Opheffing Vereniging Darah Ketiga.

Tilburg,18 Januari 2010,

Beste leden, vrienden en sponsors,
Helaas heeft het bestuur van Darah Ketiga moeten besluiten de vereniging Darah Ketiga op te heffen op basis van het teruglopend aantal leden en bereidwillige vrijwilligers om in verenigingsvorm te blijven functioneren en te voldoen aan de eisen van de Kamer van dklogoKoophandel. Het doel en het niveau dat Darah Ketiga wil behouden is niet langer gegarandeerd door een aanhoudende stagnatie binnen de Indische cultuur. De vereniging DarahKetiga is helaas,op basis van eigen conclusies, van mening dat er momenteel geen sprake is van een Indische gemeenschap in Nederland die enig draagvlak kan vormen voor een bloeiende vereniging.

Simpelweg gezegd: veel Indische mensen in Nederland duiden zichzelf niet langer als Indische personen aan. Het heeft geen nut om als vereniging een cultuur te behartigen waarvan de achterban zelf een afkeer van heeft.Hoewel Darah Ketiga volledige steun ontving van een beperkt aantal andere Indische organisaties, instanties en verenigingen merkte zij als een van jongste verenigingen een bepaald onwilligheid betreft samenwerking tussen de Indische organisaties in Nederland. Wij zijn van mening dat al deze bovenstaande ervaringen geen basis kunnen bieden aan een gestructureerde gemeenschap met toekomstvisie. De afgelopen anderhalfjaar hebben wij op eigen initiatief middels de vereniging diverse projecten opgezet om het contact met vorige generaties aan te trekken. Men denken aan Project Satia Hati waarin we Indische twintigers en dertigers vanuit onze vereniging als vrijwilliger aanboden aan verzorgingstehuizen Raffy (Breda) en Rumah Kita (Wageningen). Middels vrijwilligerswerk konden deze jonge Indische vrijwilligers kennis opdoen van de Indische cultuur en geschiedenis middels gesprekken met Indische bewoners. Anderzijds werden deze Indische bewoners geholpen door Indische vrijwilligers in een tijd waarin er een tekort is aan vrijwilligers. Een andere vorm van cultuurbehoud en culturele activering was Project Keloyalaan; adoptie van het Indisch HONI monument te Grevelingen (DenBosch), Vereniging HONI ondersteunen tijdens en na de ceremonie c.q.Indi-Herdenking en het verspreiden van een samenvatting van enige heldhaftig eacties tijden Japanse bezetting en Bersiap waarbij Indische Nederlanders een leidende rol speelde. Dit alles natuurlijk koppelend aan de belangen van de toekomst betreft Indische cultuur:

Het heden ontstaat uit het verleden. Ook voor de toekomst stonden projecten gepland waarbij niet alleen het verleden maa rzeker ook de hedendaagse en toekomstige Indische cultuur buiten Nederlands-Indi centraal stonden. Jammer genoeg is het in Nederland niet mogelijk als (jonge) Indische vereniging enige steun in de vorm van faciliteitof subsidie te verkrijgen omdat wij tot de autochtone bevolking behoren en dermate geen groepsstatus hebben verkrijgen van de Nederlandse overheid.

Alles moet dus uit eigen middelen komen. Dit is momenteel, en met oog op de toekomst,niet haalbaar. Spijtig genoeg heeft Darah Ketiga na een decennia lang verfrissende en vernieuwende activiteiten neer te zetten, belangen te behartigen, Indische cultuur te vertegenwoordigen in de (landelijke) media en een bijdrage te leveren aan het zichtbaar maken van de jongste generatie Indische Nederlanders, moeten besluiten om 2010 als hun slotjaar te beschouwen.

Darah Ketiga ziet deze beslissing met lede ogen tegemoet, echter zijn wij van mening dat dit het gevolg is van een rekening die grotendeels buiten ons is te verwijten. Een organisatie is afhankelijk van zijn leden en vraag. Als er geen serieuze vraag en steun is vanuit de beoogde doelgroep is het functioneren als vereniging niet langer ter sprake. Op 17 januari 2010 hebben wij een allerlaatste Selamatan gehouden te Maarssen waarbij het bestuur de aanwezige leden mondeling heeft ingelicht betreffende de stand van zaken. Hoezeer ook de aanwezige leden het bestuursbesluit betreurde beaamde zij dat het doel en algemeen belang van een voorzetting van de vereniging in dergelijke omstandigheden nutteloos is.Stapsgewijs zal Darah Ketiga in de loop van 2010 met afbouwende handelingen zich terugtrekken als Indische vereniging. Dit houdt o.a. in dat er momenteel geen activiteitenprogramma is opgesteld voor 2010. Activiteiten zullen zich beperken tot spontane bijeenkomsten op initiatief van de hedendaagse leden. Echter het vertegenwoordigen van belangen, verspreiden van informatie en dergelijke handelingen vanuit een officile verenigingsvorm zullen niet langer worden uitgevoerd.

