Maandelijkse demonstratie Stichting Japanse Ereschulden

>>> Nieuwe website stichting JES <<<

jesparapluMededeling bij het aanbieden van de 231e petitie van de Stichting Japanse Ereschulden aan de Japanse ambassadeur op 11 februari 2014.
De voorzitter vraagt of iedereen volgende maand, 11 maart, weer aanwezig zou willen zijn, hoewel er dan geen lunch wordt verstrekt! De demonstratie zal gewoon doorgaan. Het Hotel Bel Air en omgeving zijn afgezet, gereserveerd voor de Internationale Conferentie over Kernbewapening en de veiligheidsdiensten.
Zegt het voort.
Na de originele in het Engels gestelde petitie, volgt in het Nederlands hiervan de vrije vertaling door T. Hartman.

Excellency,
We, children then but now in our eighties and seventies, had to endure the evil of the Japanese military occupation of Dutch East Indies during World War Two. We know and painfully feel our past. We know how it was to endure hunger, maltreatment, enslavement and to be forced to see the humiliation of our mothers, sisters and brothers. We know how it feels not knowing what happened to our fathers, kept in separate captivity. It cannot be a surprise to you that we do not respect and cannot forgive those who gave the orders to maltreat us and ultimately the order to kill us all in order to hide the war crimes of the Japanese military.

Prime Minister,
We cannot understand that the children and grandchildren of those who issued the orders for war crimes are not ashamed of their parents. We cannot understand that these same people are being glorified and that their war crimes are honored. It is sickening to deny their evil past and have no compassion for those who suffered so badly. There is ample proof of the direct involvement by the Japanese military in coercing women into sexual slavery, which did untold emotional and physical damage. There is ample proof that Japanese military ignored behavioral conventions, were instructed to maltreat us all and conduct war crimes on a large scale. There is also concrete proof that the Japanese military were instructed at the end of the war to kill all captives to hide the war crimes which they knew would be uncovered.

Prime Minister
The Japanese leaders of the war period lost all respect for humanity. The present leaders must accept that and must not try to rewrite history. There is and there will never be honor in glorifying the Japanse military behavior during World War Two. It would be honorable for the present leaders of Japan to admit it and not to glorify the past. The good people of Japan must be informed about the past. We believe that they will appreciate honesty, and honor and accept the moral commitment stemming from art. 14 (a) of the San Francisco Peace treaty: “It is recognized that Japan should pay reparations for the damage and sufferings caused by it during the war.” Educate the people of Japan and communicate to them the truth. Stop ignoring the past and above all be honest in knowing your past.

We would welcome an acknowledgement of the receipt of this petition by you personally.

On behalf of the Foundation of Japanese Honorary Debts,

J.F. van Wagtendonk
President

Vrije vertaling van bovenstaande petitie 231:

Stichting Japanse Ereschulden
Foundation of Japanese Honorary Debts
NGO, Status Roster
Zijne Excellentie Shinzo ABE
Eerste Minister van Japan

Den Haag, 11 februari 2014.
Petitie: 231
Onderwerp: Wat het betekent om uw verleden te kennen!

Excellentie
Wij, indertijd kinderen maar thans tachtigers en zeventigers, moesten de ellende verdragen van de Japanse militaire bezetting van Nederlands Oost Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wij kennen en gevoelen pijnlijk ons verleden. We weten wat het is hoe om honger, mishandeling en slavernij te verdragen en gedwongen te worden om getuige te zijn van de vernederingen van onze moeders, zusters en broeders. We weten hoe het voelt om niets te weten van wat met onze vaders gebeurde, die afzonderlijk gevangen werden gehouden. Het kan voor u geen verrassing zijn dat we geen respect en vergeving hebben voor hen die de orders gaven om ons te mishandelen en uiteindelijk het bevel gaven ons allen te doden om de oorlogsmisdaden van de Japanse militairen te verbergen.

