Kartinidag 21 april

In Indonesië is 21 april een feestdag. Men herdenkt de geboorte van Raden Ajoe Kartini en dat zij wilde dat vrouwen zich ontwikkelen.
Wikipedia:    Raden Adjeng Kartini, en na haar huwelijk Raden Ajoe Kartini, (Jepara, 21 April 1879- Rembang, 17 September 1904), was een Javaanse aristocrate en voorvechtster van de rechten van de vrouw.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

23 reacties op Kartinidag 21 april

 1. Sjors zegt:

  Dat is een dag die het vieren waard is. In haar boek Tot duisternis tot licht kun je haar gedachtengoed lezen. Het is op Indoweb als gratis e-book te downloaden: http://www.indoweb.nl/gratis-e-book-raden-adjeng-kartini-door-duisternis-tot-licht/

 2. Boeroeng zegt:

  In welk jaar is de Kartinidag ingesteld?

 3. Sjors zegt:

  In augustus 1964 benoemde president Soekarno haar tot nationale held. Sindsdien wordt Hari Kartini gevierd als ik me niet vergis.

 4. Ed Vos zegt:

  Ik heb die e-books gedownload toen ze hier werden aangekondigd.
  Deze Kartini-ebook geeft helaas een file not found error op. Niet dat ik het erg vind, want ik heb het liever als gewoon boek.

 5. Surya Atmadja zegt:

  Haar “drive”was dat ze niet eens was met de situatie van de vrouw op Java, de polygamie.
  De tragiek was dat ze ook in een soort gearrangeerde huwelijk moet treden met een oudere man.
  Gelukkig werd het een huwelijk met liefde.
  Door dat ze te vroeg gestorven was weet ik niet of ze haar scholen(Kartini scholen in volle bloei kon mee maken.

  siG

 6. Nadia Leworthy-Hanssens zegt:

  Ik heb het boek ‘Door duisternis tot licht’ van Raden Adjeng Kartini in mijn bezit, een exemplaar uit 1923, vierde druk, maar heb het tot mijn schaamte nog nooit gelezen. Een beetje akelig ook om het te hanteren, het is in ietwat fragiele staat, al zo’n 90 jaar oud. Maar eens zal ik eraan beginnen….voorzichtigjes…..
  Voor de inleiding van Mr.J.H.Abendanon is een bijzondere foto van haar te zien, een mooie vrouw met hele lieve ogen, waar de intelligentie vanuit straalt. Achterin ook een foto van haar graf.

  Door nacht tot licht,
  Door storm tot rust,
  Door strijd tot eer,
  Door leed tot lust

 7. Jeffrey Pieroelie zegt:

  Vergeten we a.u.b. hierbij, hoewel een ander hoofdstuk, ook niet de initiatieven van mr.C.Th.van Deventer (1857-1915) en zijn vrouw.

  Zie o.a. http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs_in_Nederlands-Indi%C3%AB.
  “Voor meisjes werden vanaf 1913 en op initiatief van mr.C.Th.van Deventer (1857-1915) en zijn vrouw zeven Kartini-scholen geopend. Dit waren Nederlandse scholen voor meisjes uit de inheemse aristocratie, genoemd naar Raden Adjeng Kartini. Deze scholen werden ondersteund door het in Den Haag gevestigde Kartinifonds. Het waren lagere scholen met een inheemse taal als voertaal en Nederlands als leervak in de lagere klassen, en Nederlands als voertaal in de hogere klassen. Er werden ook huishoudelijke vakken onderwezen. De Van Deventerstichting onder hetzelfde beheer onderhield kweekscholen voor onderwijzeressen, die aansloten bij de Kartini-scholen.”

  Een tante van me, zalig in gedachtenis, zat op een van deze Kartini-scholen (internaten) te Salatiga.

  En nog iets over heer C.Th. van Deventer (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw). http://www.parlement.com/9291000/biof/00303

  Groet, Jeffrey Pieroelie

  • Surya Atmadja zegt:

   Bij de Nerderlanders is Rd A.Kartini bekend dankzij haar brieven als voorvechster van de Javaanse vrouwen emancipatie.

