26 okt Gesigneerd boek Dido Michielsen kopen?

Op woensdag 26 oktober is Dido Michielsen om 16:00 uur te gast bij Paagman, vestiging Fred (Frederik Hendriklaan 217, Den Haag). Zij zal haar boek Engel en kinnari presenteren en geïnterviewd worden door Vivian Boon, hoofdredacteur van Moesson. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Esther Scheldwacht. Aansluitend zal Dido Michielsen signeren  Paagman

Louisa dwaalt door haar leven: ze heeft nooit geleerd hoe ze kind noch moeder moet zijn. Als pleegkind is ze op haar dertiende uitgehuwelijkt. Ze verlangt er hevig naar te weten wie haar biologische ouders zijn en hoopt dat het vinden van haar moeder een einde zal maken aan haar onzekerheid en eenzaamheid. Maar haar omgeving beweert dat haar afkomst er niet toe doet: haar moeder was waarschijnlijk een njai, de concubine van een Nederlander. Iemand die je maar beter dood kunt zwijgen, omdat het een schande is als je buiten een wettig huwelijk wordt geboren. Louisa mag van geluk spreken, want als erkende Indo-Europese hoort ze bij de blanke, superieure overheersers van Nederlands-Indië. Maar als ze in de spiegel kijkt, ziet ze iets heel anders.   Hollands Diep

Dit bericht werd geplaatst in agenda - evenementen, Boeken. Bookmark de permalink .

26 reacties op 26 okt Gesigneerd boek Dido Michielsen kopen?

 1. Noordin zegt:

  Op basis van wat ik hier lees en hoor, lijkt het allemaal hetzelfde van hetzelfde.
  Is dit nou deel 2? Niemand die kritisch is. Hetzelfde als het over eten gaat of wat dan ook. Zo typisch.
  Is een njai de concubine van de Nederlander, zoals zij dat zegt? Alsof Indo’s geen njai kunnen hebben. Alsof buitenechtelijk kinderen alleen uit Europeanen zijn ontstaan. En ook alsof helemaal niets buiten deze constructie bestaat of onstaat. Dan ben ik nog netjes.
  Wat ook heel mooi klinkt is dit: [quote]want als erkende Indo-Europese hoort ze bij de blanke, superieure overheersers van Nederlands-Indië [/quote]
  Dit alles is makkelijk zwart/wit verteerbaar.

 2. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Maar klopt alles wat hierboven neergeschreven wordt?

  Bekijk ik het juridisch: wie waren “Nederlanders met een concubine, de “Njai” in het voormalig Nederlands-Indie? De daaruit volgende vraag wordt dan: hadden “Indo’s” Njai, welke indo’s, de erkende of de niet-erkende?

  Wat de buitenechtelijke kinderen betreft: Wie of wat waren “Europeanen met buitenechtelijke kinderen ” in het voormalig Nederlands-Indie, of beter gezegd wie had de status van Europeaan?
  En hoe zat het met de gelijkgestelden?

  Waren er nuances in de Indische koloniale maatschappij? Was er zwart en wit? Bij mij lijkt het meer op grijs. Had het Gouvernement er baat bij”50 Shades of Grey and More “ om zodoende de koloniale maatschappij te manipuleren, pardon naar Haar (On)recht zetten? Tierde niet de willekeur welig maar altijd in het voordeel van de machthebbers en de geprivilegieerde klasse in indie , white supremacy?

  Waar komt het woord Njai dan vandaan en hoe kreeg het de bijzonder klank zoals beschreven door Reggie Baay?
  Hoeveel totoks hadden een njai en hoeveel Indo’s hadden er één. Dat mag toch kwantitatief onderbouwd worden , anders waar praten we echt over?

  Datzelfde geldt voor buitenechtelijke kinderen. Er kan pas sprake zijn van buitenechtelijke kinderen bij gebrek aan een geregistreerde echtelijke relatie tussen de natuurlijke ouders Hoeveel totoks hadden een buitenechtelijke relatie en hoeveel Indo’s hadden dat? Dat kan toch berekend worden? Anders waar praten we concreet over?
  Hoe zat het eigenlijk met de (wettelijk) onderhoudsplicht in het voormalig Nederlands-indie?

  Op basis daarvan, hoe mag ik dan “hetzelfde van hetzelfde” interpreteren? Mag er meer verantwoorde kennis over de Indische koloniale maatschappij in de reacties verwerkt worden? Voor degenen die het meegemaakt hebben moet dat toch een Must zijn of zit ik in de verkeerde praatgroep?

