Amsterdam was sterk betrokken bij slavernij

Dit impliceert een sterke betrokkenheid van Amsterdam bij de slavernij, zegt Pepijn Brandon, een van de vier redacteuren van het boek. ‘Want de VOC had een grote Amsterdamse component. Tot voor kort droeg die bij aan het positieve zelfbeeld van Amsterdam. Maar slavernij is daarmee niet verenigbaar. De VOC was niet alleen een ondernemende, succesvolle handelsmaatschappij. Ze was structureel betrokken bij uiteenlopende vormen van slavernij. En daarbij waren Amsterdamse kooplieden en Amsterdamse bestuurders op hun beurt per definitie betrokken.’   De Volkskrant

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

67 reacties op Amsterdam was sterk betrokken bij slavernij

 1. Robert zegt:

  Ja, slavernij, handel in opium en specerijen waren lucratieve bezigheden en brachten veel geld in het laatje.

 2. Indorein zegt:

  Slavernij afgeschaft bijna 2 eeuwen geleden.
  Niemand van de huidige generatie Amsterdammers en/of blanke, sorry: witte!, Nederlanders, (en ook niet van de vorige en daarvoor vorige!) heeft nog deel aan het houden van slaven!
  Ook de huidige zwarte Amsterdammers en zwarte Nederlanders, inclusief hun ouders en grootouders en overgrootouders, zijn slaaf geweest.
  Integendeel,…. in dit zeer gastvrije land voor iedereen die zwart is, waar je zonder ook maar een poot uit te steken toch geld krijgt om allerlei leuke dingen te doen en middels ruimhartige subsidies, die uit de belastingpot worden getrokken, ook nog eens tegen de gevestigde democratische orde kunt schoppen zonder daarvoor te worden gestraft, …….. omdat je zwart bent !

  Echter, ben je bruin (of geel, of licht getint) dan ben je een “Untermensch”. Je wordt niet serieus genomen, moet in alles 2x zo goed zijn als de witte mens.
  Heb je dan ook nog eens de pech dat je achternaam “verraadt” dat (een van) je ouders uit Noord Afrika of het Midden Oosten komen, ben je helemaal de lul! Dan moet je om in het woordgebruik van onze premier te spreken “je bek houden”.

  Als straks het excuus van de Gemeente Amsterdam is uitgesproken, dan wil ik dat men mij voortaan ziet als zwarte man, die nog steeds gebukt gaat onder het door mijn over-over-over grootouders aangedane leed door de VOC/WIC, en dien ik een claim in voor de smart die mij nog dagelijks kwelt.

 3. Anise zegt:

  Ze hebben net wel altijd over de VOC, maar was de WIC niet veel meer betrokken bij de slavenhandel?

 4. Griselda Molemans zegt:

  Lees wat er staat. “In de titel, De slavernij in Oost en West, ligt al een deel besloten van de conclusie die de veertig betrokken onderzoekers hebben getrokken: dat niet alleen de West-Indische Compagnie (WIC) betrokken was bij slavenhandel en slavenarbeid, maar dat ook de VOC – de Verenigde Oost-Indische Compagnie – zich daaraan heeft bezondigd.”

  • Mister Bule zegt:

   Men geeft een vertekend beeld wat totaal niet ondersteund wordt door cijfers of historisch teksten. Dus volgens hun bronnen waren er in de puur Nederlandse vestigingen en nederzettingen in het oosten wat meer slaven dan in het westen. Maar het feit dat al die andere landen in de regio in hun plantages zeer veel slaven gebruikten die werden aangeleverd door WIC, en dat dit blijkbaar niet structureel door de VOC gebeurde geeft toch wel te denken. Het enige wat men doet vermoeden dat er aan slavenhandel werd gedaan is het gerucht dat er een opstand zou zijn op een schip.

   Men kan dus eigenlijk de rol van de VOC in slavenhandel totaal niet aantonen en gist ernaar. En als reden geeft men de geheimhouding (huh? En dat was bij de WIC niet zo dan?) en omdat er vanuit de Angelsaksische landen veel meer aandacht aan besteed werd, vooral gedreven door Engeland. Okay, Engeland dus, ook toevallig de grootste koloniale mogendheid in Azië. Hmm, dus over potentiële misstanden en slavernij in koloniën als India, Hong Kong, Maleisië en Singapore werd daar niet gesproken? Zeer onwaarschijnlijk.

   Welke bron je ook leest komt het dus op hetzelfde neer; we denken dat het de VOC er ook bij betrokken was en dat het er erg aan toe ging, net als bij de WIC, maar kunnen niets bewijzen. Prima journalistiek. 🙄

 5. PLemon zegt:

  @ dat niet alleen de West-Indische Compagnie (WIC) betrokken was bij slavenhandel

  #de vraag was : ” was de WIC niet veel meer betrokken bij de slavenhandel? En …?

  *** Citaat: ” Toen Nederland rond 1600 haar handelsgebied ging uitbreiden werd zij ook betrokken bij de slavenhandel. In de Hollanse transatlantische slavenhandel speelde de WIC (West-Indische Compagnie, 1621-1792) de grootste rol. Tussen 1621 en 1730 heeft de WIC ongeveer 273.000 slaven naar Amerika gebracht om te werken op de plantages. In die periode had de WIC een monopolie in de transatlantische handel. Na die periode hebben ook verschillende andere Nederlandse ondernemingen slaven getransporteerd naar Amerika. Van 1730 tot 1803 waren dat ongeveer 257.000 mensen. Omdat er ook slaven van Afrika naar Amerika gesmokkeld werden gaat men er van uit dat er door de Nederlanders zo’n 550.000 slaven over de Atlantische Oceaan verhandeld zijn. In totaal zijn tussen 1500 en 1850 tien tot elf miljoen Afrikanen naar Noord- en Zuid-Amerika getransporteerd. Aangeleverd door Afrikaanse en Arabische handelaren werden zij door de Europeanen naar Amerika gebracht.

