.v. naar Amerika te kunnen reizen. Mijn Molukse vriend Bob Salempessy woont in Ca en is nu Amerikaans Staatsburger, maar hij moet dan als een vluchteling uit Nederland in Amerika zijn geaccepteerd.

    • Loekie zegt:

     “De plaatselijke kerkraad had voor oom Jan alles geregeld: de overtocht, de papieren, een onderkomen.”

     https://www.kashba.nl/blog/the-moluccans.html

    • R Geenen zegt:

     Dank voor het artikel van de Molukken. Zoals ik al eerder heb geschreven ken ik een Bob Salampessy (ik had het eerst verkeerd geschreven). Als het ongeveer een 30 gezinnen waren, die naar de VS emigreerden, waren naar schatting dat ongeveer een 100 tal. Donderdag zie ik Bob en dan heb ik wel wat met hem te bepraten.

    • e.m. zegt:

     @Kan iemand in Nederland, die niet de Nederlandse Nationaliteit en geen andere Nationaliteit heeft toch vrij reizen naar het buitenland?@

     — In mijn geval beschikte ik over het rose vreemdelingenpaspoort. Als ik naar Duitsland wilde reizen, moest ik eerst bij de vreemdelingenpolitie een stempel halen en kon dan pas een visum aanvragen.

     Het stempel van de vreemdelingenpolitie gaf mij het recht altijd naar Nederland terug te kunnen keren. Maar bijvoorbeeld ook als ik om welke reden dan ook Duitsland zou worden uitgezet, Nederland zich verplichtte mij als vreemdeling altijd terug te nemen.

    • R Geenen zegt:

     In kan zien tussen Nederland en Duitsland, de EEG landen.
     Maar kan een Molukker uit Nederland ook naar bv Indonesie op vakantie?

    • e.m. zegt:

     @Maar kan een Molukker uit Nederland ook naar bv Indonesie op vakantie?@

     — Ja, dat is vandaag de dag met een Nederlands paspoort geen enkel probleem (meer).

    • R Geenen zegt:

     Sinds wanneer is het probleem van alle Molukkers wat betreft het Nederlanderschap veranderd?
     En wat is de reden dat nu de Molukkers volwaardige Nederlanders zijn en worden gezien?
     Kwam dat misschien na de problemen zoals de toenmalige treinkaping? Van wie kwam de beslissing uit? Was het een Nederlands initiatief of wilden de Molukkers dat zelf? Was dan de gedachte van de RMS opgeheven? Ik weet ik vraag veel, maar de geschiedenis en gebeurtenissen zijn voor mij belangrijk. Er is te lang er over gezwegen.

    • Jendella@hotmail.com zegt:

     Goedemorgen heer Geenen,
     Grootste stomme fout van de Regering om te zeggen dat de Molukken vrij is van Indonesië, dit kan onmogelijk omdat Indonesië het voor het zeggen had en niet Nederland.
     Wees teevee dat wij in Nederland zitten, anders zijn wij met ons bestaan niet zo ver gekomen!

    • R Geenen zegt:

     Weer een antwoord op mijn gestelde vraag. Op 2 December 1975 vond de treinkaping bij Wijster (punt) plaats. En uw gevonden wetsartikel vond op 9 september 1976. Het kabinet van Agt heeft daar voor gezorgd. Dezelfde heer van Agt en kabinet, die betrokken waren bij het onderzoek naar de moord op 2 Molukkers. De knopen passen in elkaar.

    • Jan A. Somers zegt:

     “het probleem van alle Molukkers wat betreft het Nederlanderschap veranderd?” Gewoon wetgeving, door Indische mensen zo verafschuwd. In dit geval (dacht ik ) internationaal geregeld. Ik wist het uit de Spaanse burgeroorlog. Daar gingen veel Nederlandse vrijwilligers naar toe en werden daardoor staatloos. Maar kregen wel dat rose (in mijn gedachten toen rood) paspoort. Geen Nederlanderschap, maar wel ‘als het ware’ . Dat was al in het Romeins recht geregeld voor vreemdelingen: als ware het burgers. Wetten zijn toch wel leuk!

    • Anoniem zegt:

     Bedankt m/v/o Loekie voor die op onze Molukkers toegesneden wet. Als je zoals ik er weinig belangstelling voor hebt, en er ook niets mee te maken hebt, blijf je hangen in het algemene recht van het Romeins recht en de vrijwilligers uit de Spaanse burgeroorlog.

    • Jan A. Somers zegt:

     Sorry, anoniem was ik.

 9. Peter van den Broek zegt:

  Er worden al heel lang veel en dezelfde vragen gesteld, maar weinig antwoorden gegeven.
  Ik heb andere uitgangspunten en methodieken om tot antwoorden te komen.

  Ik zei al dat: ……. als mensen in het voormalig Nederlands-Indie beweren dat slachtoffers in een bepaald dorp allen Indo–Europeanen waren, dan neem ik dat als waar, als gegeven aan en registreer ik deze Bersiapslachtoffers als Indo’s ………ik hou het simpel
  Vergelijk dit maar met de column van Ricky Risolles in Moesson van April 2019 “Kijk daar Indo’s, mijn mama sè…..” Ook mijn moeder kan haarfijn aangeven wie wel en niet Indo is.

  Ik heb niet zo’n zesde zintuig en als normale boerennul cross-check ik mijn gegevens. Zoals laatst stuitte ik op een niet-gebruikelijke Nederlandse naam, na enige verificaties bleek dat de naam fout gespeld was. Op basis van de juiste naam kwam ik na toetsing niet alleen op de juiste voornaam, geboortedatum en plaats maar toen bleek ook nog eens dat de persoon uit die plaats volgens het indisch Staatsblad in 1936 gelijkgetseld werd aan Europeaan. Weer iets wijzer geworden. Dan heb ik toch die speld in de hooiberg gevonden

  Getallen zijn best wel leuk, digitaal blijkven het enene en nullen,maar het gaat mij om de namen, het verhaal van personen achter de getallen, daargelaten dat getallen ook aan bepaalde criteria moeten worden voldoen. Ik heb nu al een aardig lijstje van Indo’s, wel te verstaan Bersdiapslachtoffers met soms ook foto’s erbij. De volgende maand zal ik aan mijn moeder vragen of die mensen op de foto 100% volbloed indo’s zijn.Dubbel-bewijzen krijgt dan wel een andere betekenis.

  Van die 491 namen op de passagierslijst van de HMS Beatrix kan ik best aangeven wie Indo is en wie niet, maar die zijn niet relevant voor mij, dus daar ga ik geen tijd aan besteden.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik was gelegerd in ’t Harde. Daar is zelfs een NS-station! Zegt een jongetje tegen zijn moeder: Kijk mama, hier stappen geen mensen in, alleen soldaten. Vraag: Hoeveel militairen zijn er gelegerd in ’t Harde?

   • Loekie zegt:

    Dan moet je dat jochie en het station vergeten en bellen naar Defensie of naar de kazerne en vragen: tjoba, hoeveel hier, je weet?

    • Jan A. Somers zegt:

     Klopt helemaal. Voor die Indo’s moet je bellen naar het CBS. Indo? Apa itoe?

    • Loekie zegt:

     Dan zegt CBS : “ach, wat is het belang om dat te weten? Of het er nu 100.000 zijn, 600.000 of meer, wat doet het ertoe? Zou er wat maar ook veranderen als u het exacte aantal zou weten? De mooiste gebouwen zijn gebouwd, de mooiste schilderijen geschilderd, de grootste ontdekkingen gedaan in een tijd dat er veel en veel minder mensen waren dan nu. Ik weet niet of dit ergens op slaat, maar ik bedoel maar. Prettige dag verder”.

   • R Geenen zegt:

    Meneer Somers: Ik ben geïnteresseerd in de Indo mens en niet in militairen.

