Graven familie Murk


Zie deze update van de site imexbo.nl

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

32 reacties op Graven familie Murk

 1. Hans Boers zegt:

  Met dank aan B voor plaatsen en aan GdlC voor beschikbaar stellen van de familie foto’s.

 2. Bert zegt:

  Mer belangstelling dit stukje gelezen op Imexbo.nl .Ja in plaats van Murk zou je net zo goed mijn opa,s naam kunnen invullen ,zoveel overeenkomsten zijn er ,mijn opa kwam uit Utrecht 1866 ,is zijn gehele leven samen met zijn Soendanese vrouw ,stierf in 1940 ( Gelukkig maar anders had hij het kamp in moeten gaan ) Hij was ook KNIL sergeant /adjudant ,zijn Indonesische vrouw ,die ook christen is geworden stierf bij haar kinderen in Tjimahi 1944 ,zij werd in tegenstelling tot Waginah niet geinterneerd ,die kinderen ook niet ,behalve die ene die op Soematra zat ,ook gelukkig maar dat mijn oma niet hoefde mee te maken dat haar kinderen en kleinkinderen naar Nederland trokken ,dit in tegenstelling tot Waginah ,die na het vertrek van kinderen en kleinkinderen alleen achterbleef op Java .kasihan .Maar ook heel erg voor Murk sr ,die op 62 e jarige leeftijd ,al in maart 1942 gescheiden wordt van vrouw en kinderen en die nooit meer terug zag ,tragisch !! Wel vreemd dat Waginah wel het kamp in moest en mijn oma ,die precies de zelfde achtergrond had. niet .ja willekeur van die Jap ,die wel en die niet .

  • Arthur Olive zegt:

   “zijn Indonesische vrouw, die ook christen is geworden….”
   Ik geloof dat Europeanen in het KNIL alleen met Inlanders mochten trouwen als die omgedoopt werden tot Christen.
   Mijn Duitse overgrootvader in het KNILtrouwde ook met een Makassaarse die Christen werd.

   • R Geenen zegt:

    En mijn christelijke neef in Jakarta, moest moslim worden om met zijn nu huidige vrouw te trouwen. Ik ken hier een moslim Iraniër, Ted, die met een christelijke Amerikaanse is getrouwd. Ze hebben een volwassen zoon. Allebei belijden ze hun geloof op hun eigen manier. Moet toch kunnen.

   • Jan A. Somers zegt:

    Dat was vroeger in Nederland ook, tenminste voor het kerkelijk huwelijk. Van een stelletje, de een protestant, de ander katholiek, moest een van de twee switchen. En als de keus was gevallen op katholiek, moesten de kinderen ook katholiek worden gedoopt. Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.
    “willekeur van die Jap” Ik weet niet of het willekeur van de Japanse ambtenaar was. De registratie werd door Indonesische ambtenaren uitgevoerd, ik heb daar geen Japanse ambtenaar bij gezien. En mijn wisseling van etniciteit werd ook alleen door een Indonesische ambtenaar geregeld. Ik dacht niet aan willekeur, maar gewoon een rommeltje/onkunde/geen interesse. Het korps gemeentelijke ambtenaren bestond vóór de oorlog al voor een groot deel uit Indonesische ambtenaren. (In 1900 werden de drie ‘hoofdenscholen’ gereorganiseerd tot de OSVIA (Opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren), een vijfjarige Nederlandstalige cursus na de Europese lagere school, voor de opleiding van bestuursfunctionarissen.) Tijdens de bezetting ook, alleen bovenin zaten wat Japanse bestuursambtenaren. Die werden door ons ‘economen’ genoemd, waarom weet ik niet.

    • Bert zegt:

     “”Ik dacht niet aan willekeur ,maar gewoon een rommeltje/onkunde/geen interesse ,bij die registratie “” Ah ha dat kan een boel verklaren of een stekelblinde Indonesische ambtenaar ,die dacht dat Waginah een ferme Zeeuwse was en die kindertjes blonde ,blauwogige kleine Zeeuwen ,dat Waginah gewoon een Javaanse was ,was hem niet opgevallen .Kan natuurlijk ook zijn ,dat er gewoon vergeten was een dikke envelop onder de tafel te schuiven .Met dikke envelop krijg je geheid als blonde ,blauwogige ,totaal blanke Hollander ,het stempel Indo Belanda .,nog een envelopje erbij en je krijgt als blonde Hollander het stempel Indonesia asli ( Inlander) Dank u wel heer Somers ,ik begin het een beetje te begrijpen .( Een beetje maar )

    • Jan A. Somers zegt:

     Om van Belanda kira kira betoel te verhuizen naar Belande Indo, heb ik alleen maar leges betaald. Verder niets. O ja, natuurlijk, die charmante ‘tante’! Maar dat was alleen maar buitenkant.

