2 september 1945

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

18 reacties op 2 september 1945

 1. R Geenen zegt:

  @De meeste burger- en krijgsgevangenkampen waren nog niet bevrijd. Bovendien wachtten bersiap en revolutie buiten het prikkeldraad van de jappenkampen. De bevolking van Nederlands-Indië rolde van de ene oorlog in de andere.@
  En als toetje na een” hartelijke” ontvangst in Nederland

  • Jan A. Somers zegt:

   “De meeste burger- en krijgsgevangenkampen waren nog niet bevrijd.” Klopt! Vergeet niet dat de gevangenen verspreid waren over een halve wereld, Van Indië tot in Japan! Bovendien op nog onbekende plaatsen.
   MacArthur had na de capitulatie van de Japanners inlichtingen geëist over de lokaties van de gevangenenkampen en hen de zorg voor voedsel en medicamenten opgedragen. Het ging hierbij voornamelijk om Europeanen en Amerikanen; over de romusha was nauwelijks iets bekend, aan hen werd aanvankelijk dan ook weinig aandacht besteed, behalve op plaatsen waar zij toevallig werden aangetroffen. Met betrekking tot Nederlandse gevangenen die buiten Indië zouden worden aangetroffen werden met de Recovered Personel Section van het hoofdkwartier van MacArthur en de Recovery of Allied Prisoners of War and Internees (RAPWI) van het hoofdkwartier van Mountbatten afspraken gemaakt inzake opvangcentra in Manilla (Filippijnen), Kandy (Ceylon) en Bangalore (India). Het was echter nauwelijks mogelijk opvangteams te formeren. Het Leger Organisatie Centrum telde slechts 37 man; samenwerking met het eveneens onderbemande Kantoor Displaced Persons (burgerslachtoffers) verliep moeizaam. Op 15 augustus was in Kandy slechts één Nederlandse verbindingsofficier aanwezig, in Manilla ging het om een team van 27 man. De opvang van Nederlandse gevangenen in het Amerikaanse bevelsgebied verliep redelijk soepel, anders was het in de Britse regio. Informatie over lokaties en aantallen was daar nauwelijks beschikbaar. Het Nederlandsch-Indische Rode Kruis kwam in mei 1945 voor het gehele Verre Oosten tot een schatting van 60.000 krijgsgevangenen en 60.000 geïnterneerde burgers, de NEFIS rekende op tenminste 54.000 Nederlandse krijgsgevangenen en enkele tienduizenden burgergeïnterneerden. De Britten kwamen op een totaal van ongeveer 100.000 geallieerde krijgsgevangenen. Op 20 augustus werd gerekend met 152.000 geïnterneerde burgers. Daartegenover konden voor de geschatte 150 kampen in het SEAC-gebied slechts 40 RAPWI-teams worden geformeerd.
   De hulpverlening door de RAPWI begon na 28 augustus met het afwerpen van pamfletten waarin de Japanners werd bevolen hulp te verlenen en de gevangenen werd gevraagd in de kampen de komst van de geallieerden af te wachten. Voorkomen moest worden dat de gevangenen het recht in eigen hand namen of gingen rondzwerven. Reeds in de bezette gebieden aanwezige geheime groepen van de E-group en Force 136 moesten contact zoeken met de gevangenen. In de operatie Mastiff werden kleine groepen contactteams geparachuteerd nabij bekende interneringskampen als kwartiermakers voor de RAPWI-teams. Begin september werden vijf KDP/LOC-teams geformeerd, een voor Sumatra, drie voor Java en een voor Borneo en de Grote Oost; deze teams werden door Van Mook gesteld onder Britse RAPWI-leiding, met uitzondering van laatstgenoemde groep. Al deze groepen werden ingezet in gebieden die zij niet kenden, zonder voorkennis van wat hun te wachten stond en zonder uitzicht op directe militaire steun.

 2. Arthur Olive zegt:

  VJ Day wordt in Amerika geopserveerd op sept. 2 maar in Nederland op aug. 15 nadat Hirohito zijn speech maakte op aug 14 jappen tijd.
  Die jap die in de foto tekent, Shigemitsu, gaat daarna de gevangenis in voor oorlogsmisdaden. Hij tekent dus ook zijn eigen vonnis.

