De Kolonieman bij laatste vijf kanshebbers Libris geschiedenisprijs

Het boek ‘De Kolonieman’ over generaal Johannes van den Bosch, is een stap dichter bij de Libris Geschiedenis Prijs.
Het boek van Angelie Sens staat op een shortlist van vijf boeken voor de prijs.

RTV Drenthe

Dit bericht werd geplaatst in Boeken. Bookmark de permalink .

28 reacties op De Kolonieman bij laatste vijf kanshebbers Libris geschiedenisprijs

 1. Wal Suparmo zegt:

  Ik kan opeens geen commentaar volgens de gewone kanaal  stuuren. HELP!Wal Suparmo

 2. Jan A. Somers zegt:

  Dat van den Bosch generaal was is niet zo belangrijk. Wel als Gouverneur-Generaal. J. van Goor, De Nederlandse Koloniën, gaat uitgebreid op deze man in. En ik ben in Soerabaja geboren in de Van den Boschstraat 5! Een beetje familie dus.

 3. PLemon zegt:

  @ De rode draad in zijn denken en handelen was de economische en sociale verheffing van zowel de paupers in Hollandse steden, de boeren in de Javaanse desa’s als de slaven op Surinaamse plantages. Daardoor was hij niet onomstreden. Door sommigen beschouwd als utopisch socialist en wegbereider van de moderne verzorgingsstaat, door anderen als een puur pragmatische macher, ja zelfs een schurk.

  #Zo zie je maar… ook in het koloniale(uitbuitende) tijdperk werd er niet altijd aan winst maken gedacht.

  • Boeroeng zegt:

   Niet aan geld gedacht?
   Van den Bosch implanteerde toch het cultuurstelsel ?
   Dat ging om meer geld voor de Nederlandse staat…. ten koste van de Javaanse boeren.

 4. Jan A. Somers zegt:

  “werd er niet altijd aan winst maken gedacht.”: In 1907 nam Van Heutsz(!!!!!) het initiatief tot driejarige desascholen of volksscholen, bekostigd uit schoolgeld aangevuld met overheidssubsidies. In de dorpen bestond weinig belangstelling voor dit onderwijs, mede vanwege het schoolgeld, maar het bestuur wist met zachte druk, perintah haloes, de dorpsbesturen toch over de streep te trekken. In 1915 kwam er een vervolg met de Inlandsche Vervolgscholen.

 5. PLemon zegt:

  @ Niet aan geld gedacht?

  # Had misschien het woord altijd meer moeten benadrukken met het woord voortdurend.? De man had in z’n koopmanshart nog een plekje voor de minder gelukkigen.

 6. Bung Tolol zegt:

  Tjonge jonge ! Worden al die Gouverneurs Generaals nu heilig verklaard “” Ze dachten helemaal niet aan geld ! “” Ze hadden het beste voor met de bevolking !”” Ze wilden zelf scholen bouwen ! Die slaven in Suriname hadden het zo slecht niet ,ze kregen toch elke dag een banaan te eten ?”Wordt het niet tijd dat Van Heutz weer terugkeert naar Menteng en dat Jalan Teuku Umar weer de oude naam krijgt ? Het Van Heutz Boulevard ! En dat beeld van J.P Coen moet dat eigenlijk niet voor dat Istana Merdeka geplaatst worden ? Natuurlijk proberen historici het Nederlands koloniale beleid mooier voor te stellen dan het was ,dat verkoopt goed en de Nederlandse Staat is dan ook wel bereid subsidie te verlenen ,o.k dat begrijp ik ook wel maar wie gelooft die onzin nou ? In Indonesie niemand ! In Nederland ja een paar verstokte kolonialen ,er was laatst een enquete waarin 50 % van de geinterviewden aangaf trots te zijn op het Nederlandse koloniale verleden 45% gaf aan er niets van te weten slechts 5% was kritisch .In Engeland was slechts 13% trots op het Britse koloniale verleden en de rest was kritisch ,idem dito in Frankrijk ,hoe komt dat toch dat Nederlanders zo trots zijn op dat weerzins wekkende wrede koloniale bestuur ? Komt door PULP BOEKEN als de Kolonieman 🤬🤬🤬