Bij deze willen wij allen die ons hebben gesteund in de afgelopen tien jaar bedanken voor jullie interesse en vertrouwen in onze vereniging. Wij wensen de overige verenigingen en organisaties veel succes bij het behouden en aantrekken van leden en voortzetten van hun activiteiten. Met onze eigen leden hebben wij een vriendenband opgebouwd zodat wij elkaar naast de vereniging zullen weerzien en bijeenkomen als groep. Wij willen iedereen op het hart drukken vooral zijn Indische identiteit te behouden, als het niet zichtbaar is in de vorm van lidmaatschap aan een Indische organisatie of deelname aan Indische activiteiten,dan wel als individu in het privleven. Als u wilt reageren op dit bericht kunt u contact opnemen via  e-mailadres: .info@darahketiga.nl

 

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

17 reacties op Opheffing Vereniging Darah Ketiga.

 1. Jeroen zegt:

  Erg jammer.
  De enige hoop die er is voor de Indische kultuur is: opvoeding.
  Derde Generatie Indo’s: voed je kinderen Indisch op!
  Vertel ze naast Europese sprookjes ook Indonesische sprookjes. (Die boeken kun je gewoon kopen.)
  Leer ze ook wat Maleis zodat ze op z’n minst een basis hebben. Spreek je geen Maleis, doe dan een cursus bahasa.
  Koop voor je dochter niet alleen witte barbies maar ook bv de maleise Barbie (te koop op ebay)
  Leer ze Indisch koken!
  Vertel ze over onze afkomst.
  Neem ze mee naar de Indie-herdenking.
  En vergeet nooit dat onze kultuur het waard is om te blijven bestaan!

 2. Telor Pedis zegt:

  Ben het roerend met Jeroen eens.
  Jammer, ik zie ook om me heen dat er te weinig wordt doorgegeven. Vooral het aspect van respect hebben voor anderen/ouderen raakt ondergesneeuwd in deze schreeuwerige Hollandse cultuur van rechthebbers en rechtkrijgers. Vertel ze wat ‘halus’ is en dat het geenzins minder effectief is dan een grote bek.
  Een ander aspect van het organiseren. Een organisatie is slechts een middel om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
  Darah Ketiga: Als er echt geen bestaansrecht is moet je gewoon ophouden. Geldt voor iedere toko. Maar de vorm en strategie om dat draagvlak te verkrijgen is echt iets anders. Is daar wel voldoende bij stilgestaan?
  Doelgroep: 3e e.v. generatie.
  De 3e generatie kent geen Indonesisch: dus waarom zo’n onbegrijpelijke naam als Darah Ketiga? Waarom zoveel begrippen in het Indonesisch? Is toch nooit onze voertaal geweest?
  Indisch zijn heeft alles te maken met onze dagelijkse identiteit binnen de Hollandse samenleving (dominante cultuur), dus waarom deze jongere generatie dan niet op hun nivo en wijze aanspreken?
  Als ik Arabische voorouders zou hebben zou ik me ook niet direct aangetrokken voelen tot een onbegrijpelijke Arabische kreet…
  Waarom geen introductie pagina of zo ter inleiding en/of verduidelijking?
  De manier (vorm en toonhoogte) waarop de boodschap gepresenteerd wordt is daarom van eminent belang en uiteraard de wijze van communiceren (in eigen taal en daar waar gewenst en begrepen in het Maleis, whatever).
  Een ‘verwijt’ dat ik ooit van mijn kinderen heb gekregen: “waarom heb je ons niet tweetalig opgevoed?”. Daaruit spreekt zondermeer de wens om open te staan voor onze Indische cultuur. Het probleem is hoe breng je het ludiek doch overtuigend over?
  In de eerste plaats met veel liefde en geduld. En om daarmee het maximale rendement te verkrijgen, daar heb je nu juist die strategie voor nodig.
  Mijn moeder deed dat heel plastisch via het koken waar ze heel goed in was: bij elk gerecht/lekkernij; wat de betekenis was, waar dat vandaan kwam, specifiek uit welke streken, medicinale werking van specerijen, vertelde er allerlei interessante en leuke dingen eromheen, ook relevante familie gebeurtenissen. Is ook een manier. Voor mij was het doeltreffend.
  Opleggen is m.i. altijd de verkeerde weg.

