Als ik een Nederlander was….

ki_hajar_dewantoro2 Mei is in Indonesië de nationale onderwijs dag,
Het is de dag dat Ki Hajar Dewantoro, een grote denker over onderwijs geboren werd.  Artikel

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

106 reacties op Als ik een Nederlander was….

 1. eppeson marawasin zegt:

  Laatste zinnen van het artikel:

  [CITAAT] Ki Hajar Dewantoro had een belangrijke rol in het voorbereiden van Indonesië op haar onafhankelijkheid. In het eerste nationale kabinet werd hij minister van onderwijs en in 1959 kreeg hij de status van nationale held. De school die hij oprichtte bestaat nog het is alleen jammer dat het onderwijs daar onder invloed van ideeën uit het westen geheel is omgevormd tot het onderwijs zoals wij dat kennen. Nationale programma’s van bovenaf erin gepropt. Vaste curricula en regelmatig meten van de voortgang via nationale tests. Het is mooi dat er in Indonesië een nationale onderwijsdag gevierd wordt. Het is te hopen dat de ideeën van de man aan wiens geboortedag deze dag gekoppeld is, ook weer aandacht krijgen. In deze tijd zijn ze weer bijzonder actueel. [EINDE citaat]

  — Tja, goede leermeesters zijn onbetaalbaar. Probably, generation gap.

  e.m.

  • Surya Atmadja zegt:

   ” De school die hij oprichtte bestaat nog het is alleen jammer dat het onderwijs daar onder invloed van ideeën uit het westen geheel is omgevormd tot het onderwijs zoals wij dat kennen. Nationale programma’s van bovenaf erin gepropt.
   —————————————————————————————-Ben toch benieuwd waarom de schrijver jammer vindt over de vaste curriculla , regelmatig testen , regels van overheidswege etc

   Zou hij/zij de betekenis van Taman verkeerd begrepen hebben ?
   Taman in de zin van “een plek ” waar de leerlingen (Siswa-Siswi) leerden .
   Of heb ik dat verkeerd begrepen ?

   Raden Mas Soewardi Soerjaningrat kleinzoon van Paku Alam III had een nieuwe onderwijssysteem geintroduceerd om een tussenweg/vorm van de klassieke madrasah scholen? te moderniseren en de kinderen kennis te laten maken met de Westerse en ik dacht in combinatie met Oosterse gedachten / onderwijs .
   Zie ook de invloeden van Rabindranath Tagore, Maria Montessori, en Rudolf Steiner.

   De volgende generatie leraren hebben ook affiniteit met theosofie.

 2. Paul Vermaes zegt:

  “Ki Hajar Dewantoro kwam in Nederland terecht en kwam daar in aanraking met het werk van Maria Montessori en Friedrich Fröbel, twee opvoedkundigen, die zich bezig hielden met de inrichting van onderwijs.”

  Jammer dat hij de inzichten van de Mammoetwet nog niet had kunnen opdoen.

 3. Pierre de la Croix zegt:

  Ik lees in het artikel ook “Verbannen naar Nederland”. Ik dacht dat meer dwarsliggertjes in NOI dat was overkomen.

  Was Nederland dan een strafkolonie?

  Come to think of it …… dan zijn Indo’s (In Nederland Door Omstandigheden) ook bannelingen. Gelukkig hebben de meesten hun tijd in (eeuwige) ballingschap goed gebruikt en zijn ze er niet slechter van geworden, net als Ki Hajar Dewantoro.

  Pak Pierre

  • bo keller zegt:

   Tanah Merah ,ver van de bewoonde wereld ,alleen om
   daar te komen is het een week varen met de Kapal Poetih.
   Daar hadden enkele Bannelingen een handeltje opgezet en
   ook daar bleven na hun ”vrijlating”
   Ook dat was mogelijk. Tsja !
   siBo

   • bo keller zegt:

    ”een week varen met de Kapal Poetih. vervolgen met
    ”vanuit de zuid-kust van Nw.Guinea de Digoel-rivier op
    en dieper het binnenland in

    siBo

    • Mas Rob zegt:

     malaria country!

    • Paul Vermaes zegt:

     @Digoel: Op het Balie-discussieforum “Born to KNILlers” beweerde Herman Keppy dat Soekarno werd geïnterneerd in het concentratiekamp van Boven-Digoel…

     ‘k Dacht dat Soekarno zo’n wreed vonnis bespaard was gebleven. Had hij geen huisarrest in Benkoelen?

    • Jan A. Somers zegt:

     Hatta en Sjahrir verbleven op Banda. Soekarno werd in 1938 vanuit zijn ballingsoord Flores overgebracht naar Benkoelen op Sumatra. Er was grote publieke belangstelling voor Soekarno bij zijn treinreis naar zijn nieuwe ballingsoord. Hij had geen huisarrest. In een verbanningsoord kon je je vrij bewegen. Ik dacht dat hij er onderwijzer was. Het enige doel van verbanning was dat je je niet in een centrum van de macht vertoonde, een grote stad of zo.

 4. Jos Crawfurd zegt:

  Als ik geen Nederlander ben,zal ik het reuze goed hebben.Een sofinummer aanvragen en alle Toeslagen incasseren. Geen ziekenfonds premie betalen,je wordt toch verplicht geholpen.Lekker in een Mercie rijden,wat al mijn hele leven een utopie is.Ach er zijn nog o zoveel voordelen,maar hou het bij deze bekende. De rest laat ik aan de lezers over,het Onderzoek van Galen blijft slechts bij een onderzoek waar miljoenen guldens aan gespendeerd zijn.
  Met vriendelijke groet,Jos Crawfurd.

 5. Surya Atmadja zegt:

  Mammoetwet ?
  Dacht dat voor de oudere Nederlandse generatie de M.Wet en de later mislukte afgeleide er van ( werd veel gediscussieerd) niet zo’n succes was.
  Terug naar Indonesische onderwijs , K.H.Dewantoro (ook activist bij Boedi Oetomo) was ook lid van een discussiegroep waar R.M Soetatmo Soerjokoesoemo, R.M.H Soerjo Poetro, Ki Pronowidigdo, Ki Sutopo Wonoboyo, Ki Surjodirjo, Bendoro R.M Subono,en Ki Ageng Soerjamentaram (aka Pangeran Soeryamentaram Bendara Raden Mas Kudiarmadji de zoon van Sri Sultan Hamengkubowono VII.

  Zie ook de invloed van theosofie en de link met de latere Free Mansion beweging die door Soekarno werd verboden.
  De laatste grootmeester (?) was de eerste KaPolRI Rd Said Soekanto .

  Vraag aan oud CAS-ers , is het waar dat er een link was met de Free Mansion beweging , want Pak Kanto was ook voorzitter Yayasan Raden Saleh,de opvolgster van Carpentier Alting Stichting.

  Toen ik op SMA Negeri VII Gambir-Djakarta (ex CAS) rondhoepelde was er niks van bekend.
  Wel hebben we al de 4 profielen , Wiskunde-Natuurkunde-Sociaal-Cultuur .

  • Jan A. Somers zegt:

   ” M.Wet en de later mislukte afgeleide er van ( werd veel gediscussieerd) niet zo’n succes was.” Je kan maar ergens trots op zijn: Alle Nederlandse Nobelprijswinnaars waren HBSsers! Net als bij voetballen: WIJ hebben gewonnen.

  • Pierre de la Croix zegt:

   @ Pak Surya: “vraag aan oud Cas-ers …….”

   De Vrijmetselaars (Free Masons in het Engels, niet Free Mansions) hebben in het oude NOI veel nuttige sociale en charitatieve arbeid verricht, ook of juist ten gunste van de inheemse bevolking.

   Carpentier Alting was prominent vrijmetselaar. De scholen van de Carpentier Alting Stichting (CAS) zullen dus zeker een “link” hebben gehad met de Vrijmetselarij, c.q. met haar gedachtengoed.

   Dat betekende nog niet dat de leerlingen voortdurend en openlijk met het gedachtengoed werden doordrenkt zoals bij scholen van confessionele signatuur, lees de scholen op Christelijke en RK grondslag. Wie Vrijmetselaar wil worden moet zelf aan de Logedeur aankloppen en zal “worden open gedaan”.

