De moord op 21 Stadswachters bij Tigga Roenggoe

Update en afsluiting 14 februari
Jacques Brijl laat weten

het 15de Slachtoffer van Tiga Roenggoe – Stw. Sgt. Inf. KNIL, Markus van WINSEN, geboren in Suid-Afrika -waarvoor ik alsnog postuum het MOK zal aanvragen.
Hiermede zal ik mijn actie kunnen beëindigen voor de nabestaanden van de in “Tiga Roenggoe”overleden KNIL. militairen.


.
Zie het bericht van 17 juni 2017:

Jacques Brijl stuurde de volgende vraag met inleiding:

De moord op 21 Stadswachters bij Tigga Roenggoe,  Tapanoeli, Midden–Sumatra
1.Inleiding
In verband met het dreigende oorlogsgevaar in Z.O. Azië besloot het KNIL haar leger te versterken met een aantal hulpkorpsen.
Zo werden er hulpkorpsen opgericht om bepaalde plaatsen en belangrijke gebieden te beveiligen; in aansluiting daarop werden Stads- Landwacht- eenheden opgericht.
De meeste Stadswachten waren vrijgesteld van hun militieplicht, maar melden zij zich als vrijwilliger bijv. bij de Plaatselijke Stadswacht, om hiermede een bijdrage te leveren bij de beveiliging en verdediging van eigen ondernemingen en plantages, zoals dat ook in Deli op Sumatra’s Oostkust had plaatsgevonden.
Ook de op 26 dec. 1906 te Semarang geboren Hendrik Jan Theodoor Hessing, achtte het als zijn plicht een bijdrage te leveren voor de verdediging van Deli, het land dat hij lief had en besloot zich toen als vrijwilliger bij de Stadswacht te meldden; vervolgens werd hij als Stadswacht Sld. Inf. KNIL. bij de Afd. Deli ingedeeld.
Van beroep was Hendrik Jan Theodoor Landbouwkundige, “planter in de Cultures”, zoals dat vroeger heette, op een onderneming van de Senembah Maatschappij in Deli.
Vóór het uitbreken van de oorlog met Japan uitbrak, woonde hij met zijn echtgenote Leonora Maria Hessing-Schenkkan te Goenoeng Rinteh bij Medan.

2.Dramatische gebeurtenissen bij Tigga Roenggoe
In de nacht van 14 op 15 mrt 1942 werden 21 vrijwillige Stadswachters van het KNIL bij Tigga Roenggoe, een plaatsje op de weg van Pematang Siantar naar Kabangdjahe, door Japanse militairen vermoord. Stadswacht Sld. Inf. KNIL . Hendrik Jan Theodoor HESSING maakte ook deel uit van deze groep.
De Stadswachters hadden tot taak enige bruggen te bewaken en hadden bij het horen van berichten, dat intussen Japanse eenheden op de kust van Sumatra waren geland – bij hun terugtocht voor de overmachtige vijand, conform hun opdracht – plichtsgetrouw tijdig de hun toevertrouwde bruggen vernield.
Dit moedige besluit werd door hen genomen – ondanks dat zij via de NIROM (Nederlands Indische Radio Omroep) en krantenberichten moeten hebben vernomen – dat het Japanse Leger o.m. op het eiland Tarakan en in Balikpapan, onze militairen had geëxecuteerd en onthoofd – die betrokken waren bij het vernielen van bruggen en belangrijke installaties in hun gebied.

De Japanners die intussen op 12 mrt. 1942 bij Laboean Roekoe waren geland, behoorden tot het gemot. Regiment Verkenners/Cav. van de 2de Divisie van de Keizerlijke Garde.
Na de landing had deze eenheid een omtrekkende beweging gemaakt en verrasten de Stadwachters bij het dorpje Tigga Roenggoe.
De Stadswachters werden onmiddellijk gevangen genomen, ontwapend en daarna op 14 mrt. 1942 tussen 20.00 – 21.00 uur in koele bloede vermoord door de Japanse militairen van genoemde Cavalerie- verkenningseenheid.
Volgens de latere verklaringen van 5 getuigen, t.w. Pikir marga Poerba, Hendrien marga Poerba, Sarbia marga Poerba, Hasan marga Baragin en Janssen marga Manabe werden de volgende dag de lichamen omstreeks 12.00 uur – in opdracht van de Japanners – door dorpsbewoners begraven in een schuilloopgraaf bij een lokale school.
Hun lichamen lagen over een groot gebied verspreid en er lag overal veel bloed; daarbij bleek onder meer ook, dat de slachtoffers, met hun armen op hun rug waren vastgebonden. Sommigen hadden lussen om hun nek en één slachtoffer met een fors postuur bleek te zijn onthoofd. De slachtoffers werden vervolgens door dorpsbewoners naar de schuilloopgraaf gesleept, dan wel op geïmproviseerde bamboebrancards naar de plaats gebracht waar zij werden begraven.

In nov. 1947 werden tenslotte de stoffelijke resten van de Stadswachters ontdekt en konden alle slachtoffers door de Gerechtelijke Geneeskundige, dr. TH. P.J. Boortman worden geïdentificeerd.
Tot de 21 vermoorden behoorden enige zeer vooraanstaande “Delianen”, zoals de oudhoofdadministrateur van de Deli Mij., dhr. P.M. Visser en de toenmalige Secretaris van de Tabaks- Mij. “Arendsburg”, dhr. W.F. van den Berg.
Voorts behorende ook Stw. Sld. Inf. KNIL Hendrik Jan Theodoor Hessing tot één van de geïdentificeerde slachtoffers. De dood bleek te zijn veroorzaakt, door schoten in “de Nek”, waardoor het hoofd verbrijzeld werd.
Alle slachtoffers bleken daarna te zijn begraven in een schuilloopgraaf op het erf van de plaatselijke school.
Uit het na WOII ingestelde onderzoek, bleek voorts dat diegene, die de opdracht had gegeven tot genoemde massamoord, de Majoor Junzaburo Nakamura te zijn, de Plv. Commandant van de eerder genoemde Verkenningseenheid.
Bij het verdere onderzoek bleek echter , dat Nakamura al tijdens WOII in Nieuw- Caledonië was gesneuveld, zodat de Ned. Temporaire Krijgsraad te Medan, hem niet meer voor zijn ernstige oorlogsmisdaden kon berechten.
De commandant van de Verkenningseenheid, Kol. Yuzo Kitayama werd in apr. 1949 door de Temporaire Krijgsraad vrij gesproken van de gebeurtenissen rond Tigga Roenggoe, omdat hij toen niet ter plaatse aanwezig was geweest en toen ook niet op de hoogte was van de misdadige handelingen van maj. Nakamura.

Na de oorlog werden de slachtoffers door de OGS. herbegraven op het Nederlandse Ereveld “Ancol” te Jakarta.
Hendrik Jan Theodoor ligt daar begraven in vak/rij/nr. VI 155.

’s-Gravenhage, juni 2017 JZB

Vraag van Jacques Brijl
Wie kan mij helpen aan de namen en zo mogelijk de adressen van de personen, die bij dit vreselijke drama hun leven hebben verloren, dan wel rechtstreekse familie( (klein)zoon of dochter) van één van de slachtoffers is?
Ik zou graag met deze families in contact willen komen.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

159 reacties op De moord op 21 Stadswachters bij Tigga Roenggoe

 1. J.Z.Brijl zegt:

  B,
  Ik kan intussen nog vertellen, dat Ldst. sld. Inf. KNIL. Hendrik Jan Theodoor HESSING op 15 juni 2017, alsnog postuum EERVOL het Mobilisatie – Oorlogskruis is toegekend door de Minister van
  Defensie, mw. Jeanine A. Hennis- Plassscaert ! Ere wie Ere toekomt!
  mhgr.
  JZB

  • Paul van Meerwijk zegt:

   Aanvullende informatie over de op 13 maart 1942 in Sioekan (Tobameer) op Sumatra door de Japanners doodgeschoten Frederik van der Schaar.
   Frederik was destijds opgeroepen als sergeant bij het KNIL.
   Mail: paulvanmeerwijk@mac.com

  • Boeroeng zegt:

   Frederik van der Schaar is een Mobilisatie Oorlogskruis toegekend.
   En ontvangen door zijn dochter.

   • J.Z.Brijl zegt:

    B,
    dank voor het plaatsen in I4E; zijn dochter Margaretha was 2 jaar oud, toen haar vader, Sgt. Inf. Knil. FREDERIK van der SCHAAR, op 12 mrt. 1942 bij hevige gevechten met het Japanse invasieleger rond her dorp Sioehan, nabij het “Toba Meer” op Midden – Sumatra, sneuvelde.
    Aan hem is op 31 aug. 2017 alsnog postuum eervol het Mobilisatie- Oorlogskruis door deminisef. mw. Jeanne Hennis-Plasschaert, toegekend.
    De moeder van Margaretha was van Zwitserse afkomst.
    Beiden zijn tijdens WOII, 3 jaar in een Japans kamp in NOI geïnterneerd geweest.

 2. Jan A. Somers zegt:

  “In de nacht van 14 op 15 mrt 1942 ” Waren deze stadswachten als KNIL-militair herkenbaar? Of waren ze al weer gedemilitariseerd? Belangrijker is dat het KNIL op 8 maart had gecapituleerd. De vernielingsacties hadden daarom niet plaats mogen vinden.
  Collega’s van mijn vader zijn ook zo gefusilleerd. Op 8 maart werden zij gedemilitariseerd, maar die order hadden ze niet ontvangen. Hebben hun schip tot zinken gebracht. Uit Soerabaja zijn na 8 maart nog een paar mijnenvegers van de Gouvernements Marine met succes uitgeweken naar Australië. Voor de opvarenden gelukkig dat deze schepen niet waren onderschept. De Japanners waren erg precies met francs-tireurs. Een naam die net bij mij opduikt: Hans Fuhri, Tweede Officier Gouvernements Marine, na het tot zinken brengen van zijn schip op 12 april 1942 ter rede van Manokwari. Mijn vader, had zijn zwaar beschadigde schip, Arend, al op 1 maart tot zinken moeten brengen.

