Rost van Tonningen

quote radio 1:
De aangekondigde toespraak van Grimbert Rost van Tonningen tijdens de dodenherdenking in Culemborg, zorgt voor veel onbegrip en verontwaardiging. Oorlogsslachtoffers, nabestaanden, oud-verzetsmensen en de Joodse gemeenschap vinden het ongepast dat de zoon van een vooraanstaand NSB-voorman juist op 4 mei een toespraak houdt

Dit bericht was er ineens in de media. Grimbert is geboren in 1941 en heeft zijn vader Meinoud Rost van Tonningen, een  hele hoge NSB-er, niet gekend. Hij was gedeeltelijk opgegroeid bij zijn moeder Florri Heubel, en gedeeltelijk bij zijn oom en een ander pleeggezin. Hij en zijn broers hebben zich altijd gedistantieerd van de daden en denkbeelden van hun ouders.

Omdat zij ook oorlogsslachtoffers zijn,  al was het maar om de achternaam, omdat zij ook de oorlog herdenken, vervloeken, verdriet hadden over slachtoffers,  waarvan hun ouders mede-daders waren, al was het maar voor een  greintje.  Waarom zou Grimberg dan niet kunnen meedoen aan een openbare herdenking en zelfs een van de sprekers zijn ?  Dit enerzijds.

Anderzijds,  sommige mensen die de oorlog hebben meegemaakt zouden zich niet prettig voelen  bij een herdenking waar  een man met die gehate naam spreekt en nog wel de zoon ván……  Ik kan me die emotionele afkeer  van mensen indenken  en men moet er rekening mee houden.   Al was het maar dat men mensen op hoge leeftijd niet die stress kan aandoen.  Voor  jongere mensen die deze zoon niet op een herdenking willen neig ik toch naar het bitse: Laat zitten .. de oorlog is voorbij, stop met wrokken…. hij is net zo een slachtoffer.

Maar zouden sommige  ouderen  op een 15 augustus herdenking ook veel moeite hebben met een dochter van Soekarno die spreekt ? Of een zoon van een Japanse generaal. Zou men het aankunnen een  zoon van Soneï  op het spreekgestoelte  te zien staan?   Mijn  ouders hebben Soneï als terroriserende  kampcommandant meegemaakt (ook mijn oma, en mijn tante , en mijn neef, en mijn broer, maar die was nog een peuter gelukkig. ) Maar wat te doen? Die ouderen en de getraumatiseerden niet met de stress belasten en niet de genoemde  voorbeelden uitnodigen ?  Zoals nu nog gewoonte is? En hoelang kan men daarmee doorgaan. ?
Wat de jongeren betreft, na de oorlog geboren,  zeg ik behoudens uitzonderingen :
Get over it ! Reik hen de hand.

Die nazi’s maakten zich zo druk over het arisch zijn en toen in de oorlog een asal oesoel van Meinoud Rost van Tonningen niet direct leverbaar was, want zijn geboorteacte, van zijn moeder, haar vader en grootvader was op Java,  ontstonden in  NSB-kringen geruchten:  Stel je voor dat Rost niet raszuiver was? Misschien wel indo, misschien wel joods (vader te Suriname geboren en daar was  een Joodse gemeenschap), misschien wel van zwarte afkomst (een voormoeder geboren te Kaapstad).

De digitalisering heeft het mogelijk gemaakt vanaf de homepc een betrouwbare kwartierstaat te maken van Meinoud Rost van Tonningen.  Met enige zekerheid kan ik zeggen dat Meinoud RvT geen Indonesische of Joodse voorouders  had in de 19e eeuw en  ook geen slavenvoorouders te Zuid Afrika voor 1800.

Schade und schade… keine schadefreude….  ik zie de ironie wel.

Dit bericht werd geplaatst in Boeroeng Pikirans. Bookmark de permalink .

19 reacties op Rost van Tonningen

 1. Jan Somers zegt:

  Helemaal mee eens. De zonde van de ouders mag niet op de kinderen drukken.

