Dienstweigeraars erkennen en herdenken

luister npo 1_radio:
Op 1 september worden de zesduizend Indië-veteranen herdacht, die sneuvelden tijdens de politionele acties in Nederlands Indië. Commentator Mei Li Vos doet een oproep om bij die herdenking ook degenen te eren die dienst weigerden.   Of lees deze.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

50 reacties op Dienstweigeraars erkennen en herdenken

 1. Loekie zegt:

  Komt erop neer dat we in een tijd leven waarin alles en iedereen herdacht moet worden. A wil dat P wordt herdacht, G wil dat V wordt herdacht, J merkt op dat er nog een vergeten groep is, C wil dat U wordt herdacht, W wil dat D wordt herdacht enz enz.
  En zo wordt het leven één grote en voortdurende herdenking van vriend en vijand, van voor- en tegenstanders, van pro’s en contra’s. .

  • bokeller zegt:

   #### Op 1 september worden de zesduizend Indië-veteranen herdacht,
   die sneuvelden tijdens de” politionele acties ”’in Nederlands Indië.
   Commentator Mei Li Vos ###

   En die ervoor en na de ”politionele acties ” sneuvelden, worden
   die ook herdacht ?
   siBo

   • Jan A.Somers zegt:

    “de zesduizend Indië-veteranen herdacht, die sneuvelden tijdens de” politionele acties ”’” Vreemde opmerking. Die politionele acties waren twee keer twee weken! Zesduizend?? KNIL, Kl, en KM: gesneuveld 2526, overleden t.g.v ongevallen en ziekten 2225. Samen is dat toch 2526/4751, en toch geen 6000? Of is er na mijn broederschooltijd iets veranderd in de rekenkunde? Die nullen schijnen een nieuwe Indische kwestie te worden.

    • Loekie zegt:

     Dat van die 6 miljoen Joden geloof ik ook niks van. Onmogelijk dat het er 6 miljoen waren. Als men zegt 5.301.984 zeg ik ok. Of 5.103.532 ook ok. Maar 6 miljoen. Hoe komen ze erbij?!

    • P.Lemon zegt:

     @ Zesduizend?

     ***Nederlands-Indië en Nieuw Guinea 1945-1962
     Aantal militairen : 240.000
     Dodelijke slachtoffers : 6.243

     https://www.lijstvangevallenen.nl/missie/knil

    • Jan A. Somers zegt:

     Mijn cijfers zijn van 2001 van het NIMH. Dat heette toen nog Instituut voor Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht. Met de cijfers voor Nieuw-Guinea: Gesneuveld KL 7, KM 2.

 2. P.Lemon zegt:

  Wel navrant om tegelijkertijd de gesneuvelden en de dienstweigeraar te willen herdenken. Het contrast is te groot want welke van beiden zou je moreel superieur achten?

  ***Van Kaam heeft jaren later zijn belevenissen in dienst nog eens opgeschreven in nooit gepubliceerde memoires (“Schuins marcheren” getiteld). Uit dat sterk anecdotische geschrift wordt duidelijk dat Van Kaam ook toen al geen enkel begrip kon opbrengen voor al die jonge mannen die zich aan inscheping naar Indonesië hadden onttrokken en daardoor voor zijn bureau kwamen te staan. Hij is er nog altijd van overtuigd dat er maar twee weigeringsgronden waren bij zijn ondergeschikten: communisme en angst. Hij geeft aan dat ongeveer de helft van de weigeraars uit Amsterdam of Zaandam kwam en uit een communistisch milieu – zodat hun weigering politiek/ideologisch bepaald was. De andere helft kwam uit het noorden des lands, vooral veel Friezen. Van Kaam zegt dat ze nooit hun dorp uit geweest waren en daar ook helemaal geen behoefte aan hadden: ze durfden volgens hem niet naar Indië.
  Jan Friso was inderdaad geen communist, had helemaal geen politieke betrokkenheid. “Maar ik wilde gewoon niet meedoen aan een oorlog daar. We hadden net een oorlog achter de rug. Ik heb het waanzin gevonden, ik had geen bezwaar tegen militaire dienst, maar wel tegen deze oorlog. En als ik nee zeg, ja, dan is het echt nee, dat is altijd zo geweest.
  https://anderetijden.nl/aflevering/616/Indie-weigeraars

  • Jan A.Somers zegt:

   “politiek/ideologisch bepaald was.” Die snapten dat ze bewust een misdrijf pleegden, en hadden geen problemen met de straf. Dienstweigering is op enkele gronden toegestaan. Bij TNO heb ik een dienstweigeraar als collega gehad. Vervangende dienstplicht.

