Vraagje

jllsebandaran_semarang
In verband met het vervaardigen van een Indische familie geschiedenis ben ik op zoek naar de naam van de eigenaar van een ijsfabriek aan de jalan Sebandaran in Semarang tussen 1935 en 1950. Vermoedelijk is het de naam van een Chinese eigenaar. Wie helpt mij verder?
Bij voorbaat dank voor de informatie.
Hans van der Wouden

jalan Sebandaran = rode uitroepteken, onder kali semarang/watkandoel

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

37 reacties op Vraagje

  • Pierre de la Croix zegt:

   Het gaat hier m.i. om een advertentie voor de verkoop van gebruikt en ongebruikt gereedschap (bekakas), te bezichtigen (priksa = keuren) bij ijsfabriek IK HOO HIEN (dus inderdaad van een Chinees).

   Pak Pierre

 1. Miny zegt:

  Hallo. Kun je hier iets mee:

  Vereniging van ijsfabrieken 1950. De vereniging zat in Soerabaja

  Gr miny

 2. wal suparmo zegt:

  Niet WATKANDOEL maar WOT=BRUG, GANDUL= HANGENDE.Ik weet wel de namen van CHINEESE MELKERIJEN in Semarang: OEI DJIE,SIEN.LAUW SING TOEN, ONG KING TJANG, THE KA THE..
  De naam KWA genoemt? de vrouw van de Oud PREMIER van Singapore( de vader van de tegenwoordige), is KWA GIOK NIO een tante va een vriend KWA TJONG IK di nu in de USA woont.

  • Pierre de la Croix zegt:

   De Chinese familienaam “Kwa” was vrij algemeen in NOI, net als de familienamen Oei, Liem, Ong, Ang, Thé, Sie, Tjoa, Tjia, Tan, Tjan. Ik zal nog een paar vergeten zijn. Nu zijn die namen allen verindonesischt.

   Hier gaat het om een advertentie waar meneer Kwa (familienaam) Wan Hong spullen te koop (maoe djoeal) aanbiedt, waaronder satoe stoomketel, aer disteleer en allerlei gebruikt en ongebruikt gereedschap, die te bekijken zijn bij de ijsfabriek Ik Hoo Hien (voor zover ik het lezen kan).

   Boeroeng zat dus v.w.b. de naam van deze ijsfabriek wel op het goede spoor. Mogelijk was meneer Kwa de eigenaar net als van de te koop aangeboden spullen, maar dat is interpretatie. Nu we wat namen weten kunnen die ook worden opgezocht in oude Semarangse telefoonboeken uit de aangegeven periode 1935 – 1950 en zien of er een link is tussen persoonsnaam en ijsfabriek.

   Hamvraag is nl. of dit dé ijsfabriek is die de vragensteller bedoelt. Er waren mogelijk meerdere ijsfabrieken (Pabrik Es) in die tijd. Uit eigen jeugdervaring weet ik dat er eentje was in Kablok, Semarang Oost, net voorbij de brug van het bandjirkanaal, van waar onze toekang es zijn blok ijs haalde en achter op de verlengde gontjengan van zijn fiets vervoerde. Semarang had geloof ik ook de eer de eerste ijsfabriek (1865?) van Insulinde te mogen herbergen.

   Pak Pierre

   • wal suparmo zegt:

    De abattoir van Semarang dat is KABLOEK, was de eerte en moderenste abattotr in heel Ned.Indie.Net asl de stadion/velodroom en stations. Kabloek was onder leiding de dieren arts VAN RHIJN. Mijn vadDer was HOOFD COMMIES met een salaris van f 50.- per maand. Terwijl zijn ondergeschikte ,eem TOTOK ( DUIVEWAARD met GROEN ogen) juist 2 maal zijn salaris heeft omdat hij een uigezonden kracht is van Holland.Een incident was gebeurt toen een employe perongelukt in DE IJSKAMER was opgesloten.Na school tiid( froebel school) ging ik met de tuinjongen , mijn vaader zijn LUNCH in een PANTIJI KIRIMAN ( ratcang) naar zijn kantoor brenengen.. Dat was mijn leukste tijd tot dat de JAP. kam.En Van RHIJN was door dokter MARAH ROESLI ( hekende schrjiver van indon.romans) overgenomen.Wij woonden in Pandean Lamper dat is naast de KRAKATAU/.HALMAHERA kamp voor vrouwen en kinderen),In CHINESE KAMP van Semarang had je advertentie boorden van winkels met de namen IK SOEN JOU en LIE BOE PING( dat onmogelijk is als je Javaans kent). ironisch isd kabloek nu omgebouwt in een HOLLANDSE supermarkt. En de abattoir naar Pedurungan verhuist.Waar heeft U gewoont?