 2. Boeroeng zegt:

  De vader van foute Meinoud
  archieftopic

 3. Jan Somers zegt:

  Na een artikel over een NSBer moet eigenlijk ook het bezoek van Mussert aan Indi worden opgerakeld. Mussert bezocht in 1935 het wingewest Indi waar hij met veel eerbetoon werd onthaald. Zowel gouverneur-generaal B.C. De Jonge als de legercommandant en de vice-president van de Raad van Indi ontvingen de leider. Tussen de NSB en het IEV leidde het rassenstandpunt tot een ernstig meningsverschil. De IEV-leden zagen zichzelf gewoon als Nederlanders, maar volgens de NSB-leden dienden de Inlanders en de daarvan afgeleide Indische Nederlanders als inferieur ras ondergeschikt te blijven aan de rein-Arische Nederlanders. Voor de NSB in Nederland was de afdeling in Indi slechts belangrijk vanwege de contributie. Mussert imponeerde echter de Nederlanders door zijn redevoeringen over een sterk Indi, de Rijkseenheid, blanke suprematie en trouw aan Oranje. Zijn kranslegging bij het Van Heutsz-monument in Batavia werd beschreven als een plechtigheid, dat zij een deel van den afschuwelijken smaad moge uitwisschen der nagedachtenis van Van Heutsz nog onlangs aangedaan door het Marxistisch rapalje in het moederland.
  Als reactie ontstond in 1935 uit het IEV een nieuwe variant van het fascisme, de Ario-Indirs Rassen Unie. De Ario-Indirs zagen zichzelf als een nieuw zuiver Arisch ras, voortgekomen uit de vermenging van Voorindische Arirs, indo-Germanen van zuiver bloed die het hindoesme naar de archipel hadden gebracht, met de blonde Arirs uit Europa. En na het uiteenvallen van de NSB in 1940 ontstond de Dietse Groep, voornamelijk bestaande uit Indische Nederlanders die een Groot Rijks-Nederland voorstonden, bestaande uit Indi, Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika, de Dietstalige volken. DROMEN OVER INDI!!
  Voor hen die niet (meer) weten wat het IEV was: E.F.E. Douwes Dekker en andere indo-Europeanen uit de Indische Partij dachten aanvankelijk in een onafhankelijk Indonesi de leiding te kunnen overnemen van de totok-Nederlanders. De stormachtige emancipatie van de inheemse bevolking deed echter de vrees groeien voor een onderdrukking van de indos in een door Indonesirs geleide staat. Indos ondervonden op de arbeidsmarkt niet alleen concurrentie door de westers opgeleide Indonesirs, maar werden ook overvleugeld door de grote toestroom van totoks uit Nederland. In 1919 kwam het Indo-Europees Verbond tot stand met als doelstelling de ontwikkeling van de indo-Europeanen, de verdediging van hun belangen, en het verzet tegen verdergaande aantasting van het Nederlandse gezag in Indi.