  Oost-Indië

  Al vóór de komst van de Europeanen kwam in Oost-Indië onder verschillende volkeren slavernij voor. Op Java kwam slavernij eigenlijk niet voor. Pas in navolging van de Europeanen hielden sommige Javaanse hoofden slaven. Op Sumatra daarentegen was slavernij wel sterk verbreid hoewel er ook verscheidene volkeren waren waar de slavernij niet voorkwam. Op Celebes (het huidige Sulawesi) kende de Minahasa, Midden-Celebes en in Zuid-Celebes de Makassaren en Boeginezen slavernij. In de Molukken en de Kleine Soenda eilanden kwam bijna overal slavernij voor. Op Borneo veel minder. …..
  De Verenigde Oostindische Compagnie speelde geen rol in de transatlantische slavenhandel. Toch maakte de VOC wel gebruik van slaven (vaak lijfeigenen genoemd) en voerde zij slaventransporten uit. Uit Afrika werden maar een relatief beperkt aantal slaven naar Oost-Indië getransporteerd. Tot ca 1700 had de VOC weinig plantages, alleen op de Molukken had de VOC plantages (“tuinen”) van nootmuskaatbomen maar daar werden geen slaven ingezet. Voor de latere koffieplantages op Java gebruikte men ook geen slaven omdat de lokale bevolking bepaalde hoeveelheden koffie moest leveren. De lokale bevolking op Java kende het gebruik van slaven niet. Alleen in Batavia waren slaven die van elders uit Oost-Indië en van India kwamen. Behalve in Batavia had de VOC ook slaven in de Kaap en andere gebiedsdelen.
  Omdat in Nederland geen slavernij voorkwam was het Romeins-Hollandse rechtssysteem hier niet op ingesteld.
  https://www.vocsite.nl/geschiedenis/slavernij.html

  • Jan A. Somers zegt:

   Ja, in de Indische Archipel, en het latere Indië, is de slavernij altijd al wijdverbreid geweest, voornamelijk bij de plaatselijke hoofden. Daar speelde de VOC dan ook een rol in, handel is handel. Ik weet niet goed raad met het verbod op slavernij in Indië, is dat er wel geweest? In de Indische staatsregeling 1925 staat zo’n verbod niet genoemd Wel: Art.170. De slavenhandel, de invoer en de openbare verkoop van slaven zijn verboden.
   (2) De als slaven van elders aangevoerde personen zijn vrij, zoodra zij zich op het grondgebied van Nederlandsch-Indië bevinden.
   Waarschijnlijk kon men geen vinger krijgen achter de Inlandse slavernij en was het bestuur gericht op het van zelf afnemen, en mogelijk uitsterven van die slavernij.
   Maar zie ook: Art.172. Op Java en Madoera blijft het nemen van pandelingen, tot zekerheid van schuld, verboden.
   (2) Dit verbod wordt door den Gouverneur-Generaal toegepast op die gedeelten van de bezittingen buiten Java en Madoera, waar de maatschappelijke toestand het gedoogt.
   (3) De ordonnanties, het pandelingschap regelende, waar het nog niet kan worden afgeschaft, hebben de strekking om die afschaffing te bevorderen.
   Els M. Jacobs schrijft het een en ander over de slavernij in haar dissertatie Koopman in Azië.

 6. ellen zegt:

  En de conclusie is dus….

  Bij slavernij denken we vooral aan de West Indische Compagnie (WIC) en het trans-Atlantische gebeuren. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd tot voor kort veel minder in verband gebracht met slavernij. Kijkend naar de cijfers is dit vreemd en zeer onterecht. Rond 1750 waren in Nederlands Oost-Indische vestigingen ongeveer 75.000 slaven tegen over 64.000 slaven in West Indië, het trans-Atlantisch gebied.
  Volgens de historicus Van Rossum is de slavenhandel van uit de WIC altijd meer belicht geweest doordat ons beeld van de slavernij sterk is beïnvloed door verhalen uit de Verenigde Staten. De VOC heeft op grote schaal geprofiteerd van de slavenhandel. De handel door de VOC was groter dan die van de WIC. Van Rossum zet door zijn onderzoek deze discrepantie in berichtgeving en beleving recht.

  https://www.vvao.nl/maak-kennis/indiase-kinderen-slavenhandel-en-de-voc/

  • Jan A. Somers zegt:

   “De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd tot voor kort veel minder in verband gebracht met slavernij.” Komt dat niet doordat de Europese slavenhandel tussen Afrika en Amerika gericht was op de slaven op Europese plantages in Amerika? En in Azië voornamelijk op de Inlandse slavernij?
   Bij de trans-Atlantische slavenhandel ging het om het in Afrika kopen van slaven die door de plaatselijke hoofden/vorsten slaaf waren gemaakt, en door o.a. de WIC te koop werden aangeboden op veilingen in Amerika. Om daar op Europese plantages te werk te worden gesteld. En zo in het zicht bleven (De negerhut van Oom Tom). Terwijl het merendeel van de door de VOC aangebrachte slaven ‘verdwenen’ in de inheemse samenleving? En is het ook niet mogelijk dat de VOC zich daarbij voornamelijk alleen bezig hield met het (betaalde) transport van elders al door die hoofden/vorsten gemaakte/aangekochte slaven? De tekst in de I.S. lijkt daarop te wijzen.