  • J.Z.Brijl zegt:

   Geachte Heer Jan Somers,
   De 21 Stadswachters waren in militair uniform en officieel in Dienst; verder is U aanname onjuist, n.l. zodra de Japanse eenheid op Deli’s kust waren geland, kregen zij opdracht hun opgedragen taak uit te voeren! En dat hebben ze toen gedaan; vervolgens capituleerde het KNIL op 8 mrt 1942.
   De Japanse Cav. verk. eenheid heeft de moorden dan ook na de capitulatie van het KNIL verricht, nl op 14/15 mrt 1942;dat is ook de reden, dat de Stadswachters zich ook niet verdedigd hadden, tegen de Jap. Verk. eenheid..
   Daar zijn officiële verslagen van, o.a. van de Temporaire Krijgsraad te Medan.

   met vriendelijke groet.
   JZB

   • Jan A. Somers zegt:

    Sorry, mijn schuld. Ik heb te haastig ‘diagonaal’ gelezen. Daardoor dacht ik dat de vernielingen op 14/15 maart hadden plaatsgevonden. Ik moet toch maar beter mijn best doen. Overigens, waar haalt u op uw leeftijd toch al die energie vandaan? Zelf ben ik al een eind in ruste gegaan. Groeten, Jan S.

  • bokeller zegt:

   Pak Somers,
   De officier Hans Fuhri,werd op een beestachtige
   wijze en in bijzijn van zijn echtgenote gedood.
   Ook zijn ondergeschikten werden op beestachtige
   manier te Manokwarie gedood.
   Museum Bronbeek houdt hierover en over de
   ”Gevechtsgroep Kokkelink” de kaken flink op
   elkaar.
   Schandelijke vertoning van het Museum.
   siBo

 3. J.Z.Brijl zegt:

  Goedenavond Loekie,
  Dank voor Uw “Gouden tip”, met betrekking tot het opsporingsverzoek van dHr. Alfred Portier.
  Zijn vader was de op 24 nov, 1908 te Madioen geboren Stadswacht sld. Inf. KNIL. FREDERICK PORTIER, die eveneens op 14/15 maart 1942
  bij Tiga Roenggoe door de Japanners werd vermoord; ik hoop nu , dat ik spoedig contact kan krijgen met Alfred, zodat ook hij eindelijk na meer dan 70 jaar weet wat er indertijd met zijn vader in Tiga Roenggoe is gebeurd.
  Ik heb al geprobeerd, om met dhr. Alfred Portier telefonisch in contact te komen, maar helaas was het opgegeven telefoonnummer niet meer in gebruik.
  Mogelijk tenslotte is, dat één van onze lezers weet waar Alfred te bereiken is; zodra dat contact is gelegd, kan ik ook voor zijn vader postuum het Mobilisatie – Oorlogskruis aanvragen.

  met vriendelijke groet,
  JZB

 4. Fred Portier zegt:

  Weet er wel iets van want mijn vader zat ook bij deze groep !
  Bellen of mailen mag altijd !
  Fred Portier
  Tel. 0114850769
  M: 06 22503399
  E: freport@zeelandnet.nl

  • J.Z.Brijl zegt:

   Goedemorgen mhr. Fred. Portier,
   Heel hartelijk dank voor Uw reactie; blij, dat B. U zo snel heeft weten te vinden. Ik heb U intussen een aantal e-mailsnaar U toegezonden, zodat U weet waarom ik met U contact heb gezocht.
   Hoop spoedig via mijn e-mailadres wat van U te horen.
   mhgr.
   JZB

 5. Boeroeng zegt:

  22. Hoe verging het de militairen van de land- en luchtstrijdkrachten in Nederlands-Indië?
  Op 7 december 1941 viel Japan de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbour aan. Deze gebeurtenis veranderde de Europese oorlog in een wereldoorlog en bracht ook Nederlands Indië in de frontlinie. Het overgrote deel van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) bevond zich op Java. Door de mobilisatie van dienstplichtigen en reservepersoneel en de oprichting van diverse hulpkorpsen was de sterkte opgelopen tot 90.000 man.
  Wat voor informatie is er bij het Nationaal Archief te vinden over deze militairen?

  Welke soorten militairen waren er?
  • Beroepsmilitairen (het traditionele KNIL)
  • Militiesoldaten oftewel dienstplichtigen
  Sinds 1918 bestond er in Nederlands-Indië militaire dienstplicht voor Nederlanders en
  Indische Nederlanders. Overigens is in de archiefstukken ook de vermelding ‘vrijwillige
  militiesoldaat’ aangetroffen.
  • Landstormsoldaten (een soort buitengewoon dienstplichtigen)
  • Reserveofficieren
  • Vrijwilligers: stads- en landwachten
  Stadswachten (locale eenheden) en landwachten (regionale eenheden), opgericht in 1940,
  waren hulpformaties van het KNIL.
  Men moet er rekening mee houden dat niet van alle genoemde categorieën militairen aparte
  registraties bij het Nationaal Archief aanwezig zijn.

  Welke onderdelen behoorden óók tot het KNIL?
  • Militaire Luchtvaart ML (luchtstrijdkrachten)
  • Vrouwenkorps VK (vanaf 1943)\
  • vrijwilligerskorpsen, zoals stads- en landwachten.
  Wat was de sterkte in november 1941?
  • 40.000 beroepsmilitairen (waarvan 1400 officieren), voor meer dan twee-derde bestaande
  uit inheemsen
  • 30.000 man militie- en landstormpersoneel
  • 20.000 vrijwilligers, zoals stads- en landwachten.

  Informatie van het nationaal archief:

  Klik om toegang te krijgen tot oorlogsgids-vraag22.pdf

 6. J.Z.Brijl zegt:

  B,
  Ik kan er nog aan toevoegen, dat door mij vandaag een verzoek bij mindef. is ingediend om
  aan wijlen Stadswacht Sld. Inf. KNIL FREDERICK PORTIER alsnog postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis EERVOL toe te kennen en aan zijn zoon Fred te doen uitreiken.

  mvgr.

  JZB

 7. Boeroeng zegt:

  Dit is de lijst van Fred Portier van de stadswachten te Medan.
  Wie herkent de namen. Wie weet nazaten te vinden.
  Reageer hier.

  • Theodoor Eduard SLOT 31-03-1900 Madioen was de broer van mijn oma. Hij had twee zoons en een dochter, die alle drie overleden zijn. Ik zal proberen of ik contact kan krijgen met kleinkinderen.

   Misschien ten overvloede, maar de namenlijst staat in Het Nieuwsblad voor Sumatra, 18-01-1949 (te vinden via delpher.nl). Verder is er een uitgebreid verslag te vinden in het boek ‘Medan, beeld van een stad’ door M.A. Loderichs e.a., met name vanaf pagina 58 (ook online in te vinden) en een artikel ‘An Abandoned Army, The KNIL and The Japanese Invasion of Northern Dutch Sumatra’ door Tom Womack, te vinden op dutcheastindies.webs.com

   Hartelijke groet,
   Ellen Couvret

  • In totaal zijn er 27 mensen geëxecuteerd: de bovenstaande 24 en drie mensen die niet geïdentificeerd zijn. Het Nieuwsblad voor Sumatra (18-01-1949) noemt er 21 en 6 niet geïdentificeerden. Drie van deze laatsten staan wel in bovenstaande lijst (Embden, Fraser en Willigen), maar dan waren er dus nog drie.
   mhg, Ellen Couvret

   • Fred Portier zegt:

    Dank u wel mevrouw voor deze inlichtingen . Er zijn er is ook iemand geweest die zei tegen de jap dat hij aan de Indonesische kant stond , wat niet waar was maar omdat hij donker getind was tuinden de jap erin en ging hij vrijuit en met hem 2 inlandse helpers. Zo gaat het verhaal , voor wat het waard is natuurlijk ! Graag zou ik telefonisch contact met u willen , dan kunnen we ongetwijfeld over dit onderwerp eens een boom op zetten !

    • Ellen Couvret zegt:

     Hallo Fred Porter, Mijn oudoom had Indisch bloed en zag er ook heel Indisch uit, maar dat heeft niet mogen baten. Thuis ging het verhaal dat hij ‘van de Jap eerst zijn eigen graf had moeten graven en toen een kogel door zijn nek kreeg’. Maar dat lijkt niet zo gegaan te zijn.Een weerzinwekkende slachtpartij. Mooi dat de heer Brijl zich nog zo voor hen inzet.

    • Fred Portier zegt:

     Heeft u oudoom ook kleinkinderen en nog in leven ?

  • Boeroeng zegt:

   Dank je wel Ellen,

   Het Nieuwsblad voor Sumatra (18-01-1949)

 8. Mijn eerdere reactie is kennelijk verloren gegaan. Dus nogmaals: Theodoor Eduard SLOT was de broer van mijn oma. Hij had twee zonen en een dochter, die overleden zijn. Ik zal proberen kleinkinderen te vinden.
  Ter informatie: In het Nieuwblad voor Sumatra (18-01-1949, zoek via http://www.delpher.nl/) staat de lijst van slachtoffers. Interessant is ook het boek: Medan, Beeld van een stad, door M.A. Loderichs (zie vanaf pagina 58), online te lezen via https://issuu.com/bintphotobooks/docs/medan_9193ecee83ed9d en tot slot zie ook “An bandoned Army, The KNIL and The Japanese Invasion of Northern Dutch Sumatra” door Tom Womack, te vinden op http://www.dutcheastindies.webs.com/north_sumatra.html
  hartelijke groet,
  Ellen Couvret

  • Ron Geenen zegt:

   Dag mevrouw Couvret:
   Ben blij met ook uw gegevens, die aanvullen op het schrijven van de heer Brijl. Het hele gruwelijke verhaal speelde zich af op Sumatra.
   Ik herinner mij nog niet zolang geleden dat een andere dame, mevrouw van Delden?, die o.a. op mijn schrijven reageerde en schreef wat er op Sumatra gebeurde naar haar mening niet belangrijk was. En dat werd nog eens benadrukt met een ervaring van tig jaren bij de WUBO.

