Jappenkampen te Padang en Bangkinang

Ron Geenen:
Drie authentieke boeken van gepensioneerd kapitein H. van den Bos zijn door mij ingescand in pdf formaat.

Mannen Kampen Padang en Bangkinang
Vrouwen Kampen Padang en Bangkinang
Verslag Kampen Padang en Bangkinang

mannenkamp_bangkinang

Het mannenkam;p Bangkinang, een voormalig rubberfabriek

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

67 reacties op Jappenkampen te Padang en Bangkinang

 1. Boeroeng zegt:

  Ik heb een telling gedaan over de doden van kamp Bangkinang
  Ik kom tot 240 , waarvan 137 mannen en 103 vrouwen.
  22 van hen waren jonger dan 18 jaar. 15 nonnen hebben het niet overleefd.

  138 slachtoffers waren geboren te Indië, 85 in Nederland en 17 slachtoffers hadden elders hun geboortegrond, waarvan 9 in de UK

  Mannen 1079 in kamp
  https://www.japanseburgerkampen.nl/Bangkinang%20mannen.htm
  Vrouwen en kinderen 1082 in kamp
  https://www.japanseburgerkampen.nl/Missiecomplex%20Register.htm

  1079+1082 =2161
  % doden = 240 van 2161=11,1 %

  In andere berekeningen van alle burgerkampen is de inschatting 13 % overleden.
  Misschien komt het dat in Bangkinang de meesten in Indië geboren en getogen waren, beter bestand tegen tropische ziektes, meer kennis van inheemse planten en huismiddeltjes
  Het lijkt er ook op dat een meerderheid van de overledenen van gemengde afkomst was en dus ook een meerderheid van alle gevangenen

 2. Peter van den Broek zegt:

  Ik ben geïnteresseerd in het topic omdat mijn moeder vòòr de oorlog in Padang woonde en in de oorlog in Bangkinang geïnterneerd was. Helaas kan ik haar naam en die van haar moeder, zusje en broertjes op lijsten van overlevenden niet terugvinden. Dat betekent natuurlijk niet dat ze er niet geweest was, lijsten zeggen niet alles.

  Opmerkelijk voor die tijd was dat op een lijst achter de naam de aantekening staat “Indo” of “Hollander”. Kan iemand uitleggen wat het verschil was tussen die twee termen in die tijd, wanneer was je een indo en wanneer was je een Hollander, trouwens Holland bestond toch niet ? Als die termen geen juridische grondslag hadden wat voor grondslag had het dan wel? Is dit niet een vorm van etnisch profileren?

  • R Geenen zegt:

   @@Ik ben geïnteresseerd in het topic omdat mijn moeder vòòr de oorlog in Padang woonde en in de oorlog in Bangkinang geïnterneerd was. Helaas kan ik haar naam en die van haar moeder, zusje en broertjes op lijsten van overlevenden niet terugvinden. Dat betekent natuurlijk niet dat ze er niet geweest was, lijsten zeggen niet alles.@@

   Naar aanleiding van vele namen die ontbraken aan de lijsten, heb ik de heer Hans van den Bos er over gebeld. Hij was er van bewust. Maar vele jaren later die boeken schrijven kon hij ook alleen maar doen met gebruikmaking van de gegevens die beschikbaar waren.
   Ook mijn moeder Geenen-Chevalier en haar kinderen ontbreken op de lijst. Maar dat mijn jongste zus werd geboren, werd wel vermeld. Persoonlijk kan ik mij als toen kleine jonge, geboren in April 1936, nog vele situaties herinneren. En ik vergeet beslist niet de smoelen van enkele japs. Eens was ik als 3de wtk op de 78.000 tons tanker de SS Avedrecht op Kharg Island, Iran, aan de kade afgemeerd. Aan de andere zijde lag de japanse tanker Tonogawah Maru. Op de vleugel van de brug stond een oudere jap in uniform met petje op naar ons te kijken. Toen ik hem zag, schrok ik even, want ik zag de zelfde figuur uit het Bangkinang kamp. Ik ben het tot heden niet vergeten. Ik hoef alleen maar in mijn oude monsterboekje te kijken om te weten dat het in de zomer van 1964 mij overkwam.

  • Anoniem zegt:

   Hollander was de naam voor iemand uit Holland= Nederland.Zo werden zij in Ned Indie genoemd.

   • Bert Krontjong zegt:

    Ja klopt ook in Suriname werden ze Hollanders genoemd maar je had daar ook echte blanke boeren ,die al in 1836 zich vestigden in Suriname ,die werden boeroes genoemd ,deze blanke boeren voelden zich op en top Surinamer en zo werden zij ook beschouwd .In die Jappenkampen zag ik ook dat ze verschil maakten tussen de verschillende Indo,s b.v Indo belg ,Indo Jerman ,Indo Perancis en Indo Belanda ,achter mijn familieleden op die Bangkinang lijst staan zowel als bij mijn vader,moeder en oma het woord Indo .Wat ik ook interessant vond hun adres in Padang was Verl Belakang Olo straat ,dat was een zijstraat van die Olo straat waar diverse Indo,s tijdens de Bersiap werden vermoord .Mijn ouders zullen er best wel wat van af geweten hebben ,want het was bij hun op de hoek ,op nr 27 Oh ja Ron bedankt dat je dat over Bangkinang hier gepubliceerd hebt .

