Aziaten uit de Steentijd veroverden de Grote Oceaan 

NRC:Pas 3.000 jaar geleden zetten mensen voor het eerst voet op eilanden in de Grote Oceaan als Vanuatu, Tonga, Samoa en Nieuw-Caledonië. Wie waren die eerste kolonisten? Dit zeevaardersvolk kwam niet uit het relatief nabije Nieuw-Guinea kwam, maar uit Oost-Azië, via Taiwan en de Filippijnen. Dat blijkt uit een analyse van het DNA van vier 2.500 jaar oude skeletten op Tonga en Vanuatu. Het DNA lijkt op dat van de inheemse bevolking van Taiwan en de Filippijnen. Maandag publiceerden genetici van Harvard erover in Nature. Het onderzoek geeft uitsluitsel over wie de voorouders van eilandbewoners in de Grote Oceaan zijn.

vanuatu

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

39 reacties op Aziaten uit de Steentijd veroverden de Grote Oceaan 

 1. Ron Geenen zegt:

  “””””””””Wie waren die eerste kolonisten?”””””””””””

  En wie heeft hun gecreëerd?

  • Indorein zegt:

   Aziaten (lees: Chinezen) in onze huidige tijd veroveren (opnieuw?) de Pacific en maken dan van daar uit de “grote sprong voorwaarts” naar het vasteland van Noord-Amerika, waar ze nu al in verschillende steden “Chinatown” hebben gecreëerd.
   Als het zo ver is, kunnen ze samen met hun oude broeders (de Indianen, die ook indertijd uit Azië overgestoken waren) een nieuwe kolonie vormen uit het dan voormalige USA en Canada.

   Want zeg nou zelf: Na een regeerperiode van ofwel Hillary Clinton (ze kan liegen en bedriegen als de Duivel zelf !) ofwel Donald Trump (vrouwen zullen massaal uit de USA emigreren om aan de grijpgrage handjes van Donald te ontkomen!) bestaat de USA toch niet meer? Wie kan zoiets overleven?

   N.B.: De Chinezen zullen en passant ook een eind maken aan de leefomgeving van de “Alfoerse Joden”, zij zullen waarschijnlijk door een Chinese rabbi, die zegt dat hij Joodse “roots” heeft, naar hun thuisland Israël worden gebracht, net zoals indertijd de Joden uit Ethiopië en Somalië.

   • Peter zegt:

    De Chinezen hadden begin 15e Onder admiraal Zheng Hè zo’n grote vloot dat ze daarmee de Indische Oceaan konden beheersen. Op Malakka hadden ze een basis.
    De straat van Malakka had toen ook te kampen met piraterij die de scheepvaart en handel bedreigden.
    China was instaat zeer grote ( 144 m) en ook goede schepen te bouwen, beter dan de Portugese en West-Europese schepen van toen.

    Tegen de helft van de 15e eeuw besloot de toenmalige Mingkeizer deze grote vloot te vernietigen en er mochten zelfs geen nieuwe schepen gebouwd worden. China sloot zijn vensters.
    Hoe zou de wereld eruit hebben gezien indien China zijn overzeese politiek had gecontinueerd?

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””Na een regeerperiode van ofwel Hillary Clinton (ze kan liegen en bedriegen als de Duivel zelf !) ofwel Donald Trump (vrouwen zullen massaal uit de USA emigreren om aan de grijpgrage handjes van Donald te ontkomen!) bestaat de USA toch niet meer? Wie kan zoiets overleven? “”””””””””””

    Ach, ach wat een onnozel gepraat. Wanneer iemand in Italie, als v.b., zijn handen niet van de vrouwen thuis kan houden, merkt u dat in Nederland? Italie is ongeveer 1500km verder, dus niets.
    Wel Washington is 5000km ver verwijdert van California. Dacht u nu werkelijk dat de vrouwen hier er last van zullen krijgen? En als er een last van krijgt, u weet, dat ze wapens mogen dragen. Hoe lang kan zo’n persoon nog leven?
    Nee, wij in Amerika en zeker in California zullen weinig van de troonwisseling merken. Het buitenland zeker meer. U kijkt te veel naar uw eigen achtertuin Nederland, maar heeft blijkbaar geen idee hoe groot de achtertuin Amerika is.