  • Suikeroom zegt:

   /waar komt het woord Njai dan vandaan/

   Niet zo moeilijk hoor, dat was makkelijk te ‘safariën’. Volgens een Rob Nieuwenhuys bijvoorbeeld:

   De term njai, ook gevonden in andere spellingen zoals nyai, njaie, nyaie, nyahi of nyi, komt van een Balinees woord dat zus betekent. In het Soendanees verwijst de term nyai naar “juf” of jonge vrouw, terwijl in het Betawi-dialect, nyai verwijst naar “grootmoeder” of oudere dame. In het Javaans betekende het oorspronkelijk “zus”.

   De Kamus Besar Bahasa Indonesia geeft drie definities voor njai: als term voor het verwijzen naar een getrouwde of ongehuwde vrouw, als term voor het verwijzen naar een vrouw die ouder is dan de spreker, en voor de concubine van een niet-Indonesiër.

   Het is deze laatste definitie die het meeste wordt gebruikt, een definitie die aan kracht won in de 17e eeuw toen Balinese njais voor het eerst gebruikelijk werd in de koloniale hoofdstad Batavia (nu Jakarta). Het woord, in de bespreking van Indië, wordt soms eenvoudig vertaald als “minnares” of “meesteres”.

   Een verscheidenheid aan andere termen werden gebruikt om te verwijzen naar de njai, met een variërende mate van positieve en negatieve connotaties. In de 19e eeuw was de term inlandse huishoudster, of gewoon huishoudster, gebruikelijk. De njai waren ook bekend als moentji, van het Nederlandse verkleinwoord mondje en de meer negatieve snaar; beide verwezen naar de verbale neigingen van de njai.

   HET IS DUS EEN SPECIFIEK GEVAL IN EEN SPECIFIEKE SITUATIE. Waar anderen het hier over hebben, zijn minnaressen of vaste vriendinnetjes van mannen die vreemd gaan en schuinsmarcheerders. Natuurlijk komt dat overal voor. Tegenwoordig kent men in Indonesië nog de term “ayam” wat er een beetje op lijkt; iemand die financieel ondersteunt wordt voor bepaalde diensten. En een voorkeur hebben voor rijken en blanken (de zgn. ‘Bule Hunter’). Maar een ayam kan bij meerdere mannen ‘behoren’ dus wordt de grens met prostitutie wel heel vaag.

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    Als concubine van een niet-Indonesiër een Njai zou zijn en dat deze definitie aan kracht zou winnen in de 17e eeuw lijkt mij onwaarschijnlijk. Het geografisch begrip “Indonesïe” ontstond pas in 1850. Dus een Niet-Indonesiers als begrip bestond niet in de 17de eeuw.

    Ik heb niet voor niets geschreven dat het verschijnsel Njai in verband dient worden gebracht met het uitputtende boek van Reggie Baay “de Njai het concubinaat in Nederlands-Indie” . Het is niet alleen de relatie tussen een Njai, een inlandse als oermoeder en een Europeaan, de oervader, maar noodzakelijkerwijze ook de vrucht uit deze verbintenis : de Indo-Europeaan, Het wordt zo een 3-hoeks verhouding die in de kontekt van ons koloniaal verleden bezien wordt, een conditio sine qua non: Nakomelingen uit deze verbintenis zijn Per Definitie Indo-Europeanen of kortweg Indo’s. Elke Indo is een volbloed-Indo zou Tjalie Robinson schertsend zeggen

    Op basis van deze definitie worden warrige discussies over de vraag wie of wat Indo is vermeden. Dan wordt ook duidelijk wat Adriaan van Dis zeker niet is.

    Daarbij raad ik het af bij geschiedkundige discussies voetstoots en kritiekloos Wikipedia of woordenboeken zoals de Dikke Van Dale als bronvermelding of naslagwerk te gebruiken. Het gebruik wijst op een lakse of indolente houding., een chronisch gebrek aan parate en nauwkeurige kennis.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Van den Broek, 7 nov 0050 uur, laatste alinea: “Daarbij raad ik het af bij geschiedkundige discussies voetstoots en kritiekloos Wikipedia of woordenboeken zoals de Dikke Van Dale als bronvermelding of naslagwerk te gebruiken. Het gebruik wijst op een lakse of indolente houding., een chronisch gebrek aan parate en nauwkeurige kennis”.

     Met name de laatste zin bewijst voor de zoveelste keer hoe laatdunkend de heer Van den Broek op de rest van de wereld neerkijkt. Ik schreef er al over onder het topic “Griselda Molemans op Koreaanse TV” van 19 october jl.