   • Ellen Couvret zegt:

    Hallo Ron Geenen,
    Geen idee wat iemand ertoe brengt te beweren dat zoiets niet belangrijk is, maar zo heeft iedereen zijn of haar mening. Als ik de foto’s hieronder zie die net gepost zijn (van Merkelbach en gezin), dan schiet er een brok in m’n keel. Termen als belangrijk en onbelangrijk lijken mij volstrekt irrelevant.
    hartelijke groet, Ellen Couvret

 9. Boeroeng zegt:

  De planter (Deli my) Jacobus Wilhelm Merkelbach (1908) huwde in 1929 met Antoinette Bergmans.(1910)
  De vader van Jacobus was de oprichter van fotostudio Merkelbach in Amsterdam. http://redeenportret.nl/
  In 1933 werd Romuald Ferdinand geboren te Namoe Trassi
  In 1938 zijn zus Nita aldaar.
  Antoinette hertrouwde na de oorlog met W. Groote

  1933/1934 met zoon Rommy

  • J.W. de Groote zegt:

   re. op laatste regel van verhaal Boeroeng staat een foutje. Mevrouw Antoinette Bergmans trouwde met mijn opa, J.W. de Groote ipv. W. Verder bedankt voor dit stukje geschiedenis.

 10. Frans August Guillaume behoort ook tot de slachtoffers van het Tiga Roenggoe drama.
  Hij is in 1903 op Sumatra in Huta Barat vlakbij Pearadja geboren. Hij groeide op in een zendeling gezin met 7 kinderen. Zijn jongste broer was Bernhard Guillaume, de vader van mijn over man Frans Cornelis Guillaume. Ook in de familie Guillaume werd er verteld dat hij zijn eigen graf heeft moeten graven en toen in de nek is doodgeschoten en voorover in het graf is gevallen. Wat is er dus werkelijk gebeurd en waar is die plek precies in of nabij Tiga Roenggoe.
  Er is genoeg briefwisseling/krantenartikelen in het Guillaume archief. Ook over contacten met het Roode Kruis en instanties in Medan over identificatie en foto’s van de herbegrafenis op het Ereveld in Medan in juli 1949 maar toch blijft de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat is er echt gebeurd.

  • Boeroeng zegt:

   Dag Cora,

   Is het goed dat ik je kpn-mailadres stuur naar Jacq Brijl?
   Dan kan hij je vragen of de familie geïnteresseerd is in een toekenning van het Mobilisatie Oorlogskruis voor Frans August.
   Hij was niet gehuwd? Hij had geen kinderen ?
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Mobilisatie-Oorlogskruis

   Zover ik kon nagaan was Frans August de zoon van een zendeling uit Vlissingen en zijn moeder was te Indië opgegroeid.
   Hij werkte in 1941 voor de Rubber Cultuurmaatschappij Amsterdam te Galang in de regio Deli

   • Ik heb meneer Brijl al een email gestuurd met mijn gegevens. Gegevens over F.A. Guillaume zijn allemaal bij mij bekend. Hij is nooit getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. Mijn man, die in 2013 is overleden, was toen de enige mannelijke nazaat met de naam Guillaume. De plaats Galang zegt mij niets. Ik heb andere adressen maar moet dat thuis nakijken. Ben nu In het buitenland.
    Dank voor aanbod om e.e.a. Door te sturen maar is reeds gedaan. Ook door Fred Portier met wie ik veel contact heb. Zeker is er belangstelling voor toekenning van het erekruis. Zou mooi zijn dat dit gezamenlijk wordt uitgereikt aan de nabestaanden. In mijn geval aan mijn zoon Camille Guillaume.

    Gr. Cora Guillaume

   • Boeroeng zegt:

    ok Cora.
    Galang is zuidelijk van Medan .
    Plaatsje of naam van een regio?

  • Ron Geenen zegt:

   Ja, wat is daar allemaal gebeurd? Velen hebben het zich afgevraagd en slechts een enkeling is daar echt achter gekomen. Doordat o.a. mijn familie van moederskant (Chevalier) ook in Siantar en Medan hebben gewoond en nu nog daar verblijven, heb ik mede door enkele op schrift gestelde ervaringen, 7 artikelen aan de beruchte bersiap tijd in de desbetreffende omgeving gewijd. Als u dat wilt lezen dan is hier alvast het eerste artikel: https://myindoworld.com/westerling-deel-1/
   De rest vindt u via https://MyIndoWorld.com >>Verhalen>>Westerling deel 2 tot en met 7.

  • Ellen Couvret zegt:

   Dag Cora Guillaume,
   Wat opmerkelijk dat ook in uw man’s familie gesproken werd over het graven van een eigen graf. Jammer dat het niet meer is na te vragen bij directe familie. Veel blijft uiteindelijk toch onduidelijk.

 11. Boeroeng zegt:

  Emile Paul Joseph Duson speelde als hockeyer op de Olympische spelen van 1928 te Amsterdam.
  Met zijn Hollandse ouders (Duson-Gallis) woonde hij in Medan en in 1941 had zijn vader kleermakerij Maison Duson. Emile was employee van onderneming Rotterdam A&B, aldaar.
  Hij huwde in 1935 te Den Haag . Er werden 2 zoons te Medan geboren.
  Dirck Walter Duson geb 3 mei 1938 Medan overleed 7 mei 1970 in Spanje .
  Marc Paul Duson geboren sept 1936 Medan is wel naar Nederland gegaan in 1946 met zijn moeder Themans, maar verder is hij niet te vinden op het internet. Bleef hij wel in Nederland ??

  https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/37212/emile-paul-joseph-duson
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Emile_Duson

 12. Hans Boers zegt:

  Excuses. WordPress plaatste 2x dezelfde link

  • J.Z.Brijl zegt:

   Goedemorgen mhr. Hans Boers,
   Hartelijk dank voor al de belangrijke info. die U heeft weten op te sporen. Hoe meer we over deze zaak weten hoe beter.
   Het goede nieuws is verder dat het dHrn. Fred Portier en Ron Geenen gelukt is de dochter van wijlen mlt./Stadswacht Inf. KNIL JACOBUS WILHELM MERKELBACH in Florida/USA op te sporen.en haar bereids hebben gesproken; zelf heb ik haar intussen de nodige informatie toegezonden.
   Zodra ik van Def. zijn Staat v Dienst heb ontvangen, zal ik ook voor hem alsnog postuum het Mobilisatie- Oorlogskruis aanvragen.

   mhgr. JZB

   • Hans Boers zegt:

    Dag meneer Brijl, dank voor uw antwoord en aanvullende info en u onuitputtelijke kracht voor dit soort zaken. Mijn respect voor u.

    Mijn verzoek aan u is als volgt: Zou u zo vriendelijk willen zijn om toe te staan, dat de webmaster alhier – Boeroeng – mij uw email adres verstrekt, zodat ik u prive wat kan mededelen over onder andere deze kwestie en een andere kwestie, namelijk de Slag in de Javazee.

    Ik hoor gaarne van u.

    Met vriendelijke groeten en een fijn weekend toegewenst ( ook aan alle andere eventuele lezers.)

    Hans Boers

 13. J.Z.Brijl zegt:

  Môge Mr. Hans Boers,
  Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen hoor; B kan rustig mijn e-mailadres aan U geven.
  Verder eveneens nog een heel fijn weekend gewenst.

  mhgr. JZB

  • Hans Boers zegt:

   Dank heer Brijl.
   Ik heb Boeroeng verzocht hiertoe.
   Zodra ik het adres heb, bericht ik u het één en ander.

   Mvrgr/Hans Boers

 14. Boeroeng zegt:

  Paul Marinus Visser,
  In 1941 employée van de Deli Maatschappij.
  Zoon van Elize Visser en Maria Ignatia van Santen. Hij huwde Elisabeth Regina Veth.
  Nabij Medan werden 3 kinderen geboren in 1920, 1922 en 1923. Het middelste kind Rego was vlieger in 1947, raakte gewond in een actie en overleed. Het oudste kind was een dochter die naar Amerika vertrok met haar man. Haar jongste broer Huibert vestigde zich ook in Connecticut, Amerika.
  Een zoon van Huibert zette deze foto. van zijn grootvader op het internet. Ik heb hem gemaild en verzocht Jacq Brijl te mailen.

 15. Hans Boers zegt:

  Nieuwsblad van Sumatra 14-7-1948. (Voor zover het nieuws betrouwbaar was/is.)
  Vraag: Wat is er verder gebeurd inzake deze MEDE-slachtoffers van Indonesische en Chinese afkomst? Zijn zij alsnog geïdentificeerd?

  http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=tigaroenggoe&page=1&coll=ddd&identifier=ddd%3A010474751%3Ampeg21%3Aa0015&resultsidentifier=ddd%3A010474751%3Ampeg21%3Aa0015

 16. Hans Boers zegt:

  De Gooi- en Eemlander 12-2-1949.
  Hoe zat het precies met die Nakamura alweer? Nakamura die – volgens de krantenberichten – geld en juwelen – ter waarde van 80 MILJOEN GULDENS verduisterde, samen met Omura?
  Wiens geld? Wiens juwelen? Teruggevonden en an rechthebbenden overhandigd?
  Of heeft de pers/media er maar weer wat van gemaakt?

  http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=nakamura&page=1&coll=ddd&identifier=ddd%3A011155112%3Ampeg21%3Aa0058&resultsidentifier=ddd%3A011155112%3Ampeg21%3Aa0058

 17. Boeroeng zegt:

  Tommy Sydney Zeeman (1910-1942) kreeg bij zijn geboorte in Sydney, de naam Thomas Siegebert Tengbergen. Zoon van Tengbergen uit Bolsward. Zijn moeder Marie Eugenie Portengen was geboren in Padang, uit Amsterdamse ouders. Toen Tommy 3 was hertrouwde ze Pieter Zeeman en zo kreeg hij  de naam Zeeman.
  In 1940 huwde Tommy in Nederland met Henriette Stephanie Potjer (Batavia 1917 geboren, oa nazaat van Bronckhorst en Broese van Groenou) en vertrok direct naar Sumatra, waar hij een betrekking kreeg bij theeplantage Bah Boetoeng.
  Dochter Patricia Zeeman werd 13 april 1941 geboren op Kasinder Estate, Sumatra.
  Zoek je op die naam met Google, dan zie je geen results te Nederland, wel results te Amerika.