   De Vrijmetselaars ronselen niet en zijn er niet op uit mensen te bekeren. Omdat zich onder hen nogal wat onafhankelijke denkers bevinden is de vereniging nooit geliefd geweest bij autocraten en dictatoren. Zo stonden zij op de zwarte lijst van wijlen Adolf H. te B. en v.w.b. Indonesia dus ook op die van de Grote Boeng. Na de val van de Sjah van Iran werd de club meteen door meneer Khomeini en de zijnen buiten de (Islamitische) wet gesteld.

   Over het einde van de Vrijmetselarij in Indonesia een citaatje uit Wikipedia:

   Quote

   Op 27 februari 1961 is het voor de vrijmetselarij als geheel te laat, en vaardigt Soekarno een bevel van de Generale staf uit waarin staat dat vrijmetselarij haar basis heeft buiten Indonesië en niet overeenstemt met de nationale identiteit [15]. Op 9 maart 1961 werden in aanwezigheid van de Grootmeester van Indonesië de lichten gedoofd en eindigen twee eeuwen maçonnieke arbeid in Indonesië.

   Unquote

   Wie het Wikipedia artikel en andere bronnen over de Vrijmetselarij in NOI raadpleegt kan zien dat al in de 19de eeuw Indonesiërs (ze waren het toen niet, maar laat ik ze zo maar noemen) tot de Loges in zowel Nederland als NOI waren toegelaten.

   Pak Pierre

   • Paul Vermaes zegt:

    @Vrijmetselarij heeft als service club in N.I. veel goeds voortgebracht. Jammer dat Soekarno dit niet heeft onderkend in een periode van opbouw waar service clubs juist gewenst zijn.
    Het “Wilde Westen” in de USA kwam tot law and order dank zij service clubs van allerlei aard en zeker dankzij de Masons.

    • Surya Atmadja zegt:

     Manusama, Ir. Johannes Alvarez (1910-1995) – president van de Molukse Republiek in ballingschap (RMS).

     Andere leden waren bekende”Indonesiers” zoals Raden Saleh, Paku Alam V-VI-VII, Sultan Hamengku Buwono VIII, Dr K.R.T Radjiman.W
     R..A.S Soemitro Kolopaking Poerbanegoro,Rd.M A.A Poerbo Hadiningrat ,Rd Said Soekanto. en Rd Adipati Tirto Koesoemo van Boedie Oetomo.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Pak Permaes,

     Voor zover ik weet was en is de Vrijmetselarij geen “service club” zoals b.v. Rotary, Lions, Kiwamis.

     Pak Pierre

    • Paul Vermaes zegt:

     @Pak Pierre, dank voor de correctie. Van oorsprong in de tijd van de gilden, was kerkenbouw de motor van de economie. Alleen als je tot een gilde behoorde mocht je kerken bouwen. Een aantal vrije metselaars richtten toen de Vrijmetselarij op. De gilden zijn door de Franse Revolutionairen en hun volgelingen opgeheven, maar lieten kennelijk de Vrijmetselarij in tact. In mijn simpele logica: geen service club, dan gilde?

    • Pierre de la Croix zegt:

     Heer Paul,

     Voor u geplukt uit Wikipedia, de bron van al het weten: “Een serviceclub is een vrijwillige non-profitorganisatie waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om liefdadigheidswerk te doen door metterdaad bij te dragen of door het werven van middelen voor andere organisaties”.

     Voor zover ik weet zijn de doelstellingen van de Vrijmetselaars anders, althans het primaat ligt niet op liefdadigheidswerk, alhoewel zij in het kader van wat zij nastreven zeker ook zullen (mee)werken aan het welzijn van de gemeenschap.

     Er wordt gezegd dat de vrijmetselarij is voortgekomen uit de middeleeuwse gilden van de kathedralenbouwers en hun symboliek wijst in die richting, maar zeker is het volgens mij niet.

     Pak Pierre

 6. Jan A. Somers zegt:

  In het kratonmuseum van Yogyakarta in twee talen: Al heb ik een uitgesproken westerse opvoeding gehad, toch ben en blijf ik in de allereerste plaats Javaan.

  • Mas Rob zegt:

   De woorden van “sultan Henkie”…

   • Pierre de la Croix zegt:

    Niet te verwarren met “gekke Henkie”.

    Pak Pierre

   • eppeson marawasin zegt:

    Ik dacht dat Soekarno van de af- en verkortingen was, maar ‘Henkie’ in Leiden kan ik me heel goed voorstellen i.p.v. … kom-tie:

    ‘Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkoeboewono Senopati Ing Alogo Ngabdurrakhman Sayidin Panotogomo Kholifatullah Ingkang Kaping Songo.’

    e.m.

  • eppeson marawasin zegt:

   “Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama – saya adalah dan tetap adalah orang Jawa.”

   Sultan Hamengkubuwono IX

   • Paul Vermaes zegt:

    Wat mogen Sultans toch van die dramatische uitspraken over zichzelf doen. Uispraken die verheven worden tot gevleugelde woorden.
    Ikzelf ben geboren in Djogjakarta en mijn beide ouders zijn eveneens geboren op Java, toch zou het belachelijk klinken als ik zou beweren dat ik een Javaan ben…
    Waarom? omdat in destijds door de Inlanders siño (señor niño) werd genoemd en onlangs door e.m. Tuhan Vermaes…

 7. RLMertens zegt:

  ‘Wat een vreugd, wat een genot zal het wezen een nationale dag van zo groot gewicht te kunnen herdenken.Ik wilde dat ik voor een ogenblik Nederlander kon wezen, niet een Staatsblad Nederlander, doch een zuiver onvervalste zoon van Groot Nederland, geheel vrij van vreemde smetten. Wat zou ik dan juichen bij het vrijelijk zien wapperen der Nederlandse vlag met het strookje oranje daarboven. Ik zou tot hees wordens toe meezingen het Wilhelmus en Wien Neêrlands bloed, als straks de muziek zou inzetten. Ik zou verwaand kunnen zijn van al die manifestaties, ik zou God danken in de Christelijke kerk voor zijn goedheid, ik zou een wens, een smeekbede ten hemel zenden om het behoud van Neêrlands macht, ook in de koloniën, opdat het ons mogelijk zou blijven, onze grootheid te handhaven met deze kolossale macht achter ons. Ik zou alle Nederlanders hier in Insulinde vragen om financiële, niet alleen voor het feest zelf, doch ook voor de vlootplannen van Colijn, die zo ijverde voor het behoud van Neêrlands onafhankelijkheid, ik zou…..ik weet waarlijk niet, wat ik dan verder zou doen, als ik Nederlander was; want ik zou tot alles in staat zijn,…geloof ik!’
  note; Regeerings reglement-De Indische ‘Grondwet’; Verenigingen en vergaderingen van staatkundige aard, of waardoor de openbare orde wordt bedreigd, zijn in Nederlands Indië verboden. Tegen overtredingen van dit verbod worden zodanige maatregelen genomen, als omstandigheden vorderen. Van 1913-1919 verbannen naar Nederland -auteur D.Boersma ‘vergat’ de essentie van het gedicht te vermelden. Ook ‘vergeten’ bij de recentelijk 200 jaar viering, hoe de koloniën toen het eeuw feest vierde

  • Jos Crawfurd zegt:

   Chapeau heer Mertens,mijn blauw bloed stroomt sneller door de aderen.Helaas bij het schillen van mijn Oranje sinaasappel,snee ik in mijn vinger en het rode bloed bevuilde het witte tapijt.
   Met vriendelijke groet,Jos Crawfurd.

  • Jan A. Somers zegt:

   “Verenigingen en vergaderingen van staatkundige aard, of waardoor de openbare orde wordt bedreigd, zijn in Nederlands Indië verboden” Dit soort regels hebben wij anno 2014 in Nederland ook.

 8. Surya Atmadja zegt:

  Denk aan de exorbitante rechten en de P.I.D .

  • Jan A. Somers zegt:

   In Nederland gebiedsverboden en discretionaire bevoegdheden (ook niet helemaal correct recht!) en de AIVD/MIVD. Ik denk dat dit soort wetteksten universeel zijn. Wordt niet verzonnen, gewoon overgeschreven.

