indo’s be like

Indo’s be like:
In deze video starten we met onze collegereeks waarin we steeds een onderwerp pakken uit de geschiedenis van Nederlands-Indie en/of Indische Nederlanders. Het onderwerp van dit college is de repatriering, want waarom zijn er zoveel mensen met een dna-link naar Indonesië in Nederland?

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

41 reacties op indo’s be like

 1. Robert zegt:

  Laat hem ophouden met het gebruik van het word “gemengd bloedigen”! Zijn bloed is ook gemengd al is het maar met bacterien en virussen!

  • RLMertens zegt:

   @Robert; ‘gemend bloedigen etc.’- Goed, dat hij deze uitdrukkingen gebruikt. In vele geschriften( Fabricius; Het duister bloed!) staat het genoteerd; ‘hij trouwde (toch!) een halfbloed meisje. Een meisje met gemengd bloed; Europees/Javaans.’ Niet verhullen; zo was die maatschappij!

   • Anoniem zegt:

    De tijd van gemengd bloedig is voorbij.De meeste volbloedige Duitsers weten bijv, niet dat hun voorvaders uit Caucasus kwamen en niet zo “volboedig” waren.als ze denken of dachten.

   • Robert zegt:

    Dat was een maatschappij gebaseerd op puur racisme en raciale vooroordelen.

    • R.L.Mertens zegt:

     @Robert; ‘gebaseerd op puur racisme etc.’- Inderdaad. Dat was die Indische maatschappij! Als volbloed (!) had je daar een heerlijke leven! Bij de as. viering van 100 jaar Koninkrijk in Indië, dichtte Soewardi Soerjningrat( Djokjase adel) bestuurslid van DD’s Indische Partij een satire 1913; ‘Als eens een Nederlander was. Wat een vreugd, wat een genot zal het wezen een nationale dag van groot gewicht te kunnen herdenken. Ik wilde dat ik voor een ogenblik Nederlander kon wezen. Niet een Staatsblad Nederlander, doch een zuiver onvervalste zoon van Groot Nederland, geheel vrij van vreemde smetten vrij etc. etc. Hij werd gearresteerd en verbannen

    • PLemon zegt:

     @ gebaseerd op puur racisme

     # ” dat de Indische werkelijkheid ingewikkelder was dan het simpele onderscheid tussen de blanke kolonisatoren en de oorspronkelijke bevolking ”

     *** Citaat : Achteraf gezien lijkt het logisch dat de Indonesische bevolking de Nederlandse overheersing op den duur niet meer zou pikken en het lot in eigen hand zou nemen. Maar aan het begin van de twintigste eeuw lag dit nog allerminst voor de hand. Niet alleen heerste Nederland al driehonderd jaar in de archipel, ook leken de koloniale rijken van Groot-Brittannië en Frankrijk heel solide. Bovendien: wie zou in Indië de macht moeten overnemen? De Indonesische bevolking bestond voor het overgrote deel uit arme, analfabete boeren, en de aristocratische elite had het in meerderheid al lang geleden op een akkoordje gegooid met de vreemde overheersers en hielp ijverig bij de onderdrukking en uitbuiting van de bevolking.

     Daar kwam nog bij dat de Indische werkelijkheid ingewikkelder was dan het simpele onderscheid tussen de blanke kolonisatoren en de oorspronkelijke bevolking suggereert. De inwoners van Nederlands-Indië waren officieel ingedeeld in drie categorieën: de oorspronkelijke bewoners, die werden aangeduid als ‘inlanders’, de ‘vreemde oosterlingen’ (Chinezen, Japanners, Arabieren enzovoort), en de ‘Europeanen’. Die laatste categorie bestond in 1900 uit ongeveer 75.000 mensen, terwijl er circa 40 miljoen inlanders waren.
     https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/25576/ernest-douwes-dekker.html

    • R.L.Mertens zegt:

     @PLemon; ‘vreemde oosterlingen etc.’- En de Japanners, geen vreemde oosterlingen zijn maar in 1e categorie Europeanen werden ingedeeld! Met als dank dat ……Indië in 1942 onder de voet werd gelopen. Buigen voor de Jap…..de Aziatische Europeaan!

  • Robert zegt:

   DNA-link naar Indonesie. meer dan 3 eeuwen van compenetratie laat zijn onwisbare sporen na.

   • Robert zegt:

    Nederland heerste in de Archipel? Ogenschijnlijk ja, maar de realiteit is anders. Vele locale heersers en leiders waren van groot belang om het Ned bewind te onderbouwen.

    • PLemon zegt:

     Dat werd ook vermeld ; quote…’ de aristocratische elite had het in meerderheid al lang geleden op een akkoordje gegooid met de vreemde overheersers en hielp ijverig bij de onderdrukking en uitbuiting van de bevolking.’