    • Loekie zegt:

     Gold dat leges betalen en zo niet alleen voor 18-jarigen en ouderen?

  • GdlC zegt:

   “…ook gelukkig maar dat mijn oma niet hoefde mee te maken dat haar kinderen en kleinkinderen naar Nederland trokken ,dit in tegenstelling tot Waginah, die na het vertrek van kinderen en kleinkinderen alleen achterbleef op Java .kasihan”

   Oma Waginah bleef niet alleen achter in Cimahi, maar met mijn oudoom Jan en gezin en met mijn opa Kees en gezin. Het werd oma Waginah sterk afgeraden om naar Nederland te gaan met haar kinderen, sterker nog, ze werd geweigerd. Dit is het verhaal wat er bij ons in de familie rond gaat. Hoe en waarom is onbekend.
   Dit was echter de grote frustratie van mijn opa Kees. Uiteindelijk wilde hij zelf ook niet naar een land vertrekken waar, citaat: ” zijn moeder minder waard was dan een hond.”
   In 1951 besloot mijn opa ook al snel om W.N I. te worden. Die keus hield in dat mijn moeder (10 jaar) en haar jongere broers en zusjes, van de Nederlandse school af moesten en naar de Indonesische school gingen.
   Mijn ma kan nu nog steeds in geuren en kleuren vertellen dat zij, samen met Jantje Pronk, elke ochtend vooraan de klas moesten staan. De guru vertelde dan aan de rest van de klas dat zij “khafirs” waren….De guru weigerde ook haar Nederlandse naam uit te spreken, en noemde haar altijd op z’n Soendanees “Nyi Imik”.
   Maar, aan het einde van de schooldag was daar oma Waginah die klaarstond voor haar kleinkinderen, inclusief een grote pan boeboer van het een of andere.

   Enfin….elk nadeel heeft zijn voordeel:
   Mijn ma spreekt naast vloeiend Nederlands, vloeiend Soendanees, vloeiend Bahasa Indonesia en vloeiend Javaans. Ze houdt van alle rassen en volkeren en heeft ons 3 jongens ook zo opgevoed.
   Ze heeft, zoals u velen van u, veel mee gemaakt, veel verloren, veel trauma’s opgelopen, maar nooit enige rancune gehad of bitterheid.
   En dat ziet zij als haar winst.

   • Bert zegt:

    Goed dat u duidelijkheid heeft gegeven ,ja Johannes en Cornelis bleven bij haar ,Johannes is gestorven 1984 in Cimahi ( 70 Jaar ) en Cornelis ( Kees ? ) gestorven 1977 ook in Cimahi 58 jaar .Dat Waginah en haar kinderen niet welkom waren en zelfs geweigerd werden ,was een Nederlandse politiek ,die voortkwam uit een rapport van Mr Werner ,die vond dat Indo,s niet thuishoorden in Nederland ,zij zouden zich niet kunnen aanpassen en werkten ook veel te traag en nog meer van die fraaie vooroordelen ,Ron Geenen zijn moeder heeft het zelfde ervaren pure discriminatie van NEDERLANDSE STAATSBURGERS !! Die uitval van opa Kees kan ik heel goed begrijpen “” Ik wil niet naar een land waar mijn moeder minder waard was dan een hond “” Wel mooi dat uw moeder nooit enige rancune of bitterheid heeft gehad ,dat is inderdaad haar winst .

    • GdlC zegt:

     zegt u maar jij en jou hoor, ben een broekie van 1970.

    • Hans Boers zegt:

     G. toch, ik moet een nieuwe bril kopen….Las in een oude berichtgeving dan totaal verkeerd… 1970 en ik las 1917 ..Tja die aanbiedingen bij de brillenboeren tegenwoordig…allemaal goedkoop plastic…. Nog veel dank voor beschikbaar stellen. 🙂

 3. Bert zegt:

  Ja pak Olive klopt ,die Inlandse moest zich bekeren tot het christendom maar echt trouwen volgens de Nederlandse wet mochten ze vaak niet ( Soms wel) mijn opa en oma trouwden pas ,toen hij 69 was en zij 67 ,op aandringen van de kinderen ,onder het motto “” Jullie hebben al lang genoeg samen gehokt “” Mijn oma was dan wel op papier christen ,ze bleef gewoon moslim ( Tot verdriet van Geert Wilders ) En Nederlands lezen en schrijven kon ze ook niet ,daar staat tegenover dat mijn opa ook geen Soendanees kon lezen of schrijven ,gelijkspel dus .Er is trouwens een spreekwoord 2 geloven op 1 kussen ,daar slaapt de duivel tussen .

