Bericht voorzitter Indisch Platform

Lectori Salutem,
Als de nieuwe voorzitter sinds 1 januari jl. van de Stichting het Indisch Platform, wil ik niet achter  blijven om Uw aandacht te vragen voor de Indische Kwestie.
silfraire delhayeEr zijn vrijwilligers opgestaan die zich inzetten om deze “slepende” kwestie onder het voetlicht te brengen van de dames en heren politici op 19 maart aanstaande.

Toen ik in 2011 ben toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van het Indisch Platform, heb ik mij verdiept in de vraagstukken waarmee het Platform zich geconfronteerd zag. Vaag wist ik al wel iets over “niet uitbetaalde” honoraria, oorlogsschade et cetera. Tot mijn verbazing constateerde ik uit de stukken, dat er sinds de oorlog 1945, een stelselmatige ontkenning was van het leed in de ruimste zin des woords van hen die tijdens de oorlogsjaren en de daarop volgende Bersiap-tijd in het voormalig Nederlands Indië waren. Nu weet ik dat “leed dat niet geloofd” wordt, traumatisch tot in lengte der jaren kan duren. Oorlogsleed laat zich moeilijk onderscheiden in diverse soorten en ik maak derhalve geen vergelijkingen. Ter illustratie wil ik hier volstaan met het citeren van de laatste zin uit het boek van Berthe Meijer “Leven na Anne Frank”: ….Er is geen vrede, het blijft oorlog tot aan mijn dood”.
.
De Indische kwestie.
Ik wil hier niet in details treden , U als lezer wil ik slechts kort de hoofdpunten schetsen.
1. Niet uitbetalen van achterstallige salarissen van hen die tijdens de oorlogsjaren in “dienst” van de Nederlandse overheid waren ( in welke hoedanigheid ook);
2. Oorlogsleed van hen die geleden hebben tijdens de Japanse bezetting in de Pacific met zowel geestelijke als lichamelijke letsel tot gevolg;
3. Oorlogsschade in het voormalige Nederlands Indië, in de meest ruimste zin des woords.
Deze drie aspecten vormen de inhoud van het mandje “De Indische Kwestie” en het IP wenst eens en voor al een bevredigende / billijke / redelijke erkenning en compensatie voor dit mandje. Mag dit na meer dan 65 jaar ??
Daarom roep ik U op zoveel als in uw vermogen ligt achter ons, het IP,
te staan, hetzij door de Petitie in te vullen hetzij door op 19 maart aanstaande aanwezig te zijn in Den Haag. De sociale media staan hier vol van.
.

Tot de jongeren ( de 2e en 3e generatie) uit de Indische gemeenschap richt ik mij met het verzoek om deze boodschap onder de aandacht te brengen van de “vorige generatie” die niet is opgegroeid met laptops – apps – iphone’s et cetera. ( jullie ouders, ooms en tantes). Waar gaat het mij als voorzitter van het Indisch Platform om? Erkenning van het leed en compensatie en over de inhoud van een bevredigende / billijke / redelijk compensatie, kan gepraat worden.
Wij als IP hebben onze rekenmodellen klaar! En uitvoering hiervan is op heel korte termijn mogelijk : de infrastructuur hiervoor is er!!!
Alleen “erkenning /excuses” van de regering zonder enige compensatie vindt bij mij geen voedingsbodem.
Ik volsta en beëindig dit schrijven met het volgende citaat uit de bijbel, Jakobus 2 :
14 -17. “ Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten te kort komt en een van U zegt: “het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk!” zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin?
Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.”
De strekking van deze bijbelse citaten is duidelijk.

Namens het Indisch Platform : ik reken op Uw steun, waarvoor mijn oprechte dank.
Silfraire Delhaye,
Voorzitter het Indisch Platform. 6 februari 2013.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Stichting Japanse Ereschulden-Indisch Platform. Bookmark de permalink .

47 reacties op Bericht voorzitter Indisch Platform

 1. sjbenna zegt:

  Jammer dat bij dit bericht geen link naar de petitie is geplaatst.

 2. Ronny Geenen zegt:

  Voorzitter platform schrijft: Vaag wist ik al wel iets over “niet uitbetaalde” honoraria, oorlogsschade et cetera. Tot mijn verbazing constateerde ik uit de stukken, dat er sinds de oorlog 1945, een stelselmatige ontkenning was van het leed in de ruimste zin des woords van hen die tijdens de oorlogsjaren en de daarop volgende Bersiap-tijd in het voormalig Nederlands Indië waren.

  Meneer voorzitter, bent U een Indo? En waarom hebben ze U gekozen tot voorzitter. U bent pas door Uw functie te weten gekomen wat er gebeurt is?
  Neemt U mij niet kwalijk, maar dat was toch algemeen bekent. Daarvoor hoeft U toch geen voorzitter van het platform te zijn.
  Organizatie Platform, heeft U wel de juiste keuze gemaakt?

  Voorzitter schrijft:Ik volsta en beëindig dit schrijven met het volgende citaat uit de bijbel, Jakobus 2 :
  14 -17. “ Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten te kort komt en een van U zegt: “het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk!” zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin?
  Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.”
  De strekking van deze bijbelse citaten is duidelijk.

