75 jaar later is Pearl Harbor-veteraan Donald terug 

Zie de film bij RTL:
De Japanse aanval op Pearl Harbor is 75 jaar geleden. Op die fatale dag wist Donald Stratton aan de dood te ontsnappen. Hij is inmiddels 94 jaar oud en woonde gisteren de herdenking bij.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

40 reacties op 75 jaar later is Pearl Harbor-veteraan Donald terug 

  • Pierre de la Croix zegt:

   “Wij zullen dezen strijd winnen”.

   Zo gaf Willemientje zelfs ná Pearl Harbor voeding aan de gedachte dat de Japanse strijdkrachten én hun materiaal inferieur waren aan de onze. Naïveteit kon de Nederlandse regering in ballingschap niet worden ontzegd. “Dezen strijd” werd pas na een kleine 4 jaar gewonnen en dat grotendeels door Amerikaanse inspanning.

   What if …….. Ik heb mij altijd afgevraagd of de Japanse opmars naar het zuiden en de snelle verovering van Singapore, Malakka en Nederlands Indië zou kunnen zijn verhinderd (of sterk vertraagd) als de Amerikaanse Pacific vloot plus vliegtuigen in Pearl Harbour NIET zou zijn vernietigd.

   Wellicht hebben militair strategen zich over die vraag gebogen en een antwoord gegeven. Ik ken het niet en ben er wel benieuwd naar.

   Pak Pierre

 1. wal suparmo zegt:

  Sorry! Werkelijk stupid! Hoe durft Nederland te oorlog teverklaren aan Japan.Met zijn 70 duizend KNIL en 10 duizend Australiische soldaten als verdediging wather hele archipel en obsolete oorlogs matriaal.Vooral verouderde vliegtugen die niets kunnen doen tegen de moderne ZERO’s. En wel tegen ongeveer 800.000 Jap.soldasten die ned.Indie hebben verovert.En de leiders zo vlug naar Australie zijn gevlucht.Laat de Indo maar crieperen!

 2. Anoniem zegt:

  Nederland was gedwongen de oorlpg te verklaren. Het was een wanhoopssprong. Helaas was Ned.Indie niet gereed. Dank zij de krentenpolitiek.
  Cap..

  • Jan A. Somers zegt:

   Oorlog verklaren is in een rechtsstaat niet mogelijk, aangezien het indruist tegen het volkenrecht. Maar het wordt wel vaak zo genoemd, vooral door journalisten die het kort moeten houden. Het is een verklaring dat het land zich in staat van oorlog acht te bevinden. Dat is nodig om de krijgsmacht toestemming te verlenen zich gewapender hand te verdedigen en diverse bestuursmaatregelen te nemen die in strijd met de grondwet kunnen zijn. Wordt meestal voorafgegaan door de verklaring van staat van beleg.
   IS 1925, art, 33: Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid kan door of vanwege den Gouverneur-Genera\al elk gedeelte van Nederlandsch-Indië in staat van oorlog of in staat van beleg worden verklaard.

  • wal suparmo zegt:

   Aan Anoniem.
   Geen enkel land heeft Nedederland gedwongen de oorlog te verklaren aan Japan.Het was pure zelf genoegzaamheid!
   .

   • Jan A. Somers zegt:

    Nederland voelde zich helemaal niet gedwongen Japan de oorlog te verklaren, heeft dat dus ook niet gedaan.

    • wal suparmo zegt:

     8 DECEMBER 1941: NEDERLAND VERKLAART DE OORLOG AAN JAPAN. Vandaag 75 jaar geleden was een dag die op al onze levens een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt en bij velen littekens heeft nagelaten .
     DUS DIT IS OOK WEER VERLAKKERIJ?

    • Jan A. Somers zegt:

     “OOK WEER VERLAKKERIJ?” Nee hoor, de mensen weten niet beter. En dat wordt keurig doorgegeven. U moet dan die mensen vragen waar of het in de grondwet of Indische Staatsregeling te vinden is of de overheid, Minister President of Gouverneur Generaal, oorlog MAG verklaren. Het gaat in de grondwet en Indische Staatsregeling slechts om de constatering dat je land is aangevallen. Je moet als regering dan maatregelen kunnen treffen om je te verdedigen. Dat zijn bestuurlijke maatregelen en toestemming aan je krijgsmacht de wapens te gebruiken ter verdediging. Dat heet dan de verklaring (van de regering aan de burgers en de krijgsmacht) dat je land in staat van oorlog verkeert. Maar het blijft wel een probleem dat die zin te lang wordt bevonden en dat oorlogsverklaring veel lekkerder bekt. Je moet dan tenminste gebruiken: de ‘in staat van oorlogverklaring’. Volkenrechtelijk mag je geen oorlog beginnen, en dan eventueel dat andere land de oorlog verklaren.

