Opstand 1926 – Geschiedenis van Nederlands-Indië

Welkom bij de vijfentwintigste aflevering in de serie: “Geschiedenis van Nederlands-Indië”. In deze korte aflevering zal het gaan over de vaak vergeten opstand van 1926.Wil je meer te weten komen over Nederlands-Indische geschiedenis bezoek dan eens Museum Bronbeek. Op deze site kun je daar meer informatie over vinden: https://www.defensie.nl/onderwerpen/b…

Dit bericht werd geplaatst in diversen. Bookmark de permalink .

190 reacties op Opstand 1926 – Geschiedenis van Nederlands-Indië

 1. Wal Suparmo zegt:

  In Indonesia wordt nu door de z.g majoriteit groep de Mohammadanen, dat zijn de leiders zijn van de opsstand tegen Holland in de koloniale tijd.Wat niet waar is vant van de 13000 gevangen in Boven Digoel is geen enkel. goddsdienst leider of ulama.Wel natio nalinsten en komuninisten (de PKI opgericht door Henk Sneevliet ), bij de 12 November 1926 opstand.

 2. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  Ik kijk naar de video (propaganda?) en lees het verhaal van Wal Suparmo. Wat is waar???

  Daarnaast lees ik de volgende berichten:

  In het meer religieuze Bantam, wanen de opstandelingen zich in een heilige oorlog die nog dagen aanhoudt. Een kleine twee weken na het begin van de opstand schrijft de resident van Kedoe in zijn dagboek: ‘Weer zijn doden en gewonden gevallen. Alleen in Bantam zijn tien ambtenaren, waaronder een wedono, districtshoofd, en een Europese op beestachtige wijze vermoord. Veel leed is toegebracht. Nog meer zal volgen.’
 

  
Op 1 januari 1927 slaat de vonk over naar West-Sumatra. Daar kost het de autoriteiten veel meer moeite om de orde te herstellen. De opstandelingen zijn strakker georganiseerd, beter voorbereid, zwaarder bewapend. Al lijkt het verzet de tweede week van januari gebroken, nog in juli van dat jaar meldt de Algemeene Recherche in Weltevreden ongeregeldheden.

  Maar zelfs in Mekka zijn de vluchtelingen niet veilig. Volgens de Nederlandse consul in Djeddah voldoet het om koning Ibn Saoed van Saudi-Arabië ‘de lijst te overhandigen met de namen der nationalistische vluchtelingen.’ Dan zorgt hij vervolgens met de Arabische autoriteiten voor de arrestatie. ‘In de politiekazerne van Djeddah,’ zo vervolgt de consul, ‘zag ik hen voor het eerst: uitgeputte, verzwakte, verslagen mensen.’

  Dus er is toch iets meer aan de hand dan een “communistische” opstand? Het lijkt dat het etiket “communistisch” de aanleiding van het koloniale bestuur is om die 13.000 gevangenen op te sluiten. Daargelaten dat het geen “Gevangenen” zijn volgens de zin der wet. .

  Er zijn weinig opstandelingen via een proces veroordeeld. Er werd zelfs opstandelingen ter dood veroordeeld. Op Sumatra hakten KNIL-militairen het hoofd af van een opstandelingenleider en die werd op een stok of speer (bamboe roentjeng!!!!) triomfantelijk rondgedragen. Zo zat de schrik er bij de bevolking dik in. Laten we het maar excessief geweld noemen, ook toen al.

 3. Pierre de la Croix zegt:

  Ik heb ruim 50 jaar geleden in militaire dienst o.m. iets over crypto analyse geleerd, het ontcijferen van gecodeerde berichten. Met het geleerde van toen nog vaag in de kepala denk ik dat Pak Wal bedoelt dat Islamitische groeperingen die in het huidige Indonesia de lakens uitdelen claimen dat hun voormannen de leiders waren van die opstand in 1926, terwijl er in feite geen enkele islamitische leider of geleerde (ulama) op de barricaden heeft gestaan, wel nationalisten en communisten.

  Ik weet niet of dat allemaal waar is. Er zijn gelukkig ook op deze site geleerden die dat kunnen vertellen. Ik ga lekker tidoeren.

  Pak Pierre

  • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

   Ik ben geen geleerde, ik geef alleen maar verhalen van anderen door, die er heel interessant en geloofwaardig over vertellen, zodoende hun verhaal aannemelijk makend m.a.w. ik lees voor uit iemand anders werk.

   Neem nou dat verhaal van die onthoofde bendeleider op West Sumatra.

   De zeer geachte Heer Bo Keller vertelt dat de bendeleider iemand uit Sawah Loento is , magazijnbeheerder van o.a. de dynamietopslag van de steenkolenmijn. Die man werd onder de ogen van vrouw en kinderen letterlijk in stukken gehakt, dus excessief geweld van Nederlandse zijde. Deze bendeleider had een ”ilmoe”,hij kon zich onzichtbaar maken en was onkwetsbaar voor kogels. Dat was één van de redenen  hem te onthoofden en in het openbaar te tonen dat Ilmoe gebeden onzinnig zijn.
   Zijn zoon zat bij dhr Keller in het KNIL te Padang. Zijn  commandant, plaatste de zoon over ter voorkomen van “wraak”!!!!!! . Dhr Keller (1928) had als kind en jongen regelmatig het verhaal over het wrede en bloedige einde van die bendeleider moeten aanhoren.

   Het geeft alleen maar aan dat zulke gebeurtenissen in het collectieve geheugen van de mensen is gegrift, zgn oral history en dat dit belangrijk is voor de officiële geschiedschrijving voor zowel Indonesië als Nederland.

   Tevens vertelt dhr. Bo Keller dat onder de gedeporteerden van de “communistische opstand” ook vrouwen en kinderen bevonden. Dat waren voor de Nederlandse propaganda ook crypto-Indonesische Nationalisten en Communisten.

   • Jan A.Somers zegt:

    “dat onder de gedeporteerden van de “communistische opstand” ook vrouwen en kinderen bevonden.” Bij verbanning krachtens de artikelen 35-38 IS mag het hele gezin mee. Lees maar eens die wilde verhalen over Soekarno in Benkoelen. Dat waren geen Nederlandse propagandaverhalen. Het begrip ‘vrouwen en kinderen’ is oprekbaar.

    • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

     Nou Meneer Somers, de GG, een ambtenaar, is toch menslievend. Dat was zeker Tempo Doeloe voor de Indonesiers!!! let wel de verbanning was voor onbepaalde tijd dwz de GG kon naar willekeur bepalen hoe lang iemand opgesloten was. Willekeur wordt zodoende ook een criterium. dan is het toch wel handig als d familie ook mee KAN!!!!!

     En wat hebben die wilde verhalen van ir Sukarno, een Nederlands onderdaan hiermee te maken, het is hier toch niet De Telegraaf of de Playboy of is dat de geraadpleegde literatuur???

     Het is geweldig dat elke maatregel van het Gouvernement wordt goedpraat.
     Zelfs in Nederland was er naar ik meen in de wet geen sprake van verbanning, anders was Anton Mussert toch al lang verbannen naar Schiermonnikoog?
     In Nederland ontbrak niet alleen een wettelijke maar ook legitieme basis. Maar over legitimiteit kan in Nederlands Indie natuurlijk nooit gesproken worden. Dat woord komt in het I.S. niet voor. Heeft de GG van Starkenborgh dat woord ooit uitgesproken, dan had hij wel gevoel voor zwarte humor.

    • Jan A. Somers zegt:

     Waarom toch zo moeilijk? Een persoon wordt verbannen, die woont gewoon in de plaats waar hij naar toe is verbannen. Daarbinnen is hij vrij, kan van alles doen, Soekarno was onderwijzer. Gezin geen bezwaar. Was toch niet verboden in de wet?

    • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

     Een gevangen is volledig vrij om de totale ruimte van zijn cel te gebruiken.

    • Arthur Olive zegt:

     Een verbannen persoon is vrij binnen de grenzen van de verbanning, het wordt geloof ik “Vrije Agentschap” genoemd.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja …. ballingschap heeft vele gezichten. Vele verdreven Europese vorsten leefden na WO I ergens in ballingschap in weelde, inclusief de laatste Duitse keizer Wilhelm Kedoea. Ik heb zijn huisje in Doorn meer malen bezocht ter wille van mijn Duitse familieleden.

     De arme Russische donders die in de tsarentijd en later door het Sowjetregime naar Siberië werden verbannen piepten wel anders.

     Hebben Boeng Karno en zijn medestanders tijdens hun ballingschap op de Molukken en elders zware dwangarbeid in een moordend klimaat moeten verrichten of begon hun dag met nasi gorèng, tjeplok en kopi toebroek met daarna een kalme strandwandeling en een goed gesprek met interrrlectuele mede bannelingen?

     Pak Pierre

    • Jan A.Somers zegt:

     “Dat woord komt in het I.S. niet voor.’ Uiteraard! Het is een wet, handelingen conform die wet zijn legitiem. Dat weet iedereen, hoeft dus niet opnieuw worden uitgevonden. Heeft u overigens nagetrokken vanaf welke datum de heer Tjarda van Starkenborgh Stachouwer Gouverneur-generaal was? En waarom had Mussert verbannen moeten worden? Hij was toch voorman van de NSB, een gekozen partij in de Tweede Kamer? Een beetje aparte mensen,. maar ze deden niets wat niet mocht.
     Willekeur: Ik zou de IS maar eens raadplegen.

    • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

     Legitimiteit wordt op verschillende wijze gebruikt en de betekenis wijkt per disciplines af. In de politiek staat legitimiteit voor de wetmatige basis van een koloniale heerser om macht uit te oefenen over haar burgers, let wel in Indie was geen sprake van burgers maar van Inheemsen/Inlanders. In de politiek van de parlementaire democratie, dat in Nederland heerst is het tegenovergestelde van legitimiteit als de macht niet op de juiste (democratische) manier is verkregen, zoals in Nederlands Indie.     De filosofie heeft het over de morele en ethische grondslagen van rechtvaardigheid wanneer men over legitimiteit heeft. ‘Was het legitiem dat de Gouveneur-Generaal zonder instemming van de inheemse bevolking willekeurige personen verbande naar afgelegen oorden met of zonder gezin? is een voorbeeld van een filosofische redenering van legitimiteit.

     Sociologisch gezien gaat het bij legitimiteit om de mate waarin gezag een duurzaam patroon heeft omdat het kan rekenen op vanzelfsprekende volgzaamheid en vrijwillige volgzaamheid, in Nederlands Indie was dat uiteraard niet het geval. Hier is het de ervaring die uitsluitsel geeft of iets legitiem is of niet. Legitimiteit heeft in de sociologie betrekking op alle sociale verschijnselen die worden gekenmerkt door gezagsrelaties, in Nederlands Indie was er meer spraken van een geweldsrelatie, tot aan 15 Augustus 1945 excessief geweld van één kant wel te verstaan.

    • Jan A.Somers zegt:

     “tijdens hun ballingschap op de Molukken en elders zware dwangarbeid in een moordend klimaat moeten verrichten” Dat hoefde die Duitse keizer toch ook niet? Ballingschap is dat je je in een bepaalde plaats moet ophouden. Meer niet. In Nederland zaken als gebiedsverbod, stalkverbod, enkelband e.d., je leeft verder je eigen leven.

    • Jan A.Somers zegt:

     “Legitimiteit wordt op verschillende wijze gebruikt ” Waarom toch weer zo moeilijk doen? Als de GG, of welke andere Indisch ambtenaar dan ook, een besluit neemt binnen zijn wettelijke bevoegdheid, is dat legitiem. En als je het er niet mee eens bent kan je naar zijn baas (die zat al in de procedure), de Kamer/Volksraad (die zaten al in de procedure), of voor marginale toetsing naar de rechter. Voor ons, eenvoudige I4E-ers is dat toch voldoende?
     “Was het legitiem dat de Gouveneur-Generaal zonder instemming van de inheemse bevolking willekeurige personen verbande naar afgelegen oorden met of zonder gezin?” Lees dan toch eens voor een keer de betreffende wetsartikelen. Bijvoorbeeld: “(…) aan personen binnen Nederlandsch-Indië geboren (…). Daar is toch geen sprake van een Indo, totok, Inlander, Vreemde Oosterling, Engelsman of wat dan ook? Mag ik ff twee interessante verbannen mensen noemen uit de door mij al genoemde dissertatie: “In de eerste plaats de casus Van Vliet, procureur bij de Raad van Justitie te Soerabaja. In de tweede plaats de casus Mgr. J. Grooff, door Rome benoemd tot bisschop van Batavia .”
     “zonder instemming van de inheemse bevolking willekeurige personen verbande ” Uiteraard zonder instemming. Willekeurig? Hoezo? Ik ben het volkomen oneens met de ‘exorbitante rechten’, buiten het strafrecht om, maar het is niet anders. Het was een wettelijke regeling met een voorgeschreven procedure. In Nederland kennen we ook zulke bestuursrechtelijke maatregelen, alleen minder drastisch, maar toch een vorm van vrijheidsberoving. Hoeft niet eens zo hoog te grijpen, Burgemeester of Officier van Justitie mogen dat. Uiteraard zonder instemming van de Nederlandse bevolking. Er is op dit ogenblik heisa over de aard van die maatregelen door de Officier van Justitie. Maar de bevolking maakt zich echt niet druk. Als u van de parkeerwachter een bon krijgt, is dat geen boete (=straf, dat kan die parkeerwacht niet)) maar achterstallige betaling van de parkeerregeling (met kracht van wet).
     “met of zonder gezin” Dat gezin werd niet verbannen, had toch niets op zijn kerfstok, ging gewoon mee.

    • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

     In de Indische Staatsinrichting zijn de exorbitante rechten van de Gouverneur-Generaal geen strafrechtelijke beslissing waarbij de beroepsprocedure is aangegeven in de wet, dat geeft dhr Somers zelf toe,.daarentegen is de verbanning een ambtelijke beslissing waartegen geen beroep mogelijk is. De procedure die dhr Somers aangeeft heeft niks te maken met in beroep gaan. Daarbij geeft hij de indruk dat de Volksraad een beroepsinstantie is, de raad zoals het woord al zegt is een adviesorgaan. een zorgvuldig woordgebruik is wel op zijn plaats. .

     De NSB van Anton Mussert en antisemitisme.
     De NSB-propaganda was antisemitischer van toon. Volgens de inschatting van een hoge partijfunctionaris uit 1935 was 75 procent van de NSB’ers antisemiet. Het meest uitgesproken waren die kaderleden, die de ‘volkse’ richting aanhingen.
     Evert Roskam van de NSB verklaarde in een toespraak dat Joden geen deel uitmaakten van de zogenaamde ‘Germaanse volksgemeenschap’ en dat huwelijken tussen Joden en Germanen onacceptabel waren. De Neurenberger rassenwetten die in 1935 in Duitsland werden uitgevaardigd, werden in het partijblad van de NSB Volk en Vaderland verdedigd.

     Mussert zegt zelf over het Jodendom: De Nederlandse sectie van het internationale Jodendom, versterkt door de duizenden uit Duitsland naar hier verhuisde Joden (o.a. de staatloze Anne Frank) , is er zich ten volle van bewust, dat zij reeds zeer ver gevorderd zijn op de weg van het in slavernij brengen van het Nederlandse volk door de machtige wapens, genaamd kapitalisme, marxisme en democratie.’

     Mussert als leider van de NSB kan op basis van het Haat-zaai artikel net zoals Sukarno veroordeeld worden, nee Nederland had ook exorbitante rechten voor de Minister President moeten invoeren. Maar Nederland deed niets om een BEVRIEND staatshoofd (oom Adolf) niet voor het hoofd te stoten.

    • Jan A.Somers zegt:

     “De procedure die dhr Somers aangeeft heeft niks te maken met in beroep gaan. ” Klopt helemaal, vandaar dat ik er ook niet kapot van ben. Maar via de uitgebreide verslaglegging komen er wel reparaties teruggemeld. En m.b.t. uw referentie naar de Volksraad leeft u nog steeds anno 1918.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Een gevangen is volledig vrij” Ik dacht dat ik het over bannelingen had. Maar u bent allang weg uit Nederland, en misschien het verschil vergeten.

   • Ronny Geenen zegt:

    @@De zeer geachte Heer Bo Keller vertelt dat de bendeleider iemand uit Sawah Loento is , magazijnbeheerder van o.a. de dynamietopslag van de steenkolenmijn. Die man werd onder de ogen van vrouw en kinderen letterlijk in stukken gehakt, dus excessief geweld van Nederlandse zijde. Deze bendeleider had een ”ilmoe”,hij kon zich onzichtbaar maken en was onkwetsbaar voor kogels. Dat was één van de redenen hem te onthoofden en in het openbaar te tonen dat Ilmoe gebeden onzinnig zijn.@@

    Mijn vader werkte voor de oorlog in het zelfde magazijn van de Ombilin Mijn. Hij en 30 anderen werden door de jap, de Kempo op gepikt en allen kregen een zak over hun hoofd en vervolgens in Padang naar het Maria huis gebracht. In aanwezigheid van dat RK standbeeld werden ze door nips en Indonesiers maanden lang gemarteld. De nips werden na de oorlog hiervoor veroordeeld. De Indonesiers zagen het aankomen en waren reeds vertrokken. Na de oorlog was ik nog geen 10 jaar, maar als ik de leeftijd van de heer Keller heb gehad, zou ik zeer waarschijnlijk ook excessief geweld begaan hebben.

    • Bert zegt:

     Nou nou mr Somers u zegt “” Waarom zou Mussert verbannen moeten worden ,hij was toch voorman ven de NSB ,een gekozen partij in de Tweede Kamer ? Een beetje aparte mensen maar ze deden niets wat niet mocht .Waarom zijn er dan 154 NSB leden ter dood veroordeeld na de oorlog ? Waarschijnlijk hebben ze toch wel iets gedaan .Tijdens de meidagen van 1940 zijn er diverse NSB kopstukken opgepakt o,a Feldmeijer en de Blocq van Scheltinga en zijn vrouw .Mussert was daar niet bij ,de toenmalige bewindvoerders vonden hem niet gevaarlijk genoeg ,een onbeduidend mannetje .Dus het criteria was ; Is de persoon gevaarlijk na het binnendringen van een vijand .Mussert werd als niet gevaarlijk ingeschat .Dat Anton Mussert toch niet zo,n brave man was bleek pas in 2008 ,Mussert bleek miljoenen guldens vergaard te hebben door middel van afpersing van Joden en zakenlui .

    • Jan A.Somers zegt:

     “Tijdens de meidagen van 1940 zijn er diverse NSB kopstukken opgepakt” Mijn opmerking over de NSB was uit de tijd vóór de oorlog toen de NSB een gewone politieke partij was. Als reactie op opmerkingen over verbanning in Indië: “anders was Anton Mussert toch al lang verbannen naar Schiermonnikoog?” En mijn opmerking over Soekarno was niet uit de Telegraaf maar uit de Jakarta Post. En alleen gebruikt dat bij verbanning je binnen die plaats vrij was, en een gezin bij je kon hebben of een vriendenkring.

    • Ronny Geenen zegt:

     In antwoord op mij? Niet mijn schrijven, hoor.

    • Loekie zegt:

     Mussert, fout of niet, was overigens getrouwd met zijn tante, zus van zijn moeder.
     Is er trouwens ooit uitgezocht of hij iets Indisch heeft? Iedereen die op deze site de revue passeert blijkt vroeg of laat immers een Indische link te hebben.

