Verslag van Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië uit eerste hand

Na de tweede politionele actie in Indonesië in februari 1949 – de eerste werd uitgevoerd in 1947 – plaatst De Groene een anonieme brief van een Nederlandse officier aan zijn vrienden. De schrijver in kwestie, Ko Zweeres, werd na zijn terugkeer in Nederland journalist bij het Algemeen Handelsblad.  groene.nl

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

48 reacties op Verslag van Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië uit eerste hand

 1. Loekie zegt:

  “Al geef ik onmiddellijk toe dat dit zelfden of nooit is gebeurd uit onbaatzuchtige liefde voor dit volk, maar vrijwel steeds omdat men er persoonlijk beter van dacht te worden en in korte tijd een grote welvaart en rijkdom kon verwerven.”
  Die mentaliteit is er nog altijd. Deze week, tijdens het Kamerdebat over de afschaffing van de dividendbelasting bijvoorbeeld, zei de premier nog dat Nederland een slaatje moet slaan uit de brexit door bedrijven, die twijfelen of ze in Engeland gevestigd moeten blijven, naar Nederland te lokken, want dat is goed voor de Nederlandse werkgelegenheid.
  De premier zei er niet bij dat daardoor dan in Engeland velen hun baan zouden verliezen.
  Een voorbeeld van de zo geroemde Europese gedachte en saamhorigheid zullen we maar zeggen.

  • e.m. zegt:

   @Een voorbeeld van de zo geroemde Europese gedachte en saamhorigheid zullen we maar zeggen.@

   — “America first !”

   • Arthur Olive zegt:

    “America first!”
    Amerika maakt het moeilijker voor bedrijven om naar het buitenland te verhuisen om te voorkomen dat vele Amerikanen werkeloos worden.
    Engeland zou hetzelfde moeten doen om te voorkomen dat hun bedrijven naar het buitenland gaan.
    England first!

    • Jan A. Somers zegt:

     Ze verhuizen wel hun winsten, o.a. naar Nederland. Waar een lager tarief geldt dan in de USA.

    • P.Lemon zegt:

     @A.O. “Engeland zou hetzelfde moeten doen”

     Dat deden ze al…juist daarom het Rutte kado.

     *** “In de afgelopen 15 jaar is in Nederland niet veel veranderd als het gaat om het investerings- en vestigingsklimaat. Elders wel.”

     Bovendien komt de brexit daar nog bij, die het thema van dividendbelasting extra urgent maakt. Groot-Brittannië heft al nul procent belasting op het dividend. En de belangrijkste investeerders en beleggers in multinationals zijn buitenlandse partijen. Shell pleit naar eigen zeggen al 12 jaar voor verlaging of afschaffing van de dividendbelasting.

     In de discussie over het behoud van Nederlandse bedrijven naar aanleiding van de vijandige overnamepogingen van AkzoNobel en Unilever speelde de dividendbelasting ook al. “Er wordt vanuit het Verenigd Koninkrijk en de VS een hevige strijd gevoerd om bedrijven en op het punt van de dividendbelasting is Nederland extra kwetsbaar”, stelt Hans de Boer. “Met de dividendmaatregel wordt het risico op vijandige overnames van succesvolle Nederlandse bedrijven kleiner.”

     https://nos.nl/artikel/2202005-schrappen-dividend-taks-hard-nodig-in-strijd-met-britten-en-amerikanen.html

    • Arthur Olive zegt:

     De amerikaanse zaken die in het buitenland verdienen brengen hun winsten niet naar Amerika omdat de belasting opleg hier te hoog is.
     Naar schatting is er 2 trillion dollars in het buitenland geparkeerd.
     Trump wil de belasting lager maken zodat die 2 trillion naar Amerika komt.
     Dit heeft ook te maken met “America first”.

 2. Boeroeng zegt:

  Het is schokkend wat Zweeres waarneemt , maar dit is niet zo fris van zijn pen.

