De bersiaptijd 1945

gastpikirans

Het artikel van historicus Tineke Bennema behoeft naar mijn mening enige opmerkingen mijnerzijds.
Ook mijn schoonfamilie mocht bij de verovering van Nederlands Indie door de Japanners, in 1942 – in bepaalde “kampen “wonen. In dit geval was het o.a. te Ambarawa en Tjideng. Over het leven in die kampen is genoeg geschreven om een indruk te krijgen van hoe het er in die vrouwen- en ook mannenkampen aan toe ging en wat er geleden is.

Na de bevrijding in Augustus 1945, was er een machtsvacuüm en de Engelsen en Amerikanen verordonneerden dat het Japanse Leger verantwoordelijk was voor de bescherming van alle ingezetenen in die kampen , totdat er voldoende geallieerde militairen o.a. op Java waren geland.

In die tussentijd en in de laatste jaren van de oorlog hadden de Indonesiers niet stilgezeten en waren er allerlei groeperingen opgericht die allen de Vrijheid voor het Indonesische volk voorstonden.
Een belangrijk figuur hierbij was de heer Soekarno en mede met hem een grote groep gelijkgestemden.
Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de Republiek Indonesia uit. Op dat moment was hij de eerste verantwoordelijke voor zijn land en met hem zijn getrouwen en dus per definitie verantwoordelijk voor wat zijn volk teweeg bracht. Ook in deze tijd geldt dat nog steeds al heb jezelf geen zwaard in handen gehad..

Dit werd het begin van de BERSIAP tijd.

De Japanse leiding was al jaren bezig de jeugd en anderen op te leiden voor leger aktiviteiten en te indoctrineren met HAAT voor alle blanken en Hollanders speciaal en daarnaast waren er talrijke groeperingen van Indonesiers, zoals de BKR,de TKR,de PRI en TNI…en gewapende burgers met o.a. speren, die klaarstonden om het zwaard ter hand te nemen voor de Vrijheidsstrijd – MERDEKA. En terecht. Wij Hollanders deden dat ook in 1813 – 1815 en veel vroeger zelfs in een 80 jarige oorlog tegen Spanje.

Het boek MACABER SOERABAJA 1945 van R.L.KLAESSEN geeft een aangrijpend beeld van die periode en vooral in Soerabaja, waar naar mijn weten ook de meeste – honderden – o.a. Nederlandse , Nederlands Indische en Chinese mannen,vrouwen en kinderen afgeslacht werden en zeer zeker niet cq niet alleen door “bendes” .

Naast overvallen door de Indonesiers op de munitie en wapenvoorraden van de Japanners gaf ook een groot gedeelte van de Japanners hun geweren e.d. over aan de Indonesische strijders van deze voornoemde organisaties. Allen deden mee of stonden aan de kant bij die moordpartijen en gevechten en dit duurde enkele maanden totdat de Geallieerden zoveel manschappen op Java hadden,dat zij de orde konden handhaven in een beperkt gebied. Maar het leed was al geschied.

Nog op te merken is, dat de twee Japanse Generaals ….die verantwoordelijk waren gesteld om tijdelijk de burgerbevolking in o.a. de kampen te beschermen – toen gearresteerd werden door de geallieerden en als zijnde de eerst verantwoordelijken voor het NIET handhaven van hun opdracht om die bescherming te verlenen en zij zijn later ook gestraft..

Begin 1946 kwamen de Nederlandse troepen. om Orde en Recht te handhaven en begon de politionele aktie tijd tot in 1949., toen definitief de Republiek Indonesia erkend werd.

OOK WIJ WACHTEN NOG OP EEN EXCUUS EN SCHADEVERGOEDING
(misschien een project voor mevr. Liesbeth Zegveld ? )

Jan Boon ,  geen historicus

Dit bericht werd geplaatst in Gast Pikirans. Bookmark de permalink .

300 reacties op De bersiaptijd 1945

 1. George zegt:

  Als een jong kind werd ik in die tijd , de Bersiap tijd,beschoten en met stenen bekogeld omdat ik er anders uitzag,en ik begreep toen dat het niet een land voor mij was. Ik sloeg op de vlucht vanuit Surabaya, en ben er nooit meer teruggekeerd.

 2. Ron Geenen zegt:

  Kan alleen met Jan Boon eens zijn.

 3. Robert zegt:

  Ik was blij dat de Engelse/Ghurka en daarna de Nederlandse troepen kwamen om een einde te maken aan de moordpartijen en plunderingen van de zg. Indonesische patriotten..Mijn respect en waardering voor de Engelse en Nederlandse soldaten die mijn leven hebben gered.

 4. PLemon zegt:

  Bennema: “Het zou het parlement sieren als het nu snel terugkomt op het besluit van verjaring uit 1971, een onderzoek instelt, het verzoek om excuses ondersteunt en een collectieve regeling instelt. Financiële overwegingen mogen daarbij geen rol spelen; de backpay is precedent. Die maakt het Indonesische verzoek juist des te urgenter: geeft Nederland hieraan geen gehoor, dan is de boodschap aan de Indonesiers dat het Nederlandse kampleed erger was dan de verschrikkingen het Indonesische volk aangedaan. Dat we onze eigen begane wreedheden minder streng beoordelen dan die van andere landen. Indonesiers zullen met weer negeren geen genoegen nemen, – See more at: http://www.tinekebennema.nl/blog/parlement-moet-indonesisch-verzoek-om-excuses-serieus-nemen/#sthash.DKxTgNJx.dpuf

  ***Dit onderwerp is hier al eerder van alle kanten belicht en besproken en wat opviel is dat Nederlands vuile was nu buiten wordt gehangen omdat er wat te halen viel en van bepaalde politieke zijde de koloniale periode naar de huidige mensenrechten maatstaven dwz zeer negatief wordt beoordeeld.
  Het tegenstrijdige is dat er van Indonesische zijde geen wetenschappelijk onderbouwde opening van zaken wordt gegeven mbt tot hun aandeel in de excessen die zij tijdens de afscheiding vh ‘moederland’ op een deel vd bevolking pleegden.

 5. wal suparmo zegt:

  De BKR,TKR en TNI is de zelfde organisatie ( verandering van naam).Anders is PESINDO, HISBULAH of BARISAN BANTENG enz.. Wat Mevr Lisbeth Zegveld van Prakken betreft, Ik heb haar brieven(3 emails) gestuurt over mijn Oom , een gesneuvelde KNIL soldaad in WWII, die nooit zijn rechten aan zijn erfgenamen had gekregen.Heb ik geen antwoord ontvangen..

  • ellen zegt:

   Heer Wal Suparmo. Steeds vind ik op de Indische websites uw oproep voor hulp in verband met uw veronderstelling, dat er erfrechten onthouden zijn ten opzichte van de erfgenamen van uw oom, een gewezen en in WO II gesneuvelde KNIL-militair. De Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) verzorgt de Indonesische Pensioenen en een aantal overzeese pensioenen en uitkeringen. Oud-ambtenaren en militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) kunnen recht op deze pensioenen en uitkeringen hebben. Dat geldt ook voor personeel van de Koninklijke Marine en ambtenaren die zijn uitgezonden naar Suriname en de Nederlandse Antillen. Ook burgers (die geen ambtenaar zijn) en nabestaanden kunnen een uitkering ontvangen. De groep mensen die recht heeft op een pensioen of uitkering wordt steeds kleiner. Toch blijkt dat er mensen zijn die niet weten dat ze rechten hebben. Dat geldt ook voor nabestaanden. Het beste is, dat u er zelf achteraan gaat. Hierbij de link voor contact met de SAIP. Deze kan u precies vertellen wat o.a. uw rechten zijn.
   http://www.saip.nl/nl/content/pages/contact-intro.aspx

   • wal suparmo zegt:

    Harteijk bedank Mevr./Juffr ELLEN . Ik ga direct werk van maken.

    • Jan A. Somers zegt:

     Waarom zo laat? Daar heb je dan ook al die tijd geen plezier van gehad? De eerste contacten van mijn vader met SAIP was in 1946. Prettig geregeld! Ik weet niet of burgers (niet ambtenaar zijnde) ook bij de SAIP terechtkunnen voor hun pensioen, de SAIP is onderdeel van het ABP. Maar waarschijnlijk wel voor slachtoffer uitkeringen?

    • wal suparmo zegt:

     Ik heb de SAIP direct geschreven.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””””Waarom zo laat? Daar heb je dan ook al die tijd geen plezier van gehad? De eerste contacten van mijn vader met SAIP was in 1946. “””””””””””

     Ik lees het volgende op de website: Over de SAIP

     De Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) voert sinds 1956 de Indonesische Pensioenen van oud-ambtenaren en militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) uit.

     Dat is wel 10 jaren later. Was er voor uw familie een speciale regeling getroffen?

    • Jan A. Somers zegt:

     Ik heb pas later interesse gekregen voor het pensioen van mijn vader, toen was het SAIP. Althans, zo noemde hij dat in de gesprekken over zijn pensioen. Hoe het voor die tijd was geregeld weet ik natuurlijk niet. Ik had ook andere dingen te doen. Maar mijn vader’s pensioen was al in 1947 geregeld, direct na zijn definitieve afkeuring. Tot die datum kreeg hij salaris uit Indië. Misschien was het nog een naamloze afdeling van het ABP dat zich daarmee bezig hield. En later werd gedoopt in SAIP. Ik dacht dat het ABP in die tijd ook anders heette, maar dat weet ik niet zeker.

 6. George zegt:

  Gelukkig maar dat Jan Boon geen historicus is. History is more or less bunk, and historians repeat each other; they study history to learn from the mistakes of the past and how to make new ones

 7. Jan A. Somers zegt:

  “en zeer zeker niet cq niet alleen door “bendes” In Soerabaja begon het georganiseerd moorden in het hoofdkwartier van de PRI! En bij de ingang van de Werfstraatgevangenis die onder beheer stond van de PRI.

  • Surya Atmadja zegt:

   Er is een groot verschil tussen PRI van Sumarsono en BPRI van Bung Tomo .
   Quote:
   Barisan Pemberontakan Republik Indonesia (BPRI), yang dibentuk oleh Bung Tomo tanggal 13 Oktober 1945 yang memisahkan diri dari PRI.
   (BPRI was een afscheiding van de PRI , BT vond dat PRI te slap was )
   B.T werd zelf opgepakt door PRI en vreesde voor zijn leven
   Bron Laskar laskar Rakjat tahun 1945.

   Beberapa tahun ke depan laskar-laskar ini akan sering menghadapi konflik dengan tentara reguler Republik Indonesia (BKR-TKR-TRI) yang dipicu oleh perebutan dukungan dan simpati rakyat.
   Vrij vertaald : De verschillende laskar of barisan kwamen vaak n conflict met de reguliere leger van Indonesia ( BKR-TKR-TRI ) .Waarschijnlijk ook met de TNI ???.
   In een poging om de sympathie en gunst van het volk te krijgen.

   • Jan A. Somers zegt:

    Uiteraard wisten we van een verschil niets af. Voor mij waren de pemoeda’s de enige echte vrijheidsstrijders, en waren vaak lid van de PETA geweest met een zekere discipline. Tot het uitbreken van de bersiap hadden ze in de buitenwijken (de Japanners zaten meer in de binnenstad, havens en vliegvelden) overal roadblocks, maar daar heb ik nooit problemen mee gehad. Ik wist ook niets van het doel van die versperringen, op de fiets reed je er gewoon langs, wel met vriendelijk groeten. Ze deden wel macho.. Pas later merkte je dat er er onguur volk bij kwam.

 8. De beste advocaat op dit gebied is Mr.M. Mischa Wladimiroff, Sophialaan 9, 2514 JR Den Haag oa van het Joegoslavie Tribunaal bekend, treed nooit op de voorgrond maar boekt resultaten geruisloos, zijn vader woonde vanaf 1921 in Ned. Indie, historisch gezien niet onbelangrijk. Ik zou zeggen take action…..time for it…!!!

  • wal suparmo zegt:

   Geachte Mevr T.O.Bloem,
   Graad zou ik zij email adres weten Bedankt.!

   • Ron Geenen zegt:

    Pick your lawyer http://www.wlaws.com/en/wladimiroff_advocaten_ENG.html
    Just click and read their qualifications. Make your choice and send an email.

   • Wladimiroff Advocaten…tel.nr. 070 – 416 66 16 succes…..!!!!!

   • Pierre de la Croix zegt:

    Meneer Suparmo,

    Ik kan (en wil) niet in uw dompèt kijken. Dus wellicht ten overvloede voel ik mij genoopt u er op te attenderen dat Wladimiroff Advocaten tot de top in de business behoren en dat hun uurloontjes dus navenant zijn.

    Maar wilt u maximaal succes, dan geldt ook hier: “You pay peanuts, you get monkeys” en apen zijn ze bij Wladimiroff allerminst.

    Het allerbeste,

    Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””Maar wilt u maximaal succes, dan geldt ook hier: “You pay peanuts, you get monkeys” en apen zijn ze bij Wladimiroff allerminst. “”””””””””

     En ik heb begrepen dat de bedragen waar het omgaat peanuts zijn. In ieder geval als ik de uitleg bij het SAIP goed heb gelezen.

    • Arthur Olive zegt:

     Ik weet niet wat top Nederlandse advocaten firma’s met pro bono advies en hulp doen, maar hier in Amerika geven ze tussen de 3 en 5 % per jaar gratis help.
     Omdat Wal Suparmo’s gesneuvelde oom’s erfgenamen rechten hier in kwestie worden gebracht kan het best zijn dat Wladimiroff er een classaction van kan maken.
     Ze kunnen op ze’n minst gratis advies geven om te zien of het wel de moeite waard is.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja Pak Olive, misschien zijn er nog top advocaten die in de hemel willen komen. Ik hoop het voor de heer Suparmo.

     Pak Pierre

    • wal suparmo zegt:

     Terimakasih voor de informatie.Je kan een kikker de veren niet plukken.

    • Ook bij Wladimiroff Advocaten kun je terecht via het Juridisch Loket……no try….no chance……!!!

    • wal suparmo zegt:

     Ik ben van plan een SUCCES FEE voortestellen met fifty-fifty van de e compenpensatie.Kunt U mij helpen met hun email adres.Bedankt bijvoorbaat!

   • Bellen met toewijzing van Juridisch Loket is altijd doeltreffender, brieven verdwijnen vaak op een stapel, bellen en voor zo spoedig mogelijk een afspraak maken, gewoon doordrammen en korte uitleg van het waarom aan de telefoon, de rest volgt daar dan wel, nogmaals without try no results …….goodluck, ik kan zo snel geen emailadres vinden mocht ik het wel vinden plaats ik het hier wel…..!!!! Korte uitleg wel belangrijk anders lukt het niet je moet ze nieuwsgierig maken …….

    • Hans Boers zegt:

     @ Therese Overbeek Bloem…. de heer Suparmo woont in JKT…telefoonkosten zijn niet te betalen……

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja … dan wordt het voor de heer Wal Suparmo terlaloe muulek allemaal, te meer in het contact met Wladimiroff en zo. Ik heb van hem begrepen dat hij geen kodok is waarvan veren zijn te plukken.

     Wil hij een advocaat strikken die werkt op basis van “no cure no pay” of “winstdeling”, dan zal hij die toch eerst helder moeten kunnen uitleggen waar zijn claim om draait, opdat hij (die advocaat) goed kan inschatten of er brood in de zaak zit.

     Misschien is hij vooralsnog meer gebaat bij een lezer of lezertje met verstand van de zaak waar hij mee zit (zo te lezen zijn er meerdere van op I4E), die bereid is hem óf goed uit te leggen dat hij onder gegeven omstandigheden met een mission impossible bezig is en de zaak maar moet laten rusten óf als intermediair de telefoontjes zou willen plegen met instanties in NL (SAIP, SVB, etc.) en/of met advocaten die hem verder zouden kunnen helpen .

     Anders lijkt mij dit een gebed zonder end te worden.

     Pak Pierre

    • Anoniem zegt:

     Bedankt Hans Boers voor de melding dat de heer Wal Suparmo niet in Nederland woont, in Djakarta zit Jan Lepeltak als journalist wellicht kan hij die contacten en vragen voor hem te bemiddelen in zijn kwestie, tenslotte weet men nooit hoe een koe een haas vangt, adres te verkriijgen via de Ned. Ambassade alleen niet vertellen waarvoor natuurlijk ….succes voor de heer Wal Suparmo….!!!!!

 9. ,Aangezien de Heer J. Boon geen professionele historicus is, wil ondergetekende er op wijzen, dat,
  hij een zeer verzachtig woord “mocht” heeft gebruikt — dit in verband met het wonen van zijn schoonfamilie in het Tjideng kamp tijdens de Japanse bezetting, Naar mijn bescheiden mening was
  dat meer een gedwongen verhuizing maatregel oftewel een internering van de Japanners.
  Overigens een 10 met een griffel voor de rest van het artikel.

  • Pierre de la Croix zegt:

   “Mocht”: Ik las uit DAT woord in DIE context dat de heer Jan Boon de vreugden van het cynisme had leren kennen.

   Pak Pierre

 10. jan boon zegt:

  Klopt.
  JAN BOON

 11. RLMertens zegt:

  @Jan Boon; ‘ na de bevrijding in(15) aug.1945 was er een machtsvacuüm etc. Op 17 aug.1945 riep Soekarno de Republiek Indonesia uit. Op dat moment was hij de eerst verantwoordelijke etc’.
  – Dus 2 dagen na de bevrijding; geen machtsvacuüm meer…. en het begin van bersiap. Zonder enige redenen? Dus zomaar; ‘hidoep atau matti; merdeka. Boenoeh Belanda’, aan het tjingtjangen/moorden etc.?
  HMvRandwijk in Vrij Nederland 13/10’45; ‘ De koloniale verhouding, ook de meest ethische en liberale is er een wezen één, die op geweld is gebaseerd. Niet de het vertrouwen van de burgers, niet een duidelijke volksuitspraak, maar tenslotte zijn het de mariniers en de geweren, die het gezag dragen! Wat ons volk voor alles nodig heeft, in dit beslissende uur, dat is dat wij ons hart zuiveren van meer dan drie eeuwen ‘overheersingscultuur’, van zijn huichelarij en zelfbedrog en ethische gecamoufleerde machtswellust’.

  • Peter zegt:

   Hr Mertens u reageert wel heftig.
   De bersiapperiode barstte pas in oktober 1945 goed los. Milities en andere bendes maakten gebruik van het ontbreken van gezag. Deze bendes lieten zich leiden door opgewonde standjes, zoals Soetomo. Massa’s uit de onderlagen van de maatschappij laten zich nu eenmaal makkelijk leiden. Die hebben niets te verliezen.

   En verder, kolonialisme is geen uitvinding van de Europeanen. Het is een eeuwenoud verschijnsel. Je ziet het nog in Rusland/Siberië en niet te vergeten China. En hoe denkt u over de invloed van de Javaan over de rest van de Indonesische volkeren.

   • RLMertens zegt:

    @Peter. ‘bendes maakten gebruik van het ontbreken van gezag etc.’ Het Republikeins gezag was er! Door Nederland niet erkent; wilde zelfs niet mee in dialoog; hun president was een collaborateur etc. Totaal niet rekening houdende met de Indische groep(vrouwen, kinderen) ea. , die buiten de bewaakte kampen, onbeschermd ‘vogelvrij’ verbleven. Men schoffeerde/provoceerde de Republiek, het Indonesische volk, waardoor deze in blinde haat tot molestatie over ging tegen alles wat met de Belanda te maken had. Soetomo was hun ‘aanjager’, hun leider die de massa opriep zich tegen de vijand te keren. Dat wij nu terecht(!) treuren om die slachtoffers is een zaak, die op conto van onze overheid ligt! Zoals de door mij aangehaalde HMvRandwijk het verwoordde; ‘in dit beslissende uur(!) , wij ons hart hadden moeten zuiveren van; huichelarij, zelfbedrog en ethische gecamoufleerde machtswellust’. Een vergelijk met de Republiek had zeker een beter resultaat en ….geen/minder slachtoffers gevergd.
    note; het heeft mi. weinig zin om over; wie wel of niet ‘kolonialisme’ of enig ander onrecht heeft uitgevonden/bedacht. Of, te hebben over; de Javaan, Sumatraan, Molukker of Papoea. Het zijn Indonesiërs.( of, zoals wij hen toen aanduiden; Inlanders) De Fries, Zeeuw zijn toch ook gewoon Nederlanders. Dat daar nog onder elkaar verschillen zijn is duidelijk. Dat was bij ons toen ook ( Friesland, de Zuidelijke Nederlanden)

    • Peter zegt:

     Meneer Mertens, als Indo moet u toch ook wel weten dat het verschil tussen een Javaan en een ander volk in de Archipel groter is dan een Nederlander en een Italiaan.
     Misschien was het idee van Van Mook zo gek nog niet; een federatie.
     Maar ja dat kwam uit de koker van een blanda, dus per definitie fout.

     Het Nederlndse kolonialisme heeft al deze volkeren samengebracht tot wat Indonesie nu is.
     Vergeet ook de Sumatraanse opstand niet, eind jaren 50. En over het geweld; ik ben het eens wat hieronder staat vermeldt ( Lemon) Denk ook aan het geweld bij het neerslaan van de communistische opstand van Madioen in 1948 en het bloedbad in 1966. Ik memoreer ook de vele Chinese pogroms

    • Jan A. Somers zegt:

     “verschil tussen een Javaan en een ander volk in de Archipel ” Mijn grootmoeder was een Madoerese. Ik heb van haar duidelijk begrepen dat dat wat anders was dan een Javaanse. Daar was artikel 163 van de IS voor bedoeld. Nog in 1997 maakte ik in Indonesië kennis met een Dayak. Van hem begreep ik ook dat hij geen Javaan was. Ik dacht zelfs dat hij zich boven een Javaan voelde staan.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””Van hem begreep ik ook dat hij geen Javaan was. Ik dacht zelfs dat hij zich boven een Javaan voelde staan.””””””””””

     Vele andere volkeren/stammen in Indonesie vonden/vinden dat. Van de Minangkabauer was het ook heel bekend.

    • RLMertens zegt:

     @Peter. ‘moet u toch weten dat verschil tussen een Javaan etc.’ – Er is toch ook een verschil tussen een Fries en een Hollander( uit N en Z Holland). Ook tussen een Limburger en een Zeeuw. Zij zijn toch allemaal Nederlanders( geworden). Indonesië staat voor geheel Indië; Atjeher, Minangkabouwer., Madoerees etc.. Daar heeft het ‘koloniaal regiem’ voor gezorgd. Van Mook’s idee was juist dat Indonesië wederom uit elkaar te weken. En vooral de Republiek te isoleren. Nederland had dan daarna ook nog invloed op die staten(zie Linggadjati artikel 3, waarin deze staten de mogelijkheid biedt tot een bijzondere verhouding met Nederland!) En dat alles in een Unie olv. de koningin der Nederlanden! Het werden dus eigenlijk de Verenigde Staten van Nederland ipv. RIS. (verdeel en heers) En dat doorzagen Boeng en Hatta. Vandaar dat na de overdracht met één pennenstreek de RIS de Republiek werd. Toch knap van een stel jonge aankomende Inlandse politici, die een stel doorgewinterde Nederlandse politici de loef afstaken. Vindt u niet?

  • P.Lemon zegt:

   @Hr Mertens. “Zonder enige reden”

   Hierbij een wat andere historische kijk op het ontstaan van het ‘plotselinge geweld’ dan
   het niet onmiddellijk gehoor geven aan het zelfbeschikkingsrecht volgens het Atlantisch Charter.

   ***Bron: ‘Tusschen hamer en aambeeld’.
   Het geweld tegen de Chinezen op Java en
   Sumatra ten tijde van Indonesische
   Revolutie 1945-­‐1949

   .”Maar was het nu zo dat er voor 1945 nauwelijks geweld werd gebruikt in Nederlands-Indië? Natuurlijk, na de komst van de Japanners in 1942 waren de Chinezen al slachtoffer van rampokken. Maar de historicus Cribb gaat nog een stapje verder terug in de tijd. Cribb geeft een heldere analyse dat de wortels van het geweld verankerd is in de samenleving door de manier waarop het koloniale gezag met misdaad omging. De wortels van geweld zijn te herkennen aan het patroon van geweldsmisdrijven in de koloniale tijd. De Nederlanders waren nietsvermoedend mede debet aan een reservoir van geweld (het geweldspotentieel in een samenleving).
   Het politieapparaat stond nogal zwak op het platteland en jago’s
   hadden het hier voor het zeggen en deze bendes vertegenwoordigden bepaalde stijlen van geweld.

   De verschillende wetten van de Europeanen, de ‘Vreemde Oosterlingen’
   en de inheemse bevolking noemt Cribb als een factor voor de versterking van de verschillende identiteiten. Er was niet één gemeenschap of één boven de partijen verheven rechtssysteem.
   Het Nederlandse koloniale bestuur gedoogde ook nog de persoonlijke wraak van de inheemse cultuur. Cribb noemt een voorbeeld dat dorpelingen een dief doodsloegen op het dorpsplein. Kortom, ‘het bestaan van gewapende bendes en de gangbaarheid van persoonlijke wraak’, ziet Cribb als oorzaken voor een reservoir van geweld in Nederlands-Indië.

   Bepaalde delen van de archipel bleken al onveilig te zijn aan het begin van de twintigste eeuw. Criminele bendes plunderden huizen van de inheemse bevolking en Chinezen waren slachtoffer van nationalistisch geweld.
   Henk Schulte Nordholt sluit zich aan bij Robert Cribb en plaatst het politieke geweld in de archipel in een genealogisch raamwerk, en wijst met een beschuldigende vinger naar het koloniale verleden
   van Nederland. Schulte Nordholt stelt in zijn artikel ‘A genealogy of violence’dat sommige golven van geweld in Indonesië te herkennen zijn aan patronen van geweld uit het verleden.
   De Indonesiëkundige stelt dat de koloniale expansie van Nederland
   in de archipel een staat van geweld creëerde. Hij noemt twee golven van geweld waar de Nederlanders verantwoordelijk voor zouden zijn. In de late zeventiende eeuw gebruikte de VOC vernietigend geweld om een handelsmonopolie te verkrijgen. De tweede golf vond plaats tussen 1871 en 1910, een periode waarin 32 koloniale oorlogen werden uitgevochten inNederlands-Indië Een derde van het koloniale budget ging op aan militaire operaties.

   Klik om toegang te krijgen tot PaperTusschenhamer.pdf

   • Peter zegt:

    U bedoelt waarschijnlijk het geweld van JPC Coen op de Banda eilanden, eerste helft van de17e eeuw. De 2e geweldsgolf betrof het geweld in Atjeh en Bali.
    Inderdaad, met de kennis van nu te veroordelen. Maar in deze koloniale tijd en met de geest van toen dacht de Nederlandse politiek zijn expansie veilig te stellen; als wij het niet doen, dan doen de Engelsen of Fransen het wel. Zeker met het oog dat op Sumatra olie was gevonden

    • Jan A. Somers zegt:

     “het geweld van JPC Coen op de Banda ” Dat was niet in de koloniale tijd!
     “De verschillende wetten van de Europeanen, de ‘Vreemde Oosterlingen’
     en de inheemse bevolking noemt Cribb als een factor voor de versterking van de verschillende identiteiten. Er was niet één gemeenschap of één boven de partijen verheven rechtssysteem.” Dat was ook het doel van art. 163 IS. Ieder het zijne. Dat de Nederlandse (incl. Indische) bevolking daar een janboel (benaming van Prof. van Vollenhoven, 1934) maakten, en dat het momenteel discriminatie wordt genoemd, was niet de strekking van dat artikel. Vergeet ook niet dat met dat artikel (uit 1925) de Inlanders voor het eerst genoemd werden als enige binnenlandse bevolkingsgroep. De andere bevolkingsgroepen waren vreemdelingen. Een probleem met die indeling was bijvoorbeeld dat de veel voorkomende eerwraak bij de Inlanders (uiteraard) toch werd gerekend tot moord binnen het rechtssysteem voor Europeanen en Vreemde Oosterlingen. De rechters konden niet anders dan tot moord besluiten, maar hielden daarbij toch wel rekening met het Inlandse rechtsgevoel.

