Het grote Nederlandse onderzoek naar dekolonisatie Indonesië duurt langer door corona

Het grote historische onderzoek naar het geweld tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië loopt enkele maanden vertraging op door corona.

De drie instituten die deze gewelddadige periode onderzoeken, waaronder het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Niod), hadden gepland volgend jaar begin september klaar te zijn, maar de verwachting is nu dat het zal duren tot eind van dat jaar. “Dit voorjaar waren veel archieven, met name het Nationaal Archief, enkele maanden gesloten”, verklaart Niod-directeur Frank van Vree de vertraging. “Pas in de zomer zijn die weer gedeeltelijk geopend.”  Trouw

++++++++++++
Hoe kan het toch, dat het koloniale verleden zo moeilijk bespreekbaar is? Behalve als je alles en iedereen als fout en verkeerd bestempeld, een dosis anti-Nederland gevoel eraan toevoegt en begint over het excuus van de koning. Indische Schrijfschool
++++++
‘De woede over het koloniale verleden is onmiskenbaar, maar leidt hopelijk ook tot nieuwe dialoog’ mo.be

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

38 reacties op Het grote Nederlandse onderzoek naar dekolonisatie Indonesië duurt langer door corona

 1. Robert zegt:

  Het koloniale verleden heeft vele slachtoffers gemaakt; anderzijds zijn er vele andere aspecten aan te wijzen die tot verandering en modernisatie leidden van structuren en samenlevingen.

  • RLMertens zegt:

   @Robert; ‘tot verandering etc.’- Helaas is juist het autoritair gedrag/systeem van de vroegere heersers dat navolging heeft gekregen! Waardoor de ‘koloniale structuren’ van de samenleving gehandhaafd bleven!

   • Robert zegt:

    Infrastructuur, economische structuur, politieke structuur, de eenheidsstaat, modernisatie , introductie van moderne tecnologieen,zijn allemaal sociale en economische veranderingen veroorzaakt door internationale handel en “kolonisatie”., etc.

 2. Anise zegt:

  Maar toch ken ik maar weinig ex-koloniën met een eigen bevolking (dus geen immigratie landen zoals Canada, Zuid Afrika, de VS en Australië) die echt succesvol zijn. De enige voorbeelden die ik kan verzinnen zijn Singapore en Hong Kong. Die -misschien daardoor verklaarbaar- een Chinese meerderheid hebben. De afscheuring van Maleisië bijvoorbeeld, was zeker niet ongunstig.

  • Boeroeng zegt:

   Wat versta je onder “echt succesvol” ?
   Een welvaartspeil hebben gelijk aan westerse landen ?
   Dat kan nog komen, als je dat als criterium neemt.

  • Bung Tolol zegt:

   Wat is het rijkste land van Afrika ? Equatoriaal Guinea ,oude kolonie van Portugal en Spanje ,onafhankelijk geworden in 1963 ,het land is vooral rijk geworden door Olie ,ook de houtkap is erg belangrijk ,het land is wel kleiner dan Nederland .Helaas wordt die grote rijkdom niet helemaal eerlijk verdeeld ,de president en zijn familie zijn de grootste graaiers .😡.Met een integere president aan het hoofd ,zou je dit land wel succesvol kunnen noemen .Hoe de huidige president aan de macht is gekomen ? Hij heeft gewoon zijn eigen oom ,de toenmalige president in 1979 een kopje kleiner laten maken .,hier komt natuurlijk het gezegde vandaan “” Van je familie moet je het hebben !””😁😁😁

   • Anise zegt:

    Het is dus níet het rijkste land in Afrika hè. Zo ken ik er nog een paar; als je alleen naar de natuurlijke rijkdommen of zelfs het gemiddelde inkomen kijkt, zullen Congo, Nigeria, Brazilië en Indonesië ook heel hoog scoren. Met succesvol bedoel ik natuurlijk de welvaart maar niet voor enkelen, de hoeveelheid armen in acht genomen.