  Weliswaar zijn er onder die nieuwe bewindvoerders heel wat die ook een bruine huid hebben en met wie graag door de lieden die het hier voor het zeggen hebben wordt geschermd, maar je moet dit land kennen om te weten wat dit wil zeggen. Dit zijn namelijk in negen van de tien gevallen halfbloeden, lieden met een Nederlandse vader of moeder en een Javaanse, althans Indonesische moeder, respectievelijk vader, en dat wil dan altijd zeggen dat deze lieden Nederlandser trachten te zijn dan de Nederlanders, een hartgrondige afkeer hebben van alles wat Indonesiër is en de ergste inlanderstrappers zijn van alles wat hier rondloopt

  Lijkt dit niet op racisme? Dan wel een koloniaal arrogantie het land te kennen en af te geven op indo’s
  Natuurlijk kende hij die Nederlandse cultuur niet goed genoeg in zijn korte tijd daar…
  De meest indo-europeanen hadden indo-europese ouders. Die vaak beide Nederlanders waren.
  En als je ontkent dat men Nederlands is…. dan snap je het Nederlandszijn van indo-europeanen niet zo en dan kom je wel tot de minachting van : ze zijn niet Nederlanders en ‘deze lieden Nederlandser trachten te zijn dan de Nederlanders’

  Ook die vermeende indo-europese hartgrondige afkeer van inlanders is typisch iets voor totoks die de gemixtheid van lijf, cultuur en gevoelens niet snappen.
  zeker… die afkeer was er wel…. maar niet zo hartgrondig als Zweeres stelt

  • Loekie zegt:

   Voor ogen houden dat het gaat om een tijd waarin het gewoon was om te spreken van nikkers, joden, liplappen, moffen, manke, papen, Hottentotten, inlanders, koelies enz. Dat was toen GEWOON. Niet met de bril anno nu naar vroeger kijken.
   En wat Indo’s die neerkeken op inlanders betreft: helemaal onwaar is dat niet natuurlijk

   • Boeroeng zegt:

    Die minachting van Zweeres voor indo’s werd ook in 1949 al door indo’s met hun eigentijdse bril afgekeurd

   • Bert de bruine boskabouter zegt:

    Tja op die toer beste Loekie ,kunnen we ” Onze ” KO ,die klein van gestalte was en een rode bos haar ook makkelijk onze kleine rode boskabouter noemen en dat is bekend van rode boskabouters ,die houden niet van bruine boskabouters.

  • Ron Geenen zegt:

   @Lijkt dit niet op racisme? Dan wel een koloniaal arrogantie het land te kennen en af te geven op indo’s@

   Was dit niet vaak de gedachte in de zestiger jaren in Nederland. De verhalen daarover zeggen toch genoeg. Een groot deel van de bevolking was toen racistisch.

   • Jan A. Somers zegt:

    Welk deel was dat toen? Ik heb daar geen ervaring mee. Tegenwoordig zouden dat wellicht de aanhangers van de heer Wilders kunnen zijn. En de antivluchtelingenlobby.

    • Ron Geenen zegt:

     @Welk deel was dat toen? @

     Dat deel van o.a. de Haagse regering, die ons niet in NL wilden hebben.
     De personen die mij vroegen of ik mijn bruine huid wel waste.
     Of waarom ik niet terug ging naar mijn klapperboom.
     Pinda poep chinees
     Nog meer?

    • P.Lemon zegt:

     @Hr J.S. “aanhangers van Wilders ”

     #zoals de domme burger ? …nee bijkans de hele bevolking.

     ***Nu de Europese kinderen in Indië. Thuis spraken ze Nederlands en op school natuurlijk ook. Maar ze leerden zich al vroeg ook in het Maleis redden. of in het Soendanees of een andere taal. Ze groeiden allen op in een» twee-talenland. een meerdere-talenland. Taal en kuituur zijn onverbrekelijk verbonden. Daarom mag men zeggen dat de kinderen uit Indië al vroeg in aanraking kwamen met twee kulturen, een westerse en een oosterse. Waarmee niet gezegd wil zijn dat ze geen kultuur-barbaren konden worden of blijven. Laten we het niet sober houden: ze hebben kunnen proeven aan oosterse beschaving en kultuur.