   • RLMertens zegt:

    @Lemon. ‘een ander historische kijk op het ontstaan van plotseling geweld etc.’.
    – Uiteraard heeft het bersiap geweld te maken met/ is gevoed door- historische geweld tijdens de ‘koloniale periode’ . Echter wat toen in sept/okt.1945 ontstond is mi. vooral te wijten aan Nederlands politiek beleid. Ik citeer hierbij nogmaals HMvRandwijk 13/10 ’45(!); ‘in dit beslissende uur, dat is dat wij ons hart zuiveren van meer dan drie eeuwen overheersingscultuur, van zijn huichelarij en zelfbedrog, zijn gecamoufleerde machtswellust’. Het provoceerde de Republiek etc. Geen merdeka! Dus amok. En de Indische gemeenschap ea. werden het slachtoffer. Of werden geslachtofferd, want de kamp bewoners werden bewaakt!

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens “Geen merdeka …Dus amok”

     Als u het stuk over het geweld tegen de Chinezen hebt doorgenomen moet het u zijn opgevallen dat het op politiek niveau weigeren aan de merdeka mee te werken niet de echte oorzaak van de ‘mata gelap’ tegen de weerloze buitenkampers en net bevrijde binnenkampers was. Trouwens onder de ‘ jap’ had men al een bewapend leger geformeerd en zelfs al direct na de capitulatie zich onafhankelijk verklaard.
     Met dat moorden hoefde men dat echt niet te bevestigen en het zou internationaal maar tot gezichtsverlies leiden
     Nee, het was complete anarchie omdat misdaad en roofzuchtigen de kans werd geboden zich uit te leven. De geboden teruginternering in de kampen werd meer gezien als een chantage middel tov de kolonisator en blijk van goede wil bij het buitenland.

    • RLMertens zegt:

     @Lemon. ‘complete anarchie, omdat misdaad en roofzuchtigen de kans werd geboden etc.’- De kans werd geboden..? Waardoor/door wie die kans? Wij werden in die bersiap periode, okt.’45, door horden schreeuwden; ‘merdeka!, boenoeh belanda’ (= vrijheid, dood aan de Hollanders) belaagd. Slechts door zich stil houden, geen gerucht etc., doen alsof wij al naar het kamp vertrokken zijn. En maar hopen dat de meute voorbij trok. Het is toch frappant, dat dit juist in die okt.’45 begon. Na de boycot afkondiging 5/10 en (na inzicht op de contacten tussen Nederland en de Republiek) na het (gedesavoueerde) allereerste gesprek, Batavia 4/10’45; v.d.Plas – Hatta; geen merdeka!( pas na jaren,conform 7 dec.1942 HM rede).
     Deze periode volgde op de gebeurtenissen – vlag incident te Soerabaja eind sept.1945-, die natuurlijk een enorme weerklank kreeg op heel Java/Indië. Dat er tussen die massa;schorem, sadisten etc. liepen en hun lusten botvierden is vanzelf sprekend. Echter, zeker niet de goedkeuring kregen van de Republikeinse leiding, die daarna beschermkampen oprichtte. ( zie vDelden; De Republikeinse kampen- Nederland;gijzelingskampen). Mijn familie in Malang werd door de Tentara naar de (Japanse internering) kampen begeleid. Bersiap is door toedoen van Nederlands provocerend beleid( Soekarno een collaborateur etc.) ontketend. Waarom zouden zij anders zo furieus/vol van haat reageren? Anarchie omdat het tegen ons gericht is?
     ( dan is het zeker anarchie door toedoen van Nederland!) Velen vonden deze periode nog erger dan de Japanse bezetting!( informeer maar bij deze en genen, die het hebben meegemaakt)

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens ” De kans werd geboden..? Waardoor/door wie die kans? ”

     Dat moet u toch duidelijk zijn, dat als de Tentara(Indonesisch leger) niet tegen het gepeupel kan of wil optreden maar kiest om zg’n de binnenkampers weer te interneren dat zij indirect meewerken dwz de roofbendes de kans boden zich te storten op alles wat zich nog buiten die paar kampen ophield dat niet specifiek ‘ inlands’ was of loyaal waren geweest aan de koloniaal. (Nogmaals zie het Chinees verhaal).

     Vanuit nederlands standpunt bekeken heerste er een machtsvacuüm doordat hun militaire macht ontbrak en/of door de Britten werd weggehouden, maar in feite hielden de Indonesische troepen zich afzijdig en stimuleerden zo de slachtpartijen in de vrije veld.

    • PLemon zegt:

     Typo : de vrije veld moet natuurlijk ‘ het vrije veld’ zijn.

    • RLMertens zegt:

     @Lemon; ‘hielden de Indonesische troepen zich afzijdig en stimuleerden zij de slachtpartijen etc’- In die begin periode sept/okt toen de kreet bersiap klonk, was de situatie dat de Peta door Japan ontwapend werd en opgeheven. Bij de intocht van de Britten met in hun kielzog de Nederlanders was de ex Peta groep en ieder Indonesiër op zoek naar wapens( Japanse depots werden geplunderd etc.). De massa stond op, vooral omdat toen ook de (Indisch) Nederlanders zich als overwinnaars gedroegen en op straat verschenen. Het bewapende zich met allerlei soorten steekwapens en vooral de bamboe roentjings. De Britten hebben de Nederlanders, na confrontatie in Batavia, voor deze explosieve sfeer gewaarschuwd. Na de afkondiging van de voedselboycot 5/10 ’45( en na het vlagincident in Soerabaja) ontstond een kokende situatie van haat aan alles wat met de Belanda werd geassocieerd. In die periode waarin TRI en overige militanten zich bewapende en het gezag dus in oprichting was, zijn de meeste moorden( met steekwapens) gepleegd. Wat is er te verwachten van een revolutie, waar de geest door toedoen van Nederlands provocerend beleid, uit de fles ging?
     Uw opmerking; ‘hielden de Indonesische troepen zich afzijdig en stimuleerden zij de slachtpartijen’ is mi. een boute bewering en als laster aan te merken. Conform Nederlandse propaganda indertijd! ( waarschijnlijk bedoelt als ‘opzetje’ voor een proces tegen de Republiek? Stichting Republikeinse ere schulden?)

    • RLMertens zegt:

     @Lemon; ‘hielden de Indonesische troepen zich afzijdig en stimuleerden zij zo de slachtpartijen etc.’- De kreet bersiap ontstond in de periode dat de Britten met in het kielzog Nederlanders Java binnen trokken en het voor Republiek duidelijk werd door het provocerend beleid, dat eventuele strijd in aantocht was. Doordat de Peta opgeheven en ontwapend was ontstond er een run/plundering op wapendepots. De gewone massa bewapende zich, na het gebeurde in Soerabaja eind Sept.’45, met allerlei steekwapens en de bamboe roentjings. Een opzwepende ongekende haat ontstond, vooral na de afkondiging van het voedsel boycot 5/10’45. Het explosieve van de revolutie waarvoor de Britten de Nederlanders indertijd hebben gewaarschuwd. In die periode vooral, toen dus het gezag zich bewapende(!) werden de meeste moorden/molest( met steekwapens) gepleegd. Op alles wat met de Belanda’s werd geassocieerd. Wat is er eigenlijk te verwachten van een revolutie waarvan de geest uit de fles is? Uw opmerking over het Republikeinse leger is als de aantijging indertijd van onze overheid. Eerder laster en misleiding van wat de kern is van deze revolutie. Of is het een opzetje voor een claim tegen de Republiek? Zoiets als; Stichting Indonesische Ereschulden?

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens “…een boude bewering en als laster aan te merken…”

     De feiten spreken echter voor zich…voor die geweldsexplosie werd al door Japan de kiem gelegd (opleiding pemoeda’s en nog forsere onderdrukking bevolking) en na de capitulatie werd de gekweekte stemming tegen de oude en nieuwe (japan) koloniale bezetter door ‘de nieuwe gezagsdrager (indon. Regering en leger) niet ontmoedigt, maar liet men de geweldpredikers hun gang gaan. Dat Nederland nog niet op papier aan hun merdeka wilde meewerken en zelfs later met een politioneel leger actie eea wilde corrigeren was op het tijdstip vd bersiap niet aan de orde.

     ***De moordpartijen werden in de hand gewerkt door de fel propagandistische radiouitzendingen van de zender “Radio Pemberontak” waarin openlijk werd opgeroepen totuitroeien van alle Belanda’s'” (Nederlanders) en alle Anjing Belanda’s (Nederlandse honden), waarmee de Indo’s werden bedoeld. De Indonesische premier Sjahrir riep op om een einde te maken aan de gewelddadigheden. In Soerabaja heerste het Komite Nasional Indonesia (KNI) en de veiligheidsorganisatie Badan Keamanan Rakjat (BKR). De macht van de Barisan Pemberontakan Rakjat Indonesia (BPRI) werd onder leiding van Soetomo, die haat en vernietiging predikte via de radio, steeds groter. Opgehitste pemoeda’s trokken zich niets aan van het leger of van de politie en vergrepen zich aan de uit de kampen vrijgekomen mannen, vrouwen en kinderen (ook Indische Nederlanders). Zij waren meestal niet ouder dan veertien of vijftien en door de Japanners opgevoed.[2]
     https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bersiap

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””***De moordpartijen werden in de hand gewerkt door de fel propagandistische radiouitzendingen van de zender “Radio Pemberontak” waarin openlijk werd opgeroepen totuitroeien van alle Belanda’s’” (Nederlanders) en alle Anjing Belanda’s (Nederlandse honden), waarmee de Indo’s werden bedoeld. “”””””””””””

     Ben maar een simpele ziel en dus bekijk ik het op die manier. Diverse familie leden zijn door de idioten van de bersiap vermoord. En dus zijn zei in mijn ogen moordenaars en in mijn ogen zijn zei dus ook schuldig en als er gerechtigheid bestaat, dan hoop ik dat ze via de tering en wat ever de dood zijn gestorven of ook door anderen zijn vermoord. Niet iemand van Nederland of van Engeland of waar vandaan dan ook.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Van de naam van de zender “Radio Pemberontak” gaat al geen verzoenende boodschap uit.

     Maar goed, maak dat de heer Mertens maar eens wijs. Voor alle laffe wrede wandaden van Indonesische zijde – inderdaad, ook dieren werden niet gespaard – heeft hij één verklaring: Belanda boesoek.

     Zie ook zijn (voorlopig) laatste openbaring dienaangaande, onderaan dit boeiende topic, klokke middernacht verkondigd.

     Pak Pierre

    • RLMertens zegt:

     @PP. ‘van radio pembrontak gaat geen verzoenende boodschap uit’- Verzoening? En van al die Nederlandse militairen in het kielzog der Britten? Na jaren lange latente haat tegen de overheerser was nu het moment; er op of er onder; hidoek atau matti; merdeka!
     Het werd een revolutie! Zonder acht te slaan op de veiligheid van de ‘buitenkampers’ bleef het Nederlands beleid zich richten op herkolonisatie. Van Mook’s pogingen om, conform Britse verzoek, in gesprek/overleg te komen, werden door Den Haag gedesavoueerd.
     Waardoor moordpartijen werden gepleegd. En Nederland zich als ‘de vermoorde onschuld’
     gedroeg. De wereld opinie dacht er anders over. En terecht.

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens. ‘Na jarenlange latente haat….”

     De haat-factor werd er met agitatie propaganda in korte tijd ingebracht om de moordlust, in de koloniale rechtspraak waren wrede straffen gebruikelijk, op te wekken. Onderling keek men niet op van een mensenleven meer of minder.Maar zo massaal moordden bleek niet uniek, toen dit in ’65 werd herhaald.(Act of killing)

     *** Nederlands-Indië viel onder het gezagsgebied van de Britten. Zij namen, min of meer gedwongen door de beperkte beschikbaarheid van troepen, ten opzichte van de Nederlandse kolonie aanvankelijk een afwachtende houding aan. De herbezetting van Britse gebieden in Zuidoost-Azië en de afvoer van Britse krijgsgevangenen kregen voorrang. In Indië bleven daarom de Japanners voorlopig met het bestuur en de handhaving van rust en orde belast, terwijl de Nederlanders in de kampen voor hun eigen veiligheid vooralsnog moesten blijven waar ze waren. Duizenden mannen en jongens trokken zich van het verbod van de Britten niets aan en verlieten de kampen op zoek naar hun gezinsleden. Op Java kwam aldus tussen Batavia, Bandoeng/Tjimahi en Midden-Java een stroom van Displaced Persons (DP) op gang. Geleidelijk aan verscheen een klein deel ex-geïnterneerde Nederlanders weer in het straatbeeld. De Europeanen werden door de Indonesiërs doorgaans ongemoeid gelaten en velen ondervonden in die eerste dagen van inheemse zijde hartelijke en behulpzame reacties. Tegelijkertijd nam echter ook de nationalistische agitatie in de vorm van leuzen, pamfletten en affiches toe. Hoewel een daadwerkelijke bezetting van Indië door de geallieerden op zich liet wachten, zond Brits bevelhebber L. Mountbatten wel zogeheten RAPWI-teams naar de archipel. De RAPWI – voluit Recovery of Allied Prisoners of War and Internees – was een geallieerde militaire organisatie die tot taak had de krijgsgevangen- en interneringskampen op te sporen en de ex-krijgsgevangenen en ex-geïnterneerden te helpen en ondersteunen. De RAPWI-teams onderhielden contact met de Japanners en de lokale Indonesische instanties. Als de slechte gezondheidstoestand van ex-geïnterneerden het nodig maakte – later werd ook onveiligheid een reden – begonnen zij met de evacuatie van geïnterneerden en krijgsgevangenen.

     Van de RAPWI maakten ook Nederlandse militairen deel uit, maar Nederland had op 15 augustus 1945 in Azië niet voldoende troepen paraat om Indië te bezetten. Bovendien had Nederland op dat moment niet de beschikking over voldoende transportmiddelen: er waren weliswaar veel Nederlandse transportschepen in de vaart, maar die stonden geheel ten dienste van de geallieerde strijdkrachten en konden niet direct voor eigen gebruik worden ingezet.
     https://www.indischekamparchieven.nl/nl/bezetting-en-bersiap/bevrijding-en-evacuatie

    • Ron Geenen zegt:

     Wat een geduld

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ja, wat een engelengeduld heeft “PL”, Een betere zaak waardig.

     Pak Pierre

    • wal suparmo zegt:

     Au clair de la lunne.Mon amie Piero…..

    • PLemon zegt:

     @Heren G en delaX “Geduld”
     Conform het gezegde en van alle mede discussianten die de onderste steen boven willen halen. 😠😠

     ***De gestage drup holt de steen (uit). (=door het vol te houden wordt uiteindelijk wel het doel bereikt)

    • RLMertens zegt:

     @Lemon. ‘beschouwden het als een misbaksel, van Japanse makelij’.- In kampen werd de driekleur gehesen. Iedereen dacht; eindelijk terug naar voordien. Het aanzien van die rood/witte vlaggen werd met spot opgenomen. Die houding van de Nederlanders; het bagataliseren, neerbuigend naar het gedoe bracht vooral die jonge pemoeda’s tot haat. Zij, recent door Japan onderwezen, zelfbewust, zagen hoe vele belanda’s zich (weer) als de toean, als de overwinnaars, gedroegen. Er werd gezongen; Hollands vlag jij bent mijn glorie … Nog verergerd door het Nederlands politiek beleid in Batavia. Die niet schroomde de Republikeinse leiders, voor eigen publiek(!) belachelijk te maken (niet praten, Soekarno de collaborateur etc.). En, als vanzelfsprekendheid, aan te geven dat het Nederlands bestuur terug is! ( dus niet; terug komt). Mijn totok oom, kwam in volledig Knil uniform (Ambarawa,eind sept.’45) mijn tante en gezin opzoeken/ophalen. Hij werd op een nacht uit huis gehaald. Voor ons aanzicht tot bloedens afgeranseld, terwijl mijn tante en wij allen; ampoen,ampoen schreeuwden. Naar de gevangenis gesleept( waar hij toen als bewaker diende(!). Degenen die hem ophaalden waren voorheen zijn gevangenen geweest! (hij is later door de Britten ontzet) Indië, na bijna 4 jaar een Aziatische maatschappij, waar de inlander tot bewust zijn/zelfrespect werd gebracht; de jeugd allemaal naar school ging, eigen volk als bestuurders, als politie agenten, gemilitariseerd met eigen leger officieren etc.etc. bij hen allen groeide het besef; nu of nooit! En toen de bom barstte; de revolutie uitbrak bevonden wij; buitenkampers op het slachtveld; vogelvrij!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Nou heer Lemon, succes ermee. Misschien bent u er al bijna, want de steen lijkt mij al flink uitgehold, zo hol klinkt die mij in de oren.

     Ik zie dat de heer Wal Suparmo zich heeft verstout om de eerste regel van een Frans liedje te citeren, mogelijk speciaal voor mij, vanwege de bijna naamsgelijkenis met Pierrot.

     Wat de diepere bedoeling achter het citaat is weet ik niet. Misschien wil de heer Suparmo dat nog uitleggen. Wie het liedje en de Franse taal een beetje kent weet dat het om een heel ondeugend liefdesduet gaat. Een paar zinnetjes uit het eerste couplet:

     Ma chandelle est morte
     Je n’ai plus de feu
     Ouvre moi ta porte
     pour L’Amour de Dieu …

     Gelukkig mag (bijna) alles op I4E.

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””Misschien bent u er al bijna, want de steen lijkt mij al flink uitgehold, zo hol klinkt die mij in de oren. “”””””””””

     Ja hol, maar nog niet lek. En dan nog……?

    • wal suparmo zegt:

     Gelukkig dat wij een knappe vriend hebben zo als deze ex Sinyo karangdoro.

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens. ” Die houding van de Nederlanders; het bagataliseren, neerbuigend naar het gedoe bracht vooral die jonge pemoeda’s tot haat. Zij, recent door Japan onderwezen, zelfbewust, zagen hoe vele belanda’s zich (weer) als de toean, als de overwinnaars, gedroegen.

     OK, in die verhoudingen begrijpelijk dat er zo op de fanatici werd gereageerd omdat de niet geïndoctrineerden (de massa) de oude koloniale draad wel wilden oppakken.Maar zie de agitatie propaganda sloeg aan bij het schuim van de samenleving die onder aanvoering van de soldatesk opgeleide jongeren tot onmenselijke daden kwamen.
     U ziet dat de afwezigheid v een militaire macht (Knil) en zich afzijdig houdende TRI meer van invloed waren op de moordpartijen (op de andere eilanden kwamen ze immers niet tot minder voor) dan de teleurstelling over de stroef lopende onderhandelingen over de erkenning vd republiek.

    • RLMertens zegt:

     @Lemon; ‘omdat de niet geïndoctrineerde massa de oude koloniale draad weer wilde oppakken’- ….de draad weer wilde oppakken? Na het vlagincident 19/9’45 in Soerabaja boycot afkondiging 5/6-10’45 was de sfeer om te snijden. De massa, die al door de Japanse invloed zich Aziatisch gedroeg, en vooral de jeugd daarvan ontstak in een blinde haat tegen alles wat met de belanda te maken had. Met bamboe roentjings/bamboe spiezen gewapend trokken ze door de straten. Op lantaarn palen werd geslagen als een soort opwekking voor waakzaamheid en zelfvertrouwen. Er hoefde maar iets te gebeuren of groep/en storten zich met de kreet; ‘boenoeh belanda; dood aan de Hollanders’ op de hun vijanden. Pemoeda’s aankijken was al een soort uitdaging. Niemand dorst meer de straat op.(s’avonds al helemaal niet) om inkopen te doen. En niemand verkocht iets aan de belanda. In die periode vielen de tjingtjang praktijken, op verschillende plekken tegelijk. Uiteraard ver buiten het zicht van de polisi. Waarbij ook zeker zaken gebeuren, waarbij de polisi de andere kant op keek. Want ook zij waagden zich niet om als ‘mata moesoe’ spion/handlanger van de belanda’s aangemerkt te worden, met de kans hetzelfde te ondergaan. Deze massa beweging heeft zeker te maken met da afkondiging van de voedsel boycot, Die weer volgende op het gesprek vdPlas-Hatta 4/10’45; geen zelfbeschikking, dus geen merdeka.

 12. Surya Atmadja zegt:

  OOK WIJ WACHTEN NOG OP EEN EXCUUS EN SCHADEVERGOEDING
  (misschien een project voor mevr. Liesbeth Zegveld ? )
  Jan Boon , geen historicus
  ==================================
  Van WIE ?
  Indonesische regering of Nederlandse regering ?

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””Van WIE ?
   Indonesische regering of Nederlandse regering ?””””””””

   Als ik zo’n 70 jaren terug kijk naar de fam. van vrouw en van mij dan verwacht ik als normaal mens van 3 regeringen. Maar rekening houdende met de politiek in die landen, kunnen we het wel vergeten. En dat is gewoon de stinkende waarheid.

  • Robert zegt:

   Ik verwacht ook schadevergoeding en een excuus van mijn ex-vrouw die mijn hele huis heeft leeggehaald en mij “spousal support” laat betalen.

 13. George zegt:

  A few might know that there is a partition-wall between Heaven and Hell. One day St.Peter found out that there was a hole in the wall and the bricks of the broken hole were on the side of Heaven.Somebody from Hell had tried to sneak into Heaven. St. Peter called up the Devil and told him to get the hole repaired soonest, otherwise he would sue the hell out of him, the Devil. The Devil laughed and said;”How can you sue me, as all the judges and lawyers live on my side.?”

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””The Devil laughed and said;”How can you sue me, as all the judges and lawyers live on my side.?””””””””””

   You make my day!

 14. rob beckman lapre zegt:

  Mogelijk was de kiem/kiemen voor de eindafrekening -“Bersiap”- al negen jaar daarvoor gelegd,toen de (gematigde)Indonesische Landraad (“Parlement N.I)vertegenwoordiger Soetardjo op 29/09/1936 de ” Motie Soetardjo” indiende.Hij verzocht om -binnen het Koninkrijk der Nederland- Indonesie binnen een tijdsbestek van 10 jaar, onafhankelijkheid te verlenen.Er was niet veel animo binnen de Landraad.Zelfs het Indisch Europees Verbond (IEV)was verdeeld,zelfs nadat Soetardjo aan het IEV voorstelde dat de Indo een belangrijke rol in het onafhankelijke Indonesie zou spelen, werd uiteindelijk met 26 voor en 20 tegen, voor de motie gestemd.Maar utieindelijk werd met veel gemor in de Landraad, de motie aangenomen.Maar in Den Haag de Minister Pres.Colijn(,tevens wnd min.van Kolonien) het had over “het onbeduidend geteuter”, en de Gouverneur Generaal de procedure traineerde,tot het in september 1938 in het NL Parlement uiteindelijk de motie op “Staatsrechterlijke gronden” werd verworpen .De(zelfs gematigde)Indonesier zou dit niet vergeten.Was het vreemd dat een Indonesier in 1946 in een brief schreef ” dat de Indo-Europeaan het uitschot van van de oosterse en westerse maatschappij is”.Woorden die Soetomo(“Bung Tomo”) uit Soerabaja tijdens de Bersiap in zijn opruiende redes,zijn woede deed uitstorten over de Indo’s en totoks.(geraadplegde bron; Dr.Hans Meijer, “In Indie geworteld”)

  • wal suparmo zegt:

   De RTC die leide naar de onafhankelijkheid van Indonisie moest op Minister Presiden WILLEM DREES( Partei v/v rbeid) wachten.Want BEEL van de Katholieke Volks Partei was de velste opposant van de vrijheid van Indonesie.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Indonesische Landraad” Dat was het niet, het was de Volksraad van Nederlandsch-Indië met een Inlandse meerderheid, nog afgezien van de Vreemde Oosterlingen. En het ging ook niet om onafhankelijkheid, maar om nevengeschikte zelfstandigheid binnen de Grondwet (van 1922). Dit was nou net het knappe van deze petitie. Onafhankelijkheid was op dat moment onbespreekbaar. Maar in die grondwet ging het om de erkenning van een nevenschikking, gelijkwaardigheid van de gebiedsdelen die politiek niet door iedereen werd gedeeld. Maar die veronderstelde gelijkwaardigheid, en de toch al ver gevorderde autonomie van Indië gaf richting aan de volgende stap, zelfstandigheid. Dat was al moeilijk genoeg. De petitie luidde:
   “Mevrouw,
   De Volksraad, gebruik makend van de bevoegdheid den Raad toegekend in artikel 68 der Indische Staatsregeling, richt zich met den meesten eerbied tot Uwe Majesteit met het verzoek te willen bevorderen, dat een conferentie van vertegenwoordigers van Nederland en Nederlandsch-Indië worde bijeengeroepen, welke conferentie op den voet van gelijkgerechtigheid een plan zal hebben op te stellen, ten einde aan Nederlandsch-Indië langs den weg van geleidelijke hervorming binnen een zoodanigen tijd als de conferentie voor de uitvoering van de gedachte mogelijk zal achten, den staat van zelfstandigheid toe te kennen binnen de grenzen van artikel 1 der Grondwet.”
   Deze petitie verzocht dus:
   a. een conferentie bijeen te roepen,
   b. van vertegenwoordigers van Nederland en Nederlandsch-Indië,
   c. om op voet van gelijkgerechtigdheid,
   d. een plan op te stellen,
   e. ten einde aan Nederlandsch-Indië langs de weg van geleidelijke hervorming,
   f. binnen zodanige tijd als de conferentie voor de uitvoering van de gedachte mogelijk zal achten,
   g. de staat van zelfstandigheid toe te kennen,
   h. binnen de grenzen van artikel 1 van de Grondwet.
   De opstellers beriepen zich op diverse staatsrechtsgeleerden, dat artikel 1 van de Grondwet van 1922 onderlinge zelfstandigheid van de gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden voorschrijft, anders gezegd: nevengeschiktheid ten opzichte van elkander en ondergeschiktheid ten opzichte van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze gedachte was naar hun opvatting in de Indische Staatsregeling van 1925 niet volledig tot haar recht gekomen. Uit de memorie van toelichting bleek verder dat tussen beide gebiedsdelen een innige en hartelijke samenwerking noodzakelijk bleef aangezien een uiteengaan van beide landen niet zonder ernstig nadelige gevolgen zou zijn.
   Na schrapping van een voorgestelde overgangstermijn van tien jaar werd op 29 september 1936 de petitie aangenomen met 26 tegen 20 stemmen. Een verheugend resultaat van een knap geredigeerde vraag.

  • RLMertens zegt:

   @robbeckmanlapré.’mogelijk was de kiem etc.’ -Uiteraard is die koloniale raciale(!) Indische maatschappij debet aan het ontstaan van de onafhankelijkheids wens. Echter het moment van bersiap; het startsein tot amok werd mi. veroorzaakt door het moment waarop hautain/ provocerend de Indonesiërs duidelijk werd, dat hun merdeka niet door Nederland werd geaccordeerd. -Na de petitie Soetardjo 1936 werd in 1940 alsnog een petitie Wiwoho, met een zelfde strekking als die van Soetardjo ingediend. Deze werd door GG afgewezen. Reactie van de Indonesische Volksraad leden; ‘met het gouvernement is niet mee te praten’! Wel werd tegemoet gekomen aan de motie Thamrin; de wens om de term inlander te wijzigen in Indonesiër.- @ De Indonesiër in 1946 in een brief schreef over de Indo Europeaan als het uitschot etc. Vandaar dat tijdens de bersiap periode de kreet; ‘boenoeh Belanda( dood aan de Nederlanders) juist gold voor die Indo Families die ‘vogel;vrij’ de makkelijkste prooi werd voor het gepeupel.
   Die Indo families werden geslachtofferd voor/door Nederlands politiek beleid!