  • Ron zegt:

   Bung T: Al die hedendaagse enquêtes over een 100 jaren geleden zeggen toch niets. Het geven van een mening zonder ervaring op dat vlak is totaal pijnloos. Just waist of time and waist of money. Misschien heeft het wat meer waarde als de desbetreffende personen er ook bij vertellen wat hun achtergrond is. Wat hebben ze zelf bereikt. Of zijn het steuntrekkers en profiteurs. In iedere periode van deze wereld leeft de mens en bepaald hij/zij zijn/haar succes naar de wetten en regels van dat moment. Maakt je het, dan ben je op dat moment een geslaagd persoon. Maar 100 jaar later wordt je veroordeeld omdat dan het leven volgens andere normen en waarden wordt bepaald.

 7. Bung Tolol zegt:

  @Ron :Het punt is dat die mening van de Nederlanders zo totaal afwijkt van die van andere landen ,daar zijn mensen in landen met een koloniale verleden ( G.B ,Frankrijk ,Belgie,Italie ) wel kritisch en een stuk minder trots !😕😕 Ra ra hoe kan dat ? Waarschijnlijk ontvangen auteurs/historici in die landen geen subsidie en zijn dus onafhankelijker ( Wiens brood men eet ,diens woord men spreekt ) Dus die mensen in andere landen krijgen een beter beeld voorgeschoteld van hun koloniale geschiedenis !

  • Ron zegt:

   @Ra ra hoe kan dat ? Waarschijnlijk ontvangen auteurs/historici in die landen geen subsidie en zijn dus onafhankelijker ( Wiens brood men eet ,diens woord men spreekt ) Dus die mensen in andere landen krijgen een beter beeld voorgeschoteld van hun koloniale geschiedenis !@
   Maar dat over Nederland en alle subsidies die daar rijkelijk verdeeld wordt, is toch al een lang bekent feit. Nederland is daarmee gewoon uit de bocht gevlogen. In de meeste landen, ook Europese, moet eerst bewijzen en misschien komt er wat steun. Maar in Nederland begint een ieder eerst de hand op te houden. Ik moet er niet aan denken, dat ik in een land woon, waar de helft van mijn inkomsten en spaargelden via de belastingen in de handen van al deze subsidie trekkers belanden. Velen in jouw land hebben geen schaamtegevoel en vinden het gewoon normaal. Het is normaal als je de poten uit je lijf werkt. En als het resultaat daar is, dan kan je pas trots zijn. Maar de meesten zijn al trots zonder te weten waarop. Of omdat ze hun poot maar hebben op te zetten en het dan wordt gevuld. Wat een mentaliteit. Wat dat betreft heb ik een enorm respect voor de doorsnee Amerikaan.

   • Bung Tolol zegt:

    “” Velen in jouw land “” aangezien je officieel ook Nederlander bent ,je bent toch niet genaturaliseerd ? is het ook jouw land ! Ja ik ben ook wel trots op zoals Nederland nu is ,behoorlijk sociaal ,ik ken heel wat Amerindo,s die het niet konden bolwerken in Amerika en terugkeerden ,hier in Nederland heb je tenminste een sociaal vangnet ! Pak Olive kan tegen mij zeggen “” Jouw land!”” want pak Olive is tegenwoordig Amerikaan .Ik zou Nederland voor geen goud willen verruilen voor Amerika ,dat land is zo groot je bent eigenlijk genoodzaakt er een auto op na te houden en dan die mooie binnensteden hier ! Ik heb het niet over die lelijke Vinex wijken of die spuuglelijke flats ,ik kan uren rondwandelen in mooie stadscentra zoals Breda,s,Hertogenbosch en Zwolle prachtig ! heb je daar overzee niet ,Ik ben heel tevreden dat de Nederlandse Staat er een goed sociaal beleid op na houdt ,moeten ze ook wel als krijgen ze het aan de stok met LINKS ! ( Ik dus)