    • wal suparmo zegt:

     SCHRIJF CORRECTIE WEGENS GEEN TIJD GENOEG OP GEHUURDE COMPUTER.SORRY.
     De abattoir van Semarang dat is KABLOEK, was de eerste en modernste abattoir in heel Ned.Indie.Net als de stadion/velodroom en stations. Kabloek was onder leiding de dieren arts VAN RHIJN. Mijn vader was HOOFD COMMIES met een salaris van f 50.- per maand. Terwijl zijn ondergeschikte ,eem TOTOK ( DUIVEWAARD met GROENE ogen) juist 2 maal zijn salaris heeft omdat hij een uigezonden kracht is van Holland.Een incident was gebeurt toen een employe perongelukt in DE IJSKAMER was opgesloten.Na school tiid( froebel school) ging ik met de tuinjongen , mijn vader zijn LUNCH in een PANTIJI KIRIMAN ( ratang) naar zijn kantoor brengen. Dat was mijn leukste tijd tot dat de JAP. kwam.En Van RHIJN was door dokter MARAH ROESLI (bekende schrijver van Indon.romans) overgenomen.Wij woonden in Pandean Lamper dat is naast de KRAKATAU/HALMAHERA kamp voor vrouwen en kinderen),In CHINESE KAMP van Semarang had je advertentie borden van winkels met de namen IK SOEN JOU en LIE BOE PING( dat onmogelijk is als je Javaans kent). Ironisch is kabloek nu omgebouwt in een HOLLANDSE supermarkt. En de abattoir naar Pedurungan verhuist.Waar heeft U gewoont?

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ik heb gewoond op PL nomor 18, meneer Suparmo, ongeveer in het midden van de straat. Een straat waar veel middenklasse Indo’s woonden, waarvoor een Hoofd Commies zich dus niet hoefde te schamen!

     Naast ons woonde evenwel een Javaanse arts, dokter Soetopo, met zoon Johnny en dochter Wiwi, als ik mij goed herinner. Aan de andere kant van ons woonde een Chinese handelaar. Achter ons huis een grote klappertuin waar wij altijd speelden, net als in het bandjirkanaal tussen PL en Kabloek. Vissen met de ikrak op kleine sepat en betik, tussen de lélé koening. Achter de klapperuin was de Halmaherawijk, in bezettingstijd een kamp voor vrouwen en kinderen.

     Van de Indonamen in de straat en zijstraatjes Gang van Haastert en Bakalweg herinner ik mij Bokelman, Brinkman (Eric en Chris Petis), Van Hek (Henny alias Tikoes), Van den Dungen Billen (Silit Koeroe), Fridt, Van Hooidonk (Bea, Robbie), Monfils, Raket, Rader, Moerman, Barkey, De Bats, de onderwijzers Tientje Staal.

     Ik ben van 1938 en weet dus niets van de vooroorlogse tijd. De herinneringen kwamen pas halverwege de bezettingstijd en natuurlijk, in volle glorie, de daarop volgende bersiapperiode. Op PL gingen de heren “extremisten” behoorlijk te keer. Ons huis bleef gelukkig gespaard, behoudens een granaatscherf in de voorgalerij en her en der mitrailleurkogels. Grappig …. als een Japanse patrouille langs kwam, met hun laarzen serek-serok (ze tilden hun poten niet op) werd het even rustig, daarna begon het schieten weer en het schreeuwen. Voor de Japanner hadden de heren toch nog veel respect.

