Maandelijkse demonstratie stg. Japanse Ereschulden

jesparapluHierbij de originele petitie 238 en de vertaling.
Deze is aangeboden op de Japanse ambassade op de gebruikelijke tweede dinsdag van de maand,  9 september 2014.
De demonstraties vinden plaats tussen 12:15 en 13:30 uur, voor de Japanse Ambassade, Tobias Asserlaan 2, 2517 KC Den Haag. Deze locatie is te bereiken met bus 24, halte Groot Hertoginnelaan en lijn 1, halte Vredespaleis. Na afloop van de demonstraties wordt aan de demonstranten een sobere lunch aangeboden in Hotel Bel Air in Den Haag. Wij blijven rekenen op een grote opkomst bij de demonstraties en daarna de lunch. De vrije vertaling van de petitie 238 is door Ted Hartman.

Originele Engelse versie van de petitie 238,

van de Voorzitter, dhr.J.F. van Wagtendonk

Stichting Japanse Ereschulden

Foundation of Japanese Honorary Debts

NGO, Status Roster

His Excellency Shinzo ABE

Prime Minister of Japan

The Hague, 9 September 2014

Petition: 238

Subject: Honoring war criminals, how disgusting!

Excellency,

Your message sent to the annual ceremony honoring class A and other war criminals is truly disgusting. You appear to have no consideration for all the victims, Japanese and others, who suffered so badly from the atrocities caused by these war criminals. They induced the Imperial Army and their agents to bring terror and fear in the occupied territories and bullied their own people into war. Many of the survivors and the next of kin of those who died are shocked by your message.

How can you as a private person and as leader of the Liberal Democratic Party say that the war criminals “sacrificed their souls to become the foundation of the fatherland”?

The people of Japan must now realize and recognize the true colors of their Prime Minister:

He honors Japan’s convicted war criminals, forgets their atrocities, and glorifies them to cover up the role and activities of his ancestors. The Japanese citizens will realize that the war criminals are not “the foundation of modern Japan”, but give Japan a lasting bad name.

Prime Minister

As Prime Minister you must take responsibility for your acts as a private person and leader of the Liberal Democratic Party. You cannot but acknowledge Japan’s past wrongdoings and stop backpedaling on former apologies. If not, Japan’s stand in the world will continue to deteriorate and the young people of Japan will continue to be blamed for not knowing their country’s history. Your so called peace agenda is wrought by the past and lacks repentance.

Germany’s example in acknowledgement and apologies and reparations for all its war crimes against its people, the Jews, Sinti and other Europeans, brought them respect and admiration. An honest apology recognized by the government and conveyed directly by the Prime Minister to the surviving victims and the next of kin will bring peace and better international relationships to Japan.

Respect must be earned and paid for!

Prime Minister

Accept in the long term interest of Japan and its people this responsibility.

Come to terms with the past!

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

J.F. van Wagtendonk

President

___________________________

Vrije vertaling door Ted Hartman, van de petitie 238

Stichting Japanse Ereschulden

Foundation of Japanese Honorary Debts

NGO, Status Roster

Zijne Excellentie Shinzo ABE

Eerste Minister van Japan

Den Haag, 9 september 2014

Petitie: 238

Onderwerp: Eer bewijzen aan oorlogsmisdadigers, misselijk!

Excellentie,

Uw boodschap gezonden naar de jaarlijkse ceremonie die eer bewijst aan klasse A en andere oorlogsmisdadigers, is waarlijk walgelijk.  U schijnt geen achting te hebben voor alle slachtoffers, Japanse en overigen, die zo zwaar geleden hebben onder de door deze oorlogsmisdadigers begane gruwelen. Door hun toedoen brachten het Keizerlijk Leger en zijn agenten vrees en angst in de bezette gebieden en dwongen het eigen volk in een oorlog. Velen van de overlevenden en dierbaren van degenen die zijn overleden zijn geschrokken van uw boodschap.

Hoe kunt u als particulier persoon en leider van de Liberale Democratische Partij zeggen dat de oorlogsmisdadigers  “hun zielen opofferden om het fundament van het vaderland te worden” ?