 4. Pierre de la Croix zegt:

  Van den Broek: “Er zijn weinig opstandelingen via een proces veroordeeld. Er werd zelfs opstandelingen ter dood veroordeeld. Op Sumatra hakten KNIL-militairen het hoofd af van een opstandelingenleider en die werd op een stok of speer (bamboe roentjeng!!!!) triomfantelijk rondgedragen. Zo zat de schrik er bij de bevolking dik in. Laten we het maar excessief geweld noemen, ook toen al”.

  Tja …. het woord “excessief”, of “buitensporig” (van oorsprong “buiten het karrespoor”) of “onmatig” zegt het al: het duidt geen absolute grootheid aan, maar een verhouding, een relatie tot iets anders. Iemand die een klap krijgt en vervolgens zijn pistool trekt en zijn tegenstander dood schiet heeft “excessief” geweld gebruikt. Dat zal een iegelijk duidelijk zijn. De oud testamentische Joden, geïnstrueerd door hun Yahweh, hadden een wetje tegen onmatigheid: Oog om oog, tand om tand: Wie door onvriendelijk handelen van een tegenstander een oog had verloren, had het recht een oog van die tegenstander uit te steken, maar NIET MEER DAN ÉÉN OOG. De tegenstander het tweede oog ontnemen zou excessief, onmatig, buitensporig zijn.

  In dit licht bezien kan men zich afvragen of de behandeling van die bendeleider door het KNIL “excessief” was, of gewoon een kwestie van “met gelijke munt terugbetalen”. Ook het handelen van de luitenant, later kapitein Westerling en zijn mannen op Sumatra en Celebes zou met die maat kunnen worden gemeten. Zij moesten orde en rust herstellen in een gebied waar de bevolking op wrede wijze werd geterroriseerd en waar naar hartenlust werd gemoord.

  Pak Pierre

  • Ronny Geenen zegt:

   Dat is ook de enige goede conclusie. Van het gebeuren op Sumatra heb ik intussen aardig wat gegevens van het gedrag van de nip en van de Indonesische benden tijdens de bersiap, dat het in zo’n vuile bijna logisch is dat men met minstens gelijke munt dat terugbetaald. Daarmee werden meer resultaten bereikt en velen hebben daaraan hun leven te danken.

  • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

   Heer de la Croix, wellicht is U bekent dat we hier in Nederland ook het Militair Tuchtrecht hebben daar worden militairen op hun gedrag beoordeeld. Soms heb ik de indruk dat Nederlandse militairen in Indie buiten de wet opereerden en dan verwijs ik naar het militair tuchtrecht.

   En dat oog om oog heeft bij de schriftgeleerden toch een andere betekenis, dan wat U oplepelt.

   • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

    Heeren Geenen en de la Croix, een essentieel begrip in het militaire tuchtrecht maar leidend voor elk militair handelen is de militaire noodzaak , maar daar kom ik in het geval Westerling niet ver mee. Hij was bezig met zijn eigen oorlog.-

    • Ronny Geenen zegt:

     En dat was het juist. Tijdens de bersiap waren de Indonesiers met hun eigen oorlog bezig. Een oorlog van uitroeiing van Indische en totoks. Die oorlog was verandert in een guerrilla strijd. Het vak van militair heeft dan geen nut meer. Om te overleven moet je ze met dezelfde wapens bestrijden. Het “nette oorlog voeren van militair tegen militair” waren allang gepasseerd. Vaak is het een ieder voor zich zelf. Dacht u nu werkelijk dat de bersiap moorden konden worden voorkomen met net geklede militairen, die precies hun geleerde theorieën toepasten? Bv de moorden in Bandung, de moorden rond Meester Cornelis – en 10de Bat, de Olo moorden in Padang, enz? Dacht u nu werkelijk dat die bersiap indonesiers daar bang voor waren. Ze lachen zich de kriput. Als u dat werkelijk denkt, dan ben u wel erg naïef. Heb net een van de Indo Vietnam vet letterlijk horen zeggen: ” Om te overleven moet je doden”.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Dag meneer Van den Broek,

    Of ik iets van militair tuchtrecht afweet?

    ik heb 7 jaar, 2 maanden en 28 dagen in militaire dienst gezeten. Er in gegaan als dienstplichtige op dringende uitnodiging van HM Koningin Juliana en blijven hangen als KVV-er oftewel Kort Verband Vrijwilliger, nu BBT (Beroeps Bepaalde Tijd) geheten. Ik had geld nodig en het krijgsbedrijf in de ijs en ijskoude oorlog viel niet tegen. In die tijd alle rangen doorlopen vanaf recruut, bij de Landmacht “oliebol” geheten, tot en met 1ste luitenant Speciale Diensten bij afzwaaien. Toch niet gek voor een Indische jongen met slechts een typ- en zwemdiploma (weliswaar B!) en een certificaat waarin stond dat ik als zelfstandig marconist op zeeschepen mocht varen.

    Bij indiensttreding kreeg ik naast de PSU (Persoonlijke Standaard Uitrusting) het “Handboek Soldaat” uitgereikt en een werkje over de krijgstucht, waar “we” – de rekruten – ook les in kregen. Het werkje was, als ik mij goed herinner, van borstzak formaat. Kon dus mee op het slagveld. Met die krijgstucht kwam ik direct in aanraking toen ik iets zei tegen de leerling-korporaal die mijn kast inspecteerde en door hem “op rapport CC” (CC = Compagnie’s Commandant) werd geslingerd. De CC, een man met begrip voor de situatie, gaf mij 2 dagen “licht” onder de mededeling dat ik jurist moest worden. Hij was blijkbaar onder de indruk van mijn pleidooi, maar wilde de korporaal ook niet afvallen. Een wijs man, die CC.

    Welnu, meneer Van den Broek, ik heb dus enige notie van het militair tuchtrecht. Daarmee pretendeer ik niet dat ik de daden van b.v. de kapitein Raymond Paul Pierre Westerling die ik zeer heb bewonderd, zou kunnen beoordelen op absoluut “right or wrong” in het licht van dat tuchtrecht (en het oorlogsrecht for that matter). Dat laat ik gaarne aan belezen geleerde intellectuelen als u over. Ik weet één ding heel zeker: Zonder Westerling en de zijnen zouden heel wat Indische Nederlanders, totoks, Chinezen en “inlanders” van goede wil die boze tijden tussen augustus 1945 en 1950 NIET HEBBEN OVERLEEFD. Als u een andere mening bent toegedaan, dan zij dat zo. Daar ga ik niet over zeuren.

    Met mijn inbreng over de vraag wat “excessief” als bijvoeglijk naamwoord van “geweld” nu eigenlijk betekent heb ik alleen de euvele moed gehad andere lezers, ook geleerde mensen van een andere generatie zoals u, aan relativerend denken te zetten. Bij voorbeeld: Wat is “excessief” geweld eigenlijk in het licht van de bestrijding van het ongebreidelde geweld begaan door Indonesisërs, jegens onschuldige, ongewapende burgers, mannen, vrouwen en kinderen, tijdens de bersiap en daarna?

    An eye for an eye, a tooth for a tooth, getoetst in het licht van wat er tussen 1945 en 1950 in “ons mooi Indië” gebeurde. Zijn alle uitgestoken ogen en uitgeslagen tanden aan beide zijden geteld? Hier een tandje te veel, daar een oogje te weinig geregistreerd?

    Een iegelijk mag wat mij betreft zijn/haar eigen conclusies trekken over “excessief”. I4E is geen oorlogstribunaal en zal het hopelijk ook nooit worden.

    Pak Pierre

    • Ronny Geenen zegt:

     Ik ken een paar Indo mensen die nu, wel oud, nog in leven zijn dank zij het optreden van de meest verguisde Nl man in de periode 1946-1950.

    • Lord Dendeng zegt:

     De krijgsmacht met de meeste batallions en destructive wapens wint alle slagen.

    • Lord Dendeng zegt:

     Het martelen en doden van onschuldige burgers vnl. vrouwen, kinderen en ouderen, zijn duivelse en lafhartige handelingen die de doodstraf verdienen.

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘zonder Westerling etc.’ – Een opdracht; carte blanche om de tegenstand te dempen dmv. dorpen omsingelen; de dorpelingen verzamelen, hun woningen platbranden, waardoor hun rijstopslag te niet ging; honger ontstond. Iedere verdachte te executeren dwz. alle door hem gevangen genomen mannen naar de ogen kijken en als die dan knipperen in de rij toevoegen om te worden gedood. Dus gewoon ongewapende(!) gevangenen doodschieten. Zo werden in Z-Celebes door het Depot Speciale troepen; 1533 volgens de officiële rapporten, dood geschoten. In totaal, conform de carte blanche methode door andere eenheden, 3140 slachtoffers. Waardoor een enorme angst heerste bij de bevolking en daardoor de guerrilla eenheden van de Tris zich in de bergen terug trok en hun acties temperden. En het werd rustig. Toen Westerling zich moest terugtrekken in opdracht van gen.Spoor/Buurman van Vreeden, kreeg hij van kol.de Vries een tevredenheidsbetuiging. Westerling een held? Of beul?

    • Loekie zegt:

     Of : een held EN beul..
     Of: een beul EN held.
     Komt meer voor in het leven, bij de mens in het bijzonder, dat het niet of is, maar en en.

    • Ronny Geenen zegt:

     Als je door een beul het leven wordt gered, is hij voor jouw toch een held. Of heb je het liever niet?

    • Bert zegt:

     Tjonge jonge Pak Pierre 7 jaar ,2 maanden +28 dagen in het leger ! Nou ik heb er maar 10 dagen in gezeten ,hoefde er eigenlijk niet in want ik heb 3 broers boven mij en ze zochten niet mij maar broer nr 3 “” Meneer we moeten niet u hebben maar uw broer John ,als u ons vertelt waar hij is zijn we klaar “” Ja wat een stelletje mongolen moet ik mijn eigen broer verraden ! Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt ,ik zei dus “” Weet ik niet roep mij maar op ( Zullen ze spijt van hebben ) Maar uw geval is anders u deed het voor de uang ja o.k is een goede reden ,ik ben ook niet tegen het leger maar ik hang liever aan de bar en dat kruipen laag onder de grond met prikkeldraad erboven ,ja dag ! welke gek doet dat nou ? Nou ik dus niet enfin ze begrepen ook wel die Bert wordt nooit een 2 e Raymond Westerling .( Veel ,veel respect voor Pak Westerling bij deze )

    • Ronny Geenen zegt:

     Bert, ik lees met genoegen en een lach je commentaren. Heel wat anders dan het droge gezeikt over steeds het zelfde.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Tja … Pak Bert, ik werd huurling. Niets mis mee. Gratis studeren en premie toe. Mooie aanbetaling voor mijn eerste huisje. Prima investering gebleken. Als tegenprestatie écht arbeid geleverd. Als oud marconist kwam ik na een mooie opleiding bij de SMID in Harderwijk bij de interceptiedienst. Sowjets afluisteren.

     U schrijft verder: ” ….. ik ben ook niet tegen het leger maar ik hang liever aan de bar …..”. Tja ….. je kunt het één doen zonder het andere te hoeven laten. Ik was mijn hele diensttijd vrijgezel. “Single” heet dat tegenwoordig. Van die 7 jaar, 2 maanden en 28 dagen had ik 2 jaar lang een kamer boven de bar van de officiersmess. Een kat op het spek gebonden ….

     Pak Pierre

    • Ronny Geenen zegt:

     @ En Bert ook: ik ben ook niet tegen het leger maar ik hang liever aan de bar …..”.
     Ja, en mijn verhaal van toen had een voorzienigheid. Als 12 jarige en oudste stond ik naast moeder aan het sterfbed van vader Eddie Geenen. Dat was in het Carolus ziekenhuis in Batavia. Vader heeft uiteindelijk vanwege de liefdadig gedragingen/behandelingen van de jap en Indonesische medewerkers toch het onderspit moeten lopen. Op de desbetreffende sterfdag vroeg mijn vader mij hem te beloven nooit voor een land in militaire dienst te gaan. En als kind doe je dat.
     Maar ik wist toen niet, dat mijn vader Eddie een voorzienigheid had. In NL was er toen een mogelijkheid; de koopvaardij. Ging naar Vlissingen, Michel de Ruyter, school voor koopvaardij officieren. Moest blijven varen tot het jaar, dat men 29 is gepasseerd. Doordat ik op de wilde tankvaart zat, duurde dat een jaar langer. Eenmaal thuis ging ik in Den Haag met moeder mee naar een Indische badminton club. Daar leerde ik Dick Schrijvers van Zenden kennen. Hij was hoofd van de mechanical engineering bij Bechtel Inc, een Amerikaanse multi national op het gebied van de petrochemie. Hij bood mij een baan aan en ik kreeg o.a. de eerste 4 maanden prive les om het vak versneld onder de knie te krijgen. Heb van 1968 tot en met juni 1981 altijd voor Amerikaanse bureaus gewerkt. In 1981 kreeg ik een baan in Amerika als design engineer aangeboden. Heb nooit omgekeken, want het was de voorzienigheid van mijn vader, die mijn succes in het leven heeft helpen bepalen. Ben wat blij dat ik als 12 jarige naar hem heb geluisterd.
     Hij stierf op 15 augustus, ook de doden herdenkingsdag en mijn speciale herdenkingsdag.

    • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

     Ik heb 17 maanden militaire dienstplicht vervuld bij een vakgroep waarin 4 juristen/hogere officieren zaten die militair tuchtrecht doceerden aan toekomstige officieren. Ik heb daarvan wel wat meegekregen.
     Militaire noodzaak is de leidraad van handelen voor elke beroepsmilitair. Daar komt nog bij dat Westerling de officierseed aflegt:
     ik zweer/beloof
     1º. trouw aan de Koning;
2º. gehoorzaamheid aan de wetten;
3º. en onderwerping aan de krijgstucht;
     zo waarlijk helpe mij God Almachtig/dat beloof ik;

     Klaarblijkelijk vind Westerling dat dat niet op hem van toepassing is. Uit niets blijkt dat hij er zich volledig bewust is dat hij bij zijn Recht ook het meest groffe Onrecht veroorzaakt. Dat zijn wel twee kanten van dezelfde medaille.

     Hij zegt dat het verborgen sadisme in mensen in oorlogsomstandigheden veel sneller tot ontplooiing kan komen dan in normale situaties.
     Hij vind zichzelf een soort Ratu Adil, de rechtvaardige vorst o.i.d.. Normaliter krijgen zulk soort mensen S5 maar dat was na de oorlog niet relevant om naar Indie gezonden te worden. Ook militairen met een Waffen-SS verleden konden zonder veel problemen naar Indie.

     Het is niet voor niets dat eind jaren zestig een psycholoog Joop Hueting de misdaden van het soort mensen als Westerling in de openbaarheid bracht.

     Hij is nooit onderscheiden voor zijn daden in Nederlands Indie. 


    • Ronny Geenen zegt:

     @Klaarblijkelijk vind Westerling dat dat niet op hem van toepassing is. @

     Heeft u ook gelezen hoe o.a. hij door de engelsen is opgeleid en getraind? Ieder land heeft zijn specialisten, zoals in Amerika de “Navy Seals”, die getraind zijn om te doden.

    • Arthur Olive zegt:

     “Zoals in Amerika de “Navy Seals” die getraind zijn om te doden.”
     In 1965 kreeg ik mijn parachute training in Fort Benning, Georgia. De Navy Seals deden hun training daar ook met ons in het leger. Ze waren zo Gung Ho dat het leek alsog ze brainwashed waren. Ze worden getrained voor Special Warfare en onder water demolition maar moesten voor high altitude jumping met ons trainen.
     Op een van de jumps was er een 2nd luitenant onder hun die als eerste in de stik uit de C130 airplane moest springen, Op het moment dat het bevel “Go” kwam kon hij zich niet bewegen en gaf een sergeant hem een trap de deur uit. Het kan een ieder overkomen.

    • Ronny Geenen zegt:

     @Op het moment dat het bevel “Go” kwam kon hij zich niet bewegen en gaf een sergeant hem een trap de deur uit. Het kan een ieder overkomen.@

     Carriere als Navy Seal is wel over!

    • RLMertens zegt:

     @RonnyGeenen; ‘ door een beul je leven gered etc.’ – Beul= uitvoerder van dood- vonnissen. Held=dappere strijder! Die 2 begrippen door elkaar halen= moraal verval!

    • Jan A. Somers zegt:

     “kreeg hij van kol.de Vries een tevredenheidsbetuiging. Westerling een held? Of beul?” De Indonesische hoofden die NICA om hulp hadden gevraagd tegen de infiltranten uit Java waren best tevreden.

    • Jan A. Somers zegt:

     “nooit voor een land in militaire dienst te gaan.” Als je graag in een rechtsstaat woont, moet je ook bereid zijn je voor het voortbestaan daarvan in te zetten. En niet afschuiven naar anderen. Bovendien is de zeevaartschool een soort vervangende dienstplicht. Je bent namelijk verplicht in oorlogstijd dor te varen. Wat veel mensen niet weten is dat dienstplicht ook een recht is. Je kan door de rechter van het recht ontzegd worden in militaire dienst te zijn.

    • Ronny Geenen zegt:

     @Als je graag in een rechtsstaat woont, moet je ook bereid zijn je voor het voortbestaan daarvan in te zetten@

     De belofte aan mijn vader is mij meer waard. Zeker nu ook gebleken is dat de Nederlandse staat zijn militairen geen salaris/backpay willen geven.

    • Pierre de la Croix zegt:

     2 x “Thumbs up” voor Pak Somers.

     Pak Pierre

    • Jan A.Somers zegt:

     Toen ik in Nederland aankwam had ik vier jaar onderwijsachterstand. Dank zij een inventieve directeur en bereidwillige leraren heb ik twee jaar ingehaald. Ik deed dus op 20-jarige leeftijd eindexamen. Ik kreeg toch uitstel van militaire dienst doordat de indelingsraad stelde dat mijn vertraging niet door mijzelf was veroorzaakt. Maar na enkele jaren ploeteren als werkstudent was het tijd voor een uitstapje. De studentendecaan stelde voor alsnog in dienst te gaan, mijn al vergaarde studiepunten zouden worden bewaard. Na mijn officiersopleiding in Breda heb ik mijn parate tijd volgemaakt. Met een behoorlijk salaris waarop ik kon trouwen. Aangezien ik niet direct aansluitend werk kon vinden kon ik in dienst naar behoeven nadienen zonder kort verband. Na enkele maanden kon ik op de Gistfabriek in Delft invallen voor een personeelslid dat drie maanden studieverlof had. Ik vond dat te onzeker, maar de personeelschef vond dat ik het best kon doen, na die drie maanden zouden ze best wat anders/beters voor mij hebben. Ik ben er bijna vijf jaar geweest en rustig (maar hard werkend) kunnen afstuderen. De laatste dag liep ik door de fabriek om afscheid te nemen in mijn werkkleding van die dag: jacquet! Een lol dat die lui hadden!
     “welke gek doet dat nou ? “Ik ben er een completer mens geworden, een goede tijd gehad”. Zou het niet gemist willen hebben.

    • Jan A. Somers zegt:

     “dat de Nederlandse staat zijn militairen geen salaris/backpay willen geven.” Dat was dan ook niet ‘zijn’, niet hun werkgever. Met een beetje advocaat waren ze gewoon bij de goede werkgever terecht gekomen. En de Amsterdamse rechtbank heeft ze twee keer de goede weg gewezen. Maar ja, advocaat te duur (bij de kantonrechter waar ze hadden moeten zijn was het gratis!) en dat hoognodige Koningin en Vaderland. Die hadden er niets mee te maken.