    • Jan A. Somers zegt:

     “vind ik de mens Indo belangrijker dan alle NL wetten” We hadden het hier niet over wetten, maar het tellen van mensen.
     “ben geïnteresseerd in de Indo mens en niet in militairen.” Er zaten bij mij in dienst ook Indo-mensen. Niet zoveel, misschien vanwege S5. Wel veel Molukkers. Kennelijk wel goedgekeurd.
     “Of het er nu 100.000 zijn, 600.000 of meer, wat doet het ertoe?” Dan zijn we het met elkaar roerend eens! Maar in dit item komen tig aantallen mensen te voorschijn. Allemaal uit een duim gezogen (opgeschaald naar ‘geschat’), allemaal anders, allemaal echt waar.

    • PLemon zegt:

     @J. Somers “Maar in dit item komen tig aantallen mensen te voorschijn. Allemaal uit een duim gezogen (opgeschaald naar ‘geschat’), allemaal anders, allemaal echt waar.

     # U heeft erom gevraagd….arme onderzoekers en hun dikke duim 😦

     *** DE DEMOGRAFISCHE GESCHIEDENIS VAN INDISCHE
     NEDERLANDER
     Na onderhandelingen met Indische vertegenwoordigers is in de loop van 2001 door
     de regering een omvangrijk geldbedrag beschikbaar gesteld in verband met Het
     Gebaar, een individuele “tegemoetkoming aan de Indische gemeenschap ..
     Omdat het CBS uitsluitend zicht heeft op de thans in Nederland wonende Indische
     Nederlanders werd het NIDI verzocht aanvullend onderzoek te doen naar de
     omvang van de totale groep Indische Nederlanders die voor een uitkering in het
     kader van Het Gebaar in aanmerking komt.
     Dit rapport doet verslag van ons onderzoek om tot een accurate schatting te komen
     van de groep rechthebbenden op een tegemoetkoming. Aangezien deze schatting
     alleen kon worden gemaakt door de complete demografische geschiedenis van de
     Indische Nederlanders te reconstrueren, gaat het rapport vele stappen verder.
     Hoewel er nog diverse vraagtekens blijven staan bij de ‘compleetheid’ van die
     geschiedenis zal de lezer worden meegevoerd langs alle facetten die bij een
     demografische geschiedenis komen kijken en vervolgens kunnen constateren welke
     Indische Nederlanders wel en welke niet voor een uitkering in aanmerking komen.
     Dit onderzoek is uitgevoerd door een team van NIDI-onderzoekers,
     Daarnaast zijn diverse andere deskundigen geraadpleegd die ons konden informeren over talrijke ons onbekende zaken, zowel hoofd-lijnen als details. Een overzicht van de namen van deze deskundigen staat in een afzonderlijke bijlage.

     Eventuele tekortkomingen van dit rapport zijn uitsluitend voor rekening van de
     auteurs.november 2002

     **Als basisbevolking voor de berekening van het aantal Nederlanders in
     Nederlands-Indië per 1 januari 1946 wordt uitgegaan van de resultaten van de
     op 7 oktober 1930 gehouden Volkstelling betreffende de totale bevolking van
     Nederlands-Indië. Uit deze volkstelling zijn aantal en samenstelling van de
     diverse bevolkingsgroepen verkregen, waaronder de Europese bevolking.
     In 1930 werden in Nederlands-Indië 60,7 miljoen personen geteld waaronder
     240.417 Europeanen (tabel 3.1). De Europese bevolking vormde daarmee
     slechts 0,4 procent van de totale bevolking van Nederlands-Indië.

     Tabel 3.1. Samenstelling van de bevolkingsgroepen zoals genoemd
     in de Volkstelling 1930
     Bevolkingsgroep Aantal Percentage
     Europeanen 240.417 0,4
     Chinezen 1.233.214 2,0
     Andere Vreemde Oosterlingen 115.535 0,2
     Inlanders 59.138.067 97,4

     Totaal 60.727.233 100
     Bron: Volkstelling 1930

     Het aantal Europeanen op 1 januari 1946 werd vastgesteld op 283 duizend (de sommatie van de 34 duizend overlevenden uit de krijgsgevangenkampen, van 73 duizend overlevenden uit de burgerkampen en van 176 duizend overlevenden van de buitenkampers). Dat het aantal personen dat buiten de kampen verbleef, kon toenemen, kwam doordat de levens-
     omstandigheden van de buitenkampers waarschijnlijk vergelijkbaar waren met
     die van de Inlandse bevolking. Dat houdt onder meer in dat het krijgen van
     kinderen gewoon doorging.
     Als gevolg van het feit dat er ook na 1945 nog kinderen op Indisch/Indonesisch
     grondgebied worden geboren, blijft de eerste generatie nog een aantal jaren in
     omvang toenemen; pas in 1959 wordt met 325 duizend het maximum bereikt,
     waarna de sterfte de overhand krijgt en een daling inzet tot 190 duizend in 2001.
     De tweede generatie neemt in snel tempo toe en bereikt in 1999 zijn maximum
     van 302 duizend, in 2001 marginaal teruggelopen tot 301 duizend.
     De totale populatie Indische Nederlanders (voorzover reeds Nederlander in
     1946) omvat in 2001 derhalve 492 duizend personen. Dat is inclusief tweede
     generatie, en omvat tevens personen die niet noodzakelijkerwijs in Nederland
     wonen, mogelijk zelfs personen die sinds 1946 niet meer in Nederland zijn
     geweest. Van deze 492 duizend personen zijn er 128 duizend oud genoeg om de
     oorlog te hebben meegemaakt (55 jaar of ouder op 1 januari 2001). Echter, de
     19 duizend Katjangs onder hen15 hebben de Japanse bezetting niet meegemaakt

     Bij het bepalen van de totale populatie Indische Nederlanders per 1 januari 2001
     is ten slotte een klein aantal correcties uitgevoerd. Deze correcties zijn
     ingegeven door een systematische vergelijking van de vooruitberekende
     bevolking enerzijds en de CBS-gegevens betreffende de in Nederland woon-
     achtige bevolking met geboorteland of geboorteland ouders Ind(ones)ië
     anderzijds.
     Het aldus demografisch gereconstrueerde aantal Indische Nederlanders bedroeg
     in 1945 288 duizend personen, in 2001 582 duizend personen (inclusief tweede
     generatie), waarvan er naar schatting 458 duizend woonachtig zijn in Nederland
     en 124 duizend in het buitenland.
     De verdeling van de totale populatie Indische Nederlanders anno 2001 naar
     leeftijd, geslacht en generatie vormt een fraaie weerspiegeling van de
     demografische geschiedenis van de groep. De insnoering rond leeftijd 55 (eerste
     generatie) hangt samen met de lage geboorteaantallen onder de Nederlanders
     tijdens de Japanse bezetting. Voor jongere leeftijden neemt de omvang van de
     eerste generatie snel af;
     Startend bij leeftijd 54 (geboortejaar 1946)begint de tweede generatie Indische Nederlanders op te komen. De zeeromvangrijke tweede generatie in het leeftijdsinterval 20-40 jaar hangt samen
     met het grote aantal geboorten in de periode 1960-1980: veel eerste generatie
     Indische Nederlanders in de vruchtbare leeftijd, een landelijk hoog vrucht-
     baarheidsniveau, en bovendien nog eens extra opgehoogd door de hoge mate
     van gemengde huwelijkssluiting onder Indische Nederlanders (het kenmerk
     ‘tweede generatie Indische Nederlander’ kan immers zowel door de vader als
     door de moeder op het kind worden overgebracht). Desalniettemin is ook de
     tweede generatie Indische Nederlanders uiteindelijk tot uitsterven gedoemd. Dat
     zal echter pas tegen het eind van de 21e eeuw het geval zijn.
     https://www.researchgate.net/publication/46679774_De_geschiedenis_van_Indische_Nederlanders

    • R Geenen zegt:

     @@Het aldus demografisch gereconstrueerde aantal Indische Nederlanders bedroeg
     in 1945 288 duizend personen, in 2001 582 duizend personen (inclusief tweede
     generatie), waarvan er naar schatting 458 duizend woonachtig zijn in Nederland
     en 124 duizend in het buitenland.@@

     Maar ook hier is er ook een misrekening gemaakt. Hoeveel Indo’s waren in Indonesie achtergebleven of hoeveel in Indonesie waren van Indo (gemengd) afkomst? Als voorbeeld haal ik maar even mijn fam. Chevalier aan. Een Chevalier staat garant voor 2 families. Ieder gezin bestaat uit man, vrouw en 4 volwassen kinderen, die nu ook getrouwd zijn en ook al kinderen hebben. Een andere Chevalier uit Medan heeft hier gestudeerd, heeft een Indisch meisje leren kennen en woont nu in Florida met 4 volwassen kinderen. Een neef, uit de hippietijd vond Nl maar niks en is na wat omzwervingen in Anaheim, CA gaan wonen en heeft nu ook een gezin. Ben benieuwd hoeveel familienamen op dezelfde manier hier in Amerika terecht zijn gekomen.
     Immers Indo kent Indo en het leven in Californië.
     En dan is er nog wat vergeten. Bij de getallen van de emigratie naar de VS, zijn het aantal Molukkers als emigrant apart geteld, of zijn gewoon een deel van de Indo’s?

    • Jan A. Somers zegt:

     @levens-omstandigheden van de buitenkampers waarschijnlijk vergelijkbaar waren met
     die van de Inlandse bevolking. @ Wij hadden het beter dan de gemiddelde Inlandse bevolking. Maar daar moest je wel wat voor doen. Eerst mijn zeephandeltje, na mijn Kenpeitaitijd werken op de melkerij en jatten van Japanse vrachtautos.
     Indische Nederlanders in Nederland? Nederlanders uit IndIe! Indos???

    • PLemon zegt:

     @ J.Somers ” Indische Nederlanders in Nederland? Nederlanders uit IndIe! Indos???

     # Al lezende in het rapport verdwijnen ws die vraagtekens.🤔

     *** Ook al is de bevolkingsregistratie van het CBS buitengewoon uitgebreid, zij is
     desondanks niet toegerust om een volledig beeld te geven van de Indische
     Nederlanders. Hiervoor zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen. De eerste
     oorzaak is gelegen in het feit dat zich niet eenduidig laat definiëren wie er nu
     precies tot de Indische Nederlanders moeten worden gerekend. Afhankelijk van
     de definitie die men kiest verandert de omvang en samenstelling van de
     ‘Indische gemeenschap’. De tweede oorzaak is dat het CBS uitsluitend zicht
     heeft op de in Nederland wonende Indische Nederlanders en dan nog wel hoofd-
     zakelijk diegenen die of wel daar zelf zijn geboren dan wel tenminste één ouder
     hebben die aldaar werd geboren. Voor de demografische geschiedenis van de
     totale groep Indische Nederlanders moet dan ook aanvullend onderzoek worden
     verricht. Daarover handelt dit rapport

    • Jan A. Somers zegt:

     “lezende in het rapport ” Waarschijnlijk een beetje dom van mij, maar ik kan de Indo’s nog steeds niet tellen. Maar ik heb het overigens niet intensief gelezen hoor, ik heb er weinig belangstelling voor. Het enige wat ik heel exact weet is dat mij nooit in mijn leven gevraagd is naar mijn etnische subcategorie. Behalve op mijn pendaftaran, maar daar is gemakshalve in geknoeid. Nog erger, van mij is alleen bekend dat ik de Nederlandse nationaliteit bezit, niet of ik Nederlander ben.

    • R Geenen zegt:

     @@Het enige wat ik heel exact weet is dat mij nooit in mijn leven gevraagd is naar mijn etnische subcategorie@@

     Subcategorie? Bent u wel een Indisch persoon? Nooit gevraagd? Niet op de HBS? Nooit bij het TNO? Vreemd!

    • Jan A. Somers zegt:

     “Bent u wel een Indisch persoon?” Ik kom uit Indië, zie bijvoorbeeld passagierslijst Javapost Met ´HMS Princess Beatrix´ naar Batavia Geplaatst op 11 februari 2011. (ik moest daar overigens alleen mijn naam opgeven en m/v). Bewijs voor een Nederlander uit Indië, een Indische Nederlander.
     “Nooit gevraagd? Niet op de HBS? Nooit bij het TNO? Vreemd!” Niet zo vreemd hoor. Bij de burgerlijke stand, ID-kaart e.d. vragen ze naar geboortedatum, land en plaats van geboorte, Niets meer. Heeft de overheid ook niets mee te maken. (ze kijken natuurlijk wel of de pasfoto voldoet aan de technische eisen). Op de HBS/TNO/militaire dienst e.d. daarbij alleen huidige adres. (en natuurlijk naar eventueel huwelijk voor de sociale regelingen zoals pensioen). Bij de TU en de EUR alleen burgerservicenummer, dan weten ze genoeg. Net als bij bijvoorbeeld de belastingdienst. Licht getint en hidung pesek staat nergens, niet interessant.

    • R Geenen zegt:

     Ha, ha, het gaat mij niet om de vragen van de school of het bedrijf, maar vragen van collega’s. Ik heb het idee dat wij in 2 verschillende werelden leven, want elkaar begrijpen is zeer moeilijk.

    • Arthur Olive zegt:

     “Nooit in mijn leven gevraagd”
     Heeft zelfs uw Zeeuws meisje u dat nooit gevraagd? Ze was toch niet kleurenblind?

    • Jendella@hotmail.com zegt:

     Ik heb een vriend en hij is helemaal opgenomen bij zijn Zeeuwse schoonouders.
     De Zeeuwen nemen snel de Indonesier tot hun op en zijn niet zo discriminerend als de rest van het land.

    • Arthur Olive zegt:

     Ik heb een vraag; Wordt een Indische Nederlander die in Indie geboren is en de Nederlandse nationaliteit heeft een Nederlander als die in Nederland gaat wonen of wordt hij/zij iemand die alleen de Nederlandse nationaliteit heeft.
     Hier in Amerika wordt een genaturalized persoon meteen een US national en een US citizen met alle rechten van een geboren Amerikaan alleen dat hij/zij niet president, vice president of Speaker of the House kan worden.
     Er zij ook uitzonderingen zoals die van American Samoa waar men alleen een US national is en geen citizen.

    • e.m. zegt:

     @Heeft zelfs uw Zeeuws meisje u dat nooit gevraagd? Ze was toch niet kleurenblind?@

     — Vraag me af wat hiervan de relevantie is, als je exact het aantal Indo’s wilt kennen die zelfs op papier (Bevolkingsregister, GBA, BRP, CBS) niet bestaan !

    • R Geenen zegt:

     @@Vraag me af wat hiervan de relevantie is@@

     Vraag mij af of het zin heeft om het u uitteleggen.

    • Anoniem zegt:

     Indorock bijvoorbeeld bestond ook niet. Op welke plaat staat vermeld dat de muziek wordt gespeeld door Indo’s? Er is dus ook niet te tellen hoeveel Indobands er waren, hoeveel platen zij hebben gemaakt enz.

    • Peter van den Broek zegt:

     @dhr. Plemon.

     Dat onderzoek van de NIDI over “DE DEMOGRAFISCHE GESCHIEDENIS VAN DE INDISCHE NEDERLANDERS” veroorzaakt bij mij toch wat buikklachten.

     Het begint natuurlijk al bij hun onderzoek over de definitie van Indische Nederlander, maar een kniesoor die daar op let. “Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweige.“ zei een bekende Oosterijkse filosoof. Zodoende had het Gebaar veel geld kunnen uitsparen.