 4. Peter van den Broek zegt:

  In het verleden is een discussie gevoerd over het grote aantal Indische Nederlanders (Indo’s), wel 70%, onder het ledenbestand van de Indische NSB. Die bedenkelijke discussie met meer schijn- dan argumenten is vooral gevoerd om G.Wilders als NSBer/fascist af te schilderen. Een onbedoeld effect van de discussie is dat Indische Nederlanders in het algemeen en GW in het bijzonder vergeleken werden met NSBer (70%toch). Tessel Pollman is n van de weinige wetenschappers die klaarheid heeft gegeven over Mussert en zijn NSB in Nederlands-Indie.
  Daarom moet de grootste voorzichtigheid in acht worden genomen als dit onderwerp ter sprake wordt gebracht en die voorzichtigheid die het maatschappelijke verkeer betaamd, betracht Somers niet.
  Somers schrijft: Tussen de NSB en het IEV leidde het rassenstandpunt tot een ernstig meningsverschil. De IEV-leden zagen zichzelf gewoon als Nederlanders, maar volgens de NSB-leden dienden de Inlanders en de daarvan afgeleide Indische Nederlanders als inferieur ras ondergeschikt te blijven aan de rein-Arische Nederlanders.
  Ik denk dat Somers de bronnen verkeerd interpreteert want waar het om gaat was dat Mussert, dwz de NSB Rassenvermenging verbiedt. Dat niet alleen maar dat in de ideologie van het fascisme/nationaal-socialisme zoals door Hitler en consorten wordt onderwezen, is rassenvermenging uit den boze (zie Indie Hou Zee en Het Nationaal Weekblad, officiele NSB-uitgaven in die jaren). En voor Indo’s als Indische burger , als resultaat van een vermenging is dat van cruxiaal belang. Opmerkelijk dat Indo’s wel als lid bij de Indsiche NSB werden toegelaten. Dat inlanders volgens de NSB een inferieur ras is, is een andere zaak.
  Somers schrijft: Als reactie ontstond in 1935 uit het IEV een nieuwe variant van het fascisme, de Ario-Indirs Rassen Unie.
  Hier geeft Somers niet aan wat fascisme als ideologie inhoudt, want fascisme houdt zich dus niet alleen met ras bezig. Om die afsplitsing fascisme te noemen vind ik wel een blasfemie, maar het klinkt wel krachtig iets als fascistisch te bestempelen. Ook in Nederland wordt graag vergeten dat fascisme, de NSB dus antidemocratisch , autoritair, extreem nationalistisch, fuehrerprincipe en anti seministisch, rassistich is. Uit het geschrijf van Someres CS lijkt het alsof Indo’s, als halfbloedjes alleen maar met fascistische organisaties aan de gang zijn. Na de Duitse inval in Nederland liep het Indoledental van de Indische NSB sterk terug. Daarnaast werden leden van fascistische groepen in Indie gearresteerd werden.
  Somers had toch even kunnen aangeven waar de NSB voor stond en dat haar Indische NSB-leden daar tegen waren. Zij waren meer bezorgd om hun bedreigde sociale positie en de indianisatie van de maatchappij. Dus Indo’s zijn per definitie geen Fascisten, NSBers. Dit voor de duidelijkheid die boven ontbreekt.

 5. Boeroeng zegt:

  http://www.gelderlander.nl/voorpagina/8637203/Drukte-bij-toespraak-Grimbert-Rost-van-Tonningen-in-Culemborg.ece
  Die rassen unie is volkomen nieuw voor mij. Ik had er nooit van gehoord… maar uit een artikel in een oude krant op http://kranten.kb.nl/ ( zoek ook op A.I.R.U.)
  kan ik wel opmaken dat ze zelf vonden dat ze fascisten waren..
  Ook het Moessonarchief had niks, behalve 1x een oproep aan de lezers informatie over die club in te sturen
  Het zal dus wel een klein clubje gebleven zijn..en na de oorlog hadden ze geen zin meer in heroprichting.
  Verder snap ik het principe helemaal niet ..
  Vinden ze nu dat voorouders van Indonesirs ook die Arische stammen van noordelijk India waren… later trokken die stammen de Kaukasus over richting Europa.
  Vandaar de termen kaukasisch ras en indo-europeanen .
  Ik dacht dat de voorouders van Indonesirs de Maleiers waren uit zuidelijk China..
  jaja.. we komen allemaal uit Afrika…. dan kun je net zo goed dat hele rassengedoe weglaten..

 6. sigeblek zegt:

  @ Boeroeng .
  De echte Maleiers ( die bestaan nog steeds) is een klein groepje autochtonen ( de zgn Orang ASLI) .
  De”Maleiers” , nu ongeveer 1/3 van de bevolking van de huidige Maleisie waren nakomelingen van volkeren uit de regio , met veel invloeden uit Sumatra , Java ( onder andere Majapahit) en de Buginezen.
  Zie het onstaan van Tumasik( Singapore) en de Moslim Sultanaten van Maleisie.
  De “adel” van Java waren gemengd met Ariers (?), zie het onstaan van Salakanegara , Taruma Nagara en andere Sundanese koninkrijken (West Java).
  Van West Java gingen ze naar het Oosten , richting Midden en Oost Java.
  Voordat er volksverhuizing plaatsvond uit Zuid oost Azie wonen al lang Sundanezen in West Java.

 7. Jan Somers zegt:

  Ik dacht dat iedere normale indo best weet dat de meeste indo’s geen lid waren van welke (politieke) beweging dan ook. Dus ook niet van het IEV of van de NSB. Volgens mij is de genoemde 70% wel aan de hoge kant. Die AIRU zal ook wel een kleine splintergroepering zijn geweest. Waar de NSB voor stond is in de literatuur te lezen, dat ga ik niet meer apart opschrijven. Dat geldt ook voor het fascisme als ideologie. Indo’s hoef je niet alles voor te kauwen, die vinden heus wel hun eigen weg.

