Het ‘Godsgericht’

Hoge Nederlandse militairen hebben tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) tweegevechten georganiseerd tussen inwoners van het toenmalige Nederlands-Indië die ze verdachten van verzet. Wie verloor, kreeg de kogel. Trouw.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

38 reacties op Het ‘Godsgericht’

 1. Boeroeng zegt:

  Trouw.nl:

  Waren we nog lekker aan het ruziën over de nalatenschap van Jan Pieterszoon Coen, komen er alweer nieuwe onheilsberichten uit Nederlands-Indië.

 2. P.Lemon zegt:

  Het kan niet op.. na het Srebrenica schandaal wordt de nederlandse soldaat niets bespaard en activisten storten zich verder op de ellendige af- en verloop van de dekolonisatie. Zelfs zeehelden en koopmannen(VOC) ontsnappen niet aan de trend…”weg met ons”.

  ***Columnist Rob de Wijk maak zich zorgen over wat hij ziet als ‘een onbedwingbare neiging voorbije tijden met hedendaagse maatstaven te beoordelen en de geschiedenis te wissen’.

  en met zo’n mening van Akkerman laat je de anderen die wel hun leven in de waagschaal stelden in de kou staan….vooral toen in de bersiaptijd op de europeanen werd gejaagd. Maar ja makkelijk om als buitenstaander te oordelen.

  ***Stevo Akkerman– 8:13, 26 januari 2018

  Maar toch gaat mijn sympathie vooral uit naar de 2600 jongens en mannen die werden veroordeeld wegens dienstweigering, omdat ze niet wilden vechten voor het behoud van een kolonie. De Hoge Raad wees in 2013 een verzoek om eerherstel af; alleen ‘de politieke en wetgevende organen’ kunnen de historie rectificeren, zei de rechter.

  • Loekie zegt:

   En die rechter kletst ook maar wat, want historie is niet te rectificeren. Wat gebeurd is, is gebeurd. GeschiedSCHRIJVING kan men aanpassen, inkleuren, deleten enz., maar da’s wat anders.

   • e.m. zegt:

    @want historie is niet te rectificeren.@

    — Nah ja … is mogelijk te algemeen gesteld (1984!), maar ik kan de gedachte in grote lijn wel volgen. Ik ben op mijn manier geïnteresseerd in MIJN geschiedenis en heb daarbij toch wat meegetorste inzichten, bijvoorbeeld m.b.t. de RMS dankzij input van meneer Somers, wijlen Pak Ed Vos en last but not least wijlen Pak Surya Atmadja -hier en daar zelfs fundamenteel- moeten herzien. Van horen zeggen, behoeft nog geen ware geschiedenis te zijn.

    Maar inderdaad … gedane zaken nemen geen keer. ik heb dus niets aan: ALS Wilhelmina niet zus, ALS Van Mook niet zo, ALS Beel niet dit en ALS Drees niet dat et cetera

    Tja, ALS holle vaten nou gevuld waren . . .

    Selamat weekend semoea allemaal y’all !!!

   • RLMertens zegt:

    @Loekie; ‘historie is niet te rectificeren’ – Neen, natuurlijk niet! Het nu aanvullen=inkleuren(!) van indertijd verzwegen bijbehorende(!) wandaden geeft toch een vollediger beeld van wat geschied is? En voor patriottische adepten is het mi. een wtenswaardige aanvulling !

   • e.m. zegt:

    @Het nu aanvullen=inkleuren(!) van indertijd verzwegen bijbehorende(!) wandaden geeft toch een vollediger beeld van wat geschied is?@

    — Dat is ook de reden, waarom ik zo goed kan begrijpen dat heer Van den Broek meer over die vermaledijde Bersiap-periode wil weten.

    Niet alleen de namen van alle slachtoffers van die gruwelijke moord en doodslag op onschuldige babies, kinderen, vrouwen en bejaarden, maar ook van die tot-nu-toe anonieme laffe -‘heldhaftige’, volgens een enkele Indo- Indonesische aanstichters en daders.

