Drees, draagvlak en indo’s buitensluiten

Leo Lucassen in de Volkskrant:
Omdat ze het mikpunt werden van agressieve nationalistische krachten besloot Drees doelbewust draagvlak te creëren door hen niet als vluchtelingen of immigranten aan te duiden maar als ‘repatrianten’, hoewel de meesten van hen nog nooit voet op Nederlandse bodem gezet hadden. De boodschap aan de bevolking luidde: ‘Dit zijn Nederlanders’. Velen mochten er dan wat vreemd uitzien, er andere eetgewoonten op nahouden en een vreemd soort Nederlands spreken, maar het waren wel degelijk landgenoten waarvoor iedereen een beetje moest inschikken. Dat veel Indische Nederlanders in het dagelijks leven geconfronteerd werden met allerlei vormen van racisme en discriminatie, bevestigt hoe essentieel het creëren van dat draagvlak was.

Voor vs. achter de schermen
De inclusieve ‘frontstage’ strategie van Drees vormde overigens de keerzijde van een achter de schermen (‘backstage’) zo restrictief mogelijk gevoerd beleid, met als doel de groep repatrianten zo klein en zo blank mogelijk te houden. Alleen hield men die demografische en racistische overtuigingen doelbewust verborgen voor het grote publiek teneinde het wankele draagvlak niet in gevaar te brengen.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

20 reacties op Drees, draagvlak en indo’s buitensluiten

 1. Robert zegt:

  Al die politici incl. DREES en consorten hadden rascistische denkbeelden niet veel verschillend van die van de Nazis.

 2. Bert zegt:

  Ik lees net dat al de Nazi wetten geschrapt waren in het nieuwe Duitsland ,behalve 1 ,die wet bepaalde dat iedereen die een Duits soldaten uniform heeft gedragen ,als Duitser werd beschouwd en eenmaal in Duitsland niet uitgeleverd kon worden en ook recht had op pensioen ,hiervan hebben +20.000 Nederlanders gebruik van gemaakt .Wat wil dat allemaal zeggen ? Nou dat de Duitse Staat loyaler was jegens hen ,die voor ze gevochten had ,dan de Nederlandse Staat .De Nazis waren natuurlijk racistisch maar kwamen er openlijk voor uit ,die vroegere Nederlandse politici waren niet minder erg maar hielden dat goed verborgen enfin ze waren allebei boesoek .!

 3. R Geenen zegt:

  @@Wat wil dat allemaal zeggen ? Nou dat de Duitse Staat loyaler was jegens hen ,die voor ze gevochten had ,dan de Nederlandse Staat .@@

  Vraag mij af waar de Nederlandse Staat haar loyaliteit begint en waar het eindigt.

 4. PLemon zegt:

  @ Drees doelbewust draagvlak te creëren door hen niet als vluchtelingen of immigranten aan te duiden maar als ‘repatrianten’
  # Een ‘mooie vondst ‘van Lucassen om zijn theorie te onderschrijven. In de praktijk lijkt deze beschermende aanduiding uit de lucht gegrepen en was onbegrip, tegenwerking en discriminatie eerder regel dan uitzondering. In veel gevallen kreeg de bevolking het wel door dat de repatriant qua achtergrond /opleiding etc. niet veel van hen verschilde.
  Tja dat Lucassen hier een onjuiste conclusie uit trok ligt een beetje voor de hand, immers die periode heeft hij niet fysiek beleefd.

  • Loekie zegt:

   Kijk op Google en lees dat Lucassen graag ‘paniek’ zaait.

   • Boeroeng zegt:

    Lucassen zaait geen paniek met deze mening over Drees inzake het woord repatrianten
    Hij erkent dat de regeringen in die periode oa die van Drees Indische Nederlanders probeerden te weren, maar al onderzoekend kreeg hij het idee dat Drees niet die aversie tegen de Indische mensen bij de publieke opinie zat op te fokken.
    Nu weet ik niet hoe de gewoonte ontstond ook Indische mensen repatrianten te noemen, maar kennelijk was dat in de media en in de politiek snel een normaal iets.
    Figuurlijk klopte het wel voor Indische mensen : terugkeren naar patria, het land wat men zag als vaderland en voor velen letterlijk het land van een Nederlandse voorvader was.