  Moet ik geloven om te denken dat ik recht heb op die uitbetaling.
  Nee meneer de voorzitter. Het is gewoon een ere schuld die uitbetaald moet worden aan gelovigen en niet gelovigen. En in de politiek past het geloof niet en hoort daar niet thuis. Het is gewoon een kwestie van eerlijkheid.

  Ik zou als ik U was maar wat meer verdiepen in de problematiek van de hele situatie.

 3. Pierre de la Croix zegt:

  Ik zou vele vragen hebben voor de nieuwe Voorzitter van het IP, als mij ooit de eer zou geworden hem te mogen spreken.

  Edoch, zoals de heer Geenen vragen “bent u Indo” zou ik niet doen, waarbij ik ervan uitga dat de foto die hier van de nieuwe voorzitter is getoond een goed gelijkend konterfeitsel is. Wat mij betreft voldoet hij dus wél aan puntje één van het ideale profiel.

  Of hij v.w.b. zijn overige competenties voldoet aan het ideale beeld van voorzitter van een club die de belangen van de hele Indische gemeenschap zegt te vertegenwoordigen, weet ik niet. Daarvoor ontbreken mij té veel gegevens.

  Voor mij is even een virtuele deur opengezwaaid, iemand heeft door die deur zijn hoofd binnen gestoken en gezegd “Hallo, ik ben uw nieuwe voorzitter, luistert goed naar mij ….”.

  Ik hoor dan Paul van Vliet als sergeant-majoor Kees zeggen: “Mannen, luisterrrrt …….”.

  Het IP en zijn voorzitter moeten nog veel leren.

  Pak Pierre

 4. Sarinah Mares-van Halen zegt:

  ik vind het voor mij een fijn gevoel om elke keer een beetje in Indie te zijn als ik veel kan lezen het hoe en wat van indie. Daarom vind ik Indisch4ever ook erg leuk.

 5. sjbenna zegt:

  Als persoon van de 2e generatie Indo bleek ik eerder de petitie al te hebben ondertekend.

  Veel daadwerkelijke betrokkenheid heb ik niet getoond, en mijn ouders hebben al eerder laten blijken geen amok meer te willen maken om vergoedingen. “Het rekenmodel staat al klaar”, geachte 2e kamer tekent u maar! Voor wie? Zijn 54.000 handtekeningen in dat opzicht genoeg? Ik weet de aantallen van de 1e generatie Indo’s in binnen en buitenland niet. Het ‘zwijgen’ in de Indische cultuur brengt ook niet dat latere generaties massaal de petitie gaan ondertekenen, maar nee wij moeten ons richten tot de inmiddels (hoog)bejaarde ouders, ooms tantes.

  Door enkele reacties op het bericht van de voorzitter het Indisch Platform, Silfraire Delhaye zijn de door mij laatstgelezen persberichten over het Indisch Platform weer naar boven gekomen: ruzies, geen overeenstemming onderling etc.
  Ik ben het eens, met Ronny Geenen dat bijbelse teksten, gericht naar onze volksvertegenwoordigs geen pas geeft; de goede intenties begrijp ik wel.

  De Website geeft als voorzitter van het Indisch Platform een hele andere naam, Herman Th. Bussemaker. Ik constateer, van de zijlijn weliswaar, gebrek aan onderhoud.
  Maar ach, moet ik mij eigenlijk dan nog druk maken om deze kwestie en mij beter met andere items bezighouden en eigen soesah.

  Mevrouw Mares-van Halen, ik vind Indisch4ever ook leuk, en blijf die volgen.

  • Boeroeng zegt:

   Dag Mevrouw Mares-van Halen,
   Blijven lezen hier.
   Herman Bussemaker was de vorige voorzitter en inderdaad jammer dat hun site nog niet aangepast is.
   Dat maakt geen vlotte indruk naar buiten toe.

 6. Peter van den Broek zegt:

  Dat dhr. Silfraire Delhaye, de nieuwe Vz van het IP schrijft: Vaag wist ik al wel iets over “niet uitbetaalde” honoraria, oorlogsschade etc. pleit niet voor zijn kennis van zaken. Doch ergens in zaaltje in Den Helder staat geschreven: Kennis is Macht, Karakter is meer, dus ik geef beginnelingen, dwz zij die beginnen, altijd het voordeel van de twijfel.

  Ik wil hem niet op zijn woorden vastpinnen, want hij wordt niet op zijn woorden maar op zijn daden beoordeeld (denk aan Feyenoord).

  Ik wens hem desalniettemin veel voorspoed toe in deze weinig benijdenswaardige functie (ook wel Indische schopstoel genoemd)

  Ave Silfraire Delhaye, Morituri te Salutant

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja …. heer Van den Broek,

   Ik heb niet veel Latiijn geleerd (een makke van mij bij vele andere makken), maar ik heb begrepen dat “Morituri te salutant” zoveel betekent als “zij die sterven groeten u”.

   Nu sterven wij allemaal een keertje, maar wat hebt u speciaal bedoeld met deze aanvulling op uw welkomstbegroeting van de nieuwe voorzitter van het IP met de mooie naam?

   Als we allemaal ineens snel naar God in den hemel afreizen, dan heeft meneer Silfraire Delhayze niets meer op aarde om zich voor in te zetten, want Toean Allah Himself zal zich alsdan direct over ons ontfermen.

