Hoe Nederland zijn strafkamp in Nieuw-Guinea trachtte te vermommen

Een concentratiekamp met trekjes van het huidige Guantánamo: dat was Boven-Digoel in Nieuw-Guinea, waar Nederland tussen 1926 en 1942 honderden veronderstelde communisten en nationalisten gevangenhield. Maar Den Haag deed net of het een ‘normaal’ dorp was. decorrespondent.nl

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

32 reacties op Hoe Nederland zijn strafkamp in Nieuw-Guinea trachtte te vermommen

 1. Arthur Olive zegt:

  Boven Digoel was in Nederlands Indie en onder jurisdictie van NI. Het was dus een illegaal strafkamp.
  Guantanamo is in Cuba en niet onder de jurisdictie van de VS.

 2. bokeller zegt:

  In Nederlands-Indië waren ook andere strafkampen.
  Berucht onder de Indo jongens was het Strafkamp KLAKA.
  en nmm. kwamen hun wel heel erg gedwee van terug.
  siBo

  • Loekie zegt:

   Klakah was een opvoedingsgesticht / landbouwkolonie bij Pasoeroean van Pro Juventute, de vereniging ter bestrijding van jeugdcriminaliteit.

 3. RLMertens zegt:

  Uit Arts LJA.Schoonheyt; Boven Digoel 1936;’Het leek er nl. veel op, dat de regering tijdens het regime van gg.de Graeff met Boven Digoel verlegen zat. Men was blijkbaar van het bevel tot instelling dezer deportatiekolonie geschrokken en dorst de consequenties ervan niet meer ten volle te aanvaarden’. Schoonheyt, die dit boek opdroeg aan de ‘kranige pionier kapt.Beckering, die de ‘communistische opstanden in W-Java neersloeg. Hij werd nl. als NSB’er( terwijl hij reeds uit de NSB trad) toch in 1940 in het gevang gezet. En belandde uiteindelijk in de andere koloniale deportatie kamp in Suriname; de Joden-Savanne kamp. Schoonheyt zat er 6 jaar en 3 mnd. tot 15 juli 1946(!). Hij ontving, in Nederland dd. dec.1949 toch zijn ontslagbrief van de Hoge vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië(!), ‘zonder het predicaat eervol uit s’lands dienst ontslagen'(!). Maar naderhand, ‘door een schromelijke vergissing in 1946(!)’ toch; ‘wegens dienstbelang; het predicaat eervol uit s’lands dienst ontslagen’!
  Note; kapt.LTh.Becking, de pionier grondlegger van Boven Digoel stierf nl. ook in de Joden Savanne kamp in Suriname 1945, aldus een aantekening in dit boek van wijlen C.Breier.
  Waarom hij daar zat ?

  • Boeroeng zegt:

   Ik heb eens gemaild met een kleinzoon van kapitein Becking.
   Hij was van Hollandse ouders, geboren en getogen in Indië, en helemaal ingegroeid in de Indisch-Nederlandse gemeenschap .
   Hij sloeg een nationalistische opstand neer in een regio te Java en werd kort daarop naar Boven Digoel gestuurd. Ik geloof dat hij er maar een jaar was.
   Rond 1936 was hij hoge pief in de NSB te Java. Maar zijn vrouw was Javaanse, de kinderen en vele kennissen waren indo en dat was allemaal minderwaardig voor het steeds meer racistisch wordende NSB. Dat was de reden dat hij de partij verliet, maar de administratie werd verwaarloosd en hij bleef als lid ingeschreven . ( aldus het familieverhaal) Zodoende werd hij in mei 1940 opgepakt en later naar Suriname geporteerd, waar hij overleed kort na de oorlog, maar ook ondervoed (?) en onvoldoende medische behandeling gehad.

  • Boeroeng zegt:

   Becking (foto)  vertrok als kampcommandant eind 1927 en werd opgevolgd door Marinus Abraham Monsjou. geboren in Ede. In 1911 naar Indië gegaan en in 1927 was hij gouvernementsbestuurder.
   Marinus is de grootvader van Ansje Monsjou die in 1977 omkwam bij de Punt als gegijzelde in de trein.