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘op een akkoordje gegooid etc.’- Tot grote vreugde van hun onderdanen…. en onze Indische overheid/residenten. Zie; ze hun herediensten vol overgave uitvoeren. Zelfs openbare wegen worden kosteloos onderhouden/aangelegd. Ook die grote Postweg dwars door Java!- Zie (op doc.film) onze residenten innig gearmd(!) met de Inlandse hoofden/regenten. De liefde voor elkaar/blank en bruin spat er zo van af. Zo was Indië …ons Indië, tevreden onderdanen in de gordel van smaragd!- Koningin Wilhelmina in Londen 1942 (en min.Gerbrandy snorrend, goedkeurend haar aankijkt); ‘we weten, dat in het verre Indië; blank en bruin, naast elkaar, schouder aan schouder die oorlog zal weerstaan’. – Waarom, waarom dan bersiaaaap?

 2. PLemon zegt:

  Zo’n kort filmpje laat zien hoe verwarrend het voor buitenstaanders kan overkomen hoe de samenleving in de Oost oorspronkelijk in elkaar stak. Maar anderzijds kan de 3e en latere generatie alleen terugvallen op eerder op schrift en beeld vastgelegde informatie en dus de particuliere belevingswereld van alledag mist. Enfin dat de “terugkeer/repatriëring” van landgenoten stroef verliep maar desondanks het integratieproces natuurlijk vlot omdat we uit een vergelijkbare westers ingerichte samenleving afkomstig waren, mag wel beter geaccentueerd worden.

  • R Geenen zegt:

   @@Zo’n kort filmpje laat zien hoe verwarrend het voor buitenstaanders kan overkomen hoe de samenleving in de Oost oorspronkelijk in elkaar stak. @@
   Hij heeft het niet eens over de Oost. Alleen over Java want daar waren alleen buitenkampers. Ik ben benieuwd of die klojo wel weet hoeveel eilanden in de archipel zijn.

  • R.L.Mertens zegt:

   @PLemon; ‘integratie proces natuurlijk vlot etc.’ – Onze ouders hadden in die Indische maatschappij de nodige strijd/ervaringen opgedaan om zich zo Europees mogelijk te manifesteren. In Nederland aangekomen deden ze hetzelfde. En zelfs zo, dat ze desnoods van onder af aan begonnen! Veelal als ‘ Indonesiërs’ aangemerkt’ toonden zij hun plicht betracht en inzet. – In 1953 was er in A’dam een tram/bus staking. Echter Pa ging naar zijn werk bij de Hembrug in Zaandam; lopend (!) vanuit Amsterdam W.

 3. Barbara zegt:

  Heel goed dit korte college, met interessante filmbeelden en krantenkoppen. Vooral voor jonge mensen die nog zoveel weten over deze geschiedenis.

  • RLMertens zegt:

   @Barbara; ‘korte college etc.’- En daardoor wederom de belangrijkste oorzaak van bersiap/opstand werd ‘vergeten’; Het Atlantisch Handvest (voorloper van de VN) ‘elk volk heeft het recht van zelfbeschikking= merdeka’ door onze regering in Londen, sept. 1941 ondertekend en in okt.1945 te Batavia verloochend! Over ‘witwassen van onze geschiedenis’ gesproken!

   • PLemon zegt:

    @ Waarom, waarom dan bersiaaaap?

    # Het Volksraad model viel in duigen door de Japanse bezetting, die ongekend wreed was en indirect het nationalisme voedde (weg met de vreemdelingen).
    Vervolgens had men in de gaten dat de Nederlandse aanwezigheid militair bijna niets voorstelde, de Japanner rolde immers het feitelijk politieleger in een mum tijd op.
    Komt nog bij dat direct na de capitulatie van Nederlandse kant geen bevrijdingsleger klaar mocht staan vh geallieerde commando. En de Britse eenheden weigerden die rol op zich te nemen. Dan is het niet meer dan logisch ( geen gevolg zonder oorzaak) dat de propaganda machine vol wordt aangezet en aangewakkerde haatgevoelens jegens de buitenlander en iedereen die ermee sympathiseerde aan de bamboe roetjing werd geregen.

    *** Citaat :. Tijdens de Japanse bezetting werden de reeds aanwezige anti-Nederlandse sentimenten, met name in de Indonesische jongerenorganisaties, versterkt door Japanse antiwesterse propaganda. Het zelfbewustzijn van Indonesiërs nam toe door de uitoefening van bestuurlijke en economische functies tijdens de bezetting. Tegelijkertijd werd hun afkeer van elke vorm van vreemde overheersing gevoed door de arrogante houding van de Japanse bezetter.
    Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. Twee dagen later riepen Soekarno en Hatta de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Er waren geen Nederlandse soldaten of bestuursambtenaren op Java en het duurde zes weken voor de eerste geallieerde soldaten op Java aankwamen. De Britten aan wie de regeling van de overgave van Japan in Indonesië was toegewezen, wilden geen oorlog voeren om het Nederlandse koloniale gezag te herstellen. Zij drongen aan op onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek. Er volgden een aantal onrustige maanden, de Bersiap-periode, waarin radicale jongeren, de pemoeda’s, terreur uitoefenden. Aanvankelijk bestond er in 1945 geen bereidheid om met de Republiek Indonesië op voet van gelijkheid te onderhandelen, temeer omdat Soekarno werd gezien als collaborateur met de Japanners.
    https://www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/2883/de-koloniale-relatie-tussen-nederlandsers-en-nederlands-indie