    • Indorein zegt:

     Excessief geweld:
     Voor de een is dat al als je een lastige vlieg op je bord wil doodslaan. Voor de ander is het als je die andere nog net niet hebt dood gemept of voor het leven hebt gehandicapt.
     M.a.w.: een zinloze discussie!

     Verder is het altijd gemakkelijk om achteraf tot een veroordeling te komen, zeker als jezelf geen deel bent geweest van het gebeurde (bijvoorbeeld de Bersiap of de Japanse overheersing).
     Ik categoriseer zoiets als “salongelul” onder het genot van een goede Cubaanse sigaar en een lekkere Irish whiskey, uiteraard geserveerd door een lieftallige jonge serveerster.
     En hoe ver moet je de geschiedenis ingaan om dergelijk “excessief geweld” te becommentariëren en vervolgens te veroordelen?

     Dankzij het “excessieve geweld” van de Japanse overheersers hebben mijn beide opa’s en sommige andere familieleden het einde van de oorlog niet kunnen meemaken; ze stierven aan martelingen, besmettelijke ziekten, honger en zware onmenselijke slavenarbeid aan bijvoorbeeld de “spoorlijn”.

     Persoonlijk ben ik maar wat blij, dat mijn ouders en menig familielid dankzij het “excessieve geweld” van de politionele acties het er levend van af hebben gebracht.

    • Ronny Geenen zegt:

     Gelijk heeft u. Maar wat weet een tegenwoordige snotneus nu?

    • Mister Bule zegt:

     […en blijven hangen als KVV-er oftewel Kort Verband Vrijwilliger, nu BBT (Beroeps Bepaalde Tijd) geheten.]
     Bij ons waren alle tank chauffeurs KVV-ers. Het was te duur en te omslachtig om de dienstplichtigen elke keer weer een (tank) rijopleiding te geven.

     [Toch niet gek voor een Indische jongen met slechts een typ- en zwemdiploma (weliswaar B!)]
     Was dat die waar je 7 meter onder water moest zwemmen?

     OT: Het valt me inderdaad wel op in het huidige Indonesië, dat organisaties als MUI en zelfs excessen als de FPI nogal graag met de eer gaan lopen dat men tegen de overheerser vocht. Dit terwijl die organisaties natuurlijk nog totaal niet bestonden en veelal door het TNI en de politie zijn opgericht om het vuile werk voor ze te doen. (Bijvoorbeeld contra demonstraties houden of politieke tegenstanders een kopje kleiner maken.)

 5. P.Lemon zegt:

  @ Hr Mertens U refereert mij ipv Pak Pierre?
  ” @PLemon; ‘zonder Westerling etc.’ – Een opdracht; carte blanche om de tegenstand te dempen dmv. dorpen omsingelen….”

  Maar ik heb voor u een interview/levensverhaal van generaal-bd-abdul-haris-nasution

  # De Engelsen hadden zich toen al zwaar vertild aan de bezetting van Surabaya. Toch hielden de Hollanders vol dat het leger van de Republiek niet meer was dan een kaartenhuis. Later – ik was toen al generaal – vertelde admiraal Mountbatten mij dat hij zich door de Hollanders verlakt voelde. De Hollanders beseften niet wat er gebeurd was. Zij zagen in Soekarno, Hatta en de anderen de kern van de nationale beweging, maar ze vergaten mijn generatie, de jeugd, die in de Japanse tijd volwassen werd.

  Ik ben nu een stuk ouder en wijzer dan in die jaren. Tegen Japanners en Nederlanders die bij me op bezoek komen, zeg ik altijd het volgende. Bezie ik de feiten, dan moet ik vaststellen dat we één zijn geworden dank zij de Nederlanders. Als er geen Nederlands-Indië was geweest, als deze grote geo-politieke ruimte niet door mensen als Van Heutz was verenigd, was er nooit een Indonesië geweest. Tegen de Japanners zeg ik: als jullie ons niet hadden geleerd te vechten, ons niet hadden gemilitariseerd, waren wij niet klaar geweest om de vrijheidsstrijd te beginnen. De zogenaamde volksverdediging was immers door de Japanners voorbereid; iedere desa, ieder district moest, ongeacht zijn middelen, zichzelf tegen een invaller kunnen verdedigen. Dat zogenaamde Wehrkreise-systeem heb ik later verder ontwikkeld in de strijd tegen Nederland.

  Met de capitulatie van de Nederlanders was de koloniale periode afgelopen. Achteraf – toen realiseerde ik me dat nog niet – kwam de breuk voor mij op het moment dat ik tegen vaandrig Nunroha zei: “Ik ben geen Nederlander, ik ben een Indonesiër’.
  https://www.nrc.nl/nieuws/1992/02/29/generaal-bd-abdul-haris-nasution-een-leger-dat-de-7134756-a162557

  • RLMertens zegt:

   @PLemon; ‘dankzij de Hollanders etc.’- Het is niet dankzij(!) maar; door(!) Nederlanders/vHeutz zijn we één geworden … -Of zeggen we ook; dankzij(!) het bombardement van Rotterdam heeft het centrum nu een moderne winkelbuurt?

 6. Huib zegt:

  Ja, alles mooi en wel. Maar die arme Indonesische generaal Nasution, ooit een goed onderofficier bij het KNIL is later toch maar door het Indonesische leger samen met enkele andere Indonesische generaals en kolonels een kopje kleiner gemaakt.
  Toen de Bersiap uitbrak zijn in Bandung heel veel onschuldige burgers, ook vrouwen en kinderen en ongewapende KNIL militairen mannen w..o. mijn vader die het Jappenkamp in Tjimahi was ontvlucht.

  Toen Westerling later Bandung binnen viel, smeten die TNI-ers hun wapens weg, lieten hun gevechtswagens in de steek en renden in pendek weg zonder tegenstand te leveren. Ik was toen nog een jongen en heb dit alles met verbijstering mogen aanschouwen.
  Op weg van school naar huis moesten mijn vriendje en ik zelfs in de greppel langs de weg duiken toen op het kruispunt dat we naderen een hevig vuurgevecht uitbrak. Later toen het schieten voorbij was zagen we dode TNI-ers onder en boven hun gevechtswagens in groteske houdingen hangen.

  Toen ik slaagde voor mijn middelbare school HBS-B eindexamen kreeg ik geen uitstel voor een verdere Universitaire studie maar moest binnen een paar weken opkomen.

  Na de basis opleiding werd ik naar de kaderschool gestuurd omdat ik niet fanatiek genoeg zou zijn.
  Daarna werd ik geplaatst bij de Stoottroepen want in Hongarije brak de opstand tegen Rusland uit en het Ned. leger had goedkoop kanonnenvoer nodig om de Russen tegen te houden.
  Na mijn diensttijd moest ik een baan zoeken en deed in de avonduren diverse avondstudies, wat bijna spaak liep omdat in door de Gemeente Amsterdam werd opgeroepen voor de vrijwillige politie.
  Ik was al op weg om me te melden maar bedacht me in de tram en ging naar mijn meisje want we hadden net verkering. Uiteindelijk zijn we getrouwd en hebben twee kinderen gekregen. Een dochter en een zoon. Beiden heb ik ondersteund bij het oprichten van een eigen bedrijf. Dat is goed gelukt want ze zijn nog steeds zelfstandig ondernemer met personeel en een goed inkomen.Nou mijn dochter heeft een paar jaar terug .tijdens de vorige crisis het personeel weg gedaan en heeft zoveel mogelijk geautomatiseerd.

  • Ronny Geenen zegt:

   @@Toen Westerling later Bandung binnen viel, smeten die TNI-ers hun wapens weg, lieten hun gevechtswagens in de steek en renden in pendek weg zonder tegenstand te leveren. Ik was toen nog een jongen en heb dit alles met verbijstering mogen aanschouwen.
   Op weg van school naar huis moesten mijn vriendje en ik zelfs in de greppel langs de weg duiken toen op het kruispunt dat we naderen een hevig vuurgevecht uitbrak. Later toen het schieten voorbij was zagen we dode TNI-ers onder en boven hun gevechtswagens in groteske houdingen hangen.@@

   Zo zie je maar weer. Een beul voor de een, waar de indonesiers doodsbang voor waren, is de held voor de mensen die het dankzij hem het overleefd hebben. Zo gebeurde het zelfde op Sumatra en ook op Celebes.
   In een vuile guerrilla oorlog, waarin een ieder voor zich zelf streed, heb ik liever zo’n persoon aan mijn zijde.

   • RLMertens zegt:

    @RonGeenen/Huib; ‘smeten die TNI’ers hun wapens weg etc.’- Ooit gezien, dat gewapende soldaten, bij een vijandelijke aanval, hun wapens weg smeten? -Westerling viel Bandoeng in jan.1950 binnen, direct na de overdracht dec.1949, De stad was in feeststemming, geen oorlog maar vrede etc. Soldaten liepen ONGEWAPEND rond. De Republiek had zijn merdeka!, toen de Apra olv.Westerling de niets vermoedende stad overrompelde en ieder geuniformde neerschoot! Zomaar onverhoeds. Een ware paniek brak los. Foto’s van neergeschoten militairen; zonder wapens! Het Parool 24 jan.1950 berichtte;’even plotseling als de moordenaars waren gekomen zijn zij ook weer vertrokken. Alles wat hier gebeurd heeft niets met eerlijk vechten te maken. Wat onder zijn leiding in Celebes 1946 is uitgehaald heeft men nooit durven publiceren. Als dat wat hier gebeurd een staal van zijn optreden moet heten, kan men thans alles stilzwijgend begrijpen. Er is maar één woord voor: moord!’ -Bij een boek presentatie; Westerling, de eenling te Den Haag jr.’90 vertelde een bezoekster geëmotioneerd, die toen in Bandoeng verbleef, dat haar 14 jarig neefje, die toevallig in stad was, ook werd neer geschoten. Hij nl. een kahki overhemd aan.
    note; ‘De eenling’, van uitgever De Telegraaf, mi. als goed praterij op zijn eerder door hem zelf geschreven boek; Mijn Memoires 1952; met allerlei moord verhalen oa. de weddenschap met een Engelse officier over ene Saleh Umar, bende leider Terakan/Sumatra. Wiens onthoofde(!) kop hij bij de lunch de Engelse officier aanbood, met de wens; een smakelijke lunch!

  • RLMertens zegt:

   @Huib; ‘goed onderofficier bij het Knil etc.’- Dat was Suharto. Nasition was kadet bij de KMA Bandoeng tijdens de wo.2. En is nimmer een kopje kleiner gemaakt.

   • Huib zegt:

    @ RL@
    Je hebt gelijk. Ik vertel alles uit mijn blote kepala en op je 80ste vergeet je wel meer een naam en zeker de namen van mijn TNI vriendenl Dank voor de correctie.
    Maar zie hieronder @Tolol. Die Nasution moet wel voor zijn eigen mensen vluchten.
    Gek genoeg heb ik nimmer enige wrok tegen hem gekoesterd maar eerder medeleven..

    • Bert zegt:

     @Pak Huib tja die reactie van Tolol was op15 december om 19.08 uur ,Dhr Mertens kwam na zeilen op 16 december om 00.19 uur geeft niet ,die Nasution is van een hoge adellijke familie ,hij is uiterst belezen en erudiet en beslist geen Belanda hater ,die gebeurtenissen tijdens de Bersiap moeten ook voor hem een gruwel zijn geweest ,niet zozeer dat het volk in opstand kwam tegen de Nederlanders maar wel dat vele onschuldigen de dood vonden ,door het gajes wat zich onder die pemoeda,s bevonden .

 7. Tolol zegt:

  Generaal Abul Harris Nasution geb 3 december 1918 overleden 6 september 2000 ,hij was vaandrig bij het KNIL .Nasution heeft die coupe van kolonel Oentoeng overleefd door over een muurtje te vluchten ,hierbij werd zijn dochter bij de voordeur vermoord .Later werd generaal Nasution een fervent tegenstander van generaal Suharto .

 8. P.Lemon zegt:

  @ Hr Mertens. Gebruik vh woord ‘ dankzij’

  # Normaal gesproken verwacht je een positieve uitleg : vlgs “De definitie van dankzij in de
  Dikke Van Dale is: ‘door toedoen van, door de positieve werking van…”

  Maar het wordt vaak in negatieve zin gebruikt zoals :

  In totaal heeft BAM een verlies van 75 miljoen te verwerken dankzij infraprojecten in Duitsland en Groot-Brittannië. (de Volkskrant, 8 juli 2014)
  • De grote schoonmaak levert Sanoma nog geen zwarte cijfers op. In het tweede kwartaal heeft het Finse mediaconcern dankzij de forse reorganisatielasten juist een nettoverlies van 17,6 miljoen euro geleden, tegen 23,4 miljoen euro winst een jaar eerder. (de Volkskrant, 26 juli 2014)
  • Dankzij sommige meisjes die zich niet kunnen gedragen denken jongens zo negatief. (forums.marokko.nl)

  Je zou bijna denken dat de onwil van KLM, het verlies van BAM en Sanoma en het negatieve zelfbeeld van jongens en meisjes een zegen zijn. Nou, dat is echt niet zo. Wat ik niet begrijp, is dat de schrijvers van de fragmenten hierboven niet door of doordat (laatste voorbeeld) hebben gebruikt.

  Zou dankzij er gewoon een nieuwe betekenis bij hebben gekregen? Zou het een synoniem van door zijn geworden en zijn positieve betekenis hebben verloren? Het blijft raar, omdat je de lezer daarmee dwingt tot interpreteren. Dankzij dankzij.
  http://taalpraat.nl/2014/10/dankzij/

  • RLMertens zegt:

   @PLemon; ‘dankzij etc.’- Wat Indonesië betreft is het grondgebied van de Republiek een logisch gevolg van de ‘kolonisatie/bezetting’. U weet wel; gevolg heeft altijd een oorzaak! Oftewel; een gevolg zonder oorzaak kan/bestaat niet! Dus bv, bersiap zonder oorzaak?

   • P.Lemon zegt:

    Hoewel Nasution ws het woord ‘ dankzij’ gebruikte en niet ‘door’ dat meer negativiteit uitdrukt kun je als lezer toch een beetje z’n hormat aan de Nederlanders eruit opmaken.
    Hadden die kolonialen zich niet met al die verschillende eilanden,koninkrijkjes en volkjes bemoeit dan was er geen basis gelegd voor het Indonesia Raya.
    De bersiap vloeit voort uit de gecultiveerde haat tegen niet-inlandse oorspronkelijke bewoners . Onder Japan specifiek tegen de europeaan en hen die met hun sympathiseerden. Maar toen de hel losbarstte werd op de katalysator/aanstichter de Japanner zelf gejaagd.

    • RLMertens zegt:

     @PLEmon; ‘gecultiveerde haat etc.’- Elk volk, dat onderdrukt wordt door een bezetter ondergaat/verkrijgt een gecultiveerde haat!’ Sharir uit zijn verbanningsoord; ‘die haat tegen het zgn. kolonialisme/bezetting groeit als paddi’! Ook tegen Japan, die zich eerst als bevrijder van Azië liet gelden. -Via het zelfbeschikkingsrecht hadden wij de kans gehad om als vrienden uit elkaar te gaan. Zoals Engeland met India. Echter, onze politieke leiders van toen, waren te kortzichtig. Regeren is vooruit zien; we waren niet alleen oostindisch doof, maar ook nog ziende blind!

   • Jan A.Somers zegt:

    “is het grondgebied van de Republiek een logisch gevolg van de ‘kolonisatie/bezetting’.” Veel eerder toch?
    Op het vredescongres van Wenen werd de vereniging van Nederland en België een feit, door Engeland bedoeld als buffer annex bruggenhoofd, om nieuwe bedreigingen vanaf het continent te voorkomen. De Verenigde Nederlanden leken zeer geschikt als trouwe en dankbare bondgenoot en waren niet zo groot dat zij zelf een nieuwe bedreiging voor Engeland zouden kunnen worden. Maar voor de levensvatbaarheid van zo’n klein land werd het bezit van koloniën als het meest noodwendige bestanddeel voor haar bestaan wel nodig geacht ‘to strengthen Holland, in proportion as that important portion of Europe can be rendered secure by adequate arrangements, against the power of France’.
    Het traktaat van 13 augustus 1814. ‘The united provinces of the Netherlands, under the favour of Divine Providence, having been restored to their Independence, and having been placed by the loyalty of the Dutch people and the achievements of the Allied Powers, under the Government of the Illustrious House of Orange, – and His Britannic Majesty being desirous of entering into such arrangements with the Prince Sovereign of the United Netherlands, concerning the colonies of the said United Netherlands, which have been conquered by His Majesty’s arms during the late war, as may conduce to the prosperity of the said State (…).
    Art. I. His Britannic Majesty engages to restore to the Prince Sovereign of the United Netherlands, within the terms which shall be hereafter fixed, the colonies, factories, and establishments which were possessed by Holland at the commencement of the late war, viz., on the 1st of Januarij 1803, in the seas and on the continents of (…) with the exception of (…).’
    Bovendien ontving Nederland in een driehoeksregeling met Zweden enige schadeloosstelling voor de koloniën welke Engeland niet teruggaf.

 9. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  En zonder gaskamers en Auschwitz was er geen Joodse Staat geweest. Met zulke warrige beweringen waarbij oorzaak en gevolg doorelkaar worden gehaald kan ik ook een geschiedenisboek vullen.

  • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

   En nog wat. De zeer geachte Heer Keller herinnert mij eraan wat er met die Bovendigoelisten gebeurde bij de naderende capitulatie in 1942. De Gouverneur-Generaal GG besloot circa 400 verbannelingen naar Australië door te verbannen. Dat hun gezinnen meekonden verhuizen vertelt de Geschiedenis niet. Let wel die mensen zaten zonder enige vorm van proces meer dan 15 jaar in een toch niet zo’n gezellig verbanningsoord als Boven Digoel.

   Dat niet alleen, de GG had in zijn onfeilbare wijsheid vergeten dat zijn autoriteit slechts tot het grondgebied van Ned. indie beperkt was en dat in Australië andere wetten gelden. Op zo’n manier kweek je natuurlijk geen Goodwill bij de Australiërs en dat hebben we ook geweten. Maar dat is ook geschiedenis

  • P.Lemon zegt:

   @ zonder gaskamers en Auschwitz was er geen Joodse Staat geweest…

   # Een 100% direct gevolg is inderdaad betwistbaar omdat men het in Europa niet meer zag zitten en bij wijze van spreken ook de Australische woestijngebieden had kunnen bevolken. Maar de geschiedenis leert anders.

   ***Na de bevrijding in 1945 was het voor de meeste joden moeilijk de draad van het leven weer op te pakken. Familieleden waren vermoord en hun bezittingen waren ze veelal kwijt. In de voormalige Duitse concentratiekampen verbleven na de oorlog nog altijd tienduizenden ontheemde joden, vooral uit Oost-Europa, die nergens naartoe konden. Ook in het naoorlogse Nederland konden veel joden niet aarden. Jongeren hadden een achterstand op school en jonge mannen werden opgeroepen om hun dienstplicht te vervullen in Nederlands-Indië.

   Honderden jongeren vertrokken daarom tussen 1945 en 1948 naar Palestina om naar zionistisch ideaal mee te helpen aan de oprichting van een joodse staat. Maar Palestina stond onder Engels gezag en dat had stringente immigratiebeperkingen ingesteld voor joden. In antwoord hierop organiseerden Palestijnse joden grootscheepse clandestiene operaties om zoveel mogelijk Holocaust-overlevenden uit Europa naar Palestina te halen, alia bet genoemd. De Nederlanders reisden in het geheim in groepjes naar de Franse zuidkust, om zich daar in te schepen voor de overtocht naar Palestina; voor velen verliep die dramatisch.

