De nuances van Jan Tomasowa 

Hij is inmiddels 76, maar staat nog elke dag om een uur of vijf op om te schrijven. ”Dat is mijn grote passie. Ik werk er keihard aan om een goede schrijver te worden.” Jan Tomasowa is regelmatig te zien en te horen in Barneveld. Hij promoot daar zijn boeken. De ex- Barnevelder leverde de afgelopen jaren een trilogie bestaande uit Pattimura, De schreeuw van de adelaar en Ezra Makakea Poeta.  Barneveld Vandaag.

In zijn essay ‘Molukse overpeinzingen’ zoekt Jan Tomasowa op kritische en openhartige wijze naar antwoord op vragen over de dieper onderliggende oorzaken van ontwikkelingen die de geschiedenis en de
maatschappelijke positie van de Molukkers in Nederland in sterke mate beïnvloeden. De auteur gaat oa. in op de vraag waarom, na eeuwenlange onderdrukking door het Nederlands koloniaal bewind, zoveel Molukkers er toch voor kozen om Nederland trouw te dienen. De Nederlandse regering weigerde zelfs de soldij van Molukse KNIL-militairen die tegen het Japanse leger hadden gevochten te betalen. Waarom streden zij, na de Japanse capitulatie, samen met Nederlandse militairen tegen de vijanden van het Nederlands bewind? De auteur vraagt zich af waarom de duizenden Molukse pro RMS KNIL-militairen, die op Java waren gelegerd, aldaar de TNI niet massaal aangevallen hebben, toen op de Molukken, de TNI oorlog voerde tegen de Republik Maluku Selatan (RMS). Zij deden dat wel op Celebes. En daarna? Waarom geloofden de Molukse KNIL-soldaten, die in 1951 op militair bevel met hun gezinnen naar Nederland vertrokken, dat zij tijdelijk in Nederland zouden verblijven? Waar hadden zij na een half jaar naar toe willen gaan? Tomasowa stelt vast dat de Molukse leiders niet altijd in het belang van de Molukse bevolking hebben gehandeld.

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

25 reacties op De nuances van Jan Tomasowa 

 1. Loekie zegt:

  Als een schrijver zich laat fotograferen als groot intellectueel, vingertjes in de wang, vingertjes onder de kin, diep nadenkend, dan donder ik een boek ongeopend direct terug, want dan heb ik al gelezen en gedronken.

 2. e.m. zegt:

  @ In zijn essay ‘Molukse overpeinzingen’ zoekt Jan Tomasowa op kritische en openhartige wijze naar antwoord op vragen over de dieper onderliggende oorzaken van ontwikkelingen die de geschiedenis en de maatschappelijke positie van de Molukkers in Nederland in sterke mate beïnvloeden.@

  — Met name het ‘kritische element’ maakt mij nieuwsgierig. Da’s namelijk heel ongemakkelijk binnen een gemeenschap waar kortzicht koning is. Bestelling inmiddels geplaatst. Dank voor het topic.

  • Bert zegt:

   Tjonge jonge ,wat een inzicht heeft pak Marawasin toch ! buga main hij heeft zeker GEEN plaat voor zijn kop ,ik neem mijn hoed voor hem af ! Respect ,Respect !!

   • Robert zegt:

    Jan is a real penseur.The Moluccans and other victims of the Dutch Empire received an inhuman and a disgraceful Dutch treat by a Dutch uncle.

   • Hans Boers zegt:

    Van het begin af aan, dat de heer EM zich meldde op dit forum heeft hij laten blijken, dat hij respect verdient vanwege inzicht, intonatie, no nonsense en “kalmte” van zijn replies op diverse threads op deze site (en andere).

    Nimmer heeft hij zich laten verleiden om grof, oorlogszuchtig of agressief naar anderen toe zich te profileren en daarmede forumbezoekers zijn mening/visie op te dringen.

    Dat mag gezegd worden.

 3. Anoniem zegt:

  @ De analyses en onderwerpen in dit essay zullen veel stof doen opwaaien in het Moluks-Nederlandse landschap.

  # Al eerder werd een leerstoel hiervoor geopend.

  *** Het Molukse verhaal verdween ………9/2/2018

  Binnen de onderzoeks­we­reld verdween het Molukse verhaal
  Fridus Steijlen

  Dat het in Nederland ontbreekt aan kennis rechtvaardigt de leerstoel Molukse migratie en cultuur in comparatief perspectief aan de VU in Amsterdam. Steijlen wordt daar vandaag als hoogleraar geïnstalleerd, bijna 67 jaar na de komst van 12.500 Molukse KNIL-militairen en hun gezinsleden.

  Zijn onderzoek richt zich op drie thema’s: de rol van etnische soldaten (Molukkers waren elitesoldaten in het KNIL), de relatie tussen Molukkers in Nederland en op de Molukken en de positie van Molukse organisaties.