   Overigens vind ik het niet erg als iemand eens verwijst naar een pakkende bijbeltekst om zijn betoog te verluchtigen of kracht bij te zetten – onze (ik bedoel Nederlandse) taal en cultuur is immers doordezemd van kreten uit den Bijbel – net zo min als ik het erg vind wanneer iemand eens iets in vreemde tongen schrijft, c.q. Latijnse kreetjes bezigt, al dan niet pour épater le bourgeois.

   .
   Pak Pierre

 7. Peter van den Broek zegt:

  Heer de la Croix,

  De Latijnse term aan het eind van mijn reactie, is een wat uitbundige reactie op de latijnse term (L.S) die de Heer Silfraire Delhaye bezigt aan het begin van zijn brief. De door mij gebruikte woorden waren mogelijk uitgesproken door gladiatoren voordat ze hun gevecht op leven of dood aangingen.

  Ik ken maar weinige latijnse termen maar deze lijkt mij wel op zijn plaats. Iedereen gaat dood maar desbetreffende woorden hebben een specifieke betekenis in dit verband. De Indische kwestie heeft betrekking op de eerste generatie , mensen die 67 jaar en ouder zijn. Deze generatie begint steeds sneller uit te sterven en daarom wil ik aangeven dat dhr. Silfraire Delhaye toch wel veel haast dient te maken, anders doet hij het op termijn voor niemand meer, zoals U ook opmerkt.

  Het bezigen van termen uit de bijbel is wel in zwang in Nederland om natuurlijk niet te vergeten, GVD wat in religieuze zin betekent :God Verdoem mij, daarom zijn er zoveel verdoemden.

  Ik deed het dus niet pour parler du temps qui passe.

  • @Pierre de la Croix@Peter van den Broek

   Ik heb geen bezwaar tegen gebruik van gebruik van Bijbelse teksten, Buddhistische wijsheden etc.. De lange citaten van de heer Delhaye leken mij wel een halve preek.

   Uitgaande van mijn kennis (kan verkeerd zijn), zal velen dit niet aanspreken. Mijn gedachte, idee is dat het doel, met een oproep, is zoveel mogelijk steunbetuigingen te krijgen onder brede bevolkingsgroepen.

   Ronny Geenen toont karakter, door een duidelijk statement over het recht tot uitbetaling. Volgens mij woont hij in de V.S., waar een sterke beïnvloeding is van Christenen in de politiek.
   Toch lijken ze daar ze daar goed besef te hebben van ‘scheiding van kerk en staat’.

   Zou eerdere genoegdoening niet hebben plaatsgevonden als er wat meer duidelijkheid was geweest over de historie?

   Achteraf praten door mij praten is gemakkelijk en de kracht van internet was er in het verleden niet. Het gaat mij niet alleen om uitbetaling, voor velen te laat helaas. Erkenning en historisch besef is voor mij zijn even belangrijk en kan aanzet zijn tot steunbetuiging.

   Respect voor degenen, die zicht daarvoor hebben ingezet!

  • Om Ongkosong zegt:

   Misconceptie: het ‘-me’ in gvd komt niet van ‘mij’, maar is een uitgang van de aanvoegende wijs: ‘God verdoeme’, vgl. ‘God zegene’.

 8. Henk Anthonijsz zegt:

  Wat wordt er toch veel ge……..!
  In januari 1958 in Nederland gekomen. Ben nu 86 jaar.Hard gewerkt. Woon nu met vrouw in een z.g. aanleunwoning en geniet van ons pensioen. Voor ons hoeft dat “gebedel”niet meer. Dat is een “gepasseerd station”.

  • jos crawfurd zegt:

   Heer Anthonijsz,even een vraag:Bent U van de politie in Sidoarjo en schiet U altijd raak.Ik ben benieuwd op Uw antwoord.Met vriendelijke groet in afwachting op Uw reactie.

   • Henk Anthonijsz zegt:

    Jos Crawfurd. Neen heb niet bij de politie in Sidoardjo gezeten.
    Schieten heb ik alleen gedaan toen ik als dienstplichtige bij het KNIL zat. Was geen held in schieten. Waarom vraagt u dat?
    Ik heb een Crawfurd in Bandoeng gekend. Zijn voornaam ben ik kwijt.Het was in de jaren na de oorlog (1947/1950).
    Met vriendelijke groet.
    Henk Anthonijsz

   • jos crawfurd zegt:

    ik stel U deze vraag omdat we in de grote vacantie altijd naar mijn zwager Jos Trouerbach gingen en een van zijn collega’s staat erom bekend om blekos uit de lucht neer te schieten.Alle crawfurd”s zijn familie,dari Saba sampai Merauke;SA KAMPONG.

 9. Kiny Visser zegt:

  Ach mensen hou toch op met dat onvolwassen gedoe, als het u niet interesseert, lees het dan niet. U gaat totaal voorbij aan de intentie van het bericht van de heer Silfraire Delhaye die ik zeer hoogacht! Hij weet waarover hij praat. Met vriendelijke groet en geniet van dit weekend!

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ach mevrouw Visser,

   Als het om een voorzitter van een club gaat die zegt de belangen van de Indische gemeenschap te vertegenwoordigen, dan behoud ik mij als lid van die gemeenschap het recht voor een mening te hebben over die voorzitter en zijn club.