     Van de Chinese namen waarvan je in het Maleis of Nederlands of beiden iets grappigs kon maken was de bekendste “Jan Hap Tai”.

     Pak Pierre

 3. hans zegt:

  Allemaal hartelijk bedankt. Ik dank Pak Pierre voor zijn uitgebreide informatie en denk dat zijn conclusies juist zijn. Mijnheer Ik Hoo Hien was wel eigenaar van een ijsfabriek aan de Jalan Sebandaran, maar de advertentie is van 1920. De Duitse grootvader ( gehuwd met een Menadonese) van mijn vrouw was technisch beheerder van een ijsfabriek aan de Sebandaran tussen 1935 en 1940. Toen werd hij gearresteerd en uiteindelijk geïnterneerd in Dehra Dun in In Brits Indië. Dus ik zoek een aanknopingspunt wie de eigenaar was in die periode. Nu vond ik wel in 1936 Tan Liang Lo van ijsfabriek Semawis in Semarang. Semawis is ook de naam van een Chinese handelsmaatschappij. Omdat de Sebandaran dicht bij de Chinese wijk ligt zou hij de eigenaar kunnen zijn, maar ik heb nog geen hard bewijs.Misschien zit ik ook op dood spoor. Heeft iemand nog een telefoonboek uit die periode?
  Hans van der Wouden

  • Pierre de la Croix zegt:

   Via de site van de Indische Genealogische Vereniging zijn telefoonboeken uit Indië te bezichtigen. In die oude telefoonboeken stonden bij de persoonsnaam ook steevast het beroep of de functie of de activiteit van betrokkene vermeld (dat gaf status!). Hebt u zo’n vooroorlogs telefoonboek uit het einde van de dertiger jaren, dan zou de naam van uw schoongrootvader daarin kunnen voorkomen, mét zijn professionele bezigheid.

   Ik zal met het bovenstaande een open deur intrappen, maar ik vind detectivewerk wel leuk.

   Pak Pierre

   • wal suparmo zegt:

    Semarang is nog nooit geevenaard door welke stad dan ook in NED.indie met zijn INTERNATIONALE HANDELDEL TENTOONSTELLING in 1914.( waarby de firm.Carl Schlieper ook al vertegenwoordig was). Wie was toen de burgemeester?

  • wal suparmo zegt:

   De Indo families die wekennen is RENO, van HEK( Marietje) en Rombach ( dominee van de Pinkster beweging) Maar die wonen in Padean Lamper Lor( helemaal verbrand door GURKHA troepen omdat ze beschoten werden( over de brug die ooit door de VERNIELINGS CORPS(VOC) was opgebazen.) door de pemoedas)..

 4. Indisch4ever zegt:

  https://indisch4ever.files.wordpress.com/2017/02/telefoonboeksemarang_1931.pdf
  (met dank aan de Indische Genealogische Vereniging)
  Telefoonboek Semarang 1931. Er is wel informatie, waarmee je verder kunt zoeken.
  Maar een duidelijk antwoord zie ik niet.

  • hans zegt:

   Nee hoor, alles helpt en daar ben ik blij mee. Ik speel ook graag een beetje detective, maar ik ben er nog niet. Heb inmiddels het hele telefoon boek van 1931 doorgelopen maar dat is vermoedelijk toch te vroeg. Vond wel 2 ijsfabrieken maar daar kwam ik niet verder mee. Vond ook de firma Carl Schlieper, daarvoor werkte grootvader August Ferdinand Kühl in die tijd voor als technicus en hielp hij fabrieken op te bouwen. Later nam hij ontslag en ging de jaren vòòr 1940 werken bij de Chinese ondernemer met een ijsfabriek aan de Sebandaran te Semarang, vermoedelijk 1935/1936. Bij de fabriek was een dienstwoning en het was vlak bij een politie bureau. Dank voor het inzien van de Gids. De vraag is nu of er nog een telefoongids van een later datum bestaat. Het is leuk te merken dat er zoveel belangstelling en hulp is.

