Enquete

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

33 reacties op Enquete

 1. Loekie zegt:

  Slechte vragen, want ze hebben nauwelijks of niet te maken met cultuur.
  Verder moet zoontje niet jij en je zeggen, maar u…. kwestie van Indische cultuur.

  • Ron Geenen zegt:

   Ja, aan beleefdheid mankeert er wel wat aan.

  • Heintje D. zegt:

   “Verder moet zoontje niet jij en je zeggen, maar u…. kwestie van Indische cultuur”.

   Tja …. kwestie van “Indische cultuur”. Verwijt hier de pot niet de ketel dat-ie zwart ziet? Mevrouw of de heer Loekie tutoyeert er ook op los, of zij/hij nu met de aangesprokene heeft gehinkeld en geknikkerd of niet. Pak Pierre zou van ergernis bijna uit zijn schuttersputje kruipen.

   Heintje D.

  • van Beek zegt:

   Nou zeg Loekie, profielwerkstuk doe je op de middelbare school. Zoontje kan 16/17/18 zijn vrij jong, dus logisch dat de vragen dan niet zo acadamisch of wetenschappelijk zijn.

   • Bert zegt:

    Gut de gut leef je nog Stephan ? Op jouw verzoek heb ik 40 foto,s van overgrootvader Mertens klaarliggen .maar het zou handig zijn ,als ik een adres krijg om ze naar toe te sturen .moet wel een adres in Nederland zijn ,daar ik de portokosten ook wil betalen .

 2. Robert zegt:

  Voel je je geaccepteerd? Ja, bij de Belastingdienst,die in mijn zakken graait en in mijn scrotum knijpt.

  • Bert zegt:

   @Van Beek : Geen u tegen mij hoor Stephan ,gewoon je en Bert ( Ben teveel Amsterdammer geworden )

  • Jan A.Somers zegt:

   Uit het Nieuw Guinea interview. “Voelde u zich misschien gediscrimineerd? Meneer Keller: “Ja. Maar, ik maakte het ook zelf waar hè? Ik maakte het er zelf naar. ” Ter leeringe ende vermaak!

 3. Huib zegt:

  Jij-en en jou-en is tegenwoordig heel normaal in Nederland.
  Dat leren de kinderen al als ze naar school gaan.
  Dan zeg je gewoon je of jij tegen de juf of de meester.
  Dat wordt de kinderen zo aangeleerd. Schept een nauwe band.
  U zeggen…. schept een te grote afstand vindt men.
  Dus ook de nieuwe generatie volwassenen tutoyeren elkaar, ook als ze elkaar voor het eerst zien.
  Ze kunnen het zelfs vaak niet nalaten bij 65 plussers

  • Ron Geenen zegt:

   @@Jij-en en jou-en is tegenwoordig heel normaal in Nederland.@@
   Dat is dan goed te merken. Mijn neefjes en nichtjes in de US zijn wat dat betreft veel beleefder. Ik heb tegen de ouders in NL gezegd, dat als de beleefdheid er niet is, er ook voor hun geen erfenis is.

   • Dagobert D. zegt:

    Tegen een erfenis wil je wel U zeggen…….

   • Jan A.Somers zegt:

    Maar bij een onterving krijgen ze in Nederland nog steeds de legitieme portie!

    • Bert zegt:

     Ja meneer Somers klopt als het de eigen kinderen betreft maar Ron Geenen heeft zovaak op dit blog aangegeven dat hij en zijn vrouw geen kinderen hebben ,dus belandt hun erfenis waarschijnlijk bij de neefjes en nichtjes en die kun je wel degelijk onterven .

    • Ron Geenen zegt:

     Zij die niet in bij name in mijn trust voorkomen, zijn ook nooit onterfd. Gewoon, ze bestaan niet. Hier ben je tot na de dood nog steeds baas over al je eigendommen. Ik kan bv in de trust zetten, dat alles wat we bezitten verkocht moet worden en de opbrengst via een verdeel sleutel naar een erfgenaam en naar een organisatie gaat. De staat, de politiek, enz blijven buiten schot.

    • Ron Geenen zegt:

     Bij een trust hier in Ca bepalen alleen zij die eigenaar zijn van een trust. Ik kan iedere dag zolang ik en mijn vrouw leven onze trust aanpassen. Een Trust kan niet sterven, alleen de eigenaren. Daarom kunnen de eigenaren een of twee personen aangeven om na hun dood de erfenis afhandelen zoals het letterlijk is weergeven. Geen Uncle Sam en geen belastingen komen er aan te pas.