 8. Ed Vos zegt:

  Bij mijn weten gaf Jan Somers goed aan waar de (indische)NSB voor stond: een sterk Indi, de Rijkseenheid, blanke suprematie en trouw aan Oranje.
  Ik kan er aan toeven, vanuit de tijdsgeest bezien, een sterke man die met strenge hand leiding kon geven aan Indie.
  Halen we het idee van de blanke suprematie er uit dan blijven er nog een aantal punten over waar je als argeloze indo het volledig mee eens kon zijn en je een goede Nederlander kon voelen. Voor de (indische) NSB bestonden er in eerste aanleg geen totoks en indo’s: er bestonden slechts Nederlanders. Maar toen het Duitse karakter van de NSB naar voren kwam en de indo’s zich door de NSB beschouwd voelden als bladvulling c.q. als 2erangsburgers, toen keerden men zich er van af.
  Aangezien Indie voor de NSB slechts goed was voor de contributie, zou een Indische NSB – door 1 man vanuit Nederland geleid – nooit de indische belangen kunnen dienen.
  Overigens, mijn vader had het vroeger vaak over Indo EN Verlak, die geloofde het allemaal wel. Vaak ook niet eens ten onrechte.

 9. Boeroeng zegt:

  Yipp… even mezelf promoten klik hier voor wat achtergrondinformatie
  Ik weet ook niet waar dat getal is terug te vinden van 70% van de NSB-leden te Indi waren van gemengde afkomst. Welk onderzoek? Welk oogggetuigeverhaal ?
  En op welk moment? Na 1937 kreeg je de grote leegloop.
  Wie bleven er over dan mei 1940. In ieder geval de indo-molukse RMS’er Manusama, Die zat op de afdeling te Menado en het rassengedoe speelde daar nauwelijks, verklaarde hij in zijn biografie (naar ik begreep)
  Wat was per 1 mei 1940 de verhouding totok_relatief_ kort_in_Indi… de gewortelde totok.. en de indo?
  Met mijn criteria beschouw ik Meinoud RvT als een gewortelde totok…. vanwege 4 generaties totok vr hem geboren en geleefd te Indi.
  Maar hoeveel jaar is hij feitelijk opgegroeid te Indi ?
  Andere gewortelde totoks zoals van der Laaken en Becking (kampcommandant boven-digoel) verlieten de NSB vanwege het rassenstandpunt. Becking had een Indonesische vrouw en indokinderen.

 10. sigeblek zegt:

  Wij weten ongeveer hoe de koloniale samenleving in NOI werd samengesteld.
  Een kleine bovenlaag Totoks en Indo ( de zgn “grote bungs) en Nederlanders ( ook Totoks )die niks te makken hadden.
  Ik kan me best voorstellen dat de “kleine toeans” superieur voelen en willen heersen over de ruggen van de Indische mensen en pribumi’s.
  Ze zijn blank dus per defenitie superieur t.o.v de andere bevolkingsgroepen in NOI.
  Aan de andere kant heb je ook iets donker gekleurde Indo’s die aangemeld hadden , of om erbij te zijn of omdat ze superieur voelen tege over de pribumi’s.
  Ik vraag me af hoe groot die groep was , en of ze als ze gelukt hadden om de macht van de Totoks over te nemen wel kunnen samenwerken met de min of meer goed opgeleide pribumi’s.
  Er was zo’n kortstondige samenwerking geweest tussen Setiabudhi Danudirdja(E.D.D) met Raden Mas Soewardi Soerjaningrat en Dr Tjipto Mangoenkoesoemo.
  I.E.V betekent ook Indo Elkaar Verlakken.

 11. Ed Vos zegt:

  Van der Laaken en Becking, zouden waarschijnlijk gechoqueerd zijn door Mussert’s idee om totoks zowel als indo’s die met indische (indonesische) vrouwen waren getrouwd uit NSB-functies te zetten.
  Ik weet overigens ook niet waar Peter van den Broek de bewering dat de NSB Rassenvermenging verbiedt vandaan haalt.
  Rassenvermengin, silakan, maar je kunt daardoor geen lid van de NSB worden, of je was daardoor geen zuivere Arier.