    • Arthur Olive zegt:

     In Manilla en Mexico City hebben vrouwen hun eigen tramwagon omdat vele mannen daar hun handen niet thuis kunnen laten.
     Het kan zijn dat vrouwen het Witte Huis verlaten als Bill Clinton daar woont met niets te doen.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””Het kan zijn dat vrouwen het Witte Huis verlaten als Bill Clinton daar woont met niets te doen.””””””””””

     Op zijn leeftijd van ver over de 70? Daarbij heeft hij zelf nog heel wat werk onderhanden.
     Ik vermoed dat met de jaren de wijsheid de overhand heeft genomen.

    • Arthur Olive zegt:

     Ik vermoed dat met de Jaren de wijsheid de overhand heeft genomen.

     Bill Clinton is een sexual predator, er is geen cure daaarvoor zelfs niet met wijsheid.
     Hillary is een enabler door Bill’s slachtoffers te beschuldigen terwijl ze beter weet
     Volgens haar is ze een verdediger van de vrouwen rechten.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””””Bill Clinton is een sexual predator, er is geen cure daaarvoor zelfs niet met wijsheid.””””””””

     Daar zijn vele mannen die een bepaalde gen hebben en dan een probleem voor anderen veroorzaken. Ik ken een Indo, die in bed lag met een jong meisje, terwijl zijn vrouw aan het bevallen was. Intussen is hij 75, 4 malen uit het huis geknikkerd, door de sloten te veranderen. Nu heeft hij een vrouw 5 en die schijnt hem onder de duim te hebben. What comes around, get’s around!

    • Arthur Olive zegt:

     Bill Clinton is ook een pedophile, hij ging meer dan 11 keer met de private jet van Jeffrey Epstein naar het prive sex slave eiland van Jeffrey in de Caribbian.. Donald Trump moet daar ook geweest zijn.
     Jeffrey is een convicted sex offender.

    • Indisch4ever zegt:

     ontopic blijven Onfrisse Amerikaanse politieke strijd is niet aan de orde

 2. Anoniem zegt:

  Dat is interessant Blauwvogel. Ik heb er hele boeken over.
  Cap

 3. rob beckman lapre zegt:

  Ian Glover schreef er over in zijn ” Southeast Asia: from prehistory to history “, page 30 e.v., en in “History of the Pacific islands” lezen wij dat Hawai rond 400 AD,Tahiti rond 600 AD, en het verste punt,Nieuw Zeeland rond 800 AD door deze “zeevaarders” in hun eenvoudige bootjes werden bereikt.Zij legden onwaarschijnlijke afstanden af zonder te weten,of, en waar zij zouden arriveren.

  • Pierre de la Croix zegt:

   “Zij legden onwaarschijnlijke afstanden af zonder te weten,of, en waar zij zouden arriveren”.

   Des te interessanter te weten WAAROM ze dat deden. Zucht naar avontuur, overmoed van een aantal jongelui, een weddenschapje afgesloten? Of zaten vijandige stammen ze op de hielen en was hun enige uitweg nog de zee?

   Ooit stapten Bataven en Kaninefaten aan de bovenloop van de Rijn in hun uitgeholde boomstammen en zeiden tegen de achterblijvers “Wir gehen nach Holland”. Maar dat was toch een eitje vergeleken bij wat die Aziatische zeevaarders presteerden.

   Pak Pierre

  • Pierre de la Croix zegt:

   Overigens meneer Beckman Lapré, een vraagje: Het thema artikel in de NRC heeft betrekking op “Aziaten uit de steentijd” die de Grote Trek over zee naar het oosten 3000 jaar geleden waagden, dus rond 1000 BC (“vóór Christus”).

   Volgens het door u aangehaalde artikel zou die Trek tussen 400 en 800 AD (= Anno Domini, het jaar Onzes Heeren), dus NA Christus hebben plaats gevonden.

   Gaat het hier over 2 betekenisvolle migrantenstromen?