 3. Peter van den Broek zegt:

  Maar in Nederland wordt 15 Augustus 1945 als overgave dwz capitulatie van Japan gevierd, een datum die afwijkt van wat de andere geallieerden vieren. De Japanse keizer kan weliswaar een capitulatie aankondigen, maar is niet bevoegd een capitulatie te ondertekenen. Dus wat vieren we eigenlijk op 15 Augustus, zeker niet het officiële einde van WO2. vergelijk dat maar met de GG van Starkenborgh die op 8 december 191 verklaarde dat de Nederlandse regering (in ballingschap in Londen) de oorlog verklaarde aan Japan of woorden van gelijke strekking.

  Datzelfde geldt voor 5 mei 1945. De besprekingen in hotel De Wereld in Wageningen op die datum gelden als de Duitse capitulatie in Nederland. Feitelijk werd in Wageningen gesproken over een ‘spoorboekje’ voor de afwikkeling van de capitulatie in bezet Nederland na de onvoorwaardelijke Duitse overgave, een dag eerder, op de Lüneburger Heide. Generaal Blaskowitz, de Duitse bevelhebber in Nederland, stelde aanvankelijk nog wat voorwaarden maar had uiteindelijk geen andere keus dan te tekenen bij het kruisje.

  OP 15 Augustus werd in Nederlands-Indie zeker niet over een spoorboekje voor de afwikkeling van de Japans capitulatie gesproken, Nederland wasos dat moment nog geeneens aanwezig in Nederlands-Indie. Eind september 1945 kan met enige spitsvondigheid als capitulatie in Nederlands-Indie aangemerkt worden. Een paar Japans generaals gaven zich toen over aan een zekere KTZ Huijer maar die had de bevoegdheden niet om een capitulatie te ontvangen.

  Het blijft aanmodderen met die Nederlands-Indische geschiedenis

  • Jan A. Somers zegt:

   ” of woorden van gelijke strekking.” Nou wel een beetje anders, aangezien Nederland geen oorlog aan Japan had verklaard. Mocht dat niet eens krachtens internationaal recht.
   Medeburgers, [dus niet gericht aan Japan!],
   ‘Door onverhoedse aanvallen op (…). Deze veroveringslust richt zich – zeker niet in de laatste plaats – ook op Nederlandsch-Indië. De Nederlandsche regeering aanvaardt deze uitdaging en neemt tegen het Japanse keizerrijk de wapens op. (…) verdedigen wij tegen de schendende macht, die het grijpen en onze toekomst verduisteren wil. (…). Medeburgers, mannen en vrouwen, van welk ras of geloof gij zijt, ik roep u tot vervulling van een harden, maar verheven plicht jegens (…).’ Zie Ned. I.C. 002347/6250.
   Dat is toch gewoon een stukje geschiedenis, niks aanmodderen.
   ” maar die had de bevoegdheden niet om een capitulatie te ontvangen.” Maar die was wel in alle staten van genot dat Japanners hun zwaard aan hem overgaven. En ze toestemming gaf te vertrekken naar hun concentratiepunten voor repatriëring naar Japan. En daarmee het begin van de bersiap in Soerabaja toe liet. Ook een stukje geschiedenis, zonder aanmodderen.

   • Peter van den Broek zegt:

    Heb ik geschreven dat de GG op 8 maart zijn woorden richtte aan Japan? Nee toch, dat is toch een gedachtenspinsel van dhr Somers!!!

    Mij gaat het erom het criterium om een gebeurtenis “capitulatie” te laten noemen. Ik heb niet de indruk dat bovenstaande reactie daarin een uitleg of meer duidelijkheid geeft. Een vergelijking tussen 5 Mei 1945 en 15 augustus 1945 geeft aan dat er met 2 maten wordt gemeten, dus ook in de Nederlandse Geschiedschrijving wordt aangemodderd des te meer met zo’n cryptische bronvermelding. Geef toch gewoon het standaardwerk van L. de Jong aan, een verifieerbare bron, wel een criterium bij een normale discussie.