    • R.L.Mertens zegt:

     @PLemon; ‘ de pemoeda’s terreur uitoefenden etc.’- Zo maar, zonder enige redenen? en dan nog voornamelijk op hen, die ook in de japanse tijd, buiten de kampen verbleven. En toen, weliswaar vijandig doch links werden gelaten en nu plotseling(!)het kind van de rekening werden!

    • Peter van den broek zegt:

     Een terechte opmerking van de op dit blog verguisde Heer Mertens, maar die was er ook bij

     Het Bersiap geweld mag niet los gezien worden van de gewelddadige koloniale maatschappij in Nederlands-Indie.
     Het koloniale bewind kon zich alleen in de 19de eeuw door oorlogen excusez les mots politionele acties en in de 20ste eeuw door repressie en angst in het zadel houden. De Japanse bezetting veranderde daar niets aan. De Nederlands propaganda van het superieure blanke ras werd toen vervangen door de Japanse propaganda van het andere superieure ras.

     Maar er vond ook binnen de nationalistische beweging een ondergrondse radicalisering plaats die inzag dat een koloniaal Nederlands/Japans bewind alleen maar door gewapend geweld ten val gebracht kan worden. Dan is een bamboe roentjeng tegenover een weerloze (ndo-) Europese bevolking voldoende.

     De Nederlandse koloniale verhoudingen tijdens veranderden en na de oorlog niets. Bij de geallieerde bezetting van Nederlands Nieuw-Guinea wilde het Gouvernement de Indonesische gevangen in Australië naar Boven-Digoel interneren/verbannen, Orde en Gezag moesten hersteld worden. Dat vonden de Geallieerde toch niet zo’n goed idee. Daar kwam nog bij dat van der Plas vanuit Australië in zijn radio-uitzendingen de goegemeente in bezet gebied meedeelde dat Soekarno c.s. na de bevrijding door de Geallieerde autoriteiten als collaborateur zouden worden terecht gesteld.

     Wat voor alternatieven hadden de Indonesische nationalisten dan?

     Apropos het examenonderwerp voor HAVO-VWO, zie link, geeft toch wel een Nederlands-centrisch beeld van de Indische geschiedenis.

   • PLemon zegt:

    @ Zo maar, zonder enige redenen?

    # De vraag stellen is tegelijk die ook beantwoorden.
    Kijk de opgeleide inlandse burger van eenvoudiger komaf stoorde zich aan de standenmaatschappij waar de ‘ bruine’ elite en blanke ambtenaar zijn bestaan bepaalde. Toen de Japanner hen wel de kansen bood en daarmee de ogen opende voor meer merdeka maar die uiteindelijk niet toestond, legde die de steen voor de onvrede en tenslotte de haatgevoelens jegens de vreemdeling in het algemeen.Met propaganda tegen de westerlingen in het bijzonder groef de Japanner later ook z’n eigen graf.
    In de korte periode na de capitulatie toen de gewapende en bestuurlijke macht ontbrak lieten vooral de kansarmen zich door hun beter opgeleide landgenoten ophitsen tot een bloedige afrekening met het vreemde volk. De tragiek vd indo-europeaan was z’n verblijf buiten de kampen.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘lieten de kansarmen …ophitsen etc.’- Zomaar ophitsen…tegen het vreemde volk, zonder enige redenen? Dat vreemde volk, dat in de Japanse tijd tussen hen in leefden.

    • PLemon zegt:

     @ ophitsen….zonder enige redenen?

     # letterlijk.,. aanzetten tot iets kwaads. Tja die arme sloebers lieten zich meeslepen in de zich tekort gedane gevoelens van de inmiddels groeiende inheemse burgerklasse. Die hielden de vuile handen schoon en vonden zelf achteraf dat ze met die moordpartijen op weerloze ‘vreemdelingen’ en eigen bevoorrechte burgers internationaal een slecht figuur zouden slaan.

    • Peter van den Broek zegt:

     Maar wat was de INDONESISCHE belevenis van alledag in Nederlands-Indie van vòòr de oorlog zo treffend door dhr Lemon aangeduid als particuliere belevenis ?

     In het najaar van 1940 leverde Thamrin in de Volksraad ongewoon scherpe kritiek op het koloniale beleid. Thamrin was één van de gematigde nationalistische Volksraadsleden die o.a. voorstelde 1) het woord “Inlander” te vervangen door “Indonesier” 2) de “Indische nationaliteit “ te definiëren en “3) de Volksraad in een quasi-parlement= Volksvertegenwoordiging te veranderen.