   • RLMertens zegt:

    Wie durft nog beweren dat Ned.Indië geen politie staat was. Natuurlijk niet voor hen, die verre van de polititiek stonden. Schrijver Van Walraven(een totok met een Javaanse echtgenoot) verwenste eens de GG, ergens op een stations perron op Java.1939. Hij werd door omstanders verlinkt en kwam in de cel terecht.Soekarno zinspeelde eens op een PNI vergadering 1930 op de; ‘Djojobojo voorspelling; dat eens een oorlog zal uitbreken, waarna een ‘geel volk’ zal heersen en er een einde komt aan alle overheersingen etc .Hij werd veroordeeld, conform een art.bis 153; dat een ieder een gevangenis straf van max 6 jaar-hij kreeg 4 jaar!- riskeert, diegenen die opzettelijk of in bedekte termen tot aantasting van het gezag oproept of daarvoor stemming maakt!!
    Of hij toen ook verzuchtte; ‘Ik wou dat ik ,desnoods!, een staatsblad Nederlander ben’, is niet bekend. Maar zijn Djojobojo’ voorstelling kwam uit. @ Somer; Ned.Indië was dus toen al vooruitstrevend op het gebied van dit soort universele wetteksten! En… op het gebied van; het bestrijden van radicaliseringen!

    • Jan A. Somers zegt:

     Zie ook in Nederland: Str. boek II, titel 2, artt. 108-114: Opzettelijke belediging van de Koning, Opzettelijke belediging van leden van het Koninklijk Huis, Verspreiding enz. van beledigende stukken. Over gezag idem, o.a. belediging, misdrijven, overtredingen, vanaf Titel VIII, art. 177 dacht ik.

    • Paul Vermaes zegt:

     @RLMertens, Toen Paul Pièrre Westerling in dezelfde Djojobojo-profetie de Ratoe Adil op zichzelf betrok en met zijn APRA-groep de RIS voor de deelstaat Pasoendan bevocht, werd hij door de politie van Soekarno gezocht dead or alive!

    • RLMertens zegt:

     @P.Vermaes; Westerling een Ratoe Adil? Voor de deelstaat Pasoendan vocht? Door Soekarno gezocht; dead or alive. In zijn plaats werd ene Jungschläger (ook een Duitse Indo?) opgepakt .Maar niet gezocht door Nederland! Hier kreeg hij een cursus opera zingen.En werd bevelhebber van S.O.S= Steun Ontredderde Staten; Ambon etc
     Er is zelfs een Westerling opera geschreven(van Graa Boomsma?)
     Of het ooit opgevoerd is? Wellicht iets voor een pasar malam.

 9. Pierre de la Croix zegt:

  De heer (ing.) R.L. Mertens: “Wie durft nog beweren dat Ned.Indië geen politie staat was ……… Hij (Soekarno) werd veroordeeld, conform een art.bis 153; dat .een ieder een gevangenis straf van max 6 jaar-hij kreeg 4 jaar!- riskeert, diegenen die opzettelijk of in bedekte termen tot aantasting van het gezag oproept of daarvoor stemming maakt!!”

  Tja … de Ambonees Johan Teterisa kreeg eerst levenslang en in tweede instantie 15 jaar pendjara voor ongeveer hetzelfde of minder, anno nu in de eenheidsstaat Indonesia. De hemel weet hoeveel anderen voor ongeveer het zelfde draconisch zijn gestraft.

  Zoek het verschil tussen de “politiestaat Nederlands Indië” van voor de oorlog en de eenheidsstaat Indonesia anno 2014.

  Pak Pierre

  • bo keller zegt:

   Zoek het verschil

   siBo

   • Jos Crawfurd zegt:

    Afschuwelijk dat je eigen bangsa dit doet. Ik was juist van plan om bij mijn volgende reis,Ambon te bezoeken nu het een beetje aman is. Mijn vraag wat doet Timmermans hiermee,of is hij alleen voor de kwestie Europa en waar het nieuws in de media verschijnt;stelletje onderkruipsel.
    Mvg Jos Crawfurd.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja …. wat doet Timmermans? Wat-ie ook met Poetin doet.

     Hij zal zijn bezorgdheid uitspreken en verder met de boosdoeners “aap wat heb je mooie jongen spelen”, dus lief doen. Dat heet “Real Politik”.

     De tijd dat wij ergens met onze scheepjes landden en de plaatselijke wilden met onze kanonnen en musketten angst aanjoegen is lang voorbij (und kommt nicht wieder).

     Pak Pierre

    • Jos Crawfurd zegt:

     Dat bedoel ik maar heer Pierre,in de politiek zijn het gewoon raddraaiers en uiteindelijk doen ze geen moer;alleen maar zorgen dat ze in de belangstelling blijven en niet vergeten die smile op hun smoelwerk te tonen.
     Mvg Jos Crawfurd

    • Pierre de la Croix zegt:

     Pak Crawfurd,

     Ik heb begrepen dat de heer Frans Timmermans als goed socialistisch politicus alleen het belang van de minder bedeelden op aarde voor ogen heeft en niet zijn eigen carrière.

     Als het volk hem ziet glunderen wanneer hem wordt gezegd dat hij is genoemd voor een hele hoge Europese pangkat, dan is dat gezichtsbedrog.

     Pak Pierre

    • Jos Crawfurd zegt:

     Welke socialistische politicus:Kok,Bosch die toen de politiek verliet om wat meer voor z’n wil betekenen en uiteindelijk weer in de picture probeert te komen. Een Timmermans,in m’n eigen woorden dat hij Poetin aan kan vanwege zijn achtergrond en Russisch spreekt en denkt.Wat een kapsies zeg; zijn bezoek aan Indonesia net zo afgehandeld als een socialist betaamt:veel gepraat en weinig wol.Herinnert U zich de ABN/AMRO kwestie die Bos zogenaamd gered heeft,laat mij niet lachen Pak Pierre,resultaat nog meer ambtenaren erbij en anders even achter Uw kuping krabben.
     Mvg Jos Crawfurd.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Achter mijn koepings is de huid al rauw van het krabben, Pak Crawfurd.

     En tentoe ister geen koetoe daar.

     Pak Pierre

   • Paul Vermaes zegt:

    @Pak Bo en Pak Pierre: Op Javapost zijn twee samenhangende postings, Surabaya in 100 tinten grijs en Suranaya rodwitblauw. In die postings komt het vlagincident in het Oranje Hotel/ Hotel Yamamoto ter sprake. Misschien kan het vlagincident van Johan Teterisa en de video, die Pak Bo hierboven heeft geplaatst, meer helderheid en begrip brengen in de fora van beide genoemde postings op Javapost.

    • bo keller zegt:

     Pak Vermaes, U zei, ”misschien…” en heel eerlijk
     moet ik bekennen dat het aan me voorbij gaat.
     De vlag van een gewezen kolonisator tov. de vlag
     RMS waar nmi helemaal geen bedreiging van
     uitgaat .
     Waar mij omgaat en zie video op 7.45 min. de
     laffe aanval op reeds weerloze mensen,en hoe.!
     Eens had ook ik me in zo’n soort situatie verkeerd
     dat goddank gelukkig goed verliep.
     Dat het geen lieve jongentjes zijn ,tot daar aan toe
     maar dat niet één weldenkende erbij was, dan
     moet er wel iets heel fout zijn.
     siBo

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja heer Paul … nu moet ik ook nog mijn zegje doen.

     Ik volg de berichtgeving en dialogen op Javapost zelden (een mens moet keuzes maken – heeft ook maar 24 uur per dag net als alle andere levende wezens op aarde.

     Ik heb dus geen oordeel over het effect van het vlagincident en de video waarnaar u verwijst op “de fora van beide genoemde postings op Javapost”.

     Wel heb ik vandaag, luisterend naar Radio 1, met genoegen geconstateerd dat Amnesty International een radiospotje heeft gewijd aan de zaak Johan Teterisa.

     Poekoel teroes, zou ik zeggen. Hij kan alle steun van buiten wel gebruiken. Ik ben bang dat Johan onder veel slechtere omstandigheden zijn draconische straf uitzit dan indertijd de Indonesische nationalisten, die voor hun “subversieve” activiteiten werden verbannen naar o.m. Nederland en Banda-Neira.