     Met hun in Indië behaalde diploma’s aan technische scholen, huishoudscholen. handelsschool, algemene middelbare school, muloschool, lycea, hbs’en en kweekscholen, hadden ze Nederlandse diploma’s behaald.

     Hoe reageerde men daar voor de oorlog in Nederland op? Wat scholieren met verlof in Holland op Nederlandse scholen, óók van leerkrachten, te verduren kregen, grenst soms aan het ongelooflijke. Ze waren in Den Haag niet de boertjes van buiten maar wel die apen uit Indië aan wie men spottend kon vragen: „Leren ze je dat wel bij jullie in dat apenland?” Dat is nog subtiel. Er werd met veel grover geschut gewerkt wat hierop neer kwam: denigrerende en discriminerende behandeling. Indische kinderen werden in Nederland voor de oorlog niet zelden als mikpunt beschouwd en als een heel apart soort beschouwd en bejegend. De pers bemoeide zich er toen echter niet mee en daarom werd er geen melding van gemaakt. De vraag is of er achter minachting in die dagen geen jaloezie kon schuilen.

     Kollega-leraren hadden het daar in Indië natuurlijk veel beter dan in Holland, ze werden er misschien wel rijk terwijl het in Holland armoe geblazen was in de onderwijzende beroepen.
     https://psychotraumanet.org/nl/de-achtergrond-van-de-mensen-uit-voormalig-indi%C3%AB

    • Anoniem zegt:

     “Nog meer?” Dit soort verhalen heb ik pas hier op I4E gehoord. Interessant! Mijn ouders, en later ikzelf hebben heel veel steun gekregen van gemeente, kerk, school, en buren. Ik kan me nog zo goed voor de geest halen wat ze op de HBS in Vlissingen voor mij en mijn Indisch klasgenootje hebben gedaan om jaren in te halen. Maar je moet dan wel open staan voor die mensen.

    • Jan A. Somers zegt:

     U weet het waarschijnlijk al, die anoniem was ik weer.

    • Ron Geenen zegt:

     @Anoniem@

     Misschien het volgende. Vult u ook in een website? Zo ja, dan het volgende: Tegenwoordig heb je veilige en door o.a. google als onveilig bestempelde sites. Een veilige website is een die begint met: https:// en niet met Http:// en ook niet met www. Als voorbeeld: https://Indisch4ever.nl
     De letter “s” achter http geeft aan “beveiligd te zijn”.

 3. P.Lemon zegt:

  On topic …
  Heel wrang zo uit de eerste hand te lezen hoe het inheemse verzet de eigen bevolking terroriseeerde en zo psychologisch brak omdat ook nederlandse soldaten naar dit middel grepen. En wie kreeg achteraf de schuld voor de vele slachtoffers in de merdekaoorlog toegeschoven?

  *** Tenslotte heb ik zelf tijdens mijn verblijf in Ambarawa en Salatiga gedurende enige maanden langs de zogenoemde status quo-lijn kunnen vaststellen dat er vrijwel elke nacht min of meer goed bewapende, meestal kleine benden uit het republikeinse gebied deze lijn overkwamen om de burger-bevolking te terroriseren. Want deze benden hadden het niet of slechts bij uitzondering op onze militaire posten voorzien, doch richtten hun activiteit vrijwel zonder uitzondering tegen de bevolking der kampongs. Meestal moesten de loerahs (dorpshoofden) en andere Indonesische bestuursambtenaren het ontgelden. Deze mensen werden bij tientallen, vaak op de meest wrede wijze afgemaakt, hun huizen in brand gestoken en hun bezittingen geroofd. Meestal nam men en passant nog uit andere huizen kostbaarheden, textiel, levens-middelen en geld mee, waarna haastig het republikeinse gebied werd opgezocht, waar onze troepen hen officieel niet mochten volgen. Wat niet willen zeggen dat niet enige malen acties over deze lijn door ons werden uitgevoerd, zogenaamd ter achtervolging van dergelijke benden, maar vaak toch ook uitsluitend ter opruiming van haarden van verzet.