    • R Geenen zegt:

     Geen dank Bert. Het heeft mij wel 3 halve dagen gekost, maar ik moest toch thuis blijven. Laten we zeggen dat dit een van mijn bijdragen zijn om meer over Sumatra te weten te komen.
     Over de bewuste Djalan Olo 27. Dat huis lag net buiten het door Brits-Indiers beschermde gebied en ongeveer een 300 tot 500 meter verwijderd van de soldaten. Olo was een rechte straat en het huis werd tegen de avond rond 7 uur in brand gestoken. Die militairen keken er naar en deden niets. Rond de zelfde tijd is een andere familie, man, vrouw en kinderen ook bijna vermoord. Zijn via de achterdeur op tijd weggekomen en bij mijn zwager, Louis le Febre, die met vader, moeder en 6 zussen ook aan de Olo woonden, hebben aangeklopt en werden binnengelaten. De man was zwaar gewond aan zijn schouder. Ook rond dat tijdstip waren 2 mannen van de Sawahloento mijn, van Leenen (Opzichter) en George Wijshijer (Familie van Bo Keller), aan het wandelen en nooit teruggekomen. Ze werden door de Indonesische benden ontvoerd en werden een dag of wat later op het strand van Poeloe Pisang, verminkt teruggevonden.

  • Peterr van den Broek zegt:

   Ik ben bij de lijsten dieper op de onderscheiding Indo/Hollander ingegaan en heb tevens aangegeven de naam van de persoon en wat lees ik tot mijn ontsteltenis:

   Chinese (von Lebenstein)
   Canadese (Memham-Cummins)
   Indonesische (Plooster)
   Menado (Robat)
   Ambon. (Sapuletty)
   Belg (Schouterden)
   Aus (Lyon)
   Eng (Davies)
   Schot (Harley)
   Ind/Duit (familie Poortman)
   Ind-Eng (Sime)
   Indo (Doughty)
   Am. (Hawthorne)
   Javaans (Radinem de Bruin)

   Degenen die de lijsten opstelden, hanteerden wel een duidelijk criterium om de personen te in te delen: het was het rassencriterium.
   Ik had dat enigszins verwacht, want mijn moeder viel het toen ook al op dat de rassenscheiding, al duidelijk zichtbaar in de vooroorlogs koloniale tijd, gewoon doorliep in de interneringskampen, let wel mijn moeder was toen pas 14 jaar. Ik sta er dan ook niet van te kijken dat Semieten zo lukraak in de bevolkingsregister met Jood werden aangeduid. Het racisme in Nederland is van alle tijden, te eindigen met Zwarte Piet.

   • Bert Krontjong zegt:

    Joden werden meestal als Israeliet ingeschreven ,zo ook in militaire dienst .

   • PLemon zegt:

    @ … het was het rassencriterium.

    # functioneel gebruik? Of toch sociaal vooroordeel?

    *** Ondanks de geleidelijke verspreiding van mensen over de aardbol en het ontstaan van verschillende groepen, is de onderverdeling van de menselijke soort in drie ‘hoofdrassen’ – Kaukasisch, Mongoloïde en Negroïde – met ook een verdere onderverdeling nu heel omstreden. Dat komt niet alleen door de ongezonde ideeën uit het nazi-tijdperk.

    Volgens de nu heersende opvattingen is een mensenras meer een sociaal vooroordeel dan een biologische realiteit. Vanuit objectief wetenschappelijk oogpunt kun je hier immers allerlei gaten in schieten. De verschillen tussen de ‘rassen’ zijn geleidelijk, de indeling is voor een deel willekeurig en er vindt voortdurend vermenging plaats. Voor de meeste kenmerken, vooral voor gedrag en verstandelijke aanleg, geldt bovendien dat de verschillen tússen rassen kleiner zijn dan de spreiding bínnen elk ras. Dat zien we ook bij DNA-varianten: varianten die je maar bij één bepaald ras ziet, zijn zeldzaam.

    Tegelijk krijgen we lang niet alle variatie via ons DNA bij de geboorte mee. Er is ook een grote invloed van de opvoeding, de leefomstandigheden en de groepsgebonden cultuur. Er is minstens zoveel nurture als nature._ Gelukkig zijn de meesten het er over eens dat elke voorkeur op basis van de etnische achtergrond uit den boze is, al moest daar nog niet zo lang geleden in het zuiden van de Verenigde Staten nog om worden gevochten. Wel moeten we af en toe nuchter rekening houden met etnische verschillen, zoals blijkt uit het genoemde voorbeeld van de werking van geneesmiddelen.
    https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-ontstaan-van-rassen/

    • Peter van den Broek zegt:

     Het is juist zo interessant van die lijsten dat aan personen een label werd opgeplakt. Misschien weet dhr Lemon iets over “text mining” waarbij taalbegrip en sentiment een rol spelen . Taalbegrip heeft te maken met de vaardigheid om een menselijke taal te begrijpen zoals geleerd op de lagere school , Sentimentanalyse heeft te maken met herkennen gevoelens etc, van positieve/negatieve connotatie.

     Pas ik dat op praktische en versimpelde wijze toe op bovenstaande lijsten, dan wordt e.e.a. wel duidelijk.
     In de koloniale verhoudingen was er een onderscheid tussen Europeanen, inlanders en Chinezen, maar er waren ook Indo-Europeanen , die zaten letterlijk en figuurlijk tussen de Europeanen en Inlanders in.
     Dan wordt bovenstaand onderscheid hiërarchisch: Europeanen (blanken: Holl. Eng. Schot, Am) ) – Indo-Europeanen (Indo in combinatie met) – inlanders (Indonesisch, Ambon, Menado, Javaans) – Chinezen. Doorredenerend in de koloniale verhoudingen komt het begrip superior/inferieur met haar positieve/negatieve connotaties om de hoek kijken.

