Griselda Molemans op Koreaanse TV

 

 

YTN:
Onlangs heeft een buitenlander die absoluut niets met Korea te maken heeft, op eigen kracht toestemming gekregen om het Vredesbeeld in zijn thuisland Nederland op te richten.
Inmiddels wordt de oprichting van de World Girl’s Award geleid door een aan Korea gelieerde organisatie, maar het is de eerste keer dat een buitenlander in zijn eentje een meisjesbeeld opricht.

Verslaggever Minkyung Kang ontmoette persoonlijk Griselda Mollermans, die naar Korea kwam om de oprichting van het beeld van het meisje voor te bereiden.

Het Vredesbeeld werd voor het eerst opgericht in 2011 voor de voormalige Japanse ambassade in Jongno-gu ter nagedachtenis aan de troostmeisjes die het slachtoffer waren van het Japanse leger.
Sindsdien zijn er standbeelden van meisjes geïnstalleerd in de Verenigde Staten en Duitsland, en de meeste werden geleid door Koreaanse groepen.
Echter, eerder deze maand kreeg een buitenlander die absoluut niets met Korea te maken had, op eigen kracht toestemming om het Vredesbeeld in zijn thuisland Nederland op te richten.
Griselda Mollermans, voormalig onderzoeksjournalist, heeft rond februari 2019 een aanvraag ingediend bij de Nederlandse overheid.

Vrouwen uit maar liefst 35 landen werden met geweld gemobiliseerd, maar men was zich daar niet van bewust en benadrukte dat het beeld van een meisje over de hele wereld verspreid moest worden.

[Griselda Mollermans / Nederlands meisje standbeeld installatie promotie: Als je naast dit mooie meisje zit. Als er een standbeeld van een meisje op een openbare plaats staat, kunnen mensen het meisje zien en de meer dan 500.000 slachtoffers herinneren.]
In feite is de heer Griselda van plan om het Amsterdam Girl Statue te maken met zeven vrouwen van verschillende rassen.
We hebben ook plannen om het probleem van troostmeisjes in de toekomst nader te bestuderen.
Hij legde uit dat hij de geldstroom rond de troostmeisjes wilde volgen en het proces wilde benadrukken waarmee de slachtoffers werden genegeerd.
[Griselda Mollermans: Ik ga door met mijn onderzoek. Mijn hart is daar. Met vriendelijke groet, ik hoop dat het probleem van de troostmeisjes snel wordt opgelost.]

Op de vraag hoe het probleem van troostmeisjes op te lossen
“Wat moeten Japan of Nederland of andere regeringen doen om dit probleem op te lossen?”
Griselda koos als antwoord ‘solidariteit van de internationale gemeenschap’.
[Griselda Mollermans: Verrassend genoeg zijn er ook troostmeisjes slachtoffers in acht landen in de EU. Als alle getroffen landen solidair zijn, kan de verontschuldiging van Japan worden uitgesproken.]
Sommigen wijzen erop dat de Zuid-Koreaanse regering de kwestie van troostmeisjes niet mag afdoen als een kwestie die beperkt is tot de betrekkingen tussen Korea en Japan.

[Kim Gyeong-hyeop / Rep. van de Democratische Partij van Korea: De kwestie van troostmeisjes is niet alleen een probleem tussen Korea en Japan, maar laat duidelijk zien dat het een agressie van het Japanse rijk is en een daarmee gepaard gaande oorlogsmisdaad. ]
Er zijn nog steeds oma’s over de hele wereld die geen fatsoenlijke verontschuldiging hebben gekregen, met de littekens van een verschrikkelijk verleden.
De Koreaanse regering roept steeds meer op om in solidariteit met de internationale gemeenschap na te denken over manieren om de kwestie van troostmeisjes als oorlogsmisdaad van de vroegere imperialistische landen aan te pakken.

Dit is YTN Kang Min-Kyung.

 

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

21 reacties op Griselda Molemans op Koreaanse TV

 1. De Koreaanse en Formosase soldaten als zijn Japanmse koloniale soldaten waren meer wreed dan de autochtone Japanse soldatenm Het is tevergelijken met de KNIL soldaten waar de Menadonese en Ambonese soldaden wreder zijn dan de Totok of Indo soldaten( dit volgens de pemoeda’s).

  • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

   Leedvergelijking, hoe mag ik dat meten, aan m‘n hoela? Het zijn van die vergelijkingen die nergens maar dan ook nergens op slaan.
   Het lijkt meer de bedoeling om de aandacht af te leiden van het topic. Foei toch.

   Voorbeeldig initiatief van mevr. Molemans. De aangewezen plaats van een beeld van troostmeisjes is toch wel bij een aansprekende plaats. Dan maak je een politiek statement, maar ook als eerbetoon aan Ted Hartman en anderen, die jarenlang voor een ambassade protesteerden en nog steeds protesteren.

 2. Boeroeng zegt:

 3. Vandebroek heeft gelijk met vergelijken is alleen maar om de aandacht af teleiden. Foei toch! Want anders zijn toch de Hollanders met de troostmeisjes begonnen om een schip met 250 troost meijes voor de KNIL soldaten naar Atjeh te zenden op 7 November 1877.

 4. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  1877, Nu ik de afleidingsmanoeuvre van Wali Suparmo volg. wat is de bron van zijn verhaal? Over wat voor soort troostmeisjes ging het eigenlijk en waar kwamen ze vandaan ? Was het gedwongen of vrijwillig?

  • Bernadette S. zegt:

   Zoals reeds eerder geschreven:

   Eigenlijk zit er een volledig logische verklaring achter deze walgelijke praktijk (i.e. het inzetten van vrouwen als prostitués bij legereenheden); men ontdekte al lang geleden dat bij militaire interventies er veel soldaten werden getroffen door geslachtsziekten e.d. en er bestond nog geen penicilline. Tevens werd er gemoord en verkracht onder de burgerbevolking. Om dit tegen te gaan begon men met (later veelal gedwongen) georganiseerde prostitutie.

   Vergeet ook niet dat het instellen van militaire bordelen niet uitzonderlijk was, zie maar het Franse leger in Algerije tussen 1830 en 1870 met hun bordel militaire de campagne (afgekort als BMC).

   De Japanners hadden er al flink wat ervaring mee in Korea en China. De oorlogsmisdaden in voormalig Nederlands Indië zijn trouwens peanuts daarmee vergeleken.

   • Bernadette S. zegt:

    De Tweede Chinees-Japanse oorlog wordt gemakshalve wel tot de Tweede Wereldoorlog gerekend maar begon natuurlijk al in 1937.

    En de bezetting van Korea, de periode waarin het Japanse keizerrijk Korea bezet hield, was van 1910 tot 1945. Korea werd immers in 1910 door Japan geannexeerd.

    Begrijpelijk dat dit in het westen niet echt bekend is, maar je kan zien dat er zeer veel misdaden tegen de menselijkheid werden begaan door dat land. Het inschakelen van duizenden troostmeisjes is een voorbeeld, maar wat denkt u van het verbieden van een taal (Koreaans)*? Of het omzetten van namen naar een Japanse versie?*

    *Mooie voorbeelden voor Soeharto later, daarom spreken wij geen Chinese talen meer en heten we Tanojo i.p.v. Tan.

  • De bron van mijn verhaal is de Hollandse historicus PIET HAGEN , in zijn boek OORLOGEN IN INDONESIA : Holland was de grootse zee kapers land in de wereld,ook de meeste oorlog zuchtige natie,en de grootse slaven handel land en ook de eerste natie met troost meisjes. Allemaal om trots op tezijn!

   • vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

    Het blijft Kommer & Kwel met Wali S. Is het boek “Koloniale oorlogen in Indonesië, 5 eeuwen Verzet tegen Vreemde Overheersing” hetzelfde als zijn “oorlogen in Indonesië”. Het is te hopen voor hem?
    Als voor Wali S. Holland het eerste land van Troostmeisjes of jan-.fu was, wat was Japan dan voor hem?

    Het boek van Griselda Molemans heeft niet voor niets als kenmerkende ondertitel “De verzwegen slachtoffers van de Japanse Keizerlijk systeem van verkrachting en dwangprostitutie tussen 1932 en 1945. Uit niets blijkt dat Bernadette S. zich de moeite troost, dit boek te bestuderen, maar gezien haar wijsheid is haar kennis over dit onderwerp een bijkomstigheid.

    Zoals Wali Suparmo en Bernadette S. het begrip Troostmeisjes misbruiken, wordt het meisje wel van de geschiedkundige betekenis ontdaan. Waar hebben ze het dan over?