   Er schijnen trouwens interneringslijsten te bestaan met de namen van de gearresteerde Duitsers, geboorte datum,en plaats, beroep alsmede de naam van de werkgever. Als ik de werkgever weet kan ik die linken aan de ijsfabriek. Die lijsten met vermelding van wergever zijn niet in het Rijksarchief. Het NIOD heeft ook lijsten maar die worden gedigitaliseerd en zijn wellicht pas over een half jaar beschikbaar, misschien vermelden die de werkgever. Ik schrijf dit alles voor een aanknopingspunt. Niet geschoten is nooit raak. Dus wie weet.
   Hans van der Wouden

   • Pierre de la Croix zegt:

    Hans schrijft: “De vraag is nu of er nog een telefoongids van een later datum (dan 1931)bestaat”.

    Ik weet niet of in die tijd de telefoonboeken al jaarlijks werden ververst, maar ik heb er eentje in mijn handen gehad van 1938. Helaas, pindakaas, toen nog geen belangstelling en dus weer uit mijn handen laten glippen. Ik weet niet of er een gedigitaliseerde versie van bestaat.

    Pak Pierre

   • wal suparmo zegt:

    Al dhr de la Croix aan het eind van de Pandean Lamper heeft gewoont dan is het voor de CANESIUS SCHOOL waar ik uit op school zat,En der naast woonde een Menadonese familie TAMALEA naast Gg van Haasterd). Aan de ander eind van de Panden Lamper straat(voor de LBD) woont mijn Oma MOOZER. Ik had eind SMA in 1955,17 jaar) en dhr de kacoix zal naatuurijk ooit op de SMP gezetten hebben

 5. Indisch4ever zegt:

  Kleians adresboek 1941  Onder het kopje ijsfabrieken.
  semarang1941

  Regeringsalmanak 1918 , ” een” betekent 1 boring naar delfstoffen op dit terrein toegestaan
  semarang1918

  Als in 1941 De eigenaar een NV is met de naam He Ho Hien, dan is het mogelijk dat de heer Ik Ho Hien of zijn familie nog steeds eigenaars waren ?
  Lijkt mij, dus

  • Anoniem zegt:

   Geweldig, ik weet niet wie ik mag bedanken, want hier heb ik de informatie die ik zocht. Als ik nog iets meer over die NV zou kunnen weten zou dat natuurlijk fijn zijn, Maar het is niet strikt noodzakelijk. Het familieverhaal krijgt zo in ieder geval een concretere invulling en dat is voor mij de winst. Ik heb ook weer veel geleerd.
   Graag gebruik ik nog wat expertise: allereerst over de Chinese namen. Op het eerste gezicht zijn de heer Ik Ho Hien en de heer He Ho Hien familie. Ik meen dat De Chinese namen altijd beginnen met de familie naam. Hier krijg ik echter de indruk dat dat zo niet is gebruikt en kunnen ze alleen familie zijn als Hien de familienaam is, dus niet op de Chinese wijze. Wie weet het antwoord?

   Het adres is Sebarabdan Koelon. Ik kan het woord Koelon niet vinden in de woordenboeken. Is de betekenis huisnummer of iets anders?

   Dan beschreef Pak Pierre iets over de ijsverkopers met een aantal Maleise woorden, Mag ik U vragen nog eens kort uit te leggen hoe de ijsverkoop,( bestelling, distributie en transport en koeling tijdens vervoer ) in de praktijk plaats vond?
   Ik vind die Maleise woorden erbij charmant (zoals bv bij gontjengang) en wil die er graag j gebruiken maar geef me aub de vertaling er tussen () in het Nederlands er bij,
   Omdat de grootvader van mijn vrouw het meest in de weer was met ijsfabrieken in Indië wil ik dat wat extra aandacht geven in het familieverhaal.
   Iedereen die reageert, bij voorbaat hartelijk bedankt.

   Hans van der Wouden

   • Boeroeng zegt:

    Indisch4ever=Boeroeng= de webmaster.

    Koelon is oude spelling . Moderne spellng is kulon.
    Je kunt ook zoeken in de oude kranten van delpher.nl op “ho hien”.