 12. Boeroeng zegt:

  ————-
  Desastreus tenslotte was het gerucht dat Van der Laaken daarop verspreidde: de Nederlandse NSB in de persoon van het NSB-parlementslid en hoofdredacteur van Het Nationale Dagblad mr. M.M. Rost van Tonningen zou zich in een geheime richtlijn kanten tegen bestuurders die gemengdbloedig waren dan wel een inheemse echtgenoot of echtgenote hadden. Niemand heeft die richtlijn ooit gezien; als hij er al was, bleef hij geheim. Maar genoeg mensen geloofden erin en nadat Mussert Van der Laaken had ontslagen, traden velen uit de NSB. Van der Laaken ging terug naar Nederland.
  ——————
  bron= http://tesselpollmannonderzoek.nl/Mussert%20en%20de%20Indische%20NSB.pdf

 13. Boeroeng zegt:

  Peter,
  Ik ben redelijk intensief bezig geweest met dat wrekersartikel.
  Vandaar mijn pikirans over de NSB en mijn aanwezigheid in dit topic:
  http://indisch4ever.web-log.nl/indisch4ever/2009/09/blonde-lokken-m.html
  Wat niet direct te zien is, hoeveel uren ik besteed hebt aan het zoeken naar achtergrondinformatie voor mijn reacties.
  Zo heb ik het tesselpollmanartikel gevonden en ging ik verder zoeken wie die van der Laaken was. Als stamboomfreak zoek ik dan ook naar zijn ouders en grootouders en om beter zijn miljeu te kunnen inschatten.
  Ik kwam o.a. op websites die nu verwijderd zijn, maar deze links hebben informatie over zijn ouders en grootouders:
  http://www.van-der-vegt.nl/genealogie/da/da-0005.htm#BM107
  http://www.engelbronner.nl/Desc_Elias/b1249.htm#P1255
  http://www.engelbronner.nl/Desc_Elias/b1221.htm#P1240
  http://www.genlias.nl/nl/searchDetail.jsp?val=0&xtr=17724481&vgr=2
  http://www.genlias.nl/nl/searchDetail.jsp?val=4&xtr=17193981&vgr=4
  http://www.mijnstambomen.nl/leiden/laaken.htm nr IX.26
  http://petervanloenen.stormpages.com/Laaken-Genealogie.htm
  Allemaal niet in Indi geboren en zeker in de 19e eeuw betekent dat meestal geen gemengde afkomst.
  Vandaar dus mijn conclusie…. van der Laaken was niet indo.
  Verder is het toch helemaal logisch dat te Indi ook niet-indo’s niet-blanke partners, familie en vrienden hadden en dat zij daarom ook geneigd waren het racisme af te wijzen ?

 14. Peter van den Broek zegt:

  @Boeroeng,Helaas kan ik niet zoveel bronnen raadplegen, mijn bronnen zijn meestal een schriftje waar ik mijn geschiedenisaantekeningen van het Atheneum (al weer 38 jaar oud) in bewaar en wat boeken. Voor Van der Laakenachtergrond heb ik wat zitten googelen.
  Je kan best gelijk in hebben, dat VDL geen Indo is. Ik heb ook wat stambomen nagekeken en alleen VDL en zijn kinderen zijn in Indie geboren en verder niets van geboortes in Indie. De conclusie is dan wel gerechtvaardigd dat hij zeker geen Indo was.
  RvT is heel interessant. Hijzelf is in Indie geboren, zijn vader was KNIL-generaal. Hij werd iets hoogs in de diplomatieke dienst. Hij werd in 1936 lid van de NSB en was al virulent antisemiet. Hij maakte razendsnel carriere in de Beweging en hij is er verantwoordelijk voor dat de Nederlandse NSB sterk naar de nationaal-socialistische kant (anti-semitisme, rassenleer etc) overhelde. Hij maakte al vroeg zijn opwachting bij Hitler en zorgde er voor dat Mussert ook op theebezoek bij Hitler mocht komen. Hij onderhield kontakten met H. Himmler. Hij was zeker het eerste en misschien wel laatste kamerlid dat een robbertje gevochten heeft in de Kamer. Een zoon kan moelijk trots zijn op zo’n vader. Aan het eind van de oorlog hield hij de eer aan zichzelf en pleegde zelfmoord. Zijn “zwarte” weduwe heeft nog van een staatspensioentje (vanwege zijn kamerlidmaatschap) kunnen genieten, eigenlijk een soort onbedoelde Back-pay.