    • Bert zegt:

     @Pak E.M : Ja betoel zou mooi zijn als die Italo/Indo ook achter de namen van de daders kan komen ,die die bersiap moorden hebben gepleegd ! We slepen ze gewoon voor het gerecht of nog erger ,we zetten ze met naam en toenaam op You Tube of op Opsporing verzocht of we hangen hun foto in de supermarkt met naam .Wat zegt u ? die daders zijn dan al 90 of ouder.maakt niks uit eens een boef altijd een boef ! Ik heb al een paar zware straffen voor die binatangs in gedachten 1) geen ouderdom voorziening meer 2) geen rollator of wandelstok ,afnemen die hap ! 3) geen kwe lapis of spekkoek na het eten 4) en de ergste straf voortaan elke dag aardappelen / bloemkool met een niet kosjere Hema worst ..Ja ik weet het van den Broek zal dan zeggen ,dat die laatste straf onmenselijk is voor een Indonesier .Maakt mij niks uit ALLAH zal ze straffen !

    • Arthur Olive zegt:

     Pak Bert
     Ik geloof dat het ergste voor hun zou zijn als je hun begraafd met een varken.
     Als we dat doen met de tegenwoordige zelfmoord djihadist dan gebeurd dat niet meer, gegarandeerd.

   • P.Lemon zegt:

    @ historie is niet te rectificeren… want gebeurd is gebeurd.

    Van Dale : rec·ti·fi·ce·ren (rectificeerde, heeft gerectificeerd)
    1(van een bericht) te kennen geven dat het niet juist was; = rechtzetten

    Geschiedenis is een poging de verzamelde feiten rondom gebeurtenissen in een logische en begrijpelijke volgorde weer te geven ter lering en de vermaak voor latere generaties. Omdat iedere historicus ( wetenschappelijk) die feiten op een persoonlijke manier interpreteert en opschrijft zal zijn kleuring of fouten mogelijk botsen met latere en andere interpretaties van collega’s.
    Ook kunnen door beter onderzoek nieuwe feiten bekend worden en moet eea herschreven/gerectificeerd worden.

    NB In de ‘ weg met ons’ hysterie wordt omgekeerd een poging gedaan onwelgevallige historische personages uit het beeld en geschrift te laten verdwijnen. Ook een rectificatie???

    • Boeroeng zegt:

     In de week rond mauritshuis en jpcoenschool zag je hysterische trekjes richting die instituten.
     Ze werden ervan beschuldigd de geschiedenis uit te gummen.
     Dat was de werkelijke beeldenstorm: het plotse massale idee dat die instituten een beeldenstorm aan het doen waren.

    • Loekie zegt:

     Nou….
     Bijvoorbeeld: eergisteren meldde Nieuwsuur dat de NOS voortaan in NOS-programma;s niet meer zal spreken van ‘blanke’, maar van ‘witte’. Dus bijvoorbeeld niet meer ‘de blanke man’, maar ‘de witte man ‘.
     Reden is dat het woord ‘blank’ iets zuivers inhoudt en dat zou dan betekenen dat ‘zwart’ niet zuiver is….
     Ofwel Beste Boeroeng, je kan blijven ontkennen dat er van alles wordt weggegumd en afgeschaft, maar de beeldenstorm (die zich niet beperkt tot beelden..) waait rustig voort.

    • Ron Geenen zegt:

     NOS Taalcommissie
     Blank – Wit
     Moslimterrorist – Verwarde man
     Europese Unie – Europa
     Islamcriticus – Islamofoob
     Illegale Immigrant – Vluchteling
     Klimaatscepticus – Klimaatontkenner
     EU-criticus – -Rechtspopulist
     Allochtone-relschoppers – Jongeren
     Antisemiet – Pro Palestina Activist
     Aanslag – Incident
     Rechts – Extreem rechts

     Vermoedelijk zullen er nog wel een paar bijkomen.