  • Boeroeng zegt:

   Zweeres noemt hier excessen van wie ?
   Indonesische extremisten? Het leger van Soekarno ?
   Dit zouden ze ook moeten onderzoeken in het huidige excessenonderzoek.
   In hoeverre is het waar of in hoeverre is dit het verhaal wat in Nederlandse kringen rondzoemde?
   Ik denk ook aan 1946 te Zuid-Celebes. Gezegd word dat criminelen en extremisten de bevolking terroriseerden en dat was de reden om een butcher Westerling daar heen te sturen. Wat is er waar aan ?
   Zijn contraterreur werd vaak verdedigd met wijzen op die terreur van Indonesische zijde.
   Breng dat nou eens in kaart …

   • Loekie zegt:

    …wat is er waar aan?…Breng dat nou eens in kaart…
    Zeker, zeker.
    En in afwachting van de uitkomsten is het wellicht passend om kwalificaties als ‘butcher’ op te schorten…

    • Boeroeng zegt:

     Opschorten ? nahhhhh
     Misschien is massamoordenaar beter. ?

    • Ron Geenen zegt:

     En wanneer is iemand een massa moordenaar? Als een persoon 3, 4, 5, enz afmaakt?
     Of wanneer er 16 3, 4, 5, enz in stukken snijden?

    • Boeroeng zegt:

     In het geval Westerling zijn er enkele honderden tot duizenden mensen vermoord in zijn opdracht .
     Dat moet men ook eens goed uitzoeken . Welke aantallen waren dat?
     Dat er in die regio ook andere moordenaars waren is geen excuus.
     Het is allemaal moord.

     Te lang werd dat goedgepraat dat Westerling moordenaars vermoordde.
     Het zal best wel voor een deel. Maar misschien voor het grootste deel niet.
     En waarom weten we dat niet ? Omdat Westerling de principes van de rechtsstaat overboord zette: fatsoenlijke behandeling gevangenen, eerlijk proces, rechter moet straffen.

    • Ron Geenen zegt:

     Lees ook het schrijven van de Indonesische generaal, die daar naar onderzoek heeft gepleegd.

 4. Ron Geenen zegt:

  Vervolg: En wanneer een 10 tal moordenaars, die tientallen hebben vermoord, door een ander worden vermoord. Wie is dan de massa moordenaar? Dat kan nog interessant worden.

  • Boeroeng zegt:

   Westerling is de meest bekende massamoordenaar in de zuidcelebesaffaire rond de jaarwisseling 1946/1947

   • Ron Geenen zegt:

    En als het onderzoek uitwijst dat het niet zo is?

   • Bert zegt:

    @Boeroeng ” Westerling is de meest bekende massamoordenaar in de zuid celebes affaire rond de jaarwisseling 1946/1947 ” Boeroeng ,beste Boeroeng ,Westerling werd als plakplaatje beschouwd door de Indonesiers als symbool van de verderfelijke Hollanders. zowel de Hollanders als de Indonesiers schoven alle schuld,nou in de schoenen van Raymond Westerling ,laten die kut Indonesiers en die kut Hollanders nou eens eerlijk zijn ,alleen ik ben bang dat,dat niet gebeurt,wat mij betreft ik buig mij diep voor Raymond Westerling ! Uit mijn hart TERIMAH KASIH RAYMOND!!!!!

    • Ron Geenen zegt:

     @Westerling werd als plakplaatje beschouwd door de Indonesiers als symbool van de verderfelijke Hollanders. zowel de Hollanders als de Indonesiers schoven alle schuld,nou in de schoenen van Raymond Westerling @

     Het aantal moorden dat hij in zijn schoenen kreeg geschoven werden steeds hoger. Soekarno maakte er officieel 40,000 van. Een Indonesische generaal kwam niet verder dan 257, als ik mij niet vergist. In ieder geval schreef die zelfde generaal dat in het zelfde Celebes gebied door de vooral Indonesische Javaanse benden ruim het dubbele aantal moorden werden gepleegd.
     Daarom ben ik echt nieuwsgierig naar het resultaat van het onderzoek.
     Er staat altijd bij de 15 augustus herdenking in LA een militair trots in zijn groene uniform, want hij is een Vietnam Veteraan. Boetje is nu 81 jaar. Hij is in zuid Celebes geboren. Hij, zijn ouders, broers en zussen en naast hun woonden zijn oom met vrouw met neven en nichten, werden op het laatste moment door Kapt. R Westerling gered. Wanneer iemand iets over Westerling durft te zeggen, explodeert hij.