  • Boeroeng zegt:

   Jacq Brijl laat weten :
   …..blijkt dat aan Tommy Zeeman al postuum het OHK is toegekend;
   dat betekent dat hij volgens de bepalingen mbt toekenning van onderscheidingen, hij geen MOK meer toegekend kan krijgen, want dat zou “dubbel op”zijn……

 18. Boeroeng zegt:

  Ik kon een kleindochter bereiken van Willem Frederik van den Berg.
  Voor haar hoeft het niet meer zo na 75 jaar.
  https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/10319/willem-frederik-van-den-berg

  • Fred Portier zegt:

   Kan haar geen ongelijk geven , wat is onze onze regering en al de regeringen daarna toch lelijk in gebreke gebleven jegens de nabestaanden van deze slachtoffers die hun leven voor koningin en vaderland gegeven hebben. Als mijn moeder nu nog geleefd zou hebben , zij is van 1913, had het voor haar, net als deze kleindochter van de heer van den Berg, ook niet meer nodig geweest. Geef haar daar groot
   gelijk in !!

   • Ron Geenen zegt:

    Ja, als je dat lijst, doet het nog meer pijn. Politiek is vaak gevoelloos.
    Maar daarom kunnen we de andere mensen die er wel naar snakken niet in de steek laten.
    Oorlog is smerig, politiek nog erger!

   • Boeroeng zegt:

    Fred, ik kan ook een decoratie aanvragen voor mijn vader en ooms.
    Voor mij hoeft het niet zo. Voor veel anderen is het wel belangrijk.
    Wel of niet . Ik accepteer het allemaal.

    • Fred Portier zegt:

     Voor mij is het ook belangrijk , maar ik wilde alleen mijn ongenoegen en gefrustreerdheid uiten over de overheid die niet eens de moeite hebben genomen om hun deelneming naar mijn moeder toe uit te spreken , schandalig. Ik kan hier nog veel verder dieper op ingaan maar zal het hier maar bij laten . Ik zat met een moeder opgescheept,mijn hele leven , met een zeer onverwerkt trauma , was geen prettig leven.

 19. Boeroeng zegt:

  Meer informatie over Marie Louise Kroesen, weduwe van der Willigen.
  http://www.imexbo.nl/indische-straat-2.html

  • Bert zegt:

   Prachtig die commentaren van die webmaster ( Hans Boers) Ik viel zo wat van mijn stoel van het lachen,die Hans kan zo lekker mooi relativeren!

   • J.Z.Brijl zegt:

    Beste Vrienden,
    Ik ben onder de indruk van de geweldige positieve reacties van U allen,om meer oude informaties op te diepen, over het onmenselijke drama rond de 21 Stadswachter van Deli, waarover ik een verhaal heb geschreven. Door U allen is het mogelijk geworden deze trieste gebeurtenis, die op 14/15 mrt. 1942 plaats vond bij het dorp Tiga Roenggoe in “ons oude Deli”, weer uit het VERGEETBOEK te halen; deze oorlogshelden moeten we nimmer vergeten, want zij hebben het hoogste gegeven wat zij konden geven, nl. hun leven.
    Ik zal mijn best blijven doen, om er voor te zorgen, dat die families alsnog postuum een EERVOLLE bintang voor hun overleden (groot)vader, Oom of neef krijgen, als zij die graag alsnog willen ontvangen.
    Verder nogmaals dank voor Uw geweldige reacties,
    met hartelijke groet,
    JZB

    • J.Z.Brijl zegt:

     B,
     In aansluiting op het voorgaande bericht, kan ik nog vertellen, dat ik vandaag het verzoek voor wijlen Stw. Mlt. Sht. Inf. KNIL. Jacobus Wilhelm MERKELBACH bij de mindef. heb ingediend, om aan hem alsnog postuum eervol het MOK toe te kennen; opzet is dat de bintang na toekenning zal worden toegezonden naar zijn dochter Anita L.W. Merkelbach, woonachtig in Florida/USA.
     mhgr.
     JZB

 20. Boeroeng zegt:

  Aan Christiaan Peterse, die zich in 1959 als twintigjarige als vrijwilliger meldde om naar Nieuw-Guinea te gaan, kende Hennis het Nieuw Guinea Herinneringskruis toe. Ook de vader van Peterse, die in 1943 stierf als krijgsgevangene op het eiland Flores, werd postuum onderscheiden, met het Mobilisatie-Oorlogskruis.

  http://www.nu.nl/binnenland/4791633/minister-jeanine-hennis-plasschaert-eert-militairen-veteranendag.html
  Met dank aan Jacq Brijl.

 21. Heel interessant al deze bijdrages. Ik vraag mij nu af voor wie allemaal het MOK nu is aangevraagd meneer Brijl. Voor Frans August Guillaume inmiddels ook????

  • J.Z.Brijl zegt:

   Goedemorgen mw. Cora Guillaume- Spil,
   Het is niet alleen een kwestie van het indienen van een verzoek; zo simpel is het nu ook weer niet!…..en ook een beetje geduld!
   Aan de hand van de door mij opgevraagde gegevens aan onder meer Defensie, kan ik pas bepalen, of ik een verzoek wel of niet kan indienen, Voor de ene gaat de toezending van gegevens soms heel snel en voor een andere moet ik wat langer wachten, alvorens kan overgaan tot het wel of niet aanvragen van een onderscheiding voor een overledene uit de periode WOII.
   Maar mw. Cora Guillaume- Spil laat ik U een beetje verrassen, het verzoek om ook aan Stw. Inf. KNIL. Ir. Frans August GUILLAUME, alsnog postuum het MOK toe te kennen werd reeds op 23 juni jl door mij bij de mindef ingediend.
   Het zal naar ik aanneem mogelijk weer een aantal maanden duren, alvorens ik daar een beslissing op zal ontvangen. Mocht de onderscheiding tenslotte worden toegekend, dan zal ik dat natuurlijk aan U doorgeven.
   De versierselen van genoemde onderscheiding zullen in beginsel tzt aan U en Uw zoon worden uitgereikt/toegezonden; en zoals ik dat al vaker heb gezegd, zijn daar geen kosten voor U aan verbonden, want ik doe dit werk vrijwillig en belangeloos.
   Op het ogenblik ben ik bezig om meer dan 45 reeds toegekende onderscheidingen verder af te wikkelen; bovendien liggen er intussen alweer meer dan 10 nieuwe verzoeken op mij te wachten….dus ik ben ook nog voor andere families bezig!

   met hartelijke groet,
   JZB

   • Heel hartelijk dank voor deze informatie. De procedures hiervoor waren mij niet bekend en daardoor niet geheel duidelijk of aanvraag was ingediend. Geduld heb ik zeker!!!
    Dank voor uw inspanningen.

    M.vr.gr.

 22. Jan A. Somers zegt:

  “meer dan 10 nieuwe verzoeken op mij te wachten…” U heeft geen medisch advies nodig voor een nuttig leven!

  • J.Z.Brijl zegt:

   Goedemiddag mhr. Jan Zomers,
   Was het maar waar! Ik heb last van een behoorlijke en gemene artrose, die mijn “motoriek “zodanig beperkt, dat ik op het ogenblik met mijn negentig lentes slechts moeizaam kan lopen.; maar ik mag niet mopperen want het vele “werk” kan ik gelukkig nog goed doen.

   mhgr. Jacq.ZB

   • Hans Boers zegt:

    Geachte heer Brijl, dan rest mij u toe te wensen, dat u in elk geval stukken minder pijn zult hebben en al snel weer beter uit de voeten kunt. Beterschap.

    mvrgr/Hans Boers

 23. Boeroeng zegt:

  Johannes Anthonius Marie van Woerkens
  Geboren op 20 januari 1905 te Nijmegen. Overleden op 15 maart 1942 te Tigaroenggoe
  Zoon van Anthonius Johannes Franciscus van Woerkens ( winkelier) en Apolonia Wilhelmina Vorst ( zijn moeder is nazaat van Prins Maurits 1567-1625)
  Hij zou vliegenier geweest zijn te Padang en manager bij de Borneo Sumatra Handelsonderneming (Borsumij)
  Hij huwde Petronella Martina Maria Antonia van der Meeren.
  Johannes had 2 kinderen en vanmiddag had Jacq Brijl contact met de jongste dochter, geboren in 1933.
  Zij wil graag haar vader postuum herdenken.
  So,….. hij gaat de MOK aanvragen.

  • Boeroeng zegt:

   bron

   Het kantoor van Borsumij te Medan, waar van Woerkens werkte.
   Dit was in Hindoestraat waar ook kleermakerij, kledingwinkel Maison Duson was ( zie dit topic voor de naam Duson)

 24. Harriette de Kool-Slot zegt:

  Door mijn achternicht Ellen Couvret werd ik attent gemaakt op deze website.
  Theodoor Slot was mijn opa en zijn jongste zoon Rudy was mijn vader.
  Wij hebben hier als gezin nooit iets over gehoord, anders dan dat opa in de oorlog was gefusilleerd.
  Er werd ook niet over gesproken.
  Mijn vader is er intussen niet meer, helaas, en ook zijn broer en zus niet.
  Er zijn echter nog wel een aantal kleinkinderen, die hier meer of minder vanaf weten, dat is me niet helemaal duidelijk.
  De verhalen hierboven maken veel duidelijk, heel bijzonder. Graag zou ik meer weten over hoe dat MOK aangevraagd kan worden? Bij voorbaat dank!

  • J.Z.Brijl zegt:

   Goedemorgen mw. Harriette de Kool- Slot,
   hartelijk bedankt voor Uw bericht; het beste wat U kunt doen is aan B. ,mijn e-mailadres te vragen en waarin U een vzk. aan mij kunt richten, om alsnog postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis (MOK) aan wijlen Uw Opa toe te kennen.
   Ik heb dan nog van U tenminste nodig, Uw volledige naam en voornamen, Uw huidige adres en Uw telefoonnr.
   Deze gegevens heb ik nodig, als ik een verzoek schrijf aan de mindef, om aan Uw grootvader, eervol alsnog postuum het MOK toe te kennen.
   Als dan tzt het MOK zal worden toegekend, zal ik daarvan op de hoogte worden gesteld.
   Vervolgens zal ik U daarvan op de hoogte stellen.
   Tenslotte zullen de versierselen van de onderscheiding aan U worden uitgereikt, c.q. worden toegezonden.
   mvgr.,,
   Jacq. Z. Brijl, Luitenant- Kolonel bd, BL

   • J.Z.Brijl zegt:

    B,
    Zojuist ook het verzoek tot postume toekenning van het MOK voor wijlen Stw. Ldst. Sgt. Inf. KNIL. Emile Paul Joseph DUSON bij mindef ingediend.
    gr.
    JZB

 25. J.Z.Brijl zegt:

  B,
  Ook intussen het verzoek tot postume toekenning van het MOK ingediend bij mindef. voor wijlen Swt. Sld. Inf. KNIL Johannes Anthonius Marie van Woerkens.
  gr.
  JZB

 26. Is het mogelijk om zelf b.v. een foto toe te voegen?? Ik heb nl. foto’s van de herbegrafenis in juli 1949 op het ereveld in Medan. Tenminste als daar interesse voor is.