Het volk van Japan moet zich nu beseffen wat het ware gezicht is van hun Eerste Minister: Hij eert Japan’s veroordeelde oorlogsmisdadigers, vergeet hun gruweldaden, en verheerlijkt ze om de rol en activiteiten van zijn voorouders te verbergen. Japanse burgers zullen beseffen dat de oorlogsmisdadigers niet  “het fundament van modern Japan”  zijn, maar dat zij Japan een voortdurende slechte naam geven.

Eerste Minister,

Als Eerste Minister moet u verantwoordelijkheid voor uw daden nemen als particulier persoon en leider van de Liberale Democratische Partij. U kunt niet anders dan Japan’s overtredingen in het verleden erkennen en stoppen met het herhalen van vroegere excuses. Zo niet, dan zal Japan’s  positie in de wereld blijven verslechteren en de jeugd van Japan zal de schuld blijven krijgen van onwetendheid van de geschiedenis van hun land. Uw zogenaamde vredesagenda is een gewrocht van het verleden, waaraan berouw ontbreekt.

Duitsland’s voorbeeld van erkenning en excuses en herstelbetalingen voor al zijn oorlogsmisdaden tegen zijn volk, de Joden, Sinti en andere Europeanen, bracht het respect en bewondering. Een eerlijke verontschuldiging erkent door de regering en rechtstreeks door de Eerste Minister overgebracht aan de overlevende slachtoffers en naaste verwanten zal aan Japan vrede brengen en betere internationale betrekkingen. Aanzien moet verdiend en betaald worden!

Eerste Minister,

Aanvaard in het belang op de lange termijn van Japan en zijn volk deze verantwoordelijkheid.

Kom in het reine met het verleden!

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

19 reacties op Maandelijkse demonstratie stg. Japanse Ereschulden

 1. Ted Hartman zegt:

  Beste Boeroeng. Nelly stuurde bericht dat jij er alleen voor staat omdat zij ermee stopt en alleen af en toe stukken plaatst zoals van de Stg.Japanse Ereschulden. Ofschoon de stichting een eigen website heeft (www.japanse-ereschulden.nl), is Indisch4ever meer bekend. Hopelijk komt er verandering in want wij blijven doorvechten zolang als Jan van Wagtendonk, het Voorzitterschap behoudt. In ieder geval heeft hij de gehele achterban achter zich. Pukul terus tot finale erkenning, onze wapenspreuk. Wij danken jullie hierbij oprecht voor jullie inspanningen voor de Indische Gemeenschap, waarvan de Stg.Japanse Ereschulden en het Indisch Platform een onverbrekelijk deel uitmaken. Met alle waardering, Ted Hartman, demonstrant.

 2. bo keller zegt:

  Heer T. Hartman
  Misschien heeft U op het landgoed ”Bronbeek” de herdenkingen
  van het Japans optreden in zuidoost Azië gedurende de
  2e W.O. ‘ns bijgewoond. Op een steenworp afstand van
  deze herdenkingsplaatsen tw. Birma/Siam -Zeetransporten-
  Glodok ea. monumenten is een Nederlands Rijksmuseum
  in het Hoofdgebouw gevestigd.
  Daar nu wordt weliswaar geen Japanse Oorlogsmisdadigers
  de hemel in geprezen doch wel een warme deken over
  hun misdadig oorlogsverleden gelegd tevens de argeloze
  Nederlandse bezoekers.,vol vuur buigingen te laten
  maken voor het Japans nationaal symbool en voor het
  toen moderne Mitshubitshu bommenwerper.
  Ook de nu half afgebroken expositie , voor
  ons de dodenspoorweg zijnde , de prestatie van de
  Japanse ingenieurs te gedenken om een enkelspoor
  aan te leggen, en wel binnen een jaar door een
  noem’tmaar op woest gebied.
  Wel met het voorbijgaan aan wat voor een ellende
  dat prestatie object voor duizenden betekende.
  Ook ik ben demonstrant voor het pukul terus wapenspreuk
  geweest ,maar nu ziet dat in onze achtertuin via
  ons Nederlands Rijksmuseum helaas een ander verhaal
  wordt verteld.
  Hierbij wens ik U en de vele demonstranten veel
  succes en een smakelijke lunch na afloop..
  siBo

  • Ted Hartman zegt:

   Opdat wij niet vergeten, ook al is het 70 jaar geleden!

