Japanse ereschulden

Stichting Japanse Ereschulden
De Jaarlijkse Donateursvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 24 mei 2016 a.s., dat is op zeer korte termijn. Het Nieuwsmagazine met de uitnodiging kon door omstandigheden helaas niet eerder worden uitgebracht.
Het wordt gehouden in het Marriott Hotel (voorheen Bel Air), Johan de Wittlaan 30, te Den Haag. Aanvang 13.00 uur, zaal open 12.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering kunt u een eenvoudige lunch gebruiken.
De vergadering zal uiterlijk 16.00 uur zijn beëindigd. Hierna worden de deelnemers aan de donateursvergadering uitgenodigd voor een Indisch hapje en een drankje.
U kunt uw opgave ook doorgeven per e-mail secretariaat@japanse-ereschulden.nl
In het voorwoord van het Nieuwsmagazine stelt de Voorzitter Jan van Wagtendonk dat het bestuur de volharding om door te gaan waar 25 jaar geleden mee is begonnen, nader zal toelichten. Gehoopt wordt dan ook op een grote opkomst van donateurs en sympathisanten.

jesheaderDe foto is van de JES-website.
Hieronder de maandelijkse petitie en bijbehorende vrije vertaling.

Petitie 258 aangeboden 10 mei 2011 aan de Japanse ambassadeur in Den Haag.

His Excellency Shinzo ABE
Prime Minister of Japan
The Hague, 10 May 2016
Petition: 258
Subject: Why the Foundation of Japanese Honorary Debts is holding Japan accountable.

Excellency,
In presenting petition 257 to Japan’s new Ambassador to The Netherlands his Excellency Hiroshi INOMATA, it was clear that he was briefed on the legal position of Japan regarding the Dutch from Dutch East Indies, but also on the need to maintain our dialogue. It was clear also, that the meaning of “HONORARY” had to be explained. The Foundation on behalf of its members holds Japan accountable for the war crimes, terror and misconduct by the Imperial Armed Forces whilst occupying Dutch East Indies during the Pacific war from 1941 – 1945. The systematic and institutionalized atrocities committed during that period on Dutch military and civilian families inside prisons and concentration camps and outside those camps are a disgrace and continues to dishonor Japan today. On many occasions the Imperial Armed Forces, in particular the Kempeitai, sited in their conduct: “by order of His Imperial Highness the Emperor of Japan”. It would be an honor for you to acknowledge

Prime Minister,
During the forthcoming G-7 Ise-Shima Summit leaders of the United States of America, Britain, Canada and France will be present, all signatories to the 1951 San Francisco peace treaty. As host of the summit and in particular in view of the forthcoming visit by President Barack H. OBAMA, as President of the United States of America, to Hiroshima, you have the opportunity to acknowledge the atrocities and misconduct by the Imperial Armed Forces during the Pacific War in South East Asia and in particular Dutch East Indies.
This would be an ideal moment for Japan to acknowledge its past war crimes during the Pacific War and take a step towards a settlement with the victims.

We are looking forward to your acknowledgement and an acknowledgement of the receipt of this petition.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts.

J.F. van Wagtendonk
President

Vrije vertaling:

Zijne Excellentie Shinzo ABE
Eerste Minister van Japan
Den Haag, 10 mei 2016
Petitie: 258
Onderwerp: Waarom de Stichting Japanse Ereschulden Japan verantwoordelijk houdt.

Excellentie,
Bij de aanbieding van petitie 257 aan Japan’s nieuwe Ambassadeur in Nederland, zijne Excellentie Hiroshi INOMATA, was het duidelijk dat hij was geïnstrueerd over de rechtsgeldige positie van de Nederlanders uit Nederlands Oost Indië. maar ook over de noodzaak onze dialoog in stand te houden. Ook was het duidelijk dat de betekenis van “Ereschulden” verklaard moest worden. De Stichting houdt namens zijn leden Japan verantwoordelijk voor de oorlogsmisdaden, terreur en het wangedrag van het Keizerlijk Leger terwijl het Nederlands Oost Indië bezet hield tijdens de Pacific oorlog van 1941-1945. De systematische en stelselmatige gruwelijkheden begaan op Nederlandse militairen en burgers in gevangenissen en concentratiekampen en buiten deze kampen zijn een schandvlek en blijven vandaag Japan te schande maken. Bij vele gelegenheden verrichtte het Keizerlijk Leger, in het bijzonder de Kempeitai het optreden “op bevel van Zijne Keizerlijke Hoogheid de Keizer van Japan”. Het zou u tot eer strekken de gruwelijkheden en het wangedrag van het Keizerlijk Leger namens uw land te erkennen als een gebaar van respect en moraliteit aan de slachtoffers en hun nabestaanden.