 27. Boeroeng zegt:

  Er was 20 juli 1949 een herbegrafenis van de stadswachten op het toenmalige nieuwe kerkhof aan de Padangboelanweg te Medan.
  Dit is de namenlijst van de herbegrafenis.

  Klik om toegang te krijgen tot tigaroenggoe__herbegrafenis1949d.pdf

  De bestanden zijn van Cora Guillaume-Spil

  tigaroenggoe__herbegrafenis1949d

  • Ron Geenen zegt:

   Ergens anders heb ik gelezen, dat ze op Ancol, te Jakarta, werden herbegraven.
   Wat is het nu precies?

   • J.Z.Brijl zegt:

    Beste Ron,
    Na de Soevereiniteitsoverdracht moest de OGS het aantal bestaande Ned. begraafplaatsen opheffen en werden de overledenen OPNIEUW herbegraven.
    Dat is toen ook gebeurd met onze slachtoffers die in Medan begraven lagen en die
    meen ik in 1966 werden herbegraven op onder meer het Ned. Ereveld Äncol” te
    Jakarta en het Ned. Ereveld “Kembang Koening”te Soerabaja.

    • Ron Geenen zegt:

     Ik kan dus er van uit gaan dat de slachtoffers van Tiga Roenggoe op Ancol zijn herbegraven?
     Anders moet ik mijn artikel aanpassen. Moet ook nog foto’s zien te vinden van Ancol.

 28. Volgens OGS is Frederick Portier op Kembang Kuning begraven en van Fraser en van Embden is onbekend waar zij begraven zijn. Foto’s van Ancol zal ik je sturen.

 29. J.Z.Brijl zegt:

  B,
  Ik kan nog vertellen, dat ik intussen ook het MOK heb aangevraagd voor wijlen Stw. Sgt. Inf. KNIL. Theodorus Eduard SLOT.

  mhgr.
  JZB

 30. Boeroeng zegt:

  Klaas Gerrit van Leeuwen
  Geboren op 25 april 1904 te Amsterdam Overleden op 15 maart 1942 te Tigaroenggoe
  Gehuwd Velsen/Medan 1933 met volmacht Jantje Schwartz geb 1908 in Deventer ,
  Geen kinderen bekend. Employee van Harrisons & Crossfield, rubber- en koffieonderneming.
  Ouders: Gijsbert van Leeuwen (koopman) en Willemijntje Koeman.
  zusters:
  Anna Maria Elisabeth gehuwd met Gerardus Johannes Josephus Vlasman autohandelaar in 1931
  Willemijntje Gijsbertha gehuwd met Hendrikus Jacobus Bosch in 1938/1947 wonend Brits Indie Anna overleed in Tirol 1984

  https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/90662/klaas-gerrit-van-leeuwen
  Volgens de oorlogsgravenstichting was er een opgave in 2014 van een nicht of neef.
  Die moet kind zijn van de zusters. Met de naam  Vlasman of Bosch.

  _______

  Nicolaas van der Linde
  Geboren op 3 januari 1913 te Alphen Overleden op 15 maart 1942 te Tigaroenggoe
  Ouders: sigarenfabrikant te Alphen aan den Rijn, Nicolaas Cornelis Alexander van der Linde en Gerrigje Hermina Kop
  Nicolaas was assistent van de onderneming Laras te Serbalawan, een bedrijf in vezelverwerking, eigendom van Handels Vereniging Amsterdam.
  Geen echtgenote of kinderen bekend.
  https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/94874/nicolaas-van-der-linde

  • Volgens een lijst van de HVA uit 1939, die in mijn bezit is, was Nicolaas van der Linde werkzaam als assistent op Dolok Sinoembah (palmolie). Het zou kunnen zijn dat hij na 1939 op Laras is gaan werken. Hij wordt ook genoemd op een gedenkplaat die na de oorlog is aangebracht in het HVA gebouw.

  • Boeroeng zegt:

   Dag Cora.
   Ik vond die omschrijving voor van der Linde in Kleians adressenboek van 1941.
   Ik dacht dat die personen zelf hun werkkring opgaven.
   Kleians adressenboek van 1938 gaf als betrekking onderneming Dolok
   (ook van Handels Vereniging Amsterdam.)
   Voor Laras moest ik zoeken wat ze deden en ik vond ze ergens als een bedrijf in vezelverwerking.

   • Ja zal zeker dan kloppen. Hij heeft iig met mijn schoonvader op Dolok Sinoembah gewerkt. Laras heeft Ben Guillaume ook gewerkt. Zijn die adresboeken online?

   • J.Z.Brijl zegt:

    B,
    Ik vroeg mij intussen af, of er ook lezers zijn, die wat meer over Anton Jacob van Embden weten; hij behoort vermoedelijk, tot de groep van 6 niet geïdentificeerde personen.
    Belangrijk is bijv. te weten waar hij indertijd in Deli heeft. gewerkt.Misschien heeft iemand nog een foto van hem of staat hij op een groepsfoto.
    mhgr.
    JZB.

 31. Boeroeng zegt:

  Dit kon ik vinden over Anton Jacob van Embden.
  Geboren op 20 januari 1914 te ‘s-Hertogenbosch Overleden op 15 maart 1942 te Tigaroenggoe
  Assistent rubberonderneming Bandar Bedjamboe Tebingtinggi , eigendom van NV Tabaksmij Arendsburg Rotterdam
  Anton vertrekt uit Rotterdam met Indrapoera naar Deli 8 sept 1937
  Hij is de zoon van Steven Joseph Jan Hubert van Embden, ingenieur der telegrafie en Jeannette Henriette Marie Reijmer
  http://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?nav_id=0-2&id=39795814
  Steven is de broer Wilhelmus Hubertus van Embden die een belangrijke man was in de rubberonderneming en al sinds 1919 in die regio Deli werkzaam
  https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jansen-brandsma/I33945.php
  Kennelijk heeft Wilhelmus zijn neefje een baantje bezorgd daar.
  Wilhelmus vertrekt juli 1938 met de Baloeran naar Nederland voorgoed en overlijdt in 1947 .

 32. Boeroeng zegt:


  Anton Jacob van Embden
  Jac Brijl kan geen MOK aanvragen. Het kan niet bewezen worden dat hij militair was.

  Mijn probleem is echter,dat van Anton:
  – het militaire KNIL. dossier verloren is geraakt;
  – Anton Jacob van Embden vermoedelijk tot de slachtoffers behoort, die niet kon worden geïdentificeerd;
  – hij ook niet op het Ned. Ereveld “Ancol” te Jakarta begraven ligt.

  Ik heb dus tot op heden geen documenten of foto’s van hem waarin hij als militair vermeld staat/herkenbaar is.
  Het zou daarom fantastisch zijn als één van de lezers van I4E misschien een foto van hem heeft of dat hij op een groepsfoto staat in KNIL-uniform met andere Stadswachters.
  Anders wordt het voor mij heel moeilijk om voor hem postuum het MOK toegekend te krijgen, want die wordt alleen aan een (voormalig) militair toegekend.

  mhgr. JZB

  • Hans Boers zegt:

   Er moet toch ergens wel een (militair) dossier bestaan of bestaan hebben van Anton Jacob van Embden?
   Waarom staat hij anders geclassificeerd onder de noemer “Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en Indisch Verzet” … zie de link http://www.erelijst.nl/node/5262

   De 6 niet-geidentificeerden van 6 man is later terug gebracht tot 5 man, want M.V.W. van der Willigen behoorde aanvankelijk tot deze groep, doch werd alsnog geidentificeerd.

   • Ellen Couvret zegt:

    Ik zie dat er net informatie geplaatst is op oorlogsgravenstichting.nl over Van Emden:
    Herinneringen aan Anton Jacob van Embden
    ALGEMENE GEGEVENS

    -naam en voornamen : van EMBDEN, ANTON JACOB(TOON);
    -plaats en datum geb. : ’s-Hertogenbosch, 20 jan. 1914;
    -rang en status : Stadswacht Inf. KNIL;
    -onderdeel : Stadswacht Medan, Deli, S.O.K.;
    -burger beroep : Assistent op de Rubberonderneming

    Lees meer
    Bron: bron: G.B.E. (Berndt) van Till.
    Geplaatst door mike van venrooij op 8 juli 2017
    ___________
    Heeft deze Mike van Venrooij al contact opgenomen?

    hartelijke groet,
    Ellen Couvret
    PS: namens de hele familie wil ik de heer Brijl hartelijk bedanken voor de aanvraag van het MOK voor Theodoor Eduard Slot. Dit wordt zeer op prijs gesteld!

    • J.Z.Brijl zegt:

     Goedemiddag mevrouw Ellen Couvret,
     Omdat ik tot “een stokoude” generatie behoor, is Mike van Venrooy zo vriendelijk mij te helpen bij het plaatsen van verhalen en foto’s van Slachtoffers in het z.g.
     Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting (OGS).
     Hij is net met mooie cijfers geslaagd voor zijn eindexamen Gymnasium en is nu
     ingeschreven als student Geschiedenis in Nijmegen.
     Ik ben een echte stumper op de PC en ben erg blij met de geweldige vrijwillige
     steun van Mike.
     Als U nu op de Slachtofferregisters kijkt van de slachtoffers die wij gezamenlijk
     heb opgespoord, ben ik intussen met zijn hulp wat gegevens en foto’s
     in het SR. bij de betrokken slachtoffers gaan plaatsen.
     Ik kan intussen er nog aan toevoegen dat vandaag mindef aan mij heeft
     doorgegeven, dat aan de volgende overleden militairen het MOK postuum is
     toegekend, t.w.: F.A. Gauillaume,, J.W. Merkelbach en F. Portier.

     met hartelijke groet en nog een fijne dag gewenst
     Jacq. Z. Brijl

    • J.Z.Brijl zegt:

     Sorry mw. Ellen Couvret,
     Ik was in het verhaal wat ik al eerder had geschreven (zie hierna), vergeten te vertellen
     dat ik intussen Baron Berndt van Till had gesproken en hij heeft mij het verhaaltje over
     wijlen Toon van Embden toegezonden; ik heb daarna het e.e.a. aangevuld en vervolgens
     aan Mike gevraagd op dat op het plekje van TOON in het SR te plaatsen,
     mhgr.
     JZB

 33. Hans Boers zegt:

  De mensen achter deze website https://wo2.sharepoint.com/Pages/Vandaaggebeurdmaart.aspx hebben wellicht ook gegevens over Tiga-Roenggoe?