     Een ander onbelangrijk statistische uitdaging is natuurlijk het aantal geemigreerde Indo’s. Als zelfs de Dienst Maatschappelijk Zorg wist dat dhr Rene Creutzberg in Californie is terechtgekomen, dan was het NIDI in staat het juiste aantal Indo’s naar de VS, Canada, Australie e.d. te bepalen, U weet wel, data mining, Big data analysis etc.
     Ik ben toch wel verbaasd, onthutst is een beter woord, hoe ze aan die getallen zijn gekomen. Het doet me denken aan die enen en vooral de nullen van dhr Somers.

     Mijn zoon legde wel uit wat een alogoritme is en ik vroeg hem onderwijl mijn Excelsheet onder zijn neus wrijvend de Algoritme van de Indo te bepalen. Verwees hij me weer naar Google.

     Kunt U nagaan: een algoritme van de Indo!!!!

    • Jan A. Somers zegt:

     “die zelfs op papier (Bevolkingsregister, GBA, BRP, CBS) niet bestaan !” Hoi-hoi! Als er door de politie gezocht wordt naar een licht getinte persoon zegt Zeeuws meisje: Pas morgen een beetje op als je op straat bent. Doe wel een schone onderbroek aan, Ze gaan bij je zoeken naar een bomgordel! In mijn HBS-klas zat ook nog een Indisch meisje. En Herman Bussemaker in een lagere klas. Stond ook nergens zo in de administratie, behalve mijn geboorteplaats Soerabaja (net als nu bij de gemeentelijke basisadministratie). En voor de klasgenoten was dat niet interessant, zij kwamen gewoon uit Indië. (wel afwijkend op de klassefoto en in sporttenue). Tegenwoordig heb je op school meer keus. Behalve uit Indië komen ze uit Marokko, Turkije, Somalië, België. enz. Behalve dat ze als zodanig opvallen, interesseert het niemand. Allemaal klasgenoten/vriendjes/vriendinnetjes.

    • e.m. zegt:

     @R Geenen zegt: 14 april 2019 om 18:47 Vraag mij af of het zin heeft om het u uitteleggen.@

     — Als achter de namen van bijvoorbeeld Pak Arthur Olive en Lydia Tuinenburg op de scheepspassagierslijst tussen haakjes expliciet (Indo) vermeld stond, mutatis mutandis zo ook achter uw naam en die van uw echtgenote en al die andere 200.000 of 300.000 dan heb ik oren naar uw uitleg.

     Zo niet (!), dan hebt u gelijk. Want dan heeft het inderdaad geen zin.

    • R Geenen zegt:

     Het heeft inderdaad geen zin, want wij zijn per KLM naar Californië gevlogen. En dat zonder enige tussenkomst van wie dan ook.

    • Jan A. Somers zegt:

     ” het idee dat wij in 2 verschillende werelden leven,” Nee hoor, kwestie van definitie. Je kunt alleen discussiëren als je weet dat je over hetzelfde praat. En dat ontbreekt hier. Vandaar deze ellende. En zolang in de genoemde literatuur niets bekend is van die (gemeenschappelijke) uitgangspunten zijn die getallen voor mij van nul en gener waarde.
     “Heeft zelfs uw Zeeuws meisje u dat nooit gevraagd? ” Dat kwam toch niet ter sprake? Je viel op elkaar, zij uit Vlissingen, ik uit Soerabaja. Had ook Tietjerksteradeel kunnen zijn, dan had ik Fries gesproken. Als ik ook uit Vlissingen zou zijn gekomen viel,ik misschien op vanwege een pukkel op mijn kin, ook niet interessant.

  • Bert zegt:

   Hr Somers vraagt “”Is van den Broek overigens 100% Indo-naam ?”” Nou op de Banda eilanden was er sprake van 13 generaties van den Broek (e) of van den Broecke ( Belgisch/Vlaams of van den Broek Perkeniers ,nootmuskaat plantage houders ,als Peter van den Broek van hun afstamt ( En waarom niet ) kun je de vraag is van den Broek een Indo naam vol luidend met JA beantwoorden .

   • Jan A, Somers zegt:

    Ik ken in Nederland meerdere van den Broek, allemaal 110% totok. Die van de Banda-eilanden was oorspronkelijk een totok. Het wordt pas een naam van een Indo na vermenging met Inlanders. In de familie Versteegh (mijn moeder) is het sinds eeuwen een rommeltje van totok/Indo in alle percentages. En Madoerees zoals mijn Oma. Van den Broek op een lijst (zelfs een lijst uit Indië zegt mij niets.

    • Bert zegt:

     Het wordt pas een naam van een Indo na vermenging met Inlanders ,nou dat is ook gebeurt op de Banda eilanden ,trouwens een naam als van Dijk is toch een echt Nederlandse naam maar er zijn ook Joodse mensen ,die zich van Dijk noemen ,Googelt u maar Ans van Dijk in ( Ans van Dijk ( Jodin ,lesbische kleding verkoopster ) ter dood gebracht na de oorlog .evenzo de naam de Vries heb je Joden en niet Joden tussen ,de namen van Dam ,Roest etc etc .Laten we maar stellen dat de naam van den Broek een Nederlandse tak ,een Vlaamse tak en een Indische tak heeft .

   • Jan A. Somers zegt:

    Maar als zij al die tijd braaf als totoks met elkaar zouden zijn getrouwd, zouden het net zulke totoks zijn geweest als al die van den Broeken in Nederland. Wordt u in Amsterdam voor een interview over uw jeugd in Indie gebeld door ene van den Broek zegt u dan Ha ouwe Indo?

 10. Peter van den Broek zegt:

  Over exacte aantallen gesproken!!

  Een rapport van de Opsporingsdienst Overleden ODO spreekt over 17 Indo-Europeanen die tussen 22 en 23 juli in Banjoewangi zijn vermoord. Als andere betrouwbare bronnen dit verhaal bevestigen met een lijst van namen, achternamen, geboortedatum en plaats, dan mag ik er toch van uitgaan dat het getal van 17 Indo’s juist is temeer daar 5 Indo slachtoffers een toch wel erg bekende Indische familienaam hebben.

  Is het belangrijk om dat te weten? Ik denk van wel want de slachtoffers vielen in 1947, negentienhonderd zevenenveertig!!!!
  Dit zijn geen Bersiapslachtoffers want onze hooggekwaificeerde onderzoekers van het dekolonisatieproject waaronder mevr. Captain beweren dat zij buiten de ideologisch gedefinieerde Bersiapperiode vallen. Ik vind dat best opmerkelijk want bovengenoemde gegevens zijn al meer dan 70 jaar bekend.
  Volgens officiele documenten verzameld door Jack Boer vielen in die periode ook andere Indo-Europeanen, honderden Chinezen en Indonesiers. Op basis van objectieve maatstaven zou ik de namen van laatstgenoemden ook moeten verzamelen.Ik weet niet of dat ergens op slaat, maar ik bedoel maar.

  Het is en blijft een kwestie van goed tellen. Ook de zelfmoorden op dit topic.

  • Loekie zegt:

   En welke zijn die objectieve maatstaven?

  • Jan A. Somers zegt:

   “negentienhonderd zevenenveertig!!!!” In Soerabaja was het in 1946 rustig, de bersiap was voorbij. Af en toe moorden die de krant haalden, maar dat was al van vóór de oorlog normaal. Als ambulancerijders hadden we wel soms slachtoffers aan de rand van de stad, tegen de demarcatielijn aan of net erover. Infiltratie van TNI, niks bersiap. Ik kan me nog een indrukwekkend geval herinneren: een man was behoorlijk in zijn nek gekapt, maar was niet dood. We durfden hem niet op de brancard te leggen bang dat zijn hoofd eraf zou vallen. Met bale bale en al in de ambulance geschoven. Naar het Katholiek Ziekenhuis, dat was geïndiceerd voor spoed operatiegevallen. Na een week of twee zagen we hem weer in de tuin lopen, hoofd rechtop in het gips. Dat geeft een goed gevoel.