     Verder zondigt de heer Van den Broek ook nog eens tegen zijn eigen wetenschappelijke criteria, nl. de eis van het onderbouwen van eigen beweringen, in dit geval:

     1. Dat de dikke Van Dale én Wikipedia ongeschikt zouden zijn om voetstoots en kritiekloos als bronvermelding te gebruiken. WAAROM, wat mankeert er aan deze bronnen? Welke werken zou de heer Van den Broek de tolols van deze wereld wél als betrouwbare bronnen aanbevelen en waarom? Moeten zij blind varen op zijn eigen geschiedkundige oeuvre?

     2. Dat diegenen die genoemde bronnen wél raadplegen en daarop vertrouwen een “lakse of indolente houding., een chronisch gebrek aan parate en nauwkeurige kennis” kan worden verweten. Tjonge, jonge, dat is nogal wat. Ook hier mis ik de wetenschappelijke onderbouwing van het zware verwijt van de heer Van den Broek.

     Ik besloot mijn vorige stukje van 2 weken geleden met de opmerking dat de heer Van den Broek op het gebied van wellevendheid nog veel heeft te leren. Het ziet er naar uit dat hij nog niet met de lessen is begonnen.

     Pak Pierre

    • A. Olive zegt:

     Tja, wat moet je doen met al die tomaten die je niet kan verkopen.
     Je maakt er brandewijn van en als je daar teveel van hebt dan moet je het maar zelf drinken. Volgens Wikipedia kan brandwijn een 13 % alcohol hebben. De uitwerking daarvan zien wij maar alteveel o I4E.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja Pak Arthur, van een te veel aan tomaten brandewijn komt een normaal mens op een gegeven moment weer bij zinnen. Met de heer Van den Broek is iets ernstigers aan de hand.

 3. Robert zegt:

  Concubines, en wel 5, had ook mijn vriend Mr. Mudd. Hij had ook een echtgenote,(1)
  In December 2021 wilde hij Xmas vieren bij ieder van zijn concubines. Op weg van het huis van de ene concubine naar de andere stierf hij aan een hart infarct.(teveel hooi op zijn lange vork) Bij zijn dood ontmoetten de concubines and zijn vrouw elkaar. Wat was dat voor een grote openbaring en surprise voor allen!

 4. Het is gebleken dat de fam van pak Piere en mijn ouders, de zelfde huisdokter hebben gehad.En dat is( de latere) Prof SUDJONO Djuned Pusoponegoro..Toen net af gestudererd uit Holland als kinderarts.Hij kwam op de fiets ons bezoeken van uit de CBZ. De fam van Piere woonden VOOR de Pandean Lamper BRUG. En mijn ouderlijk huis is NA de brug ,een kompleks dat doorde Hollandse troepen verband was op 9 November 1945, maar nooit gerapporteerd in de BRANDENDE KAMPONGS VAN GENERAAL SPOOR.

  • Pierre de la Croix zegt:

   Mana bolé Pak Wal, “En mijn ouderlijk huis is NA de brug ,een kompleks dat doorde Hollandse troepen verband was op 9 November 1945, maar nooit gerapporteerd in de BRANDENDE KAMPONGS VAN GENERAAL SPOOR”.

   Odjoh ngawoer, Pak.

   Bij mijn weten waren 9 nov 1945 nog geen Hollandse troepen in en rond Semarang geland en daar dus ook niet actief. Het zullen Britse troepen (Ghurka’s) én Japanse militairen van majoor Kido zijn geweest, die na de eerste Slag om Semarang van medio october 1945 moesten blijven doorvechten tegen de Pemoeda’s, om het gebied achter de brug over het Bandjirkanaal (Kablook) te zuiveren.

   De Hollandse troepen kan je niet de schuld van de brandende kampongs ten oosten van het bandjirkanaal in de sepatoes schuiven. Die waren in die tijd nog per kapal onderweg of werden door de Britten opgehouden in en rond Penang.