    • Bung Tolol zegt:

     @Anise ,qua hoeveelheid geld wel ,ook geen Staatsschuld maar ik schreef ook “” Met een integere president aan het hoofd ,zou je dit land wel succesvol kunnen noemen “” Aangezien die president zo boesoek is ,is die welvaart helaas alleen voor enkelen weggelegd .Equatoriaal Guinea heeft maar 1,1 miljoen inwoners met al dat oliegeld zou er eigenlijk welvaart en voorspoed voor iedereen MOETEN zijn !😎

    • Jan A. Somers zegt:

     “de welvaart maar niet voor enkelen” Helemaal mee eens. Zo heeft de VOC ook alleen maar de grachtengordel opgeleverd. De welvaart op grote schaal kwam van de moedernegotie, de scheepvaart en handel, in Europa. Het uitreden van de schepen was breed gespreid over vele medereders van bescheiden welvaart zoals brouwers, molenaars, graan- en houtkopers, en haringhandelaren.
     Op basis van de Magnus Intercursus van 1496 tussen Engeland en de Nederlandse gewesten, mochten de Nederlanders de Engelse wateren vrij bevaren en visvangst uitoefenen. Davies ziet die haringvisserij, waarvan de groei tegen het einde van de twaalfde eeuw al moet zijn begonnen, als de grondslag van alle handelsactiviteiten in de noordelijke Nederlanden.
     Direct aan de visserij gekoppeld was uiteraard de handel in zout, maar er waren veel combinaties mogelijk, gezien de vraag naar retourlading welke weer elders moest worden afgezet. Zo kon in het voorjaar haring worden gebracht naar Zuid-Europa, alwaar zout geladen werd voor Nederland en het Oostzeegebied. Hiervandaan kon voor het invallen van de winter worden vertrokken met graan en hout voor Spanje en Portugal. De op het Iberische schiereiland in het najaar geproduceerde wijn kon dan, samen met zuidvruchten en specerijen, naar Dordrecht en Middelburg worden gebracht waar ook Duitse wijnen werden opgeslagen. Hiervandaan konden de wijnen in het voorjaar verder worden gedistribueerd.
     In de scheepsbouw en aanverwante bedrijvigheid, zoals het uitrusten en bemannen van schepen, de productie van touw, zeilen, tonnen, en zakken werden activiteiten ontplooid waar velen werk in vonden, die vervolgens als consument op hun beurt weer impulsen gaven aan de economie.

 3. RLMertens zegt:

  @Indische schrijfschool; ‘ zo moeilijk bespreekbaar etc.’- Zegt Vilan. Helemaal niet moeilijk; vroeger werden wij decennialang geïndoctrineerd met vereringen van helden, die de volkeren van de Indisch archipel hebben onderworpen. Al vanaf JP.Coen: volkerenmoord op Banda., van Heutsz: Atjeh oorlog tot aan de recente ‘politionele oorlog’ werden misdaden gepleegd. Echter door toedoen van overheid/gezag zijn getuigenissen hiervan weggemoffeld cq zelfs tegen gesproken. Ook de toenmalige pers (in de politionele oorlog!) liep aan de leiband van de overheid! Zie diverse boeken hierover. De jonge generatie, opgeleid met een snelle media/internet, is door opleiding kritischer geworden en vinden na onderzoek van diverse (oude) bronnen/archieven tegenstellingen! De tegenspraak is nu aan de gang.
  – Wat is daar zo moeilijk aan? Aanvaard het verleden zoals werkelijk(!) is gebeurd. Of weerlegd het met feiten! Want alleen meningen; daar is het verleden/geschiedenis niet mee gediend! Niets anders dan de waarheid!
  -vraag; schrijft eens iets over Mussert; eens een volksheld

  • Jan A. Somers zegt:

   “weggemoffeld cq zelfs tegen gesproken. Ook de toenmalige pers (in de politionele oorlog!) liep aan de leiband van de overheid! Zie diverse boeken hierover.” Inderdaad, heel, heel veel boeken waaruit u kunt kiezen en nadenken. Maar u komt steeds terug met hetzelfde rijtje/riedeltje, terwijl er zoveel te lezen is. Zie bijvoorbeeld mijn dissertatie, 142 titels en mijn latere boek,159 titels. Heeft u ff de tijd, en ik mijn rust.

   • Anoniem zegt:

    Wellicht zijn veel van die titels inmiddels achterhaald.
    Zo was het vroeger tempo doeloe en de gordel van smaragd, inmiddels is het een corrupt land van koloniale repressie, uitbuiting, slavernij en excessen.