 5. vandenbroek@libero.it 1953 zegt:

  citaat: “De oorlogsmisdaden in voormalig Nederlands Indië zijn trouwens peanuts daarmee vergeleken”…. is weer een leedvergelijking, die nergens op slaat.. Het houdt maar niet op

  Bovenstaand mening lijkt weliswaar op een redenering naar analogie maar het is in wezen een schijnredenering . Allerlei interessante maar irrelevante feiten worden tentoongespreid maar toont niet het bijzondere karakter van de “Troostmeisjes” zoals dat door de Japanners in de oorlog8en) werd toegepast. Troch wel een beetje vreemd. Mevr. Griselda Molemans heeft de bijzondere kenmerken van het Japans systeem van “Troostmeisjes” wel degelijk in haar boek uitgelegd, zie “levenslang Oorlog”. Kennelijk is dit ongemerkt aan Bernadette S. voorbijgegaan.

  • Bernadette S. zegt:

   U blijkt niet te begrijpen dat het concept van ‘troostmeisjes’ reeds eeuwen bestond. Daar doet iets als een Japanse interpretatie of invulling niets aan af.

   U als man begrijpt blijkbaar ook niet dat prostitutie onder dwang geen unieke variaties heeft waardoor het soms dragelijker of interessanter is? Ik zou zeggen, kijk eens naar de serie Matroesjka’s die daar een hedendaagse kijk op geeft.

   Over leedvergelijking; als u ‘s nachts uit uw bed wordt gelicht en uw vrouw en kinderen worden voor uw ogen verkracht, verminkt en vermoord, zal dat inderdaad het ergste zijn wat u ooit overkomt. Maar als u nu uw oogkleppen afzet en ziet dat dit honderdduizenden zo niet miljoenen malen voorkwam gedurende jaren in China en Korea, zult u toch moeten erkennen dat dit globaal gezien in een Nederlands Indië relatief meeviel.

 6. candrnbroek@libero.it 1953 zegt:

  citaat: “dit globaal in Nederlands -Indië best meeviel”! een Japans-vriendelijke en troostmeisje-rijke uitspraak. . Er is toch iets meer aan Bernadette S. voorbij gegaan.

  Dat zij haar geschiedkundige kennis haalt uit één of andere belgische tv-serie en dat vergelijkt met Troostmeisjes maakt wel heel veel duidelijk. Daarmee schrijft zij wel Geschiedenis?

 7. Pierre de la Croix zegt:

  De heer Van den Broek draait al heel wat jaartjes mee op Indische sites als Java Post en I4E. Hij schijnt ondanks die staat van dienst nog steeds niet te hebben begrepen, dat juist op deze sites het betuigen van Indisch-Indonesische hormat aan elkaar, richtsnoer hoort te zijn in het discours.

  Respect voor vrije meningsuiting is hem kennelijk vreemd en waar hij meent dat de ander in zijn ogen met haar of zijn opinie op het verkeerde spoor zit, is het hem nog steeds niet duidelijk dat de mening van die ander dan NIET onmiddellijk op grove, denigrerende toon dient te worden neergesabeld en als totale nonsens te worden weg gezet.

  Waarom mogen Suparmo en Bernadette S. geen vergelijking maken tussen het optreden van de Japanners in Korea, China, Mantsjoerije, Formosa enerzijds en in Nederlands Indië anderzijds? Het zal geenszins de bedoeling zijn geweest van genoemde schrijvers om met hun opmerking het leed, mensen (m/v) in NOI aangedaan, te vergoelijken en als de heer Van den Broek dat wel zou vermoeden, dan zou hij betrokkenen op fatsoenlijke toon om uitleg hebben kunnen vragen.

  Een reactie van de heer Van den Broek als “Leedvergelijking, hoe mag ik dat meten, aan m‘n hoela? Het zijn van die vergelijkingen die nergens maar dan ook nergens op slaan. Het lijkt meer de bedoeling om de aandacht af te leiden van het topic. Foei toch” is exemplarisch voor de manier waarop de heer Van den Broek zich ten koste van anderen wil laten gelden. Een ander recent stijlbloempje van de heer Van den Broek kan worden gevonden op Java Post onder “Gruwelijk geweld ….” van 20 dezer.

  De heer Van den Broek mag blijkens zijn eigen uitlatingen een succesvol zakenman en groot wetenschappelijk onderzoeker zijn, op het gebied van wellevendheid heeft hij nog veel te leren.