 7. ellen zegt:

  https://historiek.net/de-slavernij-onder-de-voc-kleurrijke-tragiek/50611/

  Ja, historicus Matthijs van Rossum heeft het erover, dat het Nederlandse slavernijverleden – door historici – overwegend vanuit Atlantisch perspectief wordt bekeken. Waarschijnlijk, omdat deze meer zichtbaar is. Hoewel de VOC (1602) eerder was opgericht dan de WIC (1621). Ook wat betreft de slavenhandel reikt deze slavenhandel onder de VOC ook verder terug. Direct na de vestiging van haar rijk in Azie vond onder de VOC grootschalig slavenbezit en slavenhandel plaats. Dit was dus eerder dan de West. Het neemt niet weg dat volgens de cijfers de Oost een groter aandeel had in de slavenhandel. “Tot ver in de achttiende eeuw was de slavernij en slavenhandel in Nederlandse gebieden in Azië omvangrijker dan het Nederlandse aandeel in de slavenhandel en het slavenbezit in het Atlantische gebied. Rond 1750 waren in Nederlandse Oost-Indische vestigingen naar schatting 75.500 slaven – tegen 64.000 in West-Indië.
  Van Rossum trekt een aantal interessante conclusies. Zo zijn historici het zicht kwijtgeraakt op het feit dat ‘de ervaring met slavernij en de ontwikkeling van de praktijk van slavernij zich eerder bewogen heeft van Azië naar het Atlantisch gebied dan andersom’. Boeiend is verder dat de auteur de traditionele beeldvorming over een zogenaamd ‘Aziatische huishoudslavernij’ tegenover een ‘Atlantische plantageslavernij’ flink nuanceert. In gebieden van de VOC en andere delen van Azië waren daarentegen vormen van marktslavernij gebruikelijk die ‘zeer vergelijkbaar waren met slavernij in het Atlantische gebied en elders in de wereld’.

  • Mister Bule zegt:

   De historici zijn het dus totaal niet eens.

   En als de één stelt dat “De Verenigde Oostindische Compagnie speelde geen rol in de transatlantische slavenhandel. Toch maakte de VOC wel gebruik van slaven (vaak lijfeigenen genoemd) en voerde zij slaventransporten uit.” en de ander beweert het tegenovergestelde, is het giswerk.

 8. PLemon zegt:

  # En de handel in blanke slaven dan?

  ***citaat:
  Europese Slavenhandel van enkel Zwarten?

  Mensen denken nogal gauw dat slavernij het exclusief handelsmerk van het Westen is: boten vol met slaven die in onmenselijke omstandigheden van Afrika naar de Nieuwe Wereld werden vervoerd. Dit was ook zo, Europeanen vervoerden slaven, daar bestaat geen twijfel over en dat is wat de mensen zich voorstellen bij slavernij. Maar die slaven werden in Afrika voornamelijk door Afrikanen zelf en Arabieren gejaagd en dit in samenwerking met zwarte stamhoofden die maar al te graag “ongewenste” eigen stamleden kwijt wilden of nog profijt konden halen uit de verkoop van leden van veroverde stammen. Dit gedeelte van het “productieproces” van slaven wordt nogal snel vergeten.

  Helemaal verzwegen zijn de statistieken van blanke slaven. Sowell was zeker één van de eersten die ontdekte dat meer blanke slaven in Noord-Afrika werden ingevoerd dan er ooit zwarten naar de VSA werden vervoerd. Terwijl de slavernij in 1865 in de VSA werd afgeschaft, werden blanken nog steeds als slaven verhandeld in het Ottomaanse Rijk.

  De memen over de Engelse slavernij van de Ieren (onder meer beschreven in White Cargo) worden al evenzeer in de kiem gesmoord. Tussen 1641 en 1652 werden meer dan 500.000 Ieren door de Engelsen gedood en nog eens 300.000 werden als slaven verkocht. De Ierse bevolking daalde van ongeveer 1.500.000 tot 600.000 in één decennium. Er waren natuurlijk ook de “contractarbeiders” waarbij ze in ruil voor een overtocht naar Amerika zich engageerden om gedurende een periode arbeid te presteren. Velen overleefden die periode niet en sommigen werden evenwel verplicht om een contract af te sluiten. Slaven? Contractarbeiders? What’s in a name? Dit verschil in semantiek geeft wel aanleiding tot oeverloze discussies. Een feit is wel dat de Ieren die het overleefden wel vrije mensen werden, iets wat van de zwarte slaven meestal niet kon gezegd worden.

  In ieder geval, tijdens de jaren 1650, werden meer dan 100.000 Ierse kinderen in de leeftijd tussen 10 en 14 verkocht als slaven in West-Indië, Virginia en New England. In dit decennium, werden 52.000 Ierse (vooral vrouwen en kinderen) verkocht aan Barbados en Virginia.

  Zwarte slaven werden beter behandeld dan de Ierse omdat de eersten niet besmet waren met het katholieke geloof. Iets wat niet te lezen valt in politiek correcte geschiedenisboeken, want blijkbaar speelde ras geen rol. Bovendien waren Afrikaanse slaven duurder dan blanken. Zo kostte een zwarte slaaf tijdens de late jaren van de XVIIde eeuw (50 Sterling). In vergelijking hiermee waren de Ierse slaven spotgoedkoop (niet meer dan 5 Sterling).
  https://www.dwarsliggers.eu/index.php/2016-04-03-16-33-59/sociologie/17-slavernij-anders-bekeken

  • Jan A. Somers zegt:

   “vergeten.??? Nou ja, wel handig om het niet te noemen. Het zijn toch altijd blanken die stout zijn?