 4. Bert zegt:

  Ik werd eens gebeld door de kinderen van een net overleden vriend ,ik had ze met klem aangeraden de erfenis te verwerpen ,daar ik wist hoe de financiele situatie van hun vader was ,ja maar ik mag dat oude bureautje toch wel meenemen ? zei de zoon ,Ja zei ik mag wel maar dan heb je de erfenis al aanvaard en krijg je al die schuldeisers op je dak “” Oh wist ik niet zei hij ,aanvaard een erfenis benificair of zoiets ,dus je krijgt alleen baten na aftrek schulden .Als je hier een schuldvrij huis nalaat aan je nichtje betaalt zij zich scheel aan belasting ,daar ze verder afstaat van jou ,je kinderen betalen minder ,heb zo,n vermoeden ( Weet het niet zeker) dat het in Amerika beter geregeld is .Laatst was er een Indisch vrouwtje na 10 (!) jaar dood gevonden door de politie ,wat deed de SVB ( AOW) meteen de dochter manen om die 10 jaar onterechte AOW terug te betalen .AASGIEREN !!

  • Ron Geenen zegt:

   @@Laatst was er een Indisch vrouwtje na 10 (!) jaar dood gevonden door de politie ,wat deed de SVB ( AOW) meteen de dochter manen om die 10 jaar onterechte AOW terug te betalen .AASGIEREN !!@@
   Dat hebben de NL politiek en wetgeving toch altijd gedaan; zowel vroeger als tegenwoordig. Niets verandert.

   • Boeroeng zegt:

    Het was een vrouw en niet een vrouw-tje.
    Er verandert wel veel in Nederland, Ron. Alleen jij bent blijven steken in je aversie tegen Nederlanders.

    • Ron Geenen zegt:

     Het woord vrouwtje heb ik niet geschreven. Graag goed lezen, aub. En de aversie jegens de NL staat en haar wetgeving vanwege de behandeling tegen mijn moeder, is een feit.

   • Bert zegt:

    Dit was dus de organisatie ,die Uang VERSTREKT heeft ,die organisaties die Uang ontvangen hebben van die dode vrouw deden tutup mulut ,ze hielden zich gewoon van de domme ,geld teruggeven uh uh uh ,daar moeten we nog een paar jaar over slapen ,roofvogels mentaliteit .Zal wel weer goedgepraat worden door iemand op dit blog van “” Ja wettelijk staan ze in hun recht “”

    • e.m. zegt:

     @ Ja wettelijk staan ze in hun recht “”@

     — Maar dan behoeft het juist niet goed gepraat te worden, Pak Bert.

  • Jan A.Somers zegt:

   Schenkingen binnen zes (?) maanden vóór overlijden gedaan worden ook meegeteld bij de erfenis. Erfrecht is nogal fraudegevoelig. Naast de ruzies onder de erfgenamen.
   “kunnen de eigenaren een of twee personen aangeven om na hun dood de erfenis afhandelen” In ons testament is de langstlevende executeur. Opgevolgd door onze oudste dochter. De rechten en de plichten van een executeur zijn wettelijk vastgelegd, mede met het oog op aansprakelijkheid. En erfgenamen moeten bij de bank enz. een verklaring van erfrecht kunnen overleggen. Dat zoekt een notaris uit.

   • RLMertens zegt:

    @JASomers; ‘erfrecht etc.’- Is een codicil, waarin een executeur(!) is benoemd, rechtsgeldig?- ‘is langstlevende executeur etc.’- Dat is toch vanzelfsprekend bij een echtpaar? Toch ook wettelijk? – ‘verklaring van erfrecht etc.’- Wie stelt dit op?

    • Anoniem zegt:

     Een codicil is een handgeschreven verklaring, rechtsgeldig, maar wel met beperkingen. Een executeur wordt meestal aangewezen in een testament, maar ook in een codicil, of bijzondere notariële akte. Dat kan in eerste instantie de langstlevende zijn, maar hoeft niet. In de praktijk zal het inderdaad vaak zo zijn bij een echtpaar. Maar die langstlevende gaat ook eens dood, wie doet het dan? En als beiden tegelijk sterven? Testament! En een testament heeft kracht van wet. Verklaring van erfrecht wordt door de notaris opgemaakt. Die maakt de sommetjes van wie niet of wel recht heeft op een erfenis. Dat vraagt bijvoorbeeld de bank bij het verdelen van het geldelijk deel van de erfenis. Denk er hierbij wel om dat een notaris een openbaar ambtenaar is, benoemd door de koning, en bevoegd tot het opmaken van authentieke akten U kunt het nalopen bij Wikipedia.