    • PLemon zegt:

     @Hr Ron G “Soekarno maakte er officieel 40,000 van”

     *** Westerling spreekt vrij over verliezen van zo’n 500 man bij de tegenpartij, tijdens de 15 operaties die hij uitvoerde. Het waren vijanden die waren gesneuveld tijdens de gevechten, op de vlucht waren neergeschoten of standrechtelijke geëxecuteerd, zegt hij. 

     ‘Trouwens de juiste cijfers zijn te vinden in mijn patrouilleverslagen.’
     Westerling hoefde geen moment bang te zijn voor vervolging, omdat hij de steun had van de Nederlandse regering. ‘Ik sta pal achter mijn daden, met dien verstande dat men een onderscheid dient te maken tussen oorlogsmisdaden en strenge maatregelen, consequent en rechtvaardig onder zeer moeilijke omstandigheden’, zegt hij. Hij erkent dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd, niet door hem maar door vier andere officieren die op ‘mijn bevel uit hun functie zijn ontheven.’ Hij voegt eraan toe dat het ‘verborgen sadisme in mensen in oorlogsomstandigheden veel sneller tot ontplooiing kan komen dan in normale situaties.’

     Historicus Willem IJzereef noemt Westerling in de uitzending een oorlogsmisdadiger, verantwoordelijk voor de dood van 3.500 militairen, voornamelijk via het standrecht
     https://www.volkskrant.nl/buitenland/kapitein-westerling-geeft-in-tv-interview-wandaden-op-zuid-celebes-toe~a3300918/

    • Ron Geenen zegt:

     @door hem maar door vier andere officieren die op ‘mijn bevel uit hun functie zijn ontheven@

     Een heette Vermeulen. Schijnt een sadist te zijn. Hoop dat het in het onderzoek ook naar bovenkomt.

    • Ron Geenen zegt:

     Lees maar het volgende, dat op een website is te vinden met een brief gericht aan Westerling:
     Op 13 april 1977 heeft de Indonesische luitenant-kolonel dr. Natzir Saïd (afdeling Geschiedkundig Onderzoek der Indonesische Strijdkrachten van de Universiteit te Ujung Pandang) namelijk verklaard dat het getal van 40.000 destijds door Soekarno is gebruikt als ‘propagandamaatregel tegen de Nederlanders’.
     Uit onderzoek door Natzir Saïd en zijn staf is namelijk gebleken dat er op Zuid-Celebes in de periode 1945-1950 in totaal 565 Indonesiërs zijn gedood, waarvan 256 in de periode december 1946 – februari 1947 (dus tijdens de acties van kapitein Westerling).

    • Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

     Hier kan ik zelfs niet tegen op, ik ga maar boodschappen doen.

    • Boeroeng zegt:

     Wel Bert,
     Je eerbetoon aan een massamoordenaar is een ander symptoom wat er indertijd fout ging.
     Het verheerlijken, goedpraten, verbloemen en verbergen van oorlogsmisdaden is ook een uitnodiging en stimuleren van die misdaden.