   • rob beckman lapre zegt:

    Kan alleen,voor de volle 100% procent,hierop reageren met ” Amen to that”.

 15. Het gaat om schadevergoeding en het eindigd met Volkraad en Bersiap. Wij weten nu allemaal wel wat de Volksraad inhield en wat er tijdens de Bersiap werd uitgespookt. Helaas, ik wacht nog steeds op de schadevergoeding,.die misschien al verdwenen is in de zakken van Ministers – die moeten ook eens met vacantie.
  Cap

 16. George zegt:

  “De Indo-Europeaan, het uitschot van de oosterse -en westerse maatschappij?” This is how a minority, reaching a majority, seizing authority, hates a minority! Het Javaanse Imperialisme in Indonesie ,Oost-Timor,West-Papua, etc. is niet bepaald een toonbeeld van tolerantie en menselijkheid en getuigt van een mentaliteit die meer lijkt op die van uitschot par excellence.

  • George zegt:

   Wat voor mij een toonbeeld van uitschot was, was de bende die de boerderij in Wonokromo van mijn Omaatje met de grond gelijk maakten en bamboe spietsen staken in de uiers van de koeien,zodat ze geen melk konden afgeven! Dit uitschot bestond niet uit Indos.

   • RLMertens zegt:

    @George; ‘toonbeeld van uitschot etc.’ -Pijnlijker is het te (moeten) constateren; waarom/ waardoor deze situatie is ontstaan.

 17. Peter zegt:

  Aduh toch hr Mertens, aduh. Waardorrrr?

  Ja, dan gaan we terug in de tijd.

  A- De ethische politiek bracht met zich mee dat de toen zogeheten Inlander zich mocht verheven. De Hollamds-inlandse school werd opgericht en daarmee mocht een (klein) deel van de bevolking een beetje proeven van de westerse normen en waarden. Een nog kleiner deel mocht verder leren en een heel klein deel heeft zelfs in Nederland academisch onderwijs genoten ( o.a hr Hatta) en de latere communist Tan Malakka heeft in Haarlem op de kweekschool gezeten.
  Hier kwamen zij in aanraking met de westerse ismen: socialisme en niet te vergeten het nationalisme.
  Ze keerden terug naar de archipel maar konden met de opgedane ideologische en politieke kennis weinig. Ze vonden geen aansluiting, zowel bij het gouvernement als bij het overgrote deel van de bevolking.

  B- in 1905 kwam Japan als overwinnaar van de Russisch Japanse oorlog naar voren. Japan werd een grote mogendheid in Azië. De Aziaten konden dus ook wat presteren. Dit versterkte het Aziatisch nationalistische gevoel. Azië voor de Aziaten.

  C- De 2e Wereldoorlog. Japan had de Indische olie nodig voor zijn verdergaande industrialisatie en daarmee in samenhangende expansie. Java capituleerde op 9 mrt 1942 en Japan beloofde Indonesie op termijn de onafhankelijkheid. Maar perste ondertussen de bevolking goed uit.
  Hoeveel duizenden Indonesiers hebben niet de dood gevonden bij de aanleg van wegen en spoorlijnen.

  D- 15 aug. 1945 capituleerde Japan. Op Java viel het gezag plotiseling weg. Er ontstond een vacuüm. Soekarno en de zijnen waren nog niet klaar, maar het nationalistische lont was ontstoken.
  Kemphanen zoals Bung Tomo, Tan Malakka en anderen zagen hun kans schoon met hun opruiende redevoeringen. En ja, wie kregen ze mee? De onderste lagen van de samenleving, elders uitschot genoemd. Deze lieden, geen uitzicht op een goed bestaan, analfabeet en arm laten zich nu eenmaal makkelijk leiden door gefrustreerden. Dat zijn geen helden, neen dat zijn doodgewone rampokkers, gespeend van elk idealisme. Die, opgezweept makkelijk een bamboe runtjing ter hand nemen en hun slachtoffers tjintjangen.

  Zo stonden ze ook voor onze deur in Malang. Zodra de Britse troepen in Soerabaja zuidwaarts zouden trekken, zouden zij ook in Malang hun bloedig handwerk ter hand nemen.

  • Surya Atmadja zegt:

   Peter zegt:
   7 februari 2016 om 14:35
   Ja, dan gaan we terug in de tijd.

   A- De ethische politiek bracht met zich mee dat de toen zogeheten Inlander zich mocht verheven. De Hollamds-inlandse school werd opgericht en daarmee mocht een (klein) deel van de bevolking een beetje proeven van de westerse normen en waarden. Een nog kleiner deel mocht verder leren en een heel klein deel heeft zelfs in Nederland academisch onderwijs genoten ( o.a hr Hatta) en de latere communist Tan Malakka heeft in Haarlem op de kweekschool gezeten.
   ================================================================
   Is achterhaald !.
   Procentueel gezien is het nog te weinig en zeker als Nederlanders vaak over de Ethische Politiek spreken .
   Vergeet ook niet de Indonesiers die naar school gingen, die meer dan de Sekollah Djongkok hadden doorlopen.

   Quote: bron dbnl Kees Groeneboer
   Omdat het onderwijsaanbod van de kant van de overheid steeds achterblijft bij de vraag naar Nederlandstalig onderwijs, ontstaan in de jaren twintig, maar op veel grotere schaal nog in de jaren dertig, overal niet-gesubsidieerde particuliere ‘wilde scholen’. De omvang van dit ‘wilde onderwijs’ neemt zeer snel toe en is in 1940 bijna twee keer zo groot als het reguliere onderwijs. Hoewel de kwaliteit veelal te wensen overlaat, heeft dit ‘wilde onderwijs’ in ieder geval een groot aantal Nederlandssprekenden afgeleverd, zij het vaak met alleen een zekere passieve kennis. Terwijl de toename van het aantal Nederlandssprekende Inheemsen en Chinezen tot 1930 voornamelijk het resultaat is van de Hollands-Inlandse School en de Hollands- Chinese School, is de uiterst snelle toename in de periode 1930-1942 vooral te danken aan het ‘wilde onderwijs’. In 1930 is het aantal Nederlandssprekende Inheemsen – 0.3% van de Inheemse bevolking – met 187.000 reeds groter dan het aantal Europeanen. En in 1942 maakt deze groep met ruim 860.000 – 1.2% van de Inheemse bevolking – bijna tweederde uit van het totale aantal Nederlandssprekenden van 1.4 miljoen. Telt men echter ook het aantal Inheemsen mee die alleen een passieve kennis van het Nederlands bezitten, dan gaat het in 1942 om bijna 1.3 miljoen Nederlandssprekende Inheemsen, 1.8% van de totale Inheemse bevolking. Samengenomen met de toen ruim 330.000 Nederlandssprekende Chinezen – 16% van deze bevolkingsgroep – en de 300.000 Europeanen in Indië, bezat aldus aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog ruim twee procent van de totale Nederlands-Indische bevolking een zekere kennis van de Nederlandse taal.

   • P.Lemon zegt:

    Nu speelt het nederlands nog een rol van ‘dode’ taal…

    ***Het Nederlands is in Indonesië geen ‘levende’ taal meer in eigenlijke zin, hoewel nog altijd de indertijd in het Nederlands opgeleide en opgegroeide Indonesiërs – ook nu nog mede daardoor behorend tot de maatschappelijke en politieke elite – in informele sfeer graag onderling Nederlands spreken, ofwel een soort ‘mengtaal’ van Indonesisch en Nederlands en dat nog eens gemengd met veel Engelse woorden en uitdrukkingen. Nog altijd functioneert het Nederlands in Indonesië als een prestigetaal, als bewijs dat men een goede opleiding heeft genoten, als teken dat men tot de maatschappelijke elite behoort. Maar vooral speelt het Nederlands thans nog de rol van ‘dode taal’, de taal die nodig is voor studie op velerlei terrein, voor bronnenonderzoek in bibliotheken en archieven. Het Nederlands is en blijft in retrospectief opzicht een ‘Weg tot het Westen’, de toegang tot de ‘Westerse kennis’ die in het Nederlands over het Oosten is opgeslagen. Het Nederlands zal deze functie als de weg tot het Indonesische verleden noodzakelijkerwijs altijd blijven vervullen. Het Nederlands aldus als een omweg, de ‘Weg tot het Westen’ die voert tot de ‘Weg tot het Oosten’.

    Kees Groeneboer (1952) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in 1992 aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
    http://www.dbnl.org/tekst/_nee003199401_01/_nee003199401_01_0049.php

    • Surya Atmadja zegt:

     hoewel nog altijd de indertijd in het Nederlands opgeleide en opgegroeide Indonesiërs – ook nu nog mede daardoor behorend tot de maatschappelijke en politieke elite – in informele sfeer graag onderling Nederlands spreken, ofwel een soort ‘mengtaal’ van Indonesisch en Nederlands en dat nog eens gemengd met veel Engelse woorden en uitdrukkingen.
     ===================================================================
     Weg tot het Westen was ooit de Bhs Belanda ( niet de Indisch-Nederlands) geweest .
     Voordat je van de 2de klasse school Inlandse Onderwijs ( oudjes onder ons noemen het Ongko Loro school) naar schakelonderwijs verder kon zijn de inlandse kinderen al nodig om in de sawah/fabriek/havens te werken de jongens en voor meisjes een goede vooruitzicht om achter de fornuis te zitten.

     Na 1950 was het gebruikt van de bhs Belanda ( Holland sprekken) in openbaar ook “not done” .Tot dat de Nederlands Indonesische betrekkingen genormailseerd zijn (omstreeks 1966)
     De zgn gebruik van bhs Belanda is ook niet zoals het moet , want die mensen met MULO/AMS/HBS zijn toch nog steeds in de meerderheid.
     Vroeger kan je ook het soort school , wijk waar je woont, de asal oesoel van je inlandse familie afleiden .
     Als iemand/mensen in 2 verschillende (of zelfs 3 ) talen met elkaar praten is het teken aan de wand dat ze alle 2 of alle 3 talen niet machtig zijn .

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””Zo stonden ze ook voor onze deur in Malang. “””””””””

   En ook voor de deur van de familie Lavalette uit Malang. Vlak er na werd mijn vrouw als 2 jarig kind, wees. Haar 2 broers werden als gevangenen meegenomen naar een kampong en als slaven te werk gesteld op de sawahs. Een paar jaren later wisten ze te ontsnappen en te vluchten.

   • George zegt:

    All successful revolutions are the kicking in of a rotten door. The violence of revolutions is the violence of men who charge into a vacuum. See John Kenneth Galbraith, The Age of Uncertainty.

    • Ron Geenen zegt:

     Beste man, ik heb in de gaten dat je graag schermt met gezegden van anderen. Ik geef daar weinig om, want dat zijn theories. It was not a rotten door, but some rotten local men with a sick mind.

  • RLMertens zegt:

   @Peter. ‘dan gaan we in de tijd terug’ – Waarom in de tijd terug? Waarom niet, zich afvragen waarom op dat moment(!) dat het uitschot zo handelde?

   • Peter zegt:

    Hr Mertens niets gebeurd van zelf. En het uitschot zijn in de regel de mensen, die niets hebben, weinig kunnen, geen uitzicht hebben op een redelijk bestaan, in Indonsie veelal analfabeet zijn en zich makkelijk laten leiden door een kleine groep radicalen, zoals Oetomo, Tak Malakka en anderen. En vaak uit zijn op rampok en nog erger. Zo ontstonden bendes van diverse pluimage.
    Dit uitschot is gespeend van idealisme, of dacht u anders? In de koloniale, vooroorlogse tijd werden ze bestuurd door hun eigen bestuurders, maar dat moet u toch allemaal,wel weten. Heeft dat zogenaamde uitschot weet van nationalisme, socialisme of communisme? Als ze onderdrukt zijn geweest, is het meestal door hun eigen bestuurders.
    U weet toch ook dat Indie/Indonesië wel vaker golven van geweld heeft gekend. recentelijk nog de bloedbaden rond 1965.
    Dat Nederland fouten heeft gemaakt, dat weten we allemaal. Maar in fouten maken zijn wij niet de enige. Ik vind dat het nu eens tijd wordt om een streep onder die ellende te zetten. We worden er niet wijzer van. Trauma’s komen weer op en is dat goed? Laat het verder over aan historici van beide kanten.
    Maar ik denk dat Indonesie geen zin heeft om zijn vingers daaraan te branden.
    Ik ben ben gedekolonialiseerd en verder korekken hoeft dan ook niet meer

    • RLMertens zegt:

     @Peter. ‘niets gebeurd vanzelf’- Dat klopt. In Soerabaja ontstond na het vlag incident 19/9’45 een oorlogssituatie. Begin okt. begon de ellende toen het duidelijk werd dat Nederland geenszins van plan was, conform Brits verzoek met de Republiek in gesprek te komen/blijven, In tegendeel men provoceerde( Soekarno de collaborateur etc.). Het gesprek tussen vdPlas-Hatta Batavia 4/10’45; geen zelfbeschikkingsrecht= geen merdeka en daaropvolgend voedselboycot afkondiging bracht de bersiap/ revolutie op stoom; de geest was uit de fles! En het uitschot, dat deed als menig ander uitschot mee aan uitwassen. En wij, buitenkampers (vrouwen, kinderen, opa’s/oma’s) werden het slachtoffer. Ergo is het zelfs, dat daar de Britten de Nederlands op wezen!
     Verzet strijder HMvanRandwijk 13/10’45 in Amsterdam; ‘wat ons volk voor alles nodig heeft, in dit beslissende uur(!), dat is dat wij ons hart zuiveren van meer dan 3 eeuwen overheersingscultuur, van zijn huichelarij en zelfbedrog, zijn ethische gecamoufleerde overheersingscultuur’. Het is/was Nederlands beleid in 1945 dat wij geslachtofferd werden. Dit overlaten aan historici betekent ‘het witwassen van ons verleden’, zoals nu geschied met verwijzingen naar ‘gezagsvacuüm etc’ – Uw opmerking; ‘als ze onderdrukt zijn geweest, is het meestal door hun eigen bestuurders’. En in wiens opdracht gebeurde dat toen? Om gedekoloniseerd te zijn; moet men eerst weten wat daar werkelijk gebeurd is. En zeker niet afdoen met ‘korekken’.

 18. Peter zegt:

  sorry lees bij A. Zich verheffen.

 19. Peter zegt:

  Hr Surya ik spreek u niet tegen, maar de strekking van mijn verhaal blijft nog overeind

  • Surya Atmadja zegt:

   Peter zegt:
   7 februari 2016 om 16:41
   Hr Surya ik spreek u niet tegen, maar de strekking van mijn verhaal blijft nog overeind
   ========================================================
   Omgekeerd ook .
   Ik zie een EN EN situatie.
   Vroeger , zeg maar 75 jr geleden werd soms gezegd/geschreven dat de Indonesiers nog niet rijp waren om eigen baas te spelen in hun eigen land .
   Zonder de leiding van de Nederlanders cq de Indische Nederlanders ( Indie los van Holland , Indie voor de Indiers beweging ).
   Terwijl volgens de harde cijfers van Kees Groeneboer (Weg tot het Westen) en de cijfers van de Ned.Indische CBS kunnen de Indonesiers na 1945 hun eigen land makkelijk besturen. .

   Even correctie :
   ========================
   De zgn gebruik van bhs Belanda is ook niet zoals het moet , want die mensen met MULO/AMS/HBS zijn toch nog steeds in de meerderheid.
   ==================================
   Moet zijn in de minderheid.
   De meesten zijn al lang overleden.
   Zelfs in een familie met 4 kinderen waar de vader een leraar was van HIK ,kunnen de klein kinderen niet zo maar eerst naar HIS(1ste klasse schol) , daarna Mulo en verder .
   Hangt af of je in dienst ben bij de gouvernement .
   Duidelijk bewijs van selectieve toelating.

 20. Peter van den Broek zegt:

  1) Dhr George zei op 27 Januari :……Wat voor mij een toonbeeld van uitschot was, was de bende die de boerderij in Wonokromo van mijn Omaatje met de grond gelijk maakten en bamboe spietsen staken in de uiers van de koeien,zodat ze geen melk konden afgeven!….

  Een terugkerend element in de verhalen over de Bersiap is dat bij de vermoorde vrouwen de borsten afgesneden, de geslachtsdelen door bamboespietsen doorstoken en bij mannen de geslachtsdelen afgesneden waren.
  Bovenstaande heeft alles met levensschenkende (melk uit uiers en borsten) en levenmakende (geslachtsdelen) funkties te maken. Dit kan natuurlijk toeval zijn!!!!

  Dat niet alleen, vaak werden het hoofd en andere lichaamsdelen van de slachtoffers afgehakt. Slachtoffers werden in massagraven gegooid. Slachtoffers konden daardoor in die tijd niet meer worden geidentificeerd, de integriteit en identiteit van hun lichaam waren volkomen vernietigd???

  Bij de gedode Mariniers van de Teekenpatrouille (1949) werden de ogen uitgestoken terwijl hun Chinese gids in stukken werd gehakt, verschil dient er nu eenmaal te zijn.

  De mensen in de Bersiap lijken niet zo maar te zijn vermoord. Het lijkt wel of zij door hun misdadigers met een bepaalde betekenis op mystieke welhaast rituele wijze zijn vermoord.

  Om meer van de Bersiap te begrijpen zou een Indie- of een Indonesiekenner een antwoord dienen te geven op deze mystiek/rituelen der moorden!!! Ook zouden zij die (oog)getuigen waren van de moorden kunnen aangeven onder welke omstandigheden deze moorden plaatsvonden.

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””De mensen in de Bersiap lijken niet zo maar te zijn vermoord. Het lijkt wel of zij door hun misdadigers met een bepaalde betekenis op mystieke welhaast rituele wijze zijn vermoord. “”””””””

   In de film van Oppenheimer “The Act of Killing” werd de lugubere moordpartijen door de oude daders nog steeds met trots verteld, echter daar werd niets over mystiek gepraat.
   Het is dan ook meer een moordpartij van een onbeschaafde, blood dorstige misdadigers groep die zich heeft laten opjagen door de hogere heren, die zelf hun handen in onschuld wassen.
   Waarom denkt u dat Indonesie het niet wil laten onderzoeken?

  • Jan A. Somers zegt:

   “Slachtoffers werden in massagraven gegooid.” Zo wild ging het er bij ons in Soerabaja niet toe. Eindperiode van de bersiap in Soerabaja, november/december 1945: Voor het Rode Kruis gingen we in groepjes van 3 à 4 man in de pas bevrijde wijk Darmo (bewoners waren weggevoerd, huizen geplunderd) straat voor straat in de huizen en (achter)tuinen zoeken. We werden gewaarschuwd voor booby traps, maar met zo’n waarschuwing doe je natuurlijk niets mee. Wat we vonden (verminkt, beginnende verrotting, aangevreten door verwilderde honden) leverden we af op de snijzaal van het Katholieke Ziekenhuis aan de Reinierszboulevard. Daar was niemand (en smerig/stinkend), dus een briefje met zo mogelijk straatnaam en het huisnummer op het lijk. De noodgraven waren vaak massagraven, maar daar werden ze netjes in gelegd. Naam was natuurlijk niet bekend. Soms lichamen moeilijk uit elkaar te halen. Ik was er niet bij, maar ik heb wel begrepen dat bij het opgraven voor de definitieve begrafenis lichaamsresten soms niet uit elkaar waren te houden. Alleen maar aantallen geschat. Weer netjes begraven, op dat prachtige Kembang Kuning. Ik heb niet zo’n idee dat er mystieke/rituelen een rol hebben gespeeld. Tuig doet volgens mij niet aan mystiek en ritueel. Ze stonden gewoon in de weg. Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. En wij als jonge jongens (ik was 15) hadden uiteraard ook geen benul van mystiek of ritueel. Ik misschien nog een beetje, ik was voor de oorlog altijd als misdienaar vaak betrokken geweest bij begrafenissen. Daar kregen we vaak een fooi. maar die moest in de misdienaarspot. Mijn laatste ‘normale’ begrafenis was van slachtoffers van de Slag in de Javazee. Daar heb ik in Javapost over geschreven.

 21. Peter van den Broek zegt:

  Ik merk tevens op dat in de Bersiaptijd het aantal herkende doden (iets meer dan 3.500 op de begraafplaatsen) in geen verhouding staat tot het aantal vermisten(enkele tienduizenden). Dat lijkt me toch wel een vreemde rekenkundige verhouding. Normaliter is het andersom, maar wat is normaal in een ook koloniale oorlog. Dit schreeuwt om een verklaring.
  Ook de Schreeuw van Edvard Munch zie je wel maar je hoort het niet. Het heeft er wel niks mee te maken, ik merk het alleen maar op.

  Ook de fim “Act of Killing” (het ging toch over 1965) heeft niks met de Bersiap te maken. Wel correlatie maar geen causaliteit.

  • Surya Atmadja zegt:

   Peter van den Broek zegt:
   8 februari 2016 om 12:05

   Ik merk tevens op dat in de Bersiaptijd het aantal herkende doden (iets meer dan 3.500 op de begraafplaatsen) in geen verhouding staat tot het aantal vermisten(enkele tienduizenden).
   ======================================================================
   Ik mag aannemen dat geregistreerde Nederlanders(inclusief Indische Nederlanders) bekend zijn bij de Nederlandse bevolkingsregister .
   Meestal zijn ze ook geregistreerd in de Regering Almanak .
   Met de Indonesiers is het anders geregeld , tot omstreeks 1950 waren alleen een klein deel die in de BS ( Tjatatan Sipil) werden opgenomen.
   Mensen met bepaalde stand en inkomen, ik dacht 100 gulden per maand.
   “Gewone volk” werd hoogstens geregistreerd bij de kepala desa=desa hoofd .
   En hoe zorgvuldig was zijn administratie.
   En iboe wanneer bent u geboren, ohhh Nir toen de gunung Kelut/Krakatau barste ?

   Ik was ooit met een Chinese Indonesisch vriend gegaan naar de stad Solo, bleek dat de BS in vlammen was gegaan , dus geen papieren meer te vinden.

   Hoe het met de Chinese Indonesiers betreft weet ik niet precies , want er zijn veel peranakans die of dubbel nationaliteit hebben ( Nederlands Onderdaan en Taiwanese=Formosa en Chinese nationaliteit bezitten.
   Die dubbele nationaliteit kwestie werd pas in 1955 door Sukarno en Chou En Lai opgelost .
   Resultaat volksverhuizing met deportatieachtige toestanden.
   Chinese peranakans die al eeuwen in N.O.I wonen moeten plotseling terug naar het land van hun voorouders( Negeri Leluhur)..
   Behalve de Totoks/Singkeh Chinezen .

  • Jan A. Somers zegt:

   “Dit schreeuwt om een verklaring” Een verklaring van de chaos? Van de anarchie? In een of twee weken hadden we de wijk op stoffelijke resten doorzocht. Met een klein clubje gingen we het tegenover gelegen Leger des Heilshospitaal opruimen. Niet voor doorgeleerd, maar je doet wat je denkt dat goed is. Er kwam een groep Steurtjes voor een verpleegstersopleiding. Waar waren de opleiders? Ze gingen ook maar opruimen. De ziekenhuisstaf was van het Rode Kruis uit Nederland, een arts, een verpleegster en een secretaresse. Contacten waren er alleen bij de secretaresse, daar konden we post regelen en kregen wat zakgeld.. Er scheen ook een kok te zijn, want wij hadden ons dagelijks brood. Wij hadden drie naast gelegen huizen gemilikt, bedden en ander huisraad uit omliggende toch al geplunderde huizen in beslag genomen. Anarchie, maar na een maand begon er een ziekenhuis te zijn. Ook het katholieke ziekenhuis was weer in actie. Er was een Amerikaanse chirurg blijven hangen. In een hoek tussen twee gangen had hij een operatiekamer ingericht. Daar werkte hij in de hitte, in zijn onderbroek, met een schort voor, de deur open. Er waren twee nonnen gekomen als operatie-assistent, in vol habijt! Van de Britten werden twee legerambulances bij ons gestationeerd. Met Sikhmilitairen als chauffeur, ik ben daar begonnen als bijrijder/gids, van hen heb ik leren rijden. De Indonesische ZZP-ers hadden de patiënten ook ontdekt: warongs, kaki limahs, betjaks versperden de vroeger zo deftige Reinierszboulevard. De stoomtram begon ook te rijden, dwars door die troep heen. De bersiap was voorbij. Soerabaja kwam weer tot leven. Onze slachtoffers bleven natuurlijk naamloos. Als ik in Den Haag bij het Indisch monument ben bestaan ze niet eens. Gelukkig hebben zij er geen last van. Ik ben twee keer op Kembang Kuning terug geweest. Heet stil, een praktisch leeg gastenboek. Maar het is er zo mooi!

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””Ook de fim “Act of Killing” (het ging toch over 1965) heeft niks met de Bersiap te maken. “”””””””””””

   Maar die film toont aan hoe de Indonesier in zijn algemeenheid over zijn medemens denkt. Die film is nog niet zo lang geleden gemaakt, de heren moordenaars zijn intussen oud, maar hun denken is niet verandert. Integendeel ze zijn nog steeds trots op wat ze hebben gedaan. De moraal van het verhaal is dat de mentaliteit weinig is veranderd. De zelfde mentaliteit als in de Arabische landen.

 22. Peter zegt:

  Hr Mertens, toch nog even mijn reactie op korekken.
  Waarom toch steeds weer 300 jaar Nederlandse overheersing. Ja 360 jaar verschenen 4 nietige scheepjes op de rede van Bantam. De toenmalige VOC had echter pas in 1749 geheel Java onder controle. De Soenan van Mataram werd in dat jaar na een verdrag vazal van de VOC.
  Wat was deze VOC feitelijk? Een handelsonderneming met speciale bevoegdheden; forten bouwen, oorlog voeren, in feite souvereine bevoegdheden. Maar in principe nooit opgericht om land te bezetten. Dat het wel zover is gekomen lag deels aan de voortdurende ruzies binnen de Javaanse vorstenhuizen om de troonopvolging. De VOC werd dan als zogenaamde bemiddelaar uitgenodigd, en dat deed ze natuurlijk niet gratis.Zo slonk Mataram in 1749 tot een rompstaat om in de 19e eeuw nog eens te worden gevierendeeld.
  In de zogenaamde buitengewesten viel enkel de Molukken onder de directe controle van de VOC.
  Pas in 1904, na de bezetting van Atjeh, viel de gehele archipel onder controle van Batavia.
  Denk, hr Mertens ook aan de tijdgeest van de 19e eeuw. Industrialisatie en de in daarmee in samenhangende expansie van de West-Europese landen. Als wij het niet hadden gedaan, dan wel de Engelsen of de Fransen. In de 2e helft van de 19e eeuw was op Sumatra olie aangeboord, dus je bent wel gek als je die kluif laat liggen.
  Nederland heeft met een schamel legertje van ongeveer 30.000 man dit enorme gebied gecontroleerd. Een kunst op zichzelf. Feitelijk liet Nederland de heersende feodale structuur intakt.
  Dat er treurige dingen zijn gebeurd: Lampong, Balie zal ik niet ontkennen. In dat verband mag ook de behandeling van de koelies op de tabaksplantages in Deli genoemd worden.

  En ook dat de verhoudingen binnen de Archipel een raciaal tintje hadden wil ik niet ontkennen.
  Maar ergens te hebben gelezen voor Inlanders en honder verboden, vind ik tever gaan.
  Dat zou dan hebben gestaan bij Selecta, waarvan de broer van mijn grootvader eigenaar was.
  Onze familie was en is zeker niet raciaal.

  Wat jammer is geweest dat Nederland het tij te laat zag keren en Lingadjati niet in zijn eerste versie werd uitgevoerd.

  • Surya Atmadja zegt:

   Pacificatie van de Gordel van Smaragd
   http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/bali.htm

   • wal suparmo zegt:

    De SOENAN van Surakarta ( Solo) en de SULTAN van Mataram.(Jogya).