    • Indisch4ever zegt:

     Beste anoniem,
     Als je reageert, kijk even of je een naam kunt invullen.
     Het mag ook een pseudoniem zijn.
     Als de lezers maar weten wie het is

    • RLMertens zegt:

     @Anoniem; ‘inmiddels een corrupt land etc.’- Toen, geen corruptie (omgekochte regenten, Multatuli), repressie(onder het bestuur brengen), uitbuiting ( heren diensten,) , slavernij (ketting beren, de miljoenen van Deli) en …excessen( expedities, politionele acties)? Toen gebeurde het allemaal anoniem! Een gordel van geweld; tegen de on willigen!

 4. Bung Tolol zegt:

  Mussert ? Was Anton dan ook een Indo ? Heeft ie anders goed verborgen gehouden !🤣Misschien bakte hij thuis stiekem kroepoek en emping en at hij ook met de tangan ,gaboes en djambal .Anton een volksheld ?🤣si Anton was een klein onooglijk mannetje die “”Het “” met zijn tante deed ,niet bepaald het voorbeeld van een grote ,blondharige ,blauwogige ,blanke Arier .Snap nog steeds niet waarom al die Indo,s in voormalige Indie achter dit onbeduidende mannetje liepen .😎

  • Indorein zegt:

   “…Snap nog steeds niet waarom al die Indo,s in voormalige Indië achter dit onbeduidende mannetje liepen…” :

   Wel, heer Bung Tolol, dat is m.i. volgens dezelfde reden waarom zoveel Duitsers indertijd achter dat onbeduidende mannetje uit Oostenrijk liepen (kleppen voor de ogen en stokdoof voor waarschuwingen van hen die geen kleppen voor de ogen hadden en een uitstekend gehoor hadden).

   • Jan A. Somers zegt:

    “Snap nog steeds niet” Erger nog, de indo was geen zuivere Ariër. Maar er was bij de NSB in Nederland wel belangstelling voor hun contributie. Dan stuur je toch iemand die ze kunnen toejuichen. en een keer extra met het collectezakje kunt rondlopen.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘ geen zuivere Ariër etc.’- En de Vaderlandse club en gg.de Jonge? Volbloeden van het zuiverste water. Die Indo aanhangers waren halfbloeden van het onzuivere kaliwater.

    • Robert zegt:

     Geld stinkt niet en is van “vreemde smetten vrij”.

    • Robert zegt:

     Wie was /is de zuivere Arier? Ik heb hem nog niet ontmoet.

 5. PLemon zegt:

  @ De jonge generatie, opgeleid met een snelle media/internet, is door opleiding kritischer geworden en vinden na onderzoek van diverse (oude) bronnen/archieven tegenstellingen! De tegenspraak is nu aan de gang.

  #Hr Mertens. ‘ De weg naar de hemel is geplaveid met goede voornemens’ Het tegenwoordig gedoe is gewoon ‘oude wijn in nieuwe zakken’

  *** Citaat: ” De troonrede van 1901 repte van een
  ‘zedelijke roeping’ van Nederland jegens
  Indië. Daarmee was het startsein gegeven voor
  de Ethische politiek. De historica Elsbeth
  Locher-Scholten heeft na een uitgebreide
  inventarisatie van alle aspecten van deze
  politiek er in 1981 de volgende definitie aan
  gegeven: ‘beleid gericht op het onder reëel
  Nederlands gezag brengen van de gehele
  Indonesische archipel èn op de ontwikkeling
  van land en volk van dit gebied in de richting
  van zelfbestuur onder Nederlandse leiding en
  naar westers model’. De laatste militaire
  expedities, het koloniale welvaartsbeleid voor
  de Javaanse bevolking maar ook de politieke
  ontvoogding van Indië komen allemaal samen
  in de Ethische politiek. Bovendien kwam deze
  politiek voort uit een schuldbesef over de
  grote sommen die in de negentiende eeuw
  vanuit Indië in de Nederlandse schatkist
  waren beland dankzij de plantagelandbouw,
  terwijl de bevolking op Java zelf verarmde.
  Beschavingsmissie:
  De definitie van de Ethische politiek heeft
  iets tegenstrijdigs, omdat zij militaire
  onderwerping en verbetering van het lot van
  de volkeren van de archipel onder één
  noemer brengt. Toch was het voor tijdgeno-
  ten volkomen vanzelfsprekend dat de
  Europese beschavingsmissie met militair
  geweld samenging.
  Bron: dr Ulbe Bosma
  les De Ethische politiek (1900-1942)

  • Jan A. Somers zegt:

   “De definitie van de Ethische politiek heeft iets tegenstrijdigs” Juist niet, een samenhang! Onder gezag brengen is noodzakelijk om “de ontwikkeling van land en volk van dit gebied in de richting van zelfbestuur onder Nederlandse leiding en naar westers model’” mogelijk te maken. Om je Zeeuws meisje te ontmoeten en er wat mee te krijgen moet je toch in Zeeland zijn!