     Pak Pierre

    • Mas Rob zegt:

     Johan Teterisa mag dan slechter worden behandeld dan Hatta en Syahrir ooit is overkomen, het leven in Boven-Digoel eiste zijn tol van de geïnterneerden: velen vervielen tot lichamelijke en geestelijke wrakken. Daarbij op één belangrijk punt is Teterissa’s lot ver te verkiezen boven dat van internering in Indië: Johan Teterisa kan de dagen aftellen tot hij in vrijheid wordt gesteld, internering was voor onbepaalde tijd.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Nou … zal Johan effe blij zijn met deze woorden van compassie en troost.

     Ik heb het al tot vervelens toe geschreven en doe het nu weer. Het motto van Indonesia zou moeten zijn: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet het ook een ander niet”.

     Aan de hand van “flare ups” die zo nu en dan de buitenwereld bereiken kan ik niet anders dan concluderen dat Indonesia terzake van onderdrukking van naar vrijheid strevende andersdenkenden niet verschilt van – en wellicht nog slechter is dan – haar kolonisator.

     Pak Pierre

    • eppeson marawasin zegt:

     @Mas Rob, on 14 mei 2014 at 19:15 said: /…/Daarbij op één belangrijk punt is Teterissa’s lot ver te verkiezen boven dat van internering in Indië: /…/ @

     — Dag Mas Rob, vergelijking – congruentie – equivalentie; Ik vind de vergelijking van het vlagincident Soerabaya met een cakalele als culturele dansexpressie er al één van een appel met een peer. Maar als je leed gaat vergelijken, loop je dan niet het gevaar in de valkuil te stappen van het ‘Mr Jones, of the Manor Farm’-dierenjargon: “All sufferings are equal but some sufferings are more equal than others …”

     Ha … een paar vliegen in één … dus over logica gesproken;)

     1. Alle boeken voor 2014 bevatten historische onjuistheden. Ik heb een boek uit 2011. Mijn boek bevat historische onjuistheden. Tja, …

     2. Alle non sf-boeken na 2000 geschreven bevatten historische onjuistheden. Ik heb een boek uit 1952. Mijn boek bevat geen historische onjuistheden. Tja, …

     3. Over mokkige hardleersheid gesproken. Heb ik dat nu goed waargenomen, lees ik nu voor de tig-zoveelste keer dat [CITAAT] ‘De erfenissen van dat ‘Nederlands beleid; eindigend in een oorlog’, bestond uit restanten van die zgn.federatie gedachte (;verdeel en heers!). Door Van Mook uitgedacht om de Republiek te kortwieken. [EINDE citaat]. Met name dát @door Van Mook uitgedacht@. –Maar landen als Amerika, Duitsland en Zwitserland bestonden toch lang voor de Perundingan Linggajati.

     Dat partijen uiteindelijk verschil van mening hebben over de tenuitvoerlegging van het bereikte en bilateraal ondertekend resultaat, zie ik wel als mede-oorzaak van de daaropvolgende oorlogshandelingen door Nederland geïnitieerd. Daar ga ik verder niet gelijkhebberig over doen, dat DAT niet zo is.

     Excuus Mas Rob, dat alleen mijn eerste alinea de facto aan u is geadresseerd. Maar dat komt door, ik wil nu even ‘reactievrij’ de DVD-trilogie “Iwo Jima [36 days of hell] The True Story” verder bekijken.

     Groet,

     e.m.

    • Paul Vermaes zegt:

     @Pak Pierre, sorry, dat een verwijzing gaf naar twee samenhangende postings op Javapost. ‘k Was helemaal vergeten de polemiek vorig jaar tussen u en Buitenzorg. Maar een link die Pak Surya me gaf naar een artikel van antaranews.com m.b.t. Johan Teterisa hoop ik u bij gelegenheid te geven.

    • Mas Rob zegt:

     Juist, Pak Eppeson.

     Ik reageerde op wat Pak Pierre eerder schreef: “Ik ben bang dat Johan onder veel slechtere omstandigheden zijn draconische straf uitzit dan indertijd de Indonesische nationalisten, die voor hun “subversieve” activiteiten werden verbannen naar o.m. Nederland en Banda-Neira.”

     Ik vind dat een dergelijke vergelijking die niet erg betekenisvol is. Maar zodra wel een poging wordt ondernomen om ‘slecht omstandigheden’ te objectiveren of te vergelijken, dan mag niet worden vergeten dat interneringen voor onbepaalde tijd waren en dat het geen vakantiekamp was. Teterissa’s lot – of breder, mensenrechtschendingen in het huidige Indonesië, maken de koloniale interneringen niet minder of meer verschrikkelijk. Punt. Klaar. Al.

     Pak Pierre schreef ook: “Nou … zal Johan effe blij zijn met deze woorden van compassie en troost.”

     Ik denk dat Johan het bijzonder weinig zal interesseren wat wij in deze uithoek van het Wereldwijde Web elkaar vertellen. Maar ik heb al eerder geschreven hoe ik tegenover de zijn gevangenisstraf en behandeling in gevangenschap sta:

     …. een gevoelde innige band met Indonesië (is) geen beletsel om zeer kritisch te zijn over mensenrechtenschendingen in dat land. Integendeel zelfs, een kritische houding kan juist voortkomen uit liefde voor het land.
     Persoonlijk ben ik vergroeid met Indonesië, maar ik zie zeer goed dat something is rotten in the state of Indonesia. Ik heb de petitie (die van Amnesty International) ondertekend. Niet dat ik de illusie heb dat dit wat aan Johan Teterissa’s lot veranderd, maar ik koester de gedachte dat hij wellicht te horen krijgt dat velen hem niet zijn vergeten en dat dit hem sterkt gedurende zijn tijd in boevenpak.” https://indisch4ever.nu/2014/04/11/vijftien-jaar-cel/#comment-78001

     Voor wie Teterissa’s lot aan het hard gaat, maar de petitie nog niet kent, of nog niet getekend heeft, deze is hier te vinden: https://spoedacties.amnesty.nl/petitie/ .

     Geen woorden, maar daden.

    • Mas Rob zegt:

     En nu leg ik mijn grieperige lijf en bonkend hoofd ten ruste. Iedereen nog een prettige avond gewenst.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja Mas Rob,

     Ik moge verwijzen naar mijn reactie van 11 mei 2014 uur op een voorgaand stukje van de heer Mertens, dat begon met:

     “Wie durft nog beweren dat Ned.Indië geen politie staat was ……… Hij (Soekarno) werd veroordeeld, conform een art.bis 153; dat .een ieder een gevangenis straf van max 6 jaar-hij kreeg 4 jaar!- riskeert, diegenen die opzettelijk of in bedekte termen tot aantasting van het gezag oproept of daarvoor stemming maakt!!”

     Ik meende ter nuancering er goed aan te doen die veroordeling te vergelijken met wat Johan Teterisa voor zijn kiezen heeft gekregen.

     Dergelijke vergelijkingen zijn zoals u schrijft “niet erg betekenisvol”.
     Dat hangt er van af, zou ik zeggen. Als de een voor de zoveelste keer ach-en-wee roept over het wrede beleid van de Nederlanders jegens opstandige Indonesiërs, dan mag de ander (ik deze keer) er met een voorbeeld ook wel op wijzen dat de Indonesiërs geen haar beter blijken te zijn.

     Verder schrijft u: “Ik denk dat Johan het bijzonder weinig zal interesseren wat wij in deze uithoek van het Wereldwijde Web elkaar vertellen”.

     Daar ben ik het niet mee eens. Ieder bericht van ondersteuning uit de buitenwereld dat tot Johan doordringt zal hem welkom zijn als een licht in de duisternis, een teken van hoop. Niet voor niets heeft Amnesty International als logo een brandende kaars, met prikkeldraad omwikkeld.

     Rest mij u van harte beterschap te wensen.