   Wat niet bekend bij de grote publiek was Rd Dewi Sartika , een Sundanese vrouw, die een meisjes school (Sakolah Istri) oprichte in 1904 .
   Voor haar verdienste werd ze door de Nederlandsch Indische regering geeerd met een zilveren en gouden medaille .
   En in 1966 door Indonesia als Pahlawan Nasional.

   De Van Deventer scholen (o.a in Semarang) was ook niet zo maar toegankelijk voor iedereen.

   siG

 8. Boeroeng zegt:

  http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/deventer

  Ik krijg net een tip binnen van een meelezende lezer.
  Je kunt dit boek van haar wel downloaden:
  http://www.gutenberg.org/files/35220/35220-h/35220-h.htm

 9. Boeroeng zegt:

  Een andere meelezende lezer stuurde me deze foto.
  Kartinischool van 1925 met een Indisch meisje als onderwijzeres.
  Wat is er gebeurd met deze meisjes ?

  • Surya Atmadja zegt:

   Ze gaan verder studeren naar de MULO en mss AMS- HBS , of bepaalde acte halen en of lerares worden en daarna trouwen.

   Ik heb thuis een boekje waar veel namen van die eerste of tweede generatie Indonesische vrouwen te vinden zijn .

   Die Sundanese meisje Rd K.S Atmadja uit een verhaal werd na de Van Deventer school lerares en trouwde met een Sundanese/Bantamse jurist Mr. Rd.H. M.Didjaja.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Tja … wie dat Indische meisje was en wat er met haar gebeurde weet ik wel. Nog onlangs is zij via haar Japanse “Ausweis” of “Soerat keterangan” op I4E bekend geworden als mijn moeder.

   Zij heeft tot aan haar huwelijk in 1925 aan de Kartinischool in Semarang les gegeven. Doorwerken was er toen niet bij. “Not done” voor een nette burgervrouw, men zou eens denken dat haar man niet genoeg verdiende.

   Wat er van de rest van haar (laatste) klasje uit 1925 is geworden weet ik niet. Ik kan mij wel iets voorstellen, in het kader van de grote gebeurtenissen die zouden volgen.

   Veel meisjes waren, blijkens de verhalen van mijn moeder en andere foto’s in het album, van hogere Javaanse komaf. Bij sommige namen zie ik het predikaat “Sri” vermeld, dat daar geloof ik op duidt. Pak Surya zal er wel het fijne van weten.

   Pak Pierre

   • Boeroeng zegt:

    Pierre, veel dank voor de mooie foto.
    Het verbaast me dat dit Kartinitopic nog zoveel reacties krijg.
    Ze leeft dus best wel bij de I4E-lezers.
    Ze is een beetje een Anne Frank-icoon.
    Meisje, vrouw, jong met tragisch einde, goed met taal en een positieve levenshouding ?

  • bokeller zegt:

   Als oud ingezetene uit Ned.indië kan je het ook herkennen aan de sarong motieven,toen alleen voorbehouden aan inheemse adel of ad. penitinya of kunci rumah en houding. groeten Bo

   • Pierre de la Croix zegt:

    Bedankt voor de interessante aanvulling Bo. Ik was toen nog te jong om op die kaïns te letten.

    Pierre

   • Surya Atmadja zegt:

    Itu dia ,
    De sarong motieven , de kleur ,de jas tutup plus bendo( bij Sundanesen) of blangkon (bij de Javanen) zijn strek gereglementeerd.
    Er is ook een verschil van de kleding bij de gewone Sundanese man (tjatjah) , de burgerij ( santana) en de menak (adel) .

    Ben soms verbaasd als ik een trouw foto van een orang turis (man) en zijn Indonesische echtgenoot.
    Soms gebruiken ze kleren die ze niet eens “mogen” dragen.

    Maar leuk voor de foto.

    siG

 10. Ed Vos zegt:

  Surya Atmadja, op 22 april 2012 om 22:47
  Ben soms verbaasd als ik een trouw foto van een orang turis (man) en zijn Indonesische echtgenoot.

  Toen ik trouwde had ik een pak aan en een dassie. Op mijn hoofd een peci. Allah.
  Ik ga daar toch niet als een Arjuna voor gek rondlopen 😉

 11. Surya Atmadja zegt:

  Interessant is om 2 boeken te lezen.
  1.Hoe ruim een kooi is van Elisabeth Keesing
  2.Raden Adjeng Kartini
  Een Javaansche over de nooden en behoeften van haar volk(M.Vierhout).