 15. Pak Pierre zegt:

  Houzee!
  Indo Nsb-ers? Nauwelijks voor te stellen, bijna een contradictio in terminis. Maar ja …. ook Indo’s zijn er in soorten en maten, misschien alleen cht vereend in hun liefde voor lekker eten, de gewoonte een flesje achter de WC-pot paraat te hebben en een latent heimwee naar een land dat niet meer bestaat.
  In de discussie over de vraag waarom Indo’s zich in het vooroorlogse Nederlandsch-Indi tot de NSB aangetrokken hebben gevoeld mis ik wat mijn vader (1901 – 1973, voor de oorlog ook actief binnen het IEV) mij vertelde, nl. dat velen, vooral kleine “bungs”, zich bij de beweging hadden aangesloten omdat hun bazen lid waren. Ze hadden vaak geen idee waar de NSB precies voor stond, maar het kon in de kolonie nooit kwaad om in de gunst te staan van degenen die het voor het zeggen hadden.
  Die brave volgzaamheid is hun, alweer volgens mijn vader, na 10 mei 1940 heel duur komen te staan. Toen werd een niets ontziende heksenjacht ontketend op alles wat ook maar enigszins Duits en/of NSB-er was. Zij waren van de ene dag op de andere “verrader” geworden; wat of wie zij feitelijk hadden “verraden” deed weinig terzake.
  Zelfs Indo’s van wie alleen de naam aan Duitse afstamming herinnerde zouden het toen veiliger hebben gevonden om hun naam te veranderen, c.q. vernederlandsen.
  Waar of niet waar? Misschien dat aan dit specifieke thema al eerder aandacht is besteed in I4F verband. Anders houd ik mij aanbevolen voor correctie en/of aanvulling van wat mij door overlevering bekend is geworden.
  Pak Pierre

 16. Boeroeng zegt:

  Poll-uitslag..

 17. ronaldo zegt:

  … vreemde poll, 2 x nee en 2 x ja, maar goed…60% is er dus wel voor en dat is alleen maar positief(waar komt deze poll vandaan?). De vraag is alleen, als die zoon van die generaal komt praten, leefde hij ook zo gebukt onder zn vaders verleden, zoals de nsb kids hier in nl.en vindt hij het ook zo mensonterend wat zijn land heeft gedaan in de oorlog en zou hij dan ook begrip kunnen tonen dat de atoombom op zn land is geploft, staat hij er ook 100 % achter, dat zijn regering nog steeds excuses moeten bieden…enneuh..doet hij dat allemaal,in het nederlands, want ik geloof niet dat het erg gewaardeerd wordt als hij het fijntjes in het japans gaat doen, denk ik. Het zal dus een droom blijven die niet uitkomt, maar uiteraard zou ik het heel goed, fout hebben, hoor…:)

 18. Andre zegt:

  Ik ben een indo met een Duitse achternaam, nooit iets binnen de familie gehoord over deze ontwikkelingen in mei 1940, wel later over gelezen, misschien ook verzwegen….er werd zowiso niet veel gesproken over het verleden wat bij iedereen nu algemeen bekend is.
  Men had wel andere dingen aan het hoofd na de oorlog en de herinneringen waren niet altijd even leuk. Een nieuw leven opbouwen na alles te hebben verloren en achter hebben moeten laten. Ben wel benieuwd hoe zij de oorlog zijn doorgekomen…kan het ze helaas niet meer vragen want ze zijn niet meer onder ons.

 19. Andre zegt:

  Ik ben een indo met een Duitse achternaam, nooit iets binnen de familie gehoord over deze ontwikkelingen in mei 1940, wel later over gelezen, misschien ook verzwegen….er werd zowiso niet veel gesproken over het verleden wat bij iedereen nu algemeen bekend is.
  Men had wel andere dingen aan het hoofd na de oorlog en de herinneringen waren niet altijd even leuk. Een nieuw leven opbouwen na alles te hebben verloren en achter hebben moeten laten. Ben wel benieuwd hoe zij de oorlog zijn doorgekomen…kan het ze helaas niet meer vragen want ze zijn niet meer onder ons.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.