    • PLemon zegt:

     @ Hij erkent dat de regeringen in die periode oa die van Drees Indische Nederlanders probeerden te weren,….. weet ik niet hoe de gewoonte ontstond ook Indische mensen repatrianten te noemen

     # In het begin van de jaren vijftig moedigde de Nederlandse regering emigratie uit Nederland aan vanwege de stagnerende economische groei; ook zo’n 50.000 Indische Nederlanders emigreerden vanuit Nederland naar derde landen. Repatriëring van Indische Nederlanders naar Nederland werd mede hierom niet aangemoedigd. Veel Indische Nederlanders werd het zelfs bemoeilijkt om zich in Nederland te vestigen; verzoeken om voorschotten voor een bootticket te verkrijgen werden vaak afgewezen (een enkele passage vierde klasse koste in 1957 rond de 1000 gulden). Deze opstelling van de regering zorgde ervoor dat Indische krachten zich gingen bundelen.
     Op 5 december 1957 verklaarde Soekarno alle nog in Indonesië aanwezige Nederlanders (40.000 personen) staatsgevaarlijk en dwong hij hen voorgoed te vertrekken.[20] Nederlandse bedrijven werden genationaliseerd en ook Sinterklaas was niet langer welkom. Deze episode in de Nieuw-Guineakwestiestaat werd ook wel ‘Zwarte Sinterklaas’ genoemd. Het vormde een climax in de pogingen van Soekarno om het laatste stuk Oost-Indië tot deel van Indonesië te maken.

     Bijna 40.000 (Indische) Nederlanders vertrokken in de maanden daarop, terwijl de economische banden tussen de twee landen vrijwel geheel werden verbroken. Op 17 augustus 1960, vijftien jaar na het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid, werden ook de diplomatieke betrekkingen met Nederland verbroken.

     Hoewel de repatriëring van de (Indische) Nederlanders bekendstaat als geruisloos waren er soms aansluitingsproblemen. De overgrote meerderheid van de repatrianten sprak uitstekend Nederlands, maar een deel van de kinderen die in de jaren zestig naar Nederland kwam had een taalachterstand. In sommige Nederlandse steden ging het zelfs om de helft van de kinderen. De oorzaak was het Indonesische verbod op Nederlands onderwijs vanaf 1958.

     Tussen 1945 en 1965 zijn ongeveer 300.000 (Indische) Nederlanders gerepatrieerd en een klein aantal Chinezen en Indonesiërs naar Nederland gemigreerd. Deze migratie staat bekend als ‘repatriëring’, dat neerkomt op ‘terugkeren naar het vaderland’, en moet vooral symbolisch worden opgevat omdat een groot gedeelte van deze ‘repatrianten’ nooit eerder in Nederland was geweest.

     https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Indische_Nederlanders
     https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Repatri%C3%ABring_van_Indische_Nederlanders

    • R Geenen zegt:

     @@De oorzaak was het Indonesische verbod op Nederlands onderwijs vanaf 1958. @@

     In Batavia of Djakarta werd op Canisius College op 1 januari 1951 het Indonesisch ingevoerd en mocht er geen Nederlands meer onderwezen worden.

    • Peter Flohr zegt:

     Niet Lucassen kreeg zomaar dat idee. Hij put uit het onderzoek van Wim Willems die hierover uitgebreid onderzoek heeft gedaan en daarover schreef in zijn boek “De uittocht uit Indië 1945-1995” (2001). Naar buiten toe (de pers) was Drees zeer deemoedig in zijn toon (radiorede van Drees op 8jan53) maar binnenkamers maakte hij zich grote zorgen over de vraag of NL wel zo geschikt was voor de Indo’s.