Eerste Minster,
Tijdens de komende G-7 Ise-Shima Top zullen leiders van de Verenigde Staten van Amerika, Engeland, Canada en Frankrijk aanwezig zijn, allen ondertekenaars van het 1951 San Francisco vredes verdrag. Als gastheer van de G-7 Top en speciaal met het oog op het komende bezoek van President Barack H.OBAMA als President van de Verenigde Staten van Amerika, aan Hiroshima, heeft u de kans de gruwelijkheden en het wangedrag te erkennen van het Keizerlijk Leger in de Pacific oorlog in Zuid Oost Azië, in het bijzonder in Nederlands Oost Indië. Dit zou het ideale moment voor Japan zijn om tot erkentenis te komen van zijn vroegere oorlogsmisdaden tijdens de Pacific oorlog en om een stap voorwaarts te zetten naar een schikking met de slachtoffers.

Wij zien uw beantwoording tegemoet en een bericht van ontvangst van deze petitie.
Namens de Stichting Japanse Ereschulden.

J.F. van Wagtendonk, voorzitter

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

16 reacties op Japanse ereschulden

 1. Ted Hartman zegt:

  Beste Burung, Goed van u dat ons bericht tijdig is geplaatst, dankuwel, we hopen zoals altijd weer op een grote opkomst. Op het Nieuws Magazine van deze maand mei staat niet voor niets: Storm noch regen houdt demonstranten tegen. Mede dankzij inzet van de samenwerkende Indische belangengroepen is de Indische Rekening de Backpay opgelost. Nu nog de oorlogsschade Sporen van vernieling! Ook hierover meer in deze jaarlijkse vergadering. Pukul terus!

  • Arthur Olive zegt:

   De Engelse vertaling voor “Ereschulden” is niet Honorary Debts, zelfs niet in een vrije vertaling.
   “Honorary Debt”, betekent een schuld die gegeven is als een teken van eer of achievement zonder de gebruikelijke prerequisites of obligaties.
   Voorbeelden zijn: Honorary Degree, Honorary Member, Honorary Chairman.

   Japan heeft een “Ere Schuld”, een “DEBT OF HONOR” die juridish niet, maar moreel wel verplicht is.
   Als de volgende keer “DEBT OF HONOR” wordt gebruikt in petition 258 kan er misschien verandering komen in de Japanse reactie maar hoogst waarschijnlijk niet.
   Volgens Einstein is de definitie van insanity: Doing the same thing over and over again and expecting different results.
   Wat JES doet is zeker honorable en mijn petje af voor de mensen die zoveel over hebben voor gerechtigheid. Mijn eigen neef, Sjoerd Lapre, was de oprichter van JES.

 2. rob beckman lapre zegt:

  Ik respecteer de,aanhoudende, akties van de Stichting.Maar men weet toch dat al jaren geleden deze, en andere, zaken zowel voor het gerechtshof in Tokyo en zelfs door de Japanse Supreme Court zijn afgewezen op basis van “verjaring”? Wil men geld, dan zou men het bij de amerikanen moeten halen.Eind 1944 werden tonnen goud en zilver,totaal geschatte waarde $ 120 miljard (1945)= $ 1 billioen,600 miljard in 2015 waard,door de amerikanen op de Philippijnen op de Japanners buitgemaakt en naar de VS verscheept.Dit was de Japanse “Golden Lily”oorlogsbuit,afkomstig uit de bankkluizen in Malakka,Singapore,BATAVIA,en Manilla.Hier zat ongetwijfeld ook ons N.I.goud/zilver bij.

 3. Wal Suparmo zegt:

  Zelf de eigen Indonesisch regering will niets voor hun doen tewille van de GOEDE SAMENWERKING tusssen Indonesia en Japan.Dat is schadevergoeding tevragen voor de 300 000 arme ROMUSHA’S( alleen maar een derde is terug gekomen) die 3,5 jaar ZONDER BETALING en heel slecht gevoed voor de Japaners hadden gewerkt. Terwijl anders dan de TROOSTMEISJES waar vele landen voor hun strijden, wordt niets voor de Indonesische romusha ’s gedaan. En daarom heeft niemand van hun tot nu niets ontvangen. En het is bijna te laat want nu zijn ze al meer dan 80 jaar geworden die nog leven.