  ,,Binnen de onderzoekswereld verdween het Molukse verhaal’’, zegt antropoloog Steijlen. ,,Dat verhaal is belangrijk, omdat het bijzonder is geweest voor de geschiedenis van multicultureel Nederland. Dat zit in de manier waarop ze hier zijn gekomen en hoe de overheid haar minderhedenbeleid vormgaf.’’
  https://www.ad.nl/binnenland/van-de-molukkers-kunnen-we-zoveel-leren~ab3ef2fe/

 4. RLMertens zegt:

  @PLemon; ‘zoveel leren etc.’- Leren waarom/wanneer Molukkers zich zo expleciet achter Nederland schaarden? Na de opstand van Patimoera, na de hongi tiochten? – Na de voorstelling onlangs over Westerling, maakte ik dezelfde opmerkingen naar enkele insiders van de cast toe. Met het verzoek dit mi.belangrijk onderdeel in het stuk op te nemen. Vooral voor de autochtone bezoekers. Schouder ophalend, begrepen zij helemaal niet dat die Westerling juist zoveel aanhangers had onder deze groep.

  • Anoniem zegt:

   @ Leren waarom/wanneer Molukkers zich zo expliciet achter Nederland schaarden? 

   #economische noodzaak en hun bijzondere karaktereigenschappen voor het militaire vak.

   *** De Molukse archipel, ergens in 1870. Het valt niet mee voor de bevolking. Molukkers hadden lange tijd het monopolie op de productie van kruidnagel. Maar dat wordt in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds lastiger. De specerijen komen nu ook uit andere gebieden, in groten getale zelfs. De prijzen storten in. Wat te doen? Het antwoord voor de bevolking op de Molukken bestaat uit vier letters: KNIL. Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger heeft mensen nodig om de rust en orde binnen het eilandenrijk te kunnen handhaven. De keus valt op de christelijke Zuid-Molukkers. Voor velen van hen ontstaat een compleet nieuwe manier van leven. Vaarwel kruidnagels, welkom KNIL. De veranderingen hebben zo veel impact dat onderzoekers spreken over het ontstaan van “een aparte Ambonese militaire identiteit”, zoals Antje van der Hoek doet in haar boek “Religie in ballingschap”.

   Grootmoeder Wilhelmina
   Het aankweken van die militaire identiteit is bewust beleid van de Nederlandse gezagsdragers. “Op grond van die staat identificeerde men zich met de Nederlanders en achtte men zich boven andersgelovigen verheven”, constateert Van der Hoek. Het zorgt voor uiterst loyale militairen.

   De identificatie met het Koninklijk Huis maakt die band n¾g sterker. “Nene Mina”, koningin of “grootmoeder” Wilhelmina, wordt op handen gedragen door iedere KNIL-militair. Vrijwel elk Ambonees huis heeft afbeeldingen van de koninklijke familie aan de muur hangen. De eerbied voor de Nederlandse driekleur is ongekend. “Zij voelen zich minstens half-Europees en willen Europeaan zijn”, constateerde de bekende missioloog Hendrik Kraemer in 1926, na een bezoek aan Ambon. Vol trots geven de Ambonezen zichzelf de titel van “Belanda hitam”; zwarte Nederlanders.

   Grievend
   De deceptie kan decennia later dan ook niet groter zijn, als het van de ene op de andere dag over en uit is met de militaire verworvenheden.
   https://www.digibron.nl/search/detail/012dba2cd969db7d31da34ea/het-militaire-begin-knil

   • Anoniem zegt:

    SORRY…Anoniem is wederom PLemon

    • R Geenen zegt:

     @PLemon: Misschien help het U en anderen die iedere keer met Anoniem hebben te maken. Bij het openen van de forum, ziet u bovenaan de site Indisch4Ever.nu . Click deze site te openen. Rechts boven ziet U de mogelijkheid om in te tekenen op wordpress.com
     Waarom? Omdat Indisch4Ever een onderdeel is van WordPress.com . Als u eenmaal ingetekend en lid bent van WordPress.com, wordt u niet meer gezien als anoniem. Doe het stap voor stap, zoals uw profile invullen, enz. Ik heb net dat ook gedaan met mijn nieuwe email adres.
     Een andere mogelijkheid is als u een reactie geeft op een ander. Beneden de reactie ziet u uw naam en de mogelijkheid om uit te loggen of Bijwerken. Click op bijwerken en volg de stappen.
     Iedere keer als U uw password ook verandert, als voorbeeld, bent u anoniem. Maar u kan het bij het bijwerken, herstellen.

    • PLemon zegt:

     @Hr Geenen.
     Dank voor de tips, maar gewoon de naam invullen (vergeet het steeds) kan ook.