    • Bert zegt:

     @Pak Olive “” Ik geloof dat het ergste voor hun zou zijn als je hun begraaft met een varken “” Nou nou Pak Olive ,wat heeft dat varken nou misdaan om begraven te worden met een bersiap moordenaar ? Bij mij staat een varken ( Babi) altijd nog een paar treden hoger dan een bersiap moordenaar waarvan akte .

    • Arthur Olive zegt:

     Saul Alinsky, de Amerikaanse organizer, wordt meestal aangehaald als iemand die de uiterste left beinvloed. Obama bewonderde deze man en vele van zijn tactics zijn uit het boek van 1971 “Book Rules for Radicals”.
     Een van die rules is om een gedachte te veranderen door het een nieuw woord te geven.
     Illegal immigrant wordt Undocumented
     Abortion wordt Choice
     Kinderen van illegal immigrants wordt Dreamers
     Chain Migration wordt Family reunion
     Illigale criminelen bescherming wordt sanctuary
     Socialist wordt Progresive

     Waar zijn de radicalen die altijd demonstreren voor Klimaat verandering.
     Waar zijn ze nu dat de economische machtigsten der aarde neerstrijken op Davos met meer dan 1000 private jets en al die brandstof die ze verbruiken.

     I

    • Ron Geenen zegt:

     Om een woord van Trump te gebruiken. De meeste mensen die zich zo gedragen en willen opvallen zijn: FAKE!

 3. Arthur Olive zegt:

  In Amerika hebben we een Monumenten storm en het wegwissen van benamingen van verleden helden wat betreft straten en gebouwen.
  Neem bv. de zevende president van Amerika, Andrew Jackson, al zijn monumenten worden weg gedaan. Jackson was een racist en had 150 slaven. Het was zijn handtekening onder de Indian Removal Act van 1830 die Indianen naar de reservations dwongen te gaan (Trail of Tears).
  Onder de bekwame generaal Jackson echter werd het Engelse leger verslagen in New Orleans.
  Jackson had ongedisciplineerde janhagel militia onder zich tegenover een gedisciplineerd Engels leger twee keer zo groot. Binnen een uur werd het machtigste land, Engeland, ter wereld verslagen.
  Engeland had 2000 doden en de Amerikanen alleen 12.
  Hierna trokken de Engelsen zich terug uit Amerika.

  My point is als het niet voor Jackson en zijn leger was geweest dan was Amerika zeer zeker niet wat het was in beide wereld oorlogen met alle gevolgen van dien.

 4. Boeroeng zegt:

  Er was ook een beeldenstorm gaande vorige week. De bestormers was een grote massa mensen die zich aangevallen voelde in hun nationale trots.
  Het postkoloniale debat die jarenlang maar wat doorsukkelde is in een versnelling terechtgekomen.
  Inclusief omstreden standpunten aan de uiterste zijdes.
  Die versnelling is er doordat mensen ontdekten dat Nederlandse militairen foute dingen deden in 45-50, door het rumoer rond zwarte piet die ook meer aandacht voor kolonialisme, slavernij en de gouden eeuw genereerde.

  Maar die versnelling wordt soms nog meer gemaakt door mensen die zichzelf, de tradities, de natie verdedigen. (mauritshuis.jpcoenschool) Die zijn er veel meer in aantal, die zijn de katalysator nr 1 van het postkoloniaal debat.
  Aangedreven door dezelfde neurose die het zwartepietdebat kenmerkt.

  Weggummen
  jpcoenschool: daar wordt de ereplaats voor een fout figuur weggegumd…. de verhalen rond JP Coen blijven gewoon bestaan in de archieven.
  Mauritshuis: Daar wordt meer aandacht dan ooit gegeven aan Johan Maurits de slavendrijver. Dat is het tegendeel van de geschiedenis weggummen.