    • Anoniem zegt:

     Logisch dat Drees zich dat afvroeg. Zo zijn er anno nu ook mensen die zich afvragen of Nederland wel zo geschikt is voor Nigerianen, Soamaliërs, Kroaten, Afghanen enz.

    • Boeroeng zegt:

     ahhhh Peter Flohr,
     ….dus Lucassen baseert zijn drees-visie op Wim Willems.
     Die gevoelens van ongewenstheid is de normale kille ontvangst bij elke grote groep van nieuwkomers, in elk tijdperk, van elke cultuur.
     In het Indische geval kun je de vooroordelen die dat gevoelen moet rationaliseren her en der racistisch noemen.

     Gezien het feit van grote groepen indo-europeanen op te zadelen met een schuld van overtocht, contractpensions en herinrichting nieuwe woningen,
     En dat Indische diploma’s vaak niet erkend werden door werkgevers (ook overheidsorganen) Naast de normale extra drempels die een autochtone dominante meerderheid opwerpt…. hebben die indo’s het best goed gedaan in dit nieuwe land.
     Men is niet teruggeworpen naar een soort lompenproletariaat, slecht opgeleid, slecht betaald, meer in de criminaliteit.

    • Indorein zegt:

     “Zo zijn er anno nu ook mensen die zich afvragen of Nederland wel zo geschikt is voor Nigerianen, Soamaliërs, Kroaten, Afghanen enz.” :

     Deze opmerking slaat echt als k op l ! Je kunt ons Indo’s toch niet vergelijken met asielzoekers? Ontzettend domme opmerking! Kan het niet anders zeggen, geen sorry.
     Wat heeft het koloniale NL- verleden (zowel oost als west) met asielzoekers uit genoemde landen te maken?

    • R Geenen zegt:

     @@terugkeren naar patria, het land wat men zag als vaderland en voor velen letterlijk het land van een Nederlandse voorvader was.@@

     Een beetje vreemd. Bv een groot gedeelte van mijn familie was niet Nederlands, maar Frans (Chevalier en Balliard) of Portugees (Maitimo en Botellho). Mijn nicht haar vaders achternaam is “van Bronckhorst”. Maar origineel was de naam “von Bronkhorst” en duits. Door de opkomst van Hitler voor de oorlog, heeft de familie, die toen in Den Haag woonden, hun duitse naam in een Nederlandse vorm gegoten. Henri van Bronckhorst was met de Nederlandse Suzanne Fuijk getrouwd. Hun zoon was met Romainville Josephine Chevalier getrouwd.

   • Boeroeng zegt:

    Ron,

    Mensen die opgroeiden in die Indisch-Nederlandse gemeenschap waren Nederlands georiënteerd en zagen Nederland als hun vaderland.
    Daarnaast had men Nederlandse voorouders . Je stamvader Geenen kwam uit Rijswijk,
    Je hebt aan die zijde een overgrootmoeder Steenkamp en van moederszijde heb je ook Nederlandse voorouders .

    Nu heb ik altijd begrepen dat de stamvader van de Indische familie van Bronckhorst is Johan Meindert van Bronckhorst , geboren in 1762 te Utrecht , in 1810 vermoord te Japara
    Drie van zijn grootouders waren geboren in Utrecht.
    https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2220-06-1810%22%29&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2228-06-1810%22%29&cql%5B%5D=ppn+any+%28843144467%29&query=+deernis&coll=ddd&redirect=true&identifier=ddd%3A010521975%3Ampeg21%3Aa0004&resultsidentifier=ddd%3A010521975%3Ampeg21%3Aa0004

    • R Geenen zegt:

     Mijn nicht heeft als jong meisje van ongeveer 17 jaren haar gootouders van Bronckhorst in Den Haag ontmoet. En die hebben haar de situatie met hun naam uitgelegd. Dat heeft ze toen ook opgeschreven. Trouwens haar uiterlijk geeft dat ook aan. Zij heeft groene ogen. En als men opzoekt waar vaak de mensen met groene ogen het meest voorkomen zijn dat Duitsland en ook Engeland. De info van jouw kan ik persoonlijk niet thuis brengen, want ik heb niet echt naar de stamboom van Bronckhorst gespeurd.
     Wat betreft mijn situatie Geenen, ja het klopt dat de eerste Geenen, die van NL naar Indie trok was iemand uit Rijswijk. Maar ik had het ook over die familieleden, die de Franse en of de Portugese namen dragen.