  • rob beckman lapre zegt:

   Ik ken het MISBRUIK van de Romushia’s door de Japanners (was Pres.Soekarno niet de man die de Indonesiers opriep om zich daarvoor aan te melden?).Maar,misschien buiten uw zicht (en van duizenden Indonesiers) heeft Japan WEL geld gegeven aan de Indonesische REGERING. Het totale bedrag was (in 2016 $ waard) schrik niet: $ 1 billioen, 290 miljard in geld, in “grant aid” en langlopende leningen.Dat is veel geld schrijver, geld wat ERGENS is terechtgkomen, en gebruikt(laat mij het maar zo schrijven).
   Als u mij vraagt waar dat staat; dan kan ik u de Amerikaanse bron geven(toevallig dezelfde bron die schreef over afwijzing van Nederlandse (afgewezen)rechtzaken in Japan.

   • bokeller zegt:

    Effe rondneuzen en niet al te moeilijk doen
    en onderstaande aangetroffen.
    Heerlijk zoemen over Internet.
    siBo

    Daarbij maakte Japan handig gebruik van Artikel 14 van het Verdrag van San Francisco.
    Hierbij was bepaald dat Japan bij de verplichting tot herstelbetalingen niet geacht kon worden zijn mogelijkheden te overschrijden.

    Indonesië heeft vanwege dit artikel 14 het Verdrag van San Francisco niet willen tekenen.
    Indonesië dat 4 miljoen doden en een uitgeputte oorlogs-economie als gevolg van de Japanse bezetting kende,

    vroeg van Japan in 1951 $ 17,5 miljard oorlogsschade,
    maar kreeg na acht jaar onderhandelen slechts $ 223 miljoen herstelbetaling
    en $ 400 miljoen economische hulp uit te betalen
    in termijnen over twintig jaar met ingaan van 1958.
    http://www.gastdocenten.com/bersiap/japanse-herstelbetalingen.html

   • Surya Atmadja zegt:

    rob beckman lapre zegt:
    21 mei 2016 om 08:26
    1. Ik ken het MISBRUIK van de Romushia’s door de Japanners (was Pres.Soekarno niet de man die de Indonesiers opriep om zich daarvoor aan te melden? en verder .

    2. .Maar,misschien buiten uw zicht (en van duizenden Indonesiers) heeft Japan WEL geld gegeven aan de Indonesische REGERING…….
    ==============================================================
    1.De Romusha ( gedwongen arbeiders) komen uit alle plekken in Zuid Oost Azie zoals Indonesia , Malaysia, China en dacht Filipijnen etc ( even Googlen).
    In Europa ken men ook Romusha achtige situaties, denk aan de al dan niet vrijwillige deelnemingen van overwonnen volkeren door de 2de Rijk, de arbeitseinsats , melden als vrijwilligers bij de Wehrmacht of zelfs SS eenheden.
    2. Heb ergens een reactie geplaats , ik herhaal nog 1x.
    Indonesia kreeg 223 US Dolari (PAMPASAN PERANG),
    R.I vroeg 17,5 miljaard , Burma 200 miljoen, Filipijnen 500 miljoen.

    http://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-uang-pampasan-perang-dari-jepang-usd-223-juta-pada-1958.html (even vertalen via google)

    • bokeller zegt:

     Al verder zoekend kwam ik dit tegen,
     weliswaar uit 1992.
     http://www.nrc.nl/handelsblad/1992/09/19/japan-is-belangrijkste-donor-van-indonesie-7156634
     siBo
     De grondslagen voor de huidige nauwe economische betrekkingen tussen Indonesië en Japan werden gelegd in 1958 toen beide landen een verdrag tekenden over herstelbetalingen en diplomatieke betrekkingen aanknoopten.

     De projecten die uit de herstelbetalingen zijn gefinancierd, werden uitgevoerd door Japanse aannemers als Mitsubishi Construction, dat in Jakarta grote gebouwen neerzette als Wisma Nusantara en Hotel Indonesia.

     In die jaren kreeg het grote Japanse bedrijfsleven voet aan de grond op de Indonesische markt.

     Na 1965 werd het herstelbetalingsprogramma vervangen door Japanse bilaterale hulp.
     Het komende begrotingsjaar beloopt de Japanse bijdrage aan het hulppakket van de CGI 1,82 miljard dollar.

     Dat is maar liefst twee derde van de totale bilaterale hulp van de aangesloten donorlanden, maar de groei is eruit.