   • RLMertens zegt:

    @JA.Somers:’altijd blanken etc.’- Voordat Nederlanders voet aan wal zette in Brazilië werd slavernij gezien als een duivelse gewoonte van Portugezen en Spanjaarden. In het Nederlandse toneelstuk Moortje(!) van Bredero uit 1615 wordt het een ‘inhumane gewoonte en goddeloze brutaliteit’ genoemd; mensen verkopen menselijke wezens(!) voor paard achtige slavernij. In 1621 zei de West Indische Compagnie na overleg met de Calvinistische theologen niet aan slavernij te willen doen. Invloedrijke Nederlanders als Willem Usselincx en Dierick Ruiters noemden slavenhandel Iberisch en Katholiek(!) Echter de suikerplantages kon in die tijd niet zonder slaven. En dus ging de WIC over; met Jan Maurits van Nassau-Siegen(!) gouverneur van Nederlands Brazilië; Hij trok in 1937 naar het slavenfort Elmina in het huidige Ghana en veroverde dat met behulp van meegevoerde Indianen(!) Waarna de suikerplantages met sterke zwarte Afrikanen konden worden bemand. Tussen 1636 en 1645 werden er ruim 25.000 slaven naar Brazilië vervoerd.

    • Jan A. Somers zegt:

     En wie hadden die menden tot slaaf gemaakt? En er veel geld aan verdiend?

    • RLMertens zegt:

     @JASomers;’ ‘koopman en dominee etc.’ – Predikanten, die zich aanvankelijk verzetten tegen de slavernij, merkten opeens vergoeilijken op; dat de Afrikaanse heidenen kennis maakten met het protestantisme. Dominee Godfried Udemans uit Zierikzee(!) vond het in zijn; ’t coopmans schip uit 1638 acceptabel dat er slaven werden gemaakt, mits ze protestant werden! Ze mochten nadrukkelijk niet worden verkocht aan katholieken!
     * ‘er veel geld aan verdiend etc.’- Wie dacht u; de slaven verkopers?

    • PLemon zegt:

     @ Wie dacht u; de slaven verkopers?

     #dit waren toch de echte boosdoeners? De producenten.

     Citaat: …die slaven werden in Afrika voornamelijk door Afrikanen zelf en Arabieren gejaagd en dit in samenwerking met zwarte stamhoofden die maar al te graag “ongewenste” eigen stamleden kwijt wilden of nog profijt konden halen uit de verkoop van leden van veroverde stammen. Dit gedeelte van het “productieproces” van slaven wordt nogal snel vergeten

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘de producenten etc.’- Waren die de echte boosdoeners? En zij, die met het grootste profijt er van door gingen? Een kwestie van vraag ….en aanbod!
     note; Ook in Europa bestond al slavernij; de lijfeigenen!

 9. Arthur Olive zegt:

  Eergisteren heeft de gouverneur van Californie als eerste Staat in Amerika een Bill geintroduseert voor de studie van het monotary herstel voor slavenernij aan de Black community.

 10. RLMertens zegt:

  @PLemon; ‘de producenten etc.’- Waren die de echte boosdoeners? En zij, die met het grootste profijt er van door gingen? Een kwestie van vraag ….en aanbod!
  note; Ook in Europa bestond al slavernij; de lijfeigenen!

 11. ellen zegt:

  Piet Emmer – de historicus die een genuanceerde blik op de geschiedenis van de slavernij heeft – stelde m.b.t. de transatlantische slavenhandel, “dat men niet schijnt te beseffen, dat niet de Europeanen maar de Afrikanen de slaven wegvoerden, en dat de enige manier om het deel van een slavenreis aan boord van een schip goed te beschrijven een vergelijking is met de scheepsreizen van landverhuizers en contractarbeiders uit die tijd. Alleen op die manier kunnen we ontdekken waarom de sterfte aan boord van slavenschepen onder slaven en bemanning zo schrikbarend hoog was.” “Door de hogere ­prijzen en door het feit dat de Afrikanen naast mannen steeds meer vrouwen en kinderen verkochten, konden de slavenhandel en slavernij nog vele decennia doorgroeien. De parlementen in Europa en de Verenigde Staten, vol met oude, deftige witte heren, hebben daar echter met hun wet­geving een einde aan gemaakt. Niet het verzet van de Afrikanen of van de slaven maakte een einde aan de slavernij (het slavenverzet vormde wel een constante verzwakking van het slavenregime), maar de parlementen in de koloniale moederlanden maakten een plotselinge einde aan de slavernij.”

  • Boeroeng zegt:

   Het duurde een paar eeuwen voordat die parlementen door kregen hoe inhumaan men was met gedogen en profiteren van die slavernij.
   En als het aan de parlementen lag van de Zuidelijke Amerikaanse staten genoot men nog tot in de 20e eeuw van de slavernij en van het racistisch verhaal wat erbij hoort.

   De transatlantische slavernij werd uitgevoerd door Europeanen en vaak met toestemming van de zittende parlementen of regenten. Die natuurlijk meeprofiteerden.
   De betrokkenheid van Afrikaanse slavenhandelaren is duidelijk. Maar als er geen vraag was, dan was het voor hen niet meer lonend mensen slaaf te maken

   • Jan A. Somers zegt:

    “vaak met toestemming van de zittende parlementen of regenten.” Daar is geen toestemming voor nodig. Zolang er geen wettelijk verbod is, mag het. Uiteraard binnen de grenzen van een wet als die er is.. Zo kunt u op elke straat die er is, met uw auto rijden. Behalve als er en verbodsbord staat, of een bord van een fietspad.