  • Indorein zegt:

   Ik zou het nog breder trekken dan Mei Li.
   Laten we ook de overlopers gedenken die met de Indonesiërs tegen hun collega militairen vochten en er waarschijnlijk ook een aantal hebben “uitgeschakeld” (dood of zwaar verwond).
   Moet kunnen anno 2018, toch?

   • PLemon zegt:

    @Laten we ook de overlopers gedenken…

    ## en of men dat deed …door een bepaald slag mensen..

    *** De Indonesische Minister Sudomo verklaarde, naar aanleiding van deze Nederlandse bezoekjes, dat Princen als overloper nuttig was geweest maar dat hij niet op een voetstuk gezet diende te worden.
    Tot slot
    In 1993 betuigde Minister Kooijmans nog zijn respect voor Princen (als mensenrechtenactivist). Het jaar daarop kreeg Princen, op humanitaire gronden, een visum om de feestdagen bij zijn familie te kunnen doorbrengen. Anno 2015 ligt de autobiografie van Princen tijdens de expositie “Oorlog” op het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek fier bovenop de stapel boeken over de Politionele Acties.

    In die zin heeft Princen, in ieder geval op Bronbeek, maar ook van zijn vele bewonderaars, waaronder politici, wetenschappers en anderen, eerherstel gekregen.  Dezelfde bewonderaars die niet ophouden onze Nederlandse militairen als “oorlogsmisdadigers” te veroordelen. Onze jongens, die in opdracht van de regering trachtten orde en vrede in de Oost te herstellen.  De bewonderaars van Princen schromen zelfs niet hun held, een verzetsstrijder zoals zij Princen noemen, op een voetstuk gefundeerd op het bloed en de graven van onze gesneuvelde jongens  te plaatsen. Ere wie ere toekomt.
    https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/kl/269-officieren-van-het-nederlandse-leger/infanterie/1157-de-heldendaden-van-poncke-princen-2

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘een verzetsstrijder zoals zij Princen noemen etc.’- Hij verzette zich tegen elk(!) onrecht. Ongeacht nationaliteit of wat dan ook. Ook in Indonesië! Een man van/met hoge morele waarden/prindiepes. Die zichzelf wegcijferde om dat doel te dienen/bereiken. Niets anders!

    • PLemon zegt:

     @Een man van/met hoge morele waarden/prindiepes.

     ***Heeft u het artikel/de referentie wel helemaal gelezen? De man is een beroeps opportunist.

    • Jan A.Somers zegt:

     “Een man van/met hoge morele waarden/prindiepes.” Desertie. Je maten in de steek laten. Je tegen je maten keren, zelfs verraden. Waarom niet gewoon dienstweigeraar geworden? Daar kun je je waarden/principes inbrengen. Kun je daarna met een spandoek naar het Binnenhof gaan, de juiste plek voor je waarden/principes.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon: ‘morel waarden/ principes etc.’- De Nederlandse Krijgsmacht in een artikel over Poncke! Geselecteerde waar- en onwaarheden met vooral een grote/ere portie modder gooien/vuilspuiterij etc. De militaire Voorlichtingsdienst optima forma! Niet beschreven is het moment van zijn keuze- munt opwerpen- ingegeven door een voorval bij een militaire post. Bij die post, met opdracht verdachten te fouilleren, was het parool; zelfs(?) onder de sarongs van vrouwen te controleren; kutje pakken heette het. Een Indonesische schone, die daar niet van gediend was verweerde zich heftig en schold de militairen uit. Zij werd ter plekke dood geschoten.

 3. tokeh zegt:

  Het enige wat mevr. Vos wil is weer aandacht voor zichzelf, daarom dit soort acties!

 4. Huib zegt:

  Tjitjak is het eens met Tokeh.
  Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.
  Snap niks van gedenken in deze context van dienstweigeraars en overlopers en communisten.
  Het lijkt wel of ze ook de slachtoffers van de Japanners voor het gemak maar hebben over geslagen en zich beperken tot herdenking van de politionele akties..