    • wal suparmo zegt:

     Als dit waar is dan moeten wij aan de Nederlandse regering om verantwoordelijkheid te eisen en eventueel SCHADEVERGOEDING( anders dan wat eventueel ooit is uitbetaald geweest), aan IEDEREEN die dit had moetten meemaken en hun erfgenamen.Wat minsten 300.000 Indo’s aangaat.Kan dhr Somers er aanbeginnen met mijn volle steun!? Bijvoorfbaat hartelijke dank!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Pak Somers,

     Okee, duidelijk, point taken. Maar wie belt dan de vijand op om hem te vertellen dat ons land zich met hem in staat van oorlog beschouwt? Hij moet zich toch op de ontstane situatie kunnen voorbereiden, dat is toch netjes?

     U schrijft “Het gaat in de grondwet en Indische Staatsregeling slechts om de constatering dat je land is aangevallen”.

     Maarrrrrr ….. daags na de Japanse overval op Pearl Harbor waren Nederland en haar kolonie NOI nog niet daadwerkelijk door Japan aangevallen. Was Willemien vanuit Londen dan ongrondwettelijk bezig?

     Pak Pierre

    • Arthur Olive zegt:

     Japan heeft nooit oorlog verklaard aan alle landen en kolonien die hij bezet heeft.
     Amerika was het enige land en niet bezet door Japan

    • Jan A. Somers zegt:

     “Maar wie belt dan de vijand op om hem te vertellen ” Niemand toch? Het afkondigen van de staat van beleg, of van oorlog, is een zuivere binnenlandse staatsrechtelijke (geen volkenrechtelijke) activiteit. Zie de artikelen in de grondwet en IS: ‘Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid (…)’. De regering mag binnen de bevoegdheden van die uitgeroepen staat van oorlog (binnenlandse) zaken regelen (zoals dienstplichtigen oproepen), buiten de grondwet om. Die vijand merkt dan tijdens zijn aanval vanzelf wel dat de krijgsmacht gemachtigd is de verdediging te voeren.
     “nog niet daadwerkelijk door Japan aangevallen.” Nederland had zich met Engeland en Amerika verbonden een aanval op een van de geallieerden te beschouwen als een aanval op eigen grondgebied. (de erkenning van de centrale plaats van de Indische archipel in Maleise barrière). Net zoals nu in de NAVO. Uit mijn jeugd (heel lang geleden) met de Drie Musketiers: Een voor allen, allen voor een. (of zoiets). Zonder precies te weten waar de Japanse aanval de eerste dagen zou plaats vinden was op 29 juli al de militaire noodtoestand afgekondigd, op 30 november de militaire verloven ingetrokken, tussen 2 en 5 december vertrokken alle luchtstrijdkrachten naar hun oorlogsbestemming. Er was begin 19541 al overeengekomen dat Britse en Nederlandse luchtstrijdkrachten van elkaars vliegvelden gebruik konden maken.

 3. Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

  What …if…… heeft betrekking op gebeurtenissen in de toekomst. Toegepast op gebeurtenissen in het verleden kan best kolderieke situaties geven al naar gelang de voorkeuren van degenen die het spel spelen, je bent namelijk ook je eigen heden aan het veranderen.

  Alhoewel ik geen militaire strateeg ben, maar een doodgewone Reserve-officier van de KM ben, heb ik wel wat gelezen over de voorgeschiedenis van Pearl Harbour.

  Ter voorbereiding van de aanval op Pearl Harbour speelde de Staf van de Japanse Marine o.l.v. ADM Yamamoto een soort wargames ter vergelijken met een spelletje op Nintendo. De commandant Genda?? van de vliegtuigen op de vliegkampschepen kwam met het voorbeeld van de mogelijkheid dat de 3 Amerikaanse vliegkampschepen niet in Pearl Harbour aanwezig zouden zijn. Na een wat heftige discussie werd deze mogelijkheid klein geacht en met deze geen rekening gehouden, met alle noodlottige gevolgen van dien, zie de kijkwaardige film Tora..Tora..Tora.

  De Japanners vernietigden wel veelAmerikaanse slagschepen maar die zouden toch geen rol spelen in WO2. Ze maakten tevens de fout de logistieke infrastructuur (magazijnen e.d.) van de Amerikaans Marine op Hawai niet te vernietigen. Daardoor konden de Amerikanen binnen korte tijd hun vloot- en land-eenheden op oorlogssterkte brengen en op oorlogspad sturen, de Slag bij Midway bewijst dat wel.