   U hebt natuurlijk het recht de heer Silfraire Delhaye hoog te achten en te vinden dat hij weet waarover hij praat. Ik zou mij ook graag willen verheugen in het bezit van dat recht, maar ik ken de heer Silfraire Delhaye helemaal niet en hij heeft, voor zover ik nu kan nagaan, ook geen enkele moeite genomen zich uitbundig aan mij en de rest van de Indische gemeenschap voor te stellen.

   Als de heer Delhaye zijn eerste schrijfsel aan de lezertjes van I4E begint met het kille, afstandelijke, onpersoonlijke “Lectori Salutem”, dan moeten u en hij niet boos worden als een andere Indo daarop reageert met “Morituri te salutant”, denkend aan de ten dode opgeschreven gladiatoren die hun keizer in de arena begroeten.

   Ik had een ander passend antwoord klaar.

   Pak Pierre

 10. Peter van den Broek zegt:

  ja, Mevr. Visser,

  Ik vond het wel een intelligente opmerking van de Heer de la Croix over mijn gebruik van die latijnse term …morituri……. en dat hij daarop reageerde met: pour épater le bourgeois., vond ik wel een hele sterke, ik heb daar heel smakelijk om gelachen. Want Mevr. Visser zegt U zelf, in de schrijftaal gebruikt men toch de afkorting L.S.. De rest is voor plebejers.

  Daarnaast dient de Vz der IP toch te weten dat ……………………….

  You can only make a first impression once!,

  zijn eerste optreden is wat ongelukkig, een faux pas, (dhr. De la Croix kan daarover wel uitsluitsel geven). Het zou het image van de Vz van IP opkrikken als hij zich de volgende keer zorgvuldig uitdrukt

  Uw volgende opmerking: doet mij enigszins duizelen “als het U niet interesseert, lees het dan niet”………. maar als ik het niet lees , hoe kan het mij dan interesseren…….Uw warrige, niet logische uitspraak behoeft wel enige verklaring maar misschien ga ik volledig voorbij aan Uw onbekende intenties of die van de VZ van het IP . U weet toch dat de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.

  Een verklaring in dit kader van onvolwassen gedrag laat ik volledig aan U over.

 11. Ja, ja ik laat het aan de beheerder van dit blok over, replies te plaatsen, voel mij immers gast.mw. Visser. DDD: Duduk, diam, dengar; ga zitten, zwijg en luister waar heb ik dat eerder gehoord. Hoewel de bescheidenheid van veel indo’s wel zijn charme heeft, uit eigen ervaring weet ik ingehaald te worden door brutalen, die de halve wereld hebben.
  Liever denk ik aan DDD: DROMEN over erkenning, DURVEN vragen (bedelen?) en DOEN, samen een vuist maken om het doel te bereiken.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ach mevrouw Benna,

   Als instanties als het IP al meer dan een halve eeuw vruchteloos bezig zijn “namens de Indische gemeenschap” recht te halen, dan moet men nuchter constateren dat die instanties niet effectief bezig zijn geweest en/of dat zij een strijd vechten die niet is te winnen, hoe zuur dat ook is.

   In beide gevallen lijkt mij de tijd gekomen voor die instanties om serieus te gaan navelstaren, d.w.z. zich te bezinnen op de situatie en de toekomst, gericht op beantwoording van de vraag : Doorgaan of niet en indien tot doorgaan wordt besloten, dan in ieder geval met andere middelen die wel tot resultaat zouden kunnen leiden en misschien met een ander soort mensen op het bestuurlijke pluche.

   Ik heb nu weinig fiducie in de zoveelste petitie, al wordt die ondersteund door een stille tocht en tienduizenden tjakar ajams (handtekeningen) van belanghebbenden en sympathisanten.

   Dit heeft – ik schrijf nog steeds voor mij sendiri – alles te maken met realiteitszin en niets met Indisch lèmbèng (lamlendig, futloos) zijn.

   Verder heb ik nu van het IP de indruk dat het een in zich zelf gekeerde en wellicht ook zelfgenoegzame organisatie is die niet zijn uiterste best doet om contact te maken en houden met “de Indische gemeenschap” die zij zegt te vertegenwoordigen.
   Dit blijkt mij ten laatste weer uit het El-Esje van IP’s nieuwe voorzitter aan de Indische lezertjes van I4E, waarmee dit thema is begonnen.
   Afstandelijk en gortdroog, niet getuigend van enige bezieling.

   Voor de goede orde: Ik ben 74 en draai mijn laatste rondjes in dit leven. Ik ambieer geen hotemetotenfunctie bij het IP maar voel mij Indo en Indsich in hart en nieren, om welke reden ik volgaarne actief deelneem aan het debat op I4E.

   Pak Pierre

   • Jan A. Somers zegt:

    74 is toch een jonkie? Ik wens u nog heel veel blessuretijd voor die laatste rondjes.

   • Henk Anthonijsz zegt:

    Pak Pierre,
    Mijn mening is dat je gelijk hebt. Ben 86 (in maart hoop ik 87 te worden).In Indië geboren en getogen. Op mijn 32e jaar (1958) in Nederland gekomen. Volg met veel interesse de debatten op Indisch4ever en ook op de Javabode. Petitie? Heb die niet getekend.
    Heb er geen fiducie in.Tienduizenden “tjakar ayams”? Ik denk het niet en in de lijst zag ik dat er velen met “ANONIEM” getekend hebben. Bang hun naam te vermelden? Waarom? Of schamen ze zich dat ze steun betuigen?
    Ik wens de nieuwe (hoeveelste) voorzitter van het IP veel sterkte toe.