     In het fiscale jaar 1991-’92 verstrekte Japan in voormalig IGGI-verband 1,32 miljard dollar in de vorm van leningen, schenkingen en technische hulp en nog eens 500 miljoen buiten de IGGI om, in de vorm van leningen van de In- en Exportbank. Daarvan werd 1 miljard uitgetrokken voor snel besteedbare betalingsbalanssteun. De zachte leningen van 700 miljoen worden uitgekeerd door het Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) in de vorm van projectsteun

     . Via de Japanese International Cooperation Agency (JICA) kreeg Indonesië nog eens 120 miljoen in de vorm van schenkingen en technische hulp.
     Het zwaartepunt van de projecthulp ligt op versterking van de infrastructuur. Dit jaar verstrekte Japan leningen op zachte voorwaarden voor 19 infrastructurele projecten, waaronder verbetering van het vliegveld van Balikpapan (Oost-Kalimantan), uitbreiding van de haven van Semarang (Midden-Java), de aanleg van een grote stuwdam annex waterkrachtcentrale in Kotapanjang (West-Sumatra), onderhoud van het wegennet en verbetering van het zeetransport in Oost-Indonesië. De kredieten zijn formeel niet-gebonden, maar het leeuwedeel van de contracten gaat naar Japans-Indonesische joint-ventures. De rente over de concessionele leningen bedraagt momenteel 2,6 procent per jaar. Na tien jaar begint de afbetaling, uitgesmeerd over een periode van dertig jaar.
     Indonesië neemt na de Verenigde Staten en Hongkong de derde plaats in op de lijst van landen waar Japanse ondernemingen hun kapitaal investeren. In 1987 bedroegen de rechtstreekse Japanse investeringen in Indonesië 454 miljoen dollar, in 1990 al 1.105 miljoen.

 4. rob beckman lapre zegt:

  Corrigeer de (1945 versus 2016 $)bedragen die de R.I. in “Reparations” van Japan ontving= $ 223,080.000( $ 2,964,269,494) in Grant aid= $ 176.910.000 (2,350,766,165) en “Credit”= $ 400,000,00($5,315,168,539)=totaal (afgerond $ 13miljard,430 millioen) volgens statuut S.Francisco 14(a)1.Belachelijk lage bedragen afgezet op de ellende die Indonesiers hebben ondervonden door de bezetter.Het S.Francisco statuut schreef ook voor dat alle Japanse bezittingen in Indonesie mochten worden geclaimed door de R.I.Dan de vraag; heeft de R.I.recht op(een)deel van door Amerikanen buitgemaakte $ 120(1945)miljard goud/zilver uit bankkluizen o.a.uit Batavia?

 5. Surya Atmadja zegt:

  Ik ( buitenstaander/Indonesier) begrijp echt niet dat jullie te veel naar het verleden kijken .
  Het blijft gewoon “etteren”(sorry , weet niet de juiste woord), al tientallen jaren, en blijf alleen met praten.
  Neem een keertje een besluit, procederen en Den Haag aanklagen, of als het niet kan gewoon de zaak sluiten.
  Laat die zwarte bladzij dicht, ga verder leven.

  In 1974 kwam het tot uitbarsting tegen de Japanse invloeden in Indonesische economie , ook gericht tegen de OrBa ( Soeharto regering), bekend als de MALARI , de studenten gingen protesteren ( zie internet).

  PS : Japan is nog steeds afhankelijk van de Indonesische grondstoffen, hebben ook belangstelling in infra structuur (.o.a flitstrein van Jakarta -Surabaya) , de metro van Jakarta , Flitstrein Jakarta -Bandung. Zwaar beconcurreerd door de Chinezen
  Uitslag nog onduidelijk.
  Japan is grote afnemer van LPG etc
  http://www.indonesia-investments.com/nl/projects/public-projects/mass-rapid-transit-mrt-jakarta/item5198

  • Peter zegt:

   Ik denk dat hr Surya gelijkt heeft. Vechten tegen de bierkaai.
   Nu lees ik in de NRC van vandaag dat er mogelijk door mw Zegveld weer geprocedeerd gaat worden vanwege een onthoofding van een Indonesische TNI kapitein op Zuid Sulawesi door mogelijk de Nederlandse kapitein Blume.
   Hoeveel Nederlandse militairen zijn er niet onthoofd door de Japanners?