     Misschien is dat achteraf wel dom, maar zo waren de racistische verhoudingen in Nederlands-Indie.

    • PLemon zegt:

     @ Dan wordt bovenstaand onderscheid hiërarchisch:

     # cq het bestaan van een standenmaatschappij en ‘ de termen werden gebruikt om het maatschappelijk verschil aan te geven ..’

     *** Citaat: “. De ‘rechtsbedeling’ in Indië was veel ingewikkelder dan in Nederland, mede doordat rekening gehouden moest worden met de verschillen in rechtsbehoefte die er bij de tientallen verscheidene Inheemse bevolkingsgroepen bestond. Men vond eenheid van rechtspraak (zoals dat gold in Nederland) niet gewenst.

     Volgens de Nederlandse wetgeving waren in Indië maar twee categorieën bevolkingsgroepen die juridische status hadden: Inlands en Europees. Deze wettelijke indeling viel maar zeer ten dele samen met de gehanteerde verdeling naar ‘rassen’, want mensen van gemengde afkomst werden in één van beide categorieën ingedeeld. Allesbepalend hierbij was de wettelijke erkenning door de Europese vader: kreeg men die erkenning, dan werd men dus juridisch ingedeeld bij de Europeanen, kreeg men die erkenning niet, dan bleef men Inlands. In de praktijk kwam het dan vaak voor dat het kind met zijn moeder ‘in de kampong verdween’, een staande uitdrukking die ook in officiële stukken veel gebruikt werd. Erkenning of wettiging van een kind, door een Europeaan buiten huwelijk verwekt bij een niet-Europese vrouw, kwam voor een kind dus neer op een overgang van de ene naar de andere bevolkingsklasse! Het recht dat op de moeder van toepassing was gold na erkenning niet meer voor het kind, op wie nu de voor Europeanen geschreven verordeningen en voorschriften golden. Zijn of haar moeder, de niet-gewettigde vrouw, was en bleef dus per definitie Inlands. Voor wettiging lag de zaak nog genuanceerder.

     De juridische status van Europeaan sloot echter discriminatie geenszins uit. De regel bijvoorbeeld, dat men voor het bekleden van hogere functies in Nederland geboren moest zijn, of op z’n minst daar een opleiding moest hebben genoten, verwijst onmiskenbaar naar discriminatie en racisme. Termen als: volbloed Europeaan, totok, mesties, Indo-Europeaan, Indo, Indisch en (vanaf 1940) Indische Nederlander, werden gebruikt om het maatschappelijk verschil aan te geven en zijn tegelijk een verwijzing naar al dan niet gemengde afkomst, of zoals het regelmatig werd en wordt genoemd ‘van gemengde bloede’.
     http://daktari.antenna.nl/indie/kolonia2.htm

    • R Geenen zegt:

     @@De juridische status van Europeaan sloot echter discriminatie geenszins uit. De regel bijvoorbeeld, dat men voor het bekleden van hogere functies in Nederland geboren moest zijn, of op z’n minst daar een opleiding moest hebben genoten, verwijst onmiskenbaar naar discriminatie en racisme@@
     Was dat in de jaren 50 en 60 ook niet de bedoeling van Joop den Uyl en Marga Klompe toen ze de Indische diploma’s ongeldig verklaarden?

   • R Geenen zegt:

    Ik heb begrepen dat de drie dames die in november en december 1945 de verslagen en namenlijsten hadden samengesteld echte totoks waren. het was dus toen een typische Nederlandse gewoonte om die onderscheidingen te maken.

    • H. van den Bos, Bewerker van Deel-1; opsteller van Deel-2 Vrouwekampen Padang en Bangkinang en opsteller Deel 'Mannenkamp'. zegt:

     Het Verslag ‘Vrouwenkampen Padang en Bangkinang’ (Deel-1), geschreven in november – december 1945 is samengesteld door mw A.C.H. Holle – van Erp (Holl.), mw T.E.L. Hanedoes – Halfhide (Holl.) en mw A. Huijsmans (Indo). Mw. Hanedoes was van gemengd bloed half Engels, half Indiaas. De naamlijsten in Deel-2 met de adressen en toevoeging van afkomst/ras zijn letterlijk gebaseerd op de gegevens gevonden in het archief van de fraters van Tilburg te Tilburg. Twee fraters (frater Sylvester en frater Liberatus) hielden in de beginjaren van het Vrouwenkamp te Padang (tot sept. 1943) de administratie bij van de aanwezige vrouwen en kinderen.
     Bij de gegevens van de namen in het Deel ‘Mannenkampen’ waren geen vermeldingen van afkomst/ras genoteerd.