   De genoemde arts Lex Schoonheyt was kamparts te Boven-Digoel en ook geïnterneerde te Jodensavanne/

   1935 Monsjou-Leiwakabessy

   http://www.s-i-d.nl/wp-content/uploads/2017/12/De-Roots-van-Eddy-Monsjou.pdf

 4. Bert zegt:

  Kun je Boven Digoel vergelijken met de Joden Savanne ? Boven Digoel ligt 450 km van de zee omringd door woest oerwoud en bevolkt door een stelletje menseneters ( toen).Joden Savanne ( ben er diverse keren geweest) ligt op +50 km van Paramaribo aan de Suriname rivier op een hoog gelegen gedeelte maar verder het land in is het steppe gebied ,schaars bevolkt door Indianen en Bosnegers ,die eten wel maar geen mensen .Ontsnappen uit Joden Savanne is ook niet makkelijk er zijn geen wegen ,alleen over de rivier ,het verschil zit tussen de mensen in tegenstelling tot de Papoeas stonde de Bosnegers en Indianen niet onwelwillend jegens de gevangenen .ze zagen hun als slachtoffer van een hard koloniaal bewind .

 5. Jan A. Somers zegt:

  Digoel was geen strafkamp. Het ging om verbanning, dat wil zeggen een plek waar je moest wonen en waar je niet weg mag. Bijvoorbeeld Soekarno woonde in verbanning in Benkoelen en was daar onderwijzer. Van 1938 tot 1941 werd hij verbannen naar die stad, samen met zijn eerste vrouw Inggit en zijn geadopteerde dochter Ratna Juami. Het huis waar zij woonden, is nu een museum. Zie ook : http://www.thejakartapost.com/…/in-exile-sukarno-s-love-story-bengkul.
  Na de Communistische opstanden in 1926/1927 waren er veel teveel bannelingen, 1300 werden met hun gezinnen ondergebracht in Tanah-Merah en Tanah-Tinggi (Boven-Digoel) op Nieuw-Guinea. Makkelijk, zonder bewaking konden ze er toch niet weg. Nadat in 1930 vele bannelingen met hun gezinnen waren vrijgelaten waren er in die kampen nog 442 mannen en 2 vrouwen.

  • Arthur Olive zegt:

   Verbanning is een strafmaatregel

  • RLMertens zegt:

   @JASomers; ‘Digoel was geen strafkamp’- Een bezinningsoord? Daar na toe werden lieden gestuurd/verbannen op grond van geen enkele rechtspraak! Op aanwijzing van de PID./informanten! Sharir bv. kwam er zonder aanklacht terecht. Een oord met een dampend/moordend klimaat. Aangetast door malaria was het lot, dat resulteerde tot volstrekte apathie en gekte!

   • Jan A. Somers zegt:

    Een gestrafte is iemand die het traject van het Wetboek van Strafvordering heeft doorlopen en door een rechter is gestraft volgens het Wetboek van Strafrecht. Bij die communistische agitatie ging dit om ca. 4500 personen, die in gewone gevangenissen zaten, niet in Digoel. Vanwege het grote aantal verbanningen kan Digoel inderdaad als een interneringskamp worden gezien, maar deze bannelingen zaten hier niet krachtens een straf, maar verbanning krachtens art 35 – 38 IS, de zogenaamde exorbitante rechten. Daar is geen aanklacht voor nodig. Wel In mijn ogen minder rechtstatelijk dan het Wetboek van Strafrecht. Dat dit ook via de PID/informanten is gebeurd is toch niet bijzonder? Als reserveofficier waren ik en mijn vrouw ook gescreend, waar je niets van merkte. In Nederland had je de BVD, nu de AIVD en MIVD. En uiteraard ook verklikkers en kroongetuigen. En buiten het strafrecht om kent Nederland ook nog de ‘bestuurlijke ophouding’, een wat mildere vorm van de exorbitante rechten, maar wel op een lager toepassingsniveau, de burgemeester. Die exorbitante rechten waren overigens niet rechteloos: Zo maar een greep uit de wetgeving:
    De Gouverneur-Generaal kan, in overeenstemming met den Raad van Nederlandsch-Indië, aan personen binnen Nederlandsch-Indië geboren, in het belang der openbare rust en orde, eene bepaalde plaats aldaar tot verblijf aanwijzen, of het verblijf in bepaalde gedeelten van Nederlandsch-Indië ontzeggen.
    (2). De Gouverneur-Generaal kan, bij een door hem onderteekend bevel, gelasten dat de betrokken persoon, in afwachting van eene gelegenheid tot verwijdering, in hechtenis worde genomen.
    (3). Het besluit tot verwijdering en het bevel tot inhechtenisneming worden aan den betrokken persoon bij gerechtelijke akte beteekend.
    (3). Van den maatregel geschiedt mededeeling aan den Volksraad en wordt, wanneer het Nederlanders geldt, door den Koning kennis gegeven aan de Staten-Generaal.
    Art.38. In de gevallen bedoeld in de artt.35, 36 en 37 wordt door den Gouverneur-Generaal niet beslist dan nadat de betrokken persoon in zijne verdediging gehoord, of daartoe behoorlijk opgeroepen is. Van het verhoor wordt proces-verbaal opgemaakt.