     Thamrin zei dat de Nederlanders het totalitaire systeem in Nazi-Duitsland wel veroordeelden, maar er in de kolonie zelf gebruik van maakten. Indonesië werd volstrekt autocratisch bestuurd door mensen uit een ander land ten bate van dat andere land. De Nederlanders wilden hun macht niet met de Indonesiërs delen, omdat zij hun winsten uit de kolonie niet wilden prijsgeven.

     Dat stond voor de Nederlands kolonisten gelijk aan vloeken in de kerk en het Gouvernement reageerde zoals gewoonlijk met repressie.
     Op 6 januari 1941 doorzocht de politie het huis van Thamrin, een Volksraadlid. Hij lag ziek te bed en werd onder huisarrest geplaatst. Vijf dagen later overleed hij, slechts 46 jaar oud. Tienduizenden namen deel aan zijn begrafenis, die daarmee uitgroeide tot de laatste nationalistische massademonstratie onder het koloniale bestuur.

     Tijdens zijn huisarrest werd ook E.F.E. Douwes Dekker gearresteerd. Het Gouvernement interneerde hem samen met de in 1940 gearresteerde NSB’ers en zij werden naar Suriname versleept. Hij kwam in 1947 terug naar Indonesië!!!!!!!

     Door de dood van Thamrin bleef er maar één nationalistische leider over die onder de Indonesische bevolking algemene bekendheid en aanzien genoot: Soekarno!!!! Gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborgh liet Soekarno in het voorjaar van 1941 weten, dat hij naar Java zou kunnen terugkeren mits hij in publicaties het gouvernement zou steunen, hij zou zo een collaborateur van het Gouvernement worden. Een soort Quid pro Quo of dom gezegd koehandel., maar een kat in het nauw maakt vreemde sprongen

     De situatie vòòr de oorlog was dus zo: Gematigde Indonesische voormannen waren dood of monddood gemaakt. Anderen zoals Soekarni, Hatta en Sjahrir waren verbannen.

     Dus met welke representatieve Indonesiers wilde het koloniale bewind samenwerken? Wat het Gouvernement of het Oppergezag in Nederland daarna meedeelde sloeg dan toch nergens op en was alleen bedoeld om haar bewind in Nederlands-indie goed te praten zoals toespraak Wilhelmina over Atlantisch Handvest, commissie Visman, RTC na de oorlog: het was het gereutel van een terminale patient.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘inheemse burgerklasse etc.’- ?. En die gingen zo maar die arme sloebers ophitsen?

    • PLemon zegt:

     @ die gingen zo maar die arme sloebers ophitsen?

     # De kracht vd kabar angin moet u bekend zijn en helemaal als dit via de radio wordt versterkt.

     *** Citaat M.van Pagee..: Voor diegenen die mij pas recentelijk volgen: in de afgelopen twee jaar onderzocht ik de tegenstrijdige herinnering aan de Indonesische propagandist en radiomaker Bung Tomo (Sutomo) en zijn rol in de Indonesische revolutie van 1945. In Nederlandse bronnen en publicaties wordt hij vaak geframed als oorlogsmisdadiger en ophitser terwijl hij in Indonesië een van de meest bekende helden is die zich moedig verzette tegen de koloniale herbezetting. Vandaar de titel: “War criminal or Hero?” Ik noem hem wel de Indonesische ‘Che guevara’ vanwege de iconografische herinnering. Het legendarische portret uit 1947 is nog steeds inspiratie voor graffiti in hedendaags Jakarta, zie foto. In mijn scriptie plaats ik zijn rol in de grotere context van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tegen het Nederlands kolonialisme.
     Ook constateer ik dat de eurocentrische blik indirect van invloed is op hoe hedendaagse Indonesische historici over de Bersiap schrijven.

     Voor wie geïnteresseerd, hierbij een vertaling van Bung Tomo’s meest bekende radio-toespraak van 9 november 1945. Waarvan de originele opname bewaard is gebleven. https://youtu.be/nhc8YZifcCo :

     “Bismillahirrohmanirrohim! (In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle)
     Merdeka!!! ( = Vrijheid)

     Mijn broeders, alle boeren in Indonesië
     Met name mijn broeders en medeburgers in Surabaya
     We weten allemaal dat de Britse troepen vandaag pamfletten hebben verspreid
     Met daarin een dreigement, gericht aan ons allen
     Een ultimatum voor de periode die zij ons dicteren
     Om ons te dwingen onze wapens af te staan die wij [eerder] hebben buitgemaakt van de Japanners. etc. etc.
     https://icmonline.ning.com/profiles/blogs/scriptie-over-bung-tomo

    • Peter van den Broek zegt:

     Met die scriptie van Marjolein van Pagee over Bung Tomo met die beroemde foto zijn vreemde dingen aan de hand !!!!