   Eenmaal in Palestijnse territoriale wateren vielen de Britse oorlogsschepen de boten vol migranten aan en de opvarenden werden vastgezet in kampen in Palestina en op Cyprus. De 4500 opvarenden van het beroemde schip de Exodus kwamen niet verder dan de kade van Haifa. Zij werden door de Britten onder dwang terug naar Europa verscheept en eindigden na maandenlange omzwervingen in de Britse bezettingszone van Duitsland. Zo zaten veel Holocaust-overlevenden opnieuw vast in voormalige concentratiekampen. Het leidde tot grote internationale verontwaardiging en heeft de oprichting van de staat Israël in 1948 versneld.

   https://jck.nl/nl/tentoonstelling/exodus

 10. Pierre de la Croix zegt:

  Van den Broek: “Met zulke warrige beweringen waarbij oorzaak en gevolg door elkaar worden gehaald kan ik ook een geschiedenisboek vullen”.

  Er zijn leraren geweest die de fouten en warrige beweringen van hun leerlingen verzamelden en er een vermakelijk boek over schreven.

  Dus ….. wat let u meneer Van den Broek, begin onvervaard met dat geschiedenisboek. Ik heb al een titeltje in mijn kepala: “Lof der zotheid 2”. De heer D. Erasmus zou er geen bezwaar tegen hebben.

  Pak Pierre

 11. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  Hier wordt de denkfout begaan alsof geschiedenis een opeenvolging van feiten is, waaruit noodzakelijkerwijze i.c. op Indisch-logische wijze het één uit het ander volgt, natuurlijk achteraf gezien (het zgn de koe-in-de-kont kijkend). Een sprekend voorbeeld daarvan is de volgende zin: ……De bersiap vloeit voort uit de gecultiveerde haat tegen niet-inlandse oorspronkelijke bewoners… Toch een zin uit de Nederlandse propagandamachine waarbij logica ontbreekt en een overeenkomst met de werkelijkheid louter toeval is.

  Het geloof in lotsbestemming mag toch wel alleen in de kerk worden gepraktiseerd. Dat kan niet met Geschiedenis verward worden, anders hoeven toch geen analyses gemaakt, noch verklaringen gezocht te worden. Heel simplistisch. Kijk maar naar die verwijzing naar verhaal over de joden. Alsof er geen Balfour declaration (1917) bestaat, een verklaring van toch een Britse regering, maar ook die heeft een kort geheugen. . Het JCK vermeldt dat voor de duidelijk toch ook?

  Bij elk gevolg een aanleiding zoeken en dat voor oorzaak door te laten gaan, daar bovenop causaliteit en correlatie op één hoop gooiend, is een gezelschapsspel dat uit den treuren wordt beoefend. Op zo’n manier wordt onhygiënisch denken tot primaat/geschiedenis verheven. Ik dacht dat we daarvoor Indische soos hebben.

  • P.Lemon zegt:

   @ “Toch een zin uit de Nederlandse propagandamachine waarbij logica ontbreekt en een overeenkomst met de werkelijkheid louter toeval is.
   Het geloof in lotsbestemming mag toch wel alleen in de kerk worden gepraktiseerd. Dat kan niet met Geschiedenis verward worden, anders hoeven toch geen analyses gemaakt, noch verklaringen gezocht te worden. Heel simplistisch.”

   # U reageert wel met een hoog zuurgehalte. Misschien kan de volgende tekst dat wat neutraliseren. nl ” geschiedenis kent alleen gegevens en met die gegevens zal de geschiedschrijver het moeten doen”

   ***Is geschiedenis wetenschap
   Reactie Dr. Leo van Bergen . Oosterhout NB.

   Het antwoord op deze vraag is simpel: nee, natuurlijk is geschiedschrijving geen wetenschap, net zomin als geneeskunde, scheikunde of natuurkunde uit zichzelf wetenschappen zijn. Maar: geschiedschrijving kán wel wetenschap zijn, als zij volgens de wetenschappelijke regels der kunst wordt uitgevoerd, net zo goed als geneeskunde, scheikunde en natuurkunde dat dan zijn. Probleem is alleen dat velen bij de vraag of iets een wetenschap is of niet, louter en alleen kijken naar het ridicule criterium van ‘objectief’ versus ‘subjectief’ en dan zou de geschiedschrijving zowel dóór als búiten de mand vallen.
   Het is iets wat dus ook de zogenaamde Groep van 60 wil, en wat klaarblijkelijk ook binnen het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog wordt gedacht. Dit ook gezien ‘het feit’ dat er wordt gesproken over het interpreteren van ‘feiten’. Maar de geschiedenis kent geen feiten; de geschiedenis kent alleen gegevens en met die gegevens zal de geschiedschrijver het moeten doen. Hooguit kan men zeggen dat sommige van die gegevens zo zeer zijn bewezen dat zij door het overgrote gedeelte van de serieuze geschiedschrijvers als waar worden beschouwd; maar ook dan blijft nog altijd de mogelijkheid van falsificatie open, wat bij ‘feiten’ niet het geval. Een feit is nu eenmaal een feit; onloochenbaar en voor eens en altijd vastliggend.

   https://www.ssew.nl/reacties-stelling-is-geschiedenis-wetenschap

   • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

    Zuurgehalte= subjectieve waarneming.

    Ik heb het over een bewering die op feiten noch op gegeven is gebaseerd. Touwens ik maak het onderscheid niet tussen feiten en waarnemingen, dat wordt alleen maar er bijgehaald om de aandacht af te leiden. Ik betwijfel of Dr. Leo van Bergen personen zoals Popper of Wittgenstein heeft bestudeerd, anders zou hij wel anders piepen.

    Terug naar de bewering: ….De Bersiap vloeit voort uit de gecultiveerde haat tegen niet-inlandse oorspronkelijke bewoners …… Die zin heeft een hoog irritatieniveau.

    • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

     irritatieniveau=irritatiegehalte. , mijn Nederlands laat te wensen over.

    • Jan A. Somers zegt:

     “Zuurgehalte= subjectieve waarneming. ” Nee hoor, van de spuug die u rondspuit kan je best de pH meten.

 12. Erik Becking zegt:

  Allemachtig! Wat een verhalen hierboven. Doet me denken aan een populair TV-programma. Leuk. Hieronder mijn kluif aan deze Muppetshow. Vecht er maar om. Ben benieuwd.

  1. Eén van de foto’s in de korte documentaire is niet van Boven-Digoel, maar van Jodensavanne in Suriname. Rara wat is het verband?

  2. Mijn opa was degene die als Kapitein Infanterie KNIL in 1926 de opstand in Bantam neersloeg. Daarna werd hem gevraagd een concentratiekamp aan de Boven-Digoel te realiseren. Dat heeft hij gedaan. Sommigen zeggen dat hij daarmee aan de wieg heeft gestaan van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Ik denk; misschien wel! So what, ik ben er trots op.
  Erik Becking

  • RLMertens zegt:

   @ErikBecking; ‘de wieg van het Indonesisch onafhankelijkheid etc.’- Klopt. Ieder Indonesische nationalist werd in die periode voor communist uitgemaakt! En, na opgepakt te zijn, zonder proces naar dit moerassig malaria oord verbannen. Velen stierven met gekte en apathie! Lees IFM. Salim 1973; 15 jaar Boven Digoel, Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid! Met een inleiding van prof.W.Schermerhorn! Reactie van ir.Soekarno; ‘vele communisten, van wie de lichamen de naamloze graven van Digoel vullen, waren grote strijders voor de vrijheid. Zij blijven altijd grote patriotten!
   * ‘Jodensavannekamp etc.’ -Eveneens een Nederlandse concentratie kamp waar vooral NSB’ers vanuit Indië 1940 uiteindelijk terecht kwamen. En pas in 1946(!) werden vrij gelaten. Waar ook dr.LJA Schoonheyt, arts van Digoel(!) en uw opa(!) kapt.Becking, nb.de stichter van Digoel, eveneens zijn terecht gekomen! In fort Zeelandia werden enkele ontsnapten persoonlijk door kamp commandant kol.JK.Meyer (nb.eens NSB’er) gefusilleerd! Zogenaamd omdat ze wederom wilden ontsnappen( terwijl ze geboeid waren) Deze kol. Meyer is in 1945, op eigen verzoek, naar Indië vertrokken en werd daar troepen commandant van M.Java. Wegens krijgsverrichtingen benoemd tot Mil.Willemsorde 4e klas en na ontslag in 1949 naar de USA vertrokken. De nasleep/moord wegens Zeelandia kwam in 1972 nog in de publiciteit/media. Door min. van Justitie/defensie( Staf?) indertijd beantwoordt; dat tegen de voormalige kamp commandant , die in de USA woonachtig is, geen vervolging kon worden ingesteld! Uit; JE. Stulemeyer Kamptoestanden 1978

  • Robert zegt:

   Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall.-Bible, Proverbs 16:18

  • Jan A. Somers zegt:

   Maar die wieg was wel tevoorschijn gekomen op het Congres van de PNI in 1928 in Soerabaja. En eerlijk gezegd, ik vind de eerste uitingen van een Indonesisch onafhankelijkheidsstreven bij de opstanden van de PKI in 1926 en 1927. Maar de duidingen waren al direct na WO1 begonnen.

 13. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  1. Th.Becking kapt. Inf KNIL stond aan de wieg van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog
  2. Als er geen Nederlands-Indië was geweest, als deze grote geo-politieke ruimte niet door mensen als Van Heutz was verenigd, was er nooit een Indonesië geweest.
  3. De Republik Indonesia was een Japans maaksel.

  Dat zijn allemaal glasheldere uitspraken. Voor de Indonesiërs blijft er zo maar weinig over. Ik zal hun op 17 Augustus vragen wat ze eigenlijk aan het vieren zijn.

  Maar waar zit de denkfout?

  • Erik Becking zegt:

   Nergens, meneer van den Broek. Zo is het in grote lijnen. Wat U op 17 augustus voor antwoord krijgt hangt af van de ‘Indonesiër’ aan wie U het vraagt; Javaan, Atjeher of Papua?

   • Bert zegt:

    @Erik Becking :Ironisch bedoelde opmerking van Pv/dB maar komt toch grappig over “” Ik zal die Indonesiers op 17 augustus vragen wat ze eigenlijk aan het vieren zijn “” Uw antwoord is scherp heel scherp .Het hangt af aan wie U het vraagt :Javaan ,Atjeher of seorang Papua .

    • P.Lemon zegt:

     @ Het hangt af aan wie U het vraagt

     # En een ieder kan en moet zijn antwoord baseren op hem ter ore gekomen gegevens en dan begint het feest van de eigen interpretatie. Houdt de discussie daarom op gang.

     *** Citaat nogmaals : de geschiedenis kent geen feiten; de geschiedenis kent alleen gegevens en met die gegevens zal de geschiedschrijver het moeten doen.
     En bij gegevens blijft de mogelijkheid van falsificatie open, wat bij ‘feiten’ niet het geval is. Een feit is nu eenmaal een feit; onloochenbaar en voor eens en altijd vastliggend.

    • van Beek zegt:

     Ben hier nu op Bali voor een aantal maanden alweer, heb genoeg etniciteiten ontmoet (ook Chinese Indonesiers), van oost tot west van zuid tot noord Indonesië. En natuurlijk heb ik hun ene andere gevraagd, vooral kritische vragen. Het blijft me verbazen dat hun antwoord steevast blijft: Marilah kita berseruh, Indonesia bersatu.

     Ook op de Indonesische ambassade, tijdens de hari Raya kemerdekaan, valt het ook op hoeveel Molukkers, en Indischen daar aanwezig zijn. Mooi Beeld om te zien. Het verleden achter ons laten, en samen streven, met vallen en op staan, voor een mooi Indonesia.

    • Jan A.Somers zegt:

     En als ik, een gewone sinjo, u vraagt: Wat viert u op 26 juli?

    • Pierre de la Croix zegt:

     Van Beek: “Ook op de Indonesische ambassade, tijdens de hari Raya kemerdekaan, valt het ook op hoeveel Molukkers, en Indischen daar aanwezig zijn. Mooi Beeld om te zien. Het verleden achter ons laten, en samen streven, met vallen en op staan, voor een mooi Indonesia”.

     Tja Mas van Beek, één boeroeng lajang-lajang maakt nog geen zomer, zou ik zeggen.
     Wat wil de aanwezigheid van X Molukkers en Y Indischen op het “Hari Proklamasi” feestje van de Indonesische ambassade zeggen als die aantallen niets zeggen over de stemming onder ALLE Molukkers en ALLE Indischen. Als u mij gaat vertellen dat IEDEREEN of de MEERDERHEID uit die groepen aanwezig was, dan zou ik durven antwoorden “waaah, saja tidak pertjaja”, want zo groot is die Indonesische ambassade nu ook weer niet.

     U vermeldt ook niet – zou het nl. niet kúnnen weten – WAAROM die Molukkers en Indischen daar op die feestdag waren. Puur uit sympathie voor de Indonesische zaak zoals u wilt doen geloven, slechts vanwege het lekkere eten, om zakelijke belangen of om een goed woordje te doen voor familie, misschien wel voor Johan Teterisa, die nog vele jaren moet brommen voor het zwaaien met de Molukse (RMS) vlag en het uitvoeren van een Alfoers dansje voor het aangezicht van de Javaanse baas van de eenheidsstaat?

     Ik ben niet iemand die bij iedere bewering van wie dan ook op scherpe toon bewijs en onderbouwing eist, maar uw suggestie dat een relatief handjevol bezoekers van de Indonesische ambassade op de nationale feestdag aller Indonesiërs representatief is voor wat er speelt binnen de HELE groep waartoe die bezoekers behoren, is wel erg boud en gaat er bij mij dus niet in.

     Op z’n Javaans gezegd: Odjoh gataï wong toeoh, Mas.

     Pak Pierre

    • RLMertens zegt:

     @PakPierre/em; ‘hangt af aan wie u het vraagt etc.’ _ Nog steeds klinkt in dit antwoord; de ergernis, afgunst, en de frustraties van toen! Toen de driekleur onder gefluit en uitgejouwd door duizenden Indonesiërs werd gestreken en het rood/wit in top ging. En wij geconfronteerd werden met een afgang van eens een Nederlandse imperium. Hoor/lees de gram van hen, die het hebben meegemaakt.(of denken, dat ze het hebben meegemaakt) Het historisch besef dat alles voor altijd voorbij is, is voor hen een bittere pil. Die nog steeds niet is doorgeslikt.(en uitgepoept is!)

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ik merk het al meneer Mertens: Uw mantraatje is niet veranderd.

     Pak Pierre

    • Ronny Geenen zegt:

     Ja, geen haar verandert. Elke email van I4E met dat heerschap zijn naam wordt zonder open te maken naar de trash doorgestuurd. De Delete knop op mijn keyboard werkt prima.

    • van Beek zegt:

     Pak Pierre, het was alleen een constatering. Ik heb nergens vermeldt dat ze iets zouden moeten representateren. Gewoonweg, dat wel degelijke Indischen en Molukkers kunnen zijn die de beladen zaak achter zich kunnen laten. Een voorbeeld in de praktijk, de Heer Sam Pormes uit Drenthe. U kunt hem via google vinden, een ex eerste kamer politicus van Molukse komaf.
     Verder valt het mij op dat waar we iets positiefs kunnen melden over Indonesie, dat u daar uw negatieve mantra overheen walst, eigenlijk doet u hetzelfde als waar u de Heer Mertens van beschuldigd, maar dan andersom. Indonesia tetap boesoek. U bent wat dat betreft ook niet veel veranderd. Ik ben blij dat ik de koloniale rugzak niet meedraag van het verleden (heb die tijd niet meegemaakt), en gewoonweg de toekomst in kan gaan, en objectief naar zowel Nederland als Indonesie kan gaan kijken. Ik sla liever bruggen.

     Groet uit het zo verfoeide land Indonesie,

     Ps. Ik heb weer twee oud Maleise woordenboeken op de kop getikt hier, vroeg me of u deze kent omdat u net als ik een taalliefhebber ben. Algemeen Hollandsch-Maleisch woordenboek van Grashuis uitgegeven door Eksevier uit 1877 en Maleisch-Hollandsch en Hollandsch Maleisch handwoordenboek door L. Th. Mayer uit 1906.

    • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

     Ook hier is een denkfout. Het is niet de delete knop maar de Tempo Doeloe modus wordt ingedrukt om een gangbaar en begrijpelijk woord te gebruiken

     De Heren hebben best recht op nostalgische gevoelens. Terecht. Maar ook hier wordt de fout gemaakt om het persoonlijke geluk te gebruiken als rechtvaardiging van de koloniale tijd.

     Daarbij wordt een andere kijk op de gebeurtenissen als een vijand gezien en in iedere koloniale kritiek een aanval (b.v.b. het “mantraatje” van dhr Mertens) op zijn geluksgevoel persoonlijke aanval. Dat verklaart de soms rabiate aanvallen op andersdenkenden, welhaast verketteringen. De brandstapel ontbreekt nog.

     Daarbij goochelen de Heren rijkelijk met feiten i.c. beweringen waarvan de overeenkomst met de werkelijkheid louter op toeval berust en wensen in wezen een terugkeer van het zegenrijke koloniaal bestuur.
     Daarbij vergetend dat Indo-Europeanen, mensen van ons soort (sommigen zeggen ras, maar dat vind ik best een fascistische i.c. nazistische uitdrukking) toch niet als gelijke burgers behandeld werden in de koloniale tijd, wellicht voor de wet maar de DDR of Noord Korea zijn ook voor de wet Democratische staten, althans in de naam.

    • Ronny Geenen zegt:

     @@Daarbij goochelen de Heren rijkelijk met feiten i.c. beweringen waarvan de overeenkomst met de werkelijkheid louter op toeval berust en wensen in wezen een terugkeer van het zegenrijke koloniaal bestuur.@@

     Geschiedenis is geen wetenschap, maar een herinnering en ervaring. Mensen die het wel meegemaakt leven op hun ervaring. U heeft dat zelf niet meegemaakt en trekt conclusies, waardoor u de ouderen zoals mijn moeder en uw moeder beledigen.
     Mijn moeder heeft voor de oorlog op West Sumatra, Padang en Sawahlunto, een fantastische jeugd en leven gehad. Dat is haar geschiedenis. Eenmaal in Nederland waar zij als shit werd behandeld, werd die geschiedenis voor haar belangrijker. Vermoedelijk voor uw moeder ook, want zowel uw moeder als mijn moeder zullen ook niet vergeten dat ze o.a. voor de nip iedere keer moesten buigen, terwijl u het een eer vind omdat in japan te doen. U kent hun geschiedenis niet.
     De jeugd van de beide moeders was die koloniale periode een zeer gelukkige tijd in vergelijking met de jap periode, de bersiap en zeker ook de Nederlandse periode.

    • Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

     correctie:….op zijn geluksgevoel persoonlijke aanval…. wordt…..op zijn geluksgevoel, d.w.z. een persoonlijke aanval. Mijn corrector maakt soms wel eens fouten maar uiteindelijk ben ik verantwoordelijk wat er verschijnt.