   Pak Pierre

   • Bung Tolol zegt:

    Zeg waarde heer de la Croix of is het De La Croix dit is nou al de tweede reactie ,die ik van u zie hier op I4e .Vraagje bent u eigenlijk wel Indisch ? Schijnt dat u ook al voor die roemruchte Tempeh test bent gezakt ! Uw naam klinkt mij niet erg Indisch in den oren ! Volgens mij bent u gewoon een Orang Perancis geboren onder de Eiffeltoren en de naam Semarang heeft u toevallig ergens op de Pasar opgestoken .Pak Wal is wel betoel betoel Indisch of Indonesisch het verschil weet ik ook niet ! Van Semarang weet ik wel alles kom elke week 3x bij Toko Semarang ,dus vertel mij niks over Semarang ! Of werkt /kerdja u toevallig in de dapur van Toko Semarang ? Elke keer als ik iewat mabok die Toko binnenwandel duikt er iemand weg van belakang ,zal wel een spion wezen dacht ik zo ! Wat dat topic betreft is dat gesigneerde boek van Dodo sorry Dido ,as niet gesigneerd harga buku itoe kurang ? Als echte (?) Hollander moet ik in deze barre tijden wel op de duit letten ,dus ik koop liever een ongesigneerd boek ,als de prijs een stuk lager is .Ja de Sambal en de Tjabe Rawit is ook al een stuk duurder geworden ,schijnt ook al uit de Oekraine te komen hebben ze mij bij Toko Semarang verteld .🤣😎😜

    • A. Olive zegt:

     Bung Tolol, als u een fles tomaten brandewijn van de heer v/d Broek hebt gekregen dan heeft hij u vergeten te vertellen dat men het met water moet vermengen anders begint alles roewat te worden. Pierre de la Croix zakt voor de Tempeh test en u wordt Hollander. Zelfs de Tjabe Rawit komt uit Oekraine. U weet het verschil tussen Indisch en Indonesisch ook niet meer. Het ergste is dat u nu spionen ziet en op de duit moet letten.

   • Mischien is het waar dat de SOLDATEN er nog niet zijn maar de COMMANDANT is van of October 1945 samen met de RAPWI al in Semarang . Zijn taak was deovergave tegelen.EnHIJ HEEFT DE ORDERS GEGEVEN!

    • Pierre de la Croix zegt:

     wali suparmo (@WSuparmo) zegt 11 november 2022 om 19:08: “Mischien is het waar dat de SOLDATEN er nog niet zijn maar de COMMANDANT is van of October 1945 samen met de RAPWI al in Semarang ……”.

     1. RAPWI = Rehabilitation of Allied Prisoners of War. Deze organisatie had NIET de taak zich in de strijd te werpen. RAPWI personeel werd wel op diverse locaties door de Pemoeda’s aangevallen en moest door Britse troepen (Ghurka’s, Punjabi), worden beschermd en ontzet, maar dat is een ander verhaal.
     2. Bevelhebber van het Britse leger in Midden Java was generaal Bethell (een Brit, geen Hollander!).
     3. Bevelhebber van het Britse leger op Java, dus de baas van generaal Bethell, was generaal Christison, (een Brit, geen Hollnder!).

     wali suparmo (@WSuparmo) zegt 9 november 2022 om 19:31: “En mijn ouderlijk huis is NA de brug ,een kompleks dat doorde Hollandse troepen verb(r?)and was op 9 November 1945, maar nooit gerapporteerd in de BRANDENDE KAMPONGS VAN GENERAAL SPOOR”.

     Odjoh ngawoer, Pak Parmo!

     Pak Pierre

 5. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Maar klopt het wel wat @W.Suparma met een tendieuze inslag beweert? Een RAPWI-team was al op 14 september in Semarang . Het was logisch dat een Britse officier met medische ervaring het commando had over een RAPWI-team. Dus ik vraag me af wie die Nederlandse commandant wel geweest zou zijn, een arts? En op basis van welke bevoegdheid gaf hij orders en aan wie?

  Nederlandse militairen maakten wel deel uit van een RAPWI-team, maar die wisten van alles af behalve over repatriering van Allied Prisoners of War & Internees en hun Recovery. Dus hoe kon een Nederlander als commandant optreden, bevelen geven zonder de bevoegdheden of kwaliteiten ervoor te hebben , zie bvb ltnt-kol. Asjes, een aardige vlieger maar hij had evenveel verstand van repatriering als de eerste de beste betjah-rijder.
  Nederlandse RAPWI-leden gedroegen zich alsof Tempo Doeloe was teruggekeerd, ze waren arrogant op het koloniale af en natuurlijk veroorzaakte dat incidenten in Semarang.
  Een Nederlands lid van het RAPWI team, luitenant Tuininga eiste op hoge toon bij de leiding van de KNI te Semarang 8 vrachtwagens op. De Kempei-Tai (sic) wist met moeite een beginnend opstootje te onderdrukken. Kan je nagaan de Kempei-tai moest direct na de capitulatie Nederlandse militairen beschermen, ion d eigen van d eIndonesiers wel een gezichtsverlies voor het Nederlands prestige of wat daarvan over wa san d eJapanse capitulatie . Wellicht een inschattings- of inlevingsfout van de Nederlandse miliotair maar wist hij veel en hij wist niet veel (Toon Hermans)