     !) De foto geeft de indruk dat Bung Tomo een vlammende rede afsteekt tijdens de gebeurtenissen in Soerabaja in oktober/november 1945. Maar die foto is wel geënsceneerd . Hario Kecik, een ooggetuige, beschrijft in zijn boek over de Heroes’ days in Soerabaja dat de foto niet in Soerabaja gemaakt is, maar ik dacht in Medan op een terras van een hotel, zie de gestreepte zonneparaplu en het uitgestreken uniform van Bung Tomo.. Dat die foto fake is, geeft Marjolein van Pagee nu ook toe.
     Ondanks dat is die geënsceneerde foto symbool geworden voor de slag om Soerabaja van 1945, het klootjesvolk wil in de maling genomen worden.

     Dat niet alleen, de scriptie , waarbij ik vele kritische kanttekeningen, ( slordige wijze van onderzoek, dubieus gebruik van bronnen, selectieve citatie e.d.) plaatste, kreeg van Marjolein van Pagee de reactie, dat mijn argumenten louter verwijten waren , staat tot 12.12.2021 ONDER EMBARGO. Dan is ook het dekolonisatieprojekt afgelopen.
     https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/67954

    • Peter van den Broek zegt:

     Marjolein van Pagee zegt over Boeng Tomo “Ik noem hem wel de Indonesische ‘Che guevara’ vanwege de iconografische herinnering”……

     Dan heeft zij het toch over niks, Het slaat nergens op, dan begrijpt ze Che Guevara en zijn filosofie niet en dan leutert ze door over Boeng Tomo. Van Pagee is toch het onbenul van het dekolonisatie project. Eerst had ze het interview met Hari Kecik, terwijl ze nog geeneens het boek van hem gelezen had. Dat is toch onvoorbereid en dom.

     Dan haar verhaal over een veronderstelde oorlogsmisdaad in Prambon Wetan. Zelfs dr. Limpach die wat over oorlogsmisdaden wet, besteedt er zeggen en schrijven één bronvermelding aan aan. Prof. Oosteinde, een echte professor laat niks heel over Prambon Wetan.
     Marjolein van Pagee noemt zichzelf historica maar verwart het met hysterica . Met zo’n persoon wil ik best een discussie aangaan over meer dan 350 jaar koloniale overheersing. Ik weet er weinig van, maar zo’n discussie is bij voorbaat gewonnen, hoef ikzelf niet veel over de geschiedenis te weten, ik volg een beetje I4E en dan weet ik genoeg. Lilian Ducelle zou zeggen : zij snapt nul en dat kan ik volledig beamen.

     En dan gaat dhr Lemon haar citeren?

    • R.L.Mertens zegt:

     @PLemon; ‘kabar angin etc’. – Nog steeds niet het antwoord op mijn vraag; waarom die groeiende burgerklasse, die arme sloebers aanzetten( zelfs via kabar angin=geruchten) tot geweld etc.? Zoals boeng Tomo in Soerabaja okt..’45; de aanjager tot verdediging van de Republiek met zijn radio Pembrotakan.

    • PLemon zegt:

     @ Nog steeds niet het antwoord op mijn vraag; waarom die groeiende burgerklasse, die arme sloebers aanzetten….
     @ En dan gaat dhr Lemon haar citeren?

     # Hr Mertens ws wilt u persé uw verhaal bevestigd hebben dat de belanda’s alle ellende vd bersiap en merdeka oorlog hadden kunnen voorkomen als de Hollanders de nationalisten al direct na hun bewustwording dat het belachelijk was dat een handvol vreemdelingen en een bovenklasse tov miljoenen geboren eilandbewoners aan de touwtjes trokken, hun zin direct hadden gegeven.
     In alle eerder gegeven antwoorden en literatuurverwijzingen moet u hebben begrepen dat zoiets In de planning lag maar dat is deJapanse bezetting roet in het eten gooide.
     #En Pagee’s poging eea te verklaren dan ook halfbakken was en daarom zij Bung Tomo’s
     radiotoespraak centraal en als uitgangspunt heeft genomen.

    • Peter van den Broek zegt:

     @dhr Lemon: bekende radio-toespraak van Bung Tomo op 9 november 1945.

     Van Pagee maakt alleen maar duidelijk hoe selectief ze gebruik maakt van de voorleggende feiten!!! Met die radiotoespraak maakt volksheld Bung Tomo alleen maar goede sier vlak voor de Britse hoofdaanval op 10 November 1945. Maar daarvoor had Bung Tomo andere en weinig frisse dingen gepropageerd en gedaan.