    • Ron Geenen zegt:

     @Je eerbetoon aan een massamoordenaar @

     Volgens mij weet je dat niet. Ik heb hem ook nooit meegemaakt. Maar de mensen die door hem bevrijd zijn, zijn hem erg dankbaar. Zeker weten, dat als je familie door hem bevrijd is geworden dat je dat ook zou zijn. Is het niet zo, dat degene op een gemakkelijke manier door die vreselijke jaren heen is gekomen, alles als en een ieder als moordenaars ziet en zij die door deze zelfde mensen gered werden, hun zien als weldoeners? Aan elke medaille zijn 2 kanten.
     Toch ook wel vreemd, dat altijd alleen Zuid Celebes wordt aangehaald en nooit zijn optreden in Sumatra, waar heel wat gevangenen in de Jap concentratiekampen werden gered van de in de nacht rondtrekkende Indonesische bende moordenaars. Celebes heeft slechts 80 dagen geduurd. Sumatra bijna een jaar.

    • PLemon zegt:

     @Bert.. “.Westerling als plakplaatje voor de Indonesiërs.

     Bij ons zijn de excessen over en weer door historici met de fluwelen handschoenen aangepakt of niet benoemd.
     Hier moet het beschermvelletje nog vh plakplaatje afgetrokken en de mist rond de wandaden van de vrijheidsstrijders verdwijnen.

     *** Historicus Rémy Limpach deed vorig jaar als eerste de uitspraak dat buitensporig geweld van het Nederlandse leger „structureel” was en geen incidentele „excessen”, zoals de politieke uitspraak volgend op het onderzoek van Fasseur al die tijd had geluid. De reactie van Fasseur op die aankondiging aan ondergetekende was opmerkelijk. „Dat wist iedereen.” Alleen kon je dat in 1969 niet zeggen.

     Maar waarom zette hij zich dan later niet in om deze misstand waaraan hij mee had gewerkt grondig op te helderen? Het bleef bij een geanonimiseerde brandbrief in 1969 in Vrij Nederland, waarin hij pleitte voor openbaarheid van de archieven. Ook viel hij historicus Lou de Jong in 1987 weliswaar bij toen deze het woord ‘oorlogsmisdrijven’ wilde inzetten in de conclusies van zijn magnum opus, maar zelf gebruikte hij het niet. Fasseur liet in de pers meer dan eens vallen dat er meer onderzoek nodig was, maar lijkt daar in zijn recent verschenen memoires Dubbelspoor toch op terug te komen. „Waarom opnieuw alle wandaden, die over en weer waren begaan en de aantallen daarbij gevallen slachtoffers in kaart brengen?”

     In zijn memoires noemt Fasseur het gegoochel met termen niet meer dan „een woordenspel.” Maar de Britse genocide expert Phillippe Sands beargumenteert in zijn recente boek East West Street dat de betiteling van geweld juist wel belangrijk is voor de maatschappelijke begripsvorming van de ernst ervan. Het langdurig labelen van bruut geweld met eufemistische termen lijkt geen ‘woordenspel’ te zijn geweest, maar eerder het vasthouden aan dwaallichten.
     Oorlog werd ‘politionele acties’, structureel geweld werden ‘excessen’. De manier waarop Cees Fasseur en andere historici wegkeken van het Nederlandse geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, heeft het denkkader van jongere historici beïnvloed, schrijft Anne-Lot Hoek.
     https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/16/iedereen-wist-het-maar-niemand-kon-het-zeggen-4264914-a1521914

    • Arthur Olive zegt:

     Ik zou niet graag in de schoenen van Westerling staan maar ben het volkomen eens met de heren Ron Geenen en Bert.
     Vele Indo’s en andere Nederlandse gezinden hebben hun leven te danken aan deze man onder wiens gezag ook onschuldige Indonesiers zijn gedood.
     Onder de omstandigheden was er geen andere manier om rust en orde te brengen in zulke grote delen van Indie.

    • Ron Geenen zegt:

     Westerling heeft ook veel Chinezen en Indonesiërs het leven gered. B.v. ook de Chinese wijk in Medan.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Celebes heeft slechts 80 dagen geduurd.” En met (heel zacht gesproken) bijval van diverse Indonesische bestuurders en nationalisten in dat gebied, die niet op konden tegen de infiltraties vanuit Java. Hun politie was te zwak, en de KNIL-eenheden die daar waren stelden ook nog niet veel voor. KL was daar niet, alleen maar op Java/Sumatra.

