Verhuur van zalen , Sophialaan 10

Museum Sophiahof (Sophialaan 10, Den Haag) wordt een ontmoetingscentrum voor de Moluks-Indische gemeenschap en iedereen die geïnteresseerd is in het sociaal-culturele erfgoed van voormalig Nederlands-Indië. Het gebouw herbergt op dit moment het Indisch Herinneringscentrum, het Moluks Historisch Museum en stg. Herdenking 15 augustus 1945 en zal in het najaar opengaan voor museumpubliek.
De Sophiahof beschikt over 3 zalen voor events en vergaderingen.
Wilt u informatie over het huren van deze zalen, neem dan contact op met Suzan Maxwell per mail of per telefoon +31 (0)70 20 02 500.  Museum Maluku

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

32 reacties op Verhuur van zalen , Sophialaan 10

 1. Loekie zegt:

  Fout, fout, fout…De “Moluks-Indische gemeenschap” bestaat niet. Net zo min als een Chinees-Indische gemeenschap, een Moluks-Javaanse enz enz.

  • Bert zegt:

   Misschien heb je gelijk Loekie ,toch zijn er veel bindingen tussen beide groepen ,president Manusama was eigenlijk een Indo ( hij had een Indische moeder ) Zo zijn er sekarang vele Molukkers ,die eigenlijk tjampoer ( campur) zijn .En laten we wel wezen welke groep in Nederland staat zo dicht bij de Indo ? Zijn dat de Marokkanen ,Somaliers , Turken of Hottentotten ? Nee beste Loekie ,dat zijn de Molukkers !! Trouwens Molukkers en Indo ,s hebben zij aan zij gevochten tegen de Republik Indonesia ,er zijn veel overeenkomsten tussen deze 2 groepen ,er is alleen 1 verschil de Molukkers hebben een eigen land ( weliswaar NOG geen vrij land ,maar wait and see )

  • P.Lemon zegt:

   @ Moluks-Indische gemeenschap?

   ### een ongelukkige (?)samentrekking vd 2 bevolkingsgroepen of onwetendheid?

   ***Patrick Wouters (Den Haag, 1962) : ” In mijn beleving hadden Indo’s en Molukkers vroeger niet veel met elkaar op. Zeker in mijn familie niet. Daar botsten de verschillen in achtergronden weleens. Relaties en vriendschappen aangaan was al helemaal not done. Over en weer zeiden ‘we’ lelijke dingen over elkaar. En waarom?

   De neefjes van een lieve Molukse tante moesten helemaal niets van mijn familie hebben. Belanda’s noemden ze ons. Haalden echt hun neus voor ons op, gestimuleerd door hun vader. Mijn vader op zijn beurt stak zijn mening over Molukkers ook niet onder stoelen of banken. Die was niet mals. Ambonezen vond hij opruiers. En dat terwijl de beste vriend van zijn vader Moluks was. Vrienden voor het leven, die elkaar ontmoetten in een jongensweeshuis op Java, pakweg honderd jaar geleden.
   http://www.kasuaris.com/overig/indos-en-molukkers-water-en-vuur/

   • Jan A.Somers zegt:

    “In mijn beleving hadden Indo’s en Molukkers vroeger niet veel met elkaar op. Zeker in mijn familie niet.” Peter Ririassa was in Delft een studiegenoot van me. Dan kwam hij gewoon mee-eten, de kinderen hadden ook geen problemen met hem. Waarom problemen? Het is toch een gewoon mens dat normaal doet?

 2. Wal Suparmo zegt:

  Er zijn 45000 Molukkers in Holland die een eigen land willen heben.Tegen de 4,5 millioen in Zuid Molukken alleen, die zich happy voelen met de status als povincie van het oud Nederlands Indie( nu de Rep.Indonesia).Trouwen 10% is ook tegen de democatie.Bij de KNIL waren ze met hun 20.000 ook een minoriteit an de 75 000 KNIl troepen

  • bokeller zegt:

   Sla vooral 06.03 niet over,


   siBo

  • e.m. zegt:

   Ja … maar een Orang Bodok met hoge educatie blijft een Orang Bodok. Net zoals een Orang Utan die kunstjes kan, dat blijft een Orang Utan. ’t Is helaas niet anders.

   Selamat weekend semoea allemaal y’all . . .

 3. Bert zegt:

  Nee ,pak Marawasin yang terhormat ,uw idee om de geachte pak Suparmo aan te stellen als minister van Propaganda van de R.M.S . lijkt mij toch niet te werken .