  Contact: 0627047728 en/of email adres fpamsterdam@yahoo.com
  https://wo2.sharepoint.com/Pages/Overons.aspx

 34. Fred Portier zegt:

  Het is best mogelijk , wie ’t weet mag ’t zeggen, dan van Embden later is geïdentificeerd en daar-om op vroege lijsten niet voorkomt. Zo komt hij ook niet voor in het rijtje namen van J.J. Nortier in zijn boek beschreven “De Japanse aanval op Sumatra” , een boek wat nooit is uitgegeven maar deze oorlogshandeling werd nauwkeurig m.i. weergegeven tot in detail. een uitreksel daarvan is te lezen in 3 Stabelan nummers waar ik naar op zoek ben. Deze uitgaves zijn : Stabelan 21-01-1994 ,
  (2-10) en 20-04-1994 (2-12) en 20-03-1994 (2-12)
  Later hier meer over.

 35. Fred Portier zegt:

  Ik wist dat ze op eBay te koop zijn , maar gelukkig heb ik nog een andere mogelijkheid om er aan te geraken en die is gratis. Wat ik hier heb zijn een paar copieen die iemand jaren geleden welwillend voor mij geregeld heeft. Het mooiste is dat er geld beschikbaar zou komen zodat het boek van Nortier voor de resterende 10 % afgemaakt zou kunnen worden en uitgegeven kan worden.

  • bokeller zegt:

   ###te lezen in 3 Stabelan nummers waar ik naar op zoek ben.
   Deze uitgaves zijn : Stabelan 21-01-1994 ,
   (2-10) en 20-04-1994 (2-12) en 20-03-1994 (2-12)###

   Nmi zijn de gehele Stabelan uitgaven
   jaren en jaren geleden
   aan het Museum Bronbeek geschonken
   en na te vragen .
   Ik weet de nummering niet maar had
   vele uitgaven aldaar gelezen.
   siBo

 36. Boeroeng zegt:

  Herbegrafenis 1949 te Medan

 37. Boeroeng zegt:

  Jacques Brijl laat weten dat hij op en met goed geluk ging bellen en toen een zoon van Jacob Groeneijk aan de lijn kreeg. Jacques zal een MOK aanvragen.

  Jacobus Walraven Groeneijk
  Geboren op 30 september 1907 te Den Haag Overleden op 15 maart 1942 te Tigaroenggoe
  Zoon van Jacobus Walraven Groeneijk, directeur Post en Telegraafkantoor met Hendrina Willemine Hupkens
  1939 1941 assistent tabaksonderneming Boeloe Tjina ( eigenaar NV Deli MY Amsterdam)
  Gehuwd met Hilda Hanna Engelsman te Medan in 1931

 38. J.Z.Brijl zegt:

  B,
  Ik heb intussen de 84-jarige zoon telefonisch gesproken, die net als zijn vader, Jacobus Walraven als voornamen heeft.
  Zijn zoon en kleindochter Caroline zijn erg blij dat het contact is gelegd en hij vindt het geweldig
  als zijn vader alsnog postuum een onderscheiding toegekend kan krijgen.
  Zelf ben ik natuurlijk ongelooflijk blij, dat ik het geluk heb gehad om zijn zoon te hebben kunnen
  opsporen..
  Helaas zal ik met mijn verdere zoektochten moeten beëindigen, want ik moet intussen
  andere families helpen, die mij ook om hulp hebben gevraagd; en dat zijn gebeurtenissen,
  die op Zee, of in Birma, Formosa, Japan, Flores of op o.a. de Molukken hebben plaatsgevonden.
  mhgr.
  JZB

  • Ellen Couvret zegt:

   Beste Jacques Brijl,
   Nu u weer andere mensen gaat helpen (hopelijk ook met de hulp van Mike van Venrooy en vele anderen) en u in die speurtocht misschien een beetje van deze pagina verdwijnt, wil ik u nog eens enorm bedanken voor uw inzet. Ik weet dat u er (terecht) al officieel voor bent geëerd, maar als gewoon mens wil ik u zeggen: chapeau! Het is prachtig wat u doet.
   Hartelijke groet,
   Ellen Couvret

   • J.Z.Brijl zegt:

    Beste Mevrouw Ellen Couvret,
    Dank voor Uw fijne en warme woorden.
    ik zal met dit werk doorgaan zo lang ik daartoe in staat ben.
    wens U en Uw familieleden tenslotte voor wat de toekomst betreft , heel veel Geluk en
    gezondheid toe.

 39. Boeroeng zegt:

  Vooruit  beetje offtopic mag ,  af en toe.  Moe nie te gek worduh…
  Geen stadswachter, wel een MOK.

 40. Boeroeng zegt:

  Jan Reinders
  Geboren 14 oktober 1912 te Amersfoort Overleden 15 maart 1942 te Tigaroenggoe
  1941 Stationschef 3e klas Deli Spoorweg Maatschappij Tebingtinggi

  Hij huwt in 1937 te Den Haag met de Duitse Elisabeth Brinker 7-6-1912 Geseke, Lippenstadt
  Enkele maanden later vertrekken ze naar Indië .
  Er wordt een zoon geboren 4 juni 1940 in Tebing Tinggi: Robert Jan.

  Na de oorlog huwt Elisabeth Brinker met Alexander Rumphius Twijsel, Indische jongen.
  Ze krijgen 2 kinderen
  Jack Frits Rumphius Twijsel in 1949 Jakarta
  Margareth Mary Rumphius Twijsel in 1952 Jakarta

  Rumphius is een traditionele doopnaam in deze familie. Het is geen achternaam.
  De traditie verwijst naar voorvader George Everhard Rumphius, die in de 18e eeuw al bekend was . https://nl.wikipedia.org/wiki/Georg_Everhard_Rumphius

  In 1962 vertrekt dit gezin naar Brazilië , Holambra bij Sao Paulo.
  Een van de 3 kinderen is Robert Jan Reinders.
  Kennelijk ging hij in Brazilie de naam Robert Jan Rumphius Twijsel gebruiken.
  ( zag die naam op het internet).

  Ook de zus en ouders van Alexander gingen mee.

  • Jan A. Somers zegt:

   “vertrekt dit gezin naar Brazilië” Er zijn in die tijd meer mensen uit Indië in Brazilië gaan werken. Ook niet via emigratie, maar met een arbeidscontract van een internationale onderneming..

   • Boeroeng zegt:

    Dit gezin met grootouders vestigden zich definitief … kolonie Holambra bij Sao Paulo
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Holambra
    Ik heb een vage aanwijzing dat de familie bloemen ging telen.

   • Ron Geenen zegt:

    @“vertrekt dit gezin naar Brazilië” @
    In de jaren 60 toen er een Indische stroom van Nederland naar Amerika vertrok, was er ook een Indische emigratie naar Brazilie. Ergens las ik dat er voor ongeveer 15000 mensen plaats was.
    Ik ken een familie met 4 kinderen. Een paar jaar later stierf manlief plotseling en toen is vrouw en kinderen naar NL teruggegaan.

 41. Boeroeng zegt:

  Zoekt en gij zult vinden. De weduwe Reinders-Brinker , hertrouwd met Twijsel
  Ze was toch al bijna 50 jaar toen ze naar Brazilie ging.

  • Carina Maes Brinker zegt:

   Bij het zoeken naar de familie Brinker ontdekte ik deze info over de stadswachten en zag de foto van mijn tante Els. Zij is een zus van mijn moeder Karola Brinker. Ik neem aan dat zij niet meer leeft. Ik heb geen contact meer met haar kinderen Rob Reinders en Jack en Maggy Twijfsel. Dat contact is helaas verwaterd sinds zij in Brazilië wonen. Ik ben Carina Maes Brinker en heb de naam van mijn moeder evenals mijn jongere broer Rob.

 42. Fred Portier zegt:

  Even opfrissen en voor degenen die dit nog niet wisten :
  Op 14 en 15 maart ’42 is een groepje stadswachters / militairen vanuit Medan in KNIL opdracht op pad gegaan als patrouille eenheid om te kijken hoever de Japanse invasie was gevorderd.
  Mijn vader maakte ook deel uit van deze groep van 26 man, enkelen gingen vrijuit zodat er nog 21 overbleven die de dans niet zijn ontsprongen
  de Japanse overmacht was danig onderschat en deze patrouille liep daarbij in een hinderlaag en werd gevangen genomen,.
  De plek van het gebeuren (lees moord- slachtpartij) bij Tiga Roenggoe is mij sinds kort bekend.
  Dit blijkt een school te zijn geweest !
  In en rond deze bewuste school en plek is niets meer wat nog aan die trieste gebeurtenis doet herinneren.
  Dit is goed te zien op Google Maps en op Streetview.
  Op het terrein staat alleen nog maar een bord dat het terrein eigendom is van de Chr. Protestante kerk.
  Kan het zijn dat uit oogpunt van bijgeloof en/of piëteit van de toenmalige en huidige plaatselijke Maleise of Indonesische gemeenschap alles is af gebroken en er nadien nooit meer iets is opgebouwd?
  Overigens woekert men daar met de ruimte (overbevolking)
  Wie kan mij vertellen of mijn theorie klopt, ik weet dat de mensen daar zeer gelovig, bijgelovig en gevoelig zijn en zeker op dit punt.
  Is er iemand die meer over deze kwestie weet ? Dan hoor ik het graag !
  Fred Portier

 43. Ellen Couvret zegt:

  Beste Fred Portier,
  Ik weet geen antwoord op je vraag, maar zou graag weten hoe je in Google Maps deze Streetview kan krijgen (ben nogal een tijd bezig geweest om überhaupt uit te vinden waar Tiga Roenggoe precies ligt en volgens mij ben ik niet de enige).
  Alvast dank, hartelijke groet.
  Ellen Couvret

  • Fred Portier zegt:

   Mag dat via een telefoon verbinding ? Dan kan ik simultaan uitleggen m.b.v. Google maps hoe het precies werkt ! Zit je ook op facebook ? zo ja kunnen dan we d.m.v. een pb via messenger onze telf. nrs. uitwisselen !