    • Boeroeng zegt:

     Beste H. van den Bos.
     Aan de hand van je twee pdf-files en de dossiers van de oorlogsgravenstichting probeer ik de doden van Bangkinang uit te diepen.
     Ik heb het momenteel druk met andere zaken, dus het gaat wat traag.
     Ik zoek naar geboortedata en -plaatsnamen oudersnamen en beroep vader, kinderen, familie in kamp Bangkinang.
     Die notities van etnische herkomst zijn zeer nuttig in deze speurtochten.
     Ik had zelf ook familie in Bangkinang, maar ik mis enkele namen in de lijsten.
     Veel dank voor je inspanningen. Het is ook voor mij een stuk familiegeschiedenis ontdekken

     FOTO: 1933 Frater Sylvester, directeur van de MULO te Padang

     Boeroeng, webmanager van deze site
     indisch4ever@gmail.com

   • H. van den Bos (1930) , Bewerker van Deel-1; opsteller van Deel-2 Vrouwekampen Padang en Bangkinang en opsteller Deel 'Mannenkamp'. zegt:

    Dat achter de namen van de vrouwen en kinderen hun afkomst / nationaliteit staat vermeld gebeurde door het vrouwenkamp-bestuur te Padang (in het hoofdbestuur zaten o.a. frater Sylvester en frater Fernandus) in opdracht van de Japanners. (Zie Deel-1 ‘Verslag Vrouwenkampen Padang en Bangkinang’.
    In het vrouwenkamp zaten 23 verschillende nationaliteiten, variërend van Blanda (totok), via Duits, Indo-Duits, Surinaams, Chinees tot Oostenrijks!

    • Peter Petrone van den Broek zegt:

     Indo-Duits, wat voor nationaliteit is dat? Ik dacht het dat een koloniaal raskenmerk was? Er waren ook andere Indo-rassen: Indo-Nederlands, Indo-Brits, en natuurlijk Indo-Europeaan.

    • Bung Tolol zegt:

     Ja Indo-Duits klinkt vreemd maar is het niet ! Ik kende er nogal wat van dat soort mensen ,gewone mensen Vader was een Duitser ,moeder een Indonesische ,in tegenstelling tot de Indo-Belanda hadden zij totaal geen familie geschiedenis met Nederland maar alleen met Duitsland ! Zij gingen wel naar Duitsland via Nederland ,de meesten werden hartelijk welkom geheten door hun Duitse familie .Trouwens in het KNIL dienden ook duizenden Duitsers .Mijn grootmoeder van vaders kant werd na haar geboorte bij een Duits weeshuis ondergebracht ,zij bleef tot haar dood in kringen verkeren van Indo-Duitsers ,zij trouwde er trouwens eentje met de mooie naam Staudacher ( Maar dat was niet de vader van mijn vader ) Tijdens de meidagen van 1945 zijn ook vele Indo-Duitsers opgepakt ,alleen maar om hun Duitse achternaam ,er was totale hysterie in die voormalige kolonie mei 1945 !

  • Jan A. Somers zegt:

   “de aantekening staat “Indo” of “Hollander”” Koningin Maxima heeft wel geschiedenis geschreven: Een beetje dom!

   • Bung Tolol zegt:

    Bij mijn beide ouders en oma staat de aantekening Indo maar bij mij staat er Hollandse Indo ,ja dat is toch een heel ander ras dan een Zeeuwse Molukker of een Indische Mokummer .

    • R Geenen zegt:

     Als werktuigkundige op de ms Woensdrecht kwamen we in December 1967 in Adelaide Australie. Om de wal op te gaan, krijgt men daar een visum van drie maanden. Als bruine jongen werd mij dat geweigerd. Echter kapitein van der Sloot nam het niet en dreigde met een rel, o.a. weer te vertrekken. De plaatselijke douane vond de volgende oplossing. In mijn monsterboekje waar de visa stempel kwam, werd er bij vermeldt ” Origine White” . Daarom heb ik tot op heden dat boekje bewaard.

   • Bung Tolol zegt:

    Kleine missteek 1945 moet zijn 1940 !

 3. Bert Krontjong zegt:

  Je noemt de naam van George Wijshijer ,die familie was van Bo Keller ,hier bij de overledenen van het vrouwenkamp lees ik overleden Julia Wijshijer -Verbaarschott 62 jaar .Verbaarschott ? Wie heet er ook zo op deze website ?

  • Peter van den Broek zegt:

   Ik heb een vraag over Johan Frederik Wijshijer geboren in1880 in Padang en is op 3 november 1945 samen met 4 anderen overledenen in Moentilan en ligt begraven op het ereveld in Semarang.

   Is bekend onder welke omstandigheden hij met 4 anderen is overleden i? Heeft het Japans interneringskamp iets te maken met zijn dood in de Bersiapperiode?

  • R Geenen zegt:

   Dat klopt ook Bert. Kijk in Sawahloento was er een kleine gemeenschap van ongeveer 50 Nederlandse families. Er was ook een goed verenigingsleven. Op den duur kwamen er ook huwelijken uit. Was er geen oorlog geweest, dan was Sawahlunto een grote familie geworden. Hierdaar waren er uitzonderingen. Zoals mijn vader Eddie Geenen die op zijn Ariel ook regelmatig naar Padang reed en daar mijn moeder leerde kennen.

 4. Boeroeng zegt:

  Ik had ook familieleden in deze kampen maar in de naamlijsten van Bangkinang mis ik een paar ooms.
  Die waren geinterneerd daar, zover ik wist.
  Opa van Boy Edgar overleed in het kamp: Willem Frederik Reisner, weduwnaar van Anna Sleebos
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Boy_Edgar
  https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/126272/willem-frederik-reisner
  Een oudoom van Patty Brard : https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/19735/alfred-joseph-brard
  Julia Daniels, schoonzus van oudoom Brard was een slachtoffer. Vermoedelijk zus van Adolphine Daniels die een kleindochter Adolphine Top-Davies had.
  Frans Hin van 3 jaar overleed. https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/63934/franciscus-joseph-antonius-hin
  https://www.nhnieuws.nl/nieuws/189507/haarlemmer-frans-hin-14-jaar-en-goud-op-de-olympische-spelen
  Zijn vader was de Haarlemmer Frans Hin die in 1920 goud won op de Olympische spelen als zeiler.
  Als matroos van de Koninklijke Marine was hij geïnterneerd te Fukuoka, Japan
  Herman van Mierlo, 2.5 jaar, en zijn moeder overleefden het kamp ook niet. Vader van Mierlo wel, achterneef van Hans van Mierlo

  • Bert Krontjong zegt:

   Ach ach zo tussen neus en lippen door vermeldt si Boeroeng gewoon een tante van mij t.w Kleindochter Adolphine Top-Davies ,ik ken haar als Tante Roos geboren 13 juni 1911 te Benkoelen Sumatra .