    • Jan A.Somers zegt:

     “Uw mantraatje is niet veranderd.” Dat is toch onze vastigheid in het dagelijks leven? Zoals die namen die hij steeds herhaalt, allemaal bijzondere schrijvers, journalisten, publicisten enz, Zonder verantwoordelijkheid voor wat er moest gebeuren. En vergeet altijd ook de stille vlagwisseling buiten Java/Sumatra. Dat was ook Indië > Indonesië, maar haalt de Telegraaf niet. Niet spannend genoeg. Net als mijn eigen saaie mantraatjes in mijn reacties. Ik doe niks anders dan selecteren, kopiëren, plakken, komma’s verschuiven.

    • Jan A. Somers zegt:

     “dat Indo-Europeanen, mensen van ons soort (…) toch niet als gelijke burgers behandeld werden in de koloniale tijd,” Mijn moeder, noch wij, kinderen, hebben daar ooit last van gehad. Mijn vader was als GMer praktisch nooit thuis, mijn moeder regelde alles. Op school was het een mengelmoes van wit tot zwart. (via rood, bruin, en geel). Net als bij ons, misdienaars, in de kerk. Pas de Japanners maakten dat verschil als uitvloeisel van de Nanyo.

    • Jan A. Somers zegt:

     “tijdens de hari Raya kemerdekaan” Ook ik was daar een keer bij. Zaken doen voor TNO. Inderdaad lekkere hapjes en drankjes. Ik denk hetzelfde volk dat je overal op recepties tegenkomt. Als student ging je in een restaurant op de Oude Langedijk ook altijd naar bruiloften, lunch verzamelen. Je ging wel braaf gelukwensen, ze kenden je wel niet, maar dachten dat je bij de andere partij hoorde. Op de receptie van mijn promotie herkende ik dat weer, lekker eten op mijn kosten. Ons kent ons!

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘geschiedenis kent geen feiten etc.’- Juist wel! Want gegevens zijn voor een ieder interpreteerbaar. Dat is juist, wat onze ‘geschiedenis’ kenmerkt. Alleen, die gegevens die ons positief uitvallen worden uitvergroot en de feiten verzwegen/ verdonkeremaand! Zoals indertijd, het door ons ondertekende Atlantisch Handvest!
     Met de verloochening van dat feit te Batavia 4 oktober; gesprek Van der Plas- Moh.Hatta; geen merdeka,(!) is alle ellende begonnen!

    • P.Lemon zegt:

     @Hr Mertens. “Met de verloochening van dat feit te Batavia 4 oktober; gesprek Van der Plas- Moh.Hatta; geen merdeka,(!) is alle ellende begonnen!

     # Zo ontstaat er weer verwarring over feit of gegeven. Zou de ellende niet hiermee zijn begonnen? Het blijft dus gissen en interpreteren. Mijn idee is dat het fascisme van duitser en japanner door de studentenbeweging oorzakelijk werd doorgetrokken naar ons koloniaal systeem en dat dat handen en voeten gaf aan de merdeka strijd.

     ***Helaas werden al deze gerechtvaardigde verlangens van de Nationale beweging door de toenmalige Nederlandse regering botweg afgewezen, in dit verband was de houding van de naar Londen uitgeweken Nederlandse regering ontstellend. De reeds eerder genoemde Indonesische minister Sujono deed in een kabinetsberaad in oktober 1942 tot driemaal toe een hartstochtelijk beroep op de andere ministers om aan Indonesië het zelfbeschikkingsrecht toe te kennen. Het antwoord was een hooghartig ‘Neen’. Volgens ooggetuigen werd minister Sujono toen lijkbleek. Deze weigering greep hem blijkbaar zo aan, dat hij enkele maanden later, op 5 januari 1943, plotseling overleed. Twee jaar later werd zijn zoon Irawan in Leiden door de SS doodgeschoten…..

     https://javapost.nl/2014/02/25/in-dienst-van-de-vrijheid/

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘verwarring over feit of gegeven etc.’- Feit= daad, handeling,gebeurtenis, waarvan de werkelijkheid(!) vaststaat! Een gegeven kan een feit=daad zijn. Maar kan ook een gerucht zijn etc.; waardoor gissingen/aannames plaats vinden. Met alle gevolgen van dien. Zoals bv. bersiap volgens sommige historici; in een gezagsvacuüm begonnen Indonesische jongeren/pemoeda’s plotseling te moorden etc.- Er was wel degelijk Republikeins gezag. Echter door ons niet erkend. (wel door de Britten)- De door ons ondertekende Atlantisch Handvesten en de verloochening(!) hiervan te Batavia op 4/10’45 vd.Plas-Hatta; geen merdeka! zijn feiten! Die plaats hebben gevonden! Niets anders.
     * ‘de medreka strijd etc.’- Het is Japan geweest, als katalysator; Azië voor de Aziaten, die de nationalisten de spirit gaven hun gedroomde onafhankelijkheid( door Japan beloofd), na 15/8’45 in daden om te zetten.
     * ‘Soejono’- De Indonesiër, die begreep wat er bij de nationalisten/ zijn volk om ging! Ook hij was getuige van de ondertekening van het Atlantisch Handvest. Hij zag/begreep, dat de 7 dec.HM rede een wassen neus was; achterhaalde voorstellen van zelfstandigheid etc. die zeker niet door de nationalisten; Soekarno ea. zou worden geaccepteerd. Soejono is op voorspraak van Van Mook in het Londen kabinet opgenomen. Christelijke Gerbrandy was er tegen; ‘een muzelman, is brandhout voor het vagevuur’!!!- Moh.Hatta op 17/10’45; ‘Indonesië wil geen partner van het Nederlandse gemenebest gemaakt worden. Het wil geen buitenlandse koningin aan zich opgedrongen zien’. JdeKadt 1946/47;Treurspel der gemiste kansen. Bij de aanvang van de ‘1e politionele actie’; ‘Wat in 1945 hersteld had kunnen worden en wat het had kunnen leiden tot een samenwerking, is vernietigd door provinciale politici van alle Nederlandse partijen! Wat ons nog overblijft is schaamte over zoveel bekrompenheid, onbekwaamheid en zelfgenoegzaamheid!’ -Historicus Jan Bank 1989 over de Kadt; Hij was in zijn zienswijze over Indonesië de meeste landgenoten/partij genoten vooruit! Hij had gelijk en hij zou het krijgen!

    • PLemon zegt:

     @Hr Mertens “Een gegeven kan een feit=daad zijn. Maar kan ook een gerucht zijn etc.; waardoor gissingen/aannames plaats vinden.

     #Een feit is in de geschiedenis pas 100% als er geen speld tussen te krijgen is en falsificatie uitgesloten. Komt heel wat bij kijken om schriftelijke, mondelinge bronnen en beeldmateriaal met elkaar te vergelijken, onderzoeken vooraleerst een beschreven/geregistreerde gebeurtenis of iets dat heeft plaatsgevonden op waarheid berust (echtheid).
     Hoe vaak zijn getuigenverklaringen van een ongeluk of misdaad gekleurd door de verschillende achtergronden en emoties van de ooggetuigen.

     *** Foute argumentaties noemen we ook wel drogredenen. Er is sprake van een drogreden bij een onjuist gebruik van een argumentatieschema of een overtreding van een discussieregel.
     De cirkelredenering
     Bij een cirkelredenering herhaal je je standpunt, alleen anders geformuleerd.
     bv
     God bestaat omdat het in de bijbel staat, en wat in de bijbel staat is waar omdat het Gods woord is.
     https://www.cambiumned.nl/theorie/argumenteren/drogredenen/

    • RLMertens zegt:

     @PLemon; ‘als er geen speld tussen te krijgen is etc’- De ondertekening van het Atlantisch Handvest 1941 is zwart op wit te zien/lezen. Geen falsificatie mogelijk. Het gesprek 4/10’45 vd.Plas_Hatta; geen merdeka! heeft plaats gevonden en is vastgelegd in Chronologisch Documentair Overzicht Indonesië door mr.JA.Mommersteeg/Keesing Historisch Archief, Amsterdam 1947. Waarna 5/10’45 Soekarno de voedsel boycot afkondigde. Met als gevolg; de bersiap ellende! Den Haag heeft dit gesprek gedesavoueerd= niet plaats gevonden/verdonkermaand in onze geschiedschrijving.
     Vandaar; ‘in een gezagsvacuüm begonnen de pemoeda’s te moorden etc’.. een drogreden! Over geschiedsvervalsing gesproken.
     – God bestaat …en straft! Waarna op op 27 dec.1949 de overdracht plaats vond.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Over mantra’s gesproken: Niet kapot te krijgen, die meneer Mertens.

     Haré krishna – Haré-Haré.

     Pak Pierre

    • PLemon zegt:

     @ Hr Mertens.
     Negeren vh Atlantisch Handvest (een opstapje naar de oprichting van de VN), de voedselboycot (Soekarno ‘ s drukmiddel), de Japanse haatpropaganda en militaire training (opwekking nationalisme) enz. enz. op zichzelf staande feiten die uitnodigen tot persoonlijke interpretaties over oorzaak en gevolg van de bersiap. Hersengymnastiek met de vraag of er niet gewoon sprake was van een gewone samenloop van omstandigheden en dat vooral het verlies van zo’n grote en rijke kolonie multinationals vrije toegang bood naar de bodemschatten.

 14. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  Citaat:…….. Het hangt af aan wie U het vraagt :Javaan ,Atjeher of seorang Papua? Is dit een retorische vraag van dhr Becking of mag ik die beantwoorden? Zijn antwoord blijft wel ergens in d lucht hangen.

  Welke Indonesier,welke Javaan ,Atjeher of seorang Papua……. ?

  Baboe Bami Goreng of Generaal Abul Harris Nasution afkomstig uit Noord-Sumatra. ?

  De laatste is wel KNIL-Vaandrig, commandant van de Siliwangi-divisie, hij ontwikkelt de strategie van de guerrilla-oorlog tegen de Nederlandse troepen, op zijn 30ste is hij al kolonel , hij heeft de dwifunsi van het Indonesisch leger uitgedacht, hij is Chef-staf van het Indonesisch leger etc. etc. Gen. Nasution is toch iets meer representatief dan Baboe Bami Goreng, laat ik het zo stellen een gezaghebbende bron, ook in Indonesia.

  Gen. Nasution is louter beleeft tegen Japanners en Nederlanders die bij me op bezoek komen. Hij wil de gasten geen gezichtsverlies laten leiden. Zijn antwoord is toch heel diplomatiek? Maar aan het eind van het interview zegt hijzelf: ik geen Nedelander, ik ben Indonesier. Dat laat weinig aan interpretatie over

  Apropos, de denkfout van dhr Becking is dat ook zonder de optreden van zijn vader in 1926 vond de onafhankelijkheidsoorlog in 1945 plaats. Zijn vader optreden is geen conditio sine qua non: voorwaarde zonder welke het gevolg niet zou zijn ingetreden. .Het is niet alleen een foute maar ook een povere gedachte . Hij goochelt daarmee wel met feiten. Dat niet alleen. Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat KNIL-kpt Th.Becking de opdracht van zijn meerderen kreeg om bij de wieg van de onafhankelijkheidsoorlog te staan. Zijn militaire opdracht was de opstand in Bantamneer te slaan. Dat is het motief om de “feiten” beter te begrijpen.

 15. Bert zegt:

  Tjonge jonge meneer van den Broek is het dan zo moeilijk goed te lezen ? Kapitein Becking was zijn opa ( Kakek) Kapitein Becking is opgepakt door de v.m Nederlands Indische regering en gedeporteerd naar Suriname en kwam terecht op Jodensavanne ,nou ken ik Jodensavanne zo slecht is de omgeving nog niet in ieder geval beter dan Boven-Digoel en wat ook belangrijk is ,om Boven-Digoel leefde een vijandige bevolking ( De Papua,s ) .De Surinamers uit die tijd waren beslist niet vijandig tegen die Nederlandse gevangenen eerder het tegendeel ,ze zagen hun als slachtoffer van een hardvochtig Nederlands bestuur .Kapitein Becking is helaas overleden in Paramaribo ,er is een foto van hem in s,Lands Hospitaal ,ja een apart gebouw :groot complex helemaal van hout ,ben er vroeger veel geweest .( Op bezoek )

  • Erik Becking zegt:

   Meneer Bert, mijn onderzoek loopt steeds weer vast in Suriname. Zou ik U persoonlijk kunnen spreken? Groet, Erik Becking.

   • Bert zegt:

    Ha ha Pak Becking yang ter hormat ,moest erg lachen om wat u schreef “” Mijn onderzoek loopt steeds weer vast in Suriname !”” Meneer Becking ,meneer Becking ,In Suriname loopt ALLES vast !…..Ik heb daar gewoond vanaf mijn 6e tot mijn 15 e ,jaren 50 en jaren 60 dus ,zo ken ik die locaties Jodensavanne en s,Lands Hospitaal en uw opa zal vast ook wel vastgezeten hebben in Fort Zeelandia ,diep ,diep tragisch wat er met uw opa is gebeurd ,o.k hij was enige jaren lid van de Indische NSB maar door hun racistische politiek jegens andersgekleurden ,kapitein Becking was getrouwd /verhouding met een Javaanse en had dus Indo kinderen ,heeft hij die NSB de rug toegekeerd ,helaas was die administratie van de NSB een soepzooi ,dus hij werd niet uitgeschreven .Bij de autoriteiten stond hij daarom nog steeds te boek als NSB er.Nou wilt u wat meer weten over die geinterneerden op Jodensavanne ,ik ben bang dat ik u erg moet teleurstellen ,weet er ook weinig van maar vanochtend kreeg ik plotseling een ingeving ,wat u ongetwijfeld verder kan helpen .In Suriname had je in die tijd en later ook nog ,Dagblad de West onder redactie van David Findlay ,deze Findlay was fel anti-koloniaal en fel anti-Nederlands .De Surinamers waren helemaal niet blij ,hoe die geinterneerden werden behandeld ,schande schande !! Nou zou u in die archieven moeten duiken ,1000 % dat er veel over in staat misschien weet u niet precies hoe dat moet in die digitale archieven duiken maar Indisch4ever heeft de grootste specialist van Nederland in zijn midden ,wie dan ? Nou Pak Boeroeng ,ik heb er ook geen bezwaar tegen dat Pak Boeroeng u mijn e-mail adres geeft .

 16. Erik Becking zegt:

  Heren, mijn opmerking was geen vraag, maar een constatering.
  Voor de duidelijkheid; ik ben half Soendanees, half Belanda. 65 jaar en net als U zeer geïnteresseerd in het onderwerp, maar met een behoorlijke kennisachterstand. De Onafhankelijkheid was voor mij geen ‘bittere pil.’ Geen enkel volk mag het juk van een ander accepteren! Dat geldt ook voor de Papua’s. Ik ben er trots op dat Indonesië er is, dankzij mannen die ik zeer bewonder; Sukarno, Nasution, Sudirman. Helaas ging dat hard tegen hard, waarbij geen enkele van mijn familieleden tot de derde graad de dans ontsprongen. Neven stonden tegenover elkaar. Volgens mij herkent U dat persoonlijk.
  Ik ben opgegroeid tussen de Arfakkers en Barent Mandatjan is mijn grootste held. Mijn hart ligt bij hen. Ik hoef U verder niets te vertellen. Ik zie U als wijze heren waar ik veel van zou kunnen en willen leren.
  Dat is gelijk het bruggetje naar het volgende punt; jullie delen de liefde voor het onderwerp en zijn stuk voor stuk experts waar ik een diepe buiging voor maak. Jullie teksten lijken helaas te vaak op haangekraai, op vliegen afvangen, op ‘willen kwetsen’.
  Wat heb ik daar nou aan? Stop daarmee en strooi Uw wijsheid en kennis. Dáár heb ik wat aan!
  Dank U.

  • Arthur Olive zegt:

   Heer Erik Becking neem me niet kwaalijk maar ik ben een beetje in de war met uw verhaal. U schrijft dat Barent Mandatjan uw grootste held was en dat u ook Soekarno, Nasution en Sudirman bewonderd.
   Dit zijn niet bepaald personen die het eens waren met elkaar. Soekarno en Nasution waren niet bepaald vrienden en Soekarno was een vijand van Mandatjan.
   Ik weet niet wat u bedoeld met uw bewering dat u onder de Arfakkers bent opgegroeid, woonde u in Manokwari of hebt u het over het Arfak gebergte, de Angi meren en de streken in die buurt?
   Mandatjan was samen met oom Johan Ariks en een paar anderen leiders van de Papoea.
   Oom Ariks was mijn buurman in de van Hasseltweg, Manokwari en hij had het vaak over het feit dat hij alleen Nederland accepteerde om Nieuw Guinea te helpen.
   Onder het gezag van Soekarno hebben ze oom Ariks gemarteld.

   • Erik Becking zegt:

    Is ook moeilijk uit te leggen. Lang en emotioneel verhaal. Wij woonden boven Manokwari, Manggo api. Ik had een speciale band met Barent. Zijn jongste dochter heet ‘Becking’.
    Sukarno was onze zeer gehate vijand. Die haat zakte weg en maakte plaats voor bewondering voor hem en die andere briljante geesten. Zonder hen was Indonesië er niet geweest. Had Papua nu maar een Sukarno.

  • Bert zegt:

   @Erik Becking ,ja ik zie die foto van uw opa daar liggen in dat bed van s,Lands Hospitaal kassian betul maar gelukkig werd hij omringd door Surinaamse verpleegsters ,die dames hebben geen vooroordeel ,een Hollandse verpleegster zou misschien kunnen denken,deze man is een landverrader ,uitgesloten dat een Creoolse verpleegster zo ook denkt ,hun kennende zal hij alle goede zorgen hebben gekregen ,die hij ook maar kon wensen ,neemt niet weg dat hij zo maar voor niets van zijn gezin was gescheiden en de dood vindt in een vreemd land .

  • RLMertens zegt:

   @EricBecking; ‘geen bittere pil etc.’ – Gelukkig maar. Echter uw opa, die uiteindelijk ook in een concentratie kamp terecht kwam, had als medegevangene wel de (aan)stichter van Indonesische onafhankelijkheid; Soekarno noemde hem; de vader van de Indonesische revolutie! nl.Ernst Douwes Dekker. Voor intimi DD, die in de 1912 met de Indiese partij; Indië los van Holland! tempo doeloe wakker schudde. Na zijn vrijlating 1946( 6 jaar in het gevang) vertrok hij naar Holland en, in het geheim, daarna naar Indië. Waar hij door Soekarno werd geëerd met een bintang. En minister van Staat werd. Zijn Indonesische naam luidt Setia Boedi. Ook een kennis van mij Charles Breyer, indertijd 16 jr. oud, zo van de HBS Semarang geplukt en met vader, broer(moeder zat in Oostenrijk) opgesloten/afgevoerd, was ook in Suriname. Alleen maar omdat de familie van orgine Oostenrijker( door Hitler geannexeeerd)=Duitser is. Hij was(inmiddels overleden) een goede tekenaar/schetser en heeft vele zaken in het kamp vastgelegd. Vele schetsen zijn afgedrukt in het boek van Frans Glissenaar over DD. Trad ook op in tv. doc. jr.’90; De Groen Hel over de JodenSavanne kamp. Dit waren ‘mijn bijdragen’ aan wijsheid en kennis over uw opa.

 17. Pierre de la Croix zegt:

  van Beek zegt 19 december 2018 om 03:08: “Pak Pierre, het was alleen een constatering. Ik heb nergens vermeldt dat ze iets zouden moeten representateren. Gewoonweg, dat wel degelijke Indischen en Molukkers kunnen zijn die de beladen zaak achter zich kunnen laten”.