  • RLMertens zegt:

   @ellen; ‘maar de Afrikanen de slaven wegvoerden etc.’- Aldus Piet Emmer. Het waren toch de Europeanen , die wegvoerden….met Afrikanen aan boord. Of waren het de Afrikanen, die samen wegvoerden…. met de Europeanen aan boord. Typisch ge-emmer!

   • ellen zegt:

    Geschiedenis is datgene wat gebeurd is. De feiten ervan kan men niet veranderen. Wel te veranderen is het perspectief (zienswijze) op de geschiedenis. Door (wetenschappelijk) onderzoek komen de historici tot hun perspectief. Dat is het interessante van geschiedenis.

    De historicus Piet Emmer schetst de positie van Europa aan het begin van de moderne tijd (industriele revolutie). Overal ter wereld werden mensen tot slaaf (arbeidskracht) gemaakt en aan het werk gezet, maar hier verdween dat fenomeen aan het einde van de middeleeuwen (bevolkingsdichtheid). ”West-Europa was een uitzondering in een wereld vol met slaven en gedwongen arbeid. West-Europa was eigenlijk een eiland van vrije arbeid.” Toch ontstond eind 16e, begin 17e-eeuw vanuit ons continent de meest systematische slavenhandel wereldwijd. Hoewel wij deze praktijk nu radicaal afwijzen, was het destijds niet zo eenduidig. Emmer: “Slavernij heeft, hoe raar het ook klinkt, ook voordelen”. Als er bijvoorbeeld weinig te eten was, iets wat in Afrika regelmatig het geval was, was het aantrekkelijk slaven te verkopen. “De grote toevoer van slaven vond vooral plaats in tijden van hongersnood.”

    Europeanen waren niet immuun tegen de tropische ziekten. Zij konden niet diep in Afrika doordringen. Vandaar dat zij afhankelijk waren van de toevoer van slaven (krijgsgevangenen en schuldenaars), die per voet (lopend) naar de kusten van Afrika werden weggevoerd door de Afrikanen, waar zij verkocht (of geruild in ruilhandel) werden aan de Europeanen.“De Nederlanders hebben niets nieuws gedaan. Ze keken hoe de Portugezen dat voor hen deden, en ze hebben dat nagedaan.”

    • RLMertens zegt:

     @ellen; ”is het perspectief etc.’- Waar ook ter wereld behoorlijk(!) geld te verdienen is, desnoods ten kosten van alles(! moraal, godsdienst ea.) verandert het perspectief! Bij de uitvoerders van die handel, en bij geestelijken, bestuurders en zelfs (naderhand) … bij de wetenschappers!

    • ellen zegt:

     “Wie het verleden beheerst, beheerst de toekomst; wie het heden beheerst, beheerst het verleden’ zei de Britse schrijver George Orwell in 1948. De neiging om ‘foute geschiedenis’ te verbeteren tot een ideale versie van het verleden is van alle tijden.

    • Jan A. Somers zegt:

     “bij de wetenschappers!” Een beetje wetenschaper probeert de zaakjes op een rijtje te zetten. Zijn/haar mening staat daar los van. En een beetje wetenschapper zal zich onthouden van “een ideale versie van het verleden”

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘op een rijtje te zetten etc.’- Geschiedenis is propaganda, vooral vaderlandse geschiedenis. Wetenschappelijk op een rijtje gezet. En op een rijtje wordt opgezegd….met de wetenschap, dat het goed voor land en volk is. ‘Syn daden benne groot…. ‘

 12. Indorein zegt:

  Het Romeinse keizerrijk heeft complete volkeren tot slaaf gemaakt: van de spierwitte Germanen, Saksen en Franken via getinte volkeren in Klein-Azië en Noord-Afrika, tot de zwarte volkeren van Soedan.
  Zowel de huidige geschiedschrijvers als Hollywood bejubelen echter nog steeds het Romeinse keizerrijk. Nergens een spoortje van harde kritiek over hun zeer wrede manieren om slaven “eronder te houden”. Integendeel …. neem bijvoorbeeld de Pax Romana, die elke opstand tegen het Romeinse bewind met veel geweld en zeer bloedig onderdrukte
  voorbeeld 1: de opstand van de gladiatoren (een verzameling slaven uit de overwonnen volkeren), die zelfs tot vermaak van het Romeinse publiek op leven en dood moesten vechten in de arena’s.
  voorbeeld 2: de totale vernietiging van Israël in het jaar 70, de diaspora die daaruit voortvloeide welke vele Joden tot slaaf maakte van de Romeinen.

  Het wordt nu eens hoog tijd, dat wij de huidige Italianen daarvoor aansprakelijk stellen en excuses en geldelijke compensatie eisen via de rechters van het Internationale Hof te Den Haag.

  Maar nee, wat doen wij?: wij compenseren de Italianen voor hun “leed” met honderden miljarden euro’s omdat hun economie zo is getroffen!
  Ik weet: dit is een kromme vergelijking. Ik chargeer.

  Wat ik wil zeggen is dit: hoever moet men terug gaan in de geschiedenis voor aangedaan leed en het eisen van excuses en compensaties (lees: een bak met geld!) voor zogenaamd leed, dat de huidige persoon (zwart, getint, geel, bruin en ook wit) dagelijks kwelt?
  Als ik de hier uitgebreide “verslagen” lees over de slaven van de WIC en VOC, waarbij de een nog meer leed aanhaalt dan de ander, dan vraag ik mij af, wat men daarmee wil bereiken?

  N.b.: De Jap heeft wijlen mijn grootvader ook tot slaaf gemaakt toen hij te werk werd gesteld aan de beruchte Birma spoorlijn, waar hij niet levend van terug kwam. Onze familie heeft nooit excuses of 1 cent smartegeld van de Jap ontvangen. Moet ik nu de huidige Jap aansprakelijk stellen en excuses eisen voor de misdaden van zijn opa?