 4. Ron Geenen zegt:

  B. een vraag, niet alleen aan jouw maar een ieder die mij er een zinnig antwoord kan geven.
  Vandaag zaten we met een vrij grote groep Indo heren en Dames, waarbij enkelen mij tot op heden zelf onbekend zijn. De groep was ongeveer 40 Indo’s groot en de leeftijd varieert tussen 60 en iets ouder dan 90. Het was een zeer gezellige groep, werd veel gelachen en ieder had wel wat te zeggen of iets naar voren te brengen.
  Een ouder koppel die ik daar voor het eerst heb ontmoet, en aan wie ik werd voorgesteld, wisten tegelijk dat ik o.a. een van de mensen ben die artikelen in het blad De Indo plaats. Daardoor kwamen ze met een vraag waar ik geen antwoord op heb. Die vraag stel ik maar in het algemeen aan de aanwezigen op I4E.
  Waarom hebben de Indische mensen in Nederland en vooral de Indische organisaties in Nederland zo weinig interesse in hun buitenlandse zusters en broeders?

  Ik ben blijkbaar niet de enige die dat merk. Heb b.v. een paar maanden geleden een schrijven gericht aan de directrice van het IHC, maar tot op heden zelf geen vriendelijk dank je wel.
  Daar tegenover heb ik net Peggy Lesquilier geholpen door een klant van haar te helpen iemand hier in CA op te sporen als getuige van deze persoon. Haar klant heeft een aanvraag lopen bij de WUBO en maakt nu kans door de getuigenis iets te krijgen.

 5. Bert zegt:

  Tjonge jonge ,Ron dat is wel een pijnlijke vraag ,ik heb veel familie in de U.S.A .,zij zijn altijd geinteresseerd in Nederland en hun familie hier ,maar omgekeerd ? Weinig het is voor de Indo,s in Nederland een ver van hun bed show .Tja je legt de vinger op de juiste ( pijnlijke) plek .Indo,s hier in Nederland zijn wel begaan met hun aan de gallemiezen ( Joodse uitdrukking voor kapot gaan ) liggende landgenoten in Indonesie maar hun soortgenoten in Amerika ? Denk ( suggereer) dat het ook te maken heeft met een beetje afgunst ,de meeste Indo,s in Amerika hebben goed geboerd ,als je al die succesverhalen leest ,en veel indo,s hier wilden ook graag naar Californie maar ja dat is makkelijker gezegd dan gedaan .Veel Indo,s scharen zich hier ( Nederland ) wel achter de PVV ,met hun achterlijke moslim haat ,in hun diepste ziel haten de Indo,s de in hun ogen buitenlanders ,die zich niet aanpassen aan de Nederlandse maatschappij ( wel of niet terecht laat ik in het midden ) Het geheel is volgens mij genuanceerder . Tja Ron ik kan natuurlijk je vraag afdoen met het niets zeggend antwoord “” Uit het oog uit het hart ” maar daar schiet je niks mee op ,dat mw van Genugten van het IHC je brief nog niet heeft beantwoord is in 1 woord onbeschoft cq kurang adjar .

  • Ron Geenen zegt:

   @Tja je legt de vinger op de juiste ( pijnlijke) plek .Indo,s hier in Nederland zijn wel begaan met hun aan de gallemiezen ( Joodse uitdrukking voor kapot gaan ) liggende landgenoten in Indonesie maar hun soortgenoten in Amerika ? @

   Heel snel, open en eerlijke reactie, moet ik zeggen. Goh, afgunst? Heb daar beslist niet aan gedacht. Wel een denkertje. Hoop echt op meerdere commentaren zoals die van jouw.

   • P.Lemon zegt:

    @ vooral de Indische organisaties in Nederland zo weinig interesse in hun buitenlandse zusters en broeders?

    ***Herinner me in Indonesië als basisscholier in de jaren 50 dat in de woonplaats
    de Indische gemeenschap maar beperkt van omvang was. Men had nauwelijks contact met de indischen uit de ‘veraf’ gelegen steden, tenzij je er familie of goede kennissen had wonen. Misschien dat ‘ het in isolement leven’ temidden van een hoofdbevolking ook hier in Nederland onbewust wordt herbeleeft. De pasars ea kumpulans heffen dat zo’n beetje op. Indische gemeenschappen in den vreemde zullen zich niet anders gedragen…je zoekt elkaar in klein verband op en is contact met overzee net een deur te ver.

    • Ron Geenen zegt:

     Een mogelijkheid, maar zoals Bert al opmerkte: Indonesie is wel in tel. Daarnaast heb ik het met opzet van twee kanten benadert. Wat is uw gedachte betreffende de Indo organisaties en verenigingen in Nederland?

    • Ron Geenen zegt:

     Heb diverse privé commentaren op de vraag van het Indo koppel gekregen. Daarom hier mijn email Ron@MyIndoWorld.com, voor een ieder die dat ook liever wilt doen. Voor mij is de opinie een belangrijk gegeven om een duidelijk beeld en verschil te krijgen. Ook ik respecteer een ieder zijn of haar privacy.