    • Ron Geenen zegt:

     @En met (heel zacht gesproken) bijval van diverse Indonesische bestuurders en nationalisten in dat gebied, die niet op konden tegen de infiltraties vanuit Java.@

     En dat waren de echte moordenaars, die Kapt. Westerling bestreed.

    • Jan A. Somers zegt:

     Hoeveel Indonesiërs hebben het leven gelaten bij de bevrijding van Soerabaja? Niet door Westerling, maar door Brits-Indische militairen. Maar ik kwam er levend uit, dank zij die militairen.

 5. Bert zegt:

  Tja zo zie je maar dat de meningen over Westerling verschillen ,dat Boeroeng hem een massamoordenaar vindt is zijn goed recht ,het recht om je eigen mening te hebben,ik denk daar anders over is mijn goed recht ,nou heb ik Westerling gekend van zijn tijd in Amsterdam,hij sprak met respect over het Indonesische volk ,hij had een heel andere mening over hun dan Ko Zweeres.Nou is Westerling een vechter ook goed in martial art met de blote vuist dus.Deze man was wel in staat om te doden maar ja daar was hij soldaat voor maar onschuldige vrouwen en kinderen kom nou ,die zou hij geen haar krenken .!

  • Boeroeng zegt:

   Bert, wat ben je naïef. Westerling heeft zelf allang bekend dat hij honderden mensen heeft vermoord.

  • Ron Geenen zegt:

   @Deze man was wel in staat om te doden maar ja daar was hij soldaat voor maar onschuldige vrouwen en kinderen kom nou ,die zou hij geen haar krenken .!@

   Mee eens. En dat deden de Indonesische rover benden en ploppers of hoe je ze ook noemt heel vaak. In noord Sumatra bestreed hij deze benden met hun eigen wapens. Hij noemde zijn groep Kaki Lima en viel ze nachts aan. Ook liet hij zijn mensen false berichten doorgeven, waardoor de benden tegen elkaar te keer gingen.

  • RLMertens zegt:

   @Bert; ‘een vechter etc.’ – Welke moedige/helden(!) daden heeft hij eigenlijk verricht?

 6. Huib zegt:

  En de coupe die Westerling in Bandoeng pleegde was ook uitsluitend gericht tegen de bewapende TNI voor zover mij bekend. Ik heb met eigen ogen de dode TNI soldaten uit hun Jeeps en tanks zijn hangen voor hun kazerne en op kruispunten.
  Overigens mijn vriendje Leopold Sitée en ik waren op weg van school naar huis toen we midden in een vuurgevecht terecht kwamen en doken in de greppel langs de weg. De Indonesische bewoonster zag ons en haalde ons naar binnen, waar bleek dat haar man TNI officier was en in zijn pendèk zat. Hij had gauw zijn uniform uitgetrokken.

  • RLMerrtens zegt:

   @Huib; ‘coupe in Bandoeng’- Parool 1950; Westerling probeert met zijn aanhangers Bandoeng te veroveren. Een actie die op niets uitloopt. Onze correspondent meldt op 24 januari; ‘Even plots als de moordenaars waren gekomen zijn ze ook weer vertrokken. Alles wat hier is gebeurd heeft met eerlijk vechten niets te maken. Wat onder Westerling leiding op Zuid Celebes met soldaten van de Knil werd uitgehaald heeft men nooit durven publiceren. Als dat wat hier in Bandoeng is gebeurd een staal(!) van zijn optreden moet heten, kan men thans alles stilzwijgend begrijpen. Er is maar één woord voor; moord!.
   -Tijdens de presentatie/bespreking van zijn boek Westerling door auteur de Moor bij de vereniging Vrienden van het Indisch boek, Den Haag jr.’90 stond een dame op en vertelde verbolgen, dat zijn aanhang jacht maakte op alles wat een uniform droeg. Niet vermoedende en ongewapende TNI’ers werden zonder pardon neer geknald. Haar neefje van 16, had toevallig een kaki bloes aan, wat ook zijn dood betekende.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.