Indonesische royalty bezoekt Europa

Een groep van 66  Indonesiërs van adellijke families bezoekt Europa van 10 tot 27 maart. Ook Nederland staat op het programma voor de laatste 4 dagen . 24 van hen zijn dynastiehoofden en ze vertegenwoordigen 36 adellijke huizen.   Lees meer

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

13 reacties op Indonesische royalty bezoekt Europa

 1. Martin E. C. Roos zegt:

  Het erfelijk recht van zogenaamde vorsten is zelden rechte erfelijkheid. (1998)
  Het is genetisch niet ondenkbaar dat de avonturen op seksueel gebied van Maurits, een van de bij ons, bekende zonen van Willem van Oranje onder de ‘plattelandsbevolking’ voor zijn nakroost hebben gezorgd onder dochters van kasteleins, zeilmakers en beurtschippers. Dat zou de reden kunnen zijn dat de ons bekende Prof. mr. Van Vollehoven (met een voorvader als zeilmaker) en de dochter van een voormalig minister van buitenlandse zaken mevrouw Van Den Broek (idem beurtschipper) genetisch evenveel vorstelijk bloed bezitten als prinses Margriet of prins Maurits.
  De vorstenhuizen in Indië waren al vroeg in de geschiedenis religieus en seksueel(tantra) actief met de lokale mannelijke en vrouwelijke bevolking.
  Oud-diplomate Maria Saparie, en heden ten dage docente op de Hogere Economische School in Amsterdam:‘”Je hebt vele Indonesiërs die pretenderen gerelateerd te zijn aan een vorstenhuis. Dat is vaak onzin” verhaalde (doceert) ze ons in de Telegraaf.
  In ons geboorteland was tijdens de VOC-jaren verkrachting en gedwongen fysieke diensten verlenen aan de vorst: ‘de echte oude adel’, een onderdeel van de economische macht. Dus vele Indonesiërs zijn wel gerelateerd (‘vorstentelgen’) aan een van de 300 vorstenhuizen: nakomelingen dus! Vrijwel elke familie in Indonesië of Indische familie (al dan niet gekleurd) in Nederland zou ergens wel in de voorgaande generaties een vorst of vorstennakomeling als vader kunnen hebben.
  De VOC-kolonialen, gesteund door de kerk en gesteund door hun aandeelhouders, (1) hebben samen met de 300 vorstenhuizen gemoord, geroofd, geplunderd, verkracht, gehandeld in slaven en ontelbare mensen uitgebuit en gedwongen tot samenleven. Weduwen die achterbleven, werden staatseigendom. Vorsten konden met de bezittingen van de weduwen en hun dochters doen wat ze wilden. Sommige vrouwen die op deze wijze de slavenstatus hadden gekregen, werden aan het hof opgenomen als concubines of dienaressen; de minder gelukkigen moesten als prostituees de straat op.
  1 De christelijke Compagnie was onder de oppervlakte een mistige wereld van dominees, familierelaties, vriendjespolitiek en regelrechte verrijking van plaatselijke religieuze regenten en vorstenhuizen. Opmerkelijk was dat iedereen die aandelen kocht in deze particuliere onderneming nooit privé als christen aansprakelijk gesteld kon worden. Reeds vijf jaar na de oprichting in 1602, waren de aandelen in waarde verdubbeld.

 2. Blauwvogeltje zegt:

  Toevallig heeft dochter van den Broek voorouders middenin de 17e eeuw… en die zijn ook mijn voorouders.
  Dusssssss geen kwaad woord over mijn nicht !!

  Laat nu –ook al toevallig– Sira Guit, Indisch meisje, eens in de tvshow verreverwanten gezegd worden dat ene Prins Maurits haar voorvader was .
  Plus dat haar voornaam was afkomstig van een Indonesische prinses, zo zei haar moeder altijd.. doet mij denken:…
  Waaaaadoeeehhh blauw bloed in optima …..niks te half bloed.. dubbelllll …
  Of zij het resultaat is van verkrachting zal altijd wel een niet te bewijzen vooroordeel zijn .
  zie de uitzending
  zie de stamlijst Maurits naar Sira