   • eppeson marawasin zegt:

    Bernard Madoff is even lucht(en); maar verder heeft 1938 veel moois en schoons voortgebracht. Een heule kleine greep:

    Kathryn Beaumont, Claudia Cardinale, Pierre de la Croix, Duane Eddy, Connie Francis, Evel Knievel, Beatrix van Lippe-Biesterfeld, Gordon Lightfoot, Rudolf Nureyev, Diana Rigg, Romy Schneider, Connie Stevens, Nathalie Wood … and so on and so forth!

    Over handtekeningen gesproken, wat een namen!!!

    e.m.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Dank voor uw complimentjes en adhesiebetuigingen Paks Anthonijsz, Somers en Eppeson (volgens goed oosters gebruik heb ik u genoemd in volgorde van senioriteit).

    Inderdaad, na het 70ste levensjaar moeten we toch vaststellen dat we in blessuretijd leven. Zoals we van het voetbal weten blikt de scheidsrechter dan wat vaker op zijn stopwatch en wordt het spel nerveuzer gespeeld, maar in die tijd kunnen ook de schoonste doelpunten van de wedstrijd worden gemaakt (Ons aller Rob de Sijs die nog een kindje scoort, overdrijft misschien wel een beetje).

    Bedankt Pak Eppeson voor de bloemlezing van beroemde achtendertigers als toegiftje. Het was een turbulent jaar waarin het in de wereld al behoorlijk borrelde en gistte, al wilde niemand nog aan een uitbarsting geloven. Ook de heer Chamberlain stapte – dacht ik – in 1938 trots uit het vliegtuig uit München, zwaaiend met een briefje ……..

    Maar goed, 1938 was boven alles ook een TIJGERJAAR!

    Pak Pierre

 12. Anoniem zegt:

  Het IP is door de regering aangenomen als spreekbuis van de Indische Gemeenschap, toch? Het volgende is ook mijn sendiri mening en ik wil geen einde maken aan de spannende discussies, zoals de reacties in I4E altijd spannend zijn, en lijkt het mogelijk wat te ver gezocht. Geloven, zo banyak veel, maar Petrus zal daar toch niet naar vragen….? Mijn sendiri mening is: terecht haalt de Vz IP een bijbeltekst aan, en ik stel hem niet op één lijn als onze Koningin en haar voorgangers, maar de Troonrede eindigt toch ook altijd met een heilswens, als slotwoord, enkele jaren uitgezonderd: 2012 U mag zich in uw zware taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.
  Ted Hartman, 81 maar gevoelsmatig 18. Laat u door mijn bijdrage niet verhinderen, uw discussies hierover te continueren.

 13. Peter van den Broek zegt:

  Ik mag dat wel dat dhr de la Croix de dingen even scherp stelt, het zijn wijze en uit het hart gegrepen woorden, want wat heeft het IP na al die jaren bereikt. toch weinig tot niks, alhoewel ze vaker dan enig andere minderheidgroep (excusez le mots) bij de regering aan tafel hebben gezeten, dan blijkt dat ze toch een bepaalde invloed hebben, maar een resultaat van niks en daarop wordenze toch wel afgerekend.

  Op basis daarvan had het IP zich moeten beraden op hun eigen functioneren en dienen de bakens verzet te worden of gaat de tap toe. ik heb wel eens met een Vz van het IP daarover gebabbeld, ruzie maken is een groot woord, en ik vroeg of hij zijn SWOT-analyse (voor ingewijden Strong Weakness Opportunity Threat) gemaakt had en zodoende liep de discussie hoog op. Je kan zien dat het een ex luchtmacht-generaal is, die houdt er niet van tegengesproken te worden en helemaal niet door een post-Koloniaal. daarna murmelde hij wat over contact met de jongeren en dat is deeerste en laatste keer dat ik het IP iets over jongeren, Indisch 3.0 heb horen zeggen..

  En dan word ik door de huidige Vz voor boodschappen- of postjongen uitgemaakt en dan gaat het bij mij te ver. Is er dan niet bij de IP niet 1 persoon die wat van politieke Marketing heeft begrepen en weet om te gaan met verschillende generaties (excusez les mots)

  Ik had van de VZ een meer bevlogen en hart onder de riem stekende boodschap verwacht, een boodschap met elan en blik op de toekomst, een boodschap met een missie… yes we can …en ander politiek geraas, maar nee hoor, er wordt weer over geld gepraat.

  Ondanks dat blijf ik donateur van verschillende organisaties, zet een handtekening onder elke petitie waar het woord Indisch onder en boven staat. Right or Wrong my IP.

  Maar kunnen ze een greintje hoop geven zoals Maarten Luther King…I have a dream…….. dan zou de wereld er heel anders uit zien.

  Ik moest dat even kwijt voordat ik voor een paar dagen uit beeld verdwijn. Meneer de la Croix, nogmaals ..chapeau

  • Pierre de la Croix zegt:

   Mijn dank voor die Franse topi heer Van den Broek. Tja … de zaak lijkt al verloren als hoge toeans niets beter weten dan op hun strepen staan.

   Nou …. en als u alles waar “Indisch” op staat geldelijk ondersteunt en blind ondertekent, dan kunt u van mij binnen afzienbare tijd een briefje ontvangen met onder en boven en in het midden “Indisch” in dikke vette letters.