     Pak Pierre

    • eppeson marawasin zegt:

     @Mas Rob, on 14 mei 2014 at 22:20 said: Juist, Pak Eppeson. /…/Punt. Klaar. Al.@

     — Dag Mas Rob, O.K. 😉

     Oorlog zuigt Mas Rob. Wat een geweldadigheid. Planten de Amerikanen na zes dagen hun vlag op Mount Suribachi houdt de strijd nog bijna een maand aan. De Japanse soldaten zetten de Amerikanen op het verkeerde been, doordat ze vanuit onzichtbare grotten en tunnels opereerden en vuurden. Het latere antwoord van de Amerikanen hierop waren man-carried vlammenwerpers en tot 100 meter ver vuur spuwende tanks. Van de 6 marines die de vlag plantten, was één Native American van de Pima-tribe uit Arizona. Genoeg over Iwo Jima. Uitroepteken! Klaar? Nog niet helemaal …

     Jammer en spijtig dat uw flu-firewall niet heeft standgehouden. Om mee te werken aan het beterschapsproces (niet verwarren met verzoening;) geen Johnny Cash met ‘Ring of Fire’ maar twee groten in éen: Benjamin en William …

     http://www.youtube.com/watch?v=r7m-mmnV4VQ
     OBERON
     (Puck flies in.)
     Welcome, wanderer!
     Hast thou the flower there?
     (Puck gives Oberon the flower and lies at his feet.)
     I know a bank where the wild
     thyme blows, where oxlips
     and the nodding violet grows,
     quite over-canopied
     with luscious woodbine,
     with sweet musk-roses
     and with eglantine:
     there sleeps Tytania
     sometime of the night,
     lull’d in these flowers
     with dances and delight;
     and there the snake
     throws her enamell’d skin,
     weed wide enough to wrap
     a fairy in:
     and with the juice
     of this I’ll streak her eyes,
     and make her full
     of hateful fantasies.
     Take thou some of it,
     and seek through this grove:
     a sweet Athenian lady is in love
     with a disdainful youth:
     anoint his eyes;
     but do it when
     the next thing he espies
     may be the lady:
     thou shalt know the man
     by the Athenian garments
     he hath on.

     Mocht u zich hierdoor weer wat beter voelen, dan is de link naar Szopen Cho gelegd door:
     http://www.youtube.com/watch?v=WjxUS8r36DE

     [Bijna een uur later] Zo, niet meer griepen Mas Rob … en anders dan moeten we die Javaanse Ibu met haar bijzondere gaven en gouden pitjit-handjes maar in laten vliegen. Niet via die mythische vogel waarvan Indischdriepuntnul hun uithangbord schijnt te wezen, maar telepathisch uiteraard.;)

     Sjoett … Mata Hara revisited!

     e.m.

    • Paul Vermaes zegt:

     @Mas Rob: ” Ik heb de petitie (die van Amnesty International) ondertekend. Niet dat ik de illusie heb dat dit wat aan Johan Teterissa’s lot veranderd, …”

     1) Toch voorzichtig zijn met Amnesty International in Indonesië. In de periode die in Indonesië bekend staat als GESTAPU werd jacht gemaakt op PKI-leden. Die werden verbannen naar het eiland Buru. Amnesty bezocht die gevangenen en kreeg te horen dat die geen contact met hun familie mochten hebben. Dus ging Amnesty de achtergebleven familieleden opzoeken.
     De Pancasila (staatsfilosofie) eist dat iedereen een godsdienst heeft, en als je als communist of liberaal er geen hebt, dan ben je gerechtigd er een omarmen. De achtergebleven PKI-familieleden werden massaal Protestant of Katholiek, zeker geen Mohammedaan. Deze bekeerlingen kregen ten aanschouwe van de hele dessa groot bezoek met de groeten van het eiland Buru. De Protestantse en Katholieke kerken waren niet amused met dergelijke hoge bezoeken…

     2) Met betrekking tot Johan Teterisa, is het misschien interessant het artikel te lezen van antaranews.com, waarvan ik de link hierboven aan Pak Pierre heb gepost.

  • RLMertens zegt:

   @PPierre.-politiestaat; goed voorbeeld, doet goed volgen! Helaas!
   Aangezien Ned.Indië nimmer democratie had gekend cq.democratisch werd bestuurd. En opvolger Indonesië daar nu mee kennis maakt, is de verwachting….

   • Pierre de la Croix zegt:

    “Goed voorbeeld doet goed volgen”.

    Inderdaad heer (ing.) R.L. Mertens, als het Nederlandse koloniale beleid een goed voorbeeld zou zijn geweest. Maar u zult denk ik de laatste zijn die dat zou onderschrijven.

    Indonesia had zich dus beter iets kunnen aantrekken van het gezegde “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet het ook een ander niet”.

    Zij had zich dus in haar functioneren als eenheidsstaat niet moeten bezondigen aan het zelfde beleid van onderdrukking en uitbuiting, waaraan haar koloniale rechtsvoorgangster Nederland zich te buiten is gegaan.

    In de inmiddels bijna 65 jaar van haar bestaan heeft Indonesia ampele gelegenheid gehad om zich te spiegelen aan de goed functionerende democratieën in de wereld en om aldus uit te groeien tot een model rechtsstaat waar mensenrechten worden gewaarborgd en minderheden kunnen rekenen op (rechts)bescherming.

    Het lot van Johan Teterisa geeft nog maar eens aan dat daar allemaal niets van terecht is gekomen. Molukkers, Papoea’s en andere bevolkingsgroepen in de verdrukking kopen niet veel voor wonderschone “verwachtingen”.

    Pak Pierre

    • Jos Crawfurd zegt:

     Dat vindt U pak Pierre,maar hier worden tot op de dag van vandaag geestelijk dood verklaard. Als zij het nog steeds onderkennen wat wij hier nog steeds moeten ervaren;dat is pas erg.
     Goed U bent U een andere mening toegedaan,dat besef ik en doen het te respecteren.
     Mvg Jos Crawfurd.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Eerlijk gezegd begrijp ik niet wat u bedoelt, Pak Crawfurd. Ik kan dus niet beoordelen of en zo ja op welk punt u en ik een verschillende mening zijn toegedaan.

     Ik moet nu richting balé-balé. Morgen vroeg op. Misschien mag ik dan kennis nemen van uw antwoord.

     Pak Pierre

    • RLMertens zegt:

     @PPierre; ‘wat gij niet wilt…..etc.’stond ook indertijd 1947, door de TNI op een muur gekalkt. Als ing.techneut( ja, u weet het nog-niet vergeten hoor.) huldig ik altijd de stelling; ‘elk gevolg heeft zijn oorzaak!’ Welnu, hoe cynisch het ook moge klinken. De erfenissen van dat ‘Nederlands beleid; eindigend in een oorlog’, bestond uit restanten van die zgn.federatie gedachte (;verdeel en heers!). Door Van Mook uitgedacht om de Republiek te kortwieken. Die ‘tijdbommen’; een aantal zijn uitgewerkt/geblust,echter:;Nw.Guinea en de RMS smeulen nog. Gefrustreerd tot in de botten werd hier, in de jaren’50/’60, gereageerd op alle berichten over de RMS; ‘steun Ambon in nood, door de eeuwen trouw etc’. Zelfs de Soldaat van Oranje, ja zelfs Westerling kwam op de proppen. Daarna het debacle met Nw.Guinea, dat onder het mom van ‘het zelfbeschikking recht!! (wat een gotspe) tot 1962 een Nederlandse spoedcursus kreeg voor zelfbestuur.(oorspronkelijk ook een plek om die Indo’s daar kwijt te raken, maar die argumentatie dorsten ze niet voor de VN te uiten- van daar dat wij hier rondlopen). Nederlands Indië werd gesmeed(en hoe!) tot een eenheid staat, een gebiedsdeel. De, reeds in jr.’20, uitgesproken ‘soepah door pemoeda Indonesia’; één volk, één taal! moest vanzelfsprekend gestand worden gehouden. Eenheid in verscheidenheid!, daar staat men nu voor. Helaas gebruikt men de ‘koloniale repressie methode’ om dit te bereiken. Met dialoog is men bij Atjeh tenslotte uitgekomen! Beter zou mi. zijn, dat Nederland (een ethische verplichting!) de Republiek kan overhalen om met de separatisten ook tot een dialoog te komen. Zou dat niet een wonderschone verwachting zijn? (voor u niet? u blijft liever die mokkige koloniale aanhanger van weleer?)

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach ja, heer (ing.) R.L. Mertens,

     Als het even kan doe ik andere mensen graag een plezier. Zo heb ik de indruk gekregen dat u heel trots moet zijn op uw met noeste studie verworven titel. Waarom zou ik die dan niet noemen? De Heere Jezus heeft gezegd dat wij de keizer moeten geven wat des keizers is. Daar houd ik mij aan.