 3. Martin E. C. Roos zegt:

  Mijn oprechte excuses, indien mijn berichtgeving zou tenderen naar kwade woorden en naar de de voor u mogelijke, gekwetste en geopperde gevoelens.
  Ik Pink (s’-Hertogenbosch -sixties-) er echter geen traantje om weg.
  Het Nederlands vorstenhuis, altijd weer recalcitrant, doet het tegenwoordig juist andersom. Ons vorstenhuis en hun haast ontelbare familieleden, hebben minimaal een telg of nazaat of nakomeling uit een samenleven (concubinaat) van een van hun christelijke koloniale voorvaderen met een inheemse vrouw (njaj). De echtgenote van prins Constantijn (de jongste zoon van de overleden diplomaat Claus van Amsberg en Beatrix, achterkleinkind van Jan van Friesland): prinses Laurentien is ‘gerelateerd’, met andere woorden een nazaat van een inheemse vrouw.
  Het zit wel snor dacht ik zo.
  Met name toen het aantal vorstenhuizen en de nieuwe vorm van islambeleving toenam, en het aantal vorsten, vorstinnen, prinsjes en prinsesjes en andere belanghebbenden steeg. Aldus ontstond er een steeds grotere behoefte aan kunst, aan meer schilderijen, sieraden, wajang-poppenspelen, dansen, muziek (sex, drugs en krontjong dus), enz. Hanengevechten, militair vertoon en het roken van opium (er was toen nog geen Nederwiet, bij mijn weten) behoorden ook tot deze cultuur. Vele facetten van cultuur en opbouwen van een vorstendom hielden in dat er enorme rijkdommen vergaard moesten worden. Om het voorgaande te ontwikkelen en de toelagen aan uw – en mijn voorouders etc. te kunnen continueren.

 4. Blauwvogeltje zegt:

  Ik zou niet weten of mijn voorouders ‘toelagen’ ontvingen van Indonesische vorsten…
  Daar weet ik niks van en het valt ook niet aannemelijk te maken, lijkmijzo..
  Over Laurentien … die heeft Indonesische voorouders, maar er is niets bekend over royalty.
  In het kader van het thema kampoeng ketjil:
  er zijn foto’s voor Indisch in Beeld ingezonden door verre Indische familie van Laurentien..
  p.s. over Pink (drugstent in Den Bosch, zijstraat Parade 1974) gesproken…

  Natuurlijk is dit achteraf een vertekening van de werkelijkheid… (notoir probleem bij historische analyses):
  Ik droeg toen nooit armbanden..
  Donald Tick (begeleidt in Nederland deze komende Indonesische groep) is kenner van Indonesische royalty en zijn ervaring is dat claims van indo’s over een royalty-afkomst vaak wel waar zijn.
  Wat iets anders is dan dat veel indo’s dat zijn..
  Natuurlijk waren er veel vrouwen… hoofdvrouwen, bijvrouwen, onbekende vrouwen en dus veel kinderen..

 5. Martin E. C. Roos zegt:

  Kenner? D.T.: “I have to say it;many faults in it.”
  U verwijst mij door naar een kenner?
  ” Rabu, 2009 Maret 04
  Correction of King Participants List
  This is the correction list on the previous raja list.Unfortunately the list is made with short of documentation, because;my excuses I have to say it;many faults in it and also they call everyone here a king and a queen. Hereby I give you the many corrections.I hope Mrs. Meike can also correct it on the list for official use and also maybe send it to the coordination team in Denpasar for official use in the countries of
  Europe they will visit outside Europe. When she have any questions about it she always can mail me.Okay; here are the corrections/additional following the numbers on the list.”

 6. Martin E. C. Roos zegt:

  “Heerschappij kon alleen worden uitgeoefend door middel van adellijke potentaten en oorlogen en door dienaren van het paleis.“ (1997)
  We zijn het dus met Adran Vickers (als docent verbonden aan de Uni van Wollongong, Australië en vergeet niet de eerder vermelde docente Maria Saparie) gepubliceerde beschrijvingen eens. En natuurlijk met ‘amateur historicus en kenner’ Donald Tick :”[…]and also they call everyone here a king and a queen”.
  In de semi-autonome Vorstenlanden (Soerakarta en Jogjakarta) grepen Nederlanders de mogelijkheid aan om land te huren van lokale ‘adellijke potentaten.’ Tientallen Nederlandse koffie-, indigo- en suikerplantages verrezen. Gevangen in de romantiek van de adel (boeddhistisch/hindoeïstisch/islamitisch/animistisch) en de hoven had het gewone volk in eerste instantie, geen gevoel van dat het verstrikt was in een stelsel van slavernij. Slavernij was gewoon de laagste vorm van dienstverlening aan de heerser en vorst, gedwongen dienstverlening. De nieuwe slavenmarkten boden de vorstenpotentaten mogelijkheden. Mede door deze vorsten, krijgen we een beeld op ons netvlies van een negentiende eeuws ‘gepacificeerd’ Java.
  Met, op de achtergrond zo’n 150.000 militairen die in de negentiende eeuw vanuit Nederlandse werfdepots naar Indië werden getransporteerd.
  Tijd voor een Oban: single malt, Scotch Whisky en een stuk space-manga-cake, met slagroom mag ik elders op deze site vernemen. En natuurlijk, excuses inzake de door mij aan uw voorouders, mogelijke, toegedeelde materiële zaken en of gewin!