   Het is crisistijd, mijn AOW is verlaagd en ik moet nog een boete betalen ……….

   Pak Pierre

   • sjbenna zegt:

    Was dat maar waar heer de la Croix (met betrekking tot het stempel “Indisch” ). Ik zou dan gelijk briefpapier laten drukken met een indisch logo. Ik verkeer weinig in indische kringen en moet helaas constateren dat “indo” als begrip relatief weinig herkenning, begrip, kennis oproept, misschien wel met betrekking tot makanan, gastronomi.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Nou mevrouw Benna, wie weet, wie weet. Ik hoop in de heer Van den Broek een groot Indisch filantroop te hebben gevonden.

    Overigens …. ik verkeer net als u weinig in Indische kringen. Niet omdat ik die vermijd, maar omdat het toevallig zo loopt en is gelopen in mijn leven. In die “andere” kringen heb ik weinig behoefte mijn Indisch zijn uit te venten, net zo min als die anderen er te pas en te onpas prat op gaan dat zij uit Limburg komen, of Duitsland of Sri Lanka of de Gelderse Achterhoek.

    Soms vraagt iemand naar mijn achtergrond. Dan gaan bij mij alle sluizen open, zonder dat ik overigens de illusie heb dat de gegeven informatie beklijft. Dat hoeft van mij ook niet.

    Pak Pierre

    P.S.: Hoe zou uw Indisch logo er uitzien?

    PP

 14. Anoniem zegt:

  ik heb zo rondgekeken maar wat die nieuwe VZ zo in het verleden heeft gedaan valt niet na te trekken En dat is wel slordig. Ik had gedacht dat er een generatiewisseling , een discontinuiteit zou plaatsvinden maar bovenstaande voorspelt niets goeds. Dat ervaring niet meetelt bij de VZ hoeft geen belemmering te zijn. Maar enig kennis met campagnevoering mag ik toch wel vragen, hijzelf schijnt iets mit financing te doen te hebben en dat is sind Lehman Brothers, SBS en de SNS hetzelfde geworden als vloeken in de kerk.

  Campagnevoeren is professioneel geworden, zie Purpose.com of Change.org want het gaat om “commitment”. Het is wel leuk om iets te openen op Twitter of Facebook maar de vraag is dat er kans op succes is. Je kan het proces versnellen door dezelfde tecnieken toe te passen als social networking en tegelijkertijd opzetten en de groei van andere organisaties, maar ook gebruik van open source tools. Daarnaast gaat het er om geld in te zamelen om al die leuke dingen te financieren en dan moet je wel openheid van zaken geven. Amnesty International heeft en staf van 2.500 mensen en dan wordt het wel moeilijk je boodschap over te brengen.

  Anders blijft het bij clicktivisme, het is natuurlijk heel gemakkelijk met een click een petitie te ontertekenen en daarna niets te doen.

  Het gaat er om de mensen langs de commitment curve omhoog te brengen. Het moedigt mensen eerstekeer-clickers om meer te doen. Want zeg nou zelf, het zijn toch altijd dezelfde mensen die er mee bezig zijn zoals de onvermoeibare Ted Hartman op deze site.

  Er zijn genoeg Indischen in het sociaal netwerk en die op leuke posities zitten die aangesproken iets nuttig voor andere Indiscchen kunnen doen

  Maar worden andere generaties aangesproken. Ik lees soms Indisch 3.0 Het zijn veelal hoger opgeleiden in wat kunstzinnige en alfavakken. Die kunnen dan toch vorm geven aan hun roots ook in Nederland.

  De Vz dient zich daar strategisch en dan niet vrijblijvend mee om te gaan. Anders sterft het Indisch zijn met een blik naar de geschiedenis uit. De Indische generaties kunnen zeggen kennis- en ervaringsdragers hebben we gekend en dan houdt het mee op.

  Misschien had ik mijn boodschap op Twitter of Facebook moeten zetten maar ik zit niet in die hoek, een beetje ouderwets misschien. Maar ik moet ook nog wat aan business Development doen

  • Pierre de la Croix zegt:

   Normaal gesproken, mevrouw of meneer Anoniem, zou voor een vacaturevervulling een “profiel” moeten worden geschreven en zou aan de hand van dat profiel gezocht moeten worden naar de ideale mens (m/v) voor de vacante functie.

   Ik weet niet of de nieuwe voorzitter van het IP het eindproduct is van een zorgvuldig uitgevoerd wervings- en selectieproces, maar dat lijkt er nu niet op. Voor mij is de goede man aan de parachute uit de lucht komen vallen, from nowhere.

   Als de uitverkiezing inderdaad niet volgens het boekje is gegaan maar het resultaat is geweest van achterkamertjespolitiek, dan bevestigt het IP daarmee weer eens de indruk die ik al lang van de club heb: Naar binnen gekeerd, niet communicatief, arrogant, zelfgenoegzaam.

   Dat zo zijnde hoop ik dan maar dat de nieuwe voorzitter zich toch ontpopt als “de juiste man op de plaats”. Wie weet …. ik ben altijd bereid iemand het voordeel van de twijfel te gunnen.