 13. PLemon zegt:

  @ waarbij de een nog meer leed aanhaalt dan de ander, dan vraag ik mij af, wat men daarmee wil bereiken?

  # mogelijk het in balans brengen van goed en kwaad dat de mens overkomt en aanricht.

  *** De goede mens zou beloond en de boze bestraft moeten worden. Omdat zo vaak het omgekeerde gebeurt en omdat dat onbevredigend is, hebben mensen geprobeerd dat recht te zetten door zich een eschatologische dag des oordeels voor te stellen, waarop ieder mens alsnog persoonlijk op zijn eigen daden wordt afgerekend.

  Maar is het wel zo dat het kwaad onbestraft blijft als het niet aan de dader persóónlijk vergolden wordt? Is dat niet al te individualistisch gedacht? De mensheid is immers meer dan een optelsom van los van elkaar staande individuen. De boosdoener die meent dat zijn wandaden onbestraft blijven als ze niet aan hem persoonlijk worden vergolden, miskent de eenheid in de verscheidenheid van het leven. Het is een onderliggende eenheid die zich uitstrekt zowel in de tijd (van generatie op generatie) als in de ruimte (de wereldbevolking).

  Op die eenheid in verscheidenheid berust het gemeenschappelijk delen in zowel positieve als negatieve gevolgen van menselijk gedrag. Als een mens een misdaad pleegt, dan valt die natuurlijk primair diezelfde mens aan te rekenen, maar de rest van de menselijke gemeenschap (gezin, familie, stam, volk) deelt vaak in de gevolgen van de wandaad. Dat strijkt de tot individualisme geneigde mens tegen de haren in. Wat een ander doet of nalaat, gaat mij immers niet aan.

  Toch, of we het nu leuk vinden of niet, het delen in verantwoordelijkheid voor en in gevolgen van daden van medemensen is niet maar een soort geloofsartikel met alle betrekkelijkheid daarvan, nee, ze wortelt in de wetmatigheid der dingen. De geschiedenis laat zien dat het wel degelijk de praktijk is van het leven. “In ’t verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal.” Ieder mens heeft in zijn leven te maken met voor- en tegenspoed, geluk en ongeluk, mee- en tegenvallers, gezondheid en ziekte enz. Als je van alles wat je overkomt, zorgvuldig de oorzaken probeert op te sporen en zo nodig ook de oorzaken van de oorzaken, dan ontdek je dat maar betrekkelijk weinig daarvan valt onder de categorie “noodlot”, aan een veroorzaking dus waaraan geen mens iets heeft bijgedragen. Eveneens blijkt betrekkelijk weinig toe te schrijven aan uitsluitend eígen verdiensten of éigen fouten of tekortkomingen. Veel van wat ons overkomt aan voor- en tegenspoed, gezondheid en ziekte is te danken of te wijten aan doen en laten van medemensen in verleden en heden. Zoals veel van wat wijzelf doen of nalaten gevolgen kan hebben voor toekomstige generaties.

  We hebben de neiging het onrechtvaardig te vinden als we mede moeten boeten voor wat anderen verkeerd hebben gedaan. Daarentegen hebben we er doorgaans weinig moeite mee te aanvaarden wat ons door toedoen van anderen als onverdiende zegeningen in de schoot valt. En dat is niet erg consequent!

  https://www.nederlands.nl/nedermap/beschouwingen/beschouwing/129344.html?browse=tabblad

  • Indorein zegt:

   Geachte heer Lemon,

   Uw laatste alinea lezend concludeer ik: “Filosofisch gezwam!”

   Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen en daden. Dat kan niet afgedaan worden op de “groep” waar hij/zij onderdeel van uitmaakt, laat staan op zijn/haar nakomelingen.
   Als dat zo zou zijn, waarom wordt dan bijvoorbeeld niet het gehele volk van Irakezen afgestraft op wat hun leider Saddam Hoessein en zijn kliek volgelingen allemaal niet flikte tegen over o.a. de Koeweiti’s, de Joden, de Koerden etc. ? Integendeel, de wereld helpt hen juist om er weer boven op te komen.
   En zo kan ik nog heel wat andere voorbeelden noemen, doe ik niet.

   Aannemende dat u Indo bent: voelt u zich mede verantwoordelijk voor wat Indo’s van uw generatie allemaal hebben uitgeflikt tijdens hun leven? Hebt u zich daarvoor al gemeld bij het OM om daarvoor excuses aan te bieden en gestraft te worden?
   En dan heb ik het nog niet eens over uw eigen nageslacht, dat volgens uw redenering/beschouwing eveneens verantwoordelijk is voor de wandaden begaan door uw generatie Indo’s.

   Overigens: ik stel hiermee beslist niet, dat alle Indo’s vroeger schurken waren, absoluut niet. Maar onder al die edelsteentjes van vroeger zaten natuurlijk wel een paar schurken. De Indo verschilt in niets wat dat betreft van andere volken.

   • Anoniem zegt:

    Het zijn NIET de woorden van de heer Lemon zelfve. De heer Lemon citeerde alleen en verwijst met de link waar het gelezen kan worden.

    Aldaar op die site kunt u uw bedenkingen als antwoord neerplaatsen.

    • Anoniem zegt:

     zelfve = zelf

    • PLemon zegt:

     Klopt. Het beginwoord ,”citaat” even vergeten. Maar vond in het aangehaalde fragment denkstof om de gestelde vraag te beantwoorden. Enfin de heer of mevrouw Indorein kan zich hierin niet vinden. Dacht in het stuk juist een ruimer uitleg vd erfzonde te hebben ontdekt. Mogelijk dat de auteur hierin een te vrije gedachte loslaat. Hoe zat het trouwens met “de Christus” waar zijn volk nog steeds voor belast wordt.