 6. Ted Hartman zegt:

  De Voorzitter van de Stichting Japanse Ereschulden beantwoordde een vraag over Erkenning, indirect als volgt:

  De aankondiging van een eventueel bezoek van President Obama aan het oorlogsmonument in Hiroshima, nadat de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Kerry dat eerder heeft gedaan was voor ons aanleiding om bijgaande petitie te zenden aan de Eerste Minister van Japan. De nieuwe Japanse Ambassadeur begon weer over de rechtmatigheid van het Vredesverdrag van San Francisco waarin volgens hem de oorlogsmisdaden van Japan werden “afgehandeld”. Dit hebben wij met kracht van argumenten bestreden, verwijzend naar de Haagsche Conventie van 1907 en de daarop volgende conventies van de Volkenbond en Verenigde Naties waarin nadrukkelijk gesteld wordt dat oorlogsmisdaden niet verjaren, doch dat allen naties bij het Internationale Hof in Den Haag een procedure tegen de belligerente natie kunnen beginnen en deze aanklagen.

  Ik hoop dat Obama zijn rug recht houdt en stelt dat het besluit van indertijd president Truman, mede namens de Geallieerden, gerechtvaardigd was wegens de weigering van de Japanse macht om te capituleren.

  Met de beste groeten, Jan van Wagtendonk

  NASCHRIFT van Ted Hartman
  Mijns inziens, maar wie ben ik?, kan Nederland met in achtneming van alle in deze reacties gegeven berekeningen over de financiën, onze Indische zaak van Oorlogsschade, moreel met één LUMP SUM oplossen?! Het is wel kort door de bocht genomen! Maar ALS in de dialoog met de regering een regeling tot stand komt (?!) over de Indische oorlogsschade, zou Nederland óók bij het Internationale Hof in Den Haag voor de andere door Japan bezette gebieden een procedure kunnen aanspannen. Misschien dat onze kleinkinderen zo’n actie mogen meemaken?

  • PLemon zegt:

   @Hr Hartman ” Dit hebben we met kracht v argumenten bestreden”

   ????
   ***Op de JES site staat vermeld : ” Door de keizerlijke strijdkrachten zijn de mensenrechten geschonden en volgens de Haagsche Conventie van 1907, zou Japan verplicht zijn om compensatie te betalen. De afgesloten verdragen, (San Francisco Vredesverdrag van 1951 en het Stikker-Yoshida Accoord van 1956) verhinderen dat aldus de Japanse rechter. JES richt zich nu op de morele verantwoordelijkheid van Japan jegens de slachtoffers.

   —Die morele verantwoordelijkheid….nou daar wringt ‘m nou net de schoen.

   *** Citaat .Bas Haring:
   Het belangrijkste: ik ontken dat er goed en kwaad handelen bestaat. Ik begrijp wel dat mensen zo denken, maar het is niet waar. Ik ken geen methode die objectief het gedrag van anderen kan beoordelen. Ik kan niet beoordelen of Japanners slechtere wezens waren dan mensen zoals ik die varkens opvreten. Ik geloof niet in een ordening van moraalsystemen. Wat is het verschil tussen het martelen van mensen en het opsluiten van varkens in hokken? Wezens mét een bewustzijn mag je niet kwellen, en wezens zonder wel? En waarom zou ik wel mensen uit Utrecht ondersteunen en niet iemand uit Ghana? Daar begrijp ik niks van.

   Ik ben zelf een keer in Japan geweest. Daar zag ik op mijn hotelkamer een kinderprogramma. Een groepje kinderen kreeg een rups voor zich en allerlei attributen. Wie zijn rups zo hard mogelijk kon kwellen, had gewonnen. Dat staat mijlenver af van mijn belevingswereld. Maar ik heb niet het idee dat het slechter is dan wat ik doe. http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2795375/2002/11/18/Bas-Haring.dhtml

   • Jan A. Somers zegt:

    “Wie zijn rups zo hard mogelijk kon kwellen, had gewonnen.” In Nederland zijn de computerspelletjes ook niet mis. Kleine kinderen die een MENS moeten doodschieten.

    • PLemon zegt:

     @Hr JS ” Kleine kinderen een MENS moeten doodschieten”.

     Een levend wezen of een virtueel elektronisch poppetje maakt wel een beetje verschil. Maar inderdaad het bijbels taboe ‘ gij zult niet doden’, al zijn het in het 2e voorbeeld maar schermpixels, wordt al heel jong overtreden. Zonder doden of leren doden heeft de slager weliswaar geen werk en kun je aanvallers niet uitschakelen, maar toch ….het gaat om het element met plezier of uit sadisme andere wezens de dood injagen.

 7. RLMertens zegt:

  ‘Japanse ereschulden’- Hebben de de leden van JES de (Nederlandse ere schuld) ‘back pay’ al ontvangen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.