   Overigens, een voorzitter (m/v) hoeft niet per se ervaring met en verstand te hebben van specifieke zaken die de club vooruit helpen, zoals “campagne voeren” en “fund raising”. Zij/hij moet vooral iemand zijn die de juiste mensen om zich heen weet te verzamelen en hun effectief weet in te zetten. “Onvermoeibaar” is een nuttige kwalificatie, maar het moet niet iemand zijn die “onvermoeibaar” bezig is met de verkeerde dingen, c.q. met activiteiten die niet effectief zijn gebleken.

   Natuurlijk zou het IP zeer gebaat zijn met iemand die deuren “in high places” weet te openen, dus iemand die beschikt over een indrukwekkend netwerk. Anders blijft het kwakkelen geblazen …..

   Pak Pierre

 15. A.W. Weissman zegt:

  Een aantal reacties op het bericht van de nieuwe voorzitter Silfraire Delhaye vind ik uitermate kwetsend zoniet beledigend.
  Men heeft al (bedekt) kritiek op het gebruik van de latijnse woorden Lectori Salutem, ofwel kortweg L.S.
  Reeds op de lagere school heb ik (ik ben van 1955) geleerd dat L.S. gebruikt diende/mocht worden als aanhef, wanneer de lezer van een brief, tekst, bericht niet met naam bekend was. De vertaling is gewoon “Lezer gegroet” of in meer populair taalgebruik “beste lezer”.
  Hieraan is niets hoogdravends, het is gewoon beleefdheid.

  Verder doen sommigen het voorkomen alsof de voorzitter zich opdringt zonder kennis van zaken.
  Voorzitters dringen zich niet op, voorzitters worden gekozen.
  En de kennis van zaken, die is niet 100% voorhanden wanneer de betreffende persoon de oorlogstijd niet, of slechts als kind heeft meegemaakt. Het hebben van Indische (groot)ouders is daar zelfs vaak de oorzaak van.
  Zelf ben ik een Orang Belanda, maar getrouwd met een schat van een vrouw, geboren in Soerabaja en uit ervaring weet ik, dat er bij Indischen doorgaans gezwegen werd over de oorlog en de tijd in de kampen.
  Slechts af en toe schemerde er verontwaardiging door wanneer de Indische kwestie weer in de actualiteit kwam.

  Een voorzitter wordt gekozen vanwege zijn capaciteiten. Capaciteiten om dingen uit te zoeken, om leiding/richting te geven en beslissingen te nemen, op basis van feiten aangedragen door leden of (onderzoeks)commissies.

  Zelfs al zou iemand twijfels hebben, dan nog verdient dhr. Delhaye de gelegenheid zich te bewijzen, zonder een stortvloed van ongefundeerde kritiek.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ik voel mij niet aangesproken door uw schrijven mevrouw of meneer Weismann, maar als u meent dat ook mijn bovenstaand stukje van 16 februari jl. “uitermate kwetsend zoniet beledigend” aan het adres van de nieuwe voorzitter van het IP is, dan hoor (c.q. lees) ik het nog gaarne expliciet van u, onder verwijzing van de passages die uws inziens kwetsend, zo niet beledigend zijn.

   Pak Pierre

   • A.W. Weissman zegt:

    Gezien de reacties op mijn reactie, is er een aantal mensen dat zicht aangesproken voelt. Ik zou willen zeggen “wie de schoen past, trekke hem aan”.
    Lezen is kennelijk moeilijk. ik heb met mijn algemene termen willen vermijden mensen persoonlijk te beledigen.
    Wanneer mij dat kwalijk wordt genomen, zegt dat meer over degene die mij daarover aanvalt, dan over mijn reactie.
    Ik wil alleen maar zeggen dat dhr. Delhaye de kans verdient zicht als waardig voorzitter te bewijzen zonder vooroordelen.
    Wanneer hem zelfs die mogelijkheid niet wordt gegund, is niet alleen zijn voorzitterschap te mislukken. Bij zoveel wantrouwen binnen de stichting, staat of valt zelfs het voortbestaan van de stichting.
    Voor degene die niet weet of ik meneer of mevrouw Weissman ben (dubbel s, één n graag), mijn vrouw is geboren in Soerabaja en ik ben niet lesbisch 🙂

   • Pierre de la Croix zegt:

    Jammer meneer Weissman, want zo ontzegt u diegenen op wie u doelt het recht op een wel onderbouwd wederwoord.

    Juist als u “van de ander” vaststelt dat hij of zij moeite heeft met lezen dient u in de goedheid uws harten die ander een handje te helpen.

    Per slot van rekening waart u ook niet te beroerd om de arme domoren onder de (slechte) lezertjes die op de lagere school geen Latijn hebben geleerd, omstandig uit te leggen wat “L.S.” nu eigenlijk betekent.

    Pak Pierre

    • A.W. Weissman zegt:

     Uit de reacties blijkt duidelijk wie zich aangesproken voelt, al dan niet gefundeerd.
     Het is kennelijk zinloos aan te geven dat dhr. Delhaye een faire kans verdient zicht te bewijzen.
     In plaats daarvan voelen sommigen zich genoodzaakt wederom een aanval op iemand te openen.
     Het gaat kennelijk toch niet om het functioneren van dhr. Delhaye, maar gewoon om iemand, wie dan ook aan te vallen.
     Ik zal mij dan ook van verdere reacties onthouden en deze site verder links laten liggen.
     Ik wens dhr. Delhaye veel sterkte toe, hij zal het hard nodig hebben met zoveel wantrouwen.