    Ik haal een artikel van Dr H.L. Zwitser aan uit een toch gerenomeerd tijdschrift als “De militaire spectator” , die overste lijkt best verstand te hebben van de materie en die geeft toch duidelijk aan dat Nederland de oorlog aan het Japans keizerrijk verklaarde, ook ex-dienstplichten mogen zulke dingen toch wel lezen voordat ze aan een discussie mee willen doen? :

    Klik om toegang te krijgen tot 1992-0109-01-0036.PDF

    Als KTZ Huijer actie zonder enig concreet argument als aanleiding van de Bersiap in Soerabaja wordt aangeduid (wat betekent dat toelaten?), dan mag ik me toch afvragen hoe ik de slachtoffers mag noemen van vòòr die datum , die door Indonesische nationalisten werden vermoord Neem nou Mr. Ploegman, voorman van het IEV en Kaoem Indo, die beweerde dat hij toekomstig burgemeester van Soerabaja zou worden, hij werd bij het vlagincident ion Soerabaja zwaar gewond en een paar dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. Volgens bovenstaand mening zou hij geen Bersiapslachtoffer zijn. Kan ik deze heel persoonlijke mening een bewering noemen als er niks beweerd wordt? Maar dit terzijde

    • Peter van denBroek zegt:

     correctie: de GG richtte zich op 8 december 1941 aan het klootjesvolk in Nederlands-Indie.

     Ik heb het wel vreemd gevonden dat Van Starkenborgh na de bevrijding, midden september 1945 direct na Nederland vertrok. Hij was nog steeds Gouverneur-Generaal en Van Mook zijn luitenant. Hij is dacht ik niet meer teruggekeerd naar zijn Indie.

     Ik kan mij niet voorstellen dat zijn vertrek een positieve invloed had op en bemoedigende indruk gaf bij de Europese en vooral Inlandse bevolking, alsof hij niet meer in een goede afloop geloofde en het (zinkend) schip verliet.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Heb ik geschreven dat de GG op 8 maart zijn woorden richtte aan Japan? Nee toch” Maar u verwees er wel naar de verklaring van de Nederlandse regering aan Japan.
     “Als KTZ Huijer actie zonder enig concreet argument als aanleiding van de Bersiap in Soerabaja wordt aangeduid (wat betekent dat toelaten?)” Ik zal hier maar even plakken wat u al eerder bij mij had kunnen lezen: “Op dezelfde dag arriveerde kapitein-ter-zee P.J.G. Huyer met een kleine staf, als eerste geallieerde vertegenwoordiger in Soerabaja. Helfrich had van SEAC geen toestemming gekregen Nederlandse marineschepen naar Soerabaja te sturen; Huyer had van Patterson, op verzoek van Helfrich, wel opdracht gekregen de havens van Soerabaja te inspecteren. Nog dezelfde avond diende schout-bij-nacht Shibata bij Huyer een verzoek aan Patterson in om een deel van de Japanse troepen over te brengen naar een reeds in gereedheid gebracht concentratiepunt in Poedjon, een bergdorp nabij Malang. Het is niet duidelijk of Huyer een goed inzicht had in de revolutionaire situatie en de plaats van de Japanners daarin; hij gaf Shibata toestemming voor de gevraagde evacuatie waarna een groot deel van de Japanse manschappen naar Poedjon vertrok. (…) Op 3 oktober eiste Huyer namens de geallieerden de overgave van de Japanse strijdkrachten, waaraan door generaal-majoor Iwabe en schout-bij-nacht Shibata werd voldaan. (…) Huyer legde nu de volle verantwoordelijkheid voor de orde en veiligheid bij resident Soedirman. De Japanners dienden te worden beschouwd als krijgsgevangenen en aan de geallieerden worden overgedragen. De Japanse mijnenvegers dienden de hun opgedragen taken voort te zetten en de Japanse piloten dienden de luchtverbindingen te herstellen. Uiteraard was Soedirman niet in staat deze bevelen op te volgen, voorzover hij daartoe genegen mocht zijn. Zowel Christison, Mountbatten, als het Japanse hoofdkwartier hebben naderhand Huyer verantwoordelijk gesteld voor deze ontwikkelingen. Hij zou met de overgave van de Japanse troepen de verantwoordelijkheid voor rust en orde hebben overgenomen zonder zelf over een militaire macht te beschikken.” Begrijp u nu dat door dit toelaten van het vertrek van de Japanners, de bersaippers vrij spel kregen?
     Straks nog ff over Zwitser.