   • Boeroeng zegt:

    Bert.. kampung ketjil toch ?
    Opa Adolf Davies van je tante Roos had een broer Thomas
    En die huwde ooit met mijn overovergrootmoeder Margaretha Stein.
    Haar zoon Johan, mijn overgrootvader, was niet van Thomas Davies.

    • Bert Krontjong zegt:

     Dus jij hebt geen Davies bloedlijn ,ik trouwens ook niet ,wel natuurlijk mijn neven en nichten kinderen van Tante Roos..Trouwens Je bet oma heette Margaretha Stein familie van Peggy ? ( Vandaar dat jij altijd een hug krijgt van haar )

    • Boeroeng zegt:

     Mijn Duitse voorvader Stein uit Marburg ging als militair naar Indië.
     De voorvader van Peggy was een Amsterdammer met een Duitse vader uit Solingen.
     Marburg en Solingen liggen in dezelfde regio. Wie weet zijn Peggy en ik familie.

     Stammoeder van de familie Davies te Padang was Adriana Londt en ik ben wel gerelateerd aan een Londt-tak. Pleegvader van mijn vader was een Londt

    • R Geenen zegt:

     Grappig. Want zowel van mijn vaderskant Geenen als moederskant Chevalier zijn er die met Davies zijn getrouwd.

    • Boeroeng zegt:

     Ook een broer van mijn moeder had een eerste huwelijk met een Davies.

    • Jan A. Somers zegt:

     “kampung ketjil toch ?” Dat is toch het leuke van I4E?

    • Boeroeng zegt:

     In een ander topic staat iets over nieuwe updates van delpher.nl. Ik vond net een rouwadvertentie voor Suzanne Groenendijk. Ondertekend door F. Brard. Halfzus van Patty’s oudoom Brard. Suzanne Groenendijk was de echtgenote van Jacob Krab junior en moeder van Jacoba en Trijntje die deze advertentie ook ondertekenden.
     Allemaal mijn familie…dna-verwant of aangehuwd.

     Zie deze link met foto’s  van  Jacob Krab senior, voor 1925 overleden. Jacob Krab jr, echtgenoot en kinderen Krab van Suzanne Groenendijk

 5. Bert Krontjong zegt:

  Nu we het toch over Benkoelen hebben ,voor de rede van Benkoelen vond een van de grootste scheepsrampen ooit plaats op 17 september 1944 werd daar de Junyo Maru getorpedeerd met aan boord 4200 Indonesische dwangarbeiders en 2500 krijgsgevangenen .

  • R Geenen zegt:

   De Junyo Maru lag ongeveer een 30 zee mijlen van de baai van Benkoelen vandaan. Dat is dus een 50km van de kust. En Benkoelen zelfmeer in het binnenland en hoog gelegen. De trein van Padang via Pakanbaru naar Benkoelen moest klimmen met de hulp van een tandrad. Ik dacht dat Benkoelen ook een 50 a 60 km van de kust lag. De baai van Benkoelen was vaak berucht vanwege de stormen. Zo ook toen de mensen in zee lagen. Mijn neef Rudy Uijleman Anthonijs heeft dat allemaal meegemaakt en mij heel lang geleden verteld. Zoals je dus wel heb begrepen, heeft hij dat avontuur overleefd en erna ook de Pakanbaru spoor.

  • Bert Krontjong zegt:

   @Boeroeng ,in die rouwadvertentie viel mij een naam op ,onderaan Fam Evers ,ene heer Chris Evers werd in de jaren 60 door mijn vader naar Suriname gehaald om te werken bij de Sur Volks Kredietbank ,deze naam komt ook in de gevangen lijst voor ,ik dacht toen “”Oh daar kent mijn vader meneer Evers van “” maar ik denk dat ze elkaar al van eerder kenden ,ze waren beiden woonachtig in Padang ,toevallig zie ik die naam hier weer opduiken .maar in 1925 zal dhr Evers + 13 jaar zijn geweest ,dus het zijn waarschijnlijk zijn ouders geweest ,die onderaan die rouwadvertentie stonden .

   • Boeroeng zegt:

    Mijn oom Chris Evers was geboren in 1911 en vluchtte met het gezin naar Nederland in 1962, vanaf Hollandia, Nieuw Guinea. Ik dacht dat hij in Nederland in Den Bosch ging werken als cipier. Zoiets herinner ik me. Ik dacht niet dat hij ooit in Suriname werkte of daar geweest was
    Die Evers die je vader ontmoette kan iemand anders zijn ?