  Wat gezichtsverlies betreft, was dat niet alles, je kan maar één keer je gezicht verliezen. . Op 26 september arriveerde de Hr. .Ms. Tromp uit Tandjong Priok, de haven van Batavia, voor vlagvertoon op de rede van Semarang. Een lachwekkende gang van zaken want de Tromp had kunnen weten dat de haven van Semarang niet bereikbaar/bevaarbaar was voor oorlogschepen zoals de Tromp, de Tromp stond van afstand de vlag te vertonen, zal best wel indruk gemaakt hebben op de pemoeda’s. Dus niet, integendeel.

  Voor Indonesische strijdgroepen was dit een duidelijke provocatie en de daaropvolgende dagen werden door de hele stad (Indo-)Europeanen en Ambonezen gemolesteerd. Zo werden (Indo-)Europeanen die de ziekentransporten uit Ambawara begeleidden bij barricades op de wegen uit de vrachtwagens gehaald en via Salatiga “voor hun eigen veiligheid” afgevoerd naar Republikeinse kampen in Solo.
  Op 28 september vertrok het eerste treintransport met zieken naar Soerabaja . De RAPWI had via de Nederlanders kunnen weten dat de haven van Semarang niet bereikbaar was voor grote schepen voor ziekentransport. RAPWI had het transport van Ambarawa direct naar Soerabaja kunnen organiseren. Na 2 oktober werden deze transporten door de RAPWI stopgezet, gezien de gebeurtenissen in Soerabaja.

  Effe bijkomen, ik neem nog wat tomatenbrandewijn . dat helpt de geest te verruimen.

 6. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  Als ik het goed begrijp, dan was het in September maar ook begin oktober 1945 relatief rustig in Semarang. Mensen uit de Japanse interneringskampen in de buurt, zoals Ambarawa en Banjoebiroe werden van daaruit via Semarang naar Soerabaja geëvacueerd, zonder dat zij ernstig werden lastig gevallen door pemoeda’s oid.. Maar plotseling verandert medio oktober de situatie. Wellicht kunnen de Heren uit Semarang, de la Croix en Suparmo uit eigen ervaring vertellen wat er toen in oktober precies gebeurde en waarom. Dan kan gelijk het theorema van dhr. Mertens getoetst worden!

  Ik bestudeer de Bersiap vanuit Brits militair perspectief en dan betekent RAPWI: Recovery of Allied Prisoners of War and Internees. RAPWI was een onderdeel van het Britse leger, de Nederlandse militairen speelde een ondergeschikte rol in RAPWI, ze deden alsof zij het voor het zeggen hadden, maar de Britten hadden het organisatorisch de teugels stevig in handen.

  Het opperbevel over Nederlands-Indie was in handen van lt-gen. Christison Commanding Officer C.O. van de Allied Forces in The Netherlands East Indies AFNEI.
  Het bevel over Java was in handen van gen.maj. Hawthorn, de Commanding Officer C.O. van de 23rd Indian Division.

  Volgens mij werd Semarang bezet door echte Gurkha’s, Nepalese militairen in dienst van het Britse leger., die onderdeel uitmaakten van de 37th Indian Infantry Deze Brigade had het gezag over Midden-Java onder commando van Brigadier Macdonald, maar ik kan mij vergissen. Zijn directe baas was gen. Maj. Hawthorn.

  @Suparmo citaat “COMMANDANT is van of October 1945 samen met de RAPWI al in Semarang . Zijn taak was de overgave te regelen.
  Waarschijnlijk bedoelt Suparmo met “commandant” de KTZ Huyer die zijn boekje heel ver te buiten ging en in zijn hoogmoed de overgave van de Japanse militairen dacht te regelen.

  Nou, het is tijd voor de tomatenbrandewijn, maar ik geef de voorkeur aan een “Bloody Mary”., zitten tomaten in.

  • Pierre de la Croix zegt:

   vandenbroek@libero.it 1953 zegt 14 november 2022 om 23:11: “Wellicht kunnen de Heren uit Semarang, de la Croix en Suparmo uit eigen ervaring vertellen wat er toen in oktober precies gebeurde en waarom. Dan kan gelijk het theorema van dhr. Mertens getoetst worden!”