 5. RLMertens zegt:

  ‘Godsgericht’ – De troon des gerichts= het laatste oordeel! Westerling; Mijn memoires 1952; ‘Zal de rechtvaardige vorst terugkeren? Ik heb reeds verteld dat mijn vrienden, die ik in Indonesië heb achter gelaten, mij herhaaldelijk gevraagd hebben om terug te keren en wederom het werk te hervatten, dat ik onvoltooid(!) achter liet. Ik voel me verwant aan Indonesië en aan het Indonesische volk. Heb sympathie opgevat voor de Mohammedaanse godsdienst. Het is een godsdienst van broederlijkheid en een godsdienst voor soldaten(!). Mijn vrienden, de tanis=boeren noemen mij Bapa (met een hoofdletter!=vader) En deze tanis wachten nog steeds op de komst van de Ratu Adil= de Rechtvaardige vorst, die door hun profeet is voorspeld- de bevrijder, die in Turkije is geboren! _ Zo zie je maar, hoe beulen zich als Gods geroepen voelen’.
  En, zij die deze beulen hebben aangesteld?

  • Bert zegt:

   Toch dapper van de hr Mertens om op deze site Indisch4ever openlijk voor zijn sympathie jegens de Indonesier en de islam uit te komen ,het zal hem toch niet ontgaan zijn ,dat er op deze site zich veel Indische mensen bevinden ,die zwaar geleden hebben tijdens de Jappentijd en de bersiap en de tijd daarna .Nu volwassenen ,die als kind hebben meegemaakt hoe die peloppers hun vader of broer onder het slaken van de kreet Allah is groot aan stukken regen .Mij doet het bovenstaand stukje van de hr Mertens niets ,ik heb ook niet geleden in die tijd en mijn familie ook niet maar het zal veel andere mensen op Indisch4ever rauw op hun dak komen !

   • Arthur Olive zegt:

    Heer Bert
    De heer Mertens voelt zich geroepen om alleen de Nederlandse regering de schuld te geven van de Bersiap never mind de laffe baby moordenaars, dat was het gevolg volgens hem.
    Zijn vrienden willen dat hij terug gaat naar Indonesia en ik geloof iedereen op I4E zien dat ook graag.
    De enige die niet wil is Bapa, hij blijft liever in boesoek Holland al zouden we enkele reis voor hem betalen.
    Hij laat liever zelfs onvoltooid werk daar achter, wel jammer.

    • Ron Geenen zegt:

     En ook Bert:
     Heb al lang besloten geen aandacht aan hem te schenken. Gelukkig komen de emails zodanig bij mij binnen, waarbij onder I4E of JP de naam van de zender staat. En de desbetreffende naam wordt bij my bijna automatisch “deleted” en naar de Trash bin gestuurd. Niet eens de moeite waard om te lezen. Zoiets ls als Fake News!

    • RLMertens zegt:

     @ArthurOlive; ‘bersiap etc.’- Ons politiek beleid van toen; geen merdeka, dus bersiap!
     Zo simpel is het. Wellicht te simpel om het te begrijpen. En ‘die laffe baby moordenaars’ en overig gespuis zijn door gen.Spoor in het het Knil opgenomen (om Soekarno te bestrijden); Hamot= Hare Majesteit Ongeregelde Troepen- zie Limpach; De brandende kampongs van gen.Spoor. – blijft liever in ‘boesoek Holland’; om weerwoord te geven aan; boesoek Holland! En uitgeweken koloniale adepten.

  • PLemon zegt:

   @…En, zij die deze beulen hebben aangesteld?

   Niet in de Bandung-raid.