    • Jan A. Somers zegt:

     Zwitser is niet de enige van de zeer velen die zonder context de duiding ‘oorlogsverklaring’ gebruikt. Ook In Javapost en I4E gebeurt dit maar al te vaak. Ook in de hier voor mij liggende Drooglever, Indisch Intermezzo doet Zwitser dit. Steeds wordt vergeten dat er twee soorten oorlogsverklaring zijn, een agressieve ‘verklaring tot oorlog’, en een defensieve ‘constatering in staat van oorlog’ te zijn. Het verschil tussen een aanvalsoorlog en een defensieve oorlog is expliciet alleen te vinden in het Romeins recht. In het daarvan afgeleide middeleeuwse ridderrecht is de defensieve oorlog al verdwenen. Maar hierin wordt de aanvaller wel verplicht zijn aanval aan te kondigen. (Indische jongetjes onder elkaar: ik ga jou slaan!). Maar de defensieve verklaring is nog steeds gebruikelijk, maar eigenlijk om praktische staatsrechtelijke redenen. Ter verdediging moet wel de zwaardmacht worden geactiveerd de wapens op te nemen ter verdediging, en de aankondiging hiervan aan de aanvaller. Het resultaat in de praktijk is dat een oorlogsverklaring zonder nadere toelichting meestal wordt geduid als aanvallend, terwijl de inhoud defensief is. Maar de meesten onder ons hebben zowel de Japanse oorlogsverklaringen (aanvallend) en de Nederlandse oorlogsverklaring nooit gelezen. Ter informatie een paar kleine stukjes uit de twee Japanse oorlogsverklaringen:
     I.C. 015978/6237: Wij, bij de gratie van de hemel Keizer van Japan, gezeten op de troon van een eeuwenlang ononderbroken rij van geslachten, maken aan Onze trouwe en dappere onderdanen bekend dat Wij hierbij de oorlog verklaren aan de Verenigde Staten van Amerika en het Britse Rijk. (heel veel enzovootrt!).
     I.C. 004684/6251: Het Keizerrijk Nippon heeft zijn machtige strijdkrachten naar Indië gezonden. De huidige regeering in Indië is niets anders dan een groep marionetten van Engeland en de Verenigde Staten. Zij heeft geweigerd aan de opbouw van een gemeenschappelijke welvaartssfeer in Oost-Azië deel te nemen.[JAS: de Nanyo]. Nippon wenscht dat een nieuwe regeering door de Indonesiërs gesticht worde, die bereid is met ons te werken. [ één van de waarschuwingen:] 2. Zij die petroleum bronnen, inrichtingen van oliebedrijven, olietanks e.d. vernielen of daaraan een helpende hand bieden, zullen tezamen met alle hun familieleden en verwanten terstond doodgeschoten worden. Enzovoort.
     De Nederlandse oorlogsverklaring, I.C. 015870/4783: (…) In opdracht van de Koninklijke Regering heb ik de eer aan uwe Excellentie mede te delen dat, aangezien Japan vijandelijkheden heeft geopend tegen twee mogendheden waarmede Nederland nauw verbonden is, Nederland zich in oorlog beschouwt met Japan. de Regering van Zweden heeft erin toegestemd de Nederlandse belangen in Japan te behartigen. (…).

    • Jan A. Somers zegt:

     “Volgens bovenstaand mening zou hij geen Bersiapslachtoffer zijn.” Naar mijn mening inderdaad. Een dode bij een incidentele vechtpartij is in mijn ogen nog geen bersiapdode.
     De Japanse Kenpeitai en de Indonesische PRI hadden het gezag, rust en orde goed in de hand. In de tijd van het vlagincident (19 september 1945) waren er nog geen grootschalige moordpartijen en plunderingen. Die konden zich pas ontwikkelen nadat de Japanse troepen uit Soerabaja verdwenen waren, en Huyer de gouverneur van Soerabaja verantwoordelijk achtte voor het gezag, rust en orde. Dat liep dus fout, maar vanaf 29 september. En echte Indonesische nationalisten zijn voor mij geen bersiappers. Vind het eigenlijk niet zo belangrijk, dood is dood, erg genoeg.
     “met zo’n cryptische bronvermelding.” Bedoelt u die I.C.? Dat is toch de documentatie van het NIOD? Een directere bron dan een geschiedschrijver.
     “aan het klootjesvolk in Nederlands-Indie.” gelukkig voor u is de Indische gemeenschap in Nederland niet oorlogszuchtig. Behoorden uw ouders tot dat klootjesvolk? Ik vind dit een rotopmerking tegenover de Nederlandse bevolking in Indië.