Eerste Minister,
We kunnen niet begrijpen dat de kinderen en kleinkinderen van hen die de bevelen gaven voor oorlogsmisdaden zich schamen voor hun ouders. We kunnen niet begrijpen dat diezelfde mensen verheerlijkt worden en hun oorlogsmisdaden eer wordt bewezen. Het is walgelijk om hun slechte verleden te ontkennen en geen medegevoel te hebben voor hen die zo zwaar geleden hebben. Er is genoeg bewijs van de directe betrokkenheid van de Japanse militairen bij het dwingen van vrouwen in sexuele slavernij, hetgeen onnoemelijk emotionele en physische schade veroorzaakte. Er is genoeg bewijs dat Japanse militairen gedragsconventies negeerden, zij werden geïnstrueerd ons allen te mishandelen en oorlogsmisdaden op grote schaal te begaan. Er zijn ook harde bewijzen dat de Japanse militairen aan het einde van de oorlog opdracht kregen alle gevangenen te doden om de oorlogsmisdaden te verbergen waarvan zij wisten dat deze ontdekt zouden worden.

Eerste Minister,
De Japanse leiders van de oorlogsperiode verloren alle respect voor menselijkheid. De tegenwoordige leiders moeten dat accepteren en niet proberen de geschiedenis te herschrijven. Daar is en daar zal nooit eer zijn te behalen door het verheerlijken van het gedrag van de Japanse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het zou eervol zijn voor de tegenwoordige leiders van Japan om dit te beamen en het verleden niet te verheerlijken. De goede mensen van Japan moeten ingelicht worden over het verleden.
We geloven dat zij eerlijkheid zullen waarderen, en de morele verplichting die zijn oorsprong vindt in art.14 (a) van het San Francisco Vredesverdrag in ere houden en accepteren: “Het erkent dat Japan schadevergoedingen moet betalen voor de schade en het lijden dat het veroorzaakte tijdens de oorlog.”
Onderwijs het volk van Japan en vertel hun de waarheid. Stop het negeren van het verleden en boven alles wees eerlijk in het kennen van uw verleden.

We stellen het op prijs van deze petitie een ontvangstbevestiging van u persoonlijk te mogen ontvangen.

Namens de Stichting Japanse Ereschulden,

J.F. van Wagtendonk, voorzitter

Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

11 reacties op Maandelijkse demonstratie Stichting Japanse Ereschulden

 1. Ted Hartman zegt:

  Mijn hoop is dat bij de volgende meeting de opkomst toch de moeite waard zal zijn! Ondanks dat door de Topconferentie geen lunch kan worden aangeboden. Het is een voorrecht dat bestuursleden van de Stichting, elke maand worden toegelaten tot de ambassadeur. In andere landen is dat niet het geval. Daarom blijft er hoop bestaan want zolang er communicatie is, zal er zeker tot wederzijdse tevredenheid een finale oplossing komen. Zelf kan ik helaas in maart niet erbij zijn, maar met des te meer animo, D.V., in april zeker. Ted Hartman

  • Pierre de la Croix zegt:

   Perseverantia vincit, heer Ted. En een mooie theeceremonie bij de Japanse Ambas is natuurlijk ook nooit weg. Beter dan de gebruikelijke kluit voor in het riet bij de Hofvijver.

   Jammer alleen dat volgende maand de makanan niet doorgaat. Die hoort er toch ook bij. Ik kan mij voorstellen dat er in Den Haag nog ampele gelegenheid buiten de “no go zone” is waar dat stukje van de maandelijkse routine netjes kan worden afgemaakt. Misschien het uit de as gerezen Sarina aan het Goudenregen Plein?

   Enfin, kijkt u maar. Ik krijg van Sarina geen provisie en doe toch nooit mee.

   Pak Pierre

   • Pierre de la Croix zegt:

    O ja … kijkt u toch ook nog eens naar dat “Honorary debts”.

    Aangezien de Stichting JES – misschien nolens volens – toch ook wordt geassocieerd met alles wat “Indisch” is, schaam ik mij iedere maand als Indische jongen plaatsvervangend wanneer ik die vertaling van “ereschulden” zie.

    Pak Pierre

   • SiL. zegt:

    Voor de zoveelste maal stel ik de vraag wanneer, zoals aangekondigd na de stille tocht, de indische kwestie op de politieke agenda wordt geplaatst. Dit zou gebeuren na de zomervakantie; of moeten wij wachten tot er een nieuw kabinet wordt geinstalleerd?