  Tja Mas van Beek, misschien bedoelde u het goed, maar uw verhaal kwam op mij nogal tendentieus over. Ik vond dat ik tegenover uw tendentieuze verslag wel iets relativerends mocht opschrijven, nl. dat één waargenomen zwaluw nog geen zomer maakt

  U vervolgt uw repliek met: “Verder valt het mij op dat waar we iets positiefs kunnen melden over Indonesie, dat u daar uw negatieve mantra overheen walst, eigenlijk doet u hetzelfde als waar u de Heer Mertens van beschuldigd, maar dan andersom”.

  Als “iets positiefs over Indonesia” in mijn neusgaten riekt naar verheerlijking met de kopkleppen op, dan ga ik er gaarne tegen in. Een medaille heeft twee kanten en ik zie graag beide kanten belicht. De door u genoemde heer Mertens pleegt zich gemakshalve slechts te richten op één zijde. De vergelijking met hem gaat dus absoluut mank. Wie zijn overigens “we”? De heer Mertens en u, als ik mij niet vergis opa en kleinzoon?

  U beticht mij ook van “walsen”. Leest u mijn stukje dan nog maar eens over. Is dat verbaal “walsen”? Mensen die schriftelijk over andermans meningen heen proberen te walsen, larderen hun schrijfsels met woorden in kapitalen en/of vet geschreven, met uitroeptekens en citaten van zorgvuldig geselecteerde beroemdheden om hun gelijk te onderstrepen. Ik ken er eentje die dat op I4E aanwijsbaar al jaren doet. Boekan saja.

  Ten slotte iets over mantra’s: Toen ik nog in het centrum van Amsterdam werkte kwam ik, wandelend in de lunchpauze, vaak een stoet vreemde snuiters tegen, gehuld in witte gewaden, voeten in sandalen gestoken, goendoel op een koentjir na, eentje voorop die op een soort gendang de maat sloeg. Zij riepen “Hare Krishna” en nog wat, eindeloos herhaald, iedere keer dat ik ze zag en hoorde. Geen aandacht voor omstanders die af en toe wat riepen. Kopkleppen op. Continue recitatie van het zelfde, de blik op oneindig (in het leger zou men er aan toevoegen “verstand op nul”, maar dat doe ik hier niet). Dat eindeloos reciteren van het zelfde doet uw opa ook, al jaren, tot vervelens toe. Ik niet.

  Ik hoop dat u nog reageert op mijn opmerking over Johan Teterisa. U weet wel, die Molukker die om een licht vergrijp al jaren bromt in een Indonesische pendjara en nog veel meer jaren tegoed heeft. De heer Mertens, uw opa, omzeilde de kwestie altijd handig, net als alle andere kwesties die niet in zijn denkraam pasten. Hij negeerde ze gewoon. Hare Krishna!

  Ik heb gezegd.

  Pak Pierre

  • Loekie zegt:

   “Als “iets positiefs over Indonesia” in mijn neusgaten riekt naar verheerlijking met de kopkleppen op, dan ga ik er gaarne tegen in.”

   De ‘titel’ Pak is niet Indisch. Wel Indonesisch.
   Op een enkele uitzondering na noemt geen enkele Indo zich Pak zus of Pak zo.
   Nu moet eenieder het zelf weten als hij zich wel Pak noemt.
   Ik kom hierop door het woord ‘verheerlijking’.
   Daar ga ik dan weer zeer gaarne tegen in.

   • Ronny Geenen zegt:

    @@De ‘titel’ Pak is niet Indisch. Wel Indonesisch.
    Op een enkele uitzondering na noemt geen enkele Indo zich Pak zus of Pak zo.@@

    Mee eens. Ben ook blij dat de meesten mij niet zo betitelen.

    • RLMertens zegt:

     @RonGeenen; ‘pak zus of pak zo etc.’ – Zich Pak Pierre noemen en dan nog anti Indonesisch zijn? Een gotspe! Noem jezelf dan liever paksoi. Dat smaakt tenminste nog.
     Dan liever; boer Piet! Een boer met kiespijn.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach …. sommige mensen noemen zich Loekie, anderen Lord Dendeng. Vinden ze blijkbaar leuk of mooi of interessant. Men hoeft er niet meteen iets raars, een anomalie, achter te zoeken. Heeft Lord Dendeng een bijzondere affiniteit met de Britse adel en/of met dat heerlijke stukje gedroogd vlees, liefst van de tjèlèng? Ik denk van niet, maar het zal mij verder worst wezen. Het pseudoniem klinkt leuk, net als “Tolol” en “Si Geblek”, de oude schuilnaam van wijlen de door mij zeer gerespecteerde Pak Surya Atmadja. Een felle Indonesische nationalist, maar netjes in het duel en bereid een issue van 2 kanten te bekijken. Die pseudoniemen getuigen in ieder geval van gevoel voor humor en mogelijk zelfspot, waarmee helaas niet iedereen is behept.

     Nu schijnt ene Loekie, ik neem aan na diepgaand graafwerk, een tegenstrijdigheid te hebben ontdekt in mijn nom de plume, “Pak Pierre”. Ach, ik ken deze figuur Loekie wel. Altijd op zoek naar een plek waar zij of hij haar/zijn giftige angel in kan steken. Waardoor gedreven? Ik heb een vermoeden, maar zal er niet verder op in gaan.

     Die mevrouw of meneer Loekie meent stellig: “De ‘titel’ Pak is niet Indisch. Wel Indonesisch. Op een enkele uitzondering na noemt geen enkele Indo zich Pak zus of Pak zo”.

     Ik ben het niet met haar/hem eens. Indo’s in het oude Indië en ook later in Den Haag, de kampong aan de Noordzee, adresseerden elkaar vaker dan de heer of mevrouw Loekie meent, met “Pak” of “Mas” of “Boeng”, zij het vaak in badinerende zin, dus voor de grap. De ene Indo b.v. tot de andere: “Ajoh Pak, ga je mee naar de Pasar Malem?” en “Enak ja, Pak?” wanneer iemand zichtbaar zat te smullen van zijn tahoe ketoprak. Zo kwamen ook regelmatig Indonesische uitdrukkingen in hun overigens keurige Nederlands voor, zoals “itoe dia!” als ze enthousiast over iets waren en “boekan main!” bij iets bijzonders. Zij deden dat niet uit solidariteit met de Indonesiërs. Het was hun manier van spreken, wellicht een uiting van verbondenheid met elkaar of van hun verknochtheid met het land dat ze achter zich lieten.

     Verder mag ik memoreren dat ik door de Indonesische bemanning van de “Koningsdam” van de Holland Amerika Lijn respectvol met “Pak” of “Bapak” werd aangesproken toen ze eenmaal hadden ontdekt dat ik hun taal enigszins machtig was en op Java geboren. Ik liet me dat welgevallen.

     Heeft mevrouw of meneer Loekie al een kritische opmerking gemaakt over de kerstwensen van Boeroeng die prominent prijken op de hoofdpagina van deze site? Die zijn toch ook niet Indisch, maar Indonesisch. Zuiver Indonesisch. Ook nog geschreven in de nieuwe spelling, een schrijfwijze die de meeste Indo’s van de oude én nieuwe stempel in Nederland niet hebben geleerd. Moeten we Indisch4Ever toch beschouwen als Indonesisch4Ever? Loekie zal het weten.

     Pak Pierre

    • Ronny Geenen zegt:

     Ik heb uw hele uitleg betreffende het woord “Pak” gelezen. Maar weet u dat ik nog steeds niet weet wat het eigenlijk betekend? Geel lang geleden heb ik op dit net daarover eens gevraagd. Mijn vrouw kent geen woord maleis of moet ik zeggen Indonesisch. Ze heeft van haar 2de jaar tot en met 12de jaar als wees gevangen gezeten bij de nonnen in Lawang. Het was een afgesloten compound achter muren. Zij heeft nooit de plaatselijke taal gesproken.
     Mijn grootmoeder en moeder waren ook zodanig groot in Padang gebracht, dat de kinderen alleen Nederlands mochten spreken. En in het nip kamp van Bangkinang werd ook onder de Nederlanders de Europese taal gevoerd. Toen mijn vader door zijn verwondingen van de jap naar Batavia werd vervoerd, vertrokken moeder en haar 4 kinderen ook. In Batavia werden we naar het oude kamp Tjideng gebracht en kregen daar een gemeente huisje. Daar werden we beschermd door Brits Indiers. Ook daar kwamen wij niet in contact met de plaatselijke bevolking. Moeder ging bij een Nl bedrijf werken, vader stierf aan zijn verwondingen en oma Chevalier, van de oude rijke doos, verbood ons met onze kokkie en tuinjongen te praten. Zij regelde dat huishouden op haar manier. Ze had immers in Padang een hotel en restaurant gehad. Het enige dat ik weet zijn wat woorden die ik af en toe heb opgepikt. Om heel duidelijk te stellen, alle Indonesische woorden die hier op dit forum worden gebezigd daar versta ik zeker 90% niets van. Om dat te begrijpen heb ik vaak google nodig. Als een design engineer heb ik ongeveer een 18 maanden in de omgeving van München en Frankfurt gewoond en kon me toen heel goed redden met mijn MULO duits. Heb ook uit die zelfde periode1 1/2 jaar iedere week met de trein Den Haag – Parijs gereisd. Lummus NL en Technip Parijs hadden samen een project en ik was de aangewezen man die een gedeelte moest coördineren. Ben 11 jaren ieder jaar 5 weken in Italië voor vakantie geweest, Florence en kust. Al die talen waar ik mij toen kon redden, ben ik vandaag bijna helemaal kwijt. Het Nederlands en het Amerikaans – Engels zijn vandaag mijn talen. Een heel verhaal, maar ik wil het eens duidelijk zeggen. O, en ik ben al heel tevreden als de mensen gewoon Ron tegen mij zeggen.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ronny Geenen zegt: 20 december 2018 om 01:06 “Ik heb uw hele uitleg betreffende het woord “Pak” gelezen. Maar weet u dat ik nog steeds niet weet wat het eigenlijk betekend?”

     “Pak” is een afkorting van “Bapak”, oorspronkelijk en nu nog “vader”. In het beschaafde verkeer tussen gelijken en onbekenden of van jongeren naar ouderen, heeft het woord de betekenis van “meneer”.

     Ik heb begrepen dat het “toean/tuan” voor “meneer” uit de koloniale tijd nog wel wordt gebruikt. Het staat in ieder geval nog in mijn redelijk moderne “kamus”, woordenboek.

     Pak Pierre

    • Ronny Geenen zegt:

     Zo zie je maar weer eens. Nooit te oud om iets te leren. Maar daar I4E een site is die door een Nederlander wordt onderhouden en beheerd, houd ik het maar bij “Meneer” of “Heer” bij een man en “Mevrouw” of “Dame” bij een vrouw.

    • van Beek zegt:

     Ronny en Pak Pierre,

     Bapak of Pak is inderdaad een aanspreektitel voor iemand die wat ouder is. Nagenoegen, wordt ik hier in Indonesia ook vaak genoeg aangesproken als Bapak/Pak. Ik zie er dus blijkbaar al oud uit. Voor vrouwen wordt bu/ibu of mba/mbo(op ze Javaans) gebruikt. Tuan en Nyonya wordt ook nog steeds gebruikt inderdaad, alleen niet zo veel. Volgens mij worden deze termen met name gebruikt voor oudere Europeanen die het Indonesisch machtig zijn. Anders gebruiken ze de termen Miss en Mister.
     Dan heb je nog aanspreektitels als bang/abang/mas/bung/kak/kakak/de/ade/nona/noni/sinyo/om/tante en gaat zo maar door.

    • Jan A.Somers zegt:

     En mijn Oma was Mah.

    • RLMertens zegt:

     @RonGeenen; ‘kent geen woord maleis etc.’- In Indië geboren en geen woord maleis kennen? Ook grootmoeder en moeder niet. Waardoor de kinderen alleen Nederlands mochten(!) spreken. In het kamp; alleen de Europese taal gesproken werd; Engels, Duits?
     Een school voorbeeld hoe racistisch in Indië werd geleefd. Hoe bewoners, zich in bochten wringen om Europeaan te zijn. Ook al zijn ze kwa uiterlijk niet van de Inlander te onderscheiden. (Hun ouwe tjang is al lang weg)- En natuurlijk versta ik niets wat op deze site aan inlandse woorden wordt gebezigd. Een Indo project? Of is het een Indo projectiel?

    • Jan A.Somers zegt:

     Een vraag aan de kenners. Ik zie steeds Pak, moet het niet zijn Pah? Mijn Madoerese Oma was Mah. Kwestie van uitspraak?
     De dochter van Baboe Soep kwam vaak haar moeder helpen, en met ons spelen. Ik moest van Baboe Soep Nederlands met haar spreken, kon ze beter oefenen voor school. Pas later, in Nederland, kwam de reclameslogan: Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Goena goena van baboe Soep?

    • P.Lemon zegt:

     @ Ik zie steeds Pak, moet het niet zijn Pah?

     # zoals tidah ipv tidak? klinkt wat vriendelijker dan de scherpe k-klank?

     ***
     gezin keluarga
     vader bapak
     moeder ibu
     kind anak
     zoon Anak laki-laki
     dochter anak perempuan
     broer kakak/adik laki-laki
     zus kakak /adik permpuan
     grootvader kakek
     grootmoeder nenek
     grootouders Kakek-nenek
     kleinkind cucu
     kleinzoon cucu laki-laki
     kleindochter cucu laki-laki
     oom paman
     tante bibi
     neef
     (kind van je broer of zus) keponakan laki-laki
     nicht
     (kind van je broer of zus) keponakan perempuan
     neef
     (kind van je oom of tante) saudara sepupu laki-laki
     nicht
     (kind van je oom of tante) saudara sepupu perempuan
     man laki-laki
     vrouw perempuan
     schoonvader bapak mertua
     schoonmoeder ibu mertua
     zwager kakak ipar laki-laki
     schoonzus kakak ipar perempuan
     https://www.indonesischetaal.nl/woorden-en-zinnen/familie

    • Ronny Geenen zegt:

     Heb mijn vrouw ook het laten lezen. O.a. het volgende: kleinkind cucu. Zij las kuku.
     Heer Lemon leuk en aardig, maar ik hou het maar bij het Engels en Nederlands.

    • Hans Boers zegt:

     @ De heer Somers, die vroeg over het woordje PAK of PAH, MAK of MAH?
     Ik meng me ongevraagd in deze discussie heer Somers, maar in de streken rond Surabaya en Surabaya zelf, wordt de letter “k” ingeslikt en uitgesproken als “h” = ash muet. ROKOK wordt bv ROKOH. enz. enz.
     Mij is verder onbekend in welke contreien de letter “k” aan het eind ook niet wordt uitgesproken.

   • RLMertens zegt:

    @Loekie; ‘ riekt naar verheerlijking etc’- Nou ja, als je verstand op nul zet( of je hebt helemaal geen verstand) dan riekt alles naar verheerlijking. Dan nog kopkleppen op ; welke kanten van de medaille kan je dan nog zien? Als martelaar voor niets(!) sterven is ook een verheerlijking! Spijtig, riekt dit(helemaal) niet.

  • RLMertens zegt:

   @PakPierre; ‘omzeilde de kwestie altijd handig etc.- ‘O ja? U was toch degene, die mij altijd, zonder in te gaan op de inhoud(mantra?), mij met ‘Nederland besoek, Indonesië baik. Waarom gaat u niet daar na toe?,etc repliceerde. Over walsen gesproken.- ‘mij op één zijde te richten etc.’- Het historisch gelijk is bij het onderdrukte volk. Wij waren daar de ( nazaten van) bezetters. Zo simpel is het! * ‘hangt af, aan wie u het vraagt etc.’- Dacht u nou, dat die enkelen, die nu nog anti de Republiek zijn (geen Indonesiër willen zijn), nog enig invloed zouden kunnen hebben op de mening van toen 1945 ca.70 miljoen(!) nu ca.250 miljoen(!) Indonesiërs? -(Spijtig genoeg) hanteert de Republiek als indertijd in onze tempo doeloe; pacificeren=vrede brengen, orde en rust moet er zijn( om de gewone(!) inlanders te beschermen! Bloed vergieten, als onze koloniale erfenis.

   • Bert zegt:

    @ Mr Mertens ,deze kwestie gaat niet over gelijk hebben of geen gelijk ,wij Indo,s hebben de Nederlandse kant gekozen en alla verloren helaas pindakaas ,u hekelt het Nederlandse optreden toen ter tijd en terecht (!) Wat de Indische oudjes u vooral kwalijk nemen is dat u niet beseft dat uw ouders ook Indo,s waren en uw vader KNIL adjudant zou zich nooit zo uitlaten als u ,wat u doet wordt hier op deze website beschouwd als het bevuilen van je eigen nest .Mr Mertens ik zie uw vader nog trots staan ,toen de Nederlandse vlag voor hem gehesen werd ,in de Comeniusstraat in Amsterdam mooi moment !!

    • Pierre de la Croix zegt:

     Ach … let but. A fart in the wind. Ik ga lekker tidoeren.

     Pak Pierre

    • RLMertens zegt:

     @Bert; ‘ouders ook Indo’s zijn etc.’- Ik ook! Maar het moet toch niet zo zijn, dat dan de negatieve feiten, die geschied zijn in Indië zomaar/automatisch(!) op conto van Indonesië zijn ! Mijn stelling/mantra; de verloochening van het Atlantisch Handvest toont toch onweerlegbaar aan, waar de ellende begonnen is! En dat wij door die politiek de link met Indonesië, nb. ons geboorteland, hebben verkwanseld! En nog aan het verkwanselen zijn, als opponenten nu nog blijven volhouden met de zgn. ethische roeping etc. Alleen, ‘koloniale besmette Indo’s’ – diegenen, die met ‘wij zin toch Nederlanders/geen Inlanders’ zijn opgevoed- zullen zich beledigd voelen. En waarom? _ Ik heb het geluk gehad om hierover uitgebreid met wijlen vader over gesproken! Hij bestelde daarna de hele Indische serie van dr.L.de Jong. En vertelde mij eens ook zijn verhaal uit tempo doeloe, dat hij met een Inlandse klasgenote naar het Mulo eindfeest ging. Diverse schoolgenoten vonden het maar niks; een Inlandse! Na de oorlog 1947 stopte een dokkar voor ons huis met een Inlandse echtpaar. Zij en haar man werden aller hartelijkst door mijn vader binnen gehaald. Een paar dagen later stopte een MP jeep voor ons huis. Ik hoor nog mijn vader zijn gevloek tegen de 2 verbouwereerde soldaten en uitroepen. ‘Zeg tegen commandant dat ik mij zelf bij hem zal aankondigen/ om uitleg te geven!’ De buren(ook Indo’s!) hadden doorgegeven dat hij Indonesiërs ontving! En zodoende Republikeins gezind was! -Dat hij in de Schutse , toen hij 90 werd, stram een saluut bracht is zijn aard. -Wat kon hij anders doen bij zo’n traditionele vlag vertoon van het verzorgingshuis, was mijn gedachte. Want hij baalde als stekker toen hij als 37 jarige adjudant oo Knil,1950 mocht(!) overstappen naar de KL, maar dan wel met 1 rang minder! Waar hij slechts 1 jaar gediend heeft en daarna ontslag nam. Dus 38 jaar met 40(!) dienstjaren( dubbele telling 20 Indische jaren) voor zijn toekomstige pensioen. ‘Ik zal ze laten betalen’, was altijd zijn antwoord bij de felicitaties op zijn volgende verjaardagen. Pa, wordt 100! riep ik dan uit! Hij werd 96 jaar.
     note; mijn vader was een djago/haan als het om recht/onrecht gaat. Ook tijdens zijn Knil jaren! Hij heeft nog jarenlang tot zijn (dubbele) pensioen met veel plezier bij Elsevier gewerkt. Zijn enorme voorraad Indische boeken heb ik geërfd.