    Natuurlijk waren het mijn opa en oma Evers die ondertekenden
    Oom Chris was de oom die een Davies huwde. Zijn tweede huwelijk was met Jenny van der Wijck uit Padang

    • Bert Krontjong zegt:

     Ja Chris Evers werkte niet zo lang in Suriname bij die bank ,hij voldeed niet naar hun zin ,was niet zo leuk voor mijn vader ,want die had hem aanbevolen ,geloof inderdaad dat hij in Den Bosch woonde ,dhr Evers arriveerde alleen in Suriname ,zijn gezin ( ?) liet hij achter ,Den Bosch of in ieder geval het zuiden van Nederland 1911 zou wel kunnen kloppen ,hij was een leeftijdgenoot van mijn vader (1913) Dhr Evers was iemand met een opgewekte persoonlijkheid ,altijd lachen met die man .( Zie het al kan nooit familie van jou zijn ……..(Grapje) .Nieuw Guinea klopt ook ,was het misschien een tweeling ?

    • Boeroeng zegt:

     Ik heb zat humor….. elke vrijdag ga ik lachen…
     Woensdag gehaktdag
     Vrijdag lachdag
     Zondag nasigorengdag

     Mijn oom Chris was niet echt een grote humorist, wel zijn broer.

    • R Geenen zegt:

     Vandaag is donderdag en heb net mie goreng speciaal samen met mijn vrouw gegeten. Dat speciaal bestond uit 2 extra spiegel eieren en 6 grote garnalen. Natuurlijk met het normale vlees groenten, kruiden and lombok.

 6. Boeroeng zegt:

  Een zus van mijn vader staat op een van de naamlijsten als INDON
  Haar juridische nationaliteit was Nederlands, haar culturele identiteit was Indisch-Nederlands, haar afkomst ( zo je wenst culturele identiteit of etniciteit) kun je omschrijven met ‘indo-europees’

  Als je mensen uit de Indisch-Nederlandse gemeenschap noteert als INDO, waarom dan niet ook een groep omschrijven met TOTOK ?
  Ik heb een tabel gemaakt van de overledenen. En hen onderverdeeld in te Indië geboren, te Nederland geboren, elders geboren.

  • R Geenen zegt:

   @Ik heb een tabel gemaakt van de overledenen. En hen onderverdeeld in te Indië geboren, te Nederland geboren, elders geboren.@
   Doordat de Nederlandse ambtenaar vaak deed waar hij zelf zin in had, kloppen vele namen ook niet. Mijn grootmoeder en moeder van mijn moeder kreeg in Padang van de ambtenaar de Nederlandse achternaam Jaqueline Beljaars. Haar echte achternaam was de Franse naam Balliard. En bij het erkennen van de kinderen werd toch ook aardig geknoeid. Namen omgekeerd of een paar letter er bij of juist verwijderd was toen ook normaal.

  • Bert Krontjong zegt:

   @Boeroeng ,wist natuurlijk niet dat Chris Evers een oom van je was ,ik zag die naam Evers op die rouwkaart en dacht misschien ken jij dhr Evers uit Padang ,we hebben nog wat foto,s van dhr Evers samen met mijn vader ,zal die foto,s proberen op te duikelen maar ik denk dat mijn dhr Evers en jouw oom de zelfde persoon zijn ,dat je niks wist van zijn Surinaamse uitstapje komt omdat het allang geleden was en ook nog eens kortstondig . .

   • Bert Krontjong zegt:

    Ik wist b.v ook niet dat een van mijn ooms in Nieuw Guinea zat en daar bevriend was met pak Keller ,ik moest dat hier lezen op deze website en heb het even nagevraagd of oom Jan in Nieuw Guinea heeft gezeten “” Ja hoor die zat in Nieuw Guinea !””

    • R Geenen zegt:

     Zo zie je het maar. Er wordt weinig over o.a. Sumatra geschreven. Maar nu het toch even gebeurd, komen veel Sumatraanse Indo’s achter familieleden die related zijn met anderen die ook op de forums aanwezig zijn. Juist omdat west Sumatra een beperkt aantal Indische mensen heeft wonen, kom je gauw achter de relaties. Als je echt meer van Sumatra wilt weten en wat er gebeurde in de oorlog en bersiap tijd, moet je het boek van Lou Lanzing KURA! kopen. Volgens mij is dat het enige boek dat een volledig overzicht geeft van de gebeurtenissen aldaar. Voor mij is het mijn bijbel geworden.

   • Boeroeng zegt:


    Bert, dit is oom Chris in 1966.
    Weet je zeker dat de Chris Evers die je vader kende uit Padang kwam ?
    Probeer die foto’s te vinden, dan weten we meer.

    • Bert Krontjong zegt:

     Ja hij is wat ouder geworden op deze foto ,ik zag hem het laatst in 1963 ,toen ons gezin behalve de vader vertrok naar Nederland ,bleef mijn vader samen met dhr Evers nog enige tijd in Suriname .100000000000000000% Dhr Chris Evers .

    • Boeroeng zegt:

     tjeeeeeeeee Bert….
     je reikt me een stukje familiegeschiedenis aan
     Als je foto’s kan opduikelen……???
     Veel dank..

     HIj was wel het type die liever in een warm land wilde wonen.
     Hij wilde 20 jaar later naar Spanje verkassen, maar vrouw en dochter wilden niet

 7. Bert Krontjong zegt:

  @Boeroeng jouw oom heeft dus ook samen gewerkt met de oom van pak Olive t.w dhr Ekkie Lucardie ,verder waren daar op die Bank nog enige Indo,s werkzaam ,zal je de namen besparen ( Straks blijken dat ook familieleden te zijn ) Die Bank had een belangrijke functie in dat kleine ( Bevolking) land Suriname en die Indo,s vervulden key functies en dat zinde de NPS niet ( Nationale Partij Suriname ) ,de premier toen was Jopie Pengel ( NPS ) .Die regering besloot toen dat die Indo,s moesten vertrekken ,kassian dhr Evers ,Indonesie uitgetrapt ,Nieuw Guinea weg geschoten en nu weer verbannen uit Suriname soms valt het niet mee om een Indo te zijn ,goed dat hij niet naar Spanje was gegaan ,want met Franco wist je het ook niet altijd .het scheen dat Francisco niet zo dol was op trassi en tjabe rawit ,dus een goede reden om die Indo,s het land uit te jagen .Ik ga achter die foto,s aan !

