NSB te Indië

Onlangs stond door een artikel in de Groene Amsterdammer de Indische NSB in de publiciteit. De benaming Indische doet een beetje suggereren dat het vooral een partij was van indo’s. In hoeverre?
In het artikel wordt genoemd dat 70% van de leden indo-europeaan was.
Is dat relatief veel ? Toch niet.. want inschattingen van de verhouding indo-totok in de Nederlandse gemeenschap komen dicht bij 70-30.. Het lijkt een mythe dat de toenmalige indo’s meer extreemrechtser was dan andere Nederlanders.
Waar dat cijfer van 70% van de leden vandaan komt dat weet ik niet, maar het is zeker mogelijk. Blijft over dat ieder lid er 1 teveel was.Het is interessant te weten hoe dat percentage lag op 1 januari 1940, ná de grote uittocht. Minder dan 50 % ? En hadden indo’s op die datum ook de macht in handen? Wellicht kun je  dan niet meer spreken van een indopartij maar eerder van Hollandse NSB te Indië ?

In dit tabel is het aantal Nederlandse inwoners afgerond tot een gemakkelijke verhouding van 30:1
Te zien is dat de NSB te Indië in 1937 3x zoveel leden had dan in Nederland (relatief in % gezien)
In een verhouding van 30:1 had die aantallen moeten zijn 48.000 en 1600.

Betekent dat ook dat de gehele Indische-Nederlandse gemeenschap 3x zo racistisch was dan in Nederland?
De leegloop van leden te Indië was groter dan in Nederland en de belangrijkste reden daarvoor was het toenemend racisme in de partij, overgewaaid en geimplanteerd vanuit Nederland.     Indo’s en totoks verlieten daarom de partij..
Was de teruggang in Nederland 33% (van 48.000 naar 32.000) in Indië was dat 78% (van 5000 naar 1100) Tot 1 mei 1940 gerekend, maar minder dan 78% als 1 jan 1940 als ijkpunt wordt genomen

Is dat dramatisch verloop een bewijs dat Indische Nederlanders minder racistisch zijn dan andere Nederlanders ? Minimaal is het een bewijs dat de Indische NSB-ers minder racistisch waren dan de kameraden te Nederland. Daarnaast is het toch aannemelijk dat indo’s zich vernederd en bedreigd voelden door het nsb-racisme.
De suggestie in het artikel van de Groene is dat de ledenaantallen van de NSB te Indië bewijzen dat in het jaar 2009 Indische Nederlanders, inclusief indo’s, meer anti-buitenlanders zijn en meer een monocultureel streven koesteren is dus zonder grond.

Ook in antwoord op het groene-artikel: Je kunt de monoculturalisme-varianten van Wilders en Bolkestein niet verklaren vanuit hun Indische achtergrond.. ( even voor waar aangenomen dat de in het artikel genoemde Bolkestein een Indische komaf heeft, wat ik niet weet)  De beide heren lijken eerder vooral voort te komen uit Nederlandse miljeu’s.. en de invloed van hun (vermeende?) Indische familie op hun ontwikkeling is niet te zien .

Zijn zij Indisch ?  Als het niet riekt naar Indisch.. dan is het ook niet Indisch.
Waar is de trassi?  Voorlopig rieken zij naar spruitjes, Limburgse droge löss
en Hollandse waterige poldergronden.

Dit bericht werd geplaatst in Boeroeng Pikirans. Bookmark de permalink .

15 reacties op NSB te Indië

 1. Peter van den Broek zegt:

  Ik denk dat de NSB in Indie toch een ander, meer nationalistisch en anti-Japans karakter had dan de NSB in Nederland, die een anti-semitisch vooral op Duitsland, dus nationaal- socialistisch en raszuiver karakter had. Ned. NSBers hebben wel in de Waffen-SS gevochten en bij mijn weten zijn geen Indische NSB-afdelingen in het japanse leger geintegreerd.
  Een vergelijking trekken tussen deze 2 NSB lijkt mij weinig zinvol. De vraag wie rassistischer of rechtsextreemer was, lijkt mijna de Endloesung van 95% dre Nederlandse Joden op zijn zachtgezegd blasfemie.
  Oppervlakkigheid id des duivelsoorkussen

 2. Blauwvogeltje zegt:

  Peter,
  De clou is dat het niet waarschijnlijk is dat indo’s toen meer racistischer waren dan niet-indo’s te Nederland en daaruitvolgend ook meer monocultureel , anti-buitenlanders en intolerant zouden zijn anno 2009.
  Dit werd wel gesuggereerd in het groene-artikel…
  O.a. werd deze stelling onderbouwd door het NSB-verhaal.. maar het genoemde cijfer van dat 70% van de Indische NSB indo was, zegt niks. Andere NSB-cijfers zijn eerder een aanwijzing voor het tegendeel..
  De conclusie dat de NSB te Nederland racistischer was is slechts een tussenstap ( idd niet zo van belang in dit item)naar het vermoeden dat de gehele Nederlandse bevolking te Nederland niet minder racistischer was in verhouding tot de indo-europese bevolking, immers slachtoffer van die ideologie.
  En daarmee kun je met minstens evenveel recht beweren dat Wilders foute voedingsbodem komt door zijn Hollandse afkomst…idem dito Bolkestein

 3. sigeblek zegt:

  Ben eens met Peter dat de NSB in NOI anders is dan de NSB in Nld.
  Ze zijn bij elkaar gekomen om antwoord te geven / stelling te maken tegen de oprukkende Indonesische nationalisme .
  Het zal interessant zijn om de namen van die leden te achterhalen , en wat er daarna gebeurde toen ze uit de NSB waren uitgestapt.
  Welke politieke carriere hebben ze gevolgd , en welke gevolgen dat geeft met de toekomstige buitenlandse politiek t.o.v Republik Indonesia.
  Qua ledenaantal zijn ze mss niet zo veel , maar wel welke politieke invloed ze hebben in de toenmalige NOI .
  Ook interessant om te weten of er een link bestaat tussen de (voor)mannen van de Indische Bond en de Vaderlandsche Club .
  En wat zijn de redenen dat er een breuk was tussen de Indische Partij (?) met de toen samenwerkende Indonesische nationalisten .

 4. Cap van Balgooy zegt:

  Sigeblek stelt pijnlijke vragen.
  De NSB was zeer minimaal onder de Indische Nederlanders. Zij die lid waren, waren voornamelijk de super “nationalisten”.
  Nederlands Indie had nl. een zeer zwakke of te wel belabberde houding ten opzichte van Japan. En sommige mensen dachten dat een meer radiclale vereniging er een eind aan zou maken – helaas. Nederland was niet gereed om zich te verdedigen en zal zich ook nooit verdedigen, alleen klagen.

 5. sigeblek zegt:

  Om Cap
  dat zijn vragen die door de jonge Indische Nederlanders , en door onderzoekers gesteld kunnen worden .
  Als ze hun geschiedenis willen weten.
  Niet door een buitenstaander.
  Ik ben ook eensmet je dat de rol van de Indische Nederlanders bij die NSB beweging minimaal geweest , ook qua aantal leden.
  De bereidheid om op politiek gebied te organiseren was niet zo erg groot geweest , tenminste dat heb ik kunnen begrepen van de boeken die ik doorgebladerd had.
  Als Indonesier ben ik zeer geinteresseerd waarom de flirt met de indonesische nationalisten die ook Nederlandse vorming en opleiding hadden vroegtijdig eindigde.

 6. Blauwvogeltje zegt:

  Twee foto’s uit de pdf-file Tessel Pollman

  Tessel Pollman heeft de ingenieur bij de spoorwegen Anton Ludovicus van der Laaken ten onrechte indo genoemd.
  Danzij internet is snel te achterhalen dat zijn beide ouders en 4 grootouders in Nederland zijn geboren en er is geen Indische achtergrond te bekennen, behalve dat – vader was militair- zijn ouders naar Indie gingen.
  http://www.geocities.ws/pietervanloenen/Laaken-Genealogie.htm Generatie X-i

  in Indië geboren dus gewortelde totok, werd de partij uitgezet na een conflict die ontstond omdat hij steeds meer moeite kreeg met het partijracisme.
  Van der Laaken is de man die zijn hand het hoogst buiten de bus houd?
  De mensen op de voorgrond aan de rechterzijde van de bus lijken ook niet van een duidelijk indogehalte te zijn.
  De man met de peci was eerder een Indonesische chauffeur. ?
  Misschien toch een indo aan de rechterzijde van de bus… zoals het toen betaamde voor indo’s: blijf op de achtergrond ?
  —————-
  1936 NSB bijeenkomst te Semarang

  Ook hier zie je de koloniale gewoonte… indo’s op de achtergrond en totoks in de leidende posities. Dus zitten de indo’s niet/minder vooraan de zaal.
  De indovrouwen vr in de zaal zullen wel mee zijn met hun nsb-eega.. leidend en niet-indo ?
  70% indo die lid waren? Maar geen meerderheid in de partijtop ?

 7. Peter van den Broek zegt:

  How to lie with statistics, was ik boekje dat ik bij het vak statistiek heb moeten bestuderen. In bovenstaand artikel word gesproken dat 70% der NSB leden Indo-Europeaan was. Ik kan mij uit voorgaande discussies en vooral die van de film 2602 herinneren dat in Indie officieel geen onderscheid werd gemaakt tussen Indo-Europeanen en Europeanen (natuurlijk bestond de colour-line maar dat is een andere discussie), in de film 2602 werd niet gesproken over het aantal Indo-Europeanen in de kampen maar dat een minderheid der kampbewoners Indo-Europeaan was en de bruine meerderheid buiten de kampen zat, zelfs L.De Jong had moeite met het kwantificeren van Indos in en buiten de kampen en ging maar in arren moede te rade bij een of ander Japans rapportje. Ik vind het opmerkelijk dat plotseling in dat NSB-verhaal van een precies aantal Indos wordt gesproken en dan gaat men aan de haal met een wel heel discutabel gegeven en worden daar links en rechts allerlei geleerde conclusies getrokken. Nou zulk doorzichtig natte vingerwerk kan ik ook en veel beter. Dat dat nog in Nederland in een “serieuze” krant gepubliceerd mag worden
  Het Nationaal Socialisme gaat uit van het superioriteitsgevoel van het blanke ras, raszuivere theorien-het Arische ras wat oorspronkelijk uit Indie kwam en dan komt plotseling de indische NSB met Indos (in die tijd gemengd-of halfbloedjes genoemd) in haar gelederen. Dat is wel opmerkelijk maar nergens als zodanig verklaard, ik heb bvb nooit gehoord dat in Nederland Joden lid waren van de NSB, wel dat Luns, exminister van BZ door zijn broer bij de NSB werd gemeld, daarvan is nooit gezegd dat hij rassistisch was.
  Daarnaast moet niet de kontext in Indie worden vergeten , het was wel een koloniale maatschappij en dat houdt sowieso in dat het een rassistische en discriminerende karakter heeft. Ik vind het wel heel opmerkelijk, dat over Indischen in deze context, the marginal man, wordt gesproken maar ik kan met even goed recht zeggen dat de totoks van nature rassistisch zijn, wat komen dan anders doen in de koloniale samenleving. En de Vaderlandse Club is natuurlijk in dit opzicht een liberaal en sociaal voelende groepering.
  Door de ethische politiek werd het koloniale stelsel steeds inheemser, er kwamen steeds meer inheemsen in het Ned-bestuursapperaat en in nederlandse bedrijven, dat ging natuurlijk ten koste van de Indo-Europeanen die zich voelden bedreigd en onderdak zochten in een partij die hun belangen zou kunnen behartigen, een ultra-nationalistische Nederlandse partij, conservatief. Ik vind het toch opmerkelijk dat relatief weinig Indischen de NSB gekozen hebben, gezien de maatschappelijke scheve verhoudingen.
  Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat de Indischen voor iemands karretje gespannen worden. Ik vind het wel een beetje min en ik vind het hard tegenvallen dat juist De Groene over de ruggen van de Indo-Europeanen , een bevolkingsgroep die altijd de rekening kreeg gepresenteerd in Indie en Nederland, garen wil spinnen.
  Ik kijk rijkhalzend uit naar een volgend aflevering van De Groene, iets over conservatieven binnen de Indo-Europese gemeenschap. Wat wil je; een Indo heeft de crisitijd in Indie meegemaakt, raakt in de oorlog eerst buiten het kamp en daarna binnen het kamp, na de oorlog wordt gelijk uit het kamp achternagezetnen door een stelletje Pemoeda’s en gaat in het kamp onder bescherming van de Nationalisten, maakt de overdracht mee van alles behalve de soevereiniteit, moet eerst bewijzen dat hij Nederlander is en mag dan pas op eigen kosten naar Nederland, in Nederland werkt hij zich blauw onder zijn niveau, wordt als Indo gediscrimineerd maar zijn kinderen gaan het maken. En dan noemt iemand, die helemaal de weg is kwijtgeraakt in de van Mesdag Kliniek, het vreemd dat hij een conservatief is.

 8. Martin E. C. Roos zegt:

  Nog meer cijfers.
  H. Meijer weet ons te melden dat in mei 1940 een klein restgroepje, vijfhonderdtal onverzoenlijke NSB ers zijn opgepakt.
  zelfs L. De Jong had moeite met het kwantificeren van Indos in en buiten de kampen en ging maar in arren moede te rade bij een of ander Japans rapportje. Aanvang april 1943 werd, alleen op Java, een nieuwe registratie doorgevoerd door de Aziatische Jap die Euro-aziaten (Indos) niet kon onderscheiden van Europeanen of Nederlanders! Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in augustus in Den Haag werd aan mij en anderen, waaronder twee bestuursleden van de Stichting Herdenking, aangrijpend verteld, door buitenkampers of ondergedoken Indodames, dat er vele manieren zijn uitgedacht en uitgeprobeerd om de Jap te misleiden. Ondermeer koenjit en andere kruiden en een beetje water uit de kali werd aangewend om van kleur en/of gezondheid te veranderen. Actueel: Michael Jackson wist er ook weg mee: van kleur veranderen.
  De Indische samenleving in Indi, aan het begin van de twintigste eeuw was, al voor meer dan de helft gemengd. Van de 300.000 naoorlogse repatrianten/vluchtelingen was zestig procent gemengdbloedig. Exclusief de laatste golf, ongeveer 50.000.
  Er wordt wel eens geschat dat meer dan anderhalf miljoen van de mensen in Nederland iets van Indisch bloed in zich hebben. Voorbeeld Leontien echtgenote van Prins Constantijn, broer van WA. Of een Indisch verleden. Voormalig minister van buitenlandse zaken Ben Bot. Je merkt er weinig van.
  In 1942 hadden 8 a 9 miljoen van de 90 miljoen inlanders een of meer Europese (Nederlandse) voorouders. Slechts 200.000 van hen werden door hun vader erkend, ( wet van 1892 – even controleren! -, en inderdaad als Europeaan Nederlander- geregistreerd – meldt Jamilla Luijck-Westerop. Bron: Indische mensen op zoek naar een nieuw evenwicht, door Jamilla Luijck-Westerop in KNIL-periodiek Stabelan 15e jaargang nummer 4. Bron: de oratie van Wertheim 1948 Amsterdam.
  De Indische gemeenschap bleef in deze oorlogsjaren weigeren om zich in het gareel te voegen. Steeds werden nieuwe verordeningen uitgevaardigd om het leven nog verder te veronaangenamen

 9. Martin E. C. Roos zegt:

  De ideologie van raszuiverheid en de Indische NSB en Steiner.
  Vanaf 1938 was bestuur en leiding van de Indische NSB blank: Totok dus!
  In het begin van de dertiger jaren wist de Indische NSB speels een vanzelfsprekende voorzichtigheid – met raszuiverheid om te gaan. Onder invloed van de nazipropaganda begon de Indo in Nederlands Indi de theorie van raszuiverheid te ontdekken. Naar buiten kwam (1933) dat iedere gemengde seksuele betrekking tussen een jood c.q. niet blanke (Indo) en een blanke (Totok) verboden was.
  Openlijke afkeer van vermenging van ras werd de doodsteek voor de NSB in Nederlands Indi.
  Tjalie Robinson (Indo journalist en schrijver) gaf ons in vijftiger jaren van de vorige eeuw het volgende mee. Het Nederlandse volk loopt achter de feiten aan. Te lang heeft het Nederlandse volk, het repatriringprobleem (Indos en Totoks: 350.000 verwaarloosd. Wat wist en weet de gemiddelde Nederlander van zijn landgenoten uit het Verre Oosten af?
  Toch is er veel gepubloceerd. Een kort overzicht.
  Herman de Tollenaere – schrijver van de prikkelende, sterk op Indonesi gerichte studie The Politics of Divine Wisdom (1996) – leert ons dat de theosofische leer is doordrenkt van allerlei racistische denkbeelden van een uiterst primitief gehalte. Inspirerende kracht achter de theosofie was Helena Blavatsky, een blowende avonturierster die haar trips of visioenen of gewoon onzin mixte met oosterse en westerse esoterische en zogenaamde wetenschappelijke kennis. Het bleek een ‘wijsheid’ die velen wist te bekoren – met name tijdens het fin de sicle en in de eerste helft van deze eeuw in ons Indi. (Hans van Miert) In 1933, enkele weken nadat Adolf Hitler in Duitsland de macht greep, schreef de theosoof Poortman een lange beschouwing in het blad Theosophia. Alhoewel hij het anti-semitisme van de nazi’s hekelt is zijn oordeel over het nationaal-socialisme erg positief.
  In 1996 wis een oplettende lezer ons het volgende te verhalen Mijn oog is op Rudolf Steiner gevallen daar hij zijn eigen versie verzonnen heeft van de biogenetische wet en wel in zijn rassenleer (o.a. de bewoners van de Indische Archipel behelzend noot – ). “Het idee dat de menselijke soort zich laat indelen in verschillende rassen is ouderwets en achterhaald. De verschillen in huidskleur bijvoorbeeld worden bepaald door slechts 10 genen. Als we bedenken dat we meer dan 100.000 genen hebben, dan kan een dergelijke, kleine variatie niet gebruikt worden om een ras te beschrijven. Het zou bij wijze van spreken genetisch zinvoller zijn om mensen op basis van hun bloedgroep in rassen op te delen, dan op basis van dit soort simpele uiterlijke kenmerken.” (VPRO-gids 19960226)
  Noot In Nederland wonen ongeveer een miljoen min of meer gemengde Indische Nederlanders. Deze groep deels geboren in Indonesi of voormalig Nederlands Indi of in Nederland werd door Rudolf Steiner, met theoretisch uit de lucht gegrepen omschrijvingen, genoemd en gediskwalificeerd in enkele van zijn lezingen.
  Voor Steiner is waarheid en het beschrijven en diskwalificeren van deze Nederlanders en miljoenen in Indonesi (zie o.a. oratie van Wertheim) : de Maleisische rassen, inclusief de Indos of mulatten zoals Steiner in andere lezingen laat weten – Indische Nederlanders in 2009 dus – niet iets in de wereld, maar een eigenschap van gedachten die hij in zijn beweringen heeft uitgedrukt. Waard om te vermelden in de context van de NSB.
  Steiner was prominent lid van de Deutsche Monistenbund Steiner (1855-1935) was in 1912 aanwezig bij haar wereldcongres. Met de opvatting dat alle niet-blanke rassen tijdens de recapitulatie in een eerder stadium van de menselijke ontwikkeling waren blijven steken (terwijl alleen de blanken, en dan vooral de Germanen die ontwikkeling wl hadden voltooid) kwam de Monistenbund dicht in de buurt van de vlkische beweging en later na de Eerste Wereldoorlog, het nationaal-socialisme. (Tussen waarheid & waanzin. 1998 derde druk. M. Hulspas en J.W. Nienhuys.) De Neurenberger rassenwetten van 1934, uitgevaardigd door het in 1933 democratisch gekozen Hitler-bewind blijven onderwerp van diepgaande studie en onderzoek. Hierbij wordt eveneens de woordkeuze unbrauchbare Menschen van o.a. Steiner meegenomen. Deze woordkeuze komt voort uit het geweten van Steiner en is weloverwogen gebaseerd op zijn ervaring van oude kennis, uit zijn exotische streken afkomstig en koker en door hem van natuurvolkeren geschouwd. Zijn unbrauchbare Menschen heeft een diepere oorzaak.

  • Robert zegt:

   Unbrauchbare Menschen, Wat een “diepzinnige formulatie”. Ik ben ervan overtuigd dat Steiner niet eens kon bukken om de rijst te planten in de sawahs of een betjak te besturen in Surabaya. Hij zou samen met Hitler op de loop zijn gegaan in the battles tegen de Soviet Union om te bewijzen dat zij de ware unbrauchbare menschen waren.

   • Bert zegt:

    Beetje late reactie van onze Amerindo Robert ,topic was van 2009 ! Niet echt makkelijk te lezen stuk van Martin Roos .Unbrauchbare Menschen betekent gewoon nutteloze mensen en dat klopt natuurlijk niet ,alles heeft zijn nut in de natuur ook “” Nutteloze mensen”” Wat dat padi planten betreft ,zeer moeilijk zeker als je chronische rugpijn hebt ,de hele dag bukken ,doe het maar na ! Ook een betjak besturen in Soeleboyo is geen sinecure ,een betjak is een zwaar onhandig vervoersmiddel ( voor de bestuurder) de passagier zit best lekker .Wat die oorlog in het oosten betreft ,ze hadden moeten luisteren naar prof dr Louis Grondijs die verklaarde al 1941 tegen de Duitsers “” Jullie gaan nooit en te nimmer winnen van die Russen ! “” Prof Grondijs was een Indo en kende die Russen door en door .

 10. Boeroeng zegt:

  Dr L de Jong maakt in deel 11b de inschatting dat 220.000 Nederlanders, bijna allen Indische Nederlanders, niet in het kamp waren… naast 142.000 Nederlanders wel geinterneerd. Een alinea eerder schatte hij het aantal Indische Nederlanders op 280.000 in die periode. Dus…. iets meer dan 60.000 mensen van gemengde afkomst waren geinterneerd en zowat 80.000 geinterneerden waren geen indo-europeaan, aldus zijn schattingen.
  http://www.niod.knaw.nl/nl/CijfermateriaalJapanseBezetting.htm

 11. Boeroeng zegt:

  In deze theses van H.van Goethem , 2016 wordt als bron van die 70 % genoemd het boek ‘In Indië geworteld’ pagina 149 van Hans Meijer, verschenen in 2004
  En het boek “De NSB” van Te Slaa en Klijn, pagina 686, verschenen in 2009
  Zo was de bronvermelding van van Goethem : Pagina 10, noot 24 : Meijer, In Indië, 149;Te Slaa en Klijn, De NSB, 686-687.

  Hans Meijer schreef op pagina 409, in een voetnoot 278, ( betreff pagina 149 die 70%) : Witte ‘Mussert’ 678.
  Was er dus een boek “Mussert” van een auteur Witte ? Zoek daar naar pagina 678

Laat een reactie achter op Peter van den Broek Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.