   *** Nu Westerlings militaire loopbaan voorbij was, betekende dat niet dat hij terug ging naar Europa. Hij vestigde zich met zijn gezin in de buurt van Bandung en begon een transportonderneming met oude, van het KNIL overgenomen legertrucks. Hij bleef contacten onderhouden met verschillende KNIL-officieren, onderofficieren en manschappen van het KST. Ook de politici van de Westjavaanse deelstaat Pasundan waren voor Westerling geen vreemden. Ondertussen was de politieke situatie in Indonesië nog lang niet stabiel. Communistische en religieuze opstanden tegen de centrale regering dreigden het land te verscheuren. Westerling wilde niet dat de deelstaat Pasundan zou worden opgeheven en hij richtte een privélegertje op. Naar aanleiding van een Javaanse legende riep hij zichzelf uit tot Ratu Adil, de rechtvaardige vorst. Parallel met de legende was dat de vorst afkomstig zou zijn uit Istanbul, net als Westerling. Hij noemde zijn leger dan ook het Legioen van de Rechtvaardige Vorst, ofwel Angketan Perang Ratu Adil, afgekort APRA. Zijn legioen telde ongeveer 400 man onder wie zo’n 125 militairen die waren gedeserteerd uit Westerlings Korps Speciale Troepen. De rest bestond uit weggelopen ondernemingswachters, ex-politiemannen en anderen die Westerling wilden steunen. In hoeverre hij steun kreeg van de West-Javaanse bevolking is niet te achterhalen.

   In de loop van 1949 deed het gerucht de ronde dat Westerling leiding gaf aan een omvangrijke legermacht onder de naam APRA. Zowel aan Nederlandse als aan Indonesische zijde werd geloof gehecht aan de geruchten. Hierdoor werd Westerling nu beschouwd als een machtsfactor van betekenis. Het doel van Westerling was om met zijn APRA, gesteund door deelstaattroepen, de centrale regering uit te schakelen en de steden Jakarta en Bandung aan te vallen. Voor zijn plannen zocht hij steun bij de Nederlandse legerleiding, maar van die kant kon hij wel op sympathie rekenen, maar niet op daadwerkelijke steun.
   http://www.dodenakkers.nl/beroemd/militair/550-westerling-raymond-paul-pierre.html

 6. RLMertens zegt:

  @PLemon; ‘van die kant(Nederlandse legerleiding)…op sympathie rekenen etc.’- Inderdaad; van een gefrustreerde legerleiding na het echec van de 2e actie en het overlijden van gen.Spoor. De legerleiding zorgde er wel voor( per catalina) dat hij naar Singapore kon vluchten. Nav. de actie in Bandoeng, net na de overdracht van 27/12’49, toen niets vermoedende ongewapende(!) TNI soldaten( zie de foto’s) door de Apra soldaten werden neergeschoten. Dagblad Parool 24 januari 1950; ‘ Even plotseling als de moordenaars waren gekomen zijn ze ook weer vertrokken. Alles wat hier gebeurd heeft met eerlijk vechten niets te maken. Als dat wat hier gebeurd een staal van zijn optreden moet heten, kan men thans alles stilzwijgend begrijpen. Er is maar één woord voor: moord!’. En dat is eveneens van toepassing op zijn optredens in Z-Celebes; Ongewapende vermoede(!) pemoeda’s zonder enig bewijs; (in de ogen kijken etc.) executeren. Ja zelfs, een sadistisch spel element invoeren; het godsgericht om zo de orde te herstellen en het gebied te zuiveren. Echter het gericht richt zich nu tot onze overheid( en onze berlasting).
  note; toch opvallend dat tot nog toe geen van zijn fans( zelfs uit de USA!) op dit godsgericht inhoudelijk(!) reageert.!

  • PLemon zegt:

   @ Er is maar één woord voor: moord!’. En dat is eveneens van toepassing op zijn optredens in Z-Celebes; Ongewapende vermoede(!) pemoeda’s zonder enig bewijs; (in de ogen kijken etc.) executeren. Ja zelfs, een sadistisch spel element invoeren.