    • Arthur Olive zegt:

     Heer Somers
     Bedankt voor uw uitleg.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘art.38; wordt door de gg.niet beslist dan nadat(!) de betrokken persoon in zijn gehoord etc. – Dat laatste is bijna in alle gevallen NIET gebeurd!
     Uit Anth.van Kampen; Een kwestie van macht: ‘wie niet door mensetende Papoea’s werd gegrepen en tijdens een kannibaals ritueel het leven verloor, werd of teruggebracht door voor de kompenie werkende Papoea’s-die daarvoor een premie kregen- of ten onder gingen koortsen of andere ziekten!

    • Jan A. Somers zegt:

     “Dat laatste is bijna in alle gevallen NIET gebeurd!” Dat valt wel mee hoor (of voor u tegen?)” Van de ongeveer 13.000 verdachten werden er 4500 veroordeeld tot gevangenisstraffen. Gevangenis, niet Digoel. Na de eerste verhoren moesten ongeveer 1300 mensen naar Digoel voor de procedure van de ‘exorbitante rechten’. Daarvan bleven 442 mannen en 2 vrouwen over voor definitieve verbaning. De resten van deze sommetjes gingen vrij uit.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘ de procedure van exorbitante rechten etc.’- Het Binnenlands bestuur, veelal voorgelicht(!) door inheemse bestuurders/informanten, diende op te geven(!) wie als gevaarlijke communisten beschouwd(!) moesten worden en die lijsten werden en bloc(!) aan de GG en de raad van Nederlands Indië voorgelegd; aan verificatie van de summiere(!) gegevens kwamen die instanties niet toe! Begin 1928, vele maanden, soms meer dan 1 jaar na de arrestaties, vonden de eerste deportaties! Ruim 800( + vrouwen) en 10 Chinezen. Sharir, slechts met aanduiding art.37 Indische staatsregeling; wegens haatzaaien en gevaar voor de openbare orde, dus geen concrete beschuldiging; Over Digoel; ‘dat al die mensen…gemarteld worden zonder dat degenen die hen kwellen en martelen het zich bewust zijn, omdat ze zich van geestelijk lijden van de bannelingen niets maar ook niets aantrekken en er meestal zelfs geen notie van hebben’.

    • Jan A. Somers zegt:

     ” soms meer dan 1 jaar na de arrestaties,” Een vooronderzoek met de beschikbare ambtenaren tijdens voorlopige detentie van één jaar voor 13.000 verdachten is in mijn ogen zeer snel verlopen. In Nederland doen we er vaak langer over.
     “diende op te geven(!) wie ” Dat moeten in Nederland de plaatselijke bestuurders ook doen.
     “aan verificatie van de summiere(!) gegevens kwamen die instanties niet toe! ” Dat kunnen ze ook niet, ook niet in Nederland, dat is de taak van politie en OM.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘zeer snel verlopen etc.’ – Klopt, want er werd helemaal niet aan een onderzoek gedaan! Op de namenlijst ,via informanten, voorkomen betekende deportatie. U verwoord de Indische overheid met zijn ‘officiëlebulletins’/propaganda. Ik citeer hen, die het leed door dit ‘exorbitante regime’ hebben moeten ondergaan. -Toch nog een officiële uitspraak van(uwe) lt.gg. Van Mook; ‘Wat toen aan licht kwam, demonstreerde wel uiterst scherp, welke principiële fout schuilt in de interneringsmaatregel op zichzelf, wanneer deze geen tijdelijke(!) karakter draagt. Die fout wordt nog groter, indien de internering geschiedt in een afgelegen oord!