  N.B., oorlogen worden begonnen en oorlogen eindigen zoals die in Azie. Daarbij dient niet gekeken te worden hoe formeel dat geregeld zou moeten worden(normatief) maar wat er in werkelijkheid gebeurt. Wij hebben formeel geen vredesverdrag met Duitsland, in wezen leven wij nog in een oorlogstoestand met de Moffen, formeel!!!!

  • bo keller zegt:

   Tsja Nederland kon er ook wat van
   en wel een oorlog ontketend louter op geruchten.
   http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/atjeh1.htm#oorlogsverklaring
   siBo

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja … what if. Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag.

   De rol van de grote slagschepen mogen in WO II dan zijn uitgespeeld, maar als die nou eens twelve-seven niet zouden zijn vernietigd en met voldoende destroyerescorte plus een carriertje met vliegtuigjes westwaarts de Pacific zouden zijn opgevaren richting Japanse vloot die naar het zuiden stoomde, zou dan toch voldoende dreiging van hen zijn uitgegaan om de Japanse opmars over zee (enigszins) te stuiten? Of niet?

   Ik ben ook geen militair strateeg en als op de meest eervolle wijze ontslagen reserve officier KL zelfs niet in de verste verte maritiem strateeg. Gewoon een dromer die zich afvraagt …..

   Pak Pierre

 4. Peter van den Broek van een andere generatie? zegt:

  As is verbrande Turf. De Heer de la Croix stelt de verkeerde vragen aan het Verleden . What …….If ……… verandert niks aan dat verleden , maar wel aan de eigen fantasie. Het gaat erom de juiste vragen te stellen zoals Waarom? ……. Dus waarom hebben de Amerikanen geen ….? .. dan kan dhr de la Croix met een beetje creativiteit en goede wil zelf het antwoord geven.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ach …. ik heb niet specifiek naar de mening van de heer Peter Van den Broek “van een andere generatie” gevraagd, alhoewel ik grote bewondering heb voor zijn geleerdheid, visie en de helderheid waarmee hij zijn standpunten uiteen zet.

   Maar ik dacht zo in mijn eenvoud ….. misschien zijn er mensen met een veel groter denkraam dan het mijne, die het ook interessant vinden om zich “what if” vragen te stellen en het bovendien een uitdaging vinden om met de kennis en kunde waarover zij beschikken, een antwoord tot in boeiend detail uit te werken. Het is toch weer eens wat anders dan wijsheid uit een boekie peuren en daarmee te koop lopen.

   Neen …. het verleden krijg je ook met intelligente fantasie niet terug. Maar wellicht is een fantastisch “what if” scenario te gebruiken in toekomstige gevallen. Door personen met een open mind. Al dan niet van een “andere” generatie.

   Pak Pierre

   • Peter van den Broek van een andere generatie zegt:

    @ de geachte Heer de la Croix.
    Dat wil niet zeggen dat ik geen dromer ben.

    Ik vraag me wel eens af: …..What…If …..wat zou er gebeurt zijn als ik als Indische Nederlanders in het huidige Indonesië hadden kunnen blijven? Dan zou ik met een dubbele nationaliteit in mijn pyjama op een weranda van een buitenhuis werken met een koppie Tubruk met een stukje spekkoek naast de PC, terwijl het zonnetje op mijn bruine bolletje zou schijnen, geen zorgen om de dag van morgen, niet denken wanneer ik met pensioen zou kunnen gaan, niet praten over het weer want het weer is altijd mooi.

    Maar ik beland met beide benen op de grond, Hollandse nuchterheid, dan dwalen mijn gedachten af waar het fout ging, toch weer Geschiedenis, dat veroorzaakt wel veel hartzeer….ik had Daar kunnen zijn, Indonesië is ook mijn land. Het is geen heimwee, alleen maar een droom.

    • Surya Atmadja zegt:

     eter van den Broek van een andere generatie zegt:
     11 december 2016 om 22:54

     Ik vraag me wel eens af: …..What…If …..wat zou er gebeurt zijn als ik als Indische Nederlanders in het huidige Indonesië hadden kunnen blijven? ————-
     …………. niet praten over het weer want het weer is altijd mooi.
     =========================================
     Ik weet ook wel dat Pak Peter geen antwoord verwacht , maar toch wil ik het als een reactie geven.
     Dan verlies Peter zijn Nederlandse nationaliteit , moet hij harder gaan studeren , een goede school (Christelijk/katholiek) zoeken, In Djakarta was het Canisius in Menteng , en harder werken om een plaats in de arbeidsmarkt (veel concurrentie)te veroveren.
     Zelfs als je goed gestudeerd hebt, een vrije beroepsbeoefenaar (arts, advocaat,) moet men soms tot meer dan hun 65ste werken( de meeste Indonesiers werken tot 55jr ).
     Alleen in bepaalde functies kan met zelfs tot bijna 70 jr werken .