  • Indorein zegt:

   @ ..”Op welke plaat staat vermeld dat de muziek wordt gespeeld door Indo’s?”..@:

   Volstrekt overbodige opmerking! Je kon aan de koppen op de foto’s zo zien of het Hollanders, Indo’s of Molukkers waren. Alhoewel …. soms enige twijfel of het Indo’s, Timorezen of Molukkers waren, maar getint of bruin waren ze allemaal.

   En wat ik mij verder afvraag m.b.t. bovenstaande m.i. onzinnige discussie over het aantal Indo’s dat naar NL en daarna naar de USA/Canada repatrieerden c.q. emigreerden:
   Het is toch bekend via de scheepspassagierslijsten in de periode 1945 – 1965 wie er naar NL kwamen en of zij Hollanders waren dan wel Indo’s? Kwestie van optellen volgens mij.

   • Boeroeng zegt:

    Er zijn mensen die geinteresseerd zijn in die migratiebewegingen en dus ook in de cijfers.
    Die passagierslijsten vermelden niet of iemand van gemengde afkomst was. Ook niet van welke nationaliteit.

    • Jan A. Somers zegt:

     “vermelden niet of” Klopt. Bij het passagebureau vroegen ze wel naar je paspoort. Nationaliteit: Nederlandse. Indo of totok niet interessant. Terecht, hebben ze niets mee te maken, nog los van de vraag wie dat zou moeten vaststellen, op basis van wat. En wat is een Hollander? Mijn Zeeuws meisje in ieder geval niet. En staat ook niet op je paspoort of ID-kaart.

    • R Geenen zegt:

     Bij volkstellingen kunnen er wel vragen voorkomen.

    • Jan A. Somers zegt:

     Een volkstelling is een telling, geen ambtelijke vaststelling van etniciteit. Wordt ook niet verder gebruikt als persoonsgegevens. De laatste telling in Indië was 1930. In Nederland worden al sinds lang geen volkstellingen meer verricht. Daar staan persoonlijke gegevens in die niet in het bestuur mogen worden gebruikt.

    • R Geenen zegt:

     In Amerika om de 10 jaar.

    • R Geenen zegt:

     @@ Heer Somers: Ik heb ook niets met de ambtenarij of welk bestuur te maken. Ik ben een prive persoon, die gewoon geïnteresseerd is in bepaalde aantallen van mensen die van Indie/Indonesie vertrokken en in NL en ook in de VS zijn terechtgekomen. Kunt U niet voor een keer die hele ambtenarij vergeten?

    • Arthur Olive zegt:

     “In Nederland worden al sinds lang geen volkstellingen meer verricht”
     Provinciale vertegenwoordigers krijgen een aantal zetels die gebasseerd is op het inwoneraantal van elke provincie. Hoe wordt dat aantal dan bepaald als er geen volkstelling meer is?
     In Amerika probeert men bij de opkomende volkstelling weer te vragen of men een burger is want er zijn vertegenwoordigers in het Congress wiens zeggenschap gedeeltelijk gebasseerd is op het aantal illegalen in hun jurisdiction.

    • e.m. zegt:

     @Hoe wordt dat aantal dan bepaald als er geen volkstelling meer is?@

     — Gemeentes zijn verplicht* om periodiek, cijfers (geboorte, overlijden, immigratie, emigratie) aan te leveren aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

     Die verplichting* (import, export etc.) geldt bijvoorbeeld ook voor het bedrijfsleven.

     * De gegevens moeten op voorbedrukte standaardformulieren worden aangeleverd

    • Jan A. Somers zegt:

     “Kunt U niet voor een keer die hele ambtenarij vergeten?” Maar u moet wel zuinig zijn op die ambtenaren. Uw berichtje kwam bij mij binnen drijven, dobberend op de ethergolven. Die worden beheerd en in mijn richting gestuurd door ambtenaren. En u heeft toch pas nog gesjeesd in uw bolide? Over de snelweg die is vastgesteld door de politiek (ook al zo’n vies woord!). En getraceerd en ontworpen door ambtenaren. En die straatveger was ook een ambtenaar. Net als de man die uw rijbewijs verlengde.

    • R Geenen zegt:

     Misschien in NL, maar niet in CA.

    • e.m. zegt:

     @ En die straatveger was ook een ambtenaar.@

     — Door wie werden dan de ingevulde formulieren ingenomen van de Indo’s die via Hoboken de US of A binnenkwamen?

    • R Geenen zegt:

     Ik vloog direct naar LAX en werd door familie afgehaald. Niks geen Hoboken.

    • Loekie zegt:

     Voor sommige Indo’s, misschien wel voor veel Indo’s, is de ambtenarij als het Walhalla.
     Ambtenaar…. in dienst van de overheid, de gezagsdrager, de macht.
     Ambtenaar…. dienaar des Konings.
     Ambtenaar…..pensioen.
     Ambtenaar…dus geen arbeider.
     Ambtenaar…. zekerheid.
     Ambtenaar….. aanzien.
     Ambtenaar…. nette kleren aan.
     Ambtenaar…. dan heb je het gemaakt.
     Ofwel: menig Indo is ambtenaar(tje) geweest en dus geen kwaad woord over de sokkel van hun bestaan.

    • R Geenen zegt:

     @@Ofwel: menig Indo is ambtenaar(tje) geweest en dus geen kwaad woord over de sokkel van hun bestaan.@@
     Ik had ook geen kwaad woord over de ambtenaar gezegd. De heer Somers vindt het echter nodig om bij elk onderwerp. als het enigszins kan hun erbij te halen. Maar nu u het over “de sokkel van hun bestaan heeft”. Die sokkel wordt wel geleverd door de particulier.

    • Jan A. Somers zegt:

     Alleen de ambtenarensalarissen zijn niet zo geweldig. Ik was bij TNO (geen ambtenaren) secretaris van de Centrale Ondernemingsraad (toen Centrale Personeelsraad) toen er een wetsontwerp in de Kamer werd behandeld over het stakingsrecht van ambtenaren. Nou was /is TNO een bijzonder onderzoeksinstituut dat hoog in aanzien stond, minstens zo hoog als ambtenaren! De Raad van Bestuur vroeg mij om advies over dat wetsontwerp. Daar was ik gauw klaar mee in een half A4tje: TNO-ers waren geen ambtenaren, wij hadden dus al lang stakingsrecht. Ik heb wat over mij heen gekregen, TNO-ers die staken?????

    • Jan A. Somers zegt:

     ff vergeten: Waren die lui van die achterstallige salarissen geen Indisch ambtenaar? En te hoogstaand om een vordering in te dienen bij hun werkgever?

    • R Geenen zegt:

     FF aan herinneren. Het waren NL ambtenaren, die mijn moeder met haar NL paspoort in de hand, verboden naar NL aftereizen. En SAIP in Heerlen had wel van 6 november 2018 tot en met 5 april 2019 nodig om mijn vragen te beantwoorden. En antwoorden die niet eens compleet zijn.

    • Loekie zegt:

     Nou, de baas zal geen advies vragen aan een individueel OR-lid, maar aan de OR.
     Verder lijkt het mij stug dat aan een OR advies wordt gevraagd over een wetsvoorstel in de Kamer. Een OR (= personeelsvertegenwoordiging) gaat daar niet over.