    • Jan A. Somers zegt:

     “Op de namenlijst ,via informanten, voorkomen betekende deportatie.” U verwart deportatie met voorarrest/voorlopige hechtenis. Als in Nederland de politie een lijstje van de AIVD krijgt kan de politie ook besluiten tot voorlopige hechtenis. Pas daarna kunnen de politieverhoren beginnen. Vanwege plaatsgebrek in de reguliere gevangenissen gebeurde dat vaak in Digoel. Dat gebeurde met ca. 1300 van de ca. 13.000 verdachten. Van de processen verbaal conform IS kunt u de stukken in de archieven van de Volksraad vinden. Daarna kunt u oordelen. Ik kan dat niet, dus dat doe ik ook niet.
     “welke principiële fout schuilt in de interneringsmaatregel op zichzelf, wanneer deze geen tijdelijke(!) karakter draagt. Die fout wordt nog groter, indien de internering geschiedt in een afgelegen oord!” Hij was niet de enige hoor, ik vind dat ook. Maar het is nu geschiedenis, daar kan je kennis van nemen, je er even druk over maken, volgende onderwerp. Meer kun je niet. Er zijn in de wereldgeschiedenis zoveel akelige fouten gemaakt. Ik heb in mijn leven ook fouten gemaakt.

    • Loekie zegt:

     “Ik heb in mijn leven ook fouten gemaakt.”
     Vertel.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘…als in Nederland etc.’ – U doelt/beweert nog steeds, dat de rechtsgang in Indië hetzelfde/conform is als in Nederland. Indië was toen(voor de inlander ea zeker.) gelijk een politiestaat; zie gg. exorbitante rechten!. – Over geschiedenis; wat is geschied; de ware toedracht, dat is toch waar we mee bezig zijn te onderzoeken/verklaren? Die indertijd door de Nederlandse overheid is verkondigd of door hen die het hebben ondervonden?

    • Jan A. Somers zegt:

     “dat de rechtsgang in Indië hetzelfde/conform is als in Nederland” In beginsel wel. Maar met aanpassingen die in Indië nutitg waren, Indië is een beetje anders dan Nederland, maar moord is moord, diefstal is diefstal. Al vanaf de VOC: Er was sprake van een con-cordantiebeginsel: de Heeren-XVII verzochten “om die rechten en wetten te doen observeren, die in Hollant geobserveert zijn” , maar in 1625 deed Carpentier dit “zoveel eenigszins praktikabel zy”. Het ging hier dus niet om nieuwe wetgeving, maar om het toepassen van in Holland vigerende wetgeving. Zo stuurden Heeren-XVII bij missive van 4 maart 1621 afschriften van ordonnanties (terzake van desolate boedels, preferente schulden, erfenissen) van enkele steden uit Holland en West-Friesland, uit 1580, 1594 en 1599, en “ordonneeren ende belasten over sulx, bij desen wel expresselijk, dat alle de bovengemelte Instructiën, ordonnantiën, verklaringen ende placaten in ’t generael bij de wethouders ende officieren van de Justitie, in dese republijcque van Batavia ende alomme in desen coninkrijcke van Jacatra , van nu voortaen naergekomen, achtervolgt, ende geobserveert sullen worden”. De concordantie werd in Batavia vastgelegd in het Plakaat van 16 juni 1625, de vaststelling van de wetten, volgens welke recht moest worden gesproken. En veel later: Ten behoeve van de rechtsvinding wordt in het
     “BESLUYT” “generalycken gestatueert, dat van wat saecken in desen niet bysonder geordonneert sy, geobserveert ende onderhouden sullen worden de rechten, statuten ende costumen, in de Vereenighde Nederlanden gebruyckt; ende daer deselve mede sullen comen te deficieeren, ge-useert ende achtervolght sullen worden de beschreven keyserlycke rechten, voor soo veel die met de gelegentheyt van dese landen overeen comen ende practicabel sullen syn.” Geheel conform het hiervoor genoemde concordantiebeginsel. Let vooral op de laatste zin.
     De zogenaamde exorbitante rechten waren toepasbaar op alle inwoners. Aanvankelijk waren vooral Europeanen daarbij betrokken. Pas na de communistische agitatie ging het om leden van de PKI. U vindt dit in IS art. 35 en 36, Aan personen, niet in Nederlandsch-Indië geboren kan (…) het verblijf aldaar worden ontzegd. Art. 37 gaat dan over personen, binnen Nederlandsch-Indië geboren. Daar vallen ook niet-Inlanders onder. Deze exorbitante rechten worden ook in het huidige Indonesië nuttig gevonden: Presidentieel Decreet i.p.v. Gouverneur-generaal. Suharto heeft er uitbundig gebruik van gemaakt. Overigens ook in Nederland in een wat gematigde vorm: bestuurlijke ophouding. En niet eens door zo’n hoge figuur als de GG, maar dat kan hier zelfs een burgemeester.