    • Peter zegt:

     Hr Suparmo, het is de Soenan of soesoehoenan van Mataram, wat later Solo is geworden en de sultan van Djokja. Dit na de eerste splitsing van Mataram, later volgende de deling met de Mangkoenegoro en de Pakoalam. Het gebied van de laatste was het kleinste.

    • wal suparmo zegt:

     J.P.Coen noemde in 1619 die de KASTEEL BATAVIA heeft aangevallen en omzingeld is de PANEMBAHAN van Mataram en dat is SULTAN Agung.Dus de tijd voor de devide et empera door de Hollanders om her rijk van de Soenan of Soesoenan van Surakarta te splitsen.

  • wal suparmo zegt:

   De grootse probleem ligt bij het zeer zwakke GEHEIME DIENST van de Geallieerden en in het bijzonder van de Hollandse.Die de dienst had gedaan van ABS( Asal Bapak Senang) en niet naar WAARHEID en REALITEIT Dus volgens das SOLLEN en niet das SEIN.Want in de 3 jaar Japanse bezetting is Ned Indie en zijn bevolking erg veranderd en wakker gemaakt van de NINA BOBOK politiek van de Nederlanders.De Geheime Dienst heeft gerapporteerd dat de komst van de Nederlanders in Indonesia, net als de komst van de Amerikanen in Eropa , zal zijn en worden verwelkomt door de Indonesiers als zijnde bevrijders.Niets is van dat is waar.De realiteit was dan men direct met Sukarno moest onderhandelen en hem niet beschouwen als collaborateur wat helemaal niet nuttig was. En vooral geen arrogante politionele actie te ondernemen met een handje vol en verzwakte apparaat.

  • RLMertens zegt:

   @Peter. Terug gaan naar het begin van de VOC etc. hoeft mi.niet. Inderdaad de tijdgeest van westerse mogendheden die zgn.via de handel etc. landen, compleet met bewoners en al annexeerden cq. zelfs omruilden met andere mogendheden. En dat alles volkenrechtelijk vastgelegd. -Terug naar ‘onze geschiedenis’ 1945-1949; Toen Nederland nog maar net bevrijd van een nazi bezetting, het ondertekende Atlantisch Handvest ; elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht verloochende en zelfs tot een (wederom) oorlogshandeling kwam met de Republiek! Het ganse volk misleidde met slogans als Indië bevrijden, orde en rust etc. In wezen slecht oog had voor ‘herkolonisatie’/herbezetting. Een oorlogssituatie op Java deed ontstaan oa te Soerabaja waardoor zijn onderdanen vogelvrij ten slachtoffer vielen aan het gepeupel. Tot aan de overdracht zijn politiek volhardde om kost wat kost invloed te blijven houden op Indonesië dmv. het doen ontstaan van de verenigde staten van Indonesië RIS. Waarbij de federale staten,( zie art.3 Linggadjatti overeenkomst) een onderdeel had moeten zijn van Nederlands blijvende invloed. Verbonden in een Unie olv. onze koningin. Dus een souverein land RIS onder leiding van een buitenlandse koningin! Spottend werd toen al gesproken over; de verenigde staten van Nederland. Het hoeft verder geen betoog dat de Republiek eindelijk(!) het zelfbeschikkingsrecht toe passte en de hele unie opblies. En Nederland kreeg een koekje van eigen deeg.
   En dat alles kostte ten koste van zovele slachtoffers en ellende. Welke ellende/oorlogsmisdaden nu aan de orde zijn en Nederland via eigen rechters de rekening krijgt gepresenteerd. Vanzelfsprekend werd de verloochening van het -zelfbeschikkngsrecht, art.3 van het Atlantisch Handvest 24/9-’41 te Londen ondertekend, niet in ons vaderlandse onderwijs opgenomen. Over geschiedvervalsing gesproken.( wat wij al te graag Japan toedichten)

 23. Peter zegt:

  hr Suparmo nog een klein detail Javaanse geschiedenis; Sultan Amangkurat ruilde zijn islamistische titel van sultan in voor dat van soesoehoenan, wat hem meer sacrale macht zou geven, zoals ook de eerdere hindoe vorsten hadden. Zo heeft het oude Javaanse volksgeloof, de abangan, weliswaar in naam de islam, veel elementen van de hindoeperiiode en daarvoor aangehouden.

  • Surya Atmadja zegt:

   Amangkurat de 1ste was de zoon opvolger van Sultan Agung (Tirtajasa) ,
   Mangkurat is een samengestelde titel , oorsprong Javaanse woord van Mangku- Rat , Mangku = “beschermer” , Rat= wereld .
   De titel Sultan kreeg men van de groot mufti (?) van Saudie Arabie
   De titel soesoehoenan is een oude Javaanse titel n voor de Islam tijd .
   De persoon werd vereerd door zijn volk (kawula) die hem vereerde met sembah ( 10 vingers) , wordt ook soms Panembahan genoemd.

   • Peter zegt:

    Leuk hr Surya, bedankt voor de aanvulling.
    Saudie Arabië bestond toen nog niet als staat. Het zal wel de groot multi van Damascus, Constantinopel of Caïro zijn geweest. Wie zal het zeggen.
    De sultan van het Ottomaanse rijk in Constantinopel droeg tevens de titel van kalief, dus mogelijk hij.

    • Surya Atmadja zegt:

     Raja terbesar Mataram, Sultan Agung menggunakan gelar sultan. Untuk melegitimasi kekuasaanya, dia mengirim utusan ke Mekah untuk meminta gelar sultan pada 1641. Dia mengikuti jejak Sultan Banten, Pangeran Ratu yang menjadi raja Jawa pertama yang mendapatkan gelar sultan dari Mekah, sehingga namanya menjadi Sultan Abulmafakir Mahmud Abdul Kadir.
     ==============================
     Sorry de grootste Sultan/Susuhunan/Sunan van Mataram was Sultan Agung die Batavia (JPC) probeerde te belegeren .
     De 1ste Javaanse (eigenlijk Sundanese) koning die de titel Sultan kreeg uit Mekah was Pangeran Ratu. uit Banten.
     Sultan Agung uit Mataram was de 2de Sultan, hij stuurde een gezant naar Mekah om de titel te mogen gebruiken .

 24. Peter zegt:

  Maar verder hr Suparmo heeft u gelijk. Door gebrekkige informatie was Nederland in 1945 verrast door de ontwikkelingen, m.n. op Java in de periode 1942/1945. Hou er ook rekening dat Nederland zelf ook moest bijkomen van de bezetting. Men dacht de draad gewoon weer te kunnen oppakken, maar helaas ging dat niet. Ontbreken van goede informatie lag daar voor een groot deel ten grondslag.

  • RLMertens zegt:

   @Peter; ‘Hou er rekening dat Nederland zelf ook moest bijkomen(!) van de bezetting’
   – Het leek er meer op dat Nederland helemaal niet bijkwam, eerder ‘als een roofstaat aan de Noordzee’ te keer ging. Zie ook de uitspraken van toen leidende politieke figuren oa.Romme( het Nederlands imperium!); ‘als de Britten weg zijn, stoten we door’. De socialist Drees sr.; ‘onze jongens zijn toch niet voor niets naar Indië gegaan’. De algemene stemming in Nederland, uit VanDoorn/Hendrix; Ontsporing van Geweld; een voorbeeld( vlak voor de uitzending) van een les in land en volkenkunde; ‘inlanders niet in staat zijn zichzelf te besturen en dat zulks ook voor de toekomst gold. Alleen blanken kunnen Azië regeren, waarbij echter een ijzeren vuist nodig is, omdat inlanders nu eenmaal liever worden getrapt dan met zachte hand geleid’.
   ( zulke uitspraken waren in Indië eveneens van oa de gg.de Jonge en de Vaderlandse Club in jr,’30-’40)

   • PLemon zegt:

    @Hr Mertens.” Roofstaat aan de Noordzee”

    —Wist u dat terugkijkend op het negatieve beeld dat men Nederland toedicht nl onwil tot dekolonisering, door wetenschappers een corrigerende kanttekening is gemaakt.

    ***De rode draad die door het debat over de Politionele Acties loopt is de tegenstelling tussen de zogenaamde ‘traditionalisten’ en de ‘revisionisten’. De laatsten winnen steeds meer terrein. ‘In het verleden was de toon vaak negatief,’ zegt Pieter Drooglever, gepensioneerd onderzoeker van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. ‘Nederland had met de bloedige en zinloze politionele acties zo’n beetje alles verloren wat er te verliezen viel, zo was de teleurgestelde stemming in de jaren vijftig. De traditionalisten bouwen op deze negatieve interpretatie voort.’ Volgens Drooglever werd onder invloed van Amerikaanse antikoloniale geschiedschrijving het beeld gedurende de jaren zestig en zeventig alleen maar negatiever. Nederland zou een verstokte koloniale macht zijn geweest, die met geweld probeerde zijn rijk bijeen te houden. 

    Drooglever is een van de revisionisten, die willen afrekenen met dit negatieve beeld. ‘De samenstellers van de Canon hebben er geen verstand van. Zoals zij het stellen lijkt het net of Nederland alleen maar een keiharde politiek van overheersing en repressie gevoerd heeft en dat er helemaal geen aandacht was voor de Indonesische belangen en opvattingen. Dat was zelfs voor de oorlog niet het geval.’

    Joop de Jong, auteur van De waaier van het fortuin, gaat een stap verder. Volgens hem stapte de Nederlandse regering in december 1945 over op een politiek van bewuste dekolonisering. De Jong werkt momenteel aan een boek, waarin hij met nieuwe bewijzen zegt te komen dat Nederland in de slotfase van de dekolonisering – de jaren 1948-49 – de creatie van een gemenebest nastreefde. Hierin zou Indonesië volledige soevereiniteit krijgen, inclusief een eigen defensie- en buitenlands beleid. ‘De jaren 1945-50 moesten een overgangsperiode zijn,’ zegt De Jong. De Indonesische onderhandelaars stemden hiermee in, maar hun achterban wilden hier niets van weten. Zij wilden directe overdracht van alle soevereiniteit.

    Inzet van het overleg was onder andere de creatie van een nieuw federaal leger. Dat zou moeten bestaan uit het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en de republikeinse Tentara Nasional Indonesia (TNI). De Jong: ‘Het TNI lag steeds verder dwars, waardoor de Nederlandse regering besloot tot de Politionele Acties. Zij wilde haar standpunt in de onderhandelingen doordrukken.’ 

    Ook historica Petra Groen van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie denkt dat de Nederlandse regering niet uit was op dekolonisatie, maar op een soort gemenebest met relatieve gelijkwaardigheid van de rijksdelen. Groen spreekt echter van ‘beperkte dekolonisatie’, omdat kerntaken als defensie en buitenlands beleid wel degelijk bij Nederland zouden blijven liggen. ‘De politionele acties zijn wat mij betreft gewoon een koloniale oorlog.
    https://www.historischnieuwsblad.nl/nieuwsbrief/index.html

    • Peter zegt:

     Hr Plemon wat u ook aandraagt, hr Mertens is overtuigd van zijn gelijk, nuancering heeft geen zin en daarom pertjuma.
     Nederland is bij hem de boosdoener en daarmee uit, zal wel een emotionele reden hebben.
     Verdere discussie is daarom zinloos.

    • P.Lemon zegt:

     @Hr Peter “verdere discussie hr Mertens pertjuma”

     Het is niet de bedoeling alléén dhr Mertens op een ander denkspoor te brengen, maar dat andere meelezers op basis vh beschikbare feitenmateriaal hun eigen beeldvorming mogelijk kunnen bijstellen.
     In de revisionistische visie is het voor de indische mens toch jammer dat achterdocht van Sukarno c,s. tov negri blanda het gewonnen heeft, met wapengekletter als resultaat.

    • RLMertens zegt:

     @Lemon; ‘De rode draad die door etc. is de tegenstelling tussen traditionalisten en revisionisten’.- Traditionalisten waren mi. juist de conservatieven die indertijd ‘hosana riepen over het ingrijpen; Indië bevrijden, orde en rust etc. En na de overdracht met het welbekende; ja maar het Indië debacle goedpraatte etc. Met als tegenstanders van de Traditionalisten/ Conservatieven; HMvanRandwijk, vHeuvenGoedhart ea, en de Progressieve Groep Batavia 1946; JdeKadt, prof.Wertheim ea. Revisionist= streeft naar herziening= ook een persoon die het bestaan van de holocaust ontkent(!). Dus ook het Indië debacle ontkent? Bij mijn weten is er maar één historicus geweest, nl. dr.L. de Jong, die realistisch de Indische geschiedenis heeft vastgelegd! Revisionisten streven nu dus, vooral na de uitspraak van min.Bot; verkeerde kant van de geschiedenis?) de visie van realist de dr.L.de Jong en aanhangers tot herziening.Terug naar de visie van Traditionalisten/Conservatieven?
     Revisionist= Traditionalist/Conservatief! Witwassers van ons verleden! De rode draad?
     De rode draad, die door het hele Indië/Indonesië debat/conflict loopt is (door velen bewust(!) weggelaten)= het zelfbeschikkingsrecht van elk volk; art.3 van het Atlantisch Handvest. Door Nederland ondertekent te Londen 24/9-1941. Verloochend in de 7 dec. 1942.HM rede en in het allereerste gesprek tussen vdPlas- Hatta, Batavia 4/10-1945, waardoor de bersiap/revolutie begon. Vervolgens steeds de Republiek ontzegd, tot aan de overdracht 27/12-1949 toe. Toen de Republiek opgescheept werd met een Verenigde Staten van Indonesië(RIS) in een unieverband met Nederland olv.HM de Koningin! Spottend indertijd; gelet op de oprichting van de Federale Staten en een eventuele band met Nederland-art.3 van de Linggadjatti overeenkomst- de ‘Verenigde Staten van Nederland’ genoemd. Een soevereine staat verbonden met een ander land en ondergeschikt aan een vreemde vorstin.
     Tot vervolgens kort daarna de Republiek (eindelijk)het zelfbeschikkingsrecht(!) toepaste, de hele unie opblies, toen kreeg Nederland uiteindelijk het; ‘koekje van eigen deeg’!

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens.
     Het hele losmakingsproces op politiek niveau is niet zo zwart – wit als u het stelt.
     Mag ik wijzen op deze boekbespreking tenzij u deze pil al hebt doorgeworsteld.

     ***In 2011 verschenen twee belangrijke boeken over de gebeurtenissen die leidden tot de onafhankelijkheid van Indonesië: ´Ogenblikken van genezing´ van Peter Schumacher, en ´Avondschot´ van Joop de Jong. Beide schrijvers werden bereid gevonden voor de Java Post van elkaars boek een recensie te schrijven. Enkele dagen geleden publiceerde de Java Post een recensie van De Jong van ´Ogenblikken van genezing´. Vandaag het oordeel van Schumacher over het werk van De Jong.
     Avondschot. Hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatische imperium ´ van Joop de Jong
     Gerecenseerd door Peter Schumacher
     Het is een hele pil, maar verveelt nooit.  
     fragment :” Daarnaast dreigde Den Haag het Atlantisch Pact, dat begin april 1949 zou worden ondertekend en dat Amerika als uiterst belangrijk beschouwde in het kader van de Westerse defensie, voorlopig niet te bekrachtigen. Den Haag wees Washington erop dat bepaald was dat er geen enkel onderscheid zou zijn tussen de leden van het Pact.  Dat gebeurde nu wel, omdat de VS een wapenembargo had afgekondigd tegen Nederland in verband met de militaire actie tegen de Republiek van december 1948. Overigens beschouwde een groot deel van de Tweede Kamer en het Kabinet de Ruling helemaal niet als een diplomatiek succes, maar meer als een nederlaag en een veel te grote concessie aan de Verenigde Staten en vooral aan de Republiek.
     https://javapost.nl/2011/11/04/avondschot/

    • RLMertens zegt:

     @Lemon. ‘losmakingsproces is niet zo zwart/ wit’- Zwart/wit? Rationeel de kern van dat losmakingsproces analyseren en het als feiten in chronologie plaatsen, moet toch tot een conclusie leiden? De kern= het zelfbeschikkingsrecht= merdeka=onafhankelijkheid!
     Nederland verloochende het en de daaropvolgende strijd om die onafhankelijkheid werd tenslotte ten voordeel van de Republiek beslecht. Tragisch is het wel, in dit door u zo eufemistisch genoemde losmakingsproces, zovele burger slachtoffers heeft gekost. Over de verwijzing naar; (ook door mij aanbevolen boek van Peter Schumacher); Ogenblikken van genezing, het volgende; zie blz. 101/102; ‘ Het is die bersiap periode, die door Nederland aanleiding is geweest- of misschien beter gezegd, als voorwendsel(!) werd gebruikt – om massaal troepen naar Indonesië te sturen. Maar die chaotische en gewelddadige omstandigheden van najaar waren wel door conservatieve Nederlands koloniale beleid veroorzaakt'(!) – Aangaande Joop de Jong;
     Als historicus/ambtenaar tracht hij via de ambtelijke dossiers en de door hem uitgegeven boeken; -alsof ambtenaren de waarheid noteren-, de mythes rond het Indië debacle te verklaren= recht te praten! Als voorbeeld 1; de 1e ‘politionele actie’ is gekomen
     ( Nederlandse schatkist was leeg) doordat de USA geen deviezen wilde leveren’. Alsof verwacht mag worden dat de opsteller van het Atlantisch Handvest dat zou doen.- zie ultimatieve nota van Beel 27/5’47, die af zal treden indien het niet tot een gewapend optreden komt.
     – 2 ‘Door de verscheidene strijdgroeperingen wist men niet met welke groepering/persoon gesproken/onderhandeld moest worden’. Met de man, die al in 1930 met ‘Indonesië klaagt aan’ zich toen al als prominente volksleider ontpopte/ en veroordeeld werd, wilde men onder geen beding spreken. ( zie ook de recensies in de Historische tijdschriften)
     HMvanRandwijk 26/7’47 (nav. ‘1e politionele actie’) ‘Nederland is geen roofstaat maar heeft vrijwillig het overleg en de arbitrage als middel ter beslechting van geschillen aanvaard ( Linggadjatti overeenkomst art 17/2; bij geschillen voor te leggen aan de voorzitter van het Internationale Hof van Justitie; door Sharir bepleit!) en dit op bijzonder nadrukkelijke wijze bevestigd tav.Indonesië, daarom heeft het geen recht om de wapens op te nemen, zolang deze arbitrage niet is ingeroepen’. Geen enkel historicus/prominent heeft hier ooit over gehad. Het waarom laat zich makkelijk raden.- ‘jammer dat de achterdocht van Soekarno etc…..het gewonnen heeft, met wapengekletter als resultaat’?
     Waarheidsvinding over Indië/Indonesië is nu,70 jaar na dato, nog steeds actueel!

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens ” Als historicus/ambtenaar tracht hij via de ambtelijke dossiers en de door hem uitgegeven boeken; -alsof ambtenaren de waarheid noteren-, de mythes rond het Indië debacle te verklaren= recht te praten!

     Nou, nou hr Mertens…nu trekt u wel heel veel In twijfel want die archiefbronnen lagen keurig gedocumenteerd voorhanden. Origineel geen bewerkte uittreksels.

     ***Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering
     C. Archieven van de Nederlandse delegaties in de onderhandelingen met de Republiek Indonesië
     Geschiedenis van de archiefvormer
     De door de eerste politionele actie vastgelopen onderhandelingen met de republiek werden als gevolg van een tweetal resoluties van de Veiligheidsraad, genomen op 25 augustus 1947, op internationaal niveau hervat. Hierbij werden de in Batavia residerende consuls uitgenodigd tot het vormen van een aan de Veiligheidsraad onderhorige ‘Consulaire Commissie'( Hierin hadden de in Batavia verblijvende beroepsconsuls van Australië, België, China, Frankrijk, Groot Brittannië en Amerika zitting. Zij rapporteerden hun bevindingen op 22 oktober 1947 aan de Veiligheidsraad. ) teneinde toe te zien op de uitvoering van de cease fire order, terwijl tegelijkertijd de instelling werd bepaald van een Commissie van Goede Diensten bestemd om de partijen weer bij elkaar te brengen……….
     http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.10.14/anchor/descgrp-context-bioghist

    • RLMertens zegt:

     @Lemon; ‘trekt heel veel in twijfel etc. want de archiefbronnen lagen keurig gedocumenteerd.’- Inderdaad! Want ambtenaren, vooral (Indisch)Nederlandse ambtenaren die bij het probleem Indonesië zijn betrokken geweest, zijn nou echt niet er op uit geweest om de naakte feiten(!) zo realistisch mogelijk( tegen Nederlandse belangen in) te notern. Vooral die notities uit de jaren ’45-’49, die nu zo keurig zijn gedocumenteerd. Zie ook hoe van Mook indertijd de journalisten naar zijn hand wilde zetten. (zie ook Wolthuis scriptie over de Voorlichtingsdienst in Indië) Niet vreemd, eerder een typisch koloniaal gewoonte. Mag ik eea relativerend zeggen; ik heb daar zo mijn twijfels over. Bij de Nederlandse taal kan men nl. ‘alle kanten uit'( zelfs recht praten wat krom is) zei indertijd mijn leraar. Vooral gebruikt door een historicus/ambtenaar. Verder; ik mis wel uw zienswijze op mijn (emotionele?) inbreng.

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens. ” Bij de Nederlandse taal kan men nl. ‘alle kanten uit'( zelfs recht praten wat krom is) zei indertijd mijn leraar. Vooral gebruikt door een historicus/ambtenaar. Verder; ik mis wel uw zienswijze op mijn (emotionele?) inbreng.

     —U heeft gelijk dat je met een eigen interpretatie vd feiten (geregistreerd en gedocumenteerd in woord en beeld) tot verschillende conclusies kan komen. In de wandelgangen heet zoiets “mijn eigen waarheid”.Ik kan u dat moeilijk verwijten, want het zou heel saai worden als we allemaal er hetzelfde over denken en niet meer van mening kunnen verschillen. Onze valkuil is de betrokkenheid dwz emotie bij een onderwerp die je oordeelsvermogen positief/negatief kan aantasten.
     Zo heb ik ook geprobeerd uw felle en telkens terugkerende veroordeling vh optreden vd Nederlandse politieke leiders in balans te brengen met de meningen /ervaringen of visies van anderen over de oorzaken die geleid hebben dat wij onze geboortegrond hebben moeten verlaten.

    • RLMertens zegt:

     @Lemon. Politieke beleid heeft altijd zijn weerslag/invloed op de maatschappij/aanhang.
     Daarbij gedane feiten zijn mi. rationeel te analyseren en in chronologie geplaatst cq. te be/ver/oordelen. De emotionele betrokkenheid( nationaliteit) mag hierbij geen rol spelen. En juist die ‘nationaliteit’/betrokkenheid heeft onze Indië geschiedenis beïnvloed.
     Bij mij, was mijn drijfveer vooral; het waarom/waardoor? Gevolg heeft altijd een oorzaak!
     De Nederlandse politiek heeft bewust(!) het Atlantisch Handvest in de 7 dec.’42 HM rede weggelaten( tot verdriet van min. Soejono) en daarvoor in de plaats; de gewenste zelfstandigheid in Rijksverband van de voorgaande gematigde afgewezen petities( ’36 en’40) aangeboden. Men dacht daarmee de Nationalisten( intussen ‘opgevoed door Japan’) tevreden te stellen. Door de Proklamasi (achteraf een meester zet) kwam de kwestie ‘op scherp’ te staan. En waardoor Nederland blijvend steeds een ‘stap achter bleef’. Men dacht als voorheen(Atjeh, Bali etc.) het militair te kunnen oplossen.’Even een bloedspoor trekken en..’ Het einde kwam in ’49. Ten koste van zovelen. En de gevolgen daarna, daar zijn velen( vooral de betrokkenen) nog steeds mee bezig.
     Zoals ook de ‘revisionistische historici’ ( JoopdeJong,JansenvanGaalen ea) die feitelijke terug willen naar visie van de conservatieve/traditionele geschiedschrijvers; ‘het ligt niet aan Nederland, want…. Voor deze is de officiële geschiedschrijving Het Koninkrijk der Nederlanden in de 2e Wereldoorlog dl.11-14 over Indië/Indonesië, een traumatisch gebeuren.

  • Peter zegt:

   Hr Surya bedankt voor uw aanvullingen, stel ik op prijs

 25. Peter van den Broek zegt:

  Even terug naar de Bersiap, naar het verhaal, verschijnsel ook wel feit genoemd.

  2) Ene oud-studievriend, die weet dat ik me bezighoud met Indische geschiedenis gaf mij enkele weken geleden een interessant boekje cadeau: “Andy Tielman That’s my life ”. Opmerkelijk is hoe de biograaf Harry Ballemaker met veel inlevingsvermogen het verhaal over de Bersiap weergeeft , op eenvoudige en rake wijze maar ook kort en bondig, wel zodanig dat ik een begrijpelijke indruk krijg wat zich toendertijd bij de familie Tielman heeft afgespeeld. Bij een goed verhaal gaat het er om betrokkenheid te creeren, dient authentiek te zijn en uit te gaan van de zwakkere, het slactoffer waarmee de lezer zich kan identificeren

  Citaten blz 17-21……Terugkijkend beschouwt Andy Tielman de Bersiapperiode, deze onzekere en zware tijd, als de ergste periode uit zijn jeugd. Er zijn veel ontberingen en er heerst haat over en weer. De Japanners zijn verslagen maar de Indonesiers zijn nog niet zeker van hun onafhankelijkheid, waardoor alles bestreden moet worden wat aan de Nederlanders herinnert en aan de koloniale periode vòòr de Japanse invasie. Indische Nederlanders worden door de Nationalisten als gijzelaars gebruikt, tijdens deze ontberingen worden zij geteisterd door ernstige ziekten zoals cholera en dysenterie.
  Indische Nederlanders die kort na de capitulatie nog niet door de Nationalisten zijn geinterneerd worden geconfronteerd met voedselboycot, intimidatie, waterafsluiting en huisuitzetting

  …..Soerabaja……op 24 November 1945 worden alle Indische Nederlanders de stad Surabaya uitgejaagd… Het gezin Tielman moet zich aansluiten bij de colonne die 16 Km naar Manjar moet lopen. Ze mogen alleen meenemen wat ze kunnen dragen maar ze hebben toch niet veel meer na alle plunderingen. …….. Tussen de stroom zwijgende lopers verplaatsen zich de schreeuwende Indonesische militairen…….Op het station van Waroe staat een goederentrein gereed……Andy is blij dat hij niet meer hoeft te lopen maar voelt de angst van alle lotgenoten. Het is de angst voor het onbekende… Na diverse stops komen ze in December 1945 aan in het kamp Somobito… het is een Perlindoegan of beschermingskamp .Nu nog kan Andy zich kwaad maken over de benaming.

  (deze beschrijving is niet uit het boek) ……De plaats Soemobito ligt ongeveer 10 km ten zuid-westen van Modjokerto aan de spoorlijn naar Djombang. De suikerfabriek Soemobito ligt iets ten noorden van de plaats Soemobito. Het kamp was ondergebracht in 14 employé-woningen (ieder met 4 à 5 kamers) voor de vrouwen en kinderen. De mannen zaten in een aparte woning, het zogenaamde mannenhuis (eerst vlakbij de poort rechts, later achter op het terrein rechts)…..

  …..Als menselijk schild zitten Andy en vele anderen gevangenen onder de meest erbarmelijke omstandigheden. In Somobito zijn in totaal een paar duizend mensen geinterneerd. Voedsel is er nauwelijks , ook niet voor de Indonesiers , die het kamp bewaken.
  Voor Indische Nederlanders als Andy is dit de eerste kenningsmaking met het kampleven en een traumatische gebeurtenis die de rest van zijn leven op belangrijke momenten zal beinvloeden. Voor een aantal geinterneerden begint de nachtmerrie van het Jappenkamp opnieuw, honger, ziekte en sterfte, voor anderen is de ervaring nieuw.