   • Bung Tolol zegt:

    @Om je Zeeuws meisje te ontmoeten ,moet je toch in Zeeland zijn !”” Ja dat kan maar is niet noodzakelijk 😉Mijn Zeeuwse meisjes komen uit Rotterdam en ik bewaar ze zorgvuldig in de koelkast ,je kan er mee koken,bakken en braden !😁😁😁

    • Jan A. Somers zegt:

     Koken, bakken en braden. Ja, en nog veel meer. Denk er wel om dat de verpakking is/wordt veranderd. Dan zijn die kuipjes niet meer herbruikbaar in de diepvries. En denk er ook om dat uw Zeeuws Meisje van plastic is. Ik weet niet hoe of u dat doet, maar ik heb er niets mee.

   • PLemon zegt:

    @ de Ethische politiek heeft iets tegenstrijdigs” Juist niet, een samenhang! Onder gezag brengen is noodzakelijk

    # Zoiets als ‘ zachte heelmeesters maken anders stinkende wonden’? Inderdaad moest een 3e partij dwz de Hollander er aan te pas komen om al die elkaar bestrijdende volkjes onder 1 gezag te brengen. En pas later als pleister op de wonde de teugels te laten vieren en naar zelfbestuur te leiden.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘de ethische politiek etc.’- In die periode was het verschil tussen Nederlanders en Inlanders; het repeteer! Terwijl in de archipel de gewapende inneming van vorsten landen, sultanaten etc. in hoog tempo doorging, werd in Nederland veel gesproken over de goede bedoelingen! Die bedoelingen gingen ook door tot en met de politionele acties! – toen kwam er een einde aan…al die goede bedoelingen!

 6. Peter van den Broek zegt:

  De schrijfster Vilan van de Loo kende ik pas toen haar naam op dit blog las. Ik las wat over haar en ze zegt best zinnige dingen. Ik heb toen bij haar een cursus gevolgd om te weten hoe ik het verhaal over mijn moeder zou kunnen schrijven, hoe haar leven te beschrijven in het voormalig Nederlands-Indie, vooral die periode in en na de Japanse bezetting.Tip 1 van haar : aanvaard dat het verleden was zoals het was. Dus het was zoals het was, en niet anders.

  Dat klinkt best eenvoudig maar dat bleek in de praktijk wel wat anders. De Japanse bezettingstijd heb ik toen bestudeerd en aan haar open vragen gesteld, maar wel op een manier die niet sturend was. Het was haar verhaal.
  De on-line gesprekken met Vilan van der Loo waren inspirerend. Ze vroeg, waarom schrijf je niet het verhaal over je vader? Dat is best moeilijk, want ik bekijk het toch door de ogen van een zoon. Het broertje van mijn vader leeft nog. Het lijkt me zeker de moeite waard.

  Ik wil niet dat het wordt als het opgebakken en opgefokte verhaal over de NSB en Mussert in Nederlands-Indie. 70% van de Indo-Europeanen was op een gegeven moment lid van de NSB in Nederlands-Indie, zo gaat de mythe, vooral gevoed door Lizzy van Leeuwen. De NSB was zoals de naam al zegt een beweging, die niet eens vertegenwoordigd was in de Volksraad. Niet onbedoeld wordt vergeten (sic) dat na de affaire-Van der Laakende indo-Europeanen en mass hun lidmaatschap opzegden! Vaderlandse Geschiedenis is en blijft de kunst van het weglaten. Indo’s waren in tijd niet zo horensdoof als de overgebleven leden van de NSB, waaronder een zekere Manusama. Ik spreek maar niet over de NSB in Nederland, want dat is Vaderlandse Geschiedenis. Dan begrijp ik best het oordeel van David van Ruybrouck, dat er een gebrek is aan het Historisch besef van Nederlanders