  • bokeller zegt:

   Nmm. komt in het verhaal Digoel één facet
   van de ”Dwangarbeiders” niet naar buiten.
   de Beren,langdurige gestraften van 5-10 jaren,
   veroordeelde Indonesiërs
   Hun inzet was onwettig en onmenselijk
   duizenden van deze mensen zijn in de
   krijg gestorven.
   Ook in Boven-Digoel werden deze mensen
   ingezet.
   siBo

   • Jan A. Somers zegt:

    Dat waren gestraften, geen bannelingen. In het Digoelkamp zijn zij ingezet voor werkzaamheden in het kamp. Maar ook als drager, verkenner enz. bij expedities. Door de bannelingen werden zij als minderwaardig aangemerkt, bij expedities waren zij de laagsten in de pikorde. Goed bedoeld, bij goed gedrag in die inzet konden zij strafvermindering verdienen. Maar in de situaties waarin ze terecht kwamen werden ze uitgebuit voor gevaarlijke situaties. Mijn kruidentante tante Jans Kloppenburg-Versteegh heeft op de onderneming, waar ook kettingberen werkten, veel van ze geleerd. Maar ja, er zaten moordenaars tussen die goed bekend waren met van alles en nog wat over kruiden. Van genezen tot om zeep helpen.

    • bokeller zegt:

     Ja ik ook!
     Als kind de beren in de Ombillinmijnen en
     Als volwassene bij het Knil nu als soldaten en Merauke
     mijn buurman .

     Verder waren dan wel vele duizenden Moordenaars
     en Criminelen in toen Nederlands-Indië.

     Hoe werden ze gehuisvest en maaltijden en de
     ziekenverzorging en kleding.
     Wat gebeurde met hen in de Japanse tijd,
     en daarna.
     Laat daar maar ‘ns daar een gesprek over gaan.
     siBo

    • Jan A. Somers zegt:

     Dan krijg je wel een heel akelig gesprek. We deden niet zo netjes met Inlandse gestraften. Het waren niet alleen inlanders (met kleine i), maar daarbij ook nog ‘slecht’.

 6. Robert zegt:

  There is a point beyond which even “justice” becomes unjust. See Sophocles, Electra,

 7. RLMertens zegt:

  Communisten jacht na de opstand van 1926. historicus H.Poeze; Er zijn heel wat mensen opgepakt die niets met de opstand te maken had. Het was eigenlijk een onderlinge ‘wedstrijd’ tussen de koloniale bestuurders van de regio’s, wie de meeste liet oppakken. Heel wat arme sloebers, die niet meer gedaan dan een keer een communistisch krantje kopen of een vergadering bijwonen werden ingerekend. Indonesische historicus P.Suwardi; het gros van de naar Digoel gedeporteerde mannen hadden geen flauw idee wat het communisme inhield. C.Salim
  ( 15 jaar Digoel); de in complete apathie leidde tot het afstompen van de geest, welke tot totale dementie voerde. Een ontsnapte gevangene, ene Dachlan; men vond later in een verlaten dorp verschillende artikelen die aan hem toebehoorde; opschrijfboekje, kleding. In een hutje vond men 2 gerookte schedels van een in deze streek afwijkende type!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s