    Dit moet dezelfde ijsfabriek zijn in 1895

   • PLemon zegt:

    @Betekenis : ” Se-bandar-an koelon/kulon’

    doe een poging….

    BANDAR= locatie, plaats, vliegveld etc
    https://nl.glosbe.com/id/nl/bandar

    Koelon heeft ws betrekking op de Chinees mens of buurt……?

    Kulon-Pazeh, ook Kulun, is een Paiwanische taal die net zoals de andere Paiwanische – en ook Formosaanse talen uitsluitend op Taiwan wordt gesproken. De taal wordt, of beter werd, gesproken aan de westkust, ten oosten van hetAtayal-taalgebied, rond Cholan, Houli, Fengyuan, Tantzu, Táijhong en Tungshih. De taal is ontstaan door samensmelting van het Kulon en het Pazeh. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kulon-Pazeh

    • Pierre de la Croix zegt:

     Heer Van der Wouden:

     Windstreken: Koelon is Javaans en betekent “west” (Bahasa Indonesia: “barat”). Zuid = kidoel (B.I.: Selatan”), Noord = Lor (B.I.: Oetara) en Oost = Wetan (B.I.: Timoer).

     De streektaal op Midden Java, dus ook in Semarang, de hoofdstad, was/is Javaans, een taal die 3 “taalsoorten” kent, ngoko, krama, krama inggil. Omgangstaal tussen gelijken is “ngoko”. In deze taalsoort zijn ook genoemde buurt- en straatnamen uitgedrukt. Zo ook de naam van de buurt “wot gandoel”, terecht door meneer Suparmo vertaald als “hangbrug” (gandoel = hangen).

     “Bandar” is m.i. ook “zeehaven” of “havenstad”. Mijn grootvader van moeder’s kant Jakob Ulrich Bonjer was havenmeester van Semarang, oftewel “Sjah Bandar” (heer van de haven). Sjah is meen ik uit het Perzisch: Iran had tot 1979 ook een “Sjah”, tot die werd gewipt door meneer Khomeini.

     Al combinerend en deducerend (en fantaserend) zou “Sebandaran koelon” dus zoiets kunnen betekenen als “Westelijk havengebied”.

     Pak Pierre

     P.S. Aangezien het hier gaat om vooroorlogse namen uit de koloniale tijd gebruik ik bewust de oude Nederlandse spelling, die ook op dito kaarten is gebruikt.

     PP

    • Pierre de la Croix zegt:

     Oeps …. ik zie dat ik nog een paar “vraagjes” van meneer Hans van der Wouden over het hoofd heb gezien. Te snel op de reactieknop gedrukt. Hoop dat meneer Trump in de VS niet even quick on the nuke trigger zal zijn.

     Voordat u mij gaat beschouwen als deskundige zal ik kwijt moeten dat ik geboren (1938) en getogen Semaranger ben tot mijn 14de jaar in 1952, toen mijn moeder en stiefvader gegeven de voor (Indische) Nederlanders verslechterende situatie besloten mij en mijn zuster van 17 “voor ons bestwil” op de boot te zetten naar NL.

     Ik mag me evenwel nog verheugen in een goed werkend geheugen en heb in die 14 jaar misschien wel erg intensief geleefd en alles om mij heen geabsorbeerd, o.m. als straatslijper. Vanaf mijn vroegste jaren waren Javaanse jongetjes mijn speelmakkers. Van hen leerde ik dus laag Javaans (Ngoko), al was onze woordenschat beperkt tot wat wij in de omgang nodig hadden. Van de volwassenen (baboe, kebon, kokki = kindermeid, tuinjongen, kokkin) leerde ik al vroeg ook Maleis, de lingua franca voor de hele archipel en op school en thuis moest zuiver Nederlands worden gesproken.

     Wat ik dus nog weet van Semarang en van wat daar gebeurde en te zien was, is van direct na de oorlog tot medio 1952 en een beetje van daarvoor en daarna, door overlevering via mijn ouders, familie, hun vrienden, kennissen en van de boeken natuurlijk.

     Zie hier de “disclaimer”, voor het geval ik fouten maak.

