Petitie #245: Foundation of Japanese Honorary Debts 25th anniversary.

jesdemosept2012JES-demonstratie voor de Japanse ambassade september 2012

japanse-ereschulden.nl:

Excellency,
The Foundation of Japanese Honorary Debts was founded on 4 April 1990 for the purpose of looking after the interests of the Dutch from Dutch East Indies. During the past 25 years the foundation tried to reach an agreement in good faith and trust with you and your predecessors. On the basis of acknowledgement and mutual respect we will continue to convince you that Japan has a lasting moral obligation towards the Dutch victims of the Japanese terror during World War II.

japanstv_bij_jesdemoTed Hartman mailt:
Hierbij alweer voor April, de aanbieding van de 245e petitie van de Stichting Japanse Ereschulden op 14 april 2015.We hadden een Japanse cameraploeg van de Japanse TV op bezoek en hopen op goede propaganda in Japan voor ons streven naar erkenning.  De voorzitter legde in de nabeschouwing in Hotel Belair de nadruk op de Speciale jaarlijkse bestuursvergadering op 19 Mei a.s., waar het 25-jarig bestaan van de Stichting Japanse Ereschulden wordt gevierd, met een Indische hap.
Hartelijk dank weer voor plaatsing, Boeroeng. Je toegenegen Ted

Lees achter onderste link de vrije vertaling van Ted Hartman

Zijne Excellentie Shinzo ABE

Eerste Ministervan Japan

Den Haag, 14 April 2015
Petitie: 245
Onderwerp: 25 Jarig bestaan van de Stichting Japanse Ereschulden

Excellentie,
De Stichting Japanse Ereschulden werd 4 April 1990 opgericht met het doel de belangen van de Nederlanders in Nederlands Oost Indië te behartigen. Gedurende de laatste 25 jaren heeft de stichting te goeder trouw en hoop getracht een overeenkomst met u en uw voorgangers tot stand te brengen Op basis van erkenning en wederzijds respect zullen we doorgaan met u te overtuigen dat Japan een blijvende morele verplichting heeft jegens de Nederlandse slachtoffers van de Japanse terreur in de Tweede Wereldoorlog.

Eerste Minister,
Het 1951 San Francisco Vredesverdrag en het Yoshida-Stikker protocol van 1956 gaven Japan de gelegenheid zijn economie te herstellen. Als gevolg kon Japan oorlogsschade leningen verstrekken om vele volkeren die het tijdens de Tweede Wereldoorlog had bezet, te ondersteunen, maar met voorbijgaan van de Nederlanders van Nederlands Oost Indië op grond van het bepaalde in het Yoshida-Stikker protocol dat besloot dat Japan’s morele verplichtingen vrijwillig waren.

Eerste Minister,
De Stichting Japanse Ereschulden is het niet eens met dit standpunt omdat de “compensatie” slechts voor de Nederlandse burgers was die in concentratiekampen waren opgesloten, terwijl de Nederlanders die buiten de kampen verbleven werden vergeten. Maar eveneens omdat de zeer minieme vrijwillige betaling in geen enkel opzicht de permanente mentale en psychische schade en lijden dekte, toegebracht aan de slachtoffers door het Keizerlijke Japanse leger. Bovendien hebben de vonnissen die de Japanse lagere rechtbanken uitspraken dat Japan Wetten en Gebruiken van de Oorlog te Land (Haagse Conventie van 1907) en het Verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevangenen van 1929 hebben geschonden, duidelijk gemaakt dat Japan verplicht is tegemoet te komen aan de Nederlandse slachtoffers. Het Hooggerechtshof van Japan is niet tot een conclusie gekomen daar het de cassatie om administratieve redenen heeft verworpen. De uitspraken van de lagere rechtbanken waren niet verworpen, dit maakt Japan voor altijd te schande.