   ### U schijnt te vergeten dat in een guerilla-oorlog beide partijen de Geneefse afspraken aan hun laars lappen

   . Vrijwel in zijn eentje wist Westerling tientallen Nederlandse, Molukse en Chinese gezinnen van een wisse dood te redden. Hij deinsde daarbij niet terug voor een sluipmoord meer of minder weet de Engelse officier John Dancy zich te herinneren: “Op een ochtend ging ik naar Westerling toe voor ons glaasje advocaat. Daarbij kwam een ‘bendehoofd’ ter sprake of hoe we zo’n man noemden. Toen zei Westerling: ‘Die heb ik al’. Hij beschreef hoe hij als inlander vermomd naar een moskee ging waar die bendeleider altijd kwam bidden en hem daarbij te grazen had genomen. Al keuvelend graait Westerling naast zijn bureau – ik herinner me dat haarscherp – en vist uit zijn prullenbak aan het haar het afgesneden hoofd van de heer in kwestie.” Zijn reputatie van een “harde jongen” gaf in 1946 bij de legerleiding de doorslag om hem aan te stellen als commandant van de Speciale Troepen. Onder de voormalige leden van de commando-eenheid worden Westerlings vaardigheden nog altijd hoog aangeslagen. Zo ook door Haij van Groenendaal in het Tv-programma Andere Tijden: “Het was echt wat je noemt een magisch figuur, intens populair. Een buitengewoon goed commando en hij kon verrekte zuiver schieten met zijn pistool. Dat deed niemand hem na. Hij gooide een voorwerp in de lucht: pang! Het was net kleiduiven schieten.”
   https://nl-nl.facebook.com/LegerMinisteryVanDefensie/posts/443503335669919

   • Ron Geenen zegt:

    @Hij deinsde daarbij niet terug voor een sluipmoord meer of minder weet de Engelse officier John Dancy zich te herinneren@

    En dat gebeurde in Medan toen hij pas maar een paar maanden op Sumatra aan zijn eerste opdracht bezig was. Als luitenant was hij toegevoegd aan Majoor Brondgeest, die weer moest rapporteren aan de Engelsen op Ceylon. Luit. Westerling had de opdracht een geheime politie macht samen te stellen. In de nacht trad hij op met zijn mannen onder de naam Kaki Lima en roeide zowat alle Indonesische bendes op. Hiermee heeft hij heel wat Indo’s en Totoks (ook chinezen in Medan) in de kampen het leven gered.

    • Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

     Geheime Politie Macht? te vergelijken met de Gestapo of beter de Kempeitai.

     Als Westerling volgens bovenstaande redenering alles mocht wat God verboden had, dan was hij toch geen haar beter dan al die bendes Pemoeda’s, die Nederlandsgezinde personen uitmoorden?

     Klopt best in de koloniale zienswijze waarbij alles wat de Indonesisch nationalisten deden onmenselijk, wreed , beestachtig werd afgedaan.

     Vergeleken daarbij was het Godsgericht toch een kinderspelletje dat de Nederlandse koloniale, superieure houding t.o. de Inlander (het inferieure ras) het best tot uitdrukking bracht.

     Het geeft des te meer aan dat de Bersiap vanuit geschiedkundig optiek bestudeerd dient te worden, ontbloot van alle emoties en vooroordelen.

    • Ron Geenen zegt:

     @Geheime Politie Macht? te vergelijken met de Gestapo of beter de Kempeitai.
     Als Westerling volgens bovenstaande redenering alles mocht wat God verboden had, dan was hij toch geen haar beter dan al die bendes Pemoeda’s, die Nederlandsgezinde personen uitmoorden?@

     Dat was in die chaotische periode, waarbij de vele permoeda’s alleen er op uit waren om te moorden, de enige methode om blijkbaar schoonschip te maken. In die tijd hadden de Engelsen op Sumatra de macht en brachten alleen hun eigen mensen in veiligheid. De NL militairen stonden in Maleisie te wachten op toestemming om Sumatra te mogen binnen komen. In de kampen zaten Nederlandse staatsburgers, mannen, vrouwen en kinderen haast onbewaakt. 4 NL officieren die ook gevangen zaten, zagen het gevaar van de moordpartijen en melden zich ook vrijwillig bij Westerling. Een tante en haar zoontje werden o.a. net uit de handen van de bende moordenaars gered. Het gebied ten zuiden van Medan, Siantar, was een groot broeinest. Wat wilt u, hun, alle onschuldige Indo gevangenen, vrouwen en kinderen, allemaal aan hun lot overlaten? Aan een bamboe laten spiesen, laten verkrachten, in stukken laten snijden? Zou u ook niet dankbaar zijn geweest als u en de uwen uit die ellende werd bevrijd? Het enige wat de Engelsen vanuit Ceylon hadden gedaan, is opdracht gegeven aan de jap, de mensen te beschermen. Ja, en dat deden ze en gaven hun wapens aan de moordenaars!
     Vandaag in 2018 is het makkelijk oordelen. Maakt mij wel misselijk.