 7. Boeroeng zegt:

  https://www.groene.nl/artikel/wreker-van-zijn-indische-grootouders
  citaat Lizzy van Leeuwen in 2009:

  In de jaren dertig, nog in Nederlands-Indië, sloten relatief veel Indo’s zich aan bij de NSB (zeventig procent van het ledenaantal).
  —-

  Idd zag ik op het internet ergens iemand beweren dat Lizzy van Leeuwen schreef dat 70% van de indo’s lid waren van de NSB.
  Maar dit is niet wat ze beweerde in het artikel van de Groene 2009
  Waar komt die inschatting van 70 % der leden was indo, vandaan ?
  En dan nog …. ca 70% van de Indisch-Nederlandse gemeenschap te Indie was van gemengde afkomst. Dus relatief niet veel, maar parallel aan de demografische verhoudingen.
  Zie ook https://indisch4ever.nu/2009/09/07/nsb-te-indi/

 8. Peter van den Broek zegt:

  Uit bovenstaand blijkt weer de misplaatste aandacht voor die 70% op de 5000-7000 leden). Mij gaat het om de politieke participatie i.c. belangstelling van de Indo’s voor de politiek in de kolonie. Tel ik het ledenaantal van de IEV (14000) erbij op dan is de deelname heel hoog gegeven de Indo-Europese bevolking van 200.000 waarbij vrouwen en kinderen geen kiesrecht hadden. Hou er rekening mee dat de Volksraad zoals de naam al zegt een raadgevend orgaan was. Vergelijk ik dat met Nederland van vòòr de Oorlog, dan was de belangstelling in de zin van participatie (lidmaatschap van een partij) ondanks het systeem van parlementaire vertegenwoordiging in Nederland laag (2-3% in het democratische Nederland).

  Raar is dat de de totoks en hun belangstelling voor de NSB in Nederlands-Indie weinig geschiedkundige aandacht krijgen. Ik herinner men nog een foto van het bezoek van Mussert aan de schouwburg van ik dacht Soerabaja. Hierbij wordt niet aangegeven wie de totoks op de foto waren. Lijkt mij best interessant.
  Wel vind ik verhalen over de Vaderlandse Club. Als ik die verhalen vergelijk met de NSB in Nederland, dan probeerde de Vaderlandse Club de NSB gezien haar racistisch karakter rechts in te halen, terwijl ik dacht dat Rechts van de NSB niks was.

  • Jan A. Somers zegt:

   “een raadgevend orgaan was” Ja, in 1916. Maar zelfs in Indië was er een tijdslijn. Zie bijvoorbeeld I.S. art,. 103 De Gouverneur-Generaal stelt de algemeene begrooting en de aanvullingsbegrootingen vast, VOOR ZOVER hij zich met het gevoelen van den Volksraad vereenigt. (…)

  • Robert zegt:

   NSB= Niets Stinkt Beter

   • Bung Tolol zegt:

    Een wetenschappelijke onderzoeker kwam met de verassende mededeling dat praktisch alle schakers “‘Fout”” waren tijdens de Duitse bezetting .Hoezo ? Nou ze waren eigenlijk allemaal lid van de N.S.B ! ..Ja klopt antwoordde een schaker toen ,want N.S.B staat voor Nederlandse Schaak Bond ,tegenwoordig Koninklijke Nederlandse Schaakbond ,dus KNSB ..Ik heb allang geleerd niet alle wetenschappelijke koek voor lief te nemen ! Een professor beweerde met droge ogen in 1954 ,dat het nieuwe systeem van zelfbediening in supermarkten niet lang stand zou houden ,tegenwoordig is het niet alleen zelfbediening maar ook zelfscan ,je moet je eigen rekening opmaken ,ja ja professor !😁😁😁 ..Jantje wat wil je later worden ? Wetenschapper mama ! Ben je nou helemaal bedonderd Jantje ,ga een echt beroep zoeken ,zoals loodgieter ,electricien of stukadoor 😋😋😋

    • Mister Bule zegt:

     Toen Volvo kwam met de autogordels stelden ‘wetenschappers’ dat dit bijzonder gevaarlijk was omdat je zou verdrinken als je auto te water zou geraken.