    • Ron zegt:

     @Ik ben heel tevreden dat de Nederlandse Staat er een goed sociaal beleid op na houdt ,moeten ze ook wel als krijgen ze het aan de stok met LINKS ! ( Ik dus)@
     Jouw keuze. Niet de mijne. Na de eerste 25 jaren van mijn leven armoede, heb ik het recht om een inhaal race te maken. En dat is mij in Amerika gelukt. En ik spreek van jouw land, want jij vind het niet erg als de sociale mentaliteit mijn leven zou beknotten. Je vergeet dat jouw land daar mij en mijn familie ook naar eer en geweten slecht heeft behandeld. Iedere keer als ik lees hoe daar op een A-sociale sociale manier het geld van de een wordt afgepakt en aan een ander wordt gegeven, ben ik een gelukkig persoon in SoCal.

    • Arthur Olive zegt:

     Nederland is een mooi land dat ik meer heb weten te waarderen toen ik met vacanties terug ging. Het is gezellig daar en ik hou van de oude architecture met al die grachten.
     De eerste keer terug kreeg ik echter wel cutureshock toen ik zoveel vreemdelingen zag die er voordien niet waren. Waar waren al die Indische mensen in Den Haag vroeg ik me af.

    • Ron zegt:

     Mr. Olive: U weet natuurlijk ook dat op vakantie gaan iets anders dan er wonen. En dus niet te vergelijking met wonen. Ik heb daar tot 1980 gewoond. Ik liep zelf te denken om een woning in Italie te kopen. Een penthouse aan de Rimini kust voor een 70,000 guldens. Regen en nog eens regen, koude, storm, alles op elkaar en de bemoeizucht, enz. In een vakantie heb je dat niet. In ieder geval, ik was en ben totaal niet geschikt om in dat land te leven.

   • Jan A. Somers zegt:

    “ontvangen auteurs/historici in die landen geen subsidie en zijn dus onafhankelijker ( Wiens brood men eet ,diens woord men spreekt ) ” Mijn hele werkzame leven werkte ik als wetenschappelijk onderzoeker bij TNO. Praktisch 100% betaald door overheden. Maar wel een vrij man, met een eigen werkpakket. Mijn rapporten/publicaties werden alleen getoetst op correct Nederlands. En begrijpelijk taalgebruik. En die toetsing gebeurde door collega-onderzoekers binnen het instituut.

    • Ron zegt:

     @. En die toetsing gebeurde door collega-onderzoekers binnen het instituut.@
     Dus 2 handen op 1 buik. Ik begrijp het.

    • Jan A. Somers zegt:

     Waarschijnlijk heeft u niet goed gelezen. Toetsing op taalgebruik en correct Nederlands. Om onze naam hoog te houden. Geen inhoudelijke toetsing, het ging meestal om rapporten/publicaties van een collega uit een ander vakgebied. In Nederland laten wij onze les niet door anderen voorschrijven. Wij hebben eergevoel!

    • Ronereon zegt:

     @ Ron. Correct opgemerkt qua hand en buik. De onderzoeksrapporten c.q. resultaten van JAS werden alleen getoetst op correct Nederlands, door collega’s. Ik ben stupéfait ! Gaat ons geld naar taallessen ? 🙂 Je zou toch zeggen dat primair de kwaliteit van ontwerp en resultaten prioritair zijn om getoetst te worden door b.v. nationale of internationale peer groups, cross sectoral b.v.k. Maar misschien had TNO of althans het werk van JAS destijds nog weinig internationale dimensies. Uiteraard met de missie en strategie van TNO voor ogen (uitvoerbaar, haalbaar, doelmatig, doeltreffend, betaalbaar enz.). Relevant is uiteraard dat TNO (maar ook NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) grotendeels afhankelijk zijn van overheidssubsidies (wie betaalt, bepaalt). Je bent dus nooit een ‘vrij man ‘, wellicht qua beleving in je onderzoekshok. De samenwerking tussen TNO (toepassing, productieontwikkeling) en NWO (kwaliteit en vernieuwing) is toe te juichen binnen het raamwerk van Big Science. Maar ook de werkrelatie met NUFFIC(NL organisatie voor internationalisering in onderwijs) en destijds adviescollege RAWOO (wetenschappelijk onderzoek ontwikkelingssamenwerking) zal JAS niet misschien vreemd zijn. Aan de hand van de kennisagenda van ministeries en topsectorenbeleid mocht ik mede oordelen over subsidietoewijzing en invulling en waar nodig, in adviserend overleg uiteraard, bijsturen. Dat is een heel andere carrousel dan het vrije werk van JAS. De toetsing gebeurde door de minister of een AO (Algemeen Overleg Tweede Kamer). Regelmatig aanschuiven. Ik denk dat JAS heel leuk werk heeft gedaan. Dat vindt hij zelf ook. Een vrij man ! Ik heb jaren onder grote stress moeten werken. Het kan verkeren.

  • PLemon zegt:

   @ Het punt is dat die mening van de Nederlanders zo totaal afwijkt van die van andere landen ,daar zijn mensen in landen met een koloniale verleden ( G.B ,Frankrijk ,Belgie,Italie ) wel kritisch en een stuk minder trots !

   # Bung T. Uit het ‘kwaad’ komt soms ook iets goeds voort.

   *** Citaat: ” Vergeten was het feit dat het kolonialisme lange tijd ook een ander gezicht had gekend en een einde had gemaakt aan rooftochten en plunderingen, de levensverwachting van de koloniale onderdanen dramatisch had verlengd, wegen, spoorwegen, telegraaf- en telefoonverbindingen, riolering en leidingwater had aangelegd en het onderwijs, het bestuur en de rechtspraak op moderne leest had geschoeid. Het kolonialisme was voor Azië en Afrika het toegangsbewijs tot de moderne beschaving. Vandaag de dag willen we daar niet meer aan herinnerd worden, want het komt ons beter uit om alleen aan de negatieve gevolgen van het kolonialisme te denken. De Nederlanders, die hun eigen land tijdelijk hadden verlaten om ‘mee te bouwen’ aan de ontwikkeling van de Nederlandse koloniën, werden bij terugkeer beschouwd als egoïstische uitbuiters. Het woord ‘koloniaal’ werd een scheldwoord. Hoe viel anders de ontwikkelingsachterstand in de derde wereld te verklaren?

   https://historiek.net/de-kijk-op-kolonisatie-door-de-eeuwen-heen/74415/

   • Jan A. Somers zegt:

    “en een einde had gemaakt aan” enz. Als ik nu in Soerabaja rondloop zie ik nog steeds al die mooie gebouwen uit mijn tijd. Gouverneurskantoor. De school die door goed onderhoud mooier is dan in mijn gedachten. Nog steeds concordant (met Nederland) onderwijs. De kerk is er nog steeds, incl. de doopvont waar ik gedoopt ben. De huizen waarin ik heb gewoond. Hartelijk ontvangen in het huis waar ik ben geboren. Het Leger des Heils Hospitaal en het RK ziekenhuis waar ik nog gewerkt heb. De havens met het havenkantoor zijn hetzelfde. De trein naar Malang is er nog steeds, over al die mooie bruggen.. Met daar dezelfde oude gebouwen. De bus naar Poedjon langs dezelfde kronkelweg op de flanken van de bergen. In Lebaksari hetzelfde (vernieuwde) zwembad. Mensen die proberen Nederlands met ons te spreken. enz. enz. Weet u al hoe of ik me daar voel? En een beetje trots ben? En dankbaar voor het onderhoud dat daar gepleegd is door de gemeente. Maar ja, ik was een van die “egoïstische uitbuiters”.

   • Jan A. Somers zegt:

    ff vergeten: Reactionaire vent hè?