     En ja, als ik kennis neem van uw pro-Indonesisch en anti-Nederlands gelijkhebberig gedram vol uitroep- en vraagtekens, dan blijf ik liever die “mokkige koloniale aanhanger van weleer”.

     Ik kan natuurlijk ook niet anders. Ten tijde van de formele souvereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 was ik een knaap van 11 jaar. Vóór die datum heb ik dus 11 jaar lang naar hartenlust de inlanders koloniaal kunnen knechten en uitbuiten, in het eerste jaar hoog gezeten in de slèndang op de rug van de baboe.

     Dat uitbuiten mocht ineens niet meer. Ik begrijp er 65 jaar na dato nog steeds niets van. De knapste psychiaters hebben mij niet kunnen helpen. Rest mij de hulp van de Allerhoogste.

     Bid dus voor mij en mijn zielenheil, maar ik geef mijn tegoed aan bidminuutjes met uw welnemen graag door aan Johan Teterisa. Hij heeft uw voorspraak nu veel harder nodig dan ik.

     Pak Pierre

    • Paul Vermaes zegt:

     @Pak Pierre, als het lukt via copy/paste hier de beloofde link naar antaranews.com met betrekking tot Johan Teterisa:
     http://www.antaranews.com/berita/68991/melacak-jejak-oknum-intelektual-rms-dalam-kekacuan-harganas-ambon. Gelukt!

     Als u het artikel helemaal leest, dan kunt u ook zien hoe veel risico hij nam door de Molukse Protestante Kerk in zijn complot te betrekken…

    • RLMertens zegt:

     @PPierre; Voor de goede orde; ik was in 1949 14 jr. en ben niet anti Ned,wel anti koloniaal geworden door inzage te hebben verkregen in; wat daar werkelijk is gebeurd, niet RK; dus bid minuutjes zijn aan mij niet besteed en mi. helpt het geen biet; ook niet voor Johan T. Wel mathematisch gevormd; elk gevolg heeft ….! en daardoor tot mijn conclusies bent gekomen dat Ned. met het oprecht! naleven van, mede door prof.Sanders opgestelde Linggadjati overeenkomst, een betere verhouding met Indon. had verkregen. Ja, zelfs beter baat had!
     -note: prof.Sanders trad af toen Ned.het op een militaire treffen zette.
     (had Van Mook ook moeten doen!)
     -opmerking; het is opvallend, hoe de Minahassa(ooit 12e prov.van Ned.genoemd) zich wel schikt!

   • P.Lemon zegt:

    @RL Mertens ” Met dialoog is men bij Atjeh tenslotte uitgekomen! ”

    Ach, zoals de grote mogendheden Nederland toen op z’n plaats zette werd Atjeh ook hun speelbal… En begerig konden zij zich verder aan de Archipel verrijken.

    “Na het afbreken van de onderhandelingen hervatte op 19 mei 2003 de Indonesische regering haar strijd tegen de onafhankelijkheid van Atjeh met een militair offensief.

    De grote westerse mogendheden onder de onbetwiste leiding van de VS laten Megawati en haar boevenbende hun gang gaan in naam van de ‘behoefte aan stabiliteit.’ Alleen Australië is eerlijk genoeg geweest om expliciet de militaire aanval op Atjeh te ondersteunen, omdat er een ‘kettingreactie’ zou kunnen volgen, waarin “de volken van de regio tegen elkaar opgezet kunnen worden, mogelijk met internationale gevolgen.” De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat sinds 1999 Australië de training van de beruchte Indonesische elite-eenheid Kopassus heeft overgenomen van de VS, nadat het Amerikaanse congres dit verbood wegens de schendingen van de mensenrechten.

    Hypocriet
    De toekomst van het al dan niet bij elkaar blijven van Indonesië is in belangrijke mate in handen van de internationale gemeenschap. Zij leveren de wapens, zorgen voor diplomatieke ondersteuning en hebben ook economisch het meeste te halen, én het meeste te verliezen. Want als Indonesië uit elkaar valt, wie gaat dan de Indonesische schulden betalen? Hoe kan een goed investeringsklimaat gewaarborgd worden? Wat blijft er over van de waardevolle handelscontracten met Indonesië als de olie- en gasrijke provincie Atjeh zich afscheidt? Het is daarom hypocriet dat Japan, EU en VS nu en dan Indonesië op de vingers tikken wegens mensenrechtenschendingen. Wie anders dan het leger ‘beschermt’ de installaties van Amerika’s grootste olie-exploiteur ExxonMobile en de ‘rechten’ van andere bedrijven. Uiteraard doen de militairen dit niet voor een appel en een ei. ‘Stabiliteit’ betekent: grondstoffen gaan in eerste instantie naar de internationale gemeenschap, de restjes zijn voor de bevolking. Zoals in de rest van de wereld schurkt ook Indonesië zich onder de behaaglijke warme dekmantel van de “war on terrorism”. Indonesië heeft dan ook meermalen verklaard te rekenen op internationale steun voor haar offensief tegen de “GAM terroristen”.

    http://www.extra-media.nl/nummer24/Over%20Atjeh.html

 10. Pierre de la Croix zegt:

  Wat hebben ze toch veel van die vermaledijde Hollanders geleerd ….

  Pak Pierre

 11. Huib zegt:

  Voel alleen maar plaatsvervangende schaamte.

  Dit gebeurde in 2003 als ik goed heb gezien. Wel verontwaardiging over de kolonialen en zelf geen haar beter of nog erger.

  • Paul Vermaes zegt:

   @Pak siL, ‘k heb de link aangeklikt en enkele tweets gelezen. Toen ik tijdens de dodenherdenking die 69 kinderen zag opkomen met hun bloemen viel me eigenlijk alleen op dat Amsterdam een multiculturele stad is. Het is goed dat alle inwoners van Nederland de slachtoffers eren die vochten tegen tirannie of daarvan het slachtoffer waren.
   De toespraak van de Amsterdamse burgervader vond ik wat minder multicultureel.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Ik zal met mijn oude ogen misschien niet goed hebben gekeken, maar ik heb geen enkel autochtoon kaaskopje tussen al die vrolijke kindertjes kunnen ontwaren.

    Dat vond ik in zekere zin beangstigend, want koren op de molen van de familie Wilders zo gezegd.

    Ze hadden voor het cachet toch minstens een paar blonde boerenkinderen kunnen invliegen uit de omliggende plattelandsgemeenten boven het IJ.

    Pak Pierre

    • Pierre de la Croix zegt:

     P.S.: En die Amsterdamse burgemeester had voor die ene keer wel zijn haren mogen kammen.

     Pak Pierre

 12. Huib zegt:

  Amsterdam multicultureel? Allang achterhaald.

  Zoals gezegd de oorspronkelijke Amsterdammers zijn massaal de stad (ontvlucht?) naar Purmerend, Almere en whereever mss muv de Grachtengordel-yuppen en de die-hards.

  Ik zelf als oud-Amsterdammer en NB getrouwd met een Amsterdamse, mijd Amsterdam al tig jaren als de pest. Wielklemmen, parkeer problemen, autokraken en erger, lokken een bezoek niet zo erg aan.

  En familiebezoek ook niet meer nodig daar want ze wonen inmiddels in Badhoevedorp, Purmerend, ’s Gravenland en nog verder in de kop van N.Holland .

  Dus iemand moet die kransen en bloemen toch wel leggen daar op de Dam. Maar de burgemeester had idd wel een paar autochtoonse kinderen kunnen vinden al dan niet geimporteerd uit de kop van N.Holland zoals gesuggereerd door Pak Pierre om het Multi/kulti gedachtengoed levendig te houden.

  Al was het maar alleen tijdens de herdenking.

  In ieder geval werd er niet meer met de kransen gevoetbald en in de grachten getrapt.zoals vroeger gebeurde. Tenzij verzwegen door de media.

 13. Surya Atmadja zegt:

  Over GAM .
  Het is bekend wie ze waren/zijn .
  Zie de opkomst van de ontevredenheid van de Acehers , vanaf de Darul Islam beweging , de conflict van Daud Beureuh met de “Javanen”(Jakarta) .
  De rol van buitenland die de toen als separatisten steunen.