    • Jan A. Somers zegt:

     “periodiek, cijfers (geboorte, overlijden, immigratie, emigratie) aan te leveren” Dat is o.m. ook nodig voor de geldstroom naar gemeenten en provincies. In tegenstelling tot de waterschappen hebben gemeenten en provincies nauwelijks een eigen belastinggebied. Zij krijgen dan ook geld uit de algemene rijksbelastingen via het gemeentefonds en provinciefonds. Naar rato van het inwonersaantal. En dat wordt aangeleverd met de door onze Hr. e.m. genoemde opgaven. De daarvoor gebruikte gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (heet nu basisregistratie personen) is het meest betrouwbare register. Gewoon digitaal tellen van 1 tot veel, heb je geen dure volkstelling meer nodig, dagelijks oproepbaar! Bij een volkstelling kan je denken aan Maria en Jozef die op reis gingen naar Bethlehem. Een volkstelling was een kostbare aangelegenheid en loopt vele jaren achter. Op een bepaalde dag moest je thuis zijn, kwam er een man/vrouw langs met een enorme stapel papier, en vroeg je het hemd van het lijf. Bijvoorbeeld ook over je huis, de verwarming, je werk, verzekeringen enz. Ze vroegen nog net niet of je homo of Indo was, of omgebouwd. Allemaal zaken die niet van belang zijn voor de bestuurders met kans op privacygevoelige onderwerpen. Onderwerpen die via andere kanalen ook bij het CBS terecht komen en daar worden verwerkt in meer besloten, vertrouwelijke systemen, niet gekoppeld aan personen. Volkstellingen zijn kostbaar, met veel ballast, verstandig om ermee te stoppen. Het bestuur krijgt nu de gegevens die ze nodig hebben (en niet meer) en de burger wordt niet lastig gevallen.
     Bij TNO heb ik een keer gebruik gemaakt van CBS-gegevens van voorgaande volkstellingen. Ik schrok me dood van wat ze daarmee allemaal van de burgers afwisten. Allerlei levensdetails gekoppeld aan personen! Ik kan me voorstellen dat ze in dictatorlanden smullen van volkstellingen.

    • Jan A. Somers zegt:

     “de baas zal geen advies vragen aan een individueel OR-lid” U snapt er dan ook de ballen niet van. Als secretaris van de COR heb je samen met de secretaris van de Raad van Bestuur agenderingsbevoegdheid. En agendering moet ook worden onderbouwd. Er werd mij dan ook geen advies gevraagd over het onderwerp, maar over de agendering, of er een agendapunt nodig was over deze materie, en de eventuele consequenties voor TNO. Uiteraard bemoeiden we ons niet met de behandeling in de Kamer van een wetsvoorstel, we hadden het druk genoeg. Maar de vraag was gewoon hoe of TNO op deze situatie zou moeten inspelen. Een Raad van Bestuur vraagt vaak advies van de COR! Dat kan voor hen een beleidskwestie worden, die op de agenda moet komen.

    • Loekie zegt:

     “Ze vroegen nog net niet of je homo of Indo was, of omgebouwd. Allemaal zaken die niet van belang zijn voor de bestuurders met kans op privacygevoelige onderwerpen”.
     Nou, niet van belang voor bestuurders…Stel je voor dat zou blijken dat 40% van de bevolking homo is. Dan zijn op basis van dat gegeven gedachten te vormen over de bevolkingsgroei, het aantal toekomstige scholen e.d.
     En als zou blijken dat 49 procent van de bevolking Indo is, dan kan men inschatten hoe lang nog gevraagd zal worden om nabetaling, medailles en zalen voor poco2.

    • Loekie zegt:

     Nou, de ballen, de ballen….
     Had TNO een CENTRALE ondernemingsraad (COR)? Hoeveel ‘gewone’ ondernemingsraden waren er dan?

    • e.m. zegt:

     @R Geenen zegt: 24 april 2019 om 17:10 Ik vloog direct naar LAX en werd door familie afgehaald. Niks geen Hoboken.@

     — De vraag ging dan ook niet voor niets over ‘de Indo’s (meervoud) die wél via Hoboken de US of A binnenkwamen.

    • Jan A. Somers zegt:

     @Hoeveel ‘gewone’ ondernemingsraden waren er dan?@ Vijf, voor elke Bijzondere Organisatie een. Met daaronder in elk Instituut een Kern. Vanuit de Kernen werden de Ondernemingsraden gekozen, en daaruit de Cor. Wij waren al begonnen voordat de wet er was. Vandaar heetten we nog geen Ondernemingsraad, maar Personeelsraad. Pas na mijn tijd zijn ze overstag gagaan naar Ondernemingsraad.

    • R Geenen zegt:

     Wanneer komen leden van de ondernemingsraden bij elkaar of houden hun vergadering? Tijdens het werk of na het werk?

    • Loekie zegt:

     Die ondernemingsraad kwam er in september 1976.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Tijdens het werk of na het werk?” Meestal ’s ochtends met daarna samen lunchen. Enkele vergaderingen met aanwezigheid van afgevaardigden van de vakbonden, elkaar bijpraten.Tijdens de lunch is het gesprek belangrijk, er wordt dan niet genotuleerd! Een keer heb ik, buiten de COR om, een gesprek met drie vakbondsleden op uitnodiging bij mij thuis gehad. Lange avond, Zeeuws meisje zorgde voor de koffie e.d. Met belangrijke conceptafspraken. Dat mag je natuurlijk in functie nooit doen. De volgende ochtend heb ik dan ook meteen een afspraak gemaakt met de voorzitter van de Raad van Bestuur. De secretaresse keek zorgelijk! Ik kreeg natuurlijk een (te verwachten) vermaning, dit nooit meer te doen, direct gevolgd door de belangstellende vraag: en, wat heb je kunnen bereiken. Zo gaat dat in een samenleving waar je weet elkaar nodig te hebben en elkaar weet te vertrouwen. Voor mij en tijd waar ik veel heb kunnen leren.
     De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is een Nederlandse wet die vastgesteld is in 1950. Doel is in grotere ondernemingen en overheidsinstellingen de medezeggenschap voor werknemers en ambtenaren te regelen. De wet is veranderd in 1971, 1979, 1982, 1990 en 1998.
     Ieder bedrijf van ten minste 50 werknemers moet een ondernemingsraad instellen. De wet geeft aan hoe de ondernemingsraad wordt gekozen en is samengesteld. Verder wordt vermeld hoe overleg plaatsvindt tussen ondernemer (de bestuurders) en de ondernemingsraad. Ook worden de taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad beschreven waarvan de belangrijkste zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. Tot slot zijn ook de rechten en de rechtsbescherming van leden van de ondernemingsraad geregeld.
     De ondernemingsraadleden bepalen in overleg met de werkgever hoeveel tijd zij zullen besteden aan OR-werkzaamheden. Daar is geen wettelijk maximum aan gesteld, de wet bepaalt slechts dat hieraan minimaal 60 uur per jaar besteed moet kunnen worden. Dit aantal uren omvat niet de eigen vergaderingen en overlegvergaderingen die zo veel mogelijk in werktijd gehouden worden (bron SZW). Ondernemingsraadleden hebben recht op minimaal 40 uur opleiding per jaar.

    • R Geenen zegt:

     Heb nooit met ondernemingsraden van doen gehad. Kan ook niet anders, want na mijn 10 jaren op de wilde vaart, heb ik nog eens ruim 10 jaren alleen voor Amerikaanse Ingenieurs bureaus gewerkt.
     Daar werden wij toch al veel beter betaald. En het bureau zelf leed geen uren verlies op. Hadden ook niets met bonden te maken gehad.

    • Jan A. Somers zegt:

     “werden wij toch al veel beter betaald. ” Bij de ondernemingsraden gaat het niet over salarissen. Gelukkig maar, daar zijn personeelsleden te kwetsbaar voor. Dat hoort bij de onderhandelingen tussen werkgeversbonden en werknemersbonden. Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Dus de werknemers en werkgever zelf,. niet de onderhandelingen tussen de bonden.