    • Arthur Olive zegt:

     Heer Somers, wij, dat is de lezers van I4E worden allen verrijkt met uw uitgebrijde historische kennis over de gang van zaken in Nederlands-Indie en het koningkrijk zelf.
     Nou vraag ik me af of u official of unofficial co-sponsor wordt van het boek dat de heer van den Broek misschien gaat publiseren.

    • Jan A. Somers zegt:

     Ik sponsor nooit iets, en als ik het toch zou doen, moet ik wel weten wat ik sponsor. Maar daarvoor moet ik wel eerst het ei dat de heer van den Broek gaat leggen zijn tegengekomen. Daarna kunnen we gaan kakelen. En flink off topic gaan. Hopend dat Boeroeng een beetje op zijn hart past. (daar zijn pillen voor hoor. Mijn vorige cardioloog zei eens: in leven zien te blijven met je pillen, en je weet waar de spoedeisende hulp is. En de ambulancebroeders/zusters beginnen onderweg al meteen met de slangetjes, snoertjes en bliep bliep. Prachtig volk is dat.

    • Ron zegt:

     @@Mijn vorige cardioloog zei eens: in leven zien te blijven met je pillen@@
     U weet toch ook dat pillen allerlei bijwerkingen hebben. Vaak zijn het negatieve maar die worden niet bijverteld.

    • Jan A. Somers zegt:

     Moet je gewoon de bijsluiter lezen!

 4. Peter van den Broek zegt:

  Citaat: In de tijd van het vlagincident (19 september 1945) waren er nog geen grootschalige moordpartijen en plunderingen. Die konden zich pas ontwikkelen nadat de Japanse troepen uit Soerabaja verdwenen waren, en Huyer de gouverneur van Soerabaja verantwoordelijk achtte voor het gezag, rust en orde.

  In Bandoeng maar zeker in Batavia waren er wel Japanse troepen aanwezig en de Bersiapmoordpartijen ontwikkelden zich daar ondanks de aanwezigheid van Japanse troepen. Ik wil alleen maar zeggen dat de afwezigheid van Japanse troepen geen conditio sine qua non of woorden van gelijke strekking waren voor de Bersiap.

  En KTZ Huyer kannatuurlijk altijd zijn verantwoordelijkheid afschuiven op iemand anders, zodoende zijn eigen incompetentie verbergen . Dat is natuurlijk heel gemakkelijk. Wat KTZ Huijer eigenlijk uitspookte en hoe hij zijn gedrag rechtvaardigde is te lezen in het Archief van Tranen in het dossier van Jack Boer document 012.
  http://www.archiefvantranen.nl/dossier/documenten/

  Er wordt veelal gesproken dat KTZ Huijer metzijn staf in Soerabaja aankwam om de haveninstallaties te inspecteren. Wellicht heeft deze marineman verstand van haveninstallaties maar wat deed zijn staf dan, gemakshalve gaan Nederlandse historici of wat daarvoor doorgaat voorbij aan deze staf maar andere en serieuze wetenschappers geven aan waaruit die staf bestond.
  1) overste Roelofsen, die voor de Japanse bezetting commandant was van de Marinierskazerne in Soerabaja. Toch niet een voor de hand ligend persoon.
  2) iemand van het Binnenlands Bestuur, de naam is mij ontschoten die van alles maar toch niet van haveninstallaties verstand had, opmerkelijk is dat zijn rapport over de gebeurtenissen ontbreek, maar hij was als burger niet ondergeschikt aan SEAC?
  3) Hulzeve, een burger die als tolk fungeerde. Deze man was ook aanwezig bij de capitulatiebesprekingen tussen Van Starkenborgh (GG) Ter Poorten (commandant KNIL). Ook zijn rapport ontbreekt over d egebeurtenissen.
  4) een LTZ 1 van de Administratie, die plotseling op zoek gaat naar geld en een bedrag van meer dan 1 miljoen guldens te voorschijn haalt. (zie verslag van LTZ de Back in Archief van Tranen doc 09.