  • van Beek zegt:

   Pak Pierre, dank voor uw commentaar. Wat betreft Johan Teterisa. Ik heb mij onvoldoende ingelezen over zijn zaak, maar mocht deze zaak mensenrechten schenden dan keur ik dat ten zeerste af.

   • Pierre de la Croix zegt:

    Dank u wel. Ik hoop dat u nog aan lezen toekomt. Misschien wllt u na lezing nog een goed woordje voor hem doen, nu u toch al in de buurt bent.

    Pak Pierre

 18. Bert zegt:

  ??? Ik ben helemaal stil wat een tirade van onze geweldenaar Pak Pierre en de jonge van Beek een cucu van Pak Mertens ? Heb ik nergens uit kunnen halen maar ik ben ook niet zo pienter als Pak Pierre (!) Nou kwam de jonge van Beek erg geloofwaardig op mij over : weer vrienden worden met de Indonesiers ,bruggen slaan ,niet omkijken in wrok ,terus terus vooruit kijken ,ja klinkt mooi ,wil ik ook wel maare …..als je dit doet zonder acht te slaan op hoe die Indonesische machthebbers tekeer gaan op Irian Barat massale martelingen en folteringen van de inlandse bevolking ( Sorry Pak Somers dit keer kleine i ) en dan al die rijkdom uit Irian weghalen zonder de bevolking er mee te laten profiteren ,alleen maar de zakken van die Indonesische rijken meer en meer te vullen ,ronduit weerzinwekkend wat daar gebeurt ,nou heb ik nog steeds geen haat naar de Indonesische bevolking maar diegenen ,die aan de touwtjes trekken zijn stuk voor stuk smerige adders ,amen (!)

  • Ronny Geenen zegt:

   @@de jonge van Beek een cucu van Pak Mertens @@
   Wist dat ook al een poosje. Het voordeel als je email bij velen, die mij goed gezind zijn, bekend is.

  • Arthur Olive zegt:

   “Die aan de touwtjes trekken zijn stuk voor stuk smerige adders, amen (!)
   Die smerige adders hoeven alleen maar de bevolking op te zwepen en ze beginnen te vermoorden en te plunderen.

   • Bert zegt:

    Welke bevolking ,geachte pak Olive ? Die van Irian Barat ? Nou die wordt al op grote schaal uitgemoord en gemarteld ,nee fout eerst gemarteld dan vermoord ,kijk er zijn legio voorbeelden van een bevolking opzwepen en die gaan dan vermoorden en plunderen mooi/slecht voorbeeld was Nazi-Duitsland ,de Kristal nacht ,de Duitsers werden opgezweept door de Nazi partij om alles wat Joods was te tjin tjangen ,ok ok die Duitsers noemden het geen tjin tjangen maar aus radieren of zo iets ,volgens Adolf H is de massa dom ze wauwelen elkaar maar na ,stelletje kippen zonder kop ! Zou dit opzwepen van de bevolking in Nederland ook lukken ? Zeker weten van Ja ! De haat van de Nederlander jegens vooral de Marokkanen is zo groot en Wilders en Baudet spelen daar handig op in .,leest u de commentaren maar in bepaalde kranten .

    • Arthur Olive zegt:

     Heer Bert, ik had het hier over het vermoorden van de buren door de buren.
     In Duitsland was het anders.

    • van Beek zegt:

     Bert maakt een terechte opmerking en geeft aan dat dit geweld niet etnisch is bepaald en eerder helaas iets menselijk is. Bedankt voor uw nuance.
     Arthur daarentegen, denkt dat dit geweld etnisch staat vastgesteld, logisch voor iemand die zijn meningen berust op constante generaliseringen. Ik ben deels Indonesisch, Arthur, ben ik dan ook deels op te zwepen? Vreselijk eng dit soort Wilders gedachtegangen.

    • Arthur Olive zegt:

     “Constante generaliseringen”
     Heer van Beek, op de topic “Het Hainan-Dagboek” schrijft u op 19 dec. 2018 om 03:19: “Alleen moeten we begrijpen dat die lui van toen niet meer dezelfde zijn als die luitjes van nu.”
     Met die “generalisering”bedoelt u toch ook niet alle lui van toen en alle luitjes van nu?
     Anders zou dit Wilders gedachtegang vreselijk eng zijn volgens u.

    • Van Beek zegt:

     Nee hoor Arthur,

     Ik heb het namelijk over die lui van toen die die specifieke moorden hebben begaan. De huidige generatie van nu is daar niet voor verantwoordelijk. Hoop dat ik daarmee u een duidelijk antwoord heb gegegeven.

     Groet

  • van Beek zegt:

   @Pak Pierre en Bert, Ik denk zo: bruggen proberen te slaan, maar uiteraard kritisch blijven en geen nationalistische oogkleppen op hebben. Ik heb persoonlijk niet zo veel op met nationalisme juist omdat vaak door nationalisme mensen blind worden. Blinde liefde voor een land hebben. Dit geldt niet alleen voor de Indonesiers, maar ook voor de (Indische)Nederlanders die verblind door nationalisme, achter Nederland blijven staan en zijn optredens, no matter what.

   groet,

   • Pierre de la Croix zegt:

    van Beek zegt: 20 december 2018 om 01:46 “@Pak Pierre en Bert, Ik denk zo: bruggen proberen te slaan, maar uiteraard kritisch blijven en geen nationalistische oogkleppen op hebben”.

    Met die instelling kan ik mij heel wel verenigen, mas Van Beek. Ik koester geen “blinde haat” noch wrok jegens Indonesiërs, evenmin is mijn opstelling jegens Nederland niet van een nationalistisch “right or wrong, my country” gehalte.

    Ik probeer altijd 2 kanten van de medaille te bekijken en kom in het geweer tegen mensen die dat om de een of andere reden niet doen.

    V.w.b. Indonesia en met name dus de regering in Jakarta is mijn stelling altijd geweest dat de volkeren van de archipel de eenheidsstaat door de strot is geduwd via de eenzijdige liquidatie van de federale (serikat) staat en het meedogenloos geweld waarmee ieder verzet tegen die daad werd gebroken. Soumokil tegen de muur gezet: Weet u nog wel?

    De Indonesische nationalisten wilden onder het Nederlandse koloniale juk vandaan en onafhankelijkheid, TEN RECHTE. Nu zij die hebben, gunnen zij het zelfbeschikkingsrecht niet aan anderen die er een beroep op doen.

    Hoe heeft de staat Indonesia niet huis gehouden in Timur-Timur, toen de Portugezen zich terugtrokken en Indonesia dat stukje land ook bij de koloniale erfenis van Nederland wilde voegen. Hoe houdt Indonesia nu nog huis op de Molukken (lees de zaak Johan Teterisa) en in voormalig NNG en waar nog meer? De buitenwereld weet het niet precies, maar berichten die daarover naar buiten doorsijpelen zijn alarmerend genoeg. De ogen voor dit soort zaken dichtknijpen, dat is pas verblinding.

    Pak Pierre

    • Pierre de la Croix zegt:

     Erratum: “…. evenmin is mijn opstelling jegens Nederland niet van een nationalistisch “right or wrong, my country” gehalte”.

     Het woordje “niet” moet worden geschrapt. Tolol van mij, die dubbele ontkenning. Franse en Suid Afrikaanse invloed.

     PP

    • RLMertens zegt:

     @PP; ‘2 kanten van de medaille te bekijken etc.’- Die medaille(?) van de ‘dekolonisatie’! En welke kant heeft dan uiteindelijk het gelijk? (Svp. niet in Frans of Z-Afrikaans. Petjoh, mag ook)

    • e.m. zegt:

     @RLMertens zegt: 21 december 2018 om 01:03 En welke kant heeft dan uiteindelijk het gelijk?@

     — Dag heer Mertens, iedereen is het er over eens dat bijvoorbeeld kolonialisme, slavernij en mensenrechtenschendingen niet deugen.

     Kolonies behoren dus geen kolonies te zijn; ook niet ‘neo-‘. Bij de dekolonisatie van voormalig Nederlands-Indië evalueert u ‘het product’ en zet u uzelf vervolgens helemaal vast in uw eigen gelijk. Geen discussie of open debat mogelijk, want u wisselt geen argumenten, maar steeds maar weer eenzijdig poneert u uw eigen gelijk.

     Daarentegen tracht Pak Pierre ‘het proces’ te evalueren. En daar kan men denigrerend over doen of zelfs weg bagatelliseren, maar het is wel de enige wijze waarop je je eigen geschiedenis moet durven willen te beschouwen, namelijk met een ‘open mind’.

     Dé waarheid bestaat niet, je kunt wel proberen haar zo dicht mogelijk te benaderen. Want er zitten altijd twee kanten aan i.c. het dekolonisatie-verhaal. In the end kun je altijd nog met opponenten, na het wisselen van argumenten, tot het vergelijk komen ‘agree to disagree’ en dan ‘habis perkara’!

     Want grijs gedraaide platen van het eeuwig eigen gelijk zijn meestal niet meer om aan te horen.

   • RLMertens zegt:

    @em; ‘het proces te evalueren etc.’- Was dat, wat PP uitroept; belanda boesoek, Indonesia baik etc; evalueren? Ook het benoemen van Republikeinse wandaden(!) van nu( Irian etc.); is dat evalueren? De bittere pil; de waarheid van toen, niet onder ogen zien, is wat mijn opponenten doen. Eens las ik de constatering; na de overdracht kwam het ‘kolonialisme’ aan zijn einde, echter dit gedachten goed zal bij menigeen nog doorbloeien! Vooral bij hen en hun nazaten, die hun tempo doeloe eenzijdig blijven koesteren. De waarheid bestaat! Die/dat erkennen, dat is bij menigeen; het/een probleem! * ‘het product etc.’- Wat indertijd; oorzaak en gevolg van de dekolonisatie, wat dus is geschied; een product? Politiek falen; kortzichtig, hebberigheid etc dat is wat ons is overkomen. Zelfs nu nog; een koloniale bloederige erfenis; Z-Molukken, Irian etc.Van daar dat onze regering nu zich op de vlakte houdt.

    • Jan A. Somers zegt:

     ” belanda boesoek” Klopt inderdaad. Mijn Zeeuws meisje is blij geen Hollandse te zijn.

    • e.m. zegt:

     @RLMertens zegt: 21 december 2018 om 13:51 @em; ‘het proces te evalueren etc.’- Was dat, wat PP uitroept; belanda boesoek,@

     — Dat is juist wat ik probeer duidelijk te maken, heer Mertens. U kwam er vanaf het begin –uw perkara loopt al jaren- blind van uw ‘heilig eigen gelijk’ er altijd vol met gestrekt been in (ik zie verder af van de door u gebruikte diskwalificaties voor uw opponenten). C’est le ton qui fait la musique !

     En in uw bovenstaande reactie gaat uw gewoon verder met uw eigen gelijk. Ik ga daarom ook niet in op drogredeneringen: ‘als niet dit en als niet dat, atau als men zo en als men zus’. Want ook, néé zelfs in Bijbelse tijden werd niet altijd naar de Profeten geluisterd. Met uw wijsheid van anderen zou dat tijdens de dekolonisatie wel allemaal hebben gekund of gemoeten, heer Mertens?

     Ik wil niet persoonlijk worden, maar mij zijn de laatste reacties van Mas Van Beek opgevallen. De groei naar volwassenheid klinkt in zijn toon sterk door. Niet meer dat puberale hijgerige (‘dus u verafschuwt Indonesia?’), maar willen luisteren naar de ander en bereid zijn met een open mind diens argumen(ten) te wegen. Dat schept ruimte voor discussie en debat, zonder de ander meteen jouw mening op te willen leggen.

    • RLMertens zegt:

     @em; ‘mijn pekara loopt al jaren etc.’ – Zelfs al jaren, zelfs decennia voordien door hen; van der Kol, E du Perron, van Randwijk, prof.Wertheim, DM Koch, JdeKadt ea , die ik citeer/concludeer in het gelijk van de dekolonisatie ; het Indië debacle, die zij reeds hadden voorspeld. Echter toen werden gesmoord door zgn Indië kenners. Wiens adepten nu nog voortleven. Met diezelfde kretelogiën van voordien, als hun pekara. Waarop ik reageer. Als discussie. Meer niet.

   • Bert zegt:

    @van Beek : Interessant wat u schreef “” Indische Nederlanders ,die verblind door nationalisme ,achter Nederland blijven staan en zijn optreden,no matter what “” Heb hier lang over moeten nadenken .Is dat wel nationalisme wat die Indo,s dreef ? Verstoten door het ene( Moedervolk ) gewantrouwd door het andere ( Vadervolk ).Die Indo,s hadden 1 houvast hun vaak christelijke opvoeding ,hun ook Europese instelling ,hun Europese taal en tradities .Die Indo,s omarmden de Nederlandse cultuur ( o,a Sinterklaas ,Koninginnedag etc) maar omarmden ze ook het Nederlandse volk en land ? Geloof er geen barst van .De meesten hadden een pest pleuris hekel aan het Nederlandse klimaat en misschien wel net zo,n grote hekel aan de echte Nederlander .Dat moest natuurlijk gecamoufleerd worden ! Dus overdag op het werk de “” Echte “” Nederlander uithangen en s,avonds weer gewoon de Indische jongen uithangen met gelijkgezinden ( andere Indo,s) De Indo,s moesten toen ter tijd een keus maken Nederlander blijven of Indonesier worden ,nou ze kozen massaal voor het eerste ! ook uw overgrootvader KNIL onderofficier Mertens .Dat ze daarna loyaal achter Nederland bleven staan en zijn optreden ? Ja natuurlijk wat hadden ze dan moeten doen ? Nederland en zijn optreden verketteren ? Ja dat optreden verketteren kan nu anno 2018 ,de eerste generatie is er ( bijna ) niet meer en de tweede generatie was toen veelal nog een kind .maar dat optreden toen verketteren jaren 50 en jaren 60 ? De eerste generatie wist wel degelijk dat het Nederlandse bewind steken ( forse) had laten vallen ,maar toen die Indonesiche Nationalisten dreigden ALLE Indo,s naar de eeuwige jachtvelden te sturen ( o.a door het koppig vasthouden van Nederland aan zijn bezit ( Indie) ,begrepen de Indo,s wel ,er was voor hun geen plaats meer in het nieuwe Indonesie .Eenmaal aangekomen in Nederland waren de meesten zo ontgoocheld door het Nederlandse klimaat en volk ,dat ze snel weer de benen namen naar betere oorden ( California ) .Kijk als ik zo die reacties lees van die Amerindo,s kan je misschien concluderen ,tjonge jonge dat zijn echte Californische Nationalisten geworden ! Maar Nederlandse nationalisten ? laat me niet lachen e de Indo,s hier ? veel van hen zijn behoudend en een tikkeltje rechts en blijven wel loyaal aan Nederland maar zijn ze dan Nederlandse Nationalisten geworden ? Welnee hoe kom je erbij zelf de meeste echte Nederlanders zijn helemaal geen Nationalist ,alleen als Nederland tegen Duitsland voetbalt !

    • van Beek zegt:

     Bert,

     Dankvoor uw commentaar, en uw benadering omtrent dit onderwerp. De statement die ik maakte was een algemene statement, en wil zeker daarmee niet alle Nederlanders of Indonesiers omschrijven als nationalist. Het enige wat ik wil aangeven is dat men moet opassen met nationalisme dat het niet uitmondt in: right or wrong this is my country, oftwel verblind worden door de voorliefde voor het land waar je in woont. Tot een zekere mate houden van het land, is prima, maar blijf kritisch.

     Mijn opinie over Nederlands nationalisme, onder de Indischen in Ned Indie: Dus, Indie was een standenmaatschappij, waarbij de Totok Nederlander/De blanke europenanen het boven aan die ladder stonden. Formeel gezien, behoorde de Indischen met een Europese nationaliteit ook tot de hoogste tree. Ik zeg met opzet Indischen met een Europese Nationaliteit, want er waren ook genoeg Indischen die behoorde tot de groep Inlanders, want ze waren immers niet erkend, en dus geen Europese nationaliteit. Informeel gezien stonden de Indischen een tree lager, en moesten zich natuurlijk standhouden in deze klasses maatschappij. Je wilt als Indischen niet voor Inlander aangezien worden, want zij behoorden immers tot die bovenste tree. Hierdoor moest je je wel zo Europees mogelijk gedragen en je richten op Nederland. Het zou best kunnen zijn dat de eerste Indische Nederlanders zich dan gedwongen voelde om zich nationalistisch op te stellen om zo geaccepteerd te worden in die hoogste tree. De nakomelingen van die eerste Indischen werden opgegroeid in dit Nederlands nationalisme en werd het nationalisme dus vanzelfsprekend. Note, dit is mijn eigen theorie en visie, en berust niet op feitelijk wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de onafhankelijkheidstrijd werden dus de Indische Nederlanders geconfronteerd met hun Aziatische achtergrond, want immers werd toen onze Indonesische afkomst belangrijk want dan kon wel eens je leven redden. En dit bleek voor vele toch wel lastig, logisch als er voor generaties lang, de Nederlandse identiteit vitaal was, en zelfs van levensbelang.Ik heb zelf verhalen gelezen dat Indischen weigerde op de Nederlandse vlag te staan, of de vlag naar beneden te halen. Zelfs als ze dat met de dood of marteling moesten bekopen.

     Vele van de huidige jongere generatie Nederlanders (ja Arthur, generaliserend wel, maar spreek voor mij zelf, en uit eigen ervaring), kijken tegenwoordig heel anders aan tegenover het Nederlands nationalisme. Dat geeft u ook terecht aan, het speelt voor vele geen rol meer, behalve voor een voetbalwedstrijd. Dit merk ik ook aan mij zelf, en bij mij zelfs niet eens voor een voetbalwedstrijd (ben geen voetbal fan namelijk. Juist, omdat bij ons grotendeels het nationalisme op de achtergrond is geschoven, vind ik het persoonlijk comfortabel om er in te leven. Deze nuchtere houding, en geen poes pas. Ik heb zelf een jaar in California gezeten en heb gezien hoe het nationalisme daar nog van belang is. Ik heb ervaren dat mijn Indisch Amerikaanse nichten en nichten voorafgaand aan een amateur volleybal wedstrijd opstonden voor het Amerikaans volkslied. Ik zie mijn Molukse oudtante, en mijn Indische oudoom nog staan, hun lichamen gericht op de Amerikaanse vlag, met hand op het hart. Was voor mij wel als nuchtere Indische Nederlander toch wel even een schok, en waar ik aan moest wennen. Ik herinner me ook dat ik met Koningsdag naar een Nederlands event ging in LA samen met mijn Nederlandse studiegenoten. Het Wilhelmus werd luidt afgespeelt, en de Nederlandse Amerikanen stonden op en zongen mee. Wij als Nederlandse – Nederlanders keken onze ogen uit, dit waren wij niet gewend op de jongeren events die wij bezoeken in Nederland met koningsdag. Ik respecteer het nationalisme wel overigens. Hier in Indonesie is nationalisme ook nog erg op de voorgrond. Op verschillende evenementen werd het Indonesia raya luidt gespeeld en werden we geacht op te staan. Ik stond natuurlijk ook op uit respect, zoals ik ook dee en doe tijdens het Amerikaans en NederIands volkslied. Ik heb er wel begrip voor, een nieuwe natie die aan nation building doen, nationalisme speelt dan een grote rol. Toch zie je nu ook de opkomst van de Indonesische jongeren die kritisch zijn op bepaalde ontwikkelingen in Indonesie, hetzij religeuze issues, of mensen rechten issues.Dat is goed, hoort allemaal bij het process om te groeien naar een volwaardige democratische staat. Indonesie is er zeker nog niet, en is aan het strijden met zich zelf met vallen en opstaan. Ik gun ze het beste en hoop en wil ook graag bijdragen aan een beter Indonesie, en aan natuurlijk en aan een betere relatie tussen Indonesie en Nederland.

     groet mas van Beek uit Bali.