   • RLMertens zegt:

    @PLemon; ‘beide partijen(!) de Geneefse afspraken aan hun laars lapten’. – Dus ook Nederland? ‘die heb ik al’- Uit Westerling; Memoires 1952 blz.85; De weddenschap om een fles whisky met de Engelse officier. over een te vangen bendeleider Terakan. Die Westerling en zijn mannen te pakken kregen. Bij de ondervraging; ‘Plotseling trok hij zijn benen in en sprong hij op mij af. Mijn assistent was echter even vlug en zijn zwaard maaide door de lucht op het zelfde moment, dat de Terakan van zijn stoel opstond. Zijn lichaam viel rakelings langs mij heen op de grond, doch kon geen kwaad meer doen. Zijn hoofd netjes bij de schouder afgeslagen, vloog de andere kant uit en rolde wezenloos over de grond. Ik raapte het hoofd op, wikkelde het in bananen bladeren en stopte het in een biscuitblik. Tegen etenstijd kwam de officier. De tafel werd gedekt in mijn kantoor, waar ik een paar uur eerder de Terakan had ondervraagd(!). Nu, zei de officier; waar is mijn fles whisky? Ik ben u helemaal geen fles whisky schuldig, zei ik. Waar is hij dan?
    Hier! Waar dan? Weer keek de officier rond. Nou zeg, nou geloof ik toch dat je me voor de gek zit te houden, bromde hij. Helemaal niet, verzekerde ik ; kijk maar. Ik bukte onder de tafel, trok het hoofd van de Terakan uit het biscuitblik en zette het netjes op zijn bord. Zijn eetlust was meteen verdwenen….. ‘ @RonGeenen npo.nl; elke vrouw/ welk wezen dan ook zou zich met een metgezel als Westerling zeker veilig/er voelen!

 7. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  Mijn verhaal gaat niet alleen over de slachtoffers en hun misdadigers , maar ook over hoe de Nederlandse historici de Bersiap-kwestie doodzwijgen, dat is de mening van een gerenomeerde Amerikaanse historicus WH Frederick.

  Opvallend is verder hoe Nederlandse autoriteiten in die periode met de Bersiapkwestie omgaan wetend dat het om 3.500 doden en tienduizenden vermisten gaat. Dat is wel het grootste schandaal.

  Plaatst ik één en ander tegen de toen heersende colonial mindset, dan mag ik mij niet aan de indruk onttrekken , dat ook hier sprake was van discriminatie van de Indo-Europese bevolkingsgroep, althans dat laatste heb ik kort geleden als verklarend variabele in mijn verhaal meegenomen. Dat laatste is een hypothese, die dringend verificatie vraagt.

  • PLemon zegt:

   @” hoe de Nederlandse historici de Bersiap-kwestie doodzwijgen, ”

   Die hadden geen idee dat in een ‘standenmaatschappij’ de opgehitste onderklasse in een revolutie hun woede op alle bovengestelden zou botvieren.