    • R Geenen zegt:

     Alleen naam invullen, zoals het eerst was gedaan, kan alleen werken, als password intussen niet is verandert. In mijn geval moest ik ook mijn website opnieuw invullen, want de beveiliging is verandert van HTTP er voor moet er nu HTTPS zijn met de S van security. Ik maak ook websites zonder de S ook niet open.

   • Jan A. Somers zegt:

    “Leren waarom/wanneer Molukkers zich zo expliciet achter Nederland schaarden? (…) De Molukse archipel, ergens in 1870” Mijn dissertatie:
    Na de mislukte pogingen van Heemskerck en Van der Haghen in 1599 en 1600 de Portugezen uit Ambon te verdrijven, werd in december 1604 Steven van der Haghen door Hitoese gezanten opnieuw om hulp tegen de Portugezen gevraagd. Op weg naar Hitoe werd een Portugees schip met de nieuwe Portugese gouverneur overmeesterd en in Hitoe sloten zich 20 kora-kora bij hem aan. Deze vloot maakte zo’n grote indruk op de Portugezen dat in Ambon de Portugese commandant op 23 februari 1605 het fort zonder slag of stoot overdroeg. De Compagnie pretendeerde nu soevereiniteit over Ambon aangezien “de Compagnie die eylanden, of eenige van deselve, door de wapenen heeft geconquesteert”.
    In het vervolgens met de hoofden van Hitoe gesloten verdrag komt de VOC als partij niet voor, Van der Haghen handelde als gevolmachtigde en op naam van de Staten-Generaal en Prins Maurits. Het octrooi bood hem geen basis namens de Compagnie actie te ondernemen tegen de Portugezen, maar mogelijk heeft zijn instructie hem aanleiding gegeven zijn schepen te beschouwen als een oorlogsvloot van de Republiek. De inwoners van het dorp Oma op het eiland Haroekoe, die voorheen de zijde van de Portugezen hadden gekozen, legden eveneens de eed van trouw af, waarbij zij worden aangeduid als vazallen van de Staten-Generaal en Prins Maurits als soeverein van de Ambonse archipel. Ook de achtergebleven “46 Portugeese huysgesinnen” legden een eed van trouw af aan de Staten-Generaal en Prins Maurits,.ook stelde hij, op verzoek van de Ambonezen zelf, een onderwijzer aan ten behoeve van de inlandse kinderen. Het verbond met Hitoe van februari 1605 (XIV) werd in 1609 hernieuwd, waarschijnlijk met het oog op de bestandsonderhandelingen met Spanje. Er blijkt ook nu geen sprake te zijn van een soevereine positie van de Republiek op het schiereiland Hitoe. Zo wordt het onderdaanschap geregeld, en wordt gestipuleerd dat de Compagnie zonder toestemming geen fort mag oprichten op Hitoe. De Hitoeëzen wilden niet voor onderdanen worden gehouden, wel voor bondgenoten.
    Al in 1607, 1611 en 1620 zijn groepen Ambonezen naar Nederland gebracht voor kennismaking met de Nederlandse taal en cultuur, en voor een predikantenopleiding.

 5. Peter van den Broek zegt:

  Dat de Molukkers Nederlands-Indie militair zo trouw dienden staat natuurlijk niet op zichzelf.
  Ook vele Menadonezen dienden bij het KNIL. Deze twee groepen hadden ver in het verleden allebei de Christelijke godsdienst aangenomen en waren zodoende ook christelijk opgevoed in een zee van Islamitische en Hindoeïstische gelovigen. In de ogen van de Indonesiers kunnen zij wel als “collaborateurs” worden aangemerkt om een term uit die tijd te gebruiken.

  Waarom juist de Molukkers een andere en gewelddadige weg insloegen als de Menadopnezen kan wellicht dhr Jan Tomasowa uitleggen.

  Een ander element wat opvalt is dat dominee’s een vooraanstaande rol spelen binnen de Molukse gemeenschap! Hoezo?

  • RLMertens zegt:

   @PetervandenBroek; ‘zo trouw dienden etc.’- Wat ik me uit die Indië periode herinnert; je zo Nederlands mogelijk te gedragen, zo Oranje gezind, zo christelijk mogelijk; ‘jij bent toch inlander!'(ook al was het verschil in uiterlijk bijna niet te onderscheiden!). Zo werd ook de Ambonnees toegesproken; ‘kamu, orang Ambon! Boekan orang djawa! Zo ook de Medanonees, de Timorees ea. Alle aanduidingen tov. de Javaan, de inlander! De minste bevolkingsgroep in die koloniale hiërarchie. En nog belangrijker voor ons Indo’s….wij waren Nederlanders! Dus Europeanen! Dus , ‘als ken’, niet zoveel inlandse gedoe te tonen; spreek toch Nederlands, jij bent toch geen katjong! – Op ‘officiële (trouw) foto’s; geen inlandse moeder/familie; wel natuurlijk die tottok vader. Ik zag onlangs nog een foto van mijn (bruine) schoonmoeder; lange witte kousen, handschoenen, lakschoenen, een olijk Europees(!) hoedje, staande naast haar blanke kantoor collega’s. -De raciale rangschikking tot zelfs in de Inlandse gelederen doorgevoerd! Want het allerbelangrijkste hiervan was; je salariëring werd aan deze status gekoppeld! Ook bij die Inlandse groepen onderling. Aldus mijn vader in het Knil; een Inlandse/Moham./Javaanse soldaat soldij bedroeg minder dan de Christelijke Ambonees etc.- Ten leste.Voor een zeer Nederlands gevorderde/georiënteerde Inlander is er zelfs een mogelijkheid om Nederlander te worden nl. de verheffing(!) tot Staatsblad Nederlander! Zij die hiertoe zijn verheven; kennen altijd het staatsblad nummer uit hun hoofd! (van pas wanneer de aangesprokene als inlander werd bejegend)- In onze lagere schoolklas zong ik steevast het Wilhelmus( staande!) uit volle (Oranje) borst!; verlaat mij nimmer meer……

   • Jan A. Somers zegt:

    Heel bekend beeld. Dat mijn Oma op geen één foto voorkomt is ook zo iets. Was ‘van zelf’, ingebakken.
    “Voor een zeer Nederlands gevorderde/georiënteerde Inlander” Werd veel gebruik van gemaakt: I.S. Art. 163 (5). De Gouverneur-Generaal is bevoegd (…) de bepalingen voor Europeanen toepasselijk te verklaren op personen, daaraan niet onderworpen. (…).
    “(van pas wanneer de aangesprokene als inlander werd bejegend)’ En dat gebeurde dan ook door de Indische mensen, het bleef tenslotte een inlander (met kleine i). Wat mij wel altijd is opgevallen, de Sumatraan werd hoger ingeschat dan de Javaan. Dat gebeurde vaak bij vertegenwoordigende organen zoals de Volksraad en Gemeenteraad. Mijn moeder schatte een Indonesische huisarts hoger in dan een Nederlandse. Dat waren pas afgestudeerde artsen uit Nederland die nog nooit een kind met Rode Hond of Mazelen hadden gezien. En tante Jans Kloppenburg-Versteegh niet in hun boekenkast hadden staan.
    “verlaat mij nimmer meer: Dat ging in het 6e couplet over God, geen politieke tekst.

    • RLMertens zegt:

     @JASomers; ‘van zelf ingebakken etc.’- Een familielid vertelde mij, dat zijn Inlandse oma bij huisbezoek van zijn vader´s tottok chef, altijd in het zij paviljoen werd gedeponeerd. ‘Kamoe, boekan orang djawa’; zo werd de aangesprokene tot loyaliteit aan het gouvernement gevormd! En tot afstand van die andere Inlanders! In één van de tv.doc. Ons Indië voor de Indonesiërs; verhaald een Inlandse bestuur ambtenaar, hoe hij met verbazing/ verbouwereerd zag, hoe een Nederlandse ambtenaar op bevel van de Jap de driekleur zomaar zonder enig emotie neerhaalde. Op Ambon, in die zelfde periode, weigerde een Ambonnese Knil militair dit te doen. Hij werd onthoofd.

  • Eigenaardig dat de BATAKS die de zelfde eigenschapen hebben net als de Ambonesen en Menadonesen en ook Christenen zijn, niet door de Nederlanders worden behandeld in het gebied van het militairisme (KNIL). Bij de Ambonesen zijn de helfd nog Mohammadanen maar Menadonesen zijn 100% Christen en noemen zich zelfs de 12 provincie.

 6. In het KNIL is de oogste officier nog steeds een Javaan en dat is Majoor OERIP SOEMOHARDJO( toen SPOOR nog kapitein was),bij de Manadonesen is het Kaptiein J.KASEGER, bij de Soendanesen is het Eerste luit. DIDI KARTASAMITA. Helaas geen Ambonese offieren tot na de oorlog(titulair Tahija?).Graag commentaar.

 7. Bert Krontjong zegt:

  Heel goed Pak Suparmo ,inderdaad Majoor Soemohardjo was de hoogste Inlandse KNIL officier geweest ,toch werd hij niet de opperbevelhebber van de TNI maar Sudirman ,die zelf maar 2 jaar militaire ervaring had en ook nog eens 23 jaar jonger was maar er was over gestemd 22-21 voor Sudirman .Pak Sudirman wilde alsnog het opperbevel aan Soemohardjo overdragen maar die weigerde ,veel TNI officieren wantrouwden Soemohardjo een beetje omdat hij nu eenmaal de eed van trouw aan de koningin heeft afgelegd .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.