  • Jan A.Somers zegt:

   Mw. Vos moet goed (en begrijpend) lezen lezen wat er op het monument in steen staat gebeiteld: 15 augustus 1945. De Japans bezetting was daarvoor, de dienstweigeraars en politionele acties (en de bersiap!!!!) erna. De doden van na die datum bestaan niet.

  • Boeroeng zegt:

   Mei Li Vos sprak nav van veteranenherdenking 1 september te Roermond
   https://www.defensie.nl/actueel/activiteiten/2018/09/01/nationale-herdenking-roermond
   En die herdenking gaat over militairen en burgers in dienst van het leger in de periode 1945-1962
   Er mag best wel een soort publieke erkenning komen dat die dienstweigeraars meer gelijk hadden dan men toen mocht hebben . Het idee dat een staat jonge mensen mag dwingen te doden en zelf de dood tegemoet te gaan was vroeger heel normaal, maar het is wel een ontkenning van mensenrechten.

   Zelf ga ik niet dienstweigeraars en de veteranen die wel gingen herdenken.
   Maar wie dat wil, heeft mijn zege.

   • Loekie zegt:

    Als jij je buurvrouw in doodsnood hoort gillen, ga je dan kijken of denk je: ja dag, dadelijk overkomt mij iets?

    Als er iets engs gaande is, bel je dan 112? Hoop en verwacht je dan dat de pliesie komt en ingrijpt? Of denk je: ja dag, ik bel niet, want straks overkomt de pliesie ook iets engs?

    • Boeroeng zegt:

     Loekie. je vergelijking zal je zelf wel begrijpen. Maar het gaat nergens heen.

    • Loekie zegt:

     Zouden die dienstweigeraars in 1945 blij zijn geweest toen Amerikanen, Engelsen, Canadezen, Polen e.a. Nederland, en dus ook hen, kwamen bevrijden? Of zouden ze gedacht hebben: als jullie zo stom zijn jullie leven te wagen voor ons, dan moeten jullie het maar zelf weten…?

   • Jan A.Somers zegt:

    Voor dienstweigering bestaat een grote procedure. Een verstokte dienstweigeraar gebruikt die niet, die weigert gewoon. In die procedure wordt die dan vervangende dienstplicht aangeboden. Die lui ken ik wel, zijn heel principieel. En worden daardoor niet met de nek aangekeken. Maar er zijn er die zelfs dat weigeren, dan blijft alleen straf over.

    • bokeller zegt:

     Voor de geïnteresseerden

     Hein van Wijk
     De dienstweigerorganisaties spelen vrijwel geen rol bij het verzet tegen de troepenzendingen.

     Zij moeten bovendien niet veel hebben van de Indonesië-weigeraars.
     De voorman van de ANVA, de advocaat Hein van Wijk,
     heeft zowel van de dienstweigeraars als
     de Indonesië-weigeraars geen hoge pet op.

     Zo schrijft hij in een rapport uit 1949:
     “Velen zijn hoogst egocentrische individualisten die niet in het leger willen.
     Daarin hebben zij natuurlijk gelijk,
     maar het verband tussen hun weigering en het geweten,

     Bij een andere gelegenheid heeft hij het
     Gereformeerde boerenzonen die niet bij moeders pappot weg willen
     Van Wijk moet evenmin iets hebben van communisten.
     Dat blijkt onder andere uit een brief die hij op 30 juni 1949
     stuurt aan de communistische Indonesië-weigeraar
     Dick Kopjes Nieman uit Heemstede:
     “Mijn raad: zo te handelen als je geweten je voorschrijft,
     ongeacht partijdiscipline, instructies van Moskou (…);
     dan kom je altijd het beste uit.”

     Hein van Wijk is het een doorn in het oog
     dat zo weinig mensen op ethische gronden weigeren.
     Toch staat hij als advocaat direct voor iedereen klaar.

     http://antimilitarisme.org/index.php?orphan=830
     siBo

    • Jan A.Somers zegt:

     Bij de nabespreking van mijn keuring voor militaire dienst werd in het wild gevraagd: Wie van jullie willen niet in dienst? Eén hand omhoog: Ik moet vader helpen op de boerderij.