   Pak Pierre

   • P.Lemon zegt:

    @Hr P dela X ” betekenisvolle migrantenstromen?”

    Er werd wat afgereisd in vroegere tijden en onze verbeeldingskracht vult de gaten in die historie.

    ***De naam Maluku is afkomstig van het Hebreeuwse woord “Molokh of “Milkom”.
    Molokh of Milkom was een afgod die vereerd werd door de Joden die in de buurt woonden van het huidige Jordanie. God verafschuwde deze afgoderij, want het was de oorzaak dat de Joden ongehoorzaam waren aan Zijn geboden en afvallig werden. Daarom had God deze afvalligen verjaagd uit Israel.

    https://acintadiary.wordpress.com/2011/12/05/is-het-waar-dat-de-verdwenen-stam-gad-een-van-de-12-stammen-van-israel-zich-al-eeuwen-in-indonesie-bevindt/

    • Arthur Olive zegt:

     Er is geen Jood in leven die kan bewijzen dat hij/zij een Jood is, laat staan uit welke van de twaalf tribes hij/zij komt.
     Met de vernieling van de tempel in Jerusalem in 70 AD zijn alle geneologische gegevens vernield. De gegevens gingen terug naar Abraham, Isaak en Jacob en zelfs verder maar deze waren echter geen Joden. Joden komen uit Judah, een zoon van Jacob, de anderen zonen waren Isralieten behalve Benjamin die samen mert Judah het koningkrijk Judah vormden onder koning David.

    • eppeson marawasin zegt:

     Dag Pak Lemon, ik geloof dat ik de website onder uw link weleens eerder heb gezien. Heb me dit keer door de reacties geworsteld en houd er maar één gevoel aan:

     ‘Hè, dat animisme was zo gek nog niet!’ Zit blijkbaar in mijn Alfoerse genen. 😀

     Nah, back tot basic:

     Het was een enorme begrafenis. Er waren wel vijftig volgauto’s. Iemand kwam naast meneer Nebbishman staan, die eveneens de stoet stond te bekijken, en vroeg hem:
     “Wie is er eigenlijk dood?”
     Zonder zijn ogen van de stoet af te houden antwoordde Nebbishman:
     “Ik denk die man in de voorste auto.”

     e.m.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””“Ik denk die man in de voorste auto.”””””””””

     De chauffeur?

    • Jan A. Somers zegt:

     Hebben uw Alfoerse genen ook een Hebreeuwse oorsprong?

    • e.m. zegt:

     @Hebben uw Alfoerse genen ook een Hebreeuwse oorsprong?@

     — Dag meneer Somers, ik ben bang van wel … helaas. Ten minste, als de eerste Hebreeër een ‘sperm whale’* was !

    • Pierre de la Croix zegt:

     Vraag 2 Alfoeren hoeveel een bril kost …..

     Pak Pierre

    • e.m. zegt:

     Meneer De la Croix, wilt u er a.u.b. rekening mee houden dat ik een bijna geheeld kloofje in mijn lip heb . . .

     Alright Sir, let me have it . . .

    • Pierre de la x zegt:

     En als u, dan toch moet lachen,
     Springt het open in een wip …..

     Pak Pierre

    • eppeson marawasin zegt:

     D’accord, om de wachttijd te overbruggen . . .

     Drie jonge paters in opleiding –Javaan, Indo, Alfoer- besluiten op een snikkelhete dag in de kali naast hun semenarie te gaan poedelen. Ze kleden zich helemaal uit en spartelen een tijdje in het verkoelende water, maar net op het moment dat ze weer op de kant klauteren, komt een er klasje aankomende zusters uit het naburige nonnenklooster voorbij. De drie jongemannen rennen naar hun pijen. Twee van hen slaan die ijlings als een soort sarong om hun lendenen, teneinde hun sacrale delen aan de ogen van de onschuldige zustertjes te onttrekken, maar de derde slaat zijn pij als een soort blinddoek om zijn hoofd. Toen de stoet meisjes in de verte verdwenen was, vroegen de twee eersten verbaasd aan hun studiegenoot waarom hij zijn pij over zijn gezicht had geslagen. “Nah”, reageerde de Alfoer, “bij ons in de kampong herkennen ze elkaar aan het gezicht.”