   Het volgende zei de Opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten, Generaal Dwight Eisenhower, toen hij de slachtoffers van de Duitse vernietigingskampen vond:

   “Schrijf het nu alles op, neem films, haal de getuigen erbij, want ergens op de weg van de geschiedenis zal er een schoft opstaan om te zeggen dat dit nooit is gebeurd!”

   ‘Get it all on record now – get the films – get the witnesses – because somewhere down the road of history some bastard will get up and say that this never happened’

   Precies wat de Generaal hier zegt, dat een schoft die misdaden zal ontkennen, dat doet Japan! 70 Jaar na de oorlog nog steeds, ontkennen en nog eens ontkennen.
   Beste Bo, we zullen het misschien nooit beleven, volgend jaar is het 70 jaar geleden dat deze gewetenloze oorlogsmisdadigers de dans hebben ontsprongen, met het verdrag van San Francisco 1951, en door omstandigheden Amerika aan hun kant kregen. Maar zoals de wereld er nu door onrecht, chaos en geweld uitziet, geloof me . . . . , zo zal Japan van China behoorlijk klappen oplopen, ondanks vriend Amerika. Zoals ik al zei, JES zal het niet meer meemaken, heel misschien onze kinds kinderen? But you never never know. Groet van Ted en gewoon doorgaan.

 3. bo keller zegt:

  Het zijn niet de ”Japanners ” die hier in Nederland de
  hele reutemeteut ontkennen.
  Zelfs artikelen uit Japan gehaald /geleend etc. om de Japanse
  oorlogsmisdaden te verdoezelen.
  Vreemd dat U het niet doorziet ,dat in een Rijksmuseum
  hier in Nederland de Japanse visie vertoond wordt.
  Of is het sudah lamaar!
  siBo

  • Ted Hartman zegt:

   Treurig maar helaas waar, Bo. Handelsbelangen, geld stinkt niet, gaat over lijken. En eind oktober gaan onze Koning en handels- zakenexperts richting Nippon. Wanneer gaat het zonnetje van ons scheiden??? Toch mogen we geen leedvermaak hebben, wanneer de zonen van het Hemelse Rijk, zo wordt China toch genoemd, Japan een TIK zullen geven. Ted

   • Jos H Crawfurd zegt:

    Geachte heer Ted Hartman,ik las Uw reactie en kreeg wederom een naar gevoel om reden van dat wat ik jaren geleden mijn ongenoegen richting het ministerie per brief liet weten betreffende het bezoek van een handelsdelegatie o.l.v. de heren Willem Kok&van Aartsen.
    Na herhaalde brieven en telefoontjes richting het ministerie,kreeg ik na maanden bericht van burgemeester Aartsen uit Den Haag.
    Dhr.Willem Kok heeft nooit en te nimmer gereageerd.
    Frappant is het dat na jaren dit weer gebeurt,maar dan in aanwezigheid van de koning.
    Inderdaad hoe gaan geld belangen boven piëteit;ach ja niet lang geleden dronk het Koninklijk paar bier samen met Poetin.
    De brief van de burgemeester heb ik nog;U laat het maar weten.
    M.v.g. Jos H Crawfurd.

  • Loekie zegt:

   Als je onderstaande link leest en je beseft dat Indisch Nederland zich enkel bezighoudt met Bronbeek…, dan zou je kunnen menen dat er ergens een kloof is, waarin de tijd heeft stilgestaan.
   http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/betrekkingen-met-nederland/japan

   • P.Lemon zegt:

    @Loekie ” er ergens een kloof is, waarin de tijd heeft stilgestaan.”