 5. Huib zegt:

  Dus wat is de moraal van het verhaal?
  Moeten dienstweigeraars nu wel of niet ook herdacht worden bij het Nationaal Oorlogsmonument?
  Ik had bv ook geen zin om in aktieve dienst opgeroepen te worden dankzij de Hongaarse opstand
  waardoor ik mijn voortgezette studie vaarwel kon zeggen. Maar als ik geweigerd had ging ik wel de lik in of naar een strafkamp. Dus daar schoot je niets mee op want linksom of rechtsom het vaderland roept en je hebt je plicht maar te doen.

  • Ronny Geenen zegt:

   @Ik had bv ook geen zin om in aktieve dienst opgeroepen@

   Een van de weinige mogelijkheden was gaan varen bij de koopvaardij. Bij diversen heeft dat goed gewerkt.

   • Jan A.Somers zegt:

    Dat valt niet onder de dienstweigering. Opvarenden van de koopvaardij zijn verplicht in oorlogstijd te blijven varen. Hun diensttijd is alleen maar opgeschort. Ook bij emigratie vervalt de dienstplicht, maar dat is voor de staat een soort van ‘overmacht’.

    • Ronny Geenen zegt:

     @Ook bij emigratie vervalt de dienstplicht, maar dat is voor de staat een soort van ‘overmacht’.@

     Een van de redenen om na mijn varen ook zo gauw mogelijk uit NL weg te gaan.

 6. bokeller zegt:

  Pak Huib,
  Er zijn personen die ’n ander geen kwaad
  aan willen doen.Waartoe ook het aannemen/
  schieten met een wapen.
  Bij het Knil in onze groep hadden we
  zo’n persoon ,heel aardig/vriendelijk
  Maar daar hadden we eigenlijk in
  moeilijke omstandigheden niet veel
  aan. Heel lastig !
  siBo

 7. RLMertens zegt:

  @Boeroeng- Is het niet mogelijk om een reactie te krijgen van een toenmalige dienstweigeraar?

  • Boeroeng zegt:

   ik ken geen dienstweigeraars en misschien staat er wel een mening van iemand op het internet

    • RLMertens zegt:

     @Loekie; Met dank. Nu kunnen de ‘politionele fans’ hun kennis (eindelijk) verrijken. Over die deserteurs. Zie/luister ook verslag uit het debat van 1995.; ‘frisse jonge jongens, die een einde moeten maken aan roof en ellende etc. – Kerk; Opdat God de aan de ons toevertrouwde Indië moesten bijstaan. Om hen dan geleidelijk(!)te ontvoogden’. Ook het verslag uit Schoonhoven. Waar onze oorlogsmisdadigers(!), die zelfs foto’s van door hen gepleegde misdaden; elektrocuteren, ophangen van peloppors bij zich hadden(!) werden opgesloten. Zelfs een lichter bestraffing ondergingen dan wij, de dienstweigeraars.

 8. Guus zegt:

  Ik vind het eigenlijk wel behoorlijk stuitend dat nota bene een Indo met zo’n makkelijk antwoord komt als mevrouw Vos.

  • Boeroeng zegt:

   Waarom stuitend ?
   Indo’s zijn ook maar gewone mensen die anderen hun dienstweigering gunnen.

   • Guus zegt:

    Nu, bijvoorbeeld omdat het wel heel makkelijk is om met de blik van nu mee te gaan in de hysterie dat de missie en soldaten fout waren. De militairen werden uitgezonden – onder andere – om de orde te herstellen. De etnische zuivering op Indo’s is een voorbeeld van de wandaden die de Indonesiërs hebben begaan in de chaotische periode voordat de Nederlandse militairen aankwamen. Had mevrouw Vos liever gehad dat Nederland niet meer had omgekeken naar haar onderdanen? Wat een zwak en makkelijk links betoog van mevrouw Vos.

    • Boeroeng zegt:

     Gelukkig dat je nu dit soort dingen ten gunste van dienstweigeraars makkelijker kan zeggen.
     Het Nederlands militair beleid was vooral gericht op behoud van de kolonie, de baas blijven, het negeren van de wensen van de bevolking .. en zo doende bleef de oorlog dooretteren inclusief het geweld tegen burgers die pro-Nederlands waren.