     Wat ik weet van de fabricage van ijs in de stad en de distributie en verkoop daarvan is dus gebaseerd op wat ik in de straat door mijn kinderogen zag gebeuren. U hebt kunnen zien dat bij mij in de buurt ook ijs werd gemaakt, bij het slachthuis in Kabloek (niet onlogisch). Op het lijstje van ijsfabrieken zie ik nl. staan “Verenigde IJsfabrieken N.V.”, Pandean Lamper 132. Dat was aan het uiterste einde van de straat waar ik heb gewoond.

     Dagelijks zag ik vrachtauto’s, maar ook “grobaks” (door 1 of 2 koeien of een paard getrokken forse tweewielige karren) met druipende staven ijs langsrijden, ik neem aan op weg naar de zakelijke en/of particuliere consument. Weinig particulieren hadden in die tijd nog een ijs- of koelkast (die “frigidaire” werd genoemd).

     Aan het begin van onze straat was een “ijshuisje” waar men naar toe ging met een thermosfles voor ijsblokjes. Bij ons kwam ook dagelijks uit de richting van de ijsfabriek (pabrik es) de toekang es (ijsverkoper) voorbij, op de fiets. Op zijn verlengde gontjengan (bagagedrager) een blok ijs, gewikkeld in karoengs (jutezakken), waarvan hij stukken afhakte met een kapmes en een ijzeren staaf. Dat gaf een bijzonder geluid, zodat men al van ver wist dat de toekang es in aantocht was. Wij kinderen verzamelden ons dan langs de gontjengan om de afgevallen chips es batoe (letterlijk: steenijs) op te rapen en in onze mond te stoppen. Tractatie!

     Thuis hadden wij 2 thermosflessen, maar het huishoudbudget liet kennelijk niet toe dat die dagelijks gevuld werden. IJs was luxe. Naast de thermosflessen stonden 2 gendi’s (aardewerken kruiken) op het buffet, waaruit wij koel drinkwater tapten (standaardtemperatuur benedenstad Semarang 30 C plus).

     Dan de Chinezennamen. Bij mijn weten hadden de Chinezen geen dubbele familienamen, ook niet de rijke en deftige. De Semarangs-Chinese multimiljonair en filantroop was Oei Tjong Ham, familienaam Oei. De voornamen Tjong Ham zullen wel zoiets hebben betekend als “Brullende Tijger” of “Hij die rijk zal worden”. De 2 Chinese onderwijzers op mijn lagere school (met den bijbel, voertaal Nederlands) heetten Liem Ek Jan en Oei Ping Ho, voor ons kinderen meneer Oei en meneer Liem. Ik had 2 Chinese vriendjes, de broertjes Tan Tjong Bik en Tan Tjong Ing. Achternaam alleen maar Tan, dat weet ik zeker. Het komt ook in het Nederlands voor dat broers en zusters met meerdere voornamen één voornaam gemeen hebben.

     Als er in de context van uw “vraagje” sprake is van Ik Ho Hien en He Ho Hien, dan twijfel ik er dus aan – gebaseerd op mijn beperkte kennis, dat wel – dat het per se familie, zelfs broers, betreft. De familienamen (“Ik” en “He”) verschillen immers. Is “Ik” of “He” misschien iets anders dan een familienaam? De naam van de IJsfabriek “He Ho Hien” zou misschien niet op een familienaam zijn terug te voeren, maar b.v. gewoon “De Witte IJsbeer” betekenen, ik noem maar wat.

     Tijd dus om er een expert bij te halen. Te bedenken valt hierbij, dat de meeste Indische Chinezen uit het Zuiden van China kwamen en hun moedertaal Cantonees of Hokien of Hakka was, geen Mandarijn.

     Als u nog meer “vraagjes” hebt die ik met mijn beperkte Semarangse CV zou kunnen beantwoorden, dan zie ik ze wel komen.

     Pak Pierre

 6. Huib Otto zegt:

  Staat er ook de naam van mijn moeders familie in? De naam was Winsser en mijn opa was commissaris van politie na eerst een militaire carriere te hebben doorlopen. Ze schijnen bovendien uit een suikerplantersfamilie te zij n voort gekomen. Soekaboemi ben ik ook wel tegen gekomen en de verwantschap met de familie Dezentje.