 8. Bert Krontjong zegt:

  Trouwens over Jopie Bengel sorry Pengel is ook wat te vermelden eind jaren 50 wilden een paar jongeren een moordaanslag plegen op Jopie ,gekleed in pyama vluchtte Jopie naar de buren en die buren ? Dat waren allemaal Indo,s aan de overkant b.v woonde dhr Lucardie en naast Jopie dhr Plasschaert ,dhr Plasschaert zat vroeger bij de politie ,dus die wist van wanten ,gewapend met revolvers gingen ze achter die binatangs aan en grepen ze ,hoi hoi zou je zeggen ,was Jopie die Indo,s dankbaar ? Niet echt enige jaren later besloot hij als premier dat ze beter het land konden verlaten .

  • Arthur Olive zegt:

   Pak Bert, dat verhaal over mijn oom Ekkie Lucardie kende ik niet.
   Wist u dat Ekky een grootmoeder uit de Kraton had. Hij kon doorgaan voor een toktok Hij had een broer Eddy die hier in San Marcos, California woonde.
   Ekky had ook nog een zuster, Gerda, die zangeres was van de vooroorlogse PMY Jazz Clovers. uit Batavia.

 9. Bert Krontjong zegt:

  @Pak Olive : bent u het alweer vergeten ? enige tijd geleden kwam het allemaal ter sprake ,uw oom Ekky Lucardie was een collega en goede vriend van mijn vader ,hij had 2 zonen t.w Peter en Robby bij een Indische vrouw ,waarvan hij gescheiden was en vond een nieuwe liefde van Portugese afkomst Rita ,dhr Lucardie heb ik voor het laatst ontmoet op de begrafenis van mijn moeder in 2008 ,intussen is de heer Lucardie overleden ,de heer Lucardie kon inderdaad doorgaan voor een totok net als mijn vader trouwens ,dat hij een grootmoeder uit de Kraton had vertelde u mij toen .

 10. Indisch4ever zegt:


  nav de verhalen over mijn oom Chris Evers, mailde een vaste lezer dat hij in kamp Bangkinang sliep naast oom Chris.
  Bert, was je vader ook in kamp Bangkinang? Kende hij oom Chris daarvan ?

  • Bert Krontjong zegt:

   @Bert ,was je vader ook in kamp Bangkinang ? “‘ Ja natuurlijk ! samen ook met pak Keller ,toen natuurlijk nog een klein pakje ( 17 jaar in 1945) maar ik schreef op 23 april 2020 om 20.16 “”Oh daar kende mijn vader dhr Evers van !”” Daar was dus kamp Bangkinang maar ze woonden allebei in Padang ,dus ik vermoed dat ze elkaar al eerder kenden ,Chris Evers kwam trouwens regelmatig bij mijn ouders op bezoek en vice versa ,dacht ik weet het niet zeker ,dat hij in Breda woonde .

 11. Bert Krontjong zegt:

  Heb het als een echte Sherlock Holmes uitgezocht ,Mijn vaderJ.Ch.H ,Wijchgel employe AVB te Padang geboren 29-05-1913 zat in barak F te Bangkinang en Ch .G Evers geboren 1911 employe Societa te Padang zat ook in barak F te Bangkinang .G.W.Keller geboren 1928 zat in barak C4 samen met zijn vader ,het broertje van G.W Keller zat in barak C3 ,kijk waar die lijsten van si Ron zo nuttig voor zijn kwestie van opzoeken .

  • Anoniem zegt:

   Jk breek toch effe in .Mijn Pa zat bij de Kempei Thai met de Sawahloento mannen . Ik lag eerst tussen Engelse schippers met veel herrie waar ik niets van snapte ,haalde daarom mijn jongere broer op en installeerde me in Barak F voor de helft met zieken gevuld uit de naast ons gelegen ziekenbarak. Naast me was een man die zelfmoord pleegde en de Heer Evers kwam zo naast me tot de capitulatie van de Jap..Mijn Pa kwam later naar ik meen door verdienste van Dokter Vis.,Zo ook de Pa van R.Geenen en anderen die zwaar toegetakeld bij ons terug kwamen.
   BoKeller.

   • R Geenen zegt:

    Ja, die plures jappen van honden hebben onze vaders en een totaal van 30 Ombilinmijnen employees maandenlang om beurten gemarteld. Hier vermeld ik een deel van het gebeuren. De rest staat op mijn website. De namen van de jappen en hun Indonesische secondanten staan ook hier beneden.
    De volgende mannen uit Sawah Lunto waren:
    W. van Ameyden van Duyn, L.P. Apitule, C.R. Brouwer von Gonzenbach, E.J.A. Cosijn, H.C. van Don, B. Filet, C.J. Foss, E. Geenen (mijn vader), W.C. Goldman, O. Hisgen, J.H.G. Keim, G. Keller, F. Kretzer, F.J. Keuskamp, W.J.R. Lanzing, F. Maidman, C.D.J. Marges, A.W.F. Molensky, F.A. van Ommen, J.A. van Ommen, C. H. van Raalten, A. Schlameisen, J.J. Thenu, F. Urban, A. Uyleman Anthonijs (particulier archief) en nog twee personen.