  Al met al een samenraapsel van hoge Nederlandse autoriteiten. De Indonesische nationalisten roken onraad en volgden KTZ Huijer en zijn staf op de voet, daarbij hem onder een bewaking te plaatsen. de bewakers waren verkleed als ere-escorte. KTZ Huijer natuurlijk heel blij, hij maakte het ook zijn Indonesische ogen te bont, zijn koloniaal en arrogante gedrag was daar aan toe maar hij overschreed zijn competenties en hij en zijn staf werden door de Indonesiers gearresteerd, let wel een officiële vertegenwoordiger van het SEAC. Ook hij en zijn staf belandde in de Werfstraatgevangenis

  • Jan A. Somers zegt:

   “volgden KTZ Huijer en zijn staf op de voet, daarbij hem onder een bewaking te plaatsen. de bewakers waren verkleed als ere-escorte. KTZ Huijer natuurlijk heel blij,” De RAPWI-mensen hadden hun besprekingen dichtbij het Oranjehotel, het Rode Kruis en het gemeentehuis. En het was nog goed weer, oostmoesson, dus te belopen over straat. Daar proefden ze meteen de oplopende spanning. Huyer c.s. moesten veel verder weg, het havengebied, en werden verplaatst door de Indonesiërs. Ik zie dat al voor mij, auto met motorrijders voor en achter, met tettot tettot.. ( zo worden ook in Den Haag diplomaten vervoerd!). Hij wist dus niks van wat er loos was, en sprak alleen maar met Japanners. Wist dus niets van de oplopende spanning.
   “De Indonesische nationalisten roken onraad ” Was niet zo moeilijk, iedereen kende zijn beperkte opdracht.
   “hij en zijn staf werden door de Indonesiers gearresteerd, let wel een officiële vertegenwoordiger van het SEAC. Ook hij en zijn staf belandde in de Werfstraatgevangenis” Ook de RAPWI-mensen. Maar zij werden losgelaten na besprekingen met de 49th Indian Infantery Brigade Group. Waarschijnlijk zijn zij toen uit Batavia geïnformeerd over hun diplomatieke status. Gelijksoortige besprekingen voor onze evacuatie zijn beide geëindigd met de moord op die delegaties.

   • Jan A. Somers zegt:

    “werden verplaatst door de Indonesiërs” Sorry, foutje. De Japanners zorgden natuurlijk voor het transport tussen het Oranjehotel en het havengebied.

   • Peter van den Broek zegt:

    Ik weet niet waar de Heer Somers zijn informatie vandaan haalt, maar ik verwijs naar de verslagen van LTZ1 de Back, de overste Roelofsen en KTZ Huijer zelf. Als dhr Somers dat ook wilt doen, dan kunnen we verder discussiëren.

    De RAPWI mensen werden helemaal niet losgelaten na besprekingen. Captain Shaw ging met een groep gewapende Britse militairen naar de gevangenis en eiste de vrijlating van KTZ Huijer en zijn staf plus nog wat andere RAPWI-mensen. Ik dacht in totaal 38 personen. Het verhaal is op basis van legerrapporten beschreven door Richard Macmillan in The Britisch occupation of Indonesia …….. zie zijn boek dat on-line te lezen is.

    Of de Indonesiers uit Batavia zijn geïnformeerd, lijkt mij niet waarschijnlijk, want een diplomatieke status had KTZ Huijer en zijn staf niet, dat was voor een inspectie ook niet nodig. Trouwens een diplomatieke status is nodig tussen twee staten maar In donatie werd nog geeneens erkend door de Britten, laat staan door de Nederlanders.

    Of de Indonesiërs onraad roken lijkt mij wel duidelijk. Ze vermoedden dat Nederland de RAPWI gebruikte als dekmantel voor het herstel van het Nederlandse Gezag. https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=2231&miaet=1&micode=509&minr=2527887&miview=inv2&milang=nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.