  In het voorjaar van 1946 worden de geinterneerden bevrijd. Voor de familie Tielman is er echter niets meer over om naar terug te keren. Het huis is geplunderd en de lokale bevolking is zeker niet enthousiast bij het verwelkomen van de Indische Nederlanders.

  Gewoon een goed verhaal .Dit is voor wat betreft de biografie “Andy Tielman That’s my life”

  Apropos, ik heb ook wat reacties op de website van Mevr. Bennema geschreven, als niet-historicus net zoals dhr Boon.

  • Jan A. Somers zegt:

   “worden alle Indische Nederlanders de stad Surabaya uitgejaagd” ‘alle’ is wel een beetje veel! Het grootste deel van Soerabaja was op 24 november 1945 al bevrijd (ik, in de Werfstraatgevangenis, al op 10 november), daar was ik al bezig met lijken ruimen. Het gaat om de bewoners van de grote wijk Darmo, en ik dacht ook Goebeng. Mijn moeder en zus uit Darmo waren erbij. Het slopende verslepen van plaats naar plaats kreeg ik later van mijn moeder te horen.
   “In het voorjaar van 1946 worden de geinterneerden bevrijd.” Mijn moeder en zus zijn in juni door bemiddeling van het Rode Kruis ergens in Midden-Java vrijgekomen en naar Semarang gebracht. Ik heb nog het Rode Kruis berichtenformulier dat ze naar mijn vader in Singapore had gestuurd. Gedateerd 1 juni 1946, vanuit Kamp Patjet en geëvacueerd naar het Protestant Weeshuis in Semarang. Mijn vader uit het krijgsgevangenenkamp in Singapore dacht dat ze wel naar Soerabaja zouden terugkeren, waar ik me bevond. Als ambulancechauffeur kon ik aan boord van de schepen die in Soerabaja aankwamen, maar ze waren er niet bij. Later hoorde ik dat mijn moeder na mijn gevangenneming in de Werfstraat bericht had gekregen dat ik vermoord was. In Soerabaja had ze daarom niets meer te zoeken (mijn broer zat in Tjimahi) en koos voor Singapore, naar mijn vader. Maar Singapore zat propvol en ze kwam in Batavia terecht waar zij en mijn zus met mijn vader herenigd werden. Alle drie kregen van de RAPWI de indicatie voor recuperatieverlof in Nederland. Daar is mijn vader uiteindelijk afgekeurd.

  • rob beckman lapre zegt:

   Zo zie je maar hoe klein de wereld,zoals na decennia , blijkt te zijn.Mijn vrouw en ik kwamen pas gedurende onze verloving er achter dat wij samen in Soemobito in het kamp zaten.Zij in huis 13, wij in huis 15,en mogelijk als kinderen met elkaar speelden zonder dat zich te herinneren.Wij werden uit de Darmo buurt uit onze woningen verdreven.Indonesie blijft ontkennen dat het “gijzelaarskampen” waren,noemden het “beschermingskampen” ,hoewel er (politiek)enige vorm van waarheid in zou kunnen zitten.

 26. George zegt:

  Theory comes from the Greek Theorein: To look at, to see, based on observation and reasoning.
  Any theory is important to try to understand any situation. Without observation and reasoning you can never try to understand the sense of anything.

 27. Peter zegt:

  Hr P Lemon, mijn vader, aanvankelijk voor de Nederlandse politiek jegens Indonesie, zei later:
  Hadden we Soekarno maar laten uitnodigen door de koningin en hem de nodige bintangs opgespeld, dan was het mogelijk anders gelopen.

  • RLMertens zegt:

   @Peter. ‘Soekarno maar laten uitnodigen door onze koningin’- Is gebeurd. Zie mijn bijdrage via Google; Soekarno’s bloes!

 28. bokeller zegt:

  En waar[daar]om blijven wij hier,daar Nederland
  en ook na Nw.Guinea als één van de RIJKSTE landen
  ter wereld uit de bus kwam.
  En dat kan je van Indonesie niet zeggen.
  siBo

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””En dat kan je van Indonesie niet zeggen.”””””””””””””

   In Indonesie kan je meer spreken van rijke dames en rijke heren.

   • bokeller zegt:

    Deze persoon oa,
    Tommy Soeharto’s gevangenschap is een schoolvoorbeeld
    van hoe welgestelden in Indonesië zelfs in de gevangenis
    met geld hun leven naar hun hand kunnen zetten.

    http://www.volkskrant.nl/buitenland/tommy-soeharto-wegens-goed-gedrag-vervroegd-vrijgelaten~a784276/
    siBo

    • wal suparmo zegt:

     Nu zijn ze bezig om GEDEELTELIJK het geld wat Suharto en zijn Zonen vergaart( illegaal?) haden . Teconfisceren( ongeveer 4 triljoen).

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””Teconfisceren( ongeveer 4 triljoen).”””””””””””

     Rupiah of Dollars?

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””Tommy Soeharto’s gevangenschap is een schoolvoorbeeld
     van hoe welgestelden in Indonesië zelfs in de gevangenis
     met geld hun leven naar hun hand kunnen zetten. “”””””””””””

     Dit verbaasd mij totaal niet. En bijna al het geld van de familie Suharto is gestolen van de armen, volwassenen en de kinderen. Intussen gaan NL clubjes en instanties crowdfunding doen om inclusief snoepreisjes naar Indonesie te gaan en schooltjes bouwen voor de kindertjes, waar de staat niets of heel weinig aan doet.
     In Hollywood is een complex “Beverley Hills 2” beveiligd achter twee grote hekken met een 24/7 wacht. Er zijn 64 kavels met enorme grote huizen en de prijzen lopen tussen de $50 miljoen en de $100 miljoen. De familie Suharto heeft daar een monster huis en wat ik hoorde nog eens 5 andere Indonesische families. Ik had vroeger een lijst van andere bewoners zoals Magic Johnson, Spielberg en Rock Stewart.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ron Geenen zegt/schrijft 9 februari 2016 om 20:29: “Er zijn 64 kavels met enorme grote huizen en de prijzen lopen tussen de $50 miljoen en de $100 miljoen. De familie Suharto heeft daar een monster huis en wat ik hoorde nog eens 5 andere Indonesische families”.

     Zo zie je maar weer. Nu die boesoeke Belandas er weg zijn gaat het de Indonesiërs eindelijk goed.

     Q.E.D.

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””Zo zie je maar weer. Nu die boesoeke Belandas er weg zijn gaat het de Indonesiërs eindelijk goed. “””””””

     Die naam Suharto, was dat niet de familie, die o.a. betrokken waren bij de genocide van 1965?

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ron Geenen zegt/schrijft/vraagt 9 februari 2016 om 22:45: “Die naam Suharto, was dat niet de familie, die o.a. betrokken waren bij de genocide van 1965?”.

     Citaat uit het boek “Indonesian upheaval”, in Nederlandse vertaling “Omwenteling in Indonesië” van John Hughes, winnaar Pulitzerprijs 1967, over de staatsgreep van 30 september – 1 october 1965 en de gevolgen daarvan, onder het kopje “De belangrijkste figuren”:

     “Soeharto, generaal. Sinds 20 februari 1967 waarnemend president en sedert 27 maart 1968 president van Indonesië. Had de leiding bij het onderdrukken van de mislukte staatsgreep in de nacht van 30 september op 1 oktober 1965”.

     Een m.i. nog steeds heel lezenswaardig boek van een Amerikaans journalist die al 3 dagen na de moord op de generaals met zijn onderzoek naar de gebeurtenissen begon. Zijn boek bestaat uit 3 delen: 1. De staatsgreep. 2. Zuiveringen. 3. De val van Soekarno (niet van Soeharto dus; die viel ongeveer 30 jaar later).

     Het boek is misschien nog antiquarisch te verkrijgen. Ik kreeg het van een lieve oudere dame die aan de opruiming van haar boekenkast was begonnen.

     Pak Pierre

  • RLMertens zegt:

   @BoKeller; ‘Nederland, als één van de rijkste landen’ – Gemeten naar de salarissen van overheidsdienaren, en vooral hen; de functionarissen van instellingen, die met overheidsgelden worden gefinancierd; directies van ziekenhuizen,woningcorporaties, onderwijs- omroepen etc.
   ‘Dat kan je Indonesië niet zeggen’- Oh, nee? Wat, waar is het verschil?
   De economie van Indonesië stijgt jaarlijks met ca.5%! En wij met …nog niet eens een cijfer?-zie Moesson febr. En er ligt een (alweer waarschijnlijk) een crisis op de loer-zie de media. Met een vluchtelingen crisis als toetje bovenop.
   En ach, wat zijn we nu begaan met die arme inlanders, die door corruptie zo zijn getroffen. Alsof we daar indertijd ook zoveel om gegeven hebben. Is geld moraal niet overal het zelfde is. Geldgraaiers zijn universeel. We hadden eens een sociale(!) vakbondsleider, die eens op de fiets tegen het kapitaal protesteerde. Hij is nu commissaris met meer dan vele malen het modale inkomen.
   Als wij het hier nog niet eens kunnen oplossen met ons democratisch bestel, wat dan verwachten van hen die nog aan het begin staan, na eeuwen van van een repressieve bestaan. Ethische verontwaardiging of is het ziekenurig natrappen na het Indië echec?

   • bokeller zegt:

    11 februari 2016 om 13:02
    @BoKeller; ‘Nederland, als één van de rijkste landen’ – Gemeten naar de salarissen van overheidsdienaren, en vooral hen; de functionarissen van instellingen, die met overheidsgelden worden gefinancierd; directies van ziekenhuizen,woningcorporaties, onderwijs- omroepen etc.
    ‘Dat kan je Indonesië niet zeggen’- Oh, nee? Wat, waar is het verschil?

    heij Flippie,
    Heb jij je eigen loonstrookje wel eens bekeken en
    van die meneer in Indonesia
    SiBo

    • Pet zegt:

     Laat ik me weer eens uit de tent lokken. Hr Mertens zit met zijn frustraties jegens Nederland, onderbouwd deze met een visie die m.i. zijn gestoeld op moties. Deze emoties worden gekaderd met uitspraken van Van Randwijk c.s. Denkers, niet direct betrokken bij Indie/Indonesië. Dus dan denk ik aan het bekende spreekwoord de beste stuurlui staan aan wal.
     Ja, in de 19e eeuw won het nationalisme aan kracht en na de 1e Wereldoorlog veranderde dat de kaart van Europa gigantisch. Mede door president Wilson van de USA.
     Als gevolg daarvan, maar ook daarvoor wist een kleine groep van intellectuelen dat Indie niet behouden kon blijven.
     Ook de ethische politiek zorgde voor een nationalistisch gevoel bij een kleine groep intellectuelen: Hatta, Soekarno, Sharir en anderen. Het gouvernement wist daar geen raad mee en stuurde hen naar een speciaal resort met de naam Boven Digoel.
     Daar hebben ze trouwens niet lang gezeten.
     Na de oorlog, 5 jaar bezetting, wist Nederland niet wat er op Java gebeurd was, helaas!
     Lnt GG van Mook, een Indo en een betrokken, bereikte in Lingatjati een accoord, maar dat was voor een groep niet voldoende, ook weer helaas. Met als gevolg 2 politionele acties. De bersiapperiode was inmiddels afgesloten.
     Jammer dat de eerste versie het niet heeft gehaald, ook door tegenwerking van het Republikeinse leger.
     Stel dat Indonesie wel een federale staat is gebleven, desnoods in een Unie met Nederland. Engeland heeft nog steeds een gemene best met de Koningin als formeel hoofd.
     Dan was er waarschijnlijk geen RMS probleem, dan waren de onlusten in de Minahassa (1958-Ventje Semual) en Sumatra uitgebleven.
     Indonesie kenmerkte zich na 1950 als een instabiel land met vele kabinetten en diverse onveilige gebieden; met name de Preanger was door de Darul Islam zeer onveilig, maar ook de weg naar de Puncak was even na 1950 niet veilig.
     Natuurlijk had Soekarno een bliksemafleider nodig en vond die in het nog niet opgeloste probleem Nieuw Guinea/Irian-Barat. Toen hij met enige steun van de USA zijn zin kreeg en dat probleem opgelost was, richtte hij zijn blik naar Maleisië. Ja Soekarno was een uitstekend koorddanser totdat hij per ongeluk uitgleed; hij gaf de PKI wat meer ruimte.
     Daarna volgde de het optreden van de presidentiële lijfwacht, de aanslag op Nasution, de staatsgreep van Soeharto en het enorme bloedbad op communisten, dan wel zogenaamde communisten.
     Wederom stel, wanneer de heren van Lingatjati en hun achterban elkaar een hogere gunfactor hadden gegeven, was bovengenoemde ellende dan gebeurd?
     Alles was waarschijnlijk wat geleidelijker gegaan, minder doden, behalve die tijdens de Bersiapperiode, mogelijk 25.000 of meer??

    • RLMertens zegt:

     @BoKeller; ‘heij Flippie, heb je eigen loonstrookje etc.’ – Bepaalt mijn loonstrookje en van die meneer in Indonesië de rijkdom van een land? U beweert dat Indonesië niet zo rijk als Nederland. Waarop is dat gebaseerd? Op de salarissen van ‘overheidsdienaren’? Op uw pensioen of bij Flippie?
     De economische groei van Indonesië is nog altijd beter dan bij ons. Dus een betere toekomst.
     @Pet. ‘zit met zijn frustraties jegens Nederland’- Frustraties, waarom? Ik spreek alleen de ‘koloniale zienswijze’ over het gebeuren in Indië tegen, die nb. het echec hebben veroorzaakt. Het Indië beleid 1945-1949/62 was funest gebleken. Of vindt u het succesvol? De eind conclusie is door dr.L.de Jong in het Koninkrijk der Nederlanden in de 2e Wereldoorlog dl.12-2e vastgelegd (1988); ‘Nederland heeft de worsteling met de Republiek verloren. Die Republiek begeerde van meet af slecht één ding; de onafhankelijkheid. Soekarno en Hatta hebben dat doel geen moment uit het oog verloren, ook niet wanneer zij, zoals bij het akkoord van Linggadjati en bij de Renville overeenkomst het geval was, belangrijke tactische concessies deden. Daarbij citeren het gelijk van diegenen ( vRandwijk ea.) die dit vooraf hebben voorzien, geeft toch de realiteit aan? Zij zaten/waren in de oppositie en werden toen voor (land)verraders uitgemaakt. De bersiap is door het provocerend Nederlands beleid uitgelokt. Hopende dat de Britten dit (voor Nederland) zouden klaren. Mede hierdoor werden de ‘buitenkampers ea.’ door het gepeupel gemolesteerd. Dat Indonesisch gepeupel treft zeker blaam. De initiator van deze ellende; nog meer! Gezagsvacuüm? Omdat Nederland het Republikeins gezag( door de Britten wel) niet erkende? Enkele historici, zich noemende de revisionisten oa ene JansenvanGaalen; Afscheid van de Koloniën; beweert dat de gewraakte politionele acties tot doel hadden, de Republiek aan die overeenkomst(en) te houden. Als er één partij is , die zich niet hieraan heeft gehouden dan is het Nederland wel( zie de aankledingen/extra voorwaarden). Zelfs het artikel om eventuele geschillen per arbitrage aan het Internationale Hof van Justitie( door Sharir bepleit) voor te leggen werd bij die 1e actie genegeerd. Geen enkel Nederlands historicus/ prominent heeft zich hierover uitgelaten. Uw exposé over het Indië verleden, is, als door de overheid voor het onderwijs opgestelde geschiedenis boekje. Waarbij het Indonesië van nu nog even een ‘ja maar, zie je wel toelichting verkreeg’. Frustraties?
     ( deze topic ging toch over bersiap?)

 29. van den Broek zegt:

  Il ben gezellig het boek over A.Tielman aan het lezen en dan schiet mij een gedachte te binnen. In de Bersiapperiode werden er meer dan 3.500 Nederlanders vermoorden en waren enkele tienduizenden vermisten te tellen, nou ja!!!! Bijna alle totoks zaten welhaast veilig in hun kampen tezamen met een 25 a 30.000 Indischen. Mag ik daaruit concluderen dat het overgrote gedeelte van de vermoorden en vermisten Indische Nederlanders zijn, de zgn Buitenkampers??? Zo nee, waar zit dan de fout in mijn redenering , die ook getoetst kan worden aan de werkelijkheid???

  • Jan A. Somers zegt:

   Mijn zus die met vele andere vrouwen en kinderen uit Lampersari (binnenkampers!) met de RAPWI naar Soerabaja waren geëvacueerd werden eerst door Japanners beschermd, maar zijn tenslotte toch in bersiaphanden gevallen. Bij mij aan boord van de Princess Beatrix zaten volop ex-binnenkampers. Net als bij mij in de Werfstraatgevangenis.

 30. PLemon zegt:

  @Hr vden B ” Mag ik daaruit concluderen dat het overgrote gedeelte van de vermoorden en vermisten Indische Nederlanders zijn, de zgn Buitenkampers??? Zo nee, waar zit dan de fout in mijn redenering , die ook getoetst kan worden aan de werkelijkheid???

  —Registratie van anonieme slachtoffers en compleet ‘verdwenen’ personen/gezinnen
  was per definitie al niet mogelijk, dus werd het in dat geval kira-kira.

  ***Hoeveel doden er tijdens de bersiapperiode aan Indonesische zijde gevallen zijn. is moeilijk vast te stellen. De schattingen lopen uiteen van 30.000 tot 100.000 op Java gedode pemoeda’s. De Britse en Brits-Indische strijdkrachten verloren tot december 1946 op Java en Sumatra 655 doden (waarvan 600 op Java), 1.663 gewonden (waarvan 1.420 op Java) en 320 vermisten (allen op Java vermist). De strijd met de Indonesische nationalisten kostte het Japanse leger 402 doden, 239 gewonden en 88 vermisten. Het aantal Nederlandse en Nederlands-Indische slachtoffers van de bersiap is niet exact bekend; de schattingen lopen uiteen van 3.500 tot 20.000 doden. Een aantal van circa 5.500 slachtoffers is vermoedelijk het meest reëel.
  Het nationalistische geweld richtte zich overigens niet alleen op Nederlanders en Chinezen. Ook duizenden Indonesiërs werden het slachtoffer van het revolutionaire geweld. Vooral Indonesische ambtenaren en de inheemse elite vormden hierbij een doelwit. In de Nederlandse tijd, maar ook onder de Japanners, hadden deze beambten en deze elite als steunpilaren van het heersende regime gediend. Behalve van een antikoloniale opstand was dan ook tegelijkertijd sprake van een sociale revolutie.
  De schok van de bersiap overtuigde veel Indische Nederlanders ervan dat in een onafhankelijk Indonesië voor hen geen plaats meer was. Na de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 verliet het overgrote deel van de Indische Nederlanders dan ook het land van geboorte.
  https://www.indischekamparchieven.nl/nl/bezetting-en-bersiap/bersiap

  • Surya Atmadja zegt:

   Vooral Indonesische ambtenaren en de inheemse elite vormden hierbij een doelwit. In de Nederlandse tijd, maar ook onder de Japanners, hadden deze beambten en deze elite als steunpilaren van het heersende regime gediend. Behalve van een antikoloniale opstand was dan ook tegelijkertijd sprake van een sociale revolutie.
   =========================================================
   Het is wel vreemd dat sommige Nederlandse en buitenlandse wetenschappers de slachtoffers aan de kant van de Indonesiers , de ex beambten(BB-ers) en “elite” die vermoord werden door rampokkers / ploppers (door hun eigen bangsa)de slachtoffers van sociale revolutie noemden.
   Is het verkeerd lezen of interpretatie van de gebeurtenissen geweest , of is het onwetendheid ?

   In Noord of Oost Sumatra gebeurd sporadisch dat leden van de elite door hun keuze(sympathie of te veel leunen ) op de Nederlanders de rekening werd gepresenteerd.
   Ze werden gezien als collaborateurs ( verraders) , de daders waren ook bekend.
   Op Midden en Oost Java gebeurde het ook slachtoffers en de daders zijn bekend .
   Op West Java waren de Darul Islam actief , die maakte ook slachtoffers , maar dat gebeurde lang na de bersiaptijd.

   Jammer dat men de time line , de slachtoffers/ daders verkeerd vermelden.

   • Jan A. Somers zegt:

    Samenvattend: Collaborateurs werden in Indonesië een kopje kleiner gemaakt, niet veroordeeld. Generale repetitie voor de communistenmoord zo’n twintig jaar later? Ik blijf nog steeds verbaasd over die grote moordpartijen in Indonesië, begonnen in de bersiap en de laatste onder president Suharto. Is daar eigenlijk wel eens sociologisch/antropologisch onderzoek naar gedaan? Het heeft toch niks met merdeka, Islam of communisme te maken?

    • Jan A. Somers zegt:

     Vergeten: En waarom alleen Java en Sumatra? Niet in Borneo/Grote Oost?

    • Indisch4ever zegt:

     Jan… over geweldsuitbarstingen
     Heeft het iets te maken met de ingehouden manier van omgaan van mens tot mens in Indonesië
     Halus… halus ….. agressie wegdrukken en dan worden mensen matagelap ?

    • Surya Atmadja zegt:

     Jan A. Somers zegt:
     10 februari 2016 om 16:41
     Samenvattend: Collaborateurs werden in Indonesië een kopje kleiner gemaakt, niet veroordeeld.
     ===============================================
     Ik weet niet niet of het juist samen gevat is.
     Voorbeeld: de overgrote deel van de KNIL ging geruisloos naar de TNI over, eerst bij de Kon. Ned.Indonesisch Leger als overgangsperiode ? .
     De ex KMA officieren hadden hun ontslag aangeboden bij de Koningin om bij de R.I te dienen.

     Pssst, nogmaals psssst , mijn (voor)ouders van beide kanten waren al generaties in dienst bij de Nederlands (indische) gupernemen .
     Dus niet verder vertellen , voordat je het weet krijg ik een tjap, iemand met foute ouders .

     Gelukkig waren hele volksstammen ambtenaren, dokters, juristen, wetenschappers , leraren, leger en politie officieren etc , families die ook in dienst waren bij de gupernemen.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Jan… over geweldsuitbarstingen”: Matagelap, dat begrip ken ik alleen maar van één of enkele personen die over de rooie gaan. Rampok is van een grotere groep, maar dat is geen matagelap meer. Zelfs de Jodenpogroms in Duitsland hadden niet de omvang van wat er in Indonesië gebeurd is. Vandaar mijn vraag aan de heer S,A.

    • RLMertens zegt:

     @Indisch4ever; ‘Over gewelduitbarstingen’ – Kan ook aan de voorlichting/informatie zijn voor de soldaten naar Indië( was zelfs toen in de 2e kamer ter sprake!); Uit een vertrouwelijk stuk voor te dragen aan de troep!; ‘de bevolking van de Archipel voor 90% door en door rot was, niet door besmetting maar erfelijke belasting. Dat kleine Java, dat nog aan de Republiek is gelaten, verpest alles en jullie zijn heus niet de enigen die ervan overtuigd zijn, dat dit nest moet worden uitgeroeid en schoongemaakt, willen er nog niet veel erger dingen gebeuren’. Van zoiets wordt toch iedereen mata gelap! Zelfs een Tentara Soesoe.

 31. Peter zegt:

  Hr Surya het is maar vanuit welke bril je de situatie bekijkt. Ik denk niet dat de elite, de aristocratie zichzelf beschouwde als collaborateur. Ze hebben immers decennia, neen zelfs de periode voor de Nederlanders hun bangsa bestuurd

  • Surya Atmadja zegt:

   Peter zegt:
   10 februari 2016 om 16:37
   Hr Surya het is maar vanuit welke bril je de situatie bekijkt. Ik denk niet dat de elite, de aristocratie zichzelf beschouwde als collaborateur.
   =============================================
   Das kloft( op zijn Deutsis dese) , grapje .
   Per definitie is de Indonesische samenleving tot omstreeks 1950 een samenleving met nog af en toe resten van de macht van de ‘feodalen” of oude families.
   Ondanks dat Raffles of Daendels ( effe uit mijn mouw schudden geen tijd om buku pinter te raadplegen) de macht van de adel had afgebroken , ze krijgen salaris en de GG kan bestuurders benoemen waren ze nog steeds heer &meester in hun kleine gebiedjes (regentschappen).
   De GG in Batavia/Buitenzorg bepaalt alles ,vak ook op papier, zie de Korte Verklaring .
   In de praktijk zijn de regenten/bupathi’s de baas , en het volk volg hun altijd, al eeuwen lang.
   Uitgezonderd bij een paar echte stoute corrupte uitzuigers , dat kan men zo uit de geschiedenisboeken plukken , “verraders” die niet met de tijd mee gaat en tegen de belangen van hun eigen volk vechten , nog steeds in dienst zijn of onder bescherming van de Nederlanders.
   Uitgezonderd van die paar rotte appels , waren de anderen mee gegaan met de veranderde sociale en politieke veranderingen .
   Ze sturen hun kinderen naar Hollandse scholen toen na Reg.Reglement in 1864 de E.L.S open mag voor hun kinderen..
   Die later de voorlopers vormen van de 1ste generatie nationalisten leiders.

   Dus als sommigen van mijn landgenoten (Indonesiers) beweren dat de kaum “bangsawan” veel werden gekielhaald omdat ze in dienst waren bij de Nederlanders (sommigen ook als verraders), dan zeg ik, ga even je schoolgeld terug vragen.
   Of mensen die beweren dat Indonesia 350 jaar ge-jajah werd door de Belanda’s.

   • bokeller zegt:

    ,
    Atjeh
    Helemaal rustig werd Atjeh nooit.
    Er braken diverse plaatselijke opstanden uit; de laatste in 1942, vlak voor de Japanse inval. In 1945 kwam Nederland niet terug naar Atjeh.
    Voor het eerst sinds 72 jaar waren de Atjehers vrij van vreemde overheersing.

    Prompt brak er een burgeroorlog uit tussen hoeloebalangs en oelama’s, die nog een appeltje met elkaar te schillen hadden.

    De oorlog duurde van december 1945 tot februari 1946 en eindigde in een totale overwinning voor de oelama’s. [Man -vrouw en kinderen uitgemoord!}
    De hoeloebalangs moesten zwaar boeten voor hun collaboratie met de Nederlanders; zij werden gedecimeerd en uit alle belangrijke bestuursposten verdreven
    Zie Hassan di Niro

   • bokeller zegt:

    ”Dus als sommigen van mijn landgenoten (Indonesiers) beweren dat de kaum “bangsawan” veel werden gekielhaald omdat ze in dienst waren bij de Nederlanders (sommigen ook als verraders),
    dan zeg ik,
    ga even je schoolgeld terug vragen.”

    Zie ; Tengkoe Hasan di Tiro
    Maar helemaal rustig werd Atjeh nooit.
    Er braken diverse plaatselijke opstanden uit; de laatste in 1942, vlak voor de Japanse inval.
    In 1945 kwam Nederland niet terug naar Atjeh.
    Voor het eerst sinds 72 jaar waren de Atjehers vrij van vreemde overheersing.

    Prompt brak er een burgeroorlog uit tussen hoeloebalangs en oelama’s,
    die nog een appeltje met elkaar te schillen hadden.
    De oorlog duurde van december 1945 tot februari 1946 en eindigde in een totale overwinning voor de oelama’s [mannen-vrouwen en kinderen]
    De hoeloebalangs moesten zwaar boeten voor hun
    collaboratie met de Nederlanders; zij werden gedecimeerd en uit alle belangrijke bestuursposten verdreven
    siBo

 32. Peter zegt:

  Bedankt voor uw genuanceerde kijk op de situatie, waren er maar meer.