     Hij had samen met andere belangrijke Indonesische autoriteiten op 15 Oktober 1945 besloten Nederlandse en indo-Europese jongeren en mannen op te pakken en te interneren. Die worden later als gijzelaars aangemerkt, die werden gegijzeld maar in ruil voor wat? Quid pro Quo!!! Bij de razzia’s passeerden meer dan 1600 gevangenen de Simpang Club waarbij tientallen mensen door een Volksrechtbank werden aangeklaagd en vermoord. De Simpang Club was weliswaar niet het hoofdkwartier van de volksbeweging van Bung Tomo, de BPRI, maar Bung Tomo speelde in de Simpang Club ook voor Indonesiers discutabele rol.
     Hario Kecik probeert in zijn boek over die periode de rol van Bung Tomo onder de tafel te spelen. De journaliste of onderzoeker Marjolein van Pagee had de gelegenheid hem te interviewen, maar zij stelde juist geen brandende vragen over de rol van Bung Tomo in Soerabaja. dan had zij e.e.a. toch in haar scriptie kunnen uitleggen.

     Helaas kunnen we niks verifiëren want haar scriptie staat onder embargo. Heeft zij dat zelf besloten??? Die gebeurtenis doet mij denken aan de dissertatie van Remy Limpach “brandend kampongs van gen. Spoor……” dat ook een lange tijd onder embargo lag.

     Even terug naar het topic “Indo’s be like”. Ik heb mijn kritische maar opbouwende aanmerkingen bij hun neergelegd en ben benieuwd hoe ze dat verwerken in hun komende Colleges. Het eerste college was best interessant , maar over de door hen aangedragen feiten valt te discussiëren.

    • R.L.Mertens zegt:

     @PLemon; ‘alle ellende van de bersiap etc.’- Jazeker! Het is zelfs zo, dat bersiap door Nederland/ons beleid is uitgelokt! – In het kort; geen zelfbeschikkingsrecht=merdeka
     (4/10’45 vdPlas-Hatta) met daarbij provocerend beleid; Soerkarno voor het tribunaal, een collaborateur etc., (5/10’45)die een voedselboycot afkondigde, dit alles bracht als reactie een woedende massa tot Belanda haat! De buiten de kampen verbleven Indische gemeenschap ( vrouwen+kinderen+oudjes) en pro Nederlandse groepen werden als eerste het doelwit. En dat alles in weerwil van de Britse oproep; tot overleg met de Republiek! – Wie is schuldig aan deze moordpartijen? Soekarno ea.?- Zo ook in Soerabaja; waar na het verscheuren van onze driekleur boeng Tomo de aanjager was van de revolutie. En zeker eveneens boenoeh Belanda(dood aan de Hollanders) over de radio heeft geroepen.- Wat had hij anders moeten roepen? Spaar die Belanda’s in de Simpang club? Dit na eeuwen bezetting en alles wat er in de Japanse tijd met de Indonesiërs is gebeurd; gedrild, als slaven/ remoesjahs, hongersnood eind 1944/45 toen verliezend Japan alles confisqueerde.- Ons beleid (Romme, Drees sr.Beel) heeft alle ellende veroorzaakt! Tot aan een blamerende einde bij de overdracht (Batavia 27/12’49); toen onze vlag bij het strijken door duizenden Indonesiërs werd uitgefloten en uitgejoeld!
     – Zelfs zo: dat we anno heden nog met de naweeën zitten; zie protest door Indonesische veteranen/nazaten tegen het as. bezoek van ons koninklijk paar.
     – JdeKadt 1947;’wat ons nog overblijft, dat is het beseffen wat we gemist hebben
     ( eeuwige vriendschap met een volk waarmee we eeuwen historisch verbonden waren) en verknoeid hebben. Wat ons overblijft is schaamte over zoveel bekrompenheid, onbekwaamheid en zelfgenoegzaamheid’!

 4. R Geenen zegt:

  @Boeroeng: Toch een paar opmerkingen over die website indo’s be like
  Het vreemde is dat als je andere filmpjes gaat bekijken, je op YouTube belandt. En dan krijg je de gekste belanda films te zien. Ik kreeg o.a. van Rene Creutzburg, de eigenaar van het Indo blad, die wel geschrokken is van de Hollandse video’s met echte schrikbarende Hollandse titels.
  Daardoor ben ik ook gaan kijken. En het klopt. Ik ben toevallig bezig geweest om te shoppen voor mijn Mercedes. En diverse video’s, die ik opende waren op mijn gezoek gebaseerd.
  Maar om toch even terug te keren op het filmpje waarbij het Indische vrouwtje aan het woord is.
  Ik hoor haar praten en o.a. de volgende woorden uitspreken: ete, lope, kijke, danse. enz. Is dat het nieuwe Nederlands, het weglaten van de laatste letter “n”. Ik spreek regelmatig mijn 2 zussen en andere ouderen in Nl die dat niet doen.

  • Boeroeng zegt:

   Youtube zet linkjes naar andere films op pagina’s van een accounthouder.
   Die accounthouder kan deze linkjes niet verwijderen.
   Zie mijn youtubepagina en de reclame voor andere filmpjes rechts zijn wweggezet door youtube. Ik kan daar niks verwijderen of plaatsen.