 3. R.Bekker zegt:

  Groetjes Ruud Bekker .
  Hoop meer te horen
  Bye

 4. Anoniem zegt:

  Ik ben het roerend met Jeroen eens. Ook ik ken veel indo’s die simpelweg zijn vernederlandst. Veelste veel indo’s trouwen met Nederlanders wat ook invloed heeft op onze cultuur. Dus indo’s lekker een indische pacar nemenn of natuurlijk een indonesier..
  Verder jammer dat de Darah ketiga ermee op is gehouden!!

 5. Hans zegt:

  Het belangrijkste onderdeel van het verhaal wat ik eruit heb gehaald is dat je niet als groep wordt erkend door de overheid.
  Ligt er hier geen taak weg gelegd voor Indische platform om bij de overheid aan te kaarten om alsnog te worden erkend als groep? (GROEPSSTATUS)

 6. Lien zegt:

  Helaas, tempo dulu is echt voorbij. Kasian, maar waar!

 7. Telor Pedis zegt:

  Tempo doeloe is al lang voorbij, da’s voor een ieder duidelijk. Maar toch niet de Indische cultuur met haar mooie waarden, gebruiken en omgangsvormen?
  Kijk daar zit het verschil van opvatting…..laten we niet alles doorelkaar halen en deze verworvenheden overboord gooien.
  Cultuur daar hebben onze voorouders eeuwen over gedaan, da’s een geschenk. Een hype is als het blad van gisteren.

 8. Wal Suparmo zegt:

  Indo, ’s over 20 jaren AL OP.I AL ISTER NIET MEER!!

 9. Ktb zegt:

  Zouden we dit weer kunnen oprichten ??

  • Chris zegt:

   Dag Kevin, wij zijn niet meer actief. slmt Chris

   • PLemon zegt:

    @ wij zijn niet meer actief…

    # een mini tempo doeloe…terugblik

    *** 8 oktober 2001;

    De voorzitter die de naam heeft verzonnen komt binnen enkele dagen met een nieuwe naam. Keek naar de groep zelf; jongeren van de derde generatie.
    En kwam op de volgende naam; Darah Ketiga/ Derde bloed, duidend op de derde generatie/ Indische bloedlijn in Nederland.
    Tokeh/ VIN keurt deze naam goed en er wordt gekeken hoe de samenwerking wordt ingedeeld. De nieuwe voorzitter van VIN-Noord Brabant, Oluf van Roon, neemt contact op met Darah Ketiga aangaande ruimte en activiteitenplan. Mede door inzet van deze nieuwe voorzitter verloopt de totstandkoming sneller dan voorspeld.

    De jongeren krijgen de vrije hand; ze mogen zelf weten wat ze gaan organiseren, mogen zelf een datum uitkiezen voor hun activiteit (uit een aantal datums die vereniging Tokeh voorstelt) en mogen alle ruimtes bij vereniging Tokeh en materialen gebruiken.
    Ondertussen krijgt Darah Ketiga meer naamsbekendheid en interesseert jongeren uit Groningen, Zwolle, Maarssen, Venlo, Den Bosch, en Amsterdam. Het Darah Ketiga-bestuur probeert wekelijks samen te komen om te vergaderen over nieuwe ontwikkelingen en zaken die nog moeten worden afgehandeld.

    30 december 2001:

    Op 30 december kiest Darah Ketiga 30 maart 2002 als eerste activiteitenavond. Er wordt gekozen voor een debat met een aanvullend feest. Van alles moet worden geregeld; catering, drank, muziek en gastsprekers. Vereniging Tokeh regelt, dat de landelijke voorzitter van de VIN, dhr de la Rambelje, en een bekend persoon binnen de Indische gemeenschap in Nederland; dhr Phefferkorn, als gastsprekers komen.
    Thema van de avond is; Indische jongeren na Indië.
    De reacties van jongeren zijn uitstekend tot goed
    http://www.tokeh.nl/darah.htm

    • Chris zegt:

     @P.Lemon ik begrijp je even niet ? veel van DK was/is oa nog te vinden hier op I4E na de opheffing in 2010 is er nog een aantal jaren contcact met elkaar geweest waarna iedereen zijn eigen weg is gegaan. Gr. Chris

    • PLemon zegt:

     @ ik begrijp je even niet ?

     #Het was bedoeld als info over de initiatieven tot oprichting destijds. Redenen, draagvlak ed. Nu weer kansrijk gezien de BLM beweging of is generatie 3 ev de Indische identiteit inmiddels kwijt?

 10. Ktb zegt:

  Kan iemand mij in contact brengen met de oprichter?? Graag bericht sturen naar e-mail kevinritchell@gmail.com
  Insta. Ktb013

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.