 11. Bert zegt:

  @Pak Olive : U als genaturaliseerde Nederlander nu Amerikaans staatsburger mag dus geen president van de U.S.A worden ,jammer als ik Amerikaans burger was zou ik op u stemmen ,natuurlijk een doodzonde voor een LINKS type als ik maar ja ook onder RECHTS heb je geschikte mensen .Overigens kunnen Indo,s hier in Nederland elke functie bekleden behalve 1 ,voor die functie moet je de juiste wieg uitkiezen .Het Koningschap ! Dus als kroonprinses Amalia met uw kleinzoon in het bootje stapt over 10 jaar of zo ,worden hun kinderen de eerste Indo,s die de troon zullen bestijgen .Utopie ? Waarom ? De kleindochter van een Argentijnse oorlogsmisdadiger zal te zijner tijd toch ook koningin van Nederland worden .

 12. PLemon zegt:

  @ J.Somers ” Het enige wat ik heel exact weet is dat mij nooit in mijn leven gevraagd is naar mijn etnische subcategorie…

  # Zie …. oudere topics o.a.
  In ieder geval geen ras of nationaliteit maar Indo als een soort , type of bijnaam/ identiteit.
  ….ben je puur’ indo door de combinatie blanda-indonesisch of europees/aziatisch.
  Een minpunt als je geboorte niet in het tropenland plaatsvond ☺🙆, want dan was je ook een ‘echte’ indische – Nederlander (voluit geschreven) geweest.
  Dus in genoemde combinatie een ‘ras-echte’ indo en een Indische (het type) als je aan het etnisch profileren bent.
  https://indisch4ever.nu/2016/08/15/ben-ik-een-indo/

  • R Geenen zegt:

   @@ Indo, Indo-Europeaan: nakomelingen uit relaties tussen blanke mannen en inlandse vrouwen in het koloniale Nederlands Indië.@@
   En als het nakomelingen zijn uit relaties tussen blanke vrouwen en inlandse mannen dan?
   In dat artikel gaat het over een nazaat van een Nl man en een Indonesische vrouw. Dan is het kind een Indo-Nederlander. Daarentegen zijn de meeste nazaten uit Indie vaak nazaten van Indo-Europeanen. En waar een ieder onder wilt vallen, dat maakt een ieder zelf wel uit. Het Indische bloed kruipt overal naar toe.

   • PLemon zegt:

    @Hr Geenen..’nakomelingen zijn uit relaties tussen blanke vrouwen en inlandse mannen dan?

    # Het gaat om de nakomelingen uit iedere combinatie tussen Aziaat en Europeaan en wat die nazaten later onderling aangaan of met eventueel onvermengden. Alleen dragen die de nationaliteit van de oorspronkelijke ouder of soms naar keuze als die van pa of ma verschillen.
    De aanduiding of benaming Indo-Europeaan of verkort alleen Indo vloeit daaruit voort maar is meer een merk, soortnaam of een onderscheidende aantekening van afkomst.

    • R Geenen zegt:

     Kan mee eens zijn. Maar in het geschrevene was het niet duidelijk naar voren gebracht.
     B.v. is er toch een duidelijk voorbeeld tussen Indo-Europeaan en Indo-Nederlander (blanda).
     Mijn situatie, 6de generatie, is moeilijk te plaatsen als Indo-Nederlander, maar meer Indo-Europees.
     Immers mijn voorouders waren afkomstig uit Nederland, Waals-Belgie, Frankrijk, Portugal plus Javaans en Sumatraans en dus mijn bloed is daar ook een mengeling van. Nog iets sterker. Mijn jongere broer, reeds overleden, had een heleboel karakter trekken van de Nederlandse tak, terwijl ik veel eigenschappen heb van de Franse Chevalier, moederskant. Wanneer men zich daarin verdiept, kan men bijzonderheden ontdekken.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon;’een onderscheidende(!) aantekening van afkomst’.- Inderdaad, nl.Nederlands Indië!

   • Jan A. Somers zegt:

    Een laboratoriumcollega van mijn Zeeuws meisje had een Indonesische vader en Nederlandse (totok) moeder. Uiterlijk een echte Indo, enigzins ook wel in spraak en houding. Maar duidelijk echt geen Indo. Ook geen Indische Nederlander, zij kwam er niet vandaan. Als ze als Indo werd aangesproken reageerde ze ook afwijzend.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘uiterlijk een echte Indo etc.’- Zoals zwemster Kromowidjojo.

    • PLemon zegt:

     @ Uiterlijk een echte Indo.

     # Inderdaad je kunt niet direct blindvaren op het uiterlijk omdat de nieuwe hier, in indonesië of elders geboren “Indo’s of mengelingen” meer een referentie hebben met hun actueel geboorteland/nationaliteit dan onze 2e generatie en misschien amper 3e generatie die nog cultureel op tempo doeloe terug willen vallen.
     Een bekend voorbeeld van de nieuwe lichting is de zwemster Ranomi Kromowidjojo met een Javaanse(Surinaamse)Pa en een Groningse Ma. Genetisch ook een Indo maar ze zal je vreemd aankijken als je haar hierover op aanspreekt.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers;’reageerde zij ook afwijzend etc.’- Afwijzend mi. omdat zij met Indonesische vader, zich eerder tot de Indonesische/Republikeinse kant aangetrokken voelt dan de doorsnee Indo. Mijn kleinzoon recentelijk in Indonesië geweest, kwam zo’n familie tegen. Die zich wel aan hem als Indo voorstelden.( Uiteraard zijn er ook Indo’s, die al in in de ‘revolusi periode’ zich aan de kant van de Republiek hebben aansloten en ook gebleven zijn)

    • Jan A. Somers zegt:

     “eerder tot de Indonesische/Republikeinse kant aangetrokken voelt ” Nee hoor, zij is gewoon wie ze is. Geen geleuter over Indo-schap, ze heeft aan haar Nederlandse nationaliteit genoeg.

 13. Peter van den Broek zegt:

  Misschien heb ik wat elementairs in de discussie gemist. Wat ik van Indo begrijpt, is dat de oervader een Europeaan was, die zijn kroost erkende en dat dat kroost daardoor de naam van de vader kreeg . Daaruit volgt dat elke Indo in zijn of haar stamboom een Europese naam heeft.
  Er zijn weliswaar gevallen bekend dat Europese vrouwen met Inlanders trouwden in ons indie , maar dat is uitzonderlijk, bij wijze van spreken op de vingers van één hand te tellen, enkele gevallen zijn mij wel bekend.

  Indo heeft in mijn definitie niet alleen een genetische verbinding maar ook een historische band met het voormalig Nederlands-Indie. het is EN-EN. Daarom valt mevr. Kromowidjojo of Indonesiers die na 1949 met Nederrlanders trouwen buiten de boot. Het is een kwestie van het hanteren van objectieve maatstaven en duidelijk definieren, anders krijgen we bovengenoemde verwarringen.

  Ik heb niet voor niets de vraag gesteld: ……Waren de leden van het Indo-Europees Verbond (14.000 of zo) in de jaren 30 van de vorige eeuw van Indo-Europese afkomst?…..

  Als iemand zijn naam kan traceren tot een lid van het IEV in die tijd, dan is die persoon zeker Indo. Maar ik kan ook vooruit traceren. Match ik de ledenlijst van het IEV en wat hulpvariabelen met een willekeurig lijstje van namen, bijvoorbeeld de passagierslijst van de HMS Beatrix uit November 1945, dan kan ik met een hele grote mate van nauwkeurigheid bepalen wie Indo is. Daarna neem ik ter toetsing ook nog eens een steekproef bvb ik trek de antecedenten na van een willekeurige passagier zoals de Thouars, dan kom ik tot de conclusie dat deze Indo is. Dat is nou Big data analysis. Ik ga maar weer verder met de algoritme van een indo.

  • Peter van den Broek zegt:

   Laast ik me tot het waarderen van Indo’s bezighouden.