   • Robert zegt:

    Inderdaad Mr. Indorein.De Wet van Cause and Effect speelt in belangrijke rol in het Universum.Als iemand dood en verderf zaait, kan hij/ zij niet verwachten dat hij/zij in peace kan leven. Do well and you’ll meet well..

 14. Jan A. Somers zegt:

  Ik begrijp steeds minder van slavernij.

  • RLMertens zegt:

   @JASomers; ‘ik begrijp steeds minder etc.’- Heel eenvoudig; hoe gebroederlijk de koopman en de dominee de vaderlandse inborst inkleurden. Hoe onze predikanten/theologen indertijd(nu zelfs ook nog!) zich aanvankelijk verzetten tegen slavernij en dan opeens(!) vergoelijkend opmerkten dat de Afrikaanse heidenen door slavernij kennis maakten met het protestantisme!

   • ellen zegt:

    De kritiek op de slavernij (abolitionisme) ontstond in de 19e eeuw voornamelijk in kleine gemeenschappen van baptisten en methodisten in Engeland. Zij hoorden de verhalen van mensen die uit de kolonien terugkwamen. De religieuze (christelijke) achtergrond van de anti-slavernij was dat men echt diep overtuigd was dat de onsterfelijkheid van je ziel in gevaar kwam als je voor slavernij was. Andere landen, zoals Nederland, moesten onder druk van de Engelse heerschappij volgen in afschaffing van de slavernij. Toen Europa bezig was om de slavernij af te schaffen, bleven de Afrikanen slaven leveren; zij waren tegen afschaffing van deze bron van inkomsten.
    (Bron: Piet Emmer: Nederland en slavenhandel)

    • RLMertens zegt:

     @ellen; bleven de Afrikanen slaven leveren etc.’- Aldus Piet Emmer. Aan wie leveren? Simpel; vraag en dus …aanbod! – En wie verdiende het meest aan deze handel?

   • Jan A. Somers zegt:

    Daar gaat het bij mij niet om. Ik had het over al die (semi/pseudo) wijsgerige formuleringen die hier worden aangedragen. Terwijl het zo eenvoudig is. Arbeid en handel. Geld verdienen.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘arbeid en handel etc.’- Arbeid? Goedkoop/makkelijk inkopen ….en duur verkopen! -Geld verdienen over de ruggen van mensen. ‘heb uw naasten lief….De afstand tussen mens en dier leek weg te vallen. Aan de dierentuin van Antwerpen 1845 werd bij de opening door een zee kapitein; een 10 jarige neger jongen met een partij exotische vogels aangeboden!

    • Jan A. Somers zegt:

     “Geld verdienen over de ruggen van mensen.” Doen we toch nog steeds? Volop handel met China, India, Bangladesh enz, enz. Weet u waar uw pensioenfonds in belegt?

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘mijn pensioen fonds etc.- Belegt het in ; groen stroom! n de uwe?

    • Jan A. Somers zegt:

     Van beleggen in groene stroom wordt uw pensioen er niet beter van. Wel van grote kledingbedrijven, waar u de In uw pensioenfonds belegde bedrijven die spullen koopt!

 15. Robert zegt:

  As soon as ever I had arrived thus far in my investigation of the slave trade, I confess to you, so enormous, so dreadful, so irremediable did its wickedness appear that my own mind was completely made up for the abolition. See William Wilberforce, 1759-1833.(the father of Samuel Wilberforce)

 16. Robert zegt:

  Ik begrijp alleen the wickedness van de slave trade, that is enough for me.

 17. PLemon zegt:

  @ Terwijl het zo eenvoudig is. 

  # Onze behoeften en vooral aan de basis ( Biologisch en fysiologisch dmv handel bestaanszekerheid verwerven)

  *** citaat: De behoeftepiramide van Maslow is een theorie waarmee behoeften van mensen verklaard kunnen worden. De psycholoog Abraham Maslow ontwikkelde deze in 1934. Hij onderscheidt vijf hiërarchische niveaus van menselijke behoeften die iedereen probeert na te streven. Een niveau kan volgens hem pas bereikt worden wanneer het voorafgaande niveau bevredigd is. De onderste niveaus van de piramide zijn de primaire basisbehoeften. Hoe hoger men in piramide komt, hoe moeilijker het wordt om de behoefte te bevredigen. Het is volgens Maslow niet mogelijk om een niveau over te slaan. Wanneer een niveau wegvalt zal er opnieuw aan deze behoefte moeten voldoen voordat men verder kan.
  https://communicatietraining.nl/inspiratie/behoeftepiramide-van-maslow/

  • Jan A. Somers zegt:

   Op Spitsbergen waren Nederlandse gieterijen waar de Spanjaarden kanonnen kochten. Bij transport per schip. werden die in de Noordzee gekaapt door Nederlandse kapers. En doorverkocht aan de Spanjaarden. Twee keer verkocht, tel uit je winst.

   • Arthur Olive zegt:

    “Twee keer verkocht, tel uit je winst.”
    Wordt nog steeds gedaan met de belasting. Eerst belasting op het loon en daarna belasting op het spaarbankbedrag.