 7. sigeblek zegt:

  Geplaatst door: Martin E. C. Roos
  De VOC-kolonialen, gesteund door de kerk en gesteund door hun aandeelhouders, (1) hebben samen met de 300 vorstenhuizen gemoord, geroofd, geplunderd, verkracht, gehandeld in slaven en ontelbare mensen uitgebuit en gedwongen tot —–
  ============================
  300 vorstenhuizen ???
  Welke vorstenhuizen ?
  Ook de Sundanese Regenten die van oorsprong ook Vorsten waren totdat ze door Sultan Agung uit Mataram omstreeks 1620 werden veroverd 1?

 8. Martin E. C. Roos zegt:

  Vorstenhuizen.
  Elke vorst had vele potentiële erfgenamen, dus het is een wonder dat enig vorstendom volgens A. Vickers, langer dan een generatie in stand bleef. Hij weet ons ook te melden dat deze geschetste ontwikkeling in de Zuidoost-Aziatische heel normaal leek.
  A. Vickers (1997) “[…] vanaf het einde van de zeventiende eeuw tot het einde van de achttiende eeuw [hebben -ik beperk me tot een voorbeeld – op Zuid-Bali alleen al] een verwarrend groot aantal [eerzuchtige vorsten] bestaan.”
  VOC-bronnen noemen veelvuldig ‘Matarammers’en ‘Bantammers’, echter rangschikken die groepen tegelijkertijd altijd onder die ene categorie van Javanen. Van Sundanezen wordt, volgens H. E. Niemeijer (2005), nooit afzonderlijk melding gemaakt. Wat ik ook uit uw berichtgeving zou kunnen herleiden: ‘de Javaanse vorstenhuizen.(Sundanese-javaanse).’
  A. Vickers (1997). “In theorie waren er altijd precedenten voor het vormen van nieuwe vorstendommen […] in het begin van de zeventiende eeuw […] pakten de potentaten [of hoger ambtsdragers] de bestaande ideeën van het recht tot rebellie en het pad naar het koningschap op […]
  Hoeveel zogenaamde vorstenhuizen telt uw bron: De Nederlandsch Indische Encyclopedia?
  U bericht zelf op deze site: “Als je de Nederlandsch Indische Encyclopedia naslaat kan je lezen dat mensen met de titel Raden (sanskrit) meestal kan buigen op een afkomst die terug kan gaan naar de oude Javaanse en Sundanese Vorstenhuizen. Bij de andere gebieden werd het anders geregeld , en meestal zijn ze ook jonger (in traditie -en hebben andere titels) en ook vaak een afgeleide van de Javaanse vorstenhuizen. (Sundanese-javaanse) De Sundanese koninkrijken zijn ouder dan de Javaanse , en ” leveren” ook door huwelijken diverse afstammelingen in andere koninkrijken.
  De probleem is dat de titel overgeërfd kan worden aan de kinderen (man/vrouw) ongeacht de status van de vrouw.
  Dat zijn dan de verarmde adel .Meestal verdwijnen ze .
  De directe afstammelingen van grote Vorsten en Sultans hebben het beter, ze zijn bekend in diverse gesch.boeken”.

 9. Martin E. C. Roos zegt:

  Vorstenhuizen.
  Misschien kan de door Blv geïntroduceerde ‘kenner’ ingeschakeld worden. Volgens Blv weet D.T. zelfs te claimen. Ik lees op zijn site: “I have in my documentation,but to busy to find it.”
  Hij weet ons op zijn site o.a. het volgende te melden:
  “11-17 are from Lombok;the Sasak people(also there are the Hindu-people). Actually none are officially installed.But okay,we say,they are dynastychiefs,or if they really want raja.Actually the male royalty/nobility here has the title lalu before their name and as Raja they have the title Datu mostly.Where exactly is Sokong,I do not know.Maybe my sasak specilaist in Indonesia can tell me,or someone else.Thank you for that. Very strangemthat they talk 3 times about a King of Sokong.Porbably only the first is the raja,the others only dynastymembers (or:the one with Datu before his name).The one called King of Pejanggik must be Lalu Mahdaraini.Sometimes he says he is raja of Selaparang.Probably in the same area.With overlapping historical claims.
  In the NTT section we see the rajas of Timor.The first one must be Usif Pah.Already installed.From Kupang he is Usif.Not officially installed.”