   • Arthur Olive zegt:

    Zou het kunnen, of zie ik het fout dat er een gevolgtrekking kan worden gemaakt tussen het maandelijkse toelating van de bestuursleden van de JES voor een theeceremonie bij de Japanse Ambasade en de uitnodiging van het Japanse gouvernement om voor sommige leden in het verleden een kijkje te nemen in Japan.
    Ook kort geleden was er een uitnodiging door het Japanse ministerie van buitenlandse zaken om voor drie Japanse Indischen een ceremonie bij te wonen bij het Japanse opgerichte monument in Mizumaki City, Fukuoka.
    Na al die jaren kunnen we wel tot de conclusie komen dat met de maandelijkse demonstraties van de JES, de Japanse regering alleen vriendelijker is geworden maar geen schulderkening op zich wil nemen.
    They are killing ons met hun vriendelijkheid.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Killing me softly …….

     Tja … het wordt tijd dat ze weer “Banzai” gaan roepen en over ons heen rollen.

     Misschien zullen de deelnemers aan de gezellige tea parties dan wakker worden en een vuistje maken. Desnoods een erevuistje, “an honoray fist”, niet “a fist of honor”.

     Dadelijk herdenken we weer de slag in de Javazee die geen slag was, maar een slachting …. ten koste van de Nederlandse Marine en haar geallieerden.

     Wie was/is de “ereschuldige” aan het echec, het Japanse keizerrijk of het Nederlandse gouvernement dat een door bezuinigingen verouderde vloot met inferieure bewapening zonder enige luchtsteun op een modern uitgeruste vijand afstuurde?

     Pak Pierre

    • Pierre de la Croix zegt:

     Oeps …. daar heb je het al, haastige spoed is zelden goed.

     Voordat alle lezertjes over me heen gaan rollen wegens verkeerd taalgebruik moet ik gauw een typfout goed maken:

     Het is natuurlijk NIET “honoray fist”, maar “honoraRy fist”.

     PP

 2. Peter van den Broek zegt:

  Ik ben het niet eens met de platvoerse en banale benaming dat de demonstratie voor de Jappenambassade als een soort theeceremonie en maandelijkse routine wordt afgedaan . Alsof dhr. P de la C., wat blasé deze demonstratie, de routine off all places, als een plaatsvervangende gebeurtenis voor de dagelijkse gang naar de botol tjebok beschouwt

  Integendeel, de spreuk Perseverantia omnia vincit geeft toch beter weer wat er maandelijks bij de Jappenambassade met veel vuur, elan maar ook hoop gebeurt.
  Helaas, maar misschien is dat het beste, dat onze koppensneller nooit aan zulke scarosancte happenings meedoet.

  En voor de fijnproevers: het bijvoeglijk naamwoord “ampel” is hier wel op een ostentatieve wijze gebruikt. Ik zou als niet aangepaste Indische Nederlander deze term in deze samenhang zeker niet gebruiken, het is geen netjes Nederlands.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ik ben al blij dat u niet over mijn woorden hebt moeten “braken” zoals u dat over iets anders wel moest doen, meneer Van den Broek.

   Dat geeft zo’n smeerboel.

   Pak Pierre

 3. Ted Hartman zegt:

  Beste Peter, ook weer van de partij. Maar je zou kalmpjes aan doen.
  Eerste waren er helemaal nowhere reacties, totdat ik mijn jammerkreet uitte omdat er helaas geen lunch was. Pak Pierre zou zeggen, jammer, geen sushi, geen sake. Never mind, every body is still going strong. Ted Hartman

  • Pierre de la Croix zegt:

   Pak Pierre is zelfs zo lief geweest om een passend alternatief aan te dragen voor de traditionele hartversterking in Bel Air: “Sarina” aan het Goudenregen Plein.

   Want als er iets te vieren valt, dan zal de Achtbare Stichting JES het toch niet willen doen met sushi en saké?

   Ik zie geen van de bestuursleden, donateurs en sympathisanten van JES toch ook niet rondrijden in Toyota’s, Lexussen, Susuki’s, Mazda’s, Mitsubishi’s, Nissans, enz. enz.?

   Pak Pierre

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.