  • Loekie zegt:

   “Ik heb toen inderdaad tegen mijn oude maten moeten vechten. Nee, natuurlijk is dat niet leuk, maar zo is oorlog nu eenmaal. Als er op je wordt geschoren, schiet je terug. En liefst schiet je het eerst. Ik zal ook ongetwijfeld Nederlanders hebben gedood. Nee, een trauma heb ik daar niet aan overgehouden. Het was hen of ik. Bovendien is het leven een groot gevecht”.
   (Haagsche Courant 5 november 1988, interview met Poncke Princen).

   • bokeller zegt:

    ### Ik heb toen inderdaad tegen mijn oude maten moeten vechten###

    Wederom een puur Hollands soldaten verhaal.

    En wij Indo militairen,tegen wie hadden wij dan wel
    de wapens opgenomen
    tegen personen,die ver van ons staan ?
    Dat gelooft U toch zelf niet!
    siBo

    • Loekie zegt:

     Je neemt geen wapens op tegen personen, maar tegen een vijand.

     Terzijde: als in de Godfather-trilogie omwille van de macht mensen werden omgebracht, werd er altijd gezegd: nothing personal, it’s strictly business…

    • RLMertens zegt:

     @bokeller; ‘tegen personen, die ver van ons staan? – Ver van ons? Ons (!) Indië voor de Indonesiërs? Zij, die voor hun vrijheid vochten?

 9. Anoniem zegt:

  @ Pak Bo,
  Het beroerde met dienstplichtigen zoals denk ik ook met vrijwilligers is dat ze totaal geen zin hebben om op onbekende tegenstanders te schieten.Ook zij die naar Indie werden gestuurd.
  Maar je wordt er in de trainingen wel voor afgericht.
  Want uiteindelijk komt toch de overlevingsdrang om de hoek kijken.
  Dan is het hij of ik en dan is het maar het beste om te overleven dat je het eerste schiet..
  Dat wordt je ook bij de training/africhting op de kaderschool bijgebracht.

  Als ik toen als 8 jarige in Bronbeek/Bandung over een wapen beschikte had ik graag op die peloppors geschoten die o.m. mijn zieke vader op kwamen halen.
  Al wist ik toen nog niet wat voor dodelijk plan ze hadden met de personen die ze van huis ophaalden.
  Maar als ze me naar Hongarije hadden gestuurd om de Hongaren tegen de Russen te verdedigen
  dan rest je ook niet anders dan proberen het vege lijf te redden door sneller te schieten als je tegenstanders.

  Als rekruut wordt je met bepaalde ideeën ge-indoctineerd.
  Onder meer: ” als je de vijand ziet : schiet eerst en roep daarna “sta of ik schiet “.
  Ik denk dat het nu, 60 jaar later nog steeds hetzelfde is, al hebben ze geen dienstplichtigen meer..
  Maar dat hoef ik je niet te vertellen.

  • bokeller zegt:

   ### RLMertens zegt:
   18 augustus 2018 om 15:17
   @bokeller; ‘tegen personen, die ver van ons staan? – Ver van ons? Ons (!) Indië voor de Indonesiërs? Zij, die voor hun vrijheid vochten?##

   Hi Flippie,niet voor je beurt kakelen en
   wacht effetjes op volle maan.
   siBo

   • bokeller zegt:

    ## Je neemt geen wapens op tegen personen, maar tegen een vijand.##
    Goh, met of zonder Zweetvoeten.!
    siBo

    • Tolol ( Betul) zegt:

     Laten we het er maar houden op een vijandelijk persoon MET zweetvoeten ,Zonder zweetvoeten was hij niet vijandelijk maar gewoon een persoon ….Tsja als je al een paar uur geen bier hebt gedronken ,ga je ook maar wat kakelen ..

    • RLMertens zegt:

     @bokeller; ‘geen wapens op tegen personen etc.’ – De hetze tegen Poncke om hem neer te leggen. Hij is toch een persoon! Bij volle maan zeker te onderscheiden. Met of zonder zweet kakkies! Over een open zenuw gesproken.

 10. bokeller zegt:

  Hi Flippie,niet voor je beurt kakelen en
  wacht effetjes op volle maan.
  siBo

 11. Boeroeng zegt:

  Heren, heren…. met persoonlijke aanvallen verknallen we de weblog.

Reacties zijn gesloten.