    Of is het ‘vergeten en vergeven’ bij de nieuwe generaties. Stilstaan doen de ouderen tijdens de herdenkingen. Voor de jongeren gaat het leven verder al willen we dat de ‘pijn’ (nog) niet verdwijnt.

    cit. *De bilaterale relaties tussen Nederland en Japan zijn uitstekend en bouwen voort op meer dan 150 jaar diplomatieke betrekkingen en meer dan 400 jaar handelsbetrekkingen.
    Vanuit de goede betrekkingen is het mogelijk een constructieve dialoog te voeren over onderwerpen waar beide landen met elkaar van mening verschillen, zoals de walvisjacht en de doodstraf.*

    -Zouden die goede betrekkingen dan niet tegen een stootje kunnen als beide landen zich eens serieus over de JES petities buigen en de kwestie eens voorgoed uit de wereld helpen.-

    • Ted Hartman zegt:

     -Zouden die goede betrekkingen dan niet tegen een stootje kunnen als beide landen zich eens serieus over de JES petities buigen en de kwestie eens voorgoed uit de wereld helpen.-
     Geachte heer Lemon, dit is nu precies waar de Indische Gemeenschap, hoe verdeeld zij ook is, bij monde van het Indisch Platform, Japanse Ereschulden, Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp etc., al jaren naar streeft, ’t Is de vraag of hr.Van Rijn nog wat van de NIOD-rapporten hoort, die bestudeerd en becommentarieerd zouden worden. Handelsbelangen hebben toch voorrang!
     Niettemin, blijven we – internationaal – wel bezig, dacht ik, kleine bung Ted

   • Boeroeng zegt:

    Loekie… heel Indisch Nederland houdt zich niet bezig met Bronbeek, dus die kloof en die die bevroren tijd bestaan niet.

    • Ted Hartman zegt:

     Boeroeng, mooi toch dat Nederland “weg” is van Japan. Alleen jammer dat zij, de NEDERLANDERS hier in NEDERLAND, EUROPA, NOOIT ZELF in JAPPENKAMPEN hebben gezeten. Aan het andere eind van HUN wereld, ver van HUN bed. Dan hadden zij nu anders gepiept, weet ik zeker. NEE, van hun landgenoten in het verre Indië, geloofden ze het wel, dat waren toch maar KOLONISTEN. Ja Boeroeng, soedah. de politiek blijft busuk. Medelotgenoot, Ted

 4. Huib zegt:

  Het is me al meer opgevallen dat Indische Stichtingen alleen open staan voor de eigen belangen behartiging en voorbij zien als zaken die in het museum IHC/Bronbeek worden tentoongesteld de
  waarheid geweld aandoen of eenvoudig niet vertellen.
  Toch schermen ze allemaal zich voor de Indische Zaak in te spannen maar wensen zich niet te roeren als er plannen zijn museum Bronbeek te verhuizen naar Nijmegen en de Indische geschiedenis ondergeschikt te maken aan die andere grote oorlog.
  Al zo vaak blijkt er voor de burgerslachtoffers van die andere oorlog in Indie, nl. de Bersiap en de Buitenkampers ook nauwelijks aandacht te zijn. Er is niet eens een gedenksteen bij het Nationaal Indisch Monument, waar deze doden jaarlijks herdacht kunnen worden.
  Het zou ALLE Indische Belangenorganisaties sieren als ze zich ook voor deze zaak willen inzetten
  ook al gaat het niet over schadeloosstellingen.
  De oorlog in Indie WAS niet afgelopen op 15-8-1945!!!
  Huib

 5. Laat het Indisch Platform volgend jaar weer een “stille tocht” organiseren in Den Haag. Nu ALLE Indische verenigingen aanschrijven om mee te doen en hun vragen zich te verenigen onder één pajoeng. Veel verenigingen streven hun eigen doel na. Gezamenlijk een vuist maken, dat moet ons motto zijn. UNITED WE STAND, DEVIDED WE FALL.