 10. sigeblek zegt:

  Geplaatst door: Martin E. C. Roos | maandag 9 maart 2009 om 1:13
  Hoeveel zogenaamde vorstenhuizen telt uw bron: De Nederlandsch Indische Encyclopedia?
  ———————————-
  Dat heb ik niet gekeken .Zou wel kunnen dat het ongeveer 300 ” Vorstenhuizen” zijn .
  Persoonlijk heb ik een andere betekenis(defenitie) wat een Vorstenhuis moet zijn .
  Een Datu , een Radja in Oost Indonesia is natuurlijk anders dan een Radja , een Sultan op Java of Sumatra.
  Vaak zijn ze clanhoofden , hoofden van een negorij , of van een kleine verzameling dorpen.
  Dat kan je niet vergelijken met de Sundanese of later de Javaanse vorsten .
  Vanaf Pajajaran via Srivijaya , Majapahit , Mataram en later Jogja en Solo .
  Een voorbeeld , heb vorige maand vakantie gehad in Nrd Sumatra .
  Ben ook geweest naar de graf / tombe van 2 Radja van Batak op Samosir.
  Volgens de Batakkers zelf zijn ze in feite hoofd(en) van een Clan , van een Marga .
  Wordt wel Radja genoemd.
  In feite zal de Batakse volk met verschillende Clans ook een Radja Di Radja kennen. Een “Hoofd” Radja.
  Voorzover ik de Sundanese geschiedenis kent , heb ik nog nooit kunnen gelezen dat de Sundanese Vorsten (Koningen of Ratu) bekend staan als verkrachters , uitbuiter van hun volk .
  Ook tijdens de Nederlandse(VOC) bewind .Het verbaasd echt waar de Nederlanders de gegevens hebben gehaald dat Sundanese Koningen/ Vorsten hun volk echt uitbuiten .
  Behalve het verhaal van de Bupati van Lebak .

 11. Martin E. C. Roos zegt:

  Aristocratie.
  In Sumatra’s oostkust maakte de revolutie van maart 1946 een volledig einde aan de positie van de traditionele inheemse elite aldaar. (2001) De vorsten (een aantal vorsten op Java – noot – bleken de Jappen vele ‘hand- en spandiensten’ te hebben verleend) bleven ervan verdacht voorstanders te zijn van de terugkeer van het koloniaal gezag. Alle paleizen, huizen en bezittingen van de lokale aristocratie werden aangevallen en geplunderd. De meeste vorsten werden gearresteerd of vermoord.
  De Javaanse bestuursaristocratie hebben zich in de periode 1942- 1945 verrijkt met bijvoorbeeld de verkoop op de zwarte markt van rijst. Ook pakten deze aristocraten hun oude inkomstenbron – slavernij – op: het ronselen van romusha’s.
  Noot. De daulat-periode. De Tiga Daerah-affaire.

 12. Wal Suparmo zegt:

  Om geld te zoeken wordt de SERAT KEKANTJEN(C) of STAMBOOM de Paku Bowono gewoon verkocht.Ik heb er echter nooit iets voor betaald en heb er helemaal geen nut ervan. Anders is het als ik naar een bank gaat en geld er voor krijgt. Echter kwamen 2 mannen in Javaanse klederdracht op een dag hurkent bij mij thuis , met de taak om mijn Serat Kekancen over tehandigen wat volgens hun een eer is.Toen ik vroeg hoeveel ik moest betalen.LIEPEN ZE BOOS WEG.

 13. Ik heb ook ooit geschreven over de koetsier van de goudenkoets van koningin Emma dat de Susuhunan VI van Solo geschonken kreeg .Hij is te zien op de film van de KTLV (want een inlandse koetsier mag zijn achterwerk niet aan den Koning laten zien), maar een Hollander mag dat wel. Hij was toevallig een vrijgezel .En “moest” met een van de 42 prinsesjes( Goesti Raden Ajoe)) van de Susuhunan trouwen.En nu is het zijn keturunan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.