 4. Indisch4ever zegt:

  Tot 1848 mocht een christen niet met een niet-christen huwen voor de wet te Indië.
  ( wel of niet militair, burgers mochten dat ook niet )
  Daarom lieten Indonesische vrouwen zich dopen.
  Daarna hoefde dat niet meer , maar sommige mannen wilden alleen huwen als hun vrouw christen was of werd. Ik geloof dat de christelijke kerken ook geen christelijk huwelijk accepteerden met een niet-christelijke partner

 5. Bert zegt:

  In Nederland pleegde je al een doodzonde ( voor de jaren 60 ) als je als katholiek met een protestantse trouwde ,mijn familie is katholiek maar niet echt fanatiek ,behalve wijlen mijn oudste broer ,die ging expres in Den Bosch wonen om zo dicht mogelijk bij de Sint Jan te zijn ,toen ik als 11 jarige tegen mijn vader zei “” He pa mag ik ook naar die kattelieke kerk ?”” kreeg hij bijna een hartverzakking ,hij zei toen “” Alsjeblief hou op 1 gek in de familie is al genoeg !”” Als compensatie schaak ik nu in een katholieke kerk maar dat is alles .

  • R Geenen zegt:

   @ “” Alsjeblief hou op 1 gek in de familie is al genoeg !””@
   Geweldige man je vader. In Nijmegen ging mijn jongere broer naar de katholieke Mulo en ik naar de Openbare. Tot hij in de 2de kl. op zijn rapport voor godsdienst een onvoldoende haalde. Alle andere cijfers waren voldoende, maar hij bleef zitten. Moeder heeft hem toen van de school afgehaald en hij ging ook naar de openbare. Dan trouwde een Indisch vrouwtje, die protestant was en ging van de katholieke kerk naar de protestante. In Ca naar nog een heel vreemde church. Toen vond er een scheiding plaats. Twee jaren later trouwde hij een katholieke Zuid Amerikaanse en opeens was de katholieke kerk weer de plaats. In 2007 aan kanker overleden. Laat 2 vrouwen en 5 kinderen achter met verschillende religie. In iedere familie heb je wel iemand rondlopen, die anders denkt.

   • Arthur Olive zegt:

    Al die vele verschillende geloven is dwaasheid.
    De apostle Paul laat ons weten in zijn brief aan de kerk in Rome dat niemand naar God zoekt (Rom 3:11).

    • R Geenen zegt:

     @Al die vele verschillende geloven is dwaasheid.@
     Alle geloven te samen is dwaasheid.

    • Jan A. Somers zegt:

     Zo te lezen hebben jullie ook een levensovertuiging. In Vlissingen gingen Vlissingers naar het katholieke ziekenhuis, uit de omliggende gemeenten naar het protestante ziekenhuis (was gewoon dichterbij). In Indië werd het katholiek/protestant onderwijs hoger aangeslagen dan het openbaar onderwijs. In Soerabaja zelfs het katholiek onderwijs hoger dan het protestant onderwijs. (De katholieke kweekschool in Oudenbosch, met uitzending naar Soerabaja, selecteerde uit de arme boerenbevolking van Brabant de beste leerlingen). Op Nieuw-Guinea waren er alleen maar katholieke en protestante scholen. U ziet, geloof is ook maar relatief.

    • Arthur Olive zegt:

     “Op Nieuw-Guinea waren er alleen katholieke en protestante scholen”
     In Manokwari hadden we een openbare en katholieke lagere school. De openbare werd pas goed toen een zekere Robert Rugebrecht hoofdonderwijzer werd.
     Ik ging als non-katholiek toch naar de katholieke school omdat die beter was.
     Tja, als de kinderen iemand aan een kruis op de muur zien hangen dan worden ze vol aandacht.

    • Jan A. Somers zegt:

     “In Manokwari” Sorry, ik had het over de tijd van vóór de oorlog. Van na de oorlog heb ik weinig ervaring, ik was al in juli 1946 verdwenen.

    • PLemon zegt:

     @….in zijn brief aan de kerk in Rome dat niemand naar God zoekt (Rom 3:11).
     ….Alle geloven te samen is dwaasheid.

     # Het duurt bij de een langer dan bij de ander, maar op een bepaald moment komen we tot zelfinzicht….en denken we na over ons bestaan. Kortom onze menselijke geest heeft in de loop der tijden nogal wat geproduceerd. Vraag is of die klomp hersencellen dat autonoom doen of dat er van buiten af ‘krachten’ op inwerken.