 6. Ted Hartman zegt:

  “Na herhaalde brieven en telefoontjes richting het ministerie,kreeg ik na maanden bericht van burgemeester Aartsen uit Den Haag.
  Dhr.Willem Kok heeft nooit en te nimmer gereageerd.
  Frappant is het dat na jaren dit weer gebeurt,maar dan in aanwezigheid van de koning.”
  Geachte heer Crawfurd. Al jaren probeert de Indische Gemeenschap de 2 NIOD-rapporten Backpay en Sporen van Vernieling, in de Kamer bespreekbaar te maken!
  En nu wachten we op wat dhr.Van Rijn, staatssecretaris VWS, hier over zegt.
  En inderdaad hobbelt de grote politiek door achter de Koning, met bezoek aan Japan eind oktober.
  In november komt een internationale vergadering van GLOBAL ALLIANCE BIENNALE (Canada), een organisatie die zich ook met de 2e WO-geschiedenis bezig houdt. Alleen is deelname daaraan verschrikkelijk duur en ik weet niet of onze organisaties dat er voor over hebben. Maar het zou wel mooi zijn, wanneer het mogelijk was, want volgend jaar is het 70 jaar nà de capitulatie en dan kan een duidelijk internationale strafeis richting Japan, om hun oorlogsmisdaden te erkennen, misschien resultaat boeken. Ofschoon ze al 70 jaar met slinkse omwegen proberen te ontkennen!
  Aldus, moeten we ons weer neerleggen tot de volgende grote zet, pukul terus. Ted Hartman

  • Jos H Crawfurd zegt:

   Heer Ted Hartman;bedankt voor Uw reactie.
   Inderdaad ga ik door met meppen en duikt spoedig in mijn archief om ze wederom wakker te schudden.
   Ja weet U van een Kok mag je niet veel verwachten;achter het aanrecht moet hij veel rajang-rajang om zijn specialiteiten te masak toch.
   Of toch maar ook op zoek naar zijn baleh-baleh zoals een van onze lezers.
   Succes met de demonstraties,ken niet ik:jaga cucu Tuan Hartman.
   Mvg Jos H Crawfurd.

 7. Ted Hartman zegt:

  Het volle leven gaat door, beste hr.Crawfurd. Ik ook jaga anak, heb zelfs al cucu buyut ! Misschien maken die nog grote positieve veranderingen mee ten gunste van onze Indo-Gemeenschap. Ted

  • Jos H Crawfurd zegt:

   AMEN,hoef niet met heer hoor: Ik ben nog printiel.
   Vraagt U het maar aan Blauw Vogeltje.
   Mvg Jos H Crawfurd.

  • Jos H Crawfurd zegt:

   Heer Ted Hartman,in Uw reactie van 28 september van 21.38 liet U Uw gedachte en hoop de vrije loop.
   Zo denk ik ook over de generatie na mij,waar het barst van de intelligentie;helaas ze bewandelen een andere koers en zo nu en dan laten ze even hun neus zien;maar dat is ook alles.
   Zo nu en dan zie je er een opstaan,wat heel jammer is.
   Je kan het ze niet kwalijk nemen;hetzij zo!.
   Daarom gewoon blijven hopen Heer Ted Hartman.
   Mvg Jos H Crawfurd.

 8. eppeson marawasin zegt:

  De wolf en het lam***

  ‘Zeg eens, krullebol,’ sprak een wolf tot een lam by een beek:
  ‘Waarom sta je daar zoo te drinken als of geen mensch er naar keek?
  ’t Wordt hoog tijd, dat ik eens kennis met je maak en je wat nader spreek,
  En dat zal heel wat anders zijn, dan met rammetjens te vrijen.
  Wou jy nu hier het water bederven; dat zal ik niet lijen.’
  /………./
  Hierop verslond hy met huid en haar
  Het geheele lam, of ’t een Engelsche oester waar,

  — Lezers! leert hieruit, dat, ver van de Maas zelfs bij stille beken,
  een wolf in schaapskleren maar liefst moet worden ontweken.

  Tot slot ben ik van mening, ‘wat een volkomen vrouwonvriendelijke, volledig respectloze reactie van @Paul Vermaes zegt: 28 september 2014 om 09:03@ onder het topic https://indisch4ever.nu/2014/09/27/troostmeisje-op-cover-japans-magazine/

  ***De Schoolmeester (La Fontaine nagevolgd.)

  e.m.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.