   Welk een eer dat een eminent historicus als de heer Van den Broek waarde lijkt te hechten aan de getuigenis “uit eigen ervaring” van mij, toen 7 jaar oud, een angstig jongetje in zijn gebarricadeerde huis met zijn waarschijnlijk nog angstiger omi van 77, moeder, tante en 4 jaar oudere zuster.

   Welk een eer ontvangen van een wetenschapsman, die onder een ander topic, nog niet zo lang geleden, stellig beweerde dat waarnemingen van een voorbijganger op de fiets of in een tram gezeten, voor de ware wetenschap van nul en generlei waarde zijn.

   Ik dank voor de eer, maar ik heb me slechts uit mijn schuttersputje gewaagd om de flagrante leugen van de heer Suparmo te ontzenuwen, als zou tijdens de Slag om Semarang en de strijd er na aan het door de Pemoeda’s zelf gecreëerde “oostelijk front”, reikend van de Gombel tot de Java Zee (Smg Oost, Genoek, Goeboeg, Kabloek, Mranggèn) zijn ouderlijk huis op 9 November 1945 door “de Hollandse troepen” zou zijn “verb(r)and, maar nooit gerapporteerd in de BRANDENDE KAMPONGS VAN GENERAAL SPOOR”.

   Tegen de Pemoeda’s streden aan het oostelijk front geen Nederlandse troepen, maar voornamelijk Japanners van Kido Butai met de zegen van de Britten (Bethell, Christison), gesteund door o.m. Britse artillerie.

   Pak Pierre

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    Ik historicus en wetenschapper? Dat is toch wel teveel van het goede. Er mogen geen mythes de wereld worden ingestuurd. Mijn beroep wordt nog altijd aangeduid als “Tomatenboer in Zuid-Italië, die tomatenbrandewijn drinkt, waarvan akte in dit blog. De gedegen Indische opvoeding krijg ik er gratis bij. Hoe die geuit wordt, is door de omstandigheden bepaald: INDO= Italiaan-Nederlander Door Omstandigheden

    Een andere onduidelijkheid behoeft ook nadere uitleg: “getuigenis uit eigen ervaring” heeft betrekking op waarneming (perceptie) van een “primaire bron” over een gebeurtenis van (geschiedkundig) betekenis dwz van een ooggetuige van de feitelijke gebeurtenissen bij het Oranje hotel in Soerabaja tijdens het vlagincident. Een primaire bron is niet “een voorbijganger in de tram” of een “voorbijganger op de fiets die na een half uur van het vlagincident “van horen zeggen” een verhaal verteld krijgt van dames die van afstand, “vanuit de Rode Kruis post in het souterrain van de vrijmetselaarsloge De Vriendschap t.o. het Oranje hotel het gebeuren aanschouwden of de getuigenis van een willekeurige pemoeda zoals Harun Zain. Hun getuigenissen blijken van weinig betekenis anders mag dhr de la Croix zelf uitleggen wat de betekenis, de waarde van zulk soort getuigenissen zijn!

    Zulk soort getuigenissen scheppen alleen maar mythes, wordt faction, die hun eigen weg gaan en als “waarheid/waarneming van een gebeurtenis met geschiedkundige betekenis” verkocht worden. Wat er met zulke verhaaltjes gebeurt toont de getuigenis van Eddy Samson over het Vlagincident. Zijn ooggetuigenis wordt door Histori Bersama netjes in mootjes gehakt.
    https://historibersama.com/questions-about-the-flag-incident-in-surabaya-1945/

    Daarom blijven getuigen van hen (primaire bronnen) die de gebeurtenissen in Semarang meegemaakt hebben van belang en dat hun verhaal wordt doorverteld, de unspoken words. Dus wat let de Heren de la Croix en Suparmo. Het is toch geen bescheidenheid die hen blokkeert, gezien hun veelvuldige reacties lijkt mij dat onmogelijk of is hier iets duisters aan de hand?

    N.B. volgens Britse militaire archieven was Brigadier Bethell de Commanding Officer CO van de Royal Artillary Brigade. Deze brigade was in oktober 1945 onderdeel van 23rd Indian Division, CO Major-General Hawthorn op Java . De baas van maj.gen. Hawthorn was lt.gen. Christison CO Allied Forces Netherlands East Indies. Dus dhr de la CXropix is weer up-to-date. ik bestudeer niet geheel toevallig de Britse invasie van Java en zodoende lees ik wel wat over de samenstelling van het British Army.

    • Pierre de la Croix zegt:

     vandenbroek@libero.it 1953 zegt 16 november 2022 om 11:09: “Ik historicus en wetenschapper? Dat is toch wel teveel van het goede”.