  Ook Indonesische bronnen die een afwijkende mening hebben dat de aandacht werd gegeven als gevolg van ethische politiek.
  Van ethische politiek werd gezegd dat het niet echt een succes was .

 12. Jan A. Somers zegt:

  De ethische politiek is goed beschreven in de dissertatie (Leiden) van E.B.Locher-Scholten, Ethiek in Fragmenten (1981).
  Onder verantwoordelijkheid van minister-president Kuyper verklaarde in de troonrede van 17 september 1901 koningin Wilhelmina dat Nederland als Christelijke mogendheid verplicht was geheel het Regeeringsbeleid te doordringen van het besef, dat Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een zedelijke roeping heeft te vervullen. De armoede werd verwoord als de mindere welvaart der Inlandsche bevolking op Java welke haar bijzondere aandacht had.
  De term ethische politiek wordt toegeschreven aan Brooshooft: Wat ons moet nopen tot plichtsbetrachting tegenover Indië is de beste der menschelijke neigingen: het rechtsbewustzijn, het gevoel dat wij den, tegen zijn wil, van ons afhankelijk geworden Javaan het beste moeten geven wat wij voor hem hebben, de edelmoedige drang van den sterkere om den zwakkere rechtvaardig te behandelen, hetgeen hij schreef onder de titel De ethische koers in de koloniale politiek. In het nieuwe beleid speelden ook machtspolitieke en economische belangen mee uit angst voor andere opdringende koloniale mogendheden; het werd tijd de hele Indische archipel onder reëel en effectief Nederlands gezag te brengen. Locher-Scholten wijst op een mogelijke samenhang tussen de ethische politiek en de expansie van het Nederlandse gezag tussen 1894 en 1915; zij definieert de ethische politiek dan ook als beleid gericht op het onder reëel Nederlands gezag brengen van de gehele Indonesische archipel èn op de ontwikkeling van land en volk van dit gebied in de richting van zelfbestuur onder Nederlandse leiding en naar westers model. Het begrip ethisch kreeg na 1920 een vooral negatieve betekenis: sentimentaliteit, welgezindheid ten opzichte van het nationalisme, een streven naar los-van-Holland, uitmondend in landverraad. Waarschijnlijk is deze wending een antwoord geweest op het groeiende Indonesische nationalisme en de ontwikkelingen na de eerste wereldoorlog.

  • Surya Atmadja zegt:

   “In het nieuwe beleid speelden ook machtspolitieke en economische belangen mee uit angst voor andere opdringende koloniale mogendheden; het werd tijd de hele Indische archipel onder reëel en effectief Nederlands gezag te brengen”
   ——————————————————————————
   Dus kan men dan concluderen dat de Agressie Oorlog I en II (Politionele Acties) in feite in de verlengstuk van Ethische Politiek ?
   Vandaar dat de beroemde December rede van Sri Baginda Ratoe Wilhelmina niet geldt voor de Indonesiers ?

   Ze moeten gewoon de melkvee blijven van de Nederlanders .

   • Jan A. Somers zegt:

    Nee, let op het verschil in jaartallen. Heel Nederlandsch-Indië maakte vanaf 1814 al deel uit van het koloniaal bestel (Congres van Wenen). Alleen was dat lang niet overal vastgelegd. En daar aasden meerdere Europese mogendheden op. Na ca 1920 was er feitelijk geen sprake meer van een ethische politiek, Indië was toen effectief deel van het koninkrijk. De politionele akties hebben te maken met bestuur, rust en veiligheid. Dat zit in het woord politie besloten, niks geen blauw op straat. (denk aan de vroegere APV, Algemene politie verordening, niemand snapte dat zodat het is gewijzigd in Algemene plaatselijke verordening). Dat het uitliep op een soort oorlog is een ander verhaal. En ga ik wel erg off topic.

   • Jan A. Somers zegt:

    Aanvulling: De 7 decemberrede is volgens mij niet meer dan een (laat) positief antwoord op de vragen van de Petitie Soetardjo. Daar zit dus het Indonesische nationalisme ook in. Het was alleen niet meer voldoende, dat nationalisme was al verder.

 13. Wal Suparmo zegt:

  Van Mook was telaat met zijn Federale Regeringen..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.