  • eppeson marawasin zegt:

   Dag Pak Bert, ik denk dat het antwoord voor een deel al in de specifieke vraag besloten ligt.

   Neem de bijvoorbeeld de vaste manlijke reageerders op Java Post en hier op I4E, dat zijn overwegend AOW-ers. Bij gezondheid moet iedereen in zijn/haar arbeidzame jaren gewoon hard en soms lang werken voor het dagelijks brood op de plank. Bij voorkeur tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

   Dus wat ‘young one’ Peggy Stein doet, is tegelijkertijd uitzonderlijk en moedig à la Jeanne d’Arc !

   De meesten beginnen echter pas na hun pensionering(!) gerichte belangstelling te tonen voor Indische Kwesties. Beginnen dan bijvoorbeeld aan een eigen website over het Indo-Indische verleden in het algemeen en van de/hun familie in het bijzonder.

   Dus ‘no interest’ is niet meteen te kwader trouw, boze opzet of kwade wil atau familieruzies alleen. Op middelbare leeftijd is het energieniveau niet per se ‘oud en der dagen zat’, maar toch ook niet meer wat het geweest. Kleinkinderen kunnen naast tijdeisers en druk zijn, ook veel vragen hebben aan Opa of Oma en veel belangrijker worden geacht dan andermans perikelen.

   Daarbij zijn de Verenigde Staten het immigratieland en Nederland het vaderland en Den Haag als regeringszetel en huisvester van deskundige ambtenaren op Ministeries en Departementen, de weduwe van Indië.

   Persoonlijk betreur ik het, dat mijn vader’s Ambonees/KNIL-verleden pas mijn belangstelling wekte toen de goede man was overleden. En dat ik veel algemene kennis meedraag over The Beatles, The Rollin’ Stones, Creedence Clearwater Revival, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young en Bruce Springsteen dan lain lain helpt daar geen sikkepit bij.

   Wel ben ik dankzij*** verwijzingen en verhalen van de heren Buitenzorg, Boeroeng, Somers, Keller, wijlen Ed Vos, wijlen Surya Atmadja, and last but not least P. Lemon en Pak Pierre (de la Croix) gelukkig al wel veel aan de weet gekomen.

   Maar pas op, ik ben ook dankbaar*** voor ‘sommige’ niet onverdienstelijke bijdragen van siLoekie en de heren Van den Broek en ing. R.L. Mertens . . .

   *** allemaal mannetjes 😉

   Prettige vakantie semoea allemaal y’all !!!!!
   -kembali habis djam ketimoen-

   e.m.

 6. P.Lemon zegt:

  @ gedachte over de Indo organisaties en verenigingen.

  Terugblikkend in de tijd (zie de sociëteit/herenclubs) herken je de behoefte die ws niet anders is bij onze bevolkingsgroep.
  Het idee van samen sterk is een logische vooral in een overgeorganiseerde westerse maatschappij waar je als enkeling gauw in conflictsituaties het onderspit delft.
  Veel Indische verenigingen hebben hun nut bewezen in kort- en langlopende doelstellingen en in wezen zijn de onderwerpen te specifiek om door andere Hollandse organisaties behartigd te worden.

  ***De oorsprong bij de burgerij
  In de tweede helft van de 18e eeuw is de oprichting van een sociëteit geen uitzonderlijk verschijnsel. Het is de tijd van de Verlichting, van de emancipatie van de burgerij, van de sterk toegenomen behoefte aan discussie over de staatkundige en politieke situatie. Er is honger naar kennis en naar kennisuitwisseling op velerlei terrein. De betere burgerij, die elkaar daartoe in de koffiehuizen ontmoet, vormt gezelschappen die zich in een achter- of bovenzaal gaan afzonderen. Zo ontstaan sociëteiten.Elkaar ontmoeten. Voor de gezelligheid. Zo ligt het ook vast in de Statuten: ‘De vereniging heeft tot doel de gezellige omgang tussen haar leden onderling te bevorderen.
  Uit: http://www.degrootesocieteitgorinchem.nl/?q=historie

  • Ron Geenen zegt:

   @: ‘De vereniging heeft tot doel de gezellige omgang tussen haar leden onderling te bevorderen.@

   En dat is het juist niet. De meeste Indische verenigingen, o.a. die betrokken zijn bij het IHC, Sophialaan 10, Den Haag, hebben helemaal geen leden. Het IP bestaat op het ogenblik, als ik het goed heb begrepen, uit 1 persoon, die zijn mede bestuursleden en adviseurs de laan heeft uitgestuurd. Ben benieuwd of er in NL net zo’n grote vereniging is zoals de “De Indo” hier met o.a. leden in Nederland. Daarnaast wil ik ook nog wel noemen de “AVIO”
   Ik dacht dat het doel van IHC niet iets is voor de gezelligheid, want gezelligheid krijgt geen subsidie.