     Kom nou, meneer Van den Broek? Ineens begonnen aan een charme offensief? Bescheidenheid ligt niet in uw aard. Zie mijn kijk op u, laatstelijk vervat in mijn bijdrage van 29 oct jl. onder het topic: https://indisch4ever.nu/2022/10/19/griselda-molemans-op-koreaanse-tv/#comments.
     Ik dacht dat u met mijn loftuitingen wel bijzonder in uw nopjes zou zijn.

     U schrijft verder: “Mijn beroep wordt nog altijd aangeduid als “Tomatenboer in Zuid-Italië, die tomatenbrandewijn drinkt, waarvan akte in dit blog. De gedegen Indische opvoeding krijg ik er gratis bij”.

     Tomatenboer in Zuid Italië lijkt mij een eerzaam beroep, tenzij u betrokken bent bij uitbuiting van illegale migranten afkomstig van de overkant, het Afrikaanse continent. Maar daar heb ik geen aanwijzingen voor.

     Dat u wel eens, of altijd, een tomatenbrandewijntje achterover slaat komt ook niet uit mijn koker. Toegegeven, als ik via I4E of JP kennis neem van uw geblaas en getier tegen anderen, dan vraag ik mij af WAAROM u zich zo gedraagt en dan denk ik dat het nuttigen van veel vuurwater, welk vuurwater dan ook, een oorzaak zou kunnen zijn. Want indien u, zoals u schrijft, een “gedegen Indische opvoeding” hebt genoten, gratis of niet, dan zal wellevendheid en respect voor de medemens, hoe tolol ook in uw ogen, er toch gratis zijn ingetrechterd.

     Op uw college over waarheidsvinding ga ik maar niet in. Veel te roewet.

     Ik wil tot slot slechts opmerken dat uit diverse bronnen over de slagen om Semarang en Ambarawa in de nadagen van 1945 blijkt, dat brigade generaal Bethell, de bevelvoerende Britse commandant was. Zo uit zijn antecedenten blijkt, dat hij van huis uit tevens artillerist was, dan neem ik dat gaarne aan. Eens werd in NL een officier van de verbindingsdienst van de KL, Arie van der Vlist, bevelhebber aller Nederlandse strijdkrachten. Eén van zijn opvolgers in die hoogste militaire functie was generaal Middendorp, een genist. Bij de strijdkrachten is veel mogelijk.
     Zorreg, dat je d’r bij komt ……. (niet alleen bij de Marine).

     Tja …. wat heeft Wallie Suparmo allemaal teweeg gebracht met zijn stellige bewering dat zijn ouderlijk huis door die nare Belanda’s in brand was gestoken. Ik heb een gruwelijke hekel aan opscheppers en kletskousen.

     Inderdaad, zonder het toen van elkaar te weten, woonden Wallie en ik op spuugafstand van elkaar, hij achter de demarcatielijn die zo ongeveer langs het bandjirkanaal oost liep, ik aan de andere kant. De troepen richting front kwamen dagelijks langs mijn huis: De infanterie, bestaande uit Japanners, later Gurka’s, Punjabi, Haiderabathi en wat voor vreemde kassoepers nog meer aan geallieerde zijde op de been kon worden gebracht, een enkele tank, bren carriers, kanonnen. In omgekeerde richting de militaire ambulances. Soms stapvoets, vanwege de pot holes in de weg. Dan wisten wij kinderen dat een zwaar gewonde werd vervoerd. Helicopters waren er nog niet. Een buikschot te velde betekende vaak de heldendood vóór het hospitaal kon worden bereikt.

    • Hans Boers zegt:

     Spelen op de man zal de webmaster wel zeggen. Klopt, want de bedoelde persoon is altijd diegene die op de man speelt met zijn hautaine houding tot in den treure herhalend.

     Daar gaat ie dan de opsomming van mijn grieven

     Gelukkig dat de heer de la Croix niet bedoeld wordt met up-to-date zijn en dat de heer de la CXropix ermee bedoeld wordt.

     Ga je schamen en biedt je excuses aan voor je typo en poeha, want dat verdient dhr de la Croix niet zulk een typo en poeha houding, zoals bijv in je zinsnede: “Dat MAG de heer de la Croix zelf uitleggen.” De heer de la Croix heeft echt je toestemming niet nodig, want de heer de la Croix bepaalt zelf wat hij wil of niet wil en daar heeft hij geen toestemming voor nodig van derden.