     Als je trouwens in de jaren 30 vóór de nationaal-socialisten was, was je niet veel slechter dan de aanhangers van de communisten. Die hadden minstens even veel boter op het hoofd als je ziet hoe het eraan toeging in de Sovjet Unie en China. Ik denk ook niet dat zoveel mensen afwisten van concentratiekampen en stelselmatige uitroeing.

     Populisme is van alle tijden. Vertel wat de mensen willen horen, versimpel alle maatschappelijke vraagstukken en spreek het volk aan op hun angst.

    • Jan A. Somers zegt:

     Toen mijn ouders hoorden dat ik Gezondheidstechniek zou afstuderen, vroegen ze of ik daar later van kon rondkomen. (vonden het zieliger voor mijn Zeeuws meisje dan voor mij!). “loodgieter ,electricien of stukadoor’ had ik als werkstudent al geleerd. Kon ik in mijn ‘rijke tijd’ goed gebruiken in ons vakantiehuis in Kamperland (Zeeland).

 9. Peter van den Broek zegt:

  Na meer dan 70 jaar wordt op I4E alweer de balans voor indonesie opgemaakt (1949-2020): een corrupt land van koloniale repressie (Timor, Irian Jaja of Papoea-Nieuw-Guinea, uitbuiting (de vrouw van Suharto 10%) , slavernij en excessen (1965).
  Het lijkt me toch redelijk die periode te vergelijken met de laatste 70 jaar van het Nederlands Koloniaal bewind (1872-1942) en hoe ziet dat er dan eigenlijk uit?

  De Nederlanders onderdrukten in de 19 Eeuw zeer bloedig een hele rits binnenlandse onlusten, enigszins vergelijkbaar met dat van Oost-Timor en Papoea NG. Maar de Atjeh-oorlog was wel uitzonderlijk. Van Heutsz een militair en burgelijke autoriteit een soort “Dwifunsi” avant-la-lettre werd hiervoor hogelijk gedecoreerd en beloond, zelfs monumentren werden voor hem opgericht. Met welke indonesische generaal kan hij worden vergeleken, Suharto soms?

  Deze laat ik het eufemistisch politionele acties of expedities noemen werden wel gefinancierd door de opiumhandel, Nederland trad op als een soort pusher, de Amsterdamse gemeenteraad kan daaraan een voorbeeld nemen. Zelfs het koningshuis verdiende aan de opiumhandel.

  Hoe kan dan de Ethische politiek geplaatst worden? Ik kijk dan niet naaral die mooie woorden die daaraan besteed worden zoals “de ontwikkeling van land en volk van dit gebied in de richting van zelfbestuur onder Nederlandse leiding en naar westers model”.
  Maar ik kijk naar de resultaten tot 1942. Dat lijkt me toch redelijk. Want wat moet ik me bij Ontwikkeling, eigenlijk Onderontwikkeling voorstellen. Of Zelfbestuur naar Westers model, zoiets als de Volksraad!

  Als we toch over historisch besef hebben dan moeten we natuurlijk geen voorbeelden uit Afrika o.i.d. erbij halen. dat lijkt me meer op wegkijken of verdoezelen.

  • Jan A. Somers zegt:

   Leuk al die slagen in de lucht. Als ik u was zou ik gewoon aanschaffen: Verslag van de Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen. (zelf heb ik een oudje, de tweede druk). Zie bijvoorbeeld het aantal landsdienaren, October 1938:
   Landaard aantal %
   Europeaan 14.395 19,6
   Indonesiërs 57.252 78,0
   Gelijkgestelde Indonesiërs 789 1,1
   Chineezen 721 1,0
   Gelijkgestelde Chineezen 174 0,2
   Andere Vreemde Oosterlingen 23 0
   _____ _____
   Totaal 73.354 100

 10. Peter van den Broek zegt:

  De mooie woorden over de Ethische politiek kennen we allemaal. Bij Geschiedenisles leerde ik alles over de Balfourdecleration, maar wat kregen we te horen van de nationalistische gevoelens in Nederlands-Indie, met zelfs een nazaat van E. Douwes Dekker voorop, alles over Multatuli, maar verder toch nuks?
  Wel het geleuter over de Ethische politiek, het neerslaan van een Communistische opstand in 1926-1927 (communistisch met een kapitale C), Muiterij op de 7 Provincien (bah Muiterij). Het historisch besef werd zo bij mij wel aangekweekt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.