   • Henk zegt:

    Ron Geenen,
    !.In Nederland zijn er nog vereniigingen die de traditie van “Madjoe”, vereniging van ex-Knil-militairen voortzetten. In Eindhoven bij voorbeeld bestaat al een tiental jaren de VMKRE ( Vrienden Madjoe KNIL Regio Eindhoven) met een ledental van ruim 160. Die komen elke 2e zaterdag van de maand gezellig bijeen voor muziek, dans en bingo. Ook in Breda en s’Hertogenbosch en ik meen in Leeuwartden zijn er dergelijke verenigingen.Zonder “subsidie”of ” steun “van de Overheid! De leden betalen graag de benodigde “contributie”.

    • Ron Geenen zegt:

     Alleen KNIL verenigingen? Hier zijn het van alles wat. Maar hier worden er geen Indonesische woorden voor gebruikt. In SoCal bestaat nog steeds de Indo vereniging De Wapenbroeders.
     Daarnaast AVIO, ROSI. Insulinde is een Indo vereniging in Oregon, enz

    • Arthur Olive zegt:

     Er zijn ook verenigingen in Nederland van Nieuw-Guinea gangers die daar als kind hebben gewoond.
     http://www.west-papua.nl/

    • Ron Geenen zegt:

     En op het ogenblik ben ik in gesprek met diverse DETA mensen. Nu zoek ik ook NNG gangers, die de DETA mannen hebben gekend en hun mening met mij willen dellen. B.v. ben ik te weten gekomen, dat de DETA man daar slechts 1 pop vijftig kreeg, terwijl de contractor de NL staat 60 gulden voor 1 hamer in rekening bracht. (Ter vergelijking)

   • Jan A.Somers zegt:

    “voor de gezelligheid” Dat moet je dan ook politiek correct omschrijven.Dan komt het wel goed.

   • Henk zegt:

    In de gegevens die ik indertijd bij de vereniging van Madjoe aantrof o.m.
    GEENEN, C. van kpl. stbnr. 272419001
    GEENEN H van sgt ” 022123000
    GEENEN J van SM ” 172216000
    GEENEN M van kpl ‘ 182401002
    GEENEN PH .H.van SM ” 121522001
    GEENEN P J Sgt ” 191928002

    Mogelijk dat er familileden tussen zijn.

    • Ron Geenen zegt:

     @Mogelijk dat er familileden tussen zijn.@

     Zeer mogelijk, maar geen een die ik ken. Wel interessant.
     Ik ken een paar in Nederland die ook met de Geenen stamboom bezig zijn of waren.
     Ga ze vragen. Als u inzage heeft in hun ledenlijst, graag ook een check naar de naam Chevalier.

 7. bokeller zegt:

  Nah waar moeten de thuisblijvers de Amerindo zoeken
  de hfstd .alleen al xxxx groot.

  Hoofdstad
  Washington D.C.
  Grootte
  9.826.675km2 (250x zo groot als NL)
  Inwoners
  323.995.528 inwoners (2016)
  siBo

  • Loekie zegt:

   Ik ben bang dat je de oppervlakte van DC ietwat te ruim hebt berekend..

  • Ron Geenen zegt:

   Dat is een feit dat vele Nl’ers en Indo’s vaak niet willen zien. Immers hoe vaak worden er vergelijkingen gemaakt tussen beide landen. Ik kreeg net ook prive een email op de vraag, die ik namens een andere Indo gesteld heb.
   Die persoon denkt, dat de meeste Indo’s in NL zodanig geïntegreerd zijn, dat ze meer Nederlands denken en niet meer of heel weinig Indisch denken. De Amerindo daarentegen denkt nog steeds Indisch; een vorm wat stil blijven staan. Het is ook te zien in het hele Indische leven in NL, dat meer Indonesisch is. Alles krijgt Indonesische namen. De doorsnee NL’er weet daardoor niet meer het verschil tussen Indo en Indonesier. Wat deze persoon erger vindt is dat de Indo ook de aard van de Nederlander overneemt en ook met de vinger gaat wijzen.

  • Arthur Olive zegt:

   Hoofdstad
   Washington D.C. (District of Columbia).
   Grootte
   177 km2 (meer dan 4 x zo groot als NL)
   Inwoners
   703608 inwoners (2018)

 8. Emile Scholten. `Insulinde`, Amersfoort. zegt:

  het kan niet te weinig zijn zulke gelegenheden, maaaaaaarrrrrr………doe dat dan echt in samenwerking met de alle andere Indische- Molukse gelegenheden. Niet dat het weer een losstaande feit wordt en dat er weer haat en nijd is onderling!!!!! Niet ruwet doen, maar echt samen er voor gaan. Deel ervaringen en niet negatieven!!! Mari BERSATU!!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.