 8. Bung Tolol zegt:

  @Pak Lemon :toen ik die kop van het artikel las de-kijk-opkolonisatie -door-de eeuwen-heen dacht ik alleen maar ‘”” Zal wel van Piet Emmer wezen !”” Tja Malle Pietje is er niks bij ! Zou Pietje Emmer op verjaardags visite mogen komen bij Sylvana Simons ? Ja hoor ! alleen hij komt er wel in maar niet uit ! Tjonge jonge jonge wat een reactionnair ,is al lang geleden ontspoord ,hij is van 1944 ,wordt toch tijd dat Pietje opgeborgen wordt in een of ander Archeologisch Museum ,liefst in een heel donker hoekje 😎😎😎Het Psychiatrisch Ziekenhuis ( Gekkenhuis) wil hem niet hebben ,is al te ver heen volgens hun 🤣🤣🤣

  • Anoniem zegt:

   @Bung Totol Wat is dit nu voor een reactie? Dat u de heer Emmer niet hoog hebt zitten is duidelijk maar om meteen te schermen met een opname in een psychiatrische instelling is onbegrijpelijk.
   Een van de uwe afwijkende mening geeft niet aan dat er sprake is van ontsporing of een reactionair mening. En dat iemand in 1944 is geboren, is geen reden om hem ook maar ergens in een donker hoekje op te bergen.

 9. Bung Tolol zegt:

  @Ja pak Olive ,die binnensteden van Nederland zijn soms ware juweeltjes ,ik had vroeger op mijn kamer een foto hangen van een mooie overdekte middeleeuwse brug ,wist alleen bij God niet waar dat bruggetje lag.Je had toen nog geen Google Enfin ik ging eens naar dat mooie Den Haag maar nam een tussenstop bij Leiden ,plofte neer op een terras ,biertje erbij en keek eens rond ,ik viel zowat van mijn stoel ,DAAR lag dat mooie bruggetje ! Er achter bevond zich het oudste gedeelte van Leiden met die oude “” Vluchtheuvel “” een opgehoopte heuvel met versterking ,waar de bewoners naar toe vluchtten bij gevaar .

 10. PLemon zegt:

  @ Zal wel van Piet Emmer wezen !”

  # zoveel hoofden…zoveel zinnen….

  *** Citaat: ” In het boek The Origins of Racism in the West onderzoeken academici de geschiedenis van racisme van de oudheid tot de achttiende eeuw. Zij laten zien hoe racisme pas sinds de achttiende eeuw werd geïnstitutionaliseerd door het Westen, om hun natiestaten te kunnen ontwikkelen ten koste van anderen. Om goed te praten dat hele volken systematisch onderdrukt werden, was het nodig om die volken af te schilderen als kinderlijk, dom, gevaarlijk voor elkaar en anderen. Van rijke werelden en culturen werden barbaarse wezens gemaakt zonder geschiedenis, die meer op dieren dan op ons leken.

  De verfijning van racisme, via wetenschap en propaganda, is dus een product van de Europese wil om anderen te onderdrukken. Racisme kregen wij allemaal aangeleerd en exporteerden we naar andere plaatsen – allemaal om de historische slavernij en kolonisatieprojecten mogelijk te maken.

  https://decorrespondent.nl/10618/kolonialisme-leeft-door-in-het-heden-daarom-is-dekoloniseren-belangrijk/696921635806-daf65efa

  • Bung Tolol zegt:

   Dit artikel is hoogst waarschijnlijk NIET door malle Pietje geschreven ! Tog pienter van mij dat ik dat zo maar opmerkte .😁😀😂

   • PLemon zegt:

    Adoeh tog Bung T…Amsterdams zuigen kèn nie beter ja😂

    • Bung Tolol zegt:

     @Pak Lemon ,ha ha ja u heeft gelijk zuigen ! ben er een meester in ! zelfs echte Amsterdammers vrezen mijn scherpe tong maar mijn respect naar u blijft groot en zal altijd groot blijven ! FORZA PAK LEMON !!!😍😍😍

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.