 7. e.m. zegt:

  Heeft verder nikst met echte Indo’s atau met NL mentalteit te maken, maar echt leuk om te volgen dit topic. Terima Kasih reageerders . . .

  • Pierre de la Croix zegt:

   “Kembali boontjies” zeiden wij bij het KNIL.

   Pak Pierre

  • wal suparmo zegt:

   De echte(ASLI) Chinese restraurans in Holland van geimigreerde Chinesen uit HONGKONG en het vasteland van China, zijn heel anders dan de Indische restaurants van Chinezen uit Indonesia. De smaak is ook anders..

   • Ron zegt:

    Ik dacht dat elke Chinese kok zijn eigen methode van koken heeft. Het gebruik van specerijen, het bereiden van de gerechten, de smaak van het gebied waarin ze zijn opgegroeid. Alles is anders. Dat is zo met de Chinese kok, maar ook met elke andere kok van welk land dan ook. En gelukkig maar ook!

    • wal suparmo zegt:

     S0YAFAN van de HONGKONG restaurant aa de Kalverstraat smaakt heel anders dan die van de Chinees uit Indoneiia en heeft zelf een ander naam.

 8. wal suparmo zegt:

  Als dhr de la Croix aan het eind van de Pandean Lamper heeft gewoont dan is het voor de CANESIUS SCHOOL waar ik uit op school zat,En der naast woonde een Menadonese familie TAMALEA naast Gg van Haasterd). Aan de ander eind van de Panden Lamper straat(voor de LBD) woont mijn Oma MOOZER. Ik had eind SMA in 1955,17 jaar) en dhr de kacoix zal naatuurijk ooit op de SMP gezetten hebben.
  SORRY de kacoixt moet natruurlijk de la Croix zijn. de schrijf paneel van mijn gehuurde computer hebben geen letters meer en geen tijd om goed te corrigeren want het is gehuurt op uur basis.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Pak Suparmo:

   Van de stadzijde begon Pandean Lamper bij de viersprong Karang Tempel – Karreweg – Peterongan – PL (ik gebruik de oude namen en spelling om de verwarring niet te groot te maken). Vanaf die viersprong gezien tot aan de brug over het Bandjirkanaal richting Kablok woonde ik ongeveer in het midden, op nummer 18.

   Direct achter de viersprong op PL was aan een kant een ijshuisje/kiosk en aan de overkant een school. Voor de oorlog een MULO, in de oorlog weet niet, daarna tot circa 1950 lagere school (met den bijbel en Nederlands voertaal) waar ik op heb gezeten. Mijn tante, de strenge juffrouw Bonjer, was er schoolhoofd. Vervolgens werd die school Indonesisch, ik geloof SMP. Ik verhuisde naar de Gergadjischool voor de laatste 2 jaar lager Nederlands onderwijs (5de en 6de klas). Tenslotte in 1951 naar de concordante HBS aan de Sportlaan, later Moengas geheten. De oude imposante HBS aan de Oei Tjong Hamweg was toen al ingepikt door de Tentara Peladjar. Zal wel SMA zijn geworden. Eind van het schooljaar 1951 – 1952 ging ik naar NL. Ik heb dus nooit op de SMP gezeten.

   Als u in 1955 17 jaar was, dan zijn wij ongeveer van de zelfde leeftijd en moeten onze paden wel eens zijn gekruist, vóór 1952. Heette u toen ook al Suparmo of had u een Europese achternaam? Ik kende in die tijd één “Wal”, dat was Walter van Es. Hij had nog een broer André en een wat oudere zuster Ruth, een brandal!

   Ben benieuwd.

   Pak Pierre

 9. wal suparmo zegt:

  U hebt goed geraden maar mijn Hollandse naam is niet van ES.