   • Pierre de la Croix zegt:

    A.W. Weissman, op 20 maart 2013 om 21:58 zei (onder meer):

    “Ik zal mij dan ook van verdere reacties onthouden en deze site verder links laten liggen”.

    Dat lijkt mij een goed idee van de heer Weissman. Ik heb geen boodschap aan mensen die zo maar in het wilde weg “A” roepen en dan vervolgens geen “B” durven zeggen.

    Pak Pierre

 16. Peter van den Broek zegt:

  Er wordt weer eens gereageerd in algemene termen, alsof dat een Indische deugd is . En dan verwacht de kritikus dat ik daar op ingaat, op wat moet ik eigenlijk ingaan????

  Ik volg de Heer Weissman:
  Een aantal reacties =====welke reacties======op het bericht van de nieuwe voorzitter Silfraire Delhaye vind ik uitermate kwetsend zoniet beledigend.=====waar is het argument????

  Men heeft al =======(bedekt) welke bedekte termen ,===== ik dacht dat de kritiek wel duidelijk was===========kritiek op het gebruik van de latijnse woorden Lectori Salutem, ofwel kortweg L.S.
  .
  Verder doen ========sommigen (welke sommigen zeggen wat???)========== het voorkomen alsof de voorzitter zich opdringt zonder kennis van zaken==== bij mij gaat het om zonder kennis van zaken.
  .
  En de kennis van zaken, die is niet 100% voorhanden wanneer de betreffende persoon de oorlogstijd niet, of slechts als kind heeft meegemaakt.====== ik vind het geen argument dat de persoon van de VZ de oorlog niet heeft meegemaakt, hij kan zich ook inlezen in de materie, als hij een beetje moeite doet om zich voortebereiden

  dan nog verdient dhr. Delhaye de gelegenheid zich te bewijzen, zonder een =======stortvloed van “ongefundeerde” kritiek.========

  Nou ja de stortvloed van kritiek is volledig ongefundeerd van de Heer Weissman. Het ergert mij mateloos dat veelvuldig vanuit de gezonde onderbuik weer eens uitgehaald wordt. De kritikasters vinden hun kritiek zo evident dat ze de moeite niet nemen om hoe dan ook hun kritiek te onderbouwen====Analogous hóper édei deîxai in het grieks oftewel QED in het latijn (bij dat laatste gebruik ik toch wel de afkorting, dat is geen beleeftheid maar gebruik

 17. sjbenna zegt:

  WELKOM BIJ HET IP..
  De voorzitter van het Indisch Platform is de heer dr. ir. H.Th. Bussemaker.

  Bovenstaande teksten zijn van de website van het I.P. gekopieerd 21 maart 2013.

  Laatste jaarverslag 2008 (op de Website)

  Al eerder is er aangegeven door enkele personen op te houden met commentaren, welke dan gezien worden als aanvallen, ongefundeerde kritieken.
  Ook al zie ik het momenteel somber in dat er een positieve verandering zal plaatsvinden met betrekking tot te behalen doelstellingen van het I.P., kritische noten zijn van waarde.
  Bovendien vind ik ze zelfs met een zeker mededogen en ook humor geschreven, en ja,daar hoef je het niet mee eens te zijn.

  Dat ik aangezien wordt voor een vrouw, doet niet ter zake.
  De kern van de zaak is, voor mij althans, dat er vertrouwen wordt verkregen om deel te willen nemen aan oproepen, donaties te doen, betrokkenheid door vrijwillgerswerk voor de zaak.

  Hoe ik daar nu in sta laat zich wel raden.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Oeps MENEER Benna,

   U hebt een geheugen als van een gadjah. Ik zie nu dat ik u begin februari onder dit topic met “mevrouw” heb aangeschreven. Niet expres, dat moet u maar van mij aannemen. De verschrijving is mogelijk uitvloeisel van een onderwerp dat mij altijd in gedachten bezig houdt (op mijn oude dag rest mij niet anders dan denken).

   Excuses dus.

   Overigens met deernis kennis genomen van uw bovenstaand stukje. Het bevestigt mijn bange vermoedens over het IP, gebaseerd op vele indicaties.

   Maar wie weet … Onder reacties op de verslagen van de recentelijk gelopen Stille Tocht (door criticasters nu ook wel “Lemper Mars” genoemd) bespeur ik hier en daar luider en duidelijker de roep om bezinning, verandering en krachtiger optreden. Niet meer ompong protesteren tegen schandelijke behandeling, maar de mooie witte scherpe gigi-gigi laten zien.

   De nieuwe voorzitter van het IP legt een herculische taak te wachten.
   Eerst maar eens beginnen met de SWOT analyse zo heb ik begrepen, met doorgewinterde management consultants ergens in een hoekje van Toko Oen op de komende TTF. En na SWOT komt SWEAT (and blood and tears).

   Maar laten we bij alles vooral niet vergeten om lekker te eten. Onward Indo soldiers ……

   Pak Pierre

   Pak Pierre

 18. siL. zegt:

  Niet meer ompong protesteren tegen schandelijke behandeling, maar de mooie witte scherpe gigi-gigi laten zien.

  De tijger die op jacht gaat, maar zijn vals gebit op het nachkastje heeft laten liggen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.