 33. Indorein zegt:

  Dank aan de heren Mertens, Lemon, Somers, Peter, vdBroek en alle anderen voor hun uitgebreide explicaties hierboven. Ik ben er echter helaas niet veel wijzer van geworden. De pijn in mijn familie, veroorzaakt door criminele “vrijheidsstrijders” tijdens de Bersiap, blijft onverminderd.
  Niemand van mijn familie is gespaard gebleven voor de angstige bedreigingen, het extreme geweld en opsluiting in kampen. We zijn alles kwijtgeraakt van wat er nog overbleef na de Japanse bezetting.
  Schuld van de Nederlandse overheid? Of toch de Indonesische?
  Het maakt voor mij na ruim 70 jaar niets meer uit. Geld hoef ik niet en erkenning zal er toch wel nooit komen, noch door Indonesië noch door NL.

  Ik gun de Indonesiërs van harte hun vrijheid. Dat ze daarvoor hebben gestreden, vind ik ook gerechtvaardigd. Maar excessen en misdadige geweldacties tegen burgers zijn niet acceptabel, ook niet door onderdrukten. Het siert een rechtstaat, als zij daartegen acties onderneemt om de daders te straffen. Ik zie het alleen in Indonesië niet gebeuren.

  Eens komt het moment, dat deze criminele “vrijheidsstrijders” voor de Grote Rechter komen te staan (dat geloven islamieten ook). Ze mogen dan hopen dat Hij genadig zal zijn i.p.v. rechtvaardig.

  Mijn (klein)kinderen zijn gelukkig niet behept met het traumatische verleden van ons en onze ouders. Ze zijn Nederlanders geworden. Alleen hun etensgewoonten blijven natuurlijk “good old Indisch”.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Ik ben er echter helaas niet veel wijzer van geworden.” Dan bent u een van de weinigen die het goed heeft begrepen. Het was chaos, en dat is niet over te brengen. Met enige moeite kun je er een prachtig, en goed leesbaar verhaal van maken. Maar dan is het meteen een slecht verhaal, want de chaos is niet overgedragen. En dat was het.

   • RLMertens zegt:

    @Somers. ‘het was chaos, en dat is niet over te brengen’- niet te begrijpen? Toch wel de oorzaak/veroorzaker van die chaos?

  • RLMertens zegt:

   @ Indorein; ‘Het siert een rechtstaat etc.’ – Over straffen gesproken, zie de Excessennota 1969; gen.Spoor/Westerling etc. Het heeft lang geduurd, maar de zaken worden nu door de Nederlandse rechter afgehandeld. Eens zal het ook in Indonesië gebeuren, wellicht nog eerder dan gedacht. De uitspraak over de bersiap slachtoffers…ik denk dat de Republiek het aan Nederland overdoet.

 34. Peter zegt:

  Lees 11 febr. 14.05 u Peter en geen Pet. Maar misschien vindt hr Mertens het wel Pet? Ha ha.

 35. Peter VDB zegt:

  Indorein: het siert een rechtstaat, als zij daartegen acties onderneemt om de daders te straffen. ……….Daar pakt U als Nederlander wel het probleem bij de horens. U gaat wel voorbij aan het feit dat Uw eigen Staat, de Staat de Nederlanden , haar daders de schuldigen dus nooit heeft veroordeeld. De Nederlandse Staat werd zelfs voor het Gerecht gesleept om verantwoordelijk voor de schuldigen gemaakt te worden.Zij heeft nooit uit vrije wil haar verantwoordelijkheid erkent.
  Als Indorein niets verlangt van zijn eigen Staat daarentegen wel verlangt van Indonesia , hoe verhoudt zich dit met zijn stelling ……het siert een rechtsstaat….??? daargelaten op basis van welk algemeen geaccepteerd rechtsbeginsel Indonesia deze criminelen dient te vervolgen. U dient niet te vergeten dat Indonesie of haar Rechtsvoorganger voor velen op dit blog en daarbuiten vòòr 1949 niet eens bestond.

  • Indorein zegt:

   Geachte heer Peter vdB:
   Met “het siert een staat…” had ik niet alleen Indonesië voor ogen, maar in z’n algemeenheid, dus ook o.a. de Nederlandse staat. Mijn gevoel zegt me echter, dat ik het wellicht m.b.t. Indonesië wel niet meer mee zal maken. Dhr. Mertens heeft wat dat betreft meer hoop dan ik.
   Overigens, ik verlang ook geen geldelijke compensatie van de Indonesische staat mocht zij ooit schuld bekennen dan wel worden veroordeeld tot terugbetaling.
   Wie de schuld heeft (NL of Indonesië ) maakt mij na ruim 70 jaar niets meer uit, schreef ik hierboven. Ze kunnen beide immers het leed in mijn familie niet meer goedmaken, met geen enkel bedrag: ik heb het overgedragen aan een hogere macht waarin mijn familie en ik stellig geloven dat Hij rechtvaardig is.

  • Peter zegt:

   Daarvoor bestaat bij ons gelukkig de Trias Politica!

  • Surya Atmadja zegt:

   Peter VDB zegt:
   12 februari 2016 om 06:57
   dat Indonesie of haar Rechtsvoorganger voor velen op dit blog en daarbuiten vòòr 1949 niet eens bestond.
   =================================================================
   En dat is de eerste en grootste drempel.
   Republik Indonesia claimde haar bestaansrecht op verschillende gronden, onder andere de Montevedio Conventie , de erkenning van leden van de UNO(?) , en hun proklamatie .
   Plus andere redenen die ik niet zo snel kan vinden.

   Dat Nederland anders denkt, herstel van gezag/soevereiniteit) in N.O.I , desnoods met wapengekletterd is een andere verhaal.
   Maar dan moet Nederland consequent zijn , is Nederland tot de RTC de baas in NOI , dan zijn alle rotzooi , daden van rampokkers etc vallen onder de verantwoordelijkheden van Nederland .

   Wat Indonesia betreft , die zal nooit kunnen ontkennen dat er X aantal barisan, laskars , ploppers/rampokkers thuis hadden gehouden , zelfs tegen de TRI/TNI , R.I ambtenaren hadden aangevallen .
   Zie de aandeel van PKI/”linkse” groepen en Darul Islam , in het bijzonder in West Java ( Malangbong en omgeving).
   Een grote Moslim guru Kiai Haji M in Tjigombong( in de buurt tussen Bogor-Sukabumi) , de guru van mijn ouders/ aangetrouwde familie van mijn oom werd in zijn huis door de gerombolan D.I doodgeschoten , op een paar meter afstand waar mijn oom verblijf .
   De roots van de S.A clan in Singaparna/naast Tasikmalaya behoorde ooit tot de invloedsfeer van de Darul Islam
   In de kampung van onze personeel (soms al 2 generaties in dienst) je families een deel pro TNI zijn en deel pro Kartosuwirjo.(D.I)
   .Het was staat in een staat , Djakarta(Sukarno) was alleen baas in de grote steden Djakarta, Bandung ,Bogor , Tasikmalaya , Garut.

   • Peter zegt:

    Ja hr Surya, dat kan ik mij nog herinneren. Als jongetje van 11 jaar (1953) hebbe mijn vader en ik samen met een politiepatrouille de gunung Gedeh, boven Cibodas beklommen, tot boven de krater. Mijn ouders waren bevriend met de desbetreffende Sundanse hoofdinspecteur van politie. Ik weet nog wel dat hij zich altijd beklaagde dat de mooie baantjes van commissaris altijd? werden toebedeeld aan Javanen.
    Maar ja, op het platteland op West-Java heerste de D.I en TNI, zeker beginjaren 50.
    Wij woonde even buiten Bogor, waar mijn vader les gaf aan de middelbare landbouwschool.
    Groeten Peter

    • Peter zegt:

     Aduh, mijn juf van de concordante lagere school in Bogor zou mij meteen een onvoldoende geven voor taal: foei toch. Hierboven al 3 fouten: hebbe, woonde heerste.
     Toch meervoud, dus met een n, tolol.
     Hi hi
     ,

 36. Peter zegt:

  Hr Mertens ik kan er niet over uit dat u feitelijk de schuld en/of oorzaak van de bersiapperiode in de schoenen wilt schuiven van de Nederlandse regering. Eigenlijk vind ik het onbeschaamd, maar goed in dit land mag gelukkig een ieder een eigen mening hebben.
  Groeten Peter

  • Peter zegt:

   Hr Mertens nog een kleine illustratie van het feit dat Indonesie in 1945 nog niet rijp was voor een moderne rechtsstaat.
   Misschien kunt zich nog de rechtsgang herinneren in het proces Jungschlager/Schmidt.
   Een proces waarin alle getuigen a charge ( o.a hr Tomasoa) werden neergesabeld door advocaat Bouman en later zijn vrouw Mieke Bouman, n.b. geen advocaat.
   Laatste 2 hebben moeten vluchten voor hun leven. Kunt u zich dat allemaal herinneren hr Mertens, Neen niets uit geschiedenisboekjes.
   Onze fout is geweest dat we te laat zijn begonnen met de opbouw van de intellegentia
   Groeten Peter

   • RLMertens zegt:

    @Peter; ‘feitelijk de schuld e/o oorzaak in de schoenen wil schuiven van der Nederlandse regering’. Eigenlijk vind ik het onbeschaamd etc.’ -Niet alleen ‘schuiven’ het is nl. feiterlijk(!) zo. (Feit 1) dat het op 24/9’41 ondertekende zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren van het Atlantic Charter in de (Feit 2) 7 december ’42 rede werd verloochend. Herhaald (Feit 3) te Batavia 4/10’45 in het gesprek vdPlas-Hatta; geen Meerdeka, waarna een voedselboycot volgde. En bij de achterban, de bersiap revolutie uitbrak, tegen alles wat de Belanda vertegenwoordigde. Het was vooraf al een gespannen sfeer in de grote steden, na het neerhalen van de driekleur in Soerabaja 19/9’45. Dacht u dat die Inlanders zo maar aan het tjingtjangen gingen, gericht tegen vooral Indo Belanda gezinnen? Die in de Japanse tijd, wonend tussen die Inlanders, vijandelijk bejegend, doch toen ongemoeid werden gelaten. Ook de Jungschlager affaire is zo’n nasleep van een anti Belanda houding na …de affaire Westerling te Bandoeng. Die ‘zomaar kon vluchten'( met medewerking van de Nederlandse legerleiding) en de affaire Nw.Guinea. Die conform de Lingggadjati overeenkomst art.3; overdracht van het gehele grondgebied van Nederlandsch Indië -werd ( uit frustraties) uit de overdracht werd gehouden. Het is toch een beetje ‘beschamend’ van u, dat u deze feiten niet wil onderkennen. Neen inderdaad niets uit vaderlandse geschiedenisboekjes, want – Feit 1, dus ook Feit 3 staat er niet in. Wel vermeldt in het standaard werk van dr.L.de Jong Het Koninkrijk der Nederlanden in de 2e wereldoorlog. dl.11-14 en daardoor ( eindelijk) als conclusie verwoord door min.Bot in 2005 te Djakarta tgv 17/8 Hari Merdeka; ‘we stonden aan de verkeerde kant van de geschiedenis’. Natuurlijk niet gepruimd door diegenen, die met ‘wie Neerlands bloet door d’aderen vloeit.. zijn groot gebracht.
    Met uw opmerking; ‘Onze fout is geweest dat we te laat zijn met de opbouw van de intelligentsia’; ben ik het helemaal mee eens!

    • Peter zegt:

     Hr Mertens, u noemt steeds feiten. Maar waarin, in welke situatie/omstandigheden spelen deze feiten zich af? Vraagt u zich ook wel eens hoe en waarom situaties kunnen ontstaan.
     Een rechter wijst geen vonnis, enkel op feiten, maar weegt ook de situatie en omstandigheden mee. Was Indonesie in zijn beginjaren een stabiele rechtsstaat, volgens mij nog niet, zie boven.

     De kwestie Westerling met zijn APRA was een ondoordachte en krampachtige poging om de RIS deels te herstellen. Nederland heeft daar duidelijk afstand van genomen. Dat individuele officieren en anderen zich om wat voor redenen ook lieten meeslepen mag de Nederlandse regering niet worden verweten.
     Gezien omstandigheden was het ook goed dat Westerling tijdig opkraste, inderdaad met medeweten van Nederland.

     Je zou de schuld van de Bersiapperiode ook in de schoenen kunnen schuiven van de Japanse legerleiding, die zijn verantwoordelijkheid niet opzich nam en dientengevolge een machtsvacuüm liet ontstaan, waar Soekarno en de zijnen ook geen raad mee wisten en door de ontstane situatie maar op 17 aug. de onafhankelijkheid uitriepen. Nederland de schuld daarvan te geven, vind ik wat te ver gaan.
     Maar verder ben ik blij dat we het met 1 punt het eens zijn; het niet tijdig opbouwen van een intelligentia.
     Groeten Peter

    • RLMertens zegt:

     @Peter. ‘hoe en waarom situaties kunnen ontstaan’- Hoe?, om eerst het A. Handvest; elk volk heeft het zelbeschikkingsrecht, dus merdeka en het daarna te ontkennen.
     In een situatie van; het is onze kolonie/bezit en wij bepalen. Echter in 1945 een stap te laat, want de proklamai 17/8’45 was een feit. Japan, de bevrijder van Aziaten, de schuld geven? Ten voordele van Nederland? Zij hebben hen opgeleid/zelfrespect gegeven en daarna weer als inlanders beschouwd-zie de Peta opstand; ‘never again the blood of any nation’ . Een machtsvacuüm? De Britten erkenden de Republiek als machtsfactor. Met misleiding van het volk; ‘Indië bevrijden, rust en orde’ etc. dacht men daarna; wel even ‘een bloedspoor te trekken’, zoals voorheen en de zaak is geklaard.
     List en bedrog nb. door een gevestigde natie, wordt altijd afgestraft. Zelfs nu, 70 jaar na dato. En wat de Bandoeng affaire betreft van Westerling; het is toch een schande dat hij, na de officiële overdracht met Nederlandse legeronderdelen een coup pleegt. En daarna ‘ontsnapt’ en in Nederland als een ‘held wordt binnen gehaald en op staatskosten een opera opleiding kreeg’. En de overheid/militaire justitie hem geen strobreed in de weg legt. Nederland toen ook al een stabiele rechtstaat?

    • Jan A. Somers zegt:

     “De Britten erkenden de Republiek als machtsfactor.” Klopt, en ze dachten dat de republiek dat waar zou maken, gezag uitoefenen in de gebieden under effective control van de republiek (heel Indië!). Dat heeft heel veel Britse en Brits-Indische doden opgeleverd.

 37. Huib Otto zegt:

  Heren Peter en Indorein ik kan me wel vinden in uw visie zoals hierboven verwoord.

  Het enige wat ik nog probeer na te streven is een Bersiap Monument voor al die slachtoffers en het onnoemelijke leed dat hun nabestaanden is aangebracht. Ik vind nl. niet dat we dit verder moeten doodzwijgen zoals door de Ned. en Indonesische staat al ruim 60 jaar wordt gedaan.

  Voor een monument in Bronbeek tracht ik de benodigde fondsen bij elkaar te krijgen. Wie heeft een goed idee of plan om dit asap bij elkaar te krijgen ?
  Huib

  • Jan A. Somers zegt:

   Ja, ja, ja! Ik wil ook mijn bersiapbankje bij het Indisch Monument in Den Haag. Daar hoort het thuis. Centraal, nationaal. In de buurt van de jaarlijkse Indië-herdenking. Geschonken als blijk van erkenning door de Nederlandse gemeenschap. In deze vertegenwoordigd door de Nederlandse overheid. Niks collecteren. Dat bankje is voor mij alleen maar een uiterlijk symbool. Het gaat er bij mij om dat NEDERLAND onze slachtoffers kent, erkent, en herdenkt. Voor dat Indisch Monument is toch ook niet met de pet rond gegaan? Ik weet dat ze nooit dat jaartal 1945 van dat monument halen. Dan wordt er misschien geen krans van de Indonesische ambassade meer gelegd. Hoeft van mij ook niet, dat bankje staat gewoon een beetje opzij onder de bomen. Waar je kunt luisteren naar de wind. Daar hoeft geen getoeter van nep-KNIL-lers en kransen bij. Alleen maar hopen dat het IP dit ook leest.

   • b zegt:

    ”Daar hoeft geen getoeter van nep-KNIL-lers en kransen bij.”
    Pak Somers,
    Met nep- bedoelt U toch niet de Ere-wacht van het Regiment van Heutsz,
    dat officieel en bij koninklijk besluit de tradities van het KNIL voortzet.
    siBo

    • Jan A. Somers zegt:

     Ja, die bedoel ik. Maar er zijn toch nog kwieke ex-KNIL-lers in Nederland? Echte KNIL-lers! Eentje komen we elke dag hier tegen! Zouden die niet kunnen worden ingezet? Ik denk dat ze dat best willen. Met een rijsttafeltje erna? Ik denk dat ze wel een applausje krijgen. En als ze een beetje mank lopen is dat een garantie voor de echtheid met ouderdom. Ik zag elke keer nog mijn oud klassecommandant, Ted Meines, oud en stram, maar in vol ornaat. Probeerde zelfs nog rechtop te lopen.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””Ja, die bedoel ik. Maar er zijn toch nog kwieke ex-KNIL-lers in Nederland? Echte KNIL-lers! “”””””””””

     Bij de herdenking van het einde van de oorlog in Los Angeles staan altijd Indische veteranen (Vietnam oorlog) in vol ornaat.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Is Danny Ketting Olivier daar ook nog bij?

     Pak Pierre

  • PLemon zegt:

   Hr Otto “Wie heeft een goed idee of plan om dit asap bij elkaar te krijgen ?”

   Heeft u inmiddels uw initiatief tot oprichting van de Stichting nationaal indisch bersiapmonument’ notarieel vastgelegd incl. een bestuurscollege?
   Als u vervolgens een website opent betreffende de asal usul en activiteiten vd Stichting, waarbij u donateurs oproept naar eigen keuze een geldbedrag over te maken op een speciaal hiervoor geopende bankrekening, denk ik dat u van heinde en ver de benodigde centjes toegestopt kunt krijgen.💸💱💰😉

   • bokeller zegt:

    Pak Somers.
    Met Uw oude klassecommandant ,heb ik nog gearmd
    gelopen. Niet gezwalkt maar beiden stram van lijf en leden
    en rechtop gezellig pratend.[ In uniform]
    siBo

    • Pierre de la Croix zegt:

     Hihihi …… ik kan me jullie zo voorstellen: Generaal Hoetentoeter en zijn manschap.

     Pak Pierre

    • Jan A. Somers zegt:

     “stram van lijf en leden” Een bijzonder mens. Met zijn nasale stem die aan een Britse officier (stereotype!) deed denken. In de oorlog in het verzet redden en onderduiken van Joodse kinderen, het transporteren van Joodse kinderen, het regelen van valse papieren voor hen. Na de oorlog als oorlogsvrijwilliger officiersopleiding in Engeland, uitzending naar Indië. Heel actief met het veteranengebeuren. Als het in de mess van de SROA wat wild werd Meines: die jongelui van tegenwoordig kunnen nergens meer tegen, dat spul drinken wij thuis als limonade. Bij de oversteek van de Lek bij Kesteren vloekte ik nogal over al die ontploffingen om ons heen. Meines: dat is ook de bedoeling. Als we overdag een beetje rottig waren geweest, om twee uur ’s nachts alarm. Met volle bepakking naar Chaam, 8 km heen, 8 km terug. Met Meines erbij! Bizar, midden in de nacht schommelen in de speeltuin van Chaam. Om zes uur weer geschoren en met gepoetste schoenen op appel. Wat dit met bersiap te maken heeft? Mijn bankje, maar dan met echte oud-militairen.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Those were the days, my friend …..

     En of dat bankje met zicht op het Indisch Monument en de waterpartij er komt? Ik heb er een hard hoofd in.

     In mijn krantje van vandaag een lang artikel over nieuwe oorlogsmisdaden van Nederlandse zijde op Sumatra. Begaan door een cluppie dat ook met Raymond W. op Celebes was geweest. Tel uit je winst. Zegveld en Pondaag slijpen de messen. Geld te verdienen.

     Tja …. in dat licht bezien vallen de sadistische bersiapmoorden waaraan duizenden weerloze mannen, vrouwen en kinderen ten offer vielen in het niet. Who cares?

     Pak Pierre

 38. Anoniem zegt:

  Dhr Peter illustreert door middel van 1, dus Één proces, het politieke proces het Indonesisch gedenkt het rechtssysteem verticaal te archivereN. Dat lijkt mij wel erg lichtvaardig., hij had dienen te weten dat de hoofdpersoon op de lachspieren werkt.

  Dhr jungschlaeger was niet de eerste de beste persoon, zoals dhr Peter misschien weet was deze man hoofd van de NEFIS want in die roerige tijden (Nieuw-Guinea) dacht deze Heer wat naïef dat hem als een Toean Besar niks kon gebeuren. dat is te vergelijken met het hoofd van de CIA die in de koude oorlog op vakantie gaat naar Rusland USSR

  Zijn gedrag is des te verwonderlijk als hij misschien had kunnen wetn, dat hij Jungschläger zelfs bijtijds voor zijn naderende arrestatie was gewaarschuwd, eind 1953, maar hij had de raad om Indonesië te verlaten naast zich neer gelegd, omdat hij bang was daarmee een deel van zijn pensioenrechten te verspelen. Die goede raad was overigens afkomstig van….Poncke Princen, die destijds bij de Indonesische vreemdelingendienst werkte en zo in de gelegenheid was Jungschläger te tippen. U leest het goed vanwege zijn pensioenrechten””…….”……. Dat is toch Indie op zijn smalst!!!!!!!!!!!!!!!! Dus Nederland werd te kijk gezet vanwege de pensioenrechten. Ivm met dit is de Backoay zaak toch niets bij vergeleken!,,,,,,

  • bokeller zegt:

   Pak Somers
   2015 generaal Ted Meines in
   From The Time You Say Goodbye

   De Gouden Leeuw, Voorschoten – 22 augustus 2015: Lily Kok en het delta combo treden op bij het fijne feest van Jack & Peter van den Berg. Hun goede vriend Luitenant-generaal Ted Meines (b.d.) wordt…

   siBo

 39. Peter zegt:

  Dat is waar hr Anioniem, doch dat neemt niet weg dat de kwestie Jungschlaeger/Schmidt een politiek proces was en niet thuishoort in een rechtsstaat. Trouwens het was een illustratie dat Indonesië zich nog niet in een positie bevond om als rechtsstaat te functioneren ( foei toch, hoe paternalistisch…….., denkt u)

 40. Surya Atmadja zegt:

  Peter zegt:
  12 februari 2016 om 23:29
  Maar verder ben ik blij dat we het met 1 punt het eens zijn; het niet tijdig opbouwen van een intelligentia.
  ===========================================
  Met Indonesische bril kijk ik iets genuanceerder .
  Men wilde niet echt de Indonesiers( den gemeenen Javaan) opheffen.
  Velen in Holland vonden zelf gevaarlijk om de uropese lagere School deuren te openen voor de kinderen van Inlandse “groten/hoofden”(zie Weg tot het Westen KITLV).
  Wel ben ik eens dat de rechtstaat nog in maak is .
  Wat de rechters betreft, ze hebben Nederlandse opleiding en vorming..

 41. Peter zegt:

  Hr Mertens heeft het meerdere malen over het Atlantisch Handvest (1941) met een visie over hoe de wereld er na de 2 Wereldoorlog zou moeten functioneren. Hierin wordt vermeld dat ieder volk over zelfbeschikkingsrecht dient te beschikken.
  Er wordt niet vermeld wanneer.
  Hr Mertens deelt indirect mijn mening dat Indonesie na de oorlog nog niet beschikte over voldoende intellegentia, of niet soms?..
  Inderdaad, Nederland werd overvallen ,wegens ontbreken van informatie, door de onafhankelijkheidsverklaring van Soekarno, en liep achter de feiten aan.
  Dat laat onverlet staan, dat Indonesie toen nog niet klaar was om te functioneren als moderne rechtsstaat. De eerste versie van Lingadjati zou een mooi compromis zijn geweest.
  De gevolgen laten voor zich spreken: instabiele regeringen, opstanden, showprocessen, de confrontatiepolitiek van Soekarno inzake Irian Barat, Maleisië en de uiteindelijke coup van Soeharto met daarna het enorme bloedbad.
  En over het zelgbeschikkingsrecht van volkeren. Indonesie bestaat uit velerlei volkeren. En niet ieder van deze ziet graag de hegemonie van Java.

  • RLMertens zegt:

   @Peter; ‘ieder volk over het zelfbeschikkingsrecht etc. Er wordt niet vermeld wanneer’.
   -Dat is ‘m juist. Nederland dacht het beste voor de Indonesiërs, dus beter het na jaren….
   U toch ook? Maar ja, ze zijn van ons afgekomen en zitten nu met gebakken peren, pardon pisangs. Of zitten ze op rozen met hun jaarlijkse 5% economische groei? En wij?
   ‘niet beschikte over voldoende intelligentSia’.- Ik dacht dat u het over de hele bevolking van Indië had. Dus Europeanen en Inlanders.

   • Peter zegt:

    Intelligentsia is een Poolse term, afgeleid van het Latijnse intellegentia, de intellectuele elite.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Zelfs de Belgen (zowel Vlamingen als Walen) kennen het woord en de diepere betekenis ervan.

     Pak Pierre

    • RLMertens zegt:

     @Peter/PP; Intelligentie= verstandelijk vermogen. Intelligentsia= gezamenlijke intellectuelen. Bv, (zeker) ook bij Belgen. Helaas niet veel bij Abangs. Waarschijnlijk wel veel meer als ze onze ‘pelan, pelan merdeka’ voorstel, die wij hen eigenlijk de strot in hadden willen duwen, hadden aanvaard. Maar ja, die VN… Gelukkig maar, dat het restje Europese intelligentsia nu hier in alle rust die Indische zaak kan blijven napluizen.Voor de goede orde, bij de categorie Europese behoren ook de Indo’s. Stel je voor, dat niet genoemd te hebben, die tropische groep (echte) Nederlanders!

    • Jan A. Somers zegt:

     “Zelfs de Belgen (zowel Vlamingen als Walen) kennen het woord en de diepere betekenis ervan. ” Belgenmop: Als alle Nederlanders met een lage IQ naar België emigreren stijgt in beide landen de gemiddelde IQ. Wat dit met bersiaptijd te maken heeft? Niks! De beeldenstorm is net als de bersiap voorbij, maar 1 april wordt in Brielle nog steeds gevierd. Net als de jaarlijkse herdenking van de martelaren van Gorkum. Die Watergeuzen was ook geen aangenaam volk, net als de bersiappers! Opmerkelijk is wel dat de slachtoffers van e.e.a. nergens worden herdacht. (ook een connectie met de bersiap!). En op de bankjes bij het monument op de Dam zit alleen vreemd uitziend volk. Zijn niet bezig met herdenken!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach meneer Mertens, u hebt zich in uw schrijven van gisteren, 1146 uur ook tot mij gericht. Kennelijk is het mij door onze webmaster niet gegund u van repliek te dienen, want tot 2 x toe werd die repliek pardoes weggemodereerd.

     Indien u zo’n vorm van protectie ook oneerlijk vindt, dan moge ik u verzoeken uw mantra’s niet meer tot mij persoonlijk te richten. Ik ben er niet van gediend en ik mag er geen mantra voor in de plaats stellen.

     Pak Pierre

    • RLMertens zegt:

     @PdelaCroix.; ‘uw schrijven 11.46 tot mij gericht’ -? Woef, woef, u reageert als een gebeten hond. Behoorde u toen (als scholier) ook al tot die Europese intelligentsia? Nou ja, tussen al die ongeletterde inlanders lijkt dat inderdaad. Maar is het niet teveel eer naar zichzelf toeschuiven? Ikke, was toen zelf ook scholier hoor. En jawel, ook Europees scholier van de Gatottan school, Krembangan, Soerabaja. ( een bijzondere lagere school ). Oneerlijke protectie, weg gemodereerd …mantra’s .- ? Henk Mantra, rechtsbuiten van voetbal club; TOR= Tot Heil Onzer Ribbenkast?