    • e.m. zegt:

     “Auw!”

     Oh, pardon … moet zijn: ‘snikhete dag’.
     ‘k Moet nu echt een nieuw toetsenbord.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””‘k Moet nu echt een nieuw toetsenbord.””””””””””””

     Een computer is zo dom, want die doet precies wat de baas hem verteld!

  • Surya Atmadja zegt:

   Rob,
   de Javanen zeilen omstreeks de 8ste eeuw* al van af Midden Java naar Afrika .
   Zie de “Borobudurschip” SamudraRaksa
   Zelfs zijn al eeuwen eerder lange afstanden gezeild , eerder dan de admiraal Cheng Ho.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Samudra_Raksa_Museum
   Bron : diverse westerse bronnen.

   • Surya Atmadja zegt:

    The earliest proof comes from the journey made by cloves from its homeland in the Maluka Islands in Eastern Indonesia to Syria where cloves buds dated to 1721 BC were found preserved in a ceramic jar in the ancient city of Terqa.
    https://museumvolunteersjmm.com/2014/02/23/the-cinnamon-route/

    • Peter zegt:

     Het is inderdaad een feit dat een Maleisisch volk zich vestigde op Malakka. Maar hoe of wanneer is niet duidelijk. Betrouwbare bronnen ontbreken.

   • Peter zegt:

    Uw reactie mag ik wel, iets chauvinistisch weliswaar. Maar hr S.A u gaat de Sailendra en Sriwiyaya konininkrijken toch niet vergelijken met ihet imperiale China. Verder is het Borobudurschip slechts 25 m lang. De Vikingen bezochten met hun open schepen rond het jaar 1000 Groenland en New Foundland en dat op de North Atlantic, geen pretje.
    Dat weet ik uit een ervaring van 12 jaar koopvaardij ( zelfde functie als pak Pierre.

    • Peter zegt:

     En nog eventjes: waren alle Zuidoost Aziatische volkeren in zekere zin aan elkaar verwant? Mogelijk afkomstig uit het hedendaagse Taiwan, en vandaar zuidwaarts getrokken.
     En is daarom een beetje vreemd om over Indonesische zeevaarders te spreken. Indonesie bestond toen nog lang niet, dat is pas van 1949 of vanaf 1945, kies maar.

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””Dat weet ik uit een ervaring van 12 jaar koopvaardij ( zelfde functie als pak Pierre.”””””””””

     Ha, ook een vonkentrekker, ik bedoel marc.

 4. bokeller zegt:

  .Pak Eppeson,
  U vergeet de alfoeroe telegraaf,
  Lengte-vorm -kleur reeds door geseind
  siBo

 5. Wal Suparmo zegt:

  Er zijn alleen maar de OUDSTSE 3 OERMENSEN erkent in de wereld en dat is de TANGANJIKA MAN(AFRIKA),PEKING MAN( CHINA) ende JAVA MAN( HOMO JAVANIENSIS) waar zijn fosiel die 60 000 jaren oud Is gevonden door DR Euguine DUBOIS.

 6. Boeroeng zegt:

  Ontopic blijven.svp
  Er is een onfrisse politieke strijd gaande ten oosten van de Grote Oceaan, maar dat is way offtopic.

 7. Surya Atmadja zegt:

  Peter zegt:
  20 oktober 2016 om 21:23
  En nog eventjes: waren alle Zuidoost Aziatische volkeren in zekere zin aan elkaar verwant?
  ===============
  Kennelijk wel.
  Zie o.a :
  https://www.bol.com/nl/p/geschiedenis-van-indonesie-land-volk-en-cultuur/666773239/
  Daar werd verteld over de Javaanse Jung en de migratie van de volkeren uit de streek van Taiwan .

  • Ron Geenen zegt:

   Maar de Nederlanders hebben zich op het eiland Taiwan ook gemengd met de plaatselijke bevolking. De nazaten leven merendeels in het dunnere berggedeelte van het eiland. De mengeling moet veel later zijn gebeurd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.