    • Ronny Geenen zegt:

     @@Kijk als ik zo die reacties lees van die Amerindo,s kan je misschien concluderen ,tjonge jonge dat zijn echte Californische Nationalisten geworden ! Maar Nederlandse nationalisten ?@@

     Dat is toch logisch. In de eerste plaats moet je je maar eens afvragen waaruit de bevolking van California vandaag bestaat. Vermoedelijk uit 90% emigranten. Een gemeenschappelijk gevoel.
     Daarbij is er geen beter klimaat te vinden en de ruimte hoe we kunnen leven.
     Vergeet ook niet dat Nl erg beknibbelig is met haar wetten en hier is het meer ruim denkend.
     Ook een belangrijk punt was de werkgelegenheid die er in Nl voor de Indo was. Diplomas werden niet erkend. In wezen vielen de Indo’s toen ze in Nl aankwamen van de regen in de drop.
     WE WERDEN DOOR HET MOEDERLAND ER UIT GEKNIKKERD, ONS VADERLAND ZAG ONS LIEVER NIET KOMEN. BIJ UNCLE SAM WAREN WE WELKOM.

  • Jan A.Somers zegt:

   En mijn Oma was Mah.”

  • Jan A.Somers zegt:

   “Sorry Pak Somers dit keer kleine i ” Ik ben het gewend dat mensen uit Indië het vaak hebben over de inlander. Vergeet niet dat Indië een standenmaatschappij was. Dan is Inlander een beetje te hoog gegrepen.

   • Bert zegt:

    @van Beek ,goede brief van je ,ja je punt is duidelijk vergeet het verleden en kijk vooruit ( terus terus) Maar is dat zo makkelijk voor al die oudjes ,die als kind zo veel verschrikkelijks hebben meegemaakt in Indie ? Nee dat is niet makkelijk ! bijna onmogelijk , lees die verhalen van Pak Huib ,Pak Olive en Ron Geenen maar ,lees en huiver ! Ja nationalisme ,sprak laatst met een Koerd ( zeg nooit Turk tegen een Koerd ) hij zei letterlijk “” Bert ik haat Nationalisme !! “” hij bedoelde natuurlijk die fanatieke Turkse Nederlanders aanhangers van Erdogan .Ja dat nationalisme zit er ook ingebakken bij die Amerikanen ,ik vind het trouwens ook leuk ,dat respect tonen van die Amerindo,s voor zowel de Nederlandse als Amerikaanse vlag en dan dat zingen voor het Wilhelmus en het Amerikaanse volkslied prachtig om mee te maken ,zou ik ook meedoen (ikut) ? Nou nee maar ik mag het toch prachtig vinden ,net zoals uw overgrootvader ( Die ik trouwens goed gekend heb ,pracht kerel altijd lachen altijd goed gehumeurd ) zo mooi en stram in de houding stond voor zijn (Nederlandse ) vlag ,toen hij 90 werd .( Ik ging BIJNA ook in de houding staan ) gr en ga zo door op de goede weg !

    • van Beek zegt:

     Selamat siang Bert, siang is het nu toch in Nederland? ik schrijf hiervanuit het regenachtige Bali, waar het sore is. 17:14 uur om precies te zijn.
     Ja ik kan de reacties van Arthur,Ronny Geenen, Huib eenigzins wel plaatsen, na alles wat ze hebben meegemaakt in zowel Indonesie, als in Nederland. Ik vind het alleen jammer dat vooral Arthur en Ronny generaliseren en de daden van een groep Nederlanders (in dit geval alleen Ronny en Indonesiers (In dit geval beide Heren) toeschrijven aan de gehele bevolking. Er wordt gesproken over de moordlustige Indonesier, en de discriminerende Nederlander. Zelfs, wordt etniciteit gekoppeld aan het plegen van wandaden. De Indonesier zou per definitie moordlustig zijn. Zeer onterecht, maar goed, ik moet hun commentaar maar in context plaatsen, zij hebben immers wrede dingen meegemaakt.
     Het verleden vergeten moeten we trouwens niet, dat beaam ik ook absoluut niet. Alleen zet die negativiteit om in positiviteit, je hebt er niks aan om mensen te blijven haten, het geeft je alleen maar verdriet.
     Ik krijg toch dan respect voor mijn Grootouders van beide kanten, die ondanks alles, hun verdrietige verleden opzij hebben gezet, en toch de stap hebben kunnen zetten om vaak op vakantie te gaan naar Indonesie. Iopgegroeid. Ik ben sinds mijn tweede levensjaar al meegebracht met door mijn ouders en grootouders naar Indonesie. Ook de vele kenissen van mijn ouders in Nederland waren echte Indonesiers. Dus ik ben als het ware met indonesie opgegroeid. k ben dan ook absoluut niet met haat tov de Indonesier opgegroeid. Zelfs niet door mijn grootvader van Beek, wiens vader is afgeslacht door pemoedas. Hij heeft nog een aantal jaar met zijn vrouw geleefd in karang asem in Bali, recentelijk. Wat voelde hij en zijn Indische vrouw zich thuis daar,. Het huis was prachtig gelegen aan het strand en was omringt door desa’s en sawas. Hij voelde zich 1 met de bevolking. Opa Karel en ik gingen savonds laat nog in sarong en petji op als echte Indonesiers de kampong in, om daar gezellig te te kletsen met de dessa lui. Dat deed mijn opa iedere dag rond een bepaalde tijd, dat was dan “zijn vergadering” vertelde hij me. Helaas vanwege hartproblemen heeft mijn vader heb gedwongen om naar Nederland terug te gaan vanwege de wat mindere ziekenhuizen in Bali. Opa Karel van Beek is in de desa in midden java opgegroeid tussen de Javanen,, en heeft zijn hart achtergelaten in Indonesie. Opa van Beek heeft mij altijd gezegd, dat hij in Indonesie wilde sterven. Helaas mocht het niet baten. Hij leeft nu in het koude kikkerland.
     Ik moet wel bekennen dat mijn oma van vaderskant als enige van mijn grootouders nooit is teruggeweest. De reden weet ik niet, mijn vader zij dat ze getraumatiseerd is. Maar als ik met haar over Indonesie sprak, sprak ze er met lof over. Ik laat het maar in het midden, ze is dementerend nu, dus vraag maar niet door.

     Maar Bert, Lees ik dat nou goed? wat leuk dat u mijn overgrootvader heeft gekend. Hij overleed toen ik rond de 11 of 12 was. Had hem graag wat meer willen vragen over zijn tijd daar in indie en als militair. Mijn overgrootouders zijn overigens nog 2 keer teruggeweest in Indonesie,dat vind ik ook erg zeldzaam en hoor je zelden. Dat de generatie van mijn grootouders terug gaat voor vakantie, hoor je vaak, maar dat die oude 1e generatie nog teruggaat, na alles te hebben meegemaakt. De twee reizen die mijn onvergrootouders hebben gebracht in Indonesie, was volgens zeggen fantastisch. Ze hebben een geweldige tijd gehad. Vraag me af wat ze zouden zeggen nu ze weten dat hun achterkleinzoon zo met Indonesie bezig is en het land al zo vaak heeft bezocht, en immers goed het Maleis/Indonesisch beheerst, plus het lage javaans. Helaas, kan ik ze dat niet meer vragen, maar wie weet kijken ze trots vanuit het Paradijs naar beneden.

     Mas van Beek

 19. Peter van den Broek De Andere Generatie zegt:

  De oomerking van dhr Geenen over mijn moeder is een diepe belediging. Ik heb niet de indruk dat hij haar kent.

  mijne Heren, het wordt tijd voor mij op vakantie te gaan. de groeten uit Indonesia en misschien tot 4 Januari. Im heb het jou wel gehad.

  • Bert zegt:

   Nou nou Peter ,heb dat schrijven van Ron Geenen helemaal goed doorgenomen ,zowel uw moeder als Ron,s moeder en toevallig ook mijn moeder hebben in Bangkinang gezeten maar het enige beledigende wat Ron schreef betrof u en zeker niet uw moeder ,lees en lees en lees nog maar goed na ,Ron Geenen heeft nergens maar dan ook nergens uw moeder beledigd ,wel u maar ja dat zij hem vergeven prettige vakantie Peter en vergeet niet te buigen als je een Japanner tegen komt ( slecht grapje )

   • Ronny Geenen zegt:

    Ja Bert, sommige mensen willen graag iets lezen dat er soms ook niet staat. De heer v d B heeft zelf geschreven, dat hij in Japan het geweldig vond dat hij met de bewoners mee kon buigen.

    • Bert zegt:

     Ja Pak sorry Ron ,Peter lijkt mij geen verkeerde man maar het Nederlands goed lezen is toch een struikelblok voor hem en zich inleven in een anders gevoel leven is al helemaal niet zijn sterke punt .maar jij hebt beslist zijn moeder niet beledigd ,hij maakt dat zelf er van ,denk dat door dat jarenlang verblijf in het buitenland zijn Nederlands er toch iets of veel aan achteruit is gegaan ,als hij weer eens voet aan wal zet in Nederland zal ik hem voordragen voor een inburgering cursus voor buitenlanders ( Weer een slecht grapje )

    • Ronny Geenen zegt:

     Ik weet niet of het met zijn Nederlands heeft te maken, of met zijn karakter. Hij is een typische doordrammer. Hij schrijft op een manier dat veel weg heeft van “befehl ist befehl!” Verder heb ik persoonlijk geen hekel aan hem.

  • Bert zegt:

   @Mas van Beek ,uw overgrootvader Dick Mertens en zijn vrouw waren heel goede vrienden met mijn ouders en ze woonden ook vlak bij elkaar ,Dick Mertens zijn huis ,meen begane grond lag achter de Slotermeerlaan ,en wat nog meer de beide echtparen gingen gezamenlijk veel heel veel op vakantie .Daar mijn vader een verstokte fotograaf was ,hebben wij /ik nog heel veel foto,s van uw overgrootvader /moeder er op .Wil ze met alle genoegen aan u verzenden ,portokosten draag ik wel ,kan ze natuurlijk ook aan uw opa opzenden maar aan een achterkleinkind van Dick Mertens zou ik wat leuker vinden ( het zijn er veel met de familie Mertens er op ) Zeg het maar !

   • van Beek zegt:

    Wat leuk ja graag zeg! Boeroeng kunt u mijn email adress toezenden zodat we even via de mail contact kunnen hebben.

    Terima kasih

    • Bert zegt:

     @Mas van Beek ,goed om dat te horen ,je zal blij zijn met die foto,s ,ik moet ze nog sorteren maar het zijn er een boel .

 20. Bert zegt:

  In de begin jaren 90 v.d.v.e.werd ik uitgenodigd door een rijke Batakker ,die sleepte mij mee naar de duurste Indonesische nachtclub ,die er was ,nou hou ik helemaal niet van dure tenten ,drink liever wat in een gewone warung maar als klap op de vuurpijl wilde hij mij voorstellen aan ene Tommy Suharto ,u weet wel lid van die bewuste familie nou ik werd niet goed ,trok helemaal wit weg ,Het idee alleen al ,dat ik de zoon van Suharto een hand moest geven ,stel dat er een foto van zou worden gemaakt ,mijn hele reputatie in toenmalige anarchistische kringen naar de knoppen ,ja wist onze Batakker veel ,wie (Ik) hij had uitgenodigd .

  • Pierre de la Croix zegt:

   Ach Pak Bert, met permissie: “Batakkers” zijn paarden. De mensen uit Batakland noemen zich, als ik mij niet vergis, “Bataks”.

   Awas, awas, dadelijk wordt u beschuldigd van anti Indonesische sentimenten.

   Pak Pierre

   • Ronny Geenen zegt:

    Ik heb een Chevalier oom die met een Bataks meisje is getrouwd en een van zijn zonen, die ik wel eens spreekt, spreekt van Batakkers in zijn familie. En ben ook gaan kijken op Wikipedia en daar wordt ook van Batakkers gesproken als zijnde de bevolking rond het Toba meer.

    • Pierre de la Croix zegt:

     Oeps … daar ga ik weer met mijn verouderde dinosaurussenkennis.

     Pak Pierre

    • Pierre de la Croix zegt:

     Van een vriendje ontving ik dit stukje over de Bataks, niet over de Batakkers. Ik citeer het ter lering ende vermaak, niet om gelijk te krijgen.

     Quote

     Noord-Sumatra is de provincie waar de drie miljoen Bataks leven. In oude tijden waren de Bataks nog rituele kannibalen. Maar wees gerust. deze gebruiken behoren al lange tijd tot het verleden. Toch hebben ze het kannibalisme toch de 19e eeuw in stand gehouden.
     Tegenwoordig zijn de Bataks te verdelen in zes stammen: de Karo-, Toba-, Simalungung-, Pakpak-, Angkola, en de Mandailing Batak. Elke stam kent zijn eigen dialect en gebruiken al bestaan deze weer uit meerdere clans (huta) die afstammen van een enkele mannelijke voorouder. Via de vader weet men tot welke clan men behoort. Toch beschouwen alle Batakstammen het Samosireiland in het Tobameer als de plek waar hun voorouders vandaan komen. De Tobabatak die rond het Tobameer wonen is de grootste Batakstam en wordt ook als de meest pure Batakstam beschouwd.

     Trotse ondernemers
     Over het algemeen staan de Bataks bekend als een van de meest trotse bevolkingsgroepen van Indonesië. Desondanks hebben ze zich in vergelijking met andere groepen goed weten aan te passen aan de veranderingen van de tijd. Verder worden ze gekenmerkt door een grote ondernemingsgeest. Ze zijn met name actief in het transport en het toerisme maar bekleden bijvoorbeeld ook hoge posities in het leger.
     Rond het midden van de 19e eeuw kwamen de Bataks onder de invloed van het christendom en de islam. Nu is het merendeel van de Bataks protestants-christelijk, maar dat wil niet zeggen dat ze hun voormalige waarden en gebruiken van het animisme geheel hebben losgelaten. De Mandailing zijn de enige Bataks die het islamitische geloof aanhangen.

     Unquote

     Over de Batakkers zond hij mij ook nog wat:

     https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Batak_ponies?uselang=nl

     Ik zie de commentaren met belangstelling tegemoet.

     Pak Pierre

    • Ronny Geenen zegt:

     Heb hetzelfde ontvangen. Dus—!
     Gisteren ook nog met mijn neef Gustav Chevalier in Jakarta gesproken. Zijn moeder is een Batakse van rond het Toba meer. Hij zei mij dat het normaal is om de bewoners aan te duiden als Batakkers. Info out of the horse his mouth.

 21. Erik Becking zegt:

  Pak Boeroeng, ik dacht van de wijze heren wat te kunnen leren. Wat sfeer en kleur bij de info van familie en uit boeken. Maar ben zwaar teleurgesteld. Ik had me geabonneerd op uw website en de vinkjes gezet bij via email waarschuwen. Gisteren heb ik geprobeerd dat terug te draaien, en de emails verwijderd. Vanmorgen weer een diarhee van elkaar vliegen afvangen, puntenneuken, haantjesgedrag. Hier heb ik, en ik denk niemand die zich tot het onderwerp aangetrokken voelt, niets aan.
  Kunt u mij nogmaals de link toesturen om hier snel weg te komen?
  Alvast bedankt en groet, Erik Becking

   • Pierre de la Croix zegt:

    Abonnement op I4E? Ik wist niet dat zoiets bestaat/bestond, lift al jaren gratis mee.

    Komt er nog een rekening voor achterstallige contributie?

    Pak Pierre

    • Bert zegt:

     @Pak Pierre : Oh wist u dat niet ? Pak Boeroeng is best wel genereus ,u mag in termijnen betalen maar let op ! awas Pak Boeroeng heeft een goede ( Uang ) incasseerder in dienst genomen ,het schijnt een randfiguur uit de PIJP in Amsterdam te zijn ,volslagen van de weg af dat personage ! Met een paar biertjes kunt u die gek natuurlijk wel te vriend houden .

    • Ronny Geenen zegt:

     I4E is opgebouwd volgens een van de meest populaire en gemakkelijkste methoden om een website te bouwen. De naam van dat bedrijf is WordPress.com en omdat het ook gratis is en over de wereld het meest is gebruikt, is er een standaard. Er zijn ook website die iets te verkopen hebben of een gesloten leden vereniging hebben en daar is het lidmaatschap op ingezet.
     Deze websites zien er als volgt uit: http://www.mijndomainnaam.wordpress.com. Dus ook http://www.BertuitdePijp.wordpress.com (voorbeeld)

    • Jan A.Somers zegt:

     “Met een paar biertjes kunt u die gek natuurlijk wel te vriend houden .” Amsterdam? Een handvol geld naar de mocromaffia schijnt ook te werken.

 22. Bert zegt:

  @Ron ha ha grappig gevonden maar ik heb geen ambities om een website te beginnen maar geloof wel in de potentie van het digitaal verkopen ,neveneffect is dat veel fysieke winkels leeg komen te staan .Een vriend van mij ,heeft vanuit de sociale bijstand een zeer succesvolle website voor visvoer opgezet ,ook dankzij steun van de gemeente ,hij verkoopt vanuit Krommenie heel veel aan Belgie ,waar weinig goed visvoer is te vinden .

  • Ronny Geenen zegt:

   Iemand als je vriend, die nu veel succes heeft met zijn website, kan vervolgens een betere site opzetten. Deze figuren gaan dan in zee met een betaalde web via WordPress.org en verlaten WordPress.com. Die sites hebben dan hun eigen naam zonder invoeging van het woord WordPress.

 23. RLMertens zegt:

  @em; ‘mijn pekara loopt al jaren etc.’ – Zelfs al jaren, zelfs decennia voordien door hen; van der Kol, E du Perron, van Randwijk, prof.Wertheim, DM Koch, JdeKadt ea , die ik citeer/concludeer in het gelijk van de dekolonisatie ; het Indië debacle, die zij reeds hadden voorspeld. Echter toen werden gesmoord door zgn Indië kenners. Wiens adepten nu nog voortleven. Met diezelfde kretelogiën van voordien, als hun pekara. Waarop ik reageer. Als discussie. Meer niet.

  • Boeroeng zegt:

   Mijnheer Mertens,
   Beschouwingen over neerlands kolonialisme is belangrijk,
   Maar u bent blijven steken in de Indonesische revolutie.
   Die is allang geweest en uw uitverkoren partij heeft gewonnen.
   Uw postingen hebben een ondertoon van alsnog die revolutie voortzetten en de vijanden zijn dan bepaalde lezers van deze website.
   Probeer nou eens niet die vijanden te overtuigen van uw gelijk.
   Accepteer de meningsverschillen. doe wat gemoedelijk sparren, beschouwingen uitwisselen, en val niet teveel in herhalingen
   Relativeer het.
   We leven in 2018. 1948 is geweest.

   • RLMertens zegt:

    @Boeroeng; ‘1948 is geweest etc.’- Inderdaad. Ik reageerde echter op ; ‘de medaille heeft 2 kanten’, aldus mijn opponent(en) .Dat is toch 1948(’45-’49)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.