 5. Peter van den Broek zegt:

  Of het wel zo “logisch” is dat Drees zich dat afvroeg” heeft natuurlijk niks te maken met logica of gezond verstand maar meer met het heersend vooroordeel.
  Logisch dat Nieuw-Guinea als geschikt thuisland was voor de Indo-Europeanen uit Indie.
  Logisch dat Nazi’s Mozambique als Eindoplossing (Endloesung) en als thuisland voor de Joden zagen.

  Wat het boek van Wim Willems betreft “De uittocht uit Indie 1945-1995”. Hoofdstuk 4 gaat over “Van Oorlogsslachtoffers naar Gerepatrieerden”.
  Bekijk ik de bronvermelding van Wikipedia over Indische Nederlanders, dan staat zelf Wim Willems toch een autoriteit op het gebied van Indische Nederlanders (zie zijn biografie over Tjalie Robinson) helemaal niet vermeld.

  En ook niet het beruchte rapport van de Commissie-Werner.
  De conclusies van de Commissie Werner en andere ambtenaren sloot aan bij de kennis die circuleerde in de geracialiseerde Indsiche samenleving waarbij verschillen in karakter, gedrag en sociale omstandigheden tussen bevolkingsgroepen toegeschreven werden aan ONVERANDERLIJKE verschillen tussen NARTUURLIJKE SOORTEN (ras) die corresponderen met een geografisch gebied of continent, dwz de biologie van de mens determineert de culturele identiteit en hun ontwikkleingsmogelijkheden. Dat sluit naadloos aan op het biologisch racisme en onveranderlijkheid van het ras van de Nazi’s

  De federatie van ambtenarenorganisaties in Nederlands-Indie/Indonesie was van oordeel dat “door de komst van Indische Nederlanders naar Nederland, een TUSSENRAS volgens de federatie, “een zweer in de Nederlandse samenleving zou ontstaan. Niet arbeidende, mokkende, zich benadeeld voelende Indische Nederlanders , die in eigen gesloten kring leven gaan een ONGEZOND element vormen in de Nederlandse samenleving, Aldus de federatie.

  We spreken wel over enkele jaren na het einde van WO2!!!!!! Eens een Nazi, altijd een Nazi .

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik vind het toch heel leerzaam steeds te lezen dat wij in Nederland zo slecht zouden zijn behandeld. Door die stoute ‘Hollanders’. Misschien komt dat door mijn Zeeuws meisje, die zoals u weet geen Hollandse is. Pas in Delft kwam ik in aanraking met Hollanders en die waren toch ook vriendelijke mensen.

 6. HH zegt:

  De bedoeling was ook, om de “repatrianten” naar Zuid Amerika te verschepen. Daar zou het klimaat beter voor hun zijn. Dat plan hield niet lang stand – de repatrianten bleven in Nederland.

  Hier is er wat over te lezen. Ik ben het vaker tegen gekomen.
  https://gerard1945.wordpress.com/2016/02/21/over-indische-nederlanders-en-asielzoekers/

  Ik vraag me af wat de verbinding is met de volgende film, gemaakt door Duitsers in WOII. Niemand weet precies, waarom de Nazi’s interesse in Zuid Amerika hadden. Velen zijn er na de oorlog wel naartoe gevlucht.

  Waarom wordt er zo liefkozend over ‘vadertje’ Drees gepraat?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.