    • Ron Geenen zegt:

     @@Verklaring van erfrecht wordt door de notaris opgemaakt. Die maakt de sommetjes van wie niet of wel recht heeft op een erfenis. Dat vraagt bijvoorbeeld de bank bij het verdelen van het geldelijk deel van de erfenis. Denk er hierbij wel om dat een notaris een openbaar ambtenaar is, benoemd door de koning, en bevoegd tot het opmaken van authentieke akten @@

     O, wat ben ik blij dat ik in California woont. Hier bepaalt de eigenaar van een Trust, wie wel of niets krijgt. Mijn vrouw en ik maken een samen een lijst op en laten een Trust advocaat het officiële stuk opmaken, een aardig boekwerk. Thuis nemen we het door. Aan elk onderwerp zijn extra pagina’s toegevoegd, voor veranderingen, die ik in de komende jaren wil aanpassen of veranderen. Die veranderingen laten ik door een plaatselijke bevriende makelaar/notaris onderschrijven. In deze trust kunnen we een of twee mensen aanwijzen/vermelden als hulp Trustee, die er voor moeten zorgen dat bij overlijden alles volgens onze Trust moet worden nagekomen. Geen ambtenaar, geen belastingen komt er aan te pas. Een Trust kan namelijk niet sterven.

    • Jan A. Somers zegt:

     Anoniem was ik.

    • Jan A. Somers zegt:

     En toch vind ik het Nederlandse systeem makkelijker. Als je het niet wilt hoef je helemaal geen testament op te maken. Voor de nalatenschap wordt dan gewoon de wettelijke regeling gevolgd. Heel makkelijk, die wet is gemaakt op basis van heel lange ervaring van notarissen met testamenten. Een testament bevat dan je eigen wensen die afwijken van de wettelijke regeling. Mijn testament (en ook dat gelijkluidende testament van mijn Zeeuws meisje) bevat dan ook bijvoorbeeld: Ik kies voor de vererving (enz) voor toepassing van het Nederlandse recht. Dat is ook het recht van mijn nationaliteit. En: Als ik overlijd met achterlating van (…) dan verklaar ik op de vererving van mijn nalatenschap het versterferfrecht van toepassing. En: Op mijn nalatenschap is de wettelijke verdeling van toepassing zoals opgenomen in (…) van het Burgerlijk wetboek (…). Dan komen al mijn bepalingen die afwijken van de wettelijke regeling, zoals: Ik verzoek mijn echtgenote – en voor zover nodig leg ik op haar de last – om (…). En verder: In het geval dat mijn echtgenote de wettelijke verdeling ongedaan maakt, maak ik de volgende beschikkingen: a. ik legateer aan mijn echtgenote de volledige eigendom/gerechtigheid van de tot mijn nalatenschap behorende goederen (…). enz.
     U merkt het, ik ga gewoon uit van de toch wel goede wettelijke regeling, en zet daar mijn eigen wensen tussen.
     De verklaring van erfrecht is nodig als je als executeur bijvoorbeeld naar een van je banken gaat om de verdeling onder de erfgenamen te regelen. De bank zal eerst vragen : Wie bent u. Dan moet de executeur bewijzen dat hij/zij executeur is. Kunt u bewijzen dat de namen die u noemt wel erfgenamen zijn, en voor hoeveel? Dat heeft dan de notaris uitgevogeld in de verklaring van erfrecht. Dan komt een erfgenaam zijn portie ophalen; vraagt de bank wie bent u? Bent u gerechtigd in de erfenis enz. Eenvoudig geregeld dus, tenminste als je niet moeilijk doet, maar gewoon de regels volgt. Daar hoef je zelf niets voor te doen, die staan al in het erfrecht.

    • Ron Geenen zegt:

     @@En toch vind ik het Nederlandse systeem makkelijker.@@
     @@De verklaring van erfrecht is nodig als je als executeur bijvoorbeeld naar een van je banken gaat om de verdeling onder de erfgenamen te regelen.@@

     Het ligt er aan waar je woont. Een kleine 20 minuten geleden had ik een uitgebreid gesprek gehad met ING NL. Kreeg een schrijven dat er weer veranderingen zijn; TAN wordt afgeschaft en nu krijg ik een code apparaat toegestuurd. De rekening bij ING staat op mijn naam. Ik kan mijn vrouw haar naam er niet bij krijgen. Daarvoor moeten we beiden bij ING in NL persoonlijk verschijnen. Ik stelde voor een document hier te laten notariseren. Dat kan ook niet. Nee, alleen aan het loket van een bank in NL. What a crap. En over uw Nl systeem te spreken: Het is vooral makkelijk voor de ambtenarij en niet te vergeten de belastingen. Immers die willen van iedere Nederlandse erfenis een deel in hun zak stoppen. Met mijn Trust bepalen mijn dame en ik wat er met ons bezit gebeurd. Niemand anders. B.v. alles, ook huis, auto’s en antiek, enz moet na taxatie worden verkocht en de opbrengst per verdeel sleutel worden verdeeld. De door mij aangewezen personen gaan dat doen als wij beiden er niet meer zijn. De Trust is de wet, meer niet.

 5. Huib zegt:

  @RON…….
  Goed systeem. Moet toch ook eens gaan onderzoeken of iets dergelijks ook mogelijk is in Nederland.

Laat een reactie achter op Loekie Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.