Eerste   Minister,
In onze dialoog met Japan’s vertegenwoordigers in Den Haag zullen we blijven zoeken naar een wederzijdse aannemelijke oplossing voor de Nederlandse slachtoffers van de Japanse terreur tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 70e Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog is het geschikte moment om zo’n besluit te nemen en zou het 25-jarig bestaan van de Stichting Japanse Ereschulden een “zilveren lichtpunt” geven.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,
J.F. van Wagtendonk, voorzitter

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Indische kwesties, Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

20 reacties op Petitie #245: Foundation of Japanese Honorary Debts 25th anniversary.

 1. Ted Hartman zegt:

  The Indo Project in Amerika is ook heel actief contra de Jap.politiek. Het laatst schreven zij:
  Petition update
  Inez Hollander just posted an update on the petition you signed, The Japanese Embassy in Washington D.C.: Stop the ban on Angelina Jolie’s movie, Unbroken, in Japan.
  Mr. Abe, Break Down that Wall!
  Apr 20, 2015 — Petition supporters, Mr. Abe will address US Congress soon, so I need your help in triggering some exposure: please like my comment (by clicking Recommended) on this important NYT.
  Why, you ask? The NYT piece only mentions Korea and China as war victims while suffering in Indonesia (more than 4 million war dead) is often overlooked. By recommending my comment, I will rise in the rankings (currently #3!) of readers’ favorites and our cause (justice and recognition for the victims of Japan in the Dutch East Indies) will receive more exposure. All it takes is one click! Thanks a bunch!
  Wil u meewerken? Klik dan in GOOGLE aan: ” Shinzo Abe and Japan’s History” – Bij dit artikel ziet u bij de reacties(comments) als eerste dat van het Indo Project, Inez Hollander. Daaronder bij recommendations kunt u uw reactie (support) intypen. Ze heeft al 97 “likes”. M.h.d. Ted Hartman

 2. Boeroeng zegt:

  A South Korean woman who says she was forced to work in a Japanese military brothel as a girl in the 1940s demanded Friday that the government admit that the Imperial Japanese Army was involved in managing the brothels and extend an official apology to the victims.

  http://www.japantimes.co.jp/news/2015/04/24/national/history/korean-survivor-recounts-path-14-year-old-girl-wartime-sex-slave/#.VTtQcSHtmkp

 3. Boeroeng zegt:

  Ondergetekende was toen 23 jaar oud, fietsende naar Pasar Toendjoengan (Winkelcentrum). Opeens zag ik colonnes Japanse militaire transportwagens vol beladen met totaal naakte blanke mannen in gevlochten bamboe varkensmanden.

  Ik fietste hen achterna tot Tanjung Perak en zag daar met eigen ogen, samen met vele Javaanse havenarbeiders, hoe onmenselijk barbaars de Japanse militairen al die manden met inhoud, hebben overgeladen in de laadboten van Surabaya Veem en vervoerde tot het midden van Straat Madoera en ze aldaar in zee wierpen.”.

  Getekend: M.L… —–

  http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/nieuws/12917/getuigenissen-van-japanse-oorlogsmisdaden.html

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik heb begrepen dat dit processen verbaal zijn geweest van afgelegde verklaringen. Alles bij elkaar geteld zouden dat een paar honderd slachtoffers moeten zijn geweest. Zijn die verdwenen zoals tijdens de bersiap, of zijn er vermissingen gemeld?

   • Arthur Olive zegt:

    Er is een verhaal op sharkattackfile.net over de slachtoffers van de Pigbasket atrocity, maar ik kan de website niet overmaken voor een of andere reden.

    Leutenant Generaal Hitoshi Imamura moet het bevel hebben gegeven voor de 200 kranjang moorden.
    Hij werd vrijgesproken in een Nederlands court vanwege gebrek aan bewijs maar kreeg daarna in Australie 10 jaar gevangenis straf, misschien vanwege de rape of Nanking waar hij ook bij was.

    • bokeller zegt:

     Pak Arthur
     Mss . Komt dit in de buurt.

     Op de website van Liese van Kampen staat een fragment uit het boek van Mr. L.F. de Groot over de rechtszaak in Batavia van 1946 tot 1949.
     Hij schrijft dat de waarnemingen vermeld in het overstelpende aantal daarop betrekking hebbende verklaringen

     , alle slechts aan hallucinaties en rijke fantasie ontsproten konden zijn.