     Weet je wat me ook opvalt Peter? Dat je altijd hoog van de toren blaast tegen stukken oudere personen. Dat begrip ken ik niet in Indsiche opvoedingen.
     Ik heb je in het verleden – en dat zeg ik nogmaals – ooit al eens wat in je oor gefluisterd omdat je persé een discussie uitlokte met een wijlen ouder persoon. Vergeten?

     Op al die fora waar je je vertoont heb ik eigenlijk nog nooit iets gelezen van je waarbij je het debat opzocht met een jonger of evenoud persoon.

     Een advies voor je (MAG maar hoeft niet op te volgen): Luister eens op je gemak naar het lied “I’ve got a couple of years on you Babe.”
     Inhoud ervan: Gepokt en gemazeld zijn zegt een ouder iemand tegen een snotbroekie

    • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

     citaat: “tenzij u betrokken bent bij uitbuiting van illegale migranten afkomstig van de overkant, het Afrikaanse continent. Maar daar heb ik geen aanwijzingen voor”.

     Wat voor opmerking is dat eigenlijk., wat wordt hier gesuggereerd?

     Ik kan de Heer geruststellen. Mijn werk bestaat er o.a. uit de tomatenboeren te controleren op inzet van illegale migranten, vroeger Polen of arbeiders uit andere Oost-Europese landen, nu veelal uit Afrika. Deze worden vnl ingezet bij de handmatige oogst van tomaten. Dat werk is gemakkelijk te controleren. Ik ga dan in de oogsttijd voor een uurtje of wat bij mijn boeren langs om te controleren of ze wel oogstmachine gebruiken. Ik maak er een foto van en stuur dat naar de klant, weer één tevreden. Soms controleer ik ook salarislijsten. van de landwerkers.

     Meer dan 20 jaar geleden had ik met mijn collega’s in de biologische landbouw al discussies over , maar ook over verantwoord gebruik van energiebronnen, U weet wel Rudolf Steiner. Nu heet dat met een modern woord Duurzaamheid of Sustainibility, nu al achterhaald door Circulair Economy.

     Ik kan mij niet indenken dat Jumbo, AH of ieder ander supermarkt in Nederland zo iets (ethisch) vragen. Die kijken meestal alleen maar naar de prijs, de prijzen voor tomaten in blik in Nederland zijn wel erg laag toen ik een paar weken geleden in Nederland was. Naar grote waarschijnlijkheid druipt het bloed van de illegale arbeiders uit de verpakking. Weet de consument zoals dhr de la Croix veel!

    • Hans Boers zegt:

     …Weet de consument zoals dhr de la Croix veel! …

     Daar ga je weer. Denk je nu echt dat jij de enige bent die wat weet?
     Je bent en blijft hardleers op het onbeschofte af.

     Lijkt wel of je een syndroom hebt of iets hebt overgehouden van “toen van vroeger”…

 7. Bung Tolol zegt:

  TOMAT ? tomat ? Kakek saya meninggal karena itu ! Bagaimana ? Yah dia punya sekotak tomat yang berat di kepalanya ! 😎😜🤣 ( vertaal maar niet een beetje Indo begrijpt het wel ) Anders huren jullie maar Pak Wal in voor 100 euro per uur . Voor al uw betere vertaalwerk Indonesisch-Nederlands ;Pak Wal Suparmo tinggal di Jakarta !

  • Roma Tomaat, neef van Pomodori, oom van San Marzano. zegt:

   Alles kits Bungkie? Hopelijk wel en keep cool. Straks maar even naar de Dappermarkt…Groene tomaten halen voor de sambel tomat…. Yammie.

   Groet

   • Bung Tolol zegt:

    Ya terima kasih Roma Tomaat dengan saya alles kits onder de rits ! Met jou ook ? Nog bedankt voor die kist tomaten ,die je mij opgestuurd hebt uit Soerabaya maar door een post staking heb ik ze pas na 6 maanden ontvangen ,alles boesoek ,heb er maar sambal van gemaakt met tjabe rawit .Hoe gaat het met die neef van je Pomodori ? Loopt die gladakker nog steeds ouwe vrouwtjes te tjopetten op Kembang Kuning ? Op de Albert Cuyp verkopen ze geen tomaten meer ,alleen Wied ( ook een soort sayuran toch ?) brengt wel 10 x meer uang op als die maffe tomaten .Mooie deal tog ,wij verkopen aan die Italianen zelf gekweekte wied ( Made in Holland ) en die Italianen verkopen ons hun Pomodori ,Iedereen blij in de rij ! Salam dari Ibu Kota Amsterdam !

Reacties zijn gesloten.