  • bokeller zegt:

   Pak Suparmo,
   Als ik naar Uw reactie uren kijk,dan valt ’t me op
   dat U weinig slaap heeft.van 03.08 t/m 03.44u
   en dan gaat U fris en monter op13.23u weer verder.
   Of zijn dat de Nederlandse uren.
   Zo maar ’n vraagje
   siBo

 10. Anoniem zegt:

  Ik wil graag reageren op het antwoord van Pak Pierre van 11 februari 21.19 uur.
  Dank voor alle informatie, kan het gebruiken in het verhaal van mijn vorig jaar overleden schoonmoedertje van 96 jaar. Ze had altijd heel veel verhalen oever Indië . Vanaf haar 92e jaar ben ik begonnen die op te schrijven. In die periode 1940 tot de Japanse invasie in maart 1942 gooide ze boel nogal door elkaar. Uiteindelijk heb ik door gebruik van andere bronnen en blijven doorvragen de zaken wel goed op papier gekregen. Er bleven natuurlijk wel gaten zoals de naam van de Chinese ondernemer die we nu weten en zo is er meer. Nu ben ik ook iemand die altijd wel precies wil weten hoe het zit, vandaar mijn vraag over die Chinese namen.Voor het verhaal is het een zijspoor maar het is wel leuk om het uit te zoeken. Ik heb jaren op Mainland China gereisd en ken ook voldoende Chinezen uit de ander gebieden en talen die u noemt om de vraag daaraan voor te leggen. Ik weet wel dat het bij de chinezen in Zuid oost Azië die daar zich al sinds de 15e eeuw hebben gevestigd er was afwijkingen zijn ten opzichte van de Mainland Chinezen. Het heeft een eigen dynamiek gekregen en toch zijn er ook de oude wortels. Zo is Tan, Tjan en Chan dezelfde naam, ze hebben het zelfde Chinese karakter. Maar goed nu loop ik even uit de stof. De informatie over de ijsverkoop vond ik fijn omdat ik niet een feiten- en jaartallen verhaal wil hebben maar ook de sfeer enigszins wil weergeven. Daar is dat van de ijsverkoop erg geschikt voor. Zelf hadden ze thuis aanvankelijk een houten kist die een loden bekleding en een aftapkraantje had.
  Later was er ook een frigidaire.
  Met de informatie die ik nu heb kan ik even wel even vooruit. Dus ik ga voorlopig uit de lucht en dank iedereen nogmaals voor de vele hulp die ik mocht krijgen.
  Rest mij op te merken dat ik erg onder de indruk ben van hoe Indië nog steeds leeft. Ik heb zelfs de indruk dat dat meer leeft dan het ooit.
  Nu maar hopen dat de kinderen en kleinkinderen later dan toch blij zijn met de informatie van iets wat was en nooit meer terug komt.
  Hans van der Wouden

  • Pierre de la Croix zegt:

   Veel geluk, meneer Van der Wouden.

   Ten laatste: Er werd verschil gemaakt tussen een ijskast en een koelkast. De eerste was een geïsoleerde kast, rechtopstaand, waar bovenin een blok ijs (van de pabrik es) werd geschoven. Beneden kwamen dan de te koelen spullen. De koelkast was het elektrieke apparaat zoals we dat nu nog kennen. Voor zover ik weet waren de meeste koelkasten in Indië Amerikaans van het merk “Frigidaire”, dat eigennaam is geworden. De Amerikanen zeggen nu nog “Fridge” geloof ik.

   Pak Pierre

   • wal suparmo zegt:

    Over de koelkast dat is een houten kist met staven ijs wordt JAVA IJsKAST genoemt. Ik herreiner mij de GEROBAGS SAPI met Benghaalse koeien die dag en nacht voor ONZE staat rijden met SLAPENDE KOETSIERS. die hun eigenweg naar huis konden vinden en dat is tientallen kilometers in Pedurungan en Mranggen.

   • wal suparmo zegt:

    Het IJSHUISJE bij de hoek van Karangtempel-Peterongan-Karreweg-PL.Ken ik heel goed want dar kan je lekker TJAU eten.In de Jap tijd zag ik vaak Indo kinderen bij gebrek aan geld.Uit een glas dringen.De GUDIR is koel en de lekkersel! BITTER SWEET MEMORIES!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.