   Ron, ik weet niet welk filmpje je bedoelt met een Indische dame die kennelijk sprak met een Nederlands dialect.

   • R Geenen zegt:

    De film “De repatriëring” hier bovenaan op je site. De foto toont een blanda kerel, misschien haar echtgenoot. Het viel mij en mijn vrouw heel erg op. Daarom mijn vraag.

  • Bertsiap zegt:

   In reactie op Peter ,Thamrin volksraadslid had een Indo vader ( Vader Schot ,moeder Indonesisch ) Pa Thamrin nam de naam van zijn aristocratische moeder aan ,Douwes Dekker was ook een Indo ,deze twee en nog vele Indo,s vochten voor een vrij Indonesia ,zou Pondaag/Soekarno dit geweten hebben ,gezien zijn IQ van gehalte doperwt ,denk ik van niet .

   • RLMertens zegt:

    @Bertsiap; ‘Thamrin etc.’ -Werd scherp in de gaten gehouden door de PID sinds hij kritiek uitte op de vlucht van het Koninklijk huis, voor de inval van Duitsland. Hij hees geen driekleur voor zijn huis op 31 aug.1940. Stond in contact met D.Dekker.,die volgens PID pro Japanse sympathieën had. Ook Thamrin, een geslaagd zakenman had veel omgang met Japanse zaken lieden. DD werd in het gevang gezet. Bij Thamrin, die ziek thuis lag, werd huiszoeking gedaan. 5 Dagen later stierf hij. Zijn dood maakte diepe indruk op de Inheemse gemeenschap, die het in verband brachten met de PID behandeling. Hij werd een martelaar, zijn baar werd door duizenden begeleid, en als vorst begraven. Volgens de regeringsvoorlichtingsdienst, bewijs ontbrak, was hij een spionage agent.

 5. Peter van den Broek zegt:

  “Indo’s be like“ maakt een uitglijder want wat hoor ik op de video?? ….”Nederlanders werden in kampen geplaatst en gemengdbloedigen die mochten buiten het kamp blijven mits ze konden aantonen dat ze Aziatisch bloed hadden”.

  Als ik dat van personen hoor die zich afschilderen als Indo’s en dit presenteren in een College, dan verandert wel de betekenis van College. Mijn broek zakt daarvan wel af.

  Ik dacht dat bovenstaand mythe allang uit het Nederlands bewustzijn verdwenen was. Deze werd in het verleden in de provincie tot vervelens toe herhaald en uit irritatie heb ik verschillende instanties en musea daarop aangesproken. Nu ook “Indo’s be like”. Dat mag ik toch als Onbenul aanmerken. Het wordt nog erger door het gebruik van de racistische term “gemengdbloedigen”. Foei toch Indo’s.

  Ik wacht met spanning af hoe de volgende Colleges eruit komen te zien.

  • Robert zegt:

   Vele z.g.”gemengd bloedigen” eindigden ook in Japanse concentratie kampen en werkkampen. Wat is “Aziatisch bloed”? Bloed gemengd met gado gado , roedjah gobet en bami goreng?

 6. PLemon zegt:

  @. Ons beleid (Romme, Drees sr.Beel) heeft alle ellende veroorzaakt!

  # Zo zie je maar dat een parlementair stelsel ook z’n nadelen kent want mbt tot de verzelfstandiging vd archipel dacht het linkse politieke blok er anders over dan het rechtse.

  *** Citaat:. ” Die dekolonisatie is in Nederland niet begrepen en ervaren als consequentie van officieel beleden democratische beginselen, i.c. het zelfbeschikkingsrecht der volken. Dat recht paste namelijk nauwelijks in de toenmalige politieke cultuur waarop de in het interbellum dominerende christelijke coalitie een sterk stempel had gedrukt. Dat stond haaks op het nog overwegend theocratisvcche politieke denken in christelijke, in het bijzonder protestantse partijen. Het politieke denken in protestantse partijen als de Anti Revolutionaire Partij en de Christelijk Historische Unie wortelde nog in de theocratische overtuiging van de historicus en politicus G. Groen Van Prinsterer, de geestelijke vader van de christelijk-historische of antirevolutionaire staatkunde in de Nederlandse politiek die inmiddels opgegaan is in het CDA. De geschiedenis van Europa, aldus Groen, is dankzij haar christelijk inspiratie meer dan enig ander werelddeel gestempeld tot Historie als Openbaring Gods. En het is dan ook daaraan dat Europa zijn superioriteit en historische voorrechten ontleent. En binnen Europa is het in de ogen van Groen Nederland dat die goddelijke uitverkiezing in het bijzonder toekomt (W. Aalders, 1977).