     De opperbevelhebber van het Japanse bezettingsleger op Java, generaal Imamura, is later door een Nederlands tribunaal vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Een later ingestelde, Australische krijgsraad achtte generaal Imamura wel verantwoordelijk en veroordeelde hem tot 10 jaar gevangenisstraf.

     Website Liese van Kampen: http://www.dutch-east-indies.nl
     siBo

 4. bokeller zegt:

  Zover ik het weet had niemand er belangstelling voor,
  De Tarakan moorden NET enkele jaren terug
  door Mevr. W,van Dordt een monument en bekendheid
  gekregen.
  Buiten de varkensmanden moorden ,waren alleen al
  bij deze 3maandelijkse Japanse veroveringstocht door
  Nederlands-Indië oorlogs misdaden gepleegd
  en niet ALLEEN op militairen.
  Maar hebben de INDO vandaag er nu wel weet van of
  rijdt de Toyota toch beter dan —==!
  siBo

  • Jan A. Somers zegt:

   Maar die Toyota is toch goedkoop? Indo’s zijn net mensen: Its the economy, stupid! Zijn overigens van die slachtoffers de namen bekend? Zij moeten toch familie hebben gehad? Is er na de oorlog door niemand van hen vermissing opgegeven? Het waren militairen, de Nederlandse militaire statistieken zijn meestal toch tamelijk compleet?

   • Pierre de la Croix zegt:

    Volgens het citaat van Boeroeng waren het “naakte BLANKE mannen”. Als het om tientallen of een paar honderd zou gaan, dan zou je Nederlandse, c.q. KNIL militairen kunnen uitsluiten, want dan zouden er toch nogal wat bruine mannen tussen moeten hebben gezeten.

    Ik heb wel eens gelezen – weet niet meer waar – dat het om Engels sprekende mannen ging, alsdan vermoedelijk Britten of Aussies. Die zouden dan niet in Nederlandse militaire statistieken zijn “verwerkt”.

    Pak Pierre

    • masrob zegt:

     Na de overgaven van begin maart 1942 waren er kleine groepjes geallieerde soldaten die bleven doorvechten. De groepjes bestonden naast Knillers uit Britten, Australiërs en Amerikanen. Gedurende 1942 en 1943 werden alle groepjes opgerold.

     Het lot van de gevangen genomen soldaten in de woorden van De Jong:
     “Van de guerillastrijders werd een deel (…) als krijgsgevangenen behandeld, maar anderen werden door de Japanners van het leven beroofd, waar dezen gebruik maakten van een wijze van executie die zij vermoedelijk uit China hadden geïmporteerd: de betrokkenen werden òf man voor man òf met twee tegelijk in manden gevlochten bamboe gestopt, die manden werden op vrachtauto’s meestal hetzij naar Priok, hetzij naar Soerabaja gereden en daar werden zij aan boord van schepen gebracht van waaraf zij buitengaats in zee werden geworpen.”

     Dit is bij Priok in juni ’42 geschied met meer dan honderd, wellicht ca. honderdvijftig Australische krijgsgevangenen (…), bij Soerabaja (gebeurde dit) op verschillende tijdstippen in ’42 en in de eerste helft van ’43 met vele honderden krijgsgevangenen: Australiërs, Nederlanders, Indische Nederlanders en Ambonnezen. Dergelijke massale verdrinkingen hebben ook wel plaats gevonden van de havens op Midden-Java uit, zoals Chirebon en Tegal.”