   • Ellen Couvret zegt:

    Beste Fred, prettig gesprek!

    Voor degenen die de exacte locatie in Google maps willen opzoeken: het blijkt te werken als je intypt: Desa Tigarunggu, Kabupaten Simalungun, Noord-Sumatra, Indonesië
    Ga dan naar sateliet en zoom in. De auto’s zijn rechts (ongeveer bij de kruidenierszaak Pasar Tiga Runggu) overvallen, omdat de Jappen hen daar van beide kanten hebben kunnen insluiten. De groep mannen is meegenomen naar de plantersschool, die gestaan heeft op het nu lege veld links boven het markeringspunt (Desa Tigarunggu). Als je op die weg gaat ‘staan’ zie je op de huidige foto blauwe tenten staan. Het massagraf moet ongeveer achter de boom hebben gelegen, rechts in het veld. Iets naar links staat een bord met de tekst “Tanah ini milik GKPS”, wat betekent: deze grond is van GKPS, het protestantse kerkje dat iets verder naar links te vinden is.
    groet,
    Ellen Couvret

 44. Fred Portier zegt:

  Beste Ellen en overige lezers,
  Helemaal precies zullen we het nooit weten hoe deze militaire oorlogshandeling tot in detail in z’n werk is gegaan.
  Onlangs hebben Cora Guillaume en ikzelf van het rode kruis te den Haag een interessant rapport onder ogen gekregen van een zekere mijnheer A.H. Doornik.

  (het archief van A.H. Doornik (1911-1986) bevat stukken betreffende documentatie over de geschiedenis van Indonesië, stukken betreffende zijn werkzaamheden als leider van de Werkgroep Voormalig Verzet tegen het Japanse Fascisme in Zuidoost-Azië, en stukken betreffende zijn arrestatie en gevangenneming in verband met een beweerde samenzwering tegen de Indonesische soevereiniteitsoverdracht in 1949)

  Volgens mij is dit rapport nimmer eerder in de publiciteit gebracht, het mag dan ook wel heel bijzonder worden genoemd wat hier allemaal in beschreven wordt.
  Een rapport met behalve een gedetailleerde beschrijving van het gebeuren maar tevens ook de namen van de 21 gesneuvelden en 1 vermiste persoon en enkele niet geregistreerde Aziaten.
  Tevens treffen we een met de hand getekende situatie schets aan van de plaats des onheils,
  en …. twee getuigen verklaringen.
  Echter , we mogen niet vergeten dat dit rapport van de heer Doornik en zijn getuigen verklaringen voor een deel gebaseerd is op aannames en tot op heden met enige terughoudendheid moet worden bekeken.
  In volgende in acht genomen: er zijn nog teveel andere lezingen over dit drama in omloop.
  Tot er zich weer nieuwere, afwijkende en concrete bewezen feiten zullen voordoen kunnen we het hier mee stellen.
  En hier zullen we het voorlopig mee moeten doen!

  Fred Portier

 45. Anoniem zegt:

  Als dochter van G.C. van der Willigen, de broer van Max, die tot de ge-executeerden behoorde wil ik even reageren. Max is uiteindelijk herbegraven op het ereveld in Jakarta, waar mijn vader omstreeks 1980 het graf heeft bezocht.
  Over de toedracht van de executies gaat in de familie het verhaal, dat de stadswachten door nalatigheid van een meerdere niet tijdig van de capitulatie op de hoogte waren, zodat de Japanners ze volgens het oorlogsrecht als franc-tireurs mochten executeren.
  Ik zal proberen voor zover mogelijk de gegevens die in mijn bezit zijn op te zoeken.
  Graag hoor ik van U of U daarin belang stelt,
  Met vriendelijke groet,
  Anneke Verbeek-van der Willigen

  • Fred Portier zegt:

   Misschien als u op deze website van de heer J.Z.Brijl op 18 juni 2017 om 12:34 het volgende leest, dat dan e.e.a. mogelijk wat duidelijker wordt.

   Opgezocht in Wikipedia: Een franc-tireur of vrijschutter is een persoon die een invallend vijandelijk leger nadeel probeert te berokkenen, zonder dat hij een soldaat van een geregelde strijdmacht is en een uniform draagt dat hem als zodanig kenbaar maakt. Het gaat dan ook om burgerstrijders die niet als militair worden erkend door hun eigen of een buitenlandse overheid. Guerrillastrijders zijn doorgaans francs-tireurs. Een franc-tireur is echter niet hetzelfde als een paramilitair.

   • Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

    Volgend mijn Oorlogsrecht zijn franc tireurs: georganiseerde groepen onder een hiërarchisch gezag, die verbonden zijn aan één van de partijen bij het conflict.
    Onder de Conventies van Genève zijn er andere criteria aangegeven m.b.t. het dragen van een uniform of insigne, en het openlijk dragen van wapens tijdens operaties. Deze criteria zijn erop gericht om het onderscheid te maken tussen strijders en burgers Ook irreguliere groepen moeten het oorlogsrecht respecteren.
    Ik dacht dat Japan vòòr WO2 nooit conventies van Genève heeft ondertekend,danwel zij heeft zich er nooit aan gehouden. Ik herinner mij dat na de Slag bij Balikpapan de Jappen Nederlandse militairen, die ook de capitulatie te laat ontvangen hadden en daarom op Japanse landingsschepen schoten moedwillig lieten verdrinken.

    Aangezien de olie-installaties waren vernietigd werd ook weken na de Japanse invasie een deel van de Nederlandse bevolking onthoofd danwel in het water gedreven en daar standrechtelijk door de Jap vermoord, louter en alleen omdat ze in Balikpapan aanwezig waren, alhoewel ze niets van doen hadden met die verwoestingen. Het waren gewoon represailles van de Jappen om de bevolking onder terreur te houden.

    • Ron Geenen zegt:

     @Aangezien de olie-installaties waren vernietigd werd ook weken na de Japanse invasie een deel van de Nederlandse bevolking onthoofd danwel in het water gedreven en daar standrechtelijk door de Jap vermoord, louter en alleen omdat ze in Balikpapan aanwezig waren, alhoewel ze niets van doen hadden met die verwoestingen. Het waren gewoon represailles van de Jappen om de bevolking onder terreur te houden.@

     Dat was de standaard van de Jap. Immers zij waren de goddelijke zonen van hun keizerlijke god.
     Geneve werd om de zelfde reden ook niet ondertekend.

  • Jan A. Somers zegt:

   Op 8 maart 1942 capituleerde het KNIL. Dat is wat anders dan de KM, Nederland of Indië. Gelijktijdig werd de gemilitariseerde Gouvernements Marine gedemilitariseerd. De verbindingen waren slecht, op enkele plaatsen is die order niet ontvangen. Mogelijk is ook de marineleiding niet zorgvuldig genoeg geweest met adresseringen, het was een beetje (veel) chaos. Een collega van mijn vader, H.H.M. Fuhri, heeft op 12 april 1942 zijn schip tot zinken gebracht toen hij bij de landing in Manokwari werd benaderd door een Japanse torpedobootjager. Op basis van de dagorder van mei 1940 dat er nooit een schip van de Koninklijke Marine en gemilitariseerde Gouvernements Marine in handen van de vijand mocht vallen. Hij is op 26 april 1942 met het samoerairitueel geëxecuteerd. Op 3 juni 1950 heeft hij postuum de Bronzen Leeuw gekregen.

 46. Fred Portier zegt:

  Dat is een interessant gegeven wat de moeite waard is om tot op de bodem uit te zoeken. Want nu de theorie : de capitulatie van Nederland was 8 maart ’42 dus 6 dagen later waren er nog noodlottige activiteiten rond Tiga Runggu. Of heeft de legerleiding ter plaatse toen misschien gezegd : maak jullie maar af waar jullie mee bezig zijn.
  Een verwerpelijke en ondenkbare gedachte ! Wat is hierover de echte waarheid ??

  • Fred Portier zegt:

   Er zijn 3 lezingen door de heer A.H. Doornik gerapporteerd in maart 1946 m.b.t. de oorzaak waardoor de Tiga Roenggoe patrouille werd vermoord.
   De heer Doornik schreef hierover het volgende in zijn rapport : Welke lezing de juiste is kan de rapporteur niet beoordelen (Mogelijk hebben alle 3 deze lezingen tot dit drama bijgedragen of is de juiste toedracht zelfs nog anders)
   Bij interesse in dit rapport graag een reactie !

 47. Boeroeng zegt:

  17 augustus 2017 Reeds toegekende Mobilisatie Oorlogskruis aan de stadswachters.

  -Stw./Lst. Sld. Inf. KNIL. Frederik PORTIER;
  -Stw./Mlt. Sgt.. Inf. KNIL. Jacobus Wilhelm MERKELBACH;
  -Stw. Sld. Inf. KNIL. Johannes Anthonius Marie VAN WOERKENS;
  -Stw. Sgt. Inf. KNIL. Theodorus Eduard SLOT;
  -Stw. Sld. Inf. KNIL. ir. Frans August GUILLAUME.
  -Stw. Sgt. 1ste kl. Inf. KNIL Frederik BREEN;
  -Stw. Sgt. Inf. KNIL Johannes Walraven GROENEIJK
  – Stw Ldst. Sgt. Inf. KNIL Emile Paul Joseph DUSON

  -Stw. Mlt. Sld. Inf. KNIL. Hendrik Jan Theodoor HESSING
  heeft reeds op 15 juli jl. zijn MOK postuum toegekend gekregen.

  met vriendelijke groet,
  Jacq. Z. Brijl. Luitenant- Kolonel bd. BL

  • Loekie zegt:

   Slaat natuurlijk nergens op om een standaard briefje (bij afwezigheid ondertekend), een voorbedrukt certificaat en een medaille in een doosje door de brievenbus te krijgen. Zo van: hier is ie dan, bedankt en veel plezier ermee. Ik bedoel: ik zou alles zo wegflikkeren.
   Daarom dit voorstel: Mobilisatie Oorlogskruisen voortaan alleen éénmaal per jaar uitreiken aan de nabestaanden en wel op 15 augustus te Den Haag, als onderdeel van de 15 augustus-herdenking.
   Een klein beetje stijl mag wel.