  Om iets van te begrijpen waarom bepaalde zaken zo lopen moet men iets weten van het verleden. Even googlen
  Nu heb je een provincie die door de ex GAM of andere “Putera Daerah” werd bestuurd.
  Er zijn conflicten onderling , maar ya dat willen ze zelf(autonomie) en alles werd geregeld door Helsinki accoord.

  Het schijnt dat de gewone volk (Moslims) ook bepaalde beperkingsvrijheid missen door de invoering van Sharia.
  Veel van hun zijn ook gemigreerd naar andere plekken.

  • bo keller zegt:

   De schamelste aller dieren
   Heer, hier spreekt het volk der pissebedden. Schuw en schuchter als wij zijn, leiden wij sinds
   de oertijd een leven in duisternis op de meest schamele en vochtige plekken – in kelders en
   onder stenen. Dit is uw wil en ons geluk.
   Maar Heer, al te vaak wordt de beschutting boven ons hoofd roekeloos weggeslagen.
   Verbijsterd staan wij dan in het oogverblindend licht van uw zon, die nog maar een zwakke
   afstraling is van uw Majesteit. Hoe kan een pissebed dit licht verdragen…?
   Wij vragen U, wil in uw hemelse hof voor ons een plavuis reserveren die zó zwaar is dat zelfs
   de sterkste engelen, die de steen voor het graf van uw Zoon wegrolden, hem niet zullen
   kunnen optillen in eeuwigheid ,
   Amen
   (uit het ‘natuurdagboek’ van Trouw, toegezonden door lezers)

   siBo

  • Paul Vermaes zegt:

   @Pak Surya, ik dacht dat de tsunami Aceh 2004 en de massale hulp van de centrale regering iedereen verzoend had…
   Dat de GAM destijds financieël gesteund werd door Lybië en Iran en dat hun troepen ook daar getraind werden, willen we hier op dit forum grif geloven, maar de steun van het Ottomaanse rijk aan Aceh gedurende de koloniale tijd niet…

   • Surya Atmadja zegt:

    Paul Vermaes, on 15 mei 2014 at 10:09 said:

    maar de steun van het Ottomaanse rijk aan Aceh gedurende de koloniale tijd niet.
    —————————————-
    Ik dacht dat Turkije al langer kontakten had met de voorgangster van Achin en Achin .Perlak en Samudra Pasai.

    Achin kreeg hulp in de vorm van soldaten. wapens en het bouwen van oorlogschepen.De Portugezen en Turken hielpen om vloten te bouwen.Turkije stuurde wapensmeden, soldaten.
    De grootste de Cakra Dunia van 1620 was 100 meter lang en had 700 bemanning, die werd door de Portugezen veroverd en meegenomen naar GOA.
    De Portugezen hadden nog nooit zo’n grote ghali(oorlogsgalei ?) gezien.
    De zending van wapens en oorlogsschepen voor Achin/Aceh ging niet door omdat Turkije door het Westen onder druk werd gezet .

    Zie o.a artikelen van A.Reid , 16th century Turkish influence in Western Indonesia, Artikelen van Snouck Hurgronje .
    De gevonden Turkse kanon , nu in Bronbeek.

    De Acehse missie voor hulp van Turkije werd vermeld in diverse Turkse,Portugese, Venetiaanse verslagen.
    Bron o.a : Ges. van Indonesia Land, volk -Cultuur onder redactie van Dr J.Miksic Univ van Singapore .

 14. Surya Atmadja zegt:

  Staat allemaal beschreven , ook buitenlandse* bronnen.

  * Voor het geval dat de Nederlanders de Indonesische bronnen niet betrouwbaar of “wetenshappelijk”genoeg is.

  Hasan di Tiro ( ja, de kleinzoon van de beroemde Cik di Tiro) woonde o.a in Zweden , had ook de Zweedse nationaliteit .
  Later is hij weer Indonesier geworden ( kembali kepangkuan ibu pertiwi).

  • bo keller zegt:

   Veel is hiervan terug te vinden bijv
   dit;

   siBo

   • Paul Vermaes zegt:

    @Pak siBo en Pak Surya, dank voor de video, Pak Bo. Zo zie je wat voor afspraken je kunt maken met de Acehers: volledige amnestie voor de GAM in 2005, geweldige inspanning van de centrale overheid om na de tsunami van 2004 Aceh weer op te bouwen en nu dit vlagincident. Wat een bunglon is Hasan di Tiro.

 15. bo keller zegt:

  .RLMertens, on 14 mei 2014 at 23:36 said
  -opmerking; het is opvallend, hoe de Minahassa(ooit 12e prov.van Ned.genoemd) zich wel schikt

  ‘T is zoals je het wilt zien ,dunkt me

  Noord-Sulawesi onder de Republiek

  Met de overdracht in 1949 verloor Nederland volgens zeggen
  zelfs hun 12 provincie.
  In 1950 werd de Provincie O-Indonesië ,waartoe Minahasa
  behoorde opgenomen in de Indonesische republiek.
  Door de benoeming van de Christelijk S. Ratulangi als 1e Gouverneur
  van O-Indonesië werd zo de Pro-Nederlandse beweging
  de wind uit de zeilen genomen.

  Toch weigerden veel Minahassers te gehoorzamen aan Soekarno.
  De situatie verergerde doordat inefficiënte en corrupte overheidsorganisaties
  Jakarta een slechte naam bezorgden.

  Het kopra inkoopfonds bijv., kocht tegen lage prijs kopra in en verkocht
  het met grote winst door aan zeepfabrieken op Java of buitenland.
  Het centraal gezag in Jakarta werd uitgedaagd door in de haven
  Bitung openlijk Kopra te laden door buitenlandse schepen.
  In Juni 1956 beval de Indonesische regering de sluiting van de haven
  dat maar een week gestand hield

  In Juni1957 riepen de leiders van de Minahasa hun eigen
  autonome staat uit.(PRRI)
  Geduld van Soekarno raakte op en brak een burgeroorlog uit
  waarbij oa. het radiostation in Manado werd gebombardeerd,
  Op 16 Juni 1958 liet hij de troepen Minahasa binnentrekken
  en op 26 Juni werd Manado bezet.
  De tegenregering trok zich terug op het platteland en
  een onsuccesvolle guerrilla voerde.

  In 1961 kwam en door gunstige capitulatie voorwaarden
  en een algemene amnestie voor de rebellen een einde
  aan de burgeroorlog
  siBo

  • eppeson marawasin zegt:

   Hartelijk dank voor de glimlach, die u mij hiermee bezorgt meneer Keller. Vond het zeer geschikt van u.

   😉

  • Surya Atmadja zegt:

   Ma’af bij dese.
   PRRI was een afscheiding beweging van de ( West ) Sumatranen.

   De PRRI en PERMESTA ( Minahasa) opstanden kan men min of meer zien als de ontevredenheid van bepaalde streken over de verdeling van de koek ( rijkdom) en de bepaalde aversie tegen de verspilling van Jakarta ( B.K) en de politieke situatie op Java( lees- Jakarta) .

   Quote:
   bagi daerah surplus, 70% dari pendapatan daerah dan 30% untuk pemerintah pusat. Adapun bagi daerah minus, 100% pendapatan daerah utuk daerah dan ditambah subsidi dari pemerintah pusat untuk pembangunan vital selama 25 tahun.

   Voor de liefhebbers kan men de andere / betere bronnen zoeken.
   Permesta (Pemberontakan Setengah Hati)
   Barbara Sillars Harvey.
   Vertaald door Inkultra.

  • RLMertens zegt:

   @boKeller.’Eenheid in verscheidenheid’ is niet alleen een spreuk, echter ook een taak! Die taak rust nu op de Rep.regering, die te verwezenlijken, zoals in Minahasa, nb ooit.de 12e Ned.prov., is gebeurd. En dat vooral omwille van het bestaansrecht van Indonesië!
   @Lemon.’De toekomst van het bij hangt af elkaar blijven is in handen van de Internationale gemeenschap etc,’ De Rep.moest zich juist ervoor hoeden, dat het gebeurd.( zoals het Ned.is overkomen, bij de ‘dekolonisatie’) Repressie trekt altijd negatieve -internationale- aandacht/reacties. Dialoog is de enige weg!

   • bo keller zegt:

    Een beetje kanonnen dialoog. dipucuk pèlor
    Ook ik had in de loop van een geweer gekeken.
    siBo

   • P.Lemon zegt:

    @ Hr Mertens “. Dialoog is de enige weg!”