    Bij binnenkomst werden ze van hun bagage afgeholpen en geboeid. Daarna kregen ze een zitplaats op de grond in de toneelzaal aangewezen, waar zij met gekruiste benen doodstil en met de ogen naar de grond gericht moesten blijven zitten. Iedere vorm van onderlinge communicatie was op straffe van buitenproportioneel slaag verboden. In deze houding moesten zij hun beurt afwachten. Deze beurt hield in dat men door de Japanse Tokko-luitenants Sugibayashi en Miyauchi, de Tokko-gunzo’s Watari Tsurukichi en Yamashita en de Indonesische tolken Bakri, Sjafei, Hartin en nog anderen zou worden “verhoord”.

    Zo’n verhoor bestond hoofdzakelijk uit het met de hand, vuist, zweep, bullenpees, stoel of delen van, een eind hout, touw of elektriciteitskabel dan wel een speciaal ervoor geconstrueerd slaginstrument inslaan op de gewenste politieke gevangene, die wel uit voorzorg geboeid was.
    Een speciaal voor het doel geconstrueerd slaginstrument kon zijn een zweep van staaldraad of de “spiked rattan”, een in vieren gespleten eind rotan voorzien van van binnenuit aangebrachte nageltjes waarmee het slachtoffer van kleding en huid ontdaan kan worden.
    Wanneer het slachtoffer al dan niet met opzet, op de grond kwam te liggen werd door schoppen of springen, liefst kwetsbare plekken van het lichaam de pijn bewust verhoogd en werden blessures met opzet aangebracht.
    Velen werden tijdens de ondervraging gedwongen te knielen met een stuk hout in hun knieholten. Lang genoeg in deze houding zakt men vanzelf terug zodat door eigen gewicht abnormale kracht op de knieën werd uitgeoefend en men zichzelf pijnigde, tenzij men rechtop bleef. Het hoge pijngehalte van brandletsel werd vanzelfsprekend niet onbenut gelaten.

    • Peter van den Broek zegt:

     @ Dhr Geenen.
     W.C. Goldman is de inspecteur van Politie die het geheime Goldmanrapport opstelde of een familielid ?

    • R Geenen zegt:

     Volgens mij moet het dezelfde man zijn.

    • Boeroeng zegt:

     W.C. Goldman moet het bedoelde goldmanrapport geschreven hebben
     Zie zijn ambtenarenstaat.

     Willem Christiaan Goldman, geboren op 10-12-1904 in Goendik, Semarang. Willem is overleden op 08-07-1982 in Voorburg, Willem trouwde, 27 jaar oud, op 26-05-1932 in Soerabaja met Victorine Désirée Esperance Augustine Ketting Olivier, 24 jaar oud. Victorine is geboren op 29-11-1907 in Batavia, dochter van Lodewijk Oscar Ketting Olivier en Rosalie Madelaine Cornelie de Nijs.
     Ouders: Jan Christiaan Karel Goldman, geboren op 15-04-1878 in Poerworedjo.en Anna Paulina Elisabeth Jurgens, geboren op 20-08-1881 in Bandoeng.

 12. Bert Krontjong zegt:

  Toch goed dat Pak Keller nog even gereageerd heeft op die oom van Henk sorry Boeroeng ,Pak Keller is natuurlijk een HELD ,Korea veteraan en schijnt zeer geliefd bij zijn manschappen te zijn geweest ,jammer dat hij voor zo,n futiliteit weg blijft op deze site ,de persoon met wie hij een controverse had ,is het allemaal niet waard ,gewoon terugkomen Pak Keller !!

  • Bert Krontjong zegt:

   Nog even wat ! Er zijn op deze site veel mensen ,die diep ontzag hebben voor Pak Keller ,en dat heeft hij ook verdiend ,in tegenstelling tot die persoon ( Noem geen namen ) als je je aangesproken voelt meld je dan aan bij de balie ! die persoon dus ,ja wat moeten we er mee ? gewoon negeren ,lijkt mij het beste .

   • R Geenen zegt:

    Ja Bert, met alles eens. Doe ik ook.
    Maar daartegenover krijg ik veel informatie om mijn verhaal over mijn moeder te schrijven. Namelijk Ombilinmijn-Sawahloento-oorlog-nips-sabotage-concentratiekampen-transport/verplaatsing-Sawahloento-Padang-Missie-Boei-Bangkinang.
    Wat er na gebeurde in Batavia/Jakarta weet ik het meeste wel en als sluitstuk ook haar Nederlandse ervaring. Het ontbrekende, door mijn vertrek na SoCal, wordt door mijn jongste zus aangevuld.

 13. Boeroeng zegt:

  Voor wie interesse heeft: net online gezet, dossiers van de oorlogsgravenstichting
  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00446?searchTerm=

 14. Rik Voortman zegt:

  Goedenavond,
  Ik ben aan de stamboom van mijn vrouw bezig , en nu valt mij op dat de naam van haar oma
  verkeerd genoteerd staat Mw E.W Reijnst Reed , moet zijn Reedel.
  Is een en ander aan te passen (oorlogsgravenstichting hebben de naam al aangepast op hun website.) Ik heb via Delpher 2 familie advertenties die mijn conclusie bevestigen.

Laat een reactie achter op Bert Krontjong Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.