   *** Het was waarschijnlijk ergens in de jaren ´80 dat buitenkampers, rondkijkende in hun kennissenkring, tot het besef kwamen dat hun oorlogsleed nergens werd erkend. De geinterneerden konden een beroep doen op de wetten voor oorlogsgetroffenen. Het verhaal van degenen die buiten het kamp waren gebleven en geen ‘bijzonder oorlogsgeweld’ hadden meegemaakt, vond echter nauwelijks gehoor. 
   https://javapost.nl/2013/06/20/beter-laat-dan-nooit/

  • Boeroeng zegt:

   Over meer aandacht voor bersiap en ander Indonesische extremistisch geweld: Daarom oa ben ik voorstander van het excessenonderzoek

   In het onderzoek naar de bersiap wordt ernaar gestreefd een omvattend beeld te geven van het geweld tegen de (Indo-)Europese burgerbevolking en andere etnische groepen door Indonesische (strijd)groepen, uitdrukkelijk geplaatst in de bredere context van de politiek-militaire situatie die ontstond na de Japanse capitulatie.

   https://www.ind45-50.org/bersiap

   • Ron Geenen zegt:

    https://www.ind45-50.org/bersiap
    Is Esther Captain niet die dame die ook in het bestuur zat van Indisch Huis 2 die door corruptie werd opgeheven en waarbij het voltallig bestuur werd ontslagen? Nu zie ik ook een foto.

   • Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

    De onderzoekers gebruiken wel warrige taal (wartaal van de verbaal gehandicapte)?) om hun opzet te beschrijven want:

    1) Al vòòr de Japans capitulatie ontstonden Bersiap-achtige toestanden op Zuid-Celebes, dat door het Australische leger op de Japanners was bevrijd, waarmee ik alleen wil zeggen dat Bersiap niet een gevolg was van de Japanse capitulatie, zoals de mythe in Nederland voorschrijft.
    2) De indruk wordt gewekt dat het geweld gericht was op Ethnische groepen, zoals Indo-Europeanen, Chinezen en Indonesiers (o.a. Menadonezen, Molukkers e.d.). Maar ook volbloed Nederlanders werden vermoord en dan hebben we zelf een eigen ethnische groep gedefinieerd. Ik mag bij zulke prietpraat toch niet keihard gaan lachen, maar dien mij in Indisch stilzwijgen te hullen. De onderzoekstaal klinkt wel leuk en aardig maar de werkelijkheid was anders.
    3) De onderzoekers geven aan dat de Bersiap tot medio 1946 duurde, toen de Nederlandse troepen de Orde (sic) begonnen te herstellen. Maar hoe dienen al de slachtoffers na die periode genoemd te worden. Post-Bersiapslachtoffers???

    Het zal mij niet verbazen als de onderzoekers woorden als genocide gebruiken om aandacht te trekken. Maar toch vonden er in de Bersiaptijd RAZZIA’S plaats zoals in Soerabaja, GHETTO’S werden gevormd zoals in Bandoeng, Indonesische autoriteiten voerden ETHNISCHE zuiveringen uit, want hoe dienen die Republikeinse kampen anders genoemd te worden.

    De Bersiap begon zich langzamerhand te richten op de Indo-Europese bevolking. Laten die onderzoekers zich daar maar eens op richten. Voordeel daarbij is dat ze zelf van Indische oorsprong zijn.
    Om de aandacht te trekken mag dan wel het woord genocide gebruikt worden, de aantallen doden en vermisten rechtvaardigen dat woordgebruik wel.

 8. bokeller zegt:

  ###dat ook hier sprake was van discriminatie van de Indo-Europese bevolkingsgroep##

  Waar ook Museum Bronbeek en het Indisch Herinnerings Centrum
  aan meewerkt door Indo-Europese bevolkingsgroep weg te laten.
  siBo

  • Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

   Beiden hebben het over het koloniaal verleden, daarmee wordt bedoeld het verleden van de kolonialen i.c. volbloed Nederlanders. Dus als Bronbeek het heeft over Koloniaal Museum dan dient rekening gehouden met de colonial mindset=door de koloniale, door blanke superioriteit gekleurde bril bekeken.

  • Ron Geenen zegt:

   Niet alleen bij Bronbeek en het IH. Lees maar de commentaren van de blanda’, die af en toe op Indische sites verschijnen. Nee, het koloniale tijdsperk in heel NL is bij velen nog lang niet voorbij.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.