     .’Religie ontstaan door evolutie menselijk brein’
     10 maart 2009 09:11

     AMSTERDAM – Mensen zijn in staat om in hogere machten te geloven dankzij hersendelen die vrij recentelijk zijn geëvolueerd. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers ontdekt.
     Onderzoekers van het National Institute of Neurological Disorders in Maryland zetten enkele tientallen proefpersonen aan het denken over hun geloof door ze te confronteren met prikkelende stellingen, zoals ‘god is wraakzuchtig’ en ‘god is ver verwijderd van de wereld’.
     Ondertussen maakten ze gedetailleerde hersenscans van de deelnemers aan het experiment.
     Voorste hersenkwab
     Uit de scans bleek dat mensen tijdens religieuze overpeinzingen vooral gebruik maken van gebieden in de voorste hersenkwab, die worden geassocieerd met inlevingsvermogen en verbeeldingskracht.
     Het vermogen tot inleving in anderen wordt gezien als één van de belangrijkste verschillen tussen mens en dier. De hersendelen die zo’n theoretische manier van denken mogelijk maken, zijn waarschijnlijk pas relatief laat ontstaan in de menselijke evolutie.

     https://www.nu.nl/wetenschap/1930015/religie-ontstaan-door-evolutie-menselijk-brein.html

    • R Geenen zegt:

     @@Voorste hersenkwab@@

     Volgens een bevriende psychiater krimpt die hersenkwab op oudere leeftijd, waardoor de herinneringen van gisteren of een paar dagen geleden gewoon vergeten worden. Goed voorbeeld, ” weet niet meer waar ik de sleutels heb gelegd” De kleine hersenkwab, die er onder ligt heeft de oude herinneringen opgeslagen die dan weer naar voren komen. Daarom weten oude mensen vaak heel helder, wat er vroeger in hun jongere jaren is gebeurd, maar vergeten wat er gisteren heeft plaats gevonden. Van de week werd ik nog opgebeld door een oude Indische dame van 93 jaren, die mij vertelde wat ze direct na de oorlog, met de ziekte van haar man heeft ervaren. Die test kan dus alleen met de medewerking van jongere mensen worden toegepast.

    • Arthur Olive zegt:

     De apostel Paul had het over de God van de bijbel toen hij schreef dat niemand naar hem zoekt (Rom3;11).
     Dat is ook zo, wij zoeken naar de god van onze verbeelding, de god die wij kunnen minipuleren met onze goede werken, het maakt ons goden en daarom dat er ook staat dat wij goden zijn (Psalm 82:6). We are a god unto ourselves.
     Heeft de serpent niet gezegd aan Eva: “Gij zult als God zijn.”

    • R Geenen zegt:

     serpent = gemeen kreng?

    • Arthur Olive zegt:

     serpent = giftige slang
     De belt in de auto die de power steering pump, airco, water pump enz. draait wordt de serpentine belt genoemd.

    • R Geenen zegt:

     @serpentine belt genoemd@
     Niet door mij en niet door de man die mijn autos al voor meer dan 30 jaren onderhoudt. Wij spreken simpel van “belt”

   • Bert zegt:

    Trouwens “” Mijn Katholieke kerk “” Was de afgelopen maanden groot nieuws zowel in binnen als in het buitenland ,wat was er aan de hand ? Nou de pastoor een jonge vijftiger met lang haar en verder hip uiterlijk vond dat het tijd was ,openheid van zaken te geven ,dus hij schreef een boek ,waarin hij openlijk toegaf homosexueel te zijn ,nou dat wisten we allemaal al ,geen nieuws onder de zon maar hij ging een stapje verder ,hij beschreef hoe hij gay sauna,s en darkrooms bezocht en meer van die dingen .De Bisschop van Haarlem was razend homo o.k maar ga niet de publiciteit zoeken en je seksuele perversiteiten aan de grote klok hangen ! Die pastoor werd dus geschorst ,nou ja moet je net in Amsterdam doen ,heel de pers duikelde over de zaak heen en die pastoor kreeg uit heel Amsterdam steun betuigingen ,wij ( De schaakclub) stuurden een groot boeket en ook onze linkse Burgemeester Femke stuurde een boeket ,verder stroomden de steunbetuigingen binnen bij die pastoor van heinde en verre en die Bisschop werd voor rotte vis uitgemaakt en zelfs bijna in elkaar geslagen door boze Amsterdammers ,die zeiden “” Rot Bisschop blijf met je rotpoten van onze rotpastoor af “” Enfin die Bisschop denkt ook “” laat de zaak maar tot rust komen en niet verder laten escaleren “” Punt is die pastoor is heel erg geliefd bij zijn parochianen vooral Filipijnen en Indonesiers ,ook veel Indo,s .die zeiden zonder deze pastoor is de ziel uit de kerk .In de jaren 50 was deze pastoor persoonlijk opgehangen door de Paus en nu staat heel Amsterdam achter hem .

    • Jan A. Somers zegt:

     “nu staat heel Amsterdam achter hem .” Ik loop al de hele ochtend met de vraag: is dat bij de Amsterdammers nou een plus- of een minpunt? Ik weet niet beter dan dat de Amsterdammers zo dom zijn dat ze dat van zichzelf niet eens weten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.