  Pak Pierre

  • A. Olive zegt:

   “Op het gebied van wellevendheid heeft hij nog veel te leren”.
   Niet alleen wellevendheid maar ook de Indische opvoeding die wij van de eerste en tweede generatie zo goed hebben leren kennen en waarderen.
   De heer van den Broek gaat daar prat op maar zijn ongemanierde reacties over wat wijlen de heer Jan Somers schreef b.v. doen mij nog steeds onaaangenaam aan. Dat terwijl velen onder ons verrijkt werden met niet alleen de wettige geschiedenis van ons Indie maar ook de eigen Indische ervaringen van de heer Somers.

 8. Pierre de la Croix zegt:

  “Op het gebied van wellevendheid heeft hij nog veel te leren”.

  Tja Pak Arthur, “koerang adjar” heette dat in onze jeugd. Nu normvervaging al om, zelfs op Indische sites. Niemand schijnt zich er iets van aan te trekken. Only just the two of us.

  Ik duik dan maar weer onder, tot dat opnieuw mij iets te bar wordt en mijn weke Indische hart overvloeit van plaatsvervangende schaamte.

  Pak Pierre

  • Hans Boers zegt:

   Only just the two of us…… Not, me too. Maar het schijnt dat de betrokkene oost “Indisch” doof is en rustig jaar in jaar uit hetzelfde pad blijft bewandelen…. Kulit badak noemt men dat wel eens.

   • A. Olive zegt:

    “Only the two of us…..”
    Bung Tolol had daar ook iets over te zeggen in het verleden maar hij reageert al een tijdje niet meer op I4E.
    Wij weten dat hij in de Pijp woont maar hij is toch niet de pijp uit gegaan.
    Wie weet hoe het met hem gaat?

    • Bung Tolol zegt:

     Terima kasih Pak Olive : Nee Bung Tolol is nog niet de Pijp uit gegaan .Bung Tolol is het wel volledig eens met bovenstaande reacties ! Maar Bung Tolol gaat geen tijd en energie meer steken in onbegonnen projecten ! Kort samengevat Bung Tolol heeft het LICHT gezien ! 😜🤣😂 Volgens Bung Tolol kan je beter om iets lachen dan huilen .

    • A. Olive zegt:

     Bung Tolol, goed te lezen dat u niet de Pijp bent uitgegaan en dat u het “Licht” heeft gezien is wel wat voor het zeggen. De heren Boers en de la Croix hebben het ook al gezien maar als wij allen het zelfde doen dan blijft er niemand over op twee gasten na.

 9. Pierre de la Croix zegt:

  A. Olive zegt 31 oktober 2022 om 10:27: “De heren Boers en de la Croix hebben het ook al gezien maar als wij allen het zelfde doen dan blijft er niemand over op twee gasten na”.

  Hier volgt, ter overdenking, een verhaal over kolen en geiten.

  Er was eens een stadje, dat besloot in het mooie stadspark bij de vijver met de zwanen een paar bankjes neer te zetten waarop moedertjes met kinderen en oudjes van dagen in rust van de natuur konden genieten.

  Edoch, het plekje met de bankjes werd ook door de opgeschoten jeugd ontdekt. Ze verzamelde zich daar met scooters en getto blasters, rookten er hun jointjes en vapo’s, vielen de moedertjes met kinderen en oudjes lastig, zodat dezen zich op dat idyllische plekje bij de vijver steeds minder op hun gemak voelden en vervolgens, in wanhoop, hun nood klaagden bij het bestuur van het stadje.

  Het stadsbestuur vergaderde nachten lang over de oplossing van het probleem, maar kwam er steeds niet uit. Vraag aan u geachte lezer, wat uw advies aan het stadsbestuur zou zijn:

  1. De jeugd aanpakken, zodat de moedertjes met kinderen en de oudjes weer volop ongestoord zouden kunnen genieten van het park en de vijver met de zwanen.
  2. Het gedrag van de jeugd blijven gedogen en daarmee aanvaarden dat de oudjes en moedertjes met kinderen zich niet meer happy zouden voelen en wegblijven.
  3. De bankjes verwijderen, zodat én voor de jeugd, én voor de oudjes en moedertjes met kindertjes de lol er af is en iedereen wegblijft.
  4. ………………………………………………………………………………………………………..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.