   Neem ik als een voorbeeld Jelle Meinesz, die er niet erg Indo uitziet. Zijn vader Aage M. is weliswaar in Nederlands-Indie geboren, maar dat betekent in Nederlandse optiek niet dat hij Indo is. Ook zijn vader Jelle Tjeerd Meinesz is geen indo, weliswaar geboren op 12 november 1911 te Dolok Maringir ,luitenant der infanterie bij het K.N.I.L.
   Daarvoor moeten we bij de moeder van Aage zijn, Conny May de Jongh Swemer, die van oorsprong Indonesische was.

   Er Indo uitzien en/of geboren in Nederlands-indie betekent niet automatisch dat iemand Indo is. Daarvoor hebben we aanvullende informatie nodig. Zoals gezegd moeten we naar de oorsprong, roots van iemand gaan om te weten of die Indo is.

   Het Centraal Bureau voor de Statistiek of NIDO, toch “hollandse” referentiepunten proberen op wetenschappelijk onverantwoorde wijze met al hun gecijfer en gerommel het Indo-element uit hun gegevens te destilleren, maar wat zij er niet instoppen, komt er ook niet uit. Zij scheppen alleen maar verwarring, dat mogen ze toch niet op Indo’s afschuiven?. Het doet hun geloofwaardigheid geen goed.

   Ik blijf maar bij de ledenlijsten van het Indo-Europees Verbond. Die bevatten toch duidelijk namen van Indo’s, anders spreken foto’s van het IEV duidelijk boekdelen. Maar ook daar bevestigen de uitzonderingen de regel, zie bvb de vader van Peter Schumacher.

   Bij Indo geldt dat generaties meetellen. Dat niet alleen, hoeveel Indo iemand is wordt in grote mate bepaald of de ouders/voorouders beiden indo zijn.Dat is toch objectief vast te stellen of mis ik weer iets?

   • Jan A. Somers zegt:

    “ouders/voorouders beiden indo zijn” Of geen van beiden, Inlander plus totok Nederlander. En ik dacht dat de meeste Indo’s geen lid van het IEV zijn geweest. Ik zie hier overigens steeds verwarrende verhalen over Indische Nederlanders. Dat hoeven ook geen Indo’s te zijn. Zie bijvoorbeeld hierboven PLemon zegt: 13 april 2019 om 20:28. En Indo’s vallen ook gewoon onder de Europeanen. IS art. 131 (2) a.

   • Indisch4ever zegt:

    Conny de Jongh Swemer, moeder van Aage Meinesz, zou in 1955 te Den Haag vermoord te zijn. Las ik ooit,maar die webpagina is niet meer terug te vinden.
    Zij was geen Indonesische (tenzij geadopteerd)
    Haar ouders en grootouders zijn allen in Indië geboren en hadden Europese namen.
    ouders: Pieter Theodoor de Jongh Swemer en Maria Cornelia Wilhelmina Moorrees
    grootouders: Henri François de Jongh Swemer en Johanna Dorothea Simons,
    William Moorrees en Maria Cornelia Rambaldo
    Ervan uitgaande dat zij vooral te Indië opgroeiden, kun je hen Indische mensen noemen.
    Ik vond de naam van 1 betovergrootmoeder Sophia die een Indonesische vrouw moet zijn.

    • Boeroeng zegt:

     Overgrootouders van Aage Meinesz, beiden in Batavia geboren en indo-europees.

   • R Geenen zegt:

    @@Bij Indo geldt dat generaties meetellen. Dat niet alleen, hoeveel Indo iemand is wordt in grote mate bepaald of de ouders/voorouders beiden indo zijn.Dat is toch objectief vast te stellen of mis ik weer iets?@@

    Mee eens. Maar blijkbaar willen de meesten dat niet weten en zien de eerste generatie Indo’s alleen die daar geboren zijn en naar Nederland kwamen. Terwijl ik op zijn minst 6de generatie bent. Daarom weet ik van mij zelf dat ik een Indische ben.

    • Bert zegt:

     @Ron :Ja je hebt het over oude Indische families ,die daar al eeuwen gevestigd zijn ,zoals De Kneefels ,Davis family en de Dezentjes ,voor mijn familie geldt dat niet ,mijn moeder heeft een Hollandse vader en Indonesische moeder maakt haar een Indo ,mijn vader heeft een Indo moeder ( Hollandse vader/Indonesische moeder ) zijn vader ? waarschijnlijk een Europeaan of Indo Europeaan want mijn vader ziet er behoorlijk Europees uit .Dus ik kom uit een nog jong pas ontstane Indo tak ,mijn neven en nichten hebben door hun moeders ( Kneefel en Davis ) wel een oude Indische familie achtergrond .

    • R Geenen zegt:

     Natuurlijk is dat zo, maar ik maak bezwaar tegen het feit, dat er alleen uitgegaan wordt van “de eerste generatie waren zij die daar geboren waren en in NL kwamen”. En dat is natuurlijk gewoon onzin. De Portugezen waren er al 100 jaar eerder dan de Nederlanders in Indie en ik heb ook Portugees bloed in mijn aderen.

 14. Bert zegt:

  In het boek van Felix Bakker “” Het zwijgen doorbroken “” staat een opmerkelijke zin “” Als mijn vader in 1925 anders had gehandeld ,had ik nu TEGEN de Nederlanders gevochten “” Dit behoeft enige uitleg ,de vader van Felix was een Hollander woonde samen met een Peranakan Chinese maar was niet getrouwd met haar .In 1925 kondigde kleine Felix zich aan en pa Bakker kon een goed betaalde baan als zeekapitein krijgen en dan was hij jaren van huis ,enig nadeel hij kon dan zijn zoontje niet erkennen en wettigen ,wat zou betekenen ,dat kleine Felix niet de status van Nederlander zou verkrijgen ,dit zou hem een enorme achterstand opleveren in die toenmalige kolonie .Pa Bakker was zich hiervan bewust en cancelde zijn benoeming en bleef ,zodoende werd Felix als Europeaan ingeschreven .Na augustus 1945 vocht Felix als elite marinier tegen de Repoeblik maar hij besefte dat het een haar had gescheeld of hij had voor de Repoeblik gestreden .Hoeveel van die niet erkende Indo,s hebben tegen de Nederlanders gevochten ?

  • R Geenen zegt:

   Velen Bert. De heer Keller heeft het mij wel eens geschreven over de strijd op Sumatra.

   • Jendella@hotmail.com zegt:

    Goedeavond, Wat voor stappen ondernemen jullie??? Wij wensen jullie allen een Fijne en Gezegende Paasdagen toe.

    Outlook voor Android downloaden

    ________________________________

    • R Geenen zegt:

     @@Wees teevee dat wij in Nederland zitten, anders zijn wij met ons bestaan niet zo ver gekomen!@@

     Voor uw info, ik zit wat verder weg, namelijk in Californië.

    • Jendella@hotmail.com zegt:

     Wees verblijd dat U een prima opleiding had gevolgd in Amerika en wij in Nederland. In Indonesië hebben wij geen mogelijkheid om pienter te zijn. Ik weet wel dat de bruggen die geklonken zijn op Celebes en de gebouwen die door de Nederlanders gebouwd zijn nog bestaan en intact zijn. Hierin zijn de Blanda’s pienter in en dit geven de Indonesiërs toe in het heden.

    • R Geenen zegt:

     @Wees verblijd dat U een prima opleiding had gevolgd in Amerika en wij in Nederland. @

     In Nederland heb ik scheepswerktuigkunde (en 10 jaren gevaren) gestudeerd. Maar een Indo die hoofd van een Amerikaans ingenieursbureau in Den Haag was, heeft mij benaderd of ik bij hem wilde werken. Een Amerikaans bureau in Californie zocht mensen met mijn kwalificaties en toen ben ik vertrokken (1981). In Amerika heb ik wel op eigen kosten verder gestudeerd. Civil engineering, 2D en 3D computer aided design en microsoft word, excel en database. Het is een kwestie van kansen grijpen en uitdokteren waar het meeste geld zit.

Laat een reactie achter op Jan A. Somers Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.