    • Pierre de la Croix zegt:

     Een “what if vraag” kan bij voorbeeld leiden tot iets aardigs, zo niet iets interessants om over na te denken.

     Wat als meneer Adolf Hitler nu eens niet in 1945 in of bij zijn bunker zou zijn gestorven maar nu nog zou leven en in onze huidige samenleving zou opduiken? De humorloos geachte Duitsers hebben er iets leuks van gemaakt in de film “Er ist wieder da”.

     Pak Pierre

    • Loekie zegt:

     Of stel dat Bung Tomo zich had teruggetrokken om zich te verdiepen en nu in de Tweede Kamer te gast is om een speech te houden over kolonialisme, een speech als opmaat naar het grote onderzoek naar oorlogsmisdaden in de archipel.

 5. ellen zegt:

  Wees dus blij, dat u in Europa woont. Waar uw kansen groter zijn. Indonesie is niet hetzelfde als Nederlands-Indie.

  • Surya Atmadja zegt:

   ellen zegt:
   12 december 2016 om 10:10
   Wees dus blij, dat u in Europa woont.
   =============================
   Ik heb geschreven dat,de meeste Indonesiers (/werknemers/ambtenaren ) moeten werken tot hun 55ste jaar.
   Behalve als ze niet met pensioen kunnen , omdat het bedrijf /werkgever hun kennis/ervaring nodig hebben, of ze hebben te weinig inkomen , nog schoolgaande kinderen of andere financiele verplichtingen
   Mijn cardioloog in Jkt , is meer dan 70, veel van oude vriendjes/klasgenoten hebben gewerkt tot na hun 65ste , tenminste de vrije beroeps beoefenaren.
   De gemiddelde oud vrienden/schoolgenoten die we niet meer zagen tijdens de jaarlijkse reunie, zijn waarschijnlijk op hun 55ste jr gestopt , ook de officieren bij de TNI.
   Klopt , Indonesia is niet dezelfde als NOI , maar of mijn kansen daar door groter zijn omdat ik in Europa (NL) woon is nog een vraag.
   Heb geen blanke huid, heet geen Jansen (toeval) , en een Moslim .
   Wat wel waar is dat ik hard(er) moet werken .

   • wal suparmo zegt:

    De pensioen ouderdom limit in Indonesia is 56 jaar omdat men plaats moet maken voor de nieuwe generatie.Ook is het dat in de tropen men vroeg.”MOE” en “OUD” wordt .Terwijl je in THE PRIME OF YOUR LIFE bent.Mijn pensioen is echter 3 maal verlengt maar toen ik 60 jaar was heb ik vrijwillig de saak verlaten .En bij een bank ging werken tot dat het gesloten werdt en na dien bij een CONSULTANT.En nu zelf nog een prive CONSULTANT ben.

  • bo keller zegt:

   http://www.volkskrant.nl/film/hitlerfilm-trekt-volle-zalen-in-duitsland~a4177534/
   28 nov.te zien in de Nederlandse bioscopen.
   In 1940 vertolkt door Charly Chaplin is ook
   een hele humorvolle film.
   siBo

 6. ellen zegt:

  S.A. Ik had het eigenlijk tegen heer Peter. Met zijn droom van de veranda, de kopi toebroek en het stukje spekkoek. Zo zaten wij tot in 1958 in Bandoeng nog weleens. In de middag riepen wij – vanuit de veranda – de toekang kwee kwee, of de toekang sate aan. Er was ook een dikke Chinees die “andjang gojang” (of iets dergelijks) riep, en heerlijk geroosterd vlees en groente met een oestersausje kon maken. Ik was er dol op, en ben het gerecht nooit meer tegengekomen. Maar als Indische Nederlander zag mijn vader voor hem en zijn gezin langzamerhand geen toekomst meer in dat land. Voor het Nederlands pensioen telden de dienstjaren als tropenjaren, dus dubbel. Mijn vader was in Nederland een tevreden mens.

 7. Wal Suparmo zegt:

  In plaats van de KOFFIE LOEWAK dat wereld bekend is Bestaandse uit uitwerpsellen van de loewak.Begind nu bekend te krijgen de KOFFIE GADJAH, dat is de poep van de oliefant.PROOST!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.