    • Jan A. Somers zegt:

     Toch twee verschillende zaken: Eerst inkomstenbelasting over je ontvangen loon (box 1). Wat je overhoudt kun je sparen of beleggen (box 3). Over dat spaarbedrag zelf wordt geen belasting geheven (is al gebeurd bij de inkomstenbelasting box1). Wel over rente, dividend e.d, Dat zijn extra inkomsten en vallen dus onder de inkomstenbelasting, vermogensrendementsheffing. Omdat niet bekend is wat of die inkomsten zijn wordt er voor het gemak een fictieve rente aangehouden. Voor sparen wordt er een fictieve rente toegepast uit het verleden, dat is nu natuurlijk niet zo gunstig, wordt druk over gepraat wat dan te doen. Datzelfde percentage voor de inkomsten uit beleggingen klopt wel ongeveer met de werkelijkheid.
     Voorbeeld: belegd vermogen 1000. Fictieve rente 4% = 40. Rente hierover = 30%.= 1,2 % van dat vermogen. Voor het gemak heb ik hier niet gerekend met de belastingvrije voet en andere kortingen.

    • Arthur Olive zegt:

     Vergeet niet de “wealth tax” van 30% over het bedrag van 30360 Euro’s.

    • Jan A. Somers zegt:

     Wat u “wealth tax” noemt was een misleidende naam voor het even misleidende “vermogensbelasting”. Gelukkig is die naam veranderd in het correcte “vermogensrendementsheffing” Lees goed: heffing over het rendement (opbrengst) van uw vermogen. Niet het vermogen zelf maar over de fictieve opbrengst van dat vermogen (box 3). Dus: inkomsten. Dus inkomstenbelasting. Vermogen 100, (fictief) rendement daarvan 4% = 4. Inkomstenbelasting daarover 30% = 0,3 x 4 = 1,2%.
     De belastingdienst rekent met drie soorten inkomen: box 1: inkomen uit arbeid. box 2 inkomen uit onderneming, box 3 inkomen uit vermogen (dus niet dat vermogen zelf). Die vermogensrendementsheffing is dus geen belasting op het vermogen, maar belasting over de opbrengst daarvan. Uw onduidelijkheid is het gevolg van dat je dat rendement niet afzonderlijk hoeft op te geven vanwege de ingewikkeldheid en fraudegevoeligheid, maar gerekend naar dat vermogen zelf, 1,2%.

    • Arthur Olive zegt:

     Dank voor de uitleg heer Somers.
     Als ik het goed begrepen heb dan betaald men dus ook belasting over het rendement van onroerende goederen zoals een extra vacantiehuis ook al is men niet van plan om die te verhuren. Zou dat dan niet Weeldebelasting zijn.
     Ik kan mij nog herinneren hoe in de jaren 50 we de belastingman binnen moesten laten komen om hem te laten zien of wij wel of niet een ijskast of tv hadden.

    • Jan A. Somers zegt:

     Een tweede huis is ook vermogen, heeft als onroerend goed een WOZ-waarde. Dat het niet verhuurd wordt doet niet ter zake, kan niet worden gecontroleerd, en kan dus frauduleus. Een miljoen Euro los in huis is ook vermogen, ook als dat niet gespaard/belegd wordt (werkelijk rendement = 0%!). Fictief rendement! Ik dacht dat je zo’n € 500,– belastingvrij in huis kan hebben. Thuis, onder de bultzak, en dan niet opgeven is fraude. Gebeurde nogal wat in Indië. Maar ook sinds de rente op spaargeld zo laag is, is dat fictief rendement niet leuk . Daar wordt nu een oplossing voor gezocht (Toen het werkelijk rendement nog hoger was dan het fictief rendement van de belastingdienst klaagde men daar overigens niet over).
     Vooral de Indische staatsschuld was in trek. Die beleggingen onder de bultzak werden niet opgegeven bij de belastingen. Die bestonden dan ‘ook niet’. Na plundering door de bersiap had je dan ook geen bewijsmateriaal meer. Die klagen nu in Nederland dat ze geen compensatie kunnen claimen.

 18. Robert zegt:

  Arbeid, handel en geld verdienen over de ruggen van slaven is pure wickedness and leads to corruption and moral bankruptcy.Wlliam Wilberforce heeft de slavenhandel meer bestudeerd dan wij allen hier on this website.Als hij tot de conclusie komt dat slave trade wicked is dan is het zo.
  Wicked= evil,depraved,malevolent,vicious, unjust,nefarious,flagitous,unprincipled.

 19. Robert zegt:

  William Wilberforce

 20. RLMertens zegt:

  @ JASomers: Brandon; ‘War, capital and the Dutch State (1588- 1795)”- Vanuit Nederland werd ook fors geïnvesteerd in de internationale(!) plantage economieën van andere staten. Ook leverde de in- en verkoop van door de slaven geproduceerde producten veel op. De betrokkenheid van de Nederlandse trans Atlantische slavenhandel gaat dus veel verder dan enkel fysieke handel in slaven waar zij verantwoordelijk waren. Dat is maar een fractie(!) van het Nederlandse aandeel!

 21. ellen zegt:

  “War, capital and the Dutch state” van Pepijn Brandon gaat meer over het feit dat oorlogen in de 17e en 18e eeuw de motor van de economie waren. Slavernij en slavenhandel waren in die tijd gerelateerd aan de (opbrengsten vanwege) oorlogvoering. Oorlog maakte Nederland rijk. De grootste ondernemingen van die tijd, zoals de VOC, floreerden omdat ze handel, oorlogvoering en logistiek samenbundelden. Oorlog hielp nieuwe handelsmogelijkheden creeren en stelde bestaande handelsroutes veilig. Maar in de Republiek speelde nog iets anders mee. Hier werd ook verdiend aan het oorlogvoeren zelf (investeringen in oorlogsindustrie, scheepsbouw etc.).

  Klik om toegang te krijgen tot 46-49+LR+GSM14+0251+TDS+nr4.pdf

Laat een reactie achter op ellen Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.