  In die partijen leefde dan ook het sterkste verzet tegen de soevereiniteitsoverdracht aan de Indonesische Republiek die door Indonesische nationalisten op 17 augustus 1945 geproclameerd was. Het meest radicaal in dat verzet was de antirevolutionaire politicus P.S. Gerbrandy, tijdens de oorlog minister-president van het Nederlandse kabinet in Londen en na de oorlog de uitgesproken woordvoerder van het Comité Handhaving Rijkseenheid. Nadat hij in 1948 lid van de Tweede Kamer was geworden, heeft hij vergeefs geprobeerd de ministers die verantwoordelijk waren voor de soevereiniteitsoverdracht, te laten vervolgen en berechten wegens ambtsmisdrijven. De Tweede Kamer kan daartoe namelijk opdracht geven (in de huidige Grondwet op grond van artikel 119).

  … werd gemakshalve over het hoofd gezien dat Nederland zelf zijn koloniale machtspositie in het voormalige Nederlands-Indië zeker niet op grond van morele overwegingen prijsgegeven heeft, maar louter en alleen vanwege veranderde internationale machtsverhoudingen, vooral de externe (i.h.b. Amerikaanse) pressie, waarvoor het uiteindelijk gezwicht is.

  Nederland heeft van stonde af aan grote moeite gehad het Indonesische nationalisme als gesprekspartner te aanvaarden en daarmee geleidelijk aan politieke macht te delen ter voorbereiding van een onafhankelijke Indonesische staat. Wel is het eerste naoorlogse kabinet (Schermerhorn) noodgedwongen er toe over gegaan Indonesische nationalisten als onderhandelingspartner te accepteren. Maar de soevereiniteitsoverdracht werd nog enkele jaren opgehouden door het streven Nederlandse invloed nog in zekere mate in stand te houden. Tot na 1945 heerste in Nederland namelijk de opvatting dat de eigen welvaart voornamelijk steunde op het koloniale bezit in Nederlands-Indië. Vandaar ook de toenmalige kreet: ‘Indië verloren, rampspoed geboren’ (H.L. Wesseling, 1995; en F. Glissenaar, 2003). Dat Nederlands-Indië deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden gold vrij algemeen als iets vanzelfsprekends. Men ging er daarbij van uit dat dat ook in het belang was van de inheemse bevolking. In de oorlog werd dat nog nadrukkelijk uitgedragen in een omvangrijke opstellenbundel onder de veelzeggende titel: Daar werd wat groots verricht (1941), waaraan liefst 42 prominente Nederlanders, waaronder professor Jan Tinbergen, meewerkten.

  De Nederlandse koloniale politiek was in het vooroorlogse Nederlands-Indië onvoldoende bereid tot reële machtsdeling te komen door omzetting van de koloniale verhoudingen in een rijksverband waarin de vier rijksdelen: Nederland als rijk in Europa, Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao zelfstandig op voet van gelijkwaardigheid zouden zijn verbonden. Na de oorlog heeft men dat alsnog geprobeerd. Maar toen was het te laat vanwege de sterk veranderde politieke machtsverhoudingen in de wereld en in Nederlands-Indië in het bijzonder (J.A. Jonkman, 1952, pp. 58-88). Mutatis mutandis was dat ook het geval met het apartheidsbewind in Zuid-Afrika. Ook dat reageerde op de snel veranderende machtsverhoudingen met een beleid dat terecht gekenmerkt is als ‘too late and too little’, en ‘‘sharing’ power without losing control’.
  …. Van Nederlandse zijde werd de dekolonisatieproblematiek op sterk legalistische wijze benaderd (P.B.R. de Geus, 1984), een houding die evenzeer kenmerkend was voor Afrikaner politici. Ook zij waren sterk geneigd politiek te bedrijven vanuit een legalistische optiek. De apartheidspolitiek was daarvan een extreem voorbeeld
  https://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=1951

  • R.L.Mertens zegt:

   @PLemon; ‘dat recht paste nauwelijks in de toenmalige politieke cultuur etc.’-
   Die toenmalige politieke leiding ondertekende(!) wel dd.24/9-1941 het Atlantisch Handvest; art. Elk volk heeft het zelfbeschikkingsrecht(!). Met daarbij verzoek van de USA Roosevelt de koloniën hierover in te lichten. Na bijna 1 1/2 jaar later kwam de 27/12-1942 HM rede, met vooral inbreng van Van Mook; ( de achterhaalde, verworpen petitie Soetardjo 1936) zelfstandigheid binnen het Koninkrijk etc. ) Op 4/10’45 Batavia gesprek vd.PLas- Hatta; geen zelfbeschikkingsrecht! Alsmede provocaties tav Soekarno ea. en de start voor oprichting- Malino conferentie- voor een Federale opbouw van een RIS staat.
   Wederom een provocatie tegen de wens( sumpah Pemoeda); één volk, één taal, Indonesia Raja. En zo huppelde ons beleid voort, tegen de wereld/VN opinie in. Met gevolgen; van bersiap, tot een ‘politionele oorlog en als slot; een blamerende einde.
   En………slachtoffers. Door stupide politici en aanhang- Kenmerkend voor Afrikaner politici; Verwoerd, Lomoemba?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.