   • wal suparmo zegt:

    Nederland heeft genoeg gespaard na 350 jaren als koloniaal land om een rijkland teworden.

    • Jan A. Somers zegt:

     Denk er wel om dat de VOC over zijn hele bestaan gemiddeld verlies heeft geleden.

    • wal suparmo zegt:

     VOC heeft geen 100 jaar bestaan maar de Hollandse regering heeft wel 250 jaar lang Indie gekoloniseerd met BATIG SLOT.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Voor de goede orde toch maar even verder gaan met het ziften van zika njamoeks meneer Suparmo. U weet wel, die njamoeks waar men een kleine kepala van schijnt te krijgen.

     Ik ben niet zo knap als Pak Somers en te lui om alles precies op te zoeken, maar ik dacht dat de VOC ergens in 1604 was opgericht en ergens in 1795 failliet ging. Dus bijna doearatoes jaren i.p.v. satoeratoes sadja heeft bestaan.

     Daarna nam het Nederlandse gouvernement de boedel over, dus van ongeveer 1795 tot (exact) 27 december 1949. Pak ‘m beet, zo’n 150 in plaats van 250 jaar, de jaartjes dat de Fransen (met Pak Daendels als zetbaas) en de Britten met Raffles het bewind voerden voor het gemak niet meegerekend.

     U mag best een keer mopperen op die nare Belanda’s (“geniet, doch mopper met mate”, zegt een reclameslogan geloof ik) maar verlies daarbij de feiten jang terlaloe telandjang niet uit het oog.

     En over dat batig slot gesproken: De huidige staat Indonesia onder haar eerste president Boeng Karno kreeg dankzij de inhalige sprokkeldrift van die nare Belandas toch maar een eilandenrijk dat zich uitstrekt van Sabang tot Merauke cadeau, een rijk waar Mataram en Modjopahit en al die andere Javaanse rijken en rijkjes uit het verleden slechts van konden dromen. Tel uit uw winst.

     Pak Pierre

    • Jan A. Somers zegt:

     “batig slot gesproken” Er wordt altijd zo neerbuigend gesproken over ‘daar werd wat groots verricht’. Ik houd ook niet van dat soort bla bla, Maar als u alle activa bij elkaar ziet, zoals die bij de soevereiniteitsoverdracht zijn overgedragen? Overheidsgebouwen, stedebouw, wegen, spoorwegen, bruggen, tunnels, viaducten, havenwerken, irrigatiewerken, elektriciteitswerken, vaarwegbebakening, kartering enz. enz. hoe zou je dat kunnen noemen in plaats van dat saaie ‘activa’? Tot stand gekomen tussen 13 augustus 1814 en 27 december 1949. Plus een echte hoofdstad, Koningin van het Oosten! Ik stop maar, anders ga ik ook nog eens trots worden. Hoeft niet van mij.

    • wal suparmo zegt:

     Alle geweldige dingen wat de Hollanders in Indie hebben gebouw is natuulijk 90% voor de Hollanders zelf en 10% voor de inlanders. 16 Middelbare scholen( AMS/HBS) voor een volk van 60 mmillioen en nu 150 voor 225 milliioen.4 universiteiten invergelijking met met 40(gouvernements) van nu.Veregijk wat de Engelsen voor hun kolonien hebben gedaan zoals Hongkong ,Singapore en andere landen.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Niets mis met gepaste nationale trots. Maar het is sinds de jaren zestig, zeventig v.d.v.e. “not done” om die trots te voelen, laat staan uit te dragen. Men krijgt dan al gauw het stempel van rechtse, kapitalistische, reactionaire, neokolonialistische bal opgedrukt.

     Tja …. en een beetje rechtschapen mens wil toch ook aardig worden gevonden ……

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””Men krijgt dan al gauw het stempel van rechtse, kapitalistische, reactionaire, neokolonialistische bal opgedrukt. “””””””””

     Een vorm van jalousie die vooral door mensen aan de benedenkant van de ladder naar voren worden gebracht.

    • Pierre de la Croix zegt:

     wal suparmo zegt/schrijft 15 februari 2016 om 09:02: “Alle geweldige dingen …..”.

     Maar die nare Hollanders zijn toch wel zo aardig geweest om al die geweldige dingen bij hun vertrek achter te laten voor de inlanders. Dat die materieel en immaterieel deel van het erfgoed hier en daar behoorlijk verwaarlozen kan die Belanda’s toch niet worden verweten.

     Bovendien: Denkt u nu echt dat de Britten in Hong Kong en Singapore en andere landen(uw voorbeelden) HUN geweldige dingen primair deden voor het welzijn van de lokale bevolking? Tai koetjing!

     Pak Pierre

    • wal suparmo zegt:

     De Hollanderre kunnen voor mijn part hun treinen,havens en gebouwen naar hun haimat terug nemen.Wat inveite geboud was van het geld van het land.De Engelsen in Singapore,Malaysia en Hongkong hebben toch wel zeker meer genoten dan de lokale bevolking van wat ze voor het land gedaan hadden.

    • Jan A. Somers zegt:

     “was van het geld van het land” Nee hoor, daar stond de Indische staatsschuld tegenover. Die was over heel de wereld populair bij spaarders en beleggers, ook pensioenfondsen, want Indische staatsschuld was betrouwbaar. Die staatsschuld is als ‘passiva’ van de Indische balans aan Indonesië overgedragen, en ik dacht ook door Indonesië betaald. Waarschijnlijk vanuit een Indonesische staatsschuld. Maar u heeft wel een beetje gelijk, vanaf 27 december 1949 was het inderdaad geld dat uiteindelijk door de RIS is betaald.

    • Jan A. Somers zegt:

     “VOC heeft geen 100 jaar bestaan ” De VOC is op 29 maart 1602 geboren, en op 24 december 1795 ‘gemortificeerd’.

 42. Peter zegt:

  Maar dat alles is geschiedenis, en een ieder bekijkt het door zijn eigen bril en toch ook met zijn eigen waarheid. Misschien schuiven we een beetje naar elkaar toe, misschien.
  Ik zou zeggen toetoep, Sudah. Indonesie en Nederland gaan nu als volwassenen onder elkaar om en laat dat zo blijven en dat er onderling ergens een emotionele band bestaát wat zich in vele zaken uit, hartstikke goed.
  Oude wonden gaan nu echter plotseling open omdat er geld te halen valt?.. Ach laat maar, ik ben het hierin met Indorein eens. Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””””Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld”””””””””””
   Toch niet rijk genoeg om de Indische mensen voor de geleden verliezen te compenseren. Of juist door het geld te houden, rijk geworden?

  • RLMertens zegt:

   @Peter. ‘behoort tot de rijkste landen’. -In de jaren ’70 arriveerden hier vele Surinamers. Er kwamen vele moppen hierover. Zoals; ‘Suriname verkreeg eindelijk zijn onafhankelijkheid. En wat kregen wij? Wij kregen…Surinamers'(!) In een Amsterdamse tram klonk eens een verwensing door een conducteur; En wat doen ze allemaal, hier?
   Nou, antwoordde een Surinamer glimlachend; ‘vroeger was er bij ons wat halen.
   En nu …hier! Ik lachte tegen een verbouwereerde mede passagier en zei; 1-0!
   ‘geschiedenis, een ieder bekijkt het door zijn eigen bril’ -Dat is waar.Maar een goede leesbril ziet beter. Vooral als het om Indië/Indonesië gaat. En dat besefte onze toenmalige minister Bot. Vandaar zijn uitspraak op 17/8- 2015 te Djakarta. En dat maakt/ smaakt naar een goede verhouding. Niet die ‘eigen brillen’!

 43. Peter VDB zegt:

  Nederland praatte over het zeldbesckikkingsrecht maar dacht aan het beschikkingsrecht over Anderen : dat heette en heet kolonialisme, Daarom ook de term politionele acties, een Ander woord voor oorlog. Vandaar de begripsverwarring

  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””””Daarom ook de term politionele acties, een Ander woord voor oorlog. “”””””””””””

   Wat is in the name! Een oorlog blijft tussen twee partijen een dirty game. De een misschien ietsje meer dan de ander. En gelukkig dat het toen gebeurde, want anders hebben ze vandaag niets over te zeuren. U weet de beste stuurlui………!

  • RLMertens zegt:

   @PetervdB. Uit Neêrlands recht in den Pacific van CJM.Kretschmer de Wilde1936;
   – ‘Neêrlands recht is er één, dat rechtstreeks voortkomt uit de hooge culturele en economische plichten, waartoe het door de historie is geroepen(!) Neêrlands recht dient door alle partijen als vaststaand te worden erkend.Indien ooit ons volk gedwongen zou worden, die erkenning met de wapenen af te dwingen, zoo zullen wij weten, dat een hooge roepinhg ons daartoe noopt. Wij zullen den handschoen opnemen tegen een ieder, die ons dit koloniaal bezit betwist’. -Dus desnoods ook tegen den eigenen Indischen bevolking’. Hier dus geen begripsverwarring. Vandaar het beleid in 1945 …

  • RLMertens zegt:

   @Surya. Na batig slot kwam de Ethische roeping; tot verheffing van de inlander.
   Begrepen werd; tot opheffing van de inlander.
   Iemand schreef ooit; ‘Indië was een schitterend land. Alleen jammer….het werd bewoond door inlanders’.

 44. ellen zegt:

  Via knevelarij naar verheffing …. Zie de interviews met prof. dr. Jan Breman: Koloniaal profijt van onvrije arbeid (deel 1 en 2).


  • Ron Geenen zegt:

   “””””””””””Via knevelarij naar verheffing …. Zie de interviews met prof. dr. Jan Breman: Koloniaal profijt van onvrije arbeid “”””””””””””””””””

   Vandaag spreken we van globalization en dat is juist een ander woord voor koloniaal profijt. Want naast de opdrachtgevers hebben de desbetreffende regeringen daar een goede profijt (corruptie) van. De arbeiders zijn de monkeys die peanuts worden betaald. Kijk maar naar de label in de kleren die u draagt.

 45. Surya Atmadja zegt:

  Cees Fasseur schreef o.a :
  Nederland heeft veel gedaan de beschaving van Java.
  =======================================================================
  Dat had ik ook gemerkt , in mijn kinderjaren rijden we vaak op de grote Post Weg van af Weltevreden Batavia naar Bandung en Tasikmalaya via Sumedang en verder naar den Oosten .
  Zie ook de haven Tandjong Priok, de thee culturen bij de Puncak Pas en zelfs een kleine kebon kopi ( een paar struiken dan) bij onze kleine familiegrond.
  Zijn er nog zaken die ik vergeten heb te noemen ?
  Wat moeten we zonder de Hollandse erfenis , de zware industrie , bosbouw, mijnbouw etc ?

  • Jan A. Somers zegt:

   Gewoon genieten toch? Van de Duitse bezetting hebben we in Nederland de loonbelasting overgehouden. En van de Franse bezetting het metriek stelsel en de plicht om een achternaam te hebben. Van de Spaanse bezetting de mooie Zeeuwse meisjes met zwart haar en blauwe ogen (sorry, ik ben off topic).

   • Pierre de la Croix zegt:

    Slechts ten bewijze voor alle lezers en lezertjes van I4E dat Spaanse ogen inderdaad blauw zijn, het eerste couplet van een mooi lied dat een onbekende zeeman moet hebben gezongen toen hij de haven van Vlissingen uitvoer:

    Blue spanish eyes
    Teardrops are fallin’ from your spanish eyes
    Please, please don’t cry
    This is just adios and not goodbye
    Soon I’ll return
    Bringin’ you all the love your heart can hold
    Please say si si
    Say you and your spanish eyes will wait for me

    Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””””dat Spaanse ogen inderdaad blauw zijn””””””””””””

     Kunnen zijn, net als bij Indische meisjes.

    • Pierre de la Croix zegt:

     …. en de Duitse niet te vergeten meneer Geenen ……

     Sorry, ook off topic.

     “De bersiap 1945” is het topic toch? Dat gaat dan toch over die duizenden onschuldige doden, mannen, vrouwen en kinderen, wreed omgebracht door niets ontziende sadisten, zonder vorm van proces, onder het mom van een onafhankelijkheidsstrijd?

     Op dit topic 218 reacties inmiddels. Terwijl ik dit schrijf misschien alweer meer. Welke van de 218 is eigenlijk nog puur “on topic”? Hoeveel woorden van compassie zijn er hier voor die duizenden geschreven? Wie heeft er hier een schriftelijke traan voor ze geplengd? Wie heeft hier “on topic” vurig gepleit voor een Nationaal Monument Bersiapslachtoffers in Den Haag, te plaatsen op het terrein van het Indisch Monument waar het bij hoort, opdat die duizenden tot in lengte van dagen niet zullen worden vergeten?

     Tja … toegegeven, het is lolliger om ook dit topic aan te grijpen om de eigen stokpaardjes te beklimmen en berijden. In galop naar het eigen gelijk. Die vermoorde kinderen, vrouwen en mannen hadden daar niet moeten zijn. Eigen schuld dikke bult. Ze zaten aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Het zal je maar overkomen.

     Op naar bantal en balé-balé, voordat ik de parang grijp, naar buiten ren en de buren opschrik met de kreet “BERRRRSIAAAAP”.

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””Op naar bantal en balé-balé, voordat ik de parang grijp, naar buiten ren en de buren opschrik met de kreet “BERRRRSIAAAAP”.””””””””

     Toch allemaal getraumatiseerd!

    • George zegt:

     Blue can also mean SAD

    • Pierre de la Croix zegt:

     Right you are. Blue eyes crying in the rain.

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “”””””””””Blue eyes crying in the rain. “””””””””””

     Ja, bij email vernomen, dat het nogal nat is bij jullie. Zeker de laatste paar dagen.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Welke van de 218 is eigenlijk nog puur “on topic”?” Daar is ook mijn bersiapbankje voor! Indische vorm van praathuus. Wel je eigen koffie meebrengen. Zo ziet u dat ik echt (een beetje) on topic ben. Tot heer Boeroeng heel boos wordt. Heel terecht!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Pak Somers, uw mijmeringen over uw “Gedächtnis” bankje in dat Haagse park, met zicht op het IM en de waterpartij, lijken mij naadloos te passen in het thema “De bersiaptijd 1945”.

     Pak Pierre

    • RLMertens zegt:

     @PPierre; ‘de bersiap 1945 is het topic toch?’ – Is het niet opvallend, dat onze overheid zich helemaal niet inlaat met bersiap. Laat staan met de slachtoffers. Zelfs geen speurwerk heeft verricht naar de vermisten (Europeanen) Ook van Mook niet in zijn boek; Indonesië, Nederland en de Wereld 1949. Zelfs het officiële Indië monument eindigt het opschrift ter herdenking tot 15/8 ’45! Er zijn ook Indië monumenten ‘in den lande’ die tot de periode dec.1949 reiken. Ja zelfs tot 1962/ Nw.Guinea dat Irian werd. Maar aandacht voor bersiap slachtoffers? Voor velen is de bersiap periode ‘nog erger dan de Japanse bezetting’. Waarom kwam het tot een bersiap? Gezagsvacuüm? Waarom/waardoor werden die inlanders tot amok/mata gelap gedreven? Wie heeft ‘on topic’ vurig gepleit/getracht voor waarheidsvinding?
     Dan alleen maar roepen dat ze niets ontziende sadisten zijn. Die zonder enig aanleiding; onder het mom van onafhankelijkheidsstrijd tot zoiets in staat zijn. Het zachtste volk op aarde?

    • Jan A. Somers zegt:

     “Is het niet opvallend, dat onze overheid zich helemaal niet inlaat met bersiap.” Die overheid heeft ook nog andere belangrijkere zaken te doen. Maar weet ook niet alles wat ons burgers dwars zit. Moet je je mond open doen. Welk oud-Indisch mens heeft zich ooit eens tot onze regering gewend over die bersiap? Ze zeggen alleen maar dat ze niets op hebben met de politiek. Maar dan heeft de politiek ook niets met ons. Zo eenvoudig is het leven. Wie is overigens die overheid waar we het steeds over hebben. Toch ook de mensen die we gekozen hebben? Of hebben we niet gekozen? Of hebben ze onze afgevaardigden misschien niet aangesproken? Bij ons thuis zeggen ze dan: eigen schuld, dikke bult.

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””””Wie is overigens die overheid waar we het steeds over hebben. Toch ook de mensen die we gekozen hebben?””””””””””””

     Diverse vrienden en familieleden, die altijd hebben gestemd en enkelen zelf ook gepoogd hebben in contact te komen met mensen van het Binnenhof, komen tot de ontdekking, dat:
     “Politici en EU staan lichtjaren van de burgers verwijderd. Dat probleem zal eerst opgelost moeten worden.”
     In bijna gelijke bewoordingen als hier boven krijg ik per email toegestuurd.
     ER WORDT IN HET ALGEMEEN NIET NAAR DE BURGER GELUISTERD.
     Er is er maar een die dat doet en de verkiezingen zullen dat straks ook uitwijzen.

 46. Peter zegt:

  Hr Mertens—
  indie na 4 jaar een Aziatische maatschappij

  Hr Mertens ik begrijp u helemaal niet meer.
  Indie is door Japan meer dan 3 jaar onderdrukt. Duizenden romusha’s zijn omgekomen. Japan heerste met harde hand. Ja ze hadden de nationalistische elite de worst van onafhankelijkheid voor gehouden.
  Nederland had op 15 aug. 1945 geen enkel machtsmiddel om bloedbaden te voorkomen.
  Steeds maar lees ik u nonsens argumenten. Als Nederlanders uit blijdschap het Wilhelmus zongen en andere nationale liederen is dat toch begrijpelijk. De Engelsen zingen nog steeds Britannia rules the waves, termijl dat al na de 1 e Wereldoorlog niet meer het geval is.
  Waar haalt u toch al die onzin toch vandaan die ik steeds maar weer lees.
  Plaats de gebeurtenissen toch in de tijd en in die geest.
  Na 5 jaar stilstand ( 1940/1945); geen informatie, was Nederland nog niet toe aan een verlies van Indie.
  Politici handelen tussen het moment van heden en 4 jaar later. En ook toen!
  Ja Indie verloren, rampspoed geboren was het gezegde. Gelukkig is dat niet uitgekomen

  • RLMertens zegt:

   @Peter. ‘begrijp u helemaal niet meer’. – Waarom niet? Of wilt u nog steeds die Nederlandse propaganda blijven geloven? Japan kwam als bevrijder van Azië; Indië daarna dus een Aziatische maatschappij werd; de Inlanders hun zelfrespect bijbrachten en geen blanken de dienst uitmaakten. Tot het moment dat Japan de oorlog begonnen te verliezen en daardoor hun ware gezicht toonden; nl ook een koloniale mogendheid. Vandaar hun beslissende roep om merdeka! Het Nederlands beleid op dat moment was; geen zelfbeschikkingsrecht( At.Handvest,wel ondertekend 24/9’41) maar een vorm van zelfstandigheid binnen het rijksverband olv.HM de koningin. (conform vooroorlogse petities, die indertijd hautain werden afgewezen). Nederland dacht daar goede sier mee te maken, echter de ‘proklamsi’ was een feit. Moh.Hatta 17/10’45; ‘Indonesië wil geen partner van het Nederlandse gemenebest gemaakt worden, het wil geen buitenlandse koningin aan zich opgedrongen zien’. ‘Nederland was nog niet aan het verlies van Indië’
   – Neen, natuurlijk niet; welk land wil nou zijn ‘schatkist’ verliezen? ‘politici handelen tussen etc.’ Al na de ondertekening van het zelfbeschikkingsrecht is in het Londen kabinet door min.Soejono bepleit dit recht op te nemen in de ‘7 dec.HM rede’, met de waarschuwing voor eventuele gevolgen! Hij was de enige voorstemmer.
   Het kabinet was oostindisch doof geworden.
   Nonsens argumenten?

  • Peter zegt:

   Ach hr Geenen, u zegt dat er niet wordt geluisterd naar de mensen en u wacht op een die het volgens u wel doet. Hr Mettens, diegene waarop u doelt exploiteert de angstgevoelens bij een groep,mensen, maar hij komt nooit met oplossingen.
   Deze geblondeerde Indo schreeuwt en maakt de politiek belachelijk. Ik denk aan de jaren 30 in Duitsland.
   In Nederland is politiek bedrijven coalities smeden, verder heb je ook rekening te houden met tractaten, je zit in een keurslijf en een ander alternatief is er niet. Nederland maakt nu eenmaal deel uit van een groter verband. En over 50 jaar zal het wel een deelstaat worden.

   • Peter zegt:

    Sorry in bedoelde hr Geene en niet hr Mertens, nogmaals sorry

   • Ron Geenen zegt:

    “””””””””Ach hr Geenen, u zegt dat er niet wordt geluisterd naar de mensen en u wacht op een die het volgens u wel doet. “””””””””

    Ik wacht? Nee, want ik woon in de US. Ik meld alleen wat mensen in NL mij melden. En als ik zulke berichten krijg, krijgen anderen die ook. Vermoedelijk lopen heel wat mensen met die gedachte rond.

 47. Peter zegt:

  Laat maar meneer Mertens, Sudah. Ik tutup maar. Over en sluiten
  Groeten Peter.

  • bokeller zegt:

   ”Japan kwam als bevrijder van Azie”’
   Om het een beetje op te vrolijken,
   BANZAI NIPPON.
   Kimigayo March (君が代行進曲)

   siBo

   • Pierre de la Croix zegt:

    “Japan kwam als bevrijder van Azië”. Dit is wat mij betreft nu al de quote van het jaar.

    Vergeten de wrede niets ontziende slachtpartijen door de Japanse bevrijders in Nanking en de rest van China. Vergeten de slavenarbeid van en vivisectie op duizenden mensen door de bevrijders in Mantjsoerije. Zelfs vergeten de mensonterende behandeling van duizenden Indonesische remoesja’s door hun bevrijders.

    Hoe cynisch en verblind kan een mens nog worden in het najagen van eigen “gelijk”?

    Pak Pierre

    • RLMertens zegt:

     @PPierre; ‘najagen van eigen gelijk’ – Citeren is voor sommigen toch soms wat te verwarrend. Vooral voor hen die zich toen tot de intelligentsia van Indië rekende.
     ‘Japan kwam als bevrijder van Azië’. Ook Nederland kwam als bevrijder van (een deel) van Azië. Zoek de overeenkomsten. Tenminste als men nog niet verblind is. Door het cynisme.

    • bokeller zegt:

     ””Hoe cynisch en verblind kan een mens nog
     worden in het najagen van eigen “gelijk”? ””
     Er zijn verzachtende omstandigheden en wel,
     de VOLLE MAAN STAND
     siBo

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja Pak Bo … daar komt het Engelse woord “lunatic” vandaan.

     Au clair de la lune …. Nu weet ik waarom de heer Wal Suparmo met het liedje op de proppen kwam.

     Soedah, laat maar. Pertjoema. Het zendingswerk laat ik gaarne aan anderen over.

     Pak Pierre

   • RLMertens zegt:

    @siBo; de 7 December divisie mars mag er ook zijn. Die werd toen op 31 aug. 1947/48 steevast bij de parade te Soerabaja marcherend gespeeld. Met voorop ‘Kees de Bok’.
    Die af en toe zijn keutels, exact voor het podium met hoge Pieten (=afgeleid van zwarte Piet) de vrije loop liet.

    • bokeller zegt:

     In mijn gevangenisperiode jaren geleden gaf ik me
     vrijwillig op als stronttonnencorveeër om wat meer
     van de buitenlucht en vrijheid te proeven.
     Dat hield in het naar buiten piekelen van de volle tonnen naar zee,
     de branding in, om al zwemmende de ton met de hand reinigen.

     Wat je allemaal in deze uitzichtloze tijd als jongmens deed om even van het buiten zijn te kunnen genieten.

     Door het opsnuiven van de stank van grote hoeveelheden ordinaire.
     onsmakelijke menselijke uitwerpselen
     ruik ik nu nog en zelfs op grote afstanden ”poeplucht”.

     Meneer Mertens, het is ongelooflijk,
     maar ik herkende U meteen toen U ‘ns ”Bronbeek” aandeed.

     Hoe een eens opgedane ervaring een andere nu na jaren boven doet drijven …….
     siBo

    • RLMertens zegt:

     @siBo; ‘stronttonnen corveeër’ – zich opgeven voor zo’n beroep? Dus toch ook daarna ‘beroepsmatig goedgekeurd’. Ja, door ervaring raak je zo’n ‘neus’ nooit meer kwijt.
     Dat zag ik ook inderdaad bij sommige bewoners van Bronbeek.

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens. U schermt steeds ‘ met het niet erkennen vh zelfbeschikkingsrecht.’

     Het blijkt feitelijk onjuist en juist Soekarno cs gingen ermee in de fout.👎👎

     ***Over het zelfbeschikkingsrecht:
     Interne zelfbeschikking (de vorming van deelstaten bínnen de V.S.I.): Indonesië laat het bij de verklaring dat ‘ook haar dat recht ter harte gaat’.
     Externe zelfbeschikking (het recht buiten de V.S.I. te blijven – een recht dat geclaimd werd door de Minahassa en de Molukken): wordt niet door de Republiek, en met name ook niet door de B.F.O. , erkend. Wel wordt een intern zelfbeschikkingsrecht voor genoemde gebieden erkend
     Nieuw-Guinea: omdat Nederland de soevereiniteit over dit gebied niet wilde afstaan, bleef deze kwestie ‘in geschil’ volgens artikel 2. De afscheiding van Nieuw-Guinea van Indonesië was nodig om in de Tweede Kamer een tweederde meerderheid te verwerven ( nodig om de wet op de soevereiniteitsoverdracht door de Kamer te krijgen). De CHU en de VVD zouden zonder die afscheiding namelijk niet meewerken aan het aanvaarden van de wet.
     De wet op de soevereiniteitsoverdracht werd op 9 december in de Tweede en op 21 december in de Eerste Kamer aangenomen. Op 27 december vond tenslotte in Amsterdam de soevereiniteitsoverdracht plaats.
     De eenheidsstaat
     Soekarno en Hatta maakten nu deel uit van de regering der V.S.I., samen met onder andere Ide Anak Agung (toen minister van de deelstaat Oost-Indonesië) en sultan Hamid van Pontianak – de federale leiders. In Djocja namen anderen de leiding van ‘de Republiek’(nu de Republiek Djocja genoemd) over. De Republiek wilde volbrengen wat men zich in 1945 had voorgesteld: de Republik Indonesia als eenheidstaat voor geheel Indonesië. De V.S.I. werd door hen beschouwde als een Nederlands product. Ze voelden zich daarom pas echt onafhankelijk als de V.S.I. was geliquideerd.

     Al dan niet vrijwillig – C. Smit spreekt in zijn publicaties over de dekolonisatie van geweld en bedreiging – sloten de deelstaten zich in snel tempo bij de Republiek Djocja aan. Op 17 augustus 1950 werd de eenheidsstaat geproclameerd onder de naam Republik Indonesia.

     Dat Nederland zich wel móest neerleggen bij een overheersende rol van de Republiek in het onafhankelijke Indonesië was niet in de laatste plaats het gevolg van de Amerikaanse politiek. Die politiek steunde, mede uit angst voor het communisme, tenslotte eenzijdig de Republiek. Zo kon de Republiek (Djocja) na de soevereiniteitsoverdracht ongehinderd de eenheidsstaat aan Indonesië opleggen. Alleen al het gegeven dat die eenheidstaat reeds in 1950 een feit werd, toont dat de Republiek nooit van plan is geweest een V.S.I. te accepteren

     Het verdere verloop van de geschiedenis laat zien dat er binnen de eenheidstaat Republik Indonesia nooit ruimte is geweest voor enige zelfbeschikking van de verschillende deelgebieden. Het resultaat was onvrijheid en onderdrukking van gebieden als de Zuid-Molukken, Oost-Timor en Nederlands Nieuw-Guinea (Irian Jaya
     http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/32939-indonesie-naar-de-eenheidsstaat-republik-indonesia.html

    • Jan A. Somers zegt:

     “De V.S.I. werd door hen beschouwde als een Nederlands product.” Maar dan ook wel samen met de plaatselijke machthebbers. En iedereen vond het goed op de RTC. Ook de RI vond het goed. Keurig ondertekend en geratificeerd , ook door de VSI, met daarbinnen de RI. En vriendelijke woorden van minister-president Hatta. Keurig volgens protocol: In Amsterdam om 10.17 uur de soevereiniteitsoverdracht; in Batavia>Jakarta om 17.51 uur de gezagsoverdracht door het tekenen van de bestuursoverdracht. Allemaal in pakean deftig. Met daarna hapjes en drankjes.
     In Nederland was intussen de grondwetswijziging ook goedgekeurd. En daarna de wet op de soevereiniteitsoverdracht: In de Tweede Kamer op 9 december met 71 tegen 29 stemmen, in de Eerste Kamer op 21 december met 34 tegen 15 stemmen. Een mooi resultaat.

    • RLMertens zegt:

     @Lemon; ‘niet erkennen van het zelfbeschikkingsrecht’- Ik heb het over het Atlantisch Handvest art.3; Elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht, zoals door Nederland is ondertekend! ‘ Soekarno cs ging daarmee in de fout’- Hoezo? Het zelfde recht dat door Nederland voor -art 3.Linggadjati; ‘indien de bevolking van enig gebiedsdeel etc. een bijzondere verhouding van deze staten in het Koninkrijk der Nederlanden in het leven kan worden geroepen’- Dat was van Mook’s opzet met die Federale staten. Waardoor Nederland dus nog invloed op die RIS kan houden.Spottend toen al de Verenigde staten van Nederland genoemd. En dat was natuurlijk tegen de wil van de Republiek; een eenheidsstaat( zoals Nederlands Indië ook was). Dat men de RIS aanvaarde was gewoon een truc. Want na de overdracht werd het, zelfs met instemming van die staten(!) een Republiek. Die staten waren toen al bij de Conferentie van Bandoeng 1948; pro Soekarno! Tot ontsteltenis van HvK Beel, die daarop in overleg met Drees.sr. tot een ‘2e politie actie’ besloot! mr.dr.C.Smit; De Indonesische Quaestie 1952(!) conclusie;’het was de Nederlandse regering geweest, voorgelicht door Van Mook, die het federalisme had gebruikt, niet als staatkundig systeem(!), doch inzonderheid ook als politiek strijdmiddel(!!). De liquidatie der staten betekent tevens de uiteindelijke mislukking van Van Mook’s Malino politiek! ‘onvrije onderdrukking van ; RMS, Oost Timor, Irian’?
     -In de Nederlands ethische(!) periode heette het ‘pacificeren’= vrede brengen om kwaadwillige gebieden onder het gezag te brengen/houden. Orde en rust!
     Goed voorbeeld, doet volgen?
     note; vMook werd uiteindelijk op nogal bruuske wijze opzij gezet( door Beel). Zijn ambitie ‘Indië verbonden met Nederland’ werd eigenlijk door hem zelf met het Malino project om zeep gebracht. Zijn eerdere visie; (niet te vermeiden om)met Soekarno tot overleg te komen, Batavia 1/11’45( gedesavoueerd) had hij door moeten zetten…. of aftreden!
     Dan was/werd hij een man van de geschiedenis.
     Zijn secretaris prof.Sanders (opsteller van Linggadjati) trad af bij het besluit tot ‘1e politie actie’ ( ook ‘uit zicht’ bij vele historici muv.dr.L.de Jong)

    • P.Lemon zegt:

     @Hr Mertens ” Soekarno cs ging daarmee in de fout’- Hoezo? ”

     Dat stond er toch vermeld ? Men was eerst accoord over en beaamde het zelbeschikkingsrecht specifiek vd deelstaten en toen de buit binnen was kwam het neo-koloniale virus weer boven. Niet alleen fout maar achterbaks. Orang bohong!!!

     ***Externe zelfbeschikking (het recht buiten de V.S.I. te blijven – een recht dat geclaimd werd door de Minahassa en de Molukken): wordt niet door de Republiek, en met name ook niet door de B.F.O. , erkend. Wel wordt een intern zelfbeschikkingsrecht voor genoemde gebieden erkend.

     Maar dan : Alleen al het gegeven dat die eenheidstaat reeds in 1950 een feit werd, toont dat de Republiek nooit van plan is geweest een V.S.I. te accepteren

     Het verdere verloop van de geschiedenis laat zien dat er binnen de eenheidstaat Republik Indonesia nooit ruimte is geweest voor enige zelfbeschikking van de verschillende deelgebieden. Het resultaat was onvrijheid en onderdrukking van gebieden als de Zuid-Molukken, Oost-Timor en Nederlands Nieuw-Guinea (Irian Jaya)

    • RLMertens zegt:

     @Somers. ‘De VSI, Nederlands product, maar dan wel samen met de plaatselijke machthebbers’- De plaatselijke machthebbers? Op voorspraak van Van Mook, dus ‘ja knikkers’. Vandaar daarna spottend ‘de Vereenigde staten van Nederland’ genoemd.
     Ik dacht dat wij op Javapost indertijd daarover uitvoerig hebben gediscussieerd. Na de Bandoeng Federale conferentie 1948( Nederland werd niet uitgenodigd) kozen zij toch partij voor de Republiek. HvK Beel begreep meteen dat de Republiek aan invloed won. Vandaar zijn ultimatum en het sein tot de 2e actie; pesthaard Djokja te vernietigen

 48. bokeller zegt:

  Hei maanzieke kwijl ,verteld dat aan deze bewoners
  van ”Bronbeek” als je de lef voor op kan brengen.
  Wel extra ondergoed mee brengen,mocht het
  dunne lichaamsvocht tussen je benen lopen.
  siBo

  • RLMertens zegt:

   @Sibo; ‘Hei maanzieke kwijl etc.’ – We hadden het toch over de bersiap; oorzaak en gevolg? Schelden in plaats van argumenten, was toen inderdaad bij velen het laatste woord over Indië. En warempel nu nog, na al die jaren.

   • bokeller zegt:

    Nu de ziele poot spelen en schelden doe ik niet
    gewoon door je betonnen plaat proberen heen te
    dringen.
    De reageerders op deze Indische site .nmi.
    zijn geen Blanda afzeikers.
    Maar tsja, als je met alle geweld je S5 militaire
    afkeuringsmutatie wereldkundig wilt maken,
    ga dan je gang en als je mij er bij haalt dan
    zal ik je een beetje helpen.
    Geniet voorlopig van de magische volle maan.
    siBo

 49. Huib Otto zegt:

  De laatdunkende opmerking van een kennelijk maanzieke kwal richting de Bronbeekbewoners
  tekent ’s mans instelling.
  Huib

 50. Petet zegt:

  Nog eenmaal hr Mertens, misschien omdat ik een achterkleinzoon ben van een zendeling die in Semarang het Protestantsweeshuis heeft opgezet en verder de koppigheid heb van mijn moeder’s familie, dRdW uit Malang.
  Hoe kan toch hr Mertens, u wordt van alle kanten om de oren geslagen inzake het zelfbeschikkingsrecht, en toch hr Mertens, blijft u met uw hakken in het zand. Het lijkt wel of u vol frustraties zit jegens Nederland. Is dat zo?
  Snapt u de politiek dan niet? Nederland kon in 1945 niet anders handelen dan dat ze gehandeld heeft. Ja nu kunnen wij, lekker in de krosi maled zeggen, dat was foute boel, misdadig en alzo meer. Gambang toch. Maar ga er maar aanstaan, in 1945, je handen gebonden.
  Westerling kreeg de opdracht met een compagnie Zuid Celebes te pacificeren ( natuurlijk, ook weer een foute benaming). Ja dat vraagt om spaanders.
  Maar Zuid Celebes was tot 1950 een veilig gebied.
  Gelukkig is er nu met de geldbuidel gezwaaid en kunnen de spaanders worden opgeruimd…….
  En advocaten houden er wellicht ook nog wat van over.
  Groeten hr Mertens ik wens u heel veel wijsheid toe, Peter

  • Boeroeng zegt:

   Spaanders?
   Dat is toch een eufemisme voor moordpartij, wbt Westerling te Celebes.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Meneer Petet verwijst, denk ik, naar het Nederlandse gezegde: “Waar gehakt wordt, vallen spaanders”.

    Nou, de kapitein Westerling en zijn mannen hebben gehakt en als gevolg daarvan vielen er spaanders. Tegen die wijze van uitdrukken kunnen zij die de kapitein Westerling en zijn mannen oorlogsmisdadigers vinden, toch niets op tegen hebben?

    De bersiapmoordenaars van weerloze kinderen, vrouwen en mannen hebben ook flink gehakt met hun parangs en goloks. De spaanders smeten zij in kali’s, waterputten of zo maar ergens. Ook geen eufemisme.

    Pak Pierre

    • Pierre de la Croix zegt:

     Oeps ….. “tegen iets … op tegen hebben”. Dat kan ik zelfs niet op prijs appreciëren. Excuses.

     Pak Pierre

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””Dat is toch een eufemisme voor moordpartij, wbt Westerling te Celebes.”””””””””

    Was dat niet het antwoord op de moordpartijen van de Javanen, die families van Indo’s en dorpsbewoners van Makassar aan het vermoorden waren?

  • Surya Atmadja zegt:

   Maar Zuid Celebes was tot 1950 een veilig gebied.
   ==================================================================
   Het is moeilijk om zo maar te zeggen, wie gelijk / ongelijk heeft.
   Wel is belangrijk om de plaatselijke geschiedenis te bestuderen ( Sejarah Daerah) .

   Zie bijvoorbeeld de rol van de Republikeinse pemuda’s uit de regio Minahasa zoals KRIS :(Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi).die betrokken waren bij Jong Celebes ( Sumpah Pemuda 1928 , 1 land. 1 volk, 1 taal ) , naast Jong Ambon , Jong Java etc.
   Zie de namen en foto’s van de bekende leiders.
   http://stenlyaddy.blogspot.nl/2013/07/dr.html

  • RLMertens zegt:

   @Peter; ‘van alle kanten om de oren geslagen inzake het zelfbeschikkingsrecht etc.’
   – Zo op te zoeken via Google/Wikipadia; Het Atlantisch Handvest, art 3 Elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht is door Nederland te Londen, 24/9’41 ondertekend. Door bijna alle historici verzwegen.(muv.dr.L.de Jong; Het Koninkrijk dl.11-14) In de 7 dec.HM rede verloochend (!) ondanks gepleit van min.Soejono van het Londen kabinet. Idem verloochend; geen merdeka, bij het allereerste gesprek vdPlas-Hatta Batavia 4/10’45.
   Gevolg bersiap. Het zelfbeschikkingsrecht is de kern van het conflict tot aan de overdracht toe! Daarna (eindelijk) toegepast toen de RIS werd opgedoekt. En Nederland het nakijken had. ‘vol frustraties tegen Nederland’- Onze voormalige koningin Juliana was al vanaf het begin voor onafhankelijkheid van Indonesië! Zij was het ook, die hierover van mening verschilde met de min.Beel en Drees sr. Die laatste verweet zij, dat hij zijn eerdere belofte(onafhankelijkheid van Indië) verloochende. Bij thuiskomst van een groep uit Indië begroette zij de soldaten met een toespraak, die eindigde met; ‘U streed voor een ideaal. Maar het was geen ideaal'(!) Dit tot grote woede van oa. Pr.Bernhard en Drees, die laatste verzocht haar voortaan de toespraken eerst met hem te overleggen. Dit alles is te zien in de tv.serie Juliana. Onze koningin ook vol frustraties? Opmerkelijk is dat geen historicus/journalist/ oranje adept ooit hierop/over heeft gereageerd. U wel?
   ‘Nederland kon in 1945 niet anders handelen?’- Naast onze toenmalige koningin waren meerdere prominenten( zie mijn voorgaande reacties) die het anders zagen. Maar lieden als Beel en Drees sr. sleepten het hele volk mee in een avontuur; 4 jaar oorlog nb. na een wereldoorlog. En het resultaat; De Republiek. Ten koste van zovele vooral burger slachtoffers! Niets voor niets heeft min.Bot zijn toespraak over; ‘ dat wij aan verkeerde kant van de geschiedenis stonden’ op 17/8 2005 te Jakarta gehouden.
   Note; als zoon van een zendeling moet u toch ook weten, dat de Kerksynode reeds op 17/8 1995 zijn excuus (!) aan het Indonesische volk heeft aangeboden! Of bent u van uw geloof af gegaan? (waardoor u dit bericht is ontgaan)

   • Peter zegt:

    Tv Serie Juliana. Is dat historisch verantwoord? Het is gebruikelijk dat wat van tussen de koning(in) en de minister president wordt besproken niet naar buiten komt. Dus ook hier niet.
    Het is de vrije interpretatie van de scriptschrijver geweest die u op deze gedachte heeft gebracht hr Mertens.

    • RLMertens zegt:

     @Peter. ‘vrije interpretatie van de scriptschrijver’ – Toch wel toevallig, dat het over Indië ging, vindt u niet? Dat Juliana altijd al voor de onafhankelijkheid van Indië was, was bij insiders bekend. Zij had tijdens haar verblijf in Canada tijdens oorlog vele contacten gehad met lady Roosevelt, echtgenote van de man die ‘het zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren’ predikte. Niet alleen voor Hatta maar ook voor haar was het ‘the finest moment’ de overdracht te mogen uitvoeren. Zij was mi. ook degene, die daarna Soeharto in de jr.’70 voor een bezoek aan Nederland uitnodigde.( bij sommigen,tot grote ergernis) Waarna een glorieuze tegenbezoek aan Indonesië volgde. Dat in tegenstelling met het bezoek van koningin Beatrix in 1995. En tot slot; uw gedachten, als zoon van een zendeling, over het excuus van de Kerksynode?

    • PLemon zegt:

     Juliana was inderdaad een buitenbeentje…

     ***De koning(-in) is wel heel lang afwezig en ver weg geweest voor de onderdanen in de overzeese gebiedsdelen. De Oranjes verzonnen van alles om er maar niet heen te hoeven. Ze zagen te veel op tegen een lange reis naar de tropische wingewesten. Alleen Hendrik de Zeevaarder, zoon van Willem III, voer in 1836 naar de Indische Archipel.
     Vlak voor de ondertekening van de onafhankelijkheid van Indië werd Juliana koningin. ,,Het is nooit vastgesteld”, zegt Oostindie, ,,maar het verhaal gaat dat Wilhelmina de soevereiniteit niet aan de Indonesiërs wilde overdragen.” De strijd in de Indische Archipel had aan Hollandse kant slachtoffers gemaakt. Waren die dan voor niets gevallen?, vroeg Wilhelmina zich af. De nieuwe majesteit signeerde het verdrag in 1949. Toch werd de koningin uit het verguisde voormalige moederland in 1971 met veel ‘koloniaal gezang en dans’ ontvangen. Oostindie: ,,Juliana had geen belast verleden. De elite vond het leuk haar te ontmoeten. De gewone bevolking liet het koud.”
     http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1749919/2004/03/26/Zij-ging-diep-door-de-knieen.dhtml

    • RLMertens zegt:

     @Lemon; ‘het verhaal gaat dat Wilhelmina etc.’- Het verhaal gaat te Londen, nav Atlantic Charter, dat Wilhelmina tegen een minister( Gerbrandy?) zei; ‘het toch wel beschamend vond, dat zij dan maar koningin over dat kleine Nederland was’
     Juliana naar Indonesië; de elite vond het leuk. De bevolking liet het koud.- O ja? Zie de oude film journaals. Indertijd in de Cineac Damrak gezien. Een uitzinnig ontvangst te Bandoeng met opschriften (over de straten heen); ‘Eindelijk, majesteit etc.’Zwart van de mensen(bevolking) In de Minnehasa(ooit Nederlands 12e provincie) een ovationeel welkom. Dit bezoek heeft zij, na haar aftreden, nogmaals herhaald. Ook toen was het een hartelijke weerzien. Trouwens Pr.Berhard was ‘gaarne in Indonesië'( voor het Wereld Natuurfonds ?)

 51. Peter zegt:

  Inderdaad, Boeroeng je hebt gelijk maar wat kan je verwachten van een commando met een vergaande opdracht.
  Ik oordeel en veroordeel niet en kan enkel maar zeggen ik betreur dat, het had niet mogen gebeuren….., En dat natuurlijk altijd achteraf.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Nou ….. “het had niet mogen gebeuren?”.

   Vraag dat maar eens aan de vreedzame bewoners van de betreffende streek. Die waren denk ik maar wat blij dat binnen de kortste keren rust en orde in hun omgeving waren hersteld en zij verder konden gaan met hun leven. Klappertje plukken, rijst verbouwen, padi stampen, angon kambing, in de kali baden, vissen, op gezette tijden feest vieren.

   Pak Pierre

   • Ron Geenen zegt:

    “”””””””””””Vraag dat maar eens aan de vreedzame bewoners van de betreffende streek. Die waren denk ik maar wat blij dat binnen de kortste keren rust en orde in hun omgeving waren hersteld en zij verder konden gaan met hun leven. “””””””””””””

    Met u eens, want ik ken een 79 jarige Indo, die ik regelmatig ontmoet bij onze zaterdagse lunch in Duarte, die daar in Makassar is geboren. Hij heeft herhaaldelijk ons de verhalen van zijn ouders en ooms verteld. Een munt heeft 2 kanten. Deze man is ook een Vietnam veteraan en de heer Westerling staat bij hem hoog in het vaandel.

    • Surya Atmadja zegt:

     Ron Geenen zegt:
     23 februari 2016 om 17:47
     Met u eens, want ik ken een 79 jarige Indo, die ik regelmatig ontmoet bij onze zaterdagse lunch in Duarte, die daar in Makassar is geboren. Hij heeft herhaaldelijk ons de verhalen van zijn ouders en ooms verteld. Een munt heeft 2 kanten. Deze man is ook een Vietnam veteraan en de heer Westerling staat bij hem hoog in het vaandel.
     ====================================================
     Een medaille/munt heeft 2 kanten.

     KLOPT, betoel sekali !!
     Van daar dat ik weinig zin heb om mee te praten.
     Voor de slachtoffers van beide kanten kanten zal Westerling of hun redders gewoon helden , zit je toevallig bij de andere kant dan is het een andere verhaal.

     Ik kan best voorstellen dat iemand echt kwaad of mss wraak wil als hun dierbaren vermoord , verkracht , getjingtjangd werd .

     Heb toch liever over lekker eten, poco poco dansen , randang padang of sajoer lodeh praten , lekker mijmeren over pan froeher .
     Alleen kan ik weinig vertellen over baden in de kali en tegelijk gluren naar de dames of het tellen cq ontwijken van de vele gele lele’s .

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””””Ik kan best voorstellen dat iemand echt kwaad of mss wraak wil als hun dierbaren vermoord , verkracht , getjingtjangd werd .
     Heb toch liever over lekker eten, poco poco dansen , randang padang of sajoer lodeh praten , lekker mijmeren over pan froeher .””””””””””””””””

     Volledig mee eens, ondanks dat zelf een van die lekkere gerechten, zoals randang, door een NL kok werd verkracht. Maar ja, hij had ook nog nooit indies gekookt.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Nu ja …. ik heb ook niet om plaatsing van het onderhavige thema gevraagd, maar feit is nu eenmaal dat het gaat om de bersiap van 1945.

     Onder zo’n thema hoef je het dan niet per se over eten te hebben, ook al is het voor sommigen “gefundenes Fressen” waar ze niet genoeg van kunnen krijgen.

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””Nu ja …. ik heb ook niet om plaatsing van het onderhavige thema gevraagd, maar feit is nu eenmaal dat het gaat om de bersiap van 1945. “”””””””””””

     Ja, dat klopt ook. Maar het ging over de voorkeur hebben. Meer niet. Er zijn ook figuren die over een bepaald onderwerp blijven doordrammen. En dan kan dat ook minder leuk zijn. Misschien heeft het ook te maken met het weer. Verschillende typen weer hebben, kan misschien ook leiden tot misverstanden. Je weet maar nooit.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Het weer? Ik heb iets gelezen over volle maan. En wie weet heeft de stand der sterren er ook mee te maken.

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””””””En wie weet heeft de stand der sterren er ook mee te maken. “””””””””””

     Wie weet en mijn zusje vertelde mij pas dat het overdag ook niet rose geur en maneschijn is.
     Over verbitterd gesproken.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Logisch toch …. de roosjes bloeien hier nog niet en de boelan is overdag ver te zoeken. Zelfs de volle boelan niet.

     Pak Pierre

    • Ron Geenen zegt:

     “””””””Logisch toch …. de roosjes bloeien hier nog niet “””””””

     Ben net terug van buiten. Heb net mijn pool staan vuil zuigen in een temperature van wel in de twintig.
     Door uw schrijven besef ik weer dat ik wat dat betreft in een bevoorrechte omgeving woont. Mijn vruchtbomen staan zelf weer vol in bloei, terwijl de rijpe vruchten nog niet allemaal geplukt zijn.
     Hoop dat het in NL ook gauw lente wordt.

  • Peter zegt:

   Shrek Mertens, lees achterkleinzoon, en ik was RK. Maar in het oude Indie was het geen taboe om met iemand van een ander geloof te trouwen.

 52. RLMertens zegt:

  De waarheid over bersiap is bitter. Bitterheid bij beide partijen. Door verliezen van dierbaren bij beide kampen. De initiators/veroorzakers echter, namen hun verbittering in hun graf mee.
  En wij…de nazaten? Aanvaarden van de waarheid? Of blijven in verbittering?

 53. Huib Otto zegt:

  Sommigen menen de waarheid in pacht te hebben en houden er maar niet over op de discussies met drogredenen over de eigen waarheid te vervuilen.
  We zullen maar zeggen een waarheid als een koe ingegeven door de maanstand zoals terecht eerder werd opgemerkt door een gewaardeerd lid van dit panel.
  Huib.

  • Ron Geenen zegt:

   “”””””””Sommigen menen de waarheid in pacht te hebben en houden er maar niet over op de discussies met drogredenen over de eigen waarheid te vervuilen.”””””””””””

   Misschien di bikin?

 54. Anoniem zegt:

  Mertens, ik kan de situatie van de toeschouwer [ oa.jij]
  goed indenken.
  Een ventje aan de hand van papa met op ooghoogte de schoft-
  hoogte van ”Kees de Bok”, was ook benieuwd hoe de achterkant
  van deze mascotte er uit zou zien. ik hoop niet,dat het een
  blijvende belangstelling voor Bok’s achterwerk zal zijn.
  Ziet de keutels ,toen al specialist [? ], vallen. maar
  wat deze Kleuter toen niet kon weten was dat drollenvangers
  niet alleen een broekennaam maar daadwerkelijk bij
  zulke gelegenheden in gebruik werd genomen.
  En nu het bizarre hiervan , na afloop werd de inhoud
  van deze zakjes aan de toeschouwende jongeren, de
  Keutels als pure Hollandse dropjes aangeboden.
  Velen weigerden deze geste ,maar nu luisterend naar het
  gemekker en het aanhalen van je eigen jeugd herinnering
  op Indisch4Ever heb ik een ”blauw zo blauw” vermoeden
  dat de toen ”Hollandse dropjes” bij jou gretig in ging.
  siBo

  • Pierre de la Croix zegt:

   Allah soedah laat maarrrr, Pak Bo. De man is niet voor rede vatbaar.

   Alles wat tegen zijn retoriek wordt ingebracht, glijdt van hem af als water van een eend. Hij begrijpt niet of erger nog, wil niet begrijpen dat hij zijn punt al lang heeft gemaakt en dat hij niet constant, te pas en te onpas, tot vervelens toe, hoeft te herhalen hoe hij in de Indonesische kwestie staat. In zijn beleving is iedereen gek, behalve hijzelf.

   “Kalt stellen” lijkt mij het beste. Negeren. Vooral niet met pies en poep gooien. Zo krijg je zelf vuile handen en verlies je je eigen waardigheid. De man is het allemaal niet waard.

   Pak Pierre

  • RLMertens zegt:

   Anoniem; ‘drollenvangers/geitenkeutels/dropjes etc.’ – dit, als bijdrage voor een polemiek aangaande bersiap; waarom, waardoor? En dan nog wel Anoniem aangedragen!
   Kom op met ; tegenargumenten! Beweringen mag ook. Dit geldt natuurlijk ook @PakPierre, die sich ab und zu kaltstellt en @ SiBo, de stronttonnen corveeër, die toch een bijzondere ‘neus moet hebben’ voor dit onderwerp.
   Maar graag met wat ‘ eigen waardigheid’ (als het kan)

   • bokeller zegt:

    Krijg je er een kick van en dat anoniem
    valt mee, Mijn naam staat er onder.
    Wat tegenargumenten,Japan de bevrijders van Azie.
    Hare Majesteit de Koningin bijhalen.
    Man je raaskaalt in de ruimte, wat deed je Vader
    in Konings wapenrok,De Indonesiërs ”verheffen”
    Is hij ook vergeten zich dood te vechten en
    daarna achter het achterstallige loon aan rennen.
    En wie vluchtte het eerst uit Indonesie, en waardigheid
    verlang je, jij die de verkrachtende en moordend tuig
    op weerloze mensen jazelfs kinderen afslachten .
    goed probeert praten.
    Schaam je en mekkert tegen de Regering
    Maar nogmaals ,breng wel schoon ondergoed mee
    als je nog het lef hebt de oude mannetjes in ”Bronbeek”
    de waarheid [!] te vertellen.
    siBo

 55. Peter van den Broek zegt:

  Al kijken dop wat oude kaarten over Surabaya wil ik van de Heren met historisch besef, kennis, inzicht, redelijk denkvermogen en normaal denken dus in één woord gediplomeerde ervaringsdeskundigen vragen uit te leggen waarom juist De Simpang Club en de Werfstraatgevangenis door de pemoeda’s werden uitgekozen als gedenkwaardige plaatsen. Waar werden bvb de Chinezen eigenlijk vermoord, het schijnt dat een dubbel aantal Chinezen iet de Nederlanders getjengtjend werden.
  Kunt U misschien verklaren waarom juist Indische Nederlanders het slachtoffer waren in de Bersiaptijd in Surabaya?

  • RLMertens zegt:

   @PetervandenBroek; ‘waarom de Simpang club en de Werfstraat door de pemoeda’s werd uitgekozen etc.’ – Beiden waren symbolen van het Nederlands Koloniaal gezag! De club was uitsluitend toegankelijk voor Nederlanders! ( idem voor Indische, maar dan wel die zich Nederlandser waren/gedroegen dan de Nederlanders zelf). De Werfstraat was uitsluitend toegankelijk, pardon, bestemd voor Inlanders.(de bajesklanten- een (Indisch) Nederlander die hier terecht kwam=/gedroeg zich als een Inlander= een inlander)
   ‘Indisch Nederlanders het slachtoffer tijdens bersiap?’- Zij waren de belanda’s, de moesoeh= de vijand, wonend tussen de inlanders.( tijdens de Japanse tijd vijandig, doch links gelaten). Het makkelijkst bereikbare doel om de anti belanda’s gevoelens te uiten/te tjingtjangen= in stukjes te snijden( als babi pangang). Idem de Chinezen, die bij elk regiem zich ( volgens de inlander) aanpaste/ profijt had. (De totoks zaten toen in beschermde kampen, bewaakt door Japanse/Nederlandse/Britse militairen)

 56. Boeroeng zegt:

  300 reacties in dit topic. Tijd om te sluiten.
  Vooral omdat het veel een herhaling van zetten is, en neigend naar hakketakkerij.
  Echt nieuwe argumenten zijn er niet meer.
  Dan lijkt het op een rituele rondedans.

Reacties zijn gesloten.