    Dat moet het ook zijn, maar u weet dat ‘onrecht’ nu eenmaal de wereld regeert en dat rechtschapenheid alleen met de mond en op papier wordt beleden. Yin Yang is ook maar een verhaaltje.

    Ipv door het koloniale Nederland wordt Insulinde door multinationals met medewerking vd nieuwe elite uitgezogen. Waar is de nieuwe
    Multatuli?

    ‘Stabiliteit’ betekent: grondstoffen gaan in eerste instantie naar de internationale gemeenschap, de restjes zijn voor de bevolking.

 16. Jos Crawfurd zegt:

  Geachte pak Pierre,ergens moet ik Uw vraag beantwoorden,maar wil kort zijn.Uw reactie van 13/5 23.28u:Goed voorbeeld doet goed volgen.
  In Uw laatste deel geeft U eveneens de Indonesische regering een ander,maar slecht voorbeeld doet dus toch slecht volgen.
  Wij volwaardige en intellectuele indo’s;ik niet hoor:ik ben een pecoh worden nog steeds minacht en niet volwaardig gezien door deze bleekscheten.Alles wat we hebben moeten ondergaan en beleven bijna zeventig wordt onderkent of weggewuifd,want we hebben ook de barre Hongerwinter en ellende moeten ervaren. Mijn hoela,ze waren in vloek en een zucht weer onder de panne.
  Mvg Jos Crawfurd.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Doeh Pak Crawfurd,

   Zo juist heb ik een recente foto van u gezien. Een jong gezicht dat kracht en zelfvertrouwen uitstraalt. Heel anders dan ik mij had voorgesteld.

   Kenapa di dalem kennelijk een beetje Calimero, kenapa de arme eenvoudige laag opgeleide door totoks besodemieterde Indo uithangen? Nergens voor nodig.

   Always look for the silver lining; focus op het zilveren randje rond een donkere wolk.

   Pak Pierre

   • Jos Crawfurd zegt:

    Welke picture pak Pierre,veel geretoucheerd en banyak celak zeker of een andere persoon maybe. Crawfurd’s sa kampung lho Tuan.
    I’am proud to Be an indo,the best People in these World worldwide.
    Mvg Jos Crawfurd.

 17. RLMertens zegt:

  Topic; Als ik eens Nederlander was……
  ‘…ik zou….ik weet waarlijk niet, wat ik dan verder zou doen, als ik Nederlander was; want ik zou tot alles in staat zijn, geloof ik.
  Neen.Toch niet! Als ik Nederlander was, zou ik niet tot alles in staat zijn. Ik zou inderdaad wensen, de komende onafhankelijkheidsfeesten
  zo uitgebreid mogelijk te organiseren. Doch ik zou niet willen, dat de inboorlingen dezer landen aan de herdenking meededen.Ik zou hun verbieden mee te jubelen bij de festiviteiten. Ik zou zelfs het feestterrein wensen af te zetten, opdat geen inlander wat zou kunnen zien van onze uitgelaten vreugde bij deze herdenking van onze vrijheidsdag. Het lijkt me zo ongegeneerd, zo ongepast, indien wij- ik ben nog altijd Nederlander in verbeelding- de inlander laten mee juichen bij deze herdenking.Wij kwetsen hen eerstens in hun fijn eergevoel, doordat wij hier in hun geboorteland, waar wij overheersen, onze eigen vrijheid herdenken. Wij jubelen thans, omdat wij honderd jaren geleden verlost werden van een vreemde heerschappij. En dit alles zal nu plaats vinden ten aanschouwen van hen, die nog steeds onder onze heerschappij staan. Zouden wij niet denken, dat die arme geknechten ook niet snakten naar het ogenblik, dat ze evenals wij nu, eenmaal zulke feesten zouden kunnen vieren?
  – een ‘juweel van sarcasme en ironie’. En dat, nb.van een Inlander! Opmerkelijk dat Boersma’s artikel zijn proza (citaten) niet vermeld. (maloe?) Uit; H.Poeze/H.Schulte Nordholt; De roep om merdeka.

  • Jos Crawfurd zegt:

   Pak Pierre dit bedoel en wilde het U laten weten,maar ik ben maar een pecoh en kan dit waarderen en stel het zeer op prijs dat Dhr.Mertens dit kan en wil verwoorden in alle bescheidenheid.
   Mvg Jos Crawfurd.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Nou Pak Crawfurd,

    Ik heb niet de indruk dat de heer Mertens op I4E ooit iets in alle bescheidenheid heeft verwoord of gepoogd heeft dat te doen.

    Maar soedah, ieder vogeltje zingt zoals het is gesnaveld.

    Pak Pierre

    • RLMertens zegt:

     @PPierre. Ieder vogel…..etc. Toen was het ook zo; ‘wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’. En dat is gelukkig voorgoed verleden tijd! Nooit meer; ‘als ik Nederlander was….’ .(want dat gold vroeger zeker ook voor Indo’s! Mijn vader zei weleens; je mag blij zijn dat jij die tijd niet heb meegemaakt, als werkende in die koloniale Mij.) Gewoon een nuchtere kijk hebben/trachten op ons verleden en wat ons is overkomen. Dan conclusies trekken. Maar ah soedah, als je al eenmaal zo gebekt ben…….

 18. siL zegt:

  Elke Nederlander die zegt dat een Javaan zijn (beste) vriend was, zou moeten nadenken tot welke verhouding hij voor nu en voor de toekomst met een Javaan en het eiland Java wil staan.
  It’s just that simple.

  • Pierre de la Croix zegt:

   De Javanen die mij goed hebben gedaan zijn al dood.

   Wat de levende Javanen doen of laten kan mij eigenlijk niets schelen. Ik hoop alleen dat zij aardig zijn voor andere mensen, de dieren en de natuur om zich heen en ik kan mij wel eens kwaad maken als ze dat niet blijken te zijn.

   Daarentegen heb ik het eiland Java waar ik ben geboren en enigszins getogen nog steeds lief. Naar Java’s bergen zal ik in dit leven wel nooit terugkeren, maar soedah …..misschien is er straks toch een andere keer ….

   Pak Pierre

    • Pierre de la Croix zegt:

     “Schoon ver van u” van die meisjes van Belloni vind ik toch mooier.

     Maar awas, geen link afdrukken. Off topic!

     Van sommigen krijg je voor off topic meteen streng arrest. Een douw uit het zadel, zo gezegd.

     Pak Pierre

 19. sIL zegt:

  Als ik een Nederlander was en mijn Nederlandse tafelgenoten “selamat makan” toewens, zou ik eens nadenken over waar ik vandaan kom of wat mijn oorsprong is.
  Wie zegt er nu : Guter Appetit, Smaklig Maltid. Kali Orexi?

  • sIL zegt:

   Terug naar dat topic. In een artikel schrijft Ki Hajar Dewantoro, dat hij , als hij Nederlander was, zich zou schamen voor het vieren van een bevrijdingsfeest als er in zijn eigen rijk nog zoveel mensen niet vrij zijn. Dat artikel werd niet gepikt door de Nederlands Indische overheid.

   Hij bedoelde dus dit feest:
   http://www.jenneken.nl/bekijk/1900herstelonafhankelijkheid.htm

   • P.Lemon zegt:

    @sIL “Dat artikel werd niet gepikt door de Nederlands Indische overheid.”
    Dwz:
    “Ook Van Heutsz was een held die door vorst en vaderland gehuldigd en geprezen werd.
    Geen verachtelijke koloniale onderdrukker zoals nu vaak wordt gevonden, maar een bevelhebber die een ethische opdracht uitvoerde: hij bracht Indië vrede, welvaart en ontwikkeling.”

    Is er dan zoveel veranderd ?
    Anno 2003 : Wat blijft er over van de waardevolle handelscontracten met Indonesië als de olie- en gasrijke provincie Atjeh zich afscheidt? Het is daarom hypocriet dat Japan, EU en VS nu en dan Indonesië op de vingers tikken wegens mensenrechtenschendingen. Wie anders dan het leger ‘beschermt’ de installaties van Amerika’s grootste olie-exploiteur ExxonMobile en de ‘rechten’ van andere bedrijven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.