    • Jan A. Somers zegt:

     Ja, die verhalen heb ik ook gehoord. Maar daar is maar heel even aandacht aan besteed na 1945. Vreemd dat dit is doodgebloed. Er gingen overigens veel vreemde verhalen rond, vlak voor de landing van de Japanners op Java. Zij zouden op grote schaal meisjes verkrachten. Mijn zus is toen met andere meisjes uit de straat eventjes gestald in ons huis in Poedjon. In zo’n dorp zou zoiets vast wel niet gebeuren(!?!?!?)”. In Soerabaja zou op grote schaal zijn gestolen. Van de gepakte dieven zouden vingers en handen worden afgehakt(?!?!?). Als jonge jongen smulde je van die verhalen.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Men noemt geen koe bont, of er is een vlekje aan ……

     Ik heb ergens gelezen – weet ook niet meer waar – dat de eerste troepen die op Java aan land gingen hun sporen al hadden verdiend in Mantsjoerije en China.

     Dat waren geen frisse jongens …..

     Pak Pierre.

    • P.Lemon zegt:

     @P de la X ” dat het om Engels sprekende mannen ging, …

     Blijkt o.a. uit getuigen verklaringen…

     *** Auteur; J.R. van der Schoor
     Op het internet vond ik getuigenis verklaringen en ik heb er twee van de tenminste 20 hieronder afgedrukt.
     “Aan handen en voeten vastgebonden en getransporteerd in varkensmanden om ze dan levend in zee te werpen….
     …Wij zagen vijf open trucks voorbijrijden volgeladen met bamboemanden waarin blanke mannen lagen, die wij hoorden roepen, schreeuwen om hulp en om water in het Nederlands en in het Engels….
     zie pg 25/6/7/8
     http://www.docstoc.com/docs/153224239/Mijn-vroegste-jeugd-herinneringen

     Meer dan 20 getuigenissen onder ede zijn op onderstaande link te lezen :
     http://www.dutch-east-indies.com/story/getuigenissen.php

     General Office with deposited archives ( 1942 – 1950)
     0-108 D Dossier 5284
     Imamura Hitshi and Okazaki Seisaburo

     The Pig Basket Affaire Research as from 1947
     Verbalisant = Summons sbd.
     Comparant = Party ( to a suit )

     Research interview: Pig Basket Affair
     ==============
     Name: M. V… 50 years old.

     A Dutch Planter

     Can you tell us about the transport you saw in April 1942?

     I lived in Gadoengan ca 3 KM from Paree, residency Kediri. I came almost daily to Paree.

     The 22nd April 1942 I saw a truck slowly driving and loaded with pig baskets. I recognized them immediately because I myself was once busy in that branch and looked after the pig transport at that time.
     I looked and saw clearly six baskets with some soles of human feet sticking out of the baskets.
     Then I saw men with lifted legs and knees in the baskets. I saw some puttees and brown clothing.
     The inhabitants (Indonesians) told me that the transport were Aussies, they were captured in the Kluizenaar (Hermit) caves near the town Kediri and that the men were then transported from Kediri to Soerabaja.
     Some days later, when I was in Soerabaja, I spoke with a dogkar koetsier ( buggy driver) who told me that the Aussies in the pig baskets were thrown into the sea.
     Can you give us the name of the Japanese commandor in Kediri?
     No, but he was a high Major.

 5. RLMertens zegt:

  Japanese honorary debts. What about the Netherlands honorary debts?

 6. R. Busé zegt:

  Op 15 Aug, 2015 zal Koning Willem-Alexander aanwezig op het Malieveld in Den Haag bij de 70 jarige herdenking. Malieveld zou dan eigenlijk “Malu”veld moeten gezien de vriendschap van onze monarchie met de Japanse Keizer vanaf A1 schurk Hirohito tot aan zijn huidige nazaten.
  Premier Rutte, als premier en historicus zou moeten weten dat dit nog steeds een gevoelige kwestie is bij de de nog in leven zijnde slachtoffers/getuigen van de wrede overheersing door de Jappen in Nederlands-Indie zowel voor de geinterneerden als de Indonesische burgers. Het is nog te betwijfelen of de Koning, in zijn verwachte speech, de Japanse regering zal herinneren aan het uitblijven van echte spijt betuiging.
  R.Busé – Anak Tjepoe/Lampersarie

 7. Anoniem zegt:

  http://www.wieringaphotography.com/english/detail/30694.html
  Zo’n actie kan daar ook gehouden worden.
  siBo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.