   • Ron Geenen zegt:

    @Daarom dit voorstel: Mobilisatie Oorlogskruisen voortaan alleen éénmaal per jaar uitreiken aan de nabestaanden en wel op 15 augustus te Den Haag, als onderdeel van de 15 augustus-herdenking.@

    What about the people in other countries?

    • Loekie zegt:

     Gewoon: een beetje moeite doen en naar Den Haag komen.

    • Ron Geenen zegt:

     O ja? En als de persoon in kwestie bejaard is en/of slecht ter been. Getraumatiseerd is? Daar zijn vele redenen op te noemen. Hier in Amerika zijn er ook diverse keren door een attache de uitreikingen verricht. Maar dat kan alleen maar gebeuren als er een in de buurt is. Amerika is wel een beetje groter dan NL.

    • Loekie zegt:

     Wat ik zei: een beetje moeite doen. Als Indo niet denken dat men altijd gewoon kan blijven zitten en dat alles wel wordt aangereikt.
     Ofwel: als men werkelijk waarde hecht aan zoiets als een mok, als men meent dat die medaille recht doet aan (groot)vader, sta dan op, kom uit de stoel en ga naar de plaats waar die erkenning plaatsvindt. En als je zelf niet kan, dan vaardig je je (klein)kinderen af of iemand die je vertrouwen heeft. Een soort pelgrimage, zeg maar.

    • Ron Geenen zegt:

     @En als je zelf niet kan, dan vaardig je je (klein)kinderen af of iemand die je vertrouwen heeft. Een soort pelgrimage, zeg maar.@

     Of gewoon aangetekend in een mooi pakket met een fijne brief. Heel wat mensen zijn daar heel gelukkig mee. Het is voor hun een soort erkenning en herinnering. Mijn echtgenote heeft er ook een, die ik heb laten inlijsten en een mooie plaats heb gegeven. Zien het iedere dag.
     Die trip naar Den Haag is waist of time and waist of money.

 48. Boeroeng zegt:

  De uitreiking van het Mobilisatie Oorlogskruis aan Frits Portier is 14 september 2017 op het gemeentehuis van Hulst.
  Een tweet van Klaas Meijer, hoge defensiewoordvoerder.

 49. J.Z.Brijl zegt:

  Beste B,
  Dank dat je de tweet hebt geplaatst; het is ook fijn, dat het Mindef. aandacht heeft geschonken,
  aan deze bijzondere gebeurtenis.
  mhgr.
  JZB

 50. Boeroeng zegt:


  Mail:

  Beste Boeroeng,
  Mijn zoon Camille Guillaume heeft het Mobilisatie-Oorlogskruis in ontvangst mogen nemen. Een bijzonder iets zeker omdat hij weet dat zijn vader Frans Cornelis, vernoemd naar Frans August Guillaume, dit graag in ontvangst had willen nemen.
  Zou u dit met foto’s op het forum willen plaatsen.
  Met vriendelijke groet, Cora Guillaume

 51. Boeroeng zegt:

  Postuum Mobilisatie Oorlogskruis voor dappere Frits Portier
  HULST – Aan het uiten van respect en waardering voor getoonde inzet is geen tijd gebonden.
  Daarom ontving Frederick (Frits) Portier (1908-1942) donderdag postuum het Mobilisatie Oorlogskruis. Het versiersel werd, namens de minister van Defensie, uitgereikt door burgemeester Jan-Frans Mulder en in ontvangst genomen door Portiers zoon, Fred.

  Zijn vader werd in maart 1942 als KNIL militair door het Japanse leger geëxecuteerd. Het is te danken aan Luitenant-kolonel buiten dienst Jacques Brijl dat (nabestaanden van) militairen er van op de hoogte worden gebracht dat ze recht hebben op een onderscheiding als eerbetoon.
  pzc.nl

 52. Hans Boers zegt:

  Mededeling ontvangen op 21 sept 2017 van Luitenant-Kolonel b.d. Jacq Z. Brijl dat inmiddels het MOK ook is toegekend aan wijlen Stadswacht KNIL Maximiliaan Volkert Willem van der Willigen. Het MOK is inmiddels op 22 sept 2017 overhandigd. Wijlen de heer van der Willigen heeft daarmee zijn eer en respect verkregen en grote dank en respect aan de heer Jacq Brijl voor diens interventie en hulp in deze.

 53. Hans Boers zegt:

  @ de heer Fred Portier….. 23 sept 2017 om 21:57

  Geachte heer Portier,
  Neemt u maar van mij aan, dat het een orgineel staats document is, dat betrekking heeft op bedoeld slachtoffer van der Willigen persoonlijk. Ik heb de afzender beloofd, dat ik pertinent geen copy mag doorspelen naar derden toe; het spijt me, maar ik moet me aan mijn woord houden en het verzoek van de afzender respecteren.

  Met vriendelijke groet,

  Hans Boers

  • Fred Portier zegt:

   hoe kan dat dan op OGS en andere officiële ddocumenten duidelijk de 15e maart wordt aangehouden als overlijdensdatum ???!!! zelfs op de kruisen van alle slachtoffers staat 15 maart 1942! Tenzij u met andere keiharde bewijzen komt houd ik de 15 maart als officiële datum aan!!

   • Hans Boers zegt:

    Geachte heer Portier, dat is uw goed recht om de datums aan te houden,

    Ik heb echter duidelijk hierboven aangetoond, dat ik verwijs naar de datum van overlijden van de heer van der Willigen en niet naar de datums van de andere slachtoffers.

    Voor mij is in deze kwestie de kwestie van de heer van der Willigen persoonlijk doorslaggevend aangezien hij familie van mij was.
    Met vriendelijke groeten,

    Hans Boers.

 54. Fred Portier zegt:

  Het is verder van weinig belang, er zijn meer vragen gerezen over dit onderwerp. Helemaal precies zullen we het nooit weten.
  We gaan er vanuit dat een deel van deze slachtoffers de 14e maart s’avonds laat zijn vermoord en een zeker ander deel in de vroege morgen van de 15e maart. Een gedetailleerd verhaal heb ik uit het Nieuwsblad van Sumatra op 2 mei 1949 wat ging over Kolonel Kitayama waar vrij gedetailleerd e.e.a. beschreven staat. Ik zal proberen via Boeroeng dat artikel op deze pagina te laten plaatsen.

 55. Boeroeng zegt:

  Stw. Sgt. Inf. KNIL. E.P.J. Duson heeft dus nu ook zijn postuum toegekende MOK.
  Het is ontvangen door een dochter van zijn broer.

 56. Boeroeng zegt:

  Jacques Brijl heeft contact met een kleinzoon van Cornelis Eikens .
  Zijn vrouw was Adriana Vervloet, van moederszijde een nazaat van Theuvenet te Padang Maar de vrouwen in jappenkamp Brastagi kenden haar als Ria Eikens, de kampleidster.
  Voor haar moedig gedrag tegen de Jappen kreeg ze na de oorlog een verzetskruis.

  zie dit artikel

  • Ron Geenen zegt:

   Heb een tante “Loetje” Vervloet getrouwd met Kreeuseler. Nazaten wonen in Beuningen.

   • Anoniem zegt:

    Sorry Ron Geenen, tante Loetje waar je het over hebt gehuwd met oom Wil Kreeuseler uit Beuningen heeft niet de achternaam Vervloet, maar Simon. Zij is familie van wijlen mijn vader., zodoende wist ik het.

    • Ron Geenen zegt:

     @, tante Loetje waar je het over hebt gehuwd met oom Wil Kreeuseler uit Beuningen heeft niet de achternaam Vervloet, maar Simon. @
     Helemaal juist. Heb ook een tante met de achternaam Vervloet, en daardoor raakte ik verward.
     Maar ik zie Uw naam niet; slechts anoniem.

    • Anoniem zegt:

     Sorry mijn naam is B. Heijden uit Nijmegen dicht bij Beuningen.

    • Ron Geenen zegt:

     @B Heijden uit Nijmegen:
     Ongeveer een jaartje geleden kreeg ik te horen dan de drie (bejaarde) kinderen van tante Loetje nog steeds in dat nu grotere dorp Beuningen wonen. Kreeg ook te horen dat ze alle drie, zowel Harry, als Ellen en Erik, een trauma hebben. Harry, de oudste, heeft zich geheel afgezonderd van de wereld. Heeft geen telefoon, en geen andere communicatie middel met de buitenwereld.
     Contact onderling schijnt er ook haast niet te bestaan. Erik was altijd een loner en is ook nooit getrouwd geweest. Van Ellen weet ik dat ze een dochter heeft, maar ook geen echt huwelijksleven heeft gehad. Heeft U nog contact met hun?

  • Boeroeng zegt:

   Inmiddels…
   is het MOK toegekend aan Cornelis Eikens

 57. K. Fortanier zegt:

  Geachte heer,
  Pas zeer recent ben ik op de gebeurtenis bij Tiga Roenggoe op 14 maart 1942 gestuit en vervolgens op uw site.
  Mijn vader, Karel Johan Fortanier, maakte deel uit van de colonne, maar wist uit handen te blijven van de Japanners. Zijn ‘maatje’, de Engelsman Fraser, durfde niet met hem mee te gaan, gaf zich wel over en werd dus enkele uren later gefusilleerd. Het is mij niet bekend hoe het hem verder is vergaan in de weken daarna, bijvoorbeeld of hij samen met reserve-kapitein J.J.A. van der Lande zich een week later in Tebing Tinggi alsnog aan de Japanners heeft overgegeven. Ik ben op zoek naar aanwijzingen daarover.
  Kunt u mij hierover nog van advies dienen of ben ik inmiddels te laat?

  Met vriendelijke groet,
  K. Fortanier

Laat een reactie achter op Hans Boers Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.