NSB te Indië

Onlangs stond door een artikel in de Groene Amsterdammer de Indische NSB in de publiciteit. De benaming Indische doet een beetje suggereren dat het vooral een partij was van indo’s. In hoeverre?
In het artikel wordt genoemd dat 70% van de leden indo-europeaan was.
Is dat relatief veel ? Toch niet.. want inschattingen van de verhouding indo-totok in de Nederlandse gemeenschap komen dicht bij 70-30.. Het lijkt een mythe dat de toenmalige indo’s meer extreemrechtser was dan andere Nederlanders.
Waar dat cijfer van 70% van de leden vandaan komt dat weet ik niet, maar het is zeker mogelijk. Blijft over dat ieder lid er 1 teveel was.Het is interessant te weten hoe dat percentage lag op 1 januari 1940, ná de grote uittocht. Minder dan 50 % ? En hadden indo’s op die datum ook de macht in handen? Wellicht kun je  dan niet meer spreken van een indopartij maar eerder van Hollandse NSB te Indië ?

In dit tabel is het aantal Nederlandse inwoners afgerond tot een gemakkelijke verhouding van 30:1
Te zien is dat de NSB te Indië in 1937 3x zoveel leden had dan in Nederland (relatief in % gezien)
In een verhouding van 30:1 had die aantallen moeten zijn 48.000 en 1600.

Betekent dat ook dat de gehele Indische-Nederlandse gemeenschap 3x zo racistisch was dan in Nederland?
De leegloop van leden te Indië was groter dan in Nederland en de belangrijkste reden daarvoor was het toenemend racisme in de partij, overgewaaid en geimplanteerd vanuit Nederland.     Indo’s en totoks verlieten daarom de partij..
Was de teruggang in Nederland 33% (van 48.000 naar 32.000) in Indië was dat 78% (van 5000 naar 1100) Tot 1 mei 1940 gerekend, maar minder dan 78% als 1 jan 1940 als ijkpunt wordt genomen

Is dat dramatisch verloop een bewijs dat Indische Nederlanders minder racistisch zijn dan andere Nederlanders ? Minimaal is het een bewijs dat de Indische NSB-ers minder racistisch waren dan de kameraden te Nederland. Daarnaast is het toch aannemelijk dat indo’s zich vernederd en bedreigd voelden door het nsb-racisme.
De suggestie in het artikel van de Groene is dat de ledenaantallen van de NSB te Indië bewijzen dat in het jaar 2009 Indische Nederlanders, inclusief indo’s, meer anti-buitenlanders zijn en meer een monocultureel streven koesteren is dus zonder grond.

Ook in antwoord op het groene-artikel: Je kunt de monoculturalisme-varianten van Wilders en Bolkestein niet verklaren vanuit hun Indische achtergrond.. ( even voor waar aangenomen dat de in het artikel genoemde Bolkestein een Indische komaf heeft, wat ik niet weet)  De beide heren lijken eerder vooral voort te komen uit Nederlandse miljeu’s.. en de invloed van hun (vermeende?) Indische familie op hun ontwikkeling is niet te zien .

Zijn zij Indisch ?  Als het niet riekt naar Indisch.. dan is het ook niet Indisch.
Waar is de trassi?  Voorlopig rieken zij naar spruitjes, Limburgse droge löss
en Hollandse waterige poldergronden.

Dit bericht werd geplaatst in Boeroeng Pikirans. Bookmark de permalink .

62 reacties op NSB te Indië

 1. Peter van den Broek zegt:

  Ik denk dat de NSB in Indie toch een ander, meer nationalistisch en anti-Japans karakter had dan de NSB in Nederland, die een anti-semitisch vooral op Duitsland, dus nationaal- socialistisch en raszuiver karakter had. Ned. NSBers hebben wel in de Waffen-SS gevochten en bij mijn weten zijn geen Indische NSB-afdelingen in het japanse leger geintegreerd.
  Een vergelijking trekken tussen deze 2 NSB lijkt mij weinig zinvol. De vraag wie rassistischer of rechtsextreemer was, lijkt mijna de Endloesung van 95% dre Nederlandse Joden op zijn zachtgezegd blasfemie.
  Oppervlakkigheid id des duivelsoorkussen

 2. Blauwvogeltje zegt:

  Peter,
  De clou is dat het niet waarschijnlijk is dat indo’s toen meer racistischer waren dan niet-indo’s te Nederland en daaruitvolgend ook meer monocultureel , anti-buitenlanders en intolerant zouden zijn anno 2009.
  Dit werd wel gesuggereerd in het groene-artikel…
  O.a. werd deze stelling onderbouwd door het NSB-verhaal.. maar het genoemde cijfer van dat 70% van de Indische NSB indo was, zegt niks. Andere NSB-cijfers zijn eerder een aanwijzing voor het tegendeel..
  De conclusie dat de NSB te Nederland racistischer was is slechts een tussenstap ( idd niet zo van belang in dit item)naar het vermoeden dat de gehele Nederlandse bevolking te Nederland niet minder racistischer was in verhouding tot de indo-europese bevolking, immers slachtoffer van die ideologie.
  En daarmee kun je met minstens evenveel recht beweren dat Wilders foute voedingsbodem komt door zijn Hollandse afkomst…idem dito Bolkestein

 3. sigeblek zegt:

  Ben eens met Peter dat de NSB in NOI anders is dan de NSB in Nld.
  Ze zijn bij elkaar gekomen om antwoord te geven / stelling te maken tegen de oprukkende Indonesische nationalisme .
  Het zal interessant zijn om de namen van die leden te achterhalen , en wat er daarna gebeurde toen ze uit de NSB waren uitgestapt.
  Welke politieke carriere hebben ze gevolgd , en welke gevolgen dat geeft met de toekomstige buitenlandse politiek t.o.v Republik Indonesia.
  Qua ledenaantal zijn ze mss niet zo veel , maar wel welke politieke invloed ze hebben in de toenmalige NOI .
  Ook interessant om te weten of er een link bestaat tussen de (voor)mannen van de Indische Bond en de Vaderlandsche Club .
  En wat zijn de redenen dat er een breuk was tussen de Indische Partij (?) met de toen samenwerkende Indonesische nationalisten .

 4. Cap van Balgooy zegt:

  Sigeblek stelt pijnlijke vragen.
  De NSB was zeer minimaal onder de Indische Nederlanders. Zij die lid waren, waren voornamelijk de super “nationalisten”.
  Nederlands Indie had nl. een zeer zwakke of te wel belabberde houding ten opzichte van Japan. En sommige mensen dachten dat een meer radiclale vereniging er een eind aan zou maken – helaas. Nederland was niet gereed om zich te verdedigen en zal zich ook nooit verdedigen, alleen klagen.

 5. sigeblek zegt:

  Om Cap
  dat zijn vragen die door de jonge Indische Nederlanders , en door onderzoekers gesteld kunnen worden .
  Als ze hun geschiedenis willen weten.
  Niet door een buitenstaander.
  Ik ben ook eensmet je dat de rol van de Indische Nederlanders bij die NSB beweging minimaal geweest , ook qua aantal leden.
  De bereidheid om op politiek gebied te organiseren was niet zo erg groot geweest , tenminste dat heb ik kunnen begrepen van de boeken die ik doorgebladerd had.
  Als Indonesier ben ik zeer geinteresseerd waarom de flirt met de indonesische nationalisten die ook Nederlandse vorming en opleiding hadden vroegtijdig eindigde.

 6. Blauwvogeltje zegt:

  Twee foto’s uit de pdf-file Tessel Pollman

  Tessel Pollman heeft de ingenieur bij de spoorwegen Anton Ludovicus van der Laaken ten onrechte indo genoemd.
  Danzij internet is snel te achterhalen dat zijn beide ouders en 4 grootouders in Nederland zijn geboren en er is geen Indische achtergrond te bekennen, behalve dat – vader was militair- zijn ouders naar Indie gingen.
  http://www.geocities.ws/pietervanloenen/Laaken-Genealogie.htm Generatie X-i

  in Indië geboren dus gewortelde totok, werd de partij uitgezet na een conflict die ontstond omdat hij steeds meer moeite kreeg met het partijracisme.
  Van der Laaken is de man die zijn hand het hoogst buiten de bus houd?
  De mensen op de voorgrond aan de rechterzijde van de bus lijken ook niet van een duidelijk indogehalte te zijn.
  De man met de peci was eerder een Indonesische chauffeur. ?
  Misschien toch een indo aan de rechterzijde van de bus… zoals het toen betaamde voor indo’s: blijf op de achtergrond ?
  —————-
  1936 NSB bijeenkomst te Semarang

  Ook hier zie je de koloniale gewoonte… indo’s op de achtergrond en totoks in de leidende posities. Dus zitten de indo’s niet/minder vooraan de zaal.
  De indovrouwen vr in de zaal zullen wel mee zijn met hun nsb-eega.. leidend en niet-indo ?
  70% indo die lid waren? Maar geen meerderheid in de partijtop ?

 7. Peter van den Broek zegt:

  How to lie with statistics, was ik boekje dat ik bij het vak statistiek heb moeten bestuderen. In bovenstaand artikel word gesproken dat 70% der NSB leden Indo-Europeaan was. Ik kan mij uit voorgaande discussies en vooral die van de film 2602 herinneren dat in Indie officieel geen onderscheid werd gemaakt tussen Indo-Europeanen en Europeanen (natuurlijk bestond de colour-line maar dat is een andere discussie), in de film 2602 werd niet gesproken over het aantal Indo-Europeanen in de kampen maar dat een minderheid der kampbewoners Indo-Europeaan was en de bruine meerderheid buiten de kampen zat, zelfs L.De Jong had moeite met het kwantificeren van Indos in en buiten de kampen en ging maar in arren moede te rade bij een of ander Japans rapportje. Ik vind het opmerkelijk dat plotseling in dat NSB-verhaal van een precies aantal Indos wordt gesproken en dan gaat men aan de haal met een wel heel discutabel gegeven en worden daar links en rechts allerlei geleerde conclusies getrokken. Nou zulk doorzichtig natte vingerwerk kan ik ook en veel beter. Dat dat nog in Nederland in een “serieuze” krant gepubliceerd mag worden
  Het Nationaal Socialisme gaat uit van het superioriteitsgevoel van het blanke ras, raszuivere theorien-het Arische ras wat oorspronkelijk uit Indie kwam en dan komt plotseling de indische NSB met Indos (in die tijd gemengd-of halfbloedjes genoemd) in haar gelederen. Dat is wel opmerkelijk maar nergens als zodanig verklaard, ik heb bvb nooit gehoord dat in Nederland Joden lid waren van de NSB, wel dat Luns, exminister van BZ door zijn broer bij de NSB werd gemeld, daarvan is nooit gezegd dat hij rassistisch was.
  Daarnaast moet niet de kontext in Indie worden vergeten , het was wel een koloniale maatschappij en dat houdt sowieso in dat het een rassistische en discriminerende karakter heeft. Ik vind het wel heel opmerkelijk, dat over Indischen in deze context, the marginal man, wordt gesproken maar ik kan met even goed recht zeggen dat de totoks van nature rassistisch zijn, wat komen dan anders doen in de koloniale samenleving. En de Vaderlandse Club is natuurlijk in dit opzicht een liberaal en sociaal voelende groepering.
  Door de ethische politiek werd het koloniale stelsel steeds inheemser, er kwamen steeds meer inheemsen in het Ned-bestuursapperaat en in nederlandse bedrijven, dat ging natuurlijk ten koste van de Indo-Europeanen die zich voelden bedreigd en onderdak zochten in een partij die hun belangen zou kunnen behartigen, een ultra-nationalistische Nederlandse partij, conservatief. Ik vind het toch opmerkelijk dat relatief weinig Indischen de NSB gekozen hebben, gezien de maatschappelijke scheve verhoudingen.
  Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat de Indischen voor iemands karretje gespannen worden. Ik vind het wel een beetje min en ik vind het hard tegenvallen dat juist De Groene over de ruggen van de Indo-Europeanen , een bevolkingsgroep die altijd de rekening kreeg gepresenteerd in Indie en Nederland, garen wil spinnen.
  Ik kijk rijkhalzend uit naar een volgend aflevering van De Groene, iets over conservatieven binnen de Indo-Europese gemeenschap. Wat wil je; een Indo heeft de crisitijd in Indie meegemaakt, raakt in de oorlog eerst buiten het kamp en daarna binnen het kamp, na de oorlog wordt gelijk uit het kamp achternagezetnen door een stelletje Pemoeda’s en gaat in het kamp onder bescherming van de Nationalisten, maakt de overdracht mee van alles behalve de soevereiniteit, moet eerst bewijzen dat hij Nederlander is en mag dan pas op eigen kosten naar Nederland, in Nederland werkt hij zich blauw onder zijn niveau, wordt als Indo gediscrimineerd maar zijn kinderen gaan het maken. En dan noemt iemand, die helemaal de weg is kwijtgeraakt in de van Mesdag Kliniek, het vreemd dat hij een conservatief is.

 8. Martin E. C. Roos zegt:

  Nog meer cijfers.
  H. Meijer weet ons te melden dat in mei 1940 een klein restgroepje, vijfhonderdtal onverzoenlijke NSB ers zijn opgepakt.
  zelfs L. De Jong had moeite met het kwantificeren van Indos in en buiten de kampen en ging maar in arren moede te rade bij een of ander Japans rapportje. Aanvang april 1943 werd, alleen op Java, een nieuwe registratie doorgevoerd door de Aziatische Jap die Euro-aziaten (Indos) niet kon onderscheiden van Europeanen of Nederlanders! Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in augustus in Den Haag werd aan mij en anderen, waaronder twee bestuursleden van de Stichting Herdenking, aangrijpend verteld, door buitenkampers of ondergedoken Indodames, dat er vele manieren zijn uitgedacht en uitgeprobeerd om de Jap te misleiden. Ondermeer koenjit en andere kruiden en een beetje water uit de kali werd aangewend om van kleur en/of gezondheid te veranderen. Actueel: Michael Jackson wist er ook weg mee: van kleur veranderen.
  De Indische samenleving in Indi, aan het begin van de twintigste eeuw was, al voor meer dan de helft gemengd. Van de 300.000 naoorlogse repatrianten/vluchtelingen was zestig procent gemengdbloedig. Exclusief de laatste golf, ongeveer 50.000.
  Er wordt wel eens geschat dat meer dan anderhalf miljoen van de mensen in Nederland iets van Indisch bloed in zich hebben. Voorbeeld Leontien echtgenote van Prins Constantijn, broer van WA. Of een Indisch verleden. Voormalig minister van buitenlandse zaken Ben Bot. Je merkt er weinig van.
  In 1942 hadden 8 a 9 miljoen van de 90 miljoen inlanders een of meer Europese (Nederlandse) voorouders. Slechts 200.000 van hen werden door hun vader erkend, ( wet van 1892 – even controleren! -, en inderdaad als Europeaan Nederlander- geregistreerd – meldt Jamilla Luijck-Westerop. Bron: Indische mensen op zoek naar een nieuw evenwicht, door Jamilla Luijck-Westerop in KNIL-periodiek Stabelan 15e jaargang nummer 4. Bron: de oratie van Wertheim 1948 Amsterdam.
  De Indische gemeenschap bleef in deze oorlogsjaren weigeren om zich in het gareel te voegen. Steeds werden nieuwe verordeningen uitgevaardigd om het leven nog verder te veronaangenamen

 9. Martin E. C. Roos zegt:

  De ideologie van raszuiverheid en de Indische NSB en Steiner.
  Vanaf 1938 was bestuur en leiding van de Indische NSB blank: Totok dus!
  In het begin van de dertiger jaren wist de Indische NSB speels een vanzelfsprekende voorzichtigheid – met raszuiverheid om te gaan. Onder invloed van de nazipropaganda begon de Indo in Nederlands Indi de theorie van raszuiverheid te ontdekken. Naar buiten kwam (1933) dat iedere gemengde seksuele betrekking tussen een jood c.q. niet blanke (Indo) en een blanke (Totok) verboden was.
  Openlijke afkeer van vermenging van ras werd de doodsteek voor de NSB in Nederlands Indi.
  Tjalie Robinson (Indo journalist en schrijver) gaf ons in vijftiger jaren van de vorige eeuw het volgende mee. Het Nederlandse volk loopt achter de feiten aan. Te lang heeft het Nederlandse volk, het repatriringprobleem (Indos en Totoks: 350.000 verwaarloosd. Wat wist en weet de gemiddelde Nederlander van zijn landgenoten uit het Verre Oosten af?
  Toch is er veel gepubloceerd. Een kort overzicht.
  Herman de Tollenaere – schrijver van de prikkelende, sterk op Indonesi gerichte studie The Politics of Divine Wisdom (1996) – leert ons dat de theosofische leer is doordrenkt van allerlei racistische denkbeelden van een uiterst primitief gehalte. Inspirerende kracht achter de theosofie was Helena Blavatsky, een blowende avonturierster die haar trips of visioenen of gewoon onzin mixte met oosterse en westerse esoterische en zogenaamde wetenschappelijke kennis. Het bleek een ‘wijsheid’ die velen wist te bekoren – met name tijdens het fin de sicle en in de eerste helft van deze eeuw in ons Indi. (Hans van Miert) In 1933, enkele weken nadat Adolf Hitler in Duitsland de macht greep, schreef de theosoof Poortman een lange beschouwing in het blad Theosophia. Alhoewel hij het anti-semitisme van de nazi’s hekelt is zijn oordeel over het nationaal-socialisme erg positief.
  In 1996 wis een oplettende lezer ons het volgende te verhalen Mijn oog is op Rudolf Steiner gevallen daar hij zijn eigen versie verzonnen heeft van de biogenetische wet en wel in zijn rassenleer (o.a. de bewoners van de Indische Archipel behelzend noot – ). “Het idee dat de menselijke soort zich laat indelen in verschillende rassen is ouderwets en achterhaald. De verschillen in huidskleur bijvoorbeeld worden bepaald door slechts 10 genen. Als we bedenken dat we meer dan 100.000 genen hebben, dan kan een dergelijke, kleine variatie niet gebruikt worden om een ras te beschrijven. Het zou bij wijze van spreken genetisch zinvoller zijn om mensen op basis van hun bloedgroep in rassen op te delen, dan op basis van dit soort simpele uiterlijke kenmerken.” (VPRO-gids 19960226)
  Noot In Nederland wonen ongeveer een miljoen min of meer gemengde Indische Nederlanders. Deze groep deels geboren in Indonesi of voormalig Nederlands Indi of in Nederland werd door Rudolf Steiner, met theoretisch uit de lucht gegrepen omschrijvingen, genoemd en gediskwalificeerd in enkele van zijn lezingen.
  Voor Steiner is waarheid en het beschrijven en diskwalificeren van deze Nederlanders en miljoenen in Indonesi (zie o.a. oratie van Wertheim) : de Maleisische rassen, inclusief de Indos of mulatten zoals Steiner in andere lezingen laat weten – Indische Nederlanders in 2009 dus – niet iets in de wereld, maar een eigenschap van gedachten die hij in zijn beweringen heeft uitgedrukt. Waard om te vermelden in de context van de NSB.
  Steiner was prominent lid van de Deutsche Monistenbund Steiner (1855-1935) was in 1912 aanwezig bij haar wereldcongres. Met de opvatting dat alle niet-blanke rassen tijdens de recapitulatie in een eerder stadium van de menselijke ontwikkeling waren blijven steken (terwijl alleen de blanken, en dan vooral de Germanen die ontwikkeling wl hadden voltooid) kwam de Monistenbund dicht in de buurt van de vlkische beweging en later na de Eerste Wereldoorlog, het nationaal-socialisme. (Tussen waarheid & waanzin. 1998 derde druk. M. Hulspas en J.W. Nienhuys.) De Neurenberger rassenwetten van 1934, uitgevaardigd door het in 1933 democratisch gekozen Hitler-bewind blijven onderwerp van diepgaande studie en onderzoek. Hierbij wordt eveneens de woordkeuze unbrauchbare Menschen van o.a. Steiner meegenomen. Deze woordkeuze komt voort uit het geweten van Steiner en is weloverwogen gebaseerd op zijn ervaring van oude kennis, uit zijn exotische streken afkomstig en koker en door hem van natuurvolkeren geschouwd. Zijn unbrauchbare Menschen heeft een diepere oorzaak.

  • Robert zegt:

   Unbrauchbare Menschen, Wat een “diepzinnige formulatie”. Ik ben ervan overtuigd dat Steiner niet eens kon bukken om de rijst te planten in de sawahs of een betjak te besturen in Surabaya. Hij zou samen met Hitler op de loop zijn gegaan in the battles tegen de Soviet Union om te bewijzen dat zij de ware unbrauchbare menschen waren.

   • Bert zegt:

    Beetje late reactie van onze Amerindo Robert ,topic was van 2009 ! Niet echt makkelijk te lezen stuk van Martin Roos .Unbrauchbare Menschen betekent gewoon nutteloze mensen en dat klopt natuurlijk niet ,alles heeft zijn nut in de natuur ook “” Nutteloze mensen”” Wat dat padi planten betreft ,zeer moeilijk zeker als je chronische rugpijn hebt ,de hele dag bukken ,doe het maar na ! Ook een betjak besturen in Soeleboyo is geen sinecure ,een betjak is een zwaar onhandig vervoersmiddel ( voor de bestuurder) de passagier zit best lekker .Wat die oorlog in het oosten betreft ,ze hadden moeten luisteren naar prof dr Louis Grondijs die verklaarde al 1941 tegen de Duitsers “” Jullie gaan nooit en te nimmer winnen van die Russen ! “” Prof Grondijs was een Indo en kende die Russen door en door .

 10. Boeroeng zegt:

  Dr L de Jong maakt in deel 11b de inschatting dat 220.000 Nederlanders, bijna allen Indische Nederlanders, niet in het kamp waren… naast 142.000 Nederlanders wel geinterneerd. Een alinea eerder schatte hij het aantal Indische Nederlanders op 280.000 in die periode. Dus…. iets meer dan 60.000 mensen van gemengde afkomst waren geinterneerd en zowat 80.000 geinterneerden waren geen indo-europeaan, aldus zijn schattingen.
  http://www.niod.knaw.nl/nl/CijfermateriaalJapanseBezetting.htm

 11. Boeroeng zegt:

  In deze theses van H.van Goethem , 2016 wordt als bron van die 70 % genoemd het boek ‘In Indië geworteld’ pagina 149 van Hans Meijer, verschenen in 2004
  En het boek “De NSB” van Te Slaa en Klijn, pagina 686, verschenen in 2009
  Zo was de bronvermelding van van Goethem : Pagina 10, noot 24 : Meijer, In Indië, 149;Te Slaa en Klijn, De NSB, 686-687.

  Hans Meijer schreef op pagina 409, in een voetnoot 278, ( betreff pagina 149 die 70%) : Witte ‘Mussert’ 678.
  Was er dus een boek “Mussert” van een auteur Witte ? Zoek daar naar pagina 678

 12. vandenbroek@libero.it zegt:

  Ik ben weliswaar geen historicus maar ben wel vertrouwd met het onderwerp NSB en die in Nederlands-Indie. Als men, zoals in het lespakket “De Wereld van De Oost” het over Indo’s van vòòr de oorlog heeft dan wordt elke keer dat NSB-verhaal erbij gehaald , waarvan 70% der leden indo waren. Het is een constante.

  Er wordt wat te gemakkelijk voorbij gegaan aan de 30% totoks of Europeanen geboren in Indie, die lid waren van de Indische NSB . Tel ik de leden van de Vaderlandse Club erbij, dan was percentage totoks met fascistische sympathieën oververtegenwoordigd in de Indische maatschappij . Dat is veelbetekenend.

  Maar er is iets anders: Veel totoks waren trekkers en keerden terug naar Nederland. Veel kinderen van “Indische” totoks gingen voor hun opleiding naar Nederland . Maar hoe was het met hun politieke gezindheid in Nederland gesteld?

  Door het lespakket “De Wereld van De Oost” viel mijn oog op de WA, de Weerbaarheidsafdeling van de NSB in Nederland.
  Er is onderzoek naar de WA-ers gedaan. Veel WA-ers dus NSB-ers waren in De Oost geboren of hadden er gewerkt als KNIL-soldaat of Gouvernements-ambtenaar. Ze waren bang voor het verlies van Nederlands-Indie. Voor het behoud van het Vaderland en Nederlands-Indie waren ze bereid te knokken.
  Racistisch waren de WA-ers uit Indie in het algemeen , maar het was meer sprake van anti-semitisme. Wie afkomstig was van, gehuwd of verloofd met Joden of in het algemeen Untermenschen was niet welkom bij de WA. Een WA-er die erachter kwam dat hij twee Joodse grootvaders had, Maurits Koster, moest uit de partij gaan.

  Als WA-ers de tendens hadden antisemitisch te zijn, dan is er wat voor te zeggen over de Indiegangers, de totoks in het algemeen antisemitisch waren. Er is dus best een Nederlands-Indisch perspectief bij WA-ers, de straatvechters van de NSB.

  Het lespakket laat na dit aspekt te vermelden, zoals de samenstellers meer steken laten vallen. Als zo’n lespakket op scholen wordt toegelaten dan is er best wat voor te zeggen dat Baudet en Wilders Geschiedenisles mogen geven op scholen.

  https://www.nd.nl/cultuur/boeken/1025610/boek-uitschot-in-uniform-kerels-van-de-stalen-vuist

  • Jan A. Somers zegt:

   “Voor het behoud van het Vaderland en Nederlands-Indie waren ze bereid te knokken.” Ja, krachtens art.1 van de grondwet. Daar ging naar de oorlog ook onze krijgsmacht voor naar toe. De zwaardmacht van het Koninkrijk der Nederlanden. Zoals het hoort in de staatkunde zoals u weet: de drie criteria van het staatsbegrip die gangbaar zijn in het internationaal publiekrecht: er is sprake van een territoir, er is sprake van een bevolking die op dat territoir woonachtig is en er is effectief en daadwerkelijk gezag over die bevolking.

 13. vandenbroek@libero.it zegt:

  Bereid te knokken? De WA zag dat toch wel anders. Ze waren de ordedienst (vgl SturmAbteilung in Duitsland, de bruinhemden) van de NSB en gekleed in zwarte uniformen. De WA-ers waren echte straatvechters, uitschot in uniform en gebruikten excessief geweld tegen leden van ander politieke partijen.
  De WA werd in 1936 buiten de wet geplaatst (Wet op de Weerkorpsen) en een uniformverbod voor politiek partijen werd ingevoerd. Na de Duitse bezetting in Mei 1940 werd de WA weer “in ere” hersteld. Vele leden van de WA namen vrijwillig dienst bij de Waffen-SS. Na de oorlog konden Nederlandse leden van de Waffen-SS hun Nederlanderschap terugverdienen door als “Vrijwilliger” in het leger in Indie te dienen. Niet is bekend hoeveel ex-Waffen-SSers bij het Depot Speciale Troepen van Raymond Westerling dienden.
  Dat is toch wel vreemd, want de Ex-Waffen-SSers waren duidelijk te onderscheiden van hun Nederlandse soortgenoten, ze hadden een zwarte tatoeage met hun bloedgroep onderaan de linkerarm. Ik hou het er maar op dat het een duidelijk voorbeeld is van omgaan met het Niet-Weten of Niet -Willen-Weten.

  Op het filmpje van het bezoek van Mussert aan Indie is duidelijk te zien dat bij een bijeenkomst van de Indische NSB, Mussert en totoks in zwarte uniformen zijn gekleed. Ik leid hieruit af, dat de Indische NSB een soort Weerbaarheids-Afdeling of WA had gelijk aan die van Nederland. Of was het hun wandelclub in Nederlands-Indie? De vraag is dan welke totoks lid waren van die wandelclub in zwarte uniformen?

  • Bung Tolol zegt:

   Wandelen deden die rijke volgevreten ,arrogante totoks op hun eigen manier ! Hoe dan ? Nou er werd een draagbaar besteld met 8 uitgemergelde inlanders en die moesten zo de tuan besar rondbrengen “” Oh stelletje klapperjavanen ,ik wil die berg ( gunung) ook even beklimmen !”” Daar gingen ze weer die arme uitgemergelde zwaar onderbetaalde koelies ,berg op ,berg af ! De lanen op ,de lanen af ,gezellig hoor zo,n wandeling !

 14. Jan A. Somers zegt:

  “arrogante totoks op hun eigen manier !” Eigen manier? Scheen in Indië bij de hoofden heel normaal te zijn. Dus aanpassen: ’s Lands wijs, ’s lands eer. Met een pajongdrager!

 15. A. Olive zegt:

  Op het werk hier in Amerika was er een Duitser die elke vrijdag in het zwart gekleed ging. Hij had zelfs een Hawaiien shirt met zwarte bloemen. Wie weet wat de betekenis hiervan is?
  Volgens het Jewish Defense League betekende dat niets en ik heb het hem ook niet gevraagd want hij werd al teveel gepest.

 16. vandenbroek@libero.it zegt:

  Als de NSB In Nederlands-Indië een Weerbaarheids-Afdeling WA had, dan had de NSB ook een jongerenafdeling naar analogie van Oom Adolf Hitlerjugend (jongemannen) en de Bund Deutscher Mädel BDM (meisjes).

  De jongeren waren georganiseerd in de Jeugdstorm. En wat schetst mijn verbazing , allemaal totoks op de fotop’ps !!!!Waar zijn de jonge Indo’s gebleven die 70% van de leden vormden. Heeft iemand over de Indische Jeugdstorm informatie?

  • Bung Tolol zegt:

   @Heeft iemand over die Indische jeugdstorm informatie ? Nou ik heb veel gelezen over die Nederlandse Jeugdstorm en ook over die Duitse Hitler jugend .Bij beide jeugdbewegingen lag de nadruk om die jongens militair klaar te stomen voor het grote werk ,zeg maar ze werden als kanonnenvoer opgediend .Die jongens moesten natuurlijk wel echte Ariers zijn ! Kijk daar heb je het al ! Veel Indo jongeren waren qua uiterlijk bijna niet te onderscheiden van Indonesische jongeren .Je had trouwens in die Archipel militaire scholen waar jonge Indo,s ( ook veel weeskinderen ) militair werden onderricht .Die Indische jeugdstorm lijkt mij meer een soort padvinderij voor welgestelde totok kinderen .,wilde je daar als jonge Indo bijhoren ( Kan me haast niet voorstellen ) moest je er toch wel behoorlijk Europees uitzien .Als ik toen had geleefd zou ik als Indo jongere gezegd hebben “” Geef mijn portie maar aan Fikkie ! “” 😜

 17. vandenbroek@libero.it zegt:

  Ik citeer uit toekomstig werk:

  Ook de Jeugdstorm In Neerlands- Indië vergelijkbaar met de Hitlerjugend was een bijzondere padvinderscllub. Het laatste lijkt mij toch niet het juiste voorbeeld want wat zei Baden Powell over Mein Kampf: “a wonderful book, with good ideas on education, health, propaganda, organisation.”

  De totok meisjes en jongens werden ingepompt dat Oom Adolf een geniaal leider, een Führer was. Natuurlijk waren vooral joden slecht , een beetje racist moet toch voor zijn geloofsovertuiging uitkomen.

  Als ze dan naar Nederland repatrieerden voor hun vervolgopleiding , konden ze gelijk bij de knokploeg WA van Anton Mussert terecht. Zwaaien naar Mussert kenden ze al. Racisme en Fascisme hadden ze in Indië met de paplepel ingegeven gekregen . Dan was het een kleine stap naar rabiaat antisemitisme.

  • Jan A. Somers zegt:

   Ik vind het zo leuk dat die totoks steeds slechter worden. Worden de Indo’s vanzelf superhelden. Heb je iets om op neer te kijken.

  • Jan A. Somers zegt:

   In Nederland ging men er wat gemakkelijker mee om:
   Op den hoek van de straat
   Staat een N.S.B.-er,
   ’t Is geen man, ’t is geen vrouw,
   Maar een ras-plebejer!
   Met een krant in zijn hand,
   Staat hij daar te venten;
   En verkoopt zijn vaderland
   Voor zes rooie centen.

 18. vandenbroek@libero.it zegt:

  Bovenstaande redenatie kan ook omgekeerd worden: “Indo’s werden steeds slechter. Totoks worden vanzelf Superhelden. Hebben ze iets om op neer te kijken”.

  Met dien verschil dat het in Nederlands-indie in de praktijk zo was. In Indie was er sprake van Istitutioneel racisme, waarbij niet alleen Indo-Europeanen maar inlanders in de realiteit van alle dag ongelijk behandeld werden.

  Maar er is meer aan de hand en ik schrijf mijn verhaal niet voor niets onder dit topic. . Ik had al in 2009 over de BEELDVORMING van witte Nederlanders over Indo’s, zie mijn reacties. Het NSB-lidmaatschap van Indo’s wordt van stal gehaald, daarbij nagelaten de NSB in haar Indische contact te plaatsen, laat staan dat de relevante feiten aangeven worden, zoals bij het statistiekje in het topic, nalatigheid of grove nalatigheid?

  Dat lijkt niet zoveel te geven, maar plotseling zijn Indo-Eurpeanen zichtbaar als fervente NSB-ers, net zoals in het lespakket van “De Oost”. Daarentegen laat het propagandafilmpje over Anton Mussert bij zijn bezoek aan Nederlands-Indie louter Totoks zien, veelal gestoken in zwarte uniformen van de WA, de ordinaire knokploeg van de NSB tegen politiek tegenstanders.

  In het lespakket worden de Indo-Europeanen wel genoemd:
  Citaten” In de Oost wordt de NSB steeds populairder onder ultra-nationalistische Nederlanders en Indische Nederlanders (Indo-Europeanen PvdB)). In 1933 telt de beweging slechts 82 leden, in het voorjaar van 1935 zijn dat er bijna 2.000……….Uiteindelijk wordt het voor de Nederlands-Indische (Indo-Europese PvdB) gemeenschap duidelijk dat de NSB hen als minderwaardig beschouwt.

  Het taalgebruik over Indo-Europeanen=Indo’s laat zeer te wensen over, is onduidelijk en onnauwkeurig. Als dit niet in de richting gaat van Geschiedsvervalsing, wat is het dan?

  Door enkele Heren ervaringsdeskundigen word ik geweten door het bomen het bos niet te zien, maar wat hebben de Heren dan wel in het lespakket gezien, bomen, bos of. het beter omgaan met het niets-weten?

  • Jan A. Somers zegt:

   “Het taalgebruik over Indo-Europeanen=Indo’s laat zeer te wensen over, ” Uit mijn Indische ervaringen in Indië ken ik helemaal geen taalgebruik over Indo-Europeanen=Indo’s. Licht getint plus hidung pesek scheen hetzelfde te zijn als Indo-Europeaan, maar dat is nooit zo tegen mij gezegd. Het woord ‘Indo’ heb ik voor het eerst in Nederland gehoord. In de juridische sfeer zoals gemeentelijke administratie, school/kerkadministratie, rijbewijs e.d. kwam dat ook helemaal niet ter sprake. Het klinkt misschien raar, maar het begrip allochtoon vond ik nog het duidelijkst, tenminste één ouder geboren buiten Nederland. In de praktijk nooit gebruikt, wel in de schematisering van het CBS. Ik snap niet dat het stigmatiserend werd ondervonden. Als het CBS het nodig vond in hun demografische systemen op te schrijven dat één van je ouders buiten Nederland is geboren, is dat toch gewoon hun zaak. Onze koninklijk familie is toch ook allochtoon. Nou en? Zit ik in sjiek gezelschap! En in Zeeland zijn er tijdens de Spaanse overheersing prachtige meisjes uit voortgekomen!

  • Jan .A. Somers zegt:

   ” louter Totoks zien, veelal gestoken in zwarte uniformen van de WA, ” Ik heb ff gegoogeld op de beeldbank. De meeste heren waren gewoon in Jas Toetoep. Alleen maar bijvoorbeeld een podiumwacht of een zuivere partijbijeenkomst laten wat uniformen zien.

   • vandenbroek@libero.it zegt:

    De analytische vermogens laten dhr Somers schromelijk in de steek. Bij google of ander zoekmachine is het niet lukraak , maar gericht zoeken wat ik at random weet. Bijvoorbeeld in het geval van dhr Somers zoek ik gericht naar “Indische NSB Soerabaja” en wat vind ik ?

    Bij de foto’s staat: rede van Mussert in het Kunstkringgebouw in Soerabaja tijdens zijn bezoek aan Nederlands-Indie 1935. En ik zie niet alleen ir. Anton Mussert in zwart pak van de Weerbaarheidsafdeling WA

    Bij de aanvullende tekst staat: Bezoek Mussert
    Half juli 1935 vliegt Mussert naar Nederlands-Indië, een prijzig reismiddel voor die tijd. Meteen na aankomst wordt Mussert ontvangen door gouverneur-generaal de Jonge. De gouverneur-generaal is voorstander van een sterk overheidsgezag en kan zich wel vinden in veel van Mussert’s standpunten. Deze audiëntie werkt in het voordeel van Mussert en de Indische NSB. Zo’n tweeduizend mensen scharen zich achter hem en sluiten zich aan bij de Indische NSB. De nieuwe leden kunnen zich ook goed vinden in het sterke overheidsgezag. Daarnaast doet het anti-communistische standpunt van de NSB het goed.

    Daarnaast zijn er andere interessante foto’s van het bezoek van Mussert, waarbij de afwezigheid van Indo-Europeanen op de foto’s boekdelen spreekt.

    Niks Indo-Europeanen, want dat was geen juridisch begrip , maar toch komt het lespakket bij de film de Oost met de Indo-Europeanen op de proppen!!! Hoe wisten de samenstellers van het lespakket dat 70% van de NSB-leden indo-Europeanen waren?

    bron: oorlogsbronnen.nl / NIOD

    https://www.oorlogsbronnen.nl/artikel/de-nsb-gaat-internationaal-kameraden-nederlands-indie

    https://www.google.com/search?q=Indische+NSB+Soerabaja&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk00K4ROcWbEBNg8ps91PdUJXnt2QZQ:1623683478138&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9l8SntJfxAhWW7KQKHdnWCGEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1536&bih=800#imgrc=1BFkpJUQPRMZtM

 19. vandenbroek@libero.it zegt:

  De beeldvorming over Indo-Europeanen in Het voormalig Nederlands-Indië is ook hier het treurige deuntje:

  https://www.oorlogsbronnen.nl/artikel/de-nsb-gaat-internationaal-kameraden-nederlands-indie
  Leegloop
  Dan volgen een aantal schandalen elkaar op, waarna hoge NSB’ers die populair zijn binnen de Indische NSB de partij worden uitgezet. De genadeklap is de toenemende nadruk op het rassendenken binnen de NSB in Nederland en de toenemende band met nazi-Duitsland. Het rassendenken valt niet goed bij de Indische Nederlanders (sic) zo’n tweederde van de leden zijn van Indo-Europese afkomst. Hierdoor begint de partij leeg te lopen. In 1940 zijn er nog ongeveer duizend leden over.

  Maar hoe weet de web site dat tweederde van de leden van Indo-Europese afkomst (sic) zijn? Hebben ze dat geteld, terwijl toen geen rassen-onderscheid gemaakt werd?

  • Jan A. Somers zegt:

   ” terwijl toen geen rassen-onderscheid gemaakt werd?’ In de bestuurlijke context was het begrip Indo-Europeaan of Indo niet gebruikt. Maar misschien vroegen ze bij het lidmaatschap van de NSB in hoeverre je zuiver op de graat was.

 20. vandenbroek@libero.it zegt:

  Misschien zuiver op de graat is toch louter speculatie. maar duik ik dieper in de BEELDVORMING in Nederland over de Indo-Europeanen/Indische Nederlanders dan kom ik de volgende citaten op een onverdachte Nederlandse web site tegen:

  1) …………… also in the Dutch East Indies colony there were racist groups such as ‘Indo Europees Verbond’ (IEV) and ‘Nationaal Socialistische Beweging’ (NSB)….

  2) ………Meanwhile, some Dutch Indo also joined NSB, a socialist-nationalist group akin to NAZI in Germany. NSB was founded in Utrecht in 1931. In that period the Dutch East Indies branch of NSB collected a lot of money: 55,000 Guldens in 1937. According to the book “Kolaborator NAZI” (2008) there were 2,000 NSB-members in the Dutch East Indies of which 70 percent were Indo. Unfortunately for these Indo’s, the Nazi Fuhrer in Germany issued a verdict that Aryan racial purity is imperative, only they could join Nazi affiliated groups. Therefore Eurasians were expelled from NSB in 1936. Not long after that the [Dutch] colonial government categorized NSB as a dangerous organization……………..

  Iemand mag raden op welke web site ook deze onbewezen beweringen gemaakt worden en dan ook eens in het Engels zodat men in mondiaal verband meegenieten kan?
  Het is elke keer datzelfde deuntje, de beeldvorming dat vòòr de oorlog Indo-Europeanen in Nederlands-Indie NSB-ers waren, racistisch t.o.v. de Indonesiers dus fout. Als mijn oma, etnisch gekleurd en 100% volbloed Indonesisch, dat zou horen, dan zou zij zich in haar graf omdraaien.

  • vandenbroek@libero.it zegt:

   de web site is Histori Bersama HB!!!
   https://historibersama.com/racism-in-the-dutch-east-indies-tirto/

   Niet voor niets wordt het IEV in verbinding gebracht met de NSB, maar waar was de Vaderlandse Club gebleven, was die volgens Histori B niet racistisch op het fascistischen af?

   En dan als bronvermelding “Kolaborator NAZI!! Dat laat toch niets te wensen over? Het is gewoonweg een artikel naar de conclusie geschreven wordt.
   IEV -Indo’s-racistsich. Marjolein van Pagee c.,s. mogen zich wel schamen voor zo’n kwalitatief onwaardig artikel. Dat kan zo maar zonder kritiek op social media geplaatst worden.

   • RLMertens zegt:

    @vandenBroek; ‘ Indo’s racistisch etc.’- Toch is het; een(!) waarheid dat vele Indo’s in Indië racistisch waren! Wij werden daar opgevoed met/door bedienden(!). En dat waren Inlanders. Als het ware met de paplepel ingegoten; de verhouding toean/njonja en baboe/djongos. Vandaar dat het IEV gezag trouw aanhing en dus …ook de afstand tussen (Indo) Europeaan en Inlander. Zelfs met de geschoolde(!) Inlander. Waardoor DD’s Indiese Partij aanhang verloor! – Ik herinner mij nog het verhaal van mijn neef, die vertelde dat zijn Inlandse oma, bij bezoek van zijn vader’s Tottok chef; altijd in het paviljoen werd ‘gestald’!!!
    Als tiener al, had ik een bloedhekel aan dat ‘wij Nederlanders’ gedoe!
    note; ik heb zelf ook een Inlandse oma!

    • Robert zegt:

     Mijn Oma was een Inlandse-Chinese Oma! Oma met hoofdletter O, because I adored her! Mijn Inlandse-Chinese Oma was altijd around us en werd gelukkig nergens gestald!
     De Ned-Indische koloniale maatschappij was inderdaad een puur racistische kasten maatschappij.

    • Jan A. Somers zegt:

     “de verhouding toean/njonja en baboe/djongos” Wij hadden alleen baboe Soepia. Ik ben voornamelijk door haar opgevoed, beter gezegd: gevormd Voor mij was zij de baas, zij wist alles.. Af en toe kwam haar dochter ook bij ons werken. Wij moesten van haar moeder Nederlands met haar spreken, als oefeningen voor de HIS.

   • Jan A. Somers zegt:

    “waar was de Vaderlandse Club gebleven” Had u sinds 2005 bij mij kunnen lezen: Haar doelstelling ging uit van de onverbreekbare band voor de verschillende delen van het Koninkrijk krachtens artikel 1 van de Grondwet. Zij richtte zich vooral op de belangenbehartiging voor de Nederlandse bovenlaag; in Indië dienden studiebeurzen en het hoger onderwijs te worden afgeschaft omdat de hogescholen alleen maar broeinesten van agitatie vormden en de functies van de (Indonesische) alumni beter door Nederlanders vervuld konden worden. Bij de verkiezingen voor de Volksraad van 1931 verwierf de Vaderlandsche Club vijf zetels. De Vaderlandsche Club en de (Nederlandse) NSB stonden maatschappelijk niet ver van elkaar, zij het dat de Vaderlandsche Club een meer burgerlijke organisatie was. Toch verloor naderhand de partij veel aanhang aan de Nederlands-Indische afdeling van de NSB. (…) Tussen de (Nederlandse) NSB en het IEV leidde het rassenstandpunt tot een ernstig meningsverschil. De IEV-leden zagen de indo-Europeanen gewoon als Nederlanders, maar volgens de NSB-leden dienden de Inlanders (en de daarvan afgeleide Indische Nederlanders) als inferieur ras ondergeschikt te blijven aan de rein-Arische Nederlanders. Als reactie ontstond in 1935 uit het IEV een nieuwe variant van het fascisme, de Ario-Indiërs Rassen Unie. (…) En na het uiteenvallen van de NSB in 1940 ontstond de Dietse Groep, voornamelijk bestaande uit Indische Nederlanders die een Groot Rijks-Nederland voorstonden, bestaande uit Indië, Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika, de Dietstalige volken.

    • Anoniem zegt:

     Ach Heer Somers, soms lees ik een boek, ik copieerde gewoon uit het proefschrift van Dr P.J. Drooglever, De Vaderlands Club 1929-1942, Totoks en de Indische politiek. (1980).
     Natuurlijk toont het verhaal van dhr Somers het langzamerhand bekende etiket dat het IEV, i.c. de Indo-Europeanen in wezen fascisten waren en wordt Ario-Indiërs Rassen Unie van stal gehaald. Ach elk (fascistisch) etiket is goed als het maar plakt.

     Maar Drooglever doet het in zijn proefschrift wel anders, dat wil zeggen verantwoord, nauwkeurig en duidelijk. Hij verzuimt niet het PEB, Politiek Economisch Verbond en helemaal niet NIFO, fascistische concurrenten van de Vaderlandsche Club VC te benoemen.

     Voor het antisemitisch karakter van de NSB heb je wel Joden nodig en die waren in Nederlands-indie met een lantaarntje te zoeken. Die waren in Nederland gemakkelijk te vinden in de Jodenbuurt in Amsterdam, althans vòòr de oorlog.
     De WA, Weerbaarheidsafdeling van de NSB, wist hun wel te vinden. Het kan niet vaak genoeg herhaald worden dat veel WA-ers in Nederlands-Indie geboren waren en/of als ambtenaar of militair daar gediend hadden. Het lijkt me interessant na tegen of dit voor NSB-leden in Nederland ook gold. Trouwens de vader van Meinoud Rost van Tonningen, een doorgewinterde anti-semiet, was toch iets hoogs bij het KNIL en heeft toch huis gehouden in Bali?

     Maar nu terug naar de 70% Indo-leden van de NSB in Nederlands-Indie. Waar kont dat geval vandaan?

    • Boeroeng zegt:

     Dat getal van die 70% moet men opnieuw onderzoeken.
     Welke bronnen zijn gebruikt hiervoor.
     Kan men andere bronnen gebruiken in dit informatietijdperk?
     Ledenlijsten koppelen aan geboorteplaatsen van de ouders , bijv

     ——-
     In deze theses van H.van Goethem , 2016 wordt als bron van die 70 % genoemd het boek ‘In Indië geworteld’ pagina 149 van Hans Meijer, verschenen in 2004
     En het boek “De NSB” van Te Slaa en Klijn, pagina 686, verschenen in 2009
     Zo was de bronvermelding van van Goethem : Pagina 10, noot 24 : Meijer, In Indië, 149;Te Slaa en Klijn, De NSB, 686-687.

     Hans Meijer schreef op pagina 409, in een voetnoot 278, ( betreff pagina 149 die 70%) : Witte ‘Mussert’ 678.
     Was er dus een boek “Mussert” van een auteur Witte ? Zoek daar naar pagina 678

    • vandenbroek@libero.it zegt:

     Ik heb het nagekeken, Meinoud Rost van Tonningen, het schrikbeeld van de antisemiet in de NSB was in Soerabaja geboren. Wat mij niet verbaasd want Soerabaja was het bolwerk van de NSB in Nederlands-indie. Anton Mussert had bij zijn bezoek aan Nederlands-Indie het huis van de familie Logeman aan de Opakstraat in Soerabaja ingericht als tijdelijk NSB-hoofdkwartier.
     Daarnaast had de NSB een voor haar doen een riant (Kunst) kringgebouw in de Sumatrastraat in Soerabaja.

     Op een foto is ook de vrouwenkring te zien in Soerabaja, waarbij voor tropische omstandigheden de vrouwen schattig gekleed waren in zwart uniform, toch opmerkelijk. het lijkt alsof zwarte uniformdracht binnenshuis in Indie toegestaan was.

     Op en andere foto is te zien dat een grote menigte op NSB-manier Anton Mussert uitzwaaien op vliegveld Darmo in Soerabaja. Opmerkelijk is hier dat enkele mannen, in wit uniform de grote leider uitzwaaien. Ik had begrepen dat het ambtenaren en militairen verboden was lid te zijn. van de Indische NSB, kennelijk waren het sympathisanten.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Meinoud Rost van Tonningen, het schrikbeeld van de antisemiet in de NSB was in Soerabaja geboren. ” Leuk, ik ook! ben ik toch nog een beetje belangrijke person.

    • Jan A. Somers zegt:

     “ik copieerde gewoon uit het proefschrift van Dr P.J. Drooglever,” Ja, die had een paar honderd bladzijen beschikbaar voor dit onderwerp Voor mijn boek, lopend van 1596 tot 1949, heb ik toch ook nog een halve bladzijde daaraan kunnen wijden. Kon overigens gemist worden bij het onderwerp van het boek.
     “de Indo-Europeanen in wezen fascisten waren ” Oei!
     “Ario-Indiërs Rassen Unie van stal gehaald” Zat nog meer in die stal hoor. Maar voor mij niet zo interessant. ff noemen was al genoeg om compleet te zijn.
     Ik weet overigens niet hoe of ik u eigenlijk zou moeten benaderen. Anoniem? Bent u wel iets? Of bent u één van die in de ruimte zwevende vage wezens waar we in Indië zo dol op waren?

 21. vandenbroek@libero.it zegt:

  Racisme is er in vele soorten en kleuren en in het voormalig Nederlands-Indie was dat van een eigentijds soort ? Bij biologisch racisme worden kenmerken aan de huidskleur van personen toegekend zodat een onderscheid gemaakt wordt tussen superior en inferieur ras wat haarfijn paste op een koloniale samenleving, de superioriteit van het Witte ras. Rasvermenging was uit den boze, dan werd het witte ras alleen maar gedegenereerd. Laat nu net de Indo-Europeaan het resultaat van deze vermenging zijn, maar dat zei de naam al. Gemengbloedigen, halfbloed o.i.d. mogen dan toch bekend in de oren klinken.
  Als de oermoeder van de Indo’s de njai, is hoe mag ik dan het racisme van de Indo-Europeanen benoemen. Er klinkt schaamte in, maar dat betekent nog geen (biologisch) racisme?

 22. vandenbroek@libero.it zegt:

  Van Goethem is wel consequent bezig met zijn aantallen, ik citeer!!
  Van Goethem p.10 …..”het grootste deel van de NSB-aanhang in Indië bestond uit Indo-Europeanen, maar liefst 70% van het ledenbestand was Indo-Europees ……
  Van Goethem p.12 “……de Indo- Europese bevolking. Deze bevolkingsgroep was voor de NSB erg belangrijk, aangezien ruim 70% van het ledenbestand van de Indische NSB hieruit bestond”

  Hans Meijer schreef in zijn boek op p.149: ” Daarmee was de NSB (die overigens nooit aan verkiezingen in Indie zou meedoen en ook niet vertegenwoordigd zou zijn in de Volksraad) na het IEV en de VC (Vaderlandse Club) wat ledental betreft de derde partij in Indie (in 1937: 5000,277) Driekwart van hen was Indo-Europeaan (278)
  voetnoot 277: Van der Wal “De Nationaal-Socialistische Beweging
  voetnoot 278: Witte Mussert, 678

  Mijn verwarring stijgt ten top als ik bij Drooglever in zijn boek ” De Vaderlandse Club” lees op p.221: “van de omvang van de beweging in Indie valt moeilijk een scherp beeld te geven omdat de Indische NSB zelf hierover weinig placht los te laten en omdat het door de Indische regering in mei 1940 in beslag genomen gewestelijk archief op het moment van de Japanse inval is vernietigd!!!
  Altijd de verkeerde archieven als primaire bron worden vernietigd!

  Maar de vraag is natuurlijk hoe de Indische NSB vaststelde wie of wat Indo-Europeaan was. Gezien het biologisch karakter van het toenmalige racisme kon dat alleen op basis van huidskleur, wee degene die dagen vòòr de RAS-vaststelling naar het strand was geweest. De NSB kon niet openlijk voor haar racistische footprint uitkomen, dat had toch wel wat haatzaaiproblemen gegeven, maar dat is moeilijk te bewijzen, de primaire bron zoals de de ledenlijst ontbreekt.

  In 1941 verwees de algemeen secretaris van de NSB naar het aantal leden van de Indische tak van de NSB (70%) maar wie gelooft nou NSB-ers in oorlogstijd?

  Wat overblijft is de BEELDVORMING dat ruim 70% van de Indische NSB uit Indo-Europeanen bestond. Bewijs? wat bewijs, dat is toch evident!!!

  • Jan A. Somers zegt:

   “dat ruim 70% van de Indische NSB uit Indo-Europeanen bestond. Bewijs? wat bewijs,” Weer eens wat anders dan de getalleninflatie bij de bersiap.

 23. vandenbroek@libero.it zegt:

  Dhr Somers plaats mijn woorden in een andere context en krijgen daardoor een andere betekenis, maar dan legt hij Zijn woorden in Mijn mond. Dat is niet de bedoeling van een serieuse discussie, zijn discussie is anders.

  Bij de Indo-Europeanen=Indische Nederlanders en de Indische NSB is iets anders aan de hand. De foto’s uit die tijd tonen een perceptie van de werkelijkheid, die niet met de getallen overeenkomen, De foto’s tonen hoe de koloniale werkelijkheid in Soerabaja was, waarbij de gegoede totokburgerij, die van de industrie en handel, de toon en de macht bij de Indische NSB aangaf, Opmerkelijk is de afwezigheid op de foto van de ambtenaren en het het leger, althans hun witte koloniale uniformen zijn niet duidelijk aanwezig, op een paar uitzonderingen na. Wel zijn de zwarte uniformen van de Weerbaarheids- en vrouwenafdeling duidelijk zichtbaar, tenminste als je bij beeldbandwo2.nl invult “NSB in Nederlands indie” of “NSB in Soerabaja”.

  Follow de money: let op dat Mussert het vliegtuig neemt om van Soerabaja naar Batavia te vliegen, hij zal dat zeker niet uit eigen zak betaald hebben. Ik neem niet aan dat de Indo-Europese leden van de NSB dat betaald hebben.

  Die 70% van het NSB-ledenbestand leidt wel een eigen en verzonnen leven.

  • Jan A. Somers zegt:

   ” waarbij de gegoede totokburgerij, die van de industrie en handel, de toon en de macht bij de Indische NSB aangaf,” Weer opnieuw :oei! DE(!) gegoede totokburgerij .Dat zijn er nogal wat burgers! Ik wist niet dat de NSB in Soerabaja zo groot was. Eerlijk gezegd, ik heb er nooit een NSB’r gezien, ook niet op den hoek van den straat enz. In Nederland ben ik slechts één Nederlander tegengekomen die NSB’r was geweest. Na zijn straf bij ons gedetacheerd.

 24. vandenbroek@libero.it zegt:

  Soerabaja staat bekend om zijn geestverschijningen. De Soerabajanen zagen al in Oktober 1945 Gurkha’s als Brits-Indische soldaten, maar de Gurkha’s arriveerden pas op 9 november 1945 en waren geen Brits-Indische maar Nepalese militairen. Wisten die Soerabajanen veel.

  Het bordje “Verboden voor Inlanders en Honden” was de totoks in Soerabaja onbekend, alleen Indonesiers zagen deze bordjes, de laatsten geloofden zeker in goena-goena.

  Dan waren er Soerabajanen die geestverschijningen van gevangenisbewaarders zagen. Kan best waar zijn, want na een paar dagen in de gevangenis zonder eten ga ik ook hallucineren, ik sluit geestverruimende middelen zoals kretek-sigaretten niet uit.

  • Jan A. Somers zegt:

   “zagen al in Oktober 1945 Gurkha’s als Brits-Indische soldaten,” Ja en de Indo’s zagen alle Molukkers als Ambonezen. Had niemand problemen mee. Die kampen heten nog steeds Ambonezenkampen.
   “na een paar dagen in de gevangenis zonder eten” Wie waren dat? Wij hebben alleen op 10 november 1945 geen eten gehad. Daar zou de heer Boer toch voor zorgen? Maar ja, u heeft nooit in een gevangenis gezeten, laat staan in de Werfstraatgevangenis. Gelukkig konden wij die dag inhalen op de Princess Beatrix en de Van Heutsz. Mar ja, ook die schepen zijn voor u onbekend. Wat weet u eigenlijk wel?

   • vandenbroek@libero.it zegt:

    Wat weet ik eigenlijk wel van de politiek situatie in Nederlands-Indie en Nederland in die tijd?
    Volgens sommige bronnen waren 70-75% van de NSB-leden Indo-Europeanen. Op het hoogtepunt waren er 5000 NSB-leden. Laat ik aannemen dat dat juist is.
    Daarnaast waren er naar schatting 14000 leden van het IEV Indo-Europees Verbond en ik dacht 8000 leden bij de VC Vaderlandse Club.
    Sluit ik dubbeltellingen uit dan was toch een substantieel deel van de (Indo-)Europese bevolking (iets meer dan 300.000) politiek actief, grofweg 9%.

    Ik meen dat in Nederland het aantal leden van politieke partijen 2-3% van die bevolking was, rekening houdend dat ook vrouwen kiesrecht hadden. Vrouwenkiesrecht ontbrak ten enen malen in Nederlands-Indie. Hadden de miljoenen inlanders eigenlijk kiesrecht?

    Vergelijk ik het fascistische regime in Nederlands-Indie + Volksraad met de politieke situatie in Nederland, een parlementaire democratie, dan verbaast mij het politieke activisme in Nederlands-indie, ondanks dat het aantal kiesgerechtigden in Nederlands-indie minimaal was.

    • Jan A. Somers zegt:

     ” dat het aantal kiesgerechtigden in Nederlands-indie minimaal was.” Hoezo? Zie bijvoorbeeld I.S. art. 119 en 128.
     Ik vind uw belangstelling voor het fascisme in Indië interessant. Te laat geboren waardoor lidmaatschap gemist? Maar misschien daardoor heeft u het nu zo naar uw zin tussen al die Italianen. In Italië ligt tenslotte de wieg van het fascisme. Una giornata particolare !!

    • R.L. Mertens zegt:

     @vandenBroek; ‘politiek actief etc.’- Jan Breman, dir. centrum voor Azië studies, reeds vaststelde; ‘tot het erfgoed van de westerse beschaving behoort het racisme dat uitgaat van fundamentele ongelijkheid van rassen en volken’. En die Indo groep wilde koste wat kost zich vereenzelven met die vaderlandse gedachtegoed! Zover mogelijk verwijderd van hun Inlandse afkomst. Ik heb dit toen zelfs binnen onze familie meegemaakt. – En ik merk op dat dit ook nu nog geldt oa bij FIN/ adepten!

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘fascisme in Indië etc.’- Als men hierover schrijft/praat, dan wordt er onmiddellijk met ‘het vingertje’ richting Italië (of Duitsland) gewezen!

    • Jan A. Somers zegt:

     “Het vingertje” Gewoon plaatsaanduiding. De wieg stond in Italiė, extreem uitgewerkt in Duitsland. Indië in de wereld. Wat is daar mis mee?

    • R.L. Mertens zegt:

     @JASomers; ‘Indië in de wereld etc.’- Klopt! Want in Indië met gg.de Jong en de Vaderlandse club vond het fascisme zijn bodem.
     Waar men nu hier liever over zwijgt! -Sharir: Onze Strijd okt.1945; ‘de Nederlandse overheersing zocht haar kracht in het verbinden van de moderne ratio met het Indonesische feodalisme en werd tenslotte het eerste(!) voorbeeld van het fascisme in de wereld! Nog veel eerder dan het fascisme van Hitler of Mussolini’!

  • Robert zegt:

   Di-sembol chenkeh is ook goed.

 25. Bung Tolol zegt:

  Ha ha dit is weer Pak Somers op zijn best ! 👍 fijngevoelige sneren uitdelen ( Onder de gordel ?) “” Te laat geboren waardoor lidmaatschap gemist ?”” Maar misschien daardoor heeft u het nu zo naar uw zin tussen al die Italianen “” In Italie ligt tenslotte de wieg van het fascisme “” ……………. Tja die heer Somers ! zijn lichaam is misschien wat krakkerig per slot van rekening sudah tua +90 jaar maar zijn geest is ongebroken SCHERP !! 👍

 26. Jan A. Somers zegt:

  “per slot van rekening sudah tua ” Ik ben meteen naast mijn schoenen gaan staan. Maar ik weet het nog erger te maken! De cardiochirurgen in het andere ziekenhuis deden moeilijk over een aanbeveling van de Delftse cardiologen bij mij een paar ingrepen te doen. Eigen vertaling: Ouwe vent, misschien begin dementerend. Stel je voor, die vent blijft dood op de operatietafel liggen. Geen gezicht toch? Maar die Delfenezen kwamen met een onderzoekrapport van vier kantjes. Citerend: “(…) ontneemt hem zijn levensvreugd, bij de verder levenslustige vitale man” En even verder: “Geheugen is prima. Hij leest de krant en dat gaat goed. En verdiept zich in geschiedenis van Ned. Indië,” En eindigend: “(…) graag uw (…) bij deze oude levenslustige, heldere heer.”
  Voordat ik weer naast mijn schoenen ging staan heb ik ze eerst gepoetst.

 27. vandenbroek@libero.it zegt:

  Roept U maar!

  Er wordt zomaar iets gesuggereerd dat er een verband bestaat tussen mijn verblijf in Italie en fascisme, maar dat is op de TU in Delft nog niet onderzocht. Associaties zijn nog geen causaliteit, alhoewel sommige weldenkende mensen dat wel geloven.

  Als mensen in bepaalde postcodegebieden gezonder zijn dan zeggen we dat gezondheid samenhangt met postcode of dat er een link is tussen de twee, maar niet dat postcode gezondheid ‘bepaalt’. Postcode beïnvloedt of bepaalt de gezondheid niet. Verhuizen naar een gezonder postcodegebied maakt de eigen gezondheid niet vanzelfsprekend beter. Post hoc, ergo propter hoc. De drogreden, hé, bekend terrein.

  Met versimpelde associaties kom je niet verder dan speculeren. Voor conclusies moet je wel serieus onderzoeken. Datzelfde geldt